En god forretning for Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god forretning for Danmark"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1

2 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet en omsætning på 530 mio. kr. om året. I Sverige og Norge, hvor hestesporten selv har et ansvar for udviklingen, er spilomsætningen henholdsvis 10,5 mia. kr. og 3,6 mia. kr. årligt. 1 Den eksisterende model for hestespil i Danmark tjener hverken statskassen eller hestevæddeløbssporten, mens en alternativ nordisk model rummer et kæmpe vækstpotentiale. Markedsmæssige beregninger indikerer, at omsætningspotentialet for spil på heste i Danmark er over 1 milliard kroner, såfremt spillet bliver udviklet på den rigtige facon. Det er med andre ord, muligt at fordoble omsætningen og derved øge de positive effekter, såsom vækst og beskæftigelse markant. Folkesport og vigtig sektor Trav- og galopsporten har cirka udøvere i Danmark. Fra jockeyer, til kuske i professionelle løb, til børn, unge og avlere. Dertil kommer et hav af frivillige, som bruger deres fritid på landets ni trav- og galopbaner, der hvert år besøges af mellem gæster. Den samlede omsætningseffekt på hold af hestene er i underkanten af 25 mia. kr. 2 om året for samfundet som helhed. Hestesektoren er derfor næsten lige så stor som fiskeindustrien, som udgør 31 mia. kr. Men hvis man ser på 1 Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark s. 29, Dansk Landbrugsrådgivning, Jørgen Kold 2009, 2 Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark, s. 23, Dansk Landbrugsrådgivning, Jørgen Kold 2009, 2

3 hestesporten isoleret og statens indtjening heraf, er det tydeligt, at der er brug for en nytænkning af modellen, såfremt der i fremtiden fortsat skal være trav og galop rundt om i landet. En ny nordisk model med vækstpotentiale Dansk Hestevæddeløbs målsætning er en model, der vil bidrage med mere til både hestevæddeløbssporten og statskassen. Vi foreslår derfor, at man påbegynder arbejdet med en ny model, for finansiering af hestesporten, som kan skabe yderligere vækst og omsætning for Danmark og de ni byer, som har en trav- og galopbane. Hestevæddeløbssporten og hestespillet i Danmark rummer et endnu ikke-realiseret potentiale, der kan generere langt større indtægter til aktørerne og staten i sammenligning med det nuværende niveau. Denne påstand er ikke grebet ud af den blå luft. Danske Spil og Hestesportens FinansieringsFond har fået det uvildige analysebureau Data Intelligence til at udarbejde en objektiv og faktabaseret potentialeanalyse af hestesporten potentiale. Analysens konklusion er klar: Rapporten konkluderer, at der er et potentiale på op til +55 % på hestespil i Danmark. Med de rette forudsætninger på plads vil omsætningen på hestespil altså kunne vokse fra 530 millioner kroner til mere end 760 millioner kroner årligt. Dansk Hestevæddeløb hilser rapporten velkommen, og anerkender at der findes et stort uforløst potentiale i spil på heste i Danmark. Dansk Hestevæddeløb mener dog, at de 760 millioner kroner årligt er et yderst konservativt estimat, hvis man sammenligner Danmark med de øvrige nordiske lande. Dansk Hestevæddeløbssport foreslår dog alligevel, at man afdækker muligheden for, at udnytte dette potentialet i hesteporten. Dette kan gøres ved, at lade hestevæddeløbssporten drive det nuværende Dantoto, eventuelt i et driftsmæssigt samarbejde om udviklingen af hestespillet i Danmark med Danske Spil. Derefter er formålet, at etablere et tæt nordisk samarbejde i fælleskab med Norsk Rikstoto og svenske ATG. Dansk Hestevæddeløb har allerede været i dialog med ATG og NRT. De er særdeles interesseret i et samarbejde om, at udvikle spil på heste i Danmark. Allerede i dag har hestesporten et tæt samarbejde med vores svenske og norske samarbejdspartnere, et samarbejde vi ønsker at udvide for, at gavne både statskassen og sporten. Et kommende nordisk samarbejde om hestespillet vil resultere i at: 3

4 Øge omsætningen og dermed også indtægten for både sporten og samfundet. Omsætningsforøgelsens afledte effekter vil føre til flere investeringer i hestesporten, flere ansatte i hestesektoren og flere tilskuere/entréindtægter og dermed også øgede skatteindtægter. Øge skatteindtægterne i forbindelse med overskud. Frigøre midler i statskassen ved, at hestesporten hurtigst muligt opnår et overskud, og indenfor en overskuelig perioden udtræde af tipsnøgle,(er ny tekst) hvilket vil efterlade flere midler til andre organisationer. Flere aktiviteter i yderområderne og en udvikling af kultur- og fritidstilbud til kommunerne langt væk fra de større byer Nuværende model Med den nuværende model bidrager hestevæddeløbssporten til statskassen via Danske Spil, der driver hestespillet. Sporten bliver kompenseret for afgivelsen af spillet via en fast procentdel af Danske Spils samlede overskud. Danske Spil har lovmæssig monopol på at drive spillet på heste i Danmark, og hestesporten er således uden direkte indflydelse og påvirkning af den egentlige kommercielle strategi herunder hestespillets udbredelse og udvikling. Årsagen til den store forskel på Danmark og vores nordiske naboer kan findes hos både Danske Spil og hestesporten selv. Hos Danske Spil har man ønsket, at fremme andre spil, herunder især Lotto, mens hestesporten har tilpasset sig en fast indkomst via tipsnøglemidlerne. 4

5 Resultatet af ovenstående har ført til en nedprioriteret markedsføring, samt manglende lydhørhed over for sportens egne ønsker. Sammenlagt har dette resulteret i en kultur inden for hestesporten, som ikke har været tilstrækkelig incitamentsdrevet. Den nuværende model har kostet hestesporten dyrt: Da Danske Spil overtog forretningen i 2000 omsattes der for 386 mio.kr årligt, svarende til et BSI på ca. 105 mio.kr. (Tilbagebetaling 73%). Dengang var det udelukkende Danskere, der spillede på de danske løb. Denne del af forretningen er i 2014 blevet reduceret til 127 mio.kr årligt, svarende til et BSI på 33 mio.kr.( Tilbagebetaling 74%). Grunden til at Dantoto s omsætning samlet er steget fra 386 mio.kr. i år 2000 til 493 mio.kr. i 2014 er, at man nu har taget danskeres spil til udlandet med i beregningerne. Derudover er løbsudbuddet er mangedoblet siden Hvor der i 2000 alt var 420 løbsdage udbydes der nærmere over løbsdage i dag fra forskellige steder i verden. Selv med en nyt forretningsområde (danskeres spil til udlandet) og en mangedobling af løbsdagene er omsætningen kun steget med 26% på 14 år, mens indtjeningen i Dantoto er blevet kraftigt forringet. Dette er ikke tilfredsstillende og viser med al tydelighed at tiden er inde til at lade hestesporten overtage udviklingen af spil på heste i Danmark. 5

6 Forudsætninger for den nye model For at den nye model skal kunne realiseres, og de mange positive elementer kommer samfundet til gode, er det nødvendigt at en række forudsætninger kommer på plads: Dantoto overdrages til Dansk Hestevæddeløb pr. 1/ Dette er den grundlæggende forudsætning for, at kunne opnå tilstrækkelig synergi mellem sporten og spillet. Hestevædeløbssporten skal hav den arme og ben tilbage. Således vil modellen stemme overens med den norske og svenske opbygning, der har stor succes, netop fordi der er stor sammenhæng og incitament mellem sporten og staten. Såfremt overdragelsesdagen bliver senere end den 1/1-2016, vil hestesportens økonomi være så hårdt presset i 2016 at der skal findes yderligere statslig finansiering for at bevare hestesporten på nuværende niveau. Skal denne situation undgås skal Dantoto altså overdrages til Dansk Hestevæddeløb pr. 1/ Der skal være en overgangsordning i en årrække, hvor hestevæddeløbssporten fortsat understøttes. Med den idrætspolitiske stemmeaftale fra 2014, er de økonomiske rammevilkår samt det faldende overskud i Dantoto A/S, kræves der tid for at kunne realisere de ovennævnte mål for sporten. Hestesporten har brug for fødselshjælp for at få Dantoto op i indtjening. Al tilskud vil dog frafalde i det øjeblik, at Dantoto kan bidrage tilstrækkeligt til sportens finansiering. Dette vil formentlig ske inden for en 7-8 års tidshorisont. 6

7 Monopolsituationen fastholdes i minimum 5 år, hvorefter markedet kan liberaliseres hvis politikerne ønsker dette. I dag har udviklingen af spil på heste stået stille i så mange år, at det i praksis vil være umuligt, at konkurrere på et 100% liberaliseret marked. Derfor er det nødvendigt at monopolet fastholdes i minimum 5 år, hvorefter politikerne, såfremt dette ønskes, kan liberalisere markedet for spil på heste ske på sigt. Hestesporten bliver ejer af spilleselskabet, og overskuddet tilgår hestesporten. For at sikre den nødvendige incitamentsstruktur skal hestesporten selv eje spilleselskabet, så der altid er en stærk interessere i, at udvikle spillet til det bedre. Dette vil ligeledes kunne finansiere hestesporten, således den hurtigst muligt bliver selvfinansierende. Dansk Hestevæddeløb har udarbejdet en forretningsplan for etableringen af det nye spilleselskab, der tager højde for anbefalingerne i potentialeanalysen. En opsummering af forretningsplanen er vedlagt dette notat som bilag. To- trins løsningen For at kunne realisere et nyt nordisk spilleselskab kræver det, at der bliver påbegyndt et omfattende samarbejde med norsk Rikstoto samt svensk ATG. Begge parter er yderst positive, og processen skal igangsættes nu, men det tager tid. Dansk Hestevæddeløb foreslår en løsningsmodel på 2 trin: Første trin: De nuværende midler til hestesporten fra L23 fastholdes og samtidig overdrages Dantoto til hestesporten, som derved får muligheden for at udnytte potentialet på hestespillet i Danmark, eventuelt via Danske Spils distributionsnet eller andre distributionspartnere. Indenfor en kortere årrække vil sporten være opnå en langt højere grad af selvfinansiering. 7

8 Organiseringen af spil på heste vil i første trin se således ud: Andet trin: Efter en årrække er bidraget fra Dantoto tilstrækkeligt til at hestevædeløbssporten kan operere ved hjælp af egne midler Sporten får mulighed for at etablere et nyt fælles nordisk spilleselskab, hvor ejerne er hhv. hestesporten i Danmark, Sverige og Norge. Det nordiske fælles spilleselskab overtager rettighederne til at drive hestespillet. Hestesporten udgår af tipsnøglen og der frigøres midler til andre formål. Organiseringen af spil på heste vil i andet trin se således ud: 8

9 Hvis disse 2 perspektiver realiseres, så vil hestesporten kunne vende udvikling og blive en positiv vækstmotor for bl.a. yderområder i Danmark. Det nordiske spillemarked Et stort uforløst potentiale Danmark, Norge og Sverige har i dag alle monopol på hestespil. I Norge og Sverige ejes spilleselskaberne af hestevæddeløbssporten, hvilket har vist sig, at have yderst positive effekter på spillet, som især baserer sig på puljebaseret spil, samt spil fra udlandet. Det er en klar forudsætning for et nyt nordisk spilleselskab, at det er et reguleret marked under spillemyndigheden, således at der sikres ensartede konkurrencevilkår. Det betyder, at landenes sportssystemer vil få stor sammenhæng, og at landebarrieren over tid vil blive brudt ned på grund af det tætte nordiske samarbejde. Det faktum, at norske og svenske spillere vil få adgang til spil på det danske marked, vil forøge omsætningen markant, da puljerne vil blive markant større og dermed mere interessante. Hestesporten tager ansvar også i fremtiden 9

10 Dansk Hestevæddeløbssport tager i dag et stort samfundsansvar. Banerne arbejder tæt sammen med flere kommuner, i bestræbelsen på at inddrage nogle af samfundets svageste grupper, som har svært ved, at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette samfundshensyn ønsker Dansk Hestevæddeløb, at fastholde i et nyt nordisk spilleselskab, da vi ser os selv, som en sport der tager ansvar. Derfor vil Dansk Hestevæddeløb lave en konkret handlingsplan, så indsatsen fortsætter under et nyt selskab. Ligeledes vil Dansk Hestevæddeløb lave en handlingsplan i samarbejde med Center for Ludomani, med det formål at hjælpe personer, der har problemer med spil. 10

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere