HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?"

Transkript

1 YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? LÆR DINE BORGERE AT KENDE VIA FORSKELLIGE UNDERSØGELSER Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov Public Tlf København, efterår 2011

2 HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? - Lær dine borgere endnu bedre at kende Det er ingen hemmelighed, at borgerne i din kommune har en holdning til kommunens arbejde. Men ved du med sikkerhed, hvad dine borgere mener om kommunens indsats på forskellige serviceområder? Tør du tage dialogen med dine borgere, afprøve dine egne fornemmelser og få borgernes mening serveret råt for usødet? Med indgående viden om dine borgeres meninger, oplevelser, tilfredshed og kendskab til kommunens services kan din kommune meget målrettet optimere både borgerdialogen og borgertilfredsheden. Men hvordan finder du ud af alt det, du ikke ved om borgerne i din kommune? Det, du har brug for at vide for at skabe endnu større tilfredshed blandt borgere i din kommune. 2

3 YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE - Ideer til undersøgelser inden for forskellige kommunale serviceområder Spørg YouGov Public til råds For at hjælpe din kommune på vej mod et mere indgående kendskab til borgerne, øget borgerdialog og styrket borgertilfredshed har YouGov Public udarbejdet et idékatalog til dig i kommuneverden. Idékataloget indeholder inspiration til en bred portefølje af relevante kommunale undersøgelser og evalueringer, du let kan iværksætte blandt forskellige målgrupper af borgere i din kommune og inden for forskellige kommunale indsatsområder. Idékataloget er relevant for kommunale medarbejdere, som repræsenterer områder lige fra: Kommunikation Borgerservice Bosætning, erhvervsfremme og turisme Kultur og fritid Miljø, klima og natur By, land, trafik og veje Sundhed, forebyggelse og sygdom Børn, unge og ældre I YouGov Public har vi mange års erfaring med alle typer undersøgelser og evalueringer i kommuneverdenen og kan tilbyde din kommune en bred palet af kombinationsmuligheder mellem forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. YouGov Public sikrer din kommune høj kvalitet og professionalisme i alt lige fra afgrænsningen af din problemstilling, udarbejdelsen af dit spørgeskema og interviewguide over dataindsamlingen, databearbejdningen og udarbejdelsen af den endelige rapport. Du kan læse mere om os på 3

4 Undersøgelser inden for forskellige kommunale serviceområder 4

5 KOMMUNIKATION + BORGERSERVICE Dine borgeres brug af kommunens hjemmeside Hvor ofte besøger dine borgere kommunens hjemmeside? Hvilke informationer søger de på hjemmesiden? Hvad synes de om navigationen på hjemmesiden er det let at finde, hvad de søger? Hvad synes borgerne om hjemmesidens design og layout er det flot og overskueligt? Hvad synes borgerne om indholdet på hjemmesiden er det lettilgængeligt og selvforklarende? Hvordan afspejler hjemmesidens indhold og udseende kommunens værdier? Dine borgeres ønsker til muligheder på kommunens hjemmeside Hvilke ønsker har borgerne til din kommunes hjemmeside i fremtiden? Hvilke muligheder vil det være interessant for dine borgere at have adgang til via kommunens hjemmeside? F.eks. sociale netværk/chat/debat med andre borgere eller politikere, chat med kommunens ansatte, afstemninger om kommunale initiativer, digitale selvbetjeningsløsninger, digitale høringer, resultater fra afstemninger på Kommunalbestyrelsesmøder, live-streaming af Byrådsmøder, at kunne stille forslag til politikere/byrådet, deltage i opinionsmålinger eller at være medlem af et elektronisk borgerpanel mv.? Dine borgeres brug af digitale selvbetjeningsløsninger Hvor ofte bruger borgerne din kommunes digitale selvbetjeningsløsninger? Hvilke løsninger bruger de, og hvilke efterspørger de? Hvad synes de om de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger, din kommune tilbyder er de lette og selvforklarende at bruge? Dine borgeres foretrukne kontakt med kommunen Hvordan foretrækker dine borgere kontakten med kommunen? Personlig/telefonisk henvendelse, kontakt via kommunens hjemmeside, via s, via selvbetjeningsløsninger, via apps til smartphones? Inden for hvilke områder mener borgerne, at det er oplagt og muligt at flytte kommunikationen med kommunen til internettet eller digitale selvbetjeningsløsninger? Borgernes generelle tilfredshed med din kommunes kommunikation Hvor tilfredse er dine borgere med kommunikationen fra din kommune, f.eks. hjemmesiden, breve, pressemeddelelser, information fra børnehave, skole, plejehjem mv.? Hvor godt eller dårligt føler dine borgere sig informerede om de politiske beslutninger, der træffes i kommunen og hvordan vil de gerne inddrages? 5

6 KOMMUNIKATION + BORGERSERVICE 6 Dialog med dine borgere via Facebook/Twitter/Flickr Hvor mange af dine borgere bruger Facebook, Twitter og Flickr og hvilke borgergrupper er de største brugere af sociale medier? Er der nogle borgergrupper, f.eks. unge eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk, du lettere kan komme i kontakt med via sociale medier? Hvor interessant er det for dine borgere at kunne følge din kommune på Facebook og Twitter, og hvilken type indhold er interessant for borgerne at være i dialog med kommunen omkring via Facebook og Twitter? Hvad kan få borgere til at Synes godt om kommunen på Facebook? Hvad kan få borgerne til at følge kommunen på Twitter? Hvilke billeder kan kommunen offentliggøre på Flickr for at skabe interesse blandt borgerne i kommunen? Dine borgeres deltagelse i lokaldemokratiet Hvordan ønsker dine borgere at kunne give deres mening til kende i forbindelse med ændringer i deres lokalområde? Er det f.eks. ved at skrive et traditionelt læserbrev, ved at deltage i debatter på kommunens hjemmeside eller Facebook-side, ved at deltage i byrådsmøder, høringer eller borgermøder, ved at skrive en eller et brev, ved telefonisk henvendelse eller personligt fremmøde eller ved henvendelse via politisk parti mv. Hvilke muligheder ser borgerne for at engagere sig i lokalpolitiske forhold oplever de kommunen som lydhør eller lukket, når det handler om lokaldemokrati? Dine borgeres generelle brug af internettet Hvordan bruger borgerne i din kommune internettet? I hvilken udstrækning gør borgerne brug af kommunens hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger? Hvor mange borgere bruger internettet til netaviser, web-tv, RSS-feeds, debatforums, blogs, netbank, vejviser, trafikinformation, shopping, booking af rejser og billetter, booking af idrætsbaner, bestilling af biblioteksbøger mv.? Dine borgeres brug af smartphones Hvor stor en andel af borgerne i din kommune har smartphones, der kan gå på internettet? Hvor interesserede er borgerne i at kunne logge på kommunens hjemmeside og kommunale selvbetjeningsløsninger via en app til deres smartphone? Hvilke typer af apps bruger dine borgere generelt? Bruger de nogle offentlige apps - hvilke og til hvad?

7 BOSÆTNING, ERHVERSFREMME OG TURISME Din kommunes omdømme blandt danskerne Hvad godt kender danskerne din kommune og kommunens vigtigste byer? Hvordan er kommunens og kommunens større byers image i den generelle danske befolkning? Hvad forbinder danskerne med din kommune og kommunens større byer af gode og mindre gode ting? Hvordan er opfattelsen af kommunen sammenlignet med opfattelsen af kommuner af samme størrelse eller fra samme landsdel? Tiltrækning og fastholdelse af borgere i din kommune Hvad gør din kommune og byer i din kommune attraktive for potentielle tilflyttere hvad skal I slå på i brandingen af kommunen (lave huspriser, god kollektiv transport, billig børnepasning, natur, kultur mv.)? Hvilke barrierer er der for at slå sig ned eller for at blive boende i din kommune? Hvordan oplever potentielle tilflyttere og fastboende muligheden for at finde et arbejde/uddannelse i din kommune? Hvordan tiltrækker og fastholder din kommune ressourcestærke og højtuddannede borgere og børnefamilier? Hvordan har nytilflyttere i din kommune oplevet det at bosætte sig i din kommune? Hvilke faktorer fik nytilflyttere til netop at vælge din kommune? Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og selvstændige i din kommune Hvad gør din kommune og byer i din kommune attraktive for innovatører, selvstændige og virksomheder? Hvordan skal I brande kommunen for at tiltrække innovatører, selvstændige og virksomheder? Hvilke udfordringer oplever virksomheder i forhold til at starte op eller forblive i din kommune? Hvad mener virksomhedsejerne i kommunen om kommunens erhvervsrådgivning? Hvilke uddannelsesbaggrunde har og efterspørger virksomhederne blandt deres medarbejdere nu og i fremtiden? Hvilke produkter og services lever virksomhederne i din kommune af, og hvor i DK eller resten af verden befinder deres kunder sig? Hvordan er virksomhedernes indtjening og vækstpotentiale? Forestiller virksomhederne sig at forblive i din kommune i fremtiden? Tiltrækning af turister fra ind- og udland til kommunen Hvilke af kommunens seværdigheder, faciliteter, tilbud og muligheder kender potentielle turister fra ind- og udland? Og hvilke af disse kan trække danskere og turister fra udlandet til din kommune på et endagsbesøg, weekend- eller ferieophold? 7

8 KULTUR OG FRITID Borgernes oplevelse af kulturlivet i din kommune Hvordan oplever borgerne kulturlivet i din kommune er der tilstrækkeligt med muligheder og er udbuddet bredt nok? Er der nok kulturtilbud målrettet unge, børnefamilier, voksne, pensionister mv.? Hvor ofte gør borgerne brug af kommunens kulturtilbud og hvilke kulturtilbud benytter de sig af? Hvordan mener borgerne, at din kommune kan styrke kulturlivet i kommunen i fremtiden? Hvilken betydning har udbuddet af kulturmuligheder for motivationen for at blive boende i din kommune? Borgernes brug og ønsker til fritidsaktiviteter i din kommune Hvilke af kommunens fritidstilbud bruger borgerne i din kommune? Hvad synes de om dem er de tidsvarende, slidte, moderne mv.? Oplever borgerne, at der er et bredt nok udbud af fritidsaktiviteter i kommunen hvad mangler de? Er der nogen særlige borgergrupper, der mangler fritidsmuligheder, f.eks. børn, unge, børnefamilier, voksne, pensionister, handicappede mv.? Brug af og ønsker til rekreative arealer, parker, legepladser, udendørs idrætsfaciliteter mv. Hvilke naturområder, rekreative områder, parker, legepladser og udendørs idrætsfaciliteter bruger borgere i din kommune? Hvilke bruger de i sommer- og vinterhalvåret og hvor ofte? I hvor lang tid af gangen opholder borgerne i din kommune sig i kommunens naturområder, rekreative områder og parker og på legepladser og udendørs faciliteter til leg og idræt? Hvor i kommunens byer mener borgerne, at der er der behov for nye, flere og bedre rekreative områder, parker, legepladser og udendørs idrætsfaciliteter? Hvad kan få flere borgere til at gøre brug af kommunens rekreative områder, naturområder, legepladser, udendørs idrætsfaciliteter mv.? 8

9 MILJØ, ENERGI OG KLIMA Dine borgeres brug af energibesparende tiltag Hvilke energibesparende tiltag gør borgerne i din kommune brug af? Bruger de f.eks. elsparepærer, elspareskinner, elsparemærket, varmepumpe som opvarmningsform, solceller til elproduktion, solfanger som opvarmningsform/til vandopvarmning, efterisolering af bolig, udskiftning af vinduer til energiruder? Hvad efterlyser borgere i din kommune i forhold til at blive bedre til at gøre brug af energibesparende tiltag og i forhold til energirenovering af deres bolig f.eks. isolering, udskiftning af vinduer)? Dine borgeres kendskab til kommunens kampagner inden for miljø- og energiområdet Har borgerne i din kommune kendskab til kommunens kampagner inden for miljø- og energiområdet? Hvad synes de om dem? Har de taget nogle gode råd fra kampagnerne til efterretning hvorfor/hvorfor ikke? Hvad synes borgerne om endnu ikke lancerede kampagner test dine kampagner, før du slipper dem løs! Dine borgeres ønsker til viden om din kommunens klima- og miljøtiltag Hvilke klima- og miljøtiltag kunne borgerne tænke sig mere information om fra din kommune? Er borgerne interesserede i viden om kommunens indsats på klimaområdet? Det kan f.eks. være viden om indsatsen blandt de ansatte i kommunen eller i indsatsen i forhold til kommunale bygninger. Har borgerne i din kommune interesse i at vide mere om kommunens håndtering af oversvømmelser og skybrud, og hvad man som borger selv kan gøre i forbindelse med oversvømmelse og skybrud (forebyggelse og konkrete tiltag)? 9

10 SUNDHED, FOREBYGGELSE OG SYGDOM Dine borgeres generelle sundhedstilstand Hvordan vurderer borgerne i din kommune deres sundhedstilstand i al almindelighed? Hvor mange borgere har fået et sundhedstjek inden for de sidste par år? Hvad gør borgerne selv for at forbedre deres sundhedstilstand? Dine borgeres ønsker til sundhedstilbud i kommunen Hvilke sundhedstilbud kunne borgerne godt tænke sig, at få tilbudt af din kommune? Ønsker de f.eks. muligheder for at få et sundhedstjek, viden om kost, motion og vægttab, viden om eller hjælp til alkohol og alkoholafvænning, viden om og hjælp til rygning/rygestop, viden om og hjælp til håndtering af stress og depression? Dine borgeres tilfredshed med din kommunes genoptræningsprogrammer Hvor tilfredse er borgerne med kommunens muligheder inden for genoptræning? Hvad kan forbedres inden for genoptræningsområdet? Hvordan oplever borgerne samarbejdet med fysioterapeuter, praktiserende læger og hospitalspersonale? Kampagner inden for sundhed Har borgerne i din kommune kendskab til kommunens kampagner inden for sundhedsområdet? Hvad synes de om dem? Har de taget nogle gode råd til efterretning hvorfor/hvorfor ikke? Hvad synes borgerne om endnu ikke lancerede kampagner test dine kampagner, før du slipper dem løs! De kroniske patienter i din kommune - hvad mener de om kommunens tilbud? Hvordan oplever de kroniske patienter i din kommune, at kommunen støtter dem i deres hverdag? Hvad kunne de godt tænke sig fra kommunen, f.eks. mødesteder med andre i samme situation, motionshold, rygestopkurser, madlavningskurser, samtaler med diætister og fysioterapeuter mv.? 10

11 BY, LAND, TRAFIK OG VEJE Dine borgeres oplevelse af trafiksikkerheden på veje og stier i kommunen Hvor i din kommunes trafiknet føler dine borgere sig utrygge i trafikken og hvorfor? Hvad mener borgerne, at kommunen kan gøre for at forbedre trafiksikkerheden? Hvor oplever borgerne huller i vejen, defekte lyssignaler, nedfaldne grene, glasskår, manglende belysning, manglende snerydning mv.? Pendlermønstre blandt dine borgere Hvordan ser dine borgeres daglige rute til og fra arbejde og skole ud? Hvilke strækninger bruger borgerne, og hvilke og hvor mange transportmidler benytter de sig af? Hvor mange skift foretager borgerne på deres daglige rute? Hvor kunne dine borgere godt tænke sig flere busstoppesteder og busskure og hvad kunne få flere pendlere til at bruge kollektiv transport eller samkørselsordninger frem for at tage bilen alene? Dine borgeres oplevelse af forholdene for cyklister Har din kommune en ambition om at blive Danmarks næste Cykelby? Find ud af, hvad dine borgere mener om forholdene for cyklister i kommunen. Hvad kan få dine borgere i alle aldersgrupper til at cykle mere i hverdagen og i weekenden? Hvor ser borgerne et behov for forbedrede cykelstier og bedre/mere cykelparkering? Hvilke cykelstier oplever borgerne som utrygge? Hvilke cykelruter bruger borgerne? Hvor mange borgere kører med cykelhjelm og hvordan kan flere borgere motiveres til at bruge en cykelhjelm? ZapMap digitalt kort til indberetning fra YouGov Indberetning via et digitalt kort på din kommunes hjemmeside YouGov har udviklet et digitalt kort, hvorpå borgerne i en kommune kan indberette fejl, mangler og skader i kommunen. Indberetningerne kan handle om alt lige huller i vejen, defekte lyssignaler, nedfaldne grene, glasskår over manglende belysning og snerydning kæmpebjørneklo, overfyldte skraldespande, beskidte offentlige toiletter til graffiti, rotter og døde dyr. 11

12 BØRN, UNGE OG ÆLDRE 12 Forældrenes tilfredshed med daginstitution og skole Hvor tilfredse er forældrene i din kommune med kommunens daginstitutioner og skoler? Hvad kan forbedres? Hvilke forskelle er der på tilfredsheden med børnenes skolegang blandt forældre med børn i henholdsvis folkeskole og privatskole? Hvordan oplever forældrene dialogen og kommunikationen med dagpleje, børnehave og skole? De unge borgeres oplevelse af kommunens ungdomsliv Hvad mener de unge borgere i din kommune om kommunen og kommunens byer set i forhold til det at være ung? Er der tilstrækkeligt med muligheder til de unge inden for f.eks. musik, idræt, teater, rekreative områder, klubber, ungdomsskole mv.? Hvad savner de unge og hvad kan gøre det federe for dem at være unge i din kommune? Hvordan oplever de unge i din kommune trygheden i nattelivet, når de er i byen? Er de unge bange for at blive udsat for noget kriminelt, vold, voldtægt, røveri mv., når de færdes i kommunen? Hvad synes de unge om kommunens mobbepolitik gør kommunen nok/det rigtige? Hvad kan få de sværest stillede unge til at tage en ungdomsuddannelse? Hvad kan få de unge til at forblive i kommunen efter endt ungdomsuddannelse? Tilbyder kommunen nok/de rigtige videregående uddannelser og praktikmuligheder? Hvad kan motivere de unge til at flytte tilbage til kommunen, når de har færdiggjort en videregående uddannelse et andet sted? Dine ældre borgeres holdning til teknologiske hjælpemidler nu og i fremtiden Hvilken holdning har dine ældre borgere til de nye teknologiske hjælpemidler, som f.eks. gør det muligt at hjælpe ældre og handicappede med eksempelvis at spise, gå i bad eller gå på toilettet? Er det noget, de kan forestille sig at bruge, og hvilke barrierer står i vejen for anvendelse af teknologiske hjælpemidler blandt dine ældre borgere? Hvilken holdning har fremtidens ældre til teknologiske hjælpemidler - er de mere positivt indstillede overfor dette end nutidens ældre? Dine ældre borgers tilfredshed med og ønsker til madudbringning Hvor tilfredse er de ældre borgere med madudbringningen i kommunen? Hvad kunne de tænke sig var anderledes? Kunne de tænke sig flere muligheder, f.eks. en madpakke med morgenmad, mulighed for at modtage en pålægspakke med 2-3 slags pålæg, mulighed for at modtage brød mv.? Hvad er de ældre borgeres opfattelse af madordningen - leveringen og leveringstidspunktet, kvaliteten, udvalget og valgmulighederne, fordelingen mellem kød og grøntsager, muligheden for at vælge sunde retter osv.?

13 VIL DU VIDE MERE OM YOUGOV PUBLIC S UNDERSØGELSER PÅ KOMMUNEOMRÅDET? Kontakt: Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov Public Tlf

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere