Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)"

Transkript

1 Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft samt med planlægning af en ny turistrejse. De eksisterende projektgrupper har fået godkendt bevillinger til at fortsætte og styrke samarbejdet med Rural Self-Help Association (RSDA), Development for Peace Education (DPE) og Berea Agrucultural Group (BAG). For at styrke DLNs oplysningsarbejde i Danmark er der oprettet en kommunikationsgruppe, der har holdt hjemmesiden opdateret, fortsat arbejdet med udgivelse af nyhedsbrevet og styrket foreningens kommunikation gennem en DLN-profil på Facebook blev året, hvor DLN forstærkede oplysningsarbejdet i Danmark. DLN er en forening i konstant forandring, og der kommer løbende nye aktive medlemmer til. I 2014, blev der nedsat en gruppe, der skulle arbejde på en konkret beskrivelse af baggrunden for oprettelsen af DLN, DLNs struktur, samt fastholde DLNs historie. Denne konkrete beskrivelse af DLNs virke, skal bidrage til at skabe sammenhængskraft i foreningen og en fælles forståelse af foreningens arbejde blandt gamle og nye medlemmer. Når den er færdigbearbejdet vil den kunne findes på hjemmesiden. På sidste generalforsamling blev det besluttet at forsøge at skabe endnu en rejse til Lesotho. En ny turistrejsegruppe blev nedsat. Den fik til opgave at planlægge, arrangere og reklamere for en ny turistrejse til Lesotho. Rejsen betegnes Kultur/naturrejse, og skal løbe af stablen fra den oktober, hvor mindst 10 og højest 20 personer kan deltage. Der er allerede tæt på 10 tilmeldte. DLNs projekt-grupper har arbejdet hårdt med både implementeringen af de igangværende projekter, og ansøgninger om nye bevillinger til at videreudvikle DLNs eksisterende partnerskaber i Lesotho. DLN har haft stor gavn af, at der er kommet nye kræfter til både i bestyrelsen og i projektgrupperne. Det er et stort arbejde, at søge bevillinger og at holde styr på, om projektmidlerne bliver brugt til det, de er bevilliget til, samt sørge for de forskellige afrapporteringer er på plads til tiden. Det betyder bl.a., at det er nødvendigt, at der er medlemmer, der kan tage en uge eller to af deres ferie for at tage til Lesotho, når der er behov for dette, samt bruge en stor del af fritiden på beskrivelser og sammenholdelse af narrative rapporter med finansielle rapporter, samt på møder og kurser. Den politiske situation i Lesotho ændrede sig over sommeren drastisk. Premierminister Tom Thabane bad i slutningen af juni Kongen om at lukke Parlamentet, for at undgå, at komme i mindretal. 30. august blev der forsøgt et kup for at afsætte premierministeren, men han flygtede til Sydafrika. Senere kom han tilbage og blev beskyttet af Sydafrikansk politi. Der blev forsøgt forhandlinger, og i midten af oktober genåbnede Parlamentet, men kun med mandat til at understøtte et fremrykket nyvalg. Valget skal finde sted den 28. februar For DLN betød det, at der blev fulgt intenst med i situationen. Der var planlagt flere besøg af DLN-medlemmer i Lesotho i løbet af året. Det var selvfølgelig vigtigt at forsøge at finde ud af, om det var sikkert nok at sende folk af sted på de planlagte besøg. Disse besøg er afviklet i forhold til planerne, idet befolkningen har forholdt sig roligt

2 og fortsat business as usual. Det var fortrinsvis politiske udfordringer i toppen af samfundet, men til forskel fra politisk uro i den danske regering, havde politiet og militæret taget parti, og det var ikke for det samme parti, med en udveksling af skud, der medførte dræbte politifolk. Det gav selvfølgelig usikkerhed og nogen nervøsitet både blandt Basothoer og blandt danskere, der havde planlagt at rejse ind i Lesotho. Dersom både DPE og RSDA arbejder med at skabe opmærksomhed hos politikerne, har situationen givet begge partnerorganisationer meget ekstra arbejde. Rural Self-help Development Association (RSDA) 2014/15. RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i at organisere sig og forbedre deres tekniske færdigheder i at producere fødevarer. Gennem næsten 25 år har RSDA arbejdet indenfor dette område. Hidtil har arbejdet primært fundet sted i de to mest tørkeramte distrikter, Mafeteng og Mohales Hoek. De senere år har flere distrikter nydt godt af RSDA s arbejde. De kommende år vil RSDA arbejde med landmænd med 5 til 7 distrikter på tværs af hele Lesotho. Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Nis Kloppenborg Skau, Solveig Kabbel Skau, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og Line Kaspersen. Projektansvarlige er Anders og Signe Hedegaard. Gruppen mødes efter behov, og kommunikationen mellem gruppen og RSDA foregår via Skype og med direktøren for RSDA Me Mampo Thulo. DLN-RSDA har i 2014 sammen arbejdet på projektet: Strengthening RSDA skills/political influence of smallholder farmers in Lesotho. Det blev godkendt af CISU til start 1. januar Anders Hedegård og Nis Kloppenborg Skau tog til Lesotho sidst i januar 2014 for at opstarte projektet. Det var et 1-årigt projekt, som bl.a. handlede om at RSDA skulle arbejde med regnskab og økonomisk afrapportering. I december 2014 blev der ansøgt om en No Cost extension et par måneder ind i Muligheden er opstået, idet kursen på Rand er faldet en del siden ansøgningen med budgettet blev godkendt. Dermed er der blevet en vekselkursgevinst. RSDA er kommet ud af 2014 projektet med fokuserede strategier, en øget kapacitet og stærkere procedurer på de områder, som tidligere har været barrierer i RSDAs arbejde projektet har især styrket RSDA på to vigtige områder. For det første ved direkte at have forbedret RSDAs strategiske procedurer og administrative rutiner. Kapacitetsopbygning af RSDA på de centrale administrative og operationelle områder, så som økonomi, kommunikation og fundraising, vil få direkte indflydelse på RSDAs evne til at styre kommende projekter. For det andet har der været fokus på udviklingen af RSDAs netværk og på RSDAs evne til at levere lobby og fortalervirksomhed på alle niveauer. Såvel RSDA netværket som RSDAs evne til at levere lobby og fortalervirksomhed er helt centrale kompetencer når der arbejdes med midler via den danske civilsamfundsstrategi. Resultaterne af dette projekt vil blive afrapporteret i foråret I løbet af året har der ligeledes været arbejdet på at skrive en ansøgning til et nyt 3-årigt projekt, på et beløb til i alt ca. 3,3 millioner danske kr.: Improving Living Conditions among Lesotho Small Scale Farmers through Lobby

3 and Advocacy. Citat fra ansøgningen: Den fælles mission er at understøtte landmandsgrupper i Lesotho i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne levevilkår. Visionen er at etablere og forene landmandsgrupper på tværs af Lesotho som så, i lighed med danske (magtfulde) landboorganisationer, vil gøre deres indflydelse gældende overfor lokale og nationale beslutningstagere.. Denne sidste fase af tre i det samlede projekt, vil udbrede og forankre de opnåede erfaringer i de to første faser. Via etablering af et nationalt fælles råd (et Landbrug og Fødevarer), etablering af yderligere 2 regionale sammenslutninger af landmandsgrupper, men især forankring via konkrete forbedringer af småbøndernes levevilkår gennem fortalervirksomhed, vil visionen blive fuldbragt. I slutningen af juni 2014 kom der afslag på ansøgningen om den fælles færdiggørelsestur, der var søgt om hos CISU. Der var en generel accept hos bevillingsudvalget af, at det beskrevne projekt er relevant. Der var ligeledes sendt nogle gode råd med og en invitation til at genindsende ansøgningen efter bearbejdelse. Dette blev der arbejdet hårdt med hen over sommeren og en ny ansøgning blev indsendt. Den kom der et positivt svar på i begyndelsen af oktober 2014, og Anders og Signe tog med en uges varsel til Lesotho for at arbejde med RSDA og færdiggørelsen af ansøgningen, som er sendt til CISU i december Ansøgningen blev afleveret til CISU til deadline i december 2014, Bliver ansøgningen godkendt, løber projektet fra 1. april 2015 til 31. marts Development Peace Education (DPE) DPE er en NGO, der arbejder på at mobilisere, organisere og uddanne Lesothos befolkning i 8 forskellige distrikter. DPE fokuserer på at skabe bedre vilkår for at borgerne kan påvirke politikerne i de beslutninger og lovgivningsmæssige tiltag, der har indflydelse på dagliglivet for de enkelte samfund og personers levevilkår i Lesotho. Der bliver arbejdet på lokalt, distrikts og regeringsniveau. En af arbejdsmetoderne er at veksle mellem aktivitet og refleksion således, at der spilles et stykke, der viser, hvordan en lov påvirker dagligdagen. Derefter diskuteres fordele og ulemper. Slutteligt giver den underviste gruppe sin mening til kende. Årligt bliver der afholdt Community Parliament, hvor borgerne fra de 8 distrikter præsenterer deres prioriteter til finansloven for parlamentsmedlemmer og ministre. Projektgruppen, der arbejder med DPE er Marie Villumsen, Bodil Mathiasen, Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Lisbet Kristensen og Anne Andersen. Nye medlemmer i gruppen er Louise Bau Jensen, Mette Damgaard Jørgensen, Carole Kouassi, Andreas Dybkjær- Andersson, Isabelle Mairey og Vibeke Kjeldsholm. Isabelle har dog trukket sig på grund af arbejde i udlandet og Vibeke er for nylig overgået til Berea Agricultural Group (BAG). Gruppen mødes den første onsdag hver måned fortrinsvis på Skype. Direktøren for DPE ntate Shale har deltaget i de sidste to møder. Public Participation in budgetary processes Der blev i 2012 ansøgt og bevilget et 1-årigt projekt. Projektet skulle styrke DPEs kapacitet til at implementere, administrere, monitorere og evaluere projekter, samt skabe en bedre koordinering mellem donorer og andre partnere. Projektet fik godkendt en no cost extension indtil 30. juni Louise, Andreas og Marie var i Lesotho i marts 2014 for at følge op på afslutningen af projektet og udarbejde en ansøgning om en ny projektfase. I november var Lisbet på et kort besøg hos DPE for at følge op på organisationens

4 finansielle afrapportering og procedurer samt samarbejdet med deres revisor. DPE er en lille forening og har derfor haft udfordringer med at implementere et dobbelt bogholderi i et nyt regnskabsprogram, så derfor vil DLN også fremadrettet forsøge at hjælpe DPE med at implementere effektive procedurer for organisationens finansielle administration. Aktiviteterne har været succesfulde og har gjort DPEs arbejde kendt og respekteret af flere i befolkningen, af parlamentarikere, politikerne, offentligt ansatte og ikke mindst af medierne. Public Participation in Governance and Development Start 1. juni 2014 og sluttende 31. maj 2017 et projekt til ca. 2,3 millioner danske kroner. Citat fra ansøgningen: Projektets formål er at konsolidere DPEs eksisterende metoder for at fremme borgerdeltagelse og at udføre fortalervirksomhed for at institutionalisere borgerdeltagelse specifikt i forbindelse med finanslovsforhandlinger og generelt i forbindelse med at etablere en lov om borgerdeltagelse. Projektet vil opbygge kapacitet til effektiv borgerdeltagelse i befolkningen og i statslige institutioner på nationalt, distrikt og lokalt niveau. Det nye projekt blev godkendt i juni, hvor Marie og Carole rejste til Lesotho for at afslutte det gamle projekt og starte det nye op. På grund af den politiske ustabilitet i landet blev besøget forkortet, men Carole tog tilbage til Lesotho i juli måned for at udarbejde en baseline og et monitorerings og evaluerings system sammen med DPE. På grund af den nye politiske situation og den usikkerhed det medfører, var det nødvendigt at overveje, om der var behov for at justere i implementeringsplanen for det nye projekt. I begyndelsen af november var Bodil på besøg for at diskutere med DPE, om det var muligt at fortsætte deres aktiviteter i projektet under den politiske uro. Det var muligt, og der havde været afholdt Community Parliament. Bodil skulle ligeledes følge op på baseline studiet, som forventes afsluttet inden dette års generalforsamling. Partnerne vil fortsat vurdere behovet for at justere projektet, så DPE kan opnå de ønskede resultater på trods af ændringer i den politiske situation. DPE havde i tillæg fået en stor opgave med vælgeruddannelse op til valget, som finder sted 28. februar Berea Agricultural Group (BAG) BAG er en interessegruppe, der arbejder på at bygge vandtanke til opsamling af regnvand ved skoler i Berea distrikt. Formålet er at skaffe vand til skolebørnene på skolen, så de ikke skal bruge tid på at hente vandet længere væk. Vandet bruges forskelligt. Som drikkevand efter kogning, som vand til madlavning eller som vand til skolehaver. I år har DLN støttet med hjælp fra Kulturstyrelsen og Lauritzenfonden til at bygge 2 vandtanke og overdækninger på flere tanke, så regnvandet kan holdes rent og dermed lettere kan bruges til madlavning og som drikkevand. Projektgruppen har i længere tid bestået af Karen Steffensen. For nylig er den blevet fordoblet, da Vibeke Kjeldsholm er gået ind i gruppen.

5 I november 2014 besøgte Lisbet, Pia og Anne BAG og så to nyoverdækkede vandtanke. Bestyrelsen Bagerst fra venstre: Vibeke Kjeldsholm, Anne Andersen, Marie Villumsen, Lisbet Kristensen, Mette Damgaard Jørgensen, Anne- Marie Erikstrup. Forrest fra venstre: Karina Ruby og Karen Steffensen. Fraværende: Sara Illeras Castellon Nicolaisen. Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Andersen som formand, Marie Villumsen som næstformand, Karen Steffensen som kasserer, Karina Ruby som sekretær, web-ansvarlig blev Lisbet Kristensen, bestyrelsesmedlem Anne-Marie Erikstrup, bestyrelsesmedlem Sara Illeras Castellon Nicolaisen, 1. suppleant Vibeke Kjeldsholm, 2. suppleant Mette Damgaard Jørgensen. Der har været holdt 4 fysiske bestyrelsesmøder og 3 bestyrelsesmøder er afholdt via Skype. På det ene fysiske møde var et medlem med via Skype. Dersom bestyrelsesmedlemmerne er spredt ud over landet, er det svært at mødes fysisk på en hverdagsaften, og derfor er Skype taget i brug også ved de fysiske møder. Det sidste bestyrelsesmøde er forsøgsvist lagt en søndag for at sikre mulighed for at kunne rejse på tværs af landet, uden at skulle forsømme sit ordinære arbejde. Ved Skypemøderne har det været nødvendigt at bede suppleanterne om kun at være deltagende, hvis der er afbud fra en eller flere af de ordinære medlemmer, da kapaciteten på Skype ikke er stor nok til, at alle 9 medlemmer kan være på samtidigt. Bestyrelsen har været beslutningsdygtig ved hvert møde. Fundraising gruppen Fundraising gruppen består af Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard. I begyndelsen af februar 2014 gav en ansøgning til Kulturstyrelsen ca kr., som skulle bruges til hjælp til at bygge 13 vandtanke i BAG inden 25. maj Derfor blev der også sendt en ansøgning til Lauritzen Fonden, som efterfølgende bevilgede kr. til 13 vandtanke på skolerne i Berea District. BAG, som midlerne er til, ønskede dog at konvertere deres ansøgning til færre vandtanke. I stedet ville de gerne bygge tage på eksisterende vandtanke, hvilket de fik lov til.

6 Kurser Anders Hedegaard og Nis Kloppenborg Skau har deltaget i erfaringsudvekslings workshop for projektgrupper, opfølgningskursus i Mango financiel health check samt fyraftensmøde hos CISU. RSDA projektgruppen har ud over rådgivning via mail og telefon, haft 2 deciderede rådgivninger på CISU (2 timers - med dagsorden og referat). Mette Damgaard Jørgensen, Louise Bau Jensen og Vibeke Jørgensen har været på Risikokursus Turistrejse En ny turistrejse har været i støbeskeen igennem Gruppen, som arbejder med dette er: Louise Bau Jensen, Vibeke Kjeldsholm, Bodil Mathiasen, Lisbet Kristensen og Anne Andersen. Gruppen har fordelt rollerne sådan, at Vibeke og Louise arbejder med markedsføringen og Bodil, Lisbet og Anne arbejder med den konkrete planlægning. Turen hedder Kultur/naturtur, og den er planlagt til at finde sted i uge 41 og 42 i I november rejste Bodil, Lisbet og Anne til Lesotho for at finde aktiviteter, overnatningsmuligheder, spisesteder, transportmuligheder og for at afprøve længde og tider på de forskellige stræk, der hjemmefra var set på. Efterfølgende er der lavet salgsmateriale, som er bragt i nyhedsbrev nr. 42, findes på DLNs hjemmeside samt på Facebook. Hjemmesiden Hjemmesiden bliver vedligeholdt med Nyhedsbreve og nyheder. Igen i år har hjemmesiden været hacket og lagt ned. Derfor blev det besluttet at skifte host. Dette er gjort, og siden har hjemmesiden fungeret upåklageligt. At hjemmesiden bliver set udenfor DLN kan ses idet, der kommer forskellige henvendelser derfra. Senest har DLN fået en henvendelse fra Carsten Brønden, som har været aktiv som konsulent i flere ulandsorganisationer. Han har kræfter til at lave frivilligt arbejde og påtænker noget i det sydlige Afrika måske i Lesotho.

7 Lumela.dk Vi har igen i år udgivet nyhedsbrevet 4 gange. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Der bliver lagt vægt på, at der er varierede og spændende indlæg både fra arbejdet sammen med partnerne, rejsebeskrivelser og de ting, der rører sig i foreningen. Der er ligeledes hver gang lidt nyt fra Lesotho i form af kopier fra nyhedsmediernes hjemmesider, og ikke mindst et forsøg på at bringe mange fotos. Det udgives med tekst både på dansk, og på engelsk. Sara Nicolaisen har hele året arbejdet oversætter både fra dansk til engelsk, og den modsatte vej. Det betyder, at Lumela.dk stadig har mulighed for at udkomme på begge sprog. Karina Ruby har påtaget sig arbejdet som korrekturlæser af danske tekster. Hvis nogen har bidrag til nyhedsbrevet Lumela.dk, er I altid velkommen til at kontakte Anne Andersen på eller en fra bestyrelsen. adresserne findes på hjemmesiden. Alle årets numre bliver lagt ind på DLNs hjemmeside hvor de til enhver tid kan læses. Andre aktiviteter 1. august 2014 blev der holdt en Pitso på spidsen af Djursland. Dagen startede med en gåtur fra Sangstrup Forsamlingshus ned til Sangstrup Klint, hvor der var frugt og kaffe/te serveret. Om aftenen var der traditionel Lesotho mad og den lyse sommeraften blev nydt med historier om gode folk og begivenheder i Lesotho. Der deltog 4 børn og 17 voksne, hvoraf de to var på besøg fra Lesotho. DLN har i 2014 bidraget med egne midler til BAG, som fik midler fra Kulturstyrelsen til bygning af vandtanke. Midlerne kunne ikke helt dække 3 vandtanke. DLN supplerede derfor med kr. 1550,00, så der kunne bygges tre komplette tanke. Medlemmer Endnu en gang er det lykkedes DLN at fastholde et medlemstal på ca Det tog dog noget længere tid at få kontingenter ind i år. Dette skyldtes, at DLN sendte opkrævning ud via i stedet for at sende breve ud med girokort i. Efter at have sendt en rykker pr. , besluttede bestyrelsen at sende girokort med et brev ud til de medlemmer, som plejer at støtte foreningen, og som stadig ikke havde betalt. Det gav enkelte udmeldinger, men også flere indbetalinger. 23 medlemmer udfører frivilligt arbejde for foreningen. Nogen i meget høj grad, og andre en gang i mellem, men uden frivillige medlemmers arbejde, kunne en forening som DLN ikke eksistere. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, som bidrager med viden, konkret arbejde og tid. Håbet er, at I fortsat vil yde det, som I kan og er gode til. Enhver indsats bliver der sat pris på. Generalforsamling i Denmark Lesotho Network (DLN), den 7. marts 2015 Anne Andersen Formand for DLN

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere