SKRIFTLIG FORMIDLING ANNO Et BRO-manifest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORMIDLING ANNO 2013. Et BRO-manifest"

Transkript

1 SKRIFTLIG FORMIDLING ANNO 2013 Et BRO-manifest

2 INDHOLD SIDE 03 SIDE 04 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 09 SIDE 10 HVAD VI VIL JER HVORDAN DANSKERNE LÆSER UNDERVISNINGENS BYGGEKLODSER FORANKRING TRAIN THE TRAINER OG BRO-PANEL BRO KOMMUNIKATION

3 HVAD VI VIL JER I dette manifest vil vi præsentere jer for, hvordan vi tænker og praktiserer undervisning i skriftlig formidling; hvad I får og også hvad I kan kræve når I investerer i kompetenceudvikling hos os. Når BRO træner og underviser i skriftlig formidling, arbejder vi ud fra tre grundtanker: at viden og metoder skal være baseret på den seneste forskning og undersøgelse at undervisning skal være fleksibel ud fra virkningsfulde grundelementer at en dags undervisning kan vare et år. Viden og metoder skal være baseret på den seneste forskning og undersøgelse. Hvorfor? Det er måske et banalt spørgsmål, men svaret er det ikke. De sidste 10 års internetadfærd har haft store konsekvenser for vores evne til at læse. Det skal vores kursister have redskaber til at imødekomme. Undervisning skal være fleksibel ud fra virkningsfulde grundelementer. Hvorfor? Vi ved, hvad der virker. Derfor ved vi også, hvilke grundelementer skriftlig formidling skal bestå af. Men hver kunde, situation og deltagergruppe er forskellig, så derfor skal der skaleres og sammenstykkes hver gang, vi løser en opgave. En dags undervisning kan vare et år. Hvorfor? Fordi det er adfærden bagefter bestemmer, om potentialet bliver udfoldet og dermed om undervisningen gør en forskel. Det har vi naturligvis udviklet et unikt program for. Disse grundtanker udfolder vi på de næste sider rigtig god læselyst! 03

4 37,9 % møder ugentligt en dårligt skrevet tekst HVORDAN DANSKERNE LÆSER FORSTYRRET, MENS DU LÆSER? I august 2012 foretog BRO en brugerundersøgelse for at afdække læsevaner og -oplevelser. Vi fik 950 besvarelser. Her er et udpluk af de tankevækkende resultater. Den seneste forskning i læsning og læsemønstre viser, at vores mentale evner til at læse og forstå længere tekstinformation er påvirket af vores måde at læse på internettet. Her surfer, skimmer og springer vi fra afsnit til afsnit. Den adfærd er vi nu begyndt at tage med os, når vi læser papirtekster. Det får som konsekvens, at: vi kun læser maksimalt 28 % af en tekst på nettet vi kun læser maksimalt 50 % af en papirtekst vi skimmer tekster også selv om vi siger, at vi læser. Vi bruger altså mindre og mindre tid (og har mindre og mindre plads) til at læse større og større mængder af information. Hvis en skribent skal have sit budskab igennem, er det betingelser, han eller hun bliver nødt til at forholde sig til og som en undervisning også bliver nødt til at have redskaber til at tilbyde. 0,7 % bliver aldrig forstyrret, mens de læser. 21,9 % bliver sjældent forstyrret, mens de læser.!???? 78,1 % bliver ofte forstyrret, mens de læser. 3,1 % møder sjældent en dårligt skrevet tekst DELTAGERE 59,6 % møder dagligt en dårligt skrevet tekst 04

5 ARBEJDSTID BRUGT PÅ LÆSNING RESPONDENTER 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % BLIVER DER SKREVET MANGE OVER- FLØDIGE TEKSTER I DIN ORGANI- SATION? 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 75+ % ARBEJDSTID LÆSEBYRDE OG EFFEKTIVITET Hver tredje mener, at læsebyrden går ud over deres effektivitet på arbejdet. Over halvdelen mener, at der bliver skrevet mange overflødige tekster i deres organisation. KORTERE, KLARERE OG MERE RELEVANTE TEKSTER Kun 2,6 % mener ikke, at kortere, klarere og mere relevante tekster vil have en effekt på organisationens samlede mål. 05

6 UNDERVISNINGENS BYGGEKLODSER BROs undervisning er funderet i solid viden og den altid nyeste forskning om læsemønstre, læseradfærd, genrer og medier. Vi støtter os op ad international og dansk forskning, erfaring og praksis, og vi laver selv løbende kvalitative og kvantitative undersøgelser. I mere end 10 år har vi udført kvalitative interviews med over 1000 kursister, når vi skal tilrettelægge undervisning. Interviewene viser, at skribenter grundlæggende har fire udfordringer: at forklare budskabet at strukturere indholdet at tilpasse testen til målgruppen at finde en passende stil og sprogtone. Vores kursister efterlyser altså redskaber til at omsætte deres viden til brugbar tekst i en kort, logisk og gennemslagskraftig form. Redskaberne skal tage højde for, at der ofte er tale om kompliceret stof, og derfor skeler BRO flittigt til de typer skribenter, der i årevis har haft svære betingelser, nemlig tekstforfattere og webskribenter. Traditionelle modeller som nyhedstrekanten og fisken skal suppleres af fx F-læsemønster, metoder til scanbar tekst, overskriftens how-to og forkortelsessøvelser. FLEKSIBELT INDHOLD BRO sammensætter undervisningsforløb med udgangspunkt i jeres specifikke udfordringer, målsætninger og målgruppe. Vi har et grundkatalog af emner og metoder, hvorfra vi sammen med jer stykker et forløb sammen, og hvor vi kan skrue op og ned for indholdselementer. Kataloget består af 9 byggeklodser: HVAD VILLE EN TEKSTFORFATTER HAVE GJORT? Undersøgelser viser, at de mest succesfulde kampagner følger den samme grundmodel. Vi aflurer de dygtige tekstforfatteres syv grundideer, når vi sætter deltagerne i stand til at skrive kort, præcist og motiverende. OVERBEVISENDE ARGUMENTATION Vi omsætter klassisk retorisk argumentationsteori til klare handlingsanvisninger, der skærper tekstens indre logik og skaber mere gennemslagskraftig argumentation. NÅR DU KUN HAR 12 SEKUNDER Overskrifter skal være dækkende, vækkende og æggende. Ellers så vælger læseren teksten fra, og arbejdet er spildt. Vi arbejder med videnskaben bag en overskrift, der skaber engagement og som kan skære gennem kommunikationslarmen. 06

7 KLART, PRÆCIST OG EFFEKTIVT Komplekse emner betyder, at en indforstået fagjargon hurtigt kan dominere sproget og gøre budskabet uforståeligt for en modtager. Vi arbejder med teknikker til hvordan man på en gang skriver sagligt og klart, kort og præcist, så kommunikationen bliver effektiv for alle parter. HVILKE KANALER KOMMUNIKERES DER I? Forskellige genrer. Forskellige kanaler. Fx er webtekster, afgørelser og nyhedsbreve og politiske dagsordener meget forskellige tekster, der læses meget forskellige steder. Vi ser på, hvilke krav forskellige genrer og læsebetingelser stiller til formidlingen og skribentens værktøjskasse. FÅ BUDSKABET UD Den gode tekst er først og fremmest kendetegnet ved, at det er krystalklart for læseren, hvad hovedbudskabet er. Vi skeler til journalistens metoder, når vi træner dels, hvordan man sikrer et direkte forhold mellem budskab og begrundelse, dels, hvordan man sikrer, at læseren er med hele vejen. TAL, DER TALER Når tal skal formidles, kommer skribenten ofte på en hård prøve. Tal er i sig selv sjældent spændende, og derfor skal den gode historie hentes frem bag numrene, procenterne og statistikken. Vi arbejder med storytelling, hukommelsesknager og infographics, når skribenter skal få tal til at tale. MÅLRETTET KOMMUNIKATION Vores kunder har ofte komplekse målgrupper, der spænder vidt i uddannelse, alder og interesser. Det sætter skribenten i en svær, men ikke uløselig situation. Vi arbejder med udfordringen med konkrete skriveøvelser. TEKSTLEDELSE Det bør være en naturlig ledelsesopgave at uddelegere skriftlige opgaver med fx et kvarters grundig ramme- og målsætning. Det sparer medarbejderen og (og dermed organisationen) timer på skriveprocessen og sikrer, at teksten hurtigt kommer til at sidde i skabet. Det arbejder vi med at systematisere, så lederen bliver knivskarp på sin feedforward. 07

8 FORANKRING NÅR KURSET ER SLUT: FORANKRING OG IMPLEMENTERING Ethvert forløb har behov for efterfølgende forankring, hvor den nye viden for alvor bliver en del af hverdagen. Vi bygger derfor oven på undervisningen ved at tilbyde alle kunder en forankringspakke, som både er fleksibel og omkostningseffektiv. E-LÆRING: MAILAKADEMI OG PODCAST For at sikre forankringen af den ny viden udarbejder BRO et enkelt e-lærings-forløb til kunden. Forløbet vil kunne skrues sammen, så nye medarbejdere også vil kunne bruge det. Forløbet består af en kombination af et mailakademi og en række podcasts. På mailakademiet modtager deltagerne med faste intervaller en kort mail, der repeterer de væsentligste pointer fra undervisningen. Og gennem et antal podcasts underbygges og udvides pointerne fra undervisningen. I podcasten er der mange kreative muligheder for at skabe forankring af den nye viden lige fra gennemgang af tekst til interview af nøglepersoner. Det nærmere indhold fastlægges i samarbejde med kunden. Dette opfølgende e-lærings-forløb understøtter forankringen mellem 8 og 10 uger efter undervisningen er slut. Forløbet kan også uden beregning bruges til kommende medarbejdere. MÅLING BRO har altid som ambition at tilbyde jer en måling af om indsats og succeskriterier stemmer overens. Målingen kan både være kvantitativ og kvalitativ, og målingens størrelse afhænger af kundens ønsker og ambitioner. A) PEJLEMÆRKET: med udgangspunkt i pejlemærker, som BRO aftaler med jer, afrundes forløbet med en kort seance, hvor deltagerne forholder sig til pejlemærkerne, og I får efterfølgende suppleret dette pejlemærke af en enkel måling af potentialet hos medarbejderne. B) DEN KVANTITATIVE: Med udgangspunkt i aftalte parametre som lix, sætningslængde, sideantal osv. udfærdiger vi en før og efter-måling, der giver et billede af organisationens forandring. C) DET FULDE BILLEDE: Her kombinerer vi en kvantitativ måling med en analyse af kvalitative parametre, der er aftalt med organisationen. 08

9 TRAIN THE TRAINER OG BRO-PANEL På samme måde som vi hjælper kursisterne med at aktivere og skærpe deres nye viden og kompetencer, kan vi også i et bredere perspektiv hjælpe hele organisationen med at indfri det potentiale, som kurset skaber. Det gør vi fx ved at udvide forankringspakken med train the trainer-aktiviteter eller ved at inddrage vores videbegærlige og engagerede BRO-panel: TRAIN THE TRAINER Ved større projekter er det BROs ambition at sætte jer i stand til selv at videre føre arbejdet med teksterne. Eksempler på train the trainer-elementer: 1. Systematisk videndeling med nøglepersoner og/eller styregruppe. 2. Nøglepersoner deltager i undervisningen. 3. I får fuld ret til at genbruge BROs undervisningsmateriale. 4. I kan frit bruge e-lærings-forløbet til nye medarbejdere. 5. BRO assisterer med produktionen af en Quick-test, der kan udvide pejlemærke-målingen. 6. BRO deltager uden beregning i et eller flere fremtidige sparringsmøder. BRO-PANEL BRO har etableret et panel af 500 engagerede deltagere, der stiller deres brugerekspertise til rådighed, når det gælder at få testet fx standardbreve, pjecer og webtekster. Virker teksterne? Er de til at forstå? Bliver de læst? BRO-panelet kan give det første fingerpeg, om I er på rette spor, inden teksterne bliver sendt ud i virkeligheden. 09

10 BRO KOMMUNIKATION På kan man lige nu læse, at vi i BRO har spist 977 drueagurker. Men man kan også se, at vi er 12 medarbejdere, at vi har undervist og rådgivet mennesker, og at vi har omskrevet standardbreve. To år i træk er BRO blevet Børsen Gazelle. Det tror vi på, at vi er blevet, fordi vores styrke og spidskompetence er SPROG. Vores ekspertise er ikke pressehåndtering eller massekommunikation. Vores ekspertise er derimod målgruppeforståelse, sprog og strategi: Hvad skal vi opnå? Hvilke budskaber underbygger strategien? Hvordan vinkler vi budskaberne, så de har mest mulig relevans? Hvem skal kommunikere til hvem? Og hvilke sproglige virkemidler er mest overbevisende? Vores faglighed ligger i, at vi bevæger os på flere niveauer. Vi fungerer ikke kun som strategiske partnere, men evner også at eksekvere strategien, hvad enten det kræver tekstlig fingerspidsfornemmelse og medieforståelse, facilitering af kommunikationsprocesser eller konkret træning af interessenter. FAGLIG TYNGDE, FLEKSIBILITET OG ENGAGEMENT Når vi sikrer, at ATP s politikker ikke forbliver på det strategiske niveau, men implementeres ude i de enkelte afdelinger, og når vi styrker Totalkredits kommunikation med deres partnere, kræver det faglig tyngde, kendskab til komplekse systemer, stabilitet og fleksibilitet. Og ikke mindst, at vi brænder for det, vi laver. Og det er en tilgang, som vi har til alle vores opgaver. BRO er en mindre organisation, som vokser organisk. Vi ved, hvem der sidder med den nødvendige ekspertise, og vi har den fleksibilitet, det kræver at kunne trække på den. Vi er fagligt stolte, men ikke stædige, og vi gør os umage. Vi værdsætter samarbejde og tilgængelighed, og vi står til rådighed, når der er brug for os. ANNE RIBER JARVAD BRO KOMMUNIKATION

11 BRO BRO KOMMUNIKATION A/S Svanemøllevej Hellerup

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere