Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014"

Transkript

1 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Høgedahl, L. (2014). Fagforening på markedsvilkår: Markedsgørelse af den faglige organisering og nye vilkår for kollektiv handling på det danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: august 15, 2015

2 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR MARKEDSGØRELSE AF DEN FAGLIGE ORGANISERING OG NYE VILKÅR FOR KOLLEKTIV HANDLING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED AF LAUST HØGEDAHL PH.D.AFHANDLING, 2014

3 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR MARKEDSGØRELSE AF DEN FAGLIGE ORGANISERING OG NYE VILKÅR FOR KOLLEKTIV HANDLING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED af Laust Høgedahl Indleveret til bedømmelse juli 2014

4 Ph.d. afleveret: 11. juli 2014 Ph.d. vejleder: Ph.d. bi-vejleder: Professor Flemming Ibsen Aalborg Universitet Professor Steen Scheuer Syddansk Universitet Ph.d. bedømmelsesudvalg: Professor Henning Jørgensen (formand) Aalborg Universitet Lektor Dorthe Pedersen Copenhagen Business School Lektor Carsten Strøby Jensen Københavns Universitet Ph.d. serie: Forsidebillede: Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Jean-Michel Basquait, Profit 1, 1982, olie på lærred og spraymaling, 220 x 400 cm (privateje) ISSN: ISBN: Udgivet af: Aalborg Universitetsforlag Skjernvej 4A, 2. sal 9220 Aalborg Ø Tlf forlag.aau.dk Copyright: Laust Høgedahl Trykt i Danmark af Rosendahls, 2014

5 FORFATTER CV Laust Høgedahl er cand. scient. adm., cum laude fra Aalborg Universitet. Han har siden 2008 været tilknyttet Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet; i perioden som studentermedhjælper, som videnskabelig assistent på forskningsprojektet Faglig organisering i Danmark strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer, og senest som Ph.D. stipendiat. Han har under sin studietid bl.a. været ansat i Dansk Socialrådgiverforening og European Trade Union Committee for Education, (ETUCE) i Bruxelles.

6

7 DANSK RESUME Siden begyndelsen af 2000 erne har en række politisk-insitutionelle ændringer af arbejdsmarkedspolitiske forhold medført en markedsgørelse af den faglige organisering i Danmark og ændret vilkårerne for kollektiv handling og kollektiv repræsentation blandt faglige organisationer. Denne markedsgørelse af den faglige organisering har betydet en fremkomst af såkaldte alternative a-kasser og deres tilhørende alternative fagforeninger. Mere end danske lønmodtagere har siden starten af det nye årtusinde fravalgt den aftalebærende fagbevægelse til fordel for en alternativ fagforening. De alternative fagforeninger adskiller sig fra den aftalebærende fagebevægelse ved, at de undlader eller tager direkte afstand fra al kollektiv handling og kollektiv interessevaretagelse herunder centraliserede overenskomstforhandlinger med arbejdsgivermodparten, og dermed står de i opposition til den bærende reguleringsform på det danske arbejdsmarked. Nærværende afhandling omhandler denne markedsgørelse og undersøger; dels hvordan dette marked er opstået, og hvorfor et stigende antal danske lønmodtagere de sidste år har valgt en alternativ fagforening. Afhandlingen har karakter af en flerleddet antologi, hvor hovedkomponenten i afhandlingen består af fire videnskabelige artikler. Fælles for alle artiklerne er, at de kredser om temaet faglig organisering og skift af fagforening med et særligt fokus på aktørmotiver, institutioner og institutionel forandrings betydning for udviklingen i den faglige organisering og kollektiv repræsentation på det danske arbejdsmarked. Ud over de fire artikler indeholder afhandlingen en forbindelsestekst, der tjener det formål at forbinde de fire artikler i en større empirisk, metodisk og teoretisk kontekst. Forbindelsesteksten består af i alt ni kapitler og indeholder metodiske og teoretiske perspektiver på studiet af faglig organiseirng og præsenterer sammenfattende resultater, der trækker på alle afhandlingens artikler. Afhandlingens empiriske fundament består hovedsageligt af surveydata, som viser, at prisen på fagforeningskontingentet er den afgørende årsag til, at lønmodtagere vælger den alternative fagbevægelse. Afhandlingen viser også, at sandsynligheden for at vælge de alternative fagforeninger stiger markant, hvis lønmodtageren stemmer borgerligt, ikke er dækket af en tillidsrepræsetant, ikke får reguleret løn- og arbejdsvilkår via en overenskomst. Afhandligen viser i tillæg, at det særligt er 3F og HK, der mister medlemmer til de alternative fagforeninger, mens forbund under hovedorganisationerne FTF og AC, er stort set uberørte af markedsgørelsen af den faglige organisering og konkurrencen fra de alternative fagforeninger. Afhandlingen viser, hvordan små men centrale politisk-institutionelle ændringer af institutionelle makrostrukturer kan skabe radikale forandringer ved at påvirke individuelle aktørmotiver og ændre vilkårerne for kollektiv handling. III

8 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR ENGELSK RESUME During the past decade a number of political-institutional amendments have liberalized the Danish market for trade unions, professional organizations and unemployment insurance funds by creating more competition between them. These amendments have facilitated large shifts between trade unions mainly away from the recognized organizations under the main organization LO to the alternative unions. The alternative unions are not parties to collective agreements and they offer membership much cheaper than the recognized unions, in effect taking a free ride on the institutional supports that used to be effective only for the recognized unions. This paper model PhD dissertation deals with this liberalization of the unionism and collective action in Denmark and consists of four articles. In addition the dissertation includes nine chapters in a connection text aimed at connecting the four articles in a broader empirical, methodical and theoretical context. This connection text also includes results and perspectives drawing on all four articles. By using mainly survey data the dissertation shows why workers opt out of the recognized LO organizations turning to the alternative organizations instead and pointing out which segments are most likely to opt out. The pivotal reason given by workers for opting out is because of the price of the membership fee and workers not covered by a collective agreement or shop steward are more likely to turn to alternative unionism. The dissertation points out that not all recognized trade unions and professional organizations are affected by this new state of competition from the alternative unions. Trade unions organizing mainly skilled and unskilled bluecollar and white collar workers are losing members by the numbers to the alternative unions while professional organizations are hardly affected by this new state of competition. The dissertation shows how small but nevertheless pivotal political institutional changes to institutional macrostructures can effect individual motives for joining or leavning trade unions and transform the conditions for collective actions. IV

9 FORORD Nærværende ph.d.-afhandling er udarbejdet i perioden , hvor jeg har været indskrevet som stipendiat på institut for statskundskab på Aalborg Universitet tilknyttet forskningsgruppen Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA). I den forbindelse skylder jeg en række personer en stor tak uden deres hjælp, var denne afhandling aldrig nået i mål. For det første vil jeg gerne takke min hovedvejleder og mentor Flemming Ibsen. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Flemming siden 2008; først som studentermedhjælper og videnskabelig assistent på forskningsprojektet Faglig organisering i Danmark strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer og siden som ph.d. stipendiat. Flemming har i hele perioden haft mig i en klassisk mesterlære, hvor han har introduceret mig til industrial relations forskningen og perspektiver på den danske aftalemodel. Jeg skylder Flemming en stor tak for denne oplæring. Jeg skylder også min bivejleder Steen Scheuer en stor tak for kyndig vejledning. Jeg læste Steens ph.d. afhandling fra 1986 under min studietid, og den har, sammen med resten af Steens forfatterskab, været en stor inspiration for mit arbejde i denne afhandling. Henning Jørgensen og Emmett Caraker skal også have en stor tak for deres kritiske bemærkninger på min tilgang til studiet af faglig organisering, hvor de kontinuerligt har mindet mig om betydningen af fælleskabet og den kollektive intentionalitet i forbindelse med lønmodtageres beslutning om at melde sig ind i en fagforening. Jeg vil også gerne takke Jens Lind for gode snakke om det danske Ghent system og koblingen til faglig organisering. Det samme gælder Mads Peter Klindt og Thomas Bredgaard, der har hjulpet med at skærpe afhandlingens politologiske vinkel herunder institutionelle forandringers betydning for den faglige organisering. Jeg vil også gerne takke Per Kongshøj Madsen for at indgyde mig modet til at prøve kræfter med forskningen. Alle de andre gode kolleger på CARMA og resten af institut for statskundskab både VIP ere og TAP ere skal også have tak for at gøre det sjovt at gå på arbejde hver dag. Der skal også lyde en helt særlig tak til min skønne kæreste Maria og vores fantastiske lille dreng Kristian. Uden Marias støtte havde jeg aldrig nået til dette forord. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle de faglige medarbejdere i HK, 3F, NNF, FOA og TIB (nu 3F), der har åbnet deres afdelinger og arbejdsgange for Flemming og jeg i forbindelse med vores forskning. Deres arbejde og ildhu har været en stor inspiration for mig og mit arbejde med denne afhandling. Sidst men ikke mindst tak til alle de respondenter, der har svaret på LMOspørgeskemaet, der udgør denne afhandlings empiriske fundament. Fejl og mangler er naturligvis alene mit ansvar. God læselyst! Laust Høgedahl, Gjøl

10 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Fagforening på markedsvilkår Indledning De alternative fagforeningers succes Perspektiver på den danske aftalemodel og faglig organisering i dansk forskning Afhandlingens undersøgelsestemaer Afhandlingens karakter og disposition Kapitel 2. Afhandlingens metodiske fundament og datakilde Indledning Analysestrategi og brugen af survey som metode i studiet af faglig organisering LMO - undersøgelsens tilblivelse og reliabilitet LMO-undersøgelsens styrker og svagheder Videnskabsteoretiske overvejelser et afsæt i kritisk realisme Opsummering Kapitel 3. Demarkations-principper og fagbevægelsens eksterne struktur Indledning Demarkationsprincipper og enhedsfagbevægelsens eksterne struktur De alternative fagforeninger Opsummering Kapitel 4. Den danske organisationsgrad i et internationalt perspektiv Indledning Udviklingen i den danske organisationsgrad set i et internationalt perspektiv Institutionelle forskelle mellem vesteuropæiske lande Institutioner med betydning for den faglige organisering i Danmark Opsummering Kapitel 5. Institutionelle makroforhold og individuelle aktørmotiver Indledning Teoretiske perspektiver på faglig organisering

11 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR 5.3 Makro/mikro problemet Aktørmotiver for et fagligt medlemskab Institutioners betydning for lønmodtageres individuelle aktørvalg og kollektiv handling Opsummering Kapitel 6. Institutionelle forandringer og markedsgørelse af den faglige organisering Indledning Teori om gradvis institutionel forandring Årsager til institutionel forandring Institutionelle forandringer og markedsgørelsen af faglig organisering Frihedspakken for arbejdsmarked markedsgørelse af faglig organisering Afskaffelsens af eksklusivaftaler øget liberalisering af fagforeningsmarkedet Genopretningspakken øget økonomisk incitament for skift Opsummering Kapitel 7. Markedsgørelse af den faglige organisering og betydningen for den danske aftalemodel Indledning Den danske (aftale)model Fagbevægelsens magtressourcer De alternative og den danske aftalemodel: free-ridere eller outsidere? Er de alternative fagforeninger en trussel mod den danske aftalemodel? Opsummering Kapitel 8. Afhandlingens resultater og konklusioner Kapitel 9. Fremtidens fagforening under markedsvilkår Indledning Nye vilkår for kollektiv handling og social solidaritet Balancen mellem strategi og demokrati i faglige organisationer og koblingen til fagforeningsmodellerne servicering og organisering Priser, kontingentformer og ydelser Ny social solidaritet under markedsvilkår Opsummering

12 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Artikel I - Fagforeningsmarkedet: Prisforskelle og medlemsforskydninger Fremvæksten af et fagforeningsmarked Medlemsbevægelser på fagforeningsmarkedet Årsag til skift fra LO-forbund til de alternative Analyse af prisforskelle - metode og data Aftalebærende fagforeninger og alternative organisationer - Prisdifferencer på a- kassekontingent og fagforeningskontingent Prisforskelle og prisforskydninger Markedet for fagforenings- og A-kasseydelser fra monopol til konkurrence 116 Prisforskelle på fagforeningsmarkedet og de overenskomstbærende fagforeningers mulige strategivalg Referencer Artikel II - Medlemsvandringer og krise i den danske aftalemodel? Tabere og vindere på fagforeningsmarkedet og konsekvenserne for den danske model Data og metode analytisk kvantitativ Aktørmotiver for fagligt medlemskab Fagforeningstyper mellem kollektivisme, professionalisme og forsikring Skift fra HK og 3F til Krifa og Det Faglige Hus fra kollektivisme til serviceorientering Nytteorienterede årsager til skift free riding og forsikring Normative årsager til skift mellem kollektivisme og profession Konklusion: Skift til alternative fagforeninger mellem nytte og norm Perspektiver for den danske aftalemodel og mulige revitaliseringsstragier for HK/3F Referencer Artikel III - Free rider: the rise of alternative unionism in Denmark Introduction Data and methodology Membership trends: from the LO to the alternative unions Reasons for the move from LO unions to the alternatives Political-institutional changes in the market for trade unions and UIFs The Ghent system and implementation of the Ghent effect in Denmark

13 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Outlawing closed-shop agreements Re-establishment plan ceiling on the tax deduction for union dues The market for services from unions and professional associations and UIFs from monopoly to competition Conclusions and perspectives References APPENDIX Artikel IV - The Ghent effect for whom? Mapping the variations of the Ghent effect across different trade unions in Denmark Introduction Mapping the Ghent effect How does the Ghent effect actually work? Political institutional changes and new trajectories for unionization Data and method how do we measure the Ghent effect? The Ghent effect for whom? Conclusions The divided Ghent effect and future perspectives References APPENDIX

14 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Tabeller TABEL OG FIGUR OVERSIGT Tabel 1 - Udviklingen i den faglige organisering, (i % af den total arbejdsstyrke) Tabel 2 - Frekvenstabel over svarfordelingen fordelt på forbund, Tabel 3 - Antal forsikrede, 2010 (i antal og %) Tabel 4 - Udviklingen i organisationsgraden for udvalgte vesteuropæisk lande, (i pct.) Tabel 5 - Udviklingen i overenskomstdækningen for udvalgte vesteuropæiske lande, (i pct.) Tabel 6 - Typer af institutionel forandring Tabel 7 Typer af Institutionel forandring og forandringsagenter Tabel 8 - Politisk-institutionelle ændringer med konsekvenser for markedsgørelsen af faglig organisering Tabel 9 - Lønmodtagere fordelt på hovedorganisation og overenskomstdækning, 2010 (i %) Tabel 1A: Fagforeningsmedlemmer fordelt på organisationsområde, (antal i tusinder, ændring i %) Tabel 2A: Organiserede lønmodtageres tidligere organisation(er), 2010 (i %) Tabel 3A: Lønmodtageres årsager til skift fra et LO-forbund til en alternativ organisation, 2010 (i % af respondenter) Tabel 4A: Skiftende medlemmers odds ratioer set i forhold til loyale medlemmer Tabel 5A: Absolutte kontingentsatser før og skat, kr./måned (2012) Tabel 6A: Sammenligning af relative og absolutte prisforskelle på faglige kontingenter med og uden skatteloft, udvalgte LO-forbund og alternative organisationers gennemsnit Kr. pr./måned, Tabel 1B. Organiserede lønmodtageres tidligere organisationsstatus, fordelt på hovedorganisation, 2010 (i %) Tabel 2B. Medlemmer af en alternativ organisationers tidligere fagforening(er), 2010 (i %) Tabel 3B. Lønmodtageres årsager til skift fra HK/3F til Krifa/Det Faglige Hus, 2010 (i % af respondenter) Table 1C - Union membership and organization, (in thousands, change in %)

15 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Table 2C - The reasons why wage earners switch from LO unions to alternative unions, 2010 (in %) Table 3C - The odds ratios for switching members in relation to loyal members Table 4C Membership dues in Denmark per month, selected trade unions and UIFs, in DKK (2012) Table 1D - Union membership, (in % of total workforce) Table 2D Overview of UIFs present in Denmark, Table 3D Share of double members in relation to single members among organised wage earners, 2010 (in pct.) Table 4D - Odds ratios for characteristics of double members (trade union + UIF) in relation to those of single members (only UIF), Table 5D The reasons organised Danish wage earners decided to join their present trade union, in 2010 (in %) Figurer: Figur 1 - Makro-niveau relation. Metodologisk holisme Figur 2 - Makro - mikro relationer: Metodologisk individualisme Figur 3 - Makro - mikro relationer mellem institutioner, individuelle valg og organisationsgraden

16 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR LISTE OVER ANVENDTE FORKORTELSER 3F a-kasse AC AE-rådet APL BUPL CARMA CFU CME DA DI DJØF DLF DM DSR FAOS FDC FOA FTF GL HK HO (er) HR(M) IDA IR KL KTO Krifa LH LME LMO LO MED MNC NNF OECD OK OK-bærende SL SU TIB TL TR Fagligt Fælles Forbund Arbejdsløshedskasse Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsliv og Politik i et Lønmodtagerperspektiv Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation Center for arbejdsmarkedsforskning Centralorganisationernes Fællesudvalg Coordinated market economy Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Industri Danmarks Jurist- og Økonomforbund Danmarks Lærerforening Dansk Magisterforening Dansk Sygeplejeråd Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Foreningen af Danske Civiløkonomer Fag og Arbejde Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Gymnasieskolernes Lærerforening Handel- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Hovedorganisation(er) Human Ressource (Management) Ingeniørforeningen i Danmark Industrial Relations Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kristelig Fagbevægelse Lederens Hovedorganisation Liberal Market Economy Lønmodtagerorganisering på det danske arbejdsmarked Landsorganisationen i Danmark Medindflydelse og medbestemmelse Multinational corporation Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling Overenskomst Overenskomstbærende Socialpædagogernes Landsforbund Samarbejdsudvalg Forbundet Træ-Industri-Byg Teknisk Landsforbund Tillidsrepræsentant 12

17 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Jeg har aldrig opfattet mig selv som en, der skulle undergrave den danske fagbevægelse. Det har ligget mig uendelig fjernt. Fordi jeg netop i praksis har lært værdien af, at begge parter er forpligtet af en aftale Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, citeret i Ugebrevet A4 i forbindelse med lanceringen af Frihedspakken for arbejdsmarkedet i Jeg vil ikke stå og sige som Helle Thorning, at hun kan slå Fogh men vi kan slå de gule! Harald Børsting, formandsvalget 2007 Medlemmer, det er noget man bare har, mens kunder er noget, man skal gøre sig fortjent til Søren Fibiger Olesen, Formand for Kristelig Fagbevægelse, Krifa, citeret i Politiken 2012 under konflikten på Restaurant Vejlegården 13

18 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR 14

19 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Kapitel 1. Fagforening på markedsvilkår 1.1 Indledning Hvad er en fagforening? For 120 år siden skrev ægteparret Sidney og Beatrice Webb deres siden vidt citerede bog History of Trade Unionism - her giver de følgende definition på en fagforening: a trade union, as we understand the term, is a continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment (Webb og Webb, 1894: 1). I deres efterfølgende analytiske studie Industrial democracy fra 1897 beskriver de i tillæg fagforeningers rolle ud fra tre funktioner; 1) en fælles forsikring (her mente de finansiel støtte, når medlemmer mødte modgang og trængsel), 2) kollektive overenskomstforhandlinger (en betegnelse, som de selv opfandt) og 3) juridisk lovbestemmelse (påvirkning af politiske beslutningsmodtagere til gavn for medlemmernes velfærd). Med betegnelse Industrial democracy implicerede Webb og Webb (1897), at fagforeninger var mere end blot en økonomisk forsikring og interesseorganisation for kollektive interesser, men også et middel og en bevægelse for social- og politisk transformation (Gumbrell-McCormick og Hyman, 2013). Det var i høj grad også gældende for den danske fagbevægelse i Webb og Webbs samtid, hvor den politiske - og faglige bevægelse voksede ud af samme organisation - nemlig 1. internationale anført af Louis Pio, der med omgangsskruen systematisk fik organiseret store dele af datidens arbejdere (Ibsen & Jørgensen, 1979). Sammen med arbejdsgivermodparten, der i høj grad lod sig organisere i arbejdsgiverforeninger som et modsvar på lønmodtagernes stigende faglige organisering, blev de første sten lagt for, hvad der senere skulle blive det fundament, som den danske aftalemodel den dag i dag hviler på. En arbejdsmarkedsmodel, der bygger på regulering af arbejdsmarkedet via voluntaristiske kollektive forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere uden unødig politisk indblanding, med institutionalisering af arbejdskonflikter og med korporatistiske trepartsløsninger med den lovgivende magt (Galenson, 1969; Due m.fl., 1993; Ibsen og Jørgensen, 1979; Ibsen m.fl., 2012). Vi har imidlertid i Danmark de sidste år oplevet en fremvækst af en alternativ fagforeningsmodel, der ikke alene står i ideologisk opposition til den aftalebærende fagbevægelse, men også i direkte konkurrence om medlemmer. Disse nye alternative fagforeninger udfylder alene Webb og Webbs første fagforeningsfunktion en fælles forsikring, og undlader eller tager direkte afstand fra al kollektiv handling og kollektiv interessevaretagelse herunder centraliserede overenskomstforhandlinger et bærende element i den danske aftalemodel. Et andet kendetegn ved de alternative fagforeninger er, at de er tværfaglige og organiserer bredt på tværs af alle brancher og sektorer. Derved står de i kontrast til den aftalebærende fagbevægelse, der netop er organiseret efter demarkationslinjer, der i det store hele 15

20 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR er bestemt af medlemmernes fag og arbejdsfunktion (elektrikere i Dansk Elforbund, sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd, kontorfunktionærer i HK osv.). Vi har i Danmark derved oplevet en markedsgørelse af den faglige organisering, hvor det i dag er muligt at fravælge den kollektive repræsentation i fagforeningsmedlemsskabet ved at melde sig ind i en alternativ fagforening. Der er med andre ord blevet skabt et marked for faglig organisering i Danmark, hvor den aftalebærende fagbevægelse ikke længere har monopol på et fagligt medlemskab på bestemte områder. Nærværende afhandling handler om denne markedsgørelse af den faglige organisering og undersøger dels, hvordan dette marked er opstået, og dels hvorfor et relativt stort antal af danske lønmodtagere har valgt at forlade den aftalebærende fagbevægelse til fordel for en alternativ fagforening. Er et medlemskab af en fagforening i dag for mange lønmodtagere blot et spørgsmål om forsikring baseret på individuelle serviceydelser uden de kollektive mål, solidaritet og samhørighed som Webb og Webb (1894, 1897) beskriver? Jeg argumenterer for, at markedsgørelsen af faglig organisering er tæt forbundet med politisk-institutionelle ændringer i løbet af 2000 erne. Dermed bliver studiet af fremvæksten af alternativ faglig organisering ligeledes et studie af institutionelle makrostrukturers betydning for individuel aktørvalg og kollektiv handling. Men hvad driver denne udvikling? Er det den øgede individualisering blandt lønmodtagere? Globaliseringens indtog? Er vi gået fra TR til HR, der indebærer, at virksomhederne tilsyneladende selv tilvejebringer mange af de funktioner for medarbejderne, som tidligere blev betjent af tillidsrepræsentanten? Er det individuelle valg i dag med andre ord større og vigtigere end den kollektive løsning i en faglig organisation? 1.2 De alternative fagforeningers succes De alternative fagforeninger har oplevet en massiv succes de seneste 15 år, hvor de er gået fra at dække omkring 2 pct. af den aktive danske arbejdsstyrke i 1995 til 9 pct. i 2013 (jf. tabel 1). Det svarer til en stigning på medlemmer. De alternative fagforeninger er heller ikke alene vokset i størrelse, men også i antal. Stadig flere nye organisationer etablerer sig på det danske arbejdsmarked under betegnelse fagforening det gælder seneste 2B (Bedst og Billigst) i 2010, der er en del af paraplyorganisationen Det Faglige Hus og JobTryghed i 2012, der er tilknyttet a- kassen ASE. Den største af de alternative fagforeninger Kristelige Fagbevægelse (Krifa) er i dag den fjerde største fagforening kun overgået af de tre LO-forbund 3F, HK og FOA - men er altså i dag større end fx Dansk Metal. 16

21 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Tabel 1 - Udviklingen i den faglige organisering, (i % af den total arbejdsstyrke) Ændring Ændring * LO FTF AC** Lederne (LH) Alternative fagforeninger Andre uden for HO erne Alle organiserede (organisationspct.) Uorganisede Kilde: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt, forskellige år. København: Danmarks Statistik, LOmedlemsstatistik og egne beregninger *I 2013 har LO valgt ny opgørelsesmetode for medlemsstatistik, hvor der indberegnes medlemmer med arbejdsmarkeds-tilknytning i stedet for kontingentbetalende, hvilket tilføjer flere medlemmer til statistikken. ** 1. januar 2009 valgte IDA og Landinspektørforeningen at forlade AC. Begge forbund er alligevel medregnet i AC-gruppen alle år. Det er også tydeligt, at det særligt er LO-fagforeningerne, der mister medlemmer. LO er gået fra at dække knap halvdelen af arbejdsstyrken i 1995 til at dække omkring hvert tredje lønmodtager i Medlemstabet accelererer særligt i perioden fra 2005 til 2013, hvor LO er gået fra at dække 43 pct. af arbejdstyrken til 34 pct. Dog skal det her bemærkes, at LO fra 2013 har valgt at ændre på de officielle medlemstal fra kun at indeholde fuldkontingentbetalende medlemmer til at inkludere medlemmer med arbejdstilknytning. Det betyder, at LO s medlemstal er konstant fra 2010 til Dette ikke-fald i medlemstallet dækker altså over, at LO har valgt at inkludere flere medlemmer i statistikken. FTF forbundene, der primært organiserer medlemmer i den offentlige sektor har holdt et stabilt medlemsniveau. AC-forbundene, der organiserer akademikerne, er gået fra at dække 5 pct. af arbejdstyrken til at dække 8 pct. i Denne stigning dækker over, at andelen af lønmodtagere med en videregående uddannelse er vokset. Alene fra er andelen af den danske befolkning med en videregående uddannelse vokset med svarende til en stigning på hele 32 pct. Omvendt er andelen af ikke-faglærte lønmodtagere faldet med svarende til et fald på -7 pct. (Danmarks Statistik, 2012). Udviklingen i arbejdsstyrkes uddannelsesniveau vidner om, at ACforbundenes medlemspotentiale vokser på bekostning af særligt LO-forbundenes. En del af LO-forbundenes medlemstab kan altså forklares ved strukturelle faktorer, 17

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Gule og røde fagforeninger

Gule og røde fagforeninger Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) Gule og røde fagforeninger LO Organiseringskonference Laust Høgedahl hogedahl@dps.aau.dk LO-skolen, onsdag d. 9. december, 2015 Præsentation Post doc, Center

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

DSR bakker mig op. DSR s faglige ydelser til medlemmerne, og medlemmernes vurdering af ydelserne

DSR bakker mig op. DSR s faglige ydelser til medlemmerne, og medlemmernes vurdering af ydelserne DSR, Kreds Midtjylland Fagdag og faglig forsvarlighed Tirsdag den 27.November 2012 DSR bakker mig op DSR s faglige ydelser til medlemmerne, og medlemmernes vurdering af ydelserne Oplæg v/ Flemming Ibsen

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Opfølgning på APL III med fokus på de unge

Opfølgning på APL III med fokus på de unge Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) Opfølgning på APL III med fokus på de unge LO Organiseringskonference Laust Høgedahl hogedahl@dps.aau.dk LO-skolen, torsdag d. 10. december, 2015 Præsentation

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Aalborg Universitet Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne Aalborg Universitet Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2005. 147 sider Tange, Hanne Published in: Hermes Publication date: 2006 Document Version Også

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14.

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14. Aalborg Universitet PROMUSA Lindvang, Charlotte Published in: Dansk Musikterapi Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Hvem er de unge, og hvad vil de ift. fagbevægelsen?

Hvem er de unge, og hvad vil de ift. fagbevægelsen? Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) Hvem er de unge, og hvad vil de ift. fagbevægelsen? Fra 1. maj til mig, mig, mig? Arbejdslivskonference 2016 Laust Høgedahl hogedahl@dps.aau.dk Konventum, tirsdag

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside.

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside. Danish University Colleges Demens Film Jensen, Anders Møller Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere