Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes syn på sundhedsforsikringer"

Transkript

1 Danskernes syn på sundhedsforsikringer Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring. I 2002 var tallet under I undersøgelsen har 30 pct. af de adspurgte, der er mellem 18 og 65 år, en sundhedsforsikring. 2 Sundhedsforsikringerne ser ud til at være kommet for at blive. Men hvordan har befolkningen taget imod dem? Accepteres det, at der som på pensionsområdet bliver opbygget et sundhedssystem baseret på en offentlig søjle med tilbud til alle, samt en arbejdsmarkeds-del, hvor beskæftigede via deres arbejdsgiver har en sundhedsforsikring? Undersøgelsen viser, at befolkningen har en forholdsvis pragmatisk holdning til sundhedsforsikringer. 3 Amaliegade København K Tlf Fax Morten Brønnum Andersen Chefkonsulent Dir Adspurgt om det skal være muligt at få bedre eller hurtigere behandling ved sundhedsforsikringer og egenbetalinger svarer 47 pct., at det er i orden. 46 pct. svarer, at det ikke er i orden. 54 pct. svarer, at de er enige i, at befolkningens behov for sundhed er umætteligt, hvorfor det er fint, at dem, der har mulighederne, søger for sig selv. 39 pct. er uenige. Sundhedsforsikringerne ser ud til at vinde ved et nærmere bekendtskab. Danskere med sundhedsforsikring er mere positive over udbredelsen af sundhedsforsikringer. På den ene side er det måske ikke overraskende. På den anden side nuanceres billedet af, at der ikke tale om frivillige ordninger. Har arbejdspladsen sundhedsforsikringer, omfatter det alle medarbejdere. 60 pct. af danskerne mener, at det er i orden, at myndighederne via skattereglerne forsøger at øge udbredelsen af sundhedsforsikringer. Medvirkende hertil er givetvis, at skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer kræver, at tilbuddet omfatter alle virksomhedens medarbejdere. 1, sundhedsforsikringer hovedtal Sygeforsikring 'danmark' betragtes i undersøgelsen ikke som en sundhedsforsikring. 3 Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med respondenter gennemført af Userneeds for i perioden 24. april til 4. maj Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 2. Udbredelse og anvendelse af sundhedsforsikringer Knap 1/3 af de adspurgte har en sundhedsforsikring, jf. figur 1: Figur 1: Udbredelse af sundhedsforsikringer Kilde: /Userneeds. 30 pct. har en sundhedsforsikring, 65 pct. har ikke, og 6 pct. svarer ved ikke. Af de 30 pct., der har en sundhedsforsikring, har knap 30 pct. brugt den, jf. tabel 1: Tabel 1: Anvendelse af sundhedsforsikring Har brugt sundhedsforsikring pct Ja 29,4% Nej 70,2% Ved ikke 0,3% Total 100% 2.1. Begrundelse for brug af sundhedsforsikringer Blandt de, der har gjort brug er deres sundhedsforsikring, er de væsentligste grunde til, at respondenterne har valgt at blive behandlet via sundhedsforsikringen, de følgende, jf. figur 2: Den største gruppe angiver hurtigere behandling som begrundelse. Dernæst følger, at respondenterne har kunnet få en behandling, som det offentlige sundhedsvæsen ikke ville give. Her formodes der at være tale om behandling hos eksempelvis fysioterapeuter, psykologer mv. Blandt gruppen der har svaret 'andet' er de hyppigste begrundelser relateret til (betalt) forebyggelse som kiropraktor samt, at det umiddelbart forekommer at være gratis ydelser. Side 2

3 Figur 2: Begrundelse for brug af sundhedsforsikringer Note: Respondenterne har højst måttet angive to svar For virksomhedens eller for den ansattes skyld? Er det af hensyn til medarbejderen, når arbejdsgiveren stiller sundhedsforsikringer til rådighed? Når arbejdsgiveren stiller sundhedsforsikringer til rådighed for medarbejderne kan det på den ene side være af hensyn til pleje og omsorg for medarbejderne. På den anden side kan det være af hensyn til arbejdsgiveren, der gerne vil betale for, at medarbejderen hurtigst muligt er tilbage på jobbet ved sygdom. Danskerne er her ganske klare i mælet, jf. figur 3: Figur 3: For hvis skyld tegnes sundhedsforsikringer? Side 3 Knap ¾ af de adspurgte mener, at virksomhederne tilbyder medarbejderne sundhedsforsikringer for virksomhedens skyld. Knap 1/5 mener, at det er for de

4 ansattes skyld. Besvarelsen kan stille spørgsmålstegn ved opfattelsen af, at sundhedsforsikringer skulle være et frynsegode. 3. Sundhedsforsikringer på samfundsniveau Respondenterne er blevet stillet en række holdningsspørgsmål om sundhedsforsikringer. De følgende omhandler holdningerne til sundhedsforsikringer på samfundsniveau. Figur 4: Er det i orden, at myndighederne via skattereglerne forsøger at øge udbredelsen af sundhedsforsikringer til alle ansatte på en arbejdsplads? 60 pct. af befolkningen mener, at det er i orden, at myndighederne via skattereglerne forsøger at øge udbredelsen af sundhedsforsikringer til alle ansatte på en arbejdsplads. Knap 1/3 er imod, og 9 pct. svarer ved ikke. Adspurgt hvorvidt det er en god ide, at man kan købe sig til ekstra ydelser via egenbetaling eller forsikring, er over halvdelen, 55 pct., positivt indstillede overfor brugen af sundhedsforsikringer. 40 pct. mener ikke det er en god ide, jf. figur 5: Side 4

5 Figur 5: Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god ide, at man kan købe sig til ekstra ydelser via egenbetaling eller forsikring, som kan bygge oven på de offentlige tilbud inden for sundhedsområdet. Undersøges tallene nærmere, viser der sig at være en opdeling mellem dem, der har en sundhedsforsikring, og dem, der ikke har en sådan, jf. figur 6: Figur 6: Holdningen til, om tilkøb af ekstra ydelser er en god ide opdelt på dem der har en sundhedsforsikring, og dem, der ikke har. Blandt dem, der har en sundhedsforsikring, mener knap ¾ at det er hensigtsmæssigt at kunne tilkøbe ekstra ydelser. Blandt dem, der ikke har en sundhedsforsikring, er det tilsvarende tal knap 50 pct. Parallelt hermed er modstanden mod tilkøb af ydelser størst hos de, der ikke har en forsikring. Knap halvdelen er imod, og gruppen uden sundhedsforsikring er således ligeligt delt på spørgsmålet om det hensigtsmæssige i muligheden for tilkøb af ydelser. Blandt dem med en sundhedsforsikring mener ca. ¼, at det ikke er en god ide. Side 5

6 Der er i undersøgelsen spurgt til, om det ville have betydning for holdningen til sundhedsforsikringer, hvis privathospitalerne i højere grad bidrog til at uddanne læger og sygeplejerske, jf. figur 7: Figur 7: Hvordan ville det påvirke din holdning til sundhedsforsikringer, hvis privathospitalerne i højere grad bidrog til at uddanne sygeplejersker og læger? Knap 70 pct. ville syntes bedre om sundhedsforsikringer, hvis privathospitalerne påtog sig et større ansvar i forhold til at uddanne læger og sygeplejersker. Knap ¼ siger, at det ikke ville gøre en forskel, mens 2 pct. ville syntes dårligere om sundhedsforsikringerne. Respondenterne viser sig at være delt lige over på spørgsmålet om, hvorvidt det skal være muligt at få bedre eller hurtigere behandling ved sundhedsforsikringer og egenbetaling, jf. figur 8. Blandt respondenter med sundhedsforsikringer er flertallet uenige. Det skal ifølge flertallet i denne gruppe være muligt at få en bedre eller hurtigere behandling. Blandt dem, der ikke har en sundhedsforsikring er resultatet mere jævnt, om end flest her mener, at det ikke er i orden, at man via sundhedsforsikringer kan få en bedre eller hurtigere behandling. Side 6

7 Figur 8: Hvor enig er du i dette udsagn? Det skal ikke være muligt at få bedre eller hurtigere behandling ved sundhedsforsikringer og egenbetaling Ovenstående spørgsmål var formuleret negativt. Det følgende spørgsmål er formuleret positivt. Figur 9: Hvor enig er du i dette udsagn? Befolkningens behov for sundhed er umætteligt, så det er urealistisk, at det offentlige kan dække alle behov. Derfor er det fint, at de, der har mulighederne, søger for sig selv Hovedparten giver udtryk for, at sundhedsforsikringer er en god ide. 54 pct. er enige, 39 pct. uenige og 7 pct. svarer ved ikke. Selv blandt gruppen uden sundhedsforsikringer er der nu lidt flere enige end uenige. De ovenstående to spørgsmål illustrerer, at spørgsmålsformuleringen ikke er uvæsentlig. Spørgsmålet relateret til figur 8 om muligheden for hurtigere behandling er formuleret negativt (det skal ikke være muligt). Spørgsmålet relateret til figur 9 om befolkningens behov for sundhed er formuleret positivt (derfor Side 7

8 er det fint). Om end spørgsmålene er forskellige, kan der alligevel spores en forventet tendens til, at relativt flere er negativt stemt overfor sundhedsforsikringer i figur 8 end i figur Sundhedsforsikringer på individuelt niveau I det følgende spørges til befolkningens opfattelse af sundhedsforsikringer på et mere individuelt niveau. Respondenterne er blevet spurgt om følgende: Forestil dig en situation, hvor en af dine kolleger har brug for hjælp til alkoholafvænning. Din arbejdsgiver tilbyder at betale for denne behandling. Er det efter din mening rimeligt, hvis din kollega skal betale skat af denne behandling? Figur 10: Rimeligt at din kollega betaler skat af behandling? Knap 60 pct. mener ikke, at det er rimeligt, at kollegaen skal beskattes af værdien af alkoholafvænning. 1/3 mener, at det er rimeligt mens resten svarer ved ikke. Det skal altså ikke koste medarbejderen penge. Side 8

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere