HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?"

Transkript

1 YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? LÆR DINE BORGERE AT KENDE VIA FORSKELLIGE UNDERSØGELSER Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov Public Tlf København, efterår 2011

2 HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? - Lær dine borgere endnu bedre at kende Det er ingen hemmelighed, at borgerne i din kommune har en holdning til kommunens arbejde. Men ved du med sikkerhed, hvad dine borgere mener om kommunens indsats på forskellige serviceområder? Tør du tage dialogen med dine borgere, afprøve dine egne fornemmelser og få borgernes mening serveret råt for usødet? Med indgående viden om dine borgeres meninger, oplevelser, tilfredshed og kendskab til kommunens services kan din kommune meget målrettet optimere både borgerdialogen og borgertilfredsheden. Men hvordan finder du ud af alt det, du ikke ved om borgerne i din kommune? Det, du har brug for at vide for at skabe endnu større tilfredshed blandt borgere i din kommune. 2

3 YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE - Ideer til undersøgelser inden for forskellige kommunale serviceområder Spørg YouGov Public til råds For at hjælpe din kommune på vej mod et mere indgående kendskab til borgerne, øget borgerdialog og styrket borgertilfredshed har YouGov Public udarbejdet et idékatalog til dig i kommuneverden. Idékataloget indeholder inspiration til en bred portefølje af relevante kommunale undersøgelser og evalueringer, du let kan iværksætte blandt forskellige målgrupper af borgere i din kommune og inden for forskellige kommunale indsatsområder. Idékataloget er relevant for kommunale medarbejdere, som repræsenterer områder lige fra: Kommunikation Borgerservice Bosætning, erhvervsfremme og turisme Kultur og fritid Miljø, klima og natur By, land, trafik og veje Sundhed, forebyggelse og sygdom Børn, unge og ældre I YouGov Public har vi mange års erfaring med alle typer undersøgelser og evalueringer i kommuneverdenen og kan tilbyde din kommune en bred palet af kombinationsmuligheder mellem forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. YouGov Public sikrer din kommune høj kvalitet og professionalisme i alt lige fra afgrænsningen af din problemstilling, udarbejdelsen af dit spørgeskema og interviewguide over dataindsamlingen, databearbejdningen og udarbejdelsen af den endelige rapport. Du kan læse mere om os på 3

4 Undersøgelser inden for forskellige kommunale serviceområder 4

5 KOMMUNIKATION + BORGERSERVICE Dine borgeres brug af kommunens hjemmeside Hvor ofte besøger dine borgere kommunens hjemmeside? Hvilke informationer søger de på hjemmesiden? Hvad synes de om navigationen på hjemmesiden er det let at finde, hvad de søger? Hvad synes borgerne om hjemmesidens design og layout er det flot og overskueligt? Hvad synes borgerne om indholdet på hjemmesiden er det lettilgængeligt og selvforklarende? Hvordan afspejler hjemmesidens indhold og udseende kommunens værdier? Dine borgeres ønsker til muligheder på kommunens hjemmeside Hvilke ønsker har borgerne til din kommunes hjemmeside i fremtiden? Hvilke muligheder vil det være interessant for dine borgere at have adgang til via kommunens hjemmeside? F.eks. sociale netværk/chat/debat med andre borgere eller politikere, chat med kommunens ansatte, afstemninger om kommunale initiativer, digitale selvbetjeningsløsninger, digitale høringer, resultater fra afstemninger på Kommunalbestyrelsesmøder, live-streaming af Byrådsmøder, at kunne stille forslag til politikere/byrådet, deltage i opinionsmålinger eller at være medlem af et elektronisk borgerpanel mv.? Dine borgeres brug af digitale selvbetjeningsløsninger Hvor ofte bruger borgerne din kommunes digitale selvbetjeningsløsninger? Hvilke løsninger bruger de, og hvilke efterspørger de? Hvad synes de om de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger, din kommune tilbyder er de lette og selvforklarende at bruge? Dine borgeres foretrukne kontakt med kommunen Hvordan foretrækker dine borgere kontakten med kommunen? Personlig/telefonisk henvendelse, kontakt via kommunens hjemmeside, via s, via selvbetjeningsløsninger, via apps til smartphones? Inden for hvilke områder mener borgerne, at det er oplagt og muligt at flytte kommunikationen med kommunen til internettet eller digitale selvbetjeningsløsninger? Borgernes generelle tilfredshed med din kommunes kommunikation Hvor tilfredse er dine borgere med kommunikationen fra din kommune, f.eks. hjemmesiden, breve, pressemeddelelser, information fra børnehave, skole, plejehjem mv.? Hvor godt eller dårligt føler dine borgere sig informerede om de politiske beslutninger, der træffes i kommunen og hvordan vil de gerne inddrages? 5

6 KOMMUNIKATION + BORGERSERVICE 6 Dialog med dine borgere via Facebook/Twitter/Flickr Hvor mange af dine borgere bruger Facebook, Twitter og Flickr og hvilke borgergrupper er de største brugere af sociale medier? Er der nogle borgergrupper, f.eks. unge eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk, du lettere kan komme i kontakt med via sociale medier? Hvor interessant er det for dine borgere at kunne følge din kommune på Facebook og Twitter, og hvilken type indhold er interessant for borgerne at være i dialog med kommunen omkring via Facebook og Twitter? Hvad kan få borgere til at Synes godt om kommunen på Facebook? Hvad kan få borgerne til at følge kommunen på Twitter? Hvilke billeder kan kommunen offentliggøre på Flickr for at skabe interesse blandt borgerne i kommunen? Dine borgeres deltagelse i lokaldemokratiet Hvordan ønsker dine borgere at kunne give deres mening til kende i forbindelse med ændringer i deres lokalområde? Er det f.eks. ved at skrive et traditionelt læserbrev, ved at deltage i debatter på kommunens hjemmeside eller Facebook-side, ved at deltage i byrådsmøder, høringer eller borgermøder, ved at skrive en eller et brev, ved telefonisk henvendelse eller personligt fremmøde eller ved henvendelse via politisk parti mv. Hvilke muligheder ser borgerne for at engagere sig i lokalpolitiske forhold oplever de kommunen som lydhør eller lukket, når det handler om lokaldemokrati? Dine borgeres generelle brug af internettet Hvordan bruger borgerne i din kommune internettet? I hvilken udstrækning gør borgerne brug af kommunens hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger? Hvor mange borgere bruger internettet til netaviser, web-tv, RSS-feeds, debatforums, blogs, netbank, vejviser, trafikinformation, shopping, booking af rejser og billetter, booking af idrætsbaner, bestilling af biblioteksbøger mv.? Dine borgeres brug af smartphones Hvor stor en andel af borgerne i din kommune har smartphones, der kan gå på internettet? Hvor interesserede er borgerne i at kunne logge på kommunens hjemmeside og kommunale selvbetjeningsløsninger via en app til deres smartphone? Hvilke typer af apps bruger dine borgere generelt? Bruger de nogle offentlige apps - hvilke og til hvad?

7 BOSÆTNING, ERHVERSFREMME OG TURISME Din kommunes omdømme blandt danskerne Hvad godt kender danskerne din kommune og kommunens vigtigste byer? Hvordan er kommunens og kommunens større byers image i den generelle danske befolkning? Hvad forbinder danskerne med din kommune og kommunens større byer af gode og mindre gode ting? Hvordan er opfattelsen af kommunen sammenlignet med opfattelsen af kommuner af samme størrelse eller fra samme landsdel? Tiltrækning og fastholdelse af borgere i din kommune Hvad gør din kommune og byer i din kommune attraktive for potentielle tilflyttere hvad skal I slå på i brandingen af kommunen (lave huspriser, god kollektiv transport, billig børnepasning, natur, kultur mv.)? Hvilke barrierer er der for at slå sig ned eller for at blive boende i din kommune? Hvordan oplever potentielle tilflyttere og fastboende muligheden for at finde et arbejde/uddannelse i din kommune? Hvordan tiltrækker og fastholder din kommune ressourcestærke og højtuddannede borgere og børnefamilier? Hvordan har nytilflyttere i din kommune oplevet det at bosætte sig i din kommune? Hvilke faktorer fik nytilflyttere til netop at vælge din kommune? Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og selvstændige i din kommune Hvad gør din kommune og byer i din kommune attraktive for innovatører, selvstændige og virksomheder? Hvordan skal I brande kommunen for at tiltrække innovatører, selvstændige og virksomheder? Hvilke udfordringer oplever virksomheder i forhold til at starte op eller forblive i din kommune? Hvad mener virksomhedsejerne i kommunen om kommunens erhvervsrådgivning? Hvilke uddannelsesbaggrunde har og efterspørger virksomhederne blandt deres medarbejdere nu og i fremtiden? Hvilke produkter og services lever virksomhederne i din kommune af, og hvor i DK eller resten af verden befinder deres kunder sig? Hvordan er virksomhedernes indtjening og vækstpotentiale? Forestiller virksomhederne sig at forblive i din kommune i fremtiden? Tiltrækning af turister fra ind- og udland til kommunen Hvilke af kommunens seværdigheder, faciliteter, tilbud og muligheder kender potentielle turister fra ind- og udland? Og hvilke af disse kan trække danskere og turister fra udlandet til din kommune på et endagsbesøg, weekend- eller ferieophold? 7

8 KULTUR OG FRITID Borgernes oplevelse af kulturlivet i din kommune Hvordan oplever borgerne kulturlivet i din kommune er der tilstrækkeligt med muligheder og er udbuddet bredt nok? Er der nok kulturtilbud målrettet unge, børnefamilier, voksne, pensionister mv.? Hvor ofte gør borgerne brug af kommunens kulturtilbud og hvilke kulturtilbud benytter de sig af? Hvordan mener borgerne, at din kommune kan styrke kulturlivet i kommunen i fremtiden? Hvilken betydning har udbuddet af kulturmuligheder for motivationen for at blive boende i din kommune? Borgernes brug og ønsker til fritidsaktiviteter i din kommune Hvilke af kommunens fritidstilbud bruger borgerne i din kommune? Hvad synes de om dem er de tidsvarende, slidte, moderne mv.? Oplever borgerne, at der er et bredt nok udbud af fritidsaktiviteter i kommunen hvad mangler de? Er der nogen særlige borgergrupper, der mangler fritidsmuligheder, f.eks. børn, unge, børnefamilier, voksne, pensionister, handicappede mv.? Brug af og ønsker til rekreative arealer, parker, legepladser, udendørs idrætsfaciliteter mv. Hvilke naturområder, rekreative områder, parker, legepladser og udendørs idrætsfaciliteter bruger borgere i din kommune? Hvilke bruger de i sommer- og vinterhalvåret og hvor ofte? I hvor lang tid af gangen opholder borgerne i din kommune sig i kommunens naturområder, rekreative områder og parker og på legepladser og udendørs faciliteter til leg og idræt? Hvor i kommunens byer mener borgerne, at der er der behov for nye, flere og bedre rekreative områder, parker, legepladser og udendørs idrætsfaciliteter? Hvad kan få flere borgere til at gøre brug af kommunens rekreative områder, naturområder, legepladser, udendørs idrætsfaciliteter mv.? 8

9 MILJØ, ENERGI OG KLIMA Dine borgeres brug af energibesparende tiltag Hvilke energibesparende tiltag gør borgerne i din kommune brug af? Bruger de f.eks. elsparepærer, elspareskinner, elsparemærket, varmepumpe som opvarmningsform, solceller til elproduktion, solfanger som opvarmningsform/til vandopvarmning, efterisolering af bolig, udskiftning af vinduer til energiruder? Hvad efterlyser borgere i din kommune i forhold til at blive bedre til at gøre brug af energibesparende tiltag og i forhold til energirenovering af deres bolig f.eks. isolering, udskiftning af vinduer)? Dine borgeres kendskab til kommunens kampagner inden for miljø- og energiområdet Har borgerne i din kommune kendskab til kommunens kampagner inden for miljø- og energiområdet? Hvad synes de om dem? Har de taget nogle gode råd fra kampagnerne til efterretning hvorfor/hvorfor ikke? Hvad synes borgerne om endnu ikke lancerede kampagner test dine kampagner, før du slipper dem løs! Dine borgeres ønsker til viden om din kommunens klima- og miljøtiltag Hvilke klima- og miljøtiltag kunne borgerne tænke sig mere information om fra din kommune? Er borgerne interesserede i viden om kommunens indsats på klimaområdet? Det kan f.eks. være viden om indsatsen blandt de ansatte i kommunen eller i indsatsen i forhold til kommunale bygninger. Har borgerne i din kommune interesse i at vide mere om kommunens håndtering af oversvømmelser og skybrud, og hvad man som borger selv kan gøre i forbindelse med oversvømmelse og skybrud (forebyggelse og konkrete tiltag)? 9

10 SUNDHED, FOREBYGGELSE OG SYGDOM Dine borgeres generelle sundhedstilstand Hvordan vurderer borgerne i din kommune deres sundhedstilstand i al almindelighed? Hvor mange borgere har fået et sundhedstjek inden for de sidste par år? Hvad gør borgerne selv for at forbedre deres sundhedstilstand? Dine borgeres ønsker til sundhedstilbud i kommunen Hvilke sundhedstilbud kunne borgerne godt tænke sig, at få tilbudt af din kommune? Ønsker de f.eks. muligheder for at få et sundhedstjek, viden om kost, motion og vægttab, viden om eller hjælp til alkohol og alkoholafvænning, viden om og hjælp til rygning/rygestop, viden om og hjælp til håndtering af stress og depression? Dine borgeres tilfredshed med din kommunes genoptræningsprogrammer Hvor tilfredse er borgerne med kommunens muligheder inden for genoptræning? Hvad kan forbedres inden for genoptræningsområdet? Hvordan oplever borgerne samarbejdet med fysioterapeuter, praktiserende læger og hospitalspersonale? Kampagner inden for sundhed Har borgerne i din kommune kendskab til kommunens kampagner inden for sundhedsområdet? Hvad synes de om dem? Har de taget nogle gode råd til efterretning hvorfor/hvorfor ikke? Hvad synes borgerne om endnu ikke lancerede kampagner test dine kampagner, før du slipper dem løs! De kroniske patienter i din kommune - hvad mener de om kommunens tilbud? Hvordan oplever de kroniske patienter i din kommune, at kommunen støtter dem i deres hverdag? Hvad kunne de godt tænke sig fra kommunen, f.eks. mødesteder med andre i samme situation, motionshold, rygestopkurser, madlavningskurser, samtaler med diætister og fysioterapeuter mv.? 10

11 BY, LAND, TRAFIK OG VEJE Dine borgeres oplevelse af trafiksikkerheden på veje og stier i kommunen Hvor i din kommunes trafiknet føler dine borgere sig utrygge i trafikken og hvorfor? Hvad mener borgerne, at kommunen kan gøre for at forbedre trafiksikkerheden? Hvor oplever borgerne huller i vejen, defekte lyssignaler, nedfaldne grene, glasskår, manglende belysning, manglende snerydning mv.? Pendlermønstre blandt dine borgere Hvordan ser dine borgeres daglige rute til og fra arbejde og skole ud? Hvilke strækninger bruger borgerne, og hvilke og hvor mange transportmidler benytter de sig af? Hvor mange skift foretager borgerne på deres daglige rute? Hvor kunne dine borgere godt tænke sig flere busstoppesteder og busskure og hvad kunne få flere pendlere til at bruge kollektiv transport eller samkørselsordninger frem for at tage bilen alene? Dine borgeres oplevelse af forholdene for cyklister Har din kommune en ambition om at blive Danmarks næste Cykelby? Find ud af, hvad dine borgere mener om forholdene for cyklister i kommunen. Hvad kan få dine borgere i alle aldersgrupper til at cykle mere i hverdagen og i weekenden? Hvor ser borgerne et behov for forbedrede cykelstier og bedre/mere cykelparkering? Hvilke cykelstier oplever borgerne som utrygge? Hvilke cykelruter bruger borgerne? Hvor mange borgere kører med cykelhjelm og hvordan kan flere borgere motiveres til at bruge en cykelhjelm? ZapMap digitalt kort til indberetning fra YouGov Indberetning via et digitalt kort på din kommunes hjemmeside YouGov har udviklet et digitalt kort, hvorpå borgerne i en kommune kan indberette fejl, mangler og skader i kommunen. Indberetningerne kan handle om alt lige huller i vejen, defekte lyssignaler, nedfaldne grene, glasskår over manglende belysning og snerydning kæmpebjørneklo, overfyldte skraldespande, beskidte offentlige toiletter til graffiti, rotter og døde dyr. 11

12 BØRN, UNGE OG ÆLDRE 12 Forældrenes tilfredshed med daginstitution og skole Hvor tilfredse er forældrene i din kommune med kommunens daginstitutioner og skoler? Hvad kan forbedres? Hvilke forskelle er der på tilfredsheden med børnenes skolegang blandt forældre med børn i henholdsvis folkeskole og privatskole? Hvordan oplever forældrene dialogen og kommunikationen med dagpleje, børnehave og skole? De unge borgeres oplevelse af kommunens ungdomsliv Hvad mener de unge borgere i din kommune om kommunen og kommunens byer set i forhold til det at være ung? Er der tilstrækkeligt med muligheder til de unge inden for f.eks. musik, idræt, teater, rekreative områder, klubber, ungdomsskole mv.? Hvad savner de unge og hvad kan gøre det federe for dem at være unge i din kommune? Hvordan oplever de unge i din kommune trygheden i nattelivet, når de er i byen? Er de unge bange for at blive udsat for noget kriminelt, vold, voldtægt, røveri mv., når de færdes i kommunen? Hvad synes de unge om kommunens mobbepolitik gør kommunen nok/det rigtige? Hvad kan få de sværest stillede unge til at tage en ungdomsuddannelse? Hvad kan få de unge til at forblive i kommunen efter endt ungdomsuddannelse? Tilbyder kommunen nok/de rigtige videregående uddannelser og praktikmuligheder? Hvad kan motivere de unge til at flytte tilbage til kommunen, når de har færdiggjort en videregående uddannelse et andet sted? Dine ældre borgeres holdning til teknologiske hjælpemidler nu og i fremtiden Hvilken holdning har dine ældre borgere til de nye teknologiske hjælpemidler, som f.eks. gør det muligt at hjælpe ældre og handicappede med eksempelvis at spise, gå i bad eller gå på toilettet? Er det noget, de kan forestille sig at bruge, og hvilke barrierer står i vejen for anvendelse af teknologiske hjælpemidler blandt dine ældre borgere? Hvilken holdning har fremtidens ældre til teknologiske hjælpemidler - er de mere positivt indstillede overfor dette end nutidens ældre? Dine ældre borgers tilfredshed med og ønsker til madudbringning Hvor tilfredse er de ældre borgere med madudbringningen i kommunen? Hvad kunne de tænke sig var anderledes? Kunne de tænke sig flere muligheder, f.eks. en madpakke med morgenmad, mulighed for at modtage en pålægspakke med 2-3 slags pålæg, mulighed for at modtage brød mv.? Hvad er de ældre borgeres opfattelse af madordningen - leveringen og leveringstidspunktet, kvaliteten, udvalget og valgmulighederne, fordelingen mellem kød og grøntsager, muligheden for at vælge sunde retter osv.?

13 VIL DU VIDE MERE OM YOUGOV PUBLIC S UNDERSØGELSER PÅ KOMMUNEOMRÅDET? Kontakt: Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov Public Tlf

Uddybning af brugen af borgerpanelet

Uddybning af brugen af borgerpanelet Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Sagsbeh.: ehe46 Dato 24.02.14 Uddybning af brugen af borgerpanelet 1. Indledning Økonomiudvalget behandlede den 17. marts 2014 sagen Genoptagelse

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009 Rev 2 POLITISK PROGRAM 2009 1. Indledning En kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet. Det er ingen kunst at fordele velfærd kunsten består i at skabe

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Kultur Indhold Om undersøgelsen... 2 Kultur og fritid... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 17 Brugeroversigt... 25 Svarpersonernes baggrund... 26 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes Borgerinddragelse Demokratistrategisk funktion Odense Kommune kan oprette en demokratistrategisk funktion, der koordinerer arbejdet med inddragelsen af borgerne, rådgiver, samler ideer og selv kommer med

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

TEMAER FRA MØDET DEN

TEMAER FRA MØDET DEN TEMAER FRA MØDET DEN 3.3.2016 Andet Dagtilbud Partnerskaber Børneog Unge Politik Skolegang Sundhed Forældresamarbejde Ungdomsuddannelse Fællesskab FORÆLDRESAMARBEJDE Fokus på indsats og støtte til barn

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse

Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse Juli-august 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025

Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025 Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk #fremforsk Befolkningsudviklingen

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Sundhed Indhold Om undersøgelsen... 2 Sundhed og sygdomsforebyggelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Borgerpanelet består af bredt udsnit af borgere, som administrationen har mulighed for at stille spørgsmål.

Borgerpanelet består af bredt udsnit af borgere, som administrationen har mulighed for at stille spørgsmål. VÆKST OG BÆREDYGTIGHED SEKRETARIATET Notat Dato: 29. september 2016 Spørgsmål til borgerpanelet På mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 5. januar 2016 besluttede udvalget hvilke emner, der skal indgå

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed Ærø Kommunes sundhedspolitik Vision I 2010 oplever vi på Ærø Alle er inspireret til et sundt og godt liv Altid hjælp til bedre sundhed 1 Sundhedspolitikkens målsætninger 1. Hverdagsmotion let og tilgængeligt

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Rapport om kulturtilbud for børn i Næstved Kommune

Rapport om kulturtilbud for børn i Næstved Kommune Rapport om kulturtilbud for børn i Næstved Kommune Spørgeskemaundersøgelse 2016 Indhold 1. Indledning..1 2. Kultur i dagtilbud..2 3. Kultur i SFO/skole.3 4. Kultur i fritiden.4 5. Tilfredshed..6 6. Fravalg

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere