Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank"

Transkript

1 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit Lån og kredit - Oprettelse Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed Lån og kredit - Diverse, herunder bevilget overtræk Kreditforening Garantier Års- og kontoudskrifter, overførsler, checks, Nets og FI-kort Kort VISA / Dankort MasterCard Privat (med kredit) MasterCard Privat Debit Indlån Depot / fonds Depot/Fonds Depotgebyr og Formuepleje-produkter Pensionsformuepleje og Fri Formuepleje Danske værdipapirer Udenlandske aktier og obligationer Pantebrev og andre effekter Depot/Fonds - Kurtage Kurtage - Danske værdipapirer Handlet i banken Kurtage - Udenlandske værdipapirer Handlet i banken Kurtage - Handel via NetBank Depot/Fonds - Pantebreve, fonds og depot Pantebreve Rejsevaluta Forsikring Betalinger til udlandet Betalinger fra udlandet Flyttegebyr, kundeboks m.m NetBank Privat og Mobilbank Private Banking Rentesatser indlån Opsparing Anfordring Rentesatser udlån august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 2

3 1. Lån og kredit 1.1. Lån og kredit - Oprettelse Dokumentgebyr Dokument- og oprettelsesgebyr af ramme til finansielle instrumenter Dokumentgebyr 2for1 (der beregnes ikke stiftelsesprovision). Stiftelsesprovision Lån og kredit - ej billån Billån Lånesagskonto Ekspeditionsgebyr vedr. pant (ejer-løsøre-skbr.) Ekspeditionsgebyr vedr. kautionsdokument Ekspeditionsgebyr vedr. anden sikkerhed - f.eks. transporter aktier, obl. bankkonti og livsforsikringspol. (dog ej PFA m.v.) Panthaverdeklaration mærke - F-deklaration - D og E-deklaration ,75 % 2,00 % 0,50 % Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed Ydelsesoverspring inkl. lånebegæring I NetBank (Frimåned) Ekstraordinært afdrag dog vedr. RL Prioritetslån Øvrige ændringer, som kræver erklæring/dokument Forlængelser af udløbne kassekreditter, privat Studielånsændringer, ydelsesnedsættelse/udsættelse Oprettelse/ændringer/forhøjelser af sikkerhedsdokumenter, pr. dokument Relaksationer: Håndtering og dokumentudfærdigelse, uanset antal panter Pantebrevsomdannelse: Omdannelse af realkreditlån til afgiftspantebrev Aktivering af afgiftspantebrev Overførsel af stempel fra ejerpantebrev til realkreditpantebrev Oprettelse af pantebrev, hvor der laves stempeloverførsel fra en kreditforening der senere omdannes til ejerpantebrev *) Oprettelse af pantebrev i EUR, der senere omdannes til ejerpantebrev eller til kreditforeningspantebrev i EUR *) Oprettelse af pantebrev, der skal vedblive at være pantebrev *) kr % af det overførte beløb + eksp.gebyr dokumentgebyr dokumentgebyr Standard oprettelsesomkostninger for øvrige lån *) et tages for selve transaktionen omkring selve omdannelsen. Andre gebyrer (f.eks. 2 x tinglysningsafgift) og gebyrer i forbindelse med oprettelse af lånoptagelse i kreditforening, opkræves særskilt. 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 3

4 1.3. Lån og kredit - Diverse, herunder bevilget overtræk Rykkerbreve om restancer, forsikringspræmie, edb-udskrifter, herunder studielån Rykker nr til private kunder Rykker til kautionist, pr. kautionist Noteringer Undertransport og respektpåtegning fra andre pengeinstitutter, pr. stk. Udlæg pr. stk. Sekundære transporter, deponering og håndpantsætning Ydelsesbetaling på garanterede udlandslån Førtidige indfrielser Udlandslån - variabel rente lån + evt. penalty beregnet af udenlandsk pengeinstitut Udlandslån - fastrentelån Fastrentelån i egne bøger - erhverv Fastrentelån i egne bøger - privat Bemærk, at der desuden altid vil være kursreguleringer i.h.t. fastrenteaftalen. Bestilling af ydelser hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen Kopi af regnskab Tegningsudskrift Sammenskrevet resume Fuldstændig udskrift Bevilget overtræk Under kr Kr og derover ,5%, min. 10 0,5%, min august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 4

5 2. Kreditforening Lånesagsgebyr Ændring af refinansieringsaftaler Lånesagsgebyr privatkunder, uanset sagsgaranti eller kronegaranti Yderligere indfrielse af lån, pr. stk. Bestilling af yderligere lånetilbud, pr. stk. 1. tilbud gratis Kurskontrakt Tingbogsattest håndteringsgebyr (gælder alle former - telefonisk, papir og elektronisk) BBR-ejermeddelelse Ejendomsvurdering Indfrielse af kreditforeningslån inkl. aflysning af pantebrev uden samtidig optagelse af Totalkredit/banklån Rykningspåtegning på ejerpantebrev i Ringkjøbing Landbobank i forbindelse med lånesag Rykningspåtegning for fremmed kreditforening på ejerpantebrev Transport af ejerpantebrev til købers pengeinstitut, pr. ejerpantebrev Obligationsoverførsel VP ved udbetaling af Totalkreditlån kr pr. lån Garantier Provision Dokumentgebyr Garanti konvertering Af beløbet mellem 0 og 2 mio. kr. Af beløbet over 2 mio. kr. Prioriteringsgaranti øvrige Af beløbet mellem 0 og 2 mio. kr. Af beløbet over 2 mio. kr. Annullationsgaranti Kronegaranti Indeståelse Garanti - forhåndslån (nybyggeri, udstykning, om- og tilbygning) Købesumsgarantier (Handelsgarantier) Privat, løbetid < 6 mdr. <= kr. 1 mio. > kr. 1 mio. Privat, løbetid > 6 mdr., uanset beløbsstørrelse Erhverv, uanset beløbsstørrelse Privatkunder: min Erhvervskunder: min ,50 %, dog maks Privatkunder: min Erhvervskunder: min ,50 %, dog maks Betales via sagsgebyr - se afsnit 2. Kreditforening 2,00 % p.a. opkræves månedsvis forud ,50 % p.a. 2,50 % p.a. Privatkunder: 1.20 Erhvervskunder: Betalingsgarantier: (alle satser forud.) 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Betalingsgarantier 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Øvrige garantier 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Arbejdsgaranti 3,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Told- og Leverandørgaranti 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Finansgaranti, indland 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % + 95 Fiskeribankgaranti 4,50 % p.a. (min. 5) 1,00 % + 95 Udlandslån, erhverv/private 1,50 % august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 5

6 4. Års- og kontoudskrifter, overførsler, checks, Nets og FI-kort Årsudskrift på papir dog, for kunder under 25 år i Netboks fravalg af årsudskrift Kontoudskrifter papir fuld side konto udgået årsultimo kontoudskrift udover standard udskrift til kunder Kontoudskrifter Netboks fuld side og konto udgået årsultimo kontoudskrift udover standard Renteændringsbrev Investeringsoversigt periodisk oversigt ad-hoc Indbetalingskort indbetalingskort ved kassen indbetalingskort i KonvoLet fremsendelse af særskilt kvittering rekvirering af elektronisk indbetalingskort på papir Overførsler, konto-til-konto, udført af banken Mellem egne konti Til tredjemand i Ringkjøbing Landbobank Til tredjemand i andet pengeinstitut - Standard (til rådighed hos modtager næste bankdag) Til tredjemand i andet pengeinstitut - Sammedag (til rådighed hos modtager samme dag) Til tredjemand i andet pengeinstitut - Straks (til rådighed hos modtager straks) Indbetaling ved kassen til tredjemands konto Kvittering Udlevering af FI-kort Kunder under Foreningskonto Ungdom - koncept Nets godkendelsesgebyr - kunden trykker selv: Kortart 71 Kortart 73/75 Interbankgebyr ved returnering af uanbringeligt beløb i andre p.i. Tilbageførsel / afvisning af Nets-betaling i.h.t. kreditorreglerne Checks udlevering, spærring, returnering m.m. Lommechecks Brevchecks (kun udlevering i bundter af 10 stk.) uden navn med navn + trykomkostninger Udstedelse af bank- og gavechecks Returnering af checks, dankorttransaktioner og Nets-betaling pga. manglende dækning Spærring (kontramandering) af checks Rekvirering af indløste checks, dankorttransaktioner, kreditnota m.v. Checks i gældssaneringssager, hvor RL administrerer udlodningskontoen 17 kr. pr. stk. pr. stk. pr. stk. pr. stk. 17 kr. pr. stk. pr. stk. 17 kr. pr. stk. 17 kr. pr. stk. 17 kr. pr. stk. pr. stk. pr. stk. pr. stk. 17 kr. pr. brev 17 kr. pr. stk. 25 kr. pr. stk. 4 pr. stk. 2 pr. stk. 12 kr. pr. stk. 5,25 kr. pr. stk. + evt. kvittering 25 kr. + evt. kvittering 25 kr. + evt. kvittering 35 kr. + evt. kvittering 5 + evt. kvittering 4 pr. stk. 1 pr. kvittering 1,5 pr. stk. pr. stk (EUR 5,35) 39,76 kr. 15 kr. pr. stk. 2,0 pr. stk. 2,0 pr. stk. + trykomkostninger (+ 7 kr. pr. stk.) 4 pr. stk. inkl. evt. porto 225 kr. pr. postering 15 pr. check 15 pr. bilag 6 pr. check 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 6

7 5. Kort 5.1. VISA / Dankort Årligt kortgebyr ved VISA dog er 1. år gratis. Kunder tilmeldt 2for1-konceptet Hastebestilling Fremsendelse med kurér Nulstilling af forbrug. Kan kun ske undtagelsesvis og ifølge aftale med banken Erstatningskort Individuelt kortdesign: - Kunder tilmeldt 2for1- eller Jackpot-konceptet Brug af VISA/Dankort og Dankort som hævekort i Danmark - I bankens pengeautomater - I en af bankens egne kasser - I andre pengeinstitutters pengeautomater og kasser Brug af VISA/Dankort i udlandet - Som hævekort - Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet VISA-systemet Køb af euro i bankens pengeautomater - Bankens kunder - Andre Omregningskurs ved brug i udlandet: Europæiske valutaer offentliggjort på : Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1%. Andre valutaer offentliggjort på Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5%. Undtagelser kan forekomme. Øvrige valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Almindelig spærring (på foranledning af kunden) Spærring på grund af misbrug/overtræk (Visa/Dankort) Fremstilling af nota. Betales kun, hvis nota er i overensstemmelse med det bogførte kr. Gratis for 1. foto 5 kr. Til Nets: Pr. rekvi. bilag august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 7

8 5.2. MasterCard Privat (med kredit) Årligt kortgebyr Standard Guld Platinum MasterCard Privat (med kredit) inkl. Priority Pass (3 besøg gratis pr. kvartal) Familiekort til privat 95 kr kr kr kr kr. 195 kr. Hævebegrænsninger ved kontanthævning *) Standard Guld Platinum Kontanthævninger pr. dag Kontanthævninger pr. løbende måned *) I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger Øvrige priser Standard Guld Platinum Oprettelsesgebyr Hastebestilling Opsigelsesgebyr (inden 6 mdr.) Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse) Kurérforsendelse uden for Europa Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) Erstatningskort Priority Pass, pr. besøg pr. person kr besøg pr. kvartal:, herefter 15 pr. kontanthævning Standard Guld Platinum Eget pengeinstitut samt øvrige kontanthævninger Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet. 2%, min. 5 ved manglende betaling Standard Guld Platinum Betalingspåmindelser pr. stk. Inkassomeddelelse Referencekurs ved brug i udlandet Standard Guld Platinum Europæiske valutaer offentliggjort på Andre valutaer offentliggjort på Øvrige valutaer Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5% Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme. Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Rentesats: Renten er for tiden 1,00% pr. måned, svarende til en debitorrente på 12,68% Årlige omkostninger i procent (ÅOP) på baggrund af ovenstående rentesats: MasterCard typer Årligt kortgebyr Kreditmaksimum ÅOP ved udnyttelse af kreditten på: 100% 50% 25% Standard uden forsikringer 95 kr ,1% 15,6% 18,6% Guld 795 kr ,1% 27,9% 44,6% Platinum kr eller ,7% 15,0% 25,2% 17,5% 39,4% 22,5% Platinum inkl. Priority Pass kr eller ,2% 15,6% 28,3% 18,6% 46,7% 25,0% Noter: Da det normalt er aftalt, at kortkontoens kreditmaksimum er gældende indtil videre, er opgørelsen i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum er gældende for 3 mdr. Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned. Renten beregnes fra forfaldsdagen. ÅOP er beregnet på grundlag af kreditmaksimum inkl. årligt kortgebyr for hele perioden. ÅOP ved de øvrige udnyttelsesgrader er beregnet af udnyttelsesmaksimum inkl. kortgebyr for hele perioden. Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned. Der kan opnås rentefri kredit dage. Der tages ikke højde for rentefrihed i beregningerne af ÅOP. Vi gør opmærksom på, at Ringkjøbing Landbobank modtager provision af kortomsætningen. 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 8

9 5.3. MasterCard Privat Debit Årligt kortgebyr Standard / Young Guld Platinum MasterCard Privat Debit inkl. Priority Pass (3 besøg gratis pr. kvartal) MasterCard Young (13-17 år) 95 kr kr kr kr. - Hævebegrænsninger ved kontanthævning *) Standard Guld Platinum Kontanthævninger pr. dag *) I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger Øvrige priser Standard Guld Platinum Oprettelsesgebyr Hastebestilling Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse) Kurérforsendelse uden for Europa Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) Erstatningskort pr. kontanthævning Standard Guld Platinum I Ringkjøbing Landbobanks automater I andre pengeinstitutters automater I udlandet Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet. Gratis 5 kr. 1%, dog min. 3 ved manglende betaling Standard Guld Platinum Betalingspåmindelser pr. stk. 10 Referencekurs ved brug i udlandet Standard Guld Platinum Europæiske valutaer offentliggjort på Andre valutaer offentliggjort på Øvrige valutaer Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5% Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme. Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Noter: Vi gør opmærksom på, at Ringkjøbing Landbobank modtager provision af kortomsætningen. 6. Indlån Dekort på Opsparingskonto, 1 års opsigelse Er det hævede beløb opsagt, men opsigelsesdatoen endnu ikke indtruffet, beregnes der forholdsmæssig dekort. Oprettelse af deponeringskonto og deponering af købesum ved salg af ejendom Opgørelse af pensionskonti i utide, herunder bodeling Deludbetaling af pensionskonto Overførsel af kapitalpension til Alderspension. Pr. konto Dekort Millionærkonto Hvis der udbetales uden opsigelse, skal der i h.t. ordningens samarbejdsaftale tilskrives 0,5% dekort. Kun ved overførsel til andet pengeinstitut, der er med i ordningen beregnes ingen dekort. Mortifikation og erklæring om bortkomne bankbøger Budget - Budget i NetBank - Budget af Ringkjøbing Landbobank (pr. år, betales forud) 0,75 % Reguleres automatisk i renten ,50 % 10 pr. mortifikation pr. kunde august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 9

10 7. Depot / fonds 7.1. Depot/Fonds Depotgebyr og Formuepleje-produkter Depotgebyr: Moms: Depotgebyr beregnes kvartalsvis pr. papirtype og debiteres halvårligt på kundens konto i juni og december måned. Det opkrævede gebyr specificeres på årsudskriften. De med *) markerede priser er momspligtige, og til den oplyste pris skal der tillægges den til enhver tid gældende momssats Pensionsformuepleje og Fri Formuepleje Årsabonnement. Abonnementet opkræves halvårligt sammen med depotgebyr. Beregnes af ordningens værdi (konto & depot) *) Abonnement 0,4 % p.a Danske værdipapirer Obligationer/aktier registeret i VP VP-kontogebyr, pr. kvartal *) VP-fondskodegebyr, pr. kvartal (obl.) *) Omsætningsgebyr, pr. mio. kr. nom. *) Beholdningsændring, pr. stk. Beholdningsændringsadvisering pr. stk. Øvrige udskrifter *) Rentenotaer *) Enkelte effekter i depot, pr. kvartal *) Ejerpantebreve m.v. gebyr pålægges ikke i sikkerhedsdepoter, pr. kvartal *) Danske aktier, konvertible obligationer, der ikke er VP-papirer Indtil *) Over *) (Altid af højeste kursværdi) Præmieobligationer 11,25 kr. 5,5 20,0 18,0 15,0 18,7 15,0 6,25 kr. 6,25 kr. 3,00 (min. 20) 1,75 (min. 20) Udenlandske aktier og obligationer Kursværdi indtil *) Kursværdi over *) Beregnes altid af højeste kursværdi 3,00 (min. 20) 1,75 (min. 20) Pantebrev og andre effekter Pantebreve < kr restgæld *) > kr restgæld *) Effekter i depot Bundgrænse for gebyrtilskrivning Depotudskrift *) 2,00 1,20 10,0 18,7 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 10

11 7.2. Depot/Fonds - Kurtage Beregning af kurtagen Kurtage beregnes altid af kursværdien. Eventuelle udenlandske omkostninger vil blive opkrævet udover, og svarer til det banken selv skal betale. Afregningskurser ved værdipapirhandel Der afregnes altid til markedspriser. Prisen fastsættes på det tidspunkt banken køber eller sælger de pågældende værdipapirer. Ved strakshandel med obligationer noteret på Nasdaq OMX, beregner banken et tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint Kurtage - Danske værdipapirer Handlet i banken Fondsafregninger danske obligationer reg. i VP Kursværdi < 3 mio. kr. Kursværdi > 3 mio. kr. Kurtagen beregnes altid af kursværdien Fondsafregninger danske obl., der IKKE er reg. i VP Kursværdi < 5 mio. kr. Kursværdi > 5 mio. kr. Kurtagen beregnes altid af kursværdien Fondsafregninger noterede danske aktier Kursværdi < Kursværdi > Kurtagen beregnes altid af kursværdien Pensionsformuepleje og Fri Formue Pleje: Fondsafregninger noterede danske aktier Kursværdi < Kursværdi > Kurtagen beregnes altid af kursværdien Pensionsformuepleje og Fri Formue Pleje: Fondsafregninger danske obligationer reg. i VP Kursværdi < 3 mio. kr. Kursværdi > 3 mio. kr. Kurtagen beregnes altid af kursværdien Fondsafregninger unoterede danske aktier. Beregnes altid af kursværdien Kurtage for handel mellem kunders egne depoter (prisen for et køb og et salg) Kurtage for handel mellem kunders + evt. ægtefælles depot (prisen for et køb og et salg) Fondsafregninger på præmieobligationer. Beregnes altid af kursværdien Aktie- og tegningsretter på aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Beregnes altid af kursværdien. Kunden vil altid minimum skulle betale den pris som vi skal betale for at sælge dem på børsen. 1,50 1,00 1,50 1,00 0,75 % 0,50 % 0,375 % 0,25 % 1,50 1,00 (min. 175 kr., max. 3.00) (min. 50, max. 5.00) (min. 175 kr., max. 50) (min. 29 kr., max. 25) (min. 29 kr. max. 3.00) 1,00 % (min. 175 kr.) 175 kr. 175 kr. 1,00 % (min. 5 pr. fondskode) 1,00 % (min. 5) Kurtage - Udenlandske værdipapirer Handlet i banken Kurtage ved handel med udenlandske obligationer 0,25 % (min evt. udl. omk.) Kurtage ved handel med udenlandske aktier 1,00 % (min evt. udl. omk.) Kurtage - Handel via NetBank Se venligst priser for NetBank, afsnit august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 11

12 7.3. Depot/Fonds - Pantebreve, fonds og depot *) et er momspligtigt og til den oplyste sats skal der tillægges den til enhver tid gældende momssats Pantebreve Opkrævningsgebyr - betales af kreditor *) Rykkerbreve Betales af kreditor. Debitor betaler til kreditor 2% af ydelsen, min. 5 *) Respektpåtegninger på pantebreve Minimum Maksimum Pantebrevspåtegninger, en enkelt *) Påkravsskrivelse på pantebreve i depot Pantebreve Gældsbreve *) Opgørelse af pantebrev i depot til retslig inkasso Overførsel af pantebrev i depot til andet PI Ejerskifteafdrag/gebyr på pantebreve i depot Ekstraordinære afdrag på pantebreve i depot Ekstraordinær indfrielse af pantebreve i depot Påtegning på pantebreve i depot Minimum Maksimum Påtegning på pantebreve i egenbeholdning Minimum Maksimum pr. kunde 90 pr. kunde 30 2 % af ydelsen 75 kr pr. kunde 90 pr. kunde 30 pr. kunde 90 pr. kunde 8. Rejsevaluta Kontant valuta - køb/salg For bankens kunder, når køb/salg sker via konto i banken For bankens 2for1-kunder For ikke-kunder Vedr. køb af euro i bankens pengeautomater, se venligst afsnit kr Forsikring PFA årsgebyr Oprettelse/etablering af forsikringer i Letsikring og PFA august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 12

13 10. Betalinger til udlandet Tekst - NetBank Erhverv Udstedelse af checks 20 pr. check 20 pr. check - inkl. forsendelse 25 pr. check 25 pr. check Indløsning af kunders egne checks udstedt i udland Fremsendt til incasso af udenlandsk bank Spærring af checks på kunders foranledning Tilbagekøb af check Overførsler via S.W.I.F.T. EU-overførsel Almindelige Ekspres Særlig ekspres Tilbagekaldelse på kundens foranledning evt. udl. omk. 25 pr. check + evt. udl. omk kr. pr. overførsel 175 kr. pr. overførsel ,50 pr. overf ,00 pr. overf. 35 pr. overf. + evt. udl. omk. 25 kr. pr. overførsel 5 pr. overførsel ,50 pr. overf ,00 pr. overf. 35 pr. overf..+evt. udl. omk. Advisering af beneficiant/kunden via telefax 20 pr. overf./check 20 pr. overførsel/check Ændring af overf.oplysn. på kundens foranledning Tillæg for manglende oplysninger (SWIFT/BIC-kode el. IBAN) SEPA Direct Debit Afvisning af et træk Udfærdigelse af anbefalingsskrivelse 25 pr. overf. +evt. udl. omk. 25 pr. overf. +evt. udl. omk. 5 pr. overførsel 5 pr. overførsel 25 kr. pr. træk Betalinger fra udlandet Tekst Checks trukket på udlandet i Europæisk valuta (inkl. gl. eurochecks) Anden valuta Danske kroner Tredjelands-valuta Checks trukket på Danmark i Fremmed valuta Danske kroner - kodelinie-clearing Danske kroner - manuel clearing Returnering af checks + evt. udenlandske omkostninger gældende for alle typer af checks Overførsler via S.W.I.F.T. EU-overførsler Alm. overførsler: Til kundekonti hos Ringkjøbing Landbobank Telefonadv. af kunde Alm. overførsler: Bankforbindelse ikke opgivet Til videre forsendelse Overførsler modtaget via andet dansk pengeinstitut Forespørgsler m.v. Returnering af overførsler SEPA Direct Debit Afvisning af et træk 1,5, min 20 pr. valuta 3, min 20 pr. valuta 7, min 30 pr. check Incassotarif 20 pr. check Franco 20 pr. check 25 pr. check + evt. udl. omk. 25 kr. pr. overførsel 4 pr. overførsel 10 pr. overførsel 10 pr. overførsel beregnes af andet pengeinstitut 25 + evt. udl. omk. 20 pr. overførsel 25 kr. pr. træk august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 13

14 12. Flyttegebyr, kundeboks m.m. Kundebokse (beløbene er inkl. moms og pr. år.) Mini bokse Små bokse Store bokse Herning (lille) Herning (mellem) Herning (stor) Viborg Boks - etablering Boks - ændring eller opboring (+ eksterne omk. for opboring, ansl ) Fotokopier for kunder Dokumenter til underskrift Erklæringer (ambassade og rådighedserklæring) Timebetaling ifbm. arbejde udover normal service for kunder. (Der skal gøres opmærksom på, at der vil ske fakturering af tidsforbruget ved modtagelsen af bestillingen) PAL-skat fritagelse (valutaudlænding): Registrering af PAL-skattefritagelse Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden Flytning af pensionsengagement Pr. konto Pr. dansk fondskode pr. dag Pr. udenlandsk fondskode *) Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler, dog Flytning af alm. kundeengagement Pr. udlån Pr. depot (undtagen børneopsparing, der er gratis og pension, der opkræves særskilt) Pr. dansk fondskode pr. dag Pr. udenlandsk fondskode *) Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler, dog Flytning/overførsel af enkeltfondskoder Pr. dansk fondskode pr. dag Pr. udenlandsk fondskode *) Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler, dog Flytning/overførsel af depot/enkeltfondskoder indenfor banken Indenfor familien/husstanden Flytning til 3. mand pr. fondskode (danske og udenlandske) Stop af Dataløn, Nets Stop af Dataløn i øvrigt Optælling af mønter bankens kunder andre Vekselpenge til andre end bankens kunder Boopgørelse Midlertidigt kundeforhold 275 kr. 375 kr. 525 kr. 375 kr. 525 kr kr kr. pr. stk pr. time kr., dog max. 675 kr. *) 20 + udl. omk., ansl. 65 max , dog max kr., dog max. 675 kr. *) 20 + udl. omk., ansl. 65 max kr., dog max. 675 kr. *) 20 + udl. omk., ansl. 65 max Gratis 165 kr., max kr august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 14

15 13. NetBank Privat og Mobilbank Tilslutning Månedsgebyr inkl. hotline NemID nøglekort, pr. stk. Indbetalingskort i DKK pr. betaling Overførsel i DKK (ikke Swipp) Standard til rådighed hos modtager næste bankdag Straks til rådighed hos modtager straks Overførsel via Swipp, inkl. sms-kvittering EU-betaling i EUR Indenlandsk overførsel i EUR med meddelelse på modtagers kontoudskrift Indenlandsk overførsel i EUR med særskilt meddelelse til modtager Overførsel i anden valuta end EUR BeskedService via sms eller Papir kvittering på overførsel Handel med børsnoterede danske og nordiske aktier, aktiebaserede investeringsforeninger: under til ,99 kr og derover Handel med øvrige børsnoterede aktier Handel med danske obligationer Kursværdi < : 0,75 promille, dog min. Kursværdi > Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (kurslister) pr. påbegyndt måned Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (markedsdybde) pr. klik 1 kr. 1 kr. 25 kr. 25 kr. 35 kr. 75 kr. 1 0,20 %, min. 39 kr. 0,15 % 0,10 % 0,50 %, min kr. 0,50 promille 6 0,25 kr. 14. Private Banking Realtidsabonnement fra Nasdaq OMX Copenhagen pr. påbegyndt måned Realtidsabonnement fra Nasdaq OMX Copenhagen pr. klik 6 0,25 kr. 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 15

16 15. Rentesatser indlån Opsparing Konto Kapital-, rate- og selvpension samt Aldersopsparing Årlig nominel rente i % Bemærkninger 0,10 Kontotyperne er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på Opsparingskonto 0,20 1 års opsigelse. Udbetaling uden opsigelse kan ske mod betaling af dekort på p.t. 0,50 % af det hævede beløb. Fri Opsparing 0,00 0,10 0,25 0,00 Børneopsparingskonto Etableringskonto Iværksætterkonto Indestående mindre end Indestående mindst , men under Indestående mindst , men under 5 mio. kr. Indestående på 5 mio. kr. og derover. Renten gives af samlet indestående op til 5 mio. kr. (trapperente), men derudover af det enkelte interval (knækrente). For privatkunder på min. 25 år. Der kan hæves gratis én gang pr. kalenderkvartal, derudover 25 kr. pr. hævning. 1,50 Kontoen er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på 0,30 Renten gives af den samlede saldo på samtlige etableringskonti og iværksætterkonti tilhørende en kunde. Kontoen er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på 3 og 6 mdrs konto 0,00 Pga. generelt lavt renteniveau, er der p.t. ingen opsigelse. Boligkonto Opsparing 0,30 Opsparing til boligkøb, forbedring eller vedligeholdelse af en bolig. Minimum indskud på kr. 300 pr. måned, maks. kr om året og kr i alt. Pengene skal stå i mindst 2 år efter første indbetaling. Udbetaling mod dokumentation for anvendelse til boligen. Ung Opsparing 0,70 Minimums bindingsperiode på 3 år. Alder ved oprettelse: Maksimum 22 år. Børnebørnskonto 1,50 Kontoen kan oprettes til alle under 21 år. Opsparingen kan tidligst udbetales ved det fyldte 14. år. Maksimalt indskud er kr pr. kalenderår og kr i alt. Fri Formue Konto 0,10 Se venligst næste side for noter vedrørende indlån. 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 16

17 15.2. Anfordring Konto Årlig nominel rente i % Checkkonto og anfordringskonto 0,00 Bemærkninger Foreningskonto 0,00 Tilbydes foreninger. Sammenslutningen skal være: "foreningsagtig", ikke-kommerciel, ikke-erhverv, ikke institutioner og bygninger. Foreningskonto Ungdom 0,00 Tilbydes til foreninger der har: til formål at fremme fritids- og idrætsarbejde blandt unge. (Det er en betingelse, at flertallet af medlemmer er unge). Foreningen skal have åben medlemstilgang, en valgt bestyrelse, vedtægter og regnskab. Jackpot- og 2for1-konto 0,25 0,50 0,25 Økonomikonto 0,00 Indskudskonto Likviditet 0,00 Indskudskonto Opsparing 0,00 Indestående under Indestående mindst og under Indestående på og derover JackpotKonto: Til alle privatkunder under 18 år. 2for1-konto: Til alle privatkunder på år. Renten gives af saldoen i de enkelte intervaller (knækrente). Ved det fyldte 26. år omlægges kontoen automatisk til en Økonomikonto med de vilkår og satser, der gælder for denne kontoform. Seniorkonto 0,00 Til privatkunder på mindst 60 år, der er pensionister eller efterlønnere. Budgetkonto 0,00 Noter vedr. indlån: 1. Renten beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives årligt bagud, hver den 20/12 - dog med undtagelse af kapital-, rate- og selvpension, indekskontrakter, 3 mdr. ops., Ung Opsparing, Boligkonto samt Indskudskonto, hvor renten tilskrives årligt bagud hver den 30/ Rentesatserne er variable, hvis intet andet er anført og gælder for kontant indestående. 3. er vedr. indlånskonti fremgår andetsteds i denne Prisbog. 4. Renter under 1 pr. år tilskrives ikke. Dette gælder dog ikke renter på Jackpotkonti. 5. Beløb over euro (svarende til ca ) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår af en brochure, der fås i bankens afdelinger. Se mere på i bankens afdelinger eller på 6. Sker der overtræk på indlån, skal der betales overtræksrente på p.t. 7,19% i debitorrente som beregnes som et tillæg til debetrenten for indlån. 7. Ved bevilget overtræk på indlån, skal der betales merrente på p.t. 3,03% i debitorrente som beregnes som et tillæg til renten. 8. Regler for validering fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder som kan udleveres i banken og læses på bankens hjemmeside 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 17

18 16. Rentesatser udlån Lånetyper A A1 Lønkassekredit - 100% udnyttelse - 50% udnyttelse - 25% udnyttelse Lønkassekredit med udnyttelse af eksisterende sikkerhed (note c) - 100% udnyttelse - 50% udnyttelse - 25% udnyttelse Debitorrente i % Stiftelsesomkostninger ÅOP før skat (note g) Laveste Højeste til banken (note b) Laveste Højeste 8,509 17,549 6,136 12,551 Dokumentgebyr: stiftelsesprovision: 1,75% A2 2for1 kassekredit 9,148 13,483 Dokumentgebyr: ,1 13,8 B Billån 4,835 7,978 6,4 9,8 Dokumentgebyr: B1 Billån med udnyttelse af eksisterende sikkerhed (note c og 4,835 7,978 stiftelsesprovision: 2,00% 5,5 8,9 h) C Boliglån 7,978 13,373 C2 Boliglån 0-80% belåning 5,875 7,978 Dokumentgebyr: ,4 8,6 C3 Boliglån % belåning 8,775 13,098 stiftelsesprovision: 1,75% 9,4 13,9 9,0 9,4 10,3 6,6 7,0 7,8 18,9 20,3 22,9 13,8 14,9 17,2 8,6 14,2 C1 Boliglån <60% belåning (note d) 5,354 6,923 5,9 7,5 C4 Boliglån 80-94% belåning 7,978 11,191 8,6 11,9 C5 Øvrige annuitets-boliglån 14,199 15,0 15,1 C6 C7 C8 RL-Prioritetslån bolig/ejerlejlighed, 0-60% belåning, (note i) RL-Prioritetslån bolig/ejerlejlighed, 0-80% belåning (note i) RL-Prioritetslån fritidshus, 0-60% belåning (note i) 1,407 4,421 1,6 4,9 1,762 4,783 1,9 5,2 Dokumentgebyr: ,762 4,783 stiftelsesprovision: 1,00% 1,9 5,2 C10 Andelsboliglån 0-60% belåning 2,983 4,525 3,2 4,8 C11 Andelsboliglån 60-80% belåning 4,525 6,608 5,0 7,1 C9 Boligkøbslån (note e) 3,239 6,713 3,5 7,3 Dokumentgebyr: D Forbrugslån 9,844 17,549 10,7 20,1 stiftelsesprovision: 1,75% D1 Forbrugslån med fuldgod sikkerhed 7,186 13,923 8,0 16,3 Årlige omkostninger i procent (note g) er beregnet på grundlag af nedenstående standardforudsætninger: Samlet kreditbeløb, Lånetyper kr. (note f) Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse A og A år Stående lån Ingen A år Stående lån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed. B år Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev (bil) på lånets hovedstol = kr stiftelsesomkostninger. Udbetaling på 20% forudsættes. B1 (note c og h) år Annuitetslån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed samt helkundeforhold C, C1, C2, C3, C5 (note d) år Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr stiftelsesomkostninger C6, C7 og C8 (note i) år Annuitetslån Etablering af pantebrev på lånets hovedstol på kr C9 (note e) år Annuitetslån Pantsætningsforbud eller ejerpantebrev på kr ud fra konkret kreditvurdering. C år Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr stiftelsesomkostninger samt udnyttelse af supplerende sikkerhed. C10 (note a) år Annuitetslån Ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr C11 (note a) år Annuitetslån stiftelsesomkostninger D år Annuitetslån Ingen D år Annuitetslån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed. Se venligst næste side for noter vedrørende udlån. 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 18

19 Specifikke noter vedrørende udlånstyper og beregninger på foregående side: a. Andelsboliglån. Ved lån på kr. tillægges der 0,50 procentpoint til den pålydende rentesats. b. Ud fra en samlet vurdering ved nykundeforhold /fuldkunde, kan stiftelsesprovisionen afviges. c. Med udnyttelse af eksisterende sikkerhed for engagementet. d. Boliglån C1 kan tilbydes uden pant efter en samlet kundevurdering. e. Sikkerheder er tinglysning af pantsætningsforbud eller tinglysning af pant efter en konkret kreditvurdering. Banken foretager konkret vurdering af ejendommen til brug ved låneudmåling., stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og forretningsbetingelser. f. Samlet kreditbeløb er det beløb der netto udbetales. Lånets hovedstol består af samlet kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger. g. ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) udtrykker den samlede omkostning/pris for et lån udtrykt i procent per år. Alle omkostninger, herunder stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Beregningsmåden følger h. Forudsætter helkundeforhold. i. Sikkerheder er tinglysning af pantebrev på lånets hovedstol. Banken foretager konkret vurdering af ejendommen til brug ved låneudmåling., stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og forretningsbetingelser. Generelle noter vedr. udlån: 1. Alle lån er annuitetslån med mindre andet er anført. 2. Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i de årlige omkostninger i procent (ÅOP). 3. Alle rentesatser er variable. 4. Renter og provision beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives kvartårligt bagud, hver den 20/3, 20/6, 20/9 og 20/12, hvis andet ikke er anført. 5. Indlånsrente på lønkassekredit og byggelån beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives årligt bagud, hver den 20/ Regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder som kan udleveres i banken og læses på bankens hjemmeside 7. Overtræk på kassekreditter, skal betales med overtræksrente på p.t. 7,19% i debitorrente der beregnes som et tillæg til renten. 8. Ved bevilget overtræk, skal der betales merrente på p.t. 3,03% i debitorrente som beregnes som et tillæg til renten. 9. Udover de oplyste omkostninger til banken ved oprettelse af lån og kreditter, kan der være afgifter til staten. Disse afgifter oplyses ved henvendelse i banken. 10. Der er ingen løbende provisioner på udlån til privatkunder for1-kassekredit tilbydes bankens 2for1-kunder, der er alle privatkunder år. 12. Nye kunder, der flytter deres samlede engagement til Ringkjøbing Landbobank, betaler ikke det første år stiftelsesprovision, dokumentgebyr og VISA/Dankort abonnement til banken. Risikoklassifikation af lån ydet af Ringkjøbing Landbobank I henhold til bekendtgørelse om risikoklassifikation af lån kan vi oplyse, at bankens udlån i denne prisbog er omfattet af GUL risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene, med henblik på at vise om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. De 3 risikoklasser Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105, eller derunder efter 9 år eller senere. Risikoklassifikation af lån ydet af kreditforeninger Der henvises til hhv. og vedr. risikomærkning. 12. august 2015 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 19

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere