Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget på ældreområdet 3 Orientering om foretagede kommunale uanmeldte tilsyn 5 Orientering om embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område 9 Budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalget 11 Status ældre og voksne på døgninstitution - maj Status ældre - maj Bilagsoversigt 16 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Social- og Seniorudvalget Side 2

3 Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 16/8178 Journalnr.: S00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Orientering om afholdt dialogmødeom budget på ældreområdet Baggrund Social og Seniorudvalget afholdte onsdag den 27. april dialogmøde omkring budget på ældreområdet. Mødet blev holdt på Aktivitetscentret Sophielund og indbudt var interessenter på området samt alle interesserede borgere. Forslag Administrationen anbefaler, at Social-og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Der var 18 borgere og interessenter fra forskellige foreninger, råd og bestyrelser, der mødte op til Social- og Seniorudvalgets dialogmøde om budget på ældreområdet onsdag den 27. april på Aktivitetscentret Sophielund. Mødet blev indledt af udvalgsformand Thorkild Gruelund og Borgmester Morten Slotved fortalte om den kommende budgetproces. Morten Slotved fortalte generelt om sidste års budgetproces, hvor kommunen sparede mere end andre kommuner. Budgettet er fortsat under pres blandt andet på grund af regeringens prioriteringer, herunder omprioriteringsbidraget. Kommunen skal hjælpe der, hvor der er brug for det, og der skal tænkes hele vejen rundt om ældreområdet, herunder skal der støttes op om frivillige foreninger og frivillige kræfter. Efter gennemgang af budgetprocessen blev igangsat en proces, hvor de fremmødte fik mulighed for at prioritere tre af opgaverne på ældreområdet. Hver deltager fik tre klistermærker, som skulle placeres der, hvor man ønsker, at det nuværende serviceniveau skal bevares. Af de otte opgaver, blev der prioriteres således: Opgave Prioritering/ klistermærker Serviceniveau på plejecentrene 16 Serviceniveau i hjemmeplejen 14 Social- og Seniorudvalget Side 3

4 Serviceniveau på aktivitetscentrer 8 Serviceniveau i hjemmesygeplejen 7 Serviceniveau på forebyggende aktiviteter 4 Serviceniveau på kropsbårne 2 hjælpemidler Midlertidige pladser og akutteam 2 Serviceniveau på udlånshjælpemidler 1 Det blev aftalt på mødet at prioriteringerne skulle videregives ved Social- og Seniorudvalgets næste møde, så de medlemmer, der ikke kunne være til stede, blev orienteret om processen. Social- og Seniorudvalget Side 4

5 Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 16/7251 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ssu - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Lisbet Rostgaard Andersen Orientering om foretagede kommunale uanmeldte tilsyn Baggrund Administrationen fremlægger samlede tilsynsrapporter fra de kommunale tilsynsbesøg foretaget for Forslag Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager de kommunale tilsynsrapporter til efterretning. Sagsfremstilling Denne orientering omkring tilsynsbesøg foretaget på Hørsholm Plejecentre er baseret 3 kommunalt initierede uanmeldte tilsynsbesøg på Sophielund, Louiselund og Breelteparken. Rammerne for kommunale tilsyn Rammerne for tilsynsproceduren i Hørsholm Kommune er skabt på baggrund af en politisk beslutning om, at de kommunale lovpligtige uanmeldte tilsyn skal foretages af en ekstern udbyder. I dag foretages tilsynene af revisionsfirmaet BDO. Social og Seniorudvalget har endvidere valgt at bibeholde et årligt anmeldt besøg, som foretages af udvalgsmedlemmer sammen med en kommunal visitator. Kommunale uanmeldte tilsyn Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, en gang årligt, at føre tilsyn med kommunens plejecentre, jf. Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a. Formål med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer Administrationen har indgået aftale med revisionsfirmaet BDO om at føre tilsyn på Hørsholm Kommunes 3 plejecentre, Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund Social- og Seniorudvalget Side 5

6 og Omsorgscentret Breelteparken frem til Fra 2016 og frem vil BDO ligeledes foretage et uanmeldt tilsyn på Plejecentret Margrethelund. Metode BDO kombinerer en række forskellige metoder for at lave det helhedstilsyn, Hørsholm Kommune har indgået aftale om. Grundlæggende elementer i tilsynet Observationer på fællesarealer Dialog med beboere, medarbejdere og leder, både struktureret og situationelt Gennemgang af dokumentation BDO s vurderingsskala indeholder 4 niveauer Meget tilfredsstillende forhold Gode og tilfredsstillende forhold Jævnt tilfredsstillende forhold Ikke tilfredsstillende forhold Et ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af direkte kontakt til forvaltningen BDO s tilsyn beskriver altid et øjebliksbillede af forholdene Tilsyn på Sophielund, Louiselund og Breelteparken Tilsynet for 2015 er foretaget henover efteråret og vinteren. BDO s overordnede indtryk ved tilsynsbesøgene på Plejeboligerne Louiselund og Breelteparken betegnes som Gode og tilfredsstillende forhold, mens indtrykket på plejeboligerne Sophielund betegnes som meget tilfredsstillende forhold. I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de tre plejecentre. De tre rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag. Bilag - Kommunalt tilsyn Sophielund, Breelteparken, Louiselund BDO Plejeboligerne Sophielund Endelig rapport.pdf - BDO Louiselund Plejecenter Endelig rapport.pdf - BDO Plejehjemmet i Breelteparken Endelig rapport.pdf Social- og Seniorudvalget Side 6

7 Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 15/8242 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ssu - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Lisbet Rostgaard Andersen Orientering om embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg 2015 Baggrund I 2015 har der været embedslægetilsyn på alle tre plejecentre i Hørsholm Kommune. Det drejer sig om Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund og Omsorgscenter Breelteparken. Forslag Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager opfølgningsrapporterne fra Embedslægeinstitutionen til efterretning. Sagsfremstilling Denne orientering omkring tilsynsbesøg foretaget på Hørsholm Plejecentre er baseret på et tilsynsbesøg fra embedslægen på Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund og Omsorgscenter Breelteparken. Rammer for embedslægens tilsyn Embedslægen foretager et uanmeldt tilsynsbesøg, som skaleres til at være årligt eller hver andet år alt efter om der på besøget bliver fundet forhold af patientsikkerhedsmæssig karakter. Besøgene er lovmæssigt funderet i Sundhedsloven. Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution foretager årligt tilsyn med Hørsholm Kommunes plejeboliger, jf. Sundhedslovens 219, stk. 1 og 2 Formål med tilsynet: At medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem Hvis tilsynet ikke har konstateret fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, kan tilsynet på et plejehjem udelades det følgende år. Den sundhedsmæssige indsats vurderes ved at undersøge den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen af tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Social- og Seniorudvalget Side 7

8 Tilsyn i plejeboligerne Louiselund Der blev foretaget tilsyn i Plejeboligerne Louiselund i februar Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var primært på den sundhedsfaglige dokumentation. Plejeboligerne Louiselund lavede den ønskede handleplan, som blev godkendt af embedslægeinstitutionen. Plejeboligerne Louiselund vil først modtage tilsyn i Tilsyn på Breelteparken Der blev foretaget tilsyn på Plejehjemmet Breelteparken i marts Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der var ikke indikation for, at plejehjemmet skulle udføre handleplan eller have opfølgende tilsyn i De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var primært på medicinområdet. Plejehjemmet Breelteparken skulle ikke lave handleplan, men vil få tilsyn igen i Tilsyn på Sophielund Der blev foretaget tilsyn i Plejeboligerne Sophielund i december Tilsynet fandt mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Sophielund skulle lave handleplan for de nedenfor angivne områder indenfor 3 uger efter tilsynet. De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var primært på den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering. Plejeboligerne Sophielund lavede den ønskede handleplan, som blev godkendt af embedslægeinstitutionen. Plejeboligerne Sophielund vil først modtage tilsyn i I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de tre plejecentre. De tre rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag. Bilag Emb.læge tilsyn samlet resumé Sophielund, Louiselund, Breelteparken - Resumé embedslægetilsyn 2015: Louiselund - Resume embedslægetilsyn 2015: Breelteparken - Resumé embedslægetilsyn 2015: Sophielund Social- og Seniorudvalget Side 8

9 Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 16/4029 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Vaarby Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område Baggrund Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget skal fagudvalgene på møderne i maj drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer. På Social- og Seniorudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 4,8 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 5,0 mio. kr. i Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget: drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område Sagsfremstilling På udvalgsmødet den 11. feb besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Social- og Seniorudvalgets andel heraf udgør 4,8 mio. kr. Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 14. marts 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj. Budgetreduktioner Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 5,0 mio. kr. i 2017 på Social- og Seniorudvalgets område. Der pågår beregninger på enkelte budgetreduktioner, hvorfor beløbets størrelse vil blive indarbejdet i forslagene til udvalgets møde i juni. Budgetønsker Social- og Seniorudvalget Side 9

10 På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 0,2 mio. kr. Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af budgetforslagene. Den videre proces På udvalgsmødet drøfter Social- og Seniorudvalget de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag il Økonomiudvalget. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d august Økonomi/personale Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget Kommunikation Intet at tilføje. Sagens tidligere behandling - Bilag - Bilag B Budgetforslag for Social- og Seniorudvalget, majmøde, budget Bilag A Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, majmøde, budget Noter til bilag - Social- og Seniorudvalget Side 10

11 Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 16/4014 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Vaarby Budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalget Baggrund Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner. Der foreslås ikke budgetkorrektion på hverken driften eller anlæg for Social- og Seniorudvalget i Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget: a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til drift, som primært kan henføres til overførslerne på 6,4 mio. kr., hvorfor der ikke foreslås budgetkorrektioner. Der kan således konstateres balance mellem det oprindelige budget og det forventede forbrug. I forhold til anlæg kan der konstateres balance mellem forventet forbrug og budget. Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget (1) Korr. budget inkl. overførsler (2) Forventet regnskab 2016 (3) Forventet restbudget inkl. Mio. kr overførsler (4) foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 Drift 41 Ældre, sundhed 243,3 237,5 5,8 0,0 Social- og Seniorudvalget Side 11

12 42 Social og psykiatri 89,9 88,9 1,0 0,0 Drift i alt 333,2 326,4 6,8 0,0 Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget (1) Korr. budget inkl. overførsler (2) Forventet regnskab 2016 (3) Forventet restbudget inkl. Mio. kr overførsler (4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 Anlæg 41 Ældre, sundhed 0,4 0,0 0,0 0,0 42 Social og psykiatri 0,7 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 1,1 0,0 0,0 0,0 * Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+) Drift: 41 Ældre, sundhed Det forventede mindreforbrug på 5,8 dækker primært over, at der overføres et mindreforbrug på 5,6. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på flere konti og kan henføres til almindelige udsving mellem de enkelte år. 42 Social og psykiatri Det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. dækker primært over, at der overføres et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på flere konti og kan henføres til almindelige udsving mellem de enkelte år. Økonomi/personale Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene Drift 41 Ældre, sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Social og psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene Anlæg 41 Ældre, sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Social og psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB. Social- og Seniorudvalget Side 12

13 Kommunikation Intet at tilføje. Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget. Social- og Seniorudvalget Side 13

14 Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 16/254 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2016 Baggrund I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Hørsholm - og Udenbys borgere på døgninstitution maj Status på voksenområdet Social- og Seniorudvalget Side 14

15 Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 16/240 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - maj 2016 Baggrund I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Borger epå venteliste til ældreboliger Social- og Seniorudvalget Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Kommunalt tilsyn Sophielund, Breelteparken, Louiselund Åben BDO Plejeboligerne Sophielund Endelig rapport.pdf Åben BDO Louiselund Plejecenter Endelig rapport.pdf Åben BDO Plejehjemmet i Breelteparken Endelig rapport.pdf Åben 2015 Emb.læge tilsyn samlet resumé Sophielund, Louiselund, Breelteparken Åben Resumé embedslægetilsyn 2015: Louiselund Åben Resume embedslægetilsyn 2015: Breelteparken Åben Resumé embedslægetilsyn 2015: Sophielund Åben Bilag B Budgetforslag for Social- og Seniorudvalget, majmøde, budget Åben Bilag A Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, majmøde, budget Åben Hørsholm - og Udenbys borgere på døgninstitution maj Åben Status på voksenområdet Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger Åben Borger epå venteliste til ældreboliger Social- og Seniorudvalget Side 16

17 s møde Thorkild Gruelund (C) Formand Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Arne-Georg Stangeby (A) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 18.03.2013 kl. 13:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Temadrøftelse, indsats og metoder i forhold

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.05.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientring omkring arbejdet med utilsigtede

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetecenteret Sophielund Mandag 23.02.2015 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af det specialiserede voksenområde

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.01.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE H0RSHOLM KOMMUNE 0konomiudvalget Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 1. juni Onsdag 1.06.017 kl. 8 00 M0delokale D F0lgende sager behandles mpdet Side Meddelelser Budget 018-01:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 19.03.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU: Budget 2016-2019, Budgetforslag 3 Puljeansøgninger 2015 5 Program for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 15.12.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogbaseret tilsyn med Jobhuset 3 Selmersbos omdannelse, 1. opfølgning 5 Status

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 24.03.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 17.06.2010 kl. 17:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Social- og Seniorudvalget juni 2010 3 Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Øst, Tølløse Adresse: Tølløsevej 46, 4340 Tølløse Kommune: Holbæk Leder: Helen Mortensen Telefon: 72 36 53 83 E-post: helmor@holb.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Birkelund Plejecenter Adresse: Rousthøjs Alle 7, 7130 Juelsminde Kommune: Hedensted Leder: Jette Roost Telefon: 75 69 31 33 E-post: sikkerpost@hedensted.dk Dato for ordinært

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 23.02.2009 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010-2013 - Orientering om tids- og arbejdsplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 28.02.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udgifter og tildeling af førtidspension 2011-15

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Som følge af Klaus Poulsens fravær udgår punkt 5 og 6.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Som følge af Klaus Poulsens fravær udgår punkt 5 og 6. Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 10.12.2015 kl. 15.00 18.00 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (CSK) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. marts 2014 Kl. 10:00-12:00

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. marts 2014 Kl. 10:00-12:00 Lukket Referat Lokale 1, Birkehøj, 17. marts 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Plejecenter Øst, Møllevang Adresse: Ørnevej 50, 4370 Store Merløse Kommune: Holbæk Leder: Susan Andreasen Telefon: 72 36 14 31 E-post: susan@holb.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere