Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2008

2 Forord 2008 blev året, hvor det vigtige arbejde for voldtægtsramte fik en endnu fastere forankring i OUH s organisation, i og med at hospitalets direktion nu deltager direkte i centrets ledelse. Det har glædet mig at tiltræde som ny formand for Styregruppen for Center for Voldtægtsofre. Jeg ser frem til at kunne medvirke til at styrke og udvikle centrets indsats til gavn for mennesker i en meget sårbar situation. Judith Mølgaard direktør OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

3 Indhold 1. Indledning Statistiske oplysninger over henvendelser i centeret Tema: Året Pressemeddelelser Seminar april Besøg af folkeskoleelever Retsmedicin Center for Voldtægtsofre Styregruppe Arbejdsgruppe til udarbejdelse af årsrapport

4 1. Indledning Den aktuelle årsrapport fra Center for Voldtægtsofre ved Odense Universitetshospital dækker året Centrets målgruppe er mænd og kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for de sidste ca. 48 timer. Vi tilbyder akut hjælp og støtte i forbindelse med retsmedicinsk undersøgelse, sporsikring, politianmeldelse og politiafhøring. Psykologbistand indenfor 48 timer samt opfølgende samtale ved specialuddannet sygeplejerske. Centret har i 2008 modtaget 66 henvendelser - næsten det samme antal som i 2007, hvor der var 67 henvendelser. Hovedgruppen er fortsat piger mellem 15 og 19 år, der udgør 40,9 %. Knap 70 % af de kvinder, der henvender sig, ønsker at politianmelde sagen, hvilket også er stabilt i forhold til sidste år. Året i år har igen sat fokus på begrebet drugrape, idet der i 12 tilfælde har været mistanke om drugrape. Sidste år var der registreret 9 tilfælde. Det er utrolig vanskeligt at påvise drugrape og ofte er det slet ikke muligt at rejse en sag, da kvinderne jo typisk intet husker, og derfor ofte henvender sig ret længe efter det formodede overgreb, fordi de har sovet. I Center for Voldtægtsofre forsøger vi at forebygge drugrape ved at oplyse om begrebet via medierne. Vi advarer om at færdes alene, opfordrer til at man holder øje med hinanden og ikke drikker af drinks, der har stået ubevogtet på offentlige steder. I slutningen af året fik vi opfyldt et meget stort ønske, der længe har været undervejs. Centret har fra 1. januar 2009 fået tilknyttet egen fast psykolog. Hun hedder Anne Mette K. Gadgaard og vil fremover yde psykologhjælp til alle ofre, der ønsker det og supervisere personalet i håndtering af de ofte meget belastende sager. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde og byder Anne Mette velkommen i vores murstensløse samarbejde i Center for Voldtægtsofre. Sluttelig en tak for endnu et år med velfungerende samarbejde mellem retsmedicinere, politi, psykologer, læger og sygeplejersker. Denne rapport vil være tilgængelig på vores hjemmeside på under afd. D. Ledende oversygeplejerske Lone Hedemand 3

5 2. Statistiske oplysninger over henvendelser i centeret Tabel 1: Antal henvendelser Total Heraf mænd Som det fremgår af tabel 1, har der igennem årene været en jævn stigning af henvendelser i CfV. Dog har der i 2008 været en henvendelse mindre end i Stigningen i henvendelser er fordoblet på de 8 år, CfV har eksisteret i Odense. Der har været 4 henvendelser fra mænd på de 8 år. Tabel 2: Antal henvendelser fordelt på året Januar 4 6 % Februar 4 6 % Marts 4 6 % April 5 7,6 % Maj 8 12 % Juni 8 12 % Juli 8 12 % August 6 9 % September 5 7,6 % Oktober 2 3 % November 6 9 % December 6 9 % Total % Antallet af henvendelser er jævnt fordelt over året, dog med en lille stigning i maj, juni og juli. Dette kan være en konsekvens af, at skoler osv. holder ferie, og der er et øget udbud af koncerter og andre udendørs arrangementer. 4

6 Tabel 3: Antal henvendelser fordelt på ankomsttidspunkt Klokken ,4 % Klokken ,9 % Klokken ,7 % Total % I 2008 er 77,3 % af ofrene ankommet til CfV i tidsrummet fra kl De resterende 22,7 % er ankommet i tidsrummet fra kl Tabel 4: Henviser Politi 38 57,6 % Selv 14 21,2 % Skadestue 6 9,1 % Egen læge /vagtlæge 1 1,5 % Andet/uoplyst 7 10,6 % Total % 57,6 % af ofrene ankommer efter henvisning fra politiet. 21,2 % retter selv henvendelse til CfV. De resterende kommer blandt andet via skadestuen, egen læge eller vagtlæge. Tabel 5: Opfølgende samtaler 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Samtale med sygeplejerske Psykologsamtaler % af ofrene ønsker opfølgende samtale med sygeplejerske/gynækolog 2 3 uger efter overgrebet. 63,6 % ønsker samtaler med psykolog i efterforløbet. Det står ofrene frit for, hvorvidt de vil benytte sig af det ene tilbud eller af begge. 5

7 Tabel 6: Antal henvendelser fordelt på alder < 15 år 5 7,6 % år 27 40,9 % år 11 16,7 % år 7 10,5 % år 5 7,6 % Over 34 år 11 16,7 % Total % Den største andel af henvendelser, 40,9 %, er ofre i aldersgruppen år. Herefter følger aldersgrupperne år samt over 34 år med 16,7 %. 7,6 % af ofrene har været under 15 år. Tabel 7: Oprindelsesland hvis ikke Danmark Grønland 6 9 % Kurdistan 1 1,5 % Sri Lanka 1 1,5 % 12 % af ofrene har et andet oprindelsesland end Danmark. Tabel 8: Kendskab til gerningsmand 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 %- fordeling Længere kendskab til gerningsmand % Kortere kendskab til gerningsmand ,2 % Overfaldsvoldtægt ,2 % Husker intet ,6 % Total % I over halvdelen af henvendelserne har gerningsmanden været kendt af offeret i mere end ét døgn. 24,2 % er overfaldsvoldtægt, hvor offeret ikke kender gerningsmanden. 7,6 % af ofrene husker ikke, hvem ger- 6

8 ningsmanden er. Dette kan skyldes et stort alkoholindtag forud for overgrebet eller pga. et uønsket indtag af medicin (drugrape). Tabel 9: Relation til gerningsmand Ven 25 37,9 % Ekskæreste/-ægtefælle 3 4,5 % Kæreste/ægtefælle 2 3 % Familie 1 1,5 % Ukendt 12 18,3 % Andet/Vides ikke 23 34,8 % Total % 37,9 % af overgrebene begås af en ven. Gerningsmanden er i 18,3 % ukendt, hvilket dækker over de tilfælde, hvor offeret ikke kan redegøre for, hvem gerningsmanden er. Kun ét tilfælde svarende til 1,5 % er begået af familie. 34,8 % er registreret som Andet/Vides ikke, hvilket f.eks. dækker over kollega, nabo eller bekendt fra skolen. Endelig er der tilfælde, hvor relationen ikke er noteret. Tabel 10: Antal gerningsmænd: 1 person 46 69,7 % 2 personer 5 7,6 % 3 eller flere personer 7 10,6 % Vides ikke 8 12,1 % Total % I 69,7 % af overgrebene er der én gerningsmand. I 10,6 % af overgrebene er der 3 personer eller flere om overgrebet. I 12,1 % af overgrebene husker offeret ikke, hvad der er foregået. 7

9 Tabel 11: Gerningssted Gerningsmandens bolig 18 27,3 % Offerets bolig 16 24,2 % Anden privat bolig 9 13,6 % Udendørs offentligt sted 11 16,7 % Indendørs offentligt sted 4 6 % Bil 3 4,6 % Diskotek/bar 1 1,5 % Uoplyst 4 6,1 % Total % 51,5 % af overgrebene finder sted i offerets eller gerningsmandens bolig. 13,6 % finder sted i anden privat bolig hvilket typisk er ven eller venindes bolig eller i forbindelse med privat fest. Det svarer til, at 65,1 % af overgrebene har fundet sted i privat bolig. Tabel 12: Indtrængning med penis Indtrængning 44 66,7 % Indtrængning forsøgt ikke gennemført 3 4,5 % Ingen indtrængning 6 9,1 % Uoplyst/Vides ikke 13 19,7 % Total % I 66,7 % af overgrebene har der været indtrængning. I 13,6 % er indtrængning forsøgt eller ikke påbegyndt. Årsagen til dette er primært, at offeret har gjort modstand eller, at gerningsmanden er blevet forstyrret, og derfor har opgivet sit forehavende. 8

10 Tabel 13: Legemsåbning Skede 43 65,2 % Mund 6 9,1 % Endetarm 3 4,5 % Uoplyst/Vides ikke 14 21,2 % Total % Ved 65,2 % af overgrebene er der indtrængning i vagina. I 21,2 % af overgrebene vides det ikke, hvor der har været indtrængning, da offeret intet husker. Tabel 14: Udsat for fysisk vold Ja 14 21,2 % Husker intet/uoplyst 16 24,2 % 21,2 % har under overgrebet været udsat for fysisk vold. 24,2 % husker intet fra overgrebet eller det er uoplyst. Tabel 15: Karakter af fysisk vold Fastholdt 8 12,1 % Bundet 0 % Kradset 1 1,5 % Slag med hånd/genstand 3 4,5 % Spark 0 % Snit/bid/stik 2 3 % Fremmedlegeme i legemsåbning 0 % Kvælningsforsøg /taget om halsen 2 3 % Skubbet /hevet /trukket/væltet 2 3 % Ødelagt tøj 2 3 % 9

11 12,1 % giver udtryk for at have været fastholdt under overgrebet, 4,5 % har været udsat for slag med hånd eller genstand, 3 % har været udsat for snit, bid eller stik, 3 % for at blive taget om halsen, 3 % er blevet skubbet, hevet, trukket eller væltet og 3 % har fået ødelagt sit tøj. En enkelt er blevet kradset. Tabel 16: Fysiske skader Skader på hud 9 13,6 % Skader på kønsdele 1 1,5 % Andet 3 4,5 % 13,6 % af ofrene har haft skader på huden. Det har primært været i form af blå mærker og hudafskrabninger. En enkelt har haft skader på kønsdele i form af rifter. Tabel 17: Offerets modstand Verbal modstand 17 25,8 % Verbal advarsel 0 0 % Gråd 1 1,5 % Skrig/råb 1 1,5 % Løb 0 0 % Slag/spark/skub 3 4,5 % Riv/bid 0 0 % Ingen modstand 18 27,3 % Vides ikke 21 31,8 % Cirka en fjerdedel af ofrene har givet udtryk for, at have gjort verbal modstand under overgrebet. 27,3 % har oplyst, at de ikke har gjort modstand. I 31,8 % af overgrebene har offeret ikke kunne redegøre for egen modstand under overgrebet. 27,3 % har oplyst, at de ikke har gjort modstand. Fem procent giver udtryk for at have slået, sparket eller skubbet gerningsmanden. Meget få (3 %) græder eller skriger under overgrebet. 10

12 Tabel 18: Offerets alkoholindtag inden overgrebet Under 5 genstande 4 6 % Over 5 genstande 19 28,8 % Indtag medførende hukommelsestab 5 7,6 % Intet indtag 21 31,8 % Uoplyst/Vides ikke 14 21,2 % 42,4 % har forud for overgrebet indtaget alkohol. 31,8 % har ikke indtaget alkohol inden overgrebet. I 21,2 % er det uoplyst eller ukendt, hvor vidt der er indtaget alkohol inden overgrebet. Tabel 19: Mistanke om drugrape 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Mistanke om drugrape I 18,2 % af overgrebene har der været MISTANKE om drugrape. Dette er kun et udtryk for mistanke i det akutte forløb, da CfV ikke modtager analyseresultat af prøver. Tabel 20: Politianmeldte 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Anmeldt til politiet ,7 % af ofrene ønsker at politianmelde i det akutte forløb. Hvor mange der trækker anmeldelsen tilbage eller andet meldes ikke tilbage til CFV. Tabel 21: Retsmedicinsk undersøgelse 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Retsmedicinsk undersøgelse ,3 % af ofrene gennemgår en retsmedicinsk undersøgelse med henblik på sporsikring. 11

13 3. Tema: Året Pressemeddelelser Voldtægtsoffer betroede sig på hjemmesiden Arto af Finn Eriksen, Fyens Stiftidende - Et skrig om hjælp, mener oversygeplejerske på Center for Voldtægtsofre Natten til lørdag blev hun voldtaget, og senere lørdag satte hun sig til tasterne. "Hvordan kunne I gøre det?" og "I har ødelagt mit liv", skrev hun på sin blog på hjemmesiden Arto. Det var en 16-årig piges reaktion på den voldtægt, som en 17-årig dreng fra Glamsbjerg og en 26- årig mand fra Odense udsatte hende for den 27. oktober Det hjælper at skrive På samme blog beskrev hun overgrebet i detaljer - og det overrasker ikke Lone Schultz Hedemand, som er oversygeplejerske på Center For Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital. - Pigen har jo været dybt frustreret og psykisk i tovene, og det er en kendt sag, at det hjælper at skrive, siger Lone Schultz Hedemand, som heller ikke finder valget af medium bemærkelsesværdigt. - I gamle dage skrev man dagbog eller breve til veninderne, i dag skriver man til nettet. Og som 16- årig tænker man ikke over konsekvenserne af at skrive den slags i et offentligt rum, siger Lone Schultz Hedemand. I retten forklarede pigen, at hun havde forsøgt at betro sig til sin søsters daværende kæreste dagen efter voldtægten. Søsterens kæreste hører til den 17-årige dømtes bedste venner, og reaktionen var derefter. - Fedt nok, sagde han til pigen, og det var i det hele taget småt med opbakningen fra de nærmeste. Mor: For sent Pigens mor fik ganske vist mistanke om, at noget var galt, og et besøg på datterens blog bekræftede mistanken. Men på det tidspunkt var der gået to dage, og så var det nok for sent at anmelde det, sagde hun til datteren. - I det hele taget skriger den her sag på svigt. Svigt fra familien og svigt fra netværket - både før og efter voldtægten. Så uanset, hvordan pigen har opført sig, så har det været et skrig om hjælp, siger Lone Schultz Hedemand. Den 26-årige blev idømt seks måneders fængsel, mens den 17-årige på ubestemt tid skal følge Assens Kommunes bestemmelser. De skal desuden betale kroner i erstatning til den 16-årige. Intet underligt i piges adfærd 15. august 2008 af Finn Eriksen, Fyens Stiftstidende 16-årig pige anmeldte ikke voldtægt og slog ikke hånden af voldtægtsmændene. Det overrasker ikke på Center For Voldtægtsofre. GLAMSBJERG: Almindelig sund logik syntes at have trange kår, da en 16-årig pige blev voldtaget af en 26-årig mand fra Odense og en 17-årig dreng fra Glamsbjerg natten til den 27. oktober sidste år. Ved det halvanden dag lange retsmøde, som blev afrundet, da de begge blev dømt for voldtægt onsdag, hæftede forsvarerne, Niels Rex og Mogens Juhl, sig ved, at pigens adfærd gjorde det usandsynligt, at hun var blevet voldtaget. 12

14 For eksempel meldte hun ikke selv sagen til politiet. I stedet bebrejdede hun den 17-årige i en sms-besked, og det var faktisk den 17-årige selv, som henvendte sig til politiet og fortalte om beskyldningerne. Føler skyld Det svækkede pigens troværdighed, vurderede forsvarerne, men det er der delte meninger om. - Nogle af dem, der kommer hos os, vil ikke anmelde overgrebet. For mekanismen er ofte, at de selv føler sig skyldige, fortæller Lone Schultz Hedemand, som er oversygeplejerske på Center For Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital. Hun understreger, at hun intet kender til den konkrete sag. Pigen har ikke været i kontakt med centret, og Lone Schultz Hedemand udtaler sig derfor udelukkende på baggrund af erfaringer fra sit arbejde. Men overrasket over den manglende anmeldelse er hun ikke - og da slet ikke i betragtning af, at pigen kendte den 17-årige i forvejen. - Det er ofte i situationer, hvor overgrebet bliver begået inden for familien eller éns netværk, at det ikke bliver anmeldt. Pigen eller kvinden vil jo tit føle, at hun vil komme til at stå som taber, siger hun. Reagerer forskelligt I retten kom det også frem, at pigen forholdt sig passivt og lod, som om hun sov, i de omkring tre timer, de to forgreb sig på hende. Den reaktion er ifølge forsvarer Niels Rex "utroværdig", men det afviser Lone Schultz Hedemand. - Man reagerer forskelligt i den slags situationer. Nogle går til modangreb, andre forsvarer sig, mens andre igen spiller død, siger hun. Logik en sjælden gæst Ifølge forsvarerne er det også påfaldende, at pigen næste dag drak kaffe sammen med sin søster, dennes kæreste - og de to voldtægtsmænd. Det virker heller ikke umiddelbart logisk, erkender Lone Schultz Hedemand, som dog pointerer, at logik er en sjælden gæst i den slags sager. - Hvis en 16-årig pige bliver udsat for det her, så er alle reaktioner faktisk mulige. Især når det er sket inden for hendes eget netværk, fortæller hun. Stiftstidendes dækning af sagen har i øvrigt medført nogen debat på hjemmesiden fyens.dk. En enkelt af debattørerne mener, at de to dømte direkte har været udsat for et justitsmord, fordi det var småt med de tekniske beviser. Den holdning har Lone Schultz Hedemand ingen sympati for. - Der er faldet dom, så selvfølgelig har pigen været udsat for et overgreb, siger hun. 13

15 Pres på voldtægtscentre Et stigende antal ofre henvender sig for at få krisehjælp efter voldtægter eller seksuel udnyttelse 13. februar 2008 Peter Bresemann, EB Stadig flere voldtægtsofre henvender sig for at få professionel hjælp til at komme igennem den forfærdelige oplevelse. (Foto: Colourbox) Presset på centrene for voldtægtsofre stiger. Specielt centret i Århus oplever, at mange flere forulempede kvinder beder om krisehjælp. De nye tal for 2007 viser, at antallet af henvendelser er fordoblet på syv år. I 2006 bankede 130 kvinder og seks mænd på døren til Center for Voldtægtsofre i Århus. I 2007 var antallet øget med 130 procent til 177 personer. Centrene i Danmark ved ikke, om det er udtryk for flere voldtægter, eller om det skyldes, at flere er opmærksomme på, at der er hjælp at hente. På den ene side er det forfærdeligt, at så mange bliver udsat for seksuelle overgreb. Men på den anden side er det glædeligt, at flere voldtægtsramte får del i centrets omsorgsmæssige, medicinske og psykologiske tilbud, siger lederen af centret i Århus, Maiken Knudsen. Også flere i København Presset har medført, at kun kvinder, der henvender sig inden for to døgn efter voldtægten, får tilbudt behandling. Tidligere var grænsen op til seks måneder. I Center for Voldtægtsofre i København er tallene fra 2007 endnu ikke gjort op. Her var antallet af ofre i behandling 296 i Året efter steg det til 330. Tendensen er stigende, men vi kan ikke vide, om der så også er flere, som bliver voldtaget, eller om det skyldes bedre kendskab til centeret, siger en af stedets læger, Charlotte Marx, til Ekstra Bladet. Alle, der henvender sig i København inden for 72 timer, får tilbudt akut behandling. Odense Center for Voldtægtsofre i Odense har netop opgjort 2007-tallene til 58 henvendelser én flere end i Siden vi startede i 2001 har antallet konstant ligget mellem 50 og 60, siger oversygeplejerske Lone Hedemann til Ekstra Bladet. 14

16 3.2 Seminar april 2008 Arrangør Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D Center for Voldtægtsofre Kontaktpersoner: Oversygeplejerske Lone Hedemand og sekretær Mette Buus Rasmussen Tid og sted Seminaret fandt sted den april 2008 på Hotel Svendborg. Deltagere Personale fra de involverede faggrupper i Center for Voldtægtsofre, Odense. Sygeplejersker fra Center for Voldtægtsofre, Kolding Retsmedicinsk Institut, SDU Fyns Politi OUH, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Psykiatrisk afdeling P Dette års deltagerantal var på 43 personer. Formål med seminaret Seminarets formål er at styrke samarbejdet faggrupperne imellem, af hensyn til de ofre som kommer i centret. Det er vigtigt at høre hinandens erfaringer og evt. problemer, som er opstået i løbet af de forskellige sager. På seminaret bliver der taget emner op, som kan være interessante for personalet, som arbejder med Center for Voldtægtsofre. Emner og indlæg bliver foreslået af deltagerne, som herved har indflydelse på indholdet af seminaret. Seminaret er med til at øge forståelsen af hinandens arbejdsområde, og der bliver udvekslet forskellige problemstillinger, som heraf lettere bliver løst eller afklaret. Programmet for 2008 Torsdag den 10. april Lone Hedemand bød deltagerne velkommen og fortalte om sidste nyt. Årsrapporten fra 2007 blev delt rundt til deltagerne. Herefter fremlagde sygeplejerske Vibeke Ørsted og afdelingslæge Anni Engberg Fælling de seneste tal fra året 2007 og beskrev centret for de nye deltagere, herefter blev der besvaret spørgsmål. Henning Aalund fra Fyns Politi havde bagefter et indlæg omhandlende falske anmeldelser, hvor han beskrev, hvordan politiet arbejder med sagerne. Dagens sidste punkt var ved læge Birgitte Schmidt Astrup fra Retsmedicinsk Institut, som fortalte om prøveudtagning og sikring af spor i forbindelse med en voldtægt. Fredag den 11.april Dagens første indlæg var et foredrag af Arne Schmidt Møller med titlen Voldtægt og drugrape, baseret på hans bog af samme titel. Psykolog Anitta Guldberg fra RH beskrev i hendes indlæg kvinders reaktioner efter voldtægt og retssag. Efterfølgende fortalte Karin Sten Madsen, også fra RH, om konfliktmægling, herunder genoprettende samtaler, mellem kvinder der er blevet voldtaget. Lone Hedemand afsluttede seminaret med en opsamling og forslag til foredrag, emner, forbedringer mv. til næste års seminar. Seminar 2009 foregår igen på Hotel Svendborg, og er planlagt til den marts. 15

17 3.3 Besøg af folkeskoleelever I 2008 har der været besøg af folkeskoleelever fra 8. og 9. klasse i forbindelse med projektudarbejdelse. Det er primært piger, der henvender sig, og ofte har besøgene været positive med velforberedte og interesserede elever. Besøgene giver eleverne et indblik i, hvad voldtægt er, og hvad man som ung bør være opmærksom på. Besøgene bidrager endvidere til, at personalet i Center for Voldtægtsofre opnår en forståelse for de unges oplevelse omkring voldtægt. Vi beder om at få en kopi af den rapport, som de udarbejder, således at personalet har mulighed for at blive inspireret. Vi finder det værdifuldt at fortsætte med besøgene, men da vi desværre også oplever uforberedte og useriøse elever, vil vi fremover bede om at få tilsendt spørgsmål på mail, som besvares hurtigst muligt. Såfremt eleverne fortsat er interesseret i at komme på besøg, er de meget velkomne og der aftales et besøg indenfor få dage. 3.4 Retsmedicin Med oprettelsen af centre for voldtægtsofre rundt omkring i landet for 8 til 10 år siden er der sket et paradigmeskift i befolkningens forståelse af håndteringen af voldtægtsofre. Dette er sket på baggrund af det dobbelte formål, der var i oprettelsen af centrene. Det ene formål var at sikre trygge rammer, omsorg og dermed en værdig behandling af ofrene. Det andet formål var at bedre retssikkerheden, i form af ensartet, kvalificeret undersøgelse af alle ofre. Den kliniske retsmedicin er garant for undersøgelserne og dermed garant for disse kvinders retssikkerhed. Tidligere tiders forhåndenværende læges princip er passé. Dette er ved at blive indarbejdet i befolkningens bevidsthed, og arbejdet fortsætter. De retsmedicinske læger er organiserede i et vagthold. Vi er i øjeblikket otte læger, der deler arbejdet i vagtperioden, dvs. fra kl til på hverdage og hele weekender og helligdage. I dagtiden passes arbejdet af Retsmedicinsk Instituts fire yngre læger, der også indgår i vagtholdet. Dette betyder, at et voldtægtsoffer kan blive undersøgt af en læge med erfaring inden for området kort efter anmeldelsen, hvilket er en stor fordel, både for offeret og for efterforskningen. Sygeplejerskerne, der er tilknyttet Center for Voldtægtsofre, er erfarne og danner et hold sammen med de retsmedicinske læger og en lille håndfuld politiefterforskere fra Fyns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Det er et hold, hvor alle har veldefinerede roller, hvilket sikrer både en høj professionel standard og en god omsorg for ofret. Den retsmedicinske læges rolle består af objektiv iagttagelse og effektiv sporsikring. Det er en rolle, der faktisk er svær at mestre for de fleste læger i starten. Vi er jo opdraget i lægegerningen til at være patientens advokat, til at hjælpe patienterne og afhjælpe lidelser af stort set enhver art. For retsmedicinere gælder denne lægelige kodeks ikke. Man skal træde et skridt tilbage og overlade omsorgen til sygeplejersken. Selvfølgelig betyder dette ikke, at lægen ikke skal udvise empati! Men han skal være sig sin rolle bevidst. Det er også derfor, at vi i centeret ikke varetager nogen form for lægelig behandling af offeret. Vi bør ikke behandle med den ene hånd og forsøge at være objektive med den anden. Sen adgang til undersøgelse? Ved den retsmedicinske undersøgelse tager den undersøgende læge to slags prøver for sæd. Der bruges vatpinde til at aftørre området omkring skedeindgangen og skedebunden. Disse bruges til først at lave et udstrygningspræparat på en lille glasplade, hvorefter vatpindene puttes i papkartoner. Glassene bruger vi på instituttet til, samme dag, at mikroskopere for sædceller. Vatpindene sendes til Retsgenetisk Afdeling i København, der laver en dna-profil på materialet, såfremt de finder spor af sæd. Vi mikroskoperer også glassene fra de uanmeldte forhold, men der bliver ikke lavet dna-profil. Prøverne gemmes forsvarligt og kan senere analyseres, hvis kvinden anmelder forholdet. 16

18 Det har længe været til debat, i både retsmedicinske kredse og blandt personalet på Center for Voldtægtsofre, hvor længe efter et overgreb har fundet sted, man med fordel kan undersøge et offer på centeret. Hvis der var et entydigt svar, var debat selvfølge ikke nødvendig. På baggrund af to ældre artikler fra 1970 erne 1 besluttede vi i Odense at udvide åbningstiden fra 48 timer efter et overgreb til ca. 7 døgn i en projektperiode. Det er nu godt 1½ år siden, og det er tid at gøre status. Fra 1. august 2007 til 31. juli 2008 blev 49 kvinder undersøgt af en retsmediciner på Center for Voldtægtsofre, OUH. Tre erkendte falske anmeldelser ekskluderedes. < 10 timer Af de 46 henvendte 23 sig, dvs. 50 %, mindre end 10 timer efter overgrebet. Af disse blev der fundet sæd hos 10 af 23. Der kunne laves dna-profil på alle 10, og i yderligere 3 sager fandtes en brugbar dna-profil fra spyt eller i negleskrab, således at der i 13 af 23 sager blev lavet en gerningsmandsprofil (57 %). 1 kvinde havde ikke anmeldt forholdet timer 14 kvinder henvendte sig mellem 10 og 24 timer efter overgrebet fandt sted og her fandtes sæd hos 9 kvinder (62 %) 1 kvinde havde ikke anmeldt forholdet timer 1 kvinde henvendte sig i dette tidsrum. Der blev ikke fundet sæd timer 7 kvinder henvendte sig i dette tidsrum. Her fandtes sæd hos 2 og 1 yderligere brugbar profil hos en kvinde (43 %). 4 kvinder havde ikke anmeldt forholdet. > 72 timer Retsmedicinere undersøgte kun 1 kvinde, der havde henvendt sig efter 72 timer. Denne kvinde havde ikke anmeldt forholdet. Undersøgelsen fandt sted 96 timer efter overgrebet, og der blev fundet sæd i prøverne. Status over året: Størstedelen (80 %) henvendte sig mindre end et døgn efter overgrebet, og vi fandt en brugbar dna-profil i ca. 60 % af sagerne. Kun få henvendte sig mere end et døgn efter overgrebet, og af disse 9 var de 5 forhold ikke meldt til politiet. Retsmedicinerne undersøgte kun 1 kvinde mere end 3 døgn efter et overgreb, og her blev der faktisk fundet sæd. Om der var nok til en dna-profil vides ikke, da overgrebet ikke blev anmeldt, og prøven derfor ikke profilbestemt. Konklusionen må være, at centerets udvidede tilbud er berettiget. Kun få har gjort brug af det, og sporsikring er mulig, selv efter 48 timer. Fremadrettet arbejde: Læge Birgitte Schmidt Astrup er pr. september 2008 ansat i en ph.d. - stilling på Retsmedicinsk Institut og på Gynækologisk afd. D. Hendes projekt går bl.a. ud på at kortlægge de foreløbige 10 års indsats i Center for Voldtægtsofre i flere planer. Hvordan er det gået, hvilken udvikling er der at se, og hvordan kan vi karakterisere ofrene, voldtægterne og undersøgelserne? En anden del går ud på fremadrettet at indføre to, i denne sammenhæng nye, metoder til undersøgelse af anogenitale skader hos ofrene. Det bliver spændende at følge, og forhåbentlig kommer der tiltrængt ny viden på området. 1 Persistence of spermatozoa in the lower genital tracts of women. Silverman EM, Silverman AG.JAMA Oct 20;240(17): Persistence of spermatozoa in the vagina and cervix. Morrison AI. Br J Vener Dis Apr;48(2):

19 4. Center for Voldtægtsofre 4.1 Styregruppe Direktør Judith Mølgaard, OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Oversygeplejerske Lone Hedemand, afd. D, Odense Universitetshospital Kst. ledende overlæge Jan Schultz Larsen, afd. D, Odense Universitetshospital Afdelingssygeplejerske Annette Henriksen, afd. D, Odense Universitetshospital Politiassessor Ulla Thybo, Fyns Politi, Odense Professor Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut SDU Professor Thorkild Sørensen, Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital Sekretær for direktør Sandra Oemig, OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 4.2 Arbejdsgruppe til udarbejdelse af årsrapport 2008 Direktør Judith Mølgaard Oversygeplejerske Lone Hedemand Afdelingssygeplejerske Annette Henriksen Sygeplejerske Vibeke Sohn Ørsted Sekretær Mette Buus Rasmussen Sekretær Sandra Oemig 18

20 Center for Voldtægtsofre Odense Gynækologisk operationsgang, afd. D Sdr. Boulevard Odense C tlf (hele døgnet) Øverste daglige leder: Oversygeplejerske Lone Schulz Hedemand tlf

Center for Voldtægtsofre Årsrapport 2010. Center for Voldtægtsofre Odense

Center for Voldtægtsofre Årsrapport 2010. Center for Voldtægtsofre Odense Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2010 Forord Årsrapporten 2010 for Center for voldtægtsofre på Odense Universitetshospital giver et billede af omfanget og karakteren af de henvendelser der har

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2009

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2009 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2009 Forord Dette er en samlet rapport om aktiviteter i Center for Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital i 2009. Centret er et behandlingscenter såvel

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2012

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2012 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2012 Forord Dette er en samlet rapport om aktiviteter i Center for Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital i 2012. Centret er et behandlingscenter såvel

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Undersøgelse af ofre og sigtede. Undersøgelse af ofre. Objektiv undersøgelse - 1. Beklædningen Hele personen afklædt

Undersøgelse af ofre og sigtede. Undersøgelse af ofre. Objektiv undersøgelse - 1. Beklædningen Hele personen afklædt Undersøgelse af ofre og sigtede A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Undersøgelse af ofre Oplysninger vedr. selve overgrebet Oplysninger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Samtale om seksualitet

Samtale om seksualitet Samtale om seksualitet - Samtaler med 14 kvinder i alderen 15-30 år set akut i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, København Af sygeplejerske Charlotte Ejsing Sex?? Prævention? Forældre?? Kæreste???????????????

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking Statens største it-leverandør risikerer at få en sag på halsen. Selv vil CSC rejse et erstatningskrav mod de to tiltalte i sagen. ADGANG.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre Beslutningsforslag nr. B 117 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

BILAG 2: TRANSSKRIBERING SARA PARDING

BILAG 2: TRANSSKRIBERING SARA PARDING BILAG 2: TRANSSKRIBERING SARA PARDING Transskribering af interviewet med Sara Parding, kommunikationsansvarlig for Center for Voldtægtsofre Aarhus. Interviewet er foretaget den 27. november 2015 kl. 11.

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere