Belysning Energieffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Belysning Energieffektivisering"

Transkript

1 Belysning Energieffektivisering Indholdsfortegnelse Belysning...2 Energieffektiviseringer...2 Belysningsniveau...3 Adfærdsrelaterede besparelsesmuligheder...3 Sluk for unødigt brændende lys...3 Lyskilden...4 Mærkning af lyskilden...5 Typiske energimærkningsdata...5 Forkoblinger...6 Armatur...6 Vedligeholdelse...7 Systematisk vedligehold...7 Anvend belysningsvenlige farver i rummet...7 Lysets styring...8 Zoneinddeling...8 Udnyt dagslyset...8 Tilpas belysningen til opgaven...8 Dagslysstyring...8 On/off styring...8 Trinvis styring...9 Kontinuerlig lysstyring...9 Sluk lyset...9 Bevægelsesmeldere...9 Trappekontakter...10 Undgå lappeløsninger...10 Januar 2001

2 Belysning Belysningen er en afgørende faktor i vores arbejdsmiljø. Godt arbejdslys har en række åbenlyse fordele: man kan se at udføre sit arbejde i den rigtige arbejdsstilling. større produktivitet. afgørende indflydelse på, hvor sikkert man færdes i lokalerne samt tryghed og velvære. Selvom dårligt arbejdslys ikke ødelægger synsevnen, har det en række negative følgevirkninger i form af forringet arbejdspræstation, flere fejl, dårlig ryg, hovedpine, ondt i nakken, uoplagthed, flere arbejdsulykker mm. Godt arbejdslys er lys, der ikke giver blænding, generende reflekser, flimmer og lign. Herudover skal der være plads til at skabe en hyggebetonet belysning i hvilerum, omklædningsrum, garderober og kantiner. Og ikke mindst vigtigt er at: En god og energirigtig belysning giver altid et tiltalende helhedsindtryk af virksomheden Derfor må målsætningen være en energirigtig belysning dvs. færrest muligt installerede watt og kortest mulige driftstid. Midlet hertil er: Bedst mulig udnyttelse af dagslyset, lyse lokaler, valg af effektive lyskilder, armaturer og styring-/reguleringudstyr, velvalgte anlægsformer og løbende vedligeholdelse. Investeringer i energieffektiv, ny belysning kan give en dobbeltgevinst: Store besparelser på driften og bedre arbejdslys Energieffektiviseringer Den teknologiske udvikling har medført, at en el-installation i dag ikke længere er givet på forhånd. Dagens forbruger har en række nye valgmuligheder, som for kort tid siden var en fremtidsvision. Ved at udbygge den traditionelle el-installation med elektroniske enheder såsom bevægelsesmeldere og timere - eller ved at installere et komplet, intelligent installationssystem - har forbrugeren mange nye muligheder for øget komfort og sikkerhed samt energibesparelser. Side 2

3 Energiforbruget til belysning afhænger af: Det nødvendigt belysningsniveau Brugernes adfærd Typen af lyskilde Brugen af forkoblinger Armaturet der vælges til lyskilden Vedligeholdelse Lysets styring Belysningsniveau Kravene til belysningen er beskrevet i Dansk Standard 700 "kunstig belysning i arbejdslokaler" samt i specielle standarder for særlige arbejdsområder. DS 700 indeholder dels en beskrivelse af, hvorledes man opnår en god belysningskvalitet, fx hvordan man med skygger og glans opnår en god opfattelse af en genstands form, dels blændingsgrænse, farvegengivelse, kvantitative krav til belysningsstyrke m.m. ved forskellige arbejdsopgaver. Belysningsstyrkerne er her angivet som værdier, der skal være til stede i hele anlæggets levetid. Eksempelvis gælder for automobilværksteder at reparationsarbejde skal foregå ved 500 lux, vask og smøring kræver 200 lux, hvilket også er belysningskravet ved vulkanisering. Belysningsstyrkerne skal være til stede på arbejdsobjektet. Det kan opnås ved almenbelysning (rumbelysning) alene, særbelysning alene, dagslys alene eller ved en kombination af disse. Ofte vil en kombination af almenbelysning og særbelysning være hensigtsmæssig. Det skal bemærkes, at kravene i Dansk Standard 700 er lovbehæftet, og således ikke bare retningslinier. Lad tomme rum være mørke rum Sørg til gengæld for at have godt lys, der hvor du opholder dig Adfærdsrelaterede besparelsesmuligheder De adfærdsrelaterede besparelser er nok de sværeste at få gennemført, men de er gratis, og det er her der er mest at hente. Sluk for unødigt brændende lys Sluk også for lysstofrør det betaler sig. Besparelsen ved at slukke for lysstofrør er, selv i kortere perioder, større end den forøgede udgift til udskiftning af rør. På belysningsområdet kan en af de største besparelser findes ved netop ændret adfærd. Blandt årsagerne til at lyset ikke bliver slukket er blandt andet ovenstående ide om at de Side 3

4 samlede belysningsomkostninger øges, når lysstofrør slukkes i længere eller kortere perioder. Dette er ikke sandt. En anden årsag er i mange tilfælde, at vi glemmer at slukke lyset når der ikke er behov for det, sammenholdt med at det ikke er den enkelte selv, men virksomheden der betaler elregningen. Ved den manuelle styring af rumbelysningen bør der monteres afbrydere ved alle døre i et rum. For at ændre brugernes adfærd, kan der gennemføres forskellige former for kampagner, det være mærkater ved afbryderne, konkurrencer, pjecer, sparebander eller energistyring på overordnet plan. Problemet ved kampagner er desværre, at de har en kortvarig virkning og at de således skal gentages og fornyes. Lyskilden Der findes mange forskellige lyskilder med mange forskellige egenskaber. En væsentligt ting er lysudbyttet, dvs. lysniveauet i forhold til den effekt, der forbruges til at producere dette. Derudover spiller lysets farve og lyskildens levetid samt energiforbrug en rolle. Glødepærer: den allestedsnærværende og gammelkendte glødepære. Sparepærer. Lavenergipærer, som er testet og godkendt af elselskaberne, kaldes en Sparepære eller en A-pære. De kan tændes og slukkes som almindelige pærer, uden at det går ud over levetiden. Dette gælder selv når lavenergi-pæren tændes og slukkes med korte mellemrum op til gange. Sparepæren er dyrere end glødepæren, men den højere pris tjener sig meget hurtigt ind. Sparepæren giver samme lysmængde som den almindelige pære - med kun ca. en femtedel af dennes elforbrug. Dens gennemsnitlige levetid er 10 gange så lang som en almindelig pære. Se efter sparepæremærket eller få Sparepærelisten hos din Elforsyning eller hent den på En sparepære er i princippet et lille lysstofrør med et skruegevind, som en almindelige glødepære. Teknikken i en sparepære er helt anderledes end i en glødepære, det er derfor, en sparepære kun bruger 1/5 af den strøm, en glødepære bruger. Pas på lavpris-sparepærer. De kan give for lidt lys og holder måske kun i kort tid. Køb de lavenergipærer, som er på elselskabernes Sparepære-liste. Nedenfor er anført forskellen mellem en traditionel glødepære og en sparepære. Det anbefales dog, man vælger en sparepære, der udsender lidt mere lys end en tilsvarende glødepære. Side 4

5 En 7 eller 8 Watt sparepære svarer til en 25 Watt glødepære En 11 Watt sparepære svarer til en 40 Watt glødepære En 15 Watt sparepære svarer til en 60 Watt glødepære En 20 Watt sparepære svarer til en 75 Watt glødepære En 23 Watt sparepære svarer til en 100 Watt glødepære Tidligere var det et problem, at sparepærerne var store, klodsede og lange. Og at de derfor ofte stak ud for oven eller for neden af lampeskærmene. Sådan er det ikke længere. I dag kan man få sparepærer, der ikke er større eller længere, end almindelige glødepærer. Man kan endda få sparepærer, der ligner glødepærer. Vær dog opmærksom på at lavenergipærer er dårligere til at gengive farver end alm. pærer. Benyt lysstofrør til de rum, hvor det er hensigtsmæssigt. Det giver 3-8 gange så meget lys som en glødelampe med samme elforbrug. Og de holder 10 gange så længe Mærkning af lyskilden I lighed med fx hårde hvidevarer er pærer og lysstofrør også energimærket. Energimærkningen oplyser om pærens energiforbrug, lysmængde og holdbarhed. Mærkningen er et lovkrav fra 1. januar Oplysningerne om mærkningen er på emballagen. Mærkningen skal fastlægges efter en række kriterier, og oplysningerne kan derfor sammenlignes fra det ene produkt til det andet. Mærkningen angiver energiforbruget fra A G. Pærer med det laveste energiforbrug i forhold til lyset mærkes med A. I gruppen af A-mærkede pærer ligger lavenergipærer og lysstofrør. Traditionelle glødepærer bliver typisk mærket E eller F. Typiske energimærkningsdata Produkt Effektforbrug Watt Lysmængde Lumen Levetid Timer h Energimærke Lavenergipære A Lavenergipære A Lavenergipære A Glødepære E Glødepære E Glødepære E Glødepære E Softtonepære F Kertepære F Softtonekerte G Side 5

6 Forkoblinger En forkobling er elektrisk tilbehør til lysstofrør, kompaktlysstofrør og højtryksdamplamper, der sættes mellem lysnettet og lyskilden. Forkoblinger kan være indbygget i lyskilden, i armaturet eller uden for armaturet. De nye højfrekvensspoler, HF-spoler, kan erstatte de konventionelle drosselspoler. Energitabet i forkoblingen nedsættes, og der spares mellem 20% og 70% energi. Med HF-spolerne kommer dertil en række andre fordele: Bedre udnyttelse af lysstofrørene, lysudbyttet øges med op til 10%. Flimmerfrit lys uden risiko for stroboskopeffekt. Lysstofrørenes levetid kan forlænges med op til 50%. Mulighed for regulering af belysningen, f.eks. efter dagslys. Lysstofrørene tænder øjeblikkeligt uden at blinke. Defekte lyskilder kobles ud. Mindre energitab. Stroboskopeffekten er en utilsigtet virkning, der opstår, når flimrende lys belyser personer eller genstande i bevægelse eller rotation (f.eks. en rundsav). Disse kan pludselig se ud, som om de står stille eller bevæger sig forkert. Det er ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt ønskeligt at undgå flimmer og dermed stroboskopeffekt. Kun lysstofrør eller sparepærer med elektronisk forkobling er uden flimmer. Flimmer kan være generende og give anledning til øjentræthed og hovedpine. Armatur Forkoblingen nedsætter energiforbruget med 20% til 70% Lysstofrørenes levetid forlænges med op til 50 % Armaturet skal beskytte lyskilder, fatninger og andet tilbehør mod f.eks. fugt, støv og berøring. I nogle armaturer fungerer indersiden som reflektor. Reflektorens formål er at styre lyset. Gitre i bunden af et armatur kan begrænse indsynet i armaturet og medvirke til formindskelse af blændingen ved at udjævne lyset eller styre det nedad. Det er vigtigt, at der er god plads i armaturet, så lyset kan komme ud. Belysningsarmaturerne skal være lette at rengøre og servicere. De skal kunne tåle smuds, støv, fnug, stænk mm. Uden at det går ud over belysningens effektivitet. På den anden side skal man heller ikke vælge tættere armaturer med en højere kapslingsklasse end nødvendigt. Det er altid vigtigt at: armaturerne er egnet til opgaven. gitrene er så effektive som muligt, afhængig af synsopgaven. ophængningshøjden og armaturets retning er afpasset opgaven. armaturerne har en stor virkningsgrad. anvende rengøringsvenlige armaturer. kontrollere at lyskilder og armaturer passer sammen. Et-rørs armaturer er oftest de mest effektive og som regel tilstrækkelige. Side 6

7 Vedligeholdelse Systematisk vedligehold Manglende vedligeholdelse på belysningsanlæg medfører et unødvendigt energiforbrug og for lidt lys på arbejdspladserne. Det er ikke ualmindeligt, at lyskildernes lysnedgang samt tilsmudsning reducerer lysudsendelsen på kontorer med 20 % og i værksteder med 40 %. Lyskildernes lysnedgang samt tilsmudsning reducerer lysudsendelsen på kontorer med 20 % og i værksteder med 40 % Alle belysningsanlæg forringes med tiden. Forringelsen er især stor i den første tid, efter at anlægget er taget i brug: Lyskilderne udsender mindre lys med tiden pga.. naturligt slid. Lyskilderne brænder ud nogle gange før tid pga. defekter, varme, slag og rystelser. Støv fedt og andet snavs sætter sig på armaturer og lyskilder samt på vægge og lofter, hvorved lyset ikke kan nå frem til det sted, hvor det skal bruges. Armaturerne ændres f.eks. ved korrosion af metaldele og gulning af plastdele eller ved simpel beskadigelse. Ved systematisk vedligehold kan forringelsen af belysningsanlægget mindskes. I enhver virksomhed bør der således udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som indeholder instrukser om hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal gennemføres samt hvem der er ansvarlig for at vedligeholdelsen bliver gennemført. En vedligeholdelsesplan kan indeholde: Rengøring af lyskilder og reflektorer efter behov, dog mindst én gang pr. år. Rengøring af armaturer. Rengøring af vinduer og ovenlys. Udskiftning af lyskilder, udskift systematisk lyskilder efter anbefalet brændetid. Kontrol af belysningen, udskift snarest defekte lyskilder. Terminer for maling af loft og vægge. Mange gamle belysningsanlæg er overdimensioneret fra starten for at tage hensyn til manglende vedligeholdelse. Man bør i stedet for projektere ud fra løbende vedligeholdelse af belysningsanlægget. De ekstra omkostninger herved modsvares af de lavere udgifter til drift og afskrivning af belysningsanlægget samt mindre energi udgift. Anvend belysningsvenlige farver i rummet Belysningen i et arbejdslokale er også afhængig af hvor lyse/mørke rummets farver er. Snavsede og mørke lofter og vægge tilbagekaster/reflekterer meget mindre end lyse og Side 7

8 rene vægge. De gråhvide farver har en reflektans på 75%, hvilket betyder at den tilbagekaster 75% af det lys, den modtager, mens en brun farve kun har en reflektans på 10%. Det rigtige farvevalg kan desuden være med til at gøre et trist arbejdslokale mere hyggeligt at arbejde og færdes i. Vælg lyse farver med god reflektans Lysets styring Med styring og regulering af belysningen skal det sikres, at der kan opnås den rigtig belysning alle steder i rummet, og at unødvendig belysning slukkes af energihensyn. Zoneinddeling Kan rummet deles op i belysningszoner, er det altid en fordel, idet lyset så kan slukkes i de zoner hvor der aktuelt ikke er behov for lys. Belysningsarmaturer nær vinduer kan f.eks. udgøre en zone, mens armaturer placeret inde i rummene kan udgøre en eller flere selvstændige zoner. Zoneopdelingen sikrer, at de enkelte belysningsarmaturers driftstid begrænses mest muligt. Udnyt dagslyset Dagslyset er vigtigt for vort velbefindende. Der er også økonomisk besparelse ved at udnytte dagslyset. Selv om man ikke kan styre dagslysets styrke farve og retning, kan man udnytte det i døgnets lyse timer. Undgå påklæbning af film på vinduerne. Anvend om nødvendigt en bevægelig solafskærmning. Tilpas belysningen til opgaven Anvend arbejdsbelysning til krævende synsopgaver, og dæmp almenbelysningen. Differentier lyset i form af mindre lys i færdselsarealer og mere lys på arbejdspladser. Dagslysstyring Der kan spares energi ved at styre eller regulere belysningsanlægget efter dagslysindfaldet og den samlede belysning i rummene. Den kunstige belysning kan reguleres on/off, trinvis eller kontinuert. Kontinuert regulering bør normalt foretrækkes, fordi den virker mindst generende for brugerne. On/off styring On/off regulering er den mest enkle og prisbillige styring, men samtidig også den styring, der giver den mindste besparelse, omkring 40%. Løsningen bygger på, at der etableres en styring på det eksisterende belysningsanlæg, der giver udslag i at belysningsanlægget slukker når dagslysniveauet gør, at det indfaldne Side 8

9 dagslys er tilstrækkelig til at opnå et forudbestemt belysningsniveau og tænder igen når dagslysniveauet er for lavt. Trinvis styring Ved trinvis styring nedreguleres lysstyrken på belysningsanlægget i trin. Disse trin er bestemt af brugerne. Den trinvise regulering vil kunne give en besparelse på omkring 60%. Kontinuerlig lysstyring Den kontinuerte lysregulering er den mest komplekse og også den dyreste løsning, men er samtidig også løsningen der giver det største besparelsespotentiale, omkring 70%. Løsningen bygger på, at der etableres en styring på et nyt eller ombygget belysningsanlæg i form af armaturer med HF-forkoblinger, der giver udslag i at belysningsanlægget justerer lyset op og ned alt afhængigt af dagslysniveauet. Anlægget slukker helt når dagslys-niveauet gør, at det indfaldne dagslys er tilstrækkelig til at opnå et forudbestemt belysningsniveau og tænder igen når dagslysniveauet er for lavt. Dagslysstyring kan give en besparelse på 40-70% alt efter valg af styring Sluk lyset Er det svært at ændre medarbejdernes adfærd, er der altid de tekniske løsninger til at få slukket lyset når det er overflødigt. Bevægelsesmeldere Med bevægelsesmeldere kan lyset tændes og slukkes, når lokaler bemandes eller forlades. En bevægelsesmelder er en sensor, der registrerer bevægelse og tænder lyset når nogen træder ind i lokalet, og slukker, når rummet igen forlades. En anden variant er, at man tænder belysningen manuelt når man kommer ind i et rum, men at det derimod slukker automatisk, når man forlader det. Belysningen slukker altid med en vis forsinkelse. En bevægelsesmelder skal være tilpasset: Lokalets størrelse. Bevægelsernes karakter. Mængden af dagslys. Belysningsanlæggets udformning. Melderen skal også placeres rigtigt i lokalet, da den ellers vil give lokalets brugere store gener. Side 9

10 Bevægelsesmelderen kan sammenbygges med en fotocelle, der slukker for den kunstige belysning, når der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Få installeret bevægelsesmeldere på udendørslys og ganglys. Trappekontakter Da både sensorer til dagslysstyring og bevægelsesmeldere har et lille egetforbrug af energi, kan en simpel trappekontakter med fordel benyttes i rum hvor der kun er personale kortvarigt, f.eks. på et lager. På trappekontakten tændes lyset manuelt, men glemmer man at slukke lyset når lokalet forlades kan trappekontakten indstilles til at slukke lyset efter en forudbestemt periode, eksempelvis et kvarter eller en time. Undgå lappeløsninger Det er vigtigt, at man altid stræber efter den størst mulige energieffektivitet og kvalitet. Det gælder både, når et anlæg nyinstalleres, og når et anlæg skal renoveres. Kortsigtede lappeløsninger kan let medføre alvorlige forringelser af arbejdslyset. Vurder derfor nøje de forskellige energibesparende muligheder, inden et tiltag udføres og beregn udgifterne efter 5 til 10 års drift, og ikke kun ud fra et år. Side 10

Belysningssystemer GUIDE

Belysningssystemer GUIDE GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive belysningssystemer... 3 Energioptimale belysningssystemer... 3 GRUNDLAG

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Belysning Elforbrug til belysning omfatter: Forbrug i benyttelsestiden Forbrug uden for benyttelsestiden Standby forbrug Der skelnes mellem to former

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Vejledning til valg af belysning

Vejledning til valg af belysning Vejledning til valg af belysning Indhold INDLEDNING... 3 LOVKRAV OG ANBEFALINGER... 4 Lovkrav... 4 Arbejdstilsynets anbefalinger... 5 SÆRLIGE BEHOV... 5 Kontormiljøer... 5 Daginstitutioner... 5 Skoler...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-VEJLEDNING A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne. 1 stil krav til dit arbejdslys

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne. 1 stil krav til dit arbejdslys Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 stil krav til dit arbejdslys Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 3 Tilpasning efter aktivitet og behov 4 Krav til belysningen

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Innovativ LED Industribelysning

Innovativ LED Industribelysning Innovativ LED Industribelysning Lineær LED High Bay Armaturer Typisk 50-85% Driftbesparelse Energieffektiv, Innovative Løsninger www.tricklestar.eu Lineær LED High Bay Armatur Innovativ LED Belysning der

Læs mere

Godt LYSmiljø med LED

Godt LYSmiljø med LED Godt LYSmiljø med LED lart og roligt lys, ed lavt el-forbrug Indtil for få år siden var energibesparelser og lyskvalitet hinandens modsætninger. Men hos ABC Lys flytter vi hele tiden grænsen for, hvad

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU 44168 INDHOLDSFORTEGNELSE Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning...7 2-14 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-11:48 Ordre 10717 EFU BELYSNING - LOVGIVNING Indledning omkring lovgivningsområder

Læs mere

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys Lyskilder til boligen din guide til energirigtig indretning med lys 2 Indhold Lyskilden styrer elforbruget..................... 4 Teknisk om lyskilder......................... 6 Glødepærer.............................

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 STIL KRAV TIL DIT ARBEJDSLYS

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 STIL KRAV TIL DIT ARBEJDSLYS Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 STIL KRAV TIL DIT ARBEJDSLYS Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 4 Tilpasning efter aktivitet og behov 5 Krav til belysningen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibeelse i erhvervs- og administrationsbyggeri 50% 70% 60% Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibeende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Denne brochure giver eksempler

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys

Stil krav til dit arbejdslys TEMA Fysisk arbejdsmiljø Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 3 Tilpasning efter aktivitet og behov 4 Krav til belysningen

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse er Kontor Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse Energibesparelser på op til 65% til kontorbelysning: CoreLine Recessed LED34S

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder LED-lyskilder LED-lysrør Det rigtige LED-lysrør hver gang Philips MASTER LED-lysrør-sortimentet er den idelle løsning. Hvad enten du vil have høj energieffektivtet eller det bedste lysudbytte. Det rigtige

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Revideret version: juni Vejledning til valg af belysning

Revideret version: juni Vejledning til valg af belysning Revideret version: juni 2016 Vejledning til valg af belysning Indledning Denne vejledning er udarbejdet og revideret af CEICAD projektsekretariatet med hjælp fra projektgruppen Installationer. Vejledningen

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 2 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

BR s nye energibestemmelser

BR s nye energibestemmelser BR s nye energibestemmelser (Dokumentation iflg. SBI-anvisning 213 og Be06, samt energimærkning af nye og gamle bygninger) Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab EU-direktiv: Energy Performance of Buildings

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 02 Koldt vand 02 Varmt vand 03 EL 16 Belysning 16 Andet elforbrugende

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Energirigtig Belysning og Styring

Energirigtig Belysning og Styring Energirigtig Belysning og Styring til institutioner, kontorer og andet erhverv Overholder Dansk Standard DS700 for Kunstig belysning i arbejdslokaler www.tricklestar.com Godt lys på arbejdspladsen Gode

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen Drift & Vedligehold Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen 27886501 1 Indhold Elforsyningen... 3 Tavler... 3 Generelt... 3 Vedligeholdelse af bruger... 3 Vedligeholdelse af autoriseret

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Bygninger nr. 32A 2006. FarmTest. Lys i kvægstalde

Bygninger nr. 32A 2006. FarmTest. Lys i kvægstalde Bygninger nr. 32A 2006 FarmTest Lys i kvægstalde Lys i kvægstalde Af Carina Jørgensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Lys i kvægstalde Forfatter: Volontør Carina Jørgensen,

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lysregulering teori og praksis

Lysregulering teori og praksis 1 Lysregulering teori og praksis Løsninger på problemer ved lysregulering Af Erwin Petersen, civilingeniør, ph.d. seniorforsker Nærværende artikel er et delresultat af et projekt udført på Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet,

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

Inkl. produktguide. LED arbejdslamper fra Luxo. Velkommen til fremtiden!

Inkl. produktguide. LED arbejdslamper fra Luxo. Velkommen til fremtiden! Inkl. produktguide LED arbejdslamper fra Luxo Velkommen til fremtiden! 2 Ovelo En historie af individuelle belysningsløsninger I over 70 år har Luxo designet nyskabende ergonomiske belysningsprodukter

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere