Nr. 48, december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 48, december 2013"

Transkript

1 Nr. 48, december 2013 Rejsegilde på Knuthenlund Gods C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

2 Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i marts Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller på mail til Ferie & Feriefridage I ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 afholdes ferie således: Juleferie 23. december januar 2014 (incl.) I ferieåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 afholdes ferie således: Kr. Himmelfartsdag 29. maj 2014 Feriefridag 30. maj pinsedag 9. juni 2014 Sommerferie 7. juli juli 2014 (incl.) (uge 28, 29, 30) Juleferie 23. december januar 2015 (incl.) 2

3 Indlæg fra Kristian Endnu engang nærmer vi os et årsskifte og vi kan se tilbage på 2013, som har været præget af meget varierende aktivitet, dog afsluttende med travlhed og mange gode byggeopgaver. En blæsende, kold og mørk vinter truer. Trods et meget blæsende vejr i skrivende stund, så håber vi at vinteren bliver mild og kort således byggebranchen holdes i gang. Efteråret er fortsat med nedlukning af større aktører i byggebranchen, netop som der var ved at være lys i tunnelen, så kommer disse beklagelige konkurser. Desværre kommer det nok til at påvirke branchen i noget tid fremover. Der hersker desværre en nervøsitet og uro grundet de mange nedlukninger. Trods de kedelige oplevelser så vurderes krisen snart at være overstået. Hos C.C. Brun har vi i 2013 udført mange spændende opgaver, geografisk stort set i hele Østdanmark, vi har i 2013 haft mange opgaver, som har passet meget fint til vore kompetencer, dvs. gode opgaver med stor andel af egenproduktion. Året har igen budt på mange tilbudsopgaver, vi har også vundet vor del og har udover et samlet øget aktivitetsniveau også lykkedes med at øge ordrebeholdningen. Når det nye år starter, er vi klar til endnu flere opgaver og med dette ønskes alle Glædelig Jul og godt Nytår Tilbud og ordremuligheder Siden sidste CCB Nyt har vi haft pænt med forespørgsler dejligt, det er jo en nødvendighed for vedvarende at kunne skaffe nye opgaver. Siden sidste CCB Nyt Sept har vi vundet følgende opgaver: Dong Nørrevold Mkr. 3,3 Ombygninger for naturlig ventilation Skodsborg Mkr 0,6 Ombygning af kælderen St. Kongensgade Mkr. 0,6 Renovering af altangange Kulsviervej Hillerød Mkr. 0,5 Jord, kloak og beton for genopførelsen af villa HM Strøget Mkr. 0,6 Nedrivning, stål og betonarbejde BaneDanmark Mkr. 1,0 Etablering af støjhegn Amager Hospital Mkr. 0,3 Ombygning af akutmodtagelsen Herudover arbejder vi med en del opgaver, som vi meget gerne skulle opnå kontrakter på i den nærmeste fremtid. 3

4 Indlæg fra Kristian Ordrebeholdning, perioderesultat samt forventninger til årsresultat 2013 Primo dec har vi en ordrebeholdning på MKr. 105, hvilket er noget bedre end samme tid sidste år. Niveauet for vor ordrebeholdning er passende, og vi arbejder målrettet på at fastholde eller udbygge ordrebeholdningen. Et højere niveau for ordrebeholdningen skaber jo ro og bedre muligheder for at selektere i kommende opgaver, således at vi kan koncentrere os om at vinde de opgaver, der passer os bedst. Pr. 30. nov har vi realiseret en omsætning på Mkr. 132,0 siden starten af året. Resultatet af indsatsen er flot, vi har realiseret et resultat på Mkr. 6,8 før skat, et resultat vi er fuldt ud tilfredse med. Resultatet er præget af god afvikling på stort set alle entrepriserne, entrepriser som har matchet vore kompetencer fint. For hele året forventer vi en samlet omsætning på Mkr. 150, og et resultat før skat på Mkr. 7,5, hvilket er klart tilfredsstillende. Budget 2014 Vi har netop med bestyrelsen vedtaget og besluttet budget for Med baggrund i den ordrebeholdning vi allerede har og de forventninger vi har til markedet, så forventer vi os følgende af 2014: Omsætning: Entrepriseopgaver Mkr. 143,0 Smedeopgaver Mkr. 2,5 Serviceopgaver Mkr. 14,5 Samlet for 2013 Mkr. 160,0 Det forventes at vi kan realisere et resultat før skat på Mkr. 4,5. Som det kan tydes af ovenstående, forventes der en stigning i aktivitetsniveau i forhold til Organisationen Niels Thygesen som har været hos os i gennem en tid, er ansat som Autoriseret Kloakmester. Niels har tidligere gennem en årrække været selvstændig, og nu er vi heldigvis lykkedes med at overtale Niels til en fast ansættelse. Velkommen til. 4

5 Serviceopgaver v. Kristian Lind Hessel Mercedes & Renault Næstved For Hessel i Næstved har Jørgen, Jonathan og Kim lavet en mindre ombygning af kontoret, således brugen optimeres. Bellahøj Koblingsstation Medio oktober 2012 blev vi billigst på Bellahøj Koblingsstation, en opgave for Dong, hvor lokalerne skulle istandsættes til ny anvendelse. Fase 1, som blev udført før jul 2012, blev afløst af en periode, hvor Siemens installerede nyt højspændingsgrej. Nu er vores fase 2 i gang. Vi skal lave nogle gipsdæk, som Mads og Martin udfører. El-Heat, Søndergård Nedrivning og Eskildsen skal også lave mindre finish opgaver i fase 2, som forventes færdiggjort i januar Amager Hospital Akutmodtagelse Primo december er vi gået i gang med etape 1 af flere med mindre opbygninger for opnåelse af bedre flow i Akutmodtagelsen på Amager Hospital. En god hurtig opgave med lodret opstart, og meget beslutningsdygtig bygherre, hvilket betyder at vi allerede før Nytår forventer at være færdige med etape 1. Opgaven udføres af Jonathan og Kim. 5

6 Serviceopgaver v. Kristian Lind Herlev Sygehus Igen har vi været på Herlev Sygehus, denne gang for at lave fem mindre ombygninger i Cramo s pavilloner. Jørgen har on-off været på Herlev gennem de sidste par måneder, da ombygningerne skal indpasses i brugen og omflytninger. Novo Kalundborg Novo har besluttet et større opgarderingsprojekt, som skal forbedre og sikre fremtiden i deres produktionsbygning DF. Bygning DF er, som vi forstår det, en meget central og vigtig bygning for Novo. Siden medio oktober har Frank m.fl. været i gang med opførelsen af en ny transformerbygning, en bygning hvor kapaciteten bliver meget større. Vi har ansvaret for bygnings- og terrænarbejderne, hvor vi også udfører en graveopgave for installationsfirmaet Caverion. Opgaven skal afsluttes i starten af 2014, hvor finish og færdiggørelsen af udvendige belægninger skal ske. Opgaven udføres i tæt samarbejde med Alectia som rådgivere og byggeledelse. Vi håber på at samarbejdet kan fortsætte for kommende opgaver. 6

7 Igangværende byggesager Sag nr. Projektnavn Sagsing. Entreprisesum Stade % d.d Falkenborgskolen RLH % 1058 Arkil BGP % 1060 CPSC TG % 1062 Favrholm JCH % 1063 Baggesenskolen RLH % 1064 Knuthenlund EF % 1065 Fremtidens Borgerhus BGP % 1066 EUC Auto JRI % 1067 Haldor Topsøe JS % 1068 Dako BGP % 1069 DONG Nørrevold FC % 1070 Skodsborg II JCH % 1071 Altaner JS % 1072 Kulsviervej JCH % 7

8 Dako Denmark A/S v. Benjamin Pedersen For Dako Danmark er vi i øjeblikket ved at ombygge m2 eksisterende hal. I fremtiden skal hallen fungere som lager, der indeholder kølerum, fryserum, varmt-lager, kontor og omklædningsfaciliteter. CCB udfører opgaven i hovedentreprise, men har tillige fået fornøjelsen af at koordinere bygherrens leverancer (sprinkling, sikring, lagerreoler og cts). Byggeriet forventes afleveret d. 3. marts Arkil v. Benjamin Pedersen I Greve afleverede vi d. 7. oktober (til aftalt tid!) kontorbyggeri til en tilfreds bygherre. Under gennemgang ved afleveringsforretning påtalte bygherren, at han var meget imponeret over det høje niveau håndværket var udført på (det er rart at bygge for en kunde, der har forstand på byggeri). I øjeblikket, ca. 2 måneder efter aflevering, bygger vi igen for Arkil. Nu drejer det sig om ombygning af eksisterende kantine samt reception. 8

9 Haldor Topsøe, Testbygning v. Jan Stysiek Så er Kim Rehne og hans folk kommet godt i gang med byggeriet af en ny testbygning til Haldor Topsøe i Frederikssund. Bygningen skal bruges til at teste katalysatorer ved hjælp af to store dieselmotorer, som står i en bygning af stålrammer og Paroc elementer. Resten af bygningen udføres i betonelementer og skalmur, denne del skal rumme teknik og katalysatorerne. Vi udfører selv jord-, kloak og betonarbejdet samt elementmontage og tømrerarbejdet. Vi har underentreprenører til murerarbejdet og tagdækningen. Arbejdet forventes afsluttet i februar måned. Meget koncentrerede Lars og Bjarne! 9

10 Knuthenlund Gods v. Erling Flyvbjerg Fremtidens Mølleri Siden sidst har der været mange folk på, og vi er nu godt i gang med tømrerarbejdet - både på facader og tag. Inden da har gutterne fået monteret 2 store gavle opbygget med TT-elementer, stående på højkant, ragende ca. 15 m op. Efterfølgende ad 2 omgange har vi monteret ca. 75 elementer, som blev afsluttet i uge 47. Ind imellem er hele den stabiliserede stålkonstruktion blevet opstillet. Udenomsarealerne med veje, brovægt, vaskeplads samt resterende kloak på øst, har haft en omtumlet afklaringsproces. Placeringen har været ændret op til 3 gange, grundet koter samt endelig afklaring af det praktiske flow i brugen af de omtalte ting. Er nu afklaret, så veje, kloak, kabler samt delvis vaskeplads forventes udført til jul. Sydoplag samt sidebygning 10

11 Knuthenlund Gods v. Erling Flyvbjerg Gavl i silohal Gavlopbygning syd Montage betonelementer Gavl syd samt vestsiden 11

12 Allingevej v. Kristian Lind BaneDanmark Støjhegn I samarbejde med Rambøll er vi efter nogle start og stop endelig kommet i gang med etablering af ca. 300 m støjhegn på Allingevej i Hvidovre. Baggrunden for etableringen af støjhegnet er at skulle begrænse støjen fra byggeriet af den nye togbane fra København til Ringsted. På Allingevej ligger der en stor bebyggelse med beboelse tæt på byggeriet. Vores opgave består i at opstille betonklodser, lodrette stålprofiler, som svejses til spunsen. På stålprofilerne monteres vandrette åse og 2 lag krydsfiner monteres med isolering imellem. Støjhegnet forventes at skulle være opstillet i 4 år, og skal derfor pyntes lidt så hegnet skal males mod Allingevej. På opgaven er mange fra C.C. Brun Entreprise involveret Brolæggerne afretter, Vognmanden kraner betonklodserne på plads, smedene monterer og fastsvejser stålkonstruktionen, og tømrerne monterer trækonstruktionen. Opgaven forventes færdig før jul. 12

13 EUC Køge, Autofløj v. Jakob Ivarsen Nybygning Ombygning Ombygning: Vi er nu rigtigt langt med eget arbejde, vi mangler kun isætning af vinduer og facadebeklædning. Tilbage står så færdiggørelsen af underentrepriserne, gulvbelægning, maler og murer. Ombygningen forventes færdig i uge 6. Nybygning: Der er støbt dæk og belægningerne omkring tilbygningen er færdige. Hovedstålet rejses i uge 50 hvorefter der skal monteres huldæk. Sandwichfacader rejses lige efter nytår. Nybygningen forventes færdig i uge 11. Vi har fået en del små ekstraarbejder undervejs. Bl.a. skal vi ombygge nogle eksisterende Pavilloner, som skal bruges til undervisningsbrug i yderligere fem år. Hertil skal vi også udføre en ca. 25 meter lang overdækket pergola. Brolæggerne skal endvidere lave 170 m2 slotsgrus så eleverne kan komme tørskoede til og fra busstoppested. 13

14 Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek Siden sidste CCB Nyt har vi afholdt 2 kurser i Introduktion til arbejdsmiljø med 45 deltagere. 2 gange 2 dage med stort engagement og udbytte for alle, som det tydeligt fremgår af de skriftlige evalueringer. I forbindelse med kurserne fik alle en instruktion i faldsikring med tilhørende certifikat. Et stort antal medarbejdere deltager de næste måneder i kurser vedr. arbejde med epoxy samt kørsel og hejs med teleskoplæsser. Vi har haft en del besøg af Arbejdstilsynet i dette efterår. Det har medført 2 strakspåbud, som vi dog har klaget over, da vi ikke finder disse berettiget, mere herom senere når der foreligger en afgørelse. Bemærk venligst følgende præcisering af vores regler mht. evt. arbejdsskader/-ulykker: - Formand / projektleder orienteres. - Jan Stysiek orienteres. - Orientering skal ske straks ulykken/skaden er sket og ikke flere dage senere. - Det er vigtigt, at vi lærer af alle skader, således at evt. svigt kan rettes. Efter 11½ mdr. i 2013 Ulykker i 2013 Ulykkesfrekvens

15 Af nedenstående ses at sygefraværet på alm. sygdom ligger 0,5% over sidste års tal. Samlede totale fravær er dog steget 1,1% siden sidste år. Dette skyldes bl.a. en arbejdsulykke sidste år, fordobling af fravær for barns 1. sygedag og orlov, fleksjob efter 28 aftale. Stigningen i alm. sygdom skyldes usædvanligt meget sygdom som følge af influenza i foråret. C.C. Brun Entreprise A/S Statistik over fravær 1/1-24/ Timeløn uge 1-47 (excl. langtidssygemeldte) Registreret timer Arbejdstimer Samlet antal timer Fravær totalt Alm. sygdom Arbejdsulykke Barn 1. sygedag Orlov, fleksjob eller 28 aftale Fædreorlov Formænd ,5% 59 0,5% 378 3,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Smede ,5% 53 1,2% - 0,0% - 0,0% 60 1,3% - 0,0% Jord & beton/maskf ,7% ,1% - 0,0% 86 0,2% 163 0,4% - 0,0% Tømrere ,6% ,2% - 0,0% 42 0,2% - 0,0% 74 0,3% Gennemsnit ,9% ,0% 378 0,4% 128 0,1% 223 0,3% 74,00 0,1% Funktionærer ,9% 132 0,7% - 0,0% 45 0,2% - 0,0% Gns incl. Funk ,3% ,5% 378 0,4% 173 0,2% 223 0,2% 74,00 0,1% Gns Incl. Funk ,2% ,0% 111 0,1% 117 0,1% 110 0,1% - - Gns Incl. Funk ,1% ,7% - 0,0% 102 0,1% 191 0,2% 148,00 0,2% Gns Incl. Funk ,8% ,3% 50 0,0% 121 0,1% 286 0,3% 148,00 0,2% Gns incl. Funk ,3% ,7% 229 0,2% 79 0,1% 425 0,3% Gns incl. Funk ,7% ,9% - 0,0% 121 0,1% ,7% Gns incl. Funk ,1% ,3% - 0,0% 142 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,8% ,2% 619 0,5% 165 0,1% ,0% Gns incl. Funk ,8% ,8% 29 0,0% 168 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,4% ,7% 118 0,1% 121 0,1% 721 0,5% Gns incl. Funk ,6% ,0% 245 0,2% 146 0,1% 423 0,3% Gns excl. Funk ,2% ,8% 887 0,8% 97 0,1% 581 0,5% Økonomi udbetalt løn Samlet løn sum excl soc ydelser Udbetalt sygedagpenge mm VED SYGDOM År ,6% År ,3% Da vi År har 2004 konstateret, at det er begyndt at knibe 2,1% med at huske reglerne omkring År 2005anmeldelse af sygdom, skal vi hermed 2,8% kort beskrive, hvordan man År ,4% forholder sig i forbindelse med at man er syg. År ,4% År ,9% År ,7% År ,0% 1. SYGEDAG År ,5% År ,7% Du skal ringe både til din formand og til kontoret på telefonnummer inden kl År ,9% Såfremt dette ikke sker, betragtes fraværet som ulovlig udeblivelse, og du får ingen dagpenge/ sygeløn for denne dag. I registreret timer indgår alle arbejdstimer incl. overtidstimer 2. SYGEDAG Som bekræftelse på din mundtlige sygemelding, skal du fremsende en sygemeldingsblanket til C.C. Brun Entreprise A/S, Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle, således at den er virksomheden i hænde senest om morgenen på 2. fraværsdag, evt. pr. mail til Hvis den skriftlige sygemelding udebliver, mister du retten til dagpenge/sygeløn frem til den dag, vi modtager den skriftlige sygemelding. RASKMELDING Du har pligt til omgående at melde dig rask til kontoret på telefonnummer , når du igen er blevet arbejdsdygtig. 15

16 Suzuki, Køge v. Jørgen Christensen Vores opgave med genopførelse af 2800 m2 hal for Andersen Motors Ejendomme på Unionsvej i Køge er nu afsluttet. Hallen er nu afleveret og taget i brug. Opgaven blev udført i hovedentreprise med en entreprisesum på kr ,-. FTF-A, Kbh. v. Jørgen Christensen For FTF-A har vi udført en opgave med udskiftning af 115 elementer og indv. vinduesplader/- lysninger samt ekstraarbejder bestående af udskiftning af 96 opgangsvinduer og lidt murerarbejde. Arbejdet er nu færdiggjort og afleveret. 16

17 Favrholm, Hillerød v. Jørgen Christensen Opgaven for Novo Nordisk med opførelse af ny værelsesfløj med 25 værelser på kursusejendommen Favrholm er godt i gang. Betonelementer og badekabiner er monteret. Mureren er i fuld gang med at skalmure. Tømrerne har rejst spær, og der er afholdt rejsegilde. Tømrerne fortsætter med lægtning og indvendigt arbejde. Installationsfagene er godt i gang med føringsveje i stueetage, og tømrerne er i gang med gips/loftarbejde i stueetagen. Skodsborg Sundhedscenter v. Jørgen Christensen På Skodsborg Sundhedscenter er vi i gang med ombygning af lobby. Vores arbejde består af jord-, beton og kloakarbejde, elevatorgrube samt fundamenter til træterrasse. Som underentreprenør til nedbrydning har vi Søndergaard Nedrivning. Formand: Gert Fredslund Byggesum: kr ,-. Efter div. forhindringer i kælderen er vi nu godt i gang og har fået støbt elevatorgrube og vi er i gang med fundamenter til terrassen 17

18 Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen Efter at have hjulpet med kloak og isolering i Hillerød Novo har vi lavet en kampestensmur i Virum, måske en lille smule tungt. Så har vi lavet Holte færdig med slotsgrus og oprydning samt to P-lommer, da vejen er meget smal og to biler ikke kan mødes. Vallensbæk Torv er retableret ved glasfacaden og omfangsdrænet er koblet sammen igen. Hos Dako er der lavet 40 m2 fliser til køleanlægget. På Baggesenskolen er fliser taget op og asfalt fjernet for at gøre klar til isolering. Og mere retablering på EUC Køge, hvor 110 m2 coloc er lavet omkring ny tilbygning og ca. 170 m2 slotsgrus, så eleverne kan kommer fra bussen uden at få mudder på skoene. Så har Benny og Michael taget kurset Vejen som arbejdsplads. God jul og godt nytår ønskes fra Brolæggerafdelingen. 18

19 CPSC v. Thomas Ginsbo Så står julen for døren, vinteren lader indtil videre vente på sig trods to kraftige storme, som har sat sine spor, heldigvis ikke hos os hvor Finn havde taget sine forholdsregler. På Bülowsvej er Søndergaard ved at få bortkørt de sidste nedrevne materialer (dejligt! Det har været en lang og sej nedrivningsentreprise), og Hanse og Brian er gået i gang med at køre forurenet jord bort fra grunden. Indtil videre er der bortkørt ca m³, ud af ca m³. Inden jul starter vi så småt op med kloakarbejdet, hvor vi først skal have sat 2 stk. 1,25 m brønde, som hver især er 5 meter dybe, op ad eksist. bygninger lidt af en udfordring. Ib og hans sjak bestående af Jeppe, Torben H., Kristian L., Storm, Kristian M., Henning og Leif har monteret, armeret og udstøbt ca. halvdelen af filigrandækket over ingeniørgangen. Dansk Fundering har sat spuns 2 og lægger an til landing på spuns 3 og 4. Züblin bliver i uge 50 færdig med deres jordankre, så hvis alt går vel kan vi starte op med vores 1700 m² store bundplade, som er 30 cm tyk, i januar måned 2014, til stor glæde for sjakket på pladsen. Alle I friske gutter på Bülowsvej og øvrige i C.C. Brun ønskes en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår. 19

20 Fremtidens Borgerhus v. Benjamin Pedersen I Vallensbæk Kommune er deres gamle bibliotek omdannet til Fremtidens Borgerhus. Byggeriet opstartede d. 25. juli og blev afleveret d. 14. november. I løbet af byggeperioden har der været mange ressourcekrævende udfordringer. Primært som følge af uhensigtsmæssige sparerunder, mangelfuldt projektmateriale og svær koordinering med bygherrens egne leverancer. D. 15. november indviede Vallensbæks borgmester det nye borgerhus, og til trods for de mange udfordringer, blev både indvielsen og byggeriet en succes. Lysvæg udført som lodret udestueloft med bagvedliggende LED-lys Ny-udlagt Polyurethanbelægning. Efterfølgende er der påført en mat topcoat. Amfi-trappe til siddende publikum 20 Ny hovedindgang

21 Nørrevold Transformerstation v. Flemming Christensen DONG - Nørrevold Transformerstation På Nørrevold Transformerstation er vi i fuld gang med at etablere nye lydsluser. Transformerne skal fremover nedkøles via naturlig ventilation frem for mekanisk ventilation. Der bygges lydslusebygning på terræn til luftindtag og en tilsvarende bygning på taget til luftafkast. Der anvendes i alt ca. 650 m2 lydbafler for at sikre, at støvkravene bliver overholdt. Da transformerne er i drift under byggeriet kræver det en nøje planlægning og sikkerhedskoordinering sammen med DONG s sikkerhedskoordinator. Alle håndværkere på pladsen skal på et obligatorisk sikkerhedskursus inden opstart på byggepladsen. Der er meget lidt plads at bygge på og det er besværligt at få større lastbiler ind på pladsen, men indtil videre går det fint. Arbejdet forventes afleveret ultimo januar. 21

22 Baggesenskolen v. Flemming Christensen Vi har nu fået ordre på etape 2 og 3 og er allerede i fuld gang med både vinduesudskiftningen og facadeisoleringen på Baggesenskolen i Korsør. På etape 1 er vi lige opstartet med facadepladerne. Pladerne leveres i 2 farver som bliver opsat efter et specielt system der minder om tetris. Figurerne passer ind i hinanden. Det bliver spændende at se det færdige resultat. Vi er sluppet forholdsvis billigt fra stormene og forventer at være færdige med etape 1 og 2 i februar. Etape 3, som er solceller samt ny tagbelægning, afsluttes i løbet af foråret. 22

23 Nyt fra lageret / smedeværkstedet Hjemme på gården er tiden siden sidst mest gået med maling og vedligehold. Skurvognene er blevet malet, der er udført div. pudsereparationer, og så er området herhjemme efterhånden gjort vinterklar. På maskinværkstedet har vores Thaler læssemaskine fået renoveret motoren, vi har fået lavet det halvårlige eftersyn af el-håndværktøj, og ellers service og vedligehold af maskiner og materiel. På smedeværkstedet har der været travlt siden sidst. Der har været mange forskellige opgaver. Vi har brugt noget tid på opstart af elementfabrikken for Kähler, vi har bl.a. fremstillet og monteret stål til børnehave i Brønshøj, forskellige arbejder til Knuthenlund, flere forskellige arbejder på EUC i Køge, fremstillet og monteret stål på Dako, samt udført stålarbejdet i forbindelse med montage af støjværn for Bane Danmark. Dako Allingevej, Bane Danmark Det ser lyst ud i fremtiden, der bl.a. byder på trappe til EUC, portrammer til Knuthenlund samt flere forskellige arbejder. Sluttelig vil jeg ønske alle en god jul samt et godt nytår. 23

24 Tilbudsafdelingen Resultat af tilbud afgivet siden sidst (uddrag): VUC Vordingborg - nybygning CCB nr. 4 Jørgen Larsen ApS nr. 1 Grimmerhus - anlæg + lukning CCB nr. 4 Kjæhr & Trillingsgaard A/S nr. 1 Nørrevold Transformerstation CCB ordre Nakskov Rensningsanlæg - stålhal 1 CCB Nakskov Rensningsanlæg - stålhal 2 CCB Ringsted Sygehus - tømrerentreprise CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Novo Nordisk RD House CCB Jydekrogen, Vallensbæk - rampe CCB nr. 2 G. Tscherning nr. 1 HØKA - kassevaskeanlæg CCB Psykiatrien Roskilde - vinduesudskiftn. CCB Ny Sofiegården, Marjatta - totalentreprise CCB nr. 2 BNS A/S nr. 1 Dyrholmvej - jord/kloak/beton CCB Harhoffs Allé - renov. Kælder CCB P-kælder, Espergærde CCB Amager Hospital, ombygning lægevagt CCB ordre Allingevej - støjvæg CCB ordre H&M - elevatorgrube m.m. CCB ordre Novo Nordisk DF - bygningsentreprise CCB SOSU Køge - totalentreprise CCB nr. 2 Dahl Entreprise nr. 1 Sundhedshus, Glostrup CCB

25 Kalenderen 13. maj 2014 Bitten H. Petersen 50 år 19. maj 2014 Flemming Christensen 50 år Personalenyt Ronnie Hansen starter hos C.C. Brun som byggeleder i det nye år. Ronnie er et kendt ansigt hos os, da han har været i praktik som entrepriseleder hos C.C. Brun. I løbet af sit praktikforløb har han deltaget i styring af byggesager, regnet tilbud samt lavet en del kvalitetssikring og drift & vedligeholdelse på div. sager. Ronnie er uddannet tømrer og er netop blevet færdig med uddannelsen til bygningskonstruktør. Vi glæder os til at byde Ronnie velkommen tilbage i det nye år. 25

26 Vinder af sidste opgave Løsningen på SuDoKu i CCB Nyt nr. 47 blev fundet af: Jesper Vive Nielsen Præmien var sponseret af Nina Nielsen A/S. Find 7 Fejl 7 detaljer på tegningen til venstre er ændret på tegningen til højre. Aflever løsningen til din formand eller send den ind til kontoret, att. Birgith Nielsen senest 10. januar 2014 Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om en præmie sponseret af Würth A/S. Løsning: (evt. hele siden) Navn: Arbejdsnr. Nuværende byggeplads: 26

27 Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere Kristian Lind Jan Stysiek Thomas Ginsbo Jess Andersen Kloaklæggere Erling Flyvbjerg Gert Fredslund Betonsjak Jørgen Christensen Finn Madsen Tømrersjak Sekretær Benjamin Pedersen Frank Nielsen Birgith Nielsen Flemming Christensen Kim Rehne Pedersen Byggeledere Adm / Økonomi Jakob R. Ivarsen Bitten H. Petersen Ronny Lind Heltoft Tanja Rosenkvist Ronnie Hansen Lene Katana Brolægger Brolæggersjak Niels Nielsen Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri Palle Knudsen Per Rasmussen Servicearbejde Kim Wiik Materiel / lager Jan Madsen Smedeformand Jesper Vive Nielsen Lastbil med kran Materieludlejning Maskinservice Smede Værkstedsarbejde Ekstern montage 27

28 Telefonliste Navn Dir/lokalnr. Mobiltelefon Opkaldsnr. mobil Privattelefon Direktør Kristian Lind Entreprisedirektør Jan Stysiek Palle Knudsen Thomas Ginsbo Erling Flyvbjerg Jørgen Christensen Jakob Riis Ivarsen Ronny Lind Heltoft Benjamin G. Pedersen Flemming Christensen Administration Bitten H. Petersen Birgith Nielsen Tanja Rosenkvist Lene Katana Smedeværksted/lager Jesper Vive Nielsen Lars H. Henriksen /lastvogn Jan Madsen Jan V. Larsen /servicevogn Formænd Per Rasmussen Kim A. Wiik Jess Andersen Gert Fredslund Finn Madsen Niels O. Nielsen, brolæggerformand Frank Nielsen Kim Rehne Pedersen Øvrige Jens Jørgen Jensen, maskinfører Hans Kristian Jensen, maskinfører Peder J. Jeppesen, kloakmester

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 49, marts 2014 Favrholm, Hillerød C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

Nr. 51, september 2014

Nr. 51, september 2014 Nr. 51, september 2014 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 53, marts 2015 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith

Læs mere

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 50, juni 2014 Hanse og Jens Jørgen i gravesamarbejde Novo NN-1R, Bagsværd C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 54, juni 2015 C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Indlæg fra Kristian Nu kan vi endelig mærke sommeren og varmen. En dejlig sommer står lige foran os. Hos C.C.

Læs mere

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK 13.09.17 DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Uddrag af nogle af vores igangværende

Læs mere

Nr. 55, september 2015

Nr. 55, september 2015 Nr. 55, september 2015 DTU Agora C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Orientering til brugere af og naboer til Frederiksberg Skole Den ny skole er næsten færdig... Tiden løber stærkt, og det er et år siden nyhedsbrev 13 udkom. Dette nyhedsbrev

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. Den 03.02.2014 Sag nr. 12.61 MH SAG NAVN : Øster Hornum Skole, om- og tilbygning REFERAT AF : Byggemøde 09 DATO : 30.01.2014 DELTAGERE : Finn Saabye Pedel (BRUG) Henrik Jørgensen NCO Byg Aars (RÅ) Ivan

Læs mere

Nr. 56, december 2015

Nr. 56, december 2015 Nr. 56, december 2015 Kultur- og Bevægelseshus, Frederiksberg C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Indlæg fra Kristian Med raske skridt er vi nu på vej mod afslutningen

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Byggeri og renovering af skolen i 2005, byggedagbog.

Byggeri og renovering af skolen i 2005, byggedagbog. Byggeri og renovering af skolen i 2005, byggedagbog. Fotos taget af lærer Kai Pedersen, Gitte Hansen, mfl. Vi er nu godt i gang med den ny etape byggeri og renovering på Stillinge Skole. Her i byggeperioden

Læs mere

Orientering om altanprojekt

Orientering om altanprojekt Orientering om altanprojekt Bestyrelsen orienterer om fremdriften i altanprojektet og tankerne om den fortsatte proces Fremdriften i altanprojektet I bestyrelsen har vi nu igennem længere tid arbejdet

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Ringsted Sportcenter Tværallé 8, 4100 Ringsted Tlf. 5762 7040 ringstedsportcenter@gmail.com. Ringsted, den 27. maj 2015

Ringsted Sportcenter Tværallé 8, 4100 Ringsted Tlf. 5762 7040 ringstedsportcenter@gmail.com. Ringsted, den 27. maj 2015 Ringsted, den 27. maj 2015 REFERAT ved GENERALFORSAMLING for Onsdag, den 22. april 2015 kl. 19.00 i mødelokale 2 i. DAGSORDEN: Pkt. 1. Valg af dirigent. Mogens Rasmussen blev valgt som dirigent. Der skal

Læs mere

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Præsentation af nye projekter Præsentation

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr. Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Deltagere: Frederik Svendsen (FS) Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Caspar Schultz (CS) EF Marstalsgade 28-32 (EF)

Deltagere: Frederik Svendsen (FS) Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Caspar Schultz (CS) EF Marstalsgade 28-32 (EF) Referat. Sag: 10.3119.02 - EF Marstalsgade 28-32 Emne: Sted: Referent: Opstarts- og tidsplanmøde Onsdag d. 13. juli 2011, kl. 13.00 På pladsen JFL Deltagere: Frederik Svendsen (FS) Hovedstadens Bygningsentreprise

Læs mere

Kommunikation og dialog

Kommunikation og dialog Informationsmøde område Hestens Bakke Øst Tidsplan Registreringer Arbejdsgang i bolig Bad og toilet Varslinger Kommunikation og dialog Spørgsmål Sådan tænker vi planen Men er det ikke sådan det går.. TIDSPLAN

Læs mere

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Internt dokument August 2016 Indholdsfortegnelse Deltagere......3 Dagsorden...3 1. Godkendelse fra sidste referat...4 2. Nyt fra udvalgene...4 3. Status

Læs mere

Velkommen til Lean Construction DK. 29. august 2013

Velkommen til Lean Construction DK. 29. august 2013 Velkommen til Lean Construction DK 29. august 2013 AGENDA Finanskrisen Strategimål Involverende samarbejde (værdispil og evaluering) Involverende planlægning (værktøjer) Arbejdsmiljø Dias 2 HISTORISK TILBAGEBLIK

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 01 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 30. april 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Dan Hjort, afd. bestyrelsen DH BKAA Niels

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

BYGGEMØDE NR. 30 Dato: 09. september 2014

BYGGEMØDE NR. 30 Dato: 09. september 2014 SAGSNAVN: 12105 MUSIKHUSKVARTERET REFERAT AF: Byggemøde nr. 30 TID: Tirsdag den 09. september 2014 kl.: 09:00 STED: Byggepladsen TIL STEDE: DELTAGERE: A. Enggaard A/S Tommy Jensen (TJ) (AE) Thomas Cleyton

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 28. DEC 2015

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 28. DEC 2015 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 8. DEC 015 BYGGEPLADSEN Nu kan man rigtig fornemme omfanget af Jagtens Hus og de forskellige stadier, som de tre bygninger er på. Det gamle Fælleshus i midten begynder

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Michael Paraskevas (MP),

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole April 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 BYGGEPLADSEN Byggepladsens indretning og funktion er uændret i forhold til seneste opdatering, pånær én væsentlig ting: Den sidste af de gamle bygninger

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0058, afsagt den 12. juli 2013 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS, Galten (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

økken kviste tag specialopgaver vinduer belægning

økken kviste tag specialopgaver vinduer belægning økken kviste tag specialopgaver vinduer belægning bad sommerhus Bare rolig vi ordner din bolig fra kælder til tag... Tjelle-byg står bag! tømrerfirmaet Tjelle-Byg ApS Bollegade 30 9330 Dronninglund Tlf.

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere