Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

2 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets fremtid på såvel kort og lang sigt. Først og fremmest har vi nu slukningsaftaler på plads med såvel Falck som Brandværnene for de næste 5 år. Det er også besluttet, at vi skal lave en mere formel aftale med Beredskabsforbundet. Processen med aftalerne har været god. At det er lykkes er ikke nogen selvfølge, men skyldes det rigtige gode samarbejde vi har. At de nye aftaler i store træk svarer til de nuværende afspejler også at borgere, politikere og os selv grundlæggende er tilfredse med den service og tryghed beredskabet giver. Med indgåelse af aftalerne har vi også skabet et rigtig godt fundament til at videreudvikle brandvæsenet til de kommende udfordringer, der givetvis venter. Vi har også i år fået tilgang af mange nye brandmænd, og det er jo glædeligt især i en tid, hvor man rundt om i landet har store problemer med rekrutteringen. Det viser bare, at vi har et rigtigt godt beredskab, som det er attraktivt at blive en del af. Det at blive brandmand i Tønder Brandvæsen er krævende. Udover de faglige krav, der stilles, så investerer man også rigtig mange fritidstimer på at gennemføre uddannelsen. Det kan du læse senere i beretningen. Økonomien kommer vi ikke uden om. Med det vedtagne budget for 2012 har vi siden 2009 reduceret vores driftsomkostninger i brandvæsenet med ca. 8 % eller godt kr. Det har vi kunne gøre uden lukning af brandstationer eller andre mærkbare serviceforringelser. Det er et vilkår, at det økonomiske råderum i Tønder kommune bliver reduceret også i årene fremover. Målet er at bevare serviceniveauet overfor borgerne, men det må vi så bare gøre mere effektivt og innovativt. Udover at være ressourcebevidste har vi bla. hjemtaget opgaven med vedligeholdelse af brandslukningmateriellet i kommunens bygninger. Næste år udvider vi dette, således vi også tager os af portservice. Vi har også øget indtægterne ved salg af kurser. Naturbrandslukningskøretøjet på Rømø og ikke mindst Bredebros nye autospøjte. Hertil kommer udskiftning af tankvognschassis i Tønder og en nyere tankvogn i Skærbæk samt en lidt ældre i Toftlund. En af de mest synlige konsekvenser af besparelserne i 2012 er, at vi fraflytter Beredskabsgården i Markgade (skete allerede inden jul 2011) og administrationen flytter på rådhuset. Udover at vi kan spare driftsmidler ved at være på færre adresser, er jeg overbevist om, at løsningen også vil give et bedre beredskab. At Beredskabsforbundet og Tønder Frivillige Brandværn nu skal være på samme matrikel betyder naturligvis ikke, at de nu skal sammenlægges. Men det vil da være underligt om det gode samarbejde ikke vil blive endnu bedre end nu, og dermed også til gavn for det samlede beredskab. Når det er en god ide, at administrationen flytter ned på rådhuset i centralforvaltningen, hænger det sammen med, at udviklingen af beredskabet i høj grad vil skulle ske på tværs af afdelinger og forvaltninger i kommunen. I årets løb har vi jo skiftet ud på det administrative hold. Kristian Müller søgte nye udfordringer i Vejle. Til gengæld har vi ansat Thomas Krakau. Thomas kommer fra Falck, hvor han har fungeret som brandmand, holdleder og instruktør i mange år. En anden begivenhed jeg synes skal fremhæves er etableringen af vores ungdomsbrandværn. Vi er heldigvis gode til at få meget ud af de tildelte midler, men også til at finde alternative finansieringer fx via fonde. Sidste år fik vi udskiftet en del køretøjer. Pionervognen i Løgumkloster,

3 Der er måske nogen, der tror, at vi har etableret ungdomsbrandværnet med henblik på at hverve nye brandmænd. Men det er ikke tilfældet. Formålet med ungdomsbrandværnet er at give vores unge elementære kundskaber indenfor førstehjælp og brandslukning, så de er rustet til at træde til, hvis der er behov for det. Derfor er ideen også, at der starter et nyt hold op hvert år. At der et behov for undervisningen viser det fantastiske fremmøde. Det har medført, at vi har måtte lave 3 hold frem for det ene planlagte hold. Der er naturligvis ingen tvivl om, at hvis nogen af de unge gerne vil have beredskabet som fritidsinteresse efter kurset, så vil vi være parat med et godt tilbud til dem. I øvrigt er jeg imponeret over det store engagement instruktørerne og de frivillige hjælpere udviser, når der er undervisningsaften. Det er virkelig flot, at der møder op til flere frivillige hjælpere, hver eneste gang. Sidst på året fik vi godkendt et såkaldt INTERREG projekt. Det betyder, at vi modtager støtte fra EU til gennemførelse af projektet. Projektets navn er Beredskab uden grænser og har deltagelse af Aabenraa, Sønderborg, Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. Formålet er at nedbryde den barriere som landegrænsen udgøre med henblik få et bedre beredskab for borgerne. For Tønder kommune er jeg sikker på, at vi kan få meget ud af projektet. Det er naturligvis primært Kreis Nordfriesland, som vi vil øge samarbejdet med. I første omgang skal vi mødes for at drøfte de potentielle muligheder, men senere i 2012 regner jeg med, at vi skal afholde fælles øvelser og udarbejde egentlige aftaler bliver helt sikkert et spændende år. Udover INTERREG projektet, Ungdomsbrandværnet og flytning af administration, så skal vi også have startet på frivillig førstehjælpsberedskab på Rømø. Her er vi med til at støtte op om et ønske fra Regionen om etablering af et supplerende beredskaber i de egne, hvor responstiden på ambulancer er størst. Et andet lille projekt med store perspektiver er frivillig forebyggelse. Vi har haft nogle engagerede frivillige på et pilotkursus i december, og vi skal i foråret udvikle et koncept, hvor vi kan anvende vores mange frivillige til også at udføre brandforebyggende arbejde. Indtil nu har vores frivillige opsat rigtig mange røgalarmer ved pensionister, men nu skal vi se om vi kan systematiser nogle af de andre muligheder, der er på det forebyggende område. En ting jeg gerne vil opfordre til, er når vi i brandværn eller beredskabsforbund inviterer til en begivenhed, så støt op om det. Det behøver jo ikke at være bestyrelsen eller store dele af brandværnet, der skal møde. Det kan jo lige så godt være den nye brandmand, der så får mulighed for at møde nogle brandmandskollegaer. Som det forhåbentlig fremgår af min beretning, så glæder jeg mig meget til arbejdet det kommende år. Derfor er det også helt naturligt at takke alle medarbejdere og frivillige for jeres engagerede indsats i Herudover vil jeg takke vores nære samarbejdspartnere ved Politiet, Beredskabsstyrelsen, Falck, Flyvestation Skrydstrup og vore nabokommuner for samarbejdet i 2011 samt alle andre, der har relationer til Tønder Brandvæsen Godt nytår til alle.

4 Sikkerhed At være brandmand ved alle er forbundet med en stor risiko. Tønder Brandvæsen har I 2011 haft 10 arbejdsulykker hvoraf 1 har haft 4-6 dages fravær, og 2 med optil 3 ugers fravær fra deres normale arbejde. Det er naturligvis for mange. yder nemlig et stort arbejde. Hidtil har disse roller organisatorisk været opdelt, men set fra et sikkerhedspespektiv er målet for deres arbejde det samme. Derfor holdt vi i efteråret 2011 et fælles møde for Arbejdsmiljøudvalget og Depotmestre. Planen er, at disse møder vil blive afholdt 2 gange årligt. Grunden til dette initiativ er at afholde møder, hvor indholdet bliver mere givtigt og lærerigt. I 2012 vil vi derfor have yderligere fokus på, hvordan vi undgår arbejdsulykker. Tønder Brandvæsen har mange forskellige krævende og komplekse opgaver som skal løses hurtigt og sikkert. Dette stiller store sikkerhedsmæssige krav til det mandskab, som skal udføre sådanne opgaver. Sikkerhedskravene er af hensyn til dem selv, de tilskadekomne og andre aktører på et skadested. Sikkerhedsarbejdet er forankret lokalt på brandstationerne. Under indsats og øvelser er det en af holdlederens vigtigste opgaver at varetage brandmændenes sikkerhed. Herudover har man på hver station en arbejdsmiljørepræsentant og en depotmester, hvis funktion er af mere forebyggende karakter. De udfører et meget vigtigt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af materiel og udarbejdelse af APV. Det er ikke altid, at jeres tillidsvalgte nyder den respekt blandt jeres kammerater/kollegaer, som de fortjener for de Det kan dog ikke understreges nok, at ansvaret for sikkerheden ikke kun varetages af udvalgte, men skal løftes af alle. Nogle gange synes du måske, at det er overflødigt at bruge et værnemiddel som hjelm, handsker, sikkerhedsbriller og lign. i forbindelse med en øvelse eller indsats. Skulle den tanke falde dig ind, så læs venligst vores ulykkesstatistik igen.

5 Uddannelse Grund- og funktionsuddannelse INDSATS I foråret startede der en grunduddannelse INDSATS med 12 deltagere, både fra Beredskabsforbundet og de Frivillige Brandværn. Blandingen af de to typer indsatsenheder viste sig at være en succes. For Beredskabsforbundet passer Grunduddannelse INDSATS til Katastrofeberedskabets tilpassede opgavesæt i forbindelse med indsatsopgaver i farligt vejr, ligesom indsatsuddannelsen giver generelle kompetencer og indblik i hele beredskabets opgaveløsning. I efteråret startede funktionsuddannelse INDSATS med 16 deltagere. Der er deltagere fra to forskellige grunduddannelser. De ældste deltagere blev grunduddannet i 2010 og skulle derfor gennemføre en overgangsuddannelse, før de kunne blandes med deltagerne fra forårets grunduddannelse. Som en del af forløbet med både grund- og funktionsuddannelsen har instruktørerne løbende implementeret de nye undervisningsprincipper, der knytter sig til den nye indsatsuddannelse praksis, praksis og praksis. Den nye indsatsuddannelse er meget mere hands on. Jeg har været brandmand i ca. halvandet år. Jeg startede på grunduddannelsen i marts måned Det var den nye grunduddannelse jeg kom med på, dvs. der var frigørelse med. En anden ting der også var et plus ved grunduddannelsen var at der var lagt mere vægt på det praktiske end det teoretiske, det er helt klart en fordel, for man får en bedre forståelse af hvordan de forskellige ting hænger sammen. Med en veloverstået grunduddannelse startede jeg på funktionsuddannelsen i september måned Jeg synes det er helt perfekt at starte på funktionsuddannelsen umiddelbart efter grunduddannelsen, man husker stadig en masse fra grunduddannelsen. Et plus mere er at man er hurtigere færdig i stedet for at skulle vente et helt år mellem grund og funktionsuddannelsen. Det har også været rigtig godt, at der er blevet lagt stor vægt på det praktiske på funktionsuddannelsen, selvfølgelig er der nogle gange hvor det kun er teori, det kan ikke undgås, men det at der har været så meget praktisk har givet en meget bedre og større forståelse af det hele. Brandmand under uddannelse Jeg hedder Stig Lykou Christensen. Jeg er 22 år gammel og er brandmand ved Tønder Frivillige Brandværn. Jeg er blevet brandmand fordi jeg synes det lød spændende, fordi der er sådan et godt kammeratskab blandt kollegaerne, fordi det giver en anderledes hverdag, man ved aldrig hvornår der sker noget, og lige pludselig skal man bare være klar! Det er nogle af mine grunde til at jeg valgte at blive brandmand. Noget nyt vi også har prøvet på funktionsuddannelsen er, at vi en aften skulle til flyvestation Skrydstrup. Her skulle vi slukke væskebrande. Det var en vildt fed oplevelse, en rigtig fed aften med store flammer og en tur i en af deres crashtendere!

6 Køretøjer Autosprøjte Bredebro Bredebro Friv. Brandværn modtog en ny Autosprøjte. Køretøjet er bygget på et Volvo FL chassis med 290 hk. Materielkassen er bygget i polypropylen med 2000l integreret vandtank. Rømøs gamle naturbrandstender er ompakket til kombineret naturbrandskøretøj og arrangementssprøjte, der bl.a. skal anvendes på Tønder Festival Camping. Når køretøjet ikke anvendes ved arrangementer står den på Højer Brandstation. Pionervogn Løgumkloster Løgumkloster Friv. Brandværn modtog en pionervogn. Køretøjet blev bygget på et brugt Merzedes-Benz chassis. Køretøjet er bygget med både kran og spil. Køretøjet er opbygget hos Schmidt TIP i Løgumkloster. Køretøjet er opbygget hos GKV Gråsten Karrosseriværksted. På grund af den unikke opbygning blev køretøjet udstillet på Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde i Odense i august måned. Tankvogn Skærbæk Falck Skærbæk modtog en tankvogn. Køretøjet er bygget på et brugt MAN chassis. Naturbrandstankvogn til Rømø Rømø Friv. Brandværn modtog en brugt naturbrandstankvogn. Køretøjet er en Merzedes-Benz 1827 med firehjulstræk og automatgear. Køretøjet har 5000l vandtank og kan anvendes til kørende slukning. Naturbrandstender til Rømø Rømø Friv. Brandværn har ombygget den gamle pionervogn fra Løgumkloster til et mindre naturbrandskøretøj. Køretøjet har en 350l vandtank og en lille højtrykspumpe, der gør at køretøjet kan indsættes fleksibelt til slukning og efterslukning af naturbrande.

7 Indsatser Gennem året har der været mange indsatser, men blandt de store vil vi fremhæve et par brand og redningsindsatser. Desværre omkom der i år to personer ved to dødsbrande. Redning, 18. januar 2011 hus midt om natten. Branden truede med at brede sig til naboens hus. Bygningsbrand, 21. juni 2011 Nord for Bredebro opstod der brand i et større oplag af halm og træpiller. JV.dk I Bredebro var en montør var sunket ned i en kornsilo, så han netop stadig kunne trække vejret. Dette satte gang i en større redningsaktion med deltagelse af mange brandstationer. Bygningsbrand, 23. september 2011 Bygningsbrand, 9. februar 2011 I Tønder opstod der en tidlig morgen brand i den øverste lejlighed af en etageejendom. Ved branden blev der reddet fem personer ud af lejligheden og indlagt. Ved samme indsats blev en brandmand skadet da han fik en bjælke i hovedet. Alle blev udskrevet samme dag. Bygningsbrand, 25. maj 2011 I Mjolden opstod der brand i den gamle købmandsgård. Trods at bygningen var ubeboet endte det med en større brand. Branden blev foreviget og send på TV2, som et indslag i Politirapporten Dødsbrande Desværre har året også budt på to dødsbrande. Den første dødsbrand var i Skærbæk. En kvinde blev om morgenen fundet død i sin lejlighed efter en brand. Branden var gået helt ud da den blev opdaget og brandvæsenet blev ikke tilkaldt. Den anden dødsbrand var udenfor Bredebro, hvor en kvinde mistede livet ved en brand i hendes hus. I Skærbæk by opstod der brand i et stråtækt

8 Statistik Personel Administrationen: Falck & frivillige brandværn: Beredskabsforbundet: Stormflodsassistenter: Reservedepotmestre: 7 ansatte 250 frivillige 25 frivillige 23 frivillige 4 ansatte Samlet er Tønder Brandvæsen en organisation med 308 ansatte. Uddannelse I 2011 blev der gennemført nedenstående uddannelser ved Tønder Brandvæsen: Grunduddannelse INDSATS Funktionsuddannelse INDSATS Heldagsøvelser Brandmandsseminar Holdlederseminar 12 mand 16 mand 181 røgdyk. Forebyggelse Brandsyn: Brandsynsobjekter Antal lovpligtige brandsyn Gennemførte brandsyn 100% 100% Udrykninger Udrykninger i alt Reelle alarmer Blinde og falske alarmer Fordeling: Brand Redning Miljø Agerskov Bedsted 12 8 Bredebro Højer Løgumkloster Rømø Skærbæk Toftlund Tønder Visby Øster Højst Beredskabsgården 5 4 Materieldepotet Arbejde udført: Vask af slanger Fyldning af trykflasker Kompressortimer RD-Masker vasket/afprøvet Brandhaner kontrolleret Byggesager: Røgalarmprojekt: Der er ved udgangen af 2011 opsat lidt over røgalarmer ved pensionister i Tønder kommune. Brand på skoleskemaet I forbindelse med Brand på skoleskemaet (uge 40 projekt) har Tønder Brandvæsen på flere skoler i kommunen, undervist i forebyggelse og bekæmpelse af brand. Foto: Tønder brandvæsen Depotbeholdning: B-slanger C-slanger Trykluftflasker 300bar Røgdykkermasker Røgdykkerapparater TØNDER BRANDVÆSEN ØNSKER ALLE ET RIGTIG GODT NYTÅR!

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Tryghed og sikkerhed for borgerne

Tryghed og sikkerhed for borgerne Tryghed og sikkerhed for borgerne Tønder Brandvæsen løser mange opgaver i lokalsamfundet. Opgaver, ressourcer, mål og udfordringer er beskrevet i dimensioneringsplanen. Her får du et sammendrag af planen

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2015 31.10.2015 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Bestyrelsens beretning til stævne 2008 i Nordborg. Af forbundsformand Arne Christensen, Skodborg. Beretning fra 1 juli 2007 til 30 juni 2008.

Bestyrelsens beretning til stævne 2008 i Nordborg. Af forbundsformand Arne Christensen, Skodborg. Beretning fra 1 juli 2007 til 30 juni 2008. Bestyrelsens beretning til stævne 2008 i Nordborg. Af forbundsformand Arne Christensen, Skodborg. Beretning fra 1 juli 2007 til 30 juni 2008. Jeg synes det er et fantastisk privilegium, at få lov at stå

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009 Beredskab Jammerbugt Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Per Nielsen Direkte 7257 7671 pen@jammerbugt.dk 13-08-2008 Sagsnr.: 1849-47972 Bemærkninger

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Life2Save s Sikkerhedscirkel. Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning.

Life2Save s Sikkerhedscirkel. Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning. Life2Save s Sikkerhedscirkel Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning. Sikkerhedscirklen er: Et Life2Save koncept med fokus på forebyggelse, akuthjælp og opfølgning. Sikkerhedscirklen er opbygget som moduler.

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør 1. Jeg vil på Svendborg Brandmandsforenings vegne, takke for at I vil afsætte tid til at lytte til vores bekymring omkring den usikkerhed og utryghed,

Læs mere

Referat for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum 20/5 2008 klokken 1900. Bredebro Brandstation

Referat for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum 20/5 2008 klokken 1900. Bredebro Brandstation Referat for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum 20/5 2008 klokken 1900 redebro randstation Tilstede: Lissa Hansen, ent Poulsen, Allan Nielsen, Peter N. Petersen, Poul Chr. Poulsen (suppleant

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen skommissionen (i 1.000 kr.) Forvaltningens forslag???udvalget xx.xx 2013???udvalget xx.xx 2013 Model 1 Model 2 Nr. Kroner Kroner Kroner Politikområde Titel 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence)

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence) Side: 1/14 Generelt Konkurrencen omfatter pakning, udlægning af brandmateriel, indtrængning i bygning, personredning, indvendig slukning, trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning samt flaskeskift

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ingen Ingen

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver 1.0.01.2005 Ved at anvende denne vejledning tilses det, at de områder, der er omfattet af pligten til at indberette bestemte oplysninger om

Læs mere

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab Brand og Redning Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 15/13202 Dok.løbenr.: 121541/15 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 73767294 E-mail: jvh@aabenraa.dk Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk

Læs mere

Tønder Kommune Risikobaseret Dimensionering

Tønder Kommune Risikobaseret Dimensionering Tønder Kommune Risikobaseret Dimensionering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 4 2.1 Risikoprofil... 4 2.1.1 Beliggenhed og udstrækning... 4 2.1.2 Geografisk karakteristik...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Det kan også være, at man ikke mener, at indholdet her på dagen, er værd at køre ex antal kilometer for og bruge et par timer på, i godt selskab.

Det kan også være, at man ikke mener, at indholdet her på dagen, er værd at køre ex antal kilometer for og bruge et par timer på, i godt selskab. Bestyrelsens beretning til stævne 2011 i Gram. Af forbundsformand Arne Christensen. For omkring 14 dage siden, var der en brandkaptajn, der spurgte ; hvorfor i alverden er det vi skal tage til stævne /

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Risikobaseret dimensionering, del 3 Brand og Rednings serviceniveau i Haderslev Kommune

Risikobaseret dimensionering, del 3 Brand og Rednings serviceniveau i Haderslev Kommune , del 3 Brand og Rednings serviceniveau i Haderslev Kommune Risikobaseret dimensionering Brand og Rednings serviceniveau i Haderslev Kommune Haderslev Kommune Brand og Redning 7. maj 2013 2/38 Indeks Forord

Læs mere