Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principgodkendelsesordning for partikelfiltre"

Transkript

1 Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: J.nr: Principgodkendelse nr. 18d Det attesteres herved at Emicon-Systems A/S, EmiFlex og Emifit 1 overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud fra Færdselsstyrelsens godkendelsesordning. Filterbeskrivelse: Regenereringsprincip: Principgodkendt til: Overvågningssystem: Silicium Carbid baseret Wall Flow Filter. Regenerering sker ved hjælp af én eller kombinationer af følgende metoder: Tilsætning af additiv Satacen 3 eller Platinum Plus DFX, NO 2 dannet i en forkatalysator eller coatet filter, dieselinjektion over en forkatalysator eller coatet filter, dieselbrænder eller elektrisk opvarmning. Motorvolumen 0,1-16 liter med eller uden turbo. Kan monteres på køretøjer fra Euro 0 og fremefter. Opasitetkrav for turbomotorer: Euro 0: 3,0 m -1, Euro 1: 2,5 m -1, Euro 2: 2,0 m -1 og Euro 3 : 1,5 m -1. Opacitetskrav for sugemotorer: 2,5 m -1. Modtryksmåler og additivniveauføler. Dato Underskrift Bilag: Vejledning for servicering, bortskaffelse og arbejdsmiljø 1 Godkendelsen har tidligere tilhørt Notox Systems A/S under navnet Notox Flex TM (principgodkendelse nr. 18c)

2 Vejledning i montage- og servicevejledning af EmiFlex partikelfiltersystemet med aktiv eller passiv regenerering Denne instruktion er vejledende. Partikelfiltersystemet, der er leveret, fremgår af følgesedlen og kan se anderledes ud, men de grundlæggende principper er de samme. EMICON-Systems A/S 1. udgave, juni 2009

3 Indholdsfortegnelse: Emne: Side Hvorfor montere partikelfilter 3 Før der monteres partikelfilter 4 1. Produktinformation og ordliste 5 2. Funktionsbeskrivelse 7 Doseringsmetoder 8 3. Montagerækkefølge 9 Måling af opacitet (røggastest) 10 Montage af ophæng 10 Montage af partikelfilter 10 Montage af dyserør (kun til CatFire - dieselinjektion) 11 Montage af doseringsenhed 12 Montage af elektronisk styresystem Varmeisolering af forrør 15 Forholdsregler under montage 16 Idriftsætning og opfølgning 17 Aflevering til bruger Betjening Servicering af partikelfilteret Arbejdshygiejniske forholdsregler/personlige værnemidler Bortskaffelse af partikelfiltersystemet 22 Side 2 af 22

4 Vejledning i montage og idriftsætning af EmiFlex partikelfiltersystemet med aktiv og passiv regenerering Hvorfor montere partikelfiltersystemer: Udstødningen fra en dieselmotor indeholder i ubehandlet stand en række gasser og fastestoffer, der samlet repræsenterer en særdeles usund cocktail for den menneskelige organisme. Det er etableret viden, at de forskellige stoffer i dieseludstødningen kan medføre kræftlidelser, luftvejssygdomme, hjerte-karsygdomme, betændelser, allergier og ændringer i menneskers DNA, og at der kan konstateres overdødelighed i bymiljøer som følge heraf. De faste stoffer i udstødningen kommer ud i form af hovedsagelig kulstofpartikler (sodpartikler), der dannes ved forbrændingen i motoren, med stor variation i størrelse og form, og i et enormt antal - typisk adskillige millioner i hver kubikcentimeter udstødningsgas. Disse kan findes som enkeltpartikler eller aggregeret i større klumper. (Herudover findes der partikler, der er kommet med indsugningsluften ind i motoren, f.eks. mineraler, samt slidpartikler fra motoren (metaller)). Kulstofpartiklerne medfører en række stoffer, bl.a. sulfater, nitrater, PAH (polyaromatiske kulbrinter), endotoksiner (bakterie-bundne giftstoffer) og allergifremkaldende stoffer. De afgørende problemer ved sodpartiklerne, dannet under forbrændingen i en dieselmotor, er: 1. Det største antal af partiklerne har en størrelse (diameter), der ligger i intervallet nanometer (1 nanometer = 1/1000 mikrometer), også kaldet ultrafine partikler. De ligger langt under den størrelse for fremmedlegemer, som kroppen ad naturlig vej kan skille sig af med (ned til ca. 1 mikrometer). Det betyder, at partiklerne trænger helt ud i lungernes vitale dele, alveolerne, og dér kan sætte sig, eller de kan vandre videre rundt i blodbanerne og sætte sig hvor som helst i organismen. 2. Partiklerne kan ikke nedkæmpes af kroppens forsvarsmekanismer, og de er hydrofobiske (ikke-vandopløselige) og opløses ikke af kropsvæskerne, d.v.s. de har meget lang levetid i kroppen. 3. Partiklerne giver anledning til luftvejssygdomme, hjerte-karsygdomme, ændringer i DNA og er carcinogene (kræftfremkaldende). For de forskellige typer af køretøjer er der fastlagt EU-normer, der sætter grænseværdier for såvel partikeludledning - målt efter vægt - som indhold af forskellige gasser i udstødningen. Med motorstyringsteknik og efterbehandlingsudstyr kan man i dag fjerne en vægtmæssigt så stor del af partikeludslippet, at det er tilstrækkeligt til at overholde de seneste normer EURO IV og EURO V - i nogle tilfælde dog med den bivirkning af den anvendte teknik, at der genereres et større antal ultrafine partikler, der vægtmæssigt ikke tæller meget. For at fjerne alle partikelstørrelser, også det store antal ultrafine partikler, behøver man et partikelfilter, hvilket gælder for såvel ældre som nye køretøjer. For de ældre køretøjer stilles der desuden i stigende grad krav om eftermontering af partikelfiltre for at leve op til de nyeste EU-normer, specielt med henblik på kørsel i miljøzoner. Side 3 af 22

5 Før der monteres partikelfilter: 1. Køretøjet skal kunne producere den nødvendige temperatur for, at et partikelfiltersystem kan fungere (se punkt 2. side 7 Funktionsbeskrivelse) overvej derfor nøje, i samarbejde med forhandleren eller med EMICON-Systems A/S, hvilken regenereringsstrategi der vælges. EmiFlex er et modulært opbygget som kan udbygges, hvis en valgt regenereringsstrategi ikke virker. a. FBC (additiv løsning) (passiv) kræver min. 350 C i min. 5 % af drifttiden samt overskud O2. b. PreDOC (forkatalysator) (passiv) kræver min. 320 C i min. 40 % af drifttiden. c. FBC + PreDOC kombination (passiv) kræver min. 280 C i min. 5 % af drifttiden. Denne løsning er den sikreste passive kombination. d. DOC + CatFire + FBC (Dieselinjektion ind over dieseloxydationskatalysator)(aktiv) kræver min. 200 C i min. 5 % af drifttiden. Uden FBC skal systemet bruge længere tid for at regenerere. e. Varmluftbrænder er overvejende til systemer, hvor motoren ikke laver temperatur nok til at ovenstående systemer kan fungere. Regenerering foretages ved standset motor, ved hjælp af el eller dieselbrænder. Dette system kan kombineres med FBC. 2. Filteret dimensioneres optimalt til køretøjet og kørselsmønsteret. DEN OPTIMALE REGENERERINGSSTRATEGI VÆLGES UD FRA KØRSELSMØNSTER OG BELASTNING. a. Er filteret dimensioneret for lille laver partikelfiltersystemet for højt modtryk. b. Er filteret dimensioneret for stort er der stor risiko for at der ikke kan produceres varme nok til regenerering. 3. Motoren skal være i servicemæssig god stand. Opacitetsmåling skal foretages. Euro 0: 3,0 m -1 ; Euro 1: 2,5 m -1 ; Euro 2: 2,0 m -1 ; Euro 3: 1,5 m Der skal være fysisk plads til partikelfiltersystemet 5. Ved bestilling oplys rørdiameter på eksisterende udstødningsrør. 6. Ved bestilling oplys, hvis muligt, hvilke bøjninger og lige stykke rør der kan blive brug for under montering. 7. Overvej inden bestilling, hvilken vej udstødningsrøret skal tilsluttes partikelfiltersystemet både på tilgang og afgang (kan tilsluttes lige ind-/ud og vinkelret ind- /ud) Side 4 af 22

6 1. Produktinformation EmiFlex er et modulopbygget partikelfiltersystem, som er designet til at erstatte den oprindelige lyddæmper, men kan også monteres foran lyddæmperen. Partikelfiltersystemet leveres med både passiv og aktiv regenerering og kan monteres i både lodret og vandret position. Ordliste: Regenerering = afbrænding af opsamlet sod i partikelfilteret. Asken fra den afbrændte sod forbliver i partikelfilteret. Passiv regenerering = afbrænding af sod ved hjælp af motorens egen produktion af varme. Aktiv regenerering = afbrænding af sod ved hjælp af tilført energi til partikelfiltersystemet. FBC = Fuel borne katalyst = brændstof båret katalysator = sænker temperaturen, hvorved sod kan oxydere/brænde lige som selve forbrændingshastigheden øges væsentligt. Additivdosering = Additivet der anvendes til partikelfiltersystem blandes direkte i dieselolie der kan anvendes 2 doseringsmetoder: o Direkte i dieseltanken (114) et system der kræver chaufføren indtaster den tankede mængde dieselolie på den medfølgende panelboks. Anbefales til køretøjer med et meget o forskelligt dieselforbrug. Direkte i fødelinjen (109) et fuldautomatisk doseringsprogram, som doserer i forhold til motorens oplyste dieselforbrug (liter/time) PreDOC = forkatalysator = Oxydere soden men NO 2 - forbrændingshastigheden er meget lav. DOC = Dieseloxydationskatalysator = Oxydere HC (uforbrændt dieselolie) så antændes og afbrænder sod i partikelfilteret udgør en del af dieselinjektionssystemet. Forbrændingshastigheden øges, hvis der anvendes FBC CatFire = Dieselinjektionssystem til aktivt at regenerere partikelfilteret - anvendes sammen med DOC. Forbrændingshastigheden øges, hvis der anvendes FBC. Modtryk = partikelfilterne yder et modtryk i udstødningssystemet der ikke må overstige 200 mbar, 0,2 bar eller 20 kpa. Coatning = partikelfilterkerne belagt med en katalytisk belægning med samme effekt som en katalysator. Kontrolboks = CPU = computerenhed. Panelboks = overvågningsenhed programmeringsenhed skal side i nærheden af chauffør. Partikelfiltersystemet EmiFlex består af en systemleverance, som kan indeholde op til 9 enheder: 1. Et EMICON partikelfiltermodul indbygget i et kærnesvøb, fremstillet i rustfast stål, kvalitet AISI Et katalysatormodul indbygget i et kærnesvøb fremstillet i rustfast stål, kvalitet AISI 340 med pakning og spændebånd.(option) 3. Et indløbsmodul, fremstillet i rustfast stål, kvalitet AISI 304 med pakning og spændebånd. 4. Et udløbsmodul, fremstillet i rustfast stål, kvalitet AISI 304 med pakning og spændebånd. 5. Standardophæng. 6. Elektronisk enhed til styring, regulering og overvågning af modtryk, temperatur, additiv og system for aktiv regenerering (option) 7. Additivbeholder med doseringspumpe, niveauføler og udluftningsventil 8. Isoleringskit, hvis det er nødvendigt.(option) 9. Tilpasningskit bestående af bøjninger, rør og reduktioner m.v.(option) Side 5 af 22

7 Partikelfiltersystemets konfiguration, størrelse og type fremgår af en række varenummergrupper, som er opbygget efter følgende princip: 1. Partikelfiltermodul - literstørrelse, diameter og celletæthed 2. Ind- og udløbsmodul - diameter, konus eller side ind-, ud 3. Katalysator - diameter, længde platinloadning 4. Indløbsmodul specielt for indbygningskatalysator - Diameter 5. FBC-modul - tankstørrelse, spænding 12 eller 24 V og doseringsprogram 6. Montagesæt - V-clamp, pakninger, fittings m.v. 7. Ophængsmodul - Ophængsdele 8. Isoleringskit - Isolering, beskyttelsesgummi, glastape og varmefast silikone. 9. Specielle tilpasningsdele - ophængsdele, rørbøjninger, rørstykker, reduktioner m.v. (bestilles som ekstra dele) 10. Additiv - Bestilles særskilt i 2,5 liter plastdunke, 28 liters tønder eller 200 liters trom ler. Side 6 af 22

8 2. Funktionsbeskrivelse Partikelfiltersystemet har til opgave at begrænse skadelige emissioner fra en dieselmotors udstødningsgas. Selve partikelfilteret vil altid fjerne mindst 99 % af sodpartiklerne. Er systemet desuden leveret med en dieseloxidationskatalysator eller coatet filterenhed fjernes mere end 90 % af kulbrinter (HC med den karakteristiske lugt) og kulilte (CO) ved en udstødningstemperatur på ca. 200 C. En væsentlig parameter for partikelfiltersystemets funktion, er dets evne til at afbrænde sodpartiklerne, som opsamles i partikelfilteret. Afbrænding af sod kræver normalt så høje temperaturer og oxygen- og/eller NO 2 overskud, at temperaturen i udstødningssystemet, der typisk varierer mellem 150 C til 450 C, ikke er tilstrækkelig til at afbrænde soden. Partikelfiltersystemet er derfor sammensat så regenereringen (sodafbrændingen) kan finde sted under de givne driftsbetingelser for køretøjet. Er udstødningstemperaturen over 350 C og et samtidigt overskud af O 2 i en eller flere kortere perioder, er et partikelfiltersystem med FBC-anlæg (additivdosering) normalt tilstrækkeligt. Partikelfilteret regenereres inden for 2 til 5 minutter. Er udstødningstemperaturen over 320 C i en eller flere længere perioder (min. 40 % af drifttiden), er et partikelfiltersystem med PreDOC normalt tilstrækkeligt. Partikelfilteret regenereres inden for 20 til 30 minutter. Er udstødningstemperaturen under 320 C eller er der et driftsmønster med megen tomgang eller lav motorbelastning, bør partikelfiltersystemet være forsynet med en PreDOC og et FBC-anlæg, som kombinerer NO 2 og O 2 regenerering. Dette system er aktivt ved udstødningstemperaturer fra 280 C og additivet sikrer, at partikelfilteret regenereres inden for 2 til 5 minutter. Ved længere driftsperioder med driftstemperaturer under 280 C kan partikelfiltersystemet leveres med aktiv regenerering. Systemet kan bestå af enten en dieselinjektor eller en luftvarmebrænder. Dieselinjektoren sprayer forstøvet diesel ind i udstødningsrøret mellem manifolden og DOC en. Den forstøvede dieselolie oxideres i katalysatoren, hvorved temperaturen i udstødningsgasse hæves. Med FBC-anlæg indstilles temperaturen til maks. 450 C og uden FBC-anlæg til 650 C. Systemet er aktivt fra en udstødningstemperatur omkring 200 C og aktiveres ved et forudindstillet modtryk, som er lavere end 20 kpa. Når regenereringstemperaturen er opnået, sikrer FBC (additivet), at partikelfilteret regenererer inden for 2 til 5 minutter. Uden FBC-anlæg er regenereringstiden væsentlig længere ligesom dieselforbruget til regenerering øges. Luftvarmebrænderen kan kun aktiveres ved motorstilstand. Luftvarmebrænderen opvarmer automatisk partikelfilterkernen til regenereringstemperatur som kan være 450 C kombineret med FBC-anlæg eller 650 C uden FBC-anlæg. Regenereringstiden varer minutter. Side 7 af 22

9 Som additiv i FBC-anlægget anbefaler EMICON-Systems A/S Satacen 3 eller Platinum Plus DFX, som begge har den egenskab, at regenereringstemperaturen sænkes. Doseringsmetoder: Der kan anvendes 2 forskellige doseringsmetoder: 1. Dosering direkte i dieseltanken evt. via returslangen. Doseringsmetoden kaldes i det elektroniske styresystem program 114. Ved anvendelse af dette system skal chaufføren aktivt indtaste mængden af tanket dieselolie, hvorefter systemet doserer additiv til det forudindstillede blandingsforhold. Der er et sikkerhedssystem, der automatisk doserer additiv til en forudindstillet sikkerhedsværdi (default), hvis chaufføren skulle glemme at indtaste den tankede værdi. Dette system er det mest præcise system, som sikrer det korrekte blandingsforhold under alle kørselsforhold. Dette system anbefales. 2. Dosering direkte i fødelinjen til dieselpumpen. Doseringsmetoden kaldes i det elektroniske styresystem program 109. Ved anvendelse af dette system skal chaufføren ikke foretage sig noget. Dette system doserer additiv, i et gennemsnitligt blandingsforhold. Dette system egner sig ikke til kørselsmønster, hvor der køres meget med kraftudtag f.eks. kørsel med kran. Systemet kan med størst fordel anvendes når partikelfilteret samtidig er monteret med forkatalysator. Side 8 af 22

10 3. Montagerækkefølge Partikelfiltersystemet er designet til både vandret og lodret montage eller kan være specieldesignet til køretøjet. Det placeres så tæt ved motoren som muligt. Denne placering mindsker temperaturtabet og giver optimal lyddæmpning. Montagen gennemføres efter nedenstående faseforløb: 3.1. Måling af opacitet (røgtæthed) før filter ved fri acceleration 3.2. Montage og tilpasning til det medfølgende standardophæng 3.3. Montage af partikelfilter Indløbsmodul, katalysator(option), partikelfiltermodul, udløbsmodul, pakninger, V-clamp og ophæng samt rør, dyserør(option), bøjninger og evt. reduktioner Fastgørelse til chassis Tilpasning til for- og afgangsrør Flexrør 3.4. Montage af dyserør (option til CatFire - dieselinjektion) 3.5. Montage af additivdoseringsenheden og additiv tilslutning til feedline (altid sugeside) eller returslange/direkte i tank Montage af elektronikenhed Monter skæreringsfitting ø6x1/4 på indgangsmodulet (tryksiden) Monter et ø6 mm kobberrør på denne skæreringsfitting Trykslangen monteres på kobberrøret og kontrolboksens slangestuds med gummimuffer og slangebånd. Trykslangen må ikke monteres nærmere partikelfilteret end 50 mm for at undgå strålevarme En termoføler monteres på indgangsmodulet (tryksiden) med en ø6 x 1/4 skæreringsfitting En sekundær termoføler monteres i muffen med en ø6x1/4 skæreringsfitting mellem katalysator- og filterenhed. (kun, hvis der er leveret CatFire) Tilslutning af slange til modtrykssensor og termoføler 3.8. Varmeisolering af forrør 3.9. Idriftsætning og opfølgning 4.0. Aflevering til bruger: Principgodkendelse, montagevejledning, service- og vedligeholdelsesvejledning samt brugervejledning Udfyldning af Erklæring af eftermontering af partikelfilter (gælder kun DK) Udfyldning af Installationsbekræftelse Forholdsregler under montage Side 9 af 22

11 3.1. Måling af opacitet Før montagen af partikelfiltersystemet påbegyndes måles opaciteten (røgtætheden) ved fri acceleration. For turbomotorer må opaciteten ikke overstige følgende K- værdier (m -1 ): Euro 0: 3,0 m -1 ; Euro 1: 2,5 m -1 ; Euro 2: 2,0 m -1 ; Euro 3: 1,5 m -1 For sugemotorer må opaciteten ikke overstige 2,5 m -1 Er opaciteten højere end de angivne værdier skal årsagen findes og afhjælpes, før partikelfiltersystemet monteres Montage af ophæng Inden montagen smøres alle bolt- og skrueforbindelser med højtemperaturbestandig fedt Montagen forberedes ved at demontere køretøjets originale lyddæmper Til partikelfiltersystemet medleveres der et standardophæng, som omslutter filter- og det evt. medleverede katalysatormodul. Standardophænget er base for det konsol, som spændes/svejses på køretøjets chassis eller ramme. De 2 dele spændes sammen om filtermodulet Bemærk! Der må ikke monteres svingningsdæmpere mellem ophænget og chassiset. Vibrationerne mellem motor og partikelfilter optages i et flexrør Montage af partikelfilter De enkelte moduler er centreret i forhold til hinanden efter den indvendige diameter. Flangerne danner samtidig anlæg for grafitpakningerne. I forhold til motoren er flowretningen gennem partikelfiltersystemet med aktiv regenerering: Dieselinjektor(option) Indløbsmodul Katalysatormodul(option) Filtermodul Udløbsmodul Indløbs-, evt. katalysator- og filtermodul spændes sammen med V-clamp og løftes på plads i standardophænget Standardophæng med modulerne i pkt. 3.1 løftes op og spændes på konsollen på chassiset eller rammen Placeringen i ophænget (afstand og vinkel) tilpasses efter forrøret, hvorefter V-clamp på indløbsmodulet og bøjlerne omkring katalysator- og filtermodul spændes fast Mellem forrøret og indløbsmodulet til partikelfilteret monteres et flexrør på minimum 200 mm længde i sammentrykket tilstand, hvis ikke det eksisterende flexrør kan bruges. Er længden af forrøret fra manifold til indløbsstuds på partikelfilteret mere end 500 mm isoleres forrøret. Bemærk - flexrøret ikke må isoleres helt. Processen isolering be- Side 10 af 22

12 skrives i en montageinstruktion, der leveres sammen med isoleringsmaterialerne Montage af dyserør og øvrige dele for CatFire systemet (kun hvis systemet er bestilt med CatFire dieselinjektion ind over en dieseloxidationskatalysator medfølger særskilt instruktion hertil). Dyserøret monteres med V-clamps ved indgangsmodulet til partikelfiltersystemet. 1. Dysen placeres i en vinkel på 45 +/- 15 fra toppen af forrøret er monteret ved levering 2. Afstanden fra dysen i dyserøret til oxidationskatalysatoren skal ligge mellem 400 mm og 500 mm 3. Skal systemet forberedes til CatFire systemet, indsættes en dyserørs dummy på forrøret. 4. Der skal tages højde for at hele partikelfiltersystemet bliver mm længere bestemt af partikelfilterstørrelse. Side 11 af 22

13 3.5. Montage af additivdoseringsenheden Additivtank Additivtanken er monteret med doseringspumpe (12 V eller 24 V), niveausensor og udluftningsventil. Montage af termofølere og tryksensor. Bemærk, at krympeplast og el-artikler ikke indgår i leverancen Monter skæreringsfitting ø6x1/4 på indgangsmodulet (tryksiden) (prog.114) Additivtanken monteres så tæt ved brændstofslangens returløb til tanken, som muligt. Fra additivpumpens trykside kobles pumpen til brændstofslangens returløb til dieseltanken. Anvend medfølgende gummimuffer og teflonslange (prog.109) Additivtanken monteres så tæt ved fødeslangens sugeside til dieselpumpen, som muligt. Fra additivpumpens trykside kobles pumpen til brændstofslangens fremløb til pumpen (VIGTIG AT DET ER SUGESIDEN - TRYKLØS). Se bilag 4: doseringsvejledning Side 12 af 22

14 3.6 Montage af DYNTEST AML til styring og overvågning af partikelfiltersystemet (se evt. montagediagram Bilag 1 samt DYNtest Installation and Operating Instuctions på tysk og engelsk) DYNTEST AML styrer og overvåger partikelfiltersystemet med det formål, at opnå optimal drift. DYNTEST AML fungerer samtidig som datalogger, hvor modtryk og temperaturer registreres i op til dage. Når hukommelsen er fyldt op overskrives de ældste data. DYNTEST AML er EMC-godkendt og skal have en forsyningsspænding mellem VDC. Vigtigt: Inden systemet tilkobles køretøjets batteri og tændingslås afbrydes én af batteriklemmerne DYNTEST AML består af følgende dele: Fordelerenhed, når systemet er leveret med aktiv regenerering. Fordelerenheden tilsluttes batteriet og tændingslåsen via det medleverede sikringssæt med mindre der er en ledig sikring i køretøjets sikringscentral Konnekter Kontrolboks: Kontrolboksen, som har multistik og indbygget modtrykssensor, monteres i tørt område eller i et IP67 kabinet. Kontrolboksen må ikke monteres, hvor der er risiko for varmestråling. El-terminaler og studs for modtrykssensor skal pege nedad. Kan kontrolboksen ikke monteres højere end trykudtaget skal der monteres en kondensopsamler i trykslangen. Side 13 af 22

15 Multistikket fra fordelerenheden, den uden mærkning, tilsluttes kontrolboksen. Panelboksen: (Programmerings- og overvågningsenhed) Monteres i førerhuset og tilsluttes kontrolboksen ved hjælp af buskablet. Enheden, som har en summer for alarm, viser alarmerne i displayet og benyttes til at aktivere additivpumpen, når der er fyldt diesel i dieseltanken. Se bilag: 2 alarmer Se bilag: 3 fejlkoder Se bilag: 4 doseringsvejledning Se bilag: 5 panelboksfunktioner Plug- and Play kabelsæt. Til hver leverance medfølger der et kabelsæt med termofølere og bus-kabel. Kabelsættet monteres som vist i Bilag Monter skæreringsfitting ø6x1/4 på indgangsmodulet (tryksiden) Monter et ø6 mm kobberrør på denne skæreringsfitting Trykslangen monteres på kobberrøret og kontrolboksens slangestuts med slangebånd. Trykslangen må ikke monteres nærmere partikelfilteret end 50 mm for at undgå strålevarme En termoføler monteres på indgangsmodulet (tryksiden) med en ø6x1/4 skæreringsfitting En sekundær termoføler monteres i muffen med en ø6x1/4 skæreringsfitting mellem katalysator- og filterenhed. (kun, hvis der er leveret CatFire) Tilslutning af slange til modtrykssensor og termoføler Side 14 af 22

16 3.7 Varmeisolering af forrør Såfremt afstanden fra manifolden til partikelfilteret er over 500 mm skal forrøret isoleres. Det fremgår af tilbud og følgeseddel, hvis forrøret skal varmeisoleres. Følgende krav skal dog være opfyldt når man isolere over flexrøret: Den uisolerede længde af flexrøret skal være længere end Ø flex udv. * 1,6 Undgå isolering over spændebåndssamlinger Bilag 6 4 sider: Der medfølger en montageinstruktion, som skal følges når forrøret skal isoleres. Side 15 af 22

17 3.8. Forholdsregler under montage Under håndtering af additivet type Satacen3 og Platinum Plus DFX skal der træffes arbejdshygiejniske forholdsregler. Der henvises til sikkerhedsdatabladet for additivet, men hovedpunkterne beskrives her: 1. Ventilationsforhold Sørg for god ventilation 2. Beskyttelseshandsker Brug handsker af nitrilgummi eller naturgummi 3. Øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk bruges beskyttelsesbriller eller skærm 4. Beskyttelsesbeklædning Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå hudkontakt 5. Hygiejniske rutiner Rygning er forbudt i arbejdsområdet. Sørg for god hygiejne. Vask hænder efter håndtering af additivet. Ved stænk på huden skylles den med vand og vaskes med mild sæbe. Side 16 af 22

18 3.9 Idriftsætning og opfølgning Alle parametre for systemets funktion er indstillet ved leveringen, undtagen doseringsdetaljer for program 109 og 114 Program 109 IMP (pumpeslag pr. time) justeres ind jævnfør vejledning i bilag 7, side 2 og bilag 8. Program 114 forudindstillet tankstørrelse til tankdosering justeres ind jævnfør vejledning i bilag Aflevering til bruger: Principgodkendelse Montagevejledning Service- og vedligeholdelsesvejledning Bruger- og alarmvejledninger Kontrol- og igangsætningsvejledning Udfyldning af Erklæring af eftermontering af partikelfilter (gælder kun DK) Udfyldning af Installationsbekræftelse Forholdsregler under montage Side 17 af 22

19 4.0 Betjening Se bilag 4.: Doseringsvejledning (bruger chauffør) Se bilag 2.: Alarm modtryk og lav additivstand (bruger chauffør) Se bilag 7.: Vejledning i panel programmering samt kontrol af EMICON-Systems A/S elektroniske styresystem opstart efter montering af partikelfiltersystemet. (Montør mekaniker) Se bilag 8.: Beregning af IMP (Montør mekaniker) Se bilag 3.: Fejlkoder (Montør mekaniker - forhandler) Side 18 af 22

20 5.0 Servicering af partikelfiltersystemet Det fremgår af Installationsbekræftelsen, hvor ofte partikelfilteret skal til service. Vi gør dog opmærksom på, at de aktuelle driftsbetingelser kan medføre hyppigere eller længere serviceintervaller end foreskrevet. Som minimum skal partikelfilteret dog renses én gang om året. EmiFlex skal adskilles ved servicering, filterdelen udskiftes med en nyt- eller nyrenset filterdel. Når køretøjet er forsynet med partikelfiltersystemet EmiFlex er det vigtigt at følge de anvisninger på vedligehold, som køretøjet og motorfabrikanten foreskriver. Servicen skal omfatte følgende punkter: Kontrol af additivsystemet og modtryksovervågningen Kontroller om slanger og forbindelser er tætte og ubeskadiget Additivtanken efterfyldes med den samme type additiv som ved levering Ombytning eller rensning af partikelfilteret Kontrol af varmeisolering 1. Kontrol af additivsystemet og modtryksovervågningen Det kontrolleres om alle slangeforbindelser og fittings er ubeskadiget og tætte. Defekte dele udskiftes. 2. Efterfyldning af additiv EMICON-Systems A/S anbefaler Satacen 3 eller Platinum Plus DFX som additiv. Additivet kan leveres i 2,5 liters dunke, 28 liters og 200 liters tromler. 3. Ombytning eller rensning af partikelfilteret. Filtermodulet sendes til EMICON-Systems A/S, som kontrollerer filterkernen for skader og afbrænder soden i en atmosfæreovn og renser kanalerne for aske. Er der indgået en serviceaftale med et ombytningsfilter leveres dette inden det brugte filtermodul demonteres. Ved genmontering ilægges der nye pakninger. Isoleringen på forrøret efterses og repareres om nødvendigt. Side 19 af 22

21 Der må under ingen omstændigheder bruges trykluft til at fjerne sod og støv fra filteret. Partikelfiltersystemet er samlet med 2 stk. 3-delte spændbånd (3 stk. hvis der er forkatalysator mellem A og B) mellem filtermodulet (A) og indløbsmodulet (B) og udløbsmodulet (C). Filtermodulet er yderligere fastholdt i et ophæng (ikke vist da det afhænger af køretøjets type og opbygning). Mellem indløbs- og filter modul kan indsættes et katalysatormodul (D) Demontering af partikelfilter 1. Demonter kobberrøret og termoføler på indløbsmodulet 2. V-clamp på ind- og udløbsmodul demonteres. 3. Partikelfilteret understøttes før det demonteres fra ophænget. 4. Partikelfilteret demonteres fra ophænget og sænkes fri af køretøjet. Hvis partikelfilteret er monteret i lodret position kan det være nødvendigt først at demontere udløbsmodulet fra filtermodulet. 5. Partikelfilteret sænkes og de 2 spændebånd mellem modulerne afmonteres. 6. Filtermodulet placeres i en plasticpose og forsegles. 7. Grafitpakningerne kasseres 8. Filtermodulet sendes til EMICON- Systems A/S, som afbrænder soden i en atmosfæreovn og suger det rent for aske. Montage af partikelfilter Partikelfilteret monteres i modsat rækkefølge med nye pakninger. Er spændebånd og V-clamp defekte udskiftes de. B. D. A. C. Side 20 af 22

22 6.0 Arbejdshygiejniske forholdsregler/personlige værnemidler Man skal være opmærksom på de arbejdshygiejniske forhold, under servicering af systemet. Arbejdstilsynet og Industriens Branchemiljøråd har udgivet en vejledning og checkliste, der kan hentes på følgende web-adresse: Det anbefales derfor, at følge nedenstående forholdsregler: Generelt: Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undgå rygning ved arbejdsområdet. Løft og håndtering: Arbejdet kan indebære tunge løft og løft i uhensigtsmæssige stillinger. Brug derfor små værkstedslifte/donkrafte. Åndedrætsværn: Der skal anvendes luftforsynet helmaske eller filtermaske med partikelfilter P3 evt. kombineret med A1 filter. Alternativt kan der benyttes et kombifilter type A2P2, som også er et velegnet værn mod støv og dampe fra additiver. Åndedrætsværn benyttes i følgende arbejdssituationer: Når der påfyldes additiv Ved montering/afmontering af partikelfilteret under service. Beskyttelseshandsker: Brug beskyttelseshandsker af typen nitrilgummi. Beskyttelseshandsker benyttes i følgende arbejdssituationer. Påfyldning af additiv Vending af partikelfilter Montering/afmontering af partikelfilter Øjenværn: Brug tætsluttende beskyttelsesbriller, når der arbejdes med snavsede partikelfiltre og ved påfyldning af additiv. Beskyttelsesbeklædning: Brug egnet engangsbeskyttelsesdragt med hætte for at undgå sod eller stænk fra additivet på arbejdstøjet. Side 21 af 22

23 7.0 Bortskaffelse af partikelfiltersystemet Når partikelfilteret ikke længere skal være monteret på køretøjet, sendes det til EMICON-Systems A/S, som sørger for at destruere det uden at skade miljøet. Tillykke med Deres nye partikelfiltersystem fra EMICON-Systems A/S Ved evt. behov for support, kontakt venligst EMICON-Systems A/S på telefon eller alternativt på Side 22 af 22

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 21.05.2008 J.nr: 1131338-20 Principgodkendelse nr. 18b Det attesteres herved at Notox Systems A/S, Notox Flex overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 09.12.2008 J.nr: 1131338-13 Principgodkendelse nr. 10b Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems Active overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.05.2004 J.nr: 1131338-10 Principgodkendelse nr. 06a Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 14.05.2004 J.nr: 1131338-06 Principgodkendelse nr. 01a Det attesteres herved at NoTox Systems A/S, NoTox One overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.10.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05b Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.01.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05 Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 08.07.2010 J.nr: 1131338-36 Principgodkendelse nr. 34 Det attesteres herved at Purefi A/S, PureSiC-Expand overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 25A Det attesteres herved at Baumot BA-B partikelfilter overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 07.04.2010 J.nr: 1131338-31 Principgodkendelse nr. 29 Det attesteres herved at PURItech, DPFN og DPFN+ partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 03.05.2006 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07c Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-17 Principgodkendelse nr. 15a Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C Aktiv overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 24.06.2004 J.nr: 1131338-12 Principgodkendelse nr. 08 Det attesteres herved at Patton DPF-City overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20.11.2008 J.nr: 1131338-25 Principgodkendelse nr. 23 Det attesteres herved at Pirelli Feelpure / GB Environment AB / BF Environment smba overholder

Læs mere

Principgodkendelse nr. 15A. Det attesteres herved at. DPF Service, DPF type L og type C. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 15A. Det attesteres herved at. DPF Service, DPF type L og type C. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 15A Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Trafikstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelse nr. 34. Det attesteres herved at. Purefi A/S, PureSiC-Expand. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 34. Det attesteres herved at. Purefi A/S, PureSiC-Expand. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 34 Det attesteres herved at Purefi A/S, PureSiC-Expand overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20.06.2006 J.nr: 1131338-12 Principgodkendelse nr. 08b Det attesteres herved at Patton DPF-City overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.10.2007 J.nr: 1131338-19 Principgodkendelse nr. 17 Det attesteres herved at Komi Contractor Supply ApS, Proventia FK DPF 18/20 overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 29.06.2010 J.nr: 1131338-30 Principgodkendelse nr. 28a Det attesteres herved at Proventia Proair partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 31.5.2011 J.nr: 1131338-37 Principgodkendelse nr. 35 Det attesteres herved at Dinex A/S, DiTRAP overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 24.09.2008 J.nr: 1131338-23 Principgodkendelse nr. 21a Det attesteres herved at Engine Control Systems Europe, ECS Unikat overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 26.09.2006 J.nr: 1131338-18 Principgodkendelse nr. 16 Det attesteres herved at DCL / TechnoFlex, MINE-X SOOTFILTER overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Erfaringer med partikelfiltre til lastbiler Ove Holm, cheføkonom Ja til miljøzoner som i Sverige og som foreslået i Aalborg Afvejning af Miljø

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 06.05.2010 J.nr: 1131338-33 Principgodkendelse nr. 31 Det attesteres herved at HUSS Umwelttechnik GmbH, MD filter serie overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Renseteknologi Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi CRT / SCRT Busser Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 14.09.2004 J.nr: 1131338-03 Principgodkendelse nr. 09 Det attesteres herved at Engine Control Systems Europe, ECS PuriFilter overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelse nr. 23A. Det attesteres herved at. Pirelli Feelpure. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 23A. Det attesteres herved at. Pirelli Feelpure. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 23A Det attesteres herved at Pirelli Feelpure overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf Titel: Partikelfiltre til biler Forfatters titel: Diplomingeniør Navn: Peter Jessen Lundorf Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Service Partikelfiltret funktion Erfaringer med service Gode råd mht. vedligehold MT Filter 2017: Specialværksted kun filtersystemer Karlslunde 500m², Hedehusene

Læs mere

Efterhånden som fjernelse af partikler er blevet mere rutinepræget, er der kommet mere og mere fokus på reduktion af NO x.

Efterhånden som fjernelse af partikler er blevet mere rutinepræget, er der kommet mere og mere fokus på reduktion af NO x. Side 1 af 6 Modulært, fleksibelt system til begrænsning af forureningen fra dieseldrevne køretøjer Project Chemist Abstract Dinex Emission Technology A/S har udviklet et integreret system til rensning

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 11.08.2008 J.nr: 1131338-24 Principgodkendelse nr. 22 Det attesteres herved at Dinex A/S, DiSiC Catalysed overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 05.02.2010 J.nr: 1131338-29 Principgodkendelse nr. 27 Det attesteres herved at Dinex A/S, DiSiC SYSTEM overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Partikelfiltre til biler

Partikelfiltre til biler Partikelfiltre til biler Trafikdage 23. 24. august 2010 i Ålborg Peter Jessen Lundorf Ingeniør Center for Grøn Transport Bilteknisk afdeling Trafikstyrelsen Overblik Emissioner fra dieselmotorer Partikler

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

1. Afmontering AFMONTERING - MONTERING : TURBOLADER. 1.1. Motor DV6TED4. Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0

1. Afmontering AFMONTERING - MONTERING : TURBOLADER. 1.1. Motor DV6TED4. Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0 Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0 VIGTIGT : Overhold reglerne om sikkerhed og renlighed. 1. Afmontering Frakobl batteriet. Afmonter motorafdækningen. 1.1. Motor DV6TED4 AFMONTERING - MONTERING

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Principgodkendelse nr. 05B. Det attesteres herved at. Purefi A/S, Purefi QSF. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 05B. Det attesteres herved at. Purefi A/S, Purefi QSF. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 05B Det attesteres herved at Purefi A/S, Purefi QSF overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 Det følgende er en beskrivelse samt tegninger af det 3-i-2 system, jeg fremstillede i 1982. Brug evt zoom-funktionen i denne PDF-fil for at se de enkelte

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 30.04.2008 J.nr: 1131338-22 Principgodkendelse nr. 20a Det attesteres herved at Eminox FBC Active Filter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Olierens MAGNESOL XL Skibsmodel

Brugsanvisning. Olierens MAGNESOL XL Skibsmodel Brugsanvisning Olierens MAGNESOL XL Skibsmodel Version 2.0 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1.

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og

Læs mere