Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)"

Transkript

1 Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 11. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Stengade 72, Til gården Direktør Stella Hansen deltager i mødet i stedet for Marianne Hoff Andersen Deltagere: Katrine Vendelbo Dencker (Byrådet) Mette Lene Jensen (Byrådet) Haldis Glerfoss (Byrådet) Michael Mathiesen (Byrådet) Betina Svinggaard (Byrådet) Marianne Hoff Andersen (Helsingør Kommune, direktør) Claus Ljungdahl (Kvickly Prøvestenen, varehuschef) Kim Backe (Backe Vin, Cityforeningen) Birthe Flæng Møller (Boliggården, direktør) Brian Grayston (Nordsjællands Politi, leder af ETB) Tawfik J. Tawfik (Integrationsrådet, formand) Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland, vicedirektør) Sune Bek (Helsingør Gymnasium, rektor) Birgitte Wittendorff (Center for Børn, Unge og Familier, centerchef) Peter Arhnung (Skolerne i Snekkersten, skoleleder) Mette Hultgren (Ungdomsskolen, afdelingsleder) Richo Jensen (SSPK, leder) Charlotte Elisabeth Aagaard (Center for Særlig Social Indsats, centerchef) Stella Hansen (Helsingør Kommune (direktør)) Fraværende: Haldis Glerfoss Michael Mathiesen Marianne Hoff Andersen Kim Backe Brian Grayston Tawfik J. Tawfik Sune Bek Peter Arhnung Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Udvalgets varighed Tryghed og kriminalitet - siden sidst Unge med bekymrende adfærd i Nordvest-kvarteret Bandeexit - forslag til styrket indsats Tryghedsvandring...10

2 07. Anbefalinger til Byrådet Meddelelser og eventuelt...14 Bilagsliste...15

3 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Dagsorden godkendt

4 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Udvalgets varighed Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Indledning/Baggrund Ifølge kommissoriet for Udvalg for Tryghed og Forebyggelse orienterer (udvalget) Byrådet og fremlægger eventuelle anbefalinger i juni 2015 samt i december 2015/januar Udvalget beslutter årsplan for kommende år senest i januar. Formanden lægger op til en drøftelse af udvalgets eventuelle virksomhed i Retsgrundlag Byrådet kan efter Styrelsesloven 17, 4 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende og rådgivende funktioner. Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og regler for udvalgets arbejde. Relation til vision og tværgående politikker Udvalgets arbejde relaterer sig særligt til programmet Tidlig indsats i Vision 2020 Sagsfremstilling Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg, der skal arbejde med tryghed og kriminalitetsforebyggelse. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har planlagt månedlige møder i hele Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler, at udvalget holder 1-2 møder i 2016 for at afslutte arbejdet og følge op på anbefalingerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at anbefalingen godkendes Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Indstillingen godkendt.

5 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Tryghed og kriminalitet - siden sidst Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Indledning/Baggrund Fast punkt på dagsordenen, hvor Politi og SSPK informerer om den aktuelle situation og indsats. Der orienteres desuden om aktuelle beslutninger og drøftelser fra Byråd og fagudvalg. September 2015: Omorganisering af socialpædagogisk indsats i Vapnagård-området v/ Birgitte Wittendorff Den aktuelle situation og indsats v/ Richo Jensen Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Orientering foretaget.

6 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Unge med bekymrende adfærd i Nordvest-kvarteret Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16573 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Indledning/Baggrund Udvalg for Tryghed og Forebyggelse drøftede på sit møde i august den bekymrende adfærd hos flere unge i Helsingørs Nordvestområdet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Vision 2020 tidlig indsats Sagsfremstilling Udvalget blev på mødet den 21. august orienteret ved ledere og medarbejdere fra skole, værested og klub i området. Medarbejdere og ledere fra institutionerne i Nordvest pegede blandt andet på: En gruppe drenge over 18 år, skaber i stigende grad utryghed i området De unge opholder sig i weekender og aftner på klubbens legeplads, bålsted mv der ligger relativt isoleret. Dette har betydet en del hærværk. Beboere i nærliggende boligområder oplever det utrygt når denne unge-gruppe er i området Børn og unge i værested og klub er utrygge ved gruppen. Nordvestskolen skal fra 2016 danne ramme om udskolingen. Personalet får sværere og sværere ved at være i dialog med gruppen SSPK har tidligere været meget synlige i klubben, men har måttet prioritere andre boligområder i de seneste år Opmærksomhed på, at nogle af de unge rammes af EUD-reform (adgangskrav) På baggrund af dette, drøfter udvalget eventuelle anbefalinger til Byrådet vedrørende situationen med en gruppe udfordrende unge i Nordvest-området. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at udvalget vedtager eventuelle anbefalinger til Byrådet, og at disse indgår i de samlede anbefalinger

7 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Udvalget nedsætter en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra Trygheds- og forebyggelsesudvalget. Arbejdsgruppen skal have fokus på at binde indsatser i område omkring Nordvestskolen, Abildvænget og Blicherparken tættere sammen og styrke institutioner, foreningsliv og frivilligaktiviteter i området. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejder et forslag til sammensætning af arbejdsgruppen til næste møde. Der er fra den sociale særtilskudspulje afsat penge til at arbejde med udvikling af området.

8 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Bandeexit - forslag til styrket indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7392 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Udkast_EXIT handleplan.pdf Indledning/Baggrund Udvalg for Tryghed og Forebyggelse satte i april 2015 fokus på Helsingør Kommunes muligheder for en styrket indsats for at hjælpe bandemedlemmer til et andet liv. Udvalget bad Center for Børn, Unge og Familier om et oplæg på baggrund af blandt andet erfaringerne fra Ishøj Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Birgitte Wittendorf, Center for Børn, Unge og Familier, fremlægger en skitse, der kan forelægges de relevante fagudvalg. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at det foreløbige oplæg til en exit-plan godkendes med eventuelle kommentarer Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Udkastet godkendes med følgende kommentarer/rettelser: Afsnit om inddragelse af eksterne/private aktører generaliseres I den videre behandling af udkastet, skal det afstemmes med den gældende plan for kriminalitetsforebyggelse

9 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Tryghedsvandring Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18373 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Rute m. Fixpunkter_ pdf Indledning/Baggrund Udvalg for Tryghed og Forebyggelse afholdt den 2. september en tryghedsvandring i og omkring boligområderne Vapnagård og Nøjsomhed. Der vil til mødet ligge en kort rapport med anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra Trygge Byer, der var guider på turen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Udvalget får rapporten tilsendt inden mødet og gennemgår rapporten med henblik på eventuelle anbefalinger. 21 deltagere deltog på tryghedsvandringen herunder fra afdelingsbestyrelser i hhv. Vapnagård og Nøjsomhed. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Rapporten kan evt. sendes til orientering til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Orientering foretaget. Forslag om markering (med farver på kortet) af hvilke punkter på turen, der hører under hhv. boligselskaber og Helsingør Kommune Forslag om frivillig arbejdsdag på stiarealer i samarbejde med Kvickly Prøvestenen Rapporten sendes til Center for Teknik, Miljø og Klima

10 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Anbefalinger til Byrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16575 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Anbefalinger til Budget 2016 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (3) (2).pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2015 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med fokus på tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Udvalget har 17 medlemmer, og har siden januar afholdt fem møder og været på studietur til Gellerup ved Århus. Udvalget fremlagde i maj en status for Byrådet. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse får ved hvert møde en orientering om den aktuelle situation fra Politiet og SSPK. Udvalget har derudover drøftet en række temaer, herunder exit fra bandemiljøer, rusmidler blandt unge og anvendelsen af forældrepålæg. Udkast til anbefalinger fra udvalget til byrådet drøftes på mødet med henblik på, at anbefalingerne ligger klar til Byrådets budgetforhandlingsseminar i september. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Udvalgets arbejde relaterer sig til Vision 2020 tidlig indsats Sagsfremstilling Udvalgets formål er at rådgive Byrådet om indsatser, prioriteringer og samarbejder, der kan fremme tryghed og forebygge kriminalitet i Helsingør Kommune sikre et bredt og koordineret samarbejde mellem kommune, boligområder, politi, erhvervsliv og ungdomsuddannelserne i det kriminalitetsforebyggende arbejde Udvalget har fokus på at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd på kort og langt sigte. Udgangspunktet for udvalget er kommunens udsatte boligområder, men også andre dele af kommunen er relevante for udvalgets arbejde, fx det trygge natteliv i bykernen. Økonomi/Personaleforhold Anbefalingerne fremlægges som input til forhandlingerne om Budget 2016 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at udvalget vedtager anbefalinger til Byrådet Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den

11 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Ikke til stede: Richo Jensen Udsat til næste møde Beslutninger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) den Ikke til stede: Haldis Glerfoss, Michael Mathiesen, Marianne Hoff Andersen, Kim Backe, Brian Grayston, Tawfik J. Tawfik, Sune Bek, Peter Arhnung Anbefaling til Byrådet vedlagt

12 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

13 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato Bilagsliste 5. Bandeexit - forslag til styrket indsats 1. Udkast_EXIT handleplan.pdf (233793/15) 6. Tryghedsvandring 1. Rute m. Fixpunkter_ pdf (232358/15) 7. Anbefalinger til Byrådet 1. Anbefalinger til Budget 2016 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (3) (2).pdf (238381/15)

14 Bilag: 5.1. Udkast_EXIT handleplan.pdf Udvalg: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: 11. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

15 UDKAST: FOREBYGGELSES- OG EXITHANDLEPLAN: Vejen fra kriminel til aktiv medborger Baggrund I 2011 fremlagde Justitsministeriet en rammemodel til et styrket myndighedssamarbejde i forhold til bande- og rockermedlemmer, der ønsker at forlade det kriminelle miljø såkaldte exit-programmer. Kommunernes Landsforening foreslår i notat af 8. april 2014, at kommunerne uanset om de har bande eller rockerrelaterede udfordringer bør afklare, hvor i kommunen og evt. hos hvem deres exitberedskab er placeret, således at det er muligt for andre kommuner og borgere at rette henvendelse via den lokale exit ansvarlige fra Politiet. Justitsministeriets rammemodel En vej ud fastlægger bl.a., hvilke typer tilbud, der kan stilles til rådighed for bande- og rockermedlemmer, der ønsker at forlade miljøerne. Trygheds- og Forebyggelsesudvalget har på et møde fået en orientering om, hvordan Ishøj Kommune har indarbejdet en exit-handleplan for bandemedlemmer samt organiseret det forebyggende kriminalitetsarbejde, ud fra bl.a. Justitsministeriets rammemodel. Dette oplæg til exit-handleplan er inspireret af bl.a. Ishøj Kommune samt Fryshusets exit/mentor program, som benyttes af flere kommuner med succes. Der er tale om 2 typer af exit: 1. Bandemedlemmer, som ønsker at komme ud af miljøet, og som Politiet indstiller til exit. 2. Kriminelle unge, der har relationer til bander, og som henvender sig til kommunens medarbejdere med ønske at komme ud af det kriminelle miljø. Formål At skabe en sammenhængende indsats til unge, der er motiverede for at bryde ud af bandemiljøet At forhindre, at kriminalitetstruede unge kommer ind i bandemiljø og andre kriminelle miljøer Det er derfor afgørende i et forebyggende perspektiv, at disse personer på kanten af miljøet, eller som er en del af miljøet uden at være registreret på officielle bandelister (NEC (Nationalt Efterforsknings Center)- lister), kan få støtte og hjælp til at forlade miljøet uden at skulle frygte for repressalier. 1

16 Indsatsen skal bygge på: Indkaldelse til samtale senest 24 timer efter henvendelse Politiets vurdering af, om kandidaten virkelig vil ud af bandemiljøet Vilje hos kandidaten til at deltage i udviklingssamtaler Stærke kriterier og stærk motivation hos exit kandidaten til at forlade bandemiljøet Dette arbejde skal baseres på, om personers kriminelle netværk vurderes til at være en afgørende hindring for at opnå en kriminalitetsfri tilværelse, og hvor andre lokale kriminalpræventive indsatser ikke har den tilstrækkelige effekt. Organisering i Helsingør Kommune Unge over 18 år Arbejdet med at motivere såvel NEC monitererede bandemedlemmer og personer, der er på kanten af bandemiljøet - uden at være registreret er ofte særdeles komplekst. Samtidig møder indsatsen og koordinationen ofte lokale udfordringer og der er behov for et særligt personkendskab og flere forskellige fagligheder. Der er behov for en klar plan for samarbejdet hvem gør hvad og hvornår. Der skal opbygges en enhed, der udover at kunne give sparring til exit-personerne også kan varetage en evt. permanent relokalisering (flytning til anden del af landet) og andre praktiske tiltag før, under og efter exit, for at målet med exit nås. Det vil være hensigtsmæssigt at lægge ansvaret for exit-indsatsen i et nyoprettet exitstab koordineret i allerede eksisterende samarbejder mellem politi og kommune, f.eks. de ugentlig task-forcemøder, hvor der sker tæt koordination i forhold til varetagelse af arbejdet med særligt udvalgte borgere. Den nye exit-enhed har ansvaret for exit-kandidater i forhold til: Visitation af kandidater til exitprogrammet Udviklingssamtaler Kontaktpersonsfunktionen og / eller mentorfunktion Midlertidig relokalisering / indstilling til permanent relokalisering / sikkerhed Udvikling af kontrakten Visitation til banderelateret indsats (fjernelse af tatoveringer mv.) Inddragelse af erhvervslivet fritidsjob etc. Risikovurdering af exit-kandidats sikkerhedsbillede v. politiet Målgruppen 1) NEC monitorerede personer i bande- og rockermiljøet 2) Fokuspersoner lokalt, der er på kanten af miljøet 3) Randgruppen af uroskabende ungdomsgrupperinger over 18 år Finansiering af relokalisering og exit-relaterede udgifter Økonomien og finansieringen omkring exit-indsatsen skaber ofte baggrund for samarbejdsproblemer og udvander gode intentioner til skade for exit indsatsen mål - at hjælpe den unge. Der følger naturligt en række udgifter med en exit-indsats som vedrører ydelser som: Overførselsudgifter, f.eks kontanthjælp og førtidspension Beskæftigelsesindsats 2

17 Misbrugsbehandling Familiestøtte Psykolog samtaler/terapi Der er behov for en smidig koordinering og sagsgang omkring disse ydelser og hurtigt sagsbehandling idet der er flere eksempler nationalt på, at hvis disse sagsgange forsinkes eller i øvrigt vanskeliggøres, så får det negativ indflydelse på effekten af indsatsen, og exit-kandidaten er i fare for at falde tilbage til bandemiljøet. Derfor anbefales det, at der fra Byrådets side gives en forhåndsbevilling til udgifter i forbindelse med exit, som administreres af exit-lederen. Kommunikation om exitprogrammet Der er behov for større viden om, hvad exit-programmerne kan. Det er vigtigt, at offentligheden og samarbejdspartnere ved hvad exit er og ikke er. De kriminelle miljøer skal også vide hvad et exitprogram kan og ikke kan. Det er vigtigt at kunne tiltrække flere kandidater til - også de unge i randgruppen, der endnu ikke er i banderne, men mere er en utryghedsskabende ungdomsgruppering. Særligt er det vigtigt at synliggøre over for de kriminelle miljøer, at man ikke kan være i et exit-program, hvis man er kilde mv. Samtidig er det vigtigt at kommunikere ud, at det ikke er et program, hvor man skal levere informationer om det kriminelle miljø. Det vil samtidig have en gavnlig effekt på trusselsniveauet for exit-deltagerne og medarbejderne omkring personen, ligesom det vil få flere til at benytte sig af exit-programmet. Fryshusets arbejde Der er mulighed for at samarbejde med Fryshuset, som kan bidrage til indsatsen, som mentorer for de unge, i stedet for at oprette kommunale mentorindsatser. Fryshuset Danmark er en social virksomhed, der arbejder med kriminelle og kriminalitetstruede unge, unge fra radikaliserede eller ekstremistiske miljøer samt unge flygtninge. Fryshuset er opstået i Sverige, som har mange års erfaring. I 2015 er der oprettet en afdeling i Danmark. Fryshuset Danmark arbejder i en række kommuner med unge, der ønsker at forlade kriminalitet og bandemiljøer. Det sker primært gennem mentorordninger, hvor den unge får tilknyttet en personlig mentor fra Fryshuset, der gennem relationsarbejde, motiverende og ærlige samtaler samt praktisk hjælp til en ny hverdag, støtter den unge i at forlade destruktive miljøer. I øjeblikket har Fryshuset Danmark mentorordninger for både radikaliserede unge, unge asylansøgere og unge kriminelle med en række danske kommuner Herlev, Ishøj, København, Hillerød samt Gentofte, hvor de har en rammeaftale om mentorydelser til kommunen. Børn og unge under 18 år Det forbyggende arbejde for unge under 18 år ligger i både Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Børn, Unge og Familier, koordineres under SSPK, Familierådgivningen m.v. Metoderne i Vejen ud/væk fra kriminel eller tæt-på-kriminel løbebane skal også indarbejdes i arbejdet med børn og unge under 18 år. Det nuværende arbejde skal kortlægges med henblik på fremtidig placering, metoder m.v. Samarbejde med børn og unges forældre og netværk skal styrkes, ligesom koordinering på tværs i kommunens skal styrkes. 3

18 Forslag til anbefalinger: 1. Der opbygges en exitenhed i Helsingør Kommune for personer over 18 år, med 1-2 medarbejdere samt mentorordninger 2. Byrådet giver en forhåndsbevilling til bandemedlemmers EXIT, som er anbefalet og godkendt af Politiet 3. Det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge under 18 år kortlægges, med henblik på at skabe mere sammenhæng og koordinering i arbejdet. Kortlægning og løsningsforslag fremlægges til politisk drøftelse. 4

19 Bilag: 6.1. Rute m. Fixpunkter_ pdf Udvalg: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: 11. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Boligblok 2. Opholdsareal 3. Boligblok 4. Grønt område 5. Tetriz 6. Tunnel under kongevejen 7. Opholdsareal 8. Forarelaer 9. Område ved tunnel 10. Plads ved servicecenter 11. Areal tæt på multipark 12.Tunnel/overgang til center 13. Parkeringsplads 14. Cykelsti og nabo-boligområde TryggeByer Tryghedsvandring

21 Tryghedsvandring Helsingør Generelle fokuspunkter ved tryghedsvandringer i boligområder: Tilstedeværelse af beskyttende øjne Klar anvendelse af offentlige eller andre fælles arealer Gode oversigtsforhold, især langs med færdselslinier Klare ejer- og ansvarsforhold Psykologisk ejerskab og ansvarlighed via graduerede offentlighedszoner Blandede funktioner Sammenhæng mellem boligbebyggelsen og det omliggende byområde Tegn på kriminalitet og/eller forfald (herunder Broken Windows ) Fællesskaber på tværs Opholds- og udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper Sikker transport og bevægelse i området Tryghedsskabende belysning Brug af skiltning, fysisk beskyttelse og teknisk sikkerhedsudstyr Menneskelig tilstedeværelse anses for at være den mest kriminalpræventive og tryghedsskabende faktor i byområder. Det første man må forstå er, at offentlig ro og orden på fortove og i gaderne i byerne ikke primært opretholdes af politiet, hvor nødvendigt politiet end er. Den opretholdes først og fremmest af et kompliceret, til dels ubevidst, netværk af kontrol og normer mellem borgerne selv, og skabt af borgerne selv. Jane Jacobs, 1961

22 Bilag: 7.1. Anbefalinger til Budget 2016 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (3) (2).pdf Udvalg: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: 11. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Notat Center for Kultur Idræt og Byudvikling 14. september 2015 Anbefalinger til Budget 2016 Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har to anbefalinger til Byrådets drøftelser af Budget Udvalget har et budget på kr. Heraf resterer ca kr., som udvalget opfordrer Byrådet til at anvende til at medfinansiere de to indsatser. 1 Forebyggelses- og Exithandleplan Udvalget anbefaler, at Byrådet i efteråret 2015 godkender en ny Forebyggelsesog Exithandleplan. Udvalgets forslag til en handleplan på området omfatter både egentlige bandemedlemmer og randgruppen af unge med relationer til bandemedlemmer. Udvalgets forslag: Personer over 18 år. Exitenhed med én koordinator samt mentor(er) Unge under 18 år: Kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde kortlægges med henblik på at styrke sammenhæng og koordinering. 2 Handleplan: Unge og rusmidler Udvalget anbefaler, at Byrådet i efteråret 2015 godkender en ny handleplan om rusmidler. Udvalgets udkast fokuserer på hash, der af professionelle opleves som et stigende problem blandt unge. En handleplan skal blandt andet sikre en forebyggende indsats på alle skoler og ungdomsuddannelser en koordineret indsats for unge, der har problemer med rusmidler at unge med misbrug fastholdes i deres grundskole/ungdomsuddannelse Klart overblik og rollefordeling mellem professionelle Økonomi anslået Exit-enhed i alt kr./år Enheden består af: Koordinator kr./år Mentor kr./år Skønnet baserer sig på exitenheden i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune har gennemsnitligt 5 banderelaterede personer i programmet; hver med ca. 10 timers mentor om ugen. Hvis en borger skal flyttes til en anden kommune indgås typisk aftaler om mellemkommunal refusion. Kommunen har mulighed for at få refunderet udgifter til fx safehouse. Økonomi anslået Handlingsplanen indeholder pt forslag til indsatser til kr. i kr. til undervisningsprojekt i (samarbejde med Erhvervsskolen). Der er søgt eksterne midler til dette kr. i 2017 og 2018 (årlige konferencer)* *Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har allerede afsat kr. til en lokal konference i 2016 (indgår ikke i de resterende kr.).

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 04. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Kulturværftet M1 Bemærkninger: Mødet holdes på Kulturværftet kl 10.00-12.00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 11. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Ungdomsskolen Bemærkninger: Mødested: Ungdomsskolen, Rasmus Knudsens Vej 52, 3000

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

N OTAT. KL's anbefalinger til Rammemodel for exitprogrammer

N OTAT. KL's anbefalinger til Rammemodel for exitprogrammer Retsudvalget 2013-14 L 112 Bilag 12 Offentligt N OTAT KL's anbefalinger til Rammemodel for exitprogrammer Dette notat indeholder KL s anbefalinger til den nationale rammemodel for exit-programmer til bande-

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse. Udvalgets arbejde og anbefalinger

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse. Udvalgets arbejde og anbefalinger Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Udvalgets arbejde og anbefalinger Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Marts 2016 Formandens forord Som formand er jeg rigtig glad for at kunne lægge

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Rådet for Almene Boliger

Dagsorden Rådet for Almene Boliger Dagsorden Rådet for Almene Boliger : Onsdag den 16. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Bente Borg Donkin (Byrådet) Jens Bertram

Læs mere

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Bilagsrapport

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Bilagsrapport Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Bilagsrapport BILAG 1 Kommissorium..2 BILAG 2 Medlemmer af Udvalg for Tryghed og Forebyggelse..3 BILAG 3 Midtvejsstatus til Byrådet, maj 2015..4 BILAG 4 Anbefalinger

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Mødested: SSPK Bemærkninger: Sted: SSPK, Rønnebær Alle 170 Tid: 16.00-17.45

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 22. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Kulturværftet Kulturværftet M1:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser Bilag 3. Center for Børn Unge og Familier Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. - Mob. 25313350 ksk07@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Kristine Skyhøj SSPK overblik over organisering og forebyggende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 17. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Vapnagård Tid: kl 8.00-10.00 Sted:

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Tetriz 2 i Vapnagård

Arbejdsgrundlag for Tetriz 2 i Vapnagård Notat August 2015 Arbejdsgrundlag for Tetriz 2 i Vapnagård 1. Hvad er opgaven? Ca. 32% af beboerne i Vapnagård er indvandrere og efterkommere herfra. Antallet af børn og unge under 18 år er 892. 31% af

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Tirsdag den 09. december Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 1:00 Mødested: Køreteknisk Anlæg, Kongevejen 25F, 390 Kvistgård Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Referat Der indkaldes til møde om Møde nr. Dato 18.06. 2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Kolding Kommunes Udsatteråd Mødedato Mødested Møde start/slut

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 21. marts 2011 kl Rådhuset Mødelokale 6-7. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 21. marts 2011 kl Rådhuset Mødelokale 6-7. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-11.00 Rådhuset Mødelokale 6-7 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson (F) Indholdsfortegnelse Side 2 Punkt Tekst Side

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Orange 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen "Junior"

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 19-21, Kanalstræde 2, mødecentret Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina, Gitte (referent)

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Sagsnummer: 13/14351 Sagsansvarlig: HEB Beslutningstema: Beslutning om fortsættelse af kommunens individorienterede indsatser for at hjælpe medlemmer af kriminelle og

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: PRV52, Mødelokale 4 Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Plan for implementering af udvalgets anbefalinger FØRSKOLE FAMILIEINDSATS De tidlige bekymringer Børn og unge, der ender i kriminalitet eller udfordrer klubber og skoler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4 Dagsorden : Fredag den 30. juni 2017 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Henrik Møller (A) Michael Brostrøm (Formand for Marienlyst

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af SSP styregruppens møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Referat af SSP styregruppens møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Referat af SSP styregruppens møde den 25.06.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Henrik Laybourn () formand Birgit Madsen () udvalgsmedlem Birgitte Winther () udvalgsmedlem Bjarne

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere