Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)"

Transkript

1 Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft samt med planlægning af en ny turistrejse. De eksisterende projektgrupper har fået godkendt bevillinger til at fortsætte og styrke samarbejdet med Rural Self-Help Association (RSDA), Development for Peace Education (DPE) og Berea Agrucultural Group (BAG). For at styrke DLNs oplysningsarbejde i Danmark er der oprettet en kommunikationsgruppe, der har holdt hjemmesiden opdateret, fortsat arbejdet med udgivelse af nyhedsbrevet og styrket foreningens kommunikation gennem en DLN-profil på Facebook blev året, hvor DLN forstærkede oplysningsarbejdet i Danmark. DLN er en forening i konstant forandring, og der kommer løbende nye aktive medlemmer til. I 2014, blev der nedsat en gruppe, der skulle arbejde på en konkret beskrivelse af baggrunden for oprettelsen af DLN, DLNs struktur, samt fastholde DLNs historie. Denne konkrete beskrivelse af DLNs virke, skal bidrage til at skabe sammenhængskraft i foreningen og en fælles forståelse af foreningens arbejde blandt gamle og nye medlemmer. Når den er færdigbearbejdet vil den kunne findes på hjemmesiden. På sidste generalforsamling blev det besluttet at forsøge at skabe endnu en rejse til Lesotho. En ny turistrejsegruppe blev nedsat. Den fik til opgave at planlægge, arrangere og reklamere for en ny turistrejse til Lesotho. Rejsen betegnes Kultur/naturrejse, og skal løbe af stablen fra den oktober, hvor mindst 10 og højest 20 personer kan deltage. Der er allerede tæt på 10 tilmeldte. DLNs projekt-grupper har arbejdet hårdt med både implementeringen af de igangværende projekter, og ansøgninger om nye bevillinger til at videreudvikle DLNs eksisterende partnerskaber i Lesotho. DLN har haft stor gavn af, at der er kommet nye kræfter til både i bestyrelsen og i projektgrupperne. Det er et stort arbejde, at søge bevillinger og at holde styr på, om projektmidlerne bliver brugt til det, de er bevilliget til, samt sørge for de forskellige afrapporteringer er på plads til tiden. Det betyder bl.a., at det er nødvendigt, at der er medlemmer, der kan tage en uge eller to af deres ferie for at tage til Lesotho, når der er behov for dette, samt bruge en stor del af fritiden på beskrivelser og sammenholdelse af narrative rapporter med finansielle rapporter, samt på møder og kurser. Den politiske situation i Lesotho ændrede sig over sommeren drastisk. Premierminister Tom Thabane bad i slutningen af juni Kongen om at lukke Parlamentet, for at undgå, at komme i mindretal. 30. august blev der forsøgt et kup for at afsætte premierministeren, men han flygtede til Sydafrika. Senere kom han tilbage og blev beskyttet af Sydafrikansk politi. Der blev forsøgt forhandlinger, og i midten af oktober genåbnede Parlamentet, men kun med mandat til at understøtte et fremrykket nyvalg. Valget skal finde sted den 28. februar For DLN betød det, at der blev fulgt intenst med i situationen. Der var planlagt flere besøg af DLN-medlemmer i Lesotho i løbet af året. Det var selvfølgelig vigtigt at forsøge at finde ud af, om det var sikkert nok at sende folk af sted på de planlagte besøg. Disse besøg er afviklet i forhold til planerne, idet befolkningen har forholdt sig roligt

2 og fortsat business as usual. Det var fortrinsvis politiske udfordringer i toppen af samfundet, men til forskel fra politisk uro i den danske regering, havde politiet og militæret taget parti, og det var ikke for det samme parti, med en udveksling af skud, der medførte dræbte politifolk. Det gav selvfølgelig usikkerhed og nogen nervøsitet både blandt Basothoer og blandt danskere, der havde planlagt at rejse ind i Lesotho. Dersom både DPE og RSDA arbejder med at skabe opmærksomhed hos politikerne, har situationen givet begge partnerorganisationer meget ekstra arbejde. Rural Self-help Development Association (RSDA) 2014/15. RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i at organisere sig og forbedre deres tekniske færdigheder i at producere fødevarer. Gennem næsten 25 år har RSDA arbejdet indenfor dette område. Hidtil har arbejdet primært fundet sted i de to mest tørkeramte distrikter, Mafeteng og Mohales Hoek. De senere år har flere distrikter nydt godt af RSDA s arbejde. De kommende år vil RSDA arbejde med landmænd med 5 til 7 distrikter på tværs af hele Lesotho. Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Nis Kloppenborg Skau, Solveig Kabbel Skau, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og Line Kaspersen. Projektansvarlige er Anders og Signe Hedegaard. Gruppen mødes efter behov, og kommunikationen mellem gruppen og RSDA foregår via Skype og med direktøren for RSDA Me Mampo Thulo. DLN-RSDA har i 2014 sammen arbejdet på projektet: Strengthening RSDA skills/political influence of smallholder farmers in Lesotho. Det blev godkendt af CISU til start 1. januar Anders Hedegård og Nis Kloppenborg Skau tog til Lesotho sidst i januar 2014 for at opstarte projektet. Det var et 1-årigt projekt, som bl.a. handlede om at RSDA skulle arbejde med regnskab og økonomisk afrapportering. I december 2014 blev der ansøgt om en No Cost extension et par måneder ind i Muligheden er opstået, idet kursen på Rand er faldet en del siden ansøgningen med budgettet blev godkendt. Dermed er der blevet en vekselkursgevinst. RSDA er kommet ud af 2014 projektet med fokuserede strategier, en øget kapacitet og stærkere procedurer på de områder, som tidligere har været barrierer i RSDAs arbejde projektet har især styrket RSDA på to vigtige områder. For det første ved direkte at have forbedret RSDAs strategiske procedurer og administrative rutiner. Kapacitetsopbygning af RSDA på de centrale administrative og operationelle områder, så som økonomi, kommunikation og fundraising, vil få direkte indflydelse på RSDAs evne til at styre kommende projekter. For det andet har der været fokus på udviklingen af RSDAs netværk og på RSDAs evne til at levere lobby og fortalervirksomhed på alle niveauer. Såvel RSDA netværket som RSDAs evne til at levere lobby og fortalervirksomhed er helt centrale kompetencer når der arbejdes med midler via den danske civilsamfundsstrategi. Resultaterne af dette projekt vil blive afrapporteret i foråret I løbet af året har der ligeledes været arbejdet på at skrive en ansøgning til et nyt 3-årigt projekt, på et beløb til i alt ca. 3,3 millioner danske kr.: Improving Living Conditions among Lesotho Small Scale Farmers through Lobby

3 and Advocacy. Citat fra ansøgningen: Den fælles mission er at understøtte landmandsgrupper i Lesotho i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne levevilkår. Visionen er at etablere og forene landmandsgrupper på tværs af Lesotho som så, i lighed med danske (magtfulde) landboorganisationer, vil gøre deres indflydelse gældende overfor lokale og nationale beslutningstagere.. Denne sidste fase af tre i det samlede projekt, vil udbrede og forankre de opnåede erfaringer i de to første faser. Via etablering af et nationalt fælles råd (et Landbrug og Fødevarer), etablering af yderligere 2 regionale sammenslutninger af landmandsgrupper, men især forankring via konkrete forbedringer af småbøndernes levevilkår gennem fortalervirksomhed, vil visionen blive fuldbragt. I slutningen af juni 2014 kom der afslag på ansøgningen om den fælles færdiggørelsestur, der var søgt om hos CISU. Der var en generel accept hos bevillingsudvalget af, at det beskrevne projekt er relevant. Der var ligeledes sendt nogle gode råd med og en invitation til at genindsende ansøgningen efter bearbejdelse. Dette blev der arbejdet hårdt med hen over sommeren og en ny ansøgning blev indsendt. Den kom der et positivt svar på i begyndelsen af oktober 2014, og Anders og Signe tog med en uges varsel til Lesotho for at arbejde med RSDA og færdiggørelsen af ansøgningen, som er sendt til CISU i december Ansøgningen blev afleveret til CISU til deadline i december 2014, Bliver ansøgningen godkendt, løber projektet fra 1. april 2015 til 31. marts Development Peace Education (DPE) DPE er en NGO, der arbejder på at mobilisere, organisere og uddanne Lesothos befolkning i 8 forskellige distrikter. DPE fokuserer på at skabe bedre vilkår for at borgerne kan påvirke politikerne i de beslutninger og lovgivningsmæssige tiltag, der har indflydelse på dagliglivet for de enkelte samfund og personers levevilkår i Lesotho. Der bliver arbejdet på lokalt, distrikts og regeringsniveau. En af arbejdsmetoderne er at veksle mellem aktivitet og refleksion således, at der spilles et stykke, der viser, hvordan en lov påvirker dagligdagen. Derefter diskuteres fordele og ulemper. Slutteligt giver den underviste gruppe sin mening til kende. Årligt bliver der afholdt Community Parliament, hvor borgerne fra de 8 distrikter præsenterer deres prioriteter til finansloven for parlamentsmedlemmer og ministre. Projektgruppen, der arbejder med DPE er Marie Villumsen, Bodil Mathiasen, Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Lisbet Kristensen og Anne Andersen. Nye medlemmer i gruppen er Louise Bau Jensen, Mette Damgaard Jørgensen, Carole Kouassi, Andreas Dybkjær- Andersson, Isabelle Mairey og Vibeke Kjeldsholm. Isabelle har dog trukket sig på grund af arbejde i udlandet og Vibeke er for nylig overgået til Berea Agricultural Group (BAG). Gruppen mødes den første onsdag hver måned fortrinsvis på Skype. Direktøren for DPE ntate Shale har deltaget i de sidste to møder. Public Participation in budgetary processes Der blev i 2012 ansøgt og bevilget et 1-årigt projekt. Projektet skulle styrke DPEs kapacitet til at implementere, administrere, monitorere og evaluere projekter, samt skabe en bedre koordinering mellem donorer og andre partnere. Projektet fik godkendt en no cost extension indtil 30. juni Louise, Andreas og Marie var i Lesotho i marts 2014 for at følge op på afslutningen af projektet og udarbejde en ansøgning om en ny projektfase. I november var Lisbet på et kort besøg hos DPE for at følge op på organisationens

4 finansielle afrapportering og procedurer samt samarbejdet med deres revisor. DPE er en lille forening og har derfor haft udfordringer med at implementere et dobbelt bogholderi i et nyt regnskabsprogram, så derfor vil DLN også fremadrettet forsøge at hjælpe DPE med at implementere effektive procedurer for organisationens finansielle administration. Aktiviteterne har været succesfulde og har gjort DPEs arbejde kendt og respekteret af flere i befolkningen, af parlamentarikere, politikerne, offentligt ansatte og ikke mindst af medierne. Public Participation in Governance and Development Start 1. juni 2014 og sluttende 31. maj 2017 et projekt til ca. 2,3 millioner danske kroner. Citat fra ansøgningen: Projektets formål er at konsolidere DPEs eksisterende metoder for at fremme borgerdeltagelse og at udføre fortalervirksomhed for at institutionalisere borgerdeltagelse specifikt i forbindelse med finanslovsforhandlinger og generelt i forbindelse med at etablere en lov om borgerdeltagelse. Projektet vil opbygge kapacitet til effektiv borgerdeltagelse i befolkningen og i statslige institutioner på nationalt, distrikt og lokalt niveau. Det nye projekt blev godkendt i juni, hvor Marie og Carole rejste til Lesotho for at afslutte det gamle projekt og starte det nye op. På grund af den politiske ustabilitet i landet blev besøget forkortet, men Carole tog tilbage til Lesotho i juli måned for at udarbejde en baseline og et monitorerings og evaluerings system sammen med DPE. På grund af den nye politiske situation og den usikkerhed det medfører, var det nødvendigt at overveje, om der var behov for at justere i implementeringsplanen for det nye projekt. I begyndelsen af november var Bodil på besøg for at diskutere med DPE, om det var muligt at fortsætte deres aktiviteter i projektet under den politiske uro. Det var muligt, og der havde været afholdt Community Parliament. Bodil skulle ligeledes følge op på baseline studiet, som forventes afsluttet inden dette års generalforsamling. Partnerne vil fortsat vurdere behovet for at justere projektet, så DPE kan opnå de ønskede resultater på trods af ændringer i den politiske situation. DPE havde i tillæg fået en stor opgave med vælgeruddannelse op til valget, som finder sted 28. februar Berea Agricultural Group (BAG) BAG er en interessegruppe, der arbejder på at bygge vandtanke til opsamling af regnvand ved skoler i Berea distrikt. Formålet er at skaffe vand til skolebørnene på skolen, så de ikke skal bruge tid på at hente vandet længere væk. Vandet bruges forskelligt. Som drikkevand efter kogning, som vand til madlavning eller som vand til skolehaver. I år har DLN støttet med hjælp fra Kulturstyrelsen og Lauritzenfonden til at bygge 2 vandtanke og overdækninger på flere tanke, så regnvandet kan holdes rent og dermed lettere kan bruges til madlavning og som drikkevand. Projektgruppen har i længere tid bestået af Karen Steffensen. For nylig er den blevet fordoblet, da Vibeke Kjeldsholm er gået ind i gruppen.

5 I november 2014 besøgte Lisbet, Pia og Anne BAG og så to nyoverdækkede vandtanke. Bestyrelsen Bagerst fra venstre: Vibeke Kjeldsholm, Anne Andersen, Marie Villumsen, Lisbet Kristensen, Mette Damgaard Jørgensen, Anne- Marie Erikstrup. Forrest fra venstre: Karina Ruby og Karen Steffensen. Fraværende: Sara Illeras Castellon Nicolaisen. Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Andersen som formand, Marie Villumsen som næstformand, Karen Steffensen som kasserer, Karina Ruby som sekretær, web-ansvarlig blev Lisbet Kristensen, bestyrelsesmedlem Anne-Marie Erikstrup, bestyrelsesmedlem Sara Illeras Castellon Nicolaisen, 1. suppleant Vibeke Kjeldsholm, 2. suppleant Mette Damgaard Jørgensen. Der har været holdt 4 fysiske bestyrelsesmøder og 3 bestyrelsesmøder er afholdt via Skype. På det ene fysiske møde var et medlem med via Skype. Dersom bestyrelsesmedlemmerne er spredt ud over landet, er det svært at mødes fysisk på en hverdagsaften, og derfor er Skype taget i brug også ved de fysiske møder. Det sidste bestyrelsesmøde er forsøgsvist lagt en søndag for at sikre mulighed for at kunne rejse på tværs af landet, uden at skulle forsømme sit ordinære arbejde. Ved Skypemøderne har det været nødvendigt at bede suppleanterne om kun at være deltagende, hvis der er afbud fra en eller flere af de ordinære medlemmer, da kapaciteten på Skype ikke er stor nok til, at alle 9 medlemmer kan være på samtidigt. Bestyrelsen har været beslutningsdygtig ved hvert møde. Fundraising gruppen Fundraising gruppen består af Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard. I begyndelsen af februar 2014 gav en ansøgning til Kulturstyrelsen ca kr., som skulle bruges til hjælp til at bygge 13 vandtanke i BAG inden 25. maj Derfor blev der også sendt en ansøgning til Lauritzen Fonden, som efterfølgende bevilgede kr. til 13 vandtanke på skolerne i Berea District. BAG, som midlerne er til, ønskede dog at konvertere deres ansøgning til færre vandtanke. I stedet ville de gerne bygge tage på eksisterende vandtanke, hvilket de fik lov til.

6 Kurser Anders Hedegaard og Nis Kloppenborg Skau har deltaget i erfaringsudvekslings workshop for projektgrupper, opfølgningskursus i Mango financiel health check samt fyraftensmøde hos CISU. RSDA projektgruppen har ud over rådgivning via mail og telefon, haft 2 deciderede rådgivninger på CISU (2 timers - med dagsorden og referat). Mette Damgaard Jørgensen, Louise Bau Jensen og Vibeke Jørgensen har været på Risikokursus Turistrejse En ny turistrejse har været i støbeskeen igennem Gruppen, som arbejder med dette er: Louise Bau Jensen, Vibeke Kjeldsholm, Bodil Mathiasen, Lisbet Kristensen og Anne Andersen. Gruppen har fordelt rollerne sådan, at Vibeke og Louise arbejder med markedsføringen og Bodil, Lisbet og Anne arbejder med den konkrete planlægning. Turen hedder Kultur/naturtur, og den er planlagt til at finde sted i uge 41 og 42 i I november rejste Bodil, Lisbet og Anne til Lesotho for at finde aktiviteter, overnatningsmuligheder, spisesteder, transportmuligheder og for at afprøve længde og tider på de forskellige stræk, der hjemmefra var set på. Efterfølgende er der lavet salgsmateriale, som er bragt i nyhedsbrev nr. 42, findes på DLNs hjemmeside samt på Facebook. Hjemmesiden Hjemmesiden bliver vedligeholdt med Nyhedsbreve og nyheder. Igen i år har hjemmesiden været hacket og lagt ned. Derfor blev det besluttet at skifte host. Dette er gjort, og siden har hjemmesiden fungeret upåklageligt. At hjemmesiden bliver set udenfor DLN kan ses idet, der kommer forskellige henvendelser derfra. Senest har DLN fået en henvendelse fra Carsten Brønden, som har været aktiv som konsulent i flere ulandsorganisationer. Han har kræfter til at lave frivilligt arbejde og påtænker noget i det sydlige Afrika måske i Lesotho.

7 Lumela.dk Vi har igen i år udgivet nyhedsbrevet 4 gange. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Der bliver lagt vægt på, at der er varierede og spændende indlæg både fra arbejdet sammen med partnerne, rejsebeskrivelser og de ting, der rører sig i foreningen. Der er ligeledes hver gang lidt nyt fra Lesotho i form af kopier fra nyhedsmediernes hjemmesider, og ikke mindst et forsøg på at bringe mange fotos. Det udgives med tekst både på dansk, og på engelsk. Sara Nicolaisen har hele året arbejdet oversætter både fra dansk til engelsk, og den modsatte vej. Det betyder, at Lumela.dk stadig har mulighed for at udkomme på begge sprog. Karina Ruby har påtaget sig arbejdet som korrekturlæser af danske tekster. Hvis nogen har bidrag til nyhedsbrevet Lumela.dk, er I altid velkommen til at kontakte Anne Andersen på eller en fra bestyrelsen. adresserne findes på hjemmesiden. Alle årets numre bliver lagt ind på DLNs hjemmeside hvor de til enhver tid kan læses. Andre aktiviteter 1. august 2014 blev der holdt en Pitso på spidsen af Djursland. Dagen startede med en gåtur fra Sangstrup Forsamlingshus ned til Sangstrup Klint, hvor der var frugt og kaffe/te serveret. Om aftenen var der traditionel Lesotho mad og den lyse sommeraften blev nydt med historier om gode folk og begivenheder i Lesotho. Der deltog 4 børn og 17 voksne, hvoraf de to var på besøg fra Lesotho. DLN har i 2014 bidraget med egne midler til BAG, som fik midler fra Kulturstyrelsen til bygning af vandtanke. Midlerne kunne ikke helt dække 3 vandtanke. DLN supplerede derfor med kr. 1550,00, så der kunne bygges tre komplette tanke. Medlemmer Endnu en gang er det lykkedes DLN at fastholde et medlemstal på ca Det tog dog noget længere tid at få kontingenter ind i år. Dette skyldtes, at DLN sendte opkrævning ud via i stedet for at sende breve ud med girokort i. Efter at have sendt en rykker pr. , besluttede bestyrelsen at sende girokort med et brev ud til de medlemmer, som plejer at støtte foreningen, og som stadig ikke havde betalt. Det gav enkelte udmeldinger, men også flere indbetalinger. 23 medlemmer udfører frivilligt arbejde for foreningen. Nogen i meget høj grad, og andre en gang i mellem, men uden frivillige medlemmers arbejde, kunne en forening som DLN ikke eksistere. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, som bidrager med viden, konkret arbejde og tid. Håbet er, at I fortsat vil yde det, som I kan og er gode til. Enhver indsats bliver der sat pris på. Generalforsamling i Denmark Lesotho Network (DLN), den 7. marts 2015 Anne Andersen Formand for DLN

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere