fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 15 oktober 1924 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekterens kontor. Nr. 42 fiskeutbytte indtil (De store fiskerier). Sto r s i l d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildulje 19370, hjemmeforbrukt Værdi ca. kr S i l d fis k et i So g n og F jo r dan e i hl.: opfisket 65230, iset 22067, saltet Værdi ca. kr Va a r s i I d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje , anvendt til hermetik 90000, lijemmeforbrukt Værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til klipfisk , Biprodukter i hl.: dampmedicintran , lever til andre transorter 19976, rogn Værdi ca. kr K Y st mak rei i : opfisket , solgt fersk , saltet og flekket , saltet rund Værdi kr Nordsjøsild i : ilandbragt I s l and s s i I d, hjemført i : Br i s I ing og sm a a s i I d i skj.: Tilførsler til fabrikkene i Stwanger (indtil 3 /9), Bergen (indtil 11/10), Trondhjem (indtil 3%). Aalesund (indtil 11/10), Haugesund (indtil 3 /6) og Kopervik (lndtil 3 /6): Brisling , blanding , smaasild , mossa Værdi ialt kr Fet s i l d i hl.: (fra l juli) opfisket , Iset 1070, saltet 47900, anvendt til sildolje 27106, anvendt til hermetik Anmeldt ukefangst: Fetsild 4937 hl., bankfisk (Aalesund) kg, kystmakrei fet s i l d fis ke t fortsæuer med smaa Ifa ngs ter i ane distrikter. fra Nordland meldes om litt garnfiske for Ouvaag i Bø, optil 15 hl., mens der ~ar smaat fiske paa Vesteraalsfjorden. Opfisket blev 180 h1. til handelsvare. Prisen var kr. pr. hl. I Bø er tilstede 30 baater, 4 kjøpefartøier og 2 landkjøpere. I Tjøtta er i de sidste par uker opfisket 600 hl. smaasild, hvorav 250 til agn og 150 hl. til hermetik, pris kr. pr. hl. for Eidsfjorden i Hadsel mangler opgav,e for sidste uke. Ialt er nu anmeldt opfisket i No~dland fylke hl., hvorav anvendt ti,l skjæresild 1845 hl. og sauet til handelsvare Ihl. SildeHsket i Nordland er iaar mindre end i en række foregaaende aar, mens silden iaar er større og egner sig mere til sauning iaaf end Oversigt - utarbeidet efter Fisket. de indkomne rapporter. Uke n okt o ber. ifjor, da det opfiskede parti var hl., hvorav saltet bar'e 1372 hl. I Sør- Trøndelag fylke er sildefisket fremdeles smaat. I frøya blev i uken optat 300 hl. smaasild, pris kr. og i Hitra blev i sidste uke sat 8 notstæng, hvorav optat 1050 hl. Herav gik til hermetik 150 hl. og saltet 900 hl. Silden var meget s:maafaldende, mest smaasild. Prisen var kr. pr. hl. forøvrig intet fiske anmeldt i fylket hvor det samlede kvantum nu utgjør h1., hvorav saltet til handelsvare 6030 hl. og anvendt til hermetik hl. Ifjor var partiet hl., hvorav saltet hl. I Møre fylke er ogsaa sildefisket meget smaat. Litt fiskedes der fremdeles i Vestnes, Veøy og Vaagsøy, men ukefangsten blev bare 309 hl., hovedsagelig smaasild til hermetik, pr,is og for et mindre parti fetsild betaltes kr pr. hl. Iailt er nu opfisket i Møre

2 428 S k E T S A N 15 oktober 1924 fylke hl., :hovedsagelig smaa sild so.m er anvendt til skjæresild og hermetikindustrien. I tidligere opgaver var det parti som blev saltet til skjæresild medregnet i det ~vantuiill som blev apgit som saltet til handelsvare. Da denne benævnelse,i almindeligihet bare omfatter fetsi,ld av de almindelige mer~er som saltes til handelsvare, har ifylkesmanden nu paa foranledning,fordelt disse partier. Der opgives at der nu er saltet til sikjæresild ' hl. saaledes at det til handelsvare sahede parti Q reduseres til 7912 hl. Efter de nu Iforeliggende opgav'er er der i tiden 1 juli-il oiktoher anmeldt opfisket: Distrikt Ialt hl. Iset hl. Derav soi~isolgt her--s~ sildoljefa- metikfabr. brikker hl. hl. i hl. Finmarken Troms fylke Nordland fylke Namdalen S. Trøndelag fylke I 3720 Møre fylke Sogn og Fj. fylke _6 9_7_01 ~1 1 4_6_0_0_1 7_3_7_ Ialt Mot i " i " i Det bemerikes at skjæresild i tidligeæ opgaver for Møre har været medtat i partiet for saltet handelsvare, men er mu utskilt. B a n ik f i :s k e tfra Aalesund efter kveite fald,t bra i :sidste uke. Der indkom Æra bankfisket 26 dampskibe og i hjemmefisket nær land deltok 25 dækkede motorkuttere. Den samlede uikefangst blev 89650' fisk, hvorav 59 65'0 kveite, 30'0''0 lange, 600'0. blaalange, 20'0'0' brosme, 10'00' torsk, 120'0'0 hyse og 60'00' anden fisk. Prisen var lfor kveite kr. 1.90,,lange 0'.45, hlaalange 0'.35, brosme 0'.27, torsk og Ifor hyse og anden fisk 0'.60' øre pr. Værdien av ukens fangst er beregnet til kr For V ærøy og Røst er i uken 20'/9-27/9 opfisket 1300''0 rødspætte, pris 0'.80 pr. Værdi kr '. Hele partiet er iset for eksport. Her deltar i fisket 18 dækkede og 8 aaprne motorbaater. For Andenes og Bleik er i september maaned opfisket fisk, hvorav 17 50'0 kveite, 120'0 rødspæue, 250'0 blaalange og 800 sei. Pris kveite kr. 1.80, rødspærtte 0'.80', blaalange 0'.15 og sei 0'.15 pr. Samlet værdi kr. 330'15. I fisket deltar 20 m.otorbaater og 6 smaalbaater. For Maaløy og omegn er der i 2det og 3dje ikvartal opfisket ialt 3720'00 i fisik, hvorav 140'00 kveite, 11 0'00' rødspætte, 85 00'0 lange, brosme, torsk, 60' 0'00 hyse, 1500'0 sei og 20'0'0 anden fisk. Pris I kveite kr. 1.60, rødspæue 1.25, lange 0'.35, brosme 0.25, torsk 0.30', hyse 0.40' og sei pr. Værdien av den samlede fangst fo.r l\1aaløy i 2det og 3dje kvartall er beregnet til kr Dor 'g e mak rei :f ran.o r d sjø e n. Der indkom,i sidste uke til Kristiansand 9 svenske fartøier med 694 saltet flækket og 4 rundsaltet. Prisen er nu for Hækket makrei kr pr. k,g. samfængt. Ialt er iaar av 35 svenske og 1 norsk farrl:øi illandbragt 3413, hvorav 3363 salteri: flækket og SD rundsaltet Ifjor var der av 56 fartøier ilandbragt 3929, hvorav 3541 flækket og i fartøier med 40'93, hvorav 3788 fllækket. K y s t mak rei If i s k e t har omtrent helt været hindret av uveir paa sydkysten. I uken blev opfisket for Kristiansand , Langesund 1450'0', Grimstad 1840 og for Egersund (Ogna) 4300 Brisling- og smaasildfisket. Indkomne rapporter Tilførsler til Aalesund og Søndmør 4/ / Hvorfra Brisling. Pris pr. I Mossa I Pris pr. s~. s~. s~. s~. ===.=====~=====i==='==':==== =_-~_=c:==--'=_-== Møre fylke V ærdi kr Tilførsler til Bergen og omegn 6/10_11/ ~~. ~ Hvorfra b.o ~ 0... I b.o. S. 'Vi ff) 0...~. rj).~.~ C';j'~.~ "Cl'~ u:;~ ff)~ C';j.!:<: CIl.!:<: C.!:<: ff).!:<: O.!:<: ff).!:<: C en.i:: (/) El en 'C en ::'E en.;:: en ::o o.. æenl~en o.. o.. IJ) I I, i Hordaland fylke Sogn og Fjordane { ' -- - fylke Møre fylke..-'-'-'- ] Til,. I V ærdi kr = = l.--=- FetliIdfisket. Fylkesmanden, Molde, heretter 11/10: Denne uke anmeldt opfisket Vestnes 43 hl. hermetiksild, pris og 16 hl. fetsild, pris 37.80, Veøy 100 hl. blanding, brisling, skjæresild, pris 16.50, Vaagøy 170 hl. solgt til skjæresild, pris kr pr. hl. Ialt anmeldt opfisket i fylket hl., hvo rav saltet til skjæresild hl., til handelsvare 7912 hl., hermetik h1., forøvrig som i telegram 6 ds. Fylkes:manden, Bodø, beretter 11/10: Tjøtta: Denne og forrige uke opfisket 600 hl. smaasild, 250 :solgt agn, 150 solgt hermetikfabrikker, pris 12-l0. Bø: For Guvaag 1-15 maal paa Vesteraalsfjorden og Hølle litet fiske. I uken opfisket 180 hl. saltet til 200 handelsvare, pris 70-72, 4 kjøpefartøier, 2 landkjøpere, ca. 30 baater. Ialt opfisket inden fylket hl. fetsild, hvorav saltet handelsvare tønder, skjæresild,

3 1 15 oktober 1924 f S K E T S 1845, solgt sildoljefabrik 755, solgt hermetikfabrik 3180,og eksportert 850 hl., resten agn og hjemmeforbruk. Fylkesmanden, Trondhjem, beretter 11/10: Frøya lens,.. mandsdistrikt: Sidste uke opfisket 300 hl. smaasild, pris Hitra lensmandsdistrikt: I uken fra 26/9 -tlo/l0 er sat 8 notstæng, opfisket 1050 hl., hvorav solgt hermetikfabrik 150 hl,saltet handelsvare 900 hl., kvalitet hovedsageiig smaasild, pris kr pr. hl. Ialt er meldt otpfisket inden fylket iaar hl., hvorav iset 220 hl., solgt sildoljefabrik 7237 hl., hermetikfabrik hl., saltet handelsvare 60'30. Lensmanden i Vestnes beretteir 4/10: Den 3 ds. foretok jeg reise til Tomrefjorden for indihentelse av opgaver over det der foregaaede sildefiske. I Tomref.iorden er der denne uke opfisket 157 hl. smaasild der er solgt til hermetikvare til en pris kr pr. hl. Næste dag foretok jeg i samme anledning reise til Tresfjord. Der er denne uke opfisket 270 hl. sild som ogsaa er solgt til hermetik, pris kr pr. hl. Ukefangst 427 hl. der har indbmgt kr Fylkesmanden, Tromsø, beretter 13/10: Siden 13 september optat 2478 hl., alt anvendt handelsvare, pris for Hillesøy og Torsken 60'-80, for Karlsøy 95. Ialt optat hl., hvorav saltet handelsvare 5658, solgt sildoljefabrik , agn 20. Kystmakrelfisket. Hvortil Til Sid ste Sidste ukes pris ukefangst Kr. Fangst i a l t =====~ ~=-====~====~=======~====~======= Kristiansund og omegn Sogn,og Fjordane... Fana... Herdla... Bergen... Espevær... Haugesund Skudenes... Stavanger... Egersund Kirkehavn... Aaensire... Flekkefjord... Farsund... Mandal... Kristiansand Lillesand l Arendal... 11lto Risør...,... 11/lD Grimstad... l1/lo 1.00 l Skaatøy...,... l1/ld ' Langesund... Ill/lD Nevlunghavn...,.. 30/S Fredriksværn... 23/S Holmsbo... I 13/ Kristianiafjorden... I 2% ~::~:~ ~~ F~~d ~ ; :::::: II :j:: ;~~ ~~~ ~~~ Fredrikstad / Fredrikshald....:..:..:..:..:.~I 12/ Tilsammen I Opfisket med garn: , med not: Solgt fersk indenlands " " (iset) til utlandet Saltet og flekket , saltet rund Værdi ca. kr GAN G 429 fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Fishery Board«s opgave (siutopgave) over fisket fra l jan. til 30 sept. 1924: Sted Total fangst Saltet. ganet Eksportert crans Vinterfisket ialt. I 1 [ 1 (1 jan.-31 mars) Sommerfisket fral I I 1 april Northumberland Eyemouth distr Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av østkysten Orkney Shetland Storn,oway distr Barra l 335 Resten av Vestkysten.... {exfirthofclyde) Glasgow... ~ Sommerfisket ialt 988 ~~ 777 ~,~~ Vinter-,og sommerfisket ialt Eksporten i tiden 1 jan.-30 sept. '1nkluderer henimot av vintertilvirket sild. Ekspor,tmængden JordeIer s,ig paa følgende land: Tyskland Geestemiinde.... Cuxhaven.... Hamburg.... Altona Stettin Konigsberg.... Fristaten Danzig Litauen.... Libau...- Windau.... Riga.... Estland Reval.... Pernau.... Sovjet Rusland Leningrad.. Murmansk.... finland.... Rumænien.... Sverige.. Danmark.. Holland.. Belg,ien.. frankrike » » » » » 20.00» » 5» 24618» 3 009» 97»

4 430 FIS K E T S. O A N O 15 oktober ~--~ U. S. A... Engiland.. Irland Det engelske sildefiske. Fisket Yarmouth-Lowes1toft indtil lo/lo: 46610» 12446» 1 425» I uken Ialt crans crans 1924 (indtil 1 /10) (indtil ) Vicekonsulatet, LowestoH, beretter 14/10: Opfisket li/ld: Yarmouth 28063, Lowesioft /10: Yarmouth , Lowestoft , tilsammen crans. Ialt iaar jndtil 13/ crans. Det svenske sildefiske, Ukefangst til 11/ valar (l val = 1120 hl.) garnsild, 2766 hektoliter trawlsild, middelpris Gøteborg 2.00, respektive 16 kr., saltning 255.l'ektoliter,,totalfangst valar garnsild, hektoliter trawlsild, 1208 hektoliter notshd, totalsaltning 1655 hektoliter Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, berettel 10/10: Fisket indtil 6/10: Sidste uke kantjes Ialt kantjes Det hollandske sildefiske Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 10/10: fisket indtil 1/ l O: Sidste uke Ialt Det kanadiske torskefiske. Opfisket Tilvirket indtil 3% indtil 3,' Utført indti1 31 1s Uopgit Det nyfundlandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil 9/S 192! Det islandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil indtil 3% Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 6/10: I anden halvdel av september maaned er utført ha Island 3397 tans klipfisk for hvilket kvantum bestemmelsesstedene er opgit som følger: Bilbao, Barcelona, Taragona og SevHIa.. Bilbao.. Santander Barcelona Valencia.. Sevilla.'. Huelva.. Italien.. Genua og Neapel.. Genua Neapel Lei,th.. Hull.. Norge.. Kjøbenhavn tons 1410» 5» 300» 299» 185» 5» 19» 8» 102» 617» 57» 10» l» 116» T,ilsammen 3397 tons Herav stammet 2021 tons fra Reykjavik og denne fiskemængde fordelte sig med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter saaledes: Bilbao.... Stonfisk.... Lange.. Smaafisk.. Hyse... Sei.. ".. Brosme...,.. Valleneia : Labrador:fisk Santander : Smaafisk.. Sevilla " Stor1fisk Lange.... Genua: Labradonfisk.. Neapel.... Labradorfisk.. Hyse.... Smaafisk.... " Leith.... ".... Storfisk..., " ".. Labrador-fisk.... Kjøbenhavn Lange Sei... " tons 84» 138» 10» 152» 1» 145 tons 35» 20 tons 60» 168» 51 tons 5» 8.tons 80» 1118 tons 224» 5» 180» 102» 248» 56» 88» Tilsammen 2021 tons Makrelfisket ved Skagen THført Skagen indtil Il/lO: snes » , » I uken soim endte 11/10 har tmørselen av makrei været ubetydehg, høist 500 snes, prisen 6-8 kr., formentlig tages bundgarnene ind denne uke og makrelfiskeriet kan betragtes som avsluttet.

5 15 oktober 1924 F S K E T S o A N O 431 fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uhryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... -,,- finmarks.... Do. seidamptran.... Prima koldklaret damptran.... Raa mediein, Nordlands.... Blank do. do. Blank industriel.... Brunblank mediein, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rundfisk: Tynd vestre, hollænder.... Fyldig" ".... Almi dclig ".... Bremer.... Samfængt (Italiener).... Høstrundtisk.... Usorteret finmarks over 200 gr.... f inmarks, gr.... do do. over Titling: Finmarks, gr. e Hollænder... Bremer... Rofskjær: Zartfisk... Vækkerfisk... Høkkerfisk... Danskfisk... Sei: Prima storsei 50/60... do. middelssei 40/50... Afrikasei 50/60... do. 40/50... Smaasei 30/40... Brosmer: Flekket... Rund... Hy s e.r: Samf. vaarhyse 40/50... Almindelig do. 30/40... :... Afrika høsthyse 40/50... do. hyse 30/40... Længer: Skrulænger... Klipfisk: 1ste sort, Lofots...,... '"... Finmarks... Fetsild: Skj æresild, eksportpakket.... Garnsild, fiskepakket... Kr. Kr pr. tønde pr. kilo pr. tønde pr / pr. vegt pr. kg. Storsild: Eksportpakket pr. 110 kg.... Islandssild.... Vaarsild: Kr pr. tønde 0.85 pr. Exportpakket pr pr. tønde Aalesund. 3/10 Kr. Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands Do. Finmarks /145 Koldklaret damptran Raamedicintran Blank industriel tran Pressetran, bundklar Bruntran Sæltran /1.08 Rogn, lste sort eksportpakket.... 2den sort do dje sort do Kr. 148/145 ~.Jf. tønde pr. kg OB7 1.05/ pr. td Klipfisk: Søndmørsk... t Lofots... j31.00/ pr. vegt Finmarks / ,31.00 Længe Brosme Pressefisk: Presset længe /0.95 pr. S i Id: Storsild, eksportpakket 110 kg / /35.00 pr. td. Islandssild pr. Kristiansund N. 3/10 10/10 Kr. Kr. Tr an: Uklaret damptran / / pr. td. Blank medicintran pr. Brunblank / /0.95 Bruntran /0.87 Rogn.... pr. td. Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm / /1.35 pr. Sekunda " 50/60 ".... ~.OO 1.00 Samt. middels 50/60 " " Smaa 20/40" Klipfisk: Lofots og Nordmørs / /32.00 pr. vegt Finmarks / /31.00 Længe / Brosme / Sei / /20.00 S i Id: Sto r s i l d, eksportpakket pr pr. td. 1) Uten omsætning.

6 432 F S K E T S ~O~~A~N~_O~ 1_5_o_k_to_b_er 19_24 P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. K l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, S antand er, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona =-: 40 I Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. ~vintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). I Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K l i P fis k_ og tør fis k p ris ene i Halien noteres i lire pr. 100 Fiskemarkedet utenlands. De tyske f e r skf i s k p ris e r noteres i mark (M) pr. pund = Y:! Fersksildprisene noteres pr. kasse = Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fiskeridirektørerts kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdiforhold mellem de forskjellige landes penger maa disse tal kun opfattes som et i iorskjellig grad efter omstændighetene o m tre n t l i g uttrykk for de faktiske prisar. Klipfisk og tørfisk. Neapel: Konsulatet, Neapel, indberetter: Fiskeimporten i Neapel i august maaned 1924: Salget var i maanedens, løp mere livlig, baade for stokfiskens og klipfiskens vedkommende. De ældre beholdninger av stokfisk er næs,ten utsolgt og prisene stiger stadig. Nyfundland- og Kanadafisk utviser' ikke nogen stigning i prisene, da disse allerede tidligere var sat uiorholdsmæsioig høit op. StoMisk: Man beregnet at ha paa lager pr. ultimo august: Hollænder (ny vare) Bremer (ny vare) » Italiener (ny vare) » Lub (ny vare)... " 3 000» Finmarken (ny vare) » Priser pr. 100 pr. ultimo august: Hollænder (ny vare) Lire ( øre pr. ) Bremer (ny vare)..» ( »- ) Italiener (ny vare)..» ( »- ) Lub (ny vare)......» ( »- ) Finmarken (ny vare)» ( »- ) Klipfisk paa lager pr. ultimo august: Norsk.... Kanadisk... Niyiundlandsk.. Is,landsk saltfisk Islandsk, tørret.. Fransk tørret.... Priser pr. 100 pr. ultimo august: » ~ » » 18000» Norsk Lire ( øre pr. ) Kanadisk....» ( »- ) Nyfundlandsk..» (199-:202 -»- ) Islandsk saltfisk» (90-9'3 -»-) Islandsk, tørret ~ ( »- ) Fransk tørret..»420 (131 -»-) Importen utgjorde Stokfisk: Fra Norge.. Klipfisk: Fra Norge..» Danmark» Frankrig» Stol'lbritannien.. )) De Forenede Stater.. )) Kanada.... maaneden: » 30850» 46100» 2,199'50» 73150» Livorno: Konsulatet, Livorno, beretter 2/H: I august maaned 1924 indførtes til Livorno følgende kvanta: Fra Norge (med dis»8an Andres«) 100 baller stokfisk 5000» Frankrike 1050 baller klipfisk » Island (direkte med dis»\voerden «) 61 baller klipfisk 3904» Island (direkte med dis»woerden«) in bulk klipfisk Følgende priser notertes : Høsifisk (srpugnoso) Lit. 450 pr. 100 (140 øre pr. ) Finmarken (ny fisk) Lit pr. 100 ( øre pr. ) Fransk lave, khpfisk, lste kval. Lit pr. 100 (123-l24 øre pr. ) Islandsk klipfisk, Labrador st yle Lit. 35 pr. cwt. (112 øre pr. ), alt cn. Livorno. Venedig: Konsulatet, Venedig, indberetler om markedet i august: I løpet av august blev importert hertil rundfisk og 4800 damptran. Prisene har været stadig stigende og der blev i slutten av maaneden opnaad sh. 82/-83/ ( øre pr. ) for Prima Finmarken. Behovet for rundfisk er fremdeles stort og skjønt de fleste kjøpere er meget uvillige til at betale de saa høit forlangte priser, ser det dog ut til at stigningen endnu vil fortsætte. Der findes dog endnu kjøpere som ha3jper paa en tilbakegang senere paa høsten. Lofols Tynd Vestre utbydes fremdeles kun i meget smaa partier, til varierende priser. Høiest betalt har dreiet sig omkring sh. 150/ (243 øre pr. ). Tranprisene har ogsaa været stigende. Sidste noteringer gaar ut paa 95/-l00/ sh. ( øre pr. ) for prima koldklaret damptran, til hvilke priser der dog ikke Hndes kjøpere. Messina: Konsulatet, Messina, beretter om markedet i august: Stokfisk: 3/8 norsk d/s»8tromboli«fra Bergen /8 italiensk dis»doniezetti«fra Neapel » 14/8 italiensk dis»ravenna«fra Genua » 20/8 norsk dis»san Andres«fra Bergen » 24/8 engelsk dis»thurso«fra Hull »

7 i 5 oktober 1924 f S K E T S o A N Kl1pfisk: 3i8 norsk dis»stromboli«fra Bergen.. 20/8 norsk dis»san Andres«fra Bergen 30/8 italiensk dis»cimarosa«fra Neapel.. 35 ODD 23000,» 25000» 830,00 Kurante priser pr. 10,0 : Stokfisk, hollænder, ny.. Lire 540 (168 øre pr. ) Klipfisk, norsk »485 (151 -»- ) Klipfisk, Stella de Halifax»475 (148 -»~ ) Stokfisk opblødt i vand hos handlende Lire 5 pr. efter ophævelse av den kommunal-forordnede pris. Rio de Janeiro: Legationen, Rio de Janeiro, indbereuer 12/9: I de forlørpne 3 uker indførtes ialt 540,0 kasser klipfisk, hvorav fra Norge 400 kasser og fra Skotland ca kasser. Beholdningene er beregnet til ca kasser. Prisen for norsk Imperial har bevæget sig mellem Rs. 160$000 og Rs. 165$000. Markedet har gjennemgaaende været slapt. Fra utenbys forbrukere, saavel i det indre som i Syd-Brasil, mottages kun mindre ord l' es, hvorav følger at de store importører hvis kjøp for en stor del er basert. paa saadannne ordres har sine lagre fulde av fisk. De skotske konsignationer fortsætter stadig og man er blit meddelt at en betydelig del av fisken fra»cometa«(juni) fremdeles beror paa første haand. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 7/10: Uketilførsel kvintaler norsk, islandsk. Beholdning norsk, islandsk, fremdeles god efterspørsel, priser norsk HO ptas. ( øre pr. ), islandsk (186-19B-2013 øre pr. ). Kurs: 1 pund = 33.46, 100 francs = ptas. Buenos Aires: Legationen, Buenos Aires, beretter 11/10: Klipfiskimpolrt siden 20 september ~asser. Beiholdning kasser. Pris norsk 40 papirpesos kassen a 45 kilo fra importør til grossist. Kurs 45 pence pr. guldpeso. Efterspørselen livlig. Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 13/10: Import norsk 128 ton, nyfuiidlandsk 126, soktsk 12. Beholdning norsk 170 ton, nyfundlandsk 120, skotsk 12. Priser norsk 480 esc., nyfundlandsk 520, skotsk 400. Kurs pr. f. Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 13/10: Import norsk 35 ton. Beholdning norsk 556, islandsk 260" nyfundlandsk 1859, skotsk 400, tysk 170,. Priser norsk stor 400, middels 360, islandsk , nyfundlansdk middels sorteret 600, liten , skotsk 340, tysk første 340, anden 280, tredje 260. Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten, beretter 10/10: Med ruteskibene ankom kun 6 kasser levende humm~r fra Norge. Prisen var ufo.randret M til M pr. pund fortoldet. RQgn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 7/10: Sardinfisket Vigo forrige uke 40'00 kurver. Øvrige fiskepladser Nord Spanien godt fiske, endel rvgnomsætning, priser 78-82, nye rogntilførsler 1'0'00 tønder. Rognbeholdning Bilbao 14'00, Santander 120.0, Gijon 1600, Pasages500. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten, beretter 10/101: I ukens løp ankom fra Norge 461 fate og 152 Desroruten fra England 160 fate og 47 fate fra Danmark. Markedet er meget fast. Noteringene er: Damrpmedicintran kr. 170 pr. td., brunblank kr pr. 100, bruntran kr. 10,2-105 pr. 100, sæltran kr pr. 1000, sildetran, mørk kr. 29 pr , mørkerød kr pr. 1000, lys kr pr Ogsaa linolje er meget fast og noteres for loko vare fl. 60 pr. 100, hvortil man vanskelig finder sælgere. Fersk fisk og sild. Geestemiinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 10/10: I uken fra 2 til 6 ds. ankom til Geestemiinde fiskemarked 60 trawlere og kuttere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 44 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig ca pund 8 fra Island med 63650'0 pund, gjennemsnitlig ca. 7960'0 pund, 5 fra Hvitehavet med 74140'0 pund, gjennemsnitlig ca pund og 4 kuttere likeledes fra Nordsjøen med pund. Tiltrods for de høie priser, som er omtrent 6 til 8 gange saa høie som i sommermaanedene, var efterspørselen tilfredsstillende. Prisene var: Hyse I.. M pr. pund» Il..» 0'.0' Torsk I..» » Il..» Sei....» Rødspætter I» '.66 Pigvar I..» Kveite 1..» Ham burg: Fiskeriagenten, beretter lo/ld: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge ca pund kveite, som i auktionen opnaadde: For stor M pr. pund» middels » 1.0' Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge ca. 320' pund laks og ca. 80'0 pund aal. Prisene var: Laks..... ~ M. 1.70'-2.45 pr. pund» smaa..» 1.3G-1.72» sekunda» 0.30'-0.50 Aal, stor....» » smaafaldende....» I ukens løp ankom 78 trawlere med ca. 4 "DO 0'0'0 pund fersk sild. Prisene var fra 8 til 20 pl. pr. pund efter tilførsler og kvialitet. Fra Leith ankom 81 kasser og fra Gt. Grimsby 92 kasser fersk sild. For engelsk sild bløv betalt fra 10 til 11 pi. pundet. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 4/10.: Ingen nye tilførsler i denne uke. Prisene er uforandret og noteres her: Crownbrand matties.. 50'/» matfulls.. 53/ Skotsk matties, L trade 48/ Almindelige matties 46/ Mat[ulls /

8 F' 1 S K E T S'---~_~~ 0- A N" O" --=-- ~ 15 oktober _ 1924 i Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter 6/10': l uken fra 29 septbr. til 5 oktober importertes ialt 9113 sild fra Lerwick Stronsay og Wick. Norsk sild importertes ikke. Det herværende marked er fremdeles fast med livlig efterspørsel. Prisene, som forstaaes transito fr it levert jernbanevogn, var som følger: Trademarkfulls Trademarkmattfulls Trademarkmatties / 62/ 57/ Crownmatfulls / Crownmatties.. Vaars.ild, 4-500' 57/... 25j6» ,6/6» /6 Slosild, 4-500' /6» 5-600' "... 28/6 Halve tønder 3/ mere pr. 2/2 td. Hamburc:. Fiske;iagenten, beretter 10'/10': Tilførslene androg til 2267 Derav 1894 fra No'rge, 352 fra Skotland og England, 15 fra Holland og 6 fra Amerika. Saavel norsk slo- som vaarsild er fremdeles uten interesse. De store tilførsler av tysk trawlsild og de billige priser for denne influerer paa vaarsildforretningen. Til de lave priser er der nemlig saltet adskihig tysk trawlsild til marinadefabrikkene. Ny Yarmouthsild pr. oktober levering har været handlet til 51/ for matfulls og 48/ for matties Cll. Hamburg. Noteringene er: Slo sild, ganet og uganet kr , 5-600' kr , 6-70'0 kr. 40'-42. Vaarsild, 4-50'0 kr. 36, 5-600' kr. 37, 6-700' kr Skjæresild, kr. 84, 50'-60 kr. 82, 60'-70 og 70'-80' kr. 80'. Skotsk large fulls sh. 65/-68/, fulls sh. 65/-68/, matfulls sh. 56/-58/, matties sh. 46/-49/, spents, large sh. 40'/-431 pr. td. fra k,ai resp. lager. Prisene fnl' tysk sild er: Superior M. 54, SOl'tierte M. 52, Prima M. 50', Kleine M. 48 og lhlen M. 33 pr. td. fob. fiskerihavn. Matjes er rømmet. Norske fiskefartøiers avgifter paa Island. Ved generalkonsul Henry Bay, Reykjavik 13 septbr Islandske skibsavgifter til Staten vedrørende fiskefartøier. Ifølge lov av 27 mars 1924 opkræves de under l og 2 angilvne avgifter med,et tillæg av 25 pet. l. fremmede fiskefartøier som ikke er registrert i Danmark eller paaf ærøyene, erlægger i ekspeditionsavgift en gang om aaret 50 øre plus 10 øre 1 den første havn skibet anløper. Derefter 10 øre pr. ton hver gang skrbet kommer Ifra utlandet i den Iførste havn det anløper. Endvidereerlægges 5 øre pr. ton hver gang skibet kommer ind ha fiskeri uten at ha seilet til utlandet i mellemtiden. 2. De samme ifartøier er'lægg:er i fyravgih l krone pr. ton, dog ikke under 10 kroner hver gang de ankommer Æra utlandet, i den første havn de anløper. 3. For toldehersyn erlægges 10 kroner i den.første havn hver gang skibet ankommer fra utlandet. 4. for lægeundersøkelse erlægger ankommende skib ~følgende avgiher : Under 60 ton kroner MeHem 60 og 10'0 ton.. 12» Over 100 ton » Vedkommende læge har ret til at kræve fri transport samt dagpenger. forblir læg'en som følge av undersøkelsen i karantæne, løper dagpengene indhl karantænen ophæves. Skibsavgifter i henhold til havnereglementene. Nedenstaaende bestemmelser er utarbeidet av den islandske fyrdirektør laug Reykjavik. (Reglement 30/6 1921). Hver ganget skib ankær i havn, undtat skib som søker havn for storm, havari eller anden beskadigelse paa skibet,,for at korrigere ~ompas, landsætte syke elle~ døde dier avhente ordre, skal der erlægges 20 øre 1 to n nag e a v g i f t pr. ton netto. Hvis skibet har ligget inde over 1 maaned, betales derefter 5 øre pr. ton for hver uke eller del aven uke. fyr a v g i If t for hver gang: Kr for de første 50 tons netto, og 2 øre for hvert ovet:skytenqe nettoton. K a i a v g i f t for hvert døgn 10 øre pr. ton, med kr. 10 pr. døgn som minimum. Hvis et skib fortøier utenfor et andet skib ved kaien, skal der edægges 5 øre pr. nettoton pr. døgn, dog mindst kr For t ø i il i 'il g S a v g i f t 5 øre pr. nettoton p [. døgn, dog mindsi 50 øre pr. døgn.,f j æ r,e a v gi If t. For at landsætte et skib til oppudsning 10 øre pr. ton pr. døgn; mindste takst 2.00 kr. pr. døgn. Ba 111 as t a v g if 't 10 øre pr. toln, men 5 øre hvis der losses balllast. V a il cl a v g jf t, iv a re a v g i f t, ha v nea v g i f t. (Reglement 31j ). 2. Stykkisholmur. (12/4 1921). H a v ne a v 'g i f t 15 øre pr. tonhver gang, mindst kr fritat er skih, som søker havn,for havari eller sygdom. F j ære a IV g i f t 8 øre pr. ton,mindst kr Ball as t a v gi f t 8 øre pr. ton, mindst kr Var,e a vg jf t.

9 oktober 1924 S K E T S 3. lsafj6rdur. (20'/ og 19/5 1919). Hvert skvb erlægger h a v nea v g i.f t med 5 øre pr. ton hver gang det ankrer op; og endvidere 20 øre pr. ton, naar et skib laster eller losser. Hvis samme skib anløper havnen mere end en gang om aaret, erlægges ikkefuld avgitt undtat den første gang; de øvrilge ganger bare ~/G' fritat for avgift er skib som søker havn for havari. f j ære a v g i f t 5 øre pr. dag pr.,ton. Ball a sta v g i :f t 5 øre pr. ton. H a v n eli o s avgi ft. (Reglem. 6/6 1919). 4. Siglufj6rdur. (9/5 1922). Hvert skib som anløper havn, undtat skib som søker b3vn for havari, erlægger 20 øre i to n il age a v gi f t pr. ton netto. Hvis en lastebaat ligger længere end 6 dager, skal ny tonnagearvgih erlægges for hvert følgende tidsrum av 6 dager eller dele av dette tidsrum. Fra l august gl 14 mai erlægges l y s a v gi f t: Skib under 100 tons kr. 4.00, tons kr. 8.0'0, over 200 tons kr hver,gang. f j ære a v gi.f t 8 øre pr. ton pr. døgn, mindst kr Akureyr,i. (10/6 1920). Hvert skib, større end 12 tons med undtagelse av skib, som søker havn for havari, erlægger 20 øre i to n nag e a v gi f t pr. ton hver gang de anløper havn. Hvis skibet har ligget 14 dage i havn, skal avgift erlægges paany for hvert 14 dages tidsrum eller deler av dette. I tidsrummet 14 aug.-14 aprilerlægges l y s a v - g i f tiøre pr. ton, mindst 2.00 kr. hver gang. K a i a v g i.f t 4 øre pr. ton,for hverlt halvt døgn, mindst kr hver gang. Vareavgift, fjæreavgift, ballastavgi:ft etc. i henhold til takst 6. Husavik. (7/5 1923). H a v nea v g i f t 10 øre pr. ton hver gang et skib anløper paa reise fra utlandet. Skib som laster og,losser crlægger endvidere 5 øre pr. ton. Ligger et skib over ] 4 dager, fordobles avgiften. Hvis skib anløper havn mere end en gang, uten at dette i mellemtiden har avreist til utlandet, erlægges fuld avgilt kun første gang, men siden med en halvdel. L y s a v gift erlægges fra 1 aug.-14 mai kr hver gang skibet søker havn. Skib paa over 300 tons erlægger kr Seydisfj6rdur. (17/5 1916). Hvert anløpende skib erlægger paa sin første tur i aaret 5 øre i h a v nea v g i f t pr. ton, de he næste ganger 2 1 /2 øre, og siden er det fritat for avgih. Skib som laster ener losser erlæggerelndvidere 5 øre. Fritat er skib som søker havn for havah. 8. Nes i Nordfirdi. (2/9 1916). Hvert skib erlægger første gang i aaret i h a v n e a v g i f t 5 øre pr. ton ved anløp. o A N O 435 Sk1b som ankommer direkte fra utlandet, erlægger samm'e avgift, men hvis de forinden har anløpet en anden islandsk Ihavn og ankommer der,fra Hl Eskifj6rdur erlægger de 3 øre pr. ton hver gang med undtagelse av den første gang (da 5 øre). Fritat er skib som søker havn for havari. 9. Eskifj6rdur. (10/2 1917). Samme avgifter som i Nordfjord. 10. Faskrudsfj6rdur. (17/5 1916). Samme avgifter som i Nordfjord. 11. Vestmannøyene. (11/ ). Hvert skib, med undtagelse av at der søkes havn for stor,in, havari eller beskadigelse, for at korrigere kompas eller avhente ordre, erlægger to n 11 age a v - g i If tmed 40 øre pr. ton netto. Skib som seiller i fast rute erlægger ikke avgift mere end en gang maanedlig. Skib som liglger for anker indenfor moloen over et døgn, erlægger endvideæ 20 øre pr. ton i tonnage~ avgift pr. døgn. 12. Hafnanfj6rdur. (17/ og 13/2 1919). Hvert skib som ankrer op paa havnen efter ankomst fra utlandet, erlægger i h a v ne a v g i f t 10 øre pr. ton. Naar skib,laster eller losser erlægges endvidere 12 øre pr. ton. Fritat er skib som søker havn for havari. Fra 1 aug.-15 mai erlægges fyr a v gi f t kr hver gang skib anløper havn. K a i a v Ig i f t i henhold Hl særskilt reglement. H a v n eli o s a v g i f t. (Reglem. 5/ ). Vekselkursene (salgskurser). Utenlandsk mynt ~ I ~~;; I~to 2~c2to~ London...:... kr. pr. J l Berlin mark Paris fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr il Amsterdam gylden t::o Ztirich sw. fres ås New-York... dollar Antwerpen belg. fres Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr Island, nominel 100 Isl. kr Wien, østerr. kroner pr. æ Warschau, polske mark (mill.) pr. æ r Lissabon, pence pr. escudo I 1 /4 p5:lg I Tyske mark pr. æ I h6 16 ; 6 3 / /9 3 h ~ Buenos Aires, pence pr. peso.... og Rio de Janeiro, pence pr. mils.... o Yokohama, sh/d. pr. yen.... -J I Manila, sh/d. pr. dollar l Meksiko, pence pr. dollar.... Shanghai, sh/d. pr. tael.... Bombay, sh/d Honkong, sh/d... 3/4 3 /4 I 1/5 15 /16 2/4 1 h6i. I

10 6 1 fiskeutførselen fra 1 jan uar til 4 oktober 1924 og uken som endte 4 oktober. Toldsteder Fetsild i Vaarsild jog skaaretj sild I Brisling Nordsja- sild Storsild Islandssild Klipfisk, norsk Klipfisk Islandsk etc. Rundfisk Rotskjær Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. Kristiania... Kristansand.. Egersund... Stavanger... Kopervik 1).... Haugesund 2) 8ergen 3 ).... florø 4 )... Måløy... Aalesund 5).... Molde 6)... Kristansund 7 ) Trondhjem 8) Bodø... 4\ I \ 440 I I I l l Svolvær 9) Narvik Tromsø 10)... 1' I I 271 -! 9f9 Hammerfest ll 79 Vardø 12 ) "... l I - - I Vadsø \ l - I Andre 13) l _3~ _--=-- _3~ _~ _-=- _345 2~i Ialt I ~ 52 2~ ~~ ~~ ~~!.!.~-"O~I~~ l uken 2324 I 7702 l I l I l l 212 j 138, Hærdet Toldsteder Ihvaltran Hvaltran Sæltran Bottlenosetran Sildetran jsild, fersk ks. Sild, rakt MakreI, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i fartai Fisk saltet i Sildemel Fiske= guano Sælskind Hermetik Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik 1) Haugesund 2 ) I I 2575 I I I Bergen 3) i ' Florø 4 ) Måløy _ Aalesund 5) Molde 6) Kristiansund TrondhjernS) - I l 769 Bodø Svolvær 9 ) l l Narvik Tromsø 10 ) I I \ Hammerfest ll I Vardø 12)... " = I = I = ~ 1"*5 Vadsø I _ Andre ~L:... _ J5~96~IJ9~ ~ _-_ 110 ~I _=.J ~!!... ~~146!~ I Il S I uken I l I I - I 243 I I I l) Desuten 552 ræker. 2) Desuten 5556 ræker. 3) Desuten 374:0 hvalrosskind og ræker. 4) Desuten 685 ræker. 5) Desuten ræker og fiskei12el. 6) Desuten 582 ræker. 7) Desuten ræker. 8) Desuten 4078 ræker. 9) Desuten fiskemel og levermel. 10) Desuten 200 røkt fisk. 11) Desuten 050 hvalrosskind. 1 2 ) Desuten 2372 hvalrosskind. 13) Desuten 5"*0224 fiskemel, ræker, margarit, 8817 hvaloljefettsyre.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere