Bliv selvstændig - med ro i maven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv selvstændig - med ro i maven"

Transkript

1 Bliv selvstændig - med ro i maven

2 Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse som selvstændig med egen virksomhed. For at du kan have ro i maven, er det godt at have styr på reglerne. Derfor har Revision Limfjord skrevet denne vejledning til dig. Vejledningen er ikke udtømmende, men giver dig et godt overblik over de vigtigste emner, du skal forholde dig til. Indhold side side 01 Registrer din virksomhed 3 02 Driver du virksomhed eller er det en hobby? 3 03 Momsregistrering 3 04 Værd at vide om regnskab og bogføring 3 05 Kasseregnskabet 4 06 Bogfør løbende 5 07 Regnskabsmateriale 5 08 Fakturaer og kassebon 5 09 Forenklet faktura 6 10 Årsregnskab 6 11 Personligt ejede virksomheder 7 12 Selskaber 7 13 Skat 7 14 Fradrag 7 15 Afskrivning 8 16 Renter 8 17 Bygninger 8 18 Driftsmidler 8 19 Biler 9 20 Repræsentationsudgifter Fri telefon og internetforbindelse Forbrug af egne varer Forsikringer Yderligere vejledning 11 Udgivet af Revision Limfjord, juni 2014 TEKST: Jeanette Lund Kommunikation GRAFISK DESIGN: Tina Munch, Onno FOTO: Mette Johnsen (forside stock foto) 2

3 01 Registrer din virksomhed Det første, du skal gøre, er at registrere din virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (www.virk.dk). Her registreres virksomhedens grundoplysninger gratis, og du skal gøre det senest otte dage, før du starter. Når du har gjort det, får du dit CVR-nummer, og din virksomhed er registreret hos SKAT, så der kan opkræves og afregnes skat og moms. Når du registrerer din virksomhed, bliver du automatisk tilmeldt TastSelv Erhverv. (www.skat.dk/tastselverhverv). Her skal du registrere din virksomhed særskilt for hvert af disse områder, hvis du vil betale: Moms (hvis din omsætning bliver over kr inden for en 12-måneders periode) Lønsumsafgift (hvis du har momsfri omsætning) Afgifter A-skat mv. (hvis du er arbejdsgiver) Importør og/eller eksportør (hvis du handler med lande udenfor EU) 02 Driver du virksomhed, eller er det en hobby? Det er vigtigt for dig at få afklaret, hvordan SKAT ser på din virksomhed. Er det en erhvervsvirksomhed eller en hobby? Det er ikke altid, at SKAT forstår det samme ved begrebet virksomhed, som du gør. Er din virksomhed momsregistreret, er det ikke ensbetydende med, at den også er godkendt som erhvervsvirksomhed skattemæssigt. SKAT lægger vægt på, hvad dit formål er med virksomheden, og om det er dit hovedformål at tjene penge. Du skal ikke bare have et mål om at tjene penge, du skal rent faktisk også have virksomheden til at give overskud i hvert fald inden for de nærmeste år. Dit overskud skal være så stort, at du kan forrente de penge, som du eventuelt har investeret, og du skal også have til en fornuftig løn til dig selv. 03 Momsregistrering I Danmark opkræver vi 25 procent moms af stort set alle varer og ydelser, som virksomheder sælger. Du skal momsregistrere din virksomhed, hvis du forventer, at du vil have en omsætning på over kr. årligt. Det er vigtigt, at du momsregistrerer dig, så snart du regner med at sælge for mere end kroner inden for en 12 måneders periode. Hvis du venter, til du har solgt for kr., kan du måske ikke få lov til at trække momsen på dine investeringer fra. Det er din omsætning, og ikke din fortjeneste, der afgør, hvornår du skal momsregistreres. 04 Værd at vide om regnskab og bogføring Når du er selvstændig, har du pligt til at lave et regnskab for virksomheden, hvor indtægter og udgifter bogføres. Det er vigtigt for dig, at du kan følge med i, 3

4 om virksomheden tjener penge. Du skal derfor løbende have overblik over, om der er penge til at betale udgifter nu og senere, og derfor skal du have et bogføringssystem, som kan hjælpe dig med overblikket. Du kan aftale med din revisor, hvordan du kan gøre det. Bogføringen kan virke som en uinteressant opgave, men det er din mulighed for at følge med i, hvordan din virksomhed trives. Der er ingen krav til, hvem der skal ordne bogføringen, så du har selv mulighed for at vælge den løsning, der passer bedst til dig. Uanset hvordan du gør, skal du vide, at det altid er virksomhedens ejer, der er den ansvarlige. Du kan f.eks. vælge at føre kasseregnskabet selv og lade en revisor eller et bogføringsbureau stå for bogføringen. Du kan også vælge selv at stå for det hele eller ansætte en til at stå for det hele. Sørg for at føre regnskabet regelmæssigt, så du løbende kan følge med i, hvordan din virksomhed udvikler sig. Som nystartet skal du afslutte dit momsregnskab hvert kvartal. Afhængig af hvor meget du omsætter for, kan det efter 2 år være hver måned, kvartalsvis eller halvårligt. Dit skatteregnskab skal afsluttes hvert år. Du skal huske, at du skal gemme dit regnskab, bilag og bogføring i fem år også selvom du stopper med at drive virksomheden. Det skal gemmes i fem år regnet fra udløbet af regnskabsåret, så materialet fra 2013 skal f.eks gemmes til og med 31. december Kasseregnskabet Der er en række krav til dit regnskab. De vigtigste er: Før hver dag et kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Optæl så vidt muligt dagligt kassebeholdningen og afstem med kasseregnskabet. 4

5 Bogfør evt. kassedifferencer med det samme. Hvis du hæver penge fra kassen privat eller indskyder et beløb privat, skal det fremgå af kasseregnskabet. Du skal kunne fremlægge bilag som dokumentation for alle indtægter og udgifter. 06 Bogfør løbende Du skal føre det, der kaldes et dobbeltbogholderi. Det betyder, at du for eksempel på en kasse- eller bankkonto bogfører indog udbetalinger og på en anden konto, som for eksempel varesalgskonto eller varekøbskonto, bogfører det tilsvarende beløb. For at holde styr på det, skal du oprette en kontoplan, der er en oversigt over, hvordan du sorterer dine indtægter og udgifter. Alle indtægter og udgifter af samme type skal bogføres på samme konto hver gang. Hver konto skal have sit eget navn. En ny virksomhed har ofte kun behov for en kontoplan med få konti med præcise og dækkende navne. Eksempelvis konti for varesalg, varekøb, kontorartikler og bildrift samt konti for kasse og bank. Tal med din revisor før du går i gang. Han har typisk et forslag til en kontoplan, som du kan bruge som udgangspunkt. 07 Regnskabsmateriale For at dit regnskab skal blive så retvisende og korrekt som muligt, er det vigtigt, at du er omhyggelig med at gemme papirer, kvitteringer mv. Du skal nemlig dokumentere alle de tal, du bogfører i regnskabet med bilag. Du skal derfor gemme kvitteringer, fakturaer mv. for varer og ydelser til virksomheden samt følgesedler, kontrakter og rekvisitioner. Du skal også gemme bilag, der har med dit salg at gøre. Dvs. fakturaer, kreditnotaer, afregningsbilag, ordresedler, kontrakter, aftalebøger og kundekartoteker. Hvis du har ansatte, skal du endvidere gemme arbejdskort, lønsedler, kørselsbilag mv. 08 Faktura og kassebon Det er ikke lige meget, hvilke oplysninger din faktura indeholder. Din faktura skal indeholde: Fakturanummer med fortløbende nummerering Fakturadato Virksomhedens navn, adresse og SE-/ CVR-nummer Kundens navn og adresse Varen eller ydelsens art, mængde og pris Leveringsdato, hvis den er forskellig fra fakturadato Gældende momssats (25 procent) Momsbeløbet Momsgrundlaget, pris pr. enhed, evt. prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i prisen pr. enhed. 5

6 Derudover kan det være praktisk for dig og din kunde, at følgende fremgår: Kundenummer Forfaldsdato Kontaktoplysninger Bank og/eller girokonto 09 Forenklet faktura Der er mulighed for at udstede en mere forenklet faktura, hvis fakturaen er til andre erhvervsdrivende og på maks. 750 kr. inkl. moms. I det tilfælde er minimumskravet til fakturaen: Sælgers navn og momsnummer Fakturadato Leverancens art Momsbeløbets størrelse (det kan gøres ved at skrive, at momsen udgør 20 procent af det samlede beløb) 10 Årsregnskab Virksomhedens årsregnskab består altid af: En resultatopgørelse (driftsregnskab) En balance (status) Bevægelserne i egenkapitalen Din resultatopgørelse viser, hvor meget virksomheden har tjent i perioden, og om der er overskud eller underskud. Balancen angiver, hvor meget virksomheden ejer eller skylder væk på et bestemt tidspunkt samt størrelsen af virksomhedens egenkapital. Egenkapitalen er forskellen mellem det, virksomheden ejer og det, den skylder væk. For at lave regnskabet skal du have lister over: Tilgodehavender Gæld Varelager Igangværende arbejde Hvis du udelukkende eller overvejende sælger til private forbrugere, kan du også udstede en forenklet faktura, hvis fakturabeløbet er under kr. inkl. moms. Bruger virksomheden et kasseapparat, er det nok at udlevere en bon med de samme oplysninger som på en forenklet faktura. Det kan være en rigtig god ide at anskaffe sig et it-program, som automatisk udsteder fakturaer med de korrekte oplysninger. 6

7 11 Personligt ejede virksomheder Er din virksomhed personligt ejet, er det vigtigt, at du opbevarer dit årsregnskab og skatteoplysninger men du skal normalt ikke sende det ind sammen med selvangivelsen. 12 Selskaber Hvis du har et ApS eller et A/S, skal dit regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal også have en årsberetning, hvor selskabets økonomiske udvikling beskrives med baggrund i årsregnskabet. Visse virksomheder kan dog undtages fra revisionspligten. Dit årsregnskab skal underskrives af revisoren, direktionen og evt. en bestyrelse og så skal det godkendes på selskabets generalforsamling. Erhvervsstyrelsen skal senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning have det tilsendt, og derefter kan alle interesserede rekvirere det derfra. 13 Skat Når SKAT har ændret i din forskudsregistrering, bliver der beregnet en a conto B-skat/AM-bidrag af din indkomst i virksomheden. Den beregnede skat skal betales i lige store rater hver den 20. i måneden - undtagen i juni og december, som er betalingsfri. 14 Fradrag De udgifter, der knytter sig til virksomheden, kan du trække fra dine indtægter. Det er svært at give et overblik over alle dine muligheder, så listen her er ikke udtømmende. Du skal være opmærksom på, at skatte- og momsreglerne ikke er ens, og at der på nogle områder er meget forskel på, hvad du kan fradrage. Du skal være opmærksom på SKATs vurdering af, om din virksomhed er erhvervsmæssig eller en hobbyvirksomhed. Selvom du har trukket dine udgifter til virksomheden fra i årevis og SKAT ikke har reageret er det ikke det samme som, at SKAT har godkendt det. Især hvis virksomheden flere år i træk giver underskud, kan SKAT vurdere, at der er tale om en hobbyvirksomhed. Da man ikke kan trække udgifter i hobbyvirksomheder fra i andre indtægter end virksomhedens egne, kan du få et skattemæssigt eftersmæk. Når du har besluttet dig for at starte egen virksomhed, skal du straks få ændret din forskudsregistrering. Gør det også uanset om du måske i en periode fortsætter som lønmodtager. Fortæl SKAT at du vil have forskudsregistreringen ændret, fordi du starter egen virksomhed. 7

8 Som udgangspunkt har du: Fuldt fradrag for udgifter, der kun vedrører din virksomhed Aldrig fradrag for udgifter, der kun vedrører dit privatforbrug Delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed Dine driftsomkostninger er de vigtigste fradrag i din virksomhed. Det er de udgifter, du har i løbet af året, som er nødvendige for at sikre, vedligeholde eller erhverve indkomst i din virksomhed. Et vigtigt råd er: Gem altid dine bilag kun på den måde kan du sikre dig muligheden for at få fradrag for dine udgifter. 15 Afskrivning De ting, du køber til din virksomhed, kan du normalt trække fra i skat det år, du køber dem. Har du udgifter til køb af bygninger, installationer og driftsmidler, som for eksempel maskiner, inventar og biler, kan du ikke trække det fuldt ud fra i skat det år, du køber det. I stedet skal udgiften fordeles over en årrække, så du på den måde afskriver den. 16 Renter Ligesom lønmodtagere har selvstændige også skattemæssigt fradrag for renteudgifter og beskattes af renteindtægter. Renterne er kapitalindkomst, så de har en lavere fradragsværdi end andre udgifter. Har du meget store renteudgifter i din virksomhed, kan det måske være en fordel at bruge virksomhedsordningen, hvor renteudgifterne får en større fradragsværdi. 17 Bygninger Du har fradrag for huslejen, hvis du lejer dig ind i de bygninger, hvor du har din virksomhed. Du kan skattemæssigt afskrive på de bygninger, du ejer og bruger erhvervsmæssigt, hvis du bruger dem til et afskrivningsberettiget formål. Hvert år kan du på den måde fratrække en procentdel af købesummen for bygningen i din indkomst. I øjeblikket er det fire procent, men tjek det på SKATs hjemmeside eller spørg din revisor. 18 Driftsmidler Du kan fradrage mindre driftsmidler straks i det år, hvor du køber dem. Det gælder for driftsmidler, der enkeltvis koster under kr. (2014). Større driftsmidler som maskiner, inventar og lignende skal afskrives en gang om året. De skal indgå i et fælles regnskab, så du skattemæssigt afskriver (fradrager) på den samlede købesum for driftsmidlerne (saldoen) en gang årligt. Afskrivningen kan ske med en sats mellem 0 og 25 procent det behøver ikke være hele procenter. Afskrivningen kan altså højst være 25 procent af den afskrivningsberettigede 8

9 saldoværdi. Indskyder du driftsmidler, som du hidtil kun har brugt privat, kan du skattemæssigt afskrive på værdien af driftsmidlerne. Du opgør værdien som handelsværdien på det tidspunkt, du overfører driftsmidlerne til virksomheden. 19 Biler Du bør drøfte muligheder for fradrag og beskatning af din bil med din revisor, for der er flere forskellige måder, det kan sammensættes på. Som udgangspunkt har du fradrag for køb og drift eller leje af en bil, som du bruger i din virksomhed. Det gælder i princippet også, hvis du vælger at bruge en bil, du har i forvejen. Biler og moms Køber du en personbil, har du ikke fradrag Momsfradraget på køb og drift af dine biler afhænger af, hvilken bil du vælger, og hvad du bruger den til. Herunder beskriver vi de generelle momsregler, men vil du have detaljerede oplysninger, skal du kontakte SKAT eller din revisor. Momsfradrag - køb af biler Køber du en personbil, har du ikke fradrag for momsen heller ikke selvom du kun bruger den i virksomheden. Køber du en almindelig varevogn på gule plader, har du fuldt fradrag for momsen, hvis du kun bruger den i din momspligtige virksomhed. Skal du også bruge den privat, har du ikke fradrag for momsen. Der gælder særlige regler for svinkeærinder mv., hvis din varevogn kun skal bruges i den momspligtige virksomhed, er specialindrettet og ikke vejer over fire tons. Du kan læse mere om det i SKATs pjece Varebiler på gule plader. Du har fuldt fradrag, hvis du køber en stor vare- eller lastvogn på over tre tons tilladt totalvægt hvis du kun bruger bilen i virksomheden. Bruger du den både til private formål og i virksomheden, kan du få et forholdsmæssigt fradrag. Momsfradrag - drift af biler Du kan ikke trække momsen på driftsudgifterne fra, hvis du kører i en personbil (hvidpladebil) og det er uanset, hvor meget du bruger bilen erhvervsmæssigt. Du kan trække al moms på driftsudgifterne fra også det der gælder privat kørsel hvis du kører i en almindelig varevogn på gule plader og har en omsætning på over kr. om året. Du kan trække al moms på driftsudgifterne fra, hvis du kører i en vare- eller lastvogn på over tre tons tilladt totalvægt men så må du kun bruge bilen i virksomheden. Bruger du den både i virksomheden og til private formål, kan du få et forholdsmæssigt fradrag. Leje eller leasing af biler Du kan ikke trække moms fra, hvis du lejer en personbil. Hvis du lejer den i mere end seks måneder, gælder der dog særlige regler. Du kan trække momsen fra, hvis du lejer eller leaser en almindelig varevogn på gule plader, men du må kun bruge bilen i din virksomhed. Hvis du også bruger bilen privat, kan du trække 1/3 af momsen på lejen fra. 9

10 På driften har du fuldt fradrag også selvom du bruger bilen privat. 20 Repræsentationsudgifter De udgifter, som du afholder, når du afslutter en forretning eller plejer dine forretningsforbindelser, kalder man repræsentationsudgifter. Det kan for eksempel være udgifter til: Måltider Restaurationsbesøg Drikkevarer Gaver Jubilæer Rejser Udflugter Gem altid dine bilag, så du kan dokumentere dine udgifter, og husk altid at notere på bilaget, i hvilken anledning udgiften er afholdt. Du kan trække 25 procent fra i skat på dine repræsentationsudgifter. Udgifter til reklame har du fuldt skattemæssigt fradrag for. For hotel- og restaurantbesøg gælder der særlige momsregler. Læs mere på SKAT eller spørg din revisor. 21 Fri telefon og internetforbindelse eller internetforbindelse, som indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal betale skat af kr. (2014) om året. Den private benyttelse af en internetforbindelse beskattes dog ikke, såfremt den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk. Har der kun været adgang til at benytte telefon/internetforbindelse privat en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvor der ikke har været adgang til at benytte telefon/ internetforbindelse privat. 22 Forbrug af egne varer Du kan ikke få skattefradrag for de til virksomheden købte varer, som du udtager til privat brug. Fremgår privatforbruget ikke af regnskabet, bliver der skattemæssigt fastsat en skønnet værdi heraf. 23 Forsikringer Som selvstændig skal man sørge for at få tegnet de nødvendige forsikringer. Nogle forsikringer er lovpligtige, andre er frivillige. Det er f.eks. lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis virksomheden har ansatte. Spørg altid dit forsikringsselskab om, hvilke forsikringer, der skal og kan tegnes for netop din virksomhed og vurder herefter, evt. i samarbejde med din revisor, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for. En selvstændig erhvervsdrivende, der har adgang til privat at benytte telefon 10

11 Yderligere vejledning 24 Der findes en række hjemmesider med relevante informationer til selvstændige: Notater:

12 Revision Limfjord er Danmarks største registrerede revisionsfirma med 110 medarbejdere. Vi er altid tæt på dig med kontorer i Hurup, Nykøbing Mors, Nørresundby, Skive, Struer og Thisted. Vi er i øjenhøjde med vores kunder, og vores hovedmål er at sikre kunderne fagligt korrekt betjening. Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale meget højt. Læs mere på: Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Skive Struer Thisted

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere