Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper"

Transkript

1 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån i forskellige aldersgrupper. Analysen dokumenterer, at låntagerne vælger afdragsfrie lån og udnytter den økonomiske lettelse på den måde, der er mest optimal i forhold til den livsfase, de befinder sig i. Realkreditrådet har brugt to datakilder til at udarbejde analysen. Realkreditinstitutterne har ekstraordinært indsamlet og leveret statistik om omfanget og fordelingen af afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse for de forskellige aldersgrupper. Analyseinstituttet Synovate har for Realkreditrådet gennemført analysen: "Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån" i januar Vi har i analysen brugt et særudtræk, som viser, hvad låntagere i forskellige alderskategorier har svaret på spørgsmålet: "Hvorfor har du valgt et afdragsfrit lån?". Hovedkonklusioner: Afdragsfrie lån er især populære blandt unge under 30 og ældre over 60. Over halvdelen af låntagerne i de to alderskategorier har afdragsfrie lån. Blandt de yngre låntagere med afdragsfrie lån har 4 ud af 5 valgt et fastforrentet lån eller variabelt forrentet lån med renteloft. De har med andre ord forsikret sig over for stigende renter. Låntagere i alderen 41-50, og over 60 har i større udstrækning end yngre låntagere kombineret afdragsfrie lån med rentetilpasningslån. De har bedre økonomiske forudsætninger for at håndtere renterisikoen. En undersøgelse foretaget af Synovate om låntagernes adfærd i forbindelse med låneomlægninger og tillægsbelåning viser, at hver tredje låntager med afdragsfrie lån har valgt dette for at forbedre deres opsparing gennem nedbringelse af anden gæld, forøgelse af pensionsopsparingen eller lignende. Undersøgelsen fra Synovate viser også, at de unge under 30 fortrinsvis vælger afdragsfrie lån for at nedbringe anden gæld, mens de ældre boligejere ønsker en mulighed for et større forbrug efter overgang til pension. Låntagerne udnytter afdragsfrie lån med omtanke i forhold til den livsfase, de befinder sig i. Z i e g l e r s G a a r d N y b r o g a d e 1 2 D K K ø b e n h a v n K D e n m a r k P h o n e : T e l e f a x : e - m a i l : r r e a l k r e d i t r a a d e t. d k w w w. r e a l k r e d i t r a a d e t. d k R E A L K R E D I T R Å D E T A S S O C I A T I O N O F D A N I S H M O R T G A G E B A N K S V E R B A N D D Ä N I S C H E R H Y P O T H E K E N B A N K E N F É D É R A T I O N D A N O I S E D E C R É D I T F O N C I E R

2 Udbredelsen af afdragsfrie lån De afdragsfrie lån blev introduceret på markedet i Deres udbredelse er siden vokset kvartal for kvartal til at udgøre 45 procent af realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse ved udgangen af Det svarer til ca. 540 mia. kr. ud af et samlet udlån på ca mia. kr. Afdragsfrie realkreditlån er populære blandt unge under procent af udlånet til låntagere under 30 var afdragsfrit ultimo Låntagere over 60 vælger også afdragsfrie lån i stor udstrækning. 56 procent af udlånet til låntagere over 60 var afdragsfrit ved udgangen af Afdragsfrie lån er kort sagt særligt populære blandt de yngre og ældre låntagere procent af låntagerne i aldersgrupperne har afdragsfrie lån. Tabel 1: Andelen af afdragsfrie lån fordelt på aldersgrupper, ultimo 2007 Udlån til ejerboliger og fritidshuse Samlet udlån (mia. kr.) Afdragsfrit udlån (mia. kr.) Afdragsfrit udlån i pct ,8 46,6 53,1% ,0 143,2 44,3% ,7 140,7 40,1% ,4 103,3 40,1% ,9 107,3 56,2% Intet cpr-nr. 1,1 0,5 49,5% I alt 1.210,8 541,6 44,7% Kilde: Realkreditrådet Afdragsfrie lån og valg af lånetype Låntagere med variabelt forrentede lån skal betale en højere ydelse på deres lån, hvis renterne på obligationsmarkedet stiger. Det er en renterisiko, som låntagerne er bevidste om, n de vælger lånetype. De yngre låntagere i alderen op til 30 foretrækker en lav renterisiko. Sådan er det ikke hos ældre låntagere, som har mere luft i økonomien og en større opsparing blandt andet på grund af deres opsparede friværdi. De ældre låntagere er derfor bedre i stand til at modstå en eventuel stigning i ydelsen efter en rentestigning.

3 Dette er formentlig forklaringen på, at 51 procent af låntagerne med afdragsfrie lån i alderen op til 30 har valgt et fastforrentet lån, mens 26 procent har valgt variabelt forrentede lån med renteloft. Med andre ord har næsten 77 procent af de yngste låntagere med afdragsfrie lån valgt at forsikre sig mod stigende renter. Godt 23 procent har valgt den risikable kombination - et afdragsfrit rentetilpasningslån. Næsten hver tredje låntager med afdragsfrie lån i aldersgrupperne 41-50, og over 60 har valgt rentetilpasningslån, som typisk har en lavere ydelse end et fastforrentet lån med en tilsvarende restgæld. Tabel 2: Afdragsfrit udlån fordelt på aldersintervaller, ultimo 2007 Afdragsfrit udlån til ejerboliger og fritidshuse Aldersgruppe Fastforrentet lån Variabelt forrentede lån med renteloft Rentetilpasningslån Afdragsfrie udlån i alt ,1% 25,6% 23,4% 100% ,1% 27,6% 26,3% 100% ,2% 27,4% 32,4% 100% ,7% 26,5% 32,8% 100% 60-41,7% 26,6% 31,7% 100% I alt 43,1% 26,9% 30,0% 100% Kilde: Realkreditrådet Brugen af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Synovate gennemførte i januar interviews blandt husstande, som i løbet af 2007 har omlagt og/eller optaget et tillægslån i deres helsbolig. Knap 38 procent af de adspurgte låntagere fortæller, at de i forbindelse med en låneomlægning har valgt et afdragsfrit lån. Synovate har stillet disse i alt 378 boligejere spørgsmålet: "Hvorfor har du valgt et afdragsfrit lån?". 34 procent af de adspurgte låntagere svarer, at de har valgt afdragsfrie lån for at forbedre deres opsparing på den ene eller anden måde. Afdragsfrie lån kan bruges til at styrke opsparingen, n det er muligt at investere den økonomiske lettelse fra afdragsfriheden til en højere rente end renten på realkreditlånet. N man så at sige kan udnytte et billigt lån som finansieringskilde til at opnå et større afkast på andre investeringer. Det kan være nedbringelse af anden gæld, større indbetalinger på pensionsopsparing, investeringer eller opsparing i andre sammenhænge.

4 Den næstmest udbredte begrundelse for at vælge afdragsfrie lån er, at det giver mulighed for at øge forbruget. Det svarer 28 procent. 17 procent fortæller, at de ønsker at bruge afdragsfriheden til at opnå et større økonomisk råderum og en lavere ydelse. Der er forskel på, hvordan låntagere i de forskellige aldersgrupper vælger at bruge den økonomiske lettelse fra et afdragsfrit lån. Begrundelserne er afhængige af den livsfase, som de befinder sig i. For de yngste boligejere mellem er den væsentligste grund til valget af afdragsfrihed, at de f mulighed for at nedbringe anden gæld. Det svarer hele 33 procent. 19 procent nævner, at de har valgt afdragsfrihed for at kompensere for en nedgang i indkomsten. Forbrug er ikke for de yngre boligejere en nævneværdig begrundelse. For de to midaldrende grupper mellem og er mønsteret anderledes. De vil i højere grad bruge afdragsfriheden til forbrug, hvilket hænger sammen med, at låntagere i disse aldersgrupper typisk har udgiftskrævende, hjemmeboende børn. Men vi ser også, at låntagerne i denne aldersgruppe begynder at udnytte afdragsfriheden til at forøge indbetalingerne på pensionsopsparinger og finansiere ydelser på lån i anden bolig (eksempelvis et sommerhus). Til gengæld er det ikke lige så vigtigt for de midaldrende låntagere at bruge afdragsfriheden til at nedbringe anden gæld. Det er dog stadig en væsentlig begrundelse, som nævnes af 15 procent af låntagerne i aldersgruppen. Låntagere i aldersgrupperne og og 61 og derover har lidt andre bevæggrunde for at vælge afdragsfrihed. Afdragsfriheden benyttes i højere grad til at kompensere for en nedgang i indkomsten. Derudover er der et større behov for at skabe et større økonomisk råderum. Blandt boligejerne over 60 nævnes som den klart vigtigste grund ønsket om et større forbrug. Det svarer hele 34 procent af gruppen. Den næstmest angivne forklaring er en nedgang i indkomsten fx som følge af pensionering eller nedsat arbejdstid. Det svarer 13 procent af gruppen. De unge vælger altså mest afdragsfrie lån for at nedbringe anden dyrere gæld, mens de midaldrende ønsker et større forbrug bl.a. pga. udgiftskrævende børn og større pensionsindbetalinger. De ældre ønsker mulighed for et større forbrug efter overgang til pension.

5 Tabel 3: Årsagerne til valg af afdragsfri lån fordelt på aldersgrupper, 2007 "Hvorfor har du valgt et afdragsfrit lån?" (procentvis fordeling) Procent Total Forbrug Ændring af livssituation Nedgang i indkomst Barsel, orlov og uddannelse Skilsmisse/dødsfald Opsparing, pension eller investering - Nedbringelse af anden gæld Finansiering af ydelse på lån i anden bolig - Øget pensionsopsparing Øget opsparing i anden sammenhæng - Investeringer/skattetænkning Bedre økonomisk råderum Lavere ydelse/billigst Økonomisk frihed/råderum Andet/Ved ikke Anbefaling fra rådgiver Andet Ved ikke Total Kilde: Synovate for Realkreditrådet, eller derover

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere