Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion"

Transkript

1 Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling aldersgruppe og dispensation 3 4 Seniorholds holdsammensætning og spillernes klassifikation 3 5 Holdmatch typer 4 6 Flere hold i samme række / pulje 5 7 Brug af spillere, reserver mm. 5 8 Kun gældende for Kvalifikations række (Kval. række) 6 9 Arrangement af matcher 6 10 Matchens afvikling 7 11 Indberetning af resultater 8 12 Afbud fra en fastlagt match 8 13 Udeblivelse fra fastlagt match 8 14 Afgørelse af placering 9 15 Slutspil Op- og nedrykning Udtrækning af hold Straffebestemmelser Protester Turneringsledelsen 11 1

2 1. Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 1.1 Reglementet er gældende for Den Fynske Holdturnerings seniorer, veteraner og motionister. 1.2 Formål: Den Fynske Holdturnering i badminton har til formål at finde frem til de stærkeste klubber i de udskrevne rækker 1.3 Spilleregler: Der spilles efter de internationale regler, nyeste udgave. 1.4 Det er enhver klubs og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de er ansvarlig for, at medlemmerne overholder dette. Ukendskab til reglementet fritager ikke for ansvar ved overtrædelse af dette. 1.5 Definitioner: a) Række: En række defineres ved en årgang, et niveau og en holdtype. b) Puljer: En pulje defineres ved at den er en del af en række. Der kan være flere puljer i en række. En pulje er en samling af hold der spiller holdmatcher i holdturneringen. c) Holdmatch: En holdmatch eller blot Match består af en række kampe, som fører til et slutresultat mellem 2 klubbers hold. I daglig tale også kaldet en holdkamp. d) Kamp: En single eller double i holdmatchen. Vinderen af kampen øger sit holds score med Turneringsadministrator Holdturneringen administreres af en holdturneringsadministrator, som har ansvaret for at arrangere og afvikle holdturneringen efter dette reglement. Administrator giver også generelle dispensationer. Alle dispensationer gives skriftlig fx på e- mail. Administrator kan også tage initiativ til samarbejde med nabokredse og/eller landsdele. 2. Struktur og tilmelding af hold 2.1 Antal hold i rækken/puljen, enkelt- eller dobbeltturnering, fastsættes af holdturneringsudvalget efter behov. 2.2 Holdturneringer udskrives i rækker alt efter behov. Hver klub kan anmelde et ubegrænset antal hold i overensstemmelse med turneringens faste rækkeinddeling, men det forlanges, at klubberne udtager sine hold på en sådan måde, at disse anmeldes efter styrke. 2.3 Holdturneringen udbydes i følgende rækker: a) Senior: a. Kval. række 5+3, der spilles om oprykning til Serie 1 som afvikles af Badminton Danmark b. Senior 4+2 M, A, B og C c. Senior Hr. M, A, B og C b) Veteran: a. Veteran 30/ b. Veteran M, A, B og C c. Veteran A og B d. Veteran 40 Hr. A og B, e. Veteran 40 Damer A og B f. Veteran A, B og C g. Veteran A og B h. Veteran 50 Hr. A og B 2

3 i. Veteran A og B j. Veteran A og B k. Veteran 60 Hr. A og B c) Motion: a. Senior 2+2 b. Senior Hr. c. Veteran 2+2 d. Veteran Hr. 2.4 Antal hold i rækken/puljen, enkelt- eller dobbeltturnering, fastsættes af holdturneringsudvalget efter behov. 3. Inddeling aldersgruppe og dispensation. 3.1 Seniorer Skal på spilledagen være fyldt 14 år. Veteran 30/35 skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 30 år Veteran 40 skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 40 år Veteran 50 skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 50 år Veteran 60 skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 60 år I veteran 30/35 skal spillerne være 35 år, for at kunne deltage i LM 3.2 I veteranrækkerne kan ansøges om dispensation for yngre spillere, men dermed kan holdet ikke vinde rækken 3.3 Uden dispensation må en dame erstatte en herre 3.4 Klubber, der overtræder aldersbestemmelserne i denne paragraf straffes efter Seniorholds holdsammensætning og spillernes klassifikation 4.1 Holdtype og spillers klassifikation til Kvalifikations række (Kval. Række) 5+3 hold Kval. Rækken Der spilles om oprykning til Serie 1 som afvikles af Badminton Danmark Se 7 for brug af spillere 4.2 Holdtype og spillers klassifikation til senior 4 +2 hold a. Senior M: DGI M niveau og sammenlignes med spillere som spiller på Kredsserie niveau eller højere. Fri tilmelding b. Senior A: DGI A niveau og sammenlignes med spillere på serie 1 niveau, maks. 2 DGI M spillere eller 2 Kredsserie spillere c. Senior B: DGI B niveau og sammenlignes med spillere på Kval.række niveau, maks. 2 DGI A spillere eller 2 serie 1 spillere d. Senior C: DGI C niveau, maks. 2 DGI B spillere eller 2 Kval.række spillere 4.3 Holdtype og spillers klassifikation til senior Herrehold a. Herre M: DGI M niveau og sammenlignes med spillere som spiller på Kredsserie niveau eller højere. Fri tilmelding a. Herre A: DGI A niveau og sammenlignes med spillere på serie 1 niveau, maks. 2 DGI M spillere eller 2 Kredsserie spillere b. Herre B: DGI B niveau og sammenlignes med spillere på Kval.række niveau, maks. 2 DGI A spillere eller 2 serie 1 spillere c. Herre C: DGI C niveau, maks. 2 DGI B spillere eller 2 Kval.række spillere 3

4 4.4 Holdtype og spillers klassifikation til motionshold a. Senior: 2+2 hold. Motionister hvor der spilles singler; disse spillere må kun spille på motionshold. b. Herre: Motionister hvor der spilles singler, disse spillere må kun spille på motionshold. 5 Holdmatch typer 5.1 En holdturnering kan udskrives således, at en match består af: Kval. række med 3 damer og 5 herrer spiller efter holdmatch 1. Seniorrække med 2 damer og 4 herrer spiller efter holdmatch 2. Senior Dame- og Herrerække spiller efter holdmatch 3. Veteran 40, 50 og 60 med 2 damer og 4 herrer spiller efter holdmatch 4. Veteran Dame- og Herrerække 40, 50 og 60 spiller efter holdmatch 5. Motion Dame- og Herrerække spiller efter holdmatch 5. Veteran 40, 50 og 60 med 2 damer og 2 herrer spiller efter holdmatch 6. Motionsrække med 2 damer og 2 herrer spiller efter holdmatch 6. Veteran 30/35 spiller efter holdmatch 7. Match nr. Kampe Spillere DS HS MD DD HD herrer og damer herrer og damer damer eller 4 herrer herrer og damer damer eller 4 herrer herrer og damer herrer og 2 damer I Kvalrækken spilles 2 kampe pr. spiller. I alle øvrige rækker, spilles der 3 kampe pr. spiller. 5.2 Turneringen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, udskrives på anden vis, jfr. dog Ingen konstellation må spille 2 kampe i en match 5.4 Såfremt et hold ikke er fuldtalligt, mister det 2 kampe for den første spiller der mangler, og henholdsvis 1 kamp for hver efterfølgende spiller, henholdsvis damer og herrer. I rækker hvor hver spiller kan spille 3 kampe, vil holdet hvis det ikke er fuldtalligt miste 3 kampe for den første spiller, og henholdsvis 2 kampe for hver efterfølgende spiller. 4

5 5.5 For alle holdmatcher gælder, at spillerne (parrene) skal opstilles og spille i rækkefølge efter dygtighed (styrke) med de stærkeste spillere (par) øverst, osv. Overtrædelse af denne paragrafs medfører at alle de berørte kampe, der som følge heraf er styrkemæssigt forkert opstillet, skal tabes, hvis ulovlighed konstateres. 5.6 Ved afgørelse af protester vurderes spillernes styrke p.t. samt tidligere resultater i enhver form for turneringer. Resultater opnået ved træning og/eller interne turneringer tages ikke i betragtning. Foretager en klub rokeringer, skal man overveje, om man råder over rimelige argumenter herfor til også at overbevise udenforstående. 6 Flere hold i samme række / pulje 6.1 Deltager en klub med flere hold i samme række eller pulje, opføres holdene i turneringsplanen som hold 1, hold 2 osv. Hold 1 skal være det stærkeste. 6.2 Er der 2 hold i samme pulje, spiller de første match mod hinanden. Er der 3 hold i samme pulje, spiller hold 1 og hold 2 første match mod hinanden, mens hold 3 samtidig har udematch. 7 Brug af spillere, reserver mm. 7.1 En spiller må spille for flere klubber i samme sæson. En spiller må dermed spille for flere klubber, dog ikke samme holdtype i samme aldersgruppe. Spilleren skal være medlem af den klub, som vedkommende spiller for. 7.2 Alle spillere som deltager i holdturneringen skal oprettes i BadmintonPeople.dk for klubben, inden de deltager i deres første holdmatch. 7.3 En oprykket spiller må straks rykke tilbage til sit oprindelige hold. En nedrykket spiller må først spille på det lavere rangerende hold, når spillerens oprindelige hold har spillet en holdmatch. 7.4 En spiller, som har deltaget i halvdelen af de ansatte matcher på et højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold. Konsekvens se En klub må ikke forstærke et lavere rangerende hold og dermed svække et højere rangerende hold, hvis klubben derved øger chancen for oprykning eller mindsker chancen for nedrykning. Se 5.5 og I de sidste 3 spillerunder må ingen spiller rykkes ned på lavere rangerende hold med mindre spilleren før har spillet på dette eller lavere rangerende hold i indeværende sæson. I særlige tilfælde kan HTU tildele dispensation. 7.7 I kvalifikationskampe om op- eller nedrykning er man kun spilleberettiget, hvis man tidligere i sæsonen har spillet minimum 2 matcher på holdet eller på lavere rangerende hold. 7.8 Er holdet i en kvalifikationsmatch ikke klubbens 1. hold, skal holdet medbringe holdopstilling(er) for klubbens højere rangerende hold. 7.9 Det er tilladt benytte en ekstra spiller i senior-, veteran- og motionsrækkerne. Gælder ikke Kval.rækken og 30/35 rækken. F.eks. i senior H- række, hvor der spilles 3 kampe pr. spiller, kan man, hvis holdet stiller med 5 spillere, bruge den ekstra spiller i både 2. og 3. runde. Det vil sige, at det er muligt at 3 herrer spiller 2 kampe og 2 herrer spiller 3 kampe. I mix- matcher en af hvert 5

6 køn, således at nogle spillere f.eks. kun spiller en kamp i en holdmatch, eller 3 spillere spiller hver 2 kampe i en match. Der skal altid stilles op efter styrke Hvis en spiller kommer til skade under kamp, kan reserven først indsættes i spillerens følgende kamp, og kun hvis den skadedes spillers forrige kamp ikke færdigspilles. Samtidigt kan en spiller, der ikke har fuldført sin første kamp i en match, ikke deltage i andre kampe i matchen Såfremt en reserve indsættes i single, skal vedkommende placeres på sidstepladsen, og de øvrige rykker eventuelt en plads op. Hvis deres kampe er startet indsættes reserven på den sidste mulige plads. I double og mixdouble skal reserven placeres på den udeblevnes plads. 8 Kun gældende for Kvalifikations række (Kval. række) 8.1 Man kan ikke deltage i Kval. række, hvis man i samme sæson har deltaget i en Badminton Danmark holdturnering for en anden klub. 8.2 Efter at holdopstillinger er udvekslet, kan der ikke indsættes reserver. Udeblevne eller skadede spillere (også under opvarmning) kan ikke erstattes. Udeblevne eller skadede spilleres kampe tabes, og der sker ingen oprykning af spillere/par i den oprindelige holdopstilling. Hvis en spiller ikke gennemfører første kamp, kan denne ikke spille anden kamp. 8.3 En spiller kan rykkes fra et hold i Kval. rækken til et BD hold. Har en sådan spiller allerede spillet i samme runde, kan dispensationsansøgning sendes til Badminton Fyns HU 8.4 Dispensation under henvisning til 8.3 kan opnås ved mundtlig henvendelse til Badminton Fyns HU (holdturneringsadministratoren eller formand) på betingelse af, at den opgivne begrundelse dokumenteres skriftlig, og at skaden/sygdommen/fraværet er opstået, uden klubben i forvejen kunne have mistanke herom. HTU kan i sådanne tilfælde forlange dokumentation/lægeerklæring. Opnås dispensationen ikke, og man alligevel benytter spilleren, tabes kampene på de lavere rangerende hold som beskrevet. 8.5 Badminton Danmarks spillerunder skal sammenlignes med Kval. rækkens spillerunder, således at runder, der ligger med sidste spilledag i samme weekend regnes for samme runde. Er dette ikke tilfældet, er man ikke løst fra BD- holdet, før dette har spillet eller i samme runde uden den pågældende spiller. 9 Arrangement af matcher 9.1 Matcherne skal afvikles på de i holdturnerings programmet angivne dage. 9.2 Man har lov til at fastsætte matchen i perioden tilbage til forrige spillerundes slutdato - første runde dog højst 10 dage før den udsendte dato. Hvis klubberne er enige kan ovenstående fraviges. 9.3 Matchen kan dog ikke flyttes ud over sidste spilledato i sidste spillerunde. I slutspils puljer kan en grundspils dato ikke flyttes ud over sidste dato i grundspillet. 9.4 Senior- og veteranmatcher må normalt ikke påbegyndes på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage før kl. 19. for lørdage og søndage kl. 10 uden modstanders samtykke. 9.5 Senior- og veteran matcher må ikke påbegyndes senere end kl. 21 uden modstanders samtykke. 9.6 Den i holdturnerings programmet førstnævnte klub er arrangør af matchen. 6

7 9.7 Når turneringen er klar på BadmintonPeople, får holdlederne og formændene besked om dette og om at de skal sættes sted, dato og tidspunkt på alle holdmatcherne indenfor en givne tid. Derefter har udeholdet en uge til, efter den fastsatte dato, til at reagere og kontakte hjemmeholdet for evt. at få ændret tidspunktet. Efter ugen er gået vil turneringen blive låst, så det er de gældende datoer som står i BadmintonPeople. 9.8 Hvis der derefter skal ændres dato eller tidspunkt skal dette aftales mellem hjemme- og udeholdet og holdturneringsadministratoren skal have besked om dette, så BadmintonPeople kan tilrettes. 9.9 Holdturneringsudvalget kan forlange en fastlagt match flyttet fra en stævneweekend, hvis et af holdene har et velbegrundet ønske herom Hvis matcher ikke er afviklet inden den sidste spillerundes slutdato, er det hjemmeholdet som taber matchen størst muligt. Som evt. protest mod dette, kan dokumentation med dato for afholdelse af match og accept af udeholdet, fremsendes til holdturneringsadministratoren, hvorefter holdturneringsudvalget vil afgøre tvisten og dermed resultatet af holdmatchen 10 Matchens afvikling 10.1 Til alle matcher udnævner hvert hold en holdleder Hjemmeholdet bestemmer hvor mange baner, der anvendes under holdkampen. I alle matcher skal der stilles mindst 2 baner til rådighed under hele holdkampen. Er begge holdledere enige, kan dette fraviges Der spilles med fjerbolde. Er begge holdledere enige, kan dette dog fraviges. Hjemmeholdet skal sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt antal bolde til rådighed, og betale samtlige boldudgifter De to holdledere udveksler skriftlige holdopstillinger umiddelbart før matchens start Kampene skal spilles i denne rækkefølge: MD, DS, HS, DD og HD, men hver kategori skal under alle omstændigheder spilles således at nr. 1 spiller først, derefter nr. 2 osv. I rækker med 11 kampe startes ligeledes med MD, herefter tilstræbes ovennævnte rækkefølge. Hvis holdlederne er enige kan rækkefølgen ændres Holdkortet er opdelt i runder. En spiller må ikke optræde mere end en gang pr. runde Kampene spilles fortløbende uden ophold. Er begge holdledere enige, kan dette fraviges Hjemmeholdet/arrangøren er ansvarlig for, at holdkampen afvikles korrekt. Ønsker en holdleder eller en spiller en dommer og/eller liniedommer(e) i en kamp (ikke nødvendigvis uddannede), skal begge holdledere i enighed udpege disse. Opstår uenighed omkring dette, skal rapport fra begge hold inden 3 dage sendes til den turneringsansvarlige for Den Fynske Holdturnering. Holdturneringsudvalget kan i sådanne tilfælde ændre på holdkampens resultat Er et hold ikke spilleklar 15 min. efter den for matchens begyndelse fastsatte tid kan matchen erklæres for tabt Hvis et hold ikke møder fuldtalligt, betragtes de(n) manglende spiller(e) som lavest rangerende dame og eller herre. Hvis der indsættes en ulovlig spiller, efter aftale mellem holdene, for at 7

8 afvikle kampene, ulovlig f.eks. på grund af alder eller klassifikation, skal vedkommende spille som den lavest rangerende pige/dame og eller dreng/herre. Disse kampe vil så på forhånd være tabt og spilleren vil ikke være ulovlig med henblik på straf For ikke spillede og for afbrudte holdmatcher gælder, at vinderen altid har vundet størst muligt. F.eks.: en ikke spillet eller afbrudt holdmatch vindes henholdsvis 5-0, 6-0, 8-0, 9-0, 10-0 eller En ikke spillet kamp vindes 2 sæt med Kan en holdmatch ikke færdigspilles tidsmæssigt, vinder udeholdet de resterende kampe Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen klub til at undlade at spille de ansatte matcher/kampe. 11 Indberetning af resultater 11.1 For alle rækker i Den Fynske Holdturnering gælder det, at: a. Både hjemme- og udehold skal inden holdkampens start sikre sig, at deres egne spillere er oprettet i BadmintonPeople. b. Et holdkort underskrives af begge holds holdledere umiddelbart efter matchens afslutning. c. Hjemmeholdet har pligt til at opbevare det underskrevne holdkort til senere dokumentation. Det anbefales at udeholdet også opbevarer et udfyldt/underskrevet holdkort. Holdkortet udskrives fra BadmintonPeople Resultatet af holdmatchen indberettes senest 3 dage efter matchens afvikling på BadmintonPeople. For at indberetningen er korrekt, skal alle delresultaterne og navnene på alle spillerne, som har deltaget i kampene indberettes. Er resultatet ikke indberettet korrekt, idømmes den arrangerende klub en bøde på 100 kr. Ved manglende oprettelse af spiller i BadmintonPeople inden holdkampen idømmes en bøde på 50 kr. pr spiller Holdkort for ikke spillede matcher underskrives og opbevares af vinderen, og matchens resultat indberettes. 12 Afbud fra en fastlagt match 12.1 Ved afbud betragtes matchen som værende tabt, medmindre begge klubber kan blive enige om nyt spilletidspunkt under hensyntagen til det øvrige holdturneringsreglement Såfremt en klub ikke spiller sin udekamp i første runde, fortabes retten til hjemmebane i returrunden Sender en klub afbud til en match på selve spilledagen idømmes en bøde på 200 kr Er afbud grundet force majeure, som f.eks. hvis off. vejrmeldinger direkte fraråder udkørsel i det pågældende område. Andre grunde vil almindeligvis ikke blive accepteret, men vil i tilfælde af indsigelse blive behandlet af holdturneringsadministratoren/udvalget Ved mere end 2 afbud registreret i BadmintonPeople, vil holdet blive placeret nederst i stillingen og kan dermed ikke blive vindere af rækken. Holdets resultater tæller ikke med i beregningen af stillingen. 8

9 13. Udeblivelse fra fastlagt match 13.1 Udebliver et hold fra en match idømmes en bøde på 300 kr. Hvis man aftaler at spille matchen, selvom et hold er udeblevet, skal ny dato og tidspunkt meddeles til holdturneringsadministratoren, som ændre det i BadmintonPeople. Såfremt det var hjemmeholdet, der var udeblevet, kan det forgæves tilrejsende hold kræve erstatning for transportudgifter. Såfremt det var udeholdet, der var udeblevet, kan hjemmeholdet kræve erstatning for den evt. ekstra halleje afviklingen medfører. Dette skal aftales i forbindelse med aftale af ny dato Sker forseelsen i en dobbeltturnerings første runde, fortabes retten til hjemmebane i returrunden. I puljer med 8-9 hold med grundspil og slutspil fortabes retten til evt. hjemmebane i slutspil, hvis forseelsen sker i grundspillet For hver gang samme hold gentager forseelsen stiger bøden med 100 kr Det hold der udebliver uden afbud mere end 1 gang fra en holdmatch, kan ikke blive vinder i den pågældende turnering og holdets resultater tæller ikke med i beregningen af stillingen Hvis en klub stiller ikke- fuldtallig op med et hold og klubben samtidig har lavere rangerende hold, der stiller fuldtallig op til holdmatch i samme runde, kan HTU tage sagen op og bede klubben om en nærmere redegørelse Hvis matchen ikke afvikles, indberettes matchen i BadmintonPeople med hjemmeholdets spillere. Hvis det er hjemmeholdet, der er udeblevet, skal udeholdet sende holdkort med spillerne påført til holdturneringsadministratoren som efterfølgende indberetter det. 14 Afgørelse af placering 14.1 Vinder af en række eller pulje er det hold, der har opnået flest point., såfremt holdene har samme point, afgøres deres placering efter følgende: a. Forskel i antal vundne og tabte kampe (Score) b. Antal vundne holdmatcher c. Forskel i antal vundne og tabte sæt d. Indbyrdes antal holdmatchpoint e. Forskel i antal vundne og tabte kampe i indbyrdes holdmatcher f. Forskel i antal vundne og tabte sæt i indbyrdes holdmatcher g. Forskel i antal vundne og tabte bolde i indbyrdes holdmatcher 14.2 Point: a. Der spilles om 3 point. Sejr i holdmatch med min. 3 sejre mere end modstanderen giver 3 point til vinderholdet og 0 point til taberholdet. Sejr i holdmatch med 1 eller 2 sejre mere end modstanderen, giver 2 point til vinderholdet og 1 point til taberholdet. b. Ved resultatet 3 3 får begge hold 1 point c. Ved resultatet 4 4 får begge hold 1 point d. Ved resultatet 5 5 får begge hold 1 point 14.3 Er en match vundet på grund af afbud, tæller disse resultater som to- sæts kampe (21-0) i spørgsmålet om den endelige placering i den enkelte række eller pulje. Afbrydes en kamp pga. W.O. (eks. en skade) tildeles den vindende part 21 point i ikke færdigspillede sæt, mens den tabende part beholder sine vundne point. Hvis den tabende part har mere end 19 point tildeles den vindende part 2 point mere. I et meget specielt tilfælde kan sættes dog vindes

10 14.4 Hvis et hold helt udgår i løbet af en turnering, medregnes ingen af dets matcher ved beregningen af de øvrige holds placering Resultater for hold, der i henhold til 3.4 er udelukket fra at blive puljevindere, medregnes ikke ved udfindelsen af puljevinderen Resultater for hold, der har søgt aldersdispensation medregnes ikke ved udfindelsen af puljevinderen uanset om dispensationen er anvendt eller ej. Disse hold kan heller ikke deltage i LM Hvis et senior- veteran- motionshold på grund af for få tilmeldinger tilbydes at deltage i turneringen i en anden række medregnes dette holds resultater ikke ved udfindelsen af vinderen af rækken. Holdet har dog vundet den række, som det oprindeligt er tilmeldt til. Resultaterne af de holdmatcher de har deltaget i, trækkes ud når rækken er færdigspillet. Ved række med slutspil er det først når slutspillet er spillet. Ved slutspil tæller holdet dog ikke med ved evt. nedrykning af hold. Hvis der er 2 hold vil de indbyrdes kampe blive lagt til grund for udfindelsen af Fynsmesteren i deres egen aldersgruppe/række. 15 Slutspil 15.1 I puljer med 8 og 9 hold spilles der slutspil. I grundspillet møder alle holdene hinanden Efter det indledende grundspil spiller de 4 øverst placerede hold et slutspil, hvor alle møder alle på modsat bane af det indledende grundspil efter følgende program: 1. Spillerunde: 1-4 og Spillerunde: 1-3 og Spillerunde: 1-2 og 3-4 Points og forskel i kampe mod de 3 klubber, man har mødt, tages med over i slutspilspuljen. Efter det indledende grundspil spiller de 4-5 nederst placerede hold et slutspil, hvor alle møder alle på modsat bane af det indledende grundspil efter følgende program: Ved 4 hold. Ved 5 hold. 1. spillerunde: 5-8 og spillerunde: 5-9 og spillerunde: 5-7 og spillerunde: 5-8 og spillerunde: 5-6 og spillerunde: 6-7 og spillerunde: 5-7 og spillerunde: 5-6 og 7-8 Points og forskel i kampe mod de 3-4 klubber, man har mødt, tages med over i slutspilspuljen. 16 Op- og nedrykning 16.1 Kvalifikations række (Kval. række): Altid 2 hold op til Serie Op- og nedrykning i de andre rækker vurderes efter antallet af tilmeldte hold 17 Udtrækning af hold 17.1 Ved udtrækning af hold er det altid det lavest rangerende hold, der udtrækkes. Dispensation kan søges hos turneringsledelsen Gebyret for udtrækning er 350 kr Udtrækning fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige bøder og erstatninger. 10

11 17.4 Udtrækning af hold skal altid foretages skriftligt til holdturneringsadministratoren, som underretter samtlige modstandere. 18 Straffebestemmelser 18.1 Anvendelse af en spiller i modstrid med reglementet medfører tab efter retningslinjerne i denne. Ved brug af ulovlig spiller i en kamp er konsekvenserne at kampen(ene) tabes størst muligt. a. En ulovlig spiller er pga. spillerens alder ( 3.1), en spillers deltagelse på lavere rangerende hold 7.3 og 7.4 b. Hvis en lovlig spiller er placeret lavere i styrkeorden end den ulovlige spiller, tabes den lovliges spillers kamp samtidig. c. Endvidere idømmes en bøde på 200 kr. For hver gang samme hold gentager forseelsen stiger bøden med 100 kr Overtrædelse af reglementet kan i øvrigt medføre; 1) irettesættelse, 2) annullering af spillede matcher med fastsættelse af nye, 3) fortabelse af matcher, 4) bøde, 5) karantæne som spiller og/ eller leder Såfremt en klub udviser en efter HTUs skøn usømmelig opførsel, fremkommer med vildledende eller urigtige oplysninger eller ikke efterkommer de af HTUs givne forskrifter, kan denne idømmes bøde eller udelukkes. 19 Protester 19.1 Protest vedrørende bane eller arrangement af matchen skal for at være gyldig meddeles modparten før matchen Mener holdlederen for et hold, at der under en kamp er urigtig anvendelse af spilleregler, skal han umiddelbart efter kendelsens afsigelse på selve spillepladsen overfor modparten nedlægge protest, for at hans indsigelse kan komme i betragtning. Den pågældende klub må derefter fremsende skriftlig indberetning om sagen til turneringsledelsen Protester kan kun forventes behandlet, såfremt de er indsendt til turneringsledelsen senest 4 dage efter matchens afvikling. Herfra undtages dog protester vedrørende aldersgrænser og ulovlige spillere, hvor protesten skal være inde senest 4 dage efter sidste holdmatch i den pågældende pulje Protester kan kun forventes behandlet, såfremt de er indsendt til turneringsledelsen senest 4 dage efter matchens afvikling. Herfra undtages dog protester vedrørende aldersgrænser og ulovlige spillere, hvor protesten skal være inde senest 4 dage efter sidste holdmatch i den pågældende pulje Såfremt en protest ikke tages til følge, pålignes den protesterende klub et gebyr på 500 kr Turneringsledelsen kan altid gribe ind, hvis en klub ikke overholder holdturneringens reglement. 20 Turneringsledelsen 20.1 Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af holdturneringsudvalget, der også forbeholder sig ret til at fastsætte eller ændre spillesteder og - tider HTU kan forinden afgørelsen, herunder protestsager træffes, lade sagen høre i DGI Fyn Badminton og Badminton Fyns bestyrelser, som er højeste myndighed. DGI Fyn Badminton og Badminton Fyn og HTUs afgørelse, kan ikke appelleres med mindre det drejer sig om spillereglernes forståelse. 11

12 Såfremt et eller flere af HTUs medlemmer har et nært tilhørsforhold til parterne i en protestsag, kan de ikke deltage i behandlingen af protesten. Ved nært tilhørsforhold forstås: klubmedlem, træner eller lignende. Reglement udfærdiget 1. juni

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR HOLDTURNERING 2013/2014 FOR UNGDOM: U9 U11 U13 U15 U17/U19 Pointgivende holdturnering DGI FYN INDBYDER TIL Holdturnering i Badminton 2013/14 Hvorfor deltage i holdturneringen? Holdturneringen er det som

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 1.01 Formål Holdturneringsreglement Afsnit

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG.

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG. TURNRINGSRGLMNT FOR HOLTURNRING I AMINTON USKRVT AF GI VSTSJÆLLANs AMINTONUVALG. Indholdsfortegnelse. A: Gyldighedsområde. : Turneringsform og inddeling. : Spillere. : Kampenes afvikling. : Afgørelse af

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdele indbyder hermed til den første fælles ungdomsholdturnering. Den ny fælles holdturnering mellem Badminton

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2 (4 drenge + 2 piger) 4 + 3 (4 drenge + 3 piger) Holdtyperne kan udbydes på de niveauer, der fremgår af

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH)

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople.

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Vingsted 2. oktober 2013 Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Turneringsplanlæggernes brug af Badmintonpople: De menupunnkter som turnerringsplanlæggerne skal bruge

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U9/U11 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 3 Velkommen til DBU for U9/U11, 2015 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Version 3.0 Dette reglement er udarbejdet af Fællesudvalget for Pointgivende Ungdomsholdturnering i samarbejde med Badminton Danmarks Lovudvalg. Sidst tilrettet

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Opdateret den 14.10.2014 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Senest opdateret oktober 2014 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere