KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 1 of 13 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / MINE KURSER (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT-LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) / M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1742) KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) Det med rødtmangler endnu afklaring. Der stadig uafklarede detaljer om øvelses-samlingen SØG Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-udviklingsprojekter. Indhold og design: Beskrivelsen i studieordningen består af 14 punkter (læs venligst selv) Der strækker sig fra emner der give r overblik over ledelse af it-udviklingsprojekter (f.eks. udfordringerne, organiseringen og de større sammen hænge) til helt konkrete teknikker der anvendes i ledelsesarbejde (estimering, post project evaluering mm.) Kurset er præget af normativ og prescriptiv litteratur og øvelserne sigter på at opbygge et projektledelsesh åndværk. Kurset anvender således en lærebog: Strategisk projektledelse af Andreas Munk Madsen der da nner rygraden i kurset og bidrager til de fleste emner. Den suppleres af uddrag af to håndbøger i projektled else og systemudvikling, samt af enkelte artikler. Det svære i projektledelse er ikke teorien og teknikkerne. Det svære er kompleksiteten i virkeligheden me d de mange interessenter og de hurtigt skiftende udfordringer. Derfor er undervisningen centreret om at I s kal udvikle en håndværkmæssig forståelse af faget (i modsætning til teoretisk) - og jeg skal tale mindst mul igt, med mindre det er i form af diskussioner og svar på jeres spørgsmål. Kursets rygrad er en caseopgave der beskriver et systemudviklingsprojekt, hvor I skal simulerer at udføre projektledelsen.

2 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 2 of 13 Grundbog og anden obligatorisk litteratur Der anvendes flg. grundbog, som jeg bestiller i Centerboghandlen: Strategisk projektledelse, Andreas Munk Madsen (1996) ISBN: Anden obligatorisk litteratur Der er opgivet kapitler fra bøger, der kan lånes på Håndbogsbiblioteket hos Maja. Når det er tilfældet, er d et angivet ud for litteraturen i det enkelte kursus. Der linkes til artikelmateriale, ligesom bogkapitler er uploaded, hvor copy-dan-reglerne gør det muligt. Slides, materialer og andet praktisk I skal have adgang til Microsoft Projekt på jeres pc. Slides vil blive opdateret om morgenen, idet jeg oftest gennemgår (og ændrer) slides aftenen i forvejen. Eksamen - dispensation fra studieordningens beskrivelse Studieordningen beskriver at Modul 9 skal eksamineres med udgangspunk i en skriftlig opgave. Jeg har i å r søgt dispensation fra denne beskrivelse og derfor vil eksaminationen tage den for jer kendte form hvor I ti l en række oplyste faglige emner skal forberede et oplæg af 5-10 minutters varighed. Oplægget skal i dett e modul inddrage både teori fra kurset og aspekter fra den studerede (studietur, case) eller anden praksis. Oplægget følges af spørgsmål. Andre emner fra kurset kan trækkes ind i denne spørgerunde. Kursusansvarlig: og underviser: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50503) Studenterforum (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50513) Studenteroplæg(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50515) Slides til studenteroplæg til lektion 3 Modul 9: Eksamen Der afholdes eksamen i modul 9 mandag den 20. og tirsdag den 21. januar 2014 Eksamensplan 2013/14 - Modul 9 (https://www.moodle.aau.dk/mod/url/view.php?id=50506) Tirsdag den 14. januar 2014 afholder Gitte Tjørnehøj spørgetime i forbindelse med eksamen i M9. Spørgetimen afholde i Fib. 3 - lok. 31 kl M9: Eksamensspørgsmål(https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=150898) M9: Pensumliste (mangler lidt info og har enkelte småmangler) (https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=150896)

3 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 3 of 13 Vigtige informationer vedr. eksamen(https://www.moodle.aau.dk/mod/url/view.php? id=50511) Lektion 1 Ledelse af udvikling, projektorganisering og aktører Tirsdag den 3. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Introduktion til mig, kurset og hele modulet Ledelse af it-udvikling Projektorganisering Organisering: Forlæsning i 2 timer efterfulgt at opgaver i grupper i 2 timer Til opgave delen benytter vi en SMS- model: 1. Når I har fundet et grupperum sms'er I rum-nummer til mig på Jeg går rundt til grupperne i opgavetiden. Har I spørgsmål sender I en SMS, og jeg kan så vælge at læg ge min rute om og komme forbi jer med det samme. Litteratur: Del 1 (Organisationen) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-Madsen Vi vender løbende tilbage til indholdet i teksten over det meste af modul 9.1. Supplerende for særligt interesserede: Rapid development - taming wild software schedules, Steve McConnel, Microsoft press 1996, kapitel 7 Life cycle Planning. Øvelser: (http://pas-moodle.samf.aau.dk/file.php/104/oevelser_til_modul_9.1.1.pdf)i grupper studeres en systemu dviklingsmetode med henblik på at forstå og karakterisere denne. Resultatet fremlægges 3. kursusgang. S e detaljer via nedenstående link. Klik her for detaljeret beskrivelse af opgaverne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31961/%c3%b8velse% pdf) Slides:(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31961/Modul% %20Slides. pptx) Organisering af it-udviklingsprojekter(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/319 61/%C3%B8velse% %20version%202.pptx) Lektion 2 Paradigmer for it-udviklingsprojekter Onsdag den 4. september kl i Fib. 3 -lok. 31

4 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 4 of 13 It-udvikling Paradigmer for it-udviklingsprojekter Litteratur: Kapitel 7 (Projektmodel) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-MadsenKapitel 2.3 (Projektet og dets o mgivelser) og 3.2 (udførelse og ledelse) i Professionel Systemudvikling, Niels Erik Andersen et. al (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) Øvelser: Fortsæt fra sidste gang, med at studere en systemudviklingsmetode med henblik på at forstå og karakteris ere denne. Resultatet skal fremlægges 3. kursusgang. Slides: Paradigmer for styring af it-udviklingsprojekter (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/ course/section/31962/modul% %20.pptx) (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31962/modul% %20sl ides.pptx) Lektion 3 Projektmodeller og metoder Tirsdag den 10. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Studenteroplæg om systemudviklingsmetoder og paradigmer It-udviklingsprojekter og forretningen Organisering: NB: vi starter klokken Hver gruppe fremlægger, hvor efter de øvrige har mulighed for at stille spørgsmål. Efter fremlæggelserne s amler jeg op og vi drøfter fælles hvad it-udvikling er og hvordan it-udviklingsprojekter kan "tage sig ud" Derefter snakker vi studietur og gruppedannelse Litteratur: Ikke noget nyt Øvelser: Forberedelse af spørgsmål til Anne Kettunen, gæsteforlæser på lektion 5. Slides: Upload venligst jeres slides nedenfor inden kursusgangen. Studenter oplæg(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=85913)

5 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 5 of 13 Lektion 4 Etablering af et IT-udviklingsprojekt og valg af projektstrategi Fredag den 13. september kl i Fib. 3 - lok. 31 Hvordan man kommer godt i gang med projektet > Forstå opgaven > Etabler grundlaget > Udarbejd strategi Organisering: Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 6. Litteratur: Kapitel 4 (Projektetablering) i Professionel Systemudvikling, Niels Erik Andersen et. al. (Bogen kan lånes p å håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Del2's introtekst og Kapitel 5 og 6 i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen. Øvelser: Overblik: Casen om it-udviklingprojektet hos asparagus danner udgangspunkt for resten af opgaverne i M9. På baggrund af den skal I (uddybet i link nedenfor): 1. Planlæg og gennemfør projektetablering 2. Udarbejd en projektstrategi 3. Sammensæt en projektmodel for projektet Detaljeret beskrivelse af opgaverne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3196 5/%C3%98velser%20til%20lektion%20modul% pdf) asparagus casen(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31965/asparagus.pd f) Slides: om etablering og strategi(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31965/m9.1.5% 20projektetablering%20version%202.pptx) Lektion 5 Projektledelse i praksis Tirsdag den 17.september kl i Fib. 3 -lok. 31 Gæste forlæsning om projektledelsespraksis v. Anne Kettunen, projektleder i Logica. Forelæsningen skal danne et fælles referencepunkt for os i resten af kurset. Detaljer følger snarest. Organisering: Forelæsning v. Anne og spørgetime, derefter opsamling og fokuseringsforelæsning v. Gitte

6 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 6 of 13 Litteratur: - Øvelser: - Slides: Projektledelse i praksis af Anne Kettunen (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/ section/31964/projektledelse%20i%20praksis.pptx) Lektion 6 Planlægning: Krav, estimater og plan Fredag den 20. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Projektplan - hvad? hvorfor? til hvad? til hvem? hvordan? Estimering af opgaver og nødvendige ressourcer Ressourcestyring Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 5 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 7 Litteratur: Kapitel 8 (Projectplanning: understanding the work), Kapitel 9 (Projectplanning: estimating) og 10 (Projectp lanning: Scheduling and ressourcing) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Del 3 (Aftaler) samt Tillæg A (eksempel på projektplan) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Supplerende for interesserede: links til konkrete estimeringsmetoder Cocomo Wiki: (http://en.wikipedia.org/wiki/cocomo)funktion point: (http://en.wikipedia.org/wiki/function_point)use case point: pdf (http://empirical.jp/ease_dvd/papers/pdfs/ pdf)planlægning ala Prince 2 (https://www.moodl e.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31966/princeplanl%c3%a6gning%2020.pdf) Øvelser: 1. Planlæg planlægningsaktiviteterne for projektet 2. Udfør projektlederens planlægningsaktiviteter (bla. tidsplanlægning) 3. Øv jer i estimering 4. Indfør jeres tidsplaner i Microsoft Project for projektet 5. Suppler med det som mangler for en projektplan ala "strategisk projektledelse" Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3196 6/%C3%98velser%20til%20modul% pdf) asparagus casen tillæg 1 (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31966/aspar agus%20-till%c3%a6g%201.pdf) (skal bruges som udgangspunkt for opgaverne)

7 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 7 of 13 Slides: Om projektplaner, opgavenedbrydning, estimering og tidsplanlægning (https://www.moodle.aau.dk/pluginfil e.php/59565/course/section/31966/m% %20.pptx) Lektion 7 Workshop om projektplanlægning Tirsdag den 24. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Indhold Workshoppen designes til de konkrete behov for opfølgning. Formålet er at I får konkrete hands-on erfarin ger med projektplanlægnings værktøjer mm. Workshoppen vil ligge i forlængelse af kursets opgaver Lektion 8 Vurdering (8) Fredag den 27. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Gennemsigtighed i proces og produkt Måling, monitorering og afrapportering Organisering: Fælles opsamling: Da vi kom godt rundt om opgaven sidst, tager vi en 3 spørgsmål til adjunkten igen. Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 9 Litteratur: Kapitel 11 (Monitoring progress) og 13 (reporting progess) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Kapitel 6.1 (Gennemsigtighed i proces og produkt) og 6.2 (Systematisk projektvurdering) i Professionel Sy stemudvikling, Niels Erik Andersen et. al (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Del 4 styring + kap 11 (Måling og rapportering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Øvelser: med udgangspunkt i de nye oplysninger fra asparagus projektet, der har kørt i nogle uger(se asparagu s tillæg 2) (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31968/asparagus%20-till%c 3%A6g%202.pdf) skal følgende opgaver løses 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre og dokumentere sine overvågnings, vurderings og afrapportering saktiviteter 2. Udfør de nødvendige aktiviteter herunder at skaffe dokumentation og udabejde den nødvendige rapport ering Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31968/%c3%98velser%20til%20modul% pdf) (incl. et par hints til MSProject)

8 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 8 of 13 Slides: Målinger og vurdering (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31968/ M9.1.8.pptx) Lektion 9 Regulering Tirsdag den 1. oktoberkl i Fib. 3 -lok. 31 Kontrol og regulering Forandringsledelse Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 8 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 10 Litteratur: Kapitel 12 (Exercising control) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Kapitel 12 (Regulering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Øvelser: 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre kontrol og regulering 2. Foreslå konkrete tiltag til regulering som svar på den nye situation 3. Udfør projektlederens aktiviteter (bla. genplanlægning) 4. Indfør de nye planer i Microsoft Project Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31969/%c3%98velser%20til%20modul% pdf) Slides: Regulering (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31969/m9.1.9.pp tx) Lektion 10 At levere varen: Kvalitetssikring Fredag den 4. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Kvalitetsstyring Review

9 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 9 of 13 Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 9 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne med SMS-model - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 11 Litteratur: Del 4 (Måling og rapportering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen. Kapitel 14 (Managing quality) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Øvelser: 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre kvalitetssikring 2. Fokuser på kvalitetssikring af projektplanen 3. Skal der noget ind i Microsoft Project? Detaljeret beskrivelse af øvelserne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3197 0/%C3%98velser%20til%20modul% pdf) Slides: Gittes slide (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31970/modul% %20Slides.pptx)s om QA Lektion 11 Ledelse af omgivelserne Tirsdag den 22. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Risikoledelse (v. John S. Persson fra datalogi) Interesssentledelse Leverandørstyring

10 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 10 of 13 Litteratur: Persson, J.S.; Mathiassen, L.; Boeg, J.; Madsen, T.S.; Steinson, F.;,"Managing Risks in Distributed Softw are Projects: An Integrative Framework," Engineering Management, IEEE Transactions on, vol.56, no.3, p p , Aug (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber= &tag=1)boehm, Barry, "Software Risk Man agement: Principles and Practices", IEEE software, vol. 8 no. 1, 1991(http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver =1&Exp= &FMT=7&DID= &RQT=309&cfc=1) (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber= &tag=1)kapitel 18 (Managing stakeholder s) og 19 (managing suppliers) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Supplerende litteratur for særligt interesserede: i risikoledelse: En af de centrale artikler der henvises til i Persson et al.: Jakob H. Iversen, Lars Mathiassen and Peter Axel Nielsen, "Managing Risk in Software Process Improvem ent: An Action Research Approach", MIS Quarterly, Vol. 28, No. 3, Special Issue on Action Research in Inf ormation Systems (Sep., 2004), pp (http://www.jstor.org/stable/ ) i interessentanalyse: What to do when stakeholders matter -stakeholder indentification and analysis techniques af John M. Bry son ipublic management review, 2004, vol. 6, issue 1 Øvelser (i det omfang, der er tid på kursusdagen): 1. Foreslå hvordan og hvornår projektet skal udføre > risikoledelse > interessent analyse > leverandørstyring 2. Udfør risikoledelse, som planlagt (så meget som I syns) 3. Udfør interessentanalyse, som planlagt (så meget som I syns) 4. Medfører dette forandringer i Microsoft Project - planen? Detaljeret beskrivelse af øvelserne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3197 1/%C3%98velser%20til%20%20modul% pdf)(http://pas-moodle.samf.aau.dk/file.php/104/OEvelser _til_modul_ pdf) Slides: Slides interessentanalyse og underleverandør styring Slides risikoledelse v. John(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31971/Modu l% %20slides.pptx) Slides til fuld interessentanalyse (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/secti on/31971/fuld%20interessentanalyse.ppt) Bryson 2004(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php?id=90579) INDSTILLINGER Kursusadministration Frameld mig M9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter(https://www.moodle.aau.dk/enrol/self/unenrolself.php?

11 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 1 of 7 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT- LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) /M9.2: LEDELSE AF TEKNISKE SPECIALITETER OG TEAMS (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1743) KURSUS: M9.2: LEDELSE AF TEKNISKE SPECIALISTER OG TEAMS Det med rødt er stadig uafklaret BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) SØG Modul 9.2: Ledelse af tekniske specialister og teams. Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-specialister og - teams. Indhold jvf. studieordningen: 1. Ledelse af teams: Forskellige typer af teams, hvordan teams fungerer, hvordan beslutning er træffes i teams, team-sammensætning, team building, team-effektivitet, virtuelle teams, lø sning af konflikter i teams, vidensdeling i og mellem teams, værktøjer der understøtte samarb ejde i teams, gruppetænkning og -pres, sammenhængen mellem teams og resten af organis ationen. 2. Ledelse af tekniske specialister: Omfatter emner som teknisk ledelse, forståelse af profess ionelt arbejde, motivation, commitment management, coaching, organisering af specialister, kompetenceudvikling, professionel kommunikation og formidling, professionelt ansvar og eti k.

12 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 2 of 7 Min implementering af det : Vi vil kigge nærmere på teams og selvstyrende teams som de udspiller sig i ledelse af it-udvi kling. Selvstyrende teams er en afart af grupper -som matcher de fleste beskrivelser af It udv iklingsgrupper i skandinavisk forskningsliteratur og er blevet internationalt meget anerkendt s om en del af agil systemudvikling. Der findes selvfølgelig også andre projektgruppe kulturer i DK og især i verden. Så den teamforståelse skal selvfølgelig diskuteres. Og særligt skal den diskuteres ind i en sammenhæng af traditionelle IT udviklingsmetoder og Agile IT udviklings metoder. Derefter fokuserer vi på "de typer" der skal ledes i et IT udviklings team: typen Tekniske Spe cialister -eller NØRDER. Vi har også en gæsteforelæser der ved meget om ledelse i og af tv ærkulturelle teams. Dette sidste fungerer som en serv til modul 9.3 om outsourcing, selvom d et ligger som lektion 2. Kursusansvarlig: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php? id=50525) Studenterforum(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50528) Eksamen -Modul 9 Se under Modul 9.1 Lektion 1 Teams i it-udvikling Mandag den 7. oktober kl i Fib. 3 - lok. 31 Intro til M9.2 Teams i it-udviklingsorganisationer - typer Derefter to aspekter af dette omfattende emne: > Team konflikt > Team tillid Organisering: Forelæsning, diskussions spørgsmål i grupper og opsamling i plenum

13 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 3 of 7 Litteratur: Steve Sawyer Software development teams. Commun. ACM 47, 12 (December 200 4), DOI= / Gobeli, D. H., Koenig, H. F. and Bechinger, I. (1998), Managing Conflict in Software Develop ment Teams: A Multilevel Analysis. Journal of Product Innovation Management, 15: doi: / Greenberg P.S., Greenberg R.H. and Antonucci Y.L. (2007). Creating and sustaining trust in virtual teams, Business horizons 50, Øvelser: Hvordan omtales (opfattes) teams i de to typer projektledelses teori I har læst: Hvad er dere s karakteristika: > Munk Madsen' bogen, > Klassisk projektledelsesliteratur (Cadle og Yeates) Hvordan vil I - udfra jeres nuværende erfaring - beskrive teams i studieprojekt sammenhæn g? Teams i it-udvikling - arketyper, konflikter og tillid (https://www.moodle.aau.dk/pluginfi le.php/59592/course/section/31982/m9.2.1.pptx) team arketypes (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php?id=89586) team konflikt håndtering (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=89588) Team trust / tillid (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=89589) Lektion 2 Tværkulturel teamledelse v. Heidrun Knorr Fredag den 25. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31

14 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 4 of 7 Today, companies outsource accounting, service, HR, and especially IT practices, to name ju st the most prominent ones. As a result, more than often, companies and their teams have t o work across cultures, i.e. across departments, organizations and nations. Thus, even SME s need leaders who are able to act cross-culturally. But what does it take to lead a group of c ultural diverse people? What role may culture play, if any? Through reference to numerous corporate real-life examples, hopefully lively discussion in cl ass, and newest findings of my own study, we will look at what the challenges are and how th ey possibly could be dealt with. Prior to this session, please take 30 minutes or so and write down what you understand by 'c ulture' and what kind of challenges you would expect when working across cultures. Perhap s, you already experienced challenges in cultural diverse project-groups? Also, please read the article on Multicultural teams prior to this session. You find it in the fold er below. Literature: Hajro, A. & Pudelko, M. (2010): An analysis of core-competences of successful multinational team leaders. International Journal of Cross Cultural Management,Vol. 10(2), pp Forløb af kursusgang: 1. Introduction to concepts of culture - Definitions and understandings of 'culture' including your definition of it 2. What are challenges for a global company/multicultural teams in terms of culture? - Taking point of departure in your expectations, experiences and several interviews with 'glo bal' leaders 3. What can be understood by intercultural competence/global mindset? - What does the article on Multicultural Teams suggest? What would you suggest? Oplæg over teksterne med fokus på interkulturel kompetence. Gruppediskussion om forskelle, ligheder og sammenhænge mellem de forskellige forståelse r af kultur og hvad disse forståelser betyder for kooperationen i og ledelsen af et multikulturel t team. Opsamling i plenum.

15 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 5 of 7 Øvelser: Ingen øvelser som sådan Slides: Heidruns slides (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31984/inter cultural%20competence%20and%20the%20multicultural%20team_it%20ledelse% pptx) Reading for this session(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=50534) Lektion 3 Selvstyrende teams og communities of practice Tirsdag den 29. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Selvstyrende teams og communities of practice(uddybes senere) + NB! En første orientering om specialerne på forespørgsel fra FU mødet - hvornår, hvordan, hvem?? Organisering: Orientering om specialer Forelæsning m. integrerede øvelser Litteratur: Kap. 3, 4 og 5 af bogen Selvstyrende team - ledelse og organisering v. Birgit Jordansen og M ai.britt Herløv Petersen (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) Supplerende litteratur: Overcoming Barriers to Self-Management in Software Teams (2009) Moe, Nils Brede; Dingsøyr, Torgeir; Dybå, Tore; IEEE Software Øvelser: Diskussion og gruppe øvelser integreret i forlæsningen Slides: Det gode team(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31983/m pptx)

16 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 6 of 7 lektion 4 Tekniske specialister Fredag den 1. november kl i Fib. 3 -lok. 31 At være teknisk specialist stiller særlige krav til kompetencer, færdigheder og personlige ege nskaber. Krav som ligger langt fra de krav som stilles til generalist medarbejdere og specialis ter indenfor mere humane og sociale områder. Oftest er gode tekniske specialister lidt -eller meget -nørdede... For mange med gode lederegenskaber er de nærmest total uforståelige. Derfor er ledelse af tekniske specialister ofte noget helt andet end ledelse af andre medarbej dergrupper. Denne kursus gang prøver at sætte fingeren på hvad der er karakteristisk ved de nne gruppe medarbejdere og hvad det kræver af ledelse for at få mest muligt ud af samarbej det. Organisering: Kurset vil forme sig som en forelæsning med indlagte gruppe diskussioner. Litteratur: "Leading Geeks - how to manage and lead people who deliver technology", Paul Glen, Josse y-bass Kapitel 1, 2 og 3 (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) En afsluttende joke om teknikere og ledere Øvelser: Indlagt i undervisningen Slides: Slides om Geeks(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31986/ pptx) Lektion 5 Ledelse af tekniske specialister Tirsdag d. 5. november kl i Fib. 3 -lok. 31 Leading geek work in communities of practice Organisering: Forelæsning med indlagte øvelser Gæsteforlæsning af softwar ingeniør om it-udviklingsprojekt og ledelse fra fra en nørds vinke l.

17 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 7 of 7 Litteratur: Communities of practice: Learning as a social system E Wenger - Systems thinker, 1998 del 2 indledningen af Leading Geeks - og alt efter interesse kan I vælge en af følgende 3 "pa kker". For særlig interesserede kan I jo læse hele bogen. Når der skrives pensum liste vil jeres valg fremgå af en tabel - og I vil derfor blive bedt om at udfylde en liste på kursusgangen. 1) kap 6. nuturing motivation + kap 7 Provide internal facilitation 2) kap 7 Provide internal facilitation + kapitel 8 Furnishing external representation 3) kap 9-10 og 11 om Managing ambiguity Slides: Geekwork og communities of practice(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/cours e/section/31985/modul_9.2.5_slides.pptx) Communitie of practice(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=96997) INDSTILLINGER CALENDAR CALENDAR SØG I FORA SIDSTE NYT KOMMENDE BEGIVENHEDER SENESTE AKTIVITETER

18 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 1 of 8 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT- LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) /M9.3: OUTSOURCING AF IT-UDVIKLINGSPROJEKTER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1744) KURSUS: M9.3: OUTSOURCING AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER Det med rødt mangler stadig afklaring BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) SØG Modul 9.3: Outsourcing af it-udviklingsprojekter. Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. outsourcing af IT udviklings projekter. Kurset sætter de grundlæggende begreber på plads indenfor outsourcing ved at læse nogle kapitler i en solid håndbog for outsourcing. Derefter indsnævres fokus til den type globale it-udviklingsprojekter, der oftes tales om i dans k it industri for tiden: distribuerede - globale - it-udviklingsprojekter, med deltagere både fra "u dlandet" og DK. Dette dækker et spektrum af projekter der rækker fra projekter med tværkult urelle, men geografisk distribuerede udviklingsteams til projekter hvor kun topledelsen er dan sk, mens resten er placeret i udlandet. (Projektledelses)mæssigt give de alle særlige udfordri nger. Emnet belyses gennem læsning af forskningsartikler og boguddrag og gennem studieturen. Er der enkelte studerende der ikke kan deltage i studieturen og dermed de studieaktiviteter d er er henlagt til denne, vil de som kompensation få stillet en "hjemmeopgave", som dækker s ammen emneområde og tæller tilsvarende ECTS.

19 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 2 of 8 Kursusansvarlig og underviser: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php? id=50538) Studenterforum (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50542) Studenteroplæg (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=84398) til workshop - lektion 8 Eksamen -Modul 9 Se under Modul 9.1 Lektion 1 Outsourcing, begreber, typer, problemstillinger og fordele Fredag den 8. november kl i Fib. 3 - lok. 31 Lektionen giver overblik over de grundlæggende begreber inden for outsourcing. Desuden s ættes klienten /køberens perspektiv særligt i fokus: valg af leverandør, nødvendige ledelsesk ompetencer og ikke mindst jura'en. Organisering: Forelæsning efterfulgt af øvelser Litteratur: Kapitel 1 (Overview of the global sourcing marketplace), Kapitel 2 (Sourcing models. What a nd when to outsource /offshore) og kapitel 6 (the client perspective: Vendor selection strateg y, retained management capabilities and legal issues) i The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Ilan Oshri, Julia Kotlarsky & Leslie P. Willcocks. (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Øvelser: Hver gruppe skal vælge en fokusering ud fra denne beskrivelse (https://www.moodl e.aau.dk/pluginfile.php/59610/course/section/32003/emneopgave%20for%20modul%209-3.d oc) De skal forberede en liste af undren-spørgsmål, som de gennem kursets forløb og på stu dieturen dels skal forsøge at besvare og dels skal udvide hvis der kommer mere undren til.

20 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 3 of 8 Slides: Outsourcing (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59610/course/section/32003/modul% %20Slides.pptx) Lektion 2 Global it-udvikling Tirsdag den 12. november kl i Fib. 3 -lok. 31 Med udgangspunkt i artikler om global systemudvikling diskuteres tilgange og problemer. Fok us er systemudvikling (ikke indkøb, tilpasning mm.) og distribueret (systemudvikling organise ret på tværs af x, i modsætning til outsourcet) Organisering: Forlæsning Efterfulgt af læsning af forberedende materiale til Ukraine turen

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER If, as it is said to be not unlikely in the near future, the principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, earth will be in truth a paradise,

Læs mere

Striden om problemet i innovation

Striden om problemet i innovation Striden om problemet i innovation Forskningsbaseret artikel af Karen Ingerslev Ph.D. stipendiat, Copenhagen Business School Innovatør, Aarhus Universitetshospital, Region Midt. Det Danske Ledelsesakademi

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Når skoleledelse gør forskel. - en praktisk og strategisk ledelsespraksis. Marianne Nykjær Madsen. CLOU - Center for Ledelse og Organisationsudvikling

Når skoleledelse gør forskel. - en praktisk og strategisk ledelsespraksis. Marianne Nykjær Madsen. CLOU - Center for Ledelse og Organisationsudvikling Marianne Nykjær Madsen Når skoleledelse gør forskel - en praktisk og strategisk ledelsespraksis CLOU - Center for Ledelse og Organisationsudvikling VIA University College Udgivelse Aarhus, maj 2013 VIA

Læs mere

Er der en lærer tilstede?

Er der en lærer tilstede? Er der en lærer tilstede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på elevernes skriftlige arbejde på hf, hhx, htx og stx No. 11 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation,

Læs mere

Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer

Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Godskesen & Wichmann-Hansen Mirjam Godskesen, lektor, Aalborg Universitet, Institut

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Det åbne kontor. en teknologi der fremmer interaktion og videndeling i arbejdet? Eva Bjerrum, Jakob Lauring & Anne Bøgh Fangel

Det åbne kontor. en teknologi der fremmer interaktion og videndeling i arbejdet? Eva Bjerrum, Jakob Lauring & Anne Bøgh Fangel Det åbne kontor en teknologi der fremmer interaktion og videndeling i arbejdet? Eva Bjerrum, Jakob Lauring & Anne Bøgh Fangel De seneste år har videndeling været beskrevet som en nødvendig konkurrencemæssig

Læs mere