Bliv selvstændig - med ro i maven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv selvstændig - med ro i maven"

Transkript

1 Bliv selvstændig - med ro i maven

2 Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse som selvstændig med egen virksomhed. For at du kan have ro i maven, er det godt at have styr på reglerne. Derfor har Revision Limfjord skrevet denne vejledning til dig. Vejledningen er ikke udtømmende, men giver dig et godt overblik over de vigtigste emner, du skal forholde dig til. Indhold side side 01 Registrer din virksomhed 3 02 Driver du virksomhed eller er det en hobby? 3 03 Momsregistrering 3 04 Værd at vide om regnskab og bogføring 3 05 Kasseregnskabet 4 06 Bogfør løbende 5 07 Regnskabsmateriale 5 08 Fakturaer og kassebon 5 09 Forenklet faktura 6 10 Årsregnskab 6 11 Personligt ejede virksomheder 7 12 Selskaber 7 13 Skat 7 14 Fradrag 7 15 Afskrivning 8 16 Renter 8 17 Bygninger 8 18 Driftsmidler 8 19 Biler 9 20 Repræsentationsudgifter Fri telefon og internetforbindelse Forbrug af egne varer Forsikringer Yderligere vejledning 11 Udgivet af Revision Limfjord, juni 2014 TEKST: Jeanette Lund Kommunikation GRAFISK DESIGN: Tina Munch, Onno FOTO: Mette Johnsen (forside stock foto) 2

3 01 Registrer din virksomhed Det første, du skal gøre, er at registrere din virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( Her registreres virksomhedens grundoplysninger gratis, og du skal gøre det senest otte dage, før du starter. Når du har gjort det, får du dit CVR-nummer, og din virksomhed er registreret hos SKAT, så der kan opkræves og afregnes skat og moms. Når du registrerer din virksomhed, bliver du automatisk tilmeldt TastSelv Erhverv. ( Her skal du registrere din virksomhed særskilt for hvert af disse områder, hvis du vil betale: Moms (hvis din omsætning bliver over kr inden for en 12-måneders periode) Lønsumsafgift (hvis du har momsfri omsætning) Afgifter A-skat mv. (hvis du er arbejdsgiver) Importør og/eller eksportør (hvis du handler med lande udenfor EU) 02 Driver du virksomhed, eller er det en hobby? Det er vigtigt for dig at få afklaret, hvordan SKAT ser på din virksomhed. Er det en erhvervsvirksomhed eller en hobby? Det er ikke altid, at SKAT forstår det samme ved begrebet virksomhed, som du gør. Er din virksomhed momsregistreret, er det ikke ensbetydende med, at den også er godkendt som erhvervsvirksomhed skattemæssigt. SKAT lægger vægt på, hvad dit formål er med virksomheden, og om det er dit hovedformål at tjene penge. Du skal ikke bare have et mål om at tjene penge, du skal rent faktisk også have virksomheden til at give overskud i hvert fald inden for de nærmeste år. Dit overskud skal være så stort, at du kan forrente de penge, som du eventuelt har investeret, og du skal også have til en fornuftig løn til dig selv. 03 Momsregistrering I Danmark opkræver vi 25 procent moms af stort set alle varer og ydelser, som virksomheder sælger. Du skal momsregistrere din virksomhed, hvis du forventer, at du vil have en omsætning på over kr. årligt. Det er vigtigt, at du momsregistrerer dig, så snart du regner med at sælge for mere end kroner inden for en 12 måneders periode. Hvis du venter, til du har solgt for kr., kan du måske ikke få lov til at trække momsen på dine investeringer fra. Det er din omsætning, og ikke din fortjeneste, der afgør, hvornår du skal momsregistreres. 04 Værd at vide om regnskab og bogføring Når du er selvstændig, har du pligt til at lave et regnskab for virksomheden, hvor indtægter og udgifter bogføres. Det er vigtigt for dig, at du kan følge med i, 3

4 om virksomheden tjener penge. Du skal derfor løbende have overblik over, om der er penge til at betale udgifter nu og senere, og derfor skal du have et bogføringssystem, som kan hjælpe dig med overblikket. Du kan aftale med din revisor, hvordan du kan gøre det. Bogføringen kan virke som en uinteressant opgave, men det er din mulighed for at følge med i, hvordan din virksomhed trives. Der er ingen krav til, hvem der skal ordne bogføringen, så du har selv mulighed for at vælge den løsning, der passer bedst til dig. Uanset hvordan du gør, skal du vide, at det altid er virksomhedens ejer, der er den ansvarlige. Du kan f.eks. vælge at føre kasseregnskabet selv og lade en revisor eller et bogføringsbureau stå for bogføringen. Du kan også vælge selv at stå for det hele eller ansætte en til at stå for det hele. Sørg for at føre regnskabet regelmæssigt, så du løbende kan følge med i, hvordan din virksomhed udvikler sig. Som nystartet skal du afslutte dit momsregnskab hvert kvartal. Afhængig af hvor meget du omsætter for, kan det efter 2 år være hver måned, kvartalsvis eller halvårligt. Dit skatteregnskab skal afsluttes hvert år. Du skal huske, at du skal gemme dit regnskab, bilag og bogføring i fem år også selvom du stopper med at drive virksomheden. Det skal gemmes i fem år regnet fra udløbet af regnskabsåret, så materialet fra 2013 skal f.eks gemmes til og med 31. december Kasseregnskabet Der er en række krav til dit regnskab. De vigtigste er: Før hver dag et kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Optæl så vidt muligt dagligt kassebeholdningen og afstem med kasseregnskabet. 4

5 Bogfør evt. kassedifferencer med det samme. Hvis du hæver penge fra kassen privat eller indskyder et beløb privat, skal det fremgå af kasseregnskabet. Du skal kunne fremlægge bilag som dokumentation for alle indtægter og udgifter. 06 Bogfør løbende Du skal føre det, der kaldes et dobbeltbogholderi. Det betyder, at du for eksempel på en kasse- eller bankkonto bogfører indog udbetalinger og på en anden konto, som for eksempel varesalgskonto eller varekøbskonto, bogfører det tilsvarende beløb. For at holde styr på det, skal du oprette en kontoplan, der er en oversigt over, hvordan du sorterer dine indtægter og udgifter. Alle indtægter og udgifter af samme type skal bogføres på samme konto hver gang. Hver konto skal have sit eget navn. En ny virksomhed har ofte kun behov for en kontoplan med få konti med præcise og dækkende navne. Eksempelvis konti for varesalg, varekøb, kontorartikler og bildrift samt konti for kasse og bank. Tal med din revisor før du går i gang. Han har typisk et forslag til en kontoplan, som du kan bruge som udgangspunkt. 07 Regnskabsmateriale For at dit regnskab skal blive så retvisende og korrekt som muligt, er det vigtigt, at du er omhyggelig med at gemme papirer, kvitteringer mv. Du skal nemlig dokumentere alle de tal, du bogfører i regnskabet med bilag. Du skal derfor gemme kvitteringer, fakturaer mv. for varer og ydelser til virksomheden samt følgesedler, kontrakter og rekvisitioner. Du skal også gemme bilag, der har med dit salg at gøre. Dvs. fakturaer, kreditnotaer, afregningsbilag, ordresedler, kontrakter, aftalebøger og kundekartoteker. Hvis du har ansatte, skal du endvidere gemme arbejdskort, lønsedler, kørselsbilag mv. 08 Faktura og kassebon Det er ikke lige meget, hvilke oplysninger din faktura indeholder. Din faktura skal indeholde: Fakturanummer med fortløbende nummerering Fakturadato Virksomhedens navn, adresse og SE-/ CVR-nummer Kundens navn og adresse Varen eller ydelsens art, mængde og pris Leveringsdato, hvis den er forskellig fra fakturadato Gældende momssats (25 procent) Momsbeløbet Momsgrundlaget, pris pr. enhed, evt. prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i prisen pr. enhed. 5

6 Derudover kan det være praktisk for dig og din kunde, at følgende fremgår: Kundenummer Forfaldsdato Kontaktoplysninger Bank og/eller girokonto 09 Forenklet faktura Der er mulighed for at udstede en mere forenklet faktura, hvis fakturaen er til andre erhvervsdrivende og på maks. 750 kr. inkl. moms. I det tilfælde er minimumskravet til fakturaen: Sælgers navn og momsnummer Fakturadato Leverancens art Momsbeløbets størrelse (det kan gøres ved at skrive, at momsen udgør 20 procent af det samlede beløb) 10 Årsregnskab Virksomhedens årsregnskab består altid af: En resultatopgørelse (driftsregnskab) En balance (status) Bevægelserne i egenkapitalen Din resultatopgørelse viser, hvor meget virksomheden har tjent i perioden, og om der er overskud eller underskud. Balancen angiver, hvor meget virksomheden ejer eller skylder væk på et bestemt tidspunkt samt størrelsen af virksomhedens egenkapital. Egenkapitalen er forskellen mellem det, virksomheden ejer og det, den skylder væk. For at lave regnskabet skal du have lister over: Tilgodehavender Gæld Varelager Igangværende arbejde Hvis du udelukkende eller overvejende sælger til private forbrugere, kan du også udstede en forenklet faktura, hvis fakturabeløbet er under kr. inkl. moms. Bruger virksomheden et kasseapparat, er det nok at udlevere en bon med de samme oplysninger som på en forenklet faktura. Det kan være en rigtig god ide at anskaffe sig et it-program, som automatisk udsteder fakturaer med de korrekte oplysninger. 6

7 11 Personligt ejede virksomheder Er din virksomhed personligt ejet, er det vigtigt, at du opbevarer dit årsregnskab og skatteoplysninger men du skal normalt ikke sende det ind sammen med selvangivelsen. 12 Selskaber Hvis du har et ApS eller et A/S, skal dit regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal også have en årsberetning, hvor selskabets økonomiske udvikling beskrives med baggrund i årsregnskabet. Visse virksomheder kan dog undtages fra revisionspligten. Dit årsregnskab skal underskrives af revisoren, direktionen og evt. en bestyrelse og så skal det godkendes på selskabets generalforsamling. Erhvervsstyrelsen skal senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning have det tilsendt, og derefter kan alle interesserede rekvirere det derfra. 13 Skat Når SKAT har ændret i din forskudsregistrering, bliver der beregnet en a conto B-skat/AM-bidrag af din indkomst i virksomheden. Den beregnede skat skal betales i lige store rater hver den 20. i måneden - undtagen i juni og december, som er betalingsfri. 14 Fradrag De udgifter, der knytter sig til virksomheden, kan du trække fra dine indtægter. Det er svært at give et overblik over alle dine muligheder, så listen her er ikke udtømmende. Du skal være opmærksom på, at skatte- og momsreglerne ikke er ens, og at der på nogle områder er meget forskel på, hvad du kan fradrage. Du skal være opmærksom på SKATs vurdering af, om din virksomhed er erhvervsmæssig eller en hobbyvirksomhed. Selvom du har trukket dine udgifter til virksomheden fra i årevis og SKAT ikke har reageret er det ikke det samme som, at SKAT har godkendt det. Især hvis virksomheden flere år i træk giver underskud, kan SKAT vurdere, at der er tale om en hobbyvirksomhed. Da man ikke kan trække udgifter i hobbyvirksomheder fra i andre indtægter end virksomhedens egne, kan du få et skattemæssigt eftersmæk. Når du har besluttet dig for at starte egen virksomhed, skal du straks få ændret din forskudsregistrering. Gør det også uanset om du måske i en periode fortsætter som lønmodtager. Fortæl SKAT at du vil have forskudsregistreringen ændret, fordi du starter egen virksomhed. 7

8 Som udgangspunkt har du: Fuldt fradrag for udgifter, der kun vedrører din virksomhed Aldrig fradrag for udgifter, der kun vedrører dit privatforbrug Delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed Dine driftsomkostninger er de vigtigste fradrag i din virksomhed. Det er de udgifter, du har i løbet af året, som er nødvendige for at sikre, vedligeholde eller erhverve indkomst i din virksomhed. Et vigtigt råd er: Gem altid dine bilag kun på den måde kan du sikre dig muligheden for at få fradrag for dine udgifter. 15 Afskrivning De ting, du køber til din virksomhed, kan du normalt trække fra i skat det år, du køber dem. Har du udgifter til køb af bygninger, installationer og driftsmidler, som for eksempel maskiner, inventar og biler, kan du ikke trække det fuldt ud fra i skat det år, du køber det. I stedet skal udgiften fordeles over en årrække, så du på den måde afskriver den. 16 Renter Ligesom lønmodtagere har selvstændige også skattemæssigt fradrag for renteudgifter og beskattes af renteindtægter. Renterne er kapitalindkomst, så de har en lavere fradragsværdi end andre udgifter. Har du meget store renteudgifter i din virksomhed, kan det måske være en fordel at bruge virksomhedsordningen, hvor renteudgifterne får en større fradragsværdi. 17 Bygninger Du har fradrag for huslejen, hvis du lejer dig ind i de bygninger, hvor du har din virksomhed. Du kan skattemæssigt afskrive på de bygninger, du ejer og bruger erhvervsmæssigt, hvis du bruger dem til et afskrivningsberettiget formål. Hvert år kan du på den måde fratrække en procentdel af købesummen for bygningen i din indkomst. I øjeblikket er det fire procent, men tjek det på SKATs hjemmeside eller spørg din revisor. 18 Driftsmidler Du kan fradrage mindre driftsmidler straks i det år, hvor du køber dem. Det gælder for driftsmidler, der enkeltvis koster under kr. (2014). Større driftsmidler som maskiner, inventar og lignende skal afskrives en gang om året. De skal indgå i et fælles regnskab, så du skattemæssigt afskriver (fradrager) på den samlede købesum for driftsmidlerne (saldoen) en gang årligt. Afskrivningen kan ske med en sats mellem 0 og 25 procent det behøver ikke være hele procenter. Afskrivningen kan altså højst være 25 procent af den afskrivningsberettigede 8

9 saldoværdi. Indskyder du driftsmidler, som du hidtil kun har brugt privat, kan du skattemæssigt afskrive på værdien af driftsmidlerne. Du opgør værdien som handelsværdien på det tidspunkt, du overfører driftsmidlerne til virksomheden. 19 Biler Du bør drøfte muligheder for fradrag og beskatning af din bil med din revisor, for der er flere forskellige måder, det kan sammensættes på. Som udgangspunkt har du fradrag for køb og drift eller leje af en bil, som du bruger i din virksomhed. Det gælder i princippet også, hvis du vælger at bruge en bil, du har i forvejen. Biler og moms Køber du en personbil, har du ikke fradrag Momsfradraget på køb og drift af dine biler afhænger af, hvilken bil du vælger, og hvad du bruger den til. Herunder beskriver vi de generelle momsregler, men vil du have detaljerede oplysninger, skal du kontakte SKAT eller din revisor. Momsfradrag - køb af biler Køber du en personbil, har du ikke fradrag for momsen heller ikke selvom du kun bruger den i virksomheden. Køber du en almindelig varevogn på gule plader, har du fuldt fradrag for momsen, hvis du kun bruger den i din momspligtige virksomhed. Skal du også bruge den privat, har du ikke fradrag for momsen. Der gælder særlige regler for svinkeærinder mv., hvis din varevogn kun skal bruges i den momspligtige virksomhed, er specialindrettet og ikke vejer over fire tons. Du kan læse mere om det i SKATs pjece Varebiler på gule plader. Du har fuldt fradrag, hvis du køber en stor vare- eller lastvogn på over tre tons tilladt totalvægt hvis du kun bruger bilen i virksomheden. Bruger du den både til private formål og i virksomheden, kan du få et forholdsmæssigt fradrag. Momsfradrag - drift af biler Du kan ikke trække momsen på driftsudgifterne fra, hvis du kører i en personbil (hvidpladebil) og det er uanset, hvor meget du bruger bilen erhvervsmæssigt. Du kan trække al moms på driftsudgifterne fra også det der gælder privat kørsel hvis du kører i en almindelig varevogn på gule plader og har en omsætning på over kr. om året. Du kan trække al moms på driftsudgifterne fra, hvis du kører i en vare- eller lastvogn på over tre tons tilladt totalvægt men så må du kun bruge bilen i virksomheden. Bruger du den både i virksomheden og til private formål, kan du få et forholdsmæssigt fradrag. Leje eller leasing af biler Du kan ikke trække moms fra, hvis du lejer en personbil. Hvis du lejer den i mere end seks måneder, gælder der dog særlige regler. Du kan trække momsen fra, hvis du lejer eller leaser en almindelig varevogn på gule plader, men du må kun bruge bilen i din virksomhed. Hvis du også bruger bilen privat, kan du trække 1/3 af momsen på lejen fra. 9

10 På driften har du fuldt fradrag også selvom du bruger bilen privat. 20 Repræsentationsudgifter De udgifter, som du afholder, når du afslutter en forretning eller plejer dine forretningsforbindelser, kalder man repræsentationsudgifter. Det kan for eksempel være udgifter til: Måltider Restaurationsbesøg Drikkevarer Gaver Jubilæer Rejser Udflugter Gem altid dine bilag, så du kan dokumentere dine udgifter, og husk altid at notere på bilaget, i hvilken anledning udgiften er afholdt. Du kan trække 25 procent fra i skat på dine repræsentationsudgifter. Udgifter til reklame har du fuldt skattemæssigt fradrag for. For hotel- og restaurantbesøg gælder der særlige momsregler. Læs mere på SKAT eller spørg din revisor. 21 Fri telefon og internetforbindelse eller internetforbindelse, som indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal betale skat af kr. (2014) om året. Den private benyttelse af en internetforbindelse beskattes dog ikke, såfremt den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk. Har der kun været adgang til at benytte telefon/internetforbindelse privat en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvor der ikke har været adgang til at benytte telefon/ internetforbindelse privat. 22 Forbrug af egne varer Du kan ikke få skattefradrag for de til virksomheden købte varer, som du udtager til privat brug. Fremgår privatforbruget ikke af regnskabet, bliver der skattemæssigt fastsat en skønnet værdi heraf. 23 Forsikringer Som selvstændig skal man sørge for at få tegnet de nødvendige forsikringer. Nogle forsikringer er lovpligtige, andre er frivillige. Det er f.eks. lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis virksomheden har ansatte. Spørg altid dit forsikringsselskab om, hvilke forsikringer, der skal og kan tegnes for netop din virksomhed og vurder herefter, evt. i samarbejde med din revisor, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for. En selvstændig erhvervsdrivende, der har adgang til privat at benytte telefon 10

11 Yderligere vejledning 24 Der findes en række hjemmesider med relevante informationer til selvstændige: Notater:

12 Revision Limfjord er Danmarks største registrerede revisionsfirma med 110 medarbejdere. Vi er altid tæt på dig med kontorer i Hurup, Nykøbing Mors, Nørresundby, Skive, Struer og Thisted. Vi er i øjenhøjde med vores kunder, og vores hovedmål er at sikre kunderne fagligt korrekt betjening. Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale meget højt. Læs mere på: Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Skive Struer Thisted

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen.

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Julekalender vedr. årsregnskab December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Den er her i en PDF udgave så du kan skrive den ud og bruge lidt

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review v/ Bente Madsen Pilestrædet 1 6000 Kolding Skatteregnskab for 2012 Cvr. nr. 33 75 08 89 Opstillet uden revision eller review Indholdsfortegnelse Indehavererklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring om

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Ørnhøj - Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. Specifikationer for regnskabsåret 2015/16 samt opgørelse af skattepligtig indkomst

Ørnhøj - Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. Specifikationer for regnskabsåret 2015/16 samt opgørelse af skattepligtig indkomst Ørnhøj - Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 15 32 07 96 Specifikationer for regnskabsåret 2015/16 samt opgørelse af skattepligtig indkomst (27. regnskabsår) Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Hvad er privatforbrug? Konto 1. Ejeren hæver likvide midler til privatforbrug 2. Virksomhedens betaler

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere