Universitetsavisen. Forskning på højt niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsavisen. Forskning på højt niveau"

Transkript

1 UMMER 7 6. MAJ ÅRGANG En moderne død Dødsstraffens historie er en del af den vestlige kulturhistorie. Det religiøse verdensbilledes sammenbrud blev indledningen til en videnskabeliggørelse af henrettelsesmetoderne og en bureaukratisering af selve henrettelsesprocessen LÆS VIDENSKABET SIDE Universitetsavisen FOTO:KIRSTINE THEILGAARD Verdens virtuelle virkelighed Chronopolitik, technostrategi, dromologi, virtuelt simuleret anti-diplomati. Nye begreber trænger sig på i international politik efter afslutningen på den postmoderne æra, mener den utraditionelle amerikanske professor James Der Derian LÆS INTERVIEW SIDE Studenterpolitikere på overlevelsestur Rænkespil, lobbyisme og stemmespekulation hører til dagens uorden når nye studenterpolitikere skal lære at klare sig i universitetets styrende organer. Universitetsavisen har været med på studenterpolitisk træningslejr og kan afsløre de nyeste fiduser fra Forenede Studenterråd LÆS REPORTAGE SIDE 4-5 Forskning på højt niveau Københavns Universitet er med helt i toppen inden for molekylærbiologi. Takket være professor Flemming Poulsens ihærdige indsats - og en gavmild privat fond - har Institut for Molekylærbiologi været i stand til at indkøbe to kæmpestore elektromagneter som gør det muligt at tegne billeder af de proteinmolekyler der styrer levende celler. Hermed er Københavns Universitet på landkortet over verdens førende centre for NMRspektroskopi - og en kilde til nye opfindelser i den bioteknologiske industri. LÆS KÆMPEPORTRÆT SIDE 6-8 FOTO: MIKE KÖLLÖFFEL DEBAT SIDE 15 MEDDELELSER SIDE 16 SÆRLIGE FORELÆSNINGER SIDE 22

2 Universitetsavisen Begyndervanskeligheder Otte døgn bogstaveligt talt neddykket i koreansk kultur sætter sine spor. Her taler jeg ikke om problemerne med at sidde i timevis i lotusstilling og med to pinde forsøge at holde fast på (...)en masse af Sydkoreas nationalspise, kimchile - alt sammen skyllet ned med lunken risvin og grøn te. Nej, de virkelige problemer er forbundet med at komme op på en elegant måde, takke værterne og derefter begynde at gå. John E. Andersen, International sekretær og rejseledsager for Kjeld Møllgård, Magisterbladet 8, NOTER KUMMENTAR Demokratiet blomstrer Et universitet er ikke en fabrik der producerer grydeklare ansatte til industrien, men et sted hvor studerende har en mulighed for at udvikle deres talenter og styrke deres kreativitet. Sådan står der i boksen med de smukke koreanske skrifttegn i avisudklippet ovenfor. Det var hvad journalisten fra en af Sydkoreas store dagblade havde valgt at fremhæve fra et længere interview som jeg gav under et besøg for nyligt i Sydkorea. Denne udtalelse, der næppe ville have skabt overskrifter herhjemme, fremkaldte en vis undren og opmærksomhed i Sydkorea. Sammen med chefen for det internationale arbejde på Københavns Universitet, John E. Andersen, var jeg inviteret af Korea Foundation for at besøge et antal universiteter og prøve at få et dybere indtryk af et land med en glorværdig fortid og en imponerende aktuel udvikling, både økonomisk og uddannelsesmæssigt. Selvom der er store kulturelle og organisatoriske forskelle mellem universiteter i Danmark og i Sydkorea, så er vi alligevel forbundne gennem ambitionen om at nå det højeste niveau i forskning og uddannelse. KU har allerede forsknings- og udvekslingssamarbejde med flere af de bedste universiteter, der på visse felter er i verdensklasse. Deres adgangskrav er tilsvarende høje. Under den nuværende præsident Kim Dae Jung, der i december 2000 modtog Nobels Fredspris, er der satset meget på demokratiseringsprogrammer og på at give fri og lige adgang til uddannelse. Målet om National Prosperity on the Basis of Education minder om vor egen regerings fokusering på den vidensbaserede økonomi. Et koreansk ordsprog siger at den far der tænker ti år frem for sin søn, han planter et træ. Den far der derimod planlægger for de næste 100 år, han investerer i uddannelse. (På trods af de koreanske ordsprog, så finder man dog en ganske stor og stigende procentdel af kvindelige studerende.) Med det niveau som forskning og uddannelse på kort tid har nået i Sydkorea, er et øget samarbejde både attraktivt og velmotiveret. Men universiteter er jo hverken rejsebureauer eller flyselskaber, og det er ikke et mål i sig selv at transportere studerende eller lærere rundt omkring i verden. Den vigtigste motivation er måske ikke engang alene at nå en højere faglig kompetence og kvalitet, men at supplere den traditionelle uddannelse og forskning med bevidsthed om kulturel forskellighed og evnen til at lære og virke i og med fremmede kulturer og sprog. Universiteter verden over og ikke mindst i Asien har spillet og spiller stadig en fremtrædende rolle i kampen for demokrati og basale menneskerettigheder. På vores rejse i Korea oplevede vi også store, men fredelige studenterdemonstrationer. Og vi besøgte campusser hvor studerende og lærere havde taget initiativ til opgør der har fået afgørende betydning i landets historie. Af Kjeld Møllgård, rektor KJELD I KOREA Mens Kjeld Møllgårds udtalelser sjældent skaber overskrifter herhjemme, vækker de stor opsigt i Sydkorea. Det gav erindringer om Københavns Universitets måske mere beskedne, men ikke uvæsentlige bidrag til kampen for demokrati og ytringsfrihed. Fra den nyere universitetshistorie er der Niels Bohr-symposiet som min forgænger i rektorembedet organiserede i 1989, hvor Andrey Sakharov var den mest nærværende fraværende deltager. Siden har Københavns Universitet åbnet sine døre for Václav Havel, Ibrahim Rugova fra Kosova og den kinesiske dissident Wei Jingshen. I maj sidste år bød Københavns Universitet også Dalai Lama velkommen. De nævnte har alle fået stillet talerstolen i festsalen med dens inskription I ånd og sandhed til deres rådighed. Mens vi var i Sydkorea sprang kirsebærtræerne ud og forvandlede alt til et drømmelandskab af hvide blomster. Videnskabeligt samarbejde i forskning og uddannelse skaber også forvandlinger. Et universitet er andet og mere end undervisning og forskning. Et godt universitet er med til at skabe basis for at demokratiet kan blomstre og menneskerettigheder folde sig ud. KU har overskud Københavns Universitets driftsregnskab for 2000 viser et pænt overskud på 10,8 millioner kroner på ordinær virksomhed. I 1999 havde universitetet et underskud på 30,6 millioner kroner. Årets resultat for 2000 er således på 41,4 mio. kr. I løbet af 2000 er økonomistyringen blevet styrket, og det er lykkedes for universitetet at bremse op i løbet af året, siger universitetsdirektør Else Sommer. Overskuddet er sammensat af forholdsvis store variationer mellem hovedområderne. I 2000 har tre fakulteter underskud. Særlig for Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab er resultatet blevet bedre end forudset. For Naturvidenskab skyldes det blandt andet større engangsindtægter end ventet. For både Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab har institutterne vist større tilbageholdenhed end beregnet. I Fællesadministrationen, fordelingsområdet og på Jura er der væsentlige mindreforbrug i Samtidig er omfanget af ekstern finansiering vokset kraftigt i særligt i sidste kvartal. De samlede overhead indtægter har derfor været større end ventet. Selv om driftsregnskabet viser et pænt overskud, er det nødvendigt at fortsætte arbejdet med at intensivere økonomistyringen, herunder ikke mindst indtægtsprognoserne, fastslår Else Sommer. Unge økonomer samlet i København Økonomisk Institut på KU var for nylig vært ved en stor international konference, The 6th Spring Meeting of Young Economists. Martin Browning, professor i økonometri på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, talte om husholdningers forbrugsmønster. Martin Browning var i stand til at demonstrere at den fremmeste teori for husholdningers forbrug som ikke tidligere overbevisende har kunnet eftervises af data, faktisk stemte godt overens med den virkelige verden når man tog højde for at mange husholdninger har børn. Martin Browning har bl.a. skrevet flere artikler sammen med den seneste Nobelprismodtager i Økonomi, James Heckman (se portræt i Universitetsavisen nummer 4, 2001). Professor Philippe Aghion fra Harvard University og University College London holdt en forelæsning om de såkaldte tredje generationsmodeller til forklaring af finansielle kriser som gjorde ham i stand til at forklare forløbet af Asien-krisen i På konferencen var der udover de to hovedtalere desuden præsentationer fra de omkring 220 deltagere. Ændrede holdninger til forskning Danskernes interesse for forskning er steget betydeligt fra , viser en ny rapport med titlen Folk og Forskning. Den er lavet af Analyseinstitut for Forskning og baseret på personlige interviews af et repræsentativt udsnit af befolkningen. Den sundhedsvidenskabelige forskning betragtes af danskerne som den allervigtigste både i 1997 og 2000, og der er et ønske om at den danske forskningsindsats styrkes på det sundhedsvidenskabelige område. En stor del af befolkningen, viser undersøgelsen, mener at staten bruger for få penge på forskning i det hele taget. I dag forbinder danskerne forskning med konkrete, specifikke områder som medicinsk forskning snarere end brede definitioner som videnskabelige undersøgelser der var topscorer i Forventningerne til forskningen er samtidig blevet mere moderat, og tilliden til de danske forskere er dalende, men det kan hænge sammen med at tilliden til offentlige personer generelt er nedadgående i perioden, hedder det i rapporten. Universitetsavisen Krystalgade 16, 1172 København K Tlf Fax E-post: Telefontid: Alle dage kl Redaktion: Richard Bisgaard (ansv.), og Lise K. Lauridsen Redaktionel uafhængighed Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren. Resten af avisen redigeres efter gængse journalistiske nyhedskriterier og kan således ikke tages som udtryk for ledelsens synspunkter og prioriteringer. Meddelelsesstof og abonnement: Gry Gaihede og Kirsten Haagensen Annoncer: ADVICE-Media og Marketing, Kong Hans Gade 17, 9100 Ålborg, tlf Layout: Rumfang Prepress: Furland Grafisk Tryk: Dagbladet Ringsted Oplag: Medlem af Dansk Fagpresse Avisen udgives af Københavns Universitet 20 gange årligt og sendes til alle studerende og ansatte. Abonnement: 100 kr. årligt. For udlandet 200 kr. årligt. Udebliver avisen rettes henvendelse direkte til det stedlige postkontor. Ved længere tids udeblivelse til: Studieadministrationen, att. Inger Pedersen, tlf eller Anne Grete Skrydstrup, tlf , Fiolstræde 22, 1171 København K. Debat- og læserindlæg modtages gerne på diskette og med print. Skriv venligst hvilket tekstbehandlingsprogram, der er brugt. Deadline (kl. 10) Nr. Udkommer Meddelelser Debat 8 10/5 30/4 2/5 9 25/5 14/5 16/5 10 7/6 28/5 30/5

3 Universitetsavisen ORSKNING Forskningskroner på afveje Skatteydermidler(til forskning, red.), som af lovens fædre var forudsat udmøntet gennem uafhængige forskningsråd, finder oftere og oftere andre veje. Fra kronik af lektor, dr. phil Bente Rosenbeck, formand for Statens Humanistiske Forskningsråd, Berlingske Tidende den 21 marts 2001 Cigarkasserne lever stadig Embedsmænd i ministerier uddeler i stigende grad forskningsmidler uden uvildige fagfolks vurdering. Det er en uskik, mener flere af formændene for de statslige forskningsråd og stiller spørgsmål ved om det kan kaldes fri forskning FOTO: SCANPIX/NORDFOTO f Lise K. Lauridsen orskningsmidler bliver i stigende grad både udbudt og uddelt af de same embedsmænd som i nogle ilfælde udstikker regler for foreling af forskningskronerne g behandler klager fra forbiåede ansøgere. Det mener flee af formændene for statens orskningsråd er under al kriik. Ud over risikoen for at forskingen bliver knap så fri, er roblemet at alt for meget risierer at blive stemplet som orskning. Det betyder reelt at er bliver færre midler til den rie forskning på universitetere, og at begrebet forskning blier udvandet, mener formændne for statens forskningsråd er rådgiver ministerierne og urderer hvilken forskning der kal have penge. Formanden for Statens Huanistiske Forskningsråd SHF) og lektor på Københavns niversitet Bente Rosenbeck ar beskrevet ministeriernes skik i en kronik i Berlingske idende i slutningen af marts. un mener det er forskernes og kke embedsmændenes opgave t vurdere om den dybe talleren skal opfindes igen. Ministeriernes praksis komer bag på mig. Det er uetisk g dårlig forvaltningspraksis. åde rådssystemet og sektororskningsinstitutionerne har n struktur så de er i stand til vurdere hvad der er god forskning uafhængig af politiske interesser, men med ministeriernes egne forskningsprojekter bliver afhængigheden forstærket. Og så risikerer forskningsresultaterne jo at være givet på forhånd, mener Bente Rosenbeck. At politikere og embedsmænd har behov for at få udført forskning er helt legitimt. Men måden er forkert, mener formanden for SHF. Formanden for Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Hans Gullestrup, giver hende ret. Der er grænser for hvad vi vil gå med til at kalde forskning. Derfor vil vi ikke stå model til en procedure hvor det nærmest er givet på forhånd hvem der skal stå for forskningsarbejdet, og hvad der skal komme ud af det. Der er uden tvivl brug for at få løst både udredningsopgaver og udviklingsinitiativer i såvel ministerierne som i samfundet som helhed, men så kald det dét, og ikke forskning som det ofte er tilfældet i dag, siger Hans Gullestrup. I Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri melder udviklings- og forksningsdirektør Flemming Duus Mathiesen hus forbi. Sådan foregår forvaltningen af forskningsmidler ikke hos os. Vi er også interesseret i at få den bedste forskning. Og vi strammede kursen op for flere år siden. Vi har medlemmer fra forskningsrådene i de rådgivende udvalg. Med hensyn til de konkrete programmer i udbud har vi en helt koordineret procedure til vurdering af hvad der er den bedste forskning, siger Flemming Duus Mathiesen. Det har ikke været muligt at få bekræftet kritikpunkterne i de ministerier Universitetsavisen har talt med. Nye cigarkasser Flere af formændene kalder ministeriernes praksis for en ny slags cigarkasser. Cigarkassebegrebet går på forskningspuljer der er målrettet et specielt projekt eller en bestemt problemstilling. Princippet tager sigte på at gøre forskningen mere rettet mod aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Men forskerne er kritiske over for cigarkasserne fordi de meget let underminerer den frie forskning ved at eliminere al konkurrence. Med sidste års forskningsforlig har politikerne officielt gjort op med cigarkasseprincippet. Men ifølge Mogens Flensted- Jensen, formand for Statens Jordbrugs og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, har de mange år med cigarkasser sat sine spor. Politikere og embedsmænd har vænnet sig til umiddelbart at få opfyldt deres meget konkrete ønsker om ny forskning. Rådenes langsomme og omstændelige arbejdsform kan derfor virke som en hæmsko for ministerierne. Det vi i rådene skal lære os, er at kunne handle hurtigt og effektivt når der er et presserende behov. Ellers bliver konsekvensen at nødvendig forskning ikke bliver udført i tide, siger Mogens Flensted-Jensen. Når ministerierne tager beslutninger om uddelingen af forskningsmidler uden faglig vurdering af uafhængige forskerråd eller hen over hovedet på sektorforksningsinstitutionernes, så undermineres de love og regler der skal sikre forskningens uafhængighed, mener formanden for SJVF. Men der kan også være andre grunde til at kortslutte forskningssystemet: Hvis man ønsker at kalde noget for forskning som reelt ikke er det, så kan man omgå EU s lovgivning om at man ikke må give direkte erhvervsstøtte, forklarer Mogens Flensted- Jensen. Hvis forskningsrådene kommer til at virke som gummistempler i sådanne sammenhænge, bliver troværdigheden undermineret, mener han: Og hvad skal vi så være der for? Forskningsråd for træge Steen Krenk er formand for det teknisk-videnskabelige forskningsråd. Han mener ikke nødvendigvis at der skal femten akademikere til at administrere UDVANDET Forskning er blevet så meget et plusord at alt for meget stemples forskning uden at være det, mener flere af formændene for statens forskningsråd. alle forskningsmidler. Forskningsrådssystemet er på grund af lovgivningen alt for tungt at danse med. Hvad er meningen med at have et rådssystem hvor medlemmerne knokler med lodderne på guldvægten for at fordele en meget lille sum penge, mens bare energiforskningsprogrammet råder over flere penge end vi har. Det er en lille smule overdrevet at forretningsgangen er så tung i rådssystemet, siger Steen Krenk. Han kan ikke se noget odiøst i at ministerierne udbyder nye forskningsfelter og udmønter pengene. Formændende for de sundheds- og naturvidenskabelige forskningsråd mener heller ikke at ministeriernes omgang med forskningsmidler er noget problem. Bevidste om problemet Formanden for sektorforskningsinstitutionernes direktører, Ib Andersen, er principielt enig i kritikken af at kvalitetsvurdering af forskning og politiske strategier skal være adskilt. Som direktør for Arbejdsmiljøinstituttet der hører til i Arbejdsministeriet, mener Ib Andersen at der også i ministerierne er øget bevidsthed om at nødvendigheden af at skille de politiske interesser fra de forskningsfaglige. Arbejdsministeriet er et af de ministerier der bliver nævnt når talen falder på sammenblanding af forskning og udviklingsopgaver. Men det er ifølge Ib Andersens vurdering ikke tilfældet på arbejdsmiljøområdet. Forskningsrådene har ikke den store kompetence på et område som arbejdsmiljø. De er gode til de helt klare discipliner inden for universitetsforskning, men når det gælder tværfaglighed er de ikke ligefrem verdensmestre. Til problemorienteret forskning trækker ministerierne naturligt nok på sektorforskningsinstitutionerne. Men selvfølgelig skal der være etiske principper for hvordan midlerne bliver delt ud, og i nogle ministerier kan der måske være behov for at stramme op på kravene, siger Ib Andersen. Læs også Bente Rosenbecks kronik på:

4 Universitetsavisen TUDENTERPOLITIK tudenterpolitikere å overlevelsestur an du tælle til et flertal, spise pindemadder, diskutere niversitetspolitik og bevare det kølige overblik? et skal de nye studenterpolitikere i orenede Studenterråd ære når de tager på tudenterpolitisk ræningslejr f Lise K. Lauridsen ortset fra en influenzaramt fakultetsdirektør i overkøjen ligger fakuletssekretariatet på Storstrøms niversitet hen som et hvert ndet sted i landet. Dekanen på universitetets estsjællandske fakultet Jens arslund Mikkelsen rækker vrigt et stykke papir frem med lanerne for udvidelsen af faultetetsbygninger. Ligesom ale andre universiteter med repekt for sig selv vil de også i estsjælland bygge stort og flot. Prodekan Mads Bieringørensen nikker, bakker på pien og skriver videre på et brev il fakultetets institutter om vordan studiekvaliteten kan orbedres gennem revision af tudieordningerne. Vi befinder os midt i Forenee Studenterråds årlige studenerpolitiske rollespil. Weekenens sager er en god blanding af fiktion og fakta. De garvede studenterpolitikere i Forenede Studenterråd spiller ansatte og eksterne medlemmer af fakultetsrådet på det legendariske Storstrøms Universitet. Et par arketyper og personager fra et nok så bekendt andet universitets politiske arena går igen. Og tonen og tøjstilen? Ja, du kender den selv hvis du har set eller hørt en dekan, en studieleder eller bare en underviser tale. Weekendseminaret ved Sejerøbugten sætter de nye studenterpolitikere på en hård stafet igennem universitetets politiske landskab. Men, som de gamle i de studenterpolitiske gårde siger, de studerende må hellere lave fejlene her end i virkeligheden. De nyeste studenterpolitikere i Københavns Universitets valgte forsamlinger spiller sig selv på den fiktive vestsjællandske uddannelsesinstitution. Og traditionen tro sker der her lige så meget på en weekend og lidt til som der sker på et halvt år på det ordinære universitet. Paranoia på statskundskab Deres udsendte reporter på Storstrøms Universitet snuser lidt til hvor der sker noget. Statskundskab har fået en dårlig evaluering. På informationsog kommunikationsstudier er der en fagfejde mellem dataloger og humanister der prøver at trække studieordningen i hver deres retning. Engelsk Institut kæmper med at få STÅ-procenten op. Og på fakultetets største fag historie er de studerende og ansatte så rygende uenige at al handlekraft er sat ud af spil. Driver ind til studienævnsmøde på statskundskab. Lyder som sikker katastrofe. Studieleder Ole Magnus Mølbak Andersen i tweedjakke, højhalset sweater og leopardbriller synes bare at det er brandhyggeligt at alle kunne komme på trods af den kedelige situation faget er i. Ikke bare har faget fået en evaluering med det budskab at uddannelsen ikke fungerer, VIP erne på statskundskab er også overbevist om at onde kræfter på fakultetet vil bruge lejligheden til at lukke det udsultede fag. God forsidehistorie. Studielederen har et par redningsplanker i ærmet. Eksotiske praktikophold i den tredje verden og i vestsjællands offentlige forvaltning skal give de studerende bedre kontakt til verden uden for murene. Tørklædedamen Karina Heuer Bach fra Mellemfolkeligt Samvirke får nemt solgt sin praktik i den tredje verden til de studerende. Den tredie verden er et hot emne på Vestsjælland. Fakultetets nye satsningsområde Tredieverdens demokratier i en IT tidsalder er statskundskabs store chance. Studielederen vil helst ikke dele midlerne til flere ansatte og nye uddannelser med de andre fag på fakultetet, mens de studerende ser tværfagligheden som kernen i det nye satsningsområde. Visse af de store fag vil løbe med langt størstedelen af midlerne. Og de er ikke nødvendigvis interesserede i at bevare statskundskab som fag, siger studielederen. Hvaaad?, lyder det fra de undrende studerende. Det her er vel ikke alles kamp mod alle, spørger en studerende tvivlende. Studielederen svarer uldent noget om at det er det rent faktisk. Den kvindelige adjunkt er ophidset over de studerendes tykhudethed: Hvem står over for lukning, spørger hun retorisk. Fakultetet kan vel ikke være interesseret i at et helt institut bliver sparet væk, siger en studerende. Men det er VIP erne nu ikke så sikre på. Bag kulisserne Imens studielederen på statskundskab prøver at klemme et efteruddannelseskursus på Vestkreta igennem studienævnet, er studienævnet i informations- og kommunikationsstudier ved at lave nye studieordning. Dekanen har lige været inde for at give dem et par hints til den nye studieordning. Og vupti, pludselig er der afsat hele 500 sider af pensum til dekanens fag kognitionsteori i den nye studieordning. Mens de studerende knokler sig igennem bunkerne af papirer og kæmper med paragrafferne i studieordningen, mødes studielederne i The Faculty Club. Dekanatet varmer op til Operation Morgenløft med fransk cognac, Davidoff cigarer og masser af chokolade. Vi er her alle sammen, vi er her alle sammen..., synger dekanen. Et helt andet sted i huset gør det teknisk-administrative personale klar til at mødes med ledelsen. Fru Svenson, kantinens økonoma, får sig en kaffetår med rengøringsdamen Rillo. Fakultetets rygrad, som TAP-gruppen kalder sig, har lavet et forslag til ledelsen. De vigtigste punkter er at det vil blive nødvendigt at ansætte flere TAP ere hvis fakultetet udvider og skal have studerende fra den tredje verden som der er planer om. Og så vil der blive brug for efteruddannelse af TAP erne. Vi bliver nødt til at lære at tale bedre engelsk, og vi skal også lære at lave fremmed og religiøs korrekt mad hvis vi skal til at have en masse kursister fra den tredie verden, siger fru Svenson. Historie i hårdknude Stemningen i det lille lokale hvor studienævnet på historie holder ekstraordinært møde, får duggen til at drive ned af ruderne. Studieleder Bjarke Oxlund kommer en time for sent til mødet med meldingen om at de studerende står så stejlt på ikke at ændre studieordningen at historie risikerer at blive reduceret til et hattedamefag. Tonen er skarp. De ansatte er brændt godt varme på at droppe nogle af de gamle bindinger på historiske perioder. Men de studerende er ikke begejstrede: Med det her forslag er alt historie fra før 1850 røget ud af studieordningen. Så mister vi en del af vores kernefag, siger en studerende. Det kan VIP erne og studielederen ikke se er noget problem. Faktisk giver studieordningen en enorm valgfrihed. Men de studerende har ikke lyst til at haste en ny studieordning igennem når der ikke var noget galt med den gamle. Men det bliver vi altså nødt til hvis vi skal have del i midler-

5 Nye 48 timer I krig, kærlighed og studenterpolitik gælder alle kneb. Derfor har Forenede Studenterråd en lang tradition for gennem rollespil at oplære nye studenterpolitikere i universitetets forunderlige demokrati. I en fjern, fjern fortid opfandt nogle studenterpolitikere et hypotetisk universitet der blot eksisterer en enkelt weekend om året. De studerende drager afsted i bus til en kursusejendom et sted på de sjællandske øer(...),og her tager 48 timers mødehelvede sin begyndelse. Fra indledning til artikel om parlamentarikseminar, Studentermagasinet, april 2000 Universitetsavisen e fra flerårsaftalen, siger lekor Mathilde Thornberg. I øvrigt er der heller ikke ængere nogle undervisere der an undervise i emner fra før 850. Og de studerende er heler ikke specielt interesserede i ldre historie, viser instituttets tatistikker. Så bliver det ligesom på Paum Instituttet i København vor de studerende ikke kan få ndervisning, men skal til eksaen alligevel, siger den godt verophedede kvindelige lekor. De studerende og den tredje IP er påpeger at studienævnet un skal forholde sig til studierdningen og ikke til lærerkaaciteten. Men vi skal samarbejde, og vis I ikke vil det, så kan vi hole op med at være søde, truer en kvindelige lektor. Har I været det, lyder det ystet fra en af de studerende. De studerende føler sig preset, og VIP erne synes de studeende er ukonstruktive. Diskusionen går i ring uden nogen orsoning. ræthed og forvirring odt tyve studerende fra fakuletets fire studienævn er samlet il koordinerende fagrådsmøde. e har konspireret og holdt øder den halve nat og en hel ag, så de er ved at være godt øre. En ny og mere humanistisk rejet studieordning er gået gennem på Informations- og ommunikationsstudier. Og intituttet har fået sponsoreret ye computere til alle fagets tuderende. Dog med en lille emærkning om at Microsoft kal have en smule reklame ud f vennetjenesten. På engelsk er problemet den igende eksamensaktivitet, og gså her arbejder de ihærdigt å den nye studieordning. De studerende fra historie orklarer at de har sat sig op mod VIP erne: Vi ved ikke om et er helt smart. Men vi er rætte, og så skal man passe på e ikke løber om hjørner med s. Reelt ved vi bare ikke om vi ar sagt nej til en god studieordning, fortæller en studerende fra historie. De studerende fra statskundskab har en bøn til de andre om at gå med til en øget bemanding på instituttet. De andre studerende bakker op om forslaget. Dekanatet har sat lidt rigeligt med penge af til sig selv på budgettet. De kunne jo passende gå til flere undervisere på statskundskab, lyder et forslag. Også ledelsens byggeplaner vil de studerende gerne stikke en kæp i hjulet på, men det bliver svært. Kun tre ud af femten medlemmer i fakultetsrådet er studerende. Resten af de ansatte er for byggeplanerne. VIP erne er ved at komme i bukserne over det byggeri. De vil bare have deres tårn med fire-stjernet restaurant på toppen og udsigt over Sejerøbugten. Men der mangler altså 12 millioner hvis det skal løbe rundt, forklarer en studerende. Eneste pression de studerende har, er at komme med skrækvisionerne for hvad byggeriet vil betyde. Endnu et udvalg bliver nedsat til at tage kontakt til Undervisningsministeriets Byggedirektorat. Og så bliver jagten på TAP ernes, VIP ernes og de eksterne medlemmers gunst blæst ind. Stemmer til salg En reception på fakultetet åbner alle dørene for folk med hang til at sælge og købe stemmer. Som aftenen skrider frem danser lobbyisterne omkring pindemadderne, punchbowlen og de hede hensigtserklæringer. Hvorfor kommer der ingen studerende og prøver at overbevise mig, lyder det skuffet fra MS-kvinden der har fået et festligt sort tørklæde om hovedet med frynser. Temaet for aftenens peptalk er Vestsjælland lokomotivet i væksttoget. Og der bliver ikke sparet på det polytekniske billedsprog om broer, toge, veje og skibe i festtalerne. Men natten er endnu ung for rænkespil og stemmespekulation. Et par ihærdige studerende passer amtsborgmesteren op ved baren. Et andet sted får betjenten sig en øl og en snak om sikkerhed med de studerende. Og på dekankontoret er der også lys og gang i cigarerne. Universitetets maskinpark kører på højeste blus for at få skrevet nye studieordninger, forslag til satsningsområde og hvad der ellers er af små kæpheste rundt omkring blandt fakultetsbefolkningen. Tæl til flertal Dagen derpå. Fakultetsrådsmødet skal i gang. Nu skal nattens aftaler og stemmetællinger stå deres prøve. Først det rare. Nye initiativer der kan betyde flere penge til det vestsjællandske fakultet. Alle er enige om at være glade. Satsningsområdet er derimod sværere at sluge for især de studerende der selv er kommet med oplægget til placeringen af satsningsområdet. Men dekanatets tilføjelser er lidt kryptiske. For eksempel er en tredjedel af alle midlerne sat af til en storstilet konference. Men det rigtige argument bliver aldrig fundet frem af de studerende. Og forslaget bliver vedtaget. Også evalueringen af statskundskab er på dagsordenen. Studielederen forklarer at de nye praktikaftaler vil være med til at rette op på nogle af evalueringens i øvrigt urimelige kritik. En ny studieordning hvor de politologiske teorier er skiftet ud med medarbejdudvikling, mere økonomi og så en smule tredie verden til at krydre det hele med, skal gøre uddannelsen mere målrettet. Også de andre stærkt barberede studieordninger bliver vedtaget uden håndsoprækning. Dog med enkelte protester: Det lyder som om om de studerende får carte blanche i SKØDER to semestre til at lave hvad de vil. Jeg kan ikke stå inde for den slags makværk, erklærer studielederen fra historie om informationstudiers nye studieordning med en helt ny spændende eksamensform: 60 minutters kaminpassiar uden censur. Dekanernes mange likvider er et andet hot emne. En VIP er foreslår at pengene skal gå til forskning, og de studerende glemmer at komme statskundskab i møde og fører i stedet TAP ernes sag. Så meget at amtsborgmester Lars Bangert Struwe hidser sig gevaldigt op over at TAP erne tilsyneladende har købt de studerendes stemmer. Maskefald Efter frokosten smider de gamle studenterpolitikere forklædningen. Nu skal der evalueres. Den konede kjoleklædte studieleder på engelsk forvandler sig til en sortklædt studerende med partisantørklæde. Prodekanen har mistet både pibe, sixpence og fuldskæg efter frokosten. Andre er gledet så meget i et med udklædningen at de til forveksling stadigvæk ligner de fiktive ansatte på Storstrøms Universitet. De nye studenterpolitikere får ros. De har på trods af et virkeligt hårdt program klaret skærene næsten uden fodfejl. Fælderne der skulle spille fagene ud mod hinanden blev behændigt undgået. Et bedre lobbyarbejde kunne have fået vendt et par sager, men det virkede som om overblikket manglede. Spillet her er en god lærestreg i at passe på med at fokusere på én ting. Satsningsområdet åd I til vores store overraskelse, mens I fik kørt jer selv ud på et sidespor hvad angår byggesagen. Folk bliver irriterede hvis I kører videre med en sag som er ligegyldig eller som Vi yder køberrådgivning og sørger for fuld berigtigelse af din handel. Vi tilbyder følgende FASTE ENHEDSPRISER, som er gældende for hele landet: kr. - enfamilieshuse kr. - ejerlejligheder kr. - sommerhuse incl. moms og uanset købesummens størrelse. NO BUY - NO BILL - sikkerhed: Bliver ejendomshandlen ikke til noget, skal du ikke betale salær - det gælder uanset, hvor mange nitter du løber ind i, inden du finder den rigtige ejendom. BOLIGADVOKATER - et sikkert køb FORÆLDREKØB KØB EN STUDIEBOLIG TIL DIT BARN Vi sørger for: Køberrådgivning og fuld berigtigelse Udarbejdelse af lejekontrakt Ansøgning om boligsikring Information om skatteforhold Hele pakken koster kr., incl. moms og uanset købesummens størrelse, og NO BUY - NO BILL - sikkerheden gælder også for forældrekøb. Tlf Åben søndag på forhånd er tabt. Og så risikerer I at de stemmer imod jer på et andet tidspunkt, lyder det vigtigste råd til de studerende. Derimod var det imponerende hvordan i fik koordineret forslaget til satsningsområdet på tværs af fag. Det tog fusen på os, indrømmede dekanen. Generelt synes de studerende at rollespillet har været en lærerig oplevelse. Et par studerende synes dog den manglende tid ind imellem gjorde spillet for presset og også lidt urealistisk: De meget komplicerede sager og de konstruerede roller gjorde det ind imellem også svært at tage lobbyarbejdet seriøst, siger en filosofistuderende. De sidste to dage har været meget forvirrende, derfor havde vi ikke vores bagland i orden da vi sad til fakultetsrådsmødet, forklarer en anden. Men som et par af de garvede studenterpolitikere beretter, er der ikke langt fra de fiktive sager på Storstrøms Universitet til den virkelige verdens uddannelsespolitik: Mange af sagerne virker måske langt ude, men det viser sig faktisk at virkeligheden overgår de fleste af vores fantasifulde påfund, siger Lars Bangert Struwe der er cand.mag i historie. Det Vestsjællandske Fakultet på Storstrøms Universitet er et fiktivt sted. Enhver lighed med virkelige sager og personer skal derfor ikke tages for alvorligt. UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING TIL PRIVATE Kgs. Nytorv 15, 1. sal (v/magasin) DK-1050 København K Telefon Fax Åbningstider: Man-fre Søn

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere