Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012"

Transkript

1 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført for Aarhus Kommune vedr. Kommunale afgørelser (2011 og 2012), Tilsyn (2010 og 2012) samt Rottebekæmpelse (2010)

2 Om rapporten Denne rapport er en opsamling på 5 undersøgelser udført for Aarhus Kommune i perioden For hver af disse undersøgelser findes tidligere tabel- og tekstrapporter. Denne undersøgelse har til formål at samle sammenlignelige spørgsmål for at give en samlet oversigt over tilfredsheden inden for forskellige områder vedrørende kontakten og sagsbehandlingen mellem Aarhus Kommune og dens borgere og virksomheder. Det er i hvert dias angivet, hvilke undersøgelser der indgår i sammenligningen af det konkrete område. De 5 undersøgelser, denne opsamlende rapport bygger på er: Afgørelser1011, gennemført 31. oktober 9. november 2011 med 85 respondenter Afgørelser1012, gennemført 22. oktober 1. november 2012 med 23 respondenter Tilsyn1110, gennemført november 2010 med 54 respondenter Tilsyn0912, gennemført oktober 2012 med 50 respondenter Rottebekæmpelse1110, gennemført november 2010 med 52 respondenter Ud fra de generelle tal i undersøgelsen, kombineret med MEGAFON s erfaringer fra lignende undersøgelser, vil MEGAFON anbefale en målsætning for en tilfredshedsandel på 80% tilfredse eller meget tilfredse respondenter. Heraf kan Århus Kommune som delmål sætte, at de 20% skal være meget tilfredse. De efterfølgende konklusioner vil blive holdt op mod målsætningen om en tilfredshed på 80%. Derudover bør Århus Kommune sætte som målsætning at 10% af respondenterne samlet set ikke må angive at være Utilfredse / Meget utilfredse. Ved konklusioner om tilfredshedsandele, vil alle skalaspørgsmål blive behandlet som om de var tilfredshedsspørgsmål. Hvis der til et positivt ladet udsagn er afgivet svaret Helt enig, svarer dette således til svarafgivelsen Meget tilfreds angående det forhold, udsagnet vedrører. I diagrammerne er samtlige svarskalaer derfor anført som tilfredshedsskalaer. I kommenteringen kan der være +/- til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger.

3 Sammenfatning Sammenfattende kan det for perioden 2010 til 2012 konkluderes, at borgere og virksomheder i Aarhus Kommune er særdeles tilfredse med den sagsbehandling og service, de har modtaget af kommunen i forbindelse med tilsyn, afgørelser og rottebekæmpelse. På alle områder på nær kendskabet og tilfredsheden til kommunens hjemmeside vedrørende tilsyn og rottebekæmpelse, er den anbefalede målsætning om en tilfredshedsandel på 80% tilfredse/meget tilfredse respondenter blevet nået. De eneste kritikpunkter for undersøgelsen er: Blot 19% af de adspurgte respondenter har besøgt Aarhus Kommunes hjemmesider vedrørende tilsyn og rottebekæmpelse. Blandt dem der har besøgt hjemmesiden er der derudover en højere andel af utilfredse/meget utilfredse (24 %) end den anbefale maksimumgrænse på 10 %. Desuden er der i forhold til sagsbehandlingstiden en andel af utilfredse/meget utilfredse på 11 % hvilket dermed ligger lige over den anbefalede målsætning på 10 %.

4 Anbefalinger: Samlet set opnår Aarhus Kommune rigtigt flotte resultater, der på de fleste områder når væsentligt over de anbefalede målsætninger. Dette resultat er dermed særdeles tilfredsstillende og vidner om et højt serviceniveau som man bør kunne forvente af en offentlig myndighed. Aarhus Kommune kan vælge at bruge denne undersøgelse til at definere det ønskede serviceniveau. Undersøgelsen indikerer nogle områder, hvor kommunen ligger meget højt. Den meget høje tilfredshed på disse områder vidner således om, at kommunen bruger meget tid på at holde sagens parter involverede, opdaterede og velinformerede. Kommunen kan således overveje, om der er grundlag for initiativer inden for disse områder for at opnå en effektivisering af sagsbehandlingen og kontakten med borgere og virksomheder. Generelt ligger Aarhus Kommune for de målte områder helt i top, og visse steder langt over de anbefalede målsætninger. Der er dog to områder, hvor kommunen med fordel kan iværksætte initiativer for at opnå en mere effektiv sagsbehandling: I. Aarhus Kommune kan arbejde på at øge kendskabet til kommunens digitale selvbetjeningsløsninger. 19 % af de adspurgte respondenter har besøgt kommunens hjemmesider vedrørende tilsyn og rottebekæmpelse. Blandt de 19 % der har besøgt hjemmesiderne er tilfredsheden desuden ikke helt i top. MEGAFON anser dette område som centralt ift. til at effektivisere og forbedre kommunens betjening af borgere og virksomheder. Hvis det lykkes at få flyttet flere borgere og virksomheder over på hjemmesiderne, kan det fjerne noget af behovet for den telefoniske og skriftlige kontakt med kommunen og borgerne. Kommunen kan således opnå en effektiviseringsgevinst ved at fokusere på de digitale løsninger. II. På trods af at Aarhus Kommune opnår høj tilfredshed inden for sagsbehandlingstiden, bør man alligevel være opmærksom på, at 1 af respondenterne er utilfredse/meget utilfredse med sagsbehandlingstiden. Samtidig erklærer 5 % af de adspurgte at noget af det negative i kontakten til kommunen var sagsbehandlingstiden. Det er således vigtigt at sørge for at arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiden og ikke mindst være grundig i informationen omkring den forventede sagsbehandlingstid, samt at forklare årsagerne til eventuelle forsinkelser i processen. Det er MEGAFON s anbefaling at Aarhus Kommune følger eventuelle initiativer inden for disse områder op med målinger der kan tydeliggøre, hvilken betydning disse initiativer har for kommunen i kontakten med borgere og virksomheder. Kommunen ligger således på nuværende tidspunkt et godt stykke over tilfredshedsmålsætningerne, men det er vigtigt at holde et vågent øje med udviklingen på disse med evalueringer af konkrete initiativer.

5 Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med Aarhus Kommune i forbindelse med afgørelser, tilsyn eller rottebekæmpelse? Den generelle tilfredshed med Århus Kommune ligger meget højt og lever op til alle anbefalede målsætninger. Her er det især værd at bemærke, den meget høje andel af meget tilfredse respondenter, der kommer væsentligt over den anbefalede målsætning på 20%. Tilfredshedsandelen (samlet andel af meget tilfreds / tilfreds ) ligger på 89%, hvoraf 58% er meget tilfredse og 3 er tilfredse. 5% er hverken tilfredse eller utilfredse. Kun 6% er utilfredse (4%) eller meget utilfredse (2%) 264 respondenter 58% 3 5% 4%2% Rottebekæmpelse 2010 Meget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke

6 Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med sagsbehandlingstiden? Aarhus Kommune opnår et flot resultat, med en meget høj andel af meget tilfredse. Til gengæld bør kommunen være opmærksom på, at 1 er utilfredse/meget utilfredse med sagsbehandlingstiden. Dette er mere en målsætningen på maksimalt 10%, og kommunen bør derfor være opmærksom på dette. 83% er enten meget tilfredse (64%) eller tilfredse (19%). 3% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 1 er utilfredse (4%) eller meget utilfredse (7%). 212 respondenter 64% 19% 3%4% 7% 3% Meget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke

7 Var du samlet set tilfreds eller utilfreds med de kommunale medarbejderes faglige niveau? Medarbejdernes faglige niveau roses af næsten alle respondenter og resultatet lever mere end rigeligt op til alle anbefalede målsætninger. Dette indikerer således, at medarbejderne fremstår særdeles fagligt dygtige og overbevisende overfor borgere og virksomheder. Dette område må endvidere betragtes som særdeles væsentligt for en offentlig myndighed, og MEGAFON anbefaler derfor ikke, at Aarhus Kommune foretager ændringer der kan influere væsentligt på dette område. Der er en samlet tilfredshedsandel på 9, hvoraf 5 er meget tilfredse og 40% er tilfredse. 3% er hverken tilfreds eller utilfreds mens 3% er utilfreds (2%) eller meget utilfreds (). 212 respondenter 5 40% 3% 2% 2% 0% Meget tilfreds 80% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har ikke mulighed for at bedømme fagligt niveau

8 Synes du generelt at medarbejderne fra Aarhus Kommune optrådte venligt eller uvenligt? Dette områder lever mere end rigeligt op til alle hoved- og delmålsætninger. Her skal man især lægge mærke til den meget høje andel af respondenter der svarer meget venligt. Dette indikerer at medarbejderne tager sig god tid til at tale med de implicerede i sagen og i den forbindelse fremstår meget servicemindede og venlige. 94% af alle adspurgte respondenter oplever at Aarhus Kommunes medarbejdere optræder meget venligt (84%) eller venligt (10%) med. 3% svarer hverken venligt eller uvenligt, mens blot oplever at medarbejderne er uvenlige (<) eller meget uvenlige (<). 189 respondenter 84% 10% 3% 2% Rottebekæmpelse 2010 Meget venligt Venligt Hverken/eller Uvenligt Meget uvenligt Ved ikke

9 Synes du medarbejderne fra Aarhus Kommune talte i et let og forståeligt sprog? Der er praktisk talt ingen respondenter der ikke mener, at medarbejderne fra Aarhus Kommune ikke taler i et let og forståeligt sprog. Dette resultat understreger det billede der er gået igen af en forvaltning der er gode til at give sig tid til at snakke med de berørte parter, er servicemindede og kan tale i et sprog der er let og forståeligt for alle parter. I forhold til hvor let og forståeligt Aarhus Kommunes medarbejdere taler, opnås meget tilfredsstillende resultater. 97% af respondenterne er således meget tilfredse (9) eller tilfredse (7%), mens hverken tilfredse eller utilfredse og er utilfredse () eller meget utilfredse (0%). 137 respondenter 9 7% Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

10 Har du generelt oplevet den telefoniske kontakt med medarbejderne fra Aarhus Kommune som positiv eller negativ? Endnu engang opnås resultater der lever mere end rigeligt op til de anbefalede målsætninger. Den meget høje andel af respondenter, der oplever den telefoniske kontakt som meget positiv/positiv er særdeles tilfredsstillende og understreger billedet af en forvaltning der har overskud til at tage sig god tid til de verserende sager og disse parter. 89% af respondenterne oplever den telefoniske kontakt med medarbejderne fra Aarhus Kommune som meget positiv (55%) eller positiv (34%). 8% oplever hverken kontakten som positiv eller negativ, mens 3% oplever kontakten som negativ (3%) eller meget negativ (<). 119 respondenter 55% 34% 8% 3% Meget positiv Positiv Hverken/eller Negativ Meget negativ Ved ikke

11 Synes du medarbejderne som du talte med i telefonen talte i et let og forståeligt sprog? I forhold til, hvor let og forståeligt sproget fra Aarhus Kommunes medarbejder opfattes over telefonen, opnås endnu engang resultater, der ligger væsentligt over de anbefalede målsætninger. Dette understreger endnu engang billedet af en forvaltning der formår at kommunikere godt og grundigt med borgere og virksomheder. 94% er enten meget tilfredse (9) eller tilfredse (3%), mens 4% er hverken tilfredse eller utilfredse. Blot 2% er utilfredse og 0% meget utilfredse. 119 respondenter 9 3%4%2% Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

12 Var den skriftlige kommunikation du har modtaget fra Aarhus Kommune skrevet i et let og forståeligt sprog? Den skriftlige kommunikation mellem Aarhus Kommune og borgerne/virksomhederne opfattes generelt set meget tilfredsstillende. Der er således endnu engang resultater, der er væsentligt højere end de anbefalede målsætninger. Således er 92% enten meget tilfredse (83%) eller tilfredse (9%) den skriftlige kommunikation. 5% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2% er utilfredse. Ingen er meget utilfredse. 177 respondenter 2% 83% 9% 5% 2% Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

13 Er du generelt tilfreds eller utilfreds med afgørelsen og forklaringen på den? Endnu engang opnås meget tilfredsstillende resultater, der lever fuldt ud op til de anbefalede målsætninger. 88% er enten meget tilfreds (5) eller tilfreds (37%) med tilsynsbrevet og forklaringen på eventuelle afgørelser, samt afgørelserne i det hele taget. 3% er hverken tilfreds eller utilfreds, mens 7% er utilfreds (4%) eller meget utilfreds (3%). 199 respondenter 4% 5 37% 3% 3% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ved ikke har ikke været inddraget tilstrækkeligt ifm. selve afgørelsen

14 Fremgik det klart og tydeligt af kommunens skriftlige tilbagemelding, hvad der lå til grund for afgørelsen? Af resultatet fremgår det, at kommunen er god til at gøre det tydeligt og klart for sagens parter, hvad der ligger til grund for afgørelsen. Endnu engang fremstår kommunens kontakt med borgere og virksomheder således som eksemplarisk. Disse resultater lever fuldt op til alle anbefalede hoved- og delmålsætninger. 87% er enten meget tilfredse (82%) eller tilfredse (5%). 6% er hverken enige eller uenige. Blot 2% er utilfredse () eller meget utilfredse (). 195 respondenter 82% 5% 6% 5% Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

15 Det er min oplevelse, at de indskærpelser og afgørelser i øvrigt som Aarhus Kommune giver er i overensstemmelse med gældende lovgivning Det er langt de fleste respondenters opfattelse, at indskærpelser og afgørelser er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Det er dog værd at bemærke, at der er relativt mange der svarer ved ikke på dette spørgsmål. Hvis man ser bort fra disse og dermed kun ser på svarene fra de respondenter der har taget aktiv stilling til spørgsmålet, opnås en samlet tilfredshedsandel på 93%, hvor 14% er enige og 79% er meget enige. Resultaterne lever dog fuldt ud op til målsætningerne, uanset om man inkluderer ved ikke -svarene eller ej. Den høje andel af ved ikke svar skyldes formentlig, at det kan være svært for almindelige borgere/virksomheder at sætte sig grundigt nok ind i lovgivningen til at kunne vurdere, om afgørelser og indskærpelser truffet på baggrund af lovgivningen er i overensstemmelse med denne. 208 respondenter (alle svar inklusiv ved ikke ) 69% 13% 4% 2% 13% 182 respondenter (alle svar eksklusiv ved ikke ) 79% 14% 4% 2% 0% Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

16 Det er min oplevelse, at de indskærpelser og afgørelser i øvrigt som Aarhus Kommune giver er rimelige og fornuftige Der opnås en samlet tilfredshedsandel på 80% tilfredse/meget tilfredse, hvilket lige akkurat opfylder hovedmålsætningen om 80% tilfredse/meget tilfredse. Det er dog værd at bide mærke i det meget høje antal meget tilfredse (70%). Det er således de fleste respondenters oplevelse, at indskærpelser og afgørelser i øvrigt er rimelige og fornuftige. 80% er enten helt enige (70%) eller overvejende enige (10%).. 8% er dog hverken enig eller uenig i dette, mens 6% er enten overvejende uenig (2%) eller helt uenig (4%). 208 respondenter 70% 10% 8% 2% 4% 6% Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

17 Hvad har været positivt i den kontakt du har haft med Aarhus Kommune? Kun 8 % af respondenter angiver at der intet positivt var i kontakten med Aarhus Kommune, hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende. Det ses endvidere, at de fleste respondenter hæfter sig ved at kommunens medarbejdere var venlige og servicemindede, idet 55 % angiver dette som svar. Hvad der også er interessant er, at blot 16 % hæfter sig ved at kommunens medarbejdere var fagligt kompetente, på trods af at langt de fleste mente at disse rent faktisk var fagligt kompetente. Ydermere hæfter kun 16% sig ved at der var en hurtig sagsbehandling. Dette tyder således på, at noget af det som borgere og virksomheder hæfter sig mest ved, er kontakten med medarbejderne. Fremstår denne positiv, smitter det af på det overordnede indtryk af processen. Det er således vigtigt at bevare fokus på den positive dialog mellem kommunen og borgerne. 264 respondenter Venlige/servicemindede medarbejdere Fagligt kompetente medarbejdere Hurtig sagsbehandling God mundtlig kommunikation Medarbejderne overholder aftalerne Fik medhold God forståelse for branchen/virksomhedstypen Gode råd/brugbar information God skriftlig kommunikation Generelt rart at blive tjekket og få at vide at tingene er i orden Godt med vejledning og information, der går ud over det rent lovgivningsmæssige Intet positivt Besvarelser under udeladt Ved ikke Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3% 3% 3% 6% 6% 8% 8% 16% 16% 55% Rottebekæmpelse 2010

18 Hvad har været negativt i den kontakt du har haft med Aarhus Kommune? 3 ud af 4 respondenter mener ikke, at der har været noget negativt i kontakten med Aarhus Kommune. Dette er det absolut mest væsentlige resultat, og vidner om en sagsbehandling som borgere og virksomheder finder imødekommende, kompetent og fornuftig. Det eneste kritikpunkt er, at 5 % mener, at sagsbehandlingstiden har været negativ. Dette stemmer overens med de tidligere resultater der viser, at 1 var utilfredse/meget utilfredse med sagsbehandlingstiden. Det er således væsentligt at have fokus på at sagsbehandlingstiderne ikke bliver for lange, og endvidere sørge for at informere grundigt om årsager til eventuelle forsinkelser. 212 respondenter Langsom sagsbehandling Manglende faglighed hos medarbejderne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7 2% 5% Fik ikke medhold Dårlig mundtlig kommunikation Ikke venlige/servicemindede medarbejdere Dårlig forståelse for branchen/virksomhedstypen 2% Intet negativt 73% Ved ikke Andet 16% Besvarelser under udeladt

19 Var der noget du savnede i den information du kunne få fra kommunen inden sagen begyndte? Overordnet set svarer langt de fleste respondenter (72%), at de ikke savnede noget i den information de fik fra kommunen inden sagen begyndte. Der er således meget høj tilfredshed med den information der bliver givet fra kommunens side inden sagen begynder. 5% savnede dog en mere generel information om forløbet, og 2% angiver at de savnede mere information om sagsbehandlingstiden. 191 respondenter Mere generel information om forløbet Mere information om sagsbehandlingstiden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7 2% 5% Rottebekæmpelse 2010 Mere information om, hvad jeg kan gøre inden besøget Mere information om betaling Mere information om konsekvenser ved tilsynet Andet 6% Ved ikke 16% Nej 72%

20 Aarhus Kommune har en hjemmeside. Har du besøgt denne hjemmeside for at finde information? Der er godt grundlag for at kunne udbrede kendskabet til Aarhus Kommunes hjemmesider og mulighederne på disse idet kun 19% af de adspurgt har besøgt hjemmesiderne. Der er således et vist potentiale i at få flere til at søge information om tilsyn og rottebekæmpelse på hjemmesiden, frem for at henvende sig telefonisk eller skriftligt til kommunen. Der er således et muligt grundlagt for besparelse af ressourcer ved at udbrede kendskabet til kommunens digitale løsninger om f.eks. anmeldelse af rotter online. 156 respondenter 19% Rottebekæmpelse Ja Nej Ved ikke

21 Er du generelt tilfreds eller utilfreds med Aarhus Kommunes hjemmesides indhold? Hver anden respondent er meget tilfreds med hjemmesidens indhold, men samtidig er hver fjerde utilfreds/meget utilfreds. Der er således grundlag for forbedring af hjemmesidens indhold, hvilket må forventes at kunne få flere til at benytte sig af de digitale løsninger, når borgere og virksomheder finder ud af, hvilke informationer og selvbetjeningsmuligheder der findes online. Blandt de respondenter der har besøgt Aarhus Kommunes hjemmeside, er der en samlet tilfredshed på 69%, hvoraf 52% er meget tilfredse og 17% er tilfredse. 3% er hverken tilfreds eller utilfreds. 24% er utilfreds (17%) eller meget utilfreds (7%). 29 respondenter 52% 17% 3% 17% 7% 3% Rottebekæmpelse % Meget tilfreds Tilfreds 80% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har besøgt hjemmeside, men ikke orienteret mig om tilsyn Ved ikke

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter NOTAT Sagsbehandler: LON Journal-nummer: 201200592 Dato: 2. august 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Der er i alt knapt 200 svar, og heraf er ca. 160 fra advokater, anklagere og lægdommere. Antallet af svar på de enkelte spørgsmål er varierende

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Brugerundersøgelse for registranter 017 Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Gennemført i samarbejde med RelationMonitor april-maj 017 Hvis du har spørgsmål til rapporten eller undersøgelsen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivet, december 2016 Indholdsfortegnelse Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Hillerød

Resultatoversigt for Retten i Hillerød Resultatoversigt for Retten i Hillerød BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A INDHOLDSFORTEGNELSE 02 09 13 16 18 21 24 26 BAGGRUND OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER REGISTRATORERNES BAGGRUND OG UDVIKLING I TILFREDSHED SAMMENLIGNING

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Fire af spørgsmålene omhandler enighed i en række udsagn.

Fire af spørgsmålene omhandler enighed i en række udsagn. Navn på tiltag Sociale Forhold og Beskæftigelse Koordinerende sagsbehandler (Borgervejlederen) Erfaringsopsamling Erfaringsopsamling fra Beskæftigelsesforvaltningen Til vurdering af tiltagets succes er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere