Kort og arealer Maps and areas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og arealer Maps and areas"

Transkript

1 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund af kommuneplanlægningen og omfatter også rummelighedsoplysningerne, som bringes dels i afsnittet om boliger, dels i afsnittet om erhverv. Zonestatus I henhold til planloven er hele landet opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Byzoner er områder, som i en byudviklingsplan eller bygnings- eller byplanvedtægt er udlagt til bymæssig bebyggelse eller som en lokalplan overfører til byzone. Sommerhusområder er områder, som i en bygnings- eller byplanvedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse eller som en lokalplan overfører til sommerhusområde. Landzoner er de områder, der ikke er byzone eller sommerhusområde. Planlagt arealanvendelse Ifølge planloven fastlægges arealanvendelsen gennem region-, kommune- og lokalplanlægningen. I arealundersøgelserne tilstræbes det at opgøre den planlagte arealanvendelse i overensstemmelse med kommuneplanernes rammer for lokalplanlægningen. Den samlede planlagte arealanvendelse omfatter hele kommunens areal. For bebyggede områder er planlagt arealanvendelse normalt identisk med den faktiske anvendelse af arealet. I visse tilfælde tager planlægningen dog netop sigte på en omdannelse af den hidtidige arealanvendelse i forbindelse med byfornyelse. For ikke rammebelagte arealer i landzone er den planlagte arealanvendelse vurderet som værende identisk med den faktiske anvendelse. Bestemmelserne i kommuneplanerne om de enkelte arealers anvendelse til bymæssige formål, kan opdeles i følgende hovedtyper: Boligområde, centerområde, erhvervsområde, område til offentlige formål og fritidsområde. Disse områder vil, bortset fra sommerhusområder, normalt være byzone, senest ved lokalplanernes ikrafttræden. Byzone og byformål er dog ikke identiske begreber. Øvrige områder, normalt landzone, opdeles i henholdsvis jordbrugsområder og vådområder. Arealtyperne er yderligere underopdelt jf. de enkelte tabeller. Arealanvendelsesinddelingen er ændret fra og med Arealundersøgelse Arealundersøgelser fra og med 1992 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere arealundersøgelser. Fra Arealundersøgelse 1990 til Arealundersøgelse 1992 er Erhvervshavn udskilt af Industri og Golfbane udskilt af Idræt. Kategorierne Erhvervshavn, Service og Trafikanlæg, plads er fra Arealundersøgelse 1996 til Arealundersøgelse 1998 omdefineret. Fra og med Arealundersøgelse 1998 er kategorierne erstattet af: Transport, Trafikanlæg og Butik, trafikcenter. Rummelighed Rummeligheden angiver, hvor meget der i henhold til rammeplanerne kan bygges. Rummeligheden inden for et område vil således afhænge dels af den for området fastlagte maksimale bebyggelsesprocent eller for haveboligers vedkommende den forudsatte grundstørrelse ved udstykning og dels af omfanget af allerede eksisterende bebyggelse i området. Rummeligheden måles for boligbyggeriets vedkommende ved antallet af boliger, mens rummeligheden for erhvervsbyggeri mv. måles ved etagearealet. Fortætningsrummeligheden angiver yderligere byggemuligheder på allerede bebyggede områder. For erhvervsbyggeriets vedkommende er fortætningsrummeligheden af stor betydning og vil ofte blive udnyttet ved tilbygninger til eksisterende erhvervsvirksomhed dvs. uden forudgående udstykning. For boligbyggeriets vedkommende udgøres fortætningsrummeligheden fortrinsvis af udstykningsmuligheder i ældre parcelhuskvarterer, en rummelighed der erfaringsmæssigt kun udnyttes langsomt. Da de enkelte områder i arealundersøgelserne kategoriseres efter hovedsagelig anvendelse kan der forekomme fremmedartet rummelighed i mindre omfang eksempelvis boligrummelighed i et område beregnet til skole.

2 Kort og arealer 14 Kommuner i Hovedstadsregionen B B 2.1 Municipalities in the Copenhagen Region ØRESUND KATTEGAT Græsted-Gilleleje Helsinge Helsingør Hundested ISEFJORD Frederiksværk Jægerspris Slangerup Frederikssund Hillerød Allerød Fredensborg-Humlebæk Karlebo Skævinge FREDERIKSBORG AMT Hørsholm Ølstykke Stenløse Farum Værløse Birkerød Søllerød Lyngby-Taarbæk ØRESUND Skibby Gentofte Gladsaxe Gundsø Ballerup Ledøje-Smørum Herlev ROSKILDE FJORD Rødovre København Bramsnæs KØBENHAVNS AMT GlostrupFrederiksberg Albertslund Høje-Taastrup Brøndby Roskilde SALTHOLM Vallensbæk Ishøj Hvidovre Tårnby Hvalsø Lejre Greve Dragør ROSKILDE AMT Ramsø Solrød KØGE BUGT Skovbo Køge Vallø kilometer

3 15 Kort og arealer Kommunernes areal efter zonestatus B B 2.2 Municipality area by zoning status Byzone Landzone Sommerhusområde I alt Kommune ha København ,6 739,9-8974,5 Frederiksberg , ,8 Københavns Amt Albertslund ,6 1304,2-2312,9 Ballerup ,3 1270,8 2,7 3400,9 Brøndby , ,0 15 Dragør ,7 1328,2 10,3 1816,1 Gentofte , ,3 Gladsaxe ,7 391,9-2495,7 Glostrup ,9 250,5-1320,4 Herlev ,7 267,8-1204,5 Hvidovre ,1 355,2-2294,3 Høje-Taastrup ,0 5483,0 26,8 7826,9 Ishøj ,5 1763,3-2613,8 Ledøje-Smørum ,1 2752,8-3148,9 Lyngby-Taarbæk ,7 1900,9-3873,6 Rødovre ,9 44,1-1221,0 Søllerød ,6 2455,7-3975,3 Tårnby ,9 5272,5-6610,4 Vallensbæk ,4 419,4-923,8 Værløse ,6 2566,4-3405,0 I alt , ,1 39, ,6 Frederiksborg Amt Allerød ,5 5453,2 7,0 6786,8 Birkerød ,2 2302,9 67,8 3368,9 Farum ,7 1611,6-2264,2 Fredensborg-Humlebæk ,3 6211,1-7188,3 Frederikssund ,6 2949,2-4072,7 Frederiksværk ,9 6456,3 1425,8 9034,1 Græsted-Gilleleje , ,0 1501, ,8 Helsinge , ,7 1284, ,8 Helsingør ,6 9320,8 346, ,8 Hillerød , , ,9 Hundested ,6 2154,6 364,3 3180,5 Hørsholm ,0 1844,1-3135,1 Jægerspris ,8 8404,9 908,9 9576,6 Karlebo ,3 3290,3-4009,6 Skibby ,4 7512,1 247,8 7974,4 Skævinge ,5 6598,5-6808,0 Slangerup ,6 4155,3 17,9 4564,8 Stenløse ,7 5756,3 112,4 6499,4 Ølstykke ,9 1973,5 7,4 2900,7 I alt , ,0 6291, ,5 Roskilde Amt Bramsnæs ,7 7352,0 324,3 8008,0 Greve ,7 3529,9-6021,6 Gundsø ,1 5462,2 64,4 6356,8 Hvalsø ,3 6911,0-7221,2 Køge , , ,1 Lejre ,0 8311,5 38,5 8788,9 Ramsø ,8 6041,1 14,3 6762,2 Roskilde ,8 3923,4-8108,2 Skovbo , ,7 15, ,5 Solrød ,3 3098,4-4033,7 Vallø ,2 7821,7 144,9 8377,7 I alt , ,7 601, ,0 Hovedstadsregionen , ,7 6933, ,4

4 Kort og arealer 16 Amternes areal efter planlagt anvendelse B B 2.3 County area by planned land use Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsregionen Planlagt arealanvendelse ha Boligområder Parcelhus ,6 139,6 9091,0 7853,2 4946, ,9 Tæt-lav bolig ,8 7,6 2310,5 1904,0 1150,7 5527,6 Etagebolig ,5 389,0 2169,2 673,9 406,6 4900,2 Landsby ,9 1571,1 1208,6 3283,6 Bolig og erhverv ,9 7,0 327,7 195,4 295,9 1220,0 I alt ,8 543, , ,6 8008, ,3 Centerområder Kommunecenter... 92,9-233,4 317,9 197,6 841,8 Bydelscenter... 77,0 1,7 274,4 139,9 71,8 564,8 Lokalcenter... 21,1-123,3 107,7 75,9 327,9 I alt ,9 1,7 631,1 565,5 345,3 1734,5 Erhvervsområder Industri ,8 19,0 2194,4 1059,0 967,2 4416,4 Transport ,6 1,0 410,9 132,9 152,3 1035,8 Blandet erhverv ,7 5,7 720,0 1131,1 709,9 2834,5 Kontor... 75,4 7,8 505,8 340,5 99,7 1029,1 Hotel, kursuscenter... 5,6 2,3 48,3 206,3 37,3 299,8 Butik, trafikcenter... 28,5-131,7 84,7 76,0 321,0 I alt ,6 35,7 4011,1 2954,6 2042,5 9936,6 Offentlige formål Skole... 61,1 14,2 701,6 594,6 378,0 1749,3 Børne-, ældreinstitutioner ,0 8,7 245,6 151,8 75,7 491,7 Kommunal administration... 2,2 3,4 70,0 49,2 40,0 164,7 Kirkegård ,2 24,6 257,5 95,1 53,7 565,1 Bibliotek, kirke... 4,7 4,4 50,4 27,9 9,8 97,2 Gymnasium, læreanstalt... 35,2 38,8 300,3 148,5 308,8 831,6 Social institution, amt mv ,9-78,6 74,5 32,2 198,2 Administration, stat og amt... 22,9-39,5 19,2 12,7 94,3 Sygehus, hospital... 51,0 22,6 155,2 53,4 101,6 383,8 Teater, museum... 23,4 15,6 254,7 161,2 52,1 507,1 Offentligt værk ,1 9,8 316,0 349,0 204,5 1058,3 Trafikanlæg ,1 28,1 2318,3 198,9 673,0 5048,3 Offentlige formål i øvrigt ,8 3,2 240,4 349,0 144,9 1047,3 I alt ,5 173,4 5028,0 2272,2 2087, ,1 Fritidsområder Sommerhus ,2 6250,5 588,9 6878,7 Kolonihave ,4 3,4 1126,9 217,4 159,4 1762,5 Campingplads... 11,1-81,0 250,9 100,5 443,5 Park ,7 88,4 894,1 488,5 422,1 2656,9 Idrætsanlæg ,3 25,8 1122,9 884,9 781,2 3167,1 Golfbane ,0 1360,6 392,0 2265,6 I alt ,6 117,7 3777,1 9452,8 2444, ,2 Jordbrugsområder Landbrug , , , ,8 Gartneri ,7 12,6 103,6 531,9 Råstofudvinding ,3 498,7 758,1 1408,1 Skov , ,4 9913, ,5 Naturområde ,4-6982,4 5563,4 3530, ,5 Militært område ,2 2455,2-2556,3 I alt , , , , ,1 Vådområder Strand, strandeng... 25,8-484,1 365,7 276,7 1152,4 Mose, eng ,0-632,9 932,2 417,2 2199,4 Å, ådal... 37,1-619,9 744,1 1036,8 2438,0 Sø ,7-1411,2 6901,5 273,4 8728,9 I alt ,7-3148,1 8943,6 2004, ,6 Samlet areal ,5 871, , , , ,4

5 17 Kort og arealer Planlagt anvendelse af ubenyttede arealer udlagt til byformål B B 2.4 Unused land in planned urban areas Offentlige formål Boligområder Centerområder Erhvervsområder Fritidsområder Jordbrugsområder Vådområder Kommune ha København ,9 46,2 548,1 336,2 2, ,2 Frederiksberg 5,1-3,5 13,9 17, ,6 Københavns Amt Albertslund... 4,8 1,6 3,4 56,6 41, ,7 Ballerup... 66,9 7,4 259,2 48,4 79,6-3,4 464,9 Brøndby... 71,3 5,8 127,9 62,0 47, ,1 Dragør... 6,2 2,9 18,9 7,6 6, ,3 Gentofte... 56,9 3,6 17,6 85,2 65,9 43,3 33,4 305,9 Gladsaxe... 11,0 3,1 61,0 32,5 10, ,4 Glostrup... 27,5 5,5 20,3 30,5 22, ,8 Herlev... 9,7 12,2 6,5 13,6 20, ,5 Hvidovre... 11,4 3,6 89,6 118,9 23, ,6 Høje-Taastrup... 23,3 8,5 266,1 124,3 15, ,4 Ishøj... 5,1-58,9 7,2 9, ,2 Ledøje-Smørum... 29,9 3,1 33,7 10,3 5, ,4 Lyngby-Taarbæk... 16,3 8,3 16,1 69,7 38, ,5 Rødovre... 11,2 1,7 42,6 16,0 8, ,1 Søllerød... 37,3 1,2 10,2 13,0 11,6-0,3 73,5 Tårnby... 53,1 5,4 219,0 36,8 43, ,4 Vallensbæk... 11,8 0,6 8,1 7,4 10, ,5 Værløse... 17,1 1,5 3,9 3,6 7, ,1 I alt ,8 75,8 1262,8 743,7 466,9 43,3 37,0 3100,4 Frederiksborg Amt Allerød... 30,9 7,1 94,5 55,6 18, ,7 Birkerød... 24,4 0,4 59,0 24,0 5, ,1 Farum... 2,4 1,3 4,7 17,2 10, ,2 Fredensborg-Humlebæk... 52,9 3,3 11,8 30, ,4 Frederikssund... 13,8 14,3 22,9 6,8 0, ,7 Frederiksværk... 54,8 8,6 21,8 14,8 170, ,3 Græsted-Gilleleje... 6,5 3,4 39,7 22,1 14, ,8 Helsinge... 18,3-26,1 24,6 126, ,3 Helsingør... 18,2 8,7 73,8 36,3 34, ,4 Hillerød... 60,5 8,6 201,2 19,8 35, ,6 Hundested... 40,6-64,8 2,7 27, ,2 Hørsholm... 13,9 2,4 7,4 7,8 0, ,7 Jægerspris... 16,2 0,1 10,4 4,3 47, ,8 Karlebo... 7,9 1,7 13,6 14,8 6, ,8 Skibby... 6,3 4,4 10,8 3,5 24, ,3 Skævinge... 5,8-1,7 8, ,8 Slangerup... 28,0 1,3 17,3 17,1 6, ,3 Stenløse... 19,1 2,9 58,5 6,9 1, ,9 Ølstykke ,1 3,9 125,2 38,8 22, ,0 I alt ,7 72,4 865,2 355,8 552, ,3 Roskilde Amt Bramsnæs... 22,3 8,1 14,4 14,9 28, ,5 Greve ,1 12,0 208,1 71, ,2 Gundsø... 45,9 1,9 8,0 69,2 33, ,9 Hvalsø... 14,6 4,5 18,8 23, ,2 Køge... 89,7 8,4 265,7 68, ,7 Lejre... 46,0 2,9 23,5 26,7 27,0 0,8-126,9 Ramsø... 7,0 2,6 62,7 22,6 7, ,8 Roskilde ,2 12,5 215,9 53,4 10, ,2 Skovbo... 69,7 3,4 81,1 21,6 8, ,7 Solrød... 90,5 0,3 52,4 6, ,3 Vallø... 43,3 14,8 20,9 3, ,2 I alt ,3 71,6 971,5 380,7 115,0 0,8-2266,8 Hovedstadsregionen ,7 265,9 3651,1 1830,3 1154,1 44,1 37,0 9098,3 I alt

6 Kort og arealer 18 Kommunernes areal efter planlagt anvendelse B B 2.5 Municipality area by planned land use Offentlige formål Boligområder Centerområder Erhvervsområder Fritidsområder Jordbrugsområder Vådområder Kommune ha København ,8 190,9 892,6 2676,5 1382,6 564,4 422,7 8974,5 Frederiksberg ,2 1,7 35,7 173,4 117, ,8 Københavns Amt Albertslund ,5 17,3 278,1 147,4 125,5 1248,0-2312,9 Ballerup ,2 44,6 538,3 357,7 591,2 571,8 224,1 3400,9 Brøndby ,9 17,9 355,7 278,5 277,0 341,3 104,7 2069,0 Dragør ,8 11,4 43,3 159,9 163,2 800,0 233,4 1816,1 Gentofte ,5 64,8 59,9 274,2 185,7 215,0 113,3 2553,3 Gladsaxe ,1 52,7 245,6 377,6 202,8 181,1 155,7 2495,7 Glostrup ,7 30,0 157,6 195,7 239,7 251,7 22,9 1320,4 Herlev ,1 48,8 149,7 105,9 129,9 169,7 26,5 1204,5 Hvidovre ,0 92,9 387,3 342,9 152,8 307,0 33,4 2294,3 Høje-Taastrup ,6 93,4 685,1 399,6 443,5 4602,9 580,8 7826,9 Ishøj ,2 10,6 138,9 80,9 212,6 1607,8 209,9 2613,8 Ledøje-Smørum ,0 6,0 54,8 44,7 180,4 2454,3 67,9 3148,9 Lyngby-Taarbæk ,6 49,0 104,5 392,1 170,5 1452,1 527,6 3873,6 Rødovre ,4 12,7 166,9 97,4 218,8-3,8 1221,0 Søllerød ,5 17,5 81,6 180,1 98,5 2024,8 340,4 3975,3 Tårnby ,0 35,3 462,8 918,9 178,7 4002,7 24,9 6610,4 Vallensbæk ,7 6,5 58,4 100,1 58,3 276,0 93,8 923,8 Værløse ,5 19,7 42,7 574,4 147,8 1561,7 385,1 3405,0 I alt ,3 631,1 4011,1 5028,0 3777, ,9 3148, ,6 Frederiksborg Amt Allerød ,1 38,0 245,7 217,8 119,9 5126,9 183,3 6786,8 Birkerød ,6 13,6 191,0 96,9 185,4 1785,3 371,1 3368,9 Farum ,2 27,0 70,4 112,5 105,0 1275,1 228,0 2264,2 Fredensborg-Humlebæk ,2 19,2 102,2 181,3 266,0 5097,2 778,2 7188,3 Frederikssund ,9 65,1 180,0 46,9 136,9 2903,2 157,7 4072,7 Frederiksværk ,4 66,3 200,5 101,6 1663,7 4587,5 1701,2 9034,1 Græsted-Gilleleje ,2 42,9 110,3 155,7 1669,3 9968,9 760, ,8 Helsinge ,9 49,3 118,3 76,9 1506, ,4 1247, ,8 Helsingør ,9 66,3 371,6 269,7 761,5 8322,6 700, ,8 Hillerød ,1 42,8 474,0 229,5 353, ,0 644, ,9 Hundested ,9 19,4 162,7 102,2 429,6 2003,8-3180,5 Hørsholm ,3 13,3 87,9 91,3 305,3 1592,0 145,1 3135,1 Jægerspris ,1 9,9 39,8 199,5 1008,0 7886,4 190,0 9576,6 Karlebo ,5 5,3 96,8 109,3 121,3 2945,0 125,3 4009,6 Skibby ,8 33,7 45,4 51,8 272,8 7241,3 92,6 7974,4 Skævinge ,9 7,2 42,0 30,7 63,9 5441,4 1037,0 6808,0 Slangerup ,3 6,5 74,1 63,4 60,6 3551,6 485,1 4564,8 Stenløse ,9 28,8 135,4 48,5 268,3 5535,0 70,5 6499,4 Ølstykke ,3 10,8 206,4 86,7 155,8 1811,8 25,9 2900,7 I alt ,6 565,5 2954,6 2272,2 9452, ,3 8943, ,5 Roskilde Amt Bramsnæs ,7 46,6 20,6 40,9 331,5 7194,8 53,0 8008,0 Greve ,8 53,7 405,1 231,4 131,6 3290,7 137,2 6021,6 Gundsø ,0 9,3 21,7 159,8 116,9 5283,0 26,1 6356,8 Hvalsø ,0 26,4 38,9 59,9 11,4 6738,3 78,4 7221,2 Køge ,5 42,4 571,3 188,8 459,9 9910,0 117, ,1 Lejre ,8 8,1 51,2 120,3 82,6 8093,0 41,9 8788,9 Ramsø ,0 19,1 139,1 291,1 52,9 5159,3 757,7 6762,2 Roskilde ,7 56,8 512,4 683,9 659,5 4716,1 126,8 8108,2 Skovbo ,1 12,0 132,8 100,1 233, ,1 112, ,5 Solrød ,1 17,8 99,6 197,6 216,7 2512,2 252,7 4033,7 Vallø ,6 53,0 49,9 13,3 147,6 7459,0 300,4 8377,7 I alt ,4 345,3 2042,5 2087,0 2444, ,5 2004, ,0 Hovedstadsregionen ,3 1734,5 9936, , , , , ,4 I alt

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Øresundsregionen - C

Øresundsregionen - C Øresundsregionen - C 2 Øresundsregionen The Øresund Region Nr. (No.) Side (Page) Øresundsregionen (tekst) The Øresund Region (text) 3 Befolkning Population C 1.1 Areal og befolkning Area and population

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Statistisk Årbog 2002 for Hovedstadsregionen. Statistical Yearbook for the Copenhagen Region

Statistisk Årbog 2002 for Hovedstadsregionen. Statistical Yearbook for the Copenhagen Region Statistisk Årbog 2002 for Hovedstadsregionen Statistical Yearbook for the Copenhagen Region tom Statistisk Årbog 2002 for Hovedstadsregionen Statistical Yearbook for the Copenhagen Region Statistisk Årbog

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG FOR HOVEDSTADSREGIONEN

STATISTISK ÅRBOG FOR HOVEDSTADSREGIONEN STATISTISK ÅRBOG 2000 FOR HOVEDSTADSREGIONEN Statistical Yearbook for the Copenhagen Region tom STATISTISK ÅRBOG 2000 FOR HOVEDSTADSREGIONEN Statistical Yearbook for the Copenhagen Region Hovedstadsregionens

Læs mere

Statistisk Årbog 2003 for Hovedstadsregionen. Statistical Yearbook for the Copenhagen Region

Statistisk Årbog 2003 for Hovedstadsregionen. Statistical Yearbook for the Copenhagen Region Statistisk Årbog 2003 for Hovedstadsregionen Statistical Yearbook for the Copenhagen Region tom Statistisk Årbog 2003 for Hovedstadsregionen Statistical Yearbook for the Copenhagen Region Statistisk Årbog

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006 Notat Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Udgivet af Miljøministeriet Redaktion og grafisk tilrettelæggelse By- og Landskabsstyrelsen, Byer

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 4. opfølgning, august 26 Indhold Indhold... 2 Forord til pendlingsanalysen... 3 Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV ADGANG TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV VÆLG MELLEM ÅRSKORT ÉNGANGSBILLET Betaling for virksomheders adgang til genbrugsstationer Fra den 1. januar. 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger til pendling over Øresund April 2002 Udarbejdet for ØAR, Københavns kommune, Region Skåne, Malmö kommune Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger

Læs mere

Elever i kommunale skoler B B 8.1 Pupils in municipal schools

Elever i kommunale skoler B B 8.1 Pupils in municipal schools Kulturelle forhold 118 Elever i kommunale skoler B B 8.1 Pupils in municipal schools 1.9.1998 Børnehaveklasser 1.-7. klasse 8.-10. klasse I alt Ikke fuldt årgangsdelte Klasser Elever Klasser Elever Klasser

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Pendlingsoplande i Østdanmark af Morten Marott Larsen

Pendlingsoplande i Østdanmark af Morten Marott Larsen 10. august 2006 J.nr. 2740 ml/jp 33145949 85 e-mail ml@akf.dk Akf working paper Pendlingsoplande i Østdanmark af Morten Marott Larsen Indhold Summary...2 Forord...3 1. Indledning...4 2. Hvordan defineres

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere