Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport"

Transkript

1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1

2 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater fra et projekt om omstændighederne ved ordination af lægemidler i almen praksis i Roskilde Amt. Ideen til projektet opstod i foråret 2 under indtryk af de voldsomt stigende sygesikringsudgifter til medicin. Vi ville i første omgang undersøge om vi kunne påvirke medicinudgifterne ved at gennemføre en audit efter APO-metoden i udvalgte lægepraksis, idet fokus i såvel registrering som opfølgningsaktiviteter skulle lægges på de økonomiske aspekter. Imidlertid blev det økonomiske aspekt i projektet overhalet af en række andre initiativer i Roskilde Amt, idet der mellem de praktiserende læger og amtet blev indgået en større aftale på hele lægemiddelområdet. Omdrejningspunktet i denne aftale er detaljerede tilbagemeldinger til de enkelte praksis om ordinationsniveauet på fem udvalgte lægemiddelgrupper. Fokus i aktuelle projekt blev derfor mere en kortlægning af arbejdsgangene i forbindelse med udskrivelse af medicin, herunder specielt personalets rolle uden at det økonomiske aspekt helt gik tabt. Projektgruppen har bestået af lægefaglig vicedirektør Lars O Henriksen og lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Sundhedsforvaltningen, Roskilde Amt, Anders Munck, APO og praktiserende læge Jens Damsgaard, Hvalsø. Der blev i alt udsendt skriftlig invitation til 35 praktiserende læger i solopraksis. De inviterede blev udvalgt af lægemiddelkonsulenten ud fra hendes kendskab til lægernes placering med hensyn til de udgifter deres ordinationer forårsagede. Målet var at invitere lige mange dyre og billige læger. Af de 35 læger tilmeldte 16 sig og 14 gennemførte registreringen, der fandt sted i 5 arbejdsdage fra den 18. august 3. Der blev registreret både hos sekretær og læge. Sekretæren udfyldte første halvdel af skemaet for hver enkelt ordination, og lægen færdigudfyldte ved dagens slutning. Sekretæren skulle hver dag inkludere alle ordinationer til de første 1 patienter, der ringede efter klokken 9 vedrørende en recept. Dagens skema blev påført det samlede antal henvendelser om recepter den pågældende dag. Lægen registrerede på et andet auditskema alle ordinationer, hvor personalet ikke medvirkede, hvad enten ordinationerne foregik ved konsultation eller i telefonen. Patienterne blev involveret i projektet på følgende måde: Sekretæren sendte hver dag et spørgeskema til de patienter, hun havde registreret på. Lægen medgav et spørgeskema til de patienter, der fik recept i konsultationen. Hver patient fik kun ét skema, uanset antal lægemidler på recepten. Spørgeskemaerne blev returneret direkte fra patienten til APO. Resultaterne fra projektet skal diskuteres på et opfølgningsmøde den 19. januar 4. Her vil kommende initiativer også blive drøftet. Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse: Side Samlet resultat (lægeskema) 4 Samlet resultat (fællesskema) 5 Antal registreringer/patienter 6 Resultater læge-/fællesskema 7 Samlet resultat patientspørgeskema (konsultationer) 13 Samlet resultat patientspørgeskema (efter sekretærkontakt) 14 Resultater patientspørgeskemaer 15 Krydstabeller audit/patientspørgeskema 18 Variationsdiagrammer Auditskema 23 Patientspørgeskema 25 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 3

4 SAMLET RESULTAT FOR 14 LÆGER - LÆGESKEMA ORDINATION KONTAKTFORM OMSTÆNDIGHEDER PRIS HVEM INDLEDTE BEH. INDIKATION BEGRUNDELSE FOR PRÆP. VALG FORVENTEDE MEDICIN LÆGEMIDDELGRUPPE Ny ordination Fornyelse ved fast beh. Fornyelse periodisk beh Konsultation TK Plan for varighed Plan for kontrol Ændringer i dag Ingen af disse Pris drøftet med pt. Recept påført "Ej S" Billigste analoge valgt Pris indgår ikke i valg I egen praksis I anden praksis Lægevagt Sygehusafdeling Praktiserende læge Sikker Nogenlunde sikker Tvivlsom Fort. af ord. fra sgh/spc.lge Pt. overtaget fra anden læge Billigt Patientønske Ingen af førnævnte Blodtryk/hjerte Mave/tarm Lipidsænkede Bevægeapparat/smerter Psykofarmaka Alt andet Antal ,4% ,5% 93 13,% 66 9,2% 717 1,% ,% ,2% 63 8,8% 717 1,% ,8% ,9% 2,8% ,6% 59 8,2% ,3% 87 12,1% 1,1% ,1% ,7% 62 8,6% ,7% ,5% 3 4,2% 2,3% 58 8,1% 22 3,1% 6,8% 15 2,1% 717 1,% ,6% 15,9% 21 2,9% 11 1,5% 717 1,% 68 9,5% 16 2,2% ,% 98 13,7% ,9% 18 2,5% ,8% ,3% 63 8,8% ,6% 17 2,4% 717 1,% ,3% 41 5,7% 17 2,4% 75 1,5% 69 9,6% 359 5,1% 32 4,5% 717 1,% Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 4

5 SAMLET RESULTAT FOR 14 LÆGER - FÆLLESSKEMA ORDINATION KENDSKAB TIL PT. OMSTÆNDIGHEDER PRIS HVEM INDLEDTE BEH. INDIKATION BEGRUNDELSE FOR PRÆP. VALG FORVENTEDE MEDICIN LÆGEMIDDELGRUPPE Ny ordination Fornyelse ved fast beh. Fornyelse periodisk beh Godt Dårligt Plan for varighed Plan for kontrol Ændringer i dag Ingen af disse Pris drøftet med pt. Recept påført "Ej S" Billigste analoge valgt Pris indgår ikke i valg I egen praksis I anden praksis Lægevagt Sygehusafdeling Praktiserende læge Sikker Nogenlunde sikker Tvivlsom Fort. af ord. fra sgh/spc.lge Pt. overtaget fra anden læge Billigt Patientønske Ingen af førnævnte Blodtryk/hjerte Mave/tarm Lipidsænkede Bevægeapparat/smerter Psykofarmaka Alt andet Antal 46 6,6% ,% ,3% 7 1,% 693 1,% 63 87,% 84 12,1% 6,9% 693 1,% ,7% ,2% 8 1,2% ,% 12 1,7% ,8% 61 8,8% 56 8,1% ,4% 422 6,9% 4,6% ,8% ,% 55 7,9% 2,3% ,4% 36 5,2% 2,9% 9 1,3% 693 1,% 488 7,4% ,5% 27 3,9% 15 2,2% 693 1,% ,1% 41 5,9% 12 14,7% 1 17,3% 37 44,3% 11 1,6% ,9% ,2% 37 5,3% 23 3,3% 15 2,2% 693 1,% 144,8% 27 3,9% 13 1,9% ,6% 99 14,3% ,2% 23 3,3% 693 1,% Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 5

6 Lægerne registrerede i alt 717 ordinationer ved 493 kontakter. Sekretærerne registrerede 693 telefoniske ordinationer til 459 patienter. På de fem dage udskrev sekretærerne recepter til i alt 898 personer, svarende til at der er registreret på 51% af de patienter, der henvendte sig telefonisk. Der var stor variation fra praksis til praksis i, i hvilket omfang ordinationen foregik via sekretæren Antal registreringer Antal registreringer deltagernummer 1 Antal patienter Antal patienter deltagernummer Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 6

7 Antal ordinationer pr. patient var stort set ens ved ordinationer via sekretæren og ordinationer direkte ved lægen. Nyordinationer foregik hyppigst direkte ved lægen Antal patienter Antal ordinationer pr. patient antal ordinationer pr. patient er er 8 Ordination ,4 39,5 6,6 Ny ordination Fornyelse v. fast beh ,3 Fornyelse periodisk beh. 9,2 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 7

8 Sekretærens kendskab til patienterne var overvejende godt. Når ordinationerne foregik direkte hos lægen var det i ¾ af tilfældene i forbindelse med en konsultation 1 8 Sekretærens kendskab til patient ,1 9 Godt Dårligt Kontaktform ved ordination direkte hos lægen ,2 8,8 Konsultation TK Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 8

9 Der forelå hyppigst plan for varighed og kontrol, når ordinationen foregik direkte hos lægen. Prisaspektet var ikke væsentligt forskelligt ved de to ordinationsformer, det bemærkes, at Ej S aldrig blev påført ordinationer direkte hos lægen. 6 53,8 Omstændigheder 4 39,9 34, ,7 17,6 8,2 Plan for varighed Plan for kontrol 2,8 1,2 Ændringer i dag Ingen af disse 1,7 Pris ,7 6,6 4 35,1 28,4 12,1 8,8 8,1 8,6 Pris drøftet med pt.,1 Recept påført "Ej S" Billigste analoge valgt Pris indgår ikke i valg,6 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 9

10 De fleste ordinationer var initieret i egen praksis. Sygehusinitierede ordinationer foregik hyppigst via sekretæren. Vurderingen af indikationens sikkerhed var ens ved de to ordinationsformer ,5 61 Hvem indledte behandlingen 4 I egen praksis 4,2 7,9 I anden praksis,3,3 Lægevagt 8,1 21,4 Sygehusafdeling 3,1 5,2 Pr. spec. læge,8 2,9 2,1 1,3 Indikation 8 74,6 7,4 6 4,9 23,5 2,9 3,9 1,5 2,2 Sikker Nogenlunde sikker Tvivlsom Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 1

11 Fortsættelse af sygehusinitieret behandling blev hyppigt anført som særlig begrundelse ved ordinationer via sekretæren, hvor forventningen om at få medicin også var større end ved ordination direkte ved lægen. Særlig begrundelse for aktuelle præparatvalg ,9 44,3 4 9,5 22,1 Forts. af ord. fra sgh/spc læge 2,2 5,9 Pt overtaget fra anden 17 14,7 17,3 13,7 Billigt Patientønske Ingen af førnævnte 2,5 1,6 1 89,2 Forventede pt. at få medicin 8 71, ,6 8,8 5,3 3,3 2,4 2,2 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 11

12 Hjerte/kar medicin, gigtmedicin og psykofarmaka synes hyppigere at blive ordineret via sekretæren end direkte hos lægen. Lægemiddelgruppe 6 5,1 4 39,2,8 17,3 Blodtryk /hjerte 5,7 3,9 Mave- /tarm 2,4 1,9 16,6 14,3 1,5 9,6 Bevægeapp. /smerter Lipidsænkende Psykofarmaka Alt andet 4,5 3,3 8 Billigste analoge valgt i forhold til lægemiddelgruppe 7,6 6 49,2 48,1 4 3,6 34,1 23,1 38, ,8 23,2 28,7 26,1 28,1 21,7 Blodtryk /hjerte Mave- /tarm Bevægeapp. /smerter Lipidsænkende Psykofarmaka Alt andet Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 12

13 Patientspørgeskema Lægerne registrerede i alt ved 493 kontakter. 346 af disse var konsultationer ved hvilke der blev uddelt spørgeskemaer til patienterne. I alt 268 patienter returnerede spørgeskemaet svarende til 77% OMSTÆNDIGHEDER VED ORDINATION AF LÆGEMIDLER PATIENTSKEMA - LÆGESKEMA Køn Ønske om bestemt præp. Havde du indflydelse på valget af lægemiddel Har du diskuteret pris med lægen Tror du, du fik det billigste præparap Er du evt. interesseret i et billigere præp. Forventede du før kons. at få med. for dit problem Hvis ja, fik du så den med. du forventede Kvinde Mand Antal ,3% 92 34,3% 1,4% 268 1,% 91 34,% ,6% 4 1,5% 268 1,% 1 44,8% ,6% 7 2,6% 268 1,% 59 22,% 7 77,2% 2,7% 268 1,% ,1% 15 5,6% 1 44,8% 4 1,5% 268 1,% 18 67,2% 39 14,6% 43 16,% 6 2,2% 268 1,% ,9% 22 8,2% 28 1,4% 4 1,5% 268 1,% ,5% 6 2,8% 24 11,2% 1,5% 214 1,% Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 13

14 Patientspørgeskema Sekretærerne registrerede på 459 patienter og udsendte spørgeskemaer til disse. 316 returnerede spørgeskemaet svarende til 69% OMSTÆNDIGHEDER VED ORDINATION AF LÆGEMIDLER PATIENTSKEMA - FÆLLESSKEMA Køn Ønske om bestemt præp. Havde du indflydelse på valget af lægemiddel Har du diskuteret pris med lægen Tror du, du fik det billigste præparap Er du evt. interesseret i et billigere præp. Er der aftalt kontrol af din tilstand Er der fastlagt en varighed af behandlingen Kvinde Mand Antal 63,3% ,7%,% 316 1,% ,1% 14 32,9%,% 316 1,% ,2% 14 44,3% 8 2,5% 316 1,% 58 18,4% 254 8,4% 4 1,3% 316 1,% ,% 32 1,1% ,6% 4 1,3% 316 1,% ,5% 71 22,5% 52 16,5% 5 1,6% 316 1,% ,% ,2% 1 3,2% 5 1,6% 316 1,% ,3% ,1% 17 5,4% 4 1,3% 316 1,% Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 14

15 Patientspørgeskema Ved ordinationer via sekretæren havde patienterne hyppigere ønske om bestemt præparat. Da var der også større indflydelse på præparatvalget end når ordinationen foregik direkte ved lægen. 8 Havde du ønske om et bestemt præparat? 67 64, ,4 (konsultation) (receptfornyelse) 6 Havde du indflydelse påvalget af lægemiddel? 53 52,6 44,8 44,4 4 2,6 2,5 (konsultation) (receptfornyelse) Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 15

16 Patienterne angav ingen forskel mellem de to ordinationsformer m.h.t. hvor hyppigt der blev diskuteret pris eller tiltroen til at få det billigste præparat. 1 Har du diskuteret pris med lægen? 8 77,2 8, ,4,7 1,3 (konsultation) (receptfornyelse) 6 Tro du, du fik det billigste præparat? 48,1 43,2 44,8 45,7 4 9,8 5,6 1,5 1,3 (konsultation) (receptfornyelse) Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 16

17 Ca. 2/3 af patienterne ville gerne have det billigste præparat med samme virkning, mindre end procent ønskede ikke dette ,2 Er du evt. interesseret i et billigere præp. med samme virkning 59,7 4 22,2 14, ,5 2,2 1,6 (konsultation) (receptfornyelse) 6 55,9 Er der aftalt kontrol af din tilstand? ( - receptfornyelse) 6 Er der fastlagt en varighed af behandlingen? ( - receptfornyelse) 55,2 4 39,4 4 38,1 3,2 1,6 5,4 1,3 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 17

18 1 Forventede du før kons. at få med. for dit prbl? ( - konsultation) 1 Hvis ja, fik du den med. du forventede? ( - konsultation) , ,2 1,4 1,5 11,2 2,8,5 Forventning til medicin Lægen I alt Patienten I alt Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 18

19 Plan om varighed af behandlingen Lægen I alt Patienten I alt Plan for/aftalt kontrol Lægen I alt Patienten I alt Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 19

20 Variationsdiagrammer Plan for varighed af registreringer 78,7 59,3 55,6 64,9 9,5 5 97,9 7, ,4 9,9 89,4 83,9 76,6 4 35,6 32,6 39,1 35,4 9,3 11,5 12,5 14,1 7, ,4 15, deltagernummer Plan for kontrol 1 af registreringer 85,9 8 73,8 76, ,2 52,6 52,4 54,2 48,1 47,3 46,8 34,9 41,1 35,6 32, ,7 18,5 26,9 26,2 22,1 15,3 12,5 11,1 12,2 12, deltagernummer Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side

21 Variationsdiagrammer 6 af registreringer Pris drøftet med pt. 4 35,2 41,4 39,7 24,1 21,6 1,9 12,1 11,1 11,1 7,7 7,1 7,5 2,8 4,33,8 4,1 2,4 2,4 1,8 2, deltagernummer Billigste analoge valgt af registreringer 1 92, ,3 58,5 51,8 53,7 47,5 45,1 41,7 42,9 34,5 36,7 37,2 26,8 19,5 15,2 15,3 12,5 12,8 9,3 9,5 1,9 8,6 3, deltagernummer Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 21

22 Variationsdiagrammer af registreringer Pris indgår ikke i valg 1 92,9 9,5 84,6 84,7 87,5 87,6 89,1 85,2 87,2 8 73,9 74, ,6 53,7 62,1 57,1 45,2 61,2 59,8 46,4 46,3 41,5 41,2 32,1 51,7 19,6 3, deltagernummer af registreringer Recept påført "Ej S" ,5 4 16,7 8,3 1,1 1,9 3, deltagernummer Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 22

23 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 23

24 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 24

25 Patientspørgeskema Omstændigheder ved ordination af lægemidler Til brug i konsultationen Læge nr./navn 1. Fødselsdag d d mm åå 2. Køn Kvinde/pige Mand/dreng 3. Havde du ønske om et bestemt præparat? ja nej 4. Havde du indflydelse på valget af lægemiddel? ja nej 5. Har du diskuteret pris med lægen? ja nej 6. Tror du, du fik det billigste præparat? ja nej ved ikke 7. Er du eventuelt interesseret i et billigere præparat med samme virkning? ja nej ved ikke 8. Forventede du før konsultationen at få medicin for dit problem? ja nej ved ikke 9. Hvis ja, fik du så den slags medicin, du forventede? ja nej ved ikke Efter udfyldelse bedes skemaet sendt til Syddansk Universitet i vedlagte svarkuvert. Porto er betalt. Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 25

26 Patientspørgeskema Omstændigheder ved ordination af lægemidler Til brug ved receptfornyelse Læge nr./navn 1. Fødselsdag d d mm åå 2. Køn Kvinde/pige Mand/dreng 3. Havde du ønske om et bestemt præparat? ja nej 4. Havde du indflydelse på valget af lægemiddel? ja nej 5. Har du diskuteret pris med lægen? ja nej 6. Tror du, du fik det billigste præparat? ja nej ved ikke 7. Er du eventuelt interesseret i et billigere præparat med samme virkning? ja nej ved ikke 8. Er der aftalt kontrol af din tilstand? ja nej ved ikke 9. Er der fastlagt en varighed af behandlingen? ja nej ved ikke Efter udfyldelse bedes skemaet sendt til Syddansk Universitet i vedlagte svarkuvert. Porto er betalt. Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 26

27 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Side 27

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

R o s k i l d e. "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

R o s k i l d e. Bedst og billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Forord Der er gjort mange forsøg fra politisk side på at styre de hastigt stigende medicinudgifter. Trods

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Polyfarmaci i almen praksis. Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 2009

Polyfarmaci i almen praksis. Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 2009 Polyfarmaci i almen praksis Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 9 Polyfarmaci i almen praksis Udgivet af: Forfattere: Layout: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Bedst og Billigst. Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

Bedst og Billigst. Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t Bedst og Billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Indholdsfortegnelse Forord / resumé 4-5 1 Baggrund 6 2 Ny strategi for medicinindsatsen i Roskilde Amt 7 3

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling).

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling). Titel og reference 20.22 Kvalitetsudvikling af lægemiddelanvendelsen i et lokalområde. Et tværfagligt forsøgsprojekt i primærsektoren i Vejen Kommune. Møller L. Master of Public Health uddannelsen. Det

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere