Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner"

Transkript

1 Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der være en række konsekvenser i forhold til det gældende turneringsreglement og gældende propositioner. Det har grundet tidshorisonten ikke været muligt at implementere konsekvenserne som egentlige ændringer, hvorfor denne oversigt skal synliggøre de paragraffer, hvor der er en konsekvens og hvori konsekvensen består. Nedenstående er i forhold til Turneringsreglement Øst: Paragraf-henvisning Nuværende ordlyd Konsekvens ordlyd 1.5 Alle kampe, hvorfra Drift Turnering kræver fremsendelse af kampkort til et distriktsforbund/region eller DHF, betegnes som anmeldelsespligtige kampe. Det for den pågældende turnerings relevante turneringsudvalg træffer i alle forhold afgørelse, der ifølge nærværende reglement sorterer under udvalget, under ansvar overfor det arrangerende Distriktsforbunds/Regions ledelse. Alle kampe, hvorfra Drift Turnering kræver udfyldelse af elektronisk holdkort, betegnes som anmeldelsespligtige kampe. Det for den pågældende turnerings relevante turneringsudvalg træffer i alle forhold afgørelse, der ifølge nærværende reglement sorterer under udvalget, under ansvar overfor det arrangerende Distriktsforbunds/Regions ledelse. 1.7 Tillæg Det er ikke alene den holdansvarlige officials ret, men også hans pligt, inden holdet forlader hallen, at konstatere, at dommeren har ført det rigtige resultat af kampen på holdkortet, samt at sikre sig at evt. spillere er streget fra holdkortet inden dommerens underskrift. Mener man, at dette ikke er tilfældet, må der protesteres efter I modsat har foreningen tabt retten til at protestere. 3.1 En spiller som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for en forening iht. Aldersbestemmelserne. Foreningen skal udfylde et spillercertifikat, hvorpå spilleren med sin underskrift bekræfter de anførte oplysninger. For spillere under 18 år har underskriften dog ingen retsvirkning. 3.5 a) En forening har pligt til på begæring af en anden DHF tilsluttet forening, af DHF selv eller et af dette forbund tilsluttet distriktsforbund/region at udstede et spillercertifikat med frigivende virkning til den af de nævnte parter, som begærer det. Hvis spillerens forhold til den afgivende forening ikke er i orden, anføres dette på spillercertifikatet. Manglende Det er den holdansvarlige officials pligt at sikre at evt. spillere, der ikke har deltaget i kampen, slettes fra det elektroniske holdkort senest 12 timer efter kampens starttidspunkt. Hvis man mener, der er påført kampen et forkert resultat, skal administrationen kontaktes snarest muligt for indsigelse. En spiller som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for en forening iht. aldersbestemmelserne. Bemærk stk. 3.3a) afsnit 2. Foreningen skal i HåndOffice hvis nødvendigt - oprette spilleren med nødvendige data. a) En forening har pligt til på begæring af en anden DHF tilsluttet forening, af DHF selv eller et af dette forbund tilsluttet distriktsforbund/region at overflytte en spiller elektronisk med frigivende virkning til den af de nævnte parter, som begærer det. Hvis spillerens forhold til den afgivende forening ikke er i orden, anføres dette ved overflytningen. Manglende frigivelse kan kun

2 frigivelse kan kun anføres med kontingentrestance, som dog aldrig kan overstige hvad der svarer til forudgående 6 måneders kontingent. Certifikatet skal under alle omstændigheder altid udleveres. Hvis den afgivende forening således ikke kan frigive spilleren, betragtes brug af spilleren i den nye forening som brug af ulovlig spiller og kan straffes iht. bestemmelserne i Turneringsreglementet. Hensigten er, at forholdet mellem tidligere forening og spiller bringes i orden, før spilleren kan frigives endeligt og blive spilleberettiget for sin nye forening. En spiller må aldrig benyttes, før den modtagne forening er i besiddelse af spillerens spillercertifikat uden anmærkning. Det er den modtagne forenings ubetingede pligt at sikre, at en spiller er spilleberettiget for foreningen. b) Spillercertifikat på en spiller, der skifter til/fra en forening i Liga eller 1.division fra en forening til/fra en lavere række, skal ekspederes på normal vis med et papircertifikat. Et spillercertifikat på en spiller, der klubskifter mellem foreninger i Liga eller 1.division, skal klubskiftes elektronisk via HåndOffice. anføres med kontingentrestance, som dog aldrig kan overstige hvad der svarer til forudgående 6 måneders kontingent. Overflytning skal under alle omstændigheder ske. Hvis den afgivende forening således ikke kan frigive spilleren, betragtes brug af spilleren i den nye forening som brug af ulovlig spiller og kan straffes iht. bestemmelserne i Turneringsreglementet. Hensigten er, at forholdet mellem tidligere forening og spiller bringes i orden, før spilleren kan frigives endeligt og blive spilleberettiget for sin nye forening. En spiller må aldrig benyttes, før den modtagne forening har fået overført spilleren elektronisk uden anmærkning. Det er den modtagne forenings ubetingede pligt at sikre, at en spiller er spilleberettiget for foreningen. 3.6 a) Hvis en forening ikke senest 7 dage efter skriftlig/elektronisk anmodning herom har modtaget det frigivende spillercertifikat, kan meddelelse vedlagt kopi af anmodning til afgivende forening fremsendes til eget distriktsforbund/region, som udsteder nyt spillercertifikat, og spilleren vil være spilleberettiget 30 dage fra sidst spillede kamp, iht. stk Et spillercertifikat skal opbevares af den forening, der har spilletilladelse på spilleren. Det pågældende forbunds turneringsledelse kan forlange et spillercertifikat forevist eller fremsendt til en ønsket dokumentation.når et spillercertifikat udstedes til en ny forening med frigivende virkning, skal kopi af det oprindelige certifikat opbevares af den tidligere forening i mindst 24 måneder, for kontraktspillere dog i mindst 36 måneder. Hvis en frigivelse sker til en udenlandsk forening, skal spillercertifikat altid indsendes til DHF. Hvis spilleren igen ansøger om spilletilladelse for en dansk forening, skal den nye forening udstede et nyt spillercertifikat. a) Hvis en forening ikke senest 7 dage efter elektronisk anmodning herom har modtaget spillerens data elektronisk, kan meddelelse fremsendes via mail til eget distriktsforbund/region, som overflytter spilleren elektronisk, og spilleren vil være spilleberettiget 30 dage fra sidst spillede kamp, iht. stk Udgår, da alle spillere registreres elektronisk og derfor automatisk også vil være at finde i databasen.

3 3.8 En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen ny forening, før han er spilleberettiget for denne forening, men spilleren kan deltage på repræsentative hold, så snart certifikatet er afleveret til den nye forening. 3.9 En af DHF, et distriktsforbund/region idømt karantæne, der på ansøgningsdatoen endnu ikke er endeligt udstået, påføres certifikatet. En karantæneramt spiller kan tidligst blive spilleberettiget for en ny forening efter afsoning af idømt karantæne på det hold, hvorpå spilleren skal spille sin første anmeldelsespligtige kamp. Det er den nye forenings ansvar at sikre, at en karantæneramt spiller ikke spiller førend den personlige straf er afsonet. Tidsbestemte karantæner tillægges karenstid for klubskifte Ved spilletilladelse for en ny forening, skal certifikatet fra den tidligere forening altid medbringes, hvis spilleren i det pågældende eller det nærmest foregående kalenderår har spillet for nogen anden forening At have deltaget på et hold betyder, at spilleren er påført holdkortet uden efterfølgende at være blevet streget efter kampen, eller at spilleren i den pågældende kamp har afviklet en Karantæne Til en ansat kamp skal der altid udfyldes et holdkort. Et fremmødt hold skal altid udfylde og aflevere et holdkort før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej. En forening, der ikke møder rettidigt op til en ansat kamp, skal fremsende sin holdopstilling til turneringsledelsen inden 24 timer efter kampens ansatte tidspunkt. Såfremt en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, skal foreningen inden 24 timer efter kampens ansatte tidspunkt indsende sin holdopstilling til turneringsledelsen for at kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen, som om den var gennemført, med mindre kampen nyansættes.en forening, der af transport- eller En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen ny forening, før han er spilleberettiget for denne forening, men spilleren kan deltage på repræsentative hold, så snart spilleren er overflyttet elektronisk til den nye forening. En af DHF, et distriktsforbund/region idømt karantæne, der på ansøgningsdatoen endnu ikke er endeligt udstået, påføres elektronisk ved spillerens skifte. En karantæneramt spiller kan tidligst blive spilleberettiget for en ny forening efter afsoning af idømt karantæne på det hold, hvorpå spilleren skal spille sin første anmeldelsespligtige kamp. Det er den nye forenings ansvar at sikre, at en karantæneramt spiller ikke spiller førend den personlige straf er afsonet. Tidsbestemte karantæner tillægges karenstid for klubskifte Udgår. At have deltaget på et hold betyder, at spilleren er påført det elektroniske holdkort uden efterfølgende at være blevet streget efter kampen, eller at spilleren i den pågældende kamp har afviklet en karantæne. Til en ansat kamp skal der altid udfyldes et elektronisk holdkort. Et fremmødt hold skal altid udfylde holdkortet før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej. En forening, der ikke møder rettidigt op til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort inden 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt. Såfremt en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, skal foreningen inden 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt udfylde et elektronisk holdkort for at kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen, som om den var gennemført, med mindre kampen nyansættes.

4 vejrmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal indsende sin holdopstilling, så denne er turneringsledelsen i hænde senest fem dage efter kampen skulle have været spillet. Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen med mindre kampen nyansættes, idet ingen af de anførte spillere anses for at have deltaget i den annullerede kamp. Spillere, der ikke fremgår af holdkortet, er spilleberettiget på et lavere rangerende hold samme spilledag. Sidstnævnte gælder ikke for spillere, som udstår karantæne eller rammes af 2/3-reglen. En forening, der af transport- eller vejrmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort senest 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt. Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen med mindre kampen nyansættes, idet ingen af de anførte spillere anses for at have deltaget i den annullerede kamp. Spillere, der ikke fremgår af det elektroniske holdkort, er spilleberettiget på et lavere rangerende hold samme spilledag. Sidstnævnte gælder ikke for spillere, som udstår karantæne eller rammes af 2/3-reglen. 5.1.c c) Max to U-18 spillere, som har deltaget som seniorspiller på et 1. hold i enten 2. eller 3. division kan samme dag/spillerunde deltage på foreningens hold i U-18 Liga/1.division. Generelt gælder, at hvis en forening har hold i begge de nævnte U-18 rækker, gælder reglen om nedrykning uden oversidning kun for deltagelse på det højest rangerende U-18 hold i Ligaen. Det er endvidere et krav, at de pågældende spillere markeres som U-18 spillere på kamprapport/holdkortet i begge rækker. Det er foreningens eget ansvar at huske at markere eller at markere korrekt på holdkortet. Manglende markering på holdkort medfører bøde iht. Bødelisten. Foranstaltes af det administrerende Distriktsforbund/Region. c) Max to U-18 spillere, som har deltaget som seniorspiller på et 1. hold i enten 2. eller 3. division kan samme dag/spillerunde deltage på foreningens hold i U-18 Liga/1.division. Generelt gælder, at hvis en forening har hold i begge de nævnte U-18 rækker, gælder reglen om nedrykning uden oversidning kun for deltagelse på det højest rangerende U-18 hold i Ligaen. Det er endvidere et krav, at de pågældende spillere markeres som U-18 spillere på det elektroniske kamprapport/holdkort i begge rækker. Det er foreningens eget ansvar at huske at markere eller at markere korrekt på det elektroniske holdkort. Manglende markering på det elektroniske holdkort medfører bøde iht. Bødelisten. Foranstaltes af det administrerende Distriktsforbund/Region. 5.9 Markering på kamprapport/holdkort skal ske ved at anføre spillerens fødselsårstal. Det er foreningens eget ansvar at huske at markere og at markere korrekt på kamprapport/holdkort Manglende markering på kamprapport/holdkort medfører bøde iht. Bødelisten. Foranstaltes af det administrerende Distriktsforbund/Region. Markering på elektronisk kamprapport/holdkort skal ske ved at anføre spillerens fødselsårstal. Det er foreningens eget ansvar at huske at markere og at markere korrekt på elektroniske kamprapport/holdkort Manglende markering på elektronisk kamprapport/holdkort medfører bøde iht. Bødelisten. Foranstaltes af det

5 administrerende Distriktsforbund/Region. 8.4 Tillæg a. Stiller et hold med ulovlige spillere, skal holdet betale hele dommerhonoraret for kampen. b. Dette gælder dog ikke, hvis et hold før en kamp på holdkortet er anført som ulovligt. Så betragtes holdet som "lovligt ulovligt". Undtagelser: Alle: Kun spillere fra egen forening/spillecertifikat i foreningen kan bruges i forbindelse "lovligt ulovligt" hold. Seniorer: Kun spillere af samme køn kan deltage på "lovligt ulovligt" hold. Ungdom: Hvor der spilles kønsopdelt, kan kun spillere af samme køn deltage på "lovligt ulovligt" hold, ligesom "lovligt ulovligt" hold kun må have deltagelse af spillere fra indtil en ældre årgang. c. I tilfælde af pkt. a erklæres det fremmødte modstanderhold af denne grund som vinder, og kampen betragtes pointmæssigt som spillet. d. Hvis begge hold er anført som "ulovlige", opnår ingen af holdene point. e. Ved pointlighed, betragtes det lovligt ulovlige hold, som ulovligt hold jf. TR 9.8 f. Ved kampe efter TR 9.15 betragtes det lovligt ulovlige hold som ulovlig jf. TR 8.6 Tillæg For rækker omfattet af dette reglement, er det tilladt for en person at optræde som både spiller og official på samme hold. Pågældende skal i givet fald bestraffes som spiller Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller en official for andet end en 3. gangs udvisning, skal han inden 24 timer fremsende en indberetning, der alene tilgår turneringsledelsen, der træffer afgørelse vedrørende de indberettede forhold efter nedenstående bestemmelser Mener en official for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter, at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den a. Stiller et hold med ulovlige spillere, skal holdet betale hele dommerhonoraret for kampen. b. Dette gælder dog ikke, hvis et hold før en kamp VIA MAIL har orienteret Håndbold Region Øst om at holdet skal anføres som ulovligt. Så betragtes holdet som "lovligt ulovligt". Undtagelser: Alle: Kun spillere fra egen forening/spillecertifikat i foreningen kan bruges i forbindelse "lovligt ulovligt" hold. Seniorer: Kun spillere af samme køn kan deltage på "lovligt ulovligt" hold. Ungdom: Hvor der spilles kønsopdelt, kan kun spillere af samme køn deltage på "lovligt ulovligt" hold, ligesom "lovligt ulovligt" hold kun må have deltagelse af spillere fra indtil en ældre årgang. c. I tilfælde af pkt. a erklæres det fremmødte modstanderhold af denne grund som vinder, og kampen betragtes pointmæssigt som spillet. d. Hvis begge hold er anført som "ulovlige", opnår ingen af holdene point. e. Ved pointlighed, betragtes det lovligt ulovlige hold, som ulovligt hold jf. TR 9.8 f. Ved kampe efter TR 9.15 betragtes det lovligt ulovlige hold som ulovlig jf. TR 8.6 Tillæg. Der er til denne paragraf udfærdiget en særlig vejledning til brug for såvel dommere som foreningsledere. Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller en official for andet end en 3. gangs udvisning, skal han inden 48 timer fremsende en indberetning, der alene tilgår turneringsledelsen, der træffer afgørelse vedrørende de indberettede forhold efter nedenstående bestemmelser. Mener en official for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter, at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den eventuelle

6 eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt anføre anføre protesten på holdkortet. protesten på et papir. Det i 1. afsnit omtalte krav indebærer: Protester forårsaget af hændelser, eller mangel herpå, under spillet nedlægges af en holdofficial over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med angivelsen af protesten på holdkortet. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden for første gang er ude af spil. Er spillet herefter genoptaget, har parterne accepteret det passerede. Mener en holdofficial, at protesten bør forfølges, skal han gøre indstilling herom til sin forenings ledelse. Hvis denne også ønsker at forfølge protesten, skal det ske skriftligt og så betids, at protesten er det administrerende distriktsforbund/region i hænde senest tre dage efter kampens afholdelse ledsaget af et depositum, iht. gebyrlisten, der tilbagebetales, dersom protesten tages til følge. Behandling af protesten iværksættes, når depositum er indgået. Protesten skal være underskrevet eller medunderskrevet af et medlem af foreningens bestyrelse. Der bør anvendes et protestskema. Protester kan fremsendes elektronisk, når det af protesten fremgår, i hvilken form protestgebyret afsendes, og afsendelsen sker inden for de nærmest følgende 24 timer. En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt. Videooptagelser kan ikke indgå i protestbehandlinger. Det i 1. afsnit omtalte krav indebærer: Protester forårsaget af hændelser, eller mangel herpå, under spillet nedlægges af en holdofficial over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med angivelsen af protesten på et papir. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden for første gang er ude af spil. Er spillet herefter genoptaget, har parterne accepteret det passerede. Dommerne noterer sig tidspunkt for protesten på scoringskort eller lignende til eget brug. Mener en holdofficial, at protesten bør forfølges, skal han gøre indstilling herom til sin forenings ledelse. Hvis denne også ønsker at forfølge protesten, skal det ske skriftligt og så betids, at protesten er det administrerende distriktsforbund/region i hænde senest tre dage efter kampens afholdelse ledsaget af et depositum, iht. gebyrlisten, der tilbagebetales, dersom protesten tages til følge. Behandling af protesten iværksættes, når depositum er indgået. Protesten skal være underskrevet eller medunderskrevet af et medlem af foreningens bestyrelse. Der bør anvendes et protestskema. Protester kan fremsendes elektronisk, når det af protesten fremgår, i hvilken form protestgebyret afsendes, og betaling sker inden for de nærmest følgende 24 timer. En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt. Videooptagelser kan ikke indgå i protestbehandlinger. 9.2 Tillæg Dommere til kampen udpeges af Drift Turnering. Hvis en dommer udebliver, er arrangørforeningen ansvarlig for udpegning af en egnet til at dømme kampen(e), evt. i Dommere til kampen udpeges af Drift Turnering. Hvis en dommer udebliver, er arrangørforeningen ansvarlig for udpegning af en egnet til at dømme kampen(e), evt. i samarbejde

7 samarbejde med holdene. Såfremt en af parterne ikke kan godtage denne, skal der inden kampens start nedlægges protest jvf. turneringsreglementet stk Kampen(e) skal altid afvikles. Hvis en dommer, som har været påskrevet den udsendte stævneliste, udebliver uden afbud til arrangørforeningen/spillestedet, godskrives denne 600 kr. Alle anmodninger om godtgørelse for dommerudeblivelser, skal være forbundets kontor i hænde senest 7 dage efter kampens afholdelse. 9.3 Før en kamp skal foreningernes holdopstillinger meddeles turneringsledelsen (arrangørforeningen, dommerbord / evt. dommerne) på det respektive distriktsforbunds/regions anerkendte holdkort, ligesom andre krævede oplysninger skal være påført. Et holdkort, der er mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht. bøderegulativet. Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan vedkommendes navn slettes på holdkortet, hvis der umiddelbart efter kampens afslutning rettes anmodning herom til kampens sekretær. Det er et krav, at sletningen godkendes af kampens dommere. med holdene. Såfremt en af parterne ikke kan godtage denne, skal der inden kampens start nedlægges protest jvf. turneringsreglementet stk Kampen(e) skal altid afvikles. Hvis en påsat dommer udebliver uden afbud til arrangørforeningen/spillestedet, godskrives denne 600 kr. Alle anmodninger om godtgørelse for dommerudeblivelser, skal være forbundets kontor i hænde senest 7 dage efter kampens afholdelse. Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt. Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan spillerens navn slettes på det elektroniske holdkort, indtil 12 timer efter kampstart. Et holdkort, der er mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht. bøderegulativet. Nedenstående er i forhold til propositioner Øst: Paragraf-henvisning Nuværende ordlyd Konsekvens ordlyd 1.0 Arrangørforpligtigelsen: Vedrørende arrangørforpligtigelser, er "Propositionerne for Dansk Håndbold Forbunds turneringer for øvrige rækker" gældende i Regionenes turneringer med følgende tilføjelse: Arrangørforeningen har ansvaret for "Den gode Håndboldoplevelse". Spillepladsen skal være klar til det fastsatte kamptidspunkt (=opstarten af stævnet). Det er den arrangerende forenings ansvar, at spillepladsen er klar til det fastsatte kamptidspunkt. Dette incl. Arrangørforpligtigelsen: Vedrørende arrangørforpligtigelser, er "Propositionerne for Dansk Håndbold Forbunds turneringer for øvrige rækker" gældende i Regionenes turneringer med følgende tilføjelse: Arrangørforeningen har ansvaret for "Den gode Håndboldoplevelse". Spillepladsen skal være klar til det fastsatte kamptidspunkt (=opstarten af stævnet). Det er den arrangerende forenings ansvar, at spillepladsen er klar til det fastsatte kamptidspunkt. Dette incl. udskiftningsområde,

8 udskiftningsområde, coachingfri zone, bag ved målene og langs banens sider. Endvidere skal foreningen sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen. Den arrangerende forening skal sikre, at dommerbordet er betjent af øvede kompetente personer med kendskab til reglerne herfor. Den arrangerende forening skal sikre at alle kampe afvikles også ved dommerudeblivelse. Manglende efterlevelse af dette ansvar kan medføre tab af kamp og ikendelse af bøde. Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest et kvarter efter vedkommende kamps afslutning at indtelefonere resultatet. Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar fem minutter før opgiverkast. Senest på dette tidspunkt skal begge hold have udfyldt holdkort/kamprapport og afleveret til dommerbordet. Til kampe med dommerudvikler, skal denne være sikret siddeplads med god oversigt. Tilskuere: a. Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter. b. Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner og fløjter er ikke tilladt. c. Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov optræden. En forening kan af Administrationen idømmes en bøde iht. bøderegulativet for manglende varetagelse af arrangørforpligtigelserne. I meget grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan der blive tale om fratagelse af hjemmebane i en eller flere kampe, hhv. pålæg om afvikling af en eller flere kampe uden tilskuere (uden økonomisk kompensation) Der skal til alle kampe påføres fødselsår på holdkortet. Udgår. coachingfri zone, bag ved målene og langs banens sider. Endvidere skal foreningen sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen. Den arrangerende forening skal sikre, at dommerbordet er betjent af øvede kompetente personer med kendskab til reglerne herfor. Den arrangerende forening skal sikre at alle kampe afvikles også ved dommerudeblivelse. Manglende efterlevelse af dette ansvar kan medføre tab af kamp og ikendelse af bøde. Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest et kvarter efter vedkommende kamps afslutning at indrapportere resultatet. Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar fem minutter før opgiverkast. Senest ved tidspunktet for kampstart skal begge hold have udfyldt holdkort/kamprapport. Til kampe med dommerudvikler, skal denne være sikret siddeplads med god oversigt. Tilskuere: a. Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter. b. Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner og fløjter er ikke tilladt. c. Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov optræden. En forening kan af Administrationen idømmes en bøde iht. bøderegulativet for manglende varetagelse af arrangørforpligtigelserne. I meget grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan der blive tale om fratagelse af hjemmebane i en eller flere kampe, hhv. pålæg om afvikling af en eller flere kampe uden tilskuere (uden økonomisk kompensation).

9 30.4 Spiludvikling Det er tilladt at deltage på et hold tilhørende en ældre årgang uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. Spilleren påføres holdkortet med navn og årgang. De almindelige op- og nedrykningsregler ved hold i samme årgang er gældende. Dvs. at man skal være spilleberettiget på et hold tilhørende en turnering udskrevet at Regionen for at kunne være omfattet af reglen. DHF s Turneringsreglement for øvrige rækker, 2.5.b), 4.4 og 4.9 er ikke gældende i forhold til denne regel. Forhold i forbindelse med karantæne: Ved karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene før man har afviklet karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen der førte til karantænen. Spiludvikling Det er tilladt at deltage på et hold tilhørende en ældre årgang uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. Spilleren påføres holdkortet med navn. De almindelige op- og nedrykningsregler ved hold i samme årgang er gældende. Dvs. at man skal være spilleberettiget på et hold tilhørende en turnering udskrevet at Regionen for at kunne være omfattet af reglen. DHF s Turneringsreglement for øvrige rækker, 2.5.b), 4.4 og 4.9 er ikke gældende i forhold til denne regel. Forhold i forbindelse med karantæne: Ved karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene før man har afviklet karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen der førte til karantænen.

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 Almindelige bestemmelser 1.1 Herværende Turneringsreglement gælder for alle turneringer og kampe, der udskrives af a) Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2013-2014

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2013-2014 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2013-2014 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker **-markering betyder, der er fortolkning eller supplerende oplysninger i Bemærkninger 1 Almindelige bestemmelser. 1.1 Herværende Turneringsreglement

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2015-2016 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr Rødovre HK og Skive FH Brøndby den 16. marts 2012 Journal nr. 1282-12-FS Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den 11.3.2012 1. divisions damer kamp nr. 253931 Disciplinærudvalget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige rækker.

Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige rækker. Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige rækker. Formålet med Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige rækker er at forklare udvalget stykker

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Roskilde Håndbold indgivne protestsag.

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Roskilde Håndbold indgivne protestsag. EH Aalborg og Roskilde Håndbold Brøndby den 11. november 2016 Journal nr. 1843-16-FS Protestafgørelse kamp nr. 373123 1 DD EH Aalborg Roskilde Håndbold spillet 30. oktober 2016 i Nr. Sundby Idrætscenter

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2013-2014 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH Til Randers HH Skanderborg Håndbold Brøndby den 14. april 2015 Journalnummer 1232-15-sha Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9.

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9. Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold Brøndby den 6. marts 2012 Journal nr. 1225-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skanderborg Håndbold under kamp nr. 254584 mod Århus Håndbold afviklet søndag

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal HC Odense og Randers HK Brøndby den 14. februar 2012 Journal nr. 1183-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr. 254214 mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2010-2011 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Skjern Håndbold og HC Midtjylland

Skjern Håndbold og HC Midtjylland Skjern Håndbold og HC Midtjylland Brøndby, d.30. oktober 2014 Journalnr.2050-14-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skjern Håndbold under herreligakamp nr. 765680 afviklet den 15. oktober 2014 mellem

Læs mere

Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Tarm-Foersum GF indgivne protestsag.

Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Tarm-Foersum GF indgivne protestsag. Tarm-Foersum GF og SK Aarhus Elitehåndbold A/S Brøndby den 17. december 2012 Journal nr. 2361-12-12 Afgørelse i protestsag indgivet af Tarm-Foersum GF under kamp nr. 430162 afviklet den 25. november 2012

Læs mere

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 Viby J., den 2. april 2013 DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 I henhold til 14 i DHF s Propositioner for øvrige rækker inviterer Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Jydsk Håndbold Forbund og AGF/Viby

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Indledning. Generelle bestemmelser

Indledning. Generelle bestemmelser Indledning 1. Hensigten med disse propositioner et, at uddyber det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for DVBF`s Kredsturnering. Endvidere henvises der til øvrige reglementer i DVBF's reglementshåndbog.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 16. oktober 2017 i Sag nr. 14/2017: Odense Håndbolds indbringelse af Håndboldens Appelinstans kendelse af 3. oktober 2017 Sagen er behandlet af stedfortrædende

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg Håndbold 1. division damer kamp nr. 593155

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg Håndbold 1. division damer kamp nr. 593155 Skanderborg Håndbold og Team Haderslev KFUM Brøndby den 13. december 2013 Journal nr. 2332-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Skanderborg Håndbold 1. division damer kamp nr. 593155 Disciplinærudvalget

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Propositionerne findes kun i en udgave via Regionens hjemmeside. Den elektroniske udgave vil derfor altid være den aktuelle.

Propositionerne findes kun i en udgave via Regionens hjemmeside. Den elektroniske udgave vil derfor altid være den aktuelle. Generelt. 0.0 Opdatering af propositionerne. Propositionerne findes kun i en udgave via Regionens hjemmeside. Den elektroniske udgave vil derfor altid være den aktuelle. 0.1 HRØ propositioner og DHF s

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne TMS Ringsted og Roskilde Håndbold Pr. mail Brøndby den 8. december 2016 Journal nr. 1886-16-FS Kamp nr. 373143 1 DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne Disciplinærinstansen

Læs mere

Afgørelse i sagen TMS Ringsted mod Faaborg Midtfyn-Elite Håndbold A/S

Afgørelse i sagen TMS Ringsted mod Faaborg Midtfyn-Elite Håndbold A/S TMS Ringsted Brøndby den 15. april 2011 Journal nr. 1356-11-FS Afgørelse i sagen TMS Ringsted mod Faaborg Midtfyn-Elite Håndbold A/S Disciplinærudvalget under Dansk Håndboldforbund (DHF) har dags dato

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr Team Tvis Holstebro Damer A/S Pr. mail Brøndby den 3. oktober 2013 Journal nr. 2072-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Stævne- reglement Gældende fra november 2012

Stævne- reglement Gældende fra november 2012 Stævne- reglement Gældende fra november 2012 Bemærkninger til reglementet Ved idrætskonferencen januar 2009: Nye bestemmelser i 4.3 og 8.1 Ved idrætskonferencen februar 2010: Tilføjet nyt afsnit under

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere