Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen"

Transkript

1 Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for DIADEM Bilag C. Opfølgning på risikopunkter i DIADEM Bilag D. Statusrapportering og hændelser i udviklingsperioden Bilag E. Kommunikation vedrørende DIADEM Bilag F. Styregruppens evaluering (myndighederne) Bilag G. Følgegruppens evaluering (brugerne) Bilag H. Projektledelsens evaluering (MBBL) Bilag I. Referenceliste Oktober 2013 Ejendomsdata

2 Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Ejendomsdatarapporten som produkt Ejendomsdatarapporten er det produkt, DIADEM leverer, som svar på kundens forespørgsel på en given ejendom. Ejendomsdatarapporten er af natur digital og kan tilgås via brugerfladen på boligejer.dk. Her er det muligt for brugerne at navigere rundt dels for at få overblik, dels for at gå i dybden med betydningen af de enkelte ejendomsoplysninger. Ejendomsdatarapporten kan også ved ét klik konverteres i en pdf-version, som understøtter dokument- og manuelt baserede arbejdsgange. For nærmere information se evt. Professionelle brugere har via en system-til-system løsning mulighed for at hente helt tilsvarende oplysninger via en række parallelle webservices. Eksempel på en side fra ejendomsdatarapporten Oversigten på næste side viser de oplysninger, der er indeholdt i ejendomsdatarapporten. For oplysningerne gælder - at de er udvalgt i samarbejde med relevante myndigheder - at det faglige indhold er afklaret i samarbejde med de lovgivende myndigheder - at de ajourføres efter regler fastsat af de lovgivende myndigheder - at de hentes fra landsdækkende databaser Ejendomsdatarapporten består af tre elementer: - et resume med hovedsvar for alle oplysninger - en fuld rapport med uddybende svar for alle oplysninger - yderligere information om hver enkelt oplysning (metadata); Baggrund, formål, lovgrundlag, myndighed, datakilde og evt. relevante link. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 1

3 Herudover leveres der sammen med ejendomsdatarapporten en samling af bilag med originale dokumenter (fx officielle meddelelser og attester). Oplysninger i ejendomsdatarapporten pr. oktober 2013 Bygninger BBR-meddelelsen Tilstandsrapport * Elinstallationsrapport * Byggesag Byggeskadeforsikring * Olietanke Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskattebillet * Ejendoms- og grundværdi Vurderingsmeddelelsen Forfalden gæld til kommunen * # Huslejenævnssager Arbejderbolig Jordrente Statstilskud efter stormfald Planer Zonestatus Lokalplaner Varmeforsyning Vejforsyning Kommunale anlægsprojekter # Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan # Grundvand - drikkevandsinteresser Grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder Jordforurening Jordforureningsattest Kortlagt jordforurening Lettere jordforurening # Natur, skov og landbrug Fredskov Majoratskov Beskyttet natur Internationale naturbeskyttelsesområder Landbrugspligt Naturperler Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Sø- og åbeskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer Klitfredningslinjer Strandbeskyttelseslinjer Beskyttede sten- og jorddiger Miljøsag Miljøsag * # Bilag til ejendomsdatarapporten: BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet * Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport * Elinstallationsrapport * Energimærkningsrapport Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport * (for nybyggeri) Anmærkning: * Private ejeroplysninger: Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Man får kun disse oplysninger med i ejendomsdatarapporten, hvis man er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har et samtykke fra ejeren. # Oplysninger i semiautomatisk løsning: Nogle få af rapportens oplysninger er endnu ikke fuldt digitalt tilgængelige. Disse oplysninger indhentes hos myndighederne via en semiautomatisk løsning og bliver leveret til køberen på samme måde som de oplysninger, som er fuldt digitaliserede og indhentes fra registre. Oplysninger, der indhentes på denne vis, er markeret med #. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 2

4 Systemet bag DIADEM Hovedstrukturen i DIADEM systemet fremgår af nedenstående figur. Hovedstrukturen i DIADEM-systemet Hovedelementerne i DIADEM-systemkomplekset er: Web brugerflade via Boligejer.dk Brugerfladen kan ses som en glasplade, som gør brug af de muligheder/services, der stilles til rådighed fra forespørgselsmotoren. Brugerfladen er opbygget med en sammenhæng til den fællesoffentlige webportal boligejer.dk. I brugerfladen er det muligt at bestille, anvende og dele ejendomsdatarapporter mm. Rapporter bestilt gennem brugerfladen kan også hentes gennem en system-til-system løsning. System-til-system løsninger (B2B systemer) Kundernes egne systemer, som kobles op mod DIADEM, via system-til-system services er principielt også en del af systemkomplekset. Da de alene kontrolleres af kunderne selv, beskrives de ikke yderligere. Både gennem web brugerfladen og system-til-system løsningen kan man få ejendomsrapporten leveret som et PDF dokument. Semiautomatisk brugerflade Enkelte ejendomsoplysninger er endnu ikke digitaliseret. Da disse ejendomsoplysninger er en del af de oplysninger, som DIADEM skal levere, er der etableret en semiautomatisk løsning til indrapportering af disse. Indrapporteringen foretages af den kommune, som har ansvaret for at fremskaffe disse informationer. Administrativ brugerflade En brugerflade til administration af rapportskabeloner, rapportelementer, kunder, produkter, priser, fejltekster m.m. etableret som en webbrugerflade. Anvendelse af denne kræver, at brugeren er tildelt en administratorrolle. Forespørgselsmotor En helt central løsningskomponent i DIADEM er Forespørgselsmotoren, som har ansvaret for at indhente og udstille de forskellige ejendomsoplysninger som strukturerede data, bilag og som en samlet ejendomsdatarapport (i PDF format). Ejendomsoplysningerne indhentes digitalt ved kilden gennem en række serviceudbydere. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 3

5 Kunder & Produkter Ejendomsmæglere, boligadvokater og lignende virksomheder er de brugere, som vil benytte DIADEM oftest. For at kunne tilbyde kunderne en attraktiv løsning omfatter DIADEM derfor et kunde-/produktsystem. Økonomimodul Håndterer fakturering og kreditering samt afstemning af fakturabetalinger, kontantkøb m.m. Serviceudbydere Ejendomsoplysningerne hentes fra eksterne datakilder gennem serviceudbydere ved en konkret bestilling af en ejendomsdatarapport. Forespørgselsmotoren arkiverer de indhentede oplysninger med dertil knyttede metadata, således at en indsamlet ejendomsrapport kan genskabes i sin oprindelige form. DIADEM indhenter ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger fra 15 forskellige datakilder. Egenskaber ved bestillingsforløb Ejendomsdatarapporten er som nævnt produktet i form af en samling af ejendomsoplysninger, som brugeren kan få digitalt eller som PDF-fil. Systemet bag ejendomsdatarapporten giver gennem one-stop-shopping digital adgang til ejendomsoplysninger fra offentlige registre til brug for køb og salg af ejendomme. I udviklingsprojektet er der arbejdet med at understøtte den digitale arbejdsproces, som den forventes at blive hos professionelle brugere, der arbejder digitalt. Det har medført, at systemet bl.a. er udviklet med følgende egenskaber: Rapportbestilling Med udgangspunkt i informationerne i et Ejendomsresumé kan brugeren afgøre, om det er den korrekte ejendom, der er fremsøgt. Er det tilfældet, kan brugeren afgive en rapportbestilling enten på hele vurderingsejendommen eller på en eller flere af de samlede faste ejendomme. Graceperiode I forhold til bestilling af et kommunalt ejendomsoplysningsskema, er brugersituationen anderledes i en "digital verden". Der opleves større behov for, at oplysningerne er opdaterede, når oplysningerne er umiddelbart digitalt tilgængelige og kun "et klik væk". På denne baggrund og som en yderligere service og kvalitet er indført en såkaldt graceperiode efter bestilling og betaling af gebyret for den første rapport på en ejendom. Graceperioden består i, at det uden yderligere betaling er muligt at genhente DIADEM-oplysninger på en given ejendom i en begrænset periode. Ved bestilling af en ejendomsdatarapport er det således muligt indtil seks måneder efter at genhente rapportens oplysninger to gange fra de offentlige registre. Oplysningerne fra den semiautomatiske løsning er ikke omfattet af grace-perioden. Advisering Når en ejendomsdatarapport er fuldstændig - det vil sige, at alle bestilte ejendomsoplysninger er indhentet og inkluderet i rapporten - sendes der advisering til den adviseringsadresse, som bestilleren har angivet, om rapporten nu er komplet ( og/eller en SMS). Samtykke (fuldmagt) En ejer af en ejendom, som ønsker at sælge ejendommen, kan vælge at gennemføre salget selv eller at få en professionel til at gennemføre salget (eksempelvis en ejendomsmægler). Den professionelle har som udgangspunkt ikke mulighed for at trække nødvendige, men fortrolige ejendomsoplysninger, vedrørende ejendommen uden ejerens samtykke. Ejerens samtykke gives gennem en fuldmagt. Bestiller ejeren selv en ejendomsdatarapport kommer alle oplysninger med. Samtykket anvendes af DIADEM, når det skal afgøres, om en bruger er berettiget til at trække en ejendomsrapport, som indeholder fortrolige oplysninger. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 4

6 Overordnet systemarkitektur Kernen i DIADEM systemarkitekturen består af to grundlæggende komponenter: En Forespørgselsmotor, som håndterer bestilling og levering af ejendomsdatarapporter herunder integrationen til de forskelige datakilder. Et Kunde&Produkt system, som håndterer kundestamdata, kundeaftaler, fakturering m.m. Hovedelementer i DIADEM systemarkitektur Forespørgselsmotor og Kunde & Produkt system. Sikkerhed De forskellige DIADEM-services udstilles som hhv. offentlige og private services: Offentlig service som kræver en identifikation af anvenderen Disse services kan kaldes af både webbrugerfladen og af system-til-system løsningen. Brugeren skal identificere sig over for DIADEM gennem OIO-IDWS-standarden. Offentlig service som ikke kræver en identifikation af anvenderen Disse anonyme services kan kun anvendes af DIADEM brugerfladen. De anvendes anonymt uden, at DIADEM identificerer anvenderen. Sikkerheden sikres gennem OWSA Model T-standarden. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 5

7 Bilag B. Mål- og resultatoversigt for DIADEM Skemaet i dette bilag viser de mål, som DIADEM skal leve op til iht. den oprindelige projektplan fra januar 2009, som er godkendt af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejde (STS). Denne er også udgangspunkt for Aktstykke 163, der blev tiltrådt den 25. juni 2009 af Folketingets Finansudvalg. I skemaet nedenfor er de oprindelige mål taget direkte fra projektplanen og indsat i kolonne A. Målene er operationaliseret i kolonne B og sammenholdt med det realiserede resultat i kolonne C. Resultaterne er opgjort med udgangspunkt i den første version af DIADEM, som blev idriftsat oktober Der vil ske en videreudvikling i de kommende år, og der forventes fuld målopfyldelse ved udgangen af Det grundlæggende mål for DIADEM har været at etablere ejendomsdatarapporten, som er nærmere beskrevet i bilag A. De ejendomsoplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten, er udvalgt og fastlagt i samarbejde med de respektive ressortmyndigheder. Ift. det oprindelige udgangspunkt, som beskrevet i listen i projektplanen side 11, er der af forskellige årsager sket ændringer. Disse er: - Oplysninger, som ikke er med ift. projektplanen: o Tingbogen o Regionplantemaer o Kommuneplantemaer o Landsplandirektiver o Fredningsforhold o Fredede og bevaringsværdige bygninger o Planlagte anlægsprojekter, statslige o Fortidsmindebeskyttelseslinje o Kystnærhedszonen o Vandløbsbræmmer o Arealer udlagt til vindkraft o Vandboringszoner o Luftfart - Oplysninger, som er kommet til ift. i projektplanen: o Byggeskadeforsikring o Ejendomsskat (grundskyld) o Arbejderbolig o Jordrente o Statstilskud efter stormfald o Lettere jordforurening o Majoratskov o Naturperler o BBR-meddelelsen o Elinstallationsrapporter o Jordforureningsattest Disse ændringer har været en naturlig del af projektforløbet og vil ikke blive kommenteret yderligere. Ændringer i indholdet i ejendomsdatarapporten forventes at ske løbende som en del af vedligehold og videreudvikling samt som konsekvens af ændringer i forvaltningen på de relevante områder. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 6

8 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat Tekst i citationstegn er de oprindelige formuleringer i de grundlæggende dokumenter, dvs. projektplan fra januar 2009, som er grundlaget for STS s godkendelse og Aktstykke /6 2009, som er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Politisk mål: Det er et politisk mål, at det skal være billigere og lettere at købe, sælge og vedligeholde bolig i Danmark. Regeringen har som led i realiseringen besluttet at tage initiativ til at effektivisere og forenkle adgangen til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel. (Projektplan s. 4 - afledt af regeringens oplæg fra 2005 Bedre og billigere bolighandel ) Det/de mål som første version af DIADEM skal indfri for at opnå målopfyldelse ift. målbeskrivelsen i kolonne A. Fuld målopfyldelse: DIADEM lever op til kravene i aktstykke og projektplan. Det sker gennem nærværende projekt, der har fået arbejdstitel DIADEM (Projektplan s.4), hvilket betyder at DIADEM udvikles så det som minimum lever op til forudsætningerne i aktstykke og oprindelige projektplan mht. indhold, tid og økonomi. Se også under mål for projektets gennemførelsesperiode, mål for projektøkonomien og projektets hovedmål. Det resultat som er opnået. Målopfyldelse ift. kolonne B er angivet som - FULD - DELVIST - MANGELFULD suppleret med en kommentar Målopfyldelse: FULD Indholdet lever op til aktstykke og projektplan, jf. projektets målbeskrivelse nedenfor. Dog vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor enkelte ejendomsoplysninger indhentes via en semiautomatisk løsning i kommunerne. Mål for projektets udviklingsperiode: Det er i Aktstykke 163 er det forudsat at DIADEM går i drift i Fuld målopfyldelse: DIADEM idriftsættes oktober Tidspunktet for idriftsættelse er udskudt to gange. Første gang til april 2012 efter aftale mellem Økonomiog Erhvervsministeriets departement og Finansministeriet. Baggrunden var tilpasningen til konstaterede brugerbehov, som ikke var indeholdt i den oprindelige projektplan. Anden gang til oktober 2012 jf. aktstykke 67 af 29. marts 2012, som er tiltrådt af Folketinget Finansudvalg. Årsagen var forskellige nødvendige tilpasninger med udgangspunkt i ressortflytning ifm. regeringsskiftet efteråret Målopfyldelse: FULD DIADEM gik i drift 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 7

9 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat Mål for projektøkonomien: I Aktstykke / er budgettet specificeret (omkostningsbaseret og i PL2008) på baggrund af budgettet i projektplanen fra januar 2009 (udgiftsbaseret og i PL2008). DIADEM finansieres af et nyt gebyr, der over en 8-års balanceperiode dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder løbende vedligeholdelse. (jf. Aktstykke /6 2009) Fuld målopfyldelse: DIADEM overholder udviklingsbudgettet og er i økonomisk balance i Udviklingsbudget: Det udgiftsbaserede udviklingsbudget for DIADEM er vist i tabellen nedenfor sammen med forbruget. Der er reserveret midler frem til 2015 til at gøre de sidste ejendomsoplysninger i den semiautomatiske løsning fuldt digitalt tilgængelige. Økonomi for DIADEM s udviklingsdel mio.kr. Budget for udviklingsdel 1) 117,3 Forbrug ifølge udviklingsregnskab 2) 117,2 - heraf reserveret til digitalisering af de 7,5 resterende ejendomsoplysn. frem til 2015 Noter: 1) Det oprindelige udgiftsbaserede udviklingsbudget for DIADEM var på 102,4 mio.kr. i PL2008. Pga. forskellige nødvendige tilpasninger med udgangspunkt i ressortflytning ifm. regeringsskiftet efteråret 2012 er udviklingsbudgettet hævet med 7 mio. kr. Det justerede udviklingsbudget reguleret med det generelle pris- og lønindeks til PL2012 er 117,3 mio. kr., jf. Akt 67 29/ ) Udviklingsregnskabet har været forelagt Rigsrevisionen. Forbruget er fordelt på hovedområder i tabellen nedenfor. Fordeling af forbrug på hovedområder mio.kr. Samlet forbrug udviklingsdel 117,2 Heraf - DIADEM-systemet (forespørgselsmotor og brugerflade) 25% - Digitalisering af kommunale olietanksoplysninger 43% - Digitalisering af øvrige data/datakilder 16% - Øvrigt projektarbejde, herunder ledelse, driftsudvikling og administration. 16% Samlet budget: Der er ifm. idriftsættelsen udarbejdet et drifts- og indtægtsbudget mhp. at opnå balance i Både driftsog indtægtsbudget er justeret ift. de oprindelige forudsætninger. Gebyr: I Aktstykke 163 er der estimeret et gebyr på 298 kr. pr. Målopfyldelse: - FULD fsva. udviklingsbudgettet. - Den økonomiske balance opgøres ved balanceperiodens afslutning. Udviklingsbudgettet er overholdt. Dog er der en mindre usikkerhed ift. at gøre de sidste ejendomsoplysninger i den semiautomatisk løsning fuldt digitalt tilgængelige. Såfremt drifts- og indtægtsbudgettet holder, vil DIADEM være i økonomisk balance i 2017, hvilket vil sikre målopfyldelse. Langt den største del af udviklingsbudgettet (knap 60% svarende til knap 70 mio.kr.) er investeret i digitalisering af oplysninger og tilpasninger i fællesoffentlige datakilder/services. Eksempler herpå er digitalisering af oplysninger om olietanke, varmeforsyning og vejstatus. Dvs. at DIADEM har bidraget væsentligt til varige forbedringer i den fællesoffentlige infrastruktur, som kan anvendes af alle myndigheder, borgere og virksomheder til andre formål end DIADEM. En væsentlig årsag til at udviklingsbudgettet er overholdt er, at det allerede i planerne var forudset, at der ville komme uforudsete udgifter. Således var ca. 15 procent af budgettet afsat til uforudsete forretnings- og itudgifter, hvilket svarer nogenlunde til den merpris, der erfaringsmæssigt betales ved indgåelse af leverandørkontrakter på fastpris fremfor forbrugsafregning. Merprisen kan ses som en form usikkerhedstillæg. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 8

10 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat ejendomsdatarapport i PL2008. Reguleret til PL2012 svarer det til det gebyr på 325 kr. pr. rapport, som blev fastsat ved idriftsættelsen af DIADEM.. Balanceperiode: Udviklingen af DIADEM blev igangsat september 2009, og balanceperioden på 8 år strækker sig derfor frem til Projektets hovedmål: Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme (Projektplan s.4) Fuld målopfyldelse: Ejendomsdatarapporten indeholder de ejendomsoplysninger, som er fastlagt med udgangspunkt i projektplanen. Der er udvalgt ca. 50 ejendomsoplysninger til ejendomsdatarapporten, som skal kunne hentes via boligejer.dk, foruden at professionelle brugere skal kunne hente tilsvarende oplysninger via en system-til-system løsning. Ejendomsoplysningerne er udvalgt og fastlagt i samarbejde med de respektive ressortmyndigheder med udgangspunkt i listen i projektplanen s. 10. Der er af forskellige årsager afvigelserne herfra. Målopfyldelse: FULD Ejendomsdatarapporten giver som planlagt digital adgang til en række ejendomsoplysninger. En væsentlig del af målet vil være nået, når der er sikret adgang til de oplysninger, der i dag indhentes gennem det kommunale ejendomsoplysningsskema (Projektplan s.6) Fuld målopfyldelse: Alle definerede ejendomsoplysninger i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema hentes automatisk fra hoveddatakilderne via digitale services. For de ejendomsoplysninger, der ikke var fuldt digitalt tilgængelige ved idriftsættelse, sker der en delvis målopfyldelse ved etablering af en semiautomatisk løsning, hvor kommunale medarbejdere indtaster oplysningerne i en overgangsperiode. Det bemærkes, at supplerende oplysninger, som forudsat i den oprindelige projektplan, fortsat skal indhentes via henvendelse til kommunen. Målopfyldelse: DELVIS Ejendomsoplysningerne i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema indgår i ejendomsdatarapporten, men enkelte oplysninger indhentes via en semiautomatisk løsning i kommunerne i en overgangsperiode på tre år. DIADEM skal medvirke til: (Projektplan s.6) a) at skabe kortere sagsbehandlingstid (Projektplan s.6) b) bedre mulighed for borgerselvbetjening (Projektplan s.6) Se nærmere under effektmål Fuld målopfyldelse: Via boligejer.dk skal almindelige borgere kunne hente en ejendomsdatarapport for en given ejendom. Der er designet en brugerflade på boligejer.dk med udgangspunkt i brugernes behov, jf. konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Målopfyldelse: FULD Brugerflade på boligejer.dk er etableret og sat i drift den 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 9

11 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat c) en række effektiviseringer via standardisering og automatisering af processer, som (Projektplan s.6) Se nærmere under projektmål, effektmål, kvalitative mål og andre mål. d) samlet set vil bidrage Se nærmere under effektmål. til en markant reduktion af omkostningerne ved at indhente og videregive ejendomsoplysningerne (projektplan s.6) Projektmål: For at nå hovedmålet skal følgende projektmål, som er nært knyttet til gennemførelsen af de syv delprojekter, opfyldes således at: (Projektplan s. 24) 1. Dataregistrering og ajourføring sikres ved indføring af de fornødne lovhjemler i de relevante lovgivninger (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 1, som er beskrevet i projektplanen på s. 27) Fuld målopfyldelse: Love og regler er tilpasset, så der er hjemmel til at registrere og ajourføre de oplysninger, som indgår i ejendomsdatarapporten. Der er ændret i nedenstående love og regler for at sikre, at der er hjemmel til at registrere, ajourføre og anvende de nævnte oplysninger: Hjemmel til at fastsætte nærmere regler om registrering af oplysninger om varmeforsyning og miljøsager /1 LSF 40 - Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) Oplysning om varmeforsyning - Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 (projektbekendtgørelsen). - Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen). Indberetning af oplysninger om byggesag (10 dage) - Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) - BEK nr 1010 af 24/10/2012 Oplysninger om olietanke - Bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines Oplysninger om vejforsyning - Bestemmelserne om vejregistre for offentlige veje og stier og private fællesveje og stier i byer og Målopfyldelse: DELVIS For de oplysninger, der er nævnt i kommentaren i kolonnen B. Operationel målopfyldelse som oplysninger, hvor der skal ændres... i love og regler er hjemlen endnu ikke på plads. Disse oplysninger håndteres aktuelt via den semiautomatiske løsning. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 10

12 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat bymæssige områder, Bekendtgørelse nr. 454 om vej- og stiregister Oplysninger om huslejenævnssager - Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger fra husleje- og beboerklagenævn, SKR nr 9474 af 27/08/2012. Der skal ændres i nedenstående love og regler for at sikre, at der er hjemmel til at registrere, ajourføre og anvende nævnte oplysninger. Oplysning om spildevandsplaner - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr 1448 af 11/12/2007) Oplysninger om jordforurening + områdeklassificering og anden viden - Bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata Miljøsag iht Vandforsyningsloven + Miljøsag iht miljøbeskyttelsesloven + Kommunale anlægsprojekter - For ovenstående oplysninger forventes der at være behov for at sikre hjemmel til registrering og ajourføring. Alle lovområder kendes imidlertid ikke på nuværende tidspunkt. Endvidere er der er sikret fornødne lovhjemler til at opkræve og fastsætte gebyr for køb af ejendomsdatarapporten: Hjemlen til at opkræve gebyr - Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, LOV nr 1276 af 16/12/2009 Fastsættelsen af gebyr - Bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v. BEK nr 1003 af 23/10/ De registerbaserede data koordineres og stilles til rådighed for DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 2, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis regelgrundlaget er på plads for en væsentlig del af de nævnte ejendomsoplysninger. Fuld målopfyldelse: DIADEM skal via webservices trække relevante data fra OIS, BBR, PlansystemDK og fra KMD s systemer, (den elektroniske Tingbog, se kommentar). Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til de nævnte registre kan gennemføres korrekt. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger fra registrene i det omfang de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 11

13 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat 3. Plandata i bred forstand kan tilgå DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 3, som er beskrevet i projektplanen på s ) 4. De geografisk tilgængelige offentligretlige rådighedsindskrænkninger tilgår DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 4, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte registre. Det var af tekniske årsager ikke muligt at lave en tilstrækkelig præcis automatisk udsøgning af en given ejendom fra den elektroniske Tingbog, hvorfor denne ikke indgår i resultatopgørelsen. Det kan muligvis håndteres på et senere tidspunkt. Fuld målopfyldelse: DIADEM kan via webservices trække relevante data fra PlansystemDK. Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til PlansystemDK kan gennemføres for varmeforsyning og spildevandsplan. Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Fuld målopfyldelse: DIADEM skal via webservices trække relevante data fra Danmarks Miljøportal (DMP). Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til DMP kan gennemføres for følgende oplysninger: - Grundvand - Drikkevandsinteresser - Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder - Jordforureningsattest - Kortlagt jordforurening - Beskyttet natur - Internationale naturbeskyttelsesområder - Naturperler / offentlig oplysning - Skovbyggelinjer - Sø- og åbeskyttelseslinjer - Beskyttede sten- og jorddiger Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Det fremgår af projektplanen s. 34, at det er en forudsætning at Miljøportalen kan løse opgaven som en myndighedsopgave med udgangspunkt i de eksisterende rettigheder til at anvende KMS s data og produkter (nu Geodatastyrelsen/GST). Denne forudsætning viste sig ikke at holde, idet GST kategoriserede DIADEM som et kommercielt produkt alene fordi, der bliver opkrævet gebyr. Den forudsatte løsning baseret på geografisk analyse kunne derfor ikke gennemføres. Den gennemførte tekniske løsning er derfor baseret på en forespørgsel via matrikelnummer. overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger fra PlansystemDK i det omfang, de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning, regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger DMP i det omgang de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning, regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 12

14 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat 5. De kommunale og øvrige data til DIADEM, der i dag ikke findes i en ensartet og digital form, standardiseres, digitaliseres og stilles til rådighed (Projektplan s. 24) Der er tilsvarende mål for forfalden gæld til kommunen og kommunale anlægsprojekter, som bør håndteres i sammenhæng med dette mål. Fuld målopfyldelse: Nedenstående oplysninger er digitaliseret og gjort digitalt tilgængelige: - Miljøsag - Adgangsforhold - Varmeplaner - Olietank - Spildevandsplaner - Huslejenævnsager - Forfalden gæld til kommunen - Kommunale anlægsprojekter Digitaliseringsopgaven ifm. de nævnte oplysninger er meget forskellige i indhold og omfang og er løst som enkeltstående opgaver. Målopfyldelse: DELVIS Opgaven er endnu ikke løst for Miljøsag, Spildevandsplaner, Forfalden gæld til kommunen og Kommunale anlægsprojekter. Disse resterende digitaliseringsopgaver løses trinvist i et særskilt projekt frem til udgangen af (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 5, som er beskrevet i projektplanen på s Målene vedrørende forfalden gæld til kommunen og kommunale anlægsprojekter kan afledes af den oprindelige projektplan under hhv. afsnit på s og afsnit 3.5 på s ) 6. Den nødvendige fællesservice til søgning på tværs af registre bliver etableret, således at enhver ejendom entydigt kan identificeres (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 6, som er beskrevet i projektplanen på s ) 7. Den brugerservice, der præsenterer DIADEM overfor borgere og virksomheder, bliver etableret (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 7, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis digitaliseringen er gennemført for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Fuld målopfyldelse: Der er etableret en forespørgselsmotor, der entydigt kan identificere en ejendom og gennemføre en søgning på tværs af registre mv. Den udviklede forespørgselsmotor svarer til den fælleservice, som er illustreret i figur 2.2 i projektplanen på s. 8. Fuld målopfyldelse: Via boligejer.dk skal almindelige borgere og virksomheder kunne hente en ejendomsdatarapport for en given ejendom. Der er designet en brugerflade på boligejer.dk med udgangspunkt i brugernes behov, jf. konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface. Målopfyldelse: FULD Forespørgselsmotoren har fungeret i drift siden 31. oktober Målopfyldelse: FULD Brugerflade på boligejer.dk er etableret og i drift den 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 13

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL)

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) Denne vejledning er henvendt til kommunale medarbejdere, som skal beskæftige sig med indberetning af oplysninger til DIADEM gennem SemiAutomatisk

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Torben Eriksen Projektleder Naturdatabasen Projektmedarbejder Arealinformation 28. maj 2008 Miljoeportal.dk 1 Danmarks Miljøportals opgave Give myndighederne adgang

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere