Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012"

Transkript

1 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19

2 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten publiceres for 1. til 4. kvartal i umiddelbart forlængelse af offentliggørelsen af BRFkredits periode- og årsregnskaber. I 4. kvartal har BRFkredit konstateret en stabilisering af de lange restanceprocenter (90 og 105 dage) for både erhvervs- og privatkunder. Antallet af overtagne ejendomme faldt for både privat- og erhvervskunder. Beholdningen af de overtagne ejendomme udgjorde ved udgangen af 4. kvartal mio. kr. mod 553 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal Nedskrivningssaldoen til imødegåelse af fremtidige tab udgør fortsat knap 1 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal Generelt er 4. kvartal 2012 kendetegnet ved en fortsat stabil udvikling på de væsentligste områder, hvorfor det samlede risikobillede vurderes at være uændret ved udgangen af 4. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal BRFkredit indgik i 4. kvartal yderligere aftale om fælles funding af udlån til privatboliger, således at der nu er fem samarbejdende pengeinstitutter bag fælles funding samarbejdet. BRFkredits samlede kapitalgrundlag androg ved udgangen af 4. kvartal 2012 i alt ca. 26,5 mia. kr. idet BRFkredit indfriede den hybride kernekapital på 2,2 mia. kr. i november Sven A. Blomberg Carsten Tirsbæk Madsen Lars Waalen Sandberg Adm. direktør Direktør Direktør Side 2 af 19

3 BRFkredits kapitalforhold og rating Sikkerheden bag BRFkredits obligationer udgøres af de belånte ejendomme, BRFkredits egenkapital samt øvrige kapitalelementer og garantier. BRFkredits samlede kapitalgrundlag udgjorde ved udgangen af 4. kvartal 2012 ca. 26,5 mia. kr., hvoraf knap 10 mia. kr. er kernekapital. BRFkredits kernekapitalprocent andrager ved udgangen af fjerde kvartal ,3 pct. I 4. kvartal er der udløbet Senior Secured Bonds (Junior Covered Bonds) for 1,5 mia.kr. BRFkredit har i oktober 2012 udstedt seniorgæld for 0,8 mia. kr. i kapitalcenter B samt indfriet hybrid kernekapital for 2,2 mia. kr. i november måned Endelig udstedte BRFkredit i januar 2013 seniorgæld for 500 mio. EUR under BRFkredits EMTN-program. Seniorgælden løber frem til 31. januar Med udstedelsen afslutter BRFkredit refinansieringen af den statsgaranterede seniorgæld for i alt 7,2 mia. kr. med udløb april Af figur 1 fremgår fordelingen af BRFkredits kapital. Figur 1. BRFkredits kapitalforhold Nedskrivninger Mia. kr Nedskrivninger Senior Secured Bonds Seniorgæld Hybr. kapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Hybr. kapital 5 Egenkapital Egenkapital 0 4. kvt kvt Side 3 af 19

4 Af figur 2 fremgår BRFkredits samlede kapitalcenterstruktur samt de af Standard & Poor s tildelte ratings. Udstedelse af BRFkredits særligt dækkede obligationer (SDO) sker fra kapitalcenter E, mens udstedte realkreditobligationer (RO) sker fra kapitalcenter B. Der forekommer ikke obligationsudstedelse fra øvrige kapitalcentre. Figur 2. Kapitalcenterstruktur Note: Restgælde er opgjort som obligationsrestgæld pr. 31. december 2012 Restancer De lange restancer var stort set uændrede i 4. kvartal 2012 sammenholdt med 3. kvartal 2012 og udviser dermed en fortsat stabilisering på et lavt restanceniveau sammenholdt med restanceprocenterne i perioden Figur 3. Restanceprocent, Privat Figur 4. Restanceprocent, Erhverv Figur 5. Restanceprocent, Alment Figur 6. Restanceprocent, Total Note: Restanceprocenten opgøres som restancer i procent af den samlede opkrævede ydelse. Side 4 af 19

5 Tabel 1. Restanceprocenter Segment Restance periode, dage 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat 15 2,7 2,5 2,7 2,7 2,6 2,3 2,5 2,5 90 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0, ,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0, ,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0, ,1 0,0 0,1 0,0 Privat boligudlejning 15 7,6 8,3 6,5 3,1 5,1 3,9 7,1 3,4 90 3,0 2,4 2,0 1,0 2,1 1,2 1, ,7 2,1 1,4 0,6 1,7 0,7 1, ,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,0 Alment byggeri 15 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 90 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0, ,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Andelsboliger 15 1,2 1,1 1,1 2,0 2,6 1,8 1,0 0,4 90 0,5 0,6 0,5 1,4 1,4 0,1 0, ,5 0,4 0,4 0,9 1,4 0,1 0, ,3 0,1 0,1 0,6 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning 15 3,5 3,1 3,5 2,5 2,0 2,5 2,6 3,3 90 2,1 1,7 1,0 1,0 1,2 1,3 1, ,9 1,5 0,9 0,9 1,0 1,0 0, ,3 0,7 0,4 0,5 0,7 0, ,6 0,5 0,5 0,4 Øvrigt udlån 15 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 90 0,3 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0, ,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0, ,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 Alle 15 2,7 2,2 2,6 1,9 2,2 1,7 2,3 1,7 90 1,1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0, ,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5 0, ,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,1 Side 5 af 19

6 Tabel 2. Restancer i mio. kr. Segment Restance periode, dage 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat 15 35,9 32,3 34,8 34,6 31,0 26,5 28,4 28, ,8 11,3 12,1 11,6 9,3 8,6 8, ,4 9,2 9,1 8,9 7,0 6,8 6, ,7 3,7 3,9 3,3 3,0 3, ,7 0,6 0,6 0,6 Privat boligudlejning 15 20,9 25,3 17,0 13,6 11,4 9,8 15,4 8,4 90 8,1 7,4 5,2 4,3 4,7 3,0 2, ,3 6,4 3,7 2,9 3,7 1,8 2, ,1 0,9 1,1 0,8 0,6 0, ,2 0,3 0,2 0,2 Alment byggeri 15 0,4 1,3 0,6 2,1 1,1 2,0 1,3 3,3 90 0,4 1,1 0,4 1,6 1,1 1,7 1, ,4 1,1 0,4 1,6 1,0 1,7 1, ,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0, ,2 0,3 0,2 0,2 Andelsboliger 15 2,0 2,0 1,7 3,6 3,9 3,1 1,5 1,0 90 0,7 1,1 0,7 2,6 2,2 0,2 0, ,7 0,8 0,7 2,6 2,2 0,2 0, ,5 0,1 0,3 1,1 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning 15 12,7 11,0 12,0 10,7 6,1 7,6 7,7 9,9 90 7,7 6,0 3,3 4,3 3,6 4,1 4, ,8 5,3 2,9 4,2 3,2 3,1 2, ,7 2,3 2,6 2,2 2,3 2, ,0 1,6 1,6 1,6 Øvrigt udlån 15 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 90 0,3 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0, ,3 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0, ,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 Alle 15 72,7 72,4 66,7 65,1 54,1 49,3 54,7 50, ,0 27,3 21,8 24,7 20,9 17,6 17, ,9 23,2 16,9 20,4 17,1 13,6 13, ,5 7,5 8,2 8,0 6,3 6, ,2 2,8 2,7 2,6 Side 6 af 19

7 Overtagne ejendomme Antallet af overtagne ejendomme i beholdningen faldt med i alt 36 ejendomme i 4. kvartal 2012 i forhold til ultimo 3. kvartal Som det ses af tabel 3, har BRFkredit i 4. kvartal primært solgt privatejendomme samt private boligudlejningsejendomme hovedsageligt i form af restejerlejligheder. Den bogførte værdi af overtagne ejendomme udgjorde ved udgangen af 4. kvartal mio. kr. mod 553 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal Tabel 3. Overtagne ejendomme (antal) Antal Ultimo 3. kvt Tilgang Afgang Ultimo 4. kvt Privat (ejerboliger & sommerhuse) Alment byggeri Privat boligudlejning Kontor & forretning Øvrige I alt Figur 7. Antal gennemførte tvangsauktioner Der er konstateret en mindre stigning i antallet af gennemførte tvangsauktioner i 4. kvartal Antallet af gennemførte tvangsauktioner androg 105 ved udgangen af 4. kvartal 2012 mod 88 ved udgangen af 3. kvartal Sammenholdt med perioden er der dog tale om et meget lavt antal gennemførte tvangsauktioner. Side 7 af 19

8 Koncentration på store engagementer I nedenstående tabel er koncentrationen af de 50 største engagementer illustreret. Det fremgår af tabellen, at de 50 største engagementer i BRFkredit tilsammen udgør knap 16 pct. af det samlede udlån. Tabel 4. Koncentration af store engagementer Udlån pr Opgjort jf. definitionen i Bekendtgørelsen om store engagementer Mio. kr. Akkumuleret I pct. af samlede portefølje I pct. af portefølje, akkumuleret ,0 7, ,7 10, ,2 12, ,7 14, ,3 15,8 Nedskrivninger De samlede nedskrivninger reserveret til imødegåelse af fremtidige tab udgør i alt mio. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2012 mod mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012, hvilket svarer til 0,5 pct. af den samlede udlånsportefølje. Til sammenligning (se tabel 6) udgjorde de konstaterede tab mindre end 0,1 pct. af den samlede udlånsmasse. Tabel 5. Nedskrivninger Løbende nedskrivning Akkumulerede nedskrivninger 4. kvartal 2012 Ultimo 4. kvartal 2012 Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat (ejerboliger & sommerhuse) , ,4 Alment byggeri ,0 6 0,0 Privat boligudlejning , ,4 Kontor & forretning , ,4 Øvrige ,2 14 0,3 I alt , ,5 Opgjort jf. Finanstilsynets RR-skemaer Side 8 af 19

9 Konstaterede tab De konstaterede tab faldt atter i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal De konstaterede tab udgjorde 81 mio. kr. i 4. kvartal 2012 mod 122 mio. kr. i 3. kvartal Tabel 6. Konstaterede tab opdelt pr. ejendomskategori Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Konstaterede tab i 4. kvt I mio. kr. i pct Privat (ejerboliger & sommerhuse) ,1 Alment byggeri Privat boligudlejning ,0 Kontor & forretning ,0 Øvrige ,0 I alt ,0 Opgjort jf. Finanstilsynets RR-skemaer Nedenfor ses udviklingen i de konstaterede tab siden Figur 8. Konstaterede tab Mio. kr Opgjort jf. Finanstilsynets RR-skemaer Side 9 af 19

10 Låntyper Det fremgår af tabel 7, at andelen af rentetilpasningslån udgør godt 64 pct. af den samlede udlånsportefølje, mens andelen af fastforrentede lån udgør knap 19 pct. af det samlede udlån. Tabel 7. Fordeling af porteføljen efter låntype (i pct.) Rentetilpasningslån Fastforrentede lån Kortrentelån 1) Andre låntyper 2) m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag I alt Privat (ejerboliger & sommerhuse) 11,0 16,8 8,8 2,5 2,7 4,1 0,0 46 Alment byggeri 9,3 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 5,4 19 Privat boligudlejning 1,6 11,7 2,4 0,3 0,1 1,5 2,1 20 Kontor & forretning 2,8 9,2 0,6 0,1 0,1 1,1 0,1 14 Øvrige 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 1,1 2 I alt 25,4 38,6 15,9 2,9 2,9 6,8 7, ) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, f.eks. Indekslån m.v. Sikkerhed Nedenstående figur 9 viser fordelingen af udlånet efter sikkerhed i segmenterne Privat, Erhverv samt Alment byggeri i perioden 2007 til udgangen af 4. kvartal Figuren udtrykker hvor stor en del af udlånsporteføljen i de respektive kundesegmenter, der befinder sig inden for en belåningsprocent på hhv pct., pct. osv. Det ses af figuren, at eksempelvis 78 pct. af udlånet til privatkunder ligger inden for en LTV-værdi på 60 pct. Tilsvarende ligger knap 92 pct. af udlånet til alment byggeri inden for en LTV på 60 pct. Figur 9. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV-bånd) 100 Privat 100 Erhverv (incl. privat udlejning og andelsboliger) 100 Alment byggeri < 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% > 80% < 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% >80% < 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% >80% Note: For yderligere information om opgørelsesmetoder mv. henvises til noter side 16. I tabel 8 er obligationsrestgældens sikkerhed opgjort for BRFkredits samlede udlånsportefølje. Ved udgangen af 4. kvartal 2012 lå 79 pct. af det samlede udlån inden for en LTV på 60 pct. af de anslåede ejendomsværdier. Andelen af det samlede udlån, hvor sikkerheden lå udover 80 pct. af ejendommens værdi, udgjorde 8 pct. Side 10 af 19

11 Tabel 8. Fordeling af restgæld efter sikkerhed BRFkredit i alt * Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Fordeling af belåningsgrader pr. kapitalcenter fremgår af tabel 15 og 16. Side 11 af 19

12 Kapitaloverdækning i BRFkredit BRFkredits samlede kapitalgrundlag kan opgøres til knap 27 mia. kr., hvortil skal lægges værdien af garantier. Nedenstående figur viser, hvor meget der maksimalt kan tabes ved forskellige default-rates givet forskellige niveauer af LTV. Antages et scenarie med en default-rate på f.eks. 7 pct., og hvor alt over 80 pct. af ejendomsværdien tabes, vil BRFkredit tabe ca. 15 pct. af BRFkredits samlede kapitalgrundlag, eksklusiv garantier, svarende til knap 4,0 mia. kr. I et scenarie, hvor alt over hhv. 60 pct. og 90 pct. af ejendomsværdien tabes, vil hhv. 19 pct. og 13 pct. af BRFkredits kapitalgrundlag være tabt. I alle scenarier ses, at det alene er BRFkredits egenkapital, der berøres, da hverken hybrid kernekapital, seniorgæld eller Senior Secured Bonds ville blive berørt i de nævnte scenarier. Den aktuelle default-rate defineret som 90 dages restancen - andrager 0,7 pct., hvilket svarer til et maksimalt tab på 590 mio. kr. såfremt alt over 60 pct. af ejendomsværdien tabes. Figur 10. Stress af BRFkredits kapitalgrundlag 30 Mia. kr. 25 Alt over 60 pct. af ejd. værdi tabes Alt over 80 pct. af ejd. værdi tabes 5 Alt over 90 pct. af ejd. værdi tabes PD i % (defaulted udlån i % af samlet udlån) Side 12 af 19

13 Boligbyrden Boligbyrdeindekset viser, hvor meget boligudgifterne, målt som renter og skatter, udgør af husholdningernes disponible indkomst. Indekset beregnes af BRFkredit og tager udgangspunkt i hhv. et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter og en ejerlejlighed på 70 kvadratmeter finansieret med et fastforrentet 30 årigt realkreditlån. Boligbyrden udtrykker således den økonomiske belastning for en gennemsnitlig husstand ved hver af de to boligtyper. Figur 11. Boligbyrden Boligbyrden har været kraftigt faldende siden 2009, primært som følge af de historisk lave renter, stigende disponible indkomster, faldende ejendomspriser samt skattelettelser i I seneste kvartal fortsatte boligbyrden atter sit fald som følge af fortsat faldende renter og ejendomspriser. Den meget lave boligbyrde gør det fortsat attraktivt for førstegangskøbere at træde ind på boligmarkedet. Side 13 af 19

14 Oplysninger om BRFkredits kapitalcenter B og E Nedenfor fremgår oplysninger om BRFkredits to største kapitalcentre kapitalcenter B og kapitalcenter E. Tabel 9. Opgørelse pr. 31-dec-2012 Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld i mia. kr Procent af restgæld Antal lån Tabel 10. Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Privat (ejerboliger & sommerhuse) Alment byggeri Privat boligudlejning Kontor & forretning Andet (landbrug, industri & håndværk, m.v.) Sum Tabel 11. Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Uden for Danmark Sum Note: * I kolonnen indgår ud over Kapitalcenter E og B også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt Side 14 af 19

15 Tabel 12. Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld mellem 0 og 2 mio. kr og 5 mio. kr og 20 mio. kr til 50 mio. kr til 100 mio. kr Over 100 mio. kr Sum Tabel 13. Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Indtil 1 år mellem 1 og 2 år mellem 2 og 5 år mellem 5 og 10 år Over 10 år Sum Tabel 14. Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Rentetilpasningslån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Fastforrentede lån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Garantilån, Rentefaldslån og var. forr. lån uden cap Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Andre lånetyper, inkl. stående lån Sum Note: * I kolonnen indgår ud over Kapitalcenter E og B også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt Side 15 af 19

16 Tabel 15. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) BRFkredits kapitalcenter B (RO) Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 16 af 19

17 Tabel 16. Fordeling af restgæld efter belåningsgrad BRFkredits kapitalcenter B (RO) Procent Belåningsgrad 0% til 20% 20% til 40% 40% til 60% 60% til 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Procent Belåningsgrad 0% til 20% 20% til 40% 40% til 60% 60% til 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Procent Belåningsgrad 0% til 20% 20% til 40% 40% til 60% 60% til 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 17 af 19

18 Noter: BRFkredits kapitalcenter E (SDO fundet udlån) BRFkredit stiller supplerende sikkerhed, hvis værdien af pantet (ejendommen) og eventuelle garantier er utilstrækkelige til at overholde lånegrænserne; eksempelvis på grund af faldende ejendomspriser. Den supplerende sikkerhed udgøres af kapital indskudt i kapitalcentret og midler, der er fremkommet fra udstedelse af Senior Secured Bonds eller seniorgæld. Sikkerhedsgrundlaget for RO og SDO (generelt) Sikkerhedsgrundlaget for obligationerne er den del af BRFkredits aktiver, som er placeret i kapitalcentret hvorfra obligationerne er udstedt. Sikkerhedsgrundlaget omfatter således, udover pantebrevene (lånene), også eventuelle garantier, kautionsforpligtelser, andre særlige sikkerheder og låntagernes personlige gældsansvar samt den indskudte kapital (overdækning). Yderligere sikkerhedsgrundlag udgøres af BRFkredits øvrige aktiver, jf. lovgivningen. Fordeling af lån efter sikkerhed Kursværdi af lån fordelt i forhold til skønnet markedsværdi af ejendom. Opgørelsen vises i forhold til en inddeling af ejendommens værdi i intervaller af 20 procentpoints. For lån med garanti fra offentlig myndighed (alment) er den garanterede del af lånet henført til nedre belåningsgrænse. Fordeling af lån efter belåningsgrad Kursværdi af lån ud fra belåningsgrad (øvre belåningsgrænse). Belåningsgraden er fundet som kursværdien af gælden inkl. foranstående gæld i forhold til en skønnet markedsværdi af ejendom. For lån med garanti fra offentlig. myndighed (alment) er den garanterede del af lånet holdt ude af beregningen af belåningsgrad. Ejendomsværdi Der fastsættes en skønnet markedsværdi for hver ejendom. For udlån til ejerboliger og sommerhuse tages udgangspunkt i en af BRFkredit foretaget vurdering eller den faktiske handelspris, hvis denne er højest 12 år gammel. I modsat fald tages udgangspunkt i en værdi fastsat med en statistisk værdiansættelsesmodel eller den offentlige ejendomsvurdering. Den konstaterede værdi fremdiskonteres til opgørelsesdatoen på basis af en statistisk model for prisudviklingen. For øvrige ejendomme anvendes en af BRFkredit foretaget vurdering eller den offentlige ejendomsværdi. Side 18 af 19

19 Disclaimer Oplysninger i dette materiale er udelukkende baggrundsinformation og kun til brug for relevante modtagere. Oplysningerne i dette materiale er ikke og har ikke til hensigt at være investeringsrådgivning eller et tilbud eller opfordring om salg af eller køb af værdipapirer eller finansielle instrumenter. Oplysningerne tager ikke afsæt i eller hensyn til noget specifikt investeringsmotiv, en specifik økonomisk situation eller et behov hos nogen konkret investor. Relevant og konkret rådgivning bør altid tilvejebringes før beslutning om investering eller eksponering. Det er tilstræbt at sikre, at oplysningerne ikke er fejlagtige eller misvisende, men BRFkredit kan ikke og vil ikke garantere, at oplysningerne i dette materiale er nøjagtige, tilstrækkelige, fuldstændige eller rettidigt opgjort. BRFkredit påtager sig intet ansvar for direkte tab eller indirekte tab, som helt eller delvist skyldes oplysninger angivet i materialet eller transaktioner baseret på oplysninger i materialet. Materialet må ikke betragtes som fremskrivninger eller estimater og heller ikke som rådgivning om juridiske, skattemæssige, reguleringsmæssige eller regnskabsmæssige forhold. Materialet må ikke, hverken helt eller delvist, gengives, videredistribueres eller offentliggøres, uanset formål, uden forudgående skriftlig tilladelse hertil er indhentet fra BRFkredit. Relevante modtagere er personer, som har professionel viden om investering i omtalte eller berørte værdipapirer, og til hvem dette materiale lovligt kan stiles. Materialet og informationen i materialet må ikke anvendes af eller lægges til grund af modtagere, der ikke er relevante modtagere. Side 19 af 19

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015 BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 215 Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 215 Indhold Hovedtal for 3. kvartal 215 Udvikling portefølje Kapitalforhold Fundingprofil Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen 13. december 2007 Meddelelse nr. 58/2007 BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån BRFkredit a/s udsteder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

RISiko- og kapitalstyring

RISiko- og kapitalstyring RISiko- og kapitalstyring 211 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt 'ere - en oversigt over det ny regelsæt August 2007 Realkreditrådet Udstedere af obligationer med sikkerhed i fast ejendom Udstedere Indtil 1. juli 2007 Efter 1. juli 2007 Realkreditinstitutter Realkreditobligationer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Delårsrapport offentliggjort 22. august 2017

BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Delårsrapport offentliggjort 22. august 2017 BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 Delårsrapport offentliggjort 22. august 2017 Indhold Hovedtal for 1. halvår 2017 Kapital og rating Udlån og kredit Boligmarkedet Funding Bilag 2 Den positive udvikling

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere