HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?"

Transkript

1 YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? LÆR DINE BORGERE AT KENDE VIA FORSKELLIGE UNDERSØGELSER Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov Public Tlf København, efterår 2011

2 HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? - Lær dine borgere endnu bedre at kende Det er ingen hemmelighed, at borgerne i din kommune har en holdning til kommunens arbejde. Men ved du med sikkerhed, hvad dine borgere mener om kommunens indsats på forskellige serviceområder? Tør du tage dialogen med dine borgere, afprøve dine egne fornemmelser og få borgernes mening serveret råt for usødet? Med indgående viden om dine borgeres meninger, oplevelser, tilfredshed og kendskab til kommunens services kan din kommune meget målrettet optimere både borgerdialogen og borgertilfredsheden. Men hvordan finder du ud af alt det, du ikke ved om borgerne i din kommune? Det, du har brug for at vide for at skabe endnu større tilfredshed blandt borgere i din kommune. 2

3 YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE - Ideer til undersøgelser inden for forskellige kommunale serviceområder Spørg YouGov Public til råds For at hjælpe din kommune på vej mod et mere indgående kendskab til borgerne, øget borgerdialog og styrket borgertilfredshed har YouGov Public udarbejdet et idékatalog til dig i kommuneverden. Idékataloget indeholder inspiration til en bred portefølje af relevante kommunale undersøgelser og evalueringer, du let kan iværksætte blandt forskellige målgrupper af borgere i din kommune og inden for forskellige kommunale indsatsområder. Idékataloget er relevant for kommunale medarbejdere, som repræsenterer områder lige fra: Kommunikation Borgerservice Bosætning, erhvervsfremme og turisme Kultur og fritid Miljø, klima og natur By, land, trafik og veje Sundhed, forebyggelse og sygdom Børn, unge og ældre I YouGov Public har vi mange års erfaring med alle typer undersøgelser og evalueringer i kommuneverdenen og kan tilbyde din kommune en bred palet af kombinationsmuligheder mellem forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. YouGov Public sikrer din kommune høj kvalitet og professionalisme i alt lige fra afgrænsningen af din problemstilling, udarbejdelsen af dit spørgeskema og interviewguide over dataindsamlingen, databearbejdningen og udarbejdelsen af den endelige rapport. Du kan læse mere om os på 3

4 Undersøgelser inden for forskellige kommunale serviceområder 4

5 KOMMUNIKATION + BORGERSERVICE Dine borgeres brug af kommunens hjemmeside Hvor ofte besøger dine borgere kommunens hjemmeside? Hvilke informationer søger de på hjemmesiden? Hvad synes de om navigationen på hjemmesiden er det let at finde, hvad de søger? Hvad synes borgerne om hjemmesidens design og layout er det flot og overskueligt? Hvad synes borgerne om indholdet på hjemmesiden er det lettilgængeligt og selvforklarende? Hvordan afspejler hjemmesidens indhold og udseende kommunens værdier? Dine borgeres ønsker til muligheder på kommunens hjemmeside Hvilke ønsker har borgerne til din kommunes hjemmeside i fremtiden? Hvilke muligheder vil det være interessant for dine borgere at have adgang til via kommunens hjemmeside? F.eks. sociale netværk/chat/debat med andre borgere eller politikere, chat med kommunens ansatte, afstemninger om kommunale initiativer, digitale selvbetjeningsløsninger, digitale høringer, resultater fra afstemninger på Kommunalbestyrelsesmøder, live-streaming af Byrådsmøder, at kunne stille forslag til politikere/byrådet, deltage i opinionsmålinger eller at være medlem af et elektronisk borgerpanel mv.? Dine borgeres brug af digitale selvbetjeningsløsninger Hvor ofte bruger borgerne din kommunes digitale selvbetjeningsløsninger? Hvilke løsninger bruger de, og hvilke efterspørger de? Hvad synes de om de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger, din kommune tilbyder er de lette og selvforklarende at bruge? Dine borgeres foretrukne kontakt med kommunen Hvordan foretrækker dine borgere kontakten med kommunen? Personlig/telefonisk henvendelse, kontakt via kommunens hjemmeside, via s, via selvbetjeningsløsninger, via apps til smartphones? Inden for hvilke områder mener borgerne, at det er oplagt og muligt at flytte kommunikationen med kommunen til internettet eller digitale selvbetjeningsløsninger? Borgernes generelle tilfredshed med din kommunes kommunikation Hvor tilfredse er dine borgere med kommunikationen fra din kommune, f.eks. hjemmesiden, breve, pressemeddelelser, information fra børnehave, skole, plejehjem mv.? Hvor godt eller dårligt føler dine borgere sig informerede om de politiske beslutninger, der træffes i kommunen og hvordan vil de gerne inddrages? 5

6 KOMMUNIKATION + BORGERSERVICE 6 Dialog med dine borgere via Facebook/Twitter/Flickr Hvor mange af dine borgere bruger Facebook, Twitter og Flickr og hvilke borgergrupper er de største brugere af sociale medier? Er der nogle borgergrupper, f.eks. unge eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk, du lettere kan komme i kontakt med via sociale medier? Hvor interessant er det for dine borgere at kunne følge din kommune på Facebook og Twitter, og hvilken type indhold er interessant for borgerne at være i dialog med kommunen omkring via Facebook og Twitter? Hvad kan få borgere til at Synes godt om kommunen på Facebook? Hvad kan få borgerne til at følge kommunen på Twitter? Hvilke billeder kan kommunen offentliggøre på Flickr for at skabe interesse blandt borgerne i kommunen? Dine borgeres deltagelse i lokaldemokratiet Hvordan ønsker dine borgere at kunne give deres mening til kende i forbindelse med ændringer i deres lokalområde? Er det f.eks. ved at skrive et traditionelt læserbrev, ved at deltage i debatter på kommunens hjemmeside eller Facebook-side, ved at deltage i byrådsmøder, høringer eller borgermøder, ved at skrive en eller et brev, ved telefonisk henvendelse eller personligt fremmøde eller ved henvendelse via politisk parti mv. Hvilke muligheder ser borgerne for at engagere sig i lokalpolitiske forhold oplever de kommunen som lydhør eller lukket, når det handler om lokaldemokrati? Dine borgeres generelle brug af internettet Hvordan bruger borgerne i din kommune internettet? I hvilken udstrækning gør borgerne brug af kommunens hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger? Hvor mange borgere bruger internettet til netaviser, web-tv, RSS-feeds, debatforums, blogs, netbank, vejviser, trafikinformation, shopping, booking af rejser og billetter, booking af idrætsbaner, bestilling af biblioteksbøger mv.? Dine borgeres brug af smartphones Hvor stor en andel af borgerne i din kommune har smartphones, der kan gå på internettet? Hvor interesserede er borgerne i at kunne logge på kommunens hjemmeside og kommunale selvbetjeningsløsninger via en app til deres smartphone? Hvilke typer af apps bruger dine borgere generelt? Bruger de nogle offentlige apps - hvilke og til hvad?

7 BOSÆTNING, ERHVERSFREMME OG TURISME Din kommunes omdømme blandt danskerne Hvad godt kender danskerne din kommune og kommunens vigtigste byer? Hvordan er kommunens og kommunens større byers image i den generelle danske befolkning? Hvad forbinder danskerne med din kommune og kommunens større byer af gode og mindre gode ting? Hvordan er opfattelsen af kommunen sammenlignet med opfattelsen af kommuner af samme størrelse eller fra samme landsdel? Tiltrækning og fastholdelse af borgere i din kommune Hvad gør din kommune og byer i din kommune attraktive for potentielle tilflyttere hvad skal I slå på i brandingen af kommunen (lave huspriser, god kollektiv transport, billig børnepasning, natur, kultur mv.)? Hvilke barrierer er der for at slå sig ned eller for at blive boende i din kommune? Hvordan oplever potentielle tilflyttere og fastboende muligheden for at finde et arbejde/uddannelse i din kommune? Hvordan tiltrækker og fastholder din kommune ressourcestærke og højtuddannede borgere og børnefamilier? Hvordan har nytilflyttere i din kommune oplevet det at bosætte sig i din kommune? Hvilke faktorer fik nytilflyttere til netop at vælge din kommune? Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og selvstændige i din kommune Hvad gør din kommune og byer i din kommune attraktive for innovatører, selvstændige og virksomheder? Hvordan skal I brande kommunen for at tiltrække innovatører, selvstændige og virksomheder? Hvilke udfordringer oplever virksomheder i forhold til at starte op eller forblive i din kommune? Hvad mener virksomhedsejerne i kommunen om kommunens erhvervsrådgivning? Hvilke uddannelsesbaggrunde har og efterspørger virksomhederne blandt deres medarbejdere nu og i fremtiden? Hvilke produkter og services lever virksomhederne i din kommune af, og hvor i DK eller resten af verden befinder deres kunder sig? Hvordan er virksomhedernes indtjening og vækstpotentiale? Forestiller virksomhederne sig at forblive i din kommune i fremtiden? Tiltrækning af turister fra ind- og udland til kommunen Hvilke af kommunens seværdigheder, faciliteter, tilbud og muligheder kender potentielle turister fra ind- og udland? Og hvilke af disse kan trække danskere og turister fra udlandet til din kommune på et endagsbesøg, weekend- eller ferieophold? 7

8 KULTUR OG FRITID Borgernes oplevelse af kulturlivet i din kommune Hvordan oplever borgerne kulturlivet i din kommune er der tilstrækkeligt med muligheder og er udbuddet bredt nok? Er der nok kulturtilbud målrettet unge, børnefamilier, voksne, pensionister mv.? Hvor ofte gør borgerne brug af kommunens kulturtilbud og hvilke kulturtilbud benytter de sig af? Hvordan mener borgerne, at din kommune kan styrke kulturlivet i kommunen i fremtiden? Hvilken betydning har udbuddet af kulturmuligheder for motivationen for at blive boende i din kommune? Borgernes brug og ønsker til fritidsaktiviteter i din kommune Hvilke af kommunens fritidstilbud bruger borgerne i din kommune? Hvad synes de om dem er de tidsvarende, slidte, moderne mv.? Oplever borgerne, at der er et bredt nok udbud af fritidsaktiviteter i kommunen hvad mangler de? Er der nogen særlige borgergrupper, der mangler fritidsmuligheder, f.eks. børn, unge, børnefamilier, voksne, pensionister, handicappede mv.? Brug af og ønsker til rekreative arealer, parker, legepladser, udendørs idrætsfaciliteter mv. Hvilke naturområder, rekreative områder, parker, legepladser og udendørs idrætsfaciliteter bruger borgere i din kommune? Hvilke bruger de i sommer- og vinterhalvåret og hvor ofte? I hvor lang tid af gangen opholder borgerne i din kommune sig i kommunens naturområder, rekreative områder og parker og på legepladser og udendørs faciliteter til leg og idræt? Hvor i kommunens byer mener borgerne, at der er der behov for nye, flere og bedre rekreative områder, parker, legepladser og udendørs idrætsfaciliteter? Hvad kan få flere borgere til at gøre brug af kommunens rekreative områder, naturområder, legepladser, udendørs idrætsfaciliteter mv.? 8

9 MILJØ, ENERGI OG KLIMA Dine borgeres brug af energibesparende tiltag Hvilke energibesparende tiltag gør borgerne i din kommune brug af? Bruger de f.eks. elsparepærer, elspareskinner, elsparemærket, varmepumpe som opvarmningsform, solceller til elproduktion, solfanger som opvarmningsform/til vandopvarmning, efterisolering af bolig, udskiftning af vinduer til energiruder? Hvad efterlyser borgere i din kommune i forhold til at blive bedre til at gøre brug af energibesparende tiltag og i forhold til energirenovering af deres bolig f.eks. isolering, udskiftning af vinduer)? Dine borgeres kendskab til kommunens kampagner inden for miljø- og energiområdet Har borgerne i din kommune kendskab til kommunens kampagner inden for miljø- og energiområdet? Hvad synes de om dem? Har de taget nogle gode råd fra kampagnerne til efterretning hvorfor/hvorfor ikke? Hvad synes borgerne om endnu ikke lancerede kampagner test dine kampagner, før du slipper dem løs! Dine borgeres ønsker til viden om din kommunens klima- og miljøtiltag Hvilke klima- og miljøtiltag kunne borgerne tænke sig mere information om fra din kommune? Er borgerne interesserede i viden om kommunens indsats på klimaområdet? Det kan f.eks. være viden om indsatsen blandt de ansatte i kommunen eller i indsatsen i forhold til kommunale bygninger. Har borgerne i din kommune interesse i at vide mere om kommunens håndtering af oversvømmelser og skybrud, og hvad man som borger selv kan gøre i forbindelse med oversvømmelse og skybrud (forebyggelse og konkrete tiltag)? 9

10 SUNDHED, FOREBYGGELSE OG SYGDOM Dine borgeres generelle sundhedstilstand Hvordan vurderer borgerne i din kommune deres sundhedstilstand i al almindelighed? Hvor mange borgere har fået et sundhedstjek inden for de sidste par år? Hvad gør borgerne selv for at forbedre deres sundhedstilstand? Dine borgeres ønsker til sundhedstilbud i kommunen Hvilke sundhedstilbud kunne borgerne godt tænke sig, at få tilbudt af din kommune? Ønsker de f.eks. muligheder for at få et sundhedstjek, viden om kost, motion og vægttab, viden om eller hjælp til alkohol og alkoholafvænning, viden om og hjælp til rygning/rygestop, viden om og hjælp til håndtering af stress og depression? Dine borgeres tilfredshed med din kommunes genoptræningsprogrammer Hvor tilfredse er borgerne med kommunens muligheder inden for genoptræning? Hvad kan forbedres inden for genoptræningsområdet? Hvordan oplever borgerne samarbejdet med fysioterapeuter, praktiserende læger og hospitalspersonale? Kampagner inden for sundhed Har borgerne i din kommune kendskab til kommunens kampagner inden for sundhedsområdet? Hvad synes de om dem? Har de taget nogle gode råd til efterretning hvorfor/hvorfor ikke? Hvad synes borgerne om endnu ikke lancerede kampagner test dine kampagner, før du slipper dem løs! De kroniske patienter i din kommune - hvad mener de om kommunens tilbud? Hvordan oplever de kroniske patienter i din kommune, at kommunen støtter dem i deres hverdag? Hvad kunne de godt tænke sig fra kommunen, f.eks. mødesteder med andre i samme situation, motionshold, rygestopkurser, madlavningskurser, samtaler med diætister og fysioterapeuter mv.? 10

11 BY, LAND, TRAFIK OG VEJE Dine borgeres oplevelse af trafiksikkerheden på veje og stier i kommunen Hvor i din kommunes trafiknet føler dine borgere sig utrygge i trafikken og hvorfor? Hvad mener borgerne, at kommunen kan gøre for at forbedre trafiksikkerheden? Hvor oplever borgerne huller i vejen, defekte lyssignaler, nedfaldne grene, glasskår, manglende belysning, manglende snerydning mv.? Pendlermønstre blandt dine borgere Hvordan ser dine borgeres daglige rute til og fra arbejde og skole ud? Hvilke strækninger bruger borgerne, og hvilke og hvor mange transportmidler benytter de sig af? Hvor mange skift foretager borgerne på deres daglige rute? Hvor kunne dine borgere godt tænke sig flere busstoppesteder og busskure og hvad kunne få flere pendlere til at bruge kollektiv transport eller samkørselsordninger frem for at tage bilen alene? Dine borgeres oplevelse af forholdene for cyklister Har din kommune en ambition om at blive Danmarks næste Cykelby? Find ud af, hvad dine borgere mener om forholdene for cyklister i kommunen. Hvad kan få dine borgere i alle aldersgrupper til at cykle mere i hverdagen og i weekenden? Hvor ser borgerne et behov for forbedrede cykelstier og bedre/mere cykelparkering? Hvilke cykelstier oplever borgerne som utrygge? Hvilke cykelruter bruger borgerne? Hvor mange borgere kører med cykelhjelm og hvordan kan flere borgere motiveres til at bruge en cykelhjelm? ZapMap digitalt kort til indberetning fra YouGov Indberetning via et digitalt kort på din kommunes hjemmeside YouGov har udviklet et digitalt kort, hvorpå borgerne i en kommune kan indberette fejl, mangler og skader i kommunen. Indberetningerne kan handle om alt lige huller i vejen, defekte lyssignaler, nedfaldne grene, glasskår over manglende belysning og snerydning kæmpebjørneklo, overfyldte skraldespande, beskidte offentlige toiletter til graffiti, rotter og døde dyr. 11

12 BØRN, UNGE OG ÆLDRE 12 Forældrenes tilfredshed med daginstitution og skole Hvor tilfredse er forældrene i din kommune med kommunens daginstitutioner og skoler? Hvad kan forbedres? Hvilke forskelle er der på tilfredsheden med børnenes skolegang blandt forældre med børn i henholdsvis folkeskole og privatskole? Hvordan oplever forældrene dialogen og kommunikationen med dagpleje, børnehave og skole? De unge borgeres oplevelse af kommunens ungdomsliv Hvad mener de unge borgere i din kommune om kommunen og kommunens byer set i forhold til det at være ung? Er der tilstrækkeligt med muligheder til de unge inden for f.eks. musik, idræt, teater, rekreative områder, klubber, ungdomsskole mv.? Hvad savner de unge og hvad kan gøre det federe for dem at være unge i din kommune? Hvordan oplever de unge i din kommune trygheden i nattelivet, når de er i byen? Er de unge bange for at blive udsat for noget kriminelt, vold, voldtægt, røveri mv., når de færdes i kommunen? Hvad synes de unge om kommunens mobbepolitik gør kommunen nok/det rigtige? Hvad kan få de sværest stillede unge til at tage en ungdomsuddannelse? Hvad kan få de unge til at forblive i kommunen efter endt ungdomsuddannelse? Tilbyder kommunen nok/de rigtige videregående uddannelser og praktikmuligheder? Hvad kan motivere de unge til at flytte tilbage til kommunen, når de har færdiggjort en videregående uddannelse et andet sted? Dine ældre borgeres holdning til teknologiske hjælpemidler nu og i fremtiden Hvilken holdning har dine ældre borgere til de nye teknologiske hjælpemidler, som f.eks. gør det muligt at hjælpe ældre og handicappede med eksempelvis at spise, gå i bad eller gå på toilettet? Er det noget, de kan forestille sig at bruge, og hvilke barrierer står i vejen for anvendelse af teknologiske hjælpemidler blandt dine ældre borgere? Hvilken holdning har fremtidens ældre til teknologiske hjælpemidler - er de mere positivt indstillede overfor dette end nutidens ældre? Dine ældre borgers tilfredshed med og ønsker til madudbringning Hvor tilfredse er de ældre borgere med madudbringningen i kommunen? Hvad kunne de tænke sig var anderledes? Kunne de tænke sig flere muligheder, f.eks. en madpakke med morgenmad, mulighed for at modtage en pålægspakke med 2-3 slags pålæg, mulighed for at modtage brød mv.? Hvad er de ældre borgeres opfattelse af madordningen - leveringen og leveringstidspunktet, kvaliteten, udvalget og valgmulighederne, fordelingen mellem kød og grøntsager, muligheden for at vælge sunde retter osv.?

13 VIL DU VIDE MERE OM YOUGOV PUBLIC S UNDERSØGELSER PÅ KOMMUNEOMRÅDET? Kontakt: Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov Public Tlf

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Kultur Kultur- og fritidsområdet og i fremtiden fritidskonference 10. Maj 2011.

Kultur Kultur- og fritidsområdet og i fremtiden fritidskonference 10. Maj 2011. Fremtidens aftensskole anno 2020 DOF Region Sydjylland Kultur Kultur- og fritidsområdet og i fremtiden fritidskonference 10. Maj 2011. Fremtidsforsker Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Færdselsdag for 9. klasser i Næstved Kommune torsdag den 11. september kl. 9-14

Færdselsdag for 9. klasser i Næstved Kommune torsdag den 11. september kl. 9-14 Færdselsdag for 9. klasser i Næstved Kommune torsdag den 11. september kl. 9-14 Invitation til færdselsdag Ideer til undervisningen fra Sikker Trafik Ideer til undervisningen fra Center for Trafik Trafikideer

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere