Bliv selvstændig - med ro i maven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv selvstændig - med ro i maven"

Transkript

1 Bliv selvstændig - med ro i maven

2 Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse som selvstændig med egen virksomhed. For at du kan have ro i maven, er det godt at have styr på reglerne. Derfor har Revision Limfjord skrevet denne vejledning til dig. Vejledningen er ikke udtømmende, men giver dig et godt overblik over de vigtigste emner, du skal forholde dig til. Indhold side side 01 Registrer din virksomhed 3 02 Driver du virksomhed eller er det en hobby? 3 03 Momsregistrering 3 04 Værd at vide om regnskab og bogføring 3 05 Kasseregnskabet 4 06 Bogfør løbende 5 07 Regnskabsmateriale 5 08 Fakturaer og kassebon 5 09 Forenklet faktura 6 10 Årsregnskab 6 11 Personligt ejede virksomheder 7 12 Selskaber 7 13 Skat 7 14 Fradrag 7 15 Afskrivning 8 16 Renter 8 17 Bygninger 8 18 Driftsmidler 8 19 Biler 9 20 Repræsentationsudgifter Fri telefon og internetforbindelse Forbrug af egne varer Forsikringer Yderligere vejledning 11 Udgivet af Revision Limfjord, juni 2014 TEKST: Jeanette Lund Kommunikation GRAFISK DESIGN: Tina Munch, Onno FOTO: Mette Johnsen (forside stock foto) 2

3 01 Registrer din virksomhed Det første, du skal gøre, er at registrere din virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (www.virk.dk). Her registreres virksomhedens grundoplysninger gratis, og du skal gøre det senest otte dage, før du starter. Når du har gjort det, får du dit CVR-nummer, og din virksomhed er registreret hos SKAT, så der kan opkræves og afregnes skat og moms. Når du registrerer din virksomhed, bliver du automatisk tilmeldt TastSelv Erhverv. (www.skat.dk/tastselverhverv). Her skal du registrere din virksomhed særskilt for hvert af disse områder, hvis du vil betale: Moms (hvis din omsætning bliver over kr inden for en 12-måneders periode) Lønsumsafgift (hvis du har momsfri omsætning) Afgifter A-skat mv. (hvis du er arbejdsgiver) Importør og/eller eksportør (hvis du handler med lande udenfor EU) 02 Driver du virksomhed, eller er det en hobby? Det er vigtigt for dig at få afklaret, hvordan SKAT ser på din virksomhed. Er det en erhvervsvirksomhed eller en hobby? Det er ikke altid, at SKAT forstår det samme ved begrebet virksomhed, som du gør. Er din virksomhed momsregistreret, er det ikke ensbetydende med, at den også er godkendt som erhvervsvirksomhed skattemæssigt. SKAT lægger vægt på, hvad dit formål er med virksomheden, og om det er dit hovedformål at tjene penge. Du skal ikke bare have et mål om at tjene penge, du skal rent faktisk også have virksomheden til at give overskud i hvert fald inden for de nærmeste år. Dit overskud skal være så stort, at du kan forrente de penge, som du eventuelt har investeret, og du skal også have til en fornuftig løn til dig selv. 03 Momsregistrering I Danmark opkræver vi 25 procent moms af stort set alle varer og ydelser, som virksomheder sælger. Du skal momsregistrere din virksomhed, hvis du forventer, at du vil have en omsætning på over kr. årligt. Det er vigtigt, at du momsregistrerer dig, så snart du regner med at sælge for mere end kroner inden for en 12 måneders periode. Hvis du venter, til du har solgt for kr., kan du måske ikke få lov til at trække momsen på dine investeringer fra. Det er din omsætning, og ikke din fortjeneste, der afgør, hvornår du skal momsregistreres. 04 Værd at vide om regnskab og bogføring Når du er selvstændig, har du pligt til at lave et regnskab for virksomheden, hvor indtægter og udgifter bogføres. Det er vigtigt for dig, at du kan følge med i, 3

4 om virksomheden tjener penge. Du skal derfor løbende have overblik over, om der er penge til at betale udgifter nu og senere, og derfor skal du have et bogføringssystem, som kan hjælpe dig med overblikket. Du kan aftale med din revisor, hvordan du kan gøre det. Bogføringen kan virke som en uinteressant opgave, men det er din mulighed for at følge med i, hvordan din virksomhed trives. Der er ingen krav til, hvem der skal ordne bogføringen, så du har selv mulighed for at vælge den løsning, der passer bedst til dig. Uanset hvordan du gør, skal du vide, at det altid er virksomhedens ejer, der er den ansvarlige. Du kan f.eks. vælge at føre kasseregnskabet selv og lade en revisor eller et bogføringsbureau stå for bogføringen. Du kan også vælge selv at stå for det hele eller ansætte en til at stå for det hele. Sørg for at føre regnskabet regelmæssigt, så du løbende kan følge med i, hvordan din virksomhed udvikler sig. Som nystartet skal du afslutte dit momsregnskab hvert kvartal. Afhængig af hvor meget du omsætter for, kan det efter 2 år være hver måned, kvartalsvis eller halvårligt. Dit skatteregnskab skal afsluttes hvert år. Du skal huske, at du skal gemme dit regnskab, bilag og bogføring i fem år også selvom du stopper med at drive virksomheden. Det skal gemmes i fem år regnet fra udløbet af regnskabsåret, så materialet fra 2013 skal f.eks gemmes til og med 31. december Kasseregnskabet Der er en række krav til dit regnskab. De vigtigste er: Før hver dag et kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Optæl så vidt muligt dagligt kassebeholdningen og afstem med kasseregnskabet. 4

5 Bogfør evt. kassedifferencer med det samme. Hvis du hæver penge fra kassen privat eller indskyder et beløb privat, skal det fremgå af kasseregnskabet. Du skal kunne fremlægge bilag som dokumentation for alle indtægter og udgifter. 06 Bogfør løbende Du skal føre det, der kaldes et dobbeltbogholderi. Det betyder, at du for eksempel på en kasse- eller bankkonto bogfører indog udbetalinger og på en anden konto, som for eksempel varesalgskonto eller varekøbskonto, bogfører det tilsvarende beløb. For at holde styr på det, skal du oprette en kontoplan, der er en oversigt over, hvordan du sorterer dine indtægter og udgifter. Alle indtægter og udgifter af samme type skal bogføres på samme konto hver gang. Hver konto skal have sit eget navn. En ny virksomhed har ofte kun behov for en kontoplan med få konti med præcise og dækkende navne. Eksempelvis konti for varesalg, varekøb, kontorartikler og bildrift samt konti for kasse og bank. Tal med din revisor før du går i gang. Han har typisk et forslag til en kontoplan, som du kan bruge som udgangspunkt. 07 Regnskabsmateriale For at dit regnskab skal blive så retvisende og korrekt som muligt, er det vigtigt, at du er omhyggelig med at gemme papirer, kvitteringer mv. Du skal nemlig dokumentere alle de tal, du bogfører i regnskabet med bilag. Du skal derfor gemme kvitteringer, fakturaer mv. for varer og ydelser til virksomheden samt følgesedler, kontrakter og rekvisitioner. Du skal også gemme bilag, der har med dit salg at gøre. Dvs. fakturaer, kreditnotaer, afregningsbilag, ordresedler, kontrakter, aftalebøger og kundekartoteker. Hvis du har ansatte, skal du endvidere gemme arbejdskort, lønsedler, kørselsbilag mv. 08 Faktura og kassebon Det er ikke lige meget, hvilke oplysninger din faktura indeholder. Din faktura skal indeholde: Fakturanummer med fortløbende nummerering Fakturadato Virksomhedens navn, adresse og SE-/ CVR-nummer Kundens navn og adresse Varen eller ydelsens art, mængde og pris Leveringsdato, hvis den er forskellig fra fakturadato Gældende momssats (25 procent) Momsbeløbet Momsgrundlaget, pris pr. enhed, evt. prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i prisen pr. enhed. 5

6 Derudover kan det være praktisk for dig og din kunde, at følgende fremgår: Kundenummer Forfaldsdato Kontaktoplysninger Bank og/eller girokonto 09 Forenklet faktura Der er mulighed for at udstede en mere forenklet faktura, hvis fakturaen er til andre erhvervsdrivende og på maks. 750 kr. inkl. moms. I det tilfælde er minimumskravet til fakturaen: Sælgers navn og momsnummer Fakturadato Leverancens art Momsbeløbets størrelse (det kan gøres ved at skrive, at momsen udgør 20 procent af det samlede beløb) 10 Årsregnskab Virksomhedens årsregnskab består altid af: En resultatopgørelse (driftsregnskab) En balance (status) Bevægelserne i egenkapitalen Din resultatopgørelse viser, hvor meget virksomheden har tjent i perioden, og om der er overskud eller underskud. Balancen angiver, hvor meget virksomheden ejer eller skylder væk på et bestemt tidspunkt samt størrelsen af virksomhedens egenkapital. Egenkapitalen er forskellen mellem det, virksomheden ejer og det, den skylder væk. For at lave regnskabet skal du have lister over: Tilgodehavender Gæld Varelager Igangværende arbejde Hvis du udelukkende eller overvejende sælger til private forbrugere, kan du også udstede en forenklet faktura, hvis fakturabeløbet er under kr. inkl. moms. Bruger virksomheden et kasseapparat, er det nok at udlevere en bon med de samme oplysninger som på en forenklet faktura. Det kan være en rigtig god ide at anskaffe sig et it-program, som automatisk udsteder fakturaer med de korrekte oplysninger. 6

7 11 Personligt ejede virksomheder Er din virksomhed personligt ejet, er det vigtigt, at du opbevarer dit årsregnskab og skatteoplysninger men du skal normalt ikke sende det ind sammen med selvangivelsen. 12 Selskaber Hvis du har et ApS eller et A/S, skal dit regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal også have en årsberetning, hvor selskabets økonomiske udvikling beskrives med baggrund i årsregnskabet. Visse virksomheder kan dog undtages fra revisionspligten. Dit årsregnskab skal underskrives af revisoren, direktionen og evt. en bestyrelse og så skal det godkendes på selskabets generalforsamling. Erhvervsstyrelsen skal senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning have det tilsendt, og derefter kan alle interesserede rekvirere det derfra. 13 Skat Når SKAT har ændret i din forskudsregistrering, bliver der beregnet en a conto B-skat/AM-bidrag af din indkomst i virksomheden. Den beregnede skat skal betales i lige store rater hver den 20. i måneden - undtagen i juni og december, som er betalingsfri. 14 Fradrag De udgifter, der knytter sig til virksomheden, kan du trække fra dine indtægter. Det er svært at give et overblik over alle dine muligheder, så listen her er ikke udtømmende. Du skal være opmærksom på, at skatte- og momsreglerne ikke er ens, og at der på nogle områder er meget forskel på, hvad du kan fradrage. Du skal være opmærksom på SKATs vurdering af, om din virksomhed er erhvervsmæssig eller en hobbyvirksomhed. Selvom du har trukket dine udgifter til virksomheden fra i årevis og SKAT ikke har reageret er det ikke det samme som, at SKAT har godkendt det. Især hvis virksomheden flere år i træk giver underskud, kan SKAT vurdere, at der er tale om en hobbyvirksomhed. Da man ikke kan trække udgifter i hobbyvirksomheder fra i andre indtægter end virksomhedens egne, kan du få et skattemæssigt eftersmæk. Når du har besluttet dig for at starte egen virksomhed, skal du straks få ændret din forskudsregistrering. Gør det også uanset om du måske i en periode fortsætter som lønmodtager. Fortæl SKAT at du vil have forskudsregistreringen ændret, fordi du starter egen virksomhed. 7

8 Som udgangspunkt har du: Fuldt fradrag for udgifter, der kun vedrører din virksomhed Aldrig fradrag for udgifter, der kun vedrører dit privatforbrug Delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed Dine driftsomkostninger er de vigtigste fradrag i din virksomhed. Det er de udgifter, du har i løbet af året, som er nødvendige for at sikre, vedligeholde eller erhverve indkomst i din virksomhed. Et vigtigt råd er: Gem altid dine bilag kun på den måde kan du sikre dig muligheden for at få fradrag for dine udgifter. 15 Afskrivning De ting, du køber til din virksomhed, kan du normalt trække fra i skat det år, du køber dem. Har du udgifter til køb af bygninger, installationer og driftsmidler, som for eksempel maskiner, inventar og biler, kan du ikke trække det fuldt ud fra i skat det år, du køber det. I stedet skal udgiften fordeles over en årrække, så du på den måde afskriver den. 16 Renter Ligesom lønmodtagere har selvstændige også skattemæssigt fradrag for renteudgifter og beskattes af renteindtægter. Renterne er kapitalindkomst, så de har en lavere fradragsværdi end andre udgifter. Har du meget store renteudgifter i din virksomhed, kan det måske være en fordel at bruge virksomhedsordningen, hvor renteudgifterne får en større fradragsværdi. 17 Bygninger Du har fradrag for huslejen, hvis du lejer dig ind i de bygninger, hvor du har din virksomhed. Du kan skattemæssigt afskrive på de bygninger, du ejer og bruger erhvervsmæssigt, hvis du bruger dem til et afskrivningsberettiget formål. Hvert år kan du på den måde fratrække en procentdel af købesummen for bygningen i din indkomst. I øjeblikket er det fire procent, men tjek det på SKATs hjemmeside eller spørg din revisor. 18 Driftsmidler Du kan fradrage mindre driftsmidler straks i det år, hvor du køber dem. Det gælder for driftsmidler, der enkeltvis koster under kr. (2014). Større driftsmidler som maskiner, inventar og lignende skal afskrives en gang om året. De skal indgå i et fælles regnskab, så du skattemæssigt afskriver (fradrager) på den samlede købesum for driftsmidlerne (saldoen) en gang årligt. Afskrivningen kan ske med en sats mellem 0 og 25 procent det behøver ikke være hele procenter. Afskrivningen kan altså højst være 25 procent af den afskrivningsberettigede 8

9 saldoværdi. Indskyder du driftsmidler, som du hidtil kun har brugt privat, kan du skattemæssigt afskrive på værdien af driftsmidlerne. Du opgør værdien som handelsværdien på det tidspunkt, du overfører driftsmidlerne til virksomheden. 19 Biler Du bør drøfte muligheder for fradrag og beskatning af din bil med din revisor, for der er flere forskellige måder, det kan sammensættes på. Som udgangspunkt har du fradrag for køb og drift eller leje af en bil, som du bruger i din virksomhed. Det gælder i princippet også, hvis du vælger at bruge en bil, du har i forvejen. Biler og moms Køber du en personbil, har du ikke fradrag Momsfradraget på køb og drift af dine biler afhænger af, hvilken bil du vælger, og hvad du bruger den til. Herunder beskriver vi de generelle momsregler, men vil du have detaljerede oplysninger, skal du kontakte SKAT eller din revisor. Momsfradrag - køb af biler Køber du en personbil, har du ikke fradrag for momsen heller ikke selvom du kun bruger den i virksomheden. Køber du en almindelig varevogn på gule plader, har du fuldt fradrag for momsen, hvis du kun bruger den i din momspligtige virksomhed. Skal du også bruge den privat, har du ikke fradrag for momsen. Der gælder særlige regler for svinkeærinder mv., hvis din varevogn kun skal bruges i den momspligtige virksomhed, er specialindrettet og ikke vejer over fire tons. Du kan læse mere om det i SKATs pjece Varebiler på gule plader. Du har fuldt fradrag, hvis du køber en stor vare- eller lastvogn på over tre tons tilladt totalvægt hvis du kun bruger bilen i virksomheden. Bruger du den både til private formål og i virksomheden, kan du få et forholdsmæssigt fradrag. Momsfradrag - drift af biler Du kan ikke trække momsen på driftsudgifterne fra, hvis du kører i en personbil (hvidpladebil) og det er uanset, hvor meget du bruger bilen erhvervsmæssigt. Du kan trække al moms på driftsudgifterne fra også det der gælder privat kørsel hvis du kører i en almindelig varevogn på gule plader og har en omsætning på over kr. om året. Du kan trække al moms på driftsudgifterne fra, hvis du kører i en vare- eller lastvogn på over tre tons tilladt totalvægt men så må du kun bruge bilen i virksomheden. Bruger du den både i virksomheden og til private formål, kan du få et forholdsmæssigt fradrag. Leje eller leasing af biler Du kan ikke trække moms fra, hvis du lejer en personbil. Hvis du lejer den i mere end seks måneder, gælder der dog særlige regler. Du kan trække momsen fra, hvis du lejer eller leaser en almindelig varevogn på gule plader, men du må kun bruge bilen i din virksomhed. Hvis du også bruger bilen privat, kan du trække 1/3 af momsen på lejen fra. 9

10 På driften har du fuldt fradrag også selvom du bruger bilen privat. 20 Repræsentationsudgifter De udgifter, som du afholder, når du afslutter en forretning eller plejer dine forretningsforbindelser, kalder man repræsentationsudgifter. Det kan for eksempel være udgifter til: Måltider Restaurationsbesøg Drikkevarer Gaver Jubilæer Rejser Udflugter Gem altid dine bilag, så du kan dokumentere dine udgifter, og husk altid at notere på bilaget, i hvilken anledning udgiften er afholdt. Du kan trække 25 procent fra i skat på dine repræsentationsudgifter. Udgifter til reklame har du fuldt skattemæssigt fradrag for. For hotel- og restaurantbesøg gælder der særlige momsregler. Læs mere på SKAT eller spørg din revisor. 21 Fri telefon og internetforbindelse eller internetforbindelse, som indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal betale skat af kr. (2014) om året. Den private benyttelse af en internetforbindelse beskattes dog ikke, såfremt den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk. Har der kun været adgang til at benytte telefon/internetforbindelse privat en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvor der ikke har været adgang til at benytte telefon/ internetforbindelse privat. 22 Forbrug af egne varer Du kan ikke få skattefradrag for de til virksomheden købte varer, som du udtager til privat brug. Fremgår privatforbruget ikke af regnskabet, bliver der skattemæssigt fastsat en skønnet værdi heraf. 23 Forsikringer Som selvstændig skal man sørge for at få tegnet de nødvendige forsikringer. Nogle forsikringer er lovpligtige, andre er frivillige. Det er f.eks. lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis virksomheden har ansatte. Spørg altid dit forsikringsselskab om, hvilke forsikringer, der skal og kan tegnes for netop din virksomhed og vurder herefter, evt. i samarbejde med din revisor, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for. En selvstændig erhvervsdrivende, der har adgang til privat at benytte telefon 10

11 Yderligere vejledning 24 Der findes en række hjemmesider med relevante informationer til selvstændige: Notater:

12 Revision Limfjord er Danmarks største registrerede revisionsfirma med 110 medarbejdere. Vi er altid tæt på dig med kontorer i Hurup, Nykøbing Mors, Nørresundby, Skive, Struer og Thisted. Vi er i øjenhøjde med vores kunder, og vores hovedmål er at sikre kunderne fagligt korrekt betjening. Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale meget højt. Læs mere på: Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Skive Struer Thisted

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder Søren Revsbæk og Anette Sand Bogen om fradrag i erhvervsdrivende virksomheder Bogen om fradrag Bogen om fradrag for selskaber og selvstændige i erhvervsdrivende virksomheder 1 Bogen om fradrag i erhvervsdrivende

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere