AlmenHæfte. Dine rettigheder ved genhusning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenHæfte. Dine rettigheder ved genhusning"

Transkript

1 AlmenHæfte Dine rettigheder ved genhusning 1

2 Indhold Genhusning - hvorfor? Permanent genhusning Midlertidig genhusning At blive boende i sin bolig under renovering Forandringer i boligen Flytning Beboere med særlige behov Fremleje Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders Svendsen, LLO, Fotos: Colourbox Illustrationer: Karen Sandal Fothergill, KAB, Birgitte Sundstrøm, Hour Design Rettigheder: Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: Dine rettigheder ved genhusning, AlmenHæfte (2017) Støtte: Landsbyggefonden Layout: Karen Sandal Fothergill, KAB 2 3

3 Genhusning - hvorfor? Hvad er genhusning? Skal alle genhuses? Hvilke rettigheder har du som beboer? Hvor skal du bo henne? Hvad kommer det til at koste? Og hvordan kommer det til at foregå i praksis? Selvom der ofte har været en lang proces op til, at du skal genhuses, er der stadig meget, du skal forholde dig til, og det kan være svært, fordi de fleste jo er glade for deres bolig og Ved midlertidig genhusning flytter du tilbage til din bolig efter renovering. Ved permanent genhusning flytter du permanent til en anden bolig. derfor ikke har lyst til at flytte derfra. I dette hæfte har vi samlet nogle typiske udfordringer for beboere, der enten har været igennem et genhusningsforløb eller har boet i deres bolig under en renovering. Vi håber, at du her kan hente viden om, hvad genhusning indebærer, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med en genhusning. Hvad betyder genhusning? Genhusning sker, når der skal udføres arbejde i din bolig, der medfører, at du ikke kan bo i den i en kortere eller længere periode, eller at din bolig skal nedlægges. Genhusning sker ofte i forbindelse med gennemførelse af større helhedsplaner, hvor boliger i en afdeling bygges om eller renoveres. Der er to typer af genhusninger: midlertidig genhusning permanent genhusning. I nogle tilfælde kan du få mulighed for at vælge genhusningstypen. Som udgangspunkt aftales genhusningstypen mellem dig og boligorganisationen. I tilfælde af uenighed er det boligorganisationen, der træffer beslutning om genhusningsformen for dig. Boligorganisationen dækker dine flytteudgifter ved både permanent og midlertidig genhusning. Disse udgifter skal være rimelige og dokumenterede. Skal man altid genhuses? I nogle helhedsplaner eller renoveringssager, er det ikke nødvendigt at genhuse beboerne. Det betyder, at du i en periode skal leve med de gener, som renoveringsarbejdet medfører, mens du bor i boligen. Ved renovering uden genhusning bliver du boende i boligen under renovering. Genhusning betyder derfor, at du skal bo et andet sted end i din nuværende bolig. 4 5

4 Permanent genhusning Hvornår har jeg ret til permanent genhusning? I forbindelse med helhedsplaner sker det ofte, at lejemål nedlægges eller bygges om til en anden boligtype eller boligstørrelse. Her kan det blive nødvendigt for boligorganisationen at opsige din lejeaftale forud for genhusningen. Hvis din lejeaftale opsiges på grund af ombygning eller nedrivning, har boligorganisationen pligt til at tilbyde dig en permanent genhusningsbolig et andet sted i kommunen. Boligorganisationen og kommunen kan i nogle tilfælde aftale, at kommunen overtager genhusningsforpligtelsen Det sker for eksempel i tilfælde, hvor det er svært for boligorganisationen at finde egnede boliger. Det er derfor ikke nødvendigvis en bolig i samme boligorganisation, du får tilbudt. Spørg i din boligorganisation, hvilke muligheder der gør sig gældende for dig. Hvilken bolig har jeg ret til? Den permanente genhusningsbolig skal have en passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og passende udstyr. Passende størrelse betyder, at du har ret til en permanent genhusningsbolig, der enten har et værelse mere end antallet af medlemmer i din husstand eller samme antal værelser som din nuværende bolig. I mange genhusningsprojekter vælger boligorganisationen oftest at tildele en ny genhusningsbolig med samme antal værelser som antallet af værelser i den gamle bolig. Passende beliggenhed betyder at du har ret til at få tilbudt en bolig i samme kommune, således at du har mulighed for at bevare dit netværk, dine børn kan blive i deres institutioner osv. I kommunen har du krav på at blive genhuset i samme område eller samme type område. Hvis du selv er indforstået med det, kan din genhusningsbolig ligge i en anden kommune. Passende kvalitet og udstyr er ikke præciseret i loven. Derfor bør du som beboer gå i dialog med din boligorganisation om dine ønsker og behov, så der kan foretages en konkret vurdering, hvis du er uening. Hvad har jeg ret til? Når du skal permanent genhuses, har du ret til en bolig med følgende tre kriterier: Passende størrelse Passende beliggenhed Passende kvalitet og udstyr Tal med din boligorganisation om dine behov. 6 7

5 Hvem bestemmer, hvor jeg kan blive genhuset henne? I de fleste genhusningsprojekter sker tildelingen af boliger i tæt samarbejde med dig. Du vil ofte blive indkaldt til en samtale, hvor du og en medarbejder, der varetager genhusningsopgaven, fra boligorganisationen taler om dine muligheder og behov til en genhusningsbolig. Alle er opmærksom på, at det kan være en svær situation for dig. Derfor gør boligorganisationen meget for at finde de løsninger, der kan opfylde dine genhusningsønsker og behov. Hvis der ikke opnås enighed mellem dig og boligorganisationen om, hvor du skal genhuses, så skal sagen løses ved boligretten. Hvor mange tilbud om genhusning kan jeg få? Det er individuelt fra sag til sag, hvor mange tilbud du får. Langt de fleste boligorganisationer vælger dog at give to genhusningstilbud, men du har som udgangspunkt kun krav på at få ét tilbud. Spørg din boligorganisation om, hvor mange tilbud du kan få i din konkrete sag. Hvis du siger nej til genhusningstilbud, har boligorganisationen ikke længere pligt til at genhuse dig. Du skal dog flytte fra din bolig senest ved opsigelsesfristens udløb, og du skal selv finde et andet sted at bo. Kan jeg selv finde en genhusningsbolig? Det er altid muligt selv at finde en permanent genhusningsbolig. Hvis du selv finder din permanente genhusningsbolig, har du ret til at få dækket rimelige og dokumenterbare flytteudgifter (se afsnit om flytning på side 32). Ved uenigheder... Boligretten tager stilling til uenigheder omkring genhusningen, og hvorvidt loven er overholdt. Beboerklagenævnet bringes kun i spil ved tvivl om, hvorvidt vedtagelse af helhedsplanen er foretaget korrekt. Kan jeg gøre indsigelse imod en opsigelse? Hvis du er uenig i din opsigelse forud for din genhusning, kan du inden for 6 uger fra at du modtager din opsigelse gøre skriftlig indsigelse til din boligorganisation. Derefter vil sagen blive vurderet på ny. Hvis boligorganisationen fastholder opsigelsen, sender de sagen videre til bliver sagen sendt til boligretten inden for 6 uger. Boligretten vil vurdere, hvorvidt opsigelsen er berettiget. 8 9

6 Kan jeg blive genhuset i et andet område end mit oprindelige? Udover at du har krav på at blive tilbudt genhusning indenfor kommunegrænsen, er der også krav om, at genhusningsboligen har en passende beliggenhed. Det vil sige i samme område, i det omfang det er muligt. Det er altid en konkret vurdering, om beliggenheden er passende, så kontakt boligorganisationen, hvis du mener, at den bolig du bliver tilbudt, ikke har en passende beliggenhed. Kan jeg gøre indsigelse imod et genhusningstilbud? Hvis du mener, at tilbuddet ikke lever op til lovkravene om en passende bolig, bør du gøre boligorganisationen opmærksom på det. Hvis du og boligorganisationen ikke kan finde en løsning på spørgsmålet, kan du bringe din sag i boligretten. Boligretten vil tage stilling til, hvorvidt boligen opfylder lovkravene. Hvad sker der med min lejekontrakt? Når du har sagt ja til din nye permanente genhusningsbolig, vil du modtage en ny lejekontrakt, og du skal fra overtagelsestidspunktet kun betale husleje i den nye bolig. Du kan altså ikke komme ud for at betale husleje for to boliger samtidig. Skal jeg betale indskud i genhuningsboligen? Ved permanent genhusning skal du betale nyt indskud i din genhusningsbolig, og dit indskud i den nuværende bolig vil blive afregnet, når du flytter. Det betyder konkret, at boligorganisationen fratrækker eventuelle krav som følge af misligholdelse i boligen, lejerestance m.v., i indskuddet. Hvis du har gæld, hvor kreditorer har gjort udlæg i dit indskud, så vil det blive modregnet, når du flytter. Hvis du har indskudslån i din gamle bolig, vil lånet blive tilbageført til kommunen, når du flytter fra din bolig. Det hjælper boligorganisationen med. FLYTTEVOGN Du har også mulighed for at ansøge din kommune om en enkeltydelse eller et nyt indskudslån, hvis du mangler penge til dit nye indskud

7 Hvordan søger jeg om indskudslån? Kommunen kan sommetider hjælpe dig, hvis du står og mangler penge til et nyt indskud i din bolig. For at komme i betragtning, skal den samlede husstandsindkomst være under en vis grænse. Du skal ansøge om indskudslån inden du flytter ind i din nye bolig. Du kan enten kontakte borgerservice i din kommune eller finde en ansøgningsblanket på Når du har udfyldt ansøgningen, er det kommunen, der vurderer, om du har mulighed for at få bevilget indskudslånet. Er du i tvivl, kan din boligorganisation vejlede dig. Indskudslån Indskudslån bevilges af kommunen Vær dog opmærksom på, at det automatisk afvises, hvis byggeriet er fra før Du skal istedet søge enkeltydelse. Du skal selv ansøge om indskudslån, da der er tale om en personlig låneaftale imellem dig og kommunen. Man påbegynder først tilbagebetaling af et indskudslån 5 år efter at lånet er blevet bevilget. Hvordan søger jeg om enkeltydelse? Sommetider er det ikke muligt at få bevilget et indskudslån hos kommunen. I nogle tilfælde er det derfor muligt at søge kommunen om en enkeltydelse i stedet for. Enkeltydelse Enkeltydelse bevilges af kommunen. Enkeltydelse er en særlig økonomisk engangsydelse, som du kan søge, hvis du har haft nødvendige ekstraudgifter, som du ikke har mulighed for at betale. Du skal selv ansøge om enkeltydelse, da der er tale om en aftale imellem dig og kommunen. En enkeltydelse skal ikke tilbagebetales

8 Kan jeg få boligstøtte? Modtager du boligstøtte i din nuværende bolig, skal du melde flytning til Udbetaling Danmark. Boligstøtten beregnes bl.a. ud fra din boligs størrelse og husleje. Derfor er det nødvendigt at ansøge om boligstøtte på ny, når du bliver permanent genhuset. Du skal selv søge om boligstøtte, men ofte kan boligorganisationen vejlede dig. Hvordan søger jeg om boligstøtte? Du skal søge om boligstøtte til din bolig via selvbetjeningen på hvor du logger på med dit NemID. Her kan du også lave en beregning af, hvad du kan få i boligstøtte. Hvis du ikke har NemID, kan du rette henvendelse til borgerservice i din kommune, hvor de kan vejlede dig. Du kan tidligst få boligstøtte en måned efter ansøgningstidspunktet. Når du bliver genhuset permanent, er det vigtigt at søge om boligstøtte hurtigt, så du kan få boligstøtte fra den dag, du flytter ind og betaler husleje. Du skal melde flytning til folkeregistret for at få boligstøtte. Boligstøtte Boligstøtte er en økonomisk støtte som kan ydes til borgere, der bor til leje. Boligstøtte bevilges af Udbetaling Danmark. Du skal huske at søge i god tid. Om du kan få boligstøtte, afhænger bl.a. af: Din husstands samlede indkomst og formue Huslejens størrelse Boligens størrelse Antallet af personer i husstanden Antallet af børn i husstanden Bliver min genhusningbolig istandsat? Der kan være forskel på vedligeholdelsesordninger i de forskellige afdelinger. Tal med din boligorganisation om ordningen i din nye afdeling, og overvej om du skal se boligens stand, inden du flytter ind

9 Skal jeg betale for at sætte min bolig i stand, hvis jeg flytter? Når du flytter permanent fra din bolig, skal der altid foretages et fraflytningssyn, og du hæfter for istandsættelse og misligehold på lige fod med en almindelig fraflytning. Der kan dog være tilfælde, hvor din boligorganisation kan vælge at tage hensyn til, at lejligheden skal renoveres eller nedlægges, og i de tilfælde kan boligorganisationen vælge at foretage et mere lempeligt syn. Spørg din boligorganisation om, hvilke synsregler der gælder i dit tilfælde. Kan jeg få mit husdyr med? Nogle afdelinger kan have specifikke regler for hold af husdyr. Hvis du har husdyr og står over for at skulle genhuses, så sørg for at informere dit boligskab om dette, så de kan tage højde for det tidligt i processen. Huskeliste: Permanent genhusning Ansøgning om indskudslån Meld flytning til folkeregistret Meld flytning til PostNord Ansøgning om boligstøtte Meld flytning til skoler/ dagsinstitutioner Meld flytning til forsikringsselskab Flytning af tv-pakke Aflæsning og tilmelding til elselskab Meld flytning til hjemmehjælp/ kommunal visitation Meld flytning til tandlæge/ speciallæge 16 17

10 Midlertidig genhusning Hvornår har jeg ret til midlertidig genhusning? Midlertidig genhusning sker, når helhedsplaner eller større renoveringer i en tidsbestemt periode gør, at det ikke er muligt for dig at bo i din bolig, mens der arbejdes i den. Hvilken type genhusningsbolig har jeg ret til? Ved midlertidig genhusning stilles der ikke de samme krav til genhusningsboligens størrelse, kvalitet og udstyr som ved permanent genhusning. Genhusningsboligen skal være passende, således at den er rimelig i forhold til størrelsen af den samlede husstand og varigheden af genhusningsperioden. Det betyder, at du i korte genhusningsperioder kan opleve at blive genhuset i en pavillon eller på et hotel. I længerevarende genhusningsperioder vil du ofte blive genhuset i en anden bolig. Boligen skal som udgangspunkt være beliggende i kommunen. Boligen kan ligge uden for kommunen, hvis du er indforstået med det. Hvem bestemmer, hvor og hvordan jeg genhuses midlertidig? Det er boligorganisationen, der træffer afgørelse om, hvor og hvordan du skal midlertidigt genhuses. Afgørelsen træffes ud fra overvejelser om, hvilke genhusningsmuligheder, der er til rådighed, genhusningsperiodens varighed og størrelsen af din husstand. Hvor længe kan jeg være midlertidigt genhuset? Der er i princippet ikke nogen øvre grænse for, hvor længe du kan være midlertidigt genhuset. Hvis den midlertidige genhusning varer mere end 12 måneder, kan du vælge: at få anvist den midlertidige genhusningsbolig som permanent genhusningsbolig, at få anvist en anden permanent genhusningsbolig eller at fortsætte den midlertidige genhusning. Hvis du er genhuset i en pavillon eller på et hotel, vil det selvsagt ikke være muligt at få tildelt løsningen som en permanent mulighed. I det tilfælde, skal boligorganisationen finde en anden permanent lejebolig til dig

11 Må jeg selv finde en midlertidig genhusningsbolig? Det er muligt for beboere selv at finde en midlertidig genhusningsbolig. Måske har du et sommerhus eller familie, som du kan være hos. Hvis du selv finder din genhusningsbolig har du ret til at få dækket rimelige og dokumenterbare flytteudgifter. Nogle boligorganisationer tilbyder også huslejereduktion, hvis du eksempelvis flytter midlertidigt til dit sommerhus, men det er ikke noget, du har krav på. Hvor mange tilbud om genhusning kan jeg få? De fleste boligorganisationer vælger at give to eller flere genhusningstilbud, men du har som udgangspunkt ikke krav på mere end ét tilbud, hvis dette lever op til lovens krav om midlertidig genhusning. Kan jeg blive boende under ombygning? Det afhænger af arbejdets omfang. Du kan læse mere om det under afsnittet At blive boende i sin bolig under renovering på side 26. Kan jeg sige nej til et midlertidigt genhusningstilbud? Hvis du siger nej til boligorganisationens tilbud, skal du selv finde en midlertidig genhusningsbolig. Finder du ikke en genhusningsbolig, eller ønsker du ikke at flytte under ombygningen, kan boligorganisationen blive nødsaget til at opsige din lejeaftale. Du vil i så fald blive nødt til at flytte fra din bolig senest ved opsigelsesfristen udløb. Hvis du er uenig i opsigelsen, kan du inden for 6 uger fra du modtager din opsigelse gøre skriftlig indsigelse til din boligorganisation. Hvis boligorganisationen fastholder opsigelsen, sender de sagen videre til boligretten, inden for 6 uger. Tilbud Tilbud Tilbud Boligretten vil vurdere, hvorvidt opsigelsen er berettiget

12 Hvad sker der med min lejekontrakt, når jeg bliver midlertidigt genhuset? Når du genhuses midlertidigt, fortsætter du med at være lejer af den bolig, som du har fraflyttet midlertidigt. Det betyder, at du fortsat skal betale husleje i denne bolig, og du har ret til at deltage i beboerdemokratiet i den afdeling, hvor boligen er beliggende. Der kan ske forandringer i boligen, der kræver en ændring af din lejekontrakt. Det kan eksempelvis være ændringer i antallet af kvadratmeter, antallet af rum i boligen m.m. Disse ændringer vil typisk blive reguleret i et tillæg til din lejekontrakt eller ved en hel ny lejeaftale. Hvorvidt der er tale om et tillæg eller en ny aftale afhænger af, hvor vidtgående ændringerne bliver. Får jeg en kontrakt til den midlertidige genhusningsbolig? Da du ikke bliver lejer i din midlertidige genhusningsbolig, får du ikke en lejekontrakt. I stedet udarbejdes en midlertidig aftale mellen dig og boligorganisationen. Hvad skal jeg betale i husleje og indskud? Hvis huslejen i din midlertidige genhusningsbolig er lavere end huslejen i din oprindelige bolig, får du en reduktion i huslejen i genhusningsperioden. Hvis huslejen i den midlertidige genhusningsbolig er højere, skal du i genhusningsperioden kun betale det beløb, som du betaler i husleje i din oprindelige bolig. Boligorganisationen betaler differencen. Du skal ikke betale indskud i den midlertidige genhusningsbolig, men hvis du misligholder boligen, så hæfter du for det ved fraflytning. Forskel i husleje? Selvom huslejen er højere i din midlertidige bolig, skal du ikke betale mere. Hvis huslejen er lavere i din midlertidige bolig, får du en refusion. Hvem betaler forbruget i den midlertidige genhusningsbolig? Selvom du fortsat betaler husleje i din oprindelige bolig, skal du betale for dit forbrug af el, vand, varme m.v. i genhusningsboligen. Du skal til gengæld ikke betale for forbruget i den oprindelige bolig under genhusningsperioden. Hvad med min boligstøtte? Da du bliver ved med at være lejer i din oprindelige bolig, sker der i udgangspunktet ingen ændringer i din udbetaling af boligstøtte. Hvis du modtager boligstøtte, vil du derfor uændret modtage din boligstøtte i din midlertidige genhusningsperiode. Hvis du modtager en huslejereduktion fordi din midlertidige genhusningsbolig har en lavere husleje end din oprindelige bolig, har du pligt til at sende en kopi af din midlertidige aftale til Udbetaling Danmark, så din boligstøtte kan blive reguleret i genhusningsperioden

13 Hvor skal jeg have adresse i genhusningsperioden? Da du fortsat er lejer af din oprindelige bolig i genhusningsperioden, skal du ikke ændre din adresse i folkeregisteret. Til gengæld er det vigtigt, at du ændrer din postadresse midlertidigt, så du kan få tilsendt din post til din midlertidige adresse. Dette kan du gøre på PostNords hjemmeside. Den midlertidige adresseændring gælder kun i et halvt år. Du skal derfor forny din midlertidige adresse hvert halve år. Husk at du selv skal være opmærksom på dette. Læs mere på Bliver min midlertidige genhusningsbolig istandsat? Din midlertidige genhusningsbolig er ikke nødvendigvis istandsat, når du flytter ind i den. Det afhænger af en række forskellige forhold i forbindelse med renoveringen og hvor længe du skal være genhuset, type af vedligeholdelsesordning, om boligen skal bruges til genhusning, når du er flyttet m.v.. Bliver mine ting opmagasineret? Hvis genhusningsboligen kan rumme dit indbo, har du ikke ret til opmagasinering. Hvis du genhuses i en pavillon, på hotel eller lignende, kan det være nødvendigt at opmagasinere dit indbo, så det ikke bliver ødelagt. Sommetider er det også muligt at opmagasinere dele af sit indbo i den oprindelige bolig, hvis en renovering eksempelvis ikke omfatter alle rum. Det er derfor forskelligt fra sag til sag, om du har ret til opmagasinering eller ej. Spørg din boligorganisation, hvordan mulighederne er i dit tilfælde. Huskeliste: Midlertidig genhusning Tilmelding til elselskab Meld midlertidig adresseændring til PostNord Meld flytning til hjemmehjælp/ kommunal visitation Meld flytning til forsikringsselskab Flytning af tv-pakke Meld flytning til skoler/ dagsinstitutioner

14 At blive i sin bolig under renovering Har jeg altid krav på genhusning? Ikke alt arbejde i ejendommen kræver, at beboerne skal genhuses. Hvis arbejdet ikke medfører, at boligen bliver ubeboelig, har boligorganisationen ikke pligt til at genhuse dig. Når det skal afgøres, laves der en konkret vurdering af arbejdets art og omfang. Jo længere en periode, og jo større arbejde, der er tale om, jo mere sandsynligt er det, at du skal genhuses. Ved uenigheder... Hvis du er uenig i, at du skal blive boende under renoveringen, skal du klage til beboerklagenævnet senest 4 uger efter at beslutningen er taget på afdelingsmødet. Hvad er fordele og ulemper ved at fravælge genhusning? Fordelen ved ikke at genhuse er, at huslejen som følge af renoveringen ikke kommer til at stige så meget, som den ville have gjort, hvis der blev tilbudt genhusning. Derudover vil du slippe for mange praktiske problemer, som er forbundet med genhusning. F.eks. flytning, ændring af abonnementer, forsikringer, kontakt til det offentlige osv. Ulempen er, at du skal leve med de gener som arbejdet medfører. Der kan være byggestøj, støv, manglende vand og varme i kortere perioder samt håndværkere, der skal have adgang til boligen osv. Hvad hvis jeg har særlige behov, der gør det umuligt for mig at blive boende under renovering? Hvis du har særlige behov, sygdom og ligende, der gør, at du ikke kan blive boende i boligen, har boligorganisationen ret (men ikke pligt) til at genhuse dig. Du bør derfor forklare boligorganisationen, hvorfor du ikke kan blive boende, og eventuelt fremlægge dokumentation i form af lægeerklæringer eller lignende for at styrke din sag. Det er dog økonomien i renoveringssagen, der sætter grænser for, hvorvidt boligorganisationen kan imødekomme disse ønsker

15 Kan jeg få huslejekompensation i perioden? Udgangspunktet er, at du må tåle, at udlejer udfører sædvanlige bygningsarbejder herunder vedligeholdelsesarbejder i ejendommen. Du kan som udgangspunkt derfor ikke forvente at få nedslag i lejen i ombygningsperioden, da der skal helt særlige omstændigheder til for at du vil kunne få kompensation. Eventuelle uenigheder om dette afgøres af boligretten. Et nedslag i lejen vil medføre, at alle beboere i afdelingen - herunder dig - senere kommer til at betale denne udgift via en forhøjet husleje. Ved uenigheder... Hvis du er uenig i forholdene under renoveringen, skal du tale med din boligorganisation, så I sammen kan finde en løsning, der bedst muligt fungerer for dig. Hvordan bliver jeg varslet, at der skal foregå arbejde i boligen? Når der skal foretages arbejde i boligen, skal udlejer varsle det med et passende varsel. Varslets længde afhænger af arbejdets karakter. For mindre arbejde er fristen 6 uger og for større arbejde er fristen 3 måneder. Boligorganisationen vil typisk sende et varsel på 3 måneder, hvori du får oplyst hvilket arbejde, der skal udføres og i hvilken periode arbejdet skal udføres, da arbejdet kan vare i flere måneder. Boligorganisationen behøver derefter ikke at varsle hver gang, håndværkerne skal gå ind i din bolig i renoveringsperioden. I de fleste sager afleveres der en nøgle til din bolig til håndværkerne, men de har ikke krav på det. Hvis du ikke ønsker at aflevere en nøgle, skal du sørge for, at håndværkerne har adgang til din bolig i den varslede periode. Varslingsregler Mindre arbejde skal varsles med 6 uger. Større arbejde skal varsles med 3 måneder

16 Forandringer i boligen Råderet, kollektiv råderet og installationsret Hvad er råderet? Råderet er en mulighed, du har som beboer for at lave forbedringer eller boligændringer i din lejebolig for egen regning. Godkendte forbedringer af boligen giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Det er ikke alle godkendte boligændringer, der kan godtgøres ved fraflytning. Hvis du er i tvivl, så spørg i din boligorganisation om, hvad der gælder for dig. Har jeg ret til at få dækket udgifter til råderetsarbejde? Hvis du skal permanent genhuses og har foretaget et godkendt forbedringsarbejde i din bolig, har du ret til at få godtgørelse på samme vilkår som ved en almindelig fraflytning. Hvis du skal midlertidigt genhuses og har foretaget godkendt forbedringsarbejde i din bolig, vil du kun modtage godtgørelse, hvis der bliver foretaget ændringer i din bolig, der har betydning for det, du har anvendt råderetten til. Hvis du f.eks. har lavet et nyt køkken, som nu skal udskiftes, har du ret til at få godtgørelsen udbetalt. Hvis du har ændringer i din bolig, og du er i tvivl om disse kan godtgøres, så spørg din boligorganisation. Hvad er kollektiv råderet? Ved kollektiv råderet har din boligafdeling optaget et realkreditlån til forbedringer i boligen som f.eks. opsætning af nyt køkken. Udgifterne herved herunder afdrag på lånet - betaler du via den samlede husleje. Hvis du er i tvivl, så spørg i din boligorganisation, om hvad der gælder for dig. Har jeg ret til at få dækket udgifter til kollektiv råderet? Ved permanent genhusning i en anden bolig, skal du ikke længere betale for eventuelle individuelle forbedringer, når du flytter. Ved midlertidig genhusning skal du fortsat betale den samlede leje, selvom du bor et andet sted. Hvad er installationsret? Installationsret er retten til at opsætte tekniske installationer til montering af f.eks. en vaskemaskine. Denne skal være godkendt af boligorganisationen. Installationsretten giver ikke ret til godtgørelse og kan kræves reetableret ved fraflytning. Spørg i din boligorganisation, om hvad der gælder for dig. Hvad med min vaskemaskine? Nogle boligorganisationer vælger ved permanent genhusning at genetablere installationerne i den nye bolig uden beregning, så længe installationerne er godkendte. Ved midlertidig genhusning vurderes dette ud fra genhusningsperiodens længde

17 Flytning Indflytningssyn Ved permanent genhusning vil du blive indkaldt til et indflytningssyn i din nye bolig. På indflytningssynet gennemgåes lejemålet sammen med dig, og udarbejder en indflytningsrapport. Her fremgår boligens vedligeholdelsesstand ved indflytning. Du har efterfølgende 14 dage til at udfylde og returnere en liste med eventuelle fejl og mangler i din bolig til boligorganisationen. Ved midlertidig genhusning vil der typisk ske en form for indflytningssyn, for at man kan konstatere boligens vedligeholdelsesstand. Her gælder dog ikke de almindelige regler for indflytningssyn. Spørg din boligorganisation, hvordan det kommer til at foregå i din sag. Fejl og mangel gennemgang Hvis du har afleveret en liste over fejl og mangler til boligorganisationen, vil du blive indkaldt til en gennemgang af fejl- og mangler i boligen. Her vurderer boligorganisationen, hvilke udbedringer, der skal laves. Det er forskelligt fra afdeling til afdeling og hvorvidt du er permanent eller midlertidigt genhuset. Fraflytningssyn I forbindelse med flytning fra din nuværende bolig, vil du blive indkaldt til fraflytningssyn. På fraflytningssynet gennemgås lejemålets stand, og der udarbejdes en fraflytningsrapport, hvor du blandt andet bliver gjort opmærksom på eventuelt misligholdelse i boligen. Boligen skal være tømt og rengjort ved fraflytningssynet. Uenighed om fraflytningsrapport Hvis du er uenig i fraflytningsrapporten, kan du gøre indsigelse imod den over for boligorganisationen. Dette gøres skriftligt inden for 6 uger. Skal jeg betale for misligholdelse? Du skal betale for misligholdelse i din bolig. Mange boligorganisationer vælger at tage hensyn til, at boligen skal renoveres og laver derfor ofte et lempeligt syn, hvor kun grov misligholdelse opkræves. Det er dog de almindelige fraflytningsregler, der gælder. Spørg evt. din boligorganisation om, hvilke forhold der skal udbedres ved fraflytning og hvad du kommer til at hæfte for. Hvilke udgifter skal jeg selv dække ved genhusning? Misligholdelse af din oprindelige bolig Misligholdelse af din midlertidige genhusningsbolig Nyt indbo 32 33

18 Skal jeg selv betale for min flytning? Boligorganisationen har pligt til at dække rimelige og dokumenterede flytteudgifter, når du skal genhuses. Det vil sige, at du ikke selv skal betale for dine udgifter til flyttekasser, flytning af indbo og lignende. Du skal dog have kvitteringer for alle dine flytteudgifter, for at du kan få dem dækket. Der betales som udgangspunkt for to flytninger i forbindelse med midlertidig genhusning og én flytning ved permanent genhusning. Hvordan foregår flytningen med flyttefirma? Flytningen starter for det meste med et møde imellem dig og det flyttefirma, der er tilknyttet genhusningen. Her besigtiges din bolig, så flyttefirmaet ved, hvor lang tid flytningen tager. Flytningen planlægges i samarbejde med dig. Hvordan får jeg dækket mine udgifter, hvis jeg selv står for min flytning? Nogle boligorganisationer giver beboerne valget mellem at flytte med et flyttefirma eller at få en kontant godtgørelse for selv at planlægge og udføre flytningen. Den økonomiske størrelse på godtgørelsen afhænger for det meste af lejlighedens størrelse og udbetales typisk, når der er afholdt fraflytningssyn. Hvilke udgifter har jeg ret til at få dækket, når jeg skal genhuses? Opmagasinering af indbo (i nogle tilfælde) Flytteomkostninger Huslejerefusion (i nogle tilfælde hvis huslejen er lavere) Hvilke udgifter har jeg som udgangspunkt ikke ret til at få dækket? Madudgifter Indbo Transport Dyrepensionat m.v

19 Beboere med særlige behov Hvordan får jeg mine handicaphjælpemidler med over i min genhusningsbolig? Det er kommunen, der bevilger og opsætter hjælpemidler og handicapindretninger i boligerne Det er derfor kommunen, der skal kontaktes, når der er hjælpemidler eller handicapindretninger i boligen, som skal flyttes i genhusningsbolig. I de fleste genhusningsprojekter foregår det i et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationen. Spørg derfor i din boligorganisation, om der er indgået samarbejdsaftale med kommunen i forbindelse med din genhusning. Jeg er alvorligt syg og har brug for ekstra hjælp og støtte til genhusning, hvordan får jeg det? Det er vigtigt, at du i forbindelse med din genhusning oplyser din boligorganisation, hvis du er alvorligt syg. Det kan nemlig have betydning for, hvordan din genhusning skal forløbe. Det er også en god ide at indhente en lægeerklæring fra din praktiserende læge, der beskriver hvilke behov du har. Boligorganisationen har dog ikke pligt til at tage særlige hensyn til dine behov. Har jeg mulighed for at blive genhuset i en plejebolig eller ældrebolig? Hvis du har ønske om at blive genhuset i en plejebolig eller ældrebolig, skal du ansøge kommunen om at blive visiteret hertil. Det er kommunen, der vurderer, om du er berettiget til boligen, og det vil typisk foregå ved en samtale med dig i dit hjem. Din boligorganisation, kan derfor hverken tildele dig en plejebolig eller ældrebolig, og du skal selv sørge for at kontakte kommunens visitationsenhed om det. Skal jeg informere min støttekontaktperson om min genhusning? Hvis du er blevet tildelt en støttekontaktperson i din kommune, er det en god ide, at informere vedkommende om din genhusning. Din støttekontaktperson kan for eksempel hjælpe dig med at få skiftet adresse, søge om boligstøtte og planlægge din genhusning i samarbejde med din boligorganisation. Hvad sker der med min hjemmepleje, når jeg bliver genhuset? I de fleste kommuner er hjemmeplejen opdelt i distrikter. Det betyder, at det er forskellige plejeteams, der kører i de forskellige distrikter. Hvis du skal permanent genhuses i et andet distrikt, er det ikke sikkert, at du kan fortsætte med at få besøg af din sædvanlige hjemmehjælper. Du skal derfor kontakte hjemmeplejen i din kommune og forhøre dig om muligheden for enten at beholde din nuværende hjemmehjælper eller om du skal have tildelt en ny. Hvis du skal midlertidigt genhuses, er det ofte en mulighed at lave en aftale med hjemmeplejen om at fortsætte besøgene med din nuværende hjemmehjælper, på den midlertidige genhusningsadresse. Her er det også vigtigt at kontakte hjemmeplejen i din kommune inden genhusning, så der kan komme en afklaring, inden du skal flytte. Det er altid en god ide at oplyse til din boligorganisation, hvis du modtager hjemmehjælp

20 Hvor kan jeg hente hjælp og mere information om genhusning? Fremleje -- Hos din boligorganisation. Hvad er fremleje? Fremleje betyder, at en beboer (fremlejegiver) lejer sin bolig eller dele af den ud til en anden person (fremlejetager). Boligorganisationen har kun forpligtigelse overfor den lejer, der står på lejekontrakten. Boligorganisationien har ingen forpligtigelse over for den person, du fremlejer til. Her gælder lejeloven. Fremlejetager tæller ikke med som en del af husstandsstørrelsen, og dette kan have indflydelse på, hvad der vurderes som passende størrelse på din genhusningsbolig. Det kan betyde, at du i nogle tilfælde ikke vil have en genhusningsbolig, hvor det er muligt at fremleje. Tal med din boligorganisation om dine muligheder så tidligt som muligt, så der kan tages forbehold for dine behov. } Boligorganisationen/udlejer Almenlejelov } Lejer/fremlejer Lejeloven Fremlejetager -- Hos BL (Danmarks Almene Boliger) Lejernes LO (Lejernes Landsorganisation) Beboerklagenævnet. Læs mere om det på din kommunes hjemmeside. Her kan boligorganisationen indsætte et klistermærke med relevant kontaktinformation 38 39

21 Dette hæfte handler om beboernes rettigheder ved genhusning. Formålet er, at du som beboer kender dine rettigheder, hvis du skal genhuses. I hæftet kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med genhusning og opridser nogle af de praktiske ting, du skal være opmærksom på. 40

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle Genhusningsprocedurer Betty Nansens Alle Hvem er jeg? Trine Trampe 40 år Uddannet Cand.comm. fra RUC med pædagogik som andet fag. Ansat i KAB 1. juli 2012 Genhusning af Birkhøjterrasserne PCB Genhusning

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Genhusningspjece DAB mrk. ASG-2014-10599 1706 AKB/KFC Dato November 2016 1706 Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken.

Afd. 9 Munkebjergparken. Plan for genhusning ved gennemførsel af Helhedsplanen. Siden sidst: Vi går nu i gang med de individuelle samtaler på Bramstrupvej 13 og 11 i denne rækkefølge. Vi vil kontakte jer og aftale nærmere tidspunkt

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Genhusningsvejledning

Genhusningsvejledning Genhusningsvejledning Boligselskabet BSB Svendborg Afd. 7502 Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej Afd. 7504 Jægermarken Renovering. Udarbejdet marts måned 2016 Revision Dato Emne/pkt. A 21.02.2017

Læs mere

GENHUSNING I GÅRDHUSENE

GENHUSNING I GÅRDHUSENE Renoveringen af ALBERTSLUND VEST 3. udgave September 2016 GENHUSNING I GÅRDHUSENE Genhusning Indhold Beboerne i afdeling VA Vest Gårdhuse har på et beboermøde besluttet, at gårdhusene i Albertslund Vest

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

INFO-MØDE OM RÅDERET

INFO-MØDE OM RÅDERET INFO-MØDE OM RÅDERET 1 Hovedpunkter Information om råderetten: -Visionen bag råderetten -Lovgivningens individuelle og kollektive råderet -Boligkontorets Fri individuel finansieret råderet Spørgsmål &

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Råderetskatalog. Kystparken

Råderetskatalog. Kystparken Råderetskatalog for Kystparken Domea Stevns Råderetskatalog 14001 Kystparken og Kystvejen Side 2 af 8 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 6 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere