Årsmøde samt Generalforsamling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde samt Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Årsmøde samt Generalforsamling 2015

2 A"ens program : Generalforsamling : Kaffe/Æblekage afstemning årets hjort : Kronvildt i Danmark v. Steen Andersen, HuntersMagazine/DK : Årets hjort

3 Generalforsamling Valg af dirigent og stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning, herunder referat fra Sdligere års generalforsamling 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af konsngent for det kommende år 5. ForvaltningspoliSkker 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 26/02/15 3

4 1: Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen indssller: Dirigent: MarSn Ingwersen Stemmertællere: Tommy Broch Jan Rasmussen 26/02/15 4

5 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Vedtægter samt målsætninger for Kronhjorte.dk, som vedtaget på generalforsamling 2012: 1. Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt 2. Arbejde mod mere forvaltning og mindre sprosse- afskydning 3. Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere 4. Forholde såvel kronvildt som dåvildt 5. På sigt at søge lokal indflydelse på forvaltning 26/02/15 5

6 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt 2012/ / / Ca Ca Ca ha. 117 ha. 111 ha ha. 55 ha. 52 ha. Gul Hvid dyr/49,6 ha. 1 dyr/44,7 ha 1 dyr/40,0 ha unikke besøgende ~ 172 pr. dag unikke besøgende ~151 pr. dag ~ 6 pr. Sme unikke besøgende ~141 pr. dag ~ 6 pr. Sme Ejendomme Hektar Jagtlejere Gns. Areal/ lejere Lodsejere Gns. Areal/ ejere Orange Udbyfe/kron- vildt Web 26/02/15 6

7 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt 26/02/15 Generelt posisvt indssllingen overfor samarbejde på tværs af skel 3 mini- laug etableret og kørende hersl et antal mindre formaliserede nabo- samarbejder Dårligt repræsenteret vest for Holstedvejen (425) Besøg i Ullorg Statsskovdistrikt august 2014 Amoldt kalvejagt for hele området d. 25/ Intet udbyfe 7

8 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Arbejde mod mere forvaltning og mindre sprosse- afskydning 12/13 13/14 14/15 Fælles fodring Gennemført Gennemført Gennemført Fælles biotopppleje Koordinerede jagter Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Fælles jagter Gennemført Gennemført Gennemført Koordinerede paroler Koordineret kalvejagt Fælles ruhe- zone Fælles afskydningsmål Ændrede fredning Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Planlagt Gennemført Gennemført Planlagt Planlagt Gennemført Ingen Planlagt Gennemført Faktaboks: Kronvildtet kan blive ca. 16 år En kronvildtbestand vil uden jagt vokse med 14-16% pr. år, hvilket er en fordobling på 5 år (potensale 30% = fordobling på 2 år) En voksen hind vil over 12 måneder bevæge sig over minimum ha. (opsmale forhold 250 ha.) En voksen hjort vil over 12 måneder bevæge sig over minimum ha. Et stykke kronvildt har en flugtafstand på ca. 3,5 km og op Sl 25 km.(ssgende ved gentagende forstyrrelser) Kronvildtet vil vende Slbage Sl lokasonen e"er 0,5-7 dage e"er forstyrrelsen. (SSgende ved gentagende forstyrrelser) Kronvildtets føde består af : Græsser (50%), Lyng (20-27%), urter(2-18%) og skud fra nåletræer (8-10%). Barkskrælninger op Sl 2%. Landbrugsafgrøder: altædende, forkærlighed for kartofler, raps i Sdlig stadig, havre og byg. Markskader forårsaget af kronvildt kan opstå hele året Den vigsgst forudsætning for kronvildtets trivsel er forstyrelsesfrie områder En hjorts gevirstørrelse har ikke nogen entydig sammenhæng med hjortens alder men er en ud af flere indikatorer Dåvildt Ingen Rapportering Rapportering 26/02/15 aksvitet /anbefaling /anbefaling 8 Kilder: Naturhistorisk museum i Århus Analyse af forvaltningen af krondyr, SNS 2001, J.nr. SN Faglig rapport nr. 690 Hvor nedlægges krondyrene - og hvorfor (2008)

9 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere Kronvildt Afskydning - Jagtsæsonen 2014/15 Dåvildt Medlemmer Randområde I alt % Medlemmer Randområde I alt % Kalve Køn ikke oplyst % Kalve Køn ikke oplyst % Hjortekalve % Hjortekalve % Kronkalve % Dåkalve % Kalve i alt % Kalve i alt % Hundyr er % Smalhinder % Hundyr Då'er % Hundyr i alt % Hundyr i alt % Små hjorte Spids % Hjorte Spids % U % Halvskuffel % % Fuldskuffel % U % Hjorte i alt % Små i alt % Mellem hjorte % U % % Mellem i alt % Store hjorte U % % U % % U % % Store i alt % Totaler Hundyr i alt % Totaler Hundyr i alt % Hjorte i alt % Hjorte i alt % Total % Total % Opfordring: Vælg en ansvarlig for indberetningen Vi mangler kønsangivelse og gerne vægt 9

10 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere Forudsætninger: Andel smaldyr blandt hundyrene 25% Andel beslåede kønsmodne hinder 80% Bestandsstørrels e Andel handyr % % % % % % % % % % Seneste forskning fra Djursland og Oksbøl viser at ca. 80% af hinderne sæfer kalv. Defe ændrer den årlige produkson og dermed forventningerne Sl det årlige udtag Det nuværende udtag på ca. 330 dyr, hvor der er minimum 50% hundyr vurderes at holde bestanden på det nuværende niveau samt øge handyrsandelen over Sd. Den nuværende lokale bestand vurderes at bestå af ca dyr, hvoraf handyrene udgør 30-40% 26/02/15 10

11 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere Nedlagt kronvildt Kronhjorte.dk's område Det højeste antal indberefede dyr 323 stk., hvilket er ca. 10% mere end forrige sæson % 62% 2004/05 34% 66% 2005/06 48% 52% 2006/07 36% 40% 42% 64% 60% 58% 2009/ / /08 Han Hun 42% 58% 2010/ /12 51% 49% 2012/13 45% 58% 55% 42% 2014/ /14 Kronvildtet nedlægges på et stadig større antal ejendommen, hvilket måske kan Slskrives en spredning af bestanden Sl nye kerneområder God kønsmæssig fordeling i afskydningen, og denne underbygger ambisonen om at standse bestandsslvæksten. I den forgange sæson er en meget stor andel af den samlede afskydning nedlagt i januar måned. 26/02/15 11

12 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere Antal krondyr Nedlagt kronvildt fordelt på køn i kronhjorte.dk - medlemmer/ Randzone / / /15 56% 46% 44% 54% 50% 50% 62% 37% Medlem Rand Medlem Rand Medlem Rand Hundyr Handyr % 63% 50% 50% Både medlemmer og randzone har nedlagt et rekord stort antal dyr I den forgange sæson er i særdeleshed medlemmer, men også randzonen ha" et relasvt stort udtag af hundyr. Nedlagte kronhjorte fordelt på størrelse i kronhjorte.dk - medlemmer/randzone 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 24% 52% 14% 24% 48% 38% 22% 18% Medlem Rand Medlem Rand Medlem Rand Store (12+) 24% 14% 22% 18% 29% 12% Mellem (8-10) 24% 48% 12% 40% 15% 51% Mellemhjorte nedlægges fortrinsvist i randzonerne, om end der er bedring i tallene. 26/02/15 12 Små (2-6) 52% 38% 66% 42% 56% 37% 12% 66% 40% 15% 51% 42% 29% 56% 12% 37%

13 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere Antal krondyr % 39% Nedlagt dåvildt fordelt på køn i kronhjorte.dk - medlemmer/randzone 100% Medlemm Randzone er 55% I alt 67% 45% 33% 53% 47% Medlemm Randzone er I alt Medlemm Randzone er 2012/ / /15 Hundyr Handyr % 58% 50% 50% 43% 57% I alt Rekord stor afskydning af dåvildt dog stadig i niveauet dyr. Ligelig kønsmæssig fordeling 5 store hjorte mod total fravær af store hjorte i 2013/ Nedlagte dåhjorte fordelt på størrelse i kronhjorte.dk 33% 25% 42% 100% Medlemm Randzone er 27% 38% 20% 53% I alt 100% 92% 8% Medlemm Randzone er I alt Medlemm Randzone er 2012/ / /15 Fuldskufler I alt Anbefaling for sæson 2015/16: Meget lempelig afskydning af handyr specielt unge hjorte (spidshjorte) Halvskuffler 26/02/ Spidshjorte % 42% 58% 20% 25% 55% 5 0 9

14 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Skabe i glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere Konklusioner Kronvildt: En sund bestand i niveauet dyr. Bestanden er måske stagnerende, men der en tendens Sl spredning Sl nye revirer Bestanden vurderes at indeholde 30-40% handyr Gennemsnitsalderen for handyr vurderes stadig lav, 3-4 år. Fåtal hjorte i alderen 8 år+. Dog meldes der om flere gode unge hjorte på vej! Blandt medlemmer en balanceret kønsmæssig (60/40) og bæredygsg afskydning (1 pr ha.) Fornu"igt udtag i randområder, også her ses større/ældre hjorte Begrænset antal vildtskader - dog med enkelte meget belastede områder Bestanden bevæger sig over et større areal end de Slmeldte ha., hvorfor vi med fordel kan få flere nabo er med i samarbejdet. Indberetning af nedlagt vildt er afgørende for vor bestandsessmater udnævn en indberetningsformand Dåvildt: En sund bestand i niveauet dyr. Bestanden er ikke voldsomt voksende, og koncentrer sig omkring et mindre antal ejendomme (ses dog som strejfvildt i hele området) Bestanden vurderes at indeholde 25-40% handyr Gennemsnitsalderen for handyr vurderes stadig lav, 2-3 år. Fåtal hjorte i alderen 5 år+ Blandt medlemmer en balanceret kønsmæssig (50/50) og bæredygsg afskydning Fornu"igt udtag i randområder 2014/15 har hab en udtag på minimim 5 fuldskufler mod formentlig 0 i 2013/14 26/02/15 14

15 2: Beretning samt referat fra Sdligere år og indflydelse på Vildvorvaltningsrådet har formuleret en række konkrete målsætninger for såvel bestandens størrelse som bestandens sammensætning. Den nasonale Hjortevildtgruppe er pålagt, at komme med forslag Sl en ny forvaltningsmodel der imødekommer disse målsætningerne. Den NaSonale Hjortevildtgruppe skal præsentere disse forslag i e"eråret 2015 I Sllæg Sl disse målsætninger har vi lokalt (i Kronhjorte.dk) et par konkrete jagtlige målsætninger. Overordnet set er disse målsætninger ikke modstridende, og en forvaltningsplan som favner alle målsætninger syntes mulig. Hierarkisk oversigt over målsætninger: Målsætninger Vildvorvaltningsrådet Kronhjorte.dk Biologisk bæreevne Økonomisk bæreevne Sociologisk bæreevne PoliSsk bæreevne Jagtlig bæreevne Dyrenes kondison må ikke være nedadgående Omfafende, dokumenterede skader kan kun amjælpes ved hegning De enkelte individer må ikke antage unaturlig adfærd (opsøge haver m.m.) Flere handyr i bestanden Flere ældre hjorte i bestanden Stærke trofæer Flest mulig oplevelser på flest mulige revirer 26/02/15 15

16 2: Beretning samt referat fra Sdligere år og indflydelse på Kronvildt.dk s aksviteter: Deltagelse i Den NaSonale Hjortevildtgruppes ekskursion Sl Tyskland Løbende dialog med hjortevildtgruppen samt DJ omkring forvaltning, jagxder, etc. Fremsat forslag og ideer Sl nye forvaltningsmodeller i forlængelse af Vildvorvaltningsrådet opfordring hersl Indlæg ved opstartsmøde i Ribe Hjortelaug Kronhjorte.dk s hovedbudskaber: Hjortevildvorvaltning skal gennemføres som bestandsforvaltning og ikke som arealforvaltning Hjortevildt skal forvaltes hvor hjortevildtet er ikke hvor ideologerne er! Hjortevildt skal forvaltes med udgangspunkt i hjortevildtets biologi! Reel forvaltning er lig konkrete handlinger handlinger der skal beslufes og udføres lokalt! Det skal ikke kunne betale sig, at stå uden for 26/02/15 16

17 2: Beretning samt referat fra Sdligere år og indflydelse på Følg debafen Facebook.dk: Alle os der går på jagt Danmarks Jægerforbund Vi linker Sl alle relevante indlæg på 26/02/15 17

18 2: Beretning samt referat fra Sdligere år Knæk og bræk i den kommende sæson 26/02/15 18

19 3 & 4: Regnskab 2014 samt konsngent for /16: Bestyrelsen indssller 0,00 DKK 26/02/15 19

20 5: ForvaltningspoliSkker Bestyrelsen indssller følgende 3 ordninger Gul ordning: JagteSske regler for hjortevildt Åbenhed og indberetning af afskydning Frivillig fredning af 8-,9- og 10- ender kronhjorte Hvid ordning: JagteSske regler for hjortevildt Åbenhed og indberetning af afskydning FORESLAG: Ny Orange ordning (fælles forvaltning): JagteSske regler for hjortevildt Åbenhed og indberetning af afskydning Reduceret udtag af trofæbærende hjorte max 1 hjort pr. påbegyndt 100 ha. Stortryk (koordinerede jagter) er alene på hundyr og kalve Pligt Sl at medbringe trofæ og underkæbe på alle nedlagte hjorte Sl årsmødet. Alle ordning er gældende fra de Sltrædes Sl de opsiges (forlænges automassk fra år Sl år). 26/02/15 20

21 5: ForvaltningspoliSkker For alle ordninger anbefales, at nedenstående forhold e"erleves såfremt det er muligt: Forvaltningspunkt Orange ordning Formål Biotop Min. 10% reserveres Sl ruhezone Reducere home- range Øget dagsaksvitet Afskydningsplaner Fastlægges inden sæsonstart Ændre afskydning fra By accident Sl by design PrakSsk jagt Fodring Nabosamarbejde Trofæbærende hjort på anstand/purch Minimum 3 uger mellem hver bevægelesjagt Vinterfordring søges afløst af vildtagrer Der ikke skydes/jages på foderpladser/vildtagrer Jagtdatoer søges koordineret med naboer Jagtnaboer inviteres med i samarbejdet SelekSv afskydning af trofæbærende dyr Ro Sl sikre af lille home- range Reduceret stofski"e i vintermåneder Øge dagsaksvitet Bestandsforvaltning fremfor arealforvaltning Indberetning Nedlagt vildt indberefes Sl Kronhjorte.dk seneste 48 Smer e"er jagtafslutning Trofæer + tandsæt medbringes Sl årsmøde Sikre stassk grundlag for vurdering af bestands- og aldersudvikling. 26/02/15 21

22 5: ForvaltningspoliSkker MoSvaSon for Ny Orange ordning : De forgange 15 år har medvirket Sl en stærkere bestand, flere dyr, flere handyr, ældre hjorte og bedre trofæ er men vi er ikke helt i mål Den nuværende bestand skønnes at indeholde ca dyr, med en handyrsandel på 30-40% samt en gennemsnitsalder for trofæbærende hjorte på 3-4 år. For at opnå en større handyrsandel samt øge gennemsnitsalderen på disse, foreslås en model hvor vi sikre at der produceres flere handyr end der udtages. Der kan skydes seleksvt af alle hjorte det enkelte revir kan selv afgøre seleksonsprincip, men i respekt for en øget handyrsandel. 26/02/15 22

23 5: ForvaltningspoliSkker Bestyrelsen at følgende fremover skal være gældende for orange ordning : Ny orange ordning Fælles forvaltning De jagtesske regler respekteres og e"erleves Afskydningen af trofæbærende handyr (defineret som spidshjort over ørehøjde eller større) begrænses Sl 1 dyr pr. påbegyndt 100 ha. på ejendommen. Konkret medføre defe, at Ejendomme fra ha.: Max 1 trofæbærende handyr pr. sæson Ejendomme fra ha: Max 2 trofæbærende handyr pr. sæson Ejendomme fra ha: Max 3 trofæbærende handyr pr. sæson Ejendomme fra ha: Max 4 trofæbærende handyr pr. sæson Ejendomme fra ha: Max 5 trofæbærende handyr pr. sæson Osv. Alle koordinerede jagter med naboejendomme amoldes e"er parolen:, kalv og hjort under ørehøjde (ingen trofæbærende hjorte Sl afskydning på de store koordinerede fællesjagter). At nedlagt vildt indberefes inkl. Kønsangivelse Sl kronhjorte.dk senest 48 Smer e"er jagtafslutning. Alle nedlagte hjorte fremvises på årsmødet i Hovborg (trofæ + kæbe) 26/02/15 23

24 6: Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 26/02/15 24

25 7: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg Sl bestyrelsen: John Holm Christensen modtager genvalg Ole Bruhn modtager genvalg Vibeke Jensen modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslår: Anni Poulsen På valg som suppleant: MarSn Ingwersen modtager genvalg Bent Poulsen modtager genvalg 26/02/15 25

26 8: Revisor og revisorsuppleant På valg som revisor: Arne Andersen modtager genvalg På valg som revisorsuppleant: Jens Rasmussen modtager genvalg 26/02/15 26

27 9: Eventuelt Krybskyferi ArSkel i Jæger Ulv Ordet er frit HUSK: Kalvejagt LØRDAG d. 24. oktober Fælles morgenmad kl /02/15 27

28 Naturlig bestandsudvikling Det forudsæfes at alle hinder beslås, ingen kalvedødelighed og intet udtag År 0 Kronkalv År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Kronkalv Hjortekalv 1 årig hjort Kronkalv Smalhind Kronkalv Hjortekalv 1 årig hjort 2 årig hjort 3 årig hjort Kronkalv Hjortekalv 1 årig hjort Kronkalv Smalhind Kronkalv Smalhind Kronkalv Hjortekalv 1 årig hjort 2 årig hjort 3årig hjort 4 årig hjort 5 årig hjort Smalhind Kronkalv Hjortekalv 1 årig hjort Kronkal Smalhind Kronkalv Hjortekalv 1 årig hjort 2 årig hjort 3 årig hjort Kronkalv Smalhind Kronkalv Kronkalv Smalhind Hjortekalv 1 årig hjort Kronkalv Smalhind Kronkalv Naturlig bestandsudvikling Bestanden iniseres med en kalv af hvert køn Kalvesætningen vil være 50/50 fordelt på køn Alle hindkalve beslås fra sit 2. leveår Ingen kalvedødelighed Intet udtag fra jagt eller prædatorer Konklusion: Én hjortekalv bliver Sl én hjort på 8 år Én hindkalv bliver Sl 23 dyr på 8 år Bestanden vil i år 8 bestå af 24 dyr, hvoraf 8 er handyr og 16 er hundyr. I lige år vil kønsfordelingen være 2:1, i ulige år vil kønsfordelingen være 1:1 Ønskes en forårsbestand på 50/50 han/ hundyr skal afskydningen være med overvægt på hundyr (måske mere end 50/50) Hjortekalv 1 årig hjort 2 årig hjort 3 årig hjort 4 årig hjort 5 årig hjort 6 årig hjort 7 årig hjort 8 årig hjort 28

Årsmøde samt Generalforsamling 2016

Årsmøde samt Generalforsamling 2016 Årsmøde samt Generalforsamling 2016 A"ens program 19.00-19.30: Generalforsamling 19.30-20.30: Frem/dens hjortevild5orvaltning - visioner og nuværende status Svend Bichel, formand for Den NaAonale Hjortevildtgruppe

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt./. På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe om plan

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (SKRIV NAVN FOR OMRÅDET HER!) Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Borre,

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE NORDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE MIDTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE SYDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG PROGRAM

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG PROGRAM PROGRAM De Jagtetiske regler for kronvildt Hvor er vi nu Målsætning/regler for kronvildtlauget Kvoter og indberetning Hvad skal i være opmærksomme på i den kommende jagtsæson Hvornår er målet nået Kronvildtgruppen

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde V. Vrøgum, Jegum, Blåvand, Koordinator

Læs mere

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat Sydvestfyns Hjortelav Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30 I Øster Hæsinge Forsamlingshus Referat 1: Som ordstyrer blev valgt Jørgen Andersen 2 Beretning: Formanden lagde i sin beretning vægt på, at

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. november 2017 Thomas Kjær Christensen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Vedtægter for Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug. Laugets hjemsted er området

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Konflikter? Konflikter eksisteret ikke mellem hjortevildt og mennesker. Konflikter eksistere kun mellem mennesker med forskellige holdninger.

Læs mere

Grænseoverskridende jagt2

Grænseoverskridende jagt2 Tekst: Mads Flinterup Foto: Reiner Bernhardt Grænseoverskridende jagt2 Effektiv forvaltning - drop grænserne! Sådan lyder budskabet her i anden del af artiklen om, hvordan man forvalter kronvildt bedst

Læs mere

KRONVILDT. i Danmark

KRONVILDT. i Danmark KRONVILDT i Danmark Forord Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Jeg tror, at de fleste af os er enige om, at dét er en positiv

Læs mere

Hjortevildtjagtens 10 bud:

Hjortevildtjagtens 10 bud: Hjortevildtjagtens 10 bud: 1. Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne. 2. Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr. 3. Overhold den frivillige fredning. 4. Skyd ikke

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare TALEPAPIR Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare Kære alle sammen. --- Det talte ord gælder --- Man siger jo, at en god jæger er en tålmodig jæger. Og den egenskab må have været helt afgørende for

Læs mere

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning.

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Kurt Nissen havde kort inden årsmødet trukket sig som formand. Jægerforbundet udpegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT KRONDYRKÆBER DJURSLAND

ÅRSRAPPORT KRONDYRKÆBER DJURSLAND ÅRSRAPPORT 2009 - KRONDYRKÆBER DJURSLAND Af Carsten Riis Olesen DMU, Kalø, Aarhus Universitet Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Aarhus Universitet Grenåvej 14 8410 Rønde Tlf.: 89 20 17 00 Fax:

Læs mere

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t..

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t.. KRONVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 1. At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt a. Hvilke initiativer har den regionale kronvildtgruppe taget for at

Læs mere

Årsrapport 2011, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2011, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2011, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Afdeling for vildtbiologi og biodiversitet Grenåvej 14, 8420 Rønde. Tlf.: 89 20 15 50 E. post.: laha@dmu.dk

Læs mere

Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort

Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På dette revir, tæt ved Bydgoszcz,

Læs mere

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning.

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning. Referat temadag Den Regionale Hjortevildtgruppe. 1.2.2014 Referent: Kurt G. Holm, Hjortevildtgruppen. No: Referat: 1 Velkomst. Velkomst ved Kurt Nissen. 2 Praktiske oplysninger v/ Lars Erlandsen Brun.

Læs mere

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug.

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Stubbesø Hjortelaug Laugets dækningsområde er øst for amtsvej 21 fra Ebeltoft til Feldballe-krydset, og nordgrænsen er hovedvej 15

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Polen Hjortejagt revir Slonka

Polen Hjortejagt revir Slonka Polen Hjortejagt revir Slonka De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På vores revir Slonka, i det nordvestlige Polen,

Læs mere

Deltager på bestyrelsesmøde. Deltager i de politiske møde. Sparring med den øvrige bestyrelse. Diverse opgaver.

Deltager på bestyrelsesmøde. Deltager i de politiske møde. Sparring med den øvrige bestyrelse. Diverse opgaver. Kære medlemmer i Ringkøbing Jægerforbund. Hermed en lille hilsen fra os i bestyrelsen. Vi håber, I er kommet godt i gang med den nye jagtsæson, vi har da vejret med os til at sidde i shorts.. Vi har siden

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2009-10 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2009-10 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2009-10 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Polen Hjortejagt revir Slonka

Polen Hjortejagt revir Slonka Polen Hjortejagt revir Slonka De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På vores revir Slonka, i det nordvestlige Polen,

Læs mere

Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område. 3. reviderede udgave maj 2015. Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø

Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område. 3. reviderede udgave maj 2015. Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område 3. reviderede udgave maj 2015 Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bestandsopgørelser fra DJ... 6 Dataindsamling,

Læs mere

Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin

Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin Største hjorteart DK Findes i hele Jylland, det meste af Sjælland og enkelte steder på Fyn Polygam. Brunst i september-oktober. Der sættes en kalv i

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt i Sydvestfyns Hjortelav

Forvaltningsplan for dåvildt i Sydvestfyns Hjortelav Forvaltningsplan for dåvildt i Sydvestfyns Hjortelav Udarbejdet i januar 2012 Styregruppen for Sydvestfyns hjortelav Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1.0. Lavets formål og sammensætning 2.0. Formålet

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Forventede bestandseffekter af ændringer i jagten på krondyr Cervus elaphus

Forventede bestandseffekter af ændringer i jagten på krondyr Cervus elaphus Forventede bestandseffekter af ændringer i jagten på krondyr Cervus elaphus Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. juni 2016 Peter Sunde & Lars Haugaard Institut for Bioscience

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HJORTEVILDT DJURSLAND 4 DECEMBER 2014 AARHUS UNIVERSITET HJORTEVILDT DJURSLAND 4. DECEMBER Høstudbytte m.v.

AARHUS UNIVERSITET HJORTEVILDT DJURSLAND 4 DECEMBER 2014 AARHUS UNIVERSITET HJORTEVILDT DJURSLAND 4. DECEMBER Høstudbytte m.v. KRONDYRPROJEKT DJURSLAND: RESULTATER OG PERSPEKTIVER UNDERSØGELSEN: DJURSLAND (00/-0/1, n=1) Normallandskab (117 km ): Mange grundejere. Særfredning af spidshjort OKSBØL (15/-0/1, n=55): Kronvildtreservat

Læs mere

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK)

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Til stede var: OKR: Ulrik Lorenzen (UL), Ole Knudsen (OK), Kim Klitsgaard (KK), Jørgen Andersen (JA),

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Side 1/9 Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og

Læs mere

KRONVILDT i Danmark. 1 Footer Luptas quam volupta

KRONVILDT i Danmark. 1 Footer Luptas quam volupta KRONVILDT i Danmark 1 Footer Luptas quam volupta Kronvildt i Danmark Kronvildt og dåvildt har længe været alene om at repræsentere storvildt i Danmark, og krondyret er det største danske landpattedyr,

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana.

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana. Tjekkiet Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde jagt på nogle af de gode og velorganiserede revirer i Tjekkiet. Tjekkiet er ofte undervurderet i jagtlig henseende, men er egentlig et fremragende jagtland

Læs mere

Forslag til. Forvaltningsplan for dåvildt i Middefart Kommune

Forslag til. Forvaltningsplan for dåvildt i Middefart Kommune Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Middefart Kommune UDARBEJDET AF Middelfart Kommunes Hjortelaug SE OGSÅ LAUGETS HJEMMESIDE: WWW.MIDDELFARTKOMMUNESHJORTELAUG.DK STYREGRUPPEN februar 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Kronvildt på tysk. En vægfuld kapitalhjorte Blot en uge efter hjortemødet i Øbening. Tekst: Hans Kristensen Fotos: Hans Kristensen m.fl.

Kronvildt på tysk. En vægfuld kapitalhjorte Blot en uge efter hjortemødet i Øbening. Tekst: Hans Kristensen Fotos: Hans Kristensen m.fl. Kronvildt på tysk Kan vi lære noget af tyskerne, når det gælder kronvildtforvaltning? Jæger kigger nærmere på forholdene lige syd for den dansk-tyske grænse. Det var som at komme til en anden verden. En

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Polen Revir Artemida på fastpris

Polen Revir Artemida på fastpris Polen Revir Artemida på fastpris De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den smukke råbuk og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På vores stamrevir Artemida i det nordvestlige Polen,

Læs mere

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Foto: Magnus Elander Institut for Bioscience Projekt Forbedret Gåsejagt Lokal organisering af jagt som led i den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås Samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Årsmøde i Jægerrådet Ikast-Brande kommune. Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19

Årsmøde i Jægerrådet Ikast-Brande kommune. Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19 Årsmøde i Jægerrådet Ikast-Brande kommune Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19 Sted: Gludsted Jagtforenings skydebane, Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm Dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Historik og fakta om hjortevildtarbejdet

Historik og fakta om hjortevildtarbejdet Historik og fakta om hjortevildtarbejdet 1999 VFR udgiver en rapport om kronvildt og markskader 2001 Første forslag til en national forvaltningsplan 2004 De regionale grupper dannes 2005 Rammerne for de

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Agenda 2013 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Velkommen v/ Sparekassen Himmerland Velkommen v/ Formanden Valg af Dirigent + Referent Formandens beretning Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hjortevildtoversigten 2016

Hjortevildtoversigten 2016 Hjortevildtoversigten 2016 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Max Steinar m.fl. 2 NATUR/VILDTPLEJE Jæger 9 / 2016 NATUR: Forårsbestandene af då- og kronvildt sætter igen i 2016 ny antalsmæssig

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Krondyr, dådyr og sika i Danmark

Krondyr, dådyr og sika i Danmark Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Krondyr, dådyr og sika i Danmark Forekomst og jagtlig udnyttelse i jagtsæsonen 21/2 Faglig rapport fra DMU, nr. 512 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Jens Venø (HB fung. Sydjylland)

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere