Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer"

Transkript

1 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser også, at de medlemmer, der er på arbejdspladser, som i høj grad prioriterer forebyggelse, i mindre grad oplever fysisk vold, seksuel chikane og mobning. Undersøgelsen er gennemført i april 2015 via FOAs elektroniske medlemspanel, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. Hovedkonklusioner: Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer: 68 procent af FOAs medlemmer oplever i nogen eller høj grad, at arbejdspladsen prioriterer højt. 26 procent mener dog, at deres arbejdsplads kun i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse. Forebyggelse og arbejdsmiljø: Blandt de medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer højt, er 32 procent helt enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Den tilsvarende andel er 5 procent blandt de medlemmer, der i ringe grad eller slet ikke oplever, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt. Blandt de medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse højt, er der også en større andel, der er glade for at gå på arbejde, og en mindre andel, der overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads Forebyggelse og fysisk arbejdsmiljø: 30 procent af de medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, hvor prioriteres højt, er helt enige i, at der er mange tunge løft i deres arbejde. Blandt medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der i ringe grad eller slet ikke prioriterer, gælder det for 38 procent. Forebyggelse og stress: Medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer højt, føler sig mindre stressede. Blandt disse medlemmer føler 13 procent sig i meget høj grad stressede, mens det blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse, er 36 procent. Ligeledes er der en klar sammenhæng mellem, og om medlemmerne oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Tlf Amalie Dam-Hansen Tlf

2 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 2 Forebyggelse og helbred: Blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i nogen eller høj grad prioriterer, angiver 70 procent, at deres helbred er godt eller meget godt. Det samme gælder for 50 procent af dem, der vurderer, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer. Der er også fundet en sammenhæng mellem graden af forebyggelse på arbejdspladsen og antal sygefraværsdage. Forebyggelse og fysisk vold: Blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer, har hver tredje (33 %) oplevet fysisk vold inden for det sidste år. Den tilsvarende andel er hver fjerde (24 %) blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladen i høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Forebyggelse og seksuel chikane: 8 procent har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år, hvis de er på arbejdspladser, som i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse. Den tilsvarende andel er 18 procent blandt de medlemmer, der angiver, at deres arbejdsplads i ringe grad eller slet prioriterer. Forebyggelse og mobning: Flere har været udsat for mobning, hvis de er på arbejdspladser, der i ringe grad eller slet ikke prioriterer. På disse arbejdspladser har 49 procent oplevet, at der bliver spredt sladder om dem, mens den tilsvarende andel er 23 procent blandt medlemmer, der er på arbejdspladser, som i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse. Forebyggelse og alenearbejde: Medlemmer, der arbejder på en arbejdsplads, der i ringe grad eller slet ikke prioriterer, er oftere alene med borgere eller en børnegruppe uden kontakt til kolleger. 78 procent er dagligt alene med en børnegruppe, hvis de er på daginstitutioner, der i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse, mens andelen er 56 procent blandt medlemmer, der er i en daginstitution, som i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse. Ligeledes findes også en sammenhæng mellem forebyggelse og hyppigheden af alenearbejde, hvis vi ser på andre arbejdspladser, hvor alenearbejde er udbredt. Det gælder i hjemmeplejen, på plejehjem, i socialpsykiatrien og på specialområdet.

3 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 3 To tredjedele oplever i nogen eller høj grad, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt Medlemmerne er i arbejdsmiljøundersøgelsen 2015 blevet spurgt til, i hvilken grad deres arbejdsplads prioriterer. Fordelingen af medlemmernes svar kan ses i figur 1 nedenfor. Figur 1. I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads højt? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 23% 21% 5% 8% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: Pga. afrundinger summerer procenterne ikke til 100 %. Knap hver fjerde (23 %) har svaret, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt. 45 procent har svaret I nogen grad, mens mere end hver fjerde (26 %) har svaret I ringe grad eller Slet ikke. er det således to ud af tre (68 %), som arbejder på en arbejdsplads, der i nogen eller høj grad prioriterer højt. Vi har undersøgt, om der er forskelle mellem sektorer og regioner i forhold til, hvor meget arbejdspladsen prioriterer forebyggelse, men fandt ingen væsentlige forskelle.

4 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 4 Medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt, oplever også i højere grad, at arbejdsmiljøet er godt I undersøgelsen har vi set på, om der er en sammenhæng mellem medlemmernes oplevelse af deres arbejdsplads og deres vurdering af arbejdsmiljøet. Resultatet fremgår af figur 2 nedenfor. Figur 2. Det generelle arbejdsmiljø fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 32% 55% 10% 2% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 5% 38% 32% 25% 25% 50% 16% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Kategorien Arbejdsplads prioriterer i nogen eller høj grad er konstrueret af svarkategorierne I høj grad og I nogen grad. Kategorien Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke er konstrueret af svarkategorierne I ringe grad og Slet ikke. Ved ikke -kategorierne fremgår ikke af Blandt de medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt, er 32 procent helt enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Den tilsvarende andel er 5 procent blandt de medlemmer, der i ringe grad eller slet ikke oplever, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt. I den anden ende af skalaen er 2 procent af de medlemmer, hvis arbejdsplads i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse, helt uenige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. For medlemmer, som ikke oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse, er andelen 25 procent. Derudover har vi også fundet tydelige sammenhænge mellem graden af forebyggelse og medlemmernes svar på, om de er glade for at gå på arbejde hver dag, samt om de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det fremgår af figur 3 næste side.

5 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 5 Figur 3. Arbejdsglæde og overvejelse om at forlade arbejdspladsen fordelt på arbejdspladsens grad af forebyggelse. Andel, der er helt eller delvist enig i følgende udsagn: Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag Andel, der er helt eller delvist enig i følgende udsagt: Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads Arbejdsplads prioriterer i nogen eller høj grad forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 94% Arbejdsplads prioriterer i nogen eller høj grad forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 23% Arbejdsplads prioriterer i lav grad eller slet ikke forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 68% Arbejdsplads prioriterer i lav grad eller slet ikke forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 57% 0% 50% 100% 0% 50% 100% Antal svar: Henholdsvis og Kategorien er konstrueret af arbejdsmiljøproblemer er konstrueret af svarkategorierne I ringe grad og Slet ikke. Som det fremgår af figur 3, er der en klar sammenhæng mellem, hvorvidt medlemmerne oplever, at arbejdspladen prioriterer, og om de er glade for at gå på arbejde hver dag. Blandt de medlemmer, som oplever, at deres arbejdsplads i høj grad prioriterer forebyggelse, er 94 procent helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Blandt medlemmer, som ikke oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse, er andelen 68 procent. Tilsvarende er der en sammenhæng mellem graden af forebyggelse, og om medlemmerne overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. 23 procent af de medlemmer, hvis arbejdsplads prioriterer forebyggelse højt, overvejer at søge væk, mens andelen er oppe på 57 procent blandt de medlemmer, hvis arbejdsplads ikke prioriterer højt. Medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der i høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, har færre tunge løft på deres arbejde 30 procent af medlemmerne, der arbejder på arbejdspladser, hvor forebyggelse prioriteres højt, er helt enige i, at der er mange tunge løft i deres arbejde. Blandt medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der i ringe grad eller slet ikke prioriterer, gælder det for 38 procent. Dermed er andelen, der oplever tunge løft en anelse lavere på arbejdspladser, der prioriterer. Det fremgår af figur 4 næste side.

6 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 6 Figur 4. Tunge løft/forflytninger i arbejdet, fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 30% 36% 14% 20% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 38% 35% 14% 12% 32% 36% 14% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er mange tunge løft/forflytninger i mit arbejde Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Kategorien er konstrueret af

7 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 7 Medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse højt, føler sig mindre stressede Blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse, føler 13 procent sig i meget høj grad stressede. Blandt de medlemmer, der har angivet, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer, er andelen 36 procent. Der er således en klar sammenhæng mellem oplevelsen af, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse, og følelsen af at være stresset. Det kan ses af figur 5 nedenfor. Figur 5. Stress fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 13% 46% 41% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 36% 45% 20% 20% 45% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I hvilken grad føler du dig stresset? I høj grad I nogen grad I ringe grad Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Kategorien er konstrueret af Stress-variablen: Kategorien I høj grad er lavet ud fra svarkategorierne I meget høj grad og I høj grad. Kategorien I ringe grad er lavet ud fra I ringe grad og Slet ikke. Der findes også en klar sammenhæng mellem, om medlemmerne oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, og om prioriteres på deres arbejdsplads. Mere end dobbelt så mange, der arbejder på arbejdspladser, der kun i lav grad prioriterer forebyggelse, oplever, at det altid er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Det gælder for 33 procent på arbejdspladser, der i lav grad prioriteter forebyggelse, mens det gælder for 14 procent på arbejdspladser, som i høj grad prioriterer forebyggelse. Det fremgår af figur 6 på næste side.

8 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8 Figur 6. Arbejdstempo fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 14% 52% 28% 4% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 33% 47% 17% 2% 19% 51% 25% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hvor ofte oplever du, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Kategorien er konstrueret af Medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der i høj grad prioriterer forebyggelse, har et bedre selvvurderet helbred Der er fundet en sammenhæng mellem medlemmernes oplevelse af, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse og deres vurdering af eget helbred, se figur 7 næste side. Blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse, angiver 70 procent, at deres helbred er godt eller meget godt. Det samme gælder for blot 50 procent af dem, der vurderer, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer.

9 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 9 Figur 7. Selvvurderet helbred fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 21% 49% 27% 4% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 14% 36% 40% 8% 18% 45% 31% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Kategorien er konstrueret af Der er også fundet en sammenhæng mellem antal af sygefraværsdage og graden af forebyggelse på arbejdspladsen. Af figur 8 næste side fremgår det, at medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der i høj grad prioriterer, har færre sygedage end medlemmer, der arbejder på arbejdspladser, der i lav grad prioriterer forebyggelse. I marts 2015 havde henholdsvis 76 procent på arbejdspladser, der i høj grad prioriterer forebyggelse, og 62 procent på arbejdspladser, der i lav grad prioriterer forebyggelse, 0 sygefraværsdage.

10 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 10 Figur 8. Sygefraværsdage fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 76% 9% 10% 5% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 62% 13% 13% 12% 73% 11% 10% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tænk tilbage på marts måned Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? 0 dage 1-2 dage 3-7 dage Mere end en uge Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Kategorien er konstrueret af

11 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 11 Flere har oplevet fysisk vold på de arbejdspladser, der ikke prioriterer forebyggelse højt I undersøgelsen har vi set på, om der er en sammenhæng mellem forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og oplevelser med fysisk vold på arbejdspladsen. Dette fremgår af figur 9 nedenfor. Figur 9. Fysisk vold fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 2% 4% 17% 75% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 5% 7% 22% 64% 3% 5% 18% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. 2 % har svaret Ved ikke på spørgsmålet om fysisk vold og er ikke medtaget i figuren. Kategorien er konstrueret af Sammenhængen er også statistisk sikker, hvis der tages højde for arbejdssted. Der er statistisk sikre sammenhænge inden for arbejdsstederne plejehjem/plejecenter, skole, rådhus eller forvaltningen samt specialområdet. Blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse, har hver tredje (33 %) oplevet fysisk vold inden for det sidste år. Den tilsvarende andel er hver fjerde (24 %) blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladen i høj grad prioriterer.

12 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 12 Flere oplever seksuel chikane på arbejdspladser, der slet ikke prioriterer forebyggelse Medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, har oftere været udsat for seksuel chikane, end medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt. Dette fremgår af figur 10 nedenfor. Figur 10. Seksuel chikane fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. 7% 91% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 3% 12% 81% 8% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. 1 % har svaret Ved ikke på spørgsmålet om seksuel chikane og er ikke medtaget i figuren. Kategorien er konstrueret af Sammenhængen er også statistisk sikker, hvis der tages højde for arbejdssted. Der er statistisk sikre sammenhænge inden for arbejdsstederne plejehjem/plejecenter og daginstitution. 8 procent har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år, hvis de er på arbejdspladser, som i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse. Den tilsvarende andel er 18 procent blandt de medlemmer, der angiver, at deres arbejdsplads i ringe grad eller slet prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

13 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 13 Flere oplever mobning på arbejdspladser, som i ringe grad eller slet ikke prioriterer Blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse, har 44 procent været udsat for at blive ignoreret eller mødt med fjendtlighed, når de henvender sig til andre. Den tilsvarende andel er hver femte (19 %) blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse. Også i udbredelsen af andre former for mobning er der en forskel i forhold til, om medlemmerne oplever, at arbejdspladsen prioriterer højt. Se figur 11. Medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse, oplever oftere, at få vedvarende kritik af deres arbejde, at nogen fornærmer eller håner dem, at blive ignoreret, udelukket fra eller frosset ud af det sociale fællesskab, eller at der bliver spredt sladder og rygter om dem. Dette fremgår ligeledes af figur 11 nedenfor. Figur 11. Andel, der inden for det sidste år, har været udsat for følgende former for mobning - fordelt i forhold graden af forebyggelse på arbejdspladsen. At blive ignoreret eller mødt med fjendtlighed, når du henvender dig til andre 19% 44% Vedvarende kritik af dit arbejde og din indsats 17% 35% At nogen fornærmer eller håner dig som person (fx dine vaner og baggrund), dine holdninger eller dit privatliv 15% 34% At blive ignoreret, udelukket fra eller frosset ud af det sociale fællesskab 15% 32% At der bliver spredt sladder og rygter om dig 23% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Min arbejdsplads prioriterer i nogen eller høj grad forebyggelse Min arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke forebyggelse Antal svar: Ved ikke er fjernet fra figuren. På grund af afrundinger summerer andelene ikke altid til 100 %. Kategorien Min arbejdsplads prioriterer i nogen eller høj grad er konstrueret af svarkategorierne I høj grad og I nogen grad. Kategorien Min arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer er konstrueret af svarkategorierne I ringe grad og Slet ikke. Sammenhængen er også statistisk sikker, hvis der tages højde for arbejdssted. Der er statistisk sikre sammenhænge inden for arbejdsstederne hjemmeplejen, plejehjem, daginstitution, hospital og specialområdet.

14 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 14 4 ud af 5, der arbejder i en daginstitution, der ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, er dagligt alene med en børnegruppe Medlemmer, der arbejder i en daginstitution, der ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt, er oftere alene med børn end medlemmer, der arbejder i daginstitutioner, hvor forebyggelse prioriteres højt. Det fremgår af nedenstående figur. Figur 12. Hvor ofte er du alene med en børnegruppe? Fordelt på prioritering af forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. 56% 17% 13% 4% 7% 2% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 78% 15% 5% 62% 16% 10% 3% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor ofte er du alene med en børnegruppe? Dagligt Flere gange ugentligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Antal svar: 278 medlemmer på daginstitutioner. På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Spørgsmålet Hvor ofte er du alene med en børnegruppe (fx på stuen, legepladsen, på udflugt eller lignende) er kun blevet stillet til medlemmer, der er ansat i en daginstitution eller SFO som pædagogmedhjælper eller LFS, dag. Kategorien er konstrueret af 4 ud af 5 (78 %), der arbejder i en daginstitution, der ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljø højt, er dagligt alene med en børnegruppe, mens det gælder lidt under 3 ud af 5 (56 %), der arbejder i en daginstitution, der i høj grad prioriterer.

15 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 15 På arbejdspladser, der i lav grad prioriterer, er halvdelen af medlemmerne en stor del af tiden alene med en eller flere borgere på deres arbejde I undersøgelsen har vi set på, om der er en sammenhæng mellem forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og alenearbejde. Vi har kun set på de fire arbejdssteder, hvor alenearbejde er mest udbredt. Det drejer sig om følgende fire arbejdssteder: Hjemmeplejen, plejehjem/plejecentre, socialpsykiatrien og specialområdet. Se eventuelt notatet om alenearbejde: Sammenhængen mellem og alenearbejde kan ses i figur 13 nedenfor: Figur 13. Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du alene med en eller flere borgere uden kontakt til kolleger? Fordelt på prioritering af. 6% 33% 15% 24% 20% Arbejdsplads prioriterer i ringe grad eller slet ikke 8% 42% 10% 25% 16% 7% 35% 14% 24% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du alene med en eller flere borgere uden kontakt til kolleger? Hele tiden En stor del af tiden Ca. halvdelen af tiden En mindre del af tiden Aldrig Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100 %. Der er kun medtaget svar fra de medlemmer, som arbejder på arbejdssteder, hvor alenearbejde er udbredt. Det gælder følgende fire arbejdssteder: Hjemmeplejen, plejehjem/plejecentre, socialpsykiatrien og specialområdet. Kategorien er konstrueret af Spørgsmålet Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du alene med en eller flere borgere uden kontakt til kolleger? er ikke blevet stillet til medlemmer, der er ansat i en daginstitution eller SFO som pædagogmedhjælper eller LFS, dag.

16 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 16 Som det fremgår af figur 13 er der en sammenhæng mellem og graden af alenearbejde. Medlemmer, der arbejder på en arbejdsplads, der i lav grad prioriteter, er oftere alene med en eller flere borgere uden kontakt til kolleger, end medlemmer, ansat på arbejdspladser, hvor prioriteres i høj grad. Blandt medlemmer, der er ansat på en arbejdsplads, der i nogen eller høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, er 39 procent hele tiden eller en stor del af tiden alene med en eller flere borgere uden kontakt til kolleger. Det samme gælder for 50 procent af de medlemmer, der er ansat på arbejdspladser, hvor forebyggelse i lav grad eller slet ikke prioriteres.

17 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 17 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført fra april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notaterne om arbejdsmiljø er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i figurer, der er statistisk sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. Antal besvarelser og svarprocent blev alle erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 122 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Repræsentativitet og vægtning af data Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at vægte data for sektor og alder, så fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer. Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, år, år, år, år og over 60 år. I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer i stikprøven uden sektor har blot vægten 1.

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere