Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506"

Transkript

1 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed, i det omfang, disse ikke er fraveget. Tilsyn og Garantifond Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på eller 1/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Din ulykkesforsikring består af din forsikringsaftale (police) og dine forsikringsbetingelser Husk, når du læser betingelserne Forsikringsaftalen viser de dækninger og forsikringssummer, du som forsikringstager har valgt for forsikringen. Når vi skriver du i forsikringsbetingelserne, mener vi den forsikrede person. I forsikringsbetingelsernes afsnit 6 til 14 kan du læse, hvad forsikringen dækker. I afsnit 15 får du overblik over, hvordan erstatningen beregnes og hvilke krav, vi stiller til dokumentation. Vær opmærksom på, hvad du som forsikringstager skal sørge for, fx hvornår vi skal have besked om ændringer, der kan have betydning for forsikringen, se afsnit 1. Vi benytter behandlere og leverandører fra vores kvalitetssikrede og landsdækkende netværk, hvorfor vi kan henvise dig til dem. Hvis du får brug for hjælp Ring 112 ved akut livstruende tilskadekomst eller sygdom. Ring til Akuttelefonen i din region, når du har brug for hjælp på akut modtagelse eller klinik. Kontakt altid os for at anmelde skaden på eller via også selv om skaden ser ud til at være af beskedent omfang. Indholdsfortegnelse Side Side Side 1. Hvad skal du selv sørge for 3 7. Grunddækning Udvidet varigt mén Fysisk varigt mén 5 2. Hvem er omfattet Transportudgifter Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde Behandlingsudgifter 6 3. Hvad dækker forsikringen Tandskade Tyggeskade Dødsfald og begravelseshjælp 6 4. Hvor gælder forsikringen Sygdom Psykisk varigt mén 7 5. Hvornår gælder forsikringen Kritisk sygdom for børn og unge Farlig sport 7 6. Generelle undtagelser Erstatning og krav til dokumentation Strakserstatning ved knoglebrud Generelle bestemmelser 19 Fortrydelsesret 20 2/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

3 1. Hvad skal du selv sørge for Du skal give os besked, hvis der sker følgende ændringer: Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt nedenfor, og som kan have betydning for dækningen eller prisen på din forsikring. Hvis vi ikke får besked om ændringen, og denne ville have ført til en højere pris på forsikringen, vil du få erstatning svarende til forholdet mellem den pris, der er betalt, og den pris, der skulle være betalt. Desuden kan manglende besked til os også medføre, at retten til erstatning kan nedsættes eller helt bortfalde. Heltidsulykkesforsikring Du skal straks give os besked om enhver ændring af typen eller omfanget af din beskæftigelse. når du starter erhvervsmæssig beskæftigelse, fx efter endt uddannelse. ved ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse, uanset årsagen til ophøret. Knallert, motorcykel, scooter o.lign. Du skal give os besked, hvis du er fører af en indregistreret knallert, motorcykel, scooter, ATV eller lignende. For at få fuld erstatning efter et ulykkestilfælde, hvor du er fører, skal du betale en højere pris for forsikringen. Farlig sport Når du er fyldt 18 år, skal du give os besked, hvis du begynder at dyrke en sportsgren, der indgår i vores liste over farlige sportsgrene i afsnit 9. Du skal købe vores tilvalgsdækning farlig sport for at få erstatning efter ulykkestilfælde sket under udøvelse af en af disse sportsgrene. Læs om tilvalgsdækningen Farlig sport, afsnit 9. Andre ændringer, vi skal have besked om Forkerte oplysninger i forsikringsaftalen (policen). Hvis du flytter. Ændringer i betalingsadressen. Forsikringsaftalen (policen) og prisen på forsikringen vil blive tilpasset den nye beskæftigelse fra det tidspunkt, du giver os besked. Fritidsulykkesforsikring Du skal straks give os besked, hvis din arbejdstid ændres til mindre end 25 timer om ugen. hvis du ikke har arbejdet de seneste 12 måneder. hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ikke har arbejdsskadeforsikring. Forsikringen vil blive ændret til heltidsulykkesforsikring fra det tidspunkt, vi får besked. 2. Hvem er omfattet Forsikringen dækker den person, der er nævnt på forsikringsaftalen (policen) som forsikrede. Når vi skriver du i forsikringsbetingelserne, mener vi den forsikrede person. 3. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. visse sygdomme, der opstår i forsikringstiden, når der er købt tilvalgsdækning. Se afsnit 13 og 14, Sygdom og Kritisk sygdom. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Årsagssammenhæng For at opnå dækning, skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/ forklare skaden. 3/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

4 4. Hvor gælder forsikringen Forsikringen dækker ved fast bopæl, midlertidigt ophold og rejser i Norden, Grønland og Færøerne. ved fast bopæl i EU/EØS-landene, når det er aftalt med os. ved rejse og midlertidigt ophold i EU/EØS-landene. under rejser og midlertidigt ophold i resten af verden i indtil 12 måneder, når det er aftalt med os. 5. Hvornår gælder forsikringen 5.1 Forsikringen gælder enten som heltidsulykkesforsikring eller som fritidsulykkesforsikring. Det fremgår af forsikringsaftalen (policen), hvilken forsikring, du har valgt. Heltidsulykke Forsikringen dækker hele døgnet. Fritidsulykke Forsikringen dækker i fritiden. Fritidsulykke dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under arbejde for andre, dvs. arbejde omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring, Lov om Værnepligtige eller anden tilsvarende lov. sket ved deltidsarbejde med en arbejdstid på under 25 timer om ugen. når du er pensionist, efterlønsmodtager eller lignende. når du har været arbejdsledig i mere end 12 måneder. 5.2 Forsikringens varighed Forsikringen har ikke noget aldersudløb, men gælder indtil du eller vi opsiger forsikringen, se de generelle bestemmelser, afsnit 17. For følgende dækninger gælder, at de kun kan være omfattet af forsikringen i en begrænset periode. Prisen reguleres efter dækningsomfang, og løbende i takt med din alder: Børneulykke Børneulykke dækker indtil du er fyldt 18 år og fortsætter automatisk som Ungdomsulykke indtil du er fyldt 25 år. Dækningen Farlig sport ophører automatisk første betalingsdag efter, at du er fyldt 18 år, og Begravelseshjælp ændres til dødsfaldsdækning. Forsikringens øvrige dækninger fortsætter som Ungdomsulykke på uændrede betingelser. Ungdomsulykke Ungdomsulykke gælder indtil du er fyldt 25 år. Tilvalgsdækningen Kritisk sygdom for børn og unge er omfattet af forsikringen indtil første betalingsdag efter, at du er fyldt 25 år. Forsikringens øvrige dækninger fortsætter som Voksenulykke på uændrede betingelser. Voksenulykke Voksenulykke gælder fra 25 år, og fortsætter automatisk som Seniorulykke fra første betalingsdag efter, at du er fyldt 70 år. Tilvalgsdækningerne Sygdom og Tyggeskade ophører automatisk ved første betalingsdag efter din 70 års fødselsdag. Forsikringens øvrige dækninger fortsætter på uændrede betingelser. Seniorulykke Seniorulykke gælder fra 70 år. 6. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand og anden rådgivning. Forsikringen dækker ikke skade, der direkte eller indirekte skyldes: 6.1 Udløsning af atomenergi. 6.2 Krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig. Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land uden for Danmark, hvori du opholder dig i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 6.3 Forsæt eller når du har udvist grov uagtsomhed. 6.4 Deltagelse i slagsmål. 6.5 Strafbare handlinger. 6.6 Selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller påvirkning af andre rusmidler. 6.7 Selvmordsforsøg. 4/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

5 Hvad er dækket Her kan du læse, hvad forsikringen dækker. Det fremgår af din forsikringsaftale (police), hvilke dækninger og forsikringssummer, du har valgt. Du kan læse om, hvilken erstatning du kan få i afsnit Grundforsikring 7.1 Fysisk varigt mén Forsikringen dækker Forsikringen dækker, hvis du får et fysisk varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Psykiske varige mén er kun dækket, hvis tilvalgsdækningen Psykisk varigt mén i afsnit 7 er valgt. Det fremgår af din forsikringsaftale (police), om forsikringen giver ret til erstatning ved et varigt mén på mindst 5 % eller 8 %. Forsikringen dækker også, når ulykkestilfælde skyldes ildebefindende eller besvimelse, dvs. kortvarigt bevidsthedstab, hvor hovedårsagen ikke er sygdom ulykkestilfælde som følge af redning, eller forsøg på redning af menneskeliv hvis du udsættes for infektion/smitte i forbindelse med udøvelse af din beskæftigelse i enten Danmark, Norden eller i et EU/EØSland. Infektionen/smitten skal være påført direkte gennem øje, øre eller mund. Forsikringen dækker ikke infektion/smitte opstået efter udbrud af epidemi. Fysisk varigt mén er de fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du må leve med resten af livet. Det fysiske varige mén fastsættes ud fra Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, se Ulykke sket med motorcykel o.lign. Forsikringen dækker, hvis du får et fysisk varigt mén, fordi du kommer ud for et ulykkestilfælde som fører af indregistreret motorcykel og lignende. Erstatningen kan nedsættes, hvis vi ikke har fået besked om, at du er fører af indregistreret motorcykel o.lign. Indregistreret motorcykel o.lign. er udover motorcykel, også scooter, knallert, ATV eller lignende køretøj. Du skal give os besked, når du anskaffer et af de nævnte typer køretøj, se afsnit 1, Hvad skal du selv sørge for Almindelig sportsudøvelse og deltagelse i farlig sport Forsikringen dækker ulykkestilfælde som følge af almindelig sportsudøvelse, dvs. sportsaktiviteter, der ikke er defineret som farlig sport. Læs om Farlig sport i afsnit 9. ulykkestilfælde, sket under deltagelse i en enkelt begivenhed, hvor der indgår farlig sport, selv om du ikke har købt tilvalgsdækningen Farlig sport, se afsnit 9. ulykkestilfælde sket under lovligt afholdte øvelses-, orienterings-, præcisions- og økonomiløb afholdt i et EU/EØS-land Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke, når skaden skyldes: Følger af ulykkestilfælde, når hovedårsagen er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af blodpropper, hjerneblødninger og lignende Gener svarende til et i forvejen bestående mén eller en lidelse, herunder degenerativ forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende. Endvidere kan dette forhold ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén eller lidelse ikke eksisterede Mén som følge af overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Skader på kroppen som følge af nedslidning Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig Skader på kroppen som følge af normale dagligdags bevægelser, fx at bukke sig, rejse sig, gå, sætte sig eller række ud efter Skader sket i forbindelse med fødsler Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Varigt mén i form af psykiske følger efter et ulykkestilfælde, med mindre du har købt tilvalgsdækning Pyskisk varigt mén, se afsnit Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, proteser, hjælpemidler og lignende Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandling. En enkelt begivenhed er et arrangement som fx teambuilding, firmaevent, konference, polterabend, skolearrangement, fødselsdag, privat ferierejse, besøg i forlystelsespark og lignende, når du deltager i aktiviteten en enkelt gang. Det er en betingelse, at din deltagelse sker under professionel instruktion, hvor branche-, sikkerheds- og lovkrav er opfyldt. Læs om erstatning i punkt /20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

6 7.2 Transportudgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet og til nærmeste behandlingssted. Forsikringen dækker ikke andre transportudgifter. Læs om erstatning i punkt Behandlingsudgifter Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Forsikringen dækker indtil méngraden er fastsat, dog maksimalt 12 måneder fra skadedatoen Forsikringen dækker ikke udgifter, der kan betales fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken. Læs om erstatning i punkt Tandskade Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Det samme gælder for proteser, når disse bliver beskadiget ved et ulykkestilfælde, mens de er placeret i munden. Akutte nødbehandlinger kan sættes i gang uden at blive godkendt af os. Alle andre behandlinger skal godkendes af os, inden de sættes i gang. Behandling skal påbegyndes inden 5 år efter ulykkestilfældet. For tandskade sket hos børn under 18 år gælder, at tandbehandling skal foretages inden barnet fylder 25 år. Forsikringen dækker én endelig behandling. Det betyder, at forsikringen ikke dækker, hvis behandlingen senere skal genoptages, herunder reparation og almindelig vedligeholdelse. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet, fx som følge af sygdom, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller anden sygdom i tænderne og de omgivne knogler. Hvis nabotænder til den beskadigede tand mangler eller i forvejen er svækkede som nævnt ovenfor, kan erstatningen for behandlingen ikke overstige, hvad der svarer til udgiften til nødvendig behandling af en sund tand. Læs om erstatning i punkt Forsikringen dækker ikke tandbehandling, der kan betales fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. tandskade opstået ved tygning, uanset årsagen til tandskaden, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Tyggeskade, se afsnit 13. følgeudgifter efter skade, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandage, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende. tandskader i forbindelse med boksning, selvforsvar og kampsport, selv om forsikringen er udvidet med dækning for farlig sport. 7.5 Dødsfald og begravelseshjælp Dødsfald Forsikringen dækker ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet Forsikringen dækker ikke dødsfald, der har naturlige årsager, skyldes sygdom eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt Begravelseshjælp til børn under 18 år Forsikringen dækker begravelseshjælp på kr. (indeksreguleres ikke), når dødsfaldet sker i forbindelse med et ulykkestilfælde sket inden barnet er fyldt 18 år. Læs om erstatning i punkt /20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

7 8. Psykisk varigt mén (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) 8.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker, hvis du får et psykisk varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Hvis det varige mén består både af et fysisk og et psykisk varigt mén, giver forsikringen ret til erstatning for den samlede méngrad. Det fremgår af din forsikringsaftale (police), om forsikringen giver ret til erstatning ved et varigt mén på mindst 5 % eller 8 %. Forsikringen dækker psykisk varigt mén, hvis du ved et ulykkestilfælde har været udsat for fysisk personskade du har været udsat for et ulykkestilfælde, hvor du var i direkte fare for fysisk personskade/livsfare, uden at du samtidig blev fysisk skadet et medlem af din nærmeste familie på grund af et ulykkestilfælde var udsat for alvorlig fysisk personskade/var i direkte livsfare eller er afgået ved døden, fx bilulykke, drukneulykke eller hjemmerøveri et medlem af din nærmeste familie forsøger selvmord eller begår selvmord. Nærmeste familie er din ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn eller børnebørn, forældre, svigerforældre eller bedsteforældre, søskende, svogre eller svigerinder. Læs om erstatning i punkt Behandlingsudgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos psykolog. Forsikringen dækker indtil méngraden er fastsat, dog maksimalt 20 timer. Læs om erstatning i punkt Transportudgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet og til nærmeste behandlingssted. Læs om erstatning i punkt Forsikringen dækker ikkke Kroniske psykiske sygdomme, uanset om den psykiske sygdom opstår eller forværres i forbindelse med et ulykkestilfælde, fx skizofreni og maniodepressiv psykose Psykiske lidelser eller sygdomme, der opstår i forbindelse med anholdelse/tilbageholdelse af offentlige myndigheder eller ophold i detention, fængsel eller andet, der kan sidestilles hermed Hvis du får et psykisk varigt mén, fordi du i forbindelse med en kriminel handling forvolder skade på en anden person Psykiske lidelser, der opstår på grund af mundtlig eller skriftlig chikane eller mobning Udgifter til psykologbehandling, der kan betales fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. 9. Farlig sport (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) 9.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde sket i forbindelse med træning til eller deltagelse i aktiviteter, når du er medlem af en klub/forening, og når aktiviteten fremgår af listen over farlige sportsgrene. 9.2 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke tandskade opstået i forbindelse med boksning eller andre selvforsvars- eller kampsportsgrene. Liste over farlige sportsgrene Motor-, knallert-, ATV-/crosser-, eller racerbådsløb af enhver art. Boksning eller andre selvforsvars- og kampsportsgrene (træning uden fysisk kontakt er alm. sportsudøvelse, se grunddækningens punkt 7.1.3). Bjergbestigning. Rappelling på bjergvæg. Faldskærmsudspring. Drageflyvning. Kunstflyvning. Paraglidning. Ultralightflyvning. Rafting. Udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående. Læs om erstatning i afsnit /20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

8 10. Strakserstatning ved knoglebrud o.lign. (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) 10.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker ulykkestilfælde, hvis du får et knoglebrud. helt eller delvist overrevet korsbånd. totalt overrevet akillessene. menisklæsion i knæ. Knoglebrud er brud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod. Forsikringen udbetaler et engangsbeløb på kr. (2015 indeks) pr. ulykkestilfælde og kr. (2015 indeks) ved flere knoglebrud på forskellige legemsdele ved samme ulykkestilfælde. Læs om erstatning i punkt Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke brud på fingre, tæer, isolerede ledbåndsskader og/eller andre knogler eller skeletdele end dem, der er nævnt i punkt Krav til dokumentation Knoglebruddet skal dokumenteres ved skadestue- eller lægejournal og røntgenundersøgelse. For menisk- eller korsbåndslæsioner ved scanning eller kikkertundersøgelse. 11. Udvidet varigt mén (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) Forsikringen giver en højere erstatning for varigt mén efter et ulykkestilfælde, som beskrevet i dette afsnit, hvis det samtidig er dækket af punkt 7.1, Fysisk varigt mén eller afsnit 8, Psykisk varigt mén. Læs om erstatning i punkt Dobbelterstatning ved 30 % mén Forsikringen udbetaler dobbelterstatning, når dit varige mén som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde er på 30 % eller derover Ekstra rådighedsbeløb Der udbetales et ekstra beløb på kr. (2015 indeks) til forsikringstager til fri rådighed, hvis barn under 18 år får et varigt mén på 30 % eller derover på grund af et dækningsberettiget ulykkestilfælde Tab af syn eller hørelse Forsikringen giver ret til forhøjet erstatning for varigt mén ved tab af syn eller hørelse ved et ulykkestilfælde. Du får ikke samtidig fordoblet erstatningen, se punkt 11.1, selv om syns- eller hørenedsættelsen er over 30 %. Forsikringen dækker under følgende forudsætninger: Tab af syn på rask øje Forsikringen dækker når du forud for køb af dækningen er enten blind på det ene øje, mangler det ene øje eller har så stærkt nedsat syn på det ene øje, at det i praksis betyder, at du er blind på det ene øje og samtidig er rask på det andet øje. Hvis du bliver fuldstændig blind på det raske øje, forhøjer vi det varige mén til 100 %. Tab af hørelse på rask øre Forsikringen dækker når du forud for køb af dækningen er enten døv på det ene øre eller har så stærkt nedsat hørelse på det ene øre, at det i praksis betyder, at du er døv på det ene øre og har normal hørelse på det andet øre. Hvis du bliver fuldstændig døv på det raske øre, forhøjer vi det varige mén til 75 %. Forsikringen dækker ikke ved tab, beskadigelse eller ved yderligere hørenedsættelse af det i forvejen dårlige øre. Forsikringen dækker ikke ved tab, beskadigelse eller ved yderligere synsnedsættelse af det i forvejen dårlige øje. 8/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

9 11.4 Amputation Forsikringen dækker ved fuldstændig eller delvis tab/amputation af en legemsdel, se méntabellen i punkt Udgangspunktet for fastsættelse af méngraden er Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel på minimum 5 %. Forsikringen fordobler erstatningen, hvis méngraden på denne dækning er 30 % eller derover, se punkt Er der flere skader ved samme ulykkestilfælde kan méngraden for disse skader fra Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel og amputationsdækningen ikke lægges sammen, så det varige mén bliver 30 % eller derover. Forsikringen dækker ikke nedsat bevægelighed, smertetilstande eller andet Méntabel for tab og amputation af legemsdele Type skade Méngrad i procent Syn og hørelse Ben, knæ og fødder Tab af begge øjne eller synet på begge øjne Tab af øje (øjet fjernes) Tab af synet på et øje Tab af hørelsen på begge ører Totalt tab af hørelsen på et øre Amputation af hele benet Amputation af benet i eller over knæleddet Amputation af fod Tab af alle tæer på en fod Tab af en storetå med mellemfodsben Amputation af storetå 115 % 40 % 40 % 90 % 80 % 65 % 45 % 20 % Arme, hænder og fingre Amputation af arm i skulderen Amputation af hånd Amputation af alle fingre på en hånd Amputation af tommelfinger med mellemhåndsben Amputation af tommelfinger Amputation af tommelfingers yderstykke Amputation af 2. finger Amputation af 2. fingers yder- og midterstykke Amputation af 2. fingers yderstykke Amputation af 3. finger Amputation af 3. fingers yder- og midterstykke Amputation af 4. eller 5. finger Tab af 4. eller 5. fingers yder- og midterstykke 85 % 75 % 70 % 45 % 40 % 30 % 20 % 20 % 9/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

10 12. Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) Forsikringen giver mulighed for udvidet hjælp, når du har været udsat for et ulykkestilfælde. Læs om erstatning i punkt Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde gælder fra det øjeblik, at behovet for hjælpen opstår, og ulykkestilfældet er anmeldt til og anerkendt af os, selv om det varige mén endnu ikke er fastsat Hospitalskompensation Hospitalskompensation ved ulykkestilfælde Forsikringen udbetaler 300 kr. pr. dag (indeksreguleres ikke) op til 12 måneder, hvis du kommer til skade ved et ulykkestilfælde og bliver indlagt på hospital i mindst 5 sammenhængende dage. Hvis du bliver indlagt igen på grund af samme ulykkestilfælde gælder denne indlæggelse som en forlængelse af første ophold, se punkt Rengøringshjælp Forsikringen giver op til 20 timers rengøringshjælp efter et ulykkestilfælde dækket af forsikringen. Forsikringen omfatter rengøring i eget hjem i Danmark. Forsikringen dækker, rengøringshjælp, når du efter indlæggelse eller operation, er ude af stand til selv at foretage rengøring i eget hjem, og du er ordineret ro og hvile af relevant speciallæge, eller kun kan bevæge dig omkring ved hjælp af hjælpemidler, som fx krykker. rengøringshjælp til dig som forældre/værge til barn under 18 år, der er omfattet af en børneulykkesforsikring hos os. Du kan få rengøringshjælp, fordi barnets indlæggelse kræver din daglige tilstedeværelse på hospitalet, eller efter indlæggelse kræver så meget pleje, at du ikke samtidig har mulighed for selv at foretage rengøring i eget hjem. Du skal kunne dokumentere, at du eller dit barn er ordineret ro og hvile. Rengøringen skal foretages af vores leverandør, der er med i vores kvalitetssikrede netværk. Du bliver kontaktet af leverandøren, så snart vi har godkendt rengøringshjælpen. Der foretages almindelig indendørs rengøring. Vores leverandør vurderer løbende i samarbejde med os, hvilket behov for rengøring, du konkret har brug for. Almindelig indendørs rengøring forstås som rengøring af badeværelser, køkken, stue, soveværelser og værelser i private hjem Ekstra transportudgifter Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifter til transport for dig og en ledsager til og fra planlagte behandlinger i Danmark efter et ulykkestilfælde, som er dækket af forsikringen. Forsikringen giver ret til op til 6 siddende transporter til og fra behandlingssted indtil 50 km fra din bopæl eller til nærmeste sygehus. Siddende transport er også, når du er kørestolsbruger. Transporten skal aftales med os, og foretages af vores leverandør, som er en del af vores kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter, der kan betales fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. 10/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

11 13. Tyggeskade (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) 13.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, når skaden sker ved spisning, og årsagen til skaden er en fremmed genstand i maden. Vi kan forlange genstanden indsendt. Akutte nødbehandlinger kan sættes i gang uden at blive godkendt af os. Alle andre behandlinger skal godkendes af os, inden de sættes i gang. Forsikringen dækker én endelig behandling. Det betyder, at forsikringen ikke dækker, hvis behandlingen senere skal genoptages, herunder reparation og almindelig vedligeholdelse. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet, fx som følge af sygdom, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller anden sygdom i tænderne og de omgivne knogler. Hvis nabotænder til den beskadigede tand mangler eller i forvejen er svækkede som nævnt ovenfor, kan erstatningen for behandlingen ikke overstige, hvad der svarer til udgiften til nødvendig behandling af en sund tand. Behandling skal påbegyndes inden 5 år efter ulykkestilfældet. For tandskade sket hos børn under 18 år gælder, at tandbehandling skal foretages, inden barnet fylder 25 år. Læs om erstatning i punkt Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke tandbehandling, der kan betales fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. 14. Sygdom (Gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) 14.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker, hvis du får diagnosticeret en af de sygdomme, som er nævnt i tabellen i punkt Forsikringen dækker desuden: Forsikringen dækker op til 300 kr. pr. dag (indeksreguleres ikke) op til 12 måneder, hvis du bliver indlagt på hospital i mindst 5 sammenhængende dage, på grund af sygdom nævnt i tabellen i punkt Læs om erstatning i punkt Rengøringshjælp Forsikringen giver op til 20 timers rengøringshjælp efter et sygdomstilfælde dækket af forsikringen, se punkt Forsikringen omfatter rengøring i eget hjem i Danmark. Forsikringen dækker, rengøringshjælp, når du efter indlæggelse eller operation, er ude af stand til selv at foretage rengøring i eget hjem, fordi du er ordineret ro og hvile af relevant speciallæge, eller kun kan bevæge dig omkring ved hjælp af hjælpemidler, som fx krykker. rengøringshjælp til dig som forældre/værge til barn under 18 år, der er omfattet af en børneulykkesforsikring hos os. Du kan få rengøringshjælp, fordi barnets indlæggelse kræver din daglige tilstedeværelse på hospitalet, eller efter indlæggelse kræver så meget pleje, at du ikke samtidig har mulighed for selv at foretage rengøring i eget hjem. Du skal kunne dokumentere, at du eller dit barn er ordineret ro og hvile. Rengøringen skal foretages af vores leverandør, der er med i vores kvalitetssikrede netværk. Du bliver kontaktet af leverandøren, så snart vi har godkendt rengøringshjælpen. Der foretages almindelig indendørs rengøring. Vores leverandør vurderer løbende i samarbejde med os, hvilket behov for rengøring, du konkret har brug for. Almindelig indendørs rengøring forstås som rengøring af badeværelser, køkken, stue, soveværelser og værelser i private hjem. Læs om erstatning i punkt Ekstra transportudgifter Forsikringen dækker udgifter til transport for dig og en ledsager til og fra planlagte behandlinger i Danmark efter et ulykkestilfælde, som er dækket af forsikringen. Forsikringen giver ret til op til 6 siddende transporter til og fra behandlingssted indtil 50 km fra din bopæl eller til nærmeste sygehus. Siddende transport er også, når du er kørestolsbruger. Transporten skal aftales med os, og foretages af vores leverandør, som er en del af vores kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter, der kan betales fra anden side, fx den offentilge sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. Læs om erstatning i punkt Karenstid Forsikringen dækker ikke sygdom, der viser symptomer eller diagnosticeres før eller indenfor de første 4 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft (karenstid). Karenstid er en venteperiode efter en forsikrings eller dæknings startdato, hvor forsikringen eller dækningen endnu ikke gælder. Forsikringssummen er kr. (2015 indeks) Læs om erstatning i punkt Forsikringen dækker ikke Forudbestående sygdom Forværring af sygdommen, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Sygdom, når vi allerede har udbetalt erstatning for samme sygdom Udgifter til liggende transport Udgifter, der kan betales fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. 11/20 Tryg Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Børneforsikring Ulykke, Sygdom og Sundhed Forsikringsbetingelser nr. 1610

Børneforsikring Ulykke, Sygdom og Sundhed Forsikringsbetingelser nr. 1610 Børneforsikring Ulykke, Sygdom og Sundhed Forsikringsbetingelser nr. 1610 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykke og Børneforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykke og Børneforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykke og Børneforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15T6 Gælder fra 01.11.2016 TJM 521 (10.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Betingelser for Ulykkesforsikring November 2016

Betingelser for Ulykkesforsikring November 2016 Betingelser for Ulykkesforsikring 6301 November 2016 Aftalegrundlaget Din ulykkesforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

RexKyoo Forsikringsbetingelser ved rengøring

RexKyoo Forsikringsbetingelser ved rengøring RexKyoo Forsikringsbetingelser ved rengøring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fakta om Ulykkesforsikring

Fakta om Ulykkesforsikring Fakta om Ulykkesforsikring En ulykkesforsikring kan aldrig gøre en skade god igen, hvis du kommer ud for en ulykke. Men den kan være med til at løse de økonomiske problemer, som en ulykke kan medføre.

Læs mere

Betingelser for Ulykkesforsikring. Gældende pr. 1. januar 2017

Betingelser for Ulykkesforsikring. Gældende pr. 1. januar 2017 Betingelser for Ulykkesforsikring Gældende pr. 1. januar 2017 Aftalegrundlaget Din ulykkesforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kollektiv Ulykke Forsikringsbetingelser nr. KU1704

Kollektiv Ulykke Forsikringsbetingelser nr. KU1704 Kollektiv Ulykke Forsikringsbetingelser nr. KU1704 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Happy Helper Forsikringsbetingelser

Happy Helper Forsikringsbetingelser Happy Helper Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser for Ulykkesforsikring. Betingelser nr januar 2018

Betingelser for Ulykkesforsikring. Betingelser nr januar 2018 Betingelser for Ulykkesforsikring Betingelser nr. 65 - januar 2018 Aftalegrundlaget Din ulykkesforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere