KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 1 of 13 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / MINE KURSER (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT-LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) / M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1742) KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) Det med rødtmangler endnu afklaring. Der stadig uafklarede detaljer om øvelses-samlingen SØG Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-udviklingsprojekter. Indhold og design: Beskrivelsen i studieordningen består af 14 punkter (læs venligst selv) Der strækker sig fra emner der give r overblik over ledelse af it-udviklingsprojekter (f.eks. udfordringerne, organiseringen og de større sammen hænge) til helt konkrete teknikker der anvendes i ledelsesarbejde (estimering, post project evaluering mm.) Kurset er præget af normativ og prescriptiv litteratur og øvelserne sigter på at opbygge et projektledelsesh åndværk. Kurset anvender således en lærebog: Strategisk projektledelse af Andreas Munk Madsen der da nner rygraden i kurset og bidrager til de fleste emner. Den suppleres af uddrag af to håndbøger i projektled else og systemudvikling, samt af enkelte artikler. Det svære i projektledelse er ikke teorien og teknikkerne. Det svære er kompleksiteten i virkeligheden me d de mange interessenter og de hurtigt skiftende udfordringer. Derfor er undervisningen centreret om at I s kal udvikle en håndværkmæssig forståelse af faget (i modsætning til teoretisk) - og jeg skal tale mindst mul igt, med mindre det er i form af diskussioner og svar på jeres spørgsmål. Kursets rygrad er en caseopgave der beskriver et systemudviklingsprojekt, hvor I skal simulerer at udføre projektledelsen.

2 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 2 of 13 Grundbog og anden obligatorisk litteratur Der anvendes flg. grundbog, som jeg bestiller i Centerboghandlen: Strategisk projektledelse, Andreas Munk Madsen (1996) ISBN: Anden obligatorisk litteratur Der er opgivet kapitler fra bøger, der kan lånes på Håndbogsbiblioteket hos Maja. Når det er tilfældet, er d et angivet ud for litteraturen i det enkelte kursus. Der linkes til artikelmateriale, ligesom bogkapitler er uploaded, hvor copy-dan-reglerne gør det muligt. Slides, materialer og andet praktisk I skal have adgang til Microsoft Projekt på jeres pc. Slides vil blive opdateret om morgenen, idet jeg oftest gennemgår (og ændrer) slides aftenen i forvejen. Eksamen - dispensation fra studieordningens beskrivelse Studieordningen beskriver at Modul 9 skal eksamineres med udgangspunk i en skriftlig opgave. Jeg har i å r søgt dispensation fra denne beskrivelse og derfor vil eksaminationen tage den for jer kendte form hvor I ti l en række oplyste faglige emner skal forberede et oplæg af 5-10 minutters varighed. Oplægget skal i dett e modul inddrage både teori fra kurset og aspekter fra den studerede (studietur, case) eller anden praksis. Oplægget følges af spørgsmål. Andre emner fra kurset kan trækkes ind i denne spørgerunde. Kursusansvarlig: og underviser: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50503) Studenterforum (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50513) Studenteroplæg(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50515) Slides til studenteroplæg til lektion 3 Modul 9: Eksamen Der afholdes eksamen i modul 9 mandag den 20. og tirsdag den 21. januar 2014 Eksamensplan 2013/14 - Modul 9 (https://www.moodle.aau.dk/mod/url/view.php?id=50506) Tirsdag den 14. januar 2014 afholder Gitte Tjørnehøj spørgetime i forbindelse med eksamen i M9. Spørgetimen afholde i Fib. 3 - lok. 31 kl M9: Eksamensspørgsmål(https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=150898) M9: Pensumliste (mangler lidt info og har enkelte småmangler) (https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=150896)

3 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 3 of 13 Vigtige informationer vedr. eksamen(https://www.moodle.aau.dk/mod/url/view.php? id=50511) Lektion 1 Ledelse af udvikling, projektorganisering og aktører Tirsdag den 3. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Introduktion til mig, kurset og hele modulet Ledelse af it-udvikling Projektorganisering Organisering: Forlæsning i 2 timer efterfulgt at opgaver i grupper i 2 timer Til opgave delen benytter vi en SMS- model: 1. Når I har fundet et grupperum sms'er I rum-nummer til mig på Jeg går rundt til grupperne i opgavetiden. Har I spørgsmål sender I en SMS, og jeg kan så vælge at læg ge min rute om og komme forbi jer med det samme. Litteratur: Del 1 (Organisationen) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-Madsen Vi vender løbende tilbage til indholdet i teksten over det meste af modul 9.1. Supplerende for særligt interesserede: Rapid development - taming wild software schedules, Steve McConnel, Microsoft press 1996, kapitel 7 Life cycle Planning. Øvelser: (http://pas-moodle.samf.aau.dk/file.php/104/oevelser_til_modul_9.1.1.pdf)i grupper studeres en systemu dviklingsmetode med henblik på at forstå og karakterisere denne. Resultatet fremlægges 3. kursusgang. S e detaljer via nedenstående link. Klik her for detaljeret beskrivelse af opgaverne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31961/%c3%b8velse% pdf) Slides:(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31961/Modul% %20Slides. pptx) Organisering af it-udviklingsprojekter(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/319 61/%C3%B8velse% %20version%202.pptx) Lektion 2 Paradigmer for it-udviklingsprojekter Onsdag den 4. september kl i Fib. 3 -lok. 31

4 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 4 of 13 It-udvikling Paradigmer for it-udviklingsprojekter Litteratur: Kapitel 7 (Projektmodel) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-MadsenKapitel 2.3 (Projektet og dets o mgivelser) og 3.2 (udførelse og ledelse) i Professionel Systemudvikling, Niels Erik Andersen et. al (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) Øvelser: Fortsæt fra sidste gang, med at studere en systemudviklingsmetode med henblik på at forstå og karakteris ere denne. Resultatet skal fremlægges 3. kursusgang. Slides: Paradigmer for styring af it-udviklingsprojekter (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/ course/section/31962/modul% %20.pptx) (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31962/modul% %20sl ides.pptx) Lektion 3 Projektmodeller og metoder Tirsdag den 10. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Studenteroplæg om systemudviklingsmetoder og paradigmer It-udviklingsprojekter og forretningen Organisering: NB: vi starter klokken Hver gruppe fremlægger, hvor efter de øvrige har mulighed for at stille spørgsmål. Efter fremlæggelserne s amler jeg op og vi drøfter fælles hvad it-udvikling er og hvordan it-udviklingsprojekter kan "tage sig ud" Derefter snakker vi studietur og gruppedannelse Litteratur: Ikke noget nyt Øvelser: Forberedelse af spørgsmål til Anne Kettunen, gæsteforlæser på lektion 5. Slides: Upload venligst jeres slides nedenfor inden kursusgangen. Studenter oplæg(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=85913)

5 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 5 of 13 Lektion 4 Etablering af et IT-udviklingsprojekt og valg af projektstrategi Fredag den 13. september kl i Fib. 3 - lok. 31 Hvordan man kommer godt i gang med projektet > Forstå opgaven > Etabler grundlaget > Udarbejd strategi Organisering: Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 6. Litteratur: Kapitel 4 (Projektetablering) i Professionel Systemudvikling, Niels Erik Andersen et. al. (Bogen kan lånes p å håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Del2's introtekst og Kapitel 5 og 6 i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen. Øvelser: Overblik: Casen om it-udviklingprojektet hos asparagus danner udgangspunkt for resten af opgaverne i M9. På baggrund af den skal I (uddybet i link nedenfor): 1. Planlæg og gennemfør projektetablering 2. Udarbejd en projektstrategi 3. Sammensæt en projektmodel for projektet Detaljeret beskrivelse af opgaverne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3196 5/%C3%98velser%20til%20lektion%20modul% pdf) asparagus casen(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31965/asparagus.pd f) Slides: om etablering og strategi(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31965/m9.1.5% 20projektetablering%20version%202.pptx) Lektion 5 Projektledelse i praksis Tirsdag den 17.september kl i Fib. 3 -lok. 31 Gæste forlæsning om projektledelsespraksis v. Anne Kettunen, projektleder i Logica. Forelæsningen skal danne et fælles referencepunkt for os i resten af kurset. Detaljer følger snarest. Organisering: Forelæsning v. Anne og spørgetime, derefter opsamling og fokuseringsforelæsning v. Gitte

6 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 6 of 13 Litteratur: - Øvelser: - Slides: Projektledelse i praksis af Anne Kettunen (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/ section/31964/projektledelse%20i%20praksis.pptx) Lektion 6 Planlægning: Krav, estimater og plan Fredag den 20. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Projektplan - hvad? hvorfor? til hvad? til hvem? hvordan? Estimering af opgaver og nødvendige ressourcer Ressourcestyring Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 5 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 7 Litteratur: Kapitel 8 (Projectplanning: understanding the work), Kapitel 9 (Projectplanning: estimating) og 10 (Projectp lanning: Scheduling and ressourcing) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Del 3 (Aftaler) samt Tillæg A (eksempel på projektplan) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Supplerende for interesserede: links til konkrete estimeringsmetoder Cocomo Wiki: (http://en.wikipedia.org/wiki/cocomo)funktion point: (http://en.wikipedia.org/wiki/function_point)use case point: pdf (http://empirical.jp/ease_dvd/papers/pdfs/ pdf)planlægning ala Prince 2 (https://www.moodl e.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31966/princeplanl%c3%a6gning%2020.pdf) Øvelser: 1. Planlæg planlægningsaktiviteterne for projektet 2. Udfør projektlederens planlægningsaktiviteter (bla. tidsplanlægning) 3. Øv jer i estimering 4. Indfør jeres tidsplaner i Microsoft Project for projektet 5. Suppler med det som mangler for en projektplan ala "strategisk projektledelse" Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3196 6/%C3%98velser%20til%20modul% pdf) asparagus casen tillæg 1 (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31966/aspar agus%20-till%c3%a6g%201.pdf) (skal bruges som udgangspunkt for opgaverne)

7 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 7 of 13 Slides: Om projektplaner, opgavenedbrydning, estimering og tidsplanlægning (https://www.moodle.aau.dk/pluginfil e.php/59565/course/section/31966/m% %20.pptx) Lektion 7 Workshop om projektplanlægning Tirsdag den 24. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Indhold Workshoppen designes til de konkrete behov for opfølgning. Formålet er at I får konkrete hands-on erfarin ger med projektplanlægnings værktøjer mm. Workshoppen vil ligge i forlængelse af kursets opgaver Lektion 8 Vurdering (8) Fredag den 27. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Gennemsigtighed i proces og produkt Måling, monitorering og afrapportering Organisering: Fælles opsamling: Da vi kom godt rundt om opgaven sidst, tager vi en 3 spørgsmål til adjunkten igen. Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 9 Litteratur: Kapitel 11 (Monitoring progress) og 13 (reporting progess) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Kapitel 6.1 (Gennemsigtighed i proces og produkt) og 6.2 (Systematisk projektvurdering) i Professionel Sy stemudvikling, Niels Erik Andersen et. al (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Del 4 styring + kap 11 (Måling og rapportering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Øvelser: med udgangspunkt i de nye oplysninger fra asparagus projektet, der har kørt i nogle uger(se asparagu s tillæg 2) (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31968/asparagus%20-till%c 3%A6g%202.pdf) skal følgende opgaver løses 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre og dokumentere sine overvågnings, vurderings og afrapportering saktiviteter 2. Udfør de nødvendige aktiviteter herunder at skaffe dokumentation og udabejde den nødvendige rapport ering Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31968/%c3%98velser%20til%20modul% pdf) (incl. et par hints til MSProject)

8 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 8 of 13 Slides: Målinger og vurdering (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31968/ M9.1.8.pptx) Lektion 9 Regulering Tirsdag den 1. oktoberkl i Fib. 3 -lok. 31 Kontrol og regulering Forandringsledelse Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 8 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 10 Litteratur: Kapitel 12 (Exercising control) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Kapitel 12 (Regulering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Øvelser: 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre kontrol og regulering 2. Foreslå konkrete tiltag til regulering som svar på den nye situation 3. Udfør projektlederens aktiviteter (bla. genplanlægning) 4. Indfør de nye planer i Microsoft Project Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31969/%c3%98velser%20til%20modul% pdf) Slides: Regulering (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31969/m9.1.9.pp tx) Lektion 10 At levere varen: Kvalitetssikring Fredag den 4. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Kvalitetsstyring Review

9 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 9 of 13 Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 9 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne med SMS-model - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 11 Litteratur: Del 4 (Måling og rapportering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen. Kapitel 14 (Managing quality) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Øvelser: 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre kvalitetssikring 2. Fokuser på kvalitetssikring af projektplanen 3. Skal der noget ind i Microsoft Project? Detaljeret beskrivelse af øvelserne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3197 0/%C3%98velser%20til%20modul% pdf) Slides: Gittes slide (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31970/modul% %20Slides.pptx)s om QA Lektion 11 Ledelse af omgivelserne Tirsdag den 22. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Risikoledelse (v. John S. Persson fra datalogi) Interesssentledelse Leverandørstyring

10 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 10 of 13 Litteratur: Persson, J.S.; Mathiassen, L.; Boeg, J.; Madsen, T.S.; Steinson, F.;,"Managing Risks in Distributed Softw are Projects: An Integrative Framework," Engineering Management, IEEE Transactions on, vol.56, no.3, p p , Aug (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber= &tag=1)boehm, Barry, "Software Risk Man agement: Principles and Practices", IEEE software, vol. 8 no. 1, 1991(http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver =1&Exp= &FMT=7&DID= &RQT=309&cfc=1) (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber= &tag=1)kapitel 18 (Managing stakeholder s) og 19 (managing suppliers) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Supplerende litteratur for særligt interesserede: i risikoledelse: En af de centrale artikler der henvises til i Persson et al.: Jakob H. Iversen, Lars Mathiassen and Peter Axel Nielsen, "Managing Risk in Software Process Improvem ent: An Action Research Approach", MIS Quarterly, Vol. 28, No. 3, Special Issue on Action Research in Inf ormation Systems (Sep., 2004), pp (http://www.jstor.org/stable/ ) i interessentanalyse: What to do when stakeholders matter -stakeholder indentification and analysis techniques af John M. Bry son ipublic management review, 2004, vol. 6, issue 1 Øvelser (i det omfang, der er tid på kursusdagen): 1. Foreslå hvordan og hvornår projektet skal udføre > risikoledelse > interessent analyse > leverandørstyring 2. Udfør risikoledelse, som planlagt (så meget som I syns) 3. Udfør interessentanalyse, som planlagt (så meget som I syns) 4. Medfører dette forandringer i Microsoft Project - planen? Detaljeret beskrivelse af øvelserne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3197 1/%C3%98velser%20til%20%20modul% pdf)(http://pas-moodle.samf.aau.dk/file.php/104/OEvelser _til_modul_ pdf) Slides: Slides interessentanalyse og underleverandør styring Slides risikoledelse v. John(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31971/Modu l% %20slides.pptx) Slides til fuld interessentanalyse (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/secti on/31971/fuld%20interessentanalyse.ppt) Bryson 2004(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php?id=90579) INDSTILLINGER Kursusadministration Frameld mig M9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter(https://www.moodle.aau.dk/enrol/self/unenrolself.php?

11 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 1 of 7 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT- LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) /M9.2: LEDELSE AF TEKNISKE SPECIALITETER OG TEAMS (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1743) KURSUS: M9.2: LEDELSE AF TEKNISKE SPECIALISTER OG TEAMS Det med rødt er stadig uafklaret BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) SØG Modul 9.2: Ledelse af tekniske specialister og teams. Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-specialister og - teams. Indhold jvf. studieordningen: 1. Ledelse af teams: Forskellige typer af teams, hvordan teams fungerer, hvordan beslutning er træffes i teams, team-sammensætning, team building, team-effektivitet, virtuelle teams, lø sning af konflikter i teams, vidensdeling i og mellem teams, værktøjer der understøtte samarb ejde i teams, gruppetænkning og -pres, sammenhængen mellem teams og resten af organis ationen. 2. Ledelse af tekniske specialister: Omfatter emner som teknisk ledelse, forståelse af profess ionelt arbejde, motivation, commitment management, coaching, organisering af specialister, kompetenceudvikling, professionel kommunikation og formidling, professionelt ansvar og eti k.

12 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 2 of 7 Min implementering af det : Vi vil kigge nærmere på teams og selvstyrende teams som de udspiller sig i ledelse af it-udvi kling. Selvstyrende teams er en afart af grupper -som matcher de fleste beskrivelser af It udv iklingsgrupper i skandinavisk forskningsliteratur og er blevet internationalt meget anerkendt s om en del af agil systemudvikling. Der findes selvfølgelig også andre projektgruppe kulturer i DK og især i verden. Så den teamforståelse skal selvfølgelig diskuteres. Og særligt skal den diskuteres ind i en sammenhæng af traditionelle IT udviklingsmetoder og Agile IT udviklings metoder. Derefter fokuserer vi på "de typer" der skal ledes i et IT udviklings team: typen Tekniske Spe cialister -eller NØRDER. Vi har også en gæsteforelæser der ved meget om ledelse i og af tv ærkulturelle teams. Dette sidste fungerer som en serv til modul 9.3 om outsourcing, selvom d et ligger som lektion 2. Kursusansvarlig: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php? id=50525) Studenterforum(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50528) Eksamen -Modul 9 Se under Modul 9.1 Lektion 1 Teams i it-udvikling Mandag den 7. oktober kl i Fib. 3 - lok. 31 Intro til M9.2 Teams i it-udviklingsorganisationer - typer Derefter to aspekter af dette omfattende emne: > Team konflikt > Team tillid Organisering: Forelæsning, diskussions spørgsmål i grupper og opsamling i plenum

13 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 3 of 7 Litteratur: Steve Sawyer Software development teams. Commun. ACM 47, 12 (December 200 4), DOI= / Gobeli, D. H., Koenig, H. F. and Bechinger, I. (1998), Managing Conflict in Software Develop ment Teams: A Multilevel Analysis. Journal of Product Innovation Management, 15: doi: / Greenberg P.S., Greenberg R.H. and Antonucci Y.L. (2007). Creating and sustaining trust in virtual teams, Business horizons 50, Øvelser: Hvordan omtales (opfattes) teams i de to typer projektledelses teori I har læst: Hvad er dere s karakteristika: > Munk Madsen' bogen, > Klassisk projektledelsesliteratur (Cadle og Yeates) Hvordan vil I - udfra jeres nuværende erfaring - beskrive teams i studieprojekt sammenhæn g? Teams i it-udvikling - arketyper, konflikter og tillid (https://www.moodle.aau.dk/pluginfi le.php/59592/course/section/31982/m9.2.1.pptx) team arketypes (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php?id=89586) team konflikt håndtering (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=89588) Team trust / tillid (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=89589) Lektion 2 Tværkulturel teamledelse v. Heidrun Knorr Fredag den 25. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31

14 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 4 of 7 Today, companies outsource accounting, service, HR, and especially IT practices, to name ju st the most prominent ones. As a result, more than often, companies and their teams have t o work across cultures, i.e. across departments, organizations and nations. Thus, even SME s need leaders who are able to act cross-culturally. But what does it take to lead a group of c ultural diverse people? What role may culture play, if any? Through reference to numerous corporate real-life examples, hopefully lively discussion in cl ass, and newest findings of my own study, we will look at what the challenges are and how th ey possibly could be dealt with. Prior to this session, please take 30 minutes or so and write down what you understand by 'c ulture' and what kind of challenges you would expect when working across cultures. Perhap s, you already experienced challenges in cultural diverse project-groups? Also, please read the article on Multicultural teams prior to this session. You find it in the fold er below. Literature: Hajro, A. & Pudelko, M. (2010): An analysis of core-competences of successful multinational team leaders. International Journal of Cross Cultural Management,Vol. 10(2), pp Forløb af kursusgang: 1. Introduction to concepts of culture - Definitions and understandings of 'culture' including your definition of it 2. What are challenges for a global company/multicultural teams in terms of culture? - Taking point of departure in your expectations, experiences and several interviews with 'glo bal' leaders 3. What can be understood by intercultural competence/global mindset? - What does the article on Multicultural Teams suggest? What would you suggest? Oplæg over teksterne med fokus på interkulturel kompetence. Gruppediskussion om forskelle, ligheder og sammenhænge mellem de forskellige forståelse r af kultur og hvad disse forståelser betyder for kooperationen i og ledelsen af et multikulturel t team. Opsamling i plenum.

15 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 5 of 7 Øvelser: Ingen øvelser som sådan Slides: Heidruns slides (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31984/inter cultural%20competence%20and%20the%20multicultural%20team_it%20ledelse% pptx) Reading for this session(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=50534) Lektion 3 Selvstyrende teams og communities of practice Tirsdag den 29. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Selvstyrende teams og communities of practice(uddybes senere) + NB! En første orientering om specialerne på forespørgsel fra FU mødet - hvornår, hvordan, hvem?? Organisering: Orientering om specialer Forelæsning m. integrerede øvelser Litteratur: Kap. 3, 4 og 5 af bogen Selvstyrende team - ledelse og organisering v. Birgit Jordansen og M ai.britt Herløv Petersen (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) Supplerende litteratur: Overcoming Barriers to Self-Management in Software Teams (2009) Moe, Nils Brede; Dingsøyr, Torgeir; Dybå, Tore; IEEE Software Øvelser: Diskussion og gruppe øvelser integreret i forlæsningen Slides: Det gode team(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31983/m pptx)

16 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 6 of 7 lektion 4 Tekniske specialister Fredag den 1. november kl i Fib. 3 -lok. 31 At være teknisk specialist stiller særlige krav til kompetencer, færdigheder og personlige ege nskaber. Krav som ligger langt fra de krav som stilles til generalist medarbejdere og specialis ter indenfor mere humane og sociale områder. Oftest er gode tekniske specialister lidt -eller meget -nørdede... For mange med gode lederegenskaber er de nærmest total uforståelige. Derfor er ledelse af tekniske specialister ofte noget helt andet end ledelse af andre medarbej dergrupper. Denne kursus gang prøver at sætte fingeren på hvad der er karakteristisk ved de nne gruppe medarbejdere og hvad det kræver af ledelse for at få mest muligt ud af samarbej det. Organisering: Kurset vil forme sig som en forelæsning med indlagte gruppe diskussioner. Litteratur: "Leading Geeks - how to manage and lead people who deliver technology", Paul Glen, Josse y-bass Kapitel 1, 2 og 3 (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) En afsluttende joke om teknikere og ledere Øvelser: Indlagt i undervisningen Slides: Slides om Geeks(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31986/ pptx) Lektion 5 Ledelse af tekniske specialister Tirsdag d. 5. november kl i Fib. 3 -lok. 31 Leading geek work in communities of practice Organisering: Forelæsning med indlagte øvelser Gæsteforlæsning af softwar ingeniør om it-udviklingsprojekt og ledelse fra fra en nørds vinke l.

17 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 7 of 7 Litteratur: Communities of practice: Learning as a social system E Wenger - Systems thinker, 1998 del 2 indledningen af Leading Geeks - og alt efter interesse kan I vælge en af følgende 3 "pa kker". For særlig interesserede kan I jo læse hele bogen. Når der skrives pensum liste vil jeres valg fremgå af en tabel - og I vil derfor blive bedt om at udfylde en liste på kursusgangen. 1) kap 6. nuturing motivation + kap 7 Provide internal facilitation 2) kap 7 Provide internal facilitation + kapitel 8 Furnishing external representation 3) kap 9-10 og 11 om Managing ambiguity Slides: Geekwork og communities of practice(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/cours e/section/31985/modul_9.2.5_slides.pptx) Communitie of practice(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=96997) INDSTILLINGER CALENDAR CALENDAR SØG I FORA SIDSTE NYT KOMMENDE BEGIVENHEDER SENESTE AKTIVITETER

18 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 1 of 8 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT- LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) /M9.3: OUTSOURCING AF IT-UDVIKLINGSPROJEKTER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1744) KURSUS: M9.3: OUTSOURCING AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER Det med rødt mangler stadig afklaring BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) SØG Modul 9.3: Outsourcing af it-udviklingsprojekter. Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. outsourcing af IT udviklings projekter. Kurset sætter de grundlæggende begreber på plads indenfor outsourcing ved at læse nogle kapitler i en solid håndbog for outsourcing. Derefter indsnævres fokus til den type globale it-udviklingsprojekter, der oftes tales om i dans k it industri for tiden: distribuerede - globale - it-udviklingsprojekter, med deltagere både fra "u dlandet" og DK. Dette dækker et spektrum af projekter der rækker fra projekter med tværkult urelle, men geografisk distribuerede udviklingsteams til projekter hvor kun topledelsen er dan sk, mens resten er placeret i udlandet. (Projektledelses)mæssigt give de alle særlige udfordri nger. Emnet belyses gennem læsning af forskningsartikler og boguddrag og gennem studieturen. Er der enkelte studerende der ikke kan deltage i studieturen og dermed de studieaktiviteter d er er henlagt til denne, vil de som kompensation få stillet en "hjemmeopgave", som dækker s ammen emneområde og tæller tilsvarende ECTS.

19 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 2 of 8 Kursusansvarlig og underviser: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php? id=50538) Studenterforum (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50542) Studenteroplæg (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=84398) til workshop - lektion 8 Eksamen -Modul 9 Se under Modul 9.1 Lektion 1 Outsourcing, begreber, typer, problemstillinger og fordele Fredag den 8. november kl i Fib. 3 - lok. 31 Lektionen giver overblik over de grundlæggende begreber inden for outsourcing. Desuden s ættes klienten /køberens perspektiv særligt i fokus: valg af leverandør, nødvendige ledelsesk ompetencer og ikke mindst jura'en. Organisering: Forelæsning efterfulgt af øvelser Litteratur: Kapitel 1 (Overview of the global sourcing marketplace), Kapitel 2 (Sourcing models. What a nd when to outsource /offshore) og kapitel 6 (the client perspective: Vendor selection strateg y, retained management capabilities and legal issues) i The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Ilan Oshri, Julia Kotlarsky & Leslie P. Willcocks. (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Øvelser: Hver gruppe skal vælge en fokusering ud fra denne beskrivelse (https://www.moodl e.aau.dk/pluginfile.php/59610/course/section/32003/emneopgave%20for%20modul%209-3.d oc) De skal forberede en liste af undren-spørgsmål, som de gennem kursets forløb og på stu dieturen dels skal forsøge at besvare og dels skal udvide hvis der kommer mere undren til.

20 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 3 of 8 Slides: Outsourcing (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59610/course/section/32003/modul% %20Slides.pptx) Lektion 2 Global it-udvikling Tirsdag den 12. november kl i Fib. 3 -lok. 31 Med udgangspunkt i artikler om global systemudvikling diskuteres tilgange og problemer. Fok us er systemudvikling (ikke indkøb, tilpasning mm.) og distribueret (systemudvikling organise ret på tværs af x, i modsætning til outsourcet) Organisering: Forlæsning Efterfulgt af læsning af forberedende materiale til Ukraine turen

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 PIN Meeting Christian Thuesen DTU Management Engineering Engineering Systems Group 1 DTU Management Engineering, Sachabada.com: Mamika Project Characteristics

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk.

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere