Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017"

Transkript

1 Udfold dit talent VIA University College Januar 2017 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration /22

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Grundlaget for eksamen Overblik over eksamensformerne Obligatoriske moduler Styring i den offentlige sektor Forvaltningsret Samfundsvidenskabelig analyse og metode skriftlig opgave Samfundsvidenskabelig analyse og metode eksamensoplæg og mundtlig prøve Valgmoduler Velfærdsinnovation Offentlig kommunikation skriftlig opgave Offentlig kommunikation eksamensoplæg og mundtlig prøve Projektledelse Medborgerskabelse Kommunalt regnskab Offentlig budgetlægning og økonomistyring Økonomisk analyse Personalejura i den offentlige sektor Kommunalret Digitaliseringsprojekter Organisationspsykologi, udvikling og omstilling Juridisk metode Offentlig økonomi og samfundets økonomi Personalepolitik i den offentlige sektor Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Praktikvejledning for administrationsbachelorer Afgangsprojekt (15 ECTS point) Særligt for studerende, der har taget et eller flere moduler på uddannelsen før 1.januar Praktiske forhold i forbindelse med de skriftlige produkter Skriftlig opgave Eksamensoplæg Mundtlige prøver Praktiske forhold i forbindelse med eksamen Bilag - kort om /22

3 1 Indledning Hensigten med denne eksamensvejledning er at give studerende ved VIA University College et overblik over eksamenskrav og -former på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Eksamensvejledningen er desuden et arbejdsredskab for de studerende, fordi den indeholder en række nyttige og nødvendige oplysninger angående eksamen, vejledning, skriftlige produkter mv. Ud over denne vejledning er det vigtigt at orientere sig i studieordningen for Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, som findes på Grundlaget for eksamen Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr.1008 af 29/06/2016) fastslår, at samtlige moduler afsluttes med en bedømmelse, samt at der oprettes et landsdækkende censorkorps, som varetager eksterne censuropgaver. Mindst 20 ECTS, herunder afgangsprojektet, skal for den enkelte studerende bedømmes med eksternt censur. Udbyderinstitutionen beslutter, om de øvrige moduler bedømmes med internt eller eksternt censur. Alle moduler bedømmes efter. Mundtlige prøver er individuelle og kan ved visse moduler finde sted på grundlag af gruppeprodukter. Hvis det skriftlige gruppeprodukt indgår i bedømmelsen, skal det tydeligt fremgå, hvem der er forfatter til hvilke afsnit. Karakterskalaen anvendes til at vurdere eksaminandens grad af målopfyldelse i forhold til kompetencemålene på de enkelte moduler. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i kompetencemålene for det enkelte modul, som de fremgår af studieordningen for Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Den studerendes præstation bedømmes i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelse (BEK nr af 02/12/2016) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr. 114 af 03/02/2015). 1.2 Overblik over eksamensformerne I nedenstående oversigt ses VIAs eksamensformer på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. I helt særlige tilfælde kan der afviges fra disse eksamensformer. Når det sker, vil der blive udarbejdet en særlig eksamensvejledning for det pågældende modul. 3/22

4 De obligatoriske moduler Modulnavn Skriftligt produkt (I=individuel Mundtlig prøve t/ eksternt censur Styring i den offentlige sektor G=gruppe) Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Forvaltningsret Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Ekstern Samfundsvidenskabelig analyse og metode Skriftlig opgave (I) eller Ekstern Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Valgmoduler Modulnavn Skriftligt produkt (I=individuel Mundtlig prøve / ekstern G=gruppe) Velfærdsinnovation Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Offentlig kommunikation Skriftlig opgave (I) eller Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Projektledelse Eksamensoplæg (I/G) Kombinationsprøve: Mundtlig prøve 4/22

5 Medborgerskabelse Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Kommunalt regnskab Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Offentlig budgetlægning og økonomistyring Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Økonomisk analyse Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Personalejura i den offentlige sektor Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Kommunalret Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Digitaliseringsprojekter Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Organisationspsykologi, udvikling og omstilling Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Juridisk metode Skriftlig opgave (I) Offentlig økonomi og samfundets økonomi Eksamensoplæg (I) Mundtlig prøve 5/22

6 Personalepolitik i den offentlige sektor Eksamensoplæg (I/G) Mundtlig prøve Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Eksamensoplæg (I) Mundtlig prøve Praktik vejledning for administrationsbachelorer Skriftlig opgave (I) 1.3 Obligatoriske moduler Styring i den offentlige sektor Eksamen i Styring i den offentlige sektor består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Forvaltningsret Eksamen i Forvaltningsret består af en mundtlig prøve med afsæt i et skriftligt eksamensoplæg (max 5 sider/ anslag). 6/22

7 En studerende: max 5 sider To studerende: max 6 sider Tre studerende: max 7 sider Eksamen afvikles med ekstern censor og bedømmelse sker efter 7-trins-skalaen. Det er den mundtlige Samfundsvidenskabelig analyse og metode skriftlig opgave Eksamen i Samfundsvidenskabelig analyse og metode kan bestå af en skriftlig opgave (max 8 sider/ anslag), som den studerende udarbejder undervejs i undervisningsforløbet. Den skriftlige opgave bliver til på baggrund af en selvvalgt problemformulering, videnskabsteoretiske og metodiske refleksioner, dataindsamling, kvantitativ og/eller kvantitativ analyse af data samt en konklusion. Opgaven udarbejdes individuelt. Se desuden afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter Samfundsvidenskabelig analyse og metode eksamensoplæg og mundtlig prøve Eksamen i Samfundsvidenskabelig analyse og metode kan bestå af en kombinationsprøve af et skriftligt eksamensoplæg (max 5 sider/ anslag) og en mundtlig prøve. I det skriftlige eksamensoplæg behandles en problemstilling udvalgt af den studerende som relaterer sig til et konkret projekt fra undervisningsforløbet. Den mundtlige prøve tager afsæt i eksamensoplægget og de her udpegede problemstillinger, teorier og handlemuligheder. En studerende: max 5 sider To studerende: max 6 sider Tre studerende: max 7 sider Eksamen afholdes med ekstern censur og bedømmes efter. Der gives en samlet bedømmelse for eksamensoplægget og den mundtlige prøve. 7/22

8 1.4 Valgmoduler Velfærdsinnovation Eksamen i Velfærdsinnovation består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). nogle væsentlige pointer og perspektiver, som omdrejningspunkter til den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Prøven afholdes med intern censur og det er den mundtlige Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Det er den mundtlige Offentlig kommunikation skriftlig opgave Eksamen i Offentlig kommunikation kan bestå af en skriftlig opgave (max 8 sider/ anslag), som den studerende udarbejder undervejs i undervisningsforløbet. Den skriftlige opgave bliver til på baggrund af en selvvalgt problemformulering, videnskabsteoretiske og metodiske refleksioner, dataindsamling, kvantitativ og/eller kvantitativ analyse af data samt en konklusion. Opgaven udarbejdes individuelt. Omfang og anbefalet struktur på opgaven, se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter Offentlig kommunikation eksamensoplæg og mundtlig prøve Eksamen i Offentlig kommunikation kan bestå af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). Eksamensoplægget indeholder refleksioner i forhold til et selvvalgt emne fra inden for studieordningens emnebeskrivelse. 8/22

9 Eksamensoplægget tager udgangspunkt i den studerendes faglige og personlige læringsmål, de mål den studerende har nået, hvilken effekt det har skabt i den studerendes praksis, og hvilke teorier den studerende har anvendt for at nå de ønskede mål og den ønskede effekt. Eksaminationen tager således afsæt i den studerendes eget læringsarbejde samt modulets emner og mål. En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Prøven afholdes med intern censur og det er den mundtlige Der gives karakter efter 7-trin skalaen Projektledelse Eksamen i projektledelse består af en kombinationsprøve af et skriftligt eksamensoplæg (8 sider/ anslag) og en mundtlig prøve. I det skriftlige eksamensoplæg behandles en problemstilling udvalgt af den studerende som relaterer sig til et konkret projekt fra undervisningsforløbet. Den mundtlige prøve tager afsæt i eksamensoplægget og de her udpegede problemstillinger, teorier og handlemuligheder. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 3 personer. Den mundtlige prøve kan være individuel eller i grupper op til 3 personer. En studerende: max 8 sider To studerende: max 10 sider Tre studerende: max 12 sider Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Der gives en samlet bedømmelse for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve Medborgerskabelse Eksamen i Medborgerskabelse består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). 9/22

10 En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Kommunalt regnskab Eksamen i Kommunalt regnskab består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Offentlig budgetlægning og økonomistyring Eksamen i Kommunalt regnskab består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 5 sider/ anslag). En studerende: max 5 sider To studerende: max 6 sider 10/22

11 Tre studerende: max 7 sider Økonomisk analyse Eksamen i Økonomisk analyse består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Personalejura i den offentlige sektor Eksamen i Personalejura i den offentlige sektor består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider 11/22

12 1.4.9 Kommunalret Eksamen i Kommunalret består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Digitaliseringsprojekter Eksamen i Digitaliseringsprojekter består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 5 sider/ anslag). En studerende: max 5 sider To studerende: max 6 sider Tre studerende: max 7 sider 12/22

13 Organisationspsykologi, udvikling og omstilling Eksamen i Organisationspsykologi, udvikling og omstilling består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). Eksamensoplægget behandler et emne og en problemstilling inden for modulets fagområde. En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Juridisk metode Eksamen i Juridisk metode består af en skriftlig opgave (max 8 sider/ anslag), som den studerende udarbejder undervejs i undervisningsforløbet. Den skriftlige opgave bliver til på baggrund af en selvvalgt problemformulering, videnskabsteoretiske og metodiske refleksioner, dataindsamling, kvantitativ og/eller kvantitativ analyse af data samt en konklusion. Opgaven udarbejdes individuelt. Omfang og anbefalet struktur på opgaven, se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter Offentlig økonomi og samfundets økonomi Eksamen i Offentlig økonomi og samfundets økonomi består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 4 sider/9.600 anslag). Eksamensoplægget udarbejdes individuelt og behandler et emne og en problemstilling inden for modulets fagområde. Den individuelle, mundtlige prøve fastsættes til 30 min. inkl. votering. 13/22

14 Personalepolitik i den offentlige sektor Eksamen i Personalepolitik i den offentlige sektor består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag). Eksamensoplægget behandler et emne og en problemstilling inden for modulets fagområde. En studerende: max 2 sider To studerende: max 3 sider Tre studerende: max 4 sider Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Eksamen i Personlighedspsykologi og mødet med borgeren består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg (max 4 sider/9.600 anslag). Eksamensoplægget udarbejdes individuelt og behandler et emne og en problemstilling inden for modulets fagområde. Den individuelle, mundtlige prøve fastsættes til 30 min. inkl. votering. 14/22

15 Praktikvejledning for administrationsbachelorer Eksamen i Praktikvejledning for administrationsbachelorer består af en skriftlig opgave (max 8 sider/ anslag), som den studerende udarbejder undervejs i undervisningsforløbet. Den skriftlige opgave bliver til på baggrund af en selvvalgt problemformulering, videnskabsteoretiske og metodiske refleksioner, dataindsamling, kvantitativ og/eller kvantitativ analyse af data samt en konklusion. Opgaven udarbejdes individuelt. Omfang og anbefalet struktur på opgaven, se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter Afgangsprojekt (15 ECTS point) Eksamen i Afgangsprojektet består af en skriftlig projektopgave og en mundtlig prøve. Projektopgaven kan have et omfang på min. 40 sider og max. 60 sider ekskl. en eventuel forside, indholdsfortegnelse og bilag. Det afsluttende skriftlige projekt kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med en anden studerende. Ved to studerende kan projektopgaven have et omfang på min. 50 og max. 70 sider. Den mundtlige prøve kan være individuel eller i en gruppe på op til 4 personer og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i projektet. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Til eksaminationen er der afsat i alt 45 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Ved mundtlig gruppeeksamen udvides med 15 min pr. person ud over én. Eksamen afholdes med ekstern censur og bedømmes efter. I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel den skriftlige opgave som den mundtlige præstation. ns resultat er udtryk for en helhedsvurdering af opgave og den mundtlige præstation Særligt for studerende, der har taget et eller flere moduler på uddannelsen før 1.januar 2010 Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før 1. januar 2010 kan komme til at mangle et antal ECTS points (1-4) afhængig af hvor mange moduler, der er taget med henholdsvis 9 og 5 ECTS. De manglende ECTS points kan indhentes enten ved at tage endnu et valgmodul eller ved udvidelse af afgangsprojektet, hvor den studerende udarbejder en særlig synopsis svarende til 1,2, 3 eller 4 ECTS points, afhængig af hvor mange points han/hun mangler for at opnå uddannelsens 60 ECTS points. Synopsen skal have et omfang, der afspejler antal ECTS points: Omfang ca. 2 sider: 1 ECTS Omfang ca. 4 sider: 2 ECTS Omfang ca. 6 sider: 3 ECTS Omfang ca. 8 sider: 4 ECTS Synopsen afleveres i to eksemplarer til studieadministrationen på en af vejleder nærmere fastsat dato. 15/22

16 Synopsen og dermed den supplerende studieaktivitet svarende til de ekstra ECTS points. Når den studerende har afleveret synopsen, l godkendes den af vejleder. Synopsen er et forarbejde til afgangsprojektet, hvor problemstilling, problemformulering, teoretiske og metodiske tilgange og disponeringen af projektarbejdet bearbejdes. Synopsen skal således afspejle de overvejelser, refleksioner og konklusioner, der fører videre til den endelige problemformulering og den efterfølgende metodiske og teoretiske bearbejdning i afgangsprojektet. 1.5 Praktiske forhold i forbindelse med de skriftlige produkter Skriftlig opgave Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en begrundet præsentation af emne og problemstilling og formuleres som et afrundet, konkluderet, selvstændigt produkt. Den skriftlige opgave skal indeholde følgende punkter: Indholdsfortegnelse Kapiteloverskrifter og sidenumre. Indledning I indledningen tages der udgangspunkt i den/de studerendes konkrete erfaringsbaggrund og forforståelse. Emnet belyses, problematiseres og indsnævres. Hvorfor er netop dette emne og de tilhørende problemstillinger betydningsfulde for den enkelte og for praksisfeltet? Emnet skal vælges inden for modulets faglige temaer. Problemformulering og afgrænsning I problemformuleringen og afgrænsningen videreføres og præciseres de overvejelser, der er gjort i indledningen, således at det klart fremgår, hvilke problemstillinger den/de studerende ønsker at arbejde videre med. Problemformuleringen styrer udvælgelse af teori, eventuel indsamling og anvendelse af empiri samt emnebehandlingen som helhed. Emneafgrænsningen begrunder og argumenterer for, hvorfor de valgte dele er særligt interessante, og hvorfor nogle aspekter eller delområder er valgt fra. Opgavens udformning I dette afsnit beskrives og begrundes valg af undersøgelsesmetoder, litteratur og teoretiske vinkler samt opgavens disponering. Afsnittet kan indeholde en afklaring af begreber, der er særligt centrale for opgaven. Emnebehandling I denne del af opgaven præsenteres de teoretiske og eventuelle empiriske tilgange. Såvel teori som empiri gøres til genstand for kritisk og analytisk tolkning og refleksion, ligesom rækkevidden og forklaringskraften diskuteres og vurderes. Af hensyn til opgavens læsevenlighed anvendes beskrivende overskrifter i dette afsnit. Emnebehandlingen er opgavens absolut største afsnit. Konklusion og perspektivering 16/22

17 Konklusionen skal relatere til problemformuleringen. I afsnittet vurderes det, hvilke konklusioner det er muligt at uddrage af emnebehandlingen. Der skal tillige konkluderes vedrørende den metodiske fremgangsmåde. En perspektivering kan dels indeholde overvejelser over hvilke nye problemstillinger og undersøgelsesområder, konklusionen peger hen imod. Noter og referencer Noter og referencer, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller slutnoter. Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis (Klausen, 2009). Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med hjemmesidens adresse, som anføres i litteraturlisten. Litteraturliste Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner grundlag for opgaven og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. Bilag Bilag er supplerende oplysninger eller dokumentation, som er relevante for opgaven og emnebehandlingen. De medtages i begrænset omfang efter aftale med vejlederen. Omfang af skriftlige opgaver Ved skriftlige opgaver aflægges prøven individuelt. Omfanget af den skriftlige opgave er 8 sider svarende til anslag. I angivelsen af det maksimale omfang er udgangspunktet, at en normalside omfatter 2400 typografiske enheder medregnet mellemrum og eventuelle noter. I sideopgørelsen indgår titel, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Opgaven skal være skrevet i et læsevenligt og overskueligt layout Eksamensoplæg Eksamensoplægget skal generelt indeholde følgende punkter: Indhold Kravene til eksamensoplæggets indhold følger det enkelte modul og kan f.eks. være: Casebeskrivelse med teoriovervejelser Begrundet disposition til mundtlig prøve Refleksionsportfolio Noter og referencer Noter og referencer, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller slutnoter. Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis (Klausen, 2009). Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med hjemmesidens adresse, som anføres i litteraturlisten. Litteraturliste Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner grundlag for opgaven og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. Omfang Opgavens omfang kan være 2, 4 eller 5 sider / 4.800, 9600 eller typografiske tegn. Se mere under de specifikke moduler. 17/22

18 I angivelsen af det maksimale omfang er udgangspunktet, at en side omfatter typografiske enheder medregnet mellemrum og eventuelle fodnoter. I sideopgørelsen indgår titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Opgaven skal være skrevet i et læsevenligt og overskueligt layout. 1.6 Mundtlige prøver En mundtlig prøve er en prøve, hvor den mundtlige præstation bedømmes. Den mundtlige prøve former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator, hvori censor kan deltage. Mundtlige prøver er normalt normeret til pr. studerende (inkl. votering, meddelelse af karakter mv.). Ved gruppeprøver sættes 45 minutter til 2 studerende, 60 minutter til 3 studerende og 75 minutter ved fire studerende i gruppen. Et fælles skriftligt produkt udløser dog ikke automatisk en mundtlig gruppeprøve. Hvis den mundtlige prøve ønskes aflagt som en gruppeprøve, skal dette meddeles til studiesekretæren. Der gennemføres ikke gruppeprøver på baggrund af individuelle skriftlige opgaver. 1.7 Praktiske forhold i forbindelse med eksamen Tilmelding og framelding Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet. Hvis du vælger at framelde dig eksamen, så bruger du et eksamensforsøg. Du har 3 forsøg i alt. For at framelde dig, skal du sende en skriftlig framelding til studiesekretæren for modulet. Tidsfristerne er: Ved skriftlige prøver er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. - Ved kombinationsprøven med en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig opgave, er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. - Ved mundtlig prøve er frameldingsfristen 1 uge inden første eksamensdag. Når du er klar til at gå til eksamen på det modul du tidligere har frameldt dig, så sker tilmeldingen ved en henvendelse til administrationen. Vejledning til andet eksamensforsøg skal tilkøbes. Læs mere om tilkøb af vejledning her. Vejledning Et vejledningsforløb vil normalt bestå af fællesvejledning/gruppevejledning og/eller individuel vejledning. Ved afgangsprojekter kan du trække vejledningen med over og gøre brug af den resterende vejledningstid men kun i et halvt år, hos samme vejleder og kun efter aftale med denne vejleder. Dette gælder også, selv om man evt. ikke har brugt sin vejledningstid. Hvis du gerne vil købe vejledning på et senere tidspunkt. Vi anbefaler at du som minimum tilkøber: vejledning til afslutning af valgmodul (1 time), vejledning til afslutning af obligatorisk dobbeltmodul (2 timer), vejledning til afgangsprojekt (7 timer). Tilkøb af vejledning sker ved henvendelse til studiesekretæren, der også kan oplyse pris for den ønskede vejledning. 18/22

19 Aflevering Opgaveaflevering foregår via den digitale eksamensplatform WISEflow. Opgaven uploades i WISEflow gennem holdets websted på VIA Studienet. Det er en god ide at lære WISEflow at kende før eksamen. Du finder en vejledning til digital aflevering i WI- SEflow under Eksamensinfo på dit holdwebsted. Skriftlige opgaver og synopser afleveres inden kl den angivne dag. Studerende, der ikke afleverer rettidigt kan ikke indstilles til eksamen. Ansvaret for, at opgaven afleveres inden for tidsfristen påhviler den studerende. Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Uden uretmæssig hjælp betyder: - at du ikke har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen - at du ikke har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen - at du ikke har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp ved en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet; det vil sige alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online. Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen. Sygeeksamen og reeksamination Sygeeksamen eller reeksamination skal gennemføres snarest muligt efter eksamensterminen for den ordinære prøve, hvilket i praksis oftest vil betyde den næstkommende eksamenstermin. Administrationen fastlægger datoen for sygeeksamen og reeksamination. Ved sygdom skal den studerende indsende en lægeerklæring til administrationen snarest muligt. Klage og ankemuligheder Hvis du vil klage over forhold ved en prøve, skal du sende en skriftlig og begrundet klage. Henvendelser som dispensationsansøgninger og klager m.m. skal sendes til Du har ret til at få en kopi af den stillede opgave samt en kopi af din egen besvarelse. Vi anbefaler, at du inden selve klagen, kontakter en studie- og karrierevejleder med henblik på en vejledende samtale. Klagen skal indgives senest to uger efter, at du på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA kan dispensere fra ovenfor nævnte tidsfrist, hvis særlige forhold begrunder det. Klagen skal indeholde præcise oplysninger om Navn, adresse, CPR, mailadresse og telefonnummer Modulet/eksamen: Modulnavn og -nummer, prøveform Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o.lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav prøveforløbet bedømmelsen. Hvis klagen ikke vedrører selve eksamen, men eksempelvis vejledningsforløbet, kan du tage kontakt til en uddannelseskoordinator eller chefkonsulent. 19/22

20 VIA forelægger straks din klage for de oprindelige bedømmere. Inden for en frist på to uger skal de afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Du får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende dine eventuelle kommentarer. Afgørelse af klagen VIA afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og dine kommentarer hertil. VIAs afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen tilbud om ny prøve (omprøve) at du ikke får medhold i klagen - Denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige. VIA skal straks give både dig og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Hvis du får tilbud om en ombedømmelse (og du accepterer), skal denne finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Dit prøvebevis inddrages, indtil ombedømmelsen har fundet sted. Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter. Hvis du får tilbud om en omprøve (og du accepterer), skal den ligeledes finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Dit prøvebevis inddrages, indtil omprøven har fundet sted. Omprøven kan resultere i en lavere karakter. Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal du oplyse VIA herom senest to uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. Anke Du kan indbringe VIAs afgørelse af din klage til et ankenævn. Klagen skal vedrøre VIAs afgørelse af de faglige spørgsmål. Din anke skal være skriftlig og begrundet, og den skal være VIA i hænde senest to uger efter, du har modtaget afgørelsen på din klage. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Ankenævnet består af to beskikkede censorer, som udpeges af formanden for censorkorpset en eksamensberettiget lærer, udpeget af VIA en studerende inden for fagområdet, udpeget af VIA Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager i drøftelserne og har alle sagens akter til rådighed. Drøftelserne kan foregå skriftligt. Dog skal der afholdes møde, hvis der ikke er enighed om afgørelsen. Ankenævnets begrundelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen tilbud om omprøve ved nye bedømmere at du ikke får medhold i klagen Ankenævnet skal meddele sin afgørelse til VIA snarest muligt, dvs. senest to måneder ved vintereksamen og tre måneder ved sommereksamen. Kan disse tidsfrister ikke overholdes, skal VIA sende dig begrundet oplysning herom samt oplyse, hvornår anken forventes færdigbehandlet. Når afgørelsen er modtaget, skal VIA hurtigst muligt meddele resultatet til klageren og bedømmerne. Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal du oplyse VIA herom senest to uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. Omprøve og ombedømmelse afvikles efter de regler, der er nævnt i afsnittet om klagesager. 20/22

21 Retlige spørgsmål Du har ikke mulighed for at indbringe VIAs eller ankenævnets faglige afgørelse for flere instanser. Hvis du vil klage over retlige spørgsmål, kan sagen indbringes for Undervisningsministeriet. Læs nærmere om proceduren i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 02/12/2016. Ikke bestået Studerende, der ikke består en eksamen, kan genindstille sig 2 gange til samme prøve. Herefter kan den studerende kun indstille sig til eksamen efter dispensationsansøgning. 21/22

22 2 Bilag - kort om 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets A mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 For den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets B mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del C mangler 4 For den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets D mål, med adskillige væsentlige mangler 02 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad E af opfyldelse af fagets mål 00 For den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af Fx opfyldelse af fagets mål -3 For den helt uacceptable præstation F Formålet med at indføre en ny karakterskala er ECTSskalaen international anvendelighed skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse samme skala i hele uddannelsessystemet klar trindifferentiering mulighed for gennemsnitsberegning Principperne i er, at de enkelte karakterer udtrykker graden af målopfyldelse. Udgangspunktet er fuld målopfyldelse, og omfanget og arten af mangler kan så placere præstationen lavere end 12. Karakterskalaen udtrykker, hvad man kalder en absolut bedømmelse. 22/22

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Forår 2017 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Grundlæggende Objektorienteret Programmering

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Forårssemestret 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Energi-

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Efterår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Efterår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Efterår 2016 Senest revideret 26. august 2016 Indhold Indledning... 4 Grundlaget for eksamen... 4 Generelt for modulernes og uddannelsens indhold... 4 Overblik

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Forår 2016 Senest revideret 14. januar 2016 Indhold Indledning... 4 Grundlaget for eksamen... 4 Overblik over eksamensformerne... 4 Obligatoriske moduler...11

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2014 Udfold dit talent VIA University College Dato: 26. august 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2014 1/17 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlaget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver for Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration gældende fra foråret 2018

Rammer og kriterier for modulprøver for Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration gældende fra foråret 2018 Rammer og kriterier for modulprøver for Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration gældende fra foråret 2018 Når du tilmelder dig modulet, tilmeldes du samtidig prøven. Vælger du ikke

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse Eksamensvejledning Friluftsvejlederuddannelsen Forår 2017 VIA University College Efter- og Videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at give akademistuderende

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.viauc.dk/videreuddannelse Forord De faglige mål og overordnede rammer

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Foråret 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve-

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 vers.4 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse...

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Inspirationskatalog til prøve/eksamen AKADEMI-UDDANNELSERNE Gældende fra 1. januar 2017 Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag OBS: Kun til uddannelsesinstitutionernes interne brug Side

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

EKSAMENSVEJLEDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN I UNGDOMSPÆDAGOGIK

EKSAMENSVEJLEDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN I UNGDOMSPÆDAGOGIK 2017 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik EKSAMENSVEJLEDNING FOR AKADEMIUDDANNELSEN I UNGDOMSPÆDAGOGIK Forord De faglige mål og overordnede rammer for Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik er beskrevet

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere