Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Om beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsespolitiske udfordringer Målgrupperne i Jobcenter Vallensbæk Udviklingen i ledigheden. Arbejdskraftreserven Unge De svage grupper herunder borgere på permanente offentlige forsørgelsesydelser Borgere med ikke vestlig baggrund. 2.2 Opmærksomhedspunkter fra Resultatrevisionen Strategi og mål for den borgerrettede indsats 4. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 5. Strategi og mål for at inddrage andre aktører. 6. Budget.. 7. Oversigt over mål.. 2

3 Indledning afventer 2. udgave 3

4 Om beskæftigelsesplanen 2011 Beskæftigelsesplanen for 2011 følger den skabelon som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet. Beskæftigelsesplanen skal indeholde: 1) Beskæftigelsesministeren mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4) Strategi og mål for at inddrage andre aktører 5) Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunen skal opstille konkrete niveaumål for de områder ministeren har valgt og kan opstille yderligere mål baseret på lokale forhold. Kommuner der har indgået forpligtende samarbejde skal opstille mål for det samlede jobcenter og de involverede kommuner. Der er således opstillet mål for Jobcenter Vallensbæk, Ishøj kommune og Vallensbæk kommune. 4

5 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har for 2011 udmeldt 4 mål. Målene tager udgangspunkt i den aktuelle beskæftigelsessituation, hvor det gælder om at imødegå stigningen i ledigheden med en aktiv indsats i jobcentrene samt sørge for at de svage ledige ikke forbliver eller ender på permanent offentlig forsørgelse. To af målene er nye i forhold til De nye mål er at antallet af borgere på permanente ydelser skal begrænses og at antallet af ledige med ikkevestlig baggrund skal begrænses. De mål der fortsætter er begrænsning af ledige i arbejdskraftreserven og antallet af unge på forsørgelse 1. Fælles for målene er en udvidelse af målgrupperne således at alle jobcenterets målgrupper er omfattet i et vist omfang. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011 er: Indsatsområde 1 Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Indsatsområde 2 Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Indsatsområde 3 Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Indsatsområde 4 Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Mål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrer og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 1 Til de to sidste mål er opgørelsesmetoderne ændret hvilket betyder at tallene bliver større end de foregående år. På landsplan betyder det at antallet, der udgør arbejdskraftreserven stiger fra 42 pct. til 63 pct. da deltidsledige tælles med, lige som det nu kræver 4 uger uden offentlig forsørgelse at udgå af statistikken og ikke som nu bare én dag. I ungemålet indgår nu alle unge på offentlig forsørgelse og ikke som tidligere kun a-dagpenge-, kontant/starthjælp- og introduktionsydelsesmodtagere. Det betyder en stigning i antallet på godt 42 pct. 5

6 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vallensbæk og Ishøj kommuner 2 Den stigende afmatning på arbejdsmarkedet der begyndte i sommer 2008 forudses at fortsætte i 2010, hvor beskæftigelsen fortsat vil falde og ledigheden stige. Stigningen i ledighed forventes først at aftage i løbet af Herefter forventes ledighedsniveauet at stagnere. Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland forudser at ledigheden i 4. kvartal 2010 sammenlignet med forrige år, vil stige med 36 % og beskæftigelsen vil falde med 2,3 %. Afmatningen der startede med faldende beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren og industrien, forudses nu at have bredt sig til den private sektor. Afmatningen på serviceområdet har ført til at ledigheden nu ikke kun rammer de unge og mændene, men det kommende år rammes samtlige aldersgrupper af ledighedsstigningen. Det er især det ufaglærte arbejdsmarked der er under pres og en stor del af borgerne i Ishøj er beskæftiget i disse brancher. Det er brancher som ofte er kendetegnet ved en høj udskiftning i arbejdskraften og det er tidligere set at i nedgangstider overtages en del af det ufaglærte arbejde af faguddannet arbejdskraft den såkaldte gøgeungeeffekt. Det ser ligeledes ud til at også den offentlige sektor kan rammes af besparelser, som kan have indflydelse på beskæftigelsessituationen. Beskæftigelsesregionen forventer dog at der fortsat vil være mange jobåbninger trods stigende ledighed og indsatsen for de ledige skal rettes mod de åbninger, som der fortsat er. Den stigende ledighed medfører at arbejdskraftreserven er blevet markant større. Som noget nyt kan det fremover forventes at kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, påvirkes af de ændrede konjunkturer. Beskæftigelsesregionen vurderer at der for denne gruppe vil være en nedgang i jobmuligheder. Trods lavkonjunkturen forventes der fortsat mangel på arbejdskraft inden for visse fag og brancher. Særligt fremhæves social og sundhedsområdet. 2 Dette afsnit bygger dels på Beskæftigelsesregionens analyser om arbejdsmarkedet i Hovedstaden & Sjælland og statistik om arbejdsmarkedet i Ishøj og Vallensbæk. 6

7 Ishøj Kommune Arbejdsmarkedsbalancen for Ishøj peger på at der i de kommende år fra 2010 til 2011 sker et lille fald i den arbejdsduelige befolkning og i beskæftigede. I arbejdsstyrken forventes en mindre stigning mens ledigheden forventes at stige med 45 %. Til gengæld forventes det at antallet af borgere uden for arbejdsstyrken vil falde med 4 %. Erhvervsfrekvensen forventes at stige med 1 %. Arbejdsmarkedsbalancen for Ishøj Kommune Antal Udvikling i procent Antal prognose Udvikling i procent Arbejdsmarkedsbalance år for Vallensbæk Kommune Januar 2008 Januar Januar 2010 Januar Befolkning % ,87% Arbejdsstyrken ,16% ,18% Beskæftigede ,74% ,64% Ledige ,76% ,91% Uden for arbejdsstyrken ,00% ,43% Erhvervsfrekvens 77,60% 78,50% 73,33% 79,37% Kilde: Danmarks Statistik, Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik RAS1, RAS207, Folketal BEF1A, BEF1A07 ( ) Prognose: Danmarks Statistik, Befolkningsprognose PROG1, ( ), AUF01, AUF02, DREAM (2008), Finansministeriet ( ) samt egne beregninger. I de rapporter Jobcenteret fik udarbejdet af konsulentfirmaet Mploy i 2008 er det tydeligt, at rammevilkårene i Ishøj afviger en del fra sammenlignelige kommuner på Vestegnen, hvilket slår igennem på antallet af ledige. Undersøgelsen viser, at den høje ledighed i Ishøj blandt a-dagpengemodtagerne især kan henføres til, at der bor en højere andel af borgere med ikke-vestlig oprindelse i Ishøj end i de andre Vestegnskommuner. Ledigheden for de ikke-vestlige borgere er ikke højere i Ishøj end andre steder det er på niveau. Der er bare flere i målgruppen. Samtidig er uddannelsesniveauet lavere end i de andre kommuner på Vestegnen, og derfor er det hovedsageligt jobs på det ikke-faglærte arbejdsmarked, der arbejdes i og søges efter. Det ikke-faglærte arbejdsmarked er præget af en høj arbejdskraft-omsætning og hyppige jobskift. Der er derfor usædvanlig mange korte ledighedsperioder. Det lave uddannelsesniveau har ligeledes stor betydning på ungeområdet hvor færre unge får og har tradition for en ungdomsuddannelse. Blandt borgerne i Ishøj er der en høj erhvervsdeltagelse højere end i de andre kommuner og på niveau med Østsjælland. Den høje erhvervsdeltagelse betyder, at flere borgere er tæt på arbejdsmarkedet. Samtidig betyder den høje erhvervsdeltagelse paradoksalt at der er højere a-dagpengeledighed. Det skyldes de mange skift mellem job og ledighed, som gør sig gældende inden for de ikke-faglærte områder, hvor mange af borgerne i Ishøj arbejder. De ikke-vestlige mænd har samme erhvervsfrekvens som danske mænd, mens kvindernes er lavere. 7

8 Undersøgelsen viste også at der er flere borgere, der har optjent dagpengeret i Ishøj end i sammenligningskommunerne. Demografien i Ishøj betyder således alt andet lige flere a-dagpengemodtagere. Vallensbæk Kommune Arbejdsmarkedsbalancen for Vallensbæk peger på at der fra 2008 til 2009 er sket en mindre stigning i den arbejdsduelige befolkning, mens der mod 2011 sker et lille fald igen. Arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede forventes også at falde. Til gengæld forventes det at ledigheden vil stige med 6 %. Borgere uden for arbejdsstyrken vil falde med 7 %. Erhvervsfrekvensen forventes at stige med omkring 1,5 %. Arbejdsmarkedsbalancen for Vallensbæk Kommune Antal Udvikling i procent Antal prognose Udvikling i procent Arbejdsmarkedsbalance år for Vallensbæk Kommune Januar 2008 Januar Januar 2010 Januar Befolkning ,01% ,62% Arbejdsstyrken ,04% ,41% Beskæftigede ,46% ,62% Ledige ,83% ,70% Uden for arbejdsstyrken ,48% ,68% Erhvervsfrekvens 83,91% 83,04% 83,27% 84,30% Kilde: Danmarks Statistik, Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik RAS1, RAS207, Folketal BEF1A, BEF1A07 ( ) Prognose: Danmarks Statistik, Befolkningsprognose PROG1, ( ), AUF01, AUF02, DREAM (2008), Finansministeriet ( ) samt egne beregninger Den seneste udvikling på arbejdsmarkedet har ændret beskæftigelsessituationen markant i Vallensbæk. Udbygningen af Vallensbæk kommune med en befolkningstilvækst på ca. 5 % fra 2008 til 2009 har vist sig at have indflydelse på antallet af ledige og sygemeldte. De nye boligområder har medført en ny sammensætning af befolkningsgrupperne. Der er nu flere ledige i alle målgrupper. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken i Vallensbæk er højere end i Ishøj. Der er især mange faglærte i Vallensbæk. I ungegruppen får størstedelen en ungdomsuddannelse. Med disse rammevilkår kan der fremhæves følgende hovedudfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj-Vallensbæk i de kommende år: Begrænsning af arbejdskraftreserven: Ledige med over tre måneders sammenhængende ledighed skal hurtigt tilbage i job. Dette kan afhjælpes ved at synliggøre arbejdskraften overfor virksomhederne og ligeledes skal ledige jobs synliggøres for de ledige. Der er behov for fokus på paradoksområder, det vil sige de områder med mangel på arbejdskraft og samtidig mange ledige. Kompetencegivende opkvalificering af ikke-faglærte kan med fordel anvendes med henblik på at jobs indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Ishøj-Vallensbæk vil have særlig fokus på unge og ikke faglærte som bærer en stor del af stigningen. 8

9 Afhjælpning af flaskehalse på det lokale arbejdsmarked: Aktuelt er der flaksehalsproblemer på en række områder i hovedstadsområdet, bl.a. indenfor socialog sundhed, hotel- og restaurant, bygge- og anlæg, m.m. landbrug, gartneri, rengøring mv. Manglen er dog reduceret betydeligt i 2009, som følge af den forringede beskæftigelsessituation da virksomhederne i betydelig mindre grad har oplevet problemer med at rekruttere arbejdskraft. Udfordringen i 2011 bliver at medvirke til at forebygge og afhjælpe flaskehalse på det lokale arbejdsmarked f.eks. via voksenlærlingeordninger og løntilskud. Øge erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for personer af ikke vestlig oprindelse: Andelen af personer af ikke-vestlig herkomst i den erhvervsaktive befolkning i Ishøj-Vallensbæk udgør 20 %, hvilket ligger langt over landsgennemsnittet. Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for de ikke-vestlige borgere er relativ stor sammenlignet med ikke vestlige andre steder men der er fortsat langt op til niveauet for de etniske danskere. Disse består især af personer med tyrkisk og pakistansk herkomst. Der ligger en udfordring at hæve erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for personer med ikke-vestlig baggrund yderligere og dermed udvide arbejdsstyrken. Opkvalificeringsudfordringen: Der stilles stigende krav til arbejdskraftens uddannelsesmæssige og personlige kompetencer. De virksomheder som i øjeblikket er hårdest ramt beskæftiger oftest ufaglært arbejdskraft. En relativ lille andel af den erhvervsaktive befolkning i Ishøj-Vallensbæk har en videregående uddannelse, hvorimod en relativ stor andel af befolkningen (især i Ishøj kommune) er uden kompetencegivende uddannelse. Sammenholdt med dette er uddannelsesniveauet relativt højt hos de aldersgrupper der de kommende år forlader arbejdsmarkedet. Det bliver derfor en udfordring inden for beskæftigelseslovens rammer at understøtte erstatning af de kompetencer, der forlader arbejdsmarkedet på grund af alder samt opkvalificere en del af jobcenterets målgrupper. Udvidelse af arbejdsstyrken: Som følge af den demografiske udvikling vil arbejdsstyrken indenfor de næste 10 år falde i Ishøj-Vallensbæk med 1500 personer, som svarer til knap 10 %. Set i lyset af den nuværende stigende ledighed på arbejdsmarkedet, må denne ikke resultere i at de svage ledige parkeres på permanent offentlig forsørgelse og dermed kommer til at stå uden for arbejdsstyrken. Erhvervsdeltagelsen blandt borgerne i Vallensbæk kommune er relativ høj men derimod relativt lavt i Ishøj kommune. Der kan være et beskæftigelsespotentiale i de personer der står udenfor arbejdsmarkedet som førtidspensionister. I de kommende år vil en af de helt store udfordringer for beskæftigelsesindsatsen være at holde fokus på at udvide arbejdsstyrken med borgere, der i dag står udenfor arbejdsstyrken. 9

10 Udfordringerne og målgrupperne i Jobcenter Vallensbæk 3 Udviklingen i ledigheden I marts 2010 var der i alt 939 arbejdsmarkedsparate ledige fuldtidspersoner i Vallensbæk og Ishøj kommuner. Det svarer til en samlet ledighed på 5,3 % som er betydelig over niveauet for Østdanmark, hvor ledigheden i februar 2010 var på 4,3 %. Som en effekt af den økonomiske krise har der været en stigning i ledigheden for forsikrede og ikke-forsikrede i både Vallensbæk og Ishøj fra marts 2009 til marts I Vallensbæk er ledigheden steget med 34 % og i Ishøj er ledigheden steget med 24 %. Udsigten til en stadig stigningen i ledigheden kommer til at påvirke udviklingen i alle ministermålene. Jobcenterets indsats skal medvirke til at begrænse stigningen og den effektive beskæftigelsesindsats skal sikre at ledige i Ishøj og Vallensbæk får den fornødne bistand til at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcenterets samlede målgruppe er fra marts 2009 til marts 2010 steget med 19 % og den betydelige stigning har været blandt dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Inden for samme periode er ledigheden steget med 47,4 %, som er en anelse over niveauet for Østdanmark som er steget med 43, 8 %. Stigningen i ledigheden i Vallensbæk er både sket for kontanthjælpsmodtagere (48,9%) og dagpengemodtagere (42,9%). Blandt mændene er stigningen i antallet af dagpengemodtagere størst (61,7%), mens det hos kvinderne er antallet kontanthjælpsmodtagere der er steget mest (39,7%). Ledighedsstigningen har været størst for personer over 40 år, denne tendens gælder især for mænd over 40 år. Denne udvikling følger tendensen i resten af Østdanmark, hvor ledighedsstigningen især ses blandt de ældre aldersgrupper og hvor de store stigninger i ledigheden for unge under 30 er aftaget. De forsikrede ledige udgør 5,7 % i marts 2010 i Vallensbæk. Af disse er ledige fra 3F s A- kasse den største gruppe, med en ledighed på 12,2% og i Ishøj kommune er ledigheden for 3F på 13,6%. Udviklingen i ledighed for 3F i Vallensbæk har dog været relativt afdæmpet det sidste år med en stigning på 19,8 %. Det er dog fortsat blandt de yngre i aldersgruppen år, der er den højeste ledighed i Vallensbæk. For begge køn er der i aldersgruppen år en markant overledighed på 7,6 %. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er i 2009 fortsat steget for både forsikrede og ikke-forsikrede i Ishøj og Vallensbæk. I december 2009 var der i alt 243 i arbejdskraftreserven i Vallensbæk og 719 i Ishøj. Samlet udgør arbejdskraftreserven i Vallensbæk/Ishøj en i sammenligning med Østdanmark en relativ høj andel af den samlede arbejdsstyrke. Det gælder især for dagpengemodtagere. 3 Fra Resultater af beskæftigelsesindsatsen, 1. statusnotat, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Og fra Aktiveringsstrategi 2010 for Kontanthjælpsmodtagere, A-dagpengemodtagere, Sygedagpengemodtagere - En strategi for at imødekomme den stigende ledighed, en stadig strammere styring af økonomien og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i de kommende år. 10

11 I Vallensbæk og Ishøj kommune udgør andelen af ikke-vestlige borgere 25 %. Personer med ikke-vestlig oprindelse er overrepræsenteret da de udgør 46,5 % af arbejdskraftreserven. Udvikling i ministermål 1 begrænsning i arbejdskraftreserven nov nov Antal Nov. - Nov Udvikling nov-08 til nov-09 Vallensbæk/Ishøj Østdanmark Andel af samlede arbejdsstyrke (nov-09) Vallensbæk/Ishøj Østdanmark Arbejdskraftreserven ,9 % 81,7 % (96,3 %) 5,1 % 3,6 % (3,2 %) - heraf dagpengemodtagere ,9 % 108 % (125 %) 3,8 % 2,5 % (2,3 %) - svag ledighedsudvikling % 56,2 % (65,3 %) 0,4 % 0,3 % (0,3 %) - moderat ledighedsudvikling % 113 % (130,3%) 2,5 % 1,5 % (1,4 %) - mere udtalt ledighedsudvikling % 126,7 % (146 %) 1,0 % 0,7 % (0,7 %) - heraf kontanthjælpsmodtagere ,8 % 43,2 % (50,1 %) 1,3 % 1,2 % (0,9 %) Hvis man ser på stigningen i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere i perioden november 2008 til november 2009 har den været markant større end i Østdanmark. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er i perioden nov nov steget meget mere (87,8 %) end i Østdanmark (43,2 %). Udviklingen for dagpengemodtagere (83,9 %) har til gengæld ligget markant under udviklingen i Østdanmark (108 %). I marts 2010 er Jobcenterets samlede lokale mål for arbejdskraftreserven i 2010 allerede overskredet. Målet er 610 i arbejdskraftreserven, mens marts tallene viser 702. Prognoserne har vist sig ikke at holde stik. Ifølge beskæftigelsesregionens prognoser vil arbejdskraftreserven stige i Østdanmark med 10,4 % fra december 2009 til Stigningen i arbejdskraftreserven forventes at være forskellig for a-kasserne, afhængig af hvilke brancher, der er mest udsatte i konjunkturskiftet. Blandt a-kasser med den højeste forventede ledighedsstigning er bl.a. Frie Funktionærer, Funktionærer og Servicefagene, HK og Danske Lønmodtagere. Andelen af den samlede arbejdsstyrke med mere udtalt ledighedsudvikling udgør 1 % i Vallensbæk/Ishøj mod 0,7 % i Østdanmark. Også i brancher/akasser med moderat ledighed ligger andelen i Vallensbæk/Ishøj med 2,5 % over Østdanmarks 1,5 %. Andelen af den samlede arbejdsstyrke med svag ledighedsudvikling ligger på niveau med Østdanmarks. Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har allerede haft en udvikling i arbejdskraftreserven, som ligger over Østdanmarks. Med det højere udgangspunkt forventer Beskæftigelsesregionen ikke at stigningen i ledigheden i Vallensbæk/Ishøj fortsætter i samme grad. Til gengæld må det siges at Vallensbæk/Ishøj har en større andel af arbejdsstyrken i de områder der er berørt af moderat og mere udtalt ledighedsudvikling, uddannelsesniveauet i Ishøj er lavere end i de sammenlignelige jobcentre, lige som andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er højere. Dette er faktorer der taler for at jobcenterets målgrupper fortsat kan forvente at rammes af ledighed og have svært ved at få job indenfor 3 måneder så længe det er det ufaglærte arbejdsmarked, der er hårdest ramt af udviklingen. 11

12 Jobcenteret ønsker en ambitiøs målsætning på arbejdskraftreserven og følger Østdanmarks mål på en begrænset udvikling på 10,4 % fra 2009 til Eller Jobcenter ønsker en ambitiøs målsætning på arbejdskraftreserven og vil søge at begrænse udvikling til en max. stigning på 15 % fra 2009 til Eller Jobcenter ønsker en ambitiøs målsætning på arbejdskraftreserven og følger Østdanmarks mål om en begrænset udvikling på 10,4 % fra december 2010 til Måltallet justeres således når dec-tallet for 2010 er kendt. Personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger Ministermålet indrammer personer der modtager førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Antallet ydelsesmodtagere har været rimeligt konstant i Vallensbæk og Ishøj. I december 2009 var antallet 345 personer i Vallensbæk Kommune og 1229 personer i Ishøj Kommune. Det svarer til status quo respektive et fald med 1 %. Som en direkte demografisk effekt af at en stor del af borgerne, der modtager permanente forsørgelsesordninger er ved at gå på pension, og færre nye forventes at kommer ind, forventes antallet ikke at stige frem mod Andelen af befolkningen på førtidspension er en anelse lavere i Vallensbæk/Ishøj (5,8 %) end i Østdanmark (6,1 %). Det dækker over en forskel mellem kommunerne. Ishøj har en højere andel (7,6 %) på førtidspension, mens Vallensbæks andel er lavere (3,0 %). Dette er et udslag af den demografiske sammensætning i kommunerne. Antallet i fleksjob i Vallensbæk/Ishøj er steget mere (3,1 %) end det er tilfældet i Østdanmark (1,4 %). Til gengæld er andelen af befolkningen der modtager et fleksjob (0,9 %) lavere end Østdanmark (1,1 %). Dette gælder både Ishøj og Vallensbæk. Andelen af befolkningen på ledighedsydelse i Vallensbæk/Ishøj er på niveau med Østdanmark (0,3 %). Udviklingen i antallet på ledighedsydelse fra december 2008 til december 2009 har ligget 0,5 % under Østdanmark. I Ishøj er antallet kun steget 6,8 % mod 14,3 % i Østdanmark. I Vallensbæk er antallet steget fra 14 til 19 personer. De 5 personer dækker over en stigning på hele 35,7 %. Det Regionale Beskæftigelsesråd har besluttet at målet for borgere på permanente ydelser i Østdanmark indtil 2011 skal være status quo med antallet i december Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har sat mål ud fra dette. Unge på offentlig forsørgelse Ungeledigheden er steget under hele 2009 for alle grupper af unge i Vallensbæk og Ishøj. Stigningen ses især på antallet af kontanthjælpsmodtagere. Med den nye opgørelsesmetode, som dækker alle forsørgelsestyper var der er i december 2009 i alt 626 unge. Den største stigning det seneste år har været blandt de unge mænd. Fra marts 2009 til marts 2010 er antallet af unge mænd på overførselsindkomst steget med 37,4 % mens kvinder indenfor samme periode er steget med 17,8 %. 12

13 Tabel: Unge på overførselsindkomst opgjort på etnicitet, fordelt på ydelseskategori og køn- og udviklingen i forhold til året før Antallet i Ishøj var i december unge. Det er en stigning for Ishøj på 23 % mod Østdanmarks 27,2 %. På stort set alle forsørgelsesgrupper har Ishøj haft en mere gunstig udvikling end i Østdanmark med undtagelse af unge på førtidspension. Her er antallet steget med 7 personer fra 46 til 53 personer (15,2 %). Andelen af unge på offentlig forsørgelse er større i Ishøj (15,9 %) end i Østdanmark (11,1 %). Antallet i Vallensbæk er 120 unge. Stigningen i unge på forsørgelse har været på 41,2 % mod Østdanmarks 27,2 %. Stigningen ses især i gruppen af arbejdsmarkeds- og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er dog mindre i Vallensbæk (7,9 %) end i Østdanmark (11,1 %). Ifølge Beskæftigelsesregionens prognoser forventes antallet af unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark at stige med 6,3 % til Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har sat mål ud fra dette. Borgere med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Ministermålet Nydanskere på offentlig forsørgelse inkluder alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlig ydelse. I december 2009 var der i Jobcenter Vallensbæk/Ishøj personer. Det er en stigning siden 2008 på 20,7 %. I Østdanmark har den tilsvarende stigning kun været på 10,9 %. Til gengæld er andelen af nydanskere i befolkningen i Vallensbæk/Ishøj (25 %) markant højere end Østdanmark (10 %). For Ishøjs vedkommende er andelen af nydanskere i befolkningen 31 % og andelen af nydanskere på offentlig forsørgelse er 26,1 % - lidt under de 27,7 5 i Østdanmark. I december 2009 var der personer der modtog offentlig forsørgelse. Det er en stigning på 16,3 % siden Der er en højere andel af nydanskere der modtager a-dagpenge og sygedagpenge end i Østdanmark, men en mindre andel i kontanthjælps- og førtidspensionsgrupperne. I Vallensbæk er andelen af nydanskere i befolkningen (15 %) også højere end Østdanmark (10 %). Andelen der modtager offentlige ydelser er dog meget lavere (17,2 %) end Østdanmark (27,7 %). I december 2009 var der 233 personer i gruppen. Det er en stigning på 47,5 % siden Stigningen er størst i antallet af dagpengemodtagere, ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Andelen af alle nydanskere, der modtager A-dagpenge og sygedagpenge er højere end Østdanmark, men en mindre andel er i kontanthjælps- og førtidspensionsgrupperne. Beskæftigelsesregionens forudser i deres prognose en stigning i antallet af nydanskere på forsørgelse på 5,5 % i Østdanmark. Da både Vallensbæk og Ishøj har en højere andel af nydanskere i befolkningen har Jobcenteret ud fra beskæftigelsesregionens prognoser for de forskellige ydelseskategorier beregnet en lokal stigning på 8,2 %. 13

14 Sygedagpengemodtagere Antallet af sygedagpengemodtagere både i Vallensbæk og Ishøj har været nogenlunde stabilt i 2008 og I Vallensbæk har der været ca. 150 fuldtidspersoner på sygedagpenge, mens antallet i Ishøj ligger på ca Sygedagpenge. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. Fuldtidspersoner i pct. uger af arbejdsstyrken år af befolkningen år Ishøj ,6 2, , ,5 2,7 Vallensbæk , ,2 1, , ,4 1,8 Kilde: Jobindsats: KMD's sygedagpengeregister Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen år med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen år. De fleste sygedagpengemodtagere er af dansk oprindelse, men der er en overrepræsentation af nydanskere i sygedagpengegruppen, herunder især blandt borgere af tyrkisk oprindelse. Nydanskere i Vallensbæk-Ishøj har en betydelig højere dagpengegrad end borgere med dansk baggrund. Det skyldes bl.a., at flere nydanskere arbejder inden for jobområder og fag, som generelt oplever et højt sygefravær. Kvinder er også overrepræsenterede (59 pct.). Jobcenteret ønsker at have fortsat fokus på sygedagpengeindsatsen og fastholder et lokalt mål for 2011 om at antallet ikke må stige. Opmærksomhedspunkter fra Resultatrevisionen 2009 Ud over ovenstående overordnede udfordringer peger resultatrevisionen 2009 for Vallensbæk/Ishøj på en række konkrete udfordringer, som beskæftigelsesindsatsen i 2010 og 2011 skal også skal have fokus på: Reducere tilgangen til arbejdskraftreserven Jobcenteret har haft en god udvikling i at reducere tilgangen til arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere i Ishøj kommune. Anderledes ser det ud for dagpengemodtagere i Vallensbæk og for kontanthjælpsmodtagere i begge kommuner. Jobcenteret skal således have fortsat fokus på arbejdskraftreserven og især en tidlig indsats for kontanthjælpsgruppen. Kortere forløb for forsikrede ledige Jobcenteret skal arbejde med at forkorte varigheden af forløb på a-dagpenge og nærme sig sammenlignelige jobcentres resultater i bestræbelse på at reducere antallet af fuldtidspersoner. Dette er allerede et fokuspunkt i Øget brug af delvis raskmelding for sygedagpengemodtagere 14

15 Jobcenteret har gode resultater i sygedagpengeindsatsen. Et område der kan arbejdes med er brugen af delvis raskmelding. I Jobcenter Vallensbæk blev delvis raskmelding benyttet i 14 % af sygefraværsforløbene og i 12 % af forløbene over 26 uger. Dette ligger lidt under niveauet i sammenlignelige jobcentre som benyttede delvis raskmelding i henholdsvis 15 % og 16 % af forløbene. Fokus på kontanthjælpsområdet i Vallensbæk Jobcenterets rettidighed er forbedret løbende i Der er dog stadig udfordringer i at opnå rettidigheden i målingerne for rettidige tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Det er forsat et udviklingspunkt at forbedre rettidigheden og dokumentationen for overskridelserne i målingerne. Jobcenteret har længe haft en god rettidighed for de forsikrede ledige. Der skal fortsat arbejdes med at sikre dette. 15

16 3. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Med udgangspunkt i de lokale udfordringer og målgrupper beskrives her Jobcenterets mål for det samlede jobcenter, Ishøj kommune og Vallensbæk kommune. Fordelingen af måltal mellem Ishøj og Vallensbæk tager udgangspunkt i den fordeling der er i målgruppen i december 2009 og de demografiske kendetegn. Inden for hvert opstillet mål fokuseres på strategien i de væsentligste områder i indsatsen. Mål 1 - Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven omfatter a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse. Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1062 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 10,4 pct. (100 personer) fra december 2009 til december Ishøj Kommune Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 798 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 11 pct. (86 personer) fra december 2009 til december Niveau dec A-dagpengemodtagere = 559 K-modtagere = 239 Vallensbæk Kommune Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 265 (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 9 pct. (21 personer) fra december 2009 til december Niveau dec A-dagpengemodtagere = 212 K-modtagere = 53 For at begrænse tilgangen er det derfor vigtigt at have en strategi for de første 3 måneder af ledighedsforløbet, ligesom det er vigtigt at have en strategi i forhold til gruppen, der allerede er eller bliver omfattet af de 3 måneders ledighed. I Vallensbæk/Ishøj er de grupper der skiller sig ud i arbejdskraftreserven fortrinsvis unge i alderen år, mænd og kontanthjælpsmodtagere. Strategien i forhold til de unge beskrives særskilt under unge-målet. Strategi til begrænsning af tilgangen til arbejdskraftreserven Tidligt og intensivt kontaktforløb for både a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere 16

17 Samarbejde med A-kasserne i den tidlige ledighedsperiode indgåelse af samarbejdsaftaler Øget oplysning til ledige i første ledighedsperiode om 6 ugers selvvalg som kompetenceløft på vej til nyt job Udlægning til Anden Aktør på hurtigt i gang udbuddet samtaler hver 14. dag og aktivering fra uge 18 til 32. Målgruppen er nyledige med 10 ugers ledighed. Straksaktivering for kontanthjælpsmodtagere Strategi til at få ledige i arbejdskraftreserven ud i job Flere i løntilskudsjob både private og offentlige (kommuner, stat og region). Målgruppen er især for personer med længerevarende ledighed, herunder gruppen af mænd. Øget oplysning til ledige i første ledighedsperiode om 6 ugers selvvalg som kompetenceløft på vej til nyt job Udlægning til Anden Aktør på Serviceudbuddet. Målgruppen skal afspejle jobcenterets øvrige målgrupper og være medvirkende til at understøtte resultaterne i Jobcenteret ved at udfordre Jobcenterets egne metoder. Øget brug af rådighedssanktioner for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Udarbejdelse af aktiveringsstrategi for 2011 med henblik på redskabssammensætning og aktiveringsgrad (Udarbejdes ultimo 2010) 17

18 Mål 2 Indsatsen til at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger De permanente forsørgelsesordninger omfatter her personer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension er alle ydelser som i Vallensbæk og Ishøj kun gives efter at alle andre løsninger har været afprøvet og arbejdsevnen er vurderet, som loven fordrer det. Tilgangen til disse ydelser kommer ofte fra et længerevarende forløb på enten sygedagpenge eller kontanthjælp. Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. status quo fra december 2009 til december Ishøj Kommune Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. status quo fra december 2009 til december Niveau dec Ledighedsydelse = 47 Fleksjob = 133 Førtidspension = 1043 Vallensbæk Kommune Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 343 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. status quo fra december 2009 til december Niveau dec Ledighedsydelse =19 Fleksjob = 60 Førtidspension = 264 Strategi til at fastholde niveauet på permanente ydelser Forebyggende indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i form af aktive tilbud og større fokus på helbred og livskvalitet i samarbejde med Sundhedsafdelinger og Socialcenter. En aktiv sygedagpengeindsats. Brug af forebyggende redskaber som mentor, hjælpemidler og personlig assistance. Udvikle kvaliteten i opfølgningen af fleksjob, herunder udvidet brug af rundbordssamtaler ved problemer i fleksjob. Effektivisering i Jobcenteret i arbejdet med ledighedsydelse. Fortsætte projekt Flere førtidspensionister i job. 18

19 Mål 3 - Indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Ungemålet omfatter alle ydelsesmodtagere og matchgrupper under 30 år. Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 682 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 6,3 pct. (41 personer) fra december 2009 til december Ishøj Kommune Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 6,3pct (34 personer). fra december 2009 til december Niveau dec A-dagpenge= 150 Kontanthjælpsmodtagere= 273 Introduktionsydelse = 2 Forrevalidering og revalidering = 9 Sygedagpengemodtagere= 61 Ledighedsydelse = 1 Fleksjob = 3 Førtidspension = 51 Vallensbæk Kommune Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 132 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 6,3 pct. (7 personer) fra december 2009 til december Niveau dec A-dagpenge= 43 Kontanthjælpsmodtagere= 56 Sygedagpengemodtagere= 20 Ledighedsydelse = 1 Fleksjob = 1 Førtidspension = 11 Strategi for at få unge i job eller uddannelse Alle målgrupper Differentieret indsats med udgangspunkt i alder, matchgruppe, uddannelsesbaggrund og arbejdserfaring. Fælles er en tidlig indsats. Fokus på implementering af arbejdsgange, der understøtter tidlig samtale og aktivering af årige. Udvidelse af gældende reglerne for årige til også at omfatte op til 25 årige. Brug af løntilskud til nyuddannede unge uden joberfaring 19

20 Fortsat udvikling af opkvalificerende 26 ugers tilbud Fortsat screening af læse-, stave- og regneproblemer og tilbud om FVU Brug af rådighedssanktioner i forhold til unge på kontanthjælp. Indsatsklare unge Forebyggende indsats i gruppen af ikke uddannelsesparate årige i samarbejde med forældre, UU og andre professionelle instanser. Fortsat brug af Virksomhedscentre til ikke-arbejdsmarkedsparate unge og udvikling af indhold og kvalitet. Særligt tilrettelagte forløb til Unge med psykiske problemer Særligt tilrettelagte forløb for kriminelle unge Midlertidigt passive Udvikling i kvaliteten af sygeopfølgningssamtaler og planer Udvikling af aktive tilbud til sygemeldte unge Unge på barsel indkaldes straks efter barselsperiodens udløb. 20

21 Mål 4 Indsatsen for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Målet omfatter alle ydelsesmodtagere. I Jobcenter Vallensbæk/Ishøj udgør gruppen en stor del af den samlede målgruppe og indsatsen er derfor også omfattet af den ordinære indsats. Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1457 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 8,2 pct. fra december 2009 til december Ishøj Kommune Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1197 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 7,7 pct. (86 personer) fra december 2009 til december Niveau dec A-dagpenge= 424 Kontanthjælpsmodtagere= 313 Introduktionsydelse = 2 Forrevalidering og revalidering = 7 Sygedagpengemodtagere= 145 Ledighedsydelse = 12 Fleksjob = 13 Førtidspension = 281 Vallensbæk Kommune Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 248 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 10,5 pct. (25 personer) fra december 2009 til december Niveau dec A-dagpenge= 133 Kontanthjælpsmodtagere= 40 Sygedagpengemodtagere= 42 Introduktionsydelse = 1 Forrevalidering og revalidering = 4 Ledighedsydelse = 1 Fleksjob = 5 Førtidspension = 34 21

22 Strategi for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på job eller uddannelse Systematisering, synliggørelse og anerkendelse af den enkeltes kompetencer Hyppig opfølgning Konkrete job med mulighed for opkvalificering Fokus på Firepartsaftalens jobpakker, som beskriver 12 veje til arbejdsmarkedet indenfor forskellige brancher. Brug af trappemodellens fire trin som leder frem til ansættelse på ordinære vilkår Fokus på sygemeldte dagpengemodtagere, der veksler mellem ledighed og sygdom Jobrettet sprogundervisning i kombinerede forløb Brug af erfaringerne fra de ekstra virksomhedskonsulenter om den håndholdte indsats Brug af virksomhedscentre til gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate Udvikle metoder til vejledning af og jobidentitetsskabende forløb til kvinder med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 22

23 Mål 5 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Målet omfatter sygedagpengemodtagere. I Jobcenter Vallensbæk/Ishøj udgør gruppen en stor del af den samlede målgruppe og indsatsen er derfor også omfattet af den ordinære indsats. Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal holdes status quo fra december 2009 til december 2011 svarende til XXXXXXX Ishøj Kommune Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal holdes status quo fra december 2009 til december 2011 svarende til XXXXXXX Niveau dec Sager over 26 uger = Sager over 52 uger = Vallensbæk Kommune Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal holdes status quo fra december 2009 til december 2011 svarende til XXXXXXX Niveau dec Sager over 26 uger = Sager over 52 uger = 23

24 4. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats På baggrund af de lokale forhold har Jobcenteret valgt at opstille følgende fælles mål for den virksomhedsvendte indsats: Mål 1 - Jobcenteret skal samarbejde på tværs af kommunegrænser Lokalt mål Jobcenteret skal fortsat udvide Vestegnssamarbejdet om virksomhedskontakten Strategi til opfyldelse af mål Samarbejde om opkvalificeringsforløb til bestemte brancher Fælles intensiveret dialog med virksomhederne om ledighedsgrupperne Ordinær formidling af job på tværs af kommunegrænser Samarbejde med A-kasserne Sikre brug af det fælles registreringsværktøj Afrapportere virksomhedskontakten og møder i Vestegnssamarbejdet til Det Lokale Beskæftigelsesråd Mål 2 - Jobcenteret skal medvirke til at understøtte flaskehalsområderne med ledig arbejdskraft Lokalt mål Jobcenteret skal medvirke til at forebygge flaskehalsproblemer via en målrettet opkvalificerings- og aktiveringsindsats Strategi til opfyldelse af mål Holde opmærksomhed på bredden af flaskehalsområder Inddrage flaskehalsområderne i vejledning af ungegruppen I samtaler med borgerne præsenteres aktuelle flaskehalsområder Afrapportere forbruget samt bevilligede områder til Det Lokale Beskæftigelsesråd 24

25 Mål 3 - Jobcenteret skal invitere virksomhederne til et udvidet samarbejde om aktivering af borgere Lokalt mål Jobcenteret skal indgå aftaler med lokale virksomheder om at oprette virksomhedscentre med min. 47 pladser til indsatsklare borgere Jobcenteret skal oplyse om muligheder for løntilskud og virksomhedspraktik efter gældende lovgivning Strategi til opfyldelse af mål Udvalgte lokale offentlige og private virksomheder kontaktes løbende Der tilknyttes én jobkonsulent til virksomhedscenteret, som har ansvaret for alle forløb Der indgås en skriftlig kontrakt mellem Jobcenter og virksomhed om mål, arbejdsopgaver, antal pladser, mentorfunktion, økonomi m.m. Jobcenteret giver et fast økonomisk tilskud til mentorfunktionen Virksomheden er ansvarlig for driften af centeret, Jobcenteret er ansvarlig for visitation, opfølgning, støtte til mentor og de ledige. Jobcenteret følger op på løntilskudskampagne i

26 5. Strategi og mål for at inddrage andre aktører På baggrund af de lokale forhold og i henhold til lov har Jobcenteret valgt at opstille følgende mål for inddragelse af andre aktører: Mål: Alle forsikrede og ikke-forsikrede langvarigt uddannede udlægges til andre aktører. Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Der udlægges ca. 30 helårspersoner Ishøj Kommune Der udlægges ca. 16 helårspersoner Vallensbæk Kommune Der udlægges ca. 14 helårspersoner Mål: (endelig fastsættelse afventer budget) Grupper af nyledige forsikrede og arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede udlægges til Hurtigt i gang og grupper af unge (som forsøg) og ledige over 55 udlægges i Serviceudbuddet Lokale niveauer Jobcenter Vallensbæk Der udlægges ca. 320 forsikrede og 75 ikke-forsikrede Ishøj Kommune Der udlægges ca. 220 forsikrede og 60 ikke-forsikrede Vallensbæk Kommune Der udlægges ca. 100 forsikrede og 15 ikke-forsikrede 26

27 6. Budget afventer budgetvedtagelse 27

28 7. Oversigt over mål afventer 2. udgave 28

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 4. udgave 1. september 2010 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011 31. august 2010 2010maj Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1. Mål for 2011...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere