Universitetsavisen. Forskning på højt niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsavisen. Forskning på højt niveau"

Transkript

1 UMMER 7 6. MAJ ÅRGANG En moderne død Dødsstraffens historie er en del af den vestlige kulturhistorie. Det religiøse verdensbilledes sammenbrud blev indledningen til en videnskabeliggørelse af henrettelsesmetoderne og en bureaukratisering af selve henrettelsesprocessen LÆS VIDENSKABET SIDE Universitetsavisen FOTO:KIRSTINE THEILGAARD Verdens virtuelle virkelighed Chronopolitik, technostrategi, dromologi, virtuelt simuleret anti-diplomati. Nye begreber trænger sig på i international politik efter afslutningen på den postmoderne æra, mener den utraditionelle amerikanske professor James Der Derian LÆS INTERVIEW SIDE Studenterpolitikere på overlevelsestur Rænkespil, lobbyisme og stemmespekulation hører til dagens uorden når nye studenterpolitikere skal lære at klare sig i universitetets styrende organer. Universitetsavisen har været med på studenterpolitisk træningslejr og kan afsløre de nyeste fiduser fra Forenede Studenterråd LÆS REPORTAGE SIDE 4-5 Forskning på højt niveau Københavns Universitet er med helt i toppen inden for molekylærbiologi. Takket være professor Flemming Poulsens ihærdige indsats - og en gavmild privat fond - har Institut for Molekylærbiologi været i stand til at indkøbe to kæmpestore elektromagneter som gør det muligt at tegne billeder af de proteinmolekyler der styrer levende celler. Hermed er Københavns Universitet på landkortet over verdens førende centre for NMRspektroskopi - og en kilde til nye opfindelser i den bioteknologiske industri. LÆS KÆMPEPORTRÆT SIDE 6-8 FOTO: MIKE KÖLLÖFFEL DEBAT SIDE 15 MEDDELELSER SIDE 16 SÆRLIGE FORELÆSNINGER SIDE 22

2 Universitetsavisen Begyndervanskeligheder Otte døgn bogstaveligt talt neddykket i koreansk kultur sætter sine spor. Her taler jeg ikke om problemerne med at sidde i timevis i lotusstilling og med to pinde forsøge at holde fast på (...)en masse af Sydkoreas nationalspise, kimchile - alt sammen skyllet ned med lunken risvin og grøn te. Nej, de virkelige problemer er forbundet med at komme op på en elegant måde, takke værterne og derefter begynde at gå. John E. Andersen, International sekretær og rejseledsager for Kjeld Møllgård, Magisterbladet 8, NOTER KUMMENTAR Demokratiet blomstrer Et universitet er ikke en fabrik der producerer grydeklare ansatte til industrien, men et sted hvor studerende har en mulighed for at udvikle deres talenter og styrke deres kreativitet. Sådan står der i boksen med de smukke koreanske skrifttegn i avisudklippet ovenfor. Det var hvad journalisten fra en af Sydkoreas store dagblade havde valgt at fremhæve fra et længere interview som jeg gav under et besøg for nyligt i Sydkorea. Denne udtalelse, der næppe ville have skabt overskrifter herhjemme, fremkaldte en vis undren og opmærksomhed i Sydkorea. Sammen med chefen for det internationale arbejde på Københavns Universitet, John E. Andersen, var jeg inviteret af Korea Foundation for at besøge et antal universiteter og prøve at få et dybere indtryk af et land med en glorværdig fortid og en imponerende aktuel udvikling, både økonomisk og uddannelsesmæssigt. Selvom der er store kulturelle og organisatoriske forskelle mellem universiteter i Danmark og i Sydkorea, så er vi alligevel forbundne gennem ambitionen om at nå det højeste niveau i forskning og uddannelse. KU har allerede forsknings- og udvekslingssamarbejde med flere af de bedste universiteter, der på visse felter er i verdensklasse. Deres adgangskrav er tilsvarende høje. Under den nuværende præsident Kim Dae Jung, der i december 2000 modtog Nobels Fredspris, er der satset meget på demokratiseringsprogrammer og på at give fri og lige adgang til uddannelse. Målet om National Prosperity on the Basis of Education minder om vor egen regerings fokusering på den vidensbaserede økonomi. Et koreansk ordsprog siger at den far der tænker ti år frem for sin søn, han planter et træ. Den far der derimod planlægger for de næste 100 år, han investerer i uddannelse. (På trods af de koreanske ordsprog, så finder man dog en ganske stor og stigende procentdel af kvindelige studerende.) Med det niveau som forskning og uddannelse på kort tid har nået i Sydkorea, er et øget samarbejde både attraktivt og velmotiveret. Men universiteter er jo hverken rejsebureauer eller flyselskaber, og det er ikke et mål i sig selv at transportere studerende eller lærere rundt omkring i verden. Den vigtigste motivation er måske ikke engang alene at nå en højere faglig kompetence og kvalitet, men at supplere den traditionelle uddannelse og forskning med bevidsthed om kulturel forskellighed og evnen til at lære og virke i og med fremmede kulturer og sprog. Universiteter verden over og ikke mindst i Asien har spillet og spiller stadig en fremtrædende rolle i kampen for demokrati og basale menneskerettigheder. På vores rejse i Korea oplevede vi også store, men fredelige studenterdemonstrationer. Og vi besøgte campusser hvor studerende og lærere havde taget initiativ til opgør der har fået afgørende betydning i landets historie. Af Kjeld Møllgård, rektor KJELD I KOREA Mens Kjeld Møllgårds udtalelser sjældent skaber overskrifter herhjemme, vækker de stor opsigt i Sydkorea. Det gav erindringer om Københavns Universitets måske mere beskedne, men ikke uvæsentlige bidrag til kampen for demokrati og ytringsfrihed. Fra den nyere universitetshistorie er der Niels Bohr-symposiet som min forgænger i rektorembedet organiserede i 1989, hvor Andrey Sakharov var den mest nærværende fraværende deltager. Siden har Københavns Universitet åbnet sine døre for Václav Havel, Ibrahim Rugova fra Kosova og den kinesiske dissident Wei Jingshen. I maj sidste år bød Københavns Universitet også Dalai Lama velkommen. De nævnte har alle fået stillet talerstolen i festsalen med dens inskription I ånd og sandhed til deres rådighed. Mens vi var i Sydkorea sprang kirsebærtræerne ud og forvandlede alt til et drømmelandskab af hvide blomster. Videnskabeligt samarbejde i forskning og uddannelse skaber også forvandlinger. Et universitet er andet og mere end undervisning og forskning. Et godt universitet er med til at skabe basis for at demokratiet kan blomstre og menneskerettigheder folde sig ud. KU har overskud Københavns Universitets driftsregnskab for 2000 viser et pænt overskud på 10,8 millioner kroner på ordinær virksomhed. I 1999 havde universitetet et underskud på 30,6 millioner kroner. Årets resultat for 2000 er således på 41,4 mio. kr. I løbet af 2000 er økonomistyringen blevet styrket, og det er lykkedes for universitetet at bremse op i løbet af året, siger universitetsdirektør Else Sommer. Overskuddet er sammensat af forholdsvis store variationer mellem hovedområderne. I 2000 har tre fakulteter underskud. Særlig for Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab er resultatet blevet bedre end forudset. For Naturvidenskab skyldes det blandt andet større engangsindtægter end ventet. For både Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab har institutterne vist større tilbageholdenhed end beregnet. I Fællesadministrationen, fordelingsområdet og på Jura er der væsentlige mindreforbrug i Samtidig er omfanget af ekstern finansiering vokset kraftigt i særligt i sidste kvartal. De samlede overhead indtægter har derfor været større end ventet. Selv om driftsregnskabet viser et pænt overskud, er det nødvendigt at fortsætte arbejdet med at intensivere økonomistyringen, herunder ikke mindst indtægtsprognoserne, fastslår Else Sommer. Unge økonomer samlet i København Økonomisk Institut på KU var for nylig vært ved en stor international konference, The 6th Spring Meeting of Young Economists. Martin Browning, professor i økonometri på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, talte om husholdningers forbrugsmønster. Martin Browning var i stand til at demonstrere at den fremmeste teori for husholdningers forbrug som ikke tidligere overbevisende har kunnet eftervises af data, faktisk stemte godt overens med den virkelige verden når man tog højde for at mange husholdninger har børn. Martin Browning har bl.a. skrevet flere artikler sammen med den seneste Nobelprismodtager i Økonomi, James Heckman (se portræt i Universitetsavisen nummer 4, 2001). Professor Philippe Aghion fra Harvard University og University College London holdt en forelæsning om de såkaldte tredje generationsmodeller til forklaring af finansielle kriser som gjorde ham i stand til at forklare forløbet af Asien-krisen i På konferencen var der udover de to hovedtalere desuden præsentationer fra de omkring 220 deltagere. Ændrede holdninger til forskning Danskernes interesse for forskning er steget betydeligt fra , viser en ny rapport med titlen Folk og Forskning. Den er lavet af Analyseinstitut for Forskning og baseret på personlige interviews af et repræsentativt udsnit af befolkningen. Den sundhedsvidenskabelige forskning betragtes af danskerne som den allervigtigste både i 1997 og 2000, og der er et ønske om at den danske forskningsindsats styrkes på det sundhedsvidenskabelige område. En stor del af befolkningen, viser undersøgelsen, mener at staten bruger for få penge på forskning i det hele taget. I dag forbinder danskerne forskning med konkrete, specifikke områder som medicinsk forskning snarere end brede definitioner som videnskabelige undersøgelser der var topscorer i Forventningerne til forskningen er samtidig blevet mere moderat, og tilliden til de danske forskere er dalende, men det kan hænge sammen med at tilliden til offentlige personer generelt er nedadgående i perioden, hedder det i rapporten. Universitetsavisen Krystalgade 16, 1172 København K Tlf Fax E-post: Telefontid: Alle dage kl Redaktion: Richard Bisgaard (ansv.), og Lise K. Lauridsen Redaktionel uafhængighed Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren. Resten af avisen redigeres efter gængse journalistiske nyhedskriterier og kan således ikke tages som udtryk for ledelsens synspunkter og prioriteringer. Meddelelsesstof og abonnement: Gry Gaihede og Kirsten Haagensen Annoncer: ADVICE-Media og Marketing, Kong Hans Gade 17, 9100 Ålborg, tlf Layout: Rumfang Prepress: Furland Grafisk Tryk: Dagbladet Ringsted Oplag: Medlem af Dansk Fagpresse Avisen udgives af Københavns Universitet 20 gange årligt og sendes til alle studerende og ansatte. Abonnement: 100 kr. årligt. For udlandet 200 kr. årligt. Udebliver avisen rettes henvendelse direkte til det stedlige postkontor. Ved længere tids udeblivelse til: Studieadministrationen, att. Inger Pedersen, tlf eller Anne Grete Skrydstrup, tlf , Fiolstræde 22, 1171 København K. Debat- og læserindlæg modtages gerne på diskette og med print. Skriv venligst hvilket tekstbehandlingsprogram, der er brugt. Deadline (kl. 10) Nr. Udkommer Meddelelser Debat 8 10/5 30/4 2/5 9 25/5 14/5 16/5 10 7/6 28/5 30/5

3 Universitetsavisen ORSKNING Forskningskroner på afveje Skatteydermidler(til forskning, red.), som af lovens fædre var forudsat udmøntet gennem uafhængige forskningsråd, finder oftere og oftere andre veje. Fra kronik af lektor, dr. phil Bente Rosenbeck, formand for Statens Humanistiske Forskningsråd, Berlingske Tidende den 21 marts 2001 Cigarkasserne lever stadig Embedsmænd i ministerier uddeler i stigende grad forskningsmidler uden uvildige fagfolks vurdering. Det er en uskik, mener flere af formændene for de statslige forskningsråd og stiller spørgsmål ved om det kan kaldes fri forskning FOTO: SCANPIX/NORDFOTO f Lise K. Lauridsen orskningsmidler bliver i stigende grad både udbudt og uddelt af de same embedsmænd som i nogle ilfælde udstikker regler for foreling af forskningskronerne g behandler klager fra forbiåede ansøgere. Det mener flee af formændene for statens orskningsråd er under al kriik. Ud over risikoen for at forskingen bliver knap så fri, er roblemet at alt for meget risierer at blive stemplet som orskning. Det betyder reelt at er bliver færre midler til den rie forskning på universitetere, og at begrebet forskning blier udvandet, mener formændne for statens forskningsråd er rådgiver ministerierne og urderer hvilken forskning der kal have penge. Formanden for Statens Huanistiske Forskningsråd SHF) og lektor på Københavns niversitet Bente Rosenbeck ar beskrevet ministeriernes skik i en kronik i Berlingske idende i slutningen af marts. un mener det er forskernes og kke embedsmændenes opgave t vurdere om den dybe talleren skal opfindes igen. Ministeriernes praksis komer bag på mig. Det er uetisk g dårlig forvaltningspraksis. åde rådssystemet og sektororskningsinstitutionerne har n struktur så de er i stand til vurdere hvad der er god forskning uafhængig af politiske interesser, men med ministeriernes egne forskningsprojekter bliver afhængigheden forstærket. Og så risikerer forskningsresultaterne jo at være givet på forhånd, mener Bente Rosenbeck. At politikere og embedsmænd har behov for at få udført forskning er helt legitimt. Men måden er forkert, mener formanden for SHF. Formanden for Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Hans Gullestrup, giver hende ret. Der er grænser for hvad vi vil gå med til at kalde forskning. Derfor vil vi ikke stå model til en procedure hvor det nærmest er givet på forhånd hvem der skal stå for forskningsarbejdet, og hvad der skal komme ud af det. Der er uden tvivl brug for at få løst både udredningsopgaver og udviklingsinitiativer i såvel ministerierne som i samfundet som helhed, men så kald det dét, og ikke forskning som det ofte er tilfældet i dag, siger Hans Gullestrup. I Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri melder udviklings- og forksningsdirektør Flemming Duus Mathiesen hus forbi. Sådan foregår forvaltningen af forskningsmidler ikke hos os. Vi er også interesseret i at få den bedste forskning. Og vi strammede kursen op for flere år siden. Vi har medlemmer fra forskningsrådene i de rådgivende udvalg. Med hensyn til de konkrete programmer i udbud har vi en helt koordineret procedure til vurdering af hvad der er den bedste forskning, siger Flemming Duus Mathiesen. Det har ikke været muligt at få bekræftet kritikpunkterne i de ministerier Universitetsavisen har talt med. Nye cigarkasser Flere af formændene kalder ministeriernes praksis for en ny slags cigarkasser. Cigarkassebegrebet går på forskningspuljer der er målrettet et specielt projekt eller en bestemt problemstilling. Princippet tager sigte på at gøre forskningen mere rettet mod aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Men forskerne er kritiske over for cigarkasserne fordi de meget let underminerer den frie forskning ved at eliminere al konkurrence. Med sidste års forskningsforlig har politikerne officielt gjort op med cigarkasseprincippet. Men ifølge Mogens Flensted- Jensen, formand for Statens Jordbrugs og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, har de mange år med cigarkasser sat sine spor. Politikere og embedsmænd har vænnet sig til umiddelbart at få opfyldt deres meget konkrete ønsker om ny forskning. Rådenes langsomme og omstændelige arbejdsform kan derfor virke som en hæmsko for ministerierne. Det vi i rådene skal lære os, er at kunne handle hurtigt og effektivt når der er et presserende behov. Ellers bliver konsekvensen at nødvendig forskning ikke bliver udført i tide, siger Mogens Flensted-Jensen. Når ministerierne tager beslutninger om uddelingen af forskningsmidler uden faglig vurdering af uafhængige forskerråd eller hen over hovedet på sektorforksningsinstitutionernes, så undermineres de love og regler der skal sikre forskningens uafhængighed, mener formanden for SJVF. Men der kan også være andre grunde til at kortslutte forskningssystemet: Hvis man ønsker at kalde noget for forskning som reelt ikke er det, så kan man omgå EU s lovgivning om at man ikke må give direkte erhvervsstøtte, forklarer Mogens Flensted- Jensen. Hvis forskningsrådene kommer til at virke som gummistempler i sådanne sammenhænge, bliver troværdigheden undermineret, mener han: Og hvad skal vi så være der for? Forskningsråd for træge Steen Krenk er formand for det teknisk-videnskabelige forskningsråd. Han mener ikke nødvendigvis at der skal femten akademikere til at administrere UDVANDET Forskning er blevet så meget et plusord at alt for meget stemples forskning uden at være det, mener flere af formændene for statens forskningsråd. alle forskningsmidler. Forskningsrådssystemet er på grund af lovgivningen alt for tungt at danse med. Hvad er meningen med at have et rådssystem hvor medlemmerne knokler med lodderne på guldvægten for at fordele en meget lille sum penge, mens bare energiforskningsprogrammet råder over flere penge end vi har. Det er en lille smule overdrevet at forretningsgangen er så tung i rådssystemet, siger Steen Krenk. Han kan ikke se noget odiøst i at ministerierne udbyder nye forskningsfelter og udmønter pengene. Formændende for de sundheds- og naturvidenskabelige forskningsråd mener heller ikke at ministeriernes omgang med forskningsmidler er noget problem. Bevidste om problemet Formanden for sektorforskningsinstitutionernes direktører, Ib Andersen, er principielt enig i kritikken af at kvalitetsvurdering af forskning og politiske strategier skal være adskilt. Som direktør for Arbejdsmiljøinstituttet der hører til i Arbejdsministeriet, mener Ib Andersen at der også i ministerierne er øget bevidsthed om at nødvendigheden af at skille de politiske interesser fra de forskningsfaglige. Arbejdsministeriet er et af de ministerier der bliver nævnt når talen falder på sammenblanding af forskning og udviklingsopgaver. Men det er ifølge Ib Andersens vurdering ikke tilfældet på arbejdsmiljøområdet. Forskningsrådene har ikke den store kompetence på et område som arbejdsmiljø. De er gode til de helt klare discipliner inden for universitetsforskning, men når det gælder tværfaglighed er de ikke ligefrem verdensmestre. Til problemorienteret forskning trækker ministerierne naturligt nok på sektorforskningsinstitutionerne. Men selvfølgelig skal der være etiske principper for hvordan midlerne bliver delt ud, og i nogle ministerier kan der måske være behov for at stramme op på kravene, siger Ib Andersen. Læs også Bente Rosenbecks kronik på:

4 Universitetsavisen TUDENTERPOLITIK tudenterpolitikere å overlevelsestur an du tælle til et flertal, spise pindemadder, diskutere niversitetspolitik og bevare det kølige overblik? et skal de nye studenterpolitikere i orenede Studenterråd ære når de tager på tudenterpolitisk ræningslejr f Lise K. Lauridsen ortset fra en influenzaramt fakultetsdirektør i overkøjen ligger fakuletssekretariatet på Storstrøms niversitet hen som et hvert ndet sted i landet. Dekanen på universitetets estsjællandske fakultet Jens arslund Mikkelsen rækker vrigt et stykke papir frem med lanerne for udvidelsen af faultetetsbygninger. Ligesom ale andre universiteter med repekt for sig selv vil de også i estsjælland bygge stort og flot. Prodekan Mads Bieringørensen nikker, bakker på pien og skriver videre på et brev il fakultetets institutter om vordan studiekvaliteten kan orbedres gennem revision af tudieordningerne. Vi befinder os midt i Forenee Studenterråds årlige studenerpolitiske rollespil. Weekenens sager er en god blanding af fiktion og fakta. De garvede studenterpolitikere i Forenede Studenterråd spiller ansatte og eksterne medlemmer af fakultetsrådet på det legendariske Storstrøms Universitet. Et par arketyper og personager fra et nok så bekendt andet universitets politiske arena går igen. Og tonen og tøjstilen? Ja, du kender den selv hvis du har set eller hørt en dekan, en studieleder eller bare en underviser tale. Weekendseminaret ved Sejerøbugten sætter de nye studenterpolitikere på en hård stafet igennem universitetets politiske landskab. Men, som de gamle i de studenterpolitiske gårde siger, de studerende må hellere lave fejlene her end i virkeligheden. De nyeste studenterpolitikere i Københavns Universitets valgte forsamlinger spiller sig selv på den fiktive vestsjællandske uddannelsesinstitution. Og traditionen tro sker der her lige så meget på en weekend og lidt til som der sker på et halvt år på det ordinære universitet. Paranoia på statskundskab Deres udsendte reporter på Storstrøms Universitet snuser lidt til hvor der sker noget. Statskundskab har fået en dårlig evaluering. På informationsog kommunikationsstudier er der en fagfejde mellem dataloger og humanister der prøver at trække studieordningen i hver deres retning. Engelsk Institut kæmper med at få STÅ-procenten op. Og på fakultetets største fag historie er de studerende og ansatte så rygende uenige at al handlekraft er sat ud af spil. Driver ind til studienævnsmøde på statskundskab. Lyder som sikker katastrofe. Studieleder Ole Magnus Mølbak Andersen i tweedjakke, højhalset sweater og leopardbriller synes bare at det er brandhyggeligt at alle kunne komme på trods af den kedelige situation faget er i. Ikke bare har faget fået en evaluering med det budskab at uddannelsen ikke fungerer, VIP erne på statskundskab er også overbevist om at onde kræfter på fakultetet vil bruge lejligheden til at lukke det udsultede fag. God forsidehistorie. Studielederen har et par redningsplanker i ærmet. Eksotiske praktikophold i den tredje verden og i vestsjællands offentlige forvaltning skal give de studerende bedre kontakt til verden uden for murene. Tørklædedamen Karina Heuer Bach fra Mellemfolkeligt Samvirke får nemt solgt sin praktik i den tredje verden til de studerende. Den tredie verden er et hot emne på Vestsjælland. Fakultetets nye satsningsområde Tredieverdens demokratier i en IT tidsalder er statskundskabs store chance. Studielederen vil helst ikke dele midlerne til flere ansatte og nye uddannelser med de andre fag på fakultetet, mens de studerende ser tværfagligheden som kernen i det nye satsningsområde. Visse af de store fag vil løbe med langt størstedelen af midlerne. Og de er ikke nødvendigvis interesserede i at bevare statskundskab som fag, siger studielederen. Hvaaad?, lyder det fra de undrende studerende. Det her er vel ikke alles kamp mod alle, spørger en studerende tvivlende. Studielederen svarer uldent noget om at det er det rent faktisk. Den kvindelige adjunkt er ophidset over de studerendes tykhudethed: Hvem står over for lukning, spørger hun retorisk. Fakultetet kan vel ikke være interesseret i at et helt institut bliver sparet væk, siger en studerende. Men det er VIP erne nu ikke så sikre på. Bag kulisserne Imens studielederen på statskundskab prøver at klemme et efteruddannelseskursus på Vestkreta igennem studienævnet, er studienævnet i informations- og kommunikationsstudier ved at lave nye studieordning. Dekanen har lige været inde for at give dem et par hints til den nye studieordning. Og vupti, pludselig er der afsat hele 500 sider af pensum til dekanens fag kognitionsteori i den nye studieordning. Mens de studerende knokler sig igennem bunkerne af papirer og kæmper med paragrafferne i studieordningen, mødes studielederne i The Faculty Club. Dekanatet varmer op til Operation Morgenløft med fransk cognac, Davidoff cigarer og masser af chokolade. Vi er her alle sammen, vi er her alle sammen..., synger dekanen. Et helt andet sted i huset gør det teknisk-administrative personale klar til at mødes med ledelsen. Fru Svenson, kantinens økonoma, får sig en kaffetår med rengøringsdamen Rillo. Fakultetets rygrad, som TAP-gruppen kalder sig, har lavet et forslag til ledelsen. De vigtigste punkter er at det vil blive nødvendigt at ansætte flere TAP ere hvis fakultetet udvider og skal have studerende fra den tredje verden som der er planer om. Og så vil der blive brug for efteruddannelse af TAP erne. Vi bliver nødt til at lære at tale bedre engelsk, og vi skal også lære at lave fremmed og religiøs korrekt mad hvis vi skal til at have en masse kursister fra den tredie verden, siger fru Svenson. Historie i hårdknude Stemningen i det lille lokale hvor studienævnet på historie holder ekstraordinært møde, får duggen til at drive ned af ruderne. Studieleder Bjarke Oxlund kommer en time for sent til mødet med meldingen om at de studerende står så stejlt på ikke at ændre studieordningen at historie risikerer at blive reduceret til et hattedamefag. Tonen er skarp. De ansatte er brændt godt varme på at droppe nogle af de gamle bindinger på historiske perioder. Men de studerende er ikke begejstrede: Med det her forslag er alt historie fra før 1850 røget ud af studieordningen. Så mister vi en del af vores kernefag, siger en studerende. Det kan VIP erne og studielederen ikke se er noget problem. Faktisk giver studieordningen en enorm valgfrihed. Men de studerende har ikke lyst til at haste en ny studieordning igennem når der ikke var noget galt med den gamle. Men det bliver vi altså nødt til hvis vi skal have del i midler-

5 Nye 48 timer I krig, kærlighed og studenterpolitik gælder alle kneb. Derfor har Forenede Studenterråd en lang tradition for gennem rollespil at oplære nye studenterpolitikere i universitetets forunderlige demokrati. I en fjern, fjern fortid opfandt nogle studenterpolitikere et hypotetisk universitet der blot eksisterer en enkelt weekend om året. De studerende drager afsted i bus til en kursusejendom et sted på de sjællandske øer(...),og her tager 48 timers mødehelvede sin begyndelse. Fra indledning til artikel om parlamentarikseminar, Studentermagasinet, april 2000 Universitetsavisen e fra flerårsaftalen, siger lekor Mathilde Thornberg. I øvrigt er der heller ikke ængere nogle undervisere der an undervise i emner fra før 850. Og de studerende er heler ikke specielt interesserede i ldre historie, viser instituttets tatistikker. Så bliver det ligesom på Paum Instituttet i København vor de studerende ikke kan få ndervisning, men skal til eksaen alligevel, siger den godt verophedede kvindelige lekor. De studerende og den tredje IP er påpeger at studienævnet un skal forholde sig til studierdningen og ikke til lærerkaaciteten. Men vi skal samarbejde, og vis I ikke vil det, så kan vi hole op med at være søde, truer en kvindelige lektor. Har I været det, lyder det ystet fra en af de studerende. De studerende føler sig preset, og VIP erne synes de studeende er ukonstruktive. Diskusionen går i ring uden nogen orsoning. ræthed og forvirring odt tyve studerende fra fakuletets fire studienævn er samlet il koordinerende fagrådsmøde. e har konspireret og holdt øder den halve nat og en hel ag, så de er ved at være godt øre. En ny og mere humanistisk rejet studieordning er gået gennem på Informations- og ommunikationsstudier. Og intituttet har fået sponsoreret ye computere til alle fagets tuderende. Dog med en lille emærkning om at Microsoft kal have en smule reklame ud f vennetjenesten. På engelsk er problemet den igende eksamensaktivitet, og gså her arbejder de ihærdigt å den nye studieordning. De studerende fra historie orklarer at de har sat sig op mod VIP erne: Vi ved ikke om et er helt smart. Men vi er rætte, og så skal man passe på e ikke løber om hjørner med s. Reelt ved vi bare ikke om vi ar sagt nej til en god studieordning, fortæller en studerende fra historie. De studerende fra statskundskab har en bøn til de andre om at gå med til en øget bemanding på instituttet. De andre studerende bakker op om forslaget. Dekanatet har sat lidt rigeligt med penge af til sig selv på budgettet. De kunne jo passende gå til flere undervisere på statskundskab, lyder et forslag. Også ledelsens byggeplaner vil de studerende gerne stikke en kæp i hjulet på, men det bliver svært. Kun tre ud af femten medlemmer i fakultetsrådet er studerende. Resten af de ansatte er for byggeplanerne. VIP erne er ved at komme i bukserne over det byggeri. De vil bare have deres tårn med fire-stjernet restaurant på toppen og udsigt over Sejerøbugten. Men der mangler altså 12 millioner hvis det skal løbe rundt, forklarer en studerende. Eneste pression de studerende har, er at komme med skrækvisionerne for hvad byggeriet vil betyde. Endnu et udvalg bliver nedsat til at tage kontakt til Undervisningsministeriets Byggedirektorat. Og så bliver jagten på TAP ernes, VIP ernes og de eksterne medlemmers gunst blæst ind. Stemmer til salg En reception på fakultetet åbner alle dørene for folk med hang til at sælge og købe stemmer. Som aftenen skrider frem danser lobbyisterne omkring pindemadderne, punchbowlen og de hede hensigtserklæringer. Hvorfor kommer der ingen studerende og prøver at overbevise mig, lyder det skuffet fra MS-kvinden der har fået et festligt sort tørklæde om hovedet med frynser. Temaet for aftenens peptalk er Vestsjælland lokomotivet i væksttoget. Og der bliver ikke sparet på det polytekniske billedsprog om broer, toge, veje og skibe i festtalerne. Men natten er endnu ung for rænkespil og stemmespekulation. Et par ihærdige studerende passer amtsborgmesteren op ved baren. Et andet sted får betjenten sig en øl og en snak om sikkerhed med de studerende. Og på dekankontoret er der også lys og gang i cigarerne. Universitetets maskinpark kører på højeste blus for at få skrevet nye studieordninger, forslag til satsningsområde og hvad der ellers er af små kæpheste rundt omkring blandt fakultetsbefolkningen. Tæl til flertal Dagen derpå. Fakultetsrådsmødet skal i gang. Nu skal nattens aftaler og stemmetællinger stå deres prøve. Først det rare. Nye initiativer der kan betyde flere penge til det vestsjællandske fakultet. Alle er enige om at være glade. Satsningsområdet er derimod sværere at sluge for især de studerende der selv er kommet med oplægget til placeringen af satsningsområdet. Men dekanatets tilføjelser er lidt kryptiske. For eksempel er en tredjedel af alle midlerne sat af til en storstilet konference. Men det rigtige argument bliver aldrig fundet frem af de studerende. Og forslaget bliver vedtaget. Også evalueringen af statskundskab er på dagsordenen. Studielederen forklarer at de nye praktikaftaler vil være med til at rette op på nogle af evalueringens i øvrigt urimelige kritik. En ny studieordning hvor de politologiske teorier er skiftet ud med medarbejdudvikling, mere økonomi og så en smule tredie verden til at krydre det hele med, skal gøre uddannelsen mere målrettet. Også de andre stærkt barberede studieordninger bliver vedtaget uden håndsoprækning. Dog med enkelte protester: Det lyder som om om de studerende får carte blanche i SKØDER to semestre til at lave hvad de vil. Jeg kan ikke stå inde for den slags makværk, erklærer studielederen fra historie om informationstudiers nye studieordning med en helt ny spændende eksamensform: 60 minutters kaminpassiar uden censur. Dekanernes mange likvider er et andet hot emne. En VIP er foreslår at pengene skal gå til forskning, og de studerende glemmer at komme statskundskab i møde og fører i stedet TAP ernes sag. Så meget at amtsborgmester Lars Bangert Struwe hidser sig gevaldigt op over at TAP erne tilsyneladende har købt de studerendes stemmer. Maskefald Efter frokosten smider de gamle studenterpolitikere forklædningen. Nu skal der evalueres. Den konede kjoleklædte studieleder på engelsk forvandler sig til en sortklædt studerende med partisantørklæde. Prodekanen har mistet både pibe, sixpence og fuldskæg efter frokosten. Andre er gledet så meget i et med udklædningen at de til forveksling stadigvæk ligner de fiktive ansatte på Storstrøms Universitet. De nye studenterpolitikere får ros. De har på trods af et virkeligt hårdt program klaret skærene næsten uden fodfejl. Fælderne der skulle spille fagene ud mod hinanden blev behændigt undgået. Et bedre lobbyarbejde kunne have fået vendt et par sager, men det virkede som om overblikket manglede. Spillet her er en god lærestreg i at passe på med at fokusere på én ting. Satsningsområdet åd I til vores store overraskelse, mens I fik kørt jer selv ud på et sidespor hvad angår byggesagen. Folk bliver irriterede hvis I kører videre med en sag som er ligegyldig eller som Vi yder køberrådgivning og sørger for fuld berigtigelse af din handel. Vi tilbyder følgende FASTE ENHEDSPRISER, som er gældende for hele landet: kr. - enfamilieshuse kr. - ejerlejligheder kr. - sommerhuse incl. moms og uanset købesummens størrelse. NO BUY - NO BILL - sikkerhed: Bliver ejendomshandlen ikke til noget, skal du ikke betale salær - det gælder uanset, hvor mange nitter du løber ind i, inden du finder den rigtige ejendom. BOLIGADVOKATER - et sikkert køb FORÆLDREKØB KØB EN STUDIEBOLIG TIL DIT BARN Vi sørger for: Køberrådgivning og fuld berigtigelse Udarbejdelse af lejekontrakt Ansøgning om boligsikring Information om skatteforhold Hele pakken koster kr., incl. moms og uanset købesummens størrelse, og NO BUY - NO BILL - sikkerheden gælder også for forældrekøb. Tlf Åben søndag på forhånd er tabt. Og så risikerer I at de stemmer imod jer på et andet tidspunkt, lyder det vigtigste råd til de studerende. Derimod var det imponerende hvordan i fik koordineret forslaget til satsningsområdet på tværs af fag. Det tog fusen på os, indrømmede dekanen. Generelt synes de studerende at rollespillet har været en lærerig oplevelse. Et par studerende synes dog den manglende tid ind imellem gjorde spillet for presset og også lidt urealistisk: De meget komplicerede sager og de konstruerede roller gjorde det ind imellem også svært at tage lobbyarbejdet seriøst, siger en filosofistuderende. De sidste to dage har været meget forvirrende, derfor havde vi ikke vores bagland i orden da vi sad til fakultetsrådsmødet, forklarer en anden. Men som et par af de garvede studenterpolitikere beretter, er der ikke langt fra de fiktive sager på Storstrøms Universitet til den virkelige verdens uddannelsespolitik: Mange af sagerne virker måske langt ude, men det viser sig faktisk at virkeligheden overgår de fleste af vores fantasifulde påfund, siger Lars Bangert Struwe der er cand.mag i historie. Det Vestsjællandske Fakultet på Storstrøms Universitet er et fiktivt sted. Enhver lighed med virkelige sager og personer skal derfor ikke tages for alvorligt. UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING TIL PRIVATE Kgs. Nytorv 15, 1. sal (v/magasin) DK-1050 København K Telefon Fax Åbningstider: Man-fre Søn

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

8 danske succeshistorier 2002-2003

8 danske succeshistorier 2002-2003 8 danske T E K N I S K - V I D E N S K A B E L I G F O R S K N I N G succeshistorier 2002-2003 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Små rør med N A N O T E K N O L O G I stor betydning Siliciumteknologien,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen

Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen Det talte ord gælder Kære nye studerende! Rigtig hjertelig velkommen til Københavns Universitet! Hvis jeg nu siger: Pladderaber! Landkrabber!

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere