Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014"

Transkript

1 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Høgedahl, L. (2014). Fagforening på markedsvilkår: Markedsgørelse af den faglige organisering og nye vilkår for kollektiv handling på det danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag. (Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: august 15, 2015

2 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR MARKEDSGØRELSE AF DEN FAGLIGE ORGANISERING OG NYE VILKÅR FOR KOLLEKTIV HANDLING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED AF LAUST HØGEDAHL PH.D.AFHANDLING, 2014

3 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR MARKEDSGØRELSE AF DEN FAGLIGE ORGANISERING OG NYE VILKÅR FOR KOLLEKTIV HANDLING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED af Laust Høgedahl Indleveret til bedømmelse juli 2014

4 Ph.d. afleveret: 11. juli 2014 Ph.d. vejleder: Ph.d. bi-vejleder: Professor Flemming Ibsen Aalborg Universitet Professor Steen Scheuer Syddansk Universitet Ph.d. bedømmelsesudvalg: Professor Henning Jørgensen (formand) Aalborg Universitet Lektor Dorthe Pedersen Copenhagen Business School Lektor Carsten Strøby Jensen Københavns Universitet Ph.d. serie: Forsidebillede: Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Jean-Michel Basquait, Profit 1, 1982, olie på lærred og spraymaling, 220 x 400 cm (privateje) ISSN: ISBN: Udgivet af: Aalborg Universitetsforlag Skjernvej 4A, 2. sal 9220 Aalborg Ø Tlf forlag.aau.dk Copyright: Laust Høgedahl Trykt i Danmark af Rosendahls, 2014

5 FORFATTER CV Laust Høgedahl er cand. scient. adm., cum laude fra Aalborg Universitet. Han har siden 2008 været tilknyttet Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet; i perioden som studentermedhjælper, som videnskabelig assistent på forskningsprojektet Faglig organisering i Danmark strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer, og senest som Ph.D. stipendiat. Han har under sin studietid bl.a. været ansat i Dansk Socialrådgiverforening og European Trade Union Committee for Education, (ETUCE) i Bruxelles.

6

7 DANSK RESUME Siden begyndelsen af 2000 erne har en række politisk-insitutionelle ændringer af arbejdsmarkedspolitiske forhold medført en markedsgørelse af den faglige organisering i Danmark og ændret vilkårerne for kollektiv handling og kollektiv repræsentation blandt faglige organisationer. Denne markedsgørelse af den faglige organisering har betydet en fremkomst af såkaldte alternative a-kasser og deres tilhørende alternative fagforeninger. Mere end danske lønmodtagere har siden starten af det nye årtusinde fravalgt den aftalebærende fagbevægelse til fordel for en alternativ fagforening. De alternative fagforeninger adskiller sig fra den aftalebærende fagebevægelse ved, at de undlader eller tager direkte afstand fra al kollektiv handling og kollektiv interessevaretagelse herunder centraliserede overenskomstforhandlinger med arbejdsgivermodparten, og dermed står de i opposition til den bærende reguleringsform på det danske arbejdsmarked. Nærværende afhandling omhandler denne markedsgørelse og undersøger; dels hvordan dette marked er opstået, og hvorfor et stigende antal danske lønmodtagere de sidste år har valgt en alternativ fagforening. Afhandlingen har karakter af en flerleddet antologi, hvor hovedkomponenten i afhandlingen består af fire videnskabelige artikler. Fælles for alle artiklerne er, at de kredser om temaet faglig organisering og skift af fagforening med et særligt fokus på aktørmotiver, institutioner og institutionel forandrings betydning for udviklingen i den faglige organisering og kollektiv repræsentation på det danske arbejdsmarked. Ud over de fire artikler indeholder afhandlingen en forbindelsestekst, der tjener det formål at forbinde de fire artikler i en større empirisk, metodisk og teoretisk kontekst. Forbindelsesteksten består af i alt ni kapitler og indeholder metodiske og teoretiske perspektiver på studiet af faglig organiseirng og præsenterer sammenfattende resultater, der trækker på alle afhandlingens artikler. Afhandlingens empiriske fundament består hovedsageligt af surveydata, som viser, at prisen på fagforeningskontingentet er den afgørende årsag til, at lønmodtagere vælger den alternative fagbevægelse. Afhandlingen viser også, at sandsynligheden for at vælge de alternative fagforeninger stiger markant, hvis lønmodtageren stemmer borgerligt, ikke er dækket af en tillidsrepræsetant, ikke får reguleret løn- og arbejdsvilkår via en overenskomst. Afhandligen viser i tillæg, at det særligt er 3F og HK, der mister medlemmer til de alternative fagforeninger, mens forbund under hovedorganisationerne FTF og AC, er stort set uberørte af markedsgørelsen af den faglige organisering og konkurrencen fra de alternative fagforeninger. Afhandlingen viser, hvordan små men centrale politisk-institutionelle ændringer af institutionelle makrostrukturer kan skabe radikale forandringer ved at påvirke individuelle aktørmotiver og ændre vilkårerne for kollektiv handling. III

8 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR ENGELSK RESUME During the past decade a number of political-institutional amendments have liberalized the Danish market for trade unions, professional organizations and unemployment insurance funds by creating more competition between them. These amendments have facilitated large shifts between trade unions mainly away from the recognized organizations under the main organization LO to the alternative unions. The alternative unions are not parties to collective agreements and they offer membership much cheaper than the recognized unions, in effect taking a free ride on the institutional supports that used to be effective only for the recognized unions. This paper model PhD dissertation deals with this liberalization of the unionism and collective action in Denmark and consists of four articles. In addition the dissertation includes nine chapters in a connection text aimed at connecting the four articles in a broader empirical, methodical and theoretical context. This connection text also includes results and perspectives drawing on all four articles. By using mainly survey data the dissertation shows why workers opt out of the recognized LO organizations turning to the alternative organizations instead and pointing out which segments are most likely to opt out. The pivotal reason given by workers for opting out is because of the price of the membership fee and workers not covered by a collective agreement or shop steward are more likely to turn to alternative unionism. The dissertation points out that not all recognized trade unions and professional organizations are affected by this new state of competition from the alternative unions. Trade unions organizing mainly skilled and unskilled bluecollar and white collar workers are losing members by the numbers to the alternative unions while professional organizations are hardly affected by this new state of competition. The dissertation shows how small but nevertheless pivotal political institutional changes to institutional macrostructures can effect individual motives for joining or leavning trade unions and transform the conditions for collective actions. IV

9 FORORD Nærværende ph.d.-afhandling er udarbejdet i perioden , hvor jeg har været indskrevet som stipendiat på institut for statskundskab på Aalborg Universitet tilknyttet forskningsgruppen Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA). I den forbindelse skylder jeg en række personer en stor tak uden deres hjælp, var denne afhandling aldrig nået i mål. For det første vil jeg gerne takke min hovedvejleder og mentor Flemming Ibsen. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Flemming siden 2008; først som studentermedhjælper og videnskabelig assistent på forskningsprojektet Faglig organisering i Danmark strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer og siden som ph.d. stipendiat. Flemming har i hele perioden haft mig i en klassisk mesterlære, hvor han har introduceret mig til industrial relations forskningen og perspektiver på den danske aftalemodel. Jeg skylder Flemming en stor tak for denne oplæring. Jeg skylder også min bivejleder Steen Scheuer en stor tak for kyndig vejledning. Jeg læste Steens ph.d. afhandling fra 1986 under min studietid, og den har, sammen med resten af Steens forfatterskab, været en stor inspiration for mit arbejde i denne afhandling. Henning Jørgensen og Emmett Caraker skal også have en stor tak for deres kritiske bemærkninger på min tilgang til studiet af faglig organisering, hvor de kontinuerligt har mindet mig om betydningen af fælleskabet og den kollektive intentionalitet i forbindelse med lønmodtageres beslutning om at melde sig ind i en fagforening. Jeg vil også gerne takke Jens Lind for gode snakke om det danske Ghent system og koblingen til faglig organisering. Det samme gælder Mads Peter Klindt og Thomas Bredgaard, der har hjulpet med at skærpe afhandlingens politologiske vinkel herunder institutionelle forandringers betydning for den faglige organisering. Jeg vil også gerne takke Per Kongshøj Madsen for at indgyde mig modet til at prøve kræfter med forskningen. Alle de andre gode kolleger på CARMA og resten af institut for statskundskab både VIP ere og TAP ere skal også have tak for at gøre det sjovt at gå på arbejde hver dag. Der skal også lyde en helt særlig tak til min skønne kæreste Maria og vores fantastiske lille dreng Kristian. Uden Marias støtte havde jeg aldrig nået til dette forord. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle de faglige medarbejdere i HK, 3F, NNF, FOA og TIB (nu 3F), der har åbnet deres afdelinger og arbejdsgange for Flemming og jeg i forbindelse med vores forskning. Deres arbejde og ildhu har været en stor inspiration for mig og mit arbejde med denne afhandling. Sidst men ikke mindst tak til alle de respondenter, der har svaret på LMOspørgeskemaet, der udgør denne afhandlings empiriske fundament. Fejl og mangler er naturligvis alene mit ansvar. God læselyst! Laust Høgedahl, Gjøl

10 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Fagforening på markedsvilkår Indledning De alternative fagforeningers succes Perspektiver på den danske aftalemodel og faglig organisering i dansk forskning Afhandlingens undersøgelsestemaer Afhandlingens karakter og disposition Kapitel 2. Afhandlingens metodiske fundament og datakilde Indledning Analysestrategi og brugen af survey som metode i studiet af faglig organisering LMO - undersøgelsens tilblivelse og reliabilitet LMO-undersøgelsens styrker og svagheder Videnskabsteoretiske overvejelser et afsæt i kritisk realisme Opsummering Kapitel 3. Demarkations-principper og fagbevægelsens eksterne struktur Indledning Demarkationsprincipper og enhedsfagbevægelsens eksterne struktur De alternative fagforeninger Opsummering Kapitel 4. Den danske organisationsgrad i et internationalt perspektiv Indledning Udviklingen i den danske organisationsgrad set i et internationalt perspektiv Institutionelle forskelle mellem vesteuropæiske lande Institutioner med betydning for den faglige organisering i Danmark Opsummering Kapitel 5. Institutionelle makroforhold og individuelle aktørmotiver Indledning Teoretiske perspektiver på faglig organisering

11 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR 5.3 Makro/mikro problemet Aktørmotiver for et fagligt medlemskab Institutioners betydning for lønmodtageres individuelle aktørvalg og kollektiv handling Opsummering Kapitel 6. Institutionelle forandringer og markedsgørelse af den faglige organisering Indledning Teori om gradvis institutionel forandring Årsager til institutionel forandring Institutionelle forandringer og markedsgørelsen af faglig organisering Frihedspakken for arbejdsmarked markedsgørelse af faglig organisering Afskaffelsens af eksklusivaftaler øget liberalisering af fagforeningsmarkedet Genopretningspakken øget økonomisk incitament for skift Opsummering Kapitel 7. Markedsgørelse af den faglige organisering og betydningen for den danske aftalemodel Indledning Den danske (aftale)model Fagbevægelsens magtressourcer De alternative og den danske aftalemodel: free-ridere eller outsidere? Er de alternative fagforeninger en trussel mod den danske aftalemodel? Opsummering Kapitel 8. Afhandlingens resultater og konklusioner Kapitel 9. Fremtidens fagforening under markedsvilkår Indledning Nye vilkår for kollektiv handling og social solidaritet Balancen mellem strategi og demokrati i faglige organisationer og koblingen til fagforeningsmodellerne servicering og organisering Priser, kontingentformer og ydelser Ny social solidaritet under markedsvilkår Opsummering

12 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Artikel I - Fagforeningsmarkedet: Prisforskelle og medlemsforskydninger Fremvæksten af et fagforeningsmarked Medlemsbevægelser på fagforeningsmarkedet Årsag til skift fra LO-forbund til de alternative Analyse af prisforskelle - metode og data Aftalebærende fagforeninger og alternative organisationer - Prisdifferencer på a- kassekontingent og fagforeningskontingent Prisforskelle og prisforskydninger Markedet for fagforenings- og A-kasseydelser fra monopol til konkurrence 116 Prisforskelle på fagforeningsmarkedet og de overenskomstbærende fagforeningers mulige strategivalg Referencer Artikel II - Medlemsvandringer og krise i den danske aftalemodel? Tabere og vindere på fagforeningsmarkedet og konsekvenserne for den danske model Data og metode analytisk kvantitativ Aktørmotiver for fagligt medlemskab Fagforeningstyper mellem kollektivisme, professionalisme og forsikring Skift fra HK og 3F til Krifa og Det Faglige Hus fra kollektivisme til serviceorientering Nytteorienterede årsager til skift free riding og forsikring Normative årsager til skift mellem kollektivisme og profession Konklusion: Skift til alternative fagforeninger mellem nytte og norm Perspektiver for den danske aftalemodel og mulige revitaliseringsstragier for HK/3F Referencer Artikel III - Free rider: the rise of alternative unionism in Denmark Introduction Data and methodology Membership trends: from the LO to the alternative unions Reasons for the move from LO unions to the alternatives Political-institutional changes in the market for trade unions and UIFs The Ghent system and implementation of the Ghent effect in Denmark

13 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Outlawing closed-shop agreements Re-establishment plan ceiling on the tax deduction for union dues The market for services from unions and professional associations and UIFs from monopoly to competition Conclusions and perspectives References APPENDIX Artikel IV - The Ghent effect for whom? Mapping the variations of the Ghent effect across different trade unions in Denmark Introduction Mapping the Ghent effect How does the Ghent effect actually work? Political institutional changes and new trajectories for unionization Data and method how do we measure the Ghent effect? The Ghent effect for whom? Conclusions The divided Ghent effect and future perspectives References APPENDIX

14 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Tabeller TABEL OG FIGUR OVERSIGT Tabel 1 - Udviklingen i den faglige organisering, (i % af den total arbejdsstyrke) Tabel 2 - Frekvenstabel over svarfordelingen fordelt på forbund, Tabel 3 - Antal forsikrede, 2010 (i antal og %) Tabel 4 - Udviklingen i organisationsgraden for udvalgte vesteuropæisk lande, (i pct.) Tabel 5 - Udviklingen i overenskomstdækningen for udvalgte vesteuropæiske lande, (i pct.) Tabel 6 - Typer af institutionel forandring Tabel 7 Typer af Institutionel forandring og forandringsagenter Tabel 8 - Politisk-institutionelle ændringer med konsekvenser for markedsgørelsen af faglig organisering Tabel 9 - Lønmodtagere fordelt på hovedorganisation og overenskomstdækning, 2010 (i %) Tabel 1A: Fagforeningsmedlemmer fordelt på organisationsområde, (antal i tusinder, ændring i %) Tabel 2A: Organiserede lønmodtageres tidligere organisation(er), 2010 (i %) Tabel 3A: Lønmodtageres årsager til skift fra et LO-forbund til en alternativ organisation, 2010 (i % af respondenter) Tabel 4A: Skiftende medlemmers odds ratioer set i forhold til loyale medlemmer Tabel 5A: Absolutte kontingentsatser før og skat, kr./måned (2012) Tabel 6A: Sammenligning af relative og absolutte prisforskelle på faglige kontingenter med og uden skatteloft, udvalgte LO-forbund og alternative organisationers gennemsnit Kr. pr./måned, Tabel 1B. Organiserede lønmodtageres tidligere organisationsstatus, fordelt på hovedorganisation, 2010 (i %) Tabel 2B. Medlemmer af en alternativ organisationers tidligere fagforening(er), 2010 (i %) Tabel 3B. Lønmodtageres årsager til skift fra HK/3F til Krifa/Det Faglige Hus, 2010 (i % af respondenter) Table 1C - Union membership and organization, (in thousands, change in %)

15 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Table 2C - The reasons why wage earners switch from LO unions to alternative unions, 2010 (in %) Table 3C - The odds ratios for switching members in relation to loyal members Table 4C Membership dues in Denmark per month, selected trade unions and UIFs, in DKK (2012) Table 1D - Union membership, (in % of total workforce) Table 2D Overview of UIFs present in Denmark, Table 3D Share of double members in relation to single members among organised wage earners, 2010 (in pct.) Table 4D - Odds ratios for characteristics of double members (trade union + UIF) in relation to those of single members (only UIF), Table 5D The reasons organised Danish wage earners decided to join their present trade union, in 2010 (in %) Figurer: Figur 1 - Makro-niveau relation. Metodologisk holisme Figur 2 - Makro - mikro relationer: Metodologisk individualisme Figur 3 - Makro - mikro relationer mellem institutioner, individuelle valg og organisationsgraden

16 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR LISTE OVER ANVENDTE FORKORTELSER 3F a-kasse AC AE-rådet APL BUPL CARMA CFU CME DA DI DJØF DLF DM DSR FAOS FDC FOA FTF GL HK HO (er) HR(M) IDA IR KL KTO Krifa LH LME LMO LO MED MNC NNF OECD OK OK-bærende SL SU TIB TL TR Fagligt Fælles Forbund Arbejdsløshedskasse Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsliv og Politik i et Lønmodtagerperspektiv Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation Center for arbejdsmarkedsforskning Centralorganisationernes Fællesudvalg Coordinated market economy Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Industri Danmarks Jurist- og Økonomforbund Danmarks Lærerforening Dansk Magisterforening Dansk Sygeplejeråd Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Foreningen af Danske Civiløkonomer Fag og Arbejde Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Gymnasieskolernes Lærerforening Handel- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Hovedorganisation(er) Human Ressource (Management) Ingeniørforeningen i Danmark Industrial Relations Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kristelig Fagbevægelse Lederens Hovedorganisation Liberal Market Economy Lønmodtagerorganisering på det danske arbejdsmarked Landsorganisationen i Danmark Medindflydelse og medbestemmelse Multinational corporation Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling Overenskomst Overenskomstbærende Socialpædagogernes Landsforbund Samarbejdsudvalg Forbundet Træ-Industri-Byg Teknisk Landsforbund Tillidsrepræsentant 12

17 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Jeg har aldrig opfattet mig selv som en, der skulle undergrave den danske fagbevægelse. Det har ligget mig uendelig fjernt. Fordi jeg netop i praksis har lært værdien af, at begge parter er forpligtet af en aftale Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, citeret i Ugebrevet A4 i forbindelse med lanceringen af Frihedspakken for arbejdsmarkedet i Jeg vil ikke stå og sige som Helle Thorning, at hun kan slå Fogh men vi kan slå de gule! Harald Børsting, formandsvalget 2007 Medlemmer, det er noget man bare har, mens kunder er noget, man skal gøre sig fortjent til Søren Fibiger Olesen, Formand for Kristelig Fagbevægelse, Krifa, citeret i Politiken 2012 under konflikten på Restaurant Vejlegården 13

18 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR 14

19 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Kapitel 1. Fagforening på markedsvilkår 1.1 Indledning Hvad er en fagforening? For 120 år siden skrev ægteparret Sidney og Beatrice Webb deres siden vidt citerede bog History of Trade Unionism - her giver de følgende definition på en fagforening: a trade union, as we understand the term, is a continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment (Webb og Webb, 1894: 1). I deres efterfølgende analytiske studie Industrial democracy fra 1897 beskriver de i tillæg fagforeningers rolle ud fra tre funktioner; 1) en fælles forsikring (her mente de finansiel støtte, når medlemmer mødte modgang og trængsel), 2) kollektive overenskomstforhandlinger (en betegnelse, som de selv opfandt) og 3) juridisk lovbestemmelse (påvirkning af politiske beslutningsmodtagere til gavn for medlemmernes velfærd). Med betegnelse Industrial democracy implicerede Webb og Webb (1897), at fagforeninger var mere end blot en økonomisk forsikring og interesseorganisation for kollektive interesser, men også et middel og en bevægelse for social- og politisk transformation (Gumbrell-McCormick og Hyman, 2013). Det var i høj grad også gældende for den danske fagbevægelse i Webb og Webbs samtid, hvor den politiske - og faglige bevægelse voksede ud af samme organisation - nemlig 1. internationale anført af Louis Pio, der med omgangsskruen systematisk fik organiseret store dele af datidens arbejdere (Ibsen & Jørgensen, 1979). Sammen med arbejdsgivermodparten, der i høj grad lod sig organisere i arbejdsgiverforeninger som et modsvar på lønmodtagernes stigende faglige organisering, blev de første sten lagt for, hvad der senere skulle blive det fundament, som den danske aftalemodel den dag i dag hviler på. En arbejdsmarkedsmodel, der bygger på regulering af arbejdsmarkedet via voluntaristiske kollektive forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere uden unødig politisk indblanding, med institutionalisering af arbejdskonflikter og med korporatistiske trepartsløsninger med den lovgivende magt (Galenson, 1969; Due m.fl., 1993; Ibsen og Jørgensen, 1979; Ibsen m.fl., 2012). Vi har imidlertid i Danmark de sidste år oplevet en fremvækst af en alternativ fagforeningsmodel, der ikke alene står i ideologisk opposition til den aftalebærende fagbevægelse, men også i direkte konkurrence om medlemmer. Disse nye alternative fagforeninger udfylder alene Webb og Webbs første fagforeningsfunktion en fælles forsikring, og undlader eller tager direkte afstand fra al kollektiv handling og kollektiv interessevaretagelse herunder centraliserede overenskomstforhandlinger et bærende element i den danske aftalemodel. Et andet kendetegn ved de alternative fagforeninger er, at de er tværfaglige og organiserer bredt på tværs af alle brancher og sektorer. Derved står de i kontrast til den aftalebærende fagbevægelse, der netop er organiseret efter demarkationslinjer, der i det store hele 15

20 FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR er bestemt af medlemmernes fag og arbejdsfunktion (elektrikere i Dansk Elforbund, sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd, kontorfunktionærer i HK osv.). Vi har i Danmark derved oplevet en markedsgørelse af den faglige organisering, hvor det i dag er muligt at fravælge den kollektive repræsentation i fagforeningsmedlemsskabet ved at melde sig ind i en alternativ fagforening. Der er med andre ord blevet skabt et marked for faglig organisering i Danmark, hvor den aftalebærende fagbevægelse ikke længere har monopol på et fagligt medlemskab på bestemte områder. Nærværende afhandling handler om denne markedsgørelse af den faglige organisering og undersøger dels, hvordan dette marked er opstået, og dels hvorfor et relativt stort antal af danske lønmodtagere har valgt at forlade den aftalebærende fagbevægelse til fordel for en alternativ fagforening. Er et medlemskab af en fagforening i dag for mange lønmodtagere blot et spørgsmål om forsikring baseret på individuelle serviceydelser uden de kollektive mål, solidaritet og samhørighed som Webb og Webb (1894, 1897) beskriver? Jeg argumenterer for, at markedsgørelsen af faglig organisering er tæt forbundet med politisk-institutionelle ændringer i løbet af 2000 erne. Dermed bliver studiet af fremvæksten af alternativ faglig organisering ligeledes et studie af institutionelle makrostrukturers betydning for individuel aktørvalg og kollektiv handling. Men hvad driver denne udvikling? Er det den øgede individualisering blandt lønmodtagere? Globaliseringens indtog? Er vi gået fra TR til HR, der indebærer, at virksomhederne tilsyneladende selv tilvejebringer mange af de funktioner for medarbejderne, som tidligere blev betjent af tillidsrepræsentanten? Er det individuelle valg i dag med andre ord større og vigtigere end den kollektive løsning i en faglig organisation? 1.2 De alternative fagforeningers succes De alternative fagforeninger har oplevet en massiv succes de seneste 15 år, hvor de er gået fra at dække omkring 2 pct. af den aktive danske arbejdsstyrke i 1995 til 9 pct. i 2013 (jf. tabel 1). Det svarer til en stigning på medlemmer. De alternative fagforeninger er heller ikke alene vokset i størrelse, men også i antal. Stadig flere nye organisationer etablerer sig på det danske arbejdsmarked under betegnelse fagforening det gælder seneste 2B (Bedst og Billigst) i 2010, der er en del af paraplyorganisationen Det Faglige Hus og JobTryghed i 2012, der er tilknyttet a- kassen ASE. Den største af de alternative fagforeninger Kristelige Fagbevægelse (Krifa) er i dag den fjerde største fagforening kun overgået af de tre LO-forbund 3F, HK og FOA - men er altså i dag større end fx Dansk Metal. 16

21 KAPITEL 1. FAGFORENING PÅ MARKEDSVILKÅR Tabel 1 - Udviklingen i den faglige organisering, (i % af den total arbejdsstyrke) Ændring Ændring * LO FTF AC** Lederne (LH) Alternative fagforeninger Andre uden for HO erne Alle organiserede (organisationspct.) Uorganisede Kilde: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt, forskellige år. København: Danmarks Statistik, LOmedlemsstatistik og egne beregninger *I 2013 har LO valgt ny opgørelsesmetode for medlemsstatistik, hvor der indberegnes medlemmer med arbejdsmarkeds-tilknytning i stedet for kontingentbetalende, hvilket tilføjer flere medlemmer til statistikken. ** 1. januar 2009 valgte IDA og Landinspektørforeningen at forlade AC. Begge forbund er alligevel medregnet i AC-gruppen alle år. Det er også tydeligt, at det særligt er LO-fagforeningerne, der mister medlemmer. LO er gået fra at dække knap halvdelen af arbejdsstyrken i 1995 til at dække omkring hvert tredje lønmodtager i Medlemstabet accelererer særligt i perioden fra 2005 til 2013, hvor LO er gået fra at dække 43 pct. af arbejdstyrken til 34 pct. Dog skal det her bemærkes, at LO fra 2013 har valgt at ændre på de officielle medlemstal fra kun at indeholde fuldkontingentbetalende medlemmer til at inkludere medlemmer med arbejdstilknytning. Det betyder, at LO s medlemstal er konstant fra 2010 til Dette ikke-fald i medlemstallet dækker altså over, at LO har valgt at inkludere flere medlemmer i statistikken. FTF forbundene, der primært organiserer medlemmer i den offentlige sektor har holdt et stabilt medlemsniveau. AC-forbundene, der organiserer akademikerne, er gået fra at dække 5 pct. af arbejdstyrken til at dække 8 pct. i Denne stigning dækker over, at andelen af lønmodtagere med en videregående uddannelse er vokset. Alene fra er andelen af den danske befolkning med en videregående uddannelse vokset med svarende til en stigning på hele 32 pct. Omvendt er andelen af ikke-faglærte lønmodtagere faldet med svarende til et fald på -7 pct. (Danmarks Statistik, 2012). Udviklingen i arbejdsstyrkes uddannelsesniveau vidner om, at ACforbundenes medlemspotentiale vokser på bekostning af særligt LO-forbundenes. En del af LO-forbundenes medlemstab kan altså forklares ved strukturelle faktorer, 17

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Arbejdsliv og politik.

Arbejdsliv og politik. Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på www.nfsv.dk Om undersøgelsen Arbejdsliv og

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge...

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 1.1 Indledning - den generelle medlemsudvikling i LO... 3 1.1.1 Unge og fagbevægelsen... 4 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Uddybning af begreber i problemformuleringen...

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Almengørelse af overenskomsterne. et støtteben til den danske model?

Almengørelse af overenskomsterne. et støtteben til den danske model? Almengørelse af overenskomsterne Flemming Ibsen et støtteben til den danske model? Det danske arbejdsmarked har det seneste tiår oplevet et markant fald i den samlede organisationsprocent. Faldet er primært

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer

Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer Flemming Ibsen Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer Det danske arbejdsmarked har oplevet et markant fald i den samlede organisationsprocent de seneste 15

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere