REGNSKAB 2015 BIND 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2015 BIND 2"

Transkript

1 REGNSKAB BIND 2

2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser Anlægsarbejder

3 2

4 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3

5 Hovedoversigt til regnskab (1.000 kr.) Vedtaget budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fælleser og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fælleser og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

6 FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen) 5

7 Finansiel status Finansiel status Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender 27 Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver tilhørende fonds, legater mv Legater Parkeringsfond Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Deposita Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge (frivillig) Anden kortfristet gæld med

8 Finansiel status Finansiel status Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo indenlandsk betalingsmodtager 58 EDB-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst 55 Langfristet gæld Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 58 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 62 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 72 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Modpost for donationer Balancekonto

9 8

10 REGNSKABSOVERSIGT soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål af vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter. 9

11 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 10 Fælleser og -er Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 400 Personale Materiale- og aktivitetser 11 Dagpleje Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Løn til dagplejere Friplads ( 43, stk. 1 nr i Dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i Dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Betaling andre off myndigheder 900 Indtægter Stordagpleje på Gjøl Materiale- og

12 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud aktivitetser 700 Grunde og bygninger Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Friplads ( 17, stk. 6, , stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) 400 Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 200 Fjerritslev Børnehaven Grøftekanten Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Gl. Dalhøj Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter

13 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 250 Hjortdal Hjortdal Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Brovst Brovst Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Bøge Bakke Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter

14 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 350 Skovsgård Skovsgaard Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Halvrimmen Halvrimmen Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Børnehaven Skipper Clement 01 Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Anlægsvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel

15 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 700 Grunde og bygninger Indtægter Børnehaven Børnehuset Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Børnehaven Åby Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Børnehuset Biersted Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Nørhalne Børnehaven Regnbuen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Pandrup Cannerslundvejens Børnehave 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og

16 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Blokhusvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kås Kaas Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kaas Børnehave Specialgruppen 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Jetsmark Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 15

17 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 500 Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 400 Aabybro Specialgruppebørnehaven Anlægsvej 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted ASF specialgruppe Biersted Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles er og er 002 Refusion af en til flygtninge med 100% 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) 003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) 004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 16

18 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 17

19 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 01 Fællesudg. og er Personale Materiale- og aktivitetser 700 Grunde og bygninger Betaling andre off myndigheder 09 Fællesudg. skolebibliotekerne Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Fjerritslev Fjerritslev skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Klim Thorup-Klim Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Gøttrup Ørebroskolen Ledelse og administration Personale

20 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Trekroner Trekroner Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Brovst Brovst Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Asylcenter Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Skovsgård Skovsgård Tranum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Østerby Øland - Langeslund Skole Grunde og bygninger Aabybro

21 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid Aabybro Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Rejse- og Kulturfond (overføres ikke) 500 Materiale- og aktivitetser 420 Gjøl Gjøl Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Biersted Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Nørhalne Nørhalne Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kås Jetsmark Skolecenter Ledelse og administration

22 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Saltum Saltum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Flygtningeundervisning Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Fælleser for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Jammerbugt kommune Natur- & Kulturformidling Materiale- og aktivitetser 320 Tranum Strand Naturcenter Fosdalen Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Saltum Lejrskole Lille Norge Personale Grunde og bygninger Indtægter Nolshallen

23 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 700 Grunde og bygninger Indtægter Syge- og hjemmeundervisning 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 400 Personale Betaling andre off myndigheder 05 Skolefritidsordninger Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl fripladser og søskendetilskud 400 Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 200 Fjerritslev Fjerritslev SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Klim Thorup-Klim SI Storkereden 200 Ledelse og administration

24 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Gøttrup Ørebro SI - Regnbuen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Trekroner Trekroner SI - Solstrålen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Brovst Brovst SFO - Kometen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Tranum Tranum LBO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter

25 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 350 Skovsgård Skovsgård SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Aabybro SFO - Bikuben Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Gjøl Gjøl SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Birkelse Ulveskov SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Biersted SFO - Bissen og Fristedet 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og

26 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Nørhalne Nørhalne SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Pandrup Pandrup SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kås Jetsmark SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Saltum Saltum SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Befordring af elever i grundskolen 25

27 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 001 Tekst ej fundet G1: År: 500 Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 900 Indtægter Specialundervisning i regionale tilbud jfr folkesk lovens 20 stk 3 1 Drift Jammerbugt kommune Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år 003 Udgifter til befordring Institut for syn og teknologi Generel rådgivning (LSV 1 stk og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret Cpr relaterede ydelser(lsv stk 3) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 25 Taleinstitutet Generel rådgivning (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 26

28 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk ) Sohngaardsholmsvej 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 36 Aalborgskolen - Kollegievej Objektiv finansiering af regionale tilbud 52 Refsnæs og Filadelfia Objektiv finansiering af regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervsing ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriksskolen 200 Fjerritslev Fjerritslev Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Fjerritslev Specialklasse AKT 001 Undervisning i kommunens

29 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid egne specialskoler 200 Ledelse og administration Fjerritslev Special-SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 300 Brovst Brovst Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Brovst Special-SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 350 Skovsgård Skovsgård Sprog/læseklasse Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Aabybro Aabybro Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Aabybro Sprog/læseklasse Undervisning i kommunens egne specialskoler Aabybro ADHD / Aktivklasse 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Aabybro Special-SFO Solsikken 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Aabybro Special-SFO Drivhuset 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 435 Biersted

30 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid Biersted ASF-Klasse Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Biersted Special SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 200 Ledelse og administration Kås Jetsmark Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Jetsmark Specialklasse Massive Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Jetsmark Specialklasse Erhvervsklasse 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler Jetsmark Special-SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 4 Private Jammerbugt kommune Fælleser og er 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Kursus (Kursus/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i 29

31 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om frie kostskoler 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Jammerbugt kommune Centerområde Aabybro Fritidsklub Personale Indtægter Puljeklubber Gjøl Ungdoms- og fritidsklub Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Sekretariatet

32 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Dagtilbud Personale Materiale- og aktivitetser Projekter Fælles Personale Pulje - Udvikling Materiale- og aktivitetser 03 TV-Projekt Materiale- og aktivitetser 04 Sommerkoloni Materiale- og aktivitetser 05 Sexualister Materiale- og aktivitetser 06 Pigezonen Materiale- og aktivitetser 07 Pigeprojekt Jetsmark Materiale- og aktivitetser Fritidsgruppen Almen Personale Materiale- og aktivitetser 02 Køreskolen Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Fælles Klub

33 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Brovst Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 05 Pandrup Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 06 Fjerritslev Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 07 Aabybro Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetser 08 Puljeklubber Personale Materiale- og aktivitetser 09 Puljeklubber ektern Materiale- og aktivitetser 06 Fælleser og administration m.v. 52 Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 400 Personale

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for afstemning af statuskonti mv.

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for afstemning af statuskonti mv. RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte forvaltninger skal iv rks tte afstemningsprocedurer, der sikrer,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere