Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)"

Transkript

1 Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft samt med planlægning af en ny turistrejse. De eksisterende projektgrupper har fået godkendt bevillinger til at fortsætte og styrke samarbejdet med Rural Self-Help Association (RSDA), Development for Peace Education (DPE) og Berea Agrucultural Group (BAG). For at styrke DLNs oplysningsarbejde i Danmark er der oprettet en kommunikationsgruppe, der har holdt hjemmesiden opdateret, fortsat arbejdet med udgivelse af nyhedsbrevet og styrket foreningens kommunikation gennem en DLN-profil på Facebook blev året, hvor DLN forstærkede oplysningsarbejdet i Danmark. DLN er en forening i konstant forandring, og der kommer løbende nye aktive medlemmer til. I 2014, blev der nedsat en gruppe, der skulle arbejde på en konkret beskrivelse af baggrunden for oprettelsen af DLN, DLNs struktur, samt fastholde DLNs historie. Denne konkrete beskrivelse af DLNs virke, skal bidrage til at skabe sammenhængskraft i foreningen og en fælles forståelse af foreningens arbejde blandt gamle og nye medlemmer. Når den er færdigbearbejdet vil den kunne findes på hjemmesiden. På sidste generalforsamling blev det besluttet at forsøge at skabe endnu en rejse til Lesotho. En ny turistrejsegruppe blev nedsat. Den fik til opgave at planlægge, arrangere og reklamere for en ny turistrejse til Lesotho. Rejsen betegnes Kultur/naturrejse, og skal løbe af stablen fra den oktober, hvor mindst 10 og højest 20 personer kan deltage. Der er allerede tæt på 10 tilmeldte. DLNs projekt-grupper har arbejdet hårdt med både implementeringen af de igangværende projekter, og ansøgninger om nye bevillinger til at videreudvikle DLNs eksisterende partnerskaber i Lesotho. DLN har haft stor gavn af, at der er kommet nye kræfter til både i bestyrelsen og i projektgrupperne. Det er et stort arbejde, at søge bevillinger og at holde styr på, om projektmidlerne bliver brugt til det, de er bevilliget til, samt sørge for de forskellige afrapporteringer er på plads til tiden. Det betyder bl.a., at det er nødvendigt, at der er medlemmer, der kan tage en uge eller to af deres ferie for at tage til Lesotho, når der er behov for dette, samt bruge en stor del af fritiden på beskrivelser og sammenholdelse af narrative rapporter med finansielle rapporter, samt på møder og kurser. Den politiske situation i Lesotho ændrede sig over sommeren drastisk. Premierminister Tom Thabane bad i slutningen af juni Kongen om at lukke Parlamentet, for at undgå, at komme i mindretal. 30. august blev der forsøgt et kup for at afsætte premierministeren, men han flygtede til Sydafrika. Senere kom han tilbage og blev beskyttet af Sydafrikansk politi. Der blev forsøgt forhandlinger, og i midten af oktober genåbnede Parlamentet, men kun med mandat til at understøtte et fremrykket nyvalg. Valget skal finde sted den 28. februar For DLN betød det, at der blev fulgt intenst med i situationen. Der var planlagt flere besøg af DLN-medlemmer i Lesotho i løbet af året. Det var selvfølgelig vigtigt at forsøge at finde ud af, om det var sikkert nok at sende folk af sted på de planlagte besøg. Disse besøg er afviklet i forhold til planerne, idet befolkningen har forholdt sig roligt

2 og fortsat business as usual. Det var fortrinsvis politiske udfordringer i toppen af samfundet, men til forskel fra politisk uro i den danske regering, havde politiet og militæret taget parti, og det var ikke for det samme parti, med en udveksling af skud, der medførte dræbte politifolk. Det gav selvfølgelig usikkerhed og nogen nervøsitet både blandt Basothoer og blandt danskere, der havde planlagt at rejse ind i Lesotho. Dersom både DPE og RSDA arbejder med at skabe opmærksomhed hos politikerne, har situationen givet begge partnerorganisationer meget ekstra arbejde. Rural Self-help Development Association (RSDA) 2014/15. RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i at organisere sig og forbedre deres tekniske færdigheder i at producere fødevarer. Gennem næsten 25 år har RSDA arbejdet indenfor dette område. Hidtil har arbejdet primært fundet sted i de to mest tørkeramte distrikter, Mafeteng og Mohales Hoek. De senere år har flere distrikter nydt godt af RSDA s arbejde. De kommende år vil RSDA arbejde med landmænd med 5 til 7 distrikter på tværs af hele Lesotho. Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Nis Kloppenborg Skau, Solveig Kabbel Skau, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og Line Kaspersen. Projektansvarlige er Anders og Signe Hedegaard. Gruppen mødes efter behov, og kommunikationen mellem gruppen og RSDA foregår via Skype og med direktøren for RSDA Me Mampo Thulo. DLN-RSDA har i 2014 sammen arbejdet på projektet: Strengthening RSDA skills/political influence of smallholder farmers in Lesotho. Det blev godkendt af CISU til start 1. januar Anders Hedegård og Nis Kloppenborg Skau tog til Lesotho sidst i januar 2014 for at opstarte projektet. Det var et 1-årigt projekt, som bl.a. handlede om at RSDA skulle arbejde med regnskab og økonomisk afrapportering. I december 2014 blev der ansøgt om en No Cost extension et par måneder ind i Muligheden er opstået, idet kursen på Rand er faldet en del siden ansøgningen med budgettet blev godkendt. Dermed er der blevet en vekselkursgevinst. RSDA er kommet ud af 2014 projektet med fokuserede strategier, en øget kapacitet og stærkere procedurer på de områder, som tidligere har været barrierer i RSDAs arbejde projektet har især styrket RSDA på to vigtige områder. For det første ved direkte at have forbedret RSDAs strategiske procedurer og administrative rutiner. Kapacitetsopbygning af RSDA på de centrale administrative og operationelle områder, så som økonomi, kommunikation og fundraising, vil få direkte indflydelse på RSDAs evne til at styre kommende projekter. For det andet har der været fokus på udviklingen af RSDAs netværk og på RSDAs evne til at levere lobby og fortalervirksomhed på alle niveauer. Såvel RSDA netværket som RSDAs evne til at levere lobby og fortalervirksomhed er helt centrale kompetencer når der arbejdes med midler via den danske civilsamfundsstrategi. Resultaterne af dette projekt vil blive afrapporteret i foråret I løbet af året har der ligeledes været arbejdet på at skrive en ansøgning til et nyt 3-årigt projekt, på et beløb til i alt ca. 3,3 millioner danske kr.: Improving Living Conditions among Lesotho Small Scale Farmers through Lobby

3 and Advocacy. Citat fra ansøgningen: Den fælles mission er at understøtte landmandsgrupper i Lesotho i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne levevilkår. Visionen er at etablere og forene landmandsgrupper på tværs af Lesotho som så, i lighed med danske (magtfulde) landboorganisationer, vil gøre deres indflydelse gældende overfor lokale og nationale beslutningstagere.. Denne sidste fase af tre i det samlede projekt, vil udbrede og forankre de opnåede erfaringer i de to første faser. Via etablering af et nationalt fælles råd (et Landbrug og Fødevarer), etablering af yderligere 2 regionale sammenslutninger af landmandsgrupper, men især forankring via konkrete forbedringer af småbøndernes levevilkår gennem fortalervirksomhed, vil visionen blive fuldbragt. I slutningen af juni 2014 kom der afslag på ansøgningen om den fælles færdiggørelsestur, der var søgt om hos CISU. Der var en generel accept hos bevillingsudvalget af, at det beskrevne projekt er relevant. Der var ligeledes sendt nogle gode råd med og en invitation til at genindsende ansøgningen efter bearbejdelse. Dette blev der arbejdet hårdt med hen over sommeren og en ny ansøgning blev indsendt. Den kom der et positivt svar på i begyndelsen af oktober 2014, og Anders og Signe tog med en uges varsel til Lesotho for at arbejde med RSDA og færdiggørelsen af ansøgningen, som er sendt til CISU i december Ansøgningen blev afleveret til CISU til deadline i december 2014, Bliver ansøgningen godkendt, løber projektet fra 1. april 2015 til 31. marts Development Peace Education (DPE) DPE er en NGO, der arbejder på at mobilisere, organisere og uddanne Lesothos befolkning i 8 forskellige distrikter. DPE fokuserer på at skabe bedre vilkår for at borgerne kan påvirke politikerne i de beslutninger og lovgivningsmæssige tiltag, der har indflydelse på dagliglivet for de enkelte samfund og personers levevilkår i Lesotho. Der bliver arbejdet på lokalt, distrikts og regeringsniveau. En af arbejdsmetoderne er at veksle mellem aktivitet og refleksion således, at der spilles et stykke, der viser, hvordan en lov påvirker dagligdagen. Derefter diskuteres fordele og ulemper. Slutteligt giver den underviste gruppe sin mening til kende. Årligt bliver der afholdt Community Parliament, hvor borgerne fra de 8 distrikter præsenterer deres prioriteter til finansloven for parlamentsmedlemmer og ministre. Projektgruppen, der arbejder med DPE er Marie Villumsen, Bodil Mathiasen, Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Lisbet Kristensen og Anne Andersen. Nye medlemmer i gruppen er Louise Bau Jensen, Mette Damgaard Jørgensen, Carole Kouassi, Andreas Dybkjær- Andersson, Isabelle Mairey og Vibeke Kjeldsholm. Isabelle har dog trukket sig på grund af arbejde i udlandet og Vibeke er for nylig overgået til Berea Agricultural Group (BAG). Gruppen mødes den første onsdag hver måned fortrinsvis på Skype. Direktøren for DPE ntate Shale har deltaget i de sidste to møder. Public Participation in budgetary processes Der blev i 2012 ansøgt og bevilget et 1-årigt projekt. Projektet skulle styrke DPEs kapacitet til at implementere, administrere, monitorere og evaluere projekter, samt skabe en bedre koordinering mellem donorer og andre partnere. Projektet fik godkendt en no cost extension indtil 30. juni Louise, Andreas og Marie var i Lesotho i marts 2014 for at følge op på afslutningen af projektet og udarbejde en ansøgning om en ny projektfase. I november var Lisbet på et kort besøg hos DPE for at følge op på organisationens

4 finansielle afrapportering og procedurer samt samarbejdet med deres revisor. DPE er en lille forening og har derfor haft udfordringer med at implementere et dobbelt bogholderi i et nyt regnskabsprogram, så derfor vil DLN også fremadrettet forsøge at hjælpe DPE med at implementere effektive procedurer for organisationens finansielle administration. Aktiviteterne har været succesfulde og har gjort DPEs arbejde kendt og respekteret af flere i befolkningen, af parlamentarikere, politikerne, offentligt ansatte og ikke mindst af medierne. Public Participation in Governance and Development Start 1. juni 2014 og sluttende 31. maj 2017 et projekt til ca. 2,3 millioner danske kroner. Citat fra ansøgningen: Projektets formål er at konsolidere DPEs eksisterende metoder for at fremme borgerdeltagelse og at udføre fortalervirksomhed for at institutionalisere borgerdeltagelse specifikt i forbindelse med finanslovsforhandlinger og generelt i forbindelse med at etablere en lov om borgerdeltagelse. Projektet vil opbygge kapacitet til effektiv borgerdeltagelse i befolkningen og i statslige institutioner på nationalt, distrikt og lokalt niveau. Det nye projekt blev godkendt i juni, hvor Marie og Carole rejste til Lesotho for at afslutte det gamle projekt og starte det nye op. På grund af den politiske ustabilitet i landet blev besøget forkortet, men Carole tog tilbage til Lesotho i juli måned for at udarbejde en baseline og et monitorerings og evaluerings system sammen med DPE. På grund af den nye politiske situation og den usikkerhed det medfører, var det nødvendigt at overveje, om der var behov for at justere i implementeringsplanen for det nye projekt. I begyndelsen af november var Bodil på besøg for at diskutere med DPE, om det var muligt at fortsætte deres aktiviteter i projektet under den politiske uro. Det var muligt, og der havde været afholdt Community Parliament. Bodil skulle ligeledes følge op på baseline studiet, som forventes afsluttet inden dette års generalforsamling. Partnerne vil fortsat vurdere behovet for at justere projektet, så DPE kan opnå de ønskede resultater på trods af ændringer i den politiske situation. DPE havde i tillæg fået en stor opgave med vælgeruddannelse op til valget, som finder sted 28. februar Berea Agricultural Group (BAG) BAG er en interessegruppe, der arbejder på at bygge vandtanke til opsamling af regnvand ved skoler i Berea distrikt. Formålet er at skaffe vand til skolebørnene på skolen, så de ikke skal bruge tid på at hente vandet længere væk. Vandet bruges forskelligt. Som drikkevand efter kogning, som vand til madlavning eller som vand til skolehaver. I år har DLN støttet med hjælp fra Kulturstyrelsen og Lauritzenfonden til at bygge 2 vandtanke og overdækninger på flere tanke, så regnvandet kan holdes rent og dermed lettere kan bruges til madlavning og som drikkevand. Projektgruppen har i længere tid bestået af Karen Steffensen. For nylig er den blevet fordoblet, da Vibeke Kjeldsholm er gået ind i gruppen.

5 I november 2014 besøgte Lisbet, Pia og Anne BAG og så to nyoverdækkede vandtanke. Bestyrelsen Bagerst fra venstre: Vibeke Kjeldsholm, Anne Andersen, Marie Villumsen, Lisbet Kristensen, Mette Damgaard Jørgensen, Anne- Marie Erikstrup. Forrest fra venstre: Karina Ruby og Karen Steffensen. Fraværende: Sara Illeras Castellon Nicolaisen. Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Andersen som formand, Marie Villumsen som næstformand, Karen Steffensen som kasserer, Karina Ruby som sekretær, web-ansvarlig blev Lisbet Kristensen, bestyrelsesmedlem Anne-Marie Erikstrup, bestyrelsesmedlem Sara Illeras Castellon Nicolaisen, 1. suppleant Vibeke Kjeldsholm, 2. suppleant Mette Damgaard Jørgensen. Der har været holdt 4 fysiske bestyrelsesmøder og 3 bestyrelsesmøder er afholdt via Skype. På det ene fysiske møde var et medlem med via Skype. Dersom bestyrelsesmedlemmerne er spredt ud over landet, er det svært at mødes fysisk på en hverdagsaften, og derfor er Skype taget i brug også ved de fysiske møder. Det sidste bestyrelsesmøde er forsøgsvist lagt en søndag for at sikre mulighed for at kunne rejse på tværs af landet, uden at skulle forsømme sit ordinære arbejde. Ved Skypemøderne har det været nødvendigt at bede suppleanterne om kun at være deltagende, hvis der er afbud fra en eller flere af de ordinære medlemmer, da kapaciteten på Skype ikke er stor nok til, at alle 9 medlemmer kan være på samtidigt. Bestyrelsen har været beslutningsdygtig ved hvert møde. Fundraising gruppen Fundraising gruppen består af Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard. I begyndelsen af februar 2014 gav en ansøgning til Kulturstyrelsen ca kr., som skulle bruges til hjælp til at bygge 13 vandtanke i BAG inden 25. maj Derfor blev der også sendt en ansøgning til Lauritzen Fonden, som efterfølgende bevilgede kr. til 13 vandtanke på skolerne i Berea District. BAG, som midlerne er til, ønskede dog at konvertere deres ansøgning til færre vandtanke. I stedet ville de gerne bygge tage på eksisterende vandtanke, hvilket de fik lov til.

6 Kurser Anders Hedegaard og Nis Kloppenborg Skau har deltaget i erfaringsudvekslings workshop for projektgrupper, opfølgningskursus i Mango financiel health check samt fyraftensmøde hos CISU. RSDA projektgruppen har ud over rådgivning via mail og telefon, haft 2 deciderede rådgivninger på CISU (2 timers - med dagsorden og referat). Mette Damgaard Jørgensen, Louise Bau Jensen og Vibeke Jørgensen har været på Risikokursus Turistrejse En ny turistrejse har været i støbeskeen igennem Gruppen, som arbejder med dette er: Louise Bau Jensen, Vibeke Kjeldsholm, Bodil Mathiasen, Lisbet Kristensen og Anne Andersen. Gruppen har fordelt rollerne sådan, at Vibeke og Louise arbejder med markedsføringen og Bodil, Lisbet og Anne arbejder med den konkrete planlægning. Turen hedder Kultur/naturtur, og den er planlagt til at finde sted i uge 41 og 42 i I november rejste Bodil, Lisbet og Anne til Lesotho for at finde aktiviteter, overnatningsmuligheder, spisesteder, transportmuligheder og for at afprøve længde og tider på de forskellige stræk, der hjemmefra var set på. Efterfølgende er der lavet salgsmateriale, som er bragt i nyhedsbrev nr. 42, findes på DLNs hjemmeside samt på Facebook. Hjemmesiden Hjemmesiden bliver vedligeholdt med Nyhedsbreve og nyheder. Igen i år har hjemmesiden været hacket og lagt ned. Derfor blev det besluttet at skifte host. Dette er gjort, og siden har hjemmesiden fungeret upåklageligt. At hjemmesiden bliver set udenfor DLN kan ses idet, der kommer forskellige henvendelser derfra. Senest har DLN fået en henvendelse fra Carsten Brønden, som har været aktiv som konsulent i flere ulandsorganisationer. Han har kræfter til at lave frivilligt arbejde og påtænker noget i det sydlige Afrika måske i Lesotho.

7 Lumela.dk Vi har igen i år udgivet nyhedsbrevet 4 gange. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Der bliver lagt vægt på, at der er varierede og spændende indlæg både fra arbejdet sammen med partnerne, rejsebeskrivelser og de ting, der rører sig i foreningen. Der er ligeledes hver gang lidt nyt fra Lesotho i form af kopier fra nyhedsmediernes hjemmesider, og ikke mindst et forsøg på at bringe mange fotos. Det udgives med tekst både på dansk, og på engelsk. Sara Nicolaisen har hele året arbejdet oversætter både fra dansk til engelsk, og den modsatte vej. Det betyder, at Lumela.dk stadig har mulighed for at udkomme på begge sprog. Karina Ruby har påtaget sig arbejdet som korrekturlæser af danske tekster. Hvis nogen har bidrag til nyhedsbrevet Lumela.dk, er I altid velkommen til at kontakte Anne Andersen på eller en fra bestyrelsen. adresserne findes på hjemmesiden. Alle årets numre bliver lagt ind på DLNs hjemmeside hvor de til enhver tid kan læses. Andre aktiviteter 1. august 2014 blev der holdt en Pitso på spidsen af Djursland. Dagen startede med en gåtur fra Sangstrup Forsamlingshus ned til Sangstrup Klint, hvor der var frugt og kaffe/te serveret. Om aftenen var der traditionel Lesotho mad og den lyse sommeraften blev nydt med historier om gode folk og begivenheder i Lesotho. Der deltog 4 børn og 17 voksne, hvoraf de to var på besøg fra Lesotho. DLN har i 2014 bidraget med egne midler til BAG, som fik midler fra Kulturstyrelsen til bygning af vandtanke. Midlerne kunne ikke helt dække 3 vandtanke. DLN supplerede derfor med kr. 1550,00, så der kunne bygges tre komplette tanke. Medlemmer Endnu en gang er det lykkedes DLN at fastholde et medlemstal på ca Det tog dog noget længere tid at få kontingenter ind i år. Dette skyldtes, at DLN sendte opkrævning ud via i stedet for at sende breve ud med girokort i. Efter at have sendt en rykker pr. , besluttede bestyrelsen at sende girokort med et brev ud til de medlemmer, som plejer at støtte foreningen, og som stadig ikke havde betalt. Det gav enkelte udmeldinger, men også flere indbetalinger. 23 medlemmer udfører frivilligt arbejde for foreningen. Nogen i meget høj grad, og andre en gang i mellem, men uden frivillige medlemmers arbejde, kunne en forening som DLN ikke eksistere. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, som bidrager med viden, konkret arbejde og tid. Håbet er, at I fortsat vil yde det, som I kan og er gode til. Enhver indsats bliver der sat pris på. Generalforsamling i Denmark Lesotho Network (DLN), den 7. marts 2015 Anne Andersen Formand for DLN

Formandsberetning 2013-2014 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2013-2014 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2013-2014 Denmark Lesotho Network (DLN) I år er det min første beretning som formand. Der hviler et stort pres på mine skuldre for at leve op til kvaliteten af Helga Halck Højsagers beretninger.

Læs mere

Formandsberetning 2012-2013 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2012-2013 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2012-2013 Denmark Lesotho Network (DLN) Dette års rapport vil have hovedvægt på igangværende projekter og organisationens 10 års jubilæum. Ansøgningen i samarbejde med Rural Self-help

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2014 i Denmark Lesotho Network

Referat fra generalforsamling 2014 i Denmark Lesotho Network Århus, Lørdag d. 22.03.2014 Referat fra generalforsamling 2014 i Denmark Lesotho Network Til Stede: Karina Ruby, Karen Steffensen, Mette Jørgensen, Signe Hedegaard, Vibeke Kjeldsholm, Louise Bau Jensen,

Læs mere

Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2011-2012 Denmark Lesotho Network (DLN) 1 Dette år har også været præget af projektaktivitet, dels med igangsætning, dels med afslutning og et mindre projekt med støtte fra Lauritzen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network den 17. april 2010

Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network den 17. april 2010 Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network den 17. april 2010 Dagsorden: Deltagelse: A) Valg af dirigent og referent B) Beretning fra bestyrelsen C) Beretning fra arbejdsgrupper D) Aflæggelse

Læs mere

Formandsberetning Denmark Lesotho Network

Formandsberetning Denmark Lesotho Network Formandsberetning 2010-2011 Denmark Lesotho Network Året har været præget af projektaktiviteter. Arbejdet har i perioder været op ad bakke. Der bliver stillet stadig større krav fra Projektpuljen. Ansøgninger

Læs mere

Formandsberetning 2015 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Set i et politisk perspektiv, har 2015 været udfordrende både i Lesotho og i Danmark. Lægger man dertil klimaforandringerne, har der været og er der

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Regnvandsopsamling. Statusrapport på vandtankbygge

Regnvandsopsamling. Statusrapport på vandtankbygge Berea Agricultural Group har i løbet af 2012 bygget 9 vandtanke og lagt tag på 3 tanke. Projektet er støttet af Lauritzen- Fonden og Denmark Lesotho Network Regnvandsopsamling Statusrapport på vandtankbygge

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014-2015

Bestyrelsens beretning 2014-2015 CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Bestyrelsens beretning 2014-2015 Introduktion

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Musikhuset Elværket, og dens hjemsted er Helsingør kommune. Foreningens formål. 1. Administration af det af

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

TI-DK bestyrelsesmøde

TI-DK bestyrelsesmøde TI-DK bestyrelsesmøde Onsdag d. 30. oktober 2013 kl. 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset. Referat: 1.Deltagere. Marina, Knut, Natascha, Birgitte, Sarah (fundraising konsulent), Lærke

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening.

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Begrænset ansvar. [1] INDHOLDSOVERSIGT 1. Foreningen. Navn: 1 Hjemsted: 2 Formål: 3 2. Medlemmerne. Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere