Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker- og Industriforeninger lavet en undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne. Undersøgelsen er sendt til 3556 medlemmer i oktober, hvoraf 996 har svaret på hele undersøgelsen og 287 har svaret på dele af undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 28 pct. (uden dem der har gennemført dele af undersøgelsen). Vigtige pointer fra undersøgelsen: - Knap hver tredje virksomhed vurderer, at de generelle vilkår for små og mellemstore virksomheder i deres kommune er gode, mens knap hver femte vurderer, at de er dårlige. - Mere end hver tredje virksomhed synes, at kommunen er dårligt til at opdele kommunale udbud i mindre klumper (fagentrepriser) så SMV er kan byde på dem. Kun 10 pct. synes at kommunen er god til det. - Knap hver tredje virksomhed ser kommunens udbudspolitik, som det største problem i forhold til kommunens erhvervsvenlighed. - Over halvdelen af virksomhederne (58 pct.) kunne godt tænke sig at have en fast kontaktperson ved kommunen. - Hver fjerde virksomhed er tilfreds med kommunens villighed til at indgå i dialog med erhvervslivet. - Mere end hver tredje virksomhed synes ikke, at deres kommune gør nok for at fastholde eller tiltrække nye virksomheder - Knap hver fjerde virksomhed er tilfredse med kommunikationen fra kommunen, mens 16 pct. er utilfredse. - Over halvdelen af virksomhederne er utilfredse med niveauet for de kommunale affaldsgebyrer. Kun 10 pct. er tilfredse.

2 Rapporten er delt op i følgende afsnit: 1. Baggrundsspørgsmål 2. Generelle erhvervsvilkår for SMV erne i kommunen 3. Virksomhedernes kontakt til kommunen 4. Udbudspolitik, udlicitering og betalingsfrister 5. Sagsbehandling, byggesags-gebyrer og kommunal service 6. Markedsføring af kommunen over for erhvervslivet Det følgende afsnit beskriver medlemmernes erhvervsmæssige status samt, hvilken kommune deres virksomhed ligger i. Herefter starter den egentlige afrapportering. 1. Baggrundsspørgsmål Figur 1: Hvad beskriver på nuværende tidspunkt bedst din erhvervsmæssige status? Jeg er aktiv selvstændig erhvervsdrivende 76% Jeg er ansat medarbejder/leder/direktør 24% Antal respondenter: pct. af respondenterne er aktive selvstændige erhvervsdrivende, mens 17 pct. er enten ansatte medarbejdere, ledere eller direktører. Alle respondenterne (uanset erhvervsstatus) har, medmindre andet er angivet, svaret på alle spørgsmålene i denne undersøgelse. I rapporten betegner vi alle dem som har svaret på undersøgelsen som virksomheder, også selvom alle ikke er aktive selvstændige erhvervsdrivende eller direktører. Alle procenter i figurerne er afrundede, og desuden er ved ikke og ikke relevant udeladt af flere figurer. Derfor er det ikke altid, at figurerne summer til 100 pct. 2

3 Figur 2: I hvilken region ligger din virksomhed? % % 2 19% 1 11% 3% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Antal respondenter:

4 2. Generelle erhvervsvilkår for SMV erne i kommunen Figur 3: Hvordan vurderer du de generelle vilkår for små og mellemstore virksomheder i den kommune din virksomhed ligger i? % 14% 1 4% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Antal respondenter: 990 OBS: Ved ikke og Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Knap hver tredje virksomhed vurderer, at de generelle vilkår for små og mellemstore virksomheder i den kommune, hvor deres virksomhed ligger, er meget gode eller gode. Knap hver femte vurderer til gengæld, at erhvervsvilkårene er dårlige eller meget dårlige. 45 pct. vurderer at erhvervsvilkårene hverken er gode eller dårlige. 4

5 Figur 4: Sæt kryds ved 3 områder, hvor din kommune gør det godt for erhvervslivet? (mulighed for flere svar) God infrastruktur (vejnettet, den kollektive trafik, parkering osv.) God kommunikation fra kommunen 4 43% Opdeler kommunale udbud i mindre klumper, så SMV'er kan byde på dem (fagentrepriser) Kommunen har en fast kontaktperson for erhvervslivet/din virksomhed Kort byggesagsbehandling Affaldsgebyrer 26% 18% 16% Afgifter (fx dækningsafgift) 9% Antal respondenter: 727 Når respondenterne skal vurdere, hvilke områder hvor kommunen gør det godt for erhvervslivet, svarer lidt under halvdelen (45 pct.), at kommunen har en god infrastruktur. 43 pct. svarer, at kommunikationen fra kommunen er god. 26 pct. svarer at kommunen er god til at opdele kommunale udbud i mindre klumper (fagentrepriser) så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem. Kun 9 pct. svarer at kommune gør det godt på afgiftsområdet. Figur 5: På hvilke områder kan din kommune forbedre sig i forhold til erhvervslivet? (mulighed for flere svar) Opdele kommunale udbud i mindre klumper, så SMV'er kan byde på dem (fagentrepriser) Bedre infrastruktur (vejnettet, den kollektive trafik, parkering osv.) Kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet/din virksomhed Affaldsgebyrer 42% 41% 4 49% Bedre kommunikation fra kommunen 3 Kortere byggesagsbehandling Afgifter (fx dækningsafgift) 29% 28% Antal respondenter: 812 Halvdelen af virksomheder mener at kommunerne kunne blive bedre til at opdele udbud i fagentrepriser, så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem. 42 pct, 5

6 mener at kommunen burde få en bedre infrastruktur og 41 pct. mener at kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet. Figur 6: Hvilket område ser du som det største problem i forhold til din kommunes erhvervsvenlighed? (kun mulighed for et svar) Opdele kommunale udbud i mindre klumper, så SMV'er kan byde på dem (fagentrepriser) 3 Bedre infrastruktur (vejnettet, den kollektive trafik, parkering osv.) Kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet/din virksomhed Affaldsgebyrer 11% 13% Afgifter (fx dækningsafgift) 9% Bedre kommunikation fra kommunen 9% Antal respondenter: 771 Kortere byggesagsbehandling 7% Direkte adspurgt om, hvad der er det største problem i forhold til kommunens erhvervsvenlighed, svarer hver 30 pct. at kommunen burde opdele deres udbud i fagentrepriser. 15 pct. svarer at kommunen burde få en bedre infrastruktur og 13 pct. svarer, at kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet. 6

7 3. Virksomhedernes kontakt til kommunen Figur 7: Hvor ofte er du i kontakt med din kommune (telefonisk, per brev/mail, via selvbetjening på nettet mv.)? % 17% 1 11% Mindst én gang pr. uge En gang om måneden En gang i kvartalet En gang om året Sjældnere end én gang om året Antal respondenter: 979 OBS: Ved ikke og Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. 11 pct. af virksomhederne er i kontakt med deres kommune mindst én gang om ugen, mens knap hver femte virksomhed er i kontakt med kommunen en gang om måneden. Knap hver fjerde virksomhed er i kontakt med kommunen en gang i kvartalet, og 17 pct. er i kontakt med kommunen en gang om året. Hver femte virksomhed er i kontakt med kommunen sjældnere end en gang om året. 7

8 Figur 8: Nogle kommuner har lavet en ordning, hvor virksomhederne har en fast kontaktperson ved kommunen. Er det tilfældet i din kommune? % % 3 1 8% Antal respondenter: 868 Ja Nej Ved ikke Kun 8 pct. af virksomhederne svarer, at erhvervslivet har en fast kontaktperson ved kommunen, mens 34 pct. svarer, at erhvervslivet ikke har en fast kontaktperson ved kommunen. 58 pct. ved ikke om virksomhederne har en fast kontaktperson ved kommunen. Figur 9: Hvor tilfreds er du med denne ordning? % % 1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 4% Utilfreds Meget utilfreds Har ikke brugt ordningen 3% Ikke relevant Antal respondenter: 68 Blandt de 68 virksomheder, som svarer at erhvervslivet har en fast kontaktperson ved kommunen er 63 pct. meget tilfredse eller tilfredse med denne ordning. Kun 4 pct. er utilfredse. 15 pct. er hverken tilfredse eller utilfredse, og 15 pct. har ikke brugt ordningen. 3 pct. finder ikke dette spørgsmål relevant for dem. 8

9 Figur 10: Kunne du tænke dig, at din virksomhed havde én indgang til kommunen gennem en fast kontaktperson? % % Antal respondenter: pct. af de virksomheder, som svarer, at deres kommune ikke har en fast kontaktperson for erhvervslivet, kunne godt tænke sig at kommunen havde det. 6 pct. kunne ikke tænke sig at have en fast kontaktperson ved kommunen. 15 pct. svarer ved ikke og 21 pct. svare ikke relevant. Figur 11: Hvor tilfreds er du med din kommunes villighed til at indgå i dialog med erhvervslivet? 3 3 Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 31% % 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Antal respondenter: 788 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Hver fjerde virksomhed er meget tilfreds eller tilfreds med kommunens villighed til at indgå i dialog med erhvervslivet, mens 15 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. Knap hver tredje virksomhed (31 pct.) er hverken tilfreds eller utilfreds, mens 30 pct. svarer ved ikke. 9

10 Figur 12: Hvor tilfreds er du generelt med kommunikationen fra kommunen? 5 42% % Antal respondenter: 794 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 19% 13% 3% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Knap hver fjerde virksomhed er meget tilfreds eller tilfreds med kommunikationen fra kommunen, mens 16 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. 42 pct. er hverken tilfredse eller utilfredse. 19 pct. svarer ved ikke. 4. Udbudspolitik, udlicitering, betalingsfrister og vejledning Figur 13: Hvor god er din kommune til at opdele udbud i mindre klumper (fagentrepriser), så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem? 3 22% 14% 1 1 1% Meget god God Hverken god eller dårlig Ikke særlig god Dårlig Antal respondenter: 830 OBS: Ikke relevant er udeladt i figuren. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. 10

11 Kun 11 pct. svarer, at kommunen er meget god eller god til at opdele udbud i fagentrepriser, så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem. Til gengæld svarer mere end hver tredje (34 pct.) at kommunen ikke er særlig god eller decideret dårlig til at opdele sine udbud i mindre klumper (fagentrepriser). Figur 14: Hvor god er din kommune til at synliggørelse over for det lokale erhvervsliv, når nye kommunale opgaver udbydes? 2 19% 1 9% 1% Meget god God Hverken god eller dårlig Ikke særlig god Dårlig Ved ikke Antal respondenter: 835 OBS: Ikke relevant er udeladt i figuren. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 10 pct. af virksomhederne svarer, at deres kommune er meget god eller god til at synliggøre over for det lokale erhvervsliv, når nye kommunale opgaver udbydes. Hele 42 pct. synes derimod, at kommunen ikke er særlig god eller decideret dårlig til at synliggøre når nye kommunale opgaver udbydes. 19 pct. svarer at kommunen hverken er god eller dårlig, mens 15 pct. svarer ved ikke. 11

12 Figur 15: I hvor høj grad oplever du, at din kommune er blevet bedre til at udlicitere opgaver til private erhvervsdrivende inden for de sidste 4 år? % 1 7% 1% I meget høj grad Antal respondenter: 838 I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Kun 8 pct. af virksomhederne svarer, at deres kommune i høj grad eller i meget høj grad er blevet bedre til at udlicitere opgaver til private erhvervsdrivende inden for de sidste 4 år. Til gengæld svarer mere end hver fjerde virksomhed (28 pct.) at deres kommunen i lav grad eller slet ikke er blevet bedre til at udlicitere opgaver. 25 pct. svarer at kommunen hverken i høj eller lav grad er blevet bedre, og 25 pct. svarer ved ikke. Figur 16: Hvor god er din kommune til at overholde betalingsfrister? 2 23% 19% 14% 1 9% 3% Meget god God Hverken god eller dårlig Ikke særlig god Dårlig Ved ikke Antal respondenter: 813 OBS: Ikke relevant er udeladt i figuren. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Omkring hver fjerde virksomhed (26 pct.) synes, at deres kommune er meget god eller god til at overholde betalingsfrister. Til gengæld svarer næsten samme andel, nemlig 12

13 23 pct. at kommunen ikke er særlig god eller decideret dårlig til at overholde betalingsfrister. 19 pct. svarer at kommunen hverken er god eller dårlig til at overholde betalingsfristerne, mens 21 pct. svarer ved ikke. Figur 17: I hvor høj grad, synes du, at din kommune er med til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet (fx gennem vejledning)? % 3 27% 22% 1 I meget høj grad Antal respondenter: 801 I høj grad Hverken i høj eller lav grad 7% I lav grad Slet ikke Ved ikke Kun 5 pct. synes, at deres kommune i meget høj grad eller i høj grad er med til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet. 29 pct. svarer derimod, at deres kommune i lav grad eller slet ikke er med til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet. Mere end hver fjerde virksomhed (27 pct.) svarer, at kommunen hverken i høj eller lav grad er med til at fremme samarbejdet, mens 39 pct. svarer ved ikke 13

14 5. Sagsbehandling, gebyrer og kommunal service Figur 18: Hvor tilfreds er du med den tid som din kommune bruger på byggesager, sygedagpengesager og andre sager? % 2% 1% 14% 22% 12% 2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 8% 6% Utilfreds Byggesager Sygedagpenge-sager Andre sager 7% 6% 4% Meget utilfreds Antal respondenter byggesager: 752, sygedagpenge-sager: 765, Andre sager: 810 OBS: Ved ikke og Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. 17 pct. af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med den tid, som kommunen bruger på byggesager, mens 22 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. Lidt bedre ser det ud med sygedagpenge-sagerne. Her er knap hver fjerde virksomhed tilfreds eller meget tilfreds med kommunens tidsforbrug, mens kun 14 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. I forhold til den tid som kommunen bruger på andre sager, er 13 pct. tilfredse eller meget tilfredse med den tid, som kommunen bruger, mens 10 pct. utilfredse eller meget utilfredse. 14

15 Figur 19: Hvor tilfreds er du med niveauet for de kommunale byggesagsgebyrer? 3 27% 2 1 1% 7% Antal respondenter: 810 OBS: Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 8 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med niveauet for de kommunale byggesagsgebyrer, mens 16 pct. er utilfredse eller meget utilfredse med gebyrerne. 20 pct. er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 27 pct. svarer ved ikke. Figur 20: I hvor høj grad mener du, at der er sammenhæng mellem det du betaler i byggesags-gebyrer, og den service du får fra kommunen (får du nok service for pengene)? 3 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 11% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 27% % 7% 1% I meget høj grad 3% I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Antal respondenter: 802 OBS: Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. 18 pct. af virksomhederne mener, at der i lav grad eller slet ikke er sammenhæng mellem det de betaler i byggesags-gebyr og den service de får fra kommunen. Kun 4 pct. 15

16 mener, at der i høj eller meget høj grad er sammenhæng mellem gebyret og servicen 21 pct. svarer, at der hverken i høj eller lav grad er en sammenhæng, mens 27 pct. svarer ved ikke. Figur 21: Hvor tilfreds er du med niveauet for de kommunale affaldsgebyrer? % 8% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Antal respondenter: 816 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Mere end halvdelen af virksomhederne (55 pct.) er meget utilfredse eller utilfredse med niveauet. Kun 10 pct. af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med niveauet for de kommunale affaldsgebyrer. 20 pct. svarer at de hverken er tilfredse eller utilfredse, og 8 pct. svarer ved ikke. 16

17 6. Markedsføring af kommunen over for erhvervslivet Figur 22: I hvor høj grad synes du, at din kommune gør nok for at tiltrække nye virksomheder? % 29% 24% 12% 1 1% I meget høj grad Antal respondenter: 802 I høj grad Hverken i høj eller lav grad 7% I lav grad Slet ikke Ved ikke Kun 13 pct. af virksomhederne synes, at deres kommune i høj eller meget høj grad gør nok for at tiltrække nye virksomheder. Mer end hver tredje virksomhed (36 pct.) synes derimod at kommunen i lav grad eller slet ikke gør nok for at tiltrække nye virksomheder. 27 pct. svarer, at kommunen hverken i høj eller lav grad gør nok, mens 24 pct. svarer ved ikke. Figur 23: I hvor høj grad synes du, at din kommune gør nok for at fastholde virksomheder i kommunen? % 2 1 1% I meget høj grad Antal respondenter: 793 9% I høj grad Hverken i høj eller lav grad 7% I lav grad Slet ikke Ved ikke 17

18 Kun 10 pct. af virksomhederne synes, at deres kommune i høj grad eller i meget høj grad gør nok for at fastholde virksomheder i kommunen. Mere end hver tredje virksomhed (34 pct.) svarer derimod at kommunen i lav grad eller slet ikke gør nok for at tiltrække virksomheder. 35 pct. svarer at kommunen hverken i høj eller lav grad gør nok for at fastholde virksomheder i kommunen, og 21 pct. svarer ved ikke. Figur 24: Har du nogensinde overvejet at flytte din virksomhed til en anden kommune? % % 19% 1 Antal respondenter: 800 Ja Nej Ikke relevant Knap hver femte virksomhed (19 pct.) har overvejet at flytte deres virksomhed til en anden kommune, mens lidt over halvdelen (53 pct.) ikke har overvejet det. 28 pct. svarer ikke relevant. De virksomheder, som på et tidspunkt har overvejet at flytte til en anden kommunen svarer, at årsagen til dette bl.a. var: - Virksomhedens beliggenhed - Infrastrukturen var dårlig - Omkostningerne i kommunen var høje (husleje og gebyrer) - Virksomheden ønskede bedre erhvervsvilkår 18

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge

Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge dofk: Virksomhedernes tilfredshed med erhvervsskolerne I februar 2013 lavede Håndværksrådet en undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders tilfredshed

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Virksomhedernes tilfredshed med antallet af erhvervsskoler og deres beliggenhed er også en del

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Landets erhvervsskoler har store problemer med kvaliteten. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af virksomhedernes

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Analyse af førstegangskøbere

Analyse af førstegangskøbere 8. april 2013 Analyse af førstegangskøbere Analyseinstituttet Epinion har på vegne af Realkreditrådet gennemført en undersøgelse om førstegangskøbere. Undersøgelsen er baseret på interviews via internettet

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet set har et positivt syn på kvaliteten af

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Udstyr, værktøj og materialer i en ordentlig kvalitet, der svarer til lærlingenes hverdag i praktikvirksomhederne,

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013. Hovedresultater

IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013. Hovedresultater IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013 Hovedresultater November 2013 Hovedresultater af IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013 2 IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013 Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge

Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge Danske Malermestre: Virksomhedernes tilfredshed med erhvervsskolerne I februar 2013 lavede Håndværksrådet en undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg - En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som uddannelsesby Uddannelsesstrategiens fem delmål 1 Uddannelsesbyen Aalborg Fra Uddannelsesstrategien 2015-18: Begrebet omfatter

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere