KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 1 of 13 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / MINE KURSER (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT-LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) / M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1742) KURSUS: M9.1: LEDELSE AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) Det med rødtmangler endnu afklaring. Der stadig uafklarede detaljer om øvelses-samlingen SØG Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-udviklingsprojekter. Indhold og design: Beskrivelsen i studieordningen består af 14 punkter (læs venligst selv) Der strækker sig fra emner der give r overblik over ledelse af it-udviklingsprojekter (f.eks. udfordringerne, organiseringen og de større sammen hænge) til helt konkrete teknikker der anvendes i ledelsesarbejde (estimering, post project evaluering mm.) Kurset er præget af normativ og prescriptiv litteratur og øvelserne sigter på at opbygge et projektledelsesh åndværk. Kurset anvender således en lærebog: Strategisk projektledelse af Andreas Munk Madsen der da nner rygraden i kurset og bidrager til de fleste emner. Den suppleres af uddrag af to håndbøger i projektled else og systemudvikling, samt af enkelte artikler. Det svære i projektledelse er ikke teorien og teknikkerne. Det svære er kompleksiteten i virkeligheden me d de mange interessenter og de hurtigt skiftende udfordringer. Derfor er undervisningen centreret om at I s kal udvikle en håndværkmæssig forståelse af faget (i modsætning til teoretisk) - og jeg skal tale mindst mul igt, med mindre det er i form af diskussioner og svar på jeres spørgsmål. Kursets rygrad er en caseopgave der beskriver et systemudviklingsprojekt, hvor I skal simulerer at udføre projektledelsen.

2 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 2 of 13 Grundbog og anden obligatorisk litteratur Der anvendes flg. grundbog, som jeg bestiller i Centerboghandlen: Strategisk projektledelse, Andreas Munk Madsen (1996) ISBN: Anden obligatorisk litteratur Der er opgivet kapitler fra bøger, der kan lånes på Håndbogsbiblioteket hos Maja. Når det er tilfældet, er d et angivet ud for litteraturen i det enkelte kursus. Der linkes til artikelmateriale, ligesom bogkapitler er uploaded, hvor copy-dan-reglerne gør det muligt. Slides, materialer og andet praktisk I skal have adgang til Microsoft Projekt på jeres pc. Slides vil blive opdateret om morgenen, idet jeg oftest gennemgår (og ændrer) slides aftenen i forvejen. Eksamen - dispensation fra studieordningens beskrivelse Studieordningen beskriver at Modul 9 skal eksamineres med udgangspunk i en skriftlig opgave. Jeg har i å r søgt dispensation fra denne beskrivelse og derfor vil eksaminationen tage den for jer kendte form hvor I ti l en række oplyste faglige emner skal forberede et oplæg af 5-10 minutters varighed. Oplægget skal i dett e modul inddrage både teori fra kurset og aspekter fra den studerede (studietur, case) eller anden praksis. Oplægget følges af spørgsmål. Andre emner fra kurset kan trækkes ind i denne spørgerunde. Kursusansvarlig: og underviser: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50503) Studenterforum (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50513) Studenteroplæg(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50515) Slides til studenteroplæg til lektion 3 Modul 9: Eksamen Der afholdes eksamen i modul 9 mandag den 20. og tirsdag den 21. januar 2014 Eksamensplan 2013/14 - Modul 9 (https://www.moodle.aau.dk/mod/url/view.php?id=50506) Tirsdag den 14. januar 2014 afholder Gitte Tjørnehøj spørgetime i forbindelse med eksamen i M9. Spørgetimen afholde i Fib. 3 - lok. 31 kl M9: Eksamensspørgsmål(https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=150898) M9: Pensumliste (mangler lidt info og har enkelte småmangler) (https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=150896)

3 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 3 of 13 Vigtige informationer vedr. eksamen(https://www.moodle.aau.dk/mod/url/view.php? id=50511) Lektion 1 Ledelse af udvikling, projektorganisering og aktører Tirsdag den 3. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Introduktion til mig, kurset og hele modulet Ledelse af it-udvikling Projektorganisering Organisering: Forlæsning i 2 timer efterfulgt at opgaver i grupper i 2 timer Til opgave delen benytter vi en SMS- model: 1. Når I har fundet et grupperum sms'er I rum-nummer til mig på Jeg går rundt til grupperne i opgavetiden. Har I spørgsmål sender I en SMS, og jeg kan så vælge at læg ge min rute om og komme forbi jer med det samme. Litteratur: Del 1 (Organisationen) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-Madsen Vi vender løbende tilbage til indholdet i teksten over det meste af modul 9.1. Supplerende for særligt interesserede: Rapid development - taming wild software schedules, Steve McConnel, Microsoft press 1996, kapitel 7 Life cycle Planning. Øvelser: (http://pas-moodle.samf.aau.dk/file.php/104/oevelser_til_modul_9.1.1.pdf)i grupper studeres en systemu dviklingsmetode med henblik på at forstå og karakterisere denne. Resultatet fremlægges 3. kursusgang. S e detaljer via nedenstående link. Klik her for detaljeret beskrivelse af opgaverne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31961/%c3%b8velse% pdf) Slides:(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31961/Modul% %20Slides. pptx) Organisering af it-udviklingsprojekter(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/319 61/%C3%B8velse% %20version%202.pptx) Lektion 2 Paradigmer for it-udviklingsprojekter Onsdag den 4. september kl i Fib. 3 -lok. 31

4 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 4 of 13 It-udvikling Paradigmer for it-udviklingsprojekter Litteratur: Kapitel 7 (Projektmodel) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-MadsenKapitel 2.3 (Projektet og dets o mgivelser) og 3.2 (udførelse og ledelse) i Professionel Systemudvikling, Niels Erik Andersen et. al (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) Øvelser: Fortsæt fra sidste gang, med at studere en systemudviklingsmetode med henblik på at forstå og karakteris ere denne. Resultatet skal fremlægges 3. kursusgang. Slides: Paradigmer for styring af it-udviklingsprojekter (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/ course/section/31962/modul% %20.pptx) (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31962/modul% %20sl ides.pptx) Lektion 3 Projektmodeller og metoder Tirsdag den 10. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Studenteroplæg om systemudviklingsmetoder og paradigmer It-udviklingsprojekter og forretningen Organisering: NB: vi starter klokken Hver gruppe fremlægger, hvor efter de øvrige har mulighed for at stille spørgsmål. Efter fremlæggelserne s amler jeg op og vi drøfter fælles hvad it-udvikling er og hvordan it-udviklingsprojekter kan "tage sig ud" Derefter snakker vi studietur og gruppedannelse Litteratur: Ikke noget nyt Øvelser: Forberedelse af spørgsmål til Anne Kettunen, gæsteforlæser på lektion 5. Slides: Upload venligst jeres slides nedenfor inden kursusgangen. Studenter oplæg(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=85913)

5 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 5 of 13 Lektion 4 Etablering af et IT-udviklingsprojekt og valg af projektstrategi Fredag den 13. september kl i Fib. 3 - lok. 31 Hvordan man kommer godt i gang med projektet > Forstå opgaven > Etabler grundlaget > Udarbejd strategi Organisering: Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 6. Litteratur: Kapitel 4 (Projektetablering) i Professionel Systemudvikling, Niels Erik Andersen et. al. (Bogen kan lånes p å håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Del2's introtekst og Kapitel 5 og 6 i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen. Øvelser: Overblik: Casen om it-udviklingprojektet hos asparagus danner udgangspunkt for resten af opgaverne i M9. På baggrund af den skal I (uddybet i link nedenfor): 1. Planlæg og gennemfør projektetablering 2. Udarbejd en projektstrategi 3. Sammensæt en projektmodel for projektet Detaljeret beskrivelse af opgaverne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3196 5/%C3%98velser%20til%20lektion%20modul% pdf) asparagus casen(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31965/asparagus.pd f) Slides: om etablering og strategi(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31965/m9.1.5% 20projektetablering%20version%202.pptx) Lektion 5 Projektledelse i praksis Tirsdag den 17.september kl i Fib. 3 -lok. 31 Gæste forlæsning om projektledelsespraksis v. Anne Kettunen, projektleder i Logica. Forelæsningen skal danne et fælles referencepunkt for os i resten af kurset. Detaljer følger snarest. Organisering: Forelæsning v. Anne og spørgetime, derefter opsamling og fokuseringsforelæsning v. Gitte

6 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 6 of 13 Litteratur: - Øvelser: - Slides: Projektledelse i praksis af Anne Kettunen (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/ section/31964/projektledelse%20i%20praksis.pptx) Lektion 6 Planlægning: Krav, estimater og plan Fredag den 20. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Projektplan - hvad? hvorfor? til hvad? til hvem? hvordan? Estimering af opgaver og nødvendige ressourcer Ressourcestyring Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 5 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 7 Litteratur: Kapitel 8 (Projectplanning: understanding the work), Kapitel 9 (Projectplanning: estimating) og 10 (Projectp lanning: Scheduling and ressourcing) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Del 3 (Aftaler) samt Tillæg A (eksempel på projektplan) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Supplerende for interesserede: links til konkrete estimeringsmetoder Cocomo Wiki: (http://en.wikipedia.org/wiki/cocomo)funktion point: (http://en.wikipedia.org/wiki/function_point)use case point: pdf (http://empirical.jp/ease_dvd/papers/pdfs/ pdf)planlægning ala Prince 2 (https://www.moodl e.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31966/princeplanl%c3%a6gning%2020.pdf) Øvelser: 1. Planlæg planlægningsaktiviteterne for projektet 2. Udfør projektlederens planlægningsaktiviteter (bla. tidsplanlægning) 3. Øv jer i estimering 4. Indfør jeres tidsplaner i Microsoft Project for projektet 5. Suppler med det som mangler for en projektplan ala "strategisk projektledelse" Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3196 6/%C3%98velser%20til%20modul% pdf) asparagus casen tillæg 1 (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31966/aspar agus%20-till%c3%a6g%201.pdf) (skal bruges som udgangspunkt for opgaverne)

7 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 7 of 13 Slides: Om projektplaner, opgavenedbrydning, estimering og tidsplanlægning (https://www.moodle.aau.dk/pluginfil e.php/59565/course/section/31966/m% %20.pptx) Lektion 7 Workshop om projektplanlægning Tirsdag den 24. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Indhold Workshoppen designes til de konkrete behov for opfølgning. Formålet er at I får konkrete hands-on erfarin ger med projektplanlægnings værktøjer mm. Workshoppen vil ligge i forlængelse af kursets opgaver Lektion 8 Vurdering (8) Fredag den 27. september kl i Fib. 3 -lok. 31 Gennemsigtighed i proces og produkt Måling, monitorering og afrapportering Organisering: Fælles opsamling: Da vi kom godt rundt om opgaven sidst, tager vi en 3 spørgsmål til adjunkten igen. Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 9 Litteratur: Kapitel 11 (Monitoring progress) og 13 (reporting progess) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Kapitel 6.1 (Gennemsigtighed i proces og produkt) og 6.2 (Systematisk projektvurdering) i Professionel Sy stemudvikling, Niels Erik Andersen et. al (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Del 4 styring + kap 11 (Måling og rapportering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Øvelser: med udgangspunkt i de nye oplysninger fra asparagus projektet, der har kørt i nogle uger(se asparagu s tillæg 2) (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31968/asparagus%20-till%c 3%A6g%202.pdf) skal følgende opgaver løses 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre og dokumentere sine overvågnings, vurderings og afrapportering saktiviteter 2. Udfør de nødvendige aktiviteter herunder at skaffe dokumentation og udabejde den nødvendige rapport ering Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31968/%c3%98velser%20til%20modul% pdf) (incl. et par hints til MSProject)

8 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 8 of 13 Slides: Målinger og vurdering (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31968/ M9.1.8.pptx) Lektion 9 Regulering Tirsdag den 1. oktoberkl i Fib. 3 -lok. 31 Kontrol og regulering Forandringsledelse Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 8 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 10 Litteratur: Kapitel 12 (Exercising control) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Kapitel 12 (Regulering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen Øvelser: 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre kontrol og regulering 2. Foreslå konkrete tiltag til regulering som svar på den nye situation 3. Udfør projektlederens aktiviteter (bla. genplanlægning) 4. Indfør de nye planer i Microsoft Project Detaljeret beskrivelse af opgaverne (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/se ction/31969/%c3%98velser%20til%20modul% pdf) Slides: Regulering (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31969/m9.1.9.pp tx) Lektion 10 At levere varen: Kvalitetssikring Fredag den 4. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Kvalitetsstyring Review

9 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 9 of 13 Organisering: Fælles opsamling på opgaverne fra lektion 9 Forelæsning - overblik ikke tekst gennemgang Opgaver i grupperne med SMS-model - Fælles opfølgning på opgaverne i starten af lektion 11 Litteratur: Del 4 (Måling og rapportering) i Strategisk projektledelse, Andreas Munk-madsen. Kapitel 14 (Managing quality) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 5) Øvelser: 1. Planlæg hvordan projektet skal udføre kvalitetssikring 2. Fokuser på kvalitetssikring af projektplanen 3. Skal der noget ind i Microsoft Project? Detaljeret beskrivelse af øvelserne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3197 0/%C3%98velser%20til%20modul% pdf) Slides: Gittes slide (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31970/modul% %20Slides.pptx)s om QA Lektion 11 Ledelse af omgivelserne Tirsdag den 22. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Risikoledelse (v. John S. Persson fra datalogi) Interesssentledelse Leverandørstyring

10 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1742 Page 10 of 13 Litteratur: Persson, J.S.; Mathiassen, L.; Boeg, J.; Madsen, T.S.; Steinson, F.;,"Managing Risks in Distributed Softw are Projects: An Integrative Framework," Engineering Management, IEEE Transactions on, vol.56, no.3, p p , Aug (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber= &tag=1)boehm, Barry, "Software Risk Man agement: Principles and Practices", IEEE software, vol. 8 no. 1, 1991(http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver =1&Exp= &FMT=7&DID= &RQT=309&cfc=1) (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber= &tag=1)kapitel 18 (Managing stakeholder s) og 19 (managing suppliers) i Project Management for Information Systems (Bogen kan lånes på håndbo gsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Supplerende litteratur for særligt interesserede: i risikoledelse: En af de centrale artikler der henvises til i Persson et al.: Jakob H. Iversen, Lars Mathiassen and Peter Axel Nielsen, "Managing Risk in Software Process Improvem ent: An Action Research Approach", MIS Quarterly, Vol. 28, No. 3, Special Issue on Action Research in Inf ormation Systems (Sep., 2004), pp (http://www.jstor.org/stable/ ) i interessentanalyse: What to do when stakeholders matter -stakeholder indentification and analysis techniques af John M. Bry son ipublic management review, 2004, vol. 6, issue 1 Øvelser (i det omfang, der er tid på kursusdagen): 1. Foreslå hvordan og hvornår projektet skal udføre > risikoledelse > interessent analyse > leverandørstyring 2. Udfør risikoledelse, som planlagt (så meget som I syns) 3. Udfør interessentanalyse, som planlagt (så meget som I syns) 4. Medfører dette forandringer i Microsoft Project - planen? Detaljeret beskrivelse af øvelserne(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/3197 1/%C3%98velser%20til%20%20modul% pdf)(http://pas-moodle.samf.aau.dk/file.php/104/OEvelser _til_modul_ pdf) Slides: Slides interessentanalyse og underleverandør styring Slides risikoledelse v. John(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/section/31971/Modu l% %20slides.pptx) Slides til fuld interessentanalyse (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59565/course/secti on/31971/fuld%20interessentanalyse.ppt) Bryson 2004(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php?id=90579) INDSTILLINGER Kursusadministration Frameld mig M9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter(https://www.moodle.aau.dk/enrol/self/unenrolself.php?

11 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 1 of 7 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT- LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) /M9.2: LEDELSE AF TEKNISKE SPECIALITETER OG TEAMS (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1743) KURSUS: M9.2: LEDELSE AF TEKNISKE SPECIALISTER OG TEAMS Det med rødt er stadig uafklaret BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) SØG Modul 9.2: Ledelse af tekniske specialister og teams. Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-specialister og - teams. Indhold jvf. studieordningen: 1. Ledelse af teams: Forskellige typer af teams, hvordan teams fungerer, hvordan beslutning er træffes i teams, team-sammensætning, team building, team-effektivitet, virtuelle teams, lø sning af konflikter i teams, vidensdeling i og mellem teams, værktøjer der understøtte samarb ejde i teams, gruppetænkning og -pres, sammenhængen mellem teams og resten af organis ationen. 2. Ledelse af tekniske specialister: Omfatter emner som teknisk ledelse, forståelse af profess ionelt arbejde, motivation, commitment management, coaching, organisering af specialister, kompetenceudvikling, professionel kommunikation og formidling, professionelt ansvar og eti k.

12 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 2 of 7 Min implementering af det : Vi vil kigge nærmere på teams og selvstyrende teams som de udspiller sig i ledelse af it-udvi kling. Selvstyrende teams er en afart af grupper -som matcher de fleste beskrivelser af It udv iklingsgrupper i skandinavisk forskningsliteratur og er blevet internationalt meget anerkendt s om en del af agil systemudvikling. Der findes selvfølgelig også andre projektgruppe kulturer i DK og især i verden. Så den teamforståelse skal selvfølgelig diskuteres. Og særligt skal den diskuteres ind i en sammenhæng af traditionelle IT udviklingsmetoder og Agile IT udviklings metoder. Derefter fokuserer vi på "de typer" der skal ledes i et IT udviklings team: typen Tekniske Spe cialister -eller NØRDER. Vi har også en gæsteforelæser der ved meget om ledelse i og af tv ærkulturelle teams. Dette sidste fungerer som en serv til modul 9.3 om outsourcing, selvom d et ligger som lektion 2. Kursusansvarlig: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php? id=50525) Studenterforum(https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50528) Eksamen -Modul 9 Se under Modul 9.1 Lektion 1 Teams i it-udvikling Mandag den 7. oktober kl i Fib. 3 - lok. 31 Intro til M9.2 Teams i it-udviklingsorganisationer - typer Derefter to aspekter af dette omfattende emne: > Team konflikt > Team tillid Organisering: Forelæsning, diskussions spørgsmål i grupper og opsamling i plenum

13 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 3 of 7 Litteratur: Steve Sawyer Software development teams. Commun. ACM 47, 12 (December 200 4), DOI= / Gobeli, D. H., Koenig, H. F. and Bechinger, I. (1998), Managing Conflict in Software Develop ment Teams: A Multilevel Analysis. Journal of Product Innovation Management, 15: doi: / Greenberg P.S., Greenberg R.H. and Antonucci Y.L. (2007). Creating and sustaining trust in virtual teams, Business horizons 50, Øvelser: Hvordan omtales (opfattes) teams i de to typer projektledelses teori I har læst: Hvad er dere s karakteristika: > Munk Madsen' bogen, > Klassisk projektledelsesliteratur (Cadle og Yeates) Hvordan vil I - udfra jeres nuværende erfaring - beskrive teams i studieprojekt sammenhæn g? Teams i it-udvikling - arketyper, konflikter og tillid (https://www.moodle.aau.dk/pluginfi le.php/59592/course/section/31982/m9.2.1.pptx) team arketypes (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php?id=89586) team konflikt håndtering (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=89588) Team trust / tillid (https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=89589) Lektion 2 Tværkulturel teamledelse v. Heidrun Knorr Fredag den 25. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31

14 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 4 of 7 Today, companies outsource accounting, service, HR, and especially IT practices, to name ju st the most prominent ones. As a result, more than often, companies and their teams have t o work across cultures, i.e. across departments, organizations and nations. Thus, even SME s need leaders who are able to act cross-culturally. But what does it take to lead a group of c ultural diverse people? What role may culture play, if any? Through reference to numerous corporate real-life examples, hopefully lively discussion in cl ass, and newest findings of my own study, we will look at what the challenges are and how th ey possibly could be dealt with. Prior to this session, please take 30 minutes or so and write down what you understand by 'c ulture' and what kind of challenges you would expect when working across cultures. Perhap s, you already experienced challenges in cultural diverse project-groups? Also, please read the article on Multicultural teams prior to this session. You find it in the fold er below. Literature: Hajro, A. & Pudelko, M. (2010): An analysis of core-competences of successful multinational team leaders. International Journal of Cross Cultural Management,Vol. 10(2), pp Forløb af kursusgang: 1. Introduction to concepts of culture - Definitions and understandings of 'culture' including your definition of it 2. What are challenges for a global company/multicultural teams in terms of culture? - Taking point of departure in your expectations, experiences and several interviews with 'glo bal' leaders 3. What can be understood by intercultural competence/global mindset? - What does the article on Multicultural Teams suggest? What would you suggest? Oplæg over teksterne med fokus på interkulturel kompetence. Gruppediskussion om forskelle, ligheder og sammenhænge mellem de forskellige forståelse r af kultur og hvad disse forståelser betyder for kooperationen i og ledelsen af et multikulturel t team. Opsamling i plenum.

15 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 5 of 7 Øvelser: Ingen øvelser som sådan Slides: Heidruns slides (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31984/inter cultural%20competence%20and%20the%20multicultural%20team_it%20ledelse% pptx) Reading for this session(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=50534) Lektion 3 Selvstyrende teams og communities of practice Tirsdag den 29. oktober kl i Fib. 3 -lok. 31 Selvstyrende teams og communities of practice(uddybes senere) + NB! En første orientering om specialerne på forespørgsel fra FU mødet - hvornår, hvordan, hvem?? Organisering: Orientering om specialer Forelæsning m. integrerede øvelser Litteratur: Kap. 3, 4 og 5 af bogen Selvstyrende team - ledelse og organisering v. Birgit Jordansen og M ai.britt Herløv Petersen (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) Supplerende litteratur: Overcoming Barriers to Self-Management in Software Teams (2009) Moe, Nils Brede; Dingsøyr, Torgeir; Dybå, Tore; IEEE Software Øvelser: Diskussion og gruppe øvelser integreret i forlæsningen Slides: Det gode team(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31983/m pptx)

16 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 6 of 7 lektion 4 Tekniske specialister Fredag den 1. november kl i Fib. 3 -lok. 31 At være teknisk specialist stiller særlige krav til kompetencer, færdigheder og personlige ege nskaber. Krav som ligger langt fra de krav som stilles til generalist medarbejdere og specialis ter indenfor mere humane og sociale områder. Oftest er gode tekniske specialister lidt -eller meget -nørdede... For mange med gode lederegenskaber er de nærmest total uforståelige. Derfor er ledelse af tekniske specialister ofte noget helt andet end ledelse af andre medarbej dergrupper. Denne kursus gang prøver at sætte fingeren på hvad der er karakteristisk ved de nne gruppe medarbejdere og hvad det kræver af ledelse for at få mest muligt ud af samarbej det. Organisering: Kurset vil forme sig som en forelæsning med indlagte gruppe diskussioner. Litteratur: "Leading Geeks - how to manage and lead people who deliver technology", Paul Glen, Josse y-bass Kapitel 1, 2 og 3 (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket) En afsluttende joke om teknikere og ledere Øvelser: Indlagt i undervisningen Slides: Slides om Geeks(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/course/section/31986/ pptx) Lektion 5 Ledelse af tekniske specialister Tirsdag d. 5. november kl i Fib. 3 -lok. 31 Leading geek work in communities of practice Organisering: Forelæsning med indlagte øvelser Gæsteforlæsning af softwar ingeniør om it-udviklingsprojekt og ledelse fra fra en nørds vinke l.

17 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1743&cal_m=12&cal_y=2013 Page 7 of 7 Litteratur: Communities of practice: Learning as a social system E Wenger - Systems thinker, 1998 del 2 indledningen af Leading Geeks - og alt efter interesse kan I vælge en af følgende 3 "pa kker". For særlig interesserede kan I jo læse hele bogen. Når der skrives pensum liste vil jeres valg fremgå af en tabel - og I vil derfor blive bedt om at udfylde en liste på kursusgangen. 1) kap 6. nuturing motivation + kap 7 Provide internal facilitation 2) kap 7 Provide internal facilitation + kapitel 8 Furnishing external representation 3) kap 9-10 og 11 om Managing ambiguity Slides: Geekwork og communities of practice(https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59592/cours e/section/31985/modul_9.2.5_slides.pptx) Communitie of practice(https://www.moodle.aau.dk/mod/resource/view.php? id=96997) INDSTILLINGER CALENDAR CALENDAR SØG I FORA SIDSTE NYT KOMMENDE BEGIVENHEDER SENESTE AKTIVITETER

18 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 1 of 8 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) / SKOLEN FOR STATSKUNDSKAB (SSK) (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=14) / EFTERÅR 13 (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=300) / CAND. IT I IT- LEDELSE (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=260) /M9.3: OUTSOURCING AF IT-UDVIKLINGSPROJEKTER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/COURSE/VIEW.PHP?ID=1744) KURSUS: M9.3: OUTSOURCING AF IT- UDVIKLINGSPROJEKTER Det med rødt mangler stadig afklaring BESKEDER (https://www.moodle.aau.dk/message/index.php) SPROG SKOLER (https://www.moodle.aau.dk/course) KALENDER (https://www.moodle.aau.dk/calendar/view.php) SØG Modul 9.3: Outsourcing af it-udviklingsprojekter. Formålet er at opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. outsourcing af IT udviklings projekter. Kurset sætter de grundlæggende begreber på plads indenfor outsourcing ved at læse nogle kapitler i en solid håndbog for outsourcing. Derefter indsnævres fokus til den type globale it-udviklingsprojekter, der oftes tales om i dans k it industri for tiden: distribuerede - globale - it-udviklingsprojekter, med deltagere både fra "u dlandet" og DK. Dette dækker et spektrum af projekter der rækker fra projekter med tværkult urelle, men geografisk distribuerede udviklingsteams til projekter hvor kun topledelsen er dan sk, mens resten er placeret i udlandet. (Projektledelses)mæssigt give de alle særlige udfordri nger. Emnet belyses gennem læsning af forskningsartikler og boguddrag og gennem studieturen. Er der enkelte studerende der ikke kan deltage i studieturen og dermed de studieaktiviteter d er er henlagt til denne, vil de som kompensation få stillet en "hjemmeopgave", som dækker s ammen emneområde og tæller tilsvarende ECTS.

19 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 2 of 8 Kursusansvarlig og underviser: Gitte Tjørnehøj Ret til ændringer i kursusplanen forbeholdes under hele kurset Information fra underviser (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php? id=50538) Studenterforum (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=50542) Studenteroplæg (https://www.moodle.aau.dk/mod/forum/view.php?id=84398) til workshop - lektion 8 Eksamen -Modul 9 Se under Modul 9.1 Lektion 1 Outsourcing, begreber, typer, problemstillinger og fordele Fredag den 8. november kl i Fib. 3 - lok. 31 Lektionen giver overblik over de grundlæggende begreber inden for outsourcing. Desuden s ættes klienten /køberens perspektiv særligt i fokus: valg af leverandør, nødvendige ledelsesk ompetencer og ikke mindst jura'en. Organisering: Forelæsning efterfulgt af øvelser Litteratur: Kapitel 1 (Overview of the global sourcing marketplace), Kapitel 2 (Sourcing models. What a nd when to outsource /offshore) og kapitel 6 (the client perspective: Vendor selection strateg y, retained management capabilities and legal issues) i The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Ilan Oshri, Julia Kotlarsky & Leslie P. Willcocks. (Bogen kan lånes på håndbogsbiblioteket i fib. 3, lokale 59) Øvelser: Hver gruppe skal vælge en fokusering ud fra denne beskrivelse (https://www.moodl e.aau.dk/pluginfile.php/59610/course/section/32003/emneopgave%20for%20modul%209-3.d oc) De skal forberede en liste af undren-spørgsmål, som de gennem kursets forløb og på stu dieturen dels skal forsøge at besvare og dels skal udvide hvis der kommer mere undren til.

20 https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1744 Page 3 of 8 Slides: Outsourcing (https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/59610/course/section/32003/modul% %20Slides.pptx) Lektion 2 Global it-udvikling Tirsdag den 12. november kl i Fib. 3 -lok. 31 Med udgangspunkt i artikler om global systemudvikling diskuteres tilgange og problemer. Fok us er systemudvikling (ikke indkøb, tilpasning mm.) og distribueret (systemudvikling organise ret på tværs af x, i modsætning til outsourcet) Organisering: Forlæsning Efterfulgt af læsning af forberedende materiale til Ukraine turen

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE 1 LEKTIONSPLAN FOR INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE (Efterår 2013) Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE Forelæser Professor Mette Præst Knudsen Telefon 6550-7455 Arbejdssted Besøgsadresse

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Hvem er interessenter? Hvad er en interessent? Gode råd om interessenter. Magt og implementering. Efter denne lektion skal du:

Hvem er interessenter? Hvad er en interessent? Gode råd om interessenter. Magt og implementering. Efter denne lektion skal du: Magt og Interessentanalyse Magt Indflydelse 4 teorier om modstand Tre skoler om forandring Efter denne lektion skal du: Kunne udføre en interessentanalyse Kende betydningen af magtpositioner ved Kunne

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Adaptive Case Management (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer?

Adaptive Case Management (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer? (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer? Thomas Hildebrandt, Lektor, PhD Forskningsgruppen for Proces- & Systemmodeller www.itu.dk/research/models IFFI fokusområde for processer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere