Færdselsuheld Road traffic accidents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdselsuheld Road traffic accidents"

Transkript

1 Færdselsuheld 997 Road traffic accidents

2 Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December árgang ISBN ISSN Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Adresse: Danmarks Statistik Sejrogade 00 Kobenhavn 0 Tlf Fax epost: Signatur» Gentagelse forklaring Nul 0 Mindre end % af den anvendte enhed 0,0 Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Oplysning for usikker til at angives Oplysning foreligger ikke * Forelobige ansláede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra for og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige / / Databrud i diagrammer i.sk. Ikke sæsonkorrigeret sk. Sæsonkorrigeret r Reviderede tal Som folge af afrundinger kan summen of tallene i tabellerne afvige fra totalen. Symbols Danmarks Statistik 998» Repetition Nil 0 ). Less than half the final digit shown 0,0 Not applicable.. Available information not conclusive Data not available Provisional or estimated figures Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line / / Break in a series (in diagrams) i.sk. Not seasonally adjusted sk. Seasonally adjusted r Revised figures Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggorelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denn publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formálet.

3 Forord Færdselsuheld 997 er en fortsættelse af de árlige publikationer om facrdselsuheld, der er udkommet siden 930. Statistikken bygger pá detaljerede oplysninger fra politiet om facrdselsuheld med personskade. Indberetningsblanketten er indbygget som en del af politirapporten, idet indberetningen til Danmarks Statistik automatisk udfyldes, samtidig med at der optages politirapport Tekstafsnittet omfatter tre artikler. I den forste artikel pracsenteres statistikkens hovedresultater i form af tekst, oversigtstabeller og figurer. I artiklen belyses vacsentlige track af udviklingen set over en længere periode, og desuden redegores for færdselsuheld med personskade i 997. En række baggrundsoplysninger om facrdselsuheldene inddrages i beskrivelsen. I den anden artikel gennemgás det samlede statistiksystem. Den tredje artikel omhandler kvaliteten af statistikken om facrdselsdracbte. Der er to tabelafsnit: Dels et mindre afsnit i tilknytning til artiklen om facrdselsuheld med personskade i 997, dels et stone med detaljerede bilagstabeller. Bogen rummer desuden en international oversigt samt en række bilag med bl.a. definitioner og stikordsregister. Hacftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Social og Sundhed i afdelingen for facrdselsuheldsstatistik under ledelse af fuldmacgtig Annemette Lindhardt Olsen. Danmarks Statistik i november 998 Jan Plovsing / Carsten Torpe

4 Indhold Contents. Færdselsuheld med personskade 997 a) Tekst med oversigtstabeller og figurer Road traffic accidents involving casualties 997 a) Text with summary tables and figures..... Indledning Introduction Udviklingen i hovedtræk Main development trends Uheld efter tid og sted Accidents by time and type of residential area. 0.4 Uheldssituationer Accident situations Implicerede elementer The involved traffic units Personskader efter kon og alder Casualties by sex and age 6.7 Spiritusuheld Accidents involving persons influenced by alcohol 8 b) Tabelafsnit: b) Table section:. Antal uheld fordelt pá hovedsituation og elementart. Accidents by group of accident situation and type of 997 traffic unit Antal uheld mellem krydsende koretojer fordelt efter de implicerede elementers art, placering og vigepligt. Accidents among vehicles meeting while driving straight ahead into crossroads or junctions, by type 997 of unit involved, location and duty to give way. 997 _. 3. Antal svingningsuheld mellem krydsende koretojer Accidents while turning, involving vehicles on different fordelt efter den svingende parts vigepligt. 997 roads, by turning vehicle's duty to give way Antal uheld fordelt efter elementart. 997 Accidents by type of unit involved Antal personskader fordelt efter elementart. 997 Causalties by type of unit involved _._..._ 4 6. Antal uheld og personskader fordelt efter de Accidents and causalties by type of units involved. implicerede elementers art _ 7. Antal personskader fordelt efter alder og kon. 997 Causalties by age and sex Antal implicerede forere og fodgængere fordelt efter Drivers, riders and pedestrians involved, by age. alder _.. 9. Antal implicerede forere og fodgængere fordelt efter Drivers, riders and pedestrians involved, by driving korekortets udstedelsesár. 997 licence years. 997 _... _... _ Antal implicerede forere og fodgængere fordelt efter Drivers, riders and pedestrians involved, by level of alcohol, spirituspavirkning, sygdom mv. 997 fitness to use road etc. 997 _ Statistiksystemet The Statistics System Formal Purpose Definitioner og afgrænsninger Definitions and delimitations Oplysninger om færdselsuheld The road traffic accident informations. 30 _.4 Dækningsgrad Coverage..... _ 3.5 Indberetningssystem The reporting system of road traffic accident 3 _.6 Offentliggorelse The publication... _......_. _. _. _ Service Service _ Kvalitetsundersogelse af statistikken om trafikdræbte Quality Survey of the Statistics on Fatal Road Traffic Accidents Bilagstabeller Appendix tables label Table Antal uheld fordelt efter uheldssituation og Accidents by accident situation and circumstances at forholdene pa uheldsstedet scene of accident......_ Antal uheld fordelt efter hovedsituation, Accidents by group of accident situations and hour, klokkeslet, ugedag og maned day and month Antal uheld fordelt efter de implicerede elementers art, Accidents by type of unit involved and hour, day and klokkeslet, ugedag og mined month _ Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag, Accidents and casualties, by day, month and hour maned og klokkeslet 4.3 Antal personskader fordelt efter ugedag, Casualties by day, location and type of unit bebyggelse og elementart 4.4 Antal implicerede færdselselementer og personskader Traffic units involved and casualties, by accident fordelt efter uheldssituation og elementart situation and type of unit _... _. _

5 75.._... 5 Tabel 4.5. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart, kon, alder mv Antal personskader fordelt efter elementets art, manovre, vigepligt mv. 4.6 Antal uheld fordelt efter hovedsituation og de implicerede færdselselementers art 4.7. Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 4.7. Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal uheld med lastbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med bus impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal uheld med fodgænger impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 4.8. Antal personskader i personbil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 4.8. Antal personskader i varebil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader i lastbil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader i bus fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader for motorcyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader for knallertkorere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader for cyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader for fodgængere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 4.9. Antal implicerede forere af personbil fordelt efter kon, alder, korekort og spirituspávirkning 4.9. Antal implicerede forere af motorcykel fordelt efter kon, alder, korekort og spirituspávirkning Antal implicerede forere af knallert fordelt efter kon, alder, spirituspávirkning mv Antal implicerede forere af cykel fordelt efter ken, alder og spirituspávirkning Side Page Fatal and non fatal casualties, by type of unit, sex, age etc.._._. _.. 54 Casualties by type of unit involved, manoeuvre, any duty to give way, etc _..._. 58 Accidents by group of accident situations and type of traffic unit involved... _..._ Accidents involving private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving vans, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving lorries, by type of other units involved and circumstances at scene of accident. 64 Accidents involving busses, by type of other units involved and circumstances at scene of accident..._..._.. 65 Accidents involving motor cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident..._ Accidents involving mopeds, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving bicycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 68 _ Accidents involving pedestrians, by type of other units involved and circumstances at scene of accident._.. _ Casualties in private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident _.. 70 Casualties in vans, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 7 Casualties in lorries, by type of other units involved and circumstances at scene of accident... _._. _._._... 7 Casualties in busses, by type of other units involved and circumstances at scene of accident _.._. 73 Motor cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident......_ 74 Moped casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Bicycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident..._ Pedestrian casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident _. _. _. _.._. 77 Private car drivers involved, by sex, age, driving licence and level of alcohol Motor cycle drivers involved, by sex, age, driving licence and level of alcohol......_......_... _ 79 Moped riders involved, by sex, age, level of alcohol etc.._ _ Cyclists involved, by sex, age and level of alcohol... 8

6 Tabel 4.0. Antal personskader i personbil fordelt efter alder, placering i koretejet og brugen af sikkerhedssele 4.0. Antal personskader i varebil fordelt efter alder, placering i koretojet og brugen af sikkerhedssele 4.. Antal implicerede personer fordelt efter brugen af sikkerhedssele eller styrthjelm og skadernes type 4.. Antal personskader fordelt efter skadens type, hospitalsbehandling, elementart og kollisionspunkt 4. Antal fodgængeruheld fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv. 4.3 Antal uheld med forhindring pá, over eller uden for korebanen 4.4. Antal spiritusuheld fordelt efter uheldssituation og forholdene pá uheldsstedet 4.4. Antal spiritusuheld fordelt efter hovedsituation, klokkeslet, ugedag og maned Antal spiritusuheld fordelt efter elementart, klokkeslet, ugedag og maned 4.5 Antal uheld og personskader fordelt efter administrative enheder... Side Page Casualties in private cars, by age, seat occupied and use of seat belt _ Casualties in vans, by age, seat occupied and use of seat belt..._... _ Persons involved by use of seat belt or crash helmet and type of injury Casualties by type of injury, hospital treatment, type of unit involved and collision point 85 Pedestrian accidents by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving obstacles on, over or off roadway _......_._ Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by accident situation and circumstances at scene of accident Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by group of accident situations, hour, day and month Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by type of unit, hour, day and month... _ Accidents and casualties by administrative districts _ _ International oversigt International summary Antal uheld og personskader i de nordiske lande Antal uheld og personskader i ECEmedlemslande Accidents and casualties in the Nordic countries Accidents and casualties in ECE member countries Bilag Annex. Fortegnelse over uheldssituationer. Indberetningsskema 3. Uheldsbeskrivelse 4. Definitioner 5. Tidligere publikationer om færdselsuheld 6. Stikordsregister 7. Danmarks Statistik informerer 8. Danmarks Statistiks publikationer List of accident situations..._ Report form Description of accident Definitions _, 8 Earlier publications about road traffic accidents... 9 Subject index.._._ _._... _.. 30 Informations about Danmarks Statistik Publications of Danmarks Statistik......_... 36

7 7. Færdselsuheld med personskade 997. Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret pá indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fact kendskab til. Uheldets sværhedsgrad og transportmidlets art har betydning for, om et uheld kommer til politiets kendskab. Alle uheld med dræbte antages at blive indberettet, og uheld med alvorlig personskade indberettes hyppigere end uheld med lettere personskade. Desuden bliver uheld med biler hyppigere indberettet end uheld med cykler og/eller knallerter. For en nærmere uddybning henvises til afsnit, statistiksystemet, og afsnit 3, kvalitetsundersragelse af statistikken om færdselsdræbte.. Udviklingen i hovedtræk Laveste antal trafikdræbte i 44 ár næsten uændret antal uheld i 997 3,4 pct. stigning i biltrafikken i 997 I 997 omkom 489 trafikanter. Det er det hidtil laveste antal trafikdræbte i 44 ár. I forhold til 996 faldt antallet af trafikdræbte i 997 med knap 5 pct., jf. oversigtstabel. Der var 4.44 alvorligt tilskadekomne og 5.93 lettere tilskadekomne i 997, svarende til et samlet fald i antal tilskadekomne pá pct. i forhold til 996. Definitioner af skadetyper findes i bilag, punkt 36. Politiet rapporterede i alt uheld med personskade i 997. Det er omkring pct. lavere end i 996. Det fortsatte fald i antal uheld og personskader (summen af dræbte og tilskadekomne) er bemærkelsesværdigt, idet trafikindekset fra Vejdirektoratet viser, at biltrafikken voksede med 3,4 pct. i 997 i forhold til 996 og cykel/knallerttrafikken med 3 pct. Oversigtstabel. Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal uheld i alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Antal personskader Lettere tilskadekomne I alt Antal indberettede materielskadeuheld i alt I Forelebige indberettede materielskadeuheld 997. Færre uheld og personskader i forhold til 984 I forhold til 984 var antal færdselsuheld 30 pct. lavere i 997. Sáledes er antal uheld faldet fra.489 i 984 til i 997. Antallet of personskader er faldet fra i 984 til 0.06 i 997, ligeledes en reduktion pá 30 pct. siden 984. Antal trafikdræbte lá i 997 mere end en fjerdedel lavere end i 984.

8 8 Figur. Antal uheld og personskader Accidents and casualties Uheld Personskader Figur viser udviklingen i antal uheld og personskader. Det ses, at der var et betydeligt fald i antal færdselsuheld i perioden fra 985 til 99, hvor der indtraf et fald fra omkring.500 til I 99 steg antal uheld imidlertid til omkring 9.000, svarende til en stigning pá pct. i forhold til Aret for. I 993 vendte udviklingen, og faldet fortsatte, dog afbrudt af en stigning i 995. Oversigtstabel. Gennemsnitligt antal uheld og personskader Accidents and casualties, average Antal Antal personskader uheld pr. dag Pr. dag Pr. 000 indbyggere Pr. uheld 984 3,4 39,3,8, ,5 40,,86, ,6 38,7,76, ,8 34,8,48, ,3 34,,44, , 33,7,40, , 30,9,0,3 99 4,0 9,8,,4 99 4,5 30,3,5, ,3 8,7,0,3 994,7 8,,98,4 995,9 9,0,03,6 996, 8,,97,8 997,9 7,7,9,6 Oversigtstabel viser bl.a. det gennemsnitlige antat uheld og personskader pr. dag fra Siden 984 er det gennemsnitlige antat uheld pr. dag faldet fra 3,4 til,9 i 997, og antat personskader er faldet fra 39,3 til 7,7 pr. dag. Der skete en svag stigning i antal personskader pr. uheld i 997 i forhold tit 984. I 984 blev antallet af personskader pr. uheld opgjort tit,5 mod,6 i 997. Færrest antal personskader pr. uheld blev noteret i 990 og 993 med,3. Fald i antal trafikdræbte siden 985 Udviklingen i antal dræbte fra 984 tit 997 er vint i figur. I 984 lá det árlige antal dræbte pá 665, men i 985 steg antal dræbte tit 77. Siden 985 er antallet af trafikdræbte faldet hvert ár, med undtagelse af árene 988 og 995. I 997 var antallet of trafikdræbte faldet tit 489.

9 9 Figur. Antal dræbte ved færdselsuheld Persons killed in road traffic accidents Fiere personskader blandt lastbilkerere og motorcyklister Oversigtstabel 3 viser udviklingen i antal personskader fordelt efter elementart fra 984 til 997. I 997 var der en markant stigning i antal personskader blandt lastbilkorere og motorcyklister pá 5 pct. i forhold til 996, og en stigning pá 5 pct. blandt fodgængere. Der var et fald i antal personskader blandt bilister, varebilister, knallertkorere og cyklister med henholdsvis 3, 5, 4 og 4 pct. Siden 984 er faldet i antallet of personskader sterst blandt motorcyklister, knallertkerere og fodgængere, men mindst blandt person og varebilister. Sáledes er antal personskader blandt knallertkerere mere end halveret fra.689 i 984 til 70 i 997, mens for motorcyklister og fodgængere er faldet henholdsvis 4 og 36 pct. For bilister er faldet pct. i 997 i forhold til 984 og for varebilister 5 pct. Oversigtstabel 3. Antal personskader fordelt efter elementart Casualties by type of unit Personskader I alt Elementart Personbil Varebil Lastbil mv. Motorcykel Knallen Cykel Fodginger Inkl bus, traktor mv.

10 0 Oversigtstabel 4. Antal dræbte fordelt efter elementart Casualties by type of unit Dræbte I alt Elementart Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallen Cykel Fodginger Inkl. bus, traktor mv. Fald i antat dræbte blandt knallertkorere og motorcyklister Udviklingen i antat trafikdræbte fordelt efter elementart, jf. oversigtstabel 4, viser at antat dræbte er mere end halveret blandt knallertkorere og halveret blandt motorcyklister fra 984 tit 997. Der har været et fald i trafikdræbte blandt varebilister, cyklister og fodgængere pá henholdsvis 5, 34 og 3 pct. Mindst er faldet for personbilisterne med kun pct..3 Uheld efter tid og sted Uheld fordelt pi De fleste uheld forekommer i august, hvor der i gennemsnit skete 7 uheld pr. dag, tidspunkt samt mod for hele 997 i gennemsnit, jf. figur 3. Færrest uheld blev noteret i by/land vintermánederne februar og marts med henholdsvis gennemsnitligt 9 og 8 uheld pr. dag. Figur 3. Gennemsnitligt antat uheld pr. dag fordelt efter mined. 997 Accidents per day, by months of Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Fordelt pá uheldstidsrum sker de fleste uheld i myldretiden om eftermiddagen fra kl. 5 til 8. Færrest uheld sker i nattetimerne fra kl. 0 til 06, jf. figur 4. Fredag er den farligste dag at færdes i trafikken. Om fredagen skete i gennemsnit 7,4 uheld, mens sondag var sikrest med 6,9 uheld, jf. oversigtstabel 5.

11 I I Figur 4. Gennemsnitligt antal uheld pr. time fordelt efter klokkeslet. 997 Accidents per hour, by hours of the day. 997,5,0,5,0 0,5 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Antal personskader fordelt pá ugedag viser ogsá, at der var flest personskader om fredagen med 35, mod 7,7 pr. dag for samtlige personskader i 997. Om sondagen skete færrest personskader med 3,5 pr. dag. I 997 skete 6 pct. af alle uheldene i byomráder. Men uheldene uden for byomráder var alvorligere. 55 pct. af samtlige personskader skete i byomráder, men uden for byzone forekom flest trafikdrab næsten to tredjedele af alle trafikdræbte i 997. Pá hverdage forekommer flest personskader i byomráder, men pá sondage flest personskader uden for byomráder. Oversigtstabel 5. Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag og by eller landomráde. 997 Accidents and casualties by day and urban or rural area. 997 I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag Sendag Uheld i alt Pr. dag,9,5,,9, 7,4,4 6,9 Relativ fordeling I byzone 60,5 6,9 66,8 6,6 63,6 60,5 55, 5,7 Uden for byzone 39,5 38, 33, 38,4 36,4 39,5 44,9 46,6 Personskader i alt Pr dag 7,7 5,4 5,3 8,5 6,5 35, 9,5 3,5 Relativ fordeling I byzone 55,4 57,3 6,7 56,0 60, 55,7 50, 46,7 Uden for byzone 44,6 4,7 38,3 44,0 39,9 44,3 49,8 53,3 Dræbte i alt Pr. dag,3,3,0,5,4,5,6, Relativ fordeling I byzone 34,8 3, 43,4 35,4 40,8 37,5 35,3 6,8 Uden for byzone 65, 76,9 56,6 64,6 59, 6,5 64,7 73, antal pct. antal pct. antal pct.

12 .4 Uheldssituationer En oversigt over uheldssituationerne er vist i bilag, og baggrunden for brugen al uheldssituationerne er omtalt i afsnit.3. Uheldssituationerne er inddelt i 0 hovedsituationer, der kan karakteriseres som folger: Symboler for uheldssituationer Hovedsituation 0 er uheld med ét koretoj, alene eller med forhindring uden for korebanen. Situationen benævnes eneuheld. I, 4 4 Hovedsituation er uheld mellem ligeud korende pá samme vej med samme retning: indhentningsuheld. Hovedsituation er uheld mellem ligeud korende pá samme vej med modsat retning: modeuheld. 7 Hovedsituation 3 er uheld mellem korende pá samme vej med samme retning med svingning: svingningsuheld mellem medkorende. r t Hovedsituation 4 er uheld mellem korende pá samme vej med modsat retning og med svingning: svingningsuheld mellem modkorende. Hovedsituation 5 er uheld mellem ligeud korende i kryds: uheld mellem krydsende koretojer..7 _EC Hovedsituation 6 er uheld mellem korende pá hver sin vej med svingning: svingningsuheld mellem krydsende koretojer. Hovedsituation 7 er uheld mellem et korende og et parkeret koretoj: parkeringsuheld. Hovedsituation 8 er uheld mellem et koretoj i bevægelse og en fodgænger: fodgængeruheld. Hovedsituation 9 er uheld mellem et koretoj og en forhindring pá eller over korebanen: forhindringsuheld. Som det fremgár af oversigtstabel 6, var eneuheld dominerende med omkring 0 pct. af samtlige uheld i 997. Svingningsuheld mellem krydsende koretojer, hovedsituation 6 og fodgængeruheld, hovedsituation 8, forekom næsthyppigst med hver,3 pct. of aile uheldene. Antal personskader Modeuheld var farligst med 60 personskader pr. 00 uheld, heraf blev 4 fordelt efter trafikanter dræbt. I gennemsnit for samtlige uheld var der 6 personskader pr. 00 hovedsituation uheld og 6 dræbte. Fodgængeruheld tegnede sig for det laveste antat personskader pr. 00 uheld med 0; men antat dræbte var ph 9 pr. 00 uheld, hvilket er det næsthojeste gennemsnit for antat dræbte pr. uheld.

13 3 Oversigtstabel 6. Antal uheld og personskader fordelt efter hovedsituation. 997 Accidents and casualties by group of accident situations. 997 Al. F 7 r t i' EC 4 i. it Uhelds I alt Ene Ind Mede Sving Slang Uheld Sving Parke Fod Forhinsituation uheld hent uheld lungs lungs mellem flings nngs gæn drmgs (la:vnfer lungs uheld uheld kryds uheld uheld ger uheld Wag ) uheld mellem mellem ende mellem uheld med mod kore krydskorende korende toyer ende kuretoter 09 0 I Uheld I alt Pct. 00,0 0,3 0,6 7,8 0, 9,,0,3 4,3,3,9 Person skader I alt Pct. 00,0 0,4,0 9,8 9,5 9,,7,8 3,8 0,7,8 Dræbte alt Pct 00,0 5,6 9, 7,4 5, 3,7 0,4 6,7, 7,6,6 I Inkl. uheld med et hændelsesforlob, der enten er uoplyst, eller som ikke kan beskrives gennem en af de benyttede hovedsituationer. For totaltallets vedkommende dreier det sig om 9 uheld og 3 personskader. Uheld fordelt efter elementarter Vigepligtsforhold Tabel viser antal uheld fordelt efter hovedsituation og elementart. Eneuheld forekommer hyppigst med motorcykel, knallert og personbil. Knap en femtedel af alle motorcykeluheld og knallertuheld samt personbiluheld er eneuheld. Last og varebil og bus er ofte impliceret i indhentningsuheld. Desuden sker 4 pct. af busuheldene med fodgængere. Halvdelen af cykeluheldene er svingningsuheld. Tabel viser antal uheld i hovedsituation 5 fordelt efter de implicerede koretojers vigepligtsforhold lige for uheldslajeblikket. Knap halvdelen af de implicerede keretojer, der havde modparten kommende fra hojre side, havde ikke overholdt vigepligten. Personbiler tegnede sig for knapt to tredjedele af alle vigepligtsovertrædelserne. Cyklisters andel af vigepligtsovertrædelserne var pá 7 pct., nár modparten kom fra ht jre side, og pct. nár modparten kom fra venstre side. Tabel 3 viser antal uheld fordelt efter trafikanters overtrædelser af vigepligten i forbindelse med svingningsuheld, hovedsituation pct. af alle elementarter i ht jresvingningsuheld overtrádte vigepligten. Person og varebiler samt knallerter bred i 9 ud af 0 venstresvingningsuheld vigepligten. Ved venstresvingning overtrádte 84 pet. af lastbilerne og 8 pct. of cyklisterne vigepligten.

14 4.5 Implicerede elementer Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem færdselselementer, der udgores af koretojer og fodg engere, og andre elementer, der udgores af forhindringer pá, over eller uden for korebanen, fx dyr, afspærringsmateriel, luftledninger og vejtræer. Med henblik pá en nojere belysning of forskelle mellem de enkelte elementarter er der i oversigtstabel 7 foretaget en opgorelse over antallet af implicerede elementer i forhold tit antallet af enheder af samme art medio 995, 996 og 997. Oversigtstabel 7. Antal implicerede elementer Number of units involved Implicerede elementer i alt Elementari I alt Pr. 000 enheder Personbil i alt Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskereteli max 3.5 t Varebil i alt kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt i alt Sololastbtl Lastbil med anhænger Sættevognstog Keretol under udrykning Bus i alt Rutebus Bus i evrigt Traktor i alt Traktor m. anhænger Motorredskab Motorcykel i alt Motorcykel Registrermgspligug knallert Knallert i alt Med konstruktive ændringer Cykel Fodgænger Rytter, hestevogn Uoplyst koretej Forhmdrmg I Antal implicerede i Reviderede tal. forhold til samtlige færdselselementer of den págældende art Fald i antal implicerede Antallet af implicerede færdselselementer er faldet med omkring pct. i 997 i færdselselementer forhold tit 996. Antal implicerede personbiler, busser, motorcyklister, knallerter og cyklister er faldet med henholdsvis, 8,, og 5 pct. For de implicerede vare og lastbiler og fodgaengere er der tale om en stigning. For registreringspligtige knallerter er antal implicerede mere end fordoblet i 997 i forhold tit Aret for. I forhold til antallet af enheder var hyrevogne, busser og lastbiler de hyppigst implicerede i færdselsuheld med personskade. Dette betyder ikke nodvendigvis, at de er de mest risikobelastede koretojer, idet deres gennemsnitlige árskorsel uden tvivl er storre end for de ovrige koretojer.

15 5 Storm uheldsrisiko for motorcykler Flest uheld med to færdselselementer Personbil var impliceret i 75 pct. af samtlige uheld og 75 pct. af alle trafikdræbte blev drmbt i personbiluheld Lastbil og bus er farligst for modtrafikanter De svage trafikanter Motorcykler var hyppigere impliceret i færdselsuheld end personbiler. For motorcykler var hyppigheden 7 pr..000 enheder mod 4 for personbiler. Det indikerer en sterre uheldsrisiko for motorcykler, da den gennemsnitlige arskorsel er mindre for motorcykler end for personbiler. I arshæftet Færdselsuheld 99 er uheldsrisici for personbiler analyseret nærmere. Færdselsuheld med to færdselselementer impliceret udgjorde 7 pct. of alle uheld i 997, og antal uheld med fiere end to færdselselementer impliceret udgjorde 7 pct., jf. tabel 4. Personbil var impliceret i 75 pct. of alle uheldene, og cykler var impliceret i 8 pct. af samtlige uheld. De tunge keretojer som lastbiler og busser var impliceret i hen holdsvis 8 og 3 pct. af uheldene. Antallet af personskader fordelt efter færdselselementer vises i tabel 5. Antallet af personskader i personbiluheld var 7.85, hvoraf 6 pct. befandt sig i personbil. I personbiluheld blev 365 trafikanter dræbt, svarende til 75 pct. af alle trafikdræbte i 997. Af de 365 dræbte i personbiluheld befandt 59 sig i personbil. Lastbiler og busser var som nævnt impliceret i relativt fa uheld, men konsekvenserne heraf var meget alvorlige, især for modtrafikanterne. I lastbiluheld blev 93 trafikanter dræbt, heraf 9 modtrafikanter, og i busuheld blev i alt 5 dræbt, heraf 4 modtrafikanter. De svage trafikanter er i hoj grad udsat for personskader. I motorcykeluheld rammer personskaderne for det meste motorcyklisterne sely. 703 trafikanter blev dræbt eller kom til skade ved motorcykeluheld i pct. af personskaderne i motorcykeluheld ramte motorcyklisterne sely. I knallertuheld blev 87 pct. af personskaderne tilfojet knallertkorerne sels. I cykeluheld var det tilsvarende tal 94 pet; og i fodgængeruheld 9 pct. I knallert, cykel og fodgængeruheld var næsten alle dræbte svage trafikanter. Tabel 6 viser, hvilket færdselselement, som har forársaget personskader mod personer i et andet færdselselement. For motorcykel, knallert, cykel og fodgænger under ét var lastbil modpart i 4 pct. af uheldene, men disse uheld tegnede sig for 5 pct. af alle trafikdræbte svage trafikanter. Der findes forskellige fysiske anlæg, fx fortov, fodgængerovergange og cykelstier, som har til formal at begrænse skademe blandt de svage trafikanter.

16 6 Oversigtstabel 8. Antal personskader blandt fodgængere fordelt efter fodgængernes placering. 997 Pedestrian casualties by location of pedestrian. 997 I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader i alt Langsgáende fodgængere Fortov benyttet Fortov fandtes. men ikke benyttet Langsgáende fodgaengere i ovrigt Krydsende fodgængere Fodgængerfelt benyttet Fodgængerfelt fandtes, men ikke benyttet Fodgængerfelt fandtes ikke Fodgænger der opholder sig pä korebanen uden at være hverken langsgäende eller krydsende Det ses i oversigtstabel 8, at betydeligt fierre fodgaengere blev dræbt eller kom til skade, nár de benyttede fortov eller fodgængerfelt, end nár disse arealer ikke blev benyttet eller ikke var til stede. 58 pct. af personskaderne blandt knallertkerere og knap halvdelen af personskaderne blandt cyklister skete uden for cykelsti, jf. oversigtstabel 9. Oversigtstabel 9. Implicerede knallerter og cykler fordelt efter benyttelse of cykelsti mv. 997 Mopeds and cycles involved, by use of cycle track etc. 997 Knallert Cykel I alt Med cykelsti Uden cykelsti I alt Med cykelsti Uden cykelsti Implicerede elementer i alt Pd fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Personskader i alt Pfi fodgængerareal Anlæg benyttet Anlaeg ej benyttet Anm. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgore den anforte total, da der ikke for alle uheld forehgger samthge oplysnmger.6 Personskader efter kon og alder I forhold til indbyggertallet havde mænd langt fiere personskader end kvinder. Pr indbyggere forekom 4 personskader blandt mænd mod 4 blandt kvinder. Antallet af personskader pr indbyggere var storst blandt de unge pá 89 AT med 63 mod 9 for alle aldersgrupper. De unge pá 89 ár havde ogsá det hojeste antal dræbte pr indbyggere med 8, hvilket er en stigning fra 6 i 996. Unge mænd, som netop har opnáet alderen, som muliggor erhvervelse af korekort til motorcykel og bil, skiller sig særlig markant ud: De 8 9 árige mænd havde i personskader pr indbyggere, dvs. nester det femdobbelte af gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 5 og tabel 7.

17 r 7 Figur 5. Antal personskader pr indbyggere fordelt efter alder og ken. 997 Causaulties by age and sex, per persons Mænd Kvinder over 64 Implicerede forere og fodgængere Fordelt efter ken Fordelt efter alder I trafikken er der betydeligt fiere mænd end kvinder, der er forere af de forskellige keretejer, og derfor bliver ogsá fiere mænd impliceret i færdselsuheld som forere af motorkeretejer. Mandlige forere og fodgængere udgjorde 7 pct. af samtlige implicerede forere og fodgængere. Mændenes andel var storst blandt lastbil og motorcykelforere med henholdsvis 95 og 93 pct., og mindst blandt cyklister og fodgængere med henholdsvis 55 og 5 pct., jf. oversigtstabel 0. Tabel 8 viser de implicerede forere og fodgængere fordelt efter alder. Andelen af unge er stone blandt motorcykelforere end blandt personbilforere. Antallet af implicerede motorcykelforere pá 8 4 ár udgjorde knap 35 pct. af samtlige motorcyklister, mod en andel pá 4 pct. blandt personbilforere. Andelen af ældre over 65 ár udgjorde 6 pct. af alle implicerede fodgængere. Oversigtstabel 0. Antal implicerede forere og fodgængere fordelt efter elementart og ken. 997 Drivers and pedestrians involved, by sex. 997 Samtlige uheld Spiritusuheld I alt Mend Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt ,7 8,3 7 9,3 7,7 Personbil 7 5 7,0 9,0 66 9,7 7,3 Varebil 43 88,3, ,9, Lastbil my ,0 5,0 3 00,0 0,0 Motorcykel 67 9,5 7, ,0 4,0 Knallert , 4, ,3 5,7 Cykel ,4 44, ,3 6,7 Fodgænger 064 5,0 49,0 7 8,9 7, Inkl bus, traktor og andet. pct. pct. Korekort Forere af implicerede motorcykler er mindre erfarne i trafikken end personbilforere. Hver sjette implicerede motorcyklist med oplysninger om korekortsalder har haft korekort i 3 Ar eller mindre, mens dette kun var tilfældet for hver ottende personbilforer, jf. tabel 9.

18 8.7 Spiritusuheld Forere og fodgængere, der er impliceret i færdselsuheld, kan pá politiets foranledning underkastes spiritusprove. Alkoholpromillen páfores indberetningsblanketten med decimaler. Endvidere har politiet mulighed for at anfore, at en forer eller en fodgænger er skonnet spirituspávirket, uden at der er udtaget spiritusprove. Dette blev i 997 anfort for 53 forere og fodgængere, fortrinsvis for knallertkorere, cyklister og fodgængere, jf. label 0. Spiritusuheld og spirituspávirket Færre personskader i spiritusuheld Spiritusuheld er alle uheld, hvor mindst én af de implicerede forere eller fodgængere har været spirituspávirkede. En person anses som spirituspávirket, enten nár denne har en promille der overstiger 0,5, eller nár politiet skonner, at vedkommende er pávirket, uden at der er udtaget spiritusprove. Definitionen er ændret i forhold til tidligere ár, hvor personer med en promille pá 0,5 ogsá blev medregnet. Ved en promille pá over 0,8 rejses i henhold til loven automatisk tiltale for promille/spirituskorsel. Ved lavere promille kan der ogsá rejses tiltale, hvis det skonnes, at personen er uegnet til at færdes i trafikken. I 997 har politiet registreret.53 spiritusuheld med personskade, og.569 personskader i spiritusuheld, jf. oversigtstabel. Pga. ændring i definitionen af spiritusuheld kan tallene ikke direkte sammenlignes med 996. Anvendes den nuværende definition, ses der stagnation i antal spiritusuheld fra 996 til 997, samt et fald pá 5 pct. i antal personskader i samme periode. Den nye opgorelsesmetode betyder, at der medtages ca. pct. færre spiritusuheld og personskader i spiritusuheld. Siden 984 er antallet af spiritusuheld samt antallet af personskader i spiritusuheld næsten halveret. Oversigtstabel. Antal spiritusuheld og personskader Accidents and casualties in alcohol accidents Antal spiritusuheld i alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt Uheld fordelt pá Spiritusuheld udgjorde 4 pct. af samtlige uheld inden for byomráder i 997 og 9 tidspunkt og by /land pct. uden for byomráder, jf. bilagstabel 4..3 og Der forekommer Hest spiritusuheld om sommeren. De fleste uheld blev registreret fra maj august med 38 pct. af alle spiritusuheldene. Forrest spiritusuheld skete i januar máned med kun 6 pct. af alle spiritusuheldene, jf. bilagstabel 4..3 og 4.4..

19 9 Oversigtstabel. Antal spiritusuheld og personskader fordelt efter ugedag og by eller landomráde. 997 Accidents and casualties by day and urban or rural area. 997 I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag Sondag Spiritusuheld i alt Pr. dag 3,4,5,7,7,7 4,6 6,5 4,4 Relativ fordeling I byzone 5,9 53, 53,3 54,6 5,5 55,8 5, 50,0 Uden for byzone 47, 46,8 46,7 45,4 47,5 44, 47,9 50,0 Personskader i alt Pr. dag 4,3,7, 3,3 3,0 5,8 8,5 5,6 Relativ fordeling I byzone 5,7 53,5 50,0 5,0 54,8 55,9 5,4 46, Uden for byzone 48,3 46,5 50,0 48,0 45, 44, 48,6 53,9 Dræbte i alt Pr. dag 0,3 0, 0, 0,3 0, 0,4 0,5 0,3 Relativ fordeling I byzone 38,9 4,9 60,0 8,6 33,3 45,5 44,4 8,8 Uden for byzone 6, 57, 40,0 7,4 66,7 54,5 55,6 8,3 anta) pct. antat pct. antal pct. Flest spiritusuheld sker i weekenden. To tredjedele af alle spiritusuheldene skete fra fredag til sendag, men relativ fá i begyndelsen of ugen, jf. oversigtstabel. I aften og nattetimerne sker flest spiritusuheld. Især i tidsrummet kl. 80 blev mange uheld registreret, jf. figur 6. Figur 6. Gennemsnitligt antal uheld pr. time med spirituspávirket forer eller fodgænger fordelt efter klokkeslet. 997 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol: accidents per hour, by hours of the day ,4 I 0,3 0, 0, 0 I I I I I I I I I I

20 0 Oversigtstabel 3. Antal personskader i uheld med spirituspávirkett forer eller fodgænger. 997 Casualties in accident involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol. 997 I alt Heraf med spintuspávirket forer af Med spiritus Personbil Varebd Lastbd mv Motorcykel Knallert Cykel pávirket fodginger Spiritusuheld i alt Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandi spirituspávirkede forere/fodgængere Dræbte I 5 5 Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandt ovrige implicerede Dræbte 7 4 Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Anm Da der forekommer færdselsuheld med mere end én spirrtuspávuket forer /fodgænger impliceret, vil uheldet og personskademe i forbindelse hermed være anfert i eller fiere kolonner under de transportmidler, som de spirituspávirkede benyttede Derfor vil summen of kolonnerne være storre end "i alt" kolonnen. 'Uheld med mindst én impliceret forer eller fodgænger med en spirrtuspromdle der overstiger 0,5 Definitionen er ændret i forhold til tidligere ár, hvor forer eller fodgænger med promille pá 0,5 blev medregnet Implicerede forere og fodgængere Fordelt pá kon Antallet af spirituspávirkede forere og fodgængere var.7 i 997, hvilket er en stagnation i forhold til 996. Omkring halvdelen af samtlige spirituspávirkede forere var personbilforere, jf. Label 0. Spirituspávirkede mænd optræder langt oftere i færdselsuheld end spirituspávirkede kvinder, jf. oversigtstabel 0. 9 pct. af alle implicerede spirituspávirkede forere og fodgængere var mænd. Samtlige implicerede spirituspávirkede forere af lastbil mv. var mænd. Personskader i I spiritusuheldene i 997 blev 08 trafikanter dræbt, hvilket er et stort fald pá 7 spiritusuheld pct. i forhold til Aret for..46 trafikanter skadedes i spiritusuheldene i 997 mod.53 i 996. Antallet af dræbte i spiritusuheld udgjorde sáledes pct. af alle dræbte i trafikken. Af de 08 dræbte i spiritusuheld var 9 sely pávirkede at spiritus, svarende til 84 pct., jf. oversigtstabel 3. Skaderne ramte især de Skaderne i spiritusuheld rammer i hoj grad de spirituspávirkede sels, især nár det spirituspávirkede sels gælder spiritusuheld med to hjulede koretojer og fodgængere; for disse trafikantgrupper var 90 pct. af de dræbte og tilskadekomne sels spirituspávirkede, mens andelen for spiritusuheld med biler under ét var 57 pct.

21 Tabel. Antal uheld fordelt pá hovedsituation og elementart. 997 Accidents by group of accident situation and type of traffic unit r + T #Ì ED + for Uheldssituation (lævnforbilag ) I alts Eneuheld Indhentningsuheld Modeuheld Svingpingsuheld mellem medkurende Svingflingsuheld mellem modkurende Uheld mellem krydsende kuret jer Svingpingsuheld mellem krydsende kore jer Parkeringsuheld Fodgangeruheld For hin dunesuheld Uheld i alt Uheld med impl.: personbil varebil lastbil bus traktor motorcykel knallert cykel fodgænger Relativ fordelrng Uheld i alt Uheld med impl.: personbil II varebil, 00 II lastbil bus traktor motorcykel II knallert cykel fodgænger Inkl. uheld med et hændelsesforlob, der enten er uoplyst, eller som ikke kan beskrives gennem en af de benyttede hovedsituationer. For totaltallets vedkommende drejer det sig om 9 uheld anta) pct.

22 Det Tabel. Antal uheld mellem krydsende koretojer fordelt efter de implicerede elementers art, placering og vigepligt. 997 Accidents among vehicles meeting while driving straight ahead into crossroads or junctions, by type of unit involved, location and any duty to give way. 997 Element nr. Element nr I alt Heraf med ubetinget vigepligt I alt Heraf med ubetinget vigepligt I alt Rodt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i ovrigt alt Rodt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i ovngt Krydsuheld i alt Elementart Personbil Varebil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet clement, der har modparten kommende fra sin hojre side. Det element, der har modparten kommende fra sin venstre side. Tabel 3. Antal svingningsuheld mellem krydsende koretojer fordelt efter den svingende parts vigepligt. 997 Accidents while turning, involving vehicles on different roads, by turning vehicle's duty to give way. 997 Sving Hojresvingende koretojer Venstresvingende koretojer ningsuheld I alt Heraf med ubetinget vigepligt. I alt Heraf med ubetinget vigepligt. i alt I alt Rodt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i ovrigt I alt Rodt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i ovngt Uheld i alt Elementart Personbil Varebil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet

23 3 Tabe4. Antal uheld fordelt efter elementart. 997 Accidents by type of unit involved. 997 I alt Med et færdselselement impliceret Med to færdselselementer impliceret Med tre eller fiere færdselselementer impliceret Uheld i alt Elementart Personbil i alt Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskeretoj max 3,5 t Varebil i alt kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt i alt Sololastbil Lastbil med anhænger 9 9 Sættevognstog Koretej under udrykning Bus i alt Rutebus Bus i ovrigt Traktor i alt Traktor med anhænger 3 9 Motorredskab 7 3 Motorcykel i alt Registreringspligtig knallen Knallert i alt Med konstruktive ændrmger Cykel Fodg enger i alt Medbringende bamevogn, cykel mv Rytter, hestevogn 0 8 Uoplyst koretej 4 3 Forhindring

24 4 Tabel 5. Antal personskader fordelt efter elementart. 997 Casualties by type of unit involved. 997 l alt Dræbte Tilskadekomne alt I elementet Uden for elementet I alt I elementet Uden for elementet I alt I elementet Uden for elementet Elementart I alt Personbil i alt Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykntngskoretm max. 3,5 t Varebil i alt kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt i alt Sololastbil Lastbit med anhænger Sættevognstog Koretm under udrykning 4 4 Bus i alt Rutebus Bus i evrtgt Traktor i alt Traktor m. anhænger motorredskab Motorcykel i alt Registrermgspligtig knallen Knallen i alt Med konstruktive ændringer Cykel Fodgænger i alt Medbringende barnevogn, cykel mv Rytter, hestevogn 9 3 _ 9 3 Uoplyst koretm Forhindring

25 .. 5 Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt efter de implicerede elementers art. 997 Accidents and casualties by type of units involved. 997 I alt Uheld med kun ét element Personbil Varebil Lastbil Bus Modparten Traktor Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger Forhindring Uheld med impl. personbil varebil lastbil bus traktor motorcykel knallert cykel fodgænger Personskader i personbil varebil lastbil i bus itraktor pá motorcykel pa knallert pácykel forfodgængere Dræbte i personbil i varebil i lastbil i bus i traktor pá motorcykel pá knallert pa cykel fodgængere Anm Tabellen angiver alle kombinationer mellem de implicerede elementarter i et uheld. Summen of kombinationeme vd derfor altid være hejere end totalen.

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December 996 63. árgang ISBN 87 50 0976 6 ISSN 0070 356 Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK Færdselsuheld Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :,, 0: : :,, : : :,, : : :, 0, : : :, 0, : :

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed Færdselsuheld Udgivet af Danmarks Statistik November 0. Atgang ISBN 0 0 ISSN 000 Pris: 0,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols NANA I? fti n'arr

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :--

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :-- Fardselsuheld 99 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK :, C : Færdselsuheld 99 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 99. árgang ISBN 0 09 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 0 Danmarks Statistiks

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982 STATISTISKE MEDDELELSER 982:8 Fardsesuhed 98 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 982 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9,

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930:

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981 STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7 Fardse1suhe1d 1980 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1981 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1955: 4, 166,

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1949: 4, 140, 4 1931:

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident 124 Bilag 2. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 968 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 97 V BguoTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 950: 4, 45, 93: 4, 9, 3 95: 4, 5, 3 93: 4,

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5 Fardse1suhe1d 1976 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 / Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1953: 4, 159,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 970:6 Fardsesuhed 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 970 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 949: 4, 40, 4

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident 126 Bilag 3. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

Kriminalitet Criminality 2001

Kriminalitet Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 60. årgang Oplag: 525 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1257-0 ISSN 1600-843X Pris: 243,00

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 969 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 97 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om faerdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 95: 4, 5, 3 93:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations 127 Bilag 128 Bilag 1. Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations Accident situations 1 0. One-vehicle accidents 011. Accident on right-hand side of road, while driving on

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere