Formål med undersøgelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med undersøgelsen"

Transkript

1

2 Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres nuværende og fremtidige muligheder for dialog og samarbejde med Københavns Kommune om byens udvikling. Derudover har undersøgelsen spurgt ind til københavnernes kendskab til kommunens lokaludvalg. Undersøgelsen blev sendt ud til Borgerpanelets medlemmer og til en række af kommunens samarbejdspartnere og netværk, herunder uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. Desuden blev undersøgelsen lagt som et åbent link på I denne rapport finder du et overblik over besvarelserne. Center for Byudvikling vil bruge resultaterne til inspiration i arbejdet med at forbedre det samarbejde og den dialog der foreg mellem kommunen og københavnerne om byens udvikling i dag. Foruden denne undersøgelse har kommunen også foretaget kvalitative interviews med udvalgte københavnere, som vi normalt ikke hører så meget fra, og de 12 lokaludvalg i København er også hørt om, hvad de mener, der skal til for at Københavns Kommune kan øge dialogen og samarbejdet med københavnerne. Alle input er analyseret i et tæt samarbejde på tværs af kommunenes syv forvaltninger i projektet Sammen om Byen og har dannet grundlag for formulering af principper for, hvordan Københavns Kommune vil øge samarbejdet og dialogen med københavnerne. Borgerrepræsentationen vil behandle forslag om disse principper på et møde primo Med venlig hilsen Center for Byudvikling og Københavns Kommunes Borgerpanel Antal besvarelser i alt: 2.145, heraf er af besvarelserne indsamlet via link. side 2

3 Baggrundsoplysninger - hvem har svaret Personer under 16 indg ikke i denne rapport Alder 16 til19 20 til til til til til eller Københavnere pr Svarfordeling fra borgerpanel Svarfordeling fra link Svarfordelingen i alt Befolkningen i København % 3% 2% 4% 8% 16% 14% 29% 24% 24% 24% 23% 20% 21% 21% 16% 19% 16% 17% 12% 18% 13% 14% 9% 10% 6% 7% 8% Alder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svarfordeling fra panel 0,0% 24,0% 20,0% 19,0% 18,0% 10,0% Svarfordeling fra link 3,0% 24,0% 21,0% 16,0% 13,0% 6,0% Svarfordelingen i alt 2,0% 24,0% 21,0% 17,0% 14,0% 7,0% Befolkningen i København 3,8% 22,8% 15,8% 11,5% 9,1% 7,9% 20 til til til til til eller Køn Mand Kvinde Københavnere pr Svarfordeling fra borgerpanel Svarfordeling fra link Svarfordelingen i alt Befolkningen i København % 44% 44% 49% 54% 56% 56% 51% Køn 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svarfordeling fra panel Svarfordeling fra link Svarfordelingen i alt Befolkningen i København 46,0% 44,0% 44,0% 49,1% 54,0% 56,0% 56,0% 50,9% Mand Kvinde Bor du i København? Svarfordeling fra borgerpanel Svarfordeling fra link Svarfordeling i alt 100% 90% 92% 10% 8% side 3

4 Hvordan deltager du i dag i dialogen om Københavns udvikling? Procent Antal Jeg stemmer til kommunalvalg eller til andre råd og nævn, f.eks. ældrerådet eller lokaludvalg. Jeg giver min mening til kende overfor kommunen f.eks. via høringssvar eller ved deltagelse i borgermøder. 83% % 577 Jeg kommer uopfordret med idéer eller forslag til kommunen. 15% 313 Jeg er medlem af Borgerrepræsentationen, et kommunalt råd, udvalg eller nævn f.eks. et lokaludvalg. 7% 158 Jeg er medlem af en brugerbestyrelse, f.eks. på en skole, et plejehjem eller i en daginstitution. 10% 208 Jeg deltager i udviklingen af konkrete kommunale tilbud og ydelser, f.eks. indretning af handicapcenter, medudvikling af tilbud på sundhedsområdet eller udformning af genbrugsstation i dit nærområde. 6% 138 Jeg følger kommunen på hjemmesider eller sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Jeg deltager på andre måder, f.eks. i form af frivilligt arbejde, deltagelse i vejledende afstemninger eller andet. 52% % 665 Jeg deltager ikke. 8% Hvordan deltager du i dag i dialogen om Københavns udvikling? Jeg stemmer til kommunalvalg eller til andre råd og nævn, f.eks. ældrerådet eller lokaludvalg. Jeg giver min mening til kende overfor kommunen f.eks. via høringssvar eller ved deltagelse i borgermøder. Jeg kommer uopfordret med idéer eller forslag til kommunen. Jeg er medlem af Borgerrepræsentationen, et kommunalt råd, udvalg eller nævn f.eks. et lokaludvalg. Jeg er medlem af en brugerbestyrelse, f.eks. på en skole, et plejehjem eller i en daginstitution. Jeg deltager i udviklingen af konkrete kommunale tilbud og ydelser, f.eks. indretning af handicapcenter, medudvikling af tilbud på sundhedsområdet eller udformning af Jeg følger kommunen på hjemmesider eller sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Jeg deltager på andre måder, f.eks. i form af frivilligt arbejde, deltagelse i vejledende afstemninger eller andet. Jeg deltager ikke. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er du interesseret i at samarbejde mere med Københavns Kommune om byens udvikling, end du gør i dag? Procent Antal 72% % % side 4

5 Hvilke temaer vil du gerne være involveret i, hvis vi skal mere i dialog om byens udvikling? Lokale temaer vedrørende min bydel eller nærområde, f.eks. indretning af grønne områder eller afholdelse af kulturaktiviteter. Temaer, der vedrører hele byen f.eks. placering af ungdomsboliger eller afholdelse af større events og festivaller. Procent Antal 79% % 820 Fordeling af kommunens midler til byens udvikling, f.eks. borgerbudgetter. 42% 795 5% 97 Har du andre forslag? 19% Hvilke temaer vil du gerne være involveret i, hvis vi skal mere i dialog om byens udvikling? Lokale temaer vedrørende min bydel eller nærområde, f.eks. indretning af grønne områder eller afholdelse af kulturaktiviteter. Temaer, der vedrører hele byen f.eks. placering af ungdomsboliger eller afholdelse af større events og festivaller. Fordeling af kommunens midler til byens udvikling, f.eks. borgerbudgetter. Har du andre forslag? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der er 335 tekstsvar. Alle tekstsvarene kan ses bagerst i rapporten. I tabellen nedenfor er svarene sorteret efter emne. Nogle tekstsvar tæller med flere gange, da de dækker flere emneområder. Hvilke temaer vil du gerne være involvert i, hvis vi skal mere i dialog om byens udvikling? Procent Trafik (Infrastruktur, bløde trafikanter, biler, kollektiv trafik, Co2, parkering og lign.) 29,3 Miljø (Klima, affaldshåndtering, natur, genbrug, bæredygtighed, støj og lign.) 14,0 Byudvikling (Arkitektur, planlægning, bæredygtig udvikling, byrum og lign.) 11,9 Mangfoldighed (Integration, flygtninge, plads til alle og lign.) 2,6 Tryghed (Naboskab, kendskab, mobning, hatecrime, kriminalitet og lign.) 1,1 Børn og unge (Skoler, børneinstitutioner, normeringer, legepladser og lign.) 6,1 Kultur og fritid ( Kultur, fritidsaktiviteter, biblioteker, kunst, medborgerhuse og lign.) 6,6 Boliger (Boligformer, huslej, anvisningspolitik, gettoer og lign.) 4,0 Beskæftigelse og erhverv (praktikpladser, ledige, virksomhjeders vilk,butiksdød og lign.) 2,9 Ældre (Aktiviteter, pleje, boligformer og lign.) 3,4 Grupper med funktionsnedsættelse (Handicappede, autister, psykiske syge og lign.) 5,5 Udsatte grupper ( Hjemløse, udsatte børn og unge og lign.) 1,6 Diverse - herunder udvikling af platform for kommunikation mellem kommune og borger men også borgerne imellem, arbejdskultur i kommunen, troværdighed f.eks. bliver man hørt - nytter det noget, tilbagemeldinger og meget mere. 11,1 side 5

6 Hvad skal der til, hvis vi skal blive bedre til at samarbejde om Københavns udvikling? Procent Antal Det skal være mindre tidskrævende at deltage i dialogen med kommunen. Der skal være bedre mulighed for at deltage i enkeltsager og/eller projekter, som strækker sig over kortere tid. Det skal være lettere at komme med idéer og forslag til kommunen. Det skal være muligt at deltage i eller have indflydelse på fordelingen af kommunens midler, f.eks. borgerbudgetter. Det skal være muligt at have indflydelse på, hvilke overordnede temaer, der er vigtige for byen i de kommende. N københavnerne deltager i dialogen om byens udvikling, skal de have tilbagemeldinger fra kommunen på deres input, så de kan følge sagens/projektets fremdrift. 35% % % % % % 956 8% 145 Har du andre forslag/kommentarer? 14% Hvad skal der til, hvis vi skal blive bedre til at samarbejde om Københavns udvikling. Det skal være mindre tidskrævende at deltage i dialogen med kommunen. Der skal være bedre mulighed for at deltage i enkeltsager og/eller projekter, som strækker sig over kortere tid. Det skal være lettere at komme med idéer og forslag til kommunen. Det skal være muligt at deltage i eller have indflydelse på fordelingen af kommunens midler, f.eks. borgerbudgetter. Det skal være muligt at have indflydelse på, hvilke overordnede temaer, der er vigtige for byen i de kommende. N københavnerne deltager i dialogen om byens udvikling, skal de have tilbagemeldinger fra kommunen på deres input, så de kan følge sagens/projektets fremdrift. Har du andre forslag/kommentarer? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Der er 231 tekstsvar. Alle tekstsvarene kan ses bagerst i rapporten. I tabellen nedenfor er svarene sorteret efter emne. Nogle tekstsvar tæller med flere gange, da de dækker flere emneområder. Hvad skal der til, hvis vi skal blive bedre til at samarbejde om Københavns udvikling. Procent Møder, høringer 2,8 Alternative former for møder, nye kommunikationsplatforme og lign. 18,8 Indflydelse, herunder at man føler sig bliver hørt 30,9 Mere og bedre tilbagemeldinger og mere dialog 7,3 Mindre bureaukrati 7,3 Mere information om aktuelle sager, kommende sager og lign 14,2 Lokal demokrati, herunder lokaludvalg eller lign. 6,9 Belønning for deltagelse 0,7 Diverse (bl.a. forslag til lavere skat, ros til kommunen mv.) 11,1 side 6

7 Angiv i hvor høj grad du er tilfreds med dine muligheder for at deltage i dialogen om udviklingen af København? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg er tilfreds med mine muligheder for at involvere mig i Københavns udvikling? 2% 17% 40% 19% 5% 17% Jeg er tilfreds med mine muligheder for at deltage i dialogen med kommunen? 2% 15% 39% 20% 6% 18% Jeg er tilfreds med mine muligheder for at opnå indflydelse på udviklingen af København? 2% 10% 32% 27% 11% 19% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved du, hvor du skal henvende dig med dine ideer eller forslag til kommunen? Jeg har aldrig været i en situation, hvor det var relevant. 20%, jeg er for det meste i tvivl om, hvor jeg skal henvende mig. 34% Måske, det er forskelligt fra idé til idé om jeg ved, hvor jeg skal henvende mig. 28%, som regel ved jeg, hvor jeg skal henvende mig. 18% 0% 10% 20% 30% 40% side 7

8 Besvarelser fordelt på alder I det efterfølgende er udvalgte spørgsmål opdelt på alder og køn. Hvordan deltager du i dag i dialogen om Københavns udvikling? Under til til til til til eller Jeg stemmer til kommunalvalg eller til andre råd og nævn, f.eks. ældrerådet eller lokaludvalg. 29% 83% 85% 86% 85% 93% 94% Jeg giver min mening til kende overfor kommunen f.eks. via høringssvar eller ved deltagelse i borgermøder. 2% 11% 19% 29% 39% 46% 57% Jeg kommer uopfordret med idéer eller forslag til kommunen. 2% 8% 13% 16% 20% 20% 30% Jeg er medlem af Borgerrepræsentationen, et kommunalt råd, udvalg eller nævn f.eks. et lokaludvalg. 2% 3% 4% 4% 8% 18% 27% Jeg er medlem af en brugerbestyrelse, f.eks. på en skole, et plejehjem eller i en daginstitution. Jeg deltager i udviklingen af konkrete kommunale tilbud og ydelser, f.eks. indretning af handicapcenter, medudvikling af tilbud på sundhedsområdet eller udformning af genbrugsstation i dit nærområde. Jeg følger kommunen på hjemmesider eller sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. 11% 3% 10% 10% 10% 11% 22% 0% 2% 5% 7% 10% 9% 16% 31% 59% 63% 57% 56% 35% 30% Jeg deltager på andre måder, f.eks. i form af frivilligt arbejde, deltagelse i vejledende afstemninger eller andet. 9% 26% 28% 28% 38% 43% 51% Jeg deltager ikke. 36% 9% 5% 7% 5% 6% 6% Er du interesseret i at samarbejde mere med Københavns Kommune om byens udvikling, end du gør i dag? Under til til til til til eller 64% 77% 74% 73% 71% 73% 71% 11% 6% 9% 8% 8% 6% 7% 24% 17% 17% 19% 21% 20% 22% side 8

9 Hvilke temaer vil du gerne være involveret i, hvis vi skal mere i dialog om byens udvikling? Under til til til til til eller Lokale temaer vedrørende min bydel eller nærområde, f.eks. indretning af grønne områder eller afholdelse af kulturaktiviteter. Temaer, der vedrører hele byen f.eks. placering af ungdomsboliger eller afholdelse af større events og festivaller. 70% 82% 84% 77% 79% 74% 78% 70% 58% 45% 40% 46% 32% 30% Fordeling af kommunens midler til byens udvikling, f.eks. borgerbudgetter. 25% 37% 44% 44% 45% 44% 50% 8% 3% 4% 5% 6% 5% 4% Har du andre forslag? 15% 12% 14% 25% 25% 27% 26% Hvad skal der til, hvis vi skal blive bedre til at samarbejde om Københavns udvikling? Under til til til til til eller Det skal være mindre tidskrævende at deltage i dialogen med kommunen. 28% 35% 44% 35% 34% 30% 34% Der skal være bedre mulighed for at deltage i enkeltsager og/eller projekter, som strækker sig over kortere tid. 50% 56% 54% 53% 58% 52% 52% Det skal være lettere at komme med idéer og forslag til kommunen. 50% 48% 47% 49% 49% 49% 47% Det skal være muligt at deltage i eller have indflydelse på fordelingen af kommunens midler, f.eks. borgerbudgetter. Det skal være muligt at have indflydelse på, hvilke overordnede temaer, der er vigtige for byen i de kommende. N københavnerne deltager i dialogen om byens udvikling, skal de have tilbagemeldinger fra kommunen på deres input, så de kan følge sagens/projektets fremdrift. 10% 21% 32% 32% 33% 41% 46% 33% 40% 39% 48% 51% 52% 58% 23% 45% 52% 55% 54% 62% 67% 10% 8% 6% 7% 6% 8% 5% Har du andre forslag/kommentarer? 13% 14% 14% 17% 16% 12% 15% side 9

10 Angiv i hvor høj grad du er tilfreds med dine muligheder for at deltage i dialogen om udviklingen af København? Jeg er tilfreds med mine muligheder for at involvere mig i Københavns udvikling? Under til til til til til eller I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 2% 3% 3% 1% 2% 1% 2% 11% 18% 20% 17% 15% 16% 16% 42% 34% 36% 38% 45% 50% 39% 20% 17% 18% 20% 18% 19% 19% 7% 4% 4% 6% 6% 4% 9% 18% 24% 18% 19% 14% 9% 15% Jeg er tilfreds med mine muligheder for at deltage i dialogen med kommunen? Under til til til til til eller I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 7% 17% 17% 15% 12% 15% 12% 44% 33% 37% 38% 47% 44% 37% 20% 18% 20% 20% 20% 21% 25% 7% 4% 4% 7% 8% 7% 7% 18% 24% 19% 19% 13% 11% 16% Jeg er tilfreds med mine muligheder for at opnå indflydelse på udviklingen af København? Under til til til til til eller I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 4% 4% 2% 2% 1% 1% 2% 11% 10% 10% 9% 11% 9% 8% 31% 29% 30% 31% 37% 38% 25% 22% 22% 27% 28% 28% 27% 33% 11% 10% 8% 11% 10% 14% 16% 20% 25% 22% 19% 14% 10% 16% Ved du, hvor du skal henvende dig med dine ideer eller forslag til kommunen? Under til til til til til eller, som regel ved jeg, hvor jeg skal henvende mig. Måske, det er forskelligt fra idé til idé om jeg ved, hvor jeg skal henvende mig., jeg er for det meste i tvivl om, hvor jeg skal henvende mig. Jeg har aldrig været i en situation, hvor det var relevant. 4% 6% 13% 16% 23% 28% 34% 11% 23% 29% 31% 31% 28% 25% 47% 39% 36% 36% 32% 28% 26% 38% 31% 22% 16% 15% 16% 16% side 10

11 Besvarelser fordelt på køn Hvordan deltager du i dag i dialogen om Københavns udvikling? Kvinde Mand Jeg stemmer til kommunalvalg eller til andre råd og nævn, f.eks. ældrerådet eller lokaludvalg. Jeg giver min mening til kende overfor kommunen f.eks. via høringssvar eller ved deltagelse i borgermøder. Jeg kommer uopfordret med idéer eller forslag til kommunen. 85% 85% 24% 36% 13% 20% Jeg er medlem af Borgerrepræsentationen, et kommunalt råd, udvalg eller nævn f.eks. et lokaludvalg. 6% 11% Jeg er medlem af en brugerbestyrelse, f.eks. på en skole, et plejehjem eller i en daginstitution. 10% 10% Jeg deltager i udviklingen af konkrete kommunale tilbud og ydelser, f.eks. indretning af handicapcenter, medudvikling af tilbud på sundhedsområdet eller udformning af genbrugsstation i dit nærområde. 6% 8% Jeg følger kommunen på hjemmesider eller sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Jeg deltager på andre måder, f.eks. i form af frivilligt arbejde, deltagelse i vejledende afstemninger eller andet. Jeg deltager ikke. 55% 50% 31% 35% 6% 7% Er du interesseret i at samarbejde mere med Københavns Kommune om byens udvikling, end du gør i dag? Kvinde Mand 69% 79% 9% 6% 23% 15% side 11

12 Hvilke temaer vil du gerne være involveret i, hvis vi skal mere i dialog om byens udvikling? Lokale temaer vedrørende min bydel eller nærområde, f.eks. indretning af grønne områder eller afholdelse af kulturaktiviteter. Temaer, der vedrører hele byen f.eks. placering af ungdomsboliger eller afholdelse af større events og festivaller. Fordeling af kommunens midler til byens udvikling, f.eks. borgerbudgetter. Kvinde Mand 80% 78% 40% 48% 38% 49% 5% 5% Har du andre forslag? 19% 22% Hvad skal der til, hvis vi skal blive bedre til at samarbejde om Københavns udvikling? Kvinde Mand Det skal være mindre tidskrævende at deltage i dialogen med kommunen. Der skal være bedre mulighed for at deltage i enkeltsager og/eller projekter, som strækker sig over kortere tid. Det skal være lettere at komme med idéer og forslag til kommunen. Det skal være muligt at deltage i eller have indflydelse på fordelingen af kommunens midler, f.eks. borgerbudgetter. Det skal være muligt at have indflydelse på, hvilke overordnede temaer, der er vigtige for byen i de kommende. N københavnerne deltager i dialogen om byens udvikling, skal de have tilbagemeldinger fra kommunen på deres input, så de kan følge sagens/projektets fremdrift. 38% 33% 56% 52% 47% 50% 30% 36% 45% 48% 51% 57% 8% 6% Har du andre forslag/kommentarer? 14% 15% side 12

13 Lokaludvalg Dit kendskab til Lokaludvalgene Ved du, at der eksisterer lokaludvalg i København? Har du hørt om lokaludvalget i din bydel? Ved du, at det er muligt at søge om støtte til lokale aktiviteter hos lokaludvalget i Ved du, at lokaludvalget har et lokalt sekretariat beliggende i din bydel? Har du henvendt dig til lokaludvalget i din bydel? Responden ter 90% 10% % 23% % 38% % 38% % 71% Totalt Ved du, at der eksisterer lokaludvalg i København? 90% 10% Har du hørt om lokaludvalget i din bydel? 77% 23% Ved du, at det er muligt at søge om støtte til lokale aktiviteter hos lokaludvalget i din bydel? 62% 38% Ved du, at lokaludvalget har et lokalt sekretariat beliggende i din bydel? 62% 38% Har du henvendt dig til lokaludvalget i din bydel? 29% 71% Mener du, at lokaludvalgene gør en positiv forskel I København?, i meget høj grad, i høj grad I nogen grad, i lille grad, slet ikke Procent Antal 18% % % 476 7% 139 4% 74 25% Mener du, at lokaludvalgene gør en positiv forskel I København? 18% 20% 25% 7% 4% 25%, i meget høj grad, i høj grad I nogen grad, i lille grad, slet ikke side 13

14 Kendskab til lokaludvalgene fordelt efter alder og køn. I det efterfølgende er udvalgte spørgsmål opdelt på alder. Ved du, at der eksisterer lokaludvalg i København? Under 20 64% 36% 20 til 29 80% 20% 30 til til til til eller 91% 92% 91% 95% 97% 9% 8% 9% 5% 3% Har du hørt om lokaludvalget i din bydel? Under 20 40% 60% 20 til 29 61% 39% 30 til til til til eller 77% 81% 79% 84% 88% 23% 19% 21% 16% 12% Ved du, at det er muligt at søge om støtte til lokale aktiviteter hos lokaludvalget i din bydel? Under 20 27% 73% 20 til til til til til eller 51% 56% 62% 66% 75% 82% 49% 44% 38% 34% 25% 18% side 14

15 Ved du, at lokaludvalget har et lokalt sekretariat beliggende i din bydel? Under 20 27% 73% 20 til 29 48% 52% 30 til til til til 69 60% 66% 65% 66% 40% 34% 35% 34% 70 eller 76% 24% Har du henvendt dig til lokaludvalget i din bydel? Under til til til til til 69 7% 16% 24% 28% 32% 40% 93% 84% 76% 72% 68% 60% 70 eller 51% 49% Mener du, at lokaludvalgene gør en positiv forskel I København? Under 20 9% 22% 27% 2% 0% 40% 20 til 29 16% 24% 21% 2% 2% 35% 30 til 39 18% 22% 24% 7% 3% 26% 40 til 49 16% 18% 25% 9% 8% 24% 50 til 59 15% 20% 28% 10% 4% 23% 60 til 69 22% 21% 28% 8% 3% 18% 70 eller 30% 13% 30% 10% 5% 12%, i meget høj grad, i høj grad I nogen grad, i lille grad, slet ikke side 15

16 Mener du, at lokaludvalgene gør en positiv forskel I København?, i meget høj grad, i høj grad I nogen grad, i lille grad, slet ikke Kvinder Mænd 16% 21% 21% 20% 26% 24% 6% 9% 2% 6% 28% 20% Mener du, at lokaludvalgene gør en positiv forskel I København? Kvinde 0,16 0,21 0,26 0,060,02 0,28 Mand 0,21 0,2 0,24 0,09 0,06 0,2, i meget høj grad, i høj grad I nogen grad, i lille grad, slet ikke side 16

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Handicappet i København

Handicappet i København Handicappet i København Handicapcenter København Socialforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Borgerpanelundersøgelse forår 2014 Formål med undersøgelsen I foråret 2014 gennemførte

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

KAN ØGET BORGERENGAGEMENT SKABE MERVÆRDI I KØBENHAVNS KOMMUNE? ADM. DIR., MIKKEL HEMMINGSEN ØKONOMIFORVALTNINGEN BUDGETSEMINAR DEN 27.

KAN ØGET BORGERENGAGEMENT SKABE MERVÆRDI I KØBENHAVNS KOMMUNE? ADM. DIR., MIKKEL HEMMINGSEN ØKONOMIFORVALTNINGEN BUDGETSEMINAR DEN 27. KAN ØGET BORGERENGAGEMENT SKABE MERVÆRDI I? ADM. DIR., MIKKEL HEMMINGSEN ØKONOMIFORVALTNINGEN BUDGETSEMINAR DEN 27. JANUAR 2015 KØBENHAVN ER KØBENHAVNERNES BY Når hovedstaden er kendt som en af verdens

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013. Hovedresultater

IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013. Hovedresultater IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013 Hovedresultater November 2013 Hovedresultater af IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013 2 IDAs befolkningsundersøgelse i 2009 & 2013 Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Dialogmøde om Sammen om byen

Dialogmøde om Sammen om byen Dialogmøde om Sammen om byen Velkommen og formål Formål med dagen Input vedr. de overordnede temaer fra københavnerdialogen Input vedr. de udfordringer og løsningsmuligheder temaerne rummer Input bruges

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Evalueringsrapport af publikumsoplevelsen af Århundredets Festival

Evalueringsrapport af publikumsoplevelsen af Århundredets Festival Evalueringsrapport af publikumsoplevelsen af Århundredets Festival Dato for event: 3.-12. marts 2017 Dato for rapport: 4. april 2017 & 1. maj 2017 Rapport af Johannes Rolighed Xie, rethinkimpacts2017 (jrx@cc.au.dk)

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Politik. for. borgerinddragelse

Politik. for. borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Syddjurs Kommune ønsker med udformningen af politik for Borgerinddragelse at rette fokus på den aktive borgerrolle mellem valgene. Ønsket om denne aktive rolle sker

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

BORGER- PANEL. Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i februar 2012

BORGER- PANEL. Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i februar 2012 BORGER PANEL februar 2012 Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i 2012 Borgerpanelets ønsker for 2012 handler om det gode liv: et godt helbred, økonomisk tryghed og

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT Viborg Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser... 2 1.3 Rapportens indhold... 3 1.4

Læs mere

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN Foto: Susanne Mertz FREM MOD KOMMUNEVALGET 2017 Borgerinddragelse i bypolitikken Boliger til alle Mod social ulighed Borgerbudgetter Bedre vilkår for socialt udsatte Bedre

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Åbenhed om psykisk sygdom

Åbenhed om psykisk sygdom Åbenhed om psykisk sygdom Om hvorfor det kan være svært at tale om psykisk sygdom. OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om, hvad det er, der gør, at det kan være svært at tale om psykisk sygdom.

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014.

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt forslag til

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Bæredygtighedsværktøj

Bæredygtighedsværktøj Bæredygtighedsværktøj 2 FORMÅL København vil være verdens førende bæredygtige by, der trives både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Ambitionerne er at gøre København til et forbillede og inspirations

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Principper for inddragelse af råd, nævn, dialogfora mv. i Hjørring Kommune

Principper for inddragelse af råd, nævn, dialogfora mv. i Hjørring Kommune Principper for inddragelse af råd, nævn, dialogfora mv. i Hjørring Kommune Hjørring Kommune 1 2 1.0. Overordnede principper for inddragelse af kommunens råd, nævn, dialogfora mv. i den politiske beslutningsproces

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvilke undersøgelser? Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører

Læs mere

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes Borgerinddragelse Demokratistrategisk funktion Odense Kommune kan oprette en demokratistrategisk funktion, der koordinerer arbejdet med inddragelsen af borgerne, rådgiver, samler ideer og selv kommer med

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Resultater af spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har opstillet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i tre tabeller. Den første viser antallet af respondenter fordelt på de forskellige spørgsmål. Den næste

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere