Artikel til Vejforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til Vejforum 2004-12-01"

Transkript

1 Artikel til Vejforum Preben H. Rosenberg, Ingeniør, Projektleder Respekt for fart Vejle Amt. Respekt for fart er et kursustilbud rettet mod 18-24årige bilister, som er stærkt overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. 250 Personskader i Vejle Amt : Antal personer Alvorligt tilskadekomne Dræbte Alder Kurset har primært et færdselssikkerhedsmæsigt sigte, og evalueringerne viser, at det virker efter hensigten: De unge får respekt for fart Samtidig kan de unge bilejere få en billigere bilforsikring. Gennem ALKA forsikring opnås typisk en årlig besparelse på kr. Kursusprisen er kr. Kurset er én aktiv dag og afvikles en hel dag - lørdag eller søndag - på den nu nedlagte Flyveplads Vandel ved Billund. Deltagerne fordeles i grupper, som roterer mellem tre moduler, der sammen giver en totaloplevelse af og giver indsigt i hændelsesforløb og konsekvenser af handlinger, der kan føre til en trafikulykke. Kursusforløb Modul I består af kørselsforsøg med 110 km/t på bane instrueret af kørelærere. Deltagerne skal bl.a. på signal fra en lyspil undvige til højre eller venstre. Forsøgene gennemkøres først uden læs - derefter med læs. Modul II foregår i tæt dialog med politi og ambulancelægehold, som viser billeder fra nogle af de ulykker, de oplever. Deltagerne har ofte kendskab til de lokale historier.

2 Modul III er en introduktion til førstehjælp og livet efter ulykken, hvor en trafikinformatør fortæller om sin ulykke og om livet som handicappet. Baggrund Hvert år bliver ca. 50 mennesker dræbt og 700 kommer til skade alene i Vejle Amt. En tredjedel af trafikuheldene har uerfarne førere mellem 18 og 24 år bag rattet især unge mænd. I første halvdel af 1996 mistede 12 unge livet i trafikken i Vejle Amt. Samme antal, som normalt dræbes på et helt år. Det blev for meget for ambulancelægeholdet Anna og Lars Bak Nielsen fra Gadbjerg. Derfor henvendte de sig i frustration til Vejle Amts forebyggelsessekretariat, som nedsatte en tværgående arbejdsgruppe med en bred faglig sammensætning. Arbejdsgruppens nuværende sammensætning: Ambulancelæge Lars Bak Nielsen Ambulancelægeassistent Anna Bak Nielsen Politiassistent Johan Stick Andersen Politiassistent Stig Svendsen Kørelærer Michael Lønbæk Kørelærer Kim Ahrensberg Førstehjælpinstruktør Eigil Elmerdahl Trafikinformatør René Duus Jensen Afdelingschef, forsikring Jørgen Knudsen Ingeniør Preben H. Rosenberg Arbejdsgruppen opstillede en hypotese for årsagerne til, at de unge i trafikken er en meget udsat gruppe: - unge har svært ved at aflæse trafikken - de har svært ved at håndtere et køretøj ved høj hastighed - køreundervisningen foregår ved relativ lav hastighed i byområde eller bane - de mangler erfaring /træning i kritiske situationer. Gruppen opstillede følgende målsætning: at skabe bedre bilister gennem: - øget risikobevidsthed - øget ansvarsbevidsthed - at påvirke i retning af forbedret køreundervisning for: - derigennem at nå hovedformålet: at spare trafikulykker. Strategien for at nå målet blev herefter opstillet: - at skabe realistiske situationer under trygge forhold - give de unge en erkendelsesoplevelse af, at de mangler rutine til at køre med høj hastighed - give de unge indblik i konsekvenserne af et ulykkesforløb.

3 Arbejdsgruppen opstillede på det grundlag de tre ligeværdige moduler, som beskrevet ovenfor. Med få tilpasninger er modulerne identiske med opbygning og indhold, som de afvikles i dag. Allerede ved det første kursus i 1997 blev de unge udsat for holdningsbearbejdelse fra de forskellige instruktører samt praktiske øvelser på banen. Ca. 180 unge deltog i forsøget, som de gav en positiv modtagelse. Forsøget blev evalueret og erfaringerne samlet i rapporten Det ku ha været en barnevogn. I 2001 blev kurserne tilbudt til de unge igen. Denne gang med forsikringsselskabet ALKA som sponsor og med en billig bilforsikring som gulerod til de unge. Siden er Respekt for fart kurset blevet afviklet 16 gange med i alt ca deltagere. I 2003 blev Respekt for fart åbnet for deltagere fra hele landet. Flere aktører på banen Færdselssikkerhedskommissionen lægger i sin handlingsplan vægt på, at der kommer flere aktører på banen i forbindelse med at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Mulige aktører i Respekt for Fart: Stat. Amter. Kommuner. Erhverv: forsikring. sponsorer... lærepladser Forældre. De unge.. Bortset fra Staten, er alle aktører repræsenteret i Respekt for fart. Statens engagement har endnu begrænset sig til rosende ord. Der er indtil nu indgået aftaler med Ringkjøbing og Viborg amter, Give, Skive, Tørring-Uldum og Kolding kommuner om at yde tilskud til deltagergebyret. Toyota i Vejle sender mekanikerlærlinge på kursus ligesom AL-Bank i Fredericia har ydet tilskud til kurset. Foldere om Respekt for Fart er tilgængelig på landets politistationer. Forskringsbranchens engagement i konceptet i form af f.eks. billigere forsikringspræmier er et vigtigt signal for at opnå en optimal sikkerhedsmæssig gevinst Evalueringer Den første evaluering fra 1997 blev udført af Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt. Allerede dengang pegede deltagerne på, at kurset bør være obligatorisk ved erhvervelse af kørekort. Hvert kursusforløb bliver løbende evalueret. Spørgsmål til deltagerne om deres egen rolle i trafikken både før og efter kurset skal på sigt belyse effekten. Kurset i maj 2001 viste f.eks. at 70 pct. af deltagerne mente, at kurset vil påvirke deres kørsel fremover. Næsten alle deltagerne er overraskede over, hvor meget læs på bilen betyder for køreegenskaberne.

4 Danmarks TransportForskning har stået for evalueringen af tre kurser i efteråret 2001 og foråret Resultatet er sammenfattet i et evalueringsnotat august 2002, som kan ses på 206 respondenter ligger til grund for notatet, som bl.a. fortæller, at kurset rammer en relevant gruppe af unge bilister, og at deltagerne efter kurset er blevet klart mere bevidste om den risiko, der ligger i at køre stærkt. På kort sigt har kurset altså en effekt for deltagerne - om kurset kan holde de unge ude af ulykkesstatistikken vil dog først kunne aflæses senere. Vide m ere om uheldskonsekvenser Blive bedre/m ere sikker bilist Læ re om hastighedsrisiko Opnå billigere forsikring Læ re at undgå farlige situationer Kurset lyder sjovt Vilud og køre stæ rkt Blive bedre tilat køre stæ rkt Før kurset Efter kurset Procent Sammenligning af deltagernes begrundelse for at deltage og deres faktiske udbytte af kursusdagen. Procentangivelsen viser hvor mange pct. af deltagerne der svaret "ja" til det pågældende spørgsmål hhv. før og efter. Forsikringsselskabet ALKA har evalueret på de deltagere, der efter kurset har tegnet forsikring i selskabet. Unge bilister koster i gennemsnit 120 kroner, hver gang de betaler 100 kroner i forsikring. Respekt for fart deltagerne får samme forsikring for kun 32 kroner til gengæld er der kun udbetalt 22 kroner. I alt har ALKA 80 % færre skadeudgifter på deltagerne i forhold til andre i samme aldersgruppe. I alt årige årige Alle ekskl årige Tilskadde I alt fald % Dræbte Tilska- I alt fald Dræ 1993 bte SUM Landstal: Tabellen viser antal af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Vejle Amt øverste del og landstallene nederst i tabellen. Fra Danmarks Transportforskning forventes primo 2005 yderligere evalueringer byggende på ca respondenter, ligesom resultatet af fokusgruppeinterviews forventes at foreligge. Af økonomiske årsager resterer dog stadig en langsigtet evaluering, hvor deltagere, der indtil dato har været igennem kurset kontaktes for senere erfaringer.

5 Fremdrift.. Målet er fortsat at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, og de foreløbige evalueringer har vist, at Respekt for fart har en effekt i forhold til målgruppen. De positive tilbagemeldinger fra både deltagere, samarbejdspartnere og kunder fra andre dele af landet tyder på, at konceptet har en fremtid også udenfor Vejle Amt. Mange deltagere har foreslået, at kurset bliver obligatorisk i forbindelse med erhvervelsen af kørekort. Under alle omstændigheder vil et landsdækkende tilbud være et godt supplement til forebyggelse af trafikuheld enten som en del af kørekortet og/eller som et tilbud fra forsikringsselskaber. Det koster noget Et arrangement som Respekt for fart er naturligvis ikke gratis at afvikle. Den fulde pris per deltager er 3400 kroner. Som nævnt ovenfor yder flere amter, kommuner og private aktører tilskud til kurserne. En opdateret liste over størrelse og antal tilskud findes på men alle vinder Med forebyggelse for øje er der penge at spare, hver gang et trafikuheld bliver undgået. Alene de direkte økonomiske udgifter fra de offentlige kasser til trafikofre udgør på landsplan ca. 2 mia. kr. pr. år. I en endelig driftsfase vil de årlige omkostninger for Respekt for fart ligge på mio. kr. ALKA har beregnet, at der årligt vil kunne opnås en samfundsmæssig besparelse på op mod 2 mia. kr. Den unge bilist vil kunne forrente kursusgebyret med 500% allerede første år. Og forsikringsselskaberne vil spare på skadeudgifterne. Den væsentligste forudsætning for succes er dog at projektet snarest placeres i statsligt regi også i lyset af strukturreformen. Hvor finder du Respekt for fart Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Preben H. Rosenberg på tlf , e-post: Adresse: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle På hjemmesiden finder du flere oplysninger, seneste nyt og mulighed for tilmelding til nye kurser. Projekttelefon Førstkommende Respekt for fart kursus afvikles 9. og 10. april 2005.

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere