Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345

2 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER SYGEDAGPENGE DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE Udvalget for Job og Arbejdsmarked 346

3 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 10 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Lovændring jf. LC program Ungeindsatsen lov Forventet udgift pba. udligningsordning med staten Forventet øget udgift i, hvilket forventes kompenseret af beskæftigelsestilskud Pris- og lønregulering overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Der henvises til bevillingens 3. niveau Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser overslags år Ændring Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Introduktionsydelse Sygedagpenge Dagpenge forsikrede ledige Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. Læs nærmere servicebeskrivelser under de enkelte bevillinger. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 347

4 Lejre Kommune forudsætninger: Folketinget vedtog finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december 2010 med virkning fra 1. januar Det har store konsekvenser på udvalget for Job og Arbejdsmarked, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret men også i forhold til udgifterne for Lejre Kommune. Jobcentret har i foråret 2011 omlagt deres opfølgnings- og aktiveringsindsats og i forventet regnskab er store dele af budgettet beregnet på ny og omflyttet. Kommunerne er blevet kompenseret under ét, og de første beregninger fra KL og Beskæftigelsesministeriet (BM) viste at Lejre Kommune ville blive kompenseret med 33,2 mio. kr. BM havde i første omgang regnet sig frem til at Lejre Kommune ville få en merudgift på knap 24 mio. kr. Hvilket i BM beregningerne betød en "gevinst" til Lejre Kommune på 9,3 mio. kr. Jobcentret regnede i forbindelse med forventet regnskab på de konkrete konsekvenser af finansieringsomlægningen og resultatet heraf var at det kommer til at koste 30,8 mio. kr. at omlægge beskæftigelsesområdet. Forskellen i beregningen skyldes, at Jobcentret har indregnet flere faktorer bla.: Refusionstab som følge af at lovgivningen var gældende med næsten øjeblikkelig virkning pr. 1/1-11 og det gav ikke mulighed for omlægning af arbejdsgange/aktiveringsstrategi i Jobcentret Talgrundlaget i BM s beregninger er fra 2009 og ledighedsudviklingen har været stigende i 2010 særligt for langtidsledige Stigning i langtidsledige og dermed flere, der har krav på rettidig aktivering Overskridelse af driftsloftet (standard refusion pr. aktiveret ledig) som følge af dyre forløb til unge handicappet på særlig tilrettelagte uddannelser Modellen fra BM har indlagt "besparelse" som følge af nedsætningen af aktiveringsgraden, det er imidlertid kun gældende for jobcentre med op til 80% aktiveringsgrad. Det har Jobcenter Lejre ikke benyttet sig af, og kan derfor ikke nedsætte aktiveringsgraden, da aktiveringspligten skal overholdes. At der ikke kan opnås 100% rettidighed, som kræves fra 1. januar på alle områder. Rettidighedsgraden er hævet fra 75 %, 80% og 90% til 100 %. Der er således indregnet et mindre refusionstab. Den endelige aftale om økonomisk kompensation mellem KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) blev 31,6 mio. kr. Jobcentret fik ved forventet regnskab ,8 mio. kr. hvilket betød at "gevinsten" for Lejre Kommune blev 0,8 mio. kr. Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet har betydning for bevilling Arbejdsmarkedsforanstaltninger, Sygedagpenge og Dagpenge forsikrede ledige, uddybningen fremgår af bevillingsforklaringer. Samlet set betød finansieringsomlægningen at Jobcentrets budget blev øget med 30,8 mio. kr. som Lejre Kommune blev kompenseret for via DUT. Udvikling i overslagsår: Konsekvens af finansieringsomlægning er gældende for og frem. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 348

5 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 10 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Ungdomsvejledningen og særlig tilrettelagt uddannelse kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Pris- og lønregulering 88 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Ungdommens Uddannelsesvejledning driftsaftale med Roskilde Kommune Udmøntning af besparelse Ændringer i alt Kontotekst kr. -priser Konto overslags år Ændring Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 349

6 Lejre Kommune forudsætninger: Ungdommens Uddannelsesvejledning - budgettet består af en fast driftsaftale med Roskilde Kommune, der har i været en mindre korrektion på kr. Erhvervsgrunduddannelser - tet er uændret fra niveauet i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - budgettet er reduceret med kr. som følge af besparelsesinitiativ vedr. indkøb. Beløbet er forholdsmæssigt fordelt mellem budget på tjeneste ydelser. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 350

7 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 11 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Lovændring jf. LC program Ungeindsatsen lov Pris- og lønregulering overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Specialpædagogisk bistand til voksne omplacering jf. FR Kontanthjælp omplacering jf. FR Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Revalidering, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løntilskud m.v. til personer i fleksjob, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Udmøntning af sparekrav Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Beskæftigelsesordninger, fkt omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Udvalget for Job og Arbejdsmarked 351

8 Lejre Kommune LC for 2011 indeholdt lovændring vedr. ungeindsatsen (lov 194) kompensation blev givet tom. og budgettet er således kun øget til og med. Forskel i 2013 ift. budgetoverslagsår bliver således en "reduktion". læs mere i bevillingsbemærkninger til B2011 under bev Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser Konto Ændring Specialpædagogisk bistand til voksne omplacering jf. FR Kontanthjælp omplacering jf. FR Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Revalidering, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løntilskud m.v. til personer i fleksjob, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Udmøntning af sparekrav Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Beskæftigelsesordninger, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i 2009 har J&A vurderet, at der skulle ske omflytning af budget mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 352

9 Lejre Kommune forudsætninger: tet til arbejdsmarkedsforanstaltninger og beskæftigelsesordninger er i påvirket af at Folketinget vedtog en finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december Finansieringsomlægningen trådte i kraft allerede fra 1. januar 2011, og havde betydning for den konkrete opgaveudførelse i Jobcentret, men også i forhold til refusionshjemtagelsen i Lejre Kommune. Da lovgivningen trådte i kraft 1. januar blev der i forbindelse med forventet regnskab omlagt budget så opfølgnings- og aktiveringsindsats stemte overens med ny gældende lovgivning. Konkret betød det, at store dele af budgettet blev beregnet på ny og flyttet. Specialpædagogisk bistand til voksne fkt tet er reduceret med 0,7 mio. kr. Kontanthjælp - aktiv/passiv fkt og Der er tætte sammenhænge mellem henholdsvis driftsudgifter, passive og aktive kontanthjælpsmodtagere. Finansieringsomlægningen har haft stor betydning i forhold til, at refusion en nedsat fra 65 % til 50% eller 30% afhængig af hvilken aktivering den ledige deltager i. 50% refusion opnås kun, såfremt borgerne aktiveres i virksomheder eller ved ordinær uddannelse. Ligeledes har det haft betydning, at flere udgifter indgår i beregningen under driftsloft, hvortil der kan ydes 50% refusion. En stigning i ledigheden og en omlægning af indsatsen, således at arbejdsløse med mange andre problemer, kan deltage i aktivering på arbejdspladser har medført større behov for mentorer og individuelt tilrettelagte aktiveringsforløb. til kontanthjælp er samlet set øget med 5 mio. kr. for. Revalidering fkt Under revalidering afholdes driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktivitet. Indsatsen virker som en investering i at øge omsætningshastigheden af arbejdsledige og handicappede i jobcentret og derved nedbringe forsørgerudgifterne. Tidligere fik kommunerne 65% i refusion af revalideringsydelsen. Denne er nu reduceret til primært 50% eller 30% refusion. Kun revalidering i virksomheder belønnes med 65% i refusion. Refusionen af driftsudgifterne er også ændret, da der indgår flere udgifter under driftsloftet, hvortil der ydes 50% refusion. Høje udgifter til unge handicappede bevirker at udgifter ikke kan holdes indenfor driftsloftet. tet er omflyttet til andre funktioner og samlet set er det reduceret med 5,6 mio. kr. Løntilskud fkt Ledighedsydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob, men som afventer placering i en fleksjobstilling. Det er vanskeligt at finde det antal fleksjobstillinger der efterspørges, når ledigheden er steget. Kommunerne fik tidligere 65% i refusion, når ledighedsydelsesmodtagere var i aktivering. Dette er nu ændret, således at der kun ydes 50% refusion, såfremt borgeren er i praktik i en virksomhed. Driftsudgifterne er nedjusteret i forhold til, at der ikke i så høj en grad aktiveres i ikke virksomhedsrettede tilbud. tet er reduceret med 0,9 mio. kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats fkt Ny funktion oprettet til afholdelse af alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. tet er øget med 16,6 mio. kr. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige fkt Refusionsreglerne er ændret på en række funktioner under dette område. Refusion for udbetaling af løntilskud - såvel privat som offentlig - er ændret fra 75% til 50 pct. Aktivitetsniveauet på løntilskud forventes at blive reduceret marginalt i - varslede stramninger i finanslovsoplæg på området. Men samlet forventes nettoomkostningerne, jf. ændrede refusionssatser at stige. Hertil kommer en forventet aktivitetsforøgelse på bevillinger til hjælpemidler og personligassistance til handicappede i erhverv kommer. Samlet betyder dette alt andet lige en samlet forøgelse af nettoudgifter under denne konto. tet er øget med 1,6 mio. kr. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 353

10 Lejre Kommune Løn til forsikrede ledige fkt Der forventes reduktion i antallet af offentlige løntilskudsplaceringer, jf. politiske oplæg til stramninger i offentlige løntilskudsordninger. tet er reduceret med 1,9 mio. kr. Beskæftigelsesordninger fkt Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er flyttet til ny funktion tet er reduceret med 0,7 mio. kr. Samlet set betyder finansieringsomlægningen, at budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger og beskæftigelsesordninger er øget med 13,3 mio. kr. Udvikling i overslagsår: I budget 2011 indeholdte Lov- og Cirkulæreprogrammet ændring vedr. ungeindsatsen (lov 194) kompensation var i 2011 på kr. og i på kr. Udviklingen i overslagsårene betyder at, fra 2013 og frem er der ikke lagt kompensation i budgettet. Alle øvrige budgetændringer er gældende for alle overslagsår. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 354

11 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 12 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Introduktionsprogram udlændinge og introduktionsydelser kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Pris- og lønregulering 60 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Introduktionsydelse, fkt omplacering jf. FR Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser Konto Ændring Introduktionsprogram og introduktionsforløb Introduktionsydelse, omplacering jf. FR Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 355

12 Lejre Kommune forudsætninger: Lejre kommune har fået øget forpligtigelsen til antallet af flygtninge i 2011, hvilket betyder at udgiften til introduktionsydelse er steget. I FR blev budgettet derfor øget med 0,2 mio. kr. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 356

13 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 13 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Sygedagpenge kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Pris- og lønregulering 946 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Sygedagpenge, fkt omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser r Konto Ændring Sygedagpenge, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 357

14 Lejre Kommune forudsætninger: Finansieringsomlægningen af beskæftigelsesområdet har på sygedagpengeområdet betydet, at der nu ikke længere kan opnås 65% refusion af udgifter ved aktivering af syge, men derimod kun 50%, hvis aktivering foregår i en virksomhed eller hvis den sygemeldte genoptager sit arbejde delvist. Samlet set har det betydet at budgettet er øget med 9,1 mio. kr. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 358

15 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 14 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Dagpenge til forsikrede ledige kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Forventet udgift pba. udligningsordning med staten Forventet øget udgift i, hvilket forventes kompenseret af beskæftigelsestilskud Pris- og lønregulering 952 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser LC lov nr. 703 dagpengeperiode fra 4 til 2 år Dagpenge til forsikrede ledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan I budget 2011 er budgetteret med justering vedr. udligningsordning, som forventes at skulle betales i. I 2013 og frem forventes en nedjustering. Læs evt. bevillingsbemærkning fro B, bev I 2009 overtog kommunen opgaven fra staten vedr. dagpenge forsikrede ledige. Udgifter for kommunen forventes udgiftsneutrale og modsvares af et beskæftigelsestilskud Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser Konto Ændring Dagpenge til forsikrede ledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Samlet bevilling Udvalget for Job og Arbejdsmarked 359

16 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv., hvor kommunen er forpligtet til at medfinansiere statens udgifter i forbindelse med udbetaling af dagpenge, uddannelsesydelse og kørselsgodtgørelse til dagpengeforsikrede ledige. I henhold til Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv. er formålet med denne lov, via a-kasserne, at yde økonomisk kompensation til borgere som er medlem af en a-kasse og som er: arbejdsledige, i gang med 6 ugers selvvalgt uddannelse eller deltager i aktive tilbud og skal have kørselsgodtgørelse. Kommunens medfinansiering varierer alt efter om den dagpenge forsikrede ledige er passiv eller i aktivering. forudsætninger: Refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet har haft stor betydning i forhold til udgifter til de forsikrede ledige. Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge selvvalgt uddannelse samt aktiveringsudgifter indgår fra 2011 som en del af det kommunale budget på lige fod med øvrige forsørgerydelser. Der er ikke længere 100 % dækning på en del af ydelserne og kommunerne kompenseres ikke her ud fra særskilte regler. Refusionssatserne er ændrede i forhold til aktive og passive forløb og driftsudgifter indgår nu under det samlede driftsloft. Stigning i langtidsledigheden har medført forøgede driftsudgifter og forsørgerydelser. Samlet set er budgettet øget med 8,4 mio. kr. Udvikling i overslagsår: I forbindelse med forventet regnskab 2010 blev forventningen til udgifter til dagpenge forsikrede ledige nedjusteret med 3 mio. kr. Nedjusteringen blev videreført til budget 2011 og overslagsår. På grund af udligningsordningen med staten, forventes det at nedjusteringen fra 2010 skal betales i. Forklaringen ift. overslagsår bliver således at nedjusteringen på 3,2 mio. kr. vedrører 2013 og frem. Øvrig afvigelse i overslagsår på kr. fra 2013 og frem vedrører kommunens udgifter til overtagelsen af opgave tilbage i 2009 vedr. dagpengeforsikrede ledige. Læs mere i bevillingsbemærkninger budget 2011 bevilling Fra 2013 og frem er der ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 360

17 Lejre Kommune oversigt Reg.kontonr. U/I overslag 2013 overslag 2014 overslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED U I JOBCENTER U I UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 800 ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 001 JOB & ARBEJDSMARKED 4.7 Betalinger til kommuner U Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser 001 Skoleydelse 5.2 Overførsler til personer U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 021 JOB & ARBEJDSMARKED 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Øvrige indtægter I Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion Udvalget for Job og Arbejdsmarked 361

18 Lejre Kommune 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, Statstilskud I Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. 8.6 Statstilskud I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE 5.2 Overførsler til personer U Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004,011,012, 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, Statstilskud I Revalidering 80 Revalidering 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer U Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, Statstilskud I Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 011 GRP. 001,002, ,011 JOB & ARB. 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 8.6 Statstilskud I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Overførsler til personer U Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 5.2 Overførsler til personer U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 362

19 Lejre Kommune 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 5.2 Overførsler til personer U Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Overførsler til personer U Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 8.6 Statstilskud I Ref. af udg. til løntilskud til personer i fleksjob, handicap. pers. 8.6 Statstilskud I Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U Overførsler til personer U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms U TEAM PROJEKT U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 LØN 11 BUDGET Udvalget for Job og Arbejdsmarked 363

20 Lejre Kommune 1 Lønninger U JOBKLUB U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U AKTIVERING SYGE OG LEDIGHEDSYD.MODT. U Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 400 LØN 15 FAGPERSONALE 1 Lønninger U PROJEKT UNGEINDSATSEN U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Statsrefusion 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft 8.6 Statstilskud I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 5.2 Overførsler til personer U Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion 5.2 Overførsler til personer U Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) 8.6 Statstilskud I Udvalget for Job og Arbejdsmarked 364

21 Lejre Kommune 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- 1 Lønninger U Øvrige indtægter I Beskæftigelsesordninger FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER U Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.2 Overførsler til personer U Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 4.7 Betalinger til kommuner U Statsrefusion 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere 8.6 Statstilskud I Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud, udd.aktiviteter 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og til Statstilskud I INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 4.7 Betalinger til kommuner U Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion af udgifterne på gruppering Statstilskud I Introduktionsydelse 004 Ydelse til udlændinge 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 026 SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 8.6 Statstilskud I SYGEDAGPENGE U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 365

22 Lejre Kommune 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. ' sygedagpengemodtageres ansættelse 5.2 Overførsler til personer U Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009) 8.6 Statstilskud I Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 8.6 Statstilskud I Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) 8.6 Statstilskud I DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer U Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer U Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 5.2 Overførsler til personer U Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. 4.6 Betalinger til staten U Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten U Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten U Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten U Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 4.6 Betalinger til staten U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 366

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter

Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter Ishøj Kommune 2011 Side 115 04.62 Sundhedsudgifter mv. 2.167 2.843-1.002 1.841-325 118 Vederlagsfri fysioterapi: Vederlagsfri fysioterapi er lovbestemt og det er den praktiserende læge, der visiterer til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere