IT sikkerhed i produktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT sikkerhed i produktionen"

Transkript

1 IT sikkerhed i produktionen Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? IT sikkerhed i produktionen SESAM nr. 91 seminar 27. oktober 2010 Seminaret afholdes hos: Hotel Pejsegården, Søndergade Brædstrup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med Bliv introduceret til forskellige metoder til at gennemføre IT sikkerheds analyser, som ser på systemer, procedure og organisation. Høre om de erfaringer forskellige danske virksomheder har gjort sig i forbindelse med IT sikkerhed og vedligeholdelse af netværk i produktionen. Hvad stiller LEAN produktion af krav til IT sikkerhed?

2 IT sikkerhed i produktionen oktober Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Seminaret har til formål at give en viden om og forståelse for de problemstillinger, der er til IT udstyr og netværk i et produktionsmiljøet. Mødet vil have fokus på praktiske løsninger, og mulighed, og der bliver mulighed for at høre om de erfaringer forskellige danske virksomheder har gjort sig i forbindelse med sikkerhed og vedligeholdelse af netværk i produktionen. På mødet vil problemstillingen om åbenhed for medarbejdernes adgang til system, kontra den nødvendige sikkerhed for at forhindre andres adgang til systemerne. Temaer på mødet Hvor stor åbenhed kan der være i et produktions IT miljø, for at have et sikkert system? Hvad er udfordringerne med Windows update? Hvilke problemer er der med vedligehold og opdateringer? Hvorledes håndteres opdateringer af IT udstyr? Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både internt og eksternt Hvem administrere netværket i produktionen, og hvilke problemer og muligheder giver det? Automationsleverandørens bud på sikkerhedssystem Verifikation og dokumentation af IT udstyr i produktionen. Er der forskel på netværket i produktionen og administrationen? Ét IP netværk hvad kræver det af sikkerhed? Gennemgang af IT-sikkerhed og de tilhørende sikkerhedsteknologier Procedure for rigtig anvendelse af IT udstyr og tilhørende netværk Hvorledes sikres bruger fejl ved f.eks. netværksadresse fejl mm.? Kan der gennemføres en sikkerhedsanalyse og hvad vil det kræve? Sikkerhedspolitik Gode og dårlige erfaringer med netværkssikkerhed Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med produktionsmiljøet? Har LEAN indflydelse på kravene til IT sikkerhed? På mødet vil forskellige sikkerhedsteknologier blive gennemgået, og der vil blive givet praktiske anvisninger på, hvordan man implementerer dem. Mødet vil bl.a. se på de sikringsmetoder og - teknologier, der med fordel kan anvendes på IT udstyr i produktionsmiljøet mod forskellige typer af angreb. Design af netværk med en eller flere firewalls, VPN, tunneltyper mm. vil også blive berørt på mødet. Derudover vil hacking og sikkerhed i trådløse netværk blive berørt. Et blik på de forskellige krypteringsformer og authenticationprotocoller. Hvordan de virker og hvilke styrker de har hver især i forhold til kravene i produktionsmiljøet. Få indblik i de procedure, der kan blive nødvendige i forbindelse med anvendelse af IT udstyr på netværket, for at opretholde et givet IT sikkerhedsniveau. F.eks. Anvendelse af IP adresser til download til produktionsudstyr. Bliv introduceret til forskellige metoder til at gennemføre IT sikkerheds analyser, som ser på systemer, procedure og organisation. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og kolleger. Program 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkomst v/ Carsten Nøkleby, SESAM-World 09:15 IT sikkerhed i produktionen v/ Tina H. Christensen, i2r 10:00 Danish Crowns erfaringer med analyse af it sikkerheden i produktionsmiljøet? v/ Thomas Page Pedersen, Danish Crown 10:45 Udstilling & networking 11:30 SCADA Security Best Practice v/martin Kiær, Logica Danmark 12:15 Udstilling, networking & frokost 13:30 Nye vinde blæser mod sikkerheden i produktions IT systemer v/ Jens Roed Andersen, Arla Foods 14:15 Ondsindet angreb på SCADA server - Hvad er nyt og hvordan sker dette? v/ Johan Peder Møller, CSIS 15:00 Udstilling & networking 15:45 IT sikkerhed i producerende virksomhed v/ Peter Hvilshøj Jensen, Grundfos 16:30 Debat om de fremtidige it sikkerhedskrav til automationsløsninger v/ Carsten Nøkleby, SESAM-World 17:00 Aftensmad

3 IT sikkerhed i produktionen oktober IT sikkerhed i produktionen Tina H. Christesen, i2r i2r er systemintegrator, der ofte står over for at sikre, at produktions IT systemer er sikret mod tab af data eller fejl på data og dermed afledt produktionstab. På den baggrund har i2r udviklet en metode til risikovurdering af produktions IT systemer og tilhørende automationsløsninger. I konkrete cases har arbejdet haft til formål at afdække sårbarheden for produktionsforstyrrelser som følge af manglende sikkerhed i produktionens automationssystemer. Præsentation vil komme omkring følgende emner: Baggrund og formål for IT sikkerhedsprojektet hos en kunde. Hvad var motivationen til projekt, omfanget af projektet og hvad var det ønskede gevinst. Metode og arbejdsform - hvilke værktøjer er udviklet og hvordan anvendes de. Hvorledes gennemføres og planlægges selv analysen Hvilke resultater, reaktioner og erfaringer er opnået. Hvad er de typiske anbefalinger, reaktioner fra produktionen Erfaringer med projektgennemførelsen Hvordan overdrages ansvaret for IT Sikkerhed til produktionen? Danish Crowns erfaringer med analyse af it sikkerheden i produkti- onsmiljøet? Thomas Page Pedersen, Danish Crown Danish Crown wil prøve at give et billede af den proces de har været igennem i forbindelse med en analyse af IT sikkerheden i produktionsmiljøet. Indlægget vil fokusere på følgende elementer: Hvor stor åbenhed kan der være i et produktions IT miljø, for at have et sikkert system? Hvad er udfordringerne med Windows update? Hvilke problemer er der med vedligehold og opdateringer? Hvorledes håndteres opdateringer af IT udstyr? Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både internt og eksternt Hvem administrere netværket i produktionen, og hvilke problemer og muligheder giver det? Automationsleverandørens bud på sikkerhedssystem Verifikation og dokumentation af IT udstyr i produktionen. Er der forskel på netværket i produktionen og administrationen? Ét IP netværk hvad kræver det af sikkerhed? Gennemgang af IT-sikkerhed og de tilhørende sikkerhedsteknologier Procedure for rigtig anvendelse af IT udstyr og tilhørende netværk Hvorledes sikres bruger fejl ved f.eks. netværksadresse fejl mm.? Kan der gennemføres en sikkerhedsanalyse og hvad vil det kræve? Sikkerhedspolitik Gode og dårlige erfaringer med netværkssikkerhed Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med produktionsmiljøet? SCADA Security Best Practice Martin Kiær, Logica Danmark IT sikkerhed er mest kendt fra administrative it-netværk og -miljøer, hvor det i dag er en helt naturlig og yderst nødvendig proces i forbindelse med håndtering af netværksadgang og datasikkerhed. Denne sikkerhedsproces er nu også blevet aktuel for de nederste it-lag, nemlig de it-lag der eksempelvis er rettet mod en virksomheds automatiserede produktionsmiljøer og dennes SCADAsystemer. På denne session vil Logica dele ud af deres erfaringer i forbindelse med sikkerhed af SCADA-systemer og komme med deres bud på hvordan de ser det fremtidige trusselsbillede i forbindelse med SCADA-systemer.

4 IT sikkerhed i produktionen oktober Nye vinde blæser mod sikkerheden i produktions IT systemer Jens Roed Andersen, Arla Foods Trusselsbilledet har ændret sig hen over sommeren Nu er det muligt for hackere at ramme hele produktions IT-systemer og ikke som tidligere "blot" platforme som fx WinXP, WinServer osv. Og det kritiske er, at systemerne der er under angreb er kritiske SCADA systemer, som de fleste virksomheder og samfundet som sådan, er ved at være 100 % afhængige af. Der vil være en gennemgang af en metode der bygger på IRAM fra ISF til vurdering af virksomhedens afhængighed af IT systemer. Dermed præsenteres deltagerne for en metode og værktøj der kan tegne et billede af sammenhængen mellem virksomhedens forretningsprocesser, IT systemplatforme og de tilhørende software applikationer. Vedligehold af IT systemer er interessant i forhold til industri applikationer, især hvis produktionen er trimmet iht. Lean principper. Her bliver det interessant at se på Business Value Risk Assessment, der er en metode til at vurdere forretningskonsekvensen ved at givet udstyr ikke er tilgængeligt for produktionen, eller den givne forretningsproces. Metoden består i at se på konsekvensen for forretningen ved et evt. nedbrud, og sammenholde det med en sårbarheds- og trusselsanalyse af systemerne. Få information om hvorledes Business Value Risk Assessment metoden kan være med til at identificere kritiske komponenter i forhold til forretningen, og hvorledes der kan fastlægges en handlingsplan og et tilhørende beredskab Ondsindet angreb på SCADA server - Hvad er nyt og hvordan sker det- te? v/ Johan Peder Møller, CSIS I sommeren 2010 stiftede en dansk virksomhed bekendtskab med en virus, der går målrettet efter produktionssystemer og forsyningsvirksomheder. Det er en virus der kan gøre de it-kriminelle i stand til at overtage kontrollen med systemerne. CSIS har sammen med andre sikkerhedsfirmaer analyseret denne virus. Koden der udgør en virus er målrettet SCADA systemer. Analysen afslører at det står slemt til med sikkerheden i SCADA systemerne, bl.a. fordi systemerne anvender statiske password som passer til samtlige systemer. Hør om hvorledes systemerne bør opbygges for at øge IT sikkerheden i produktionsmiljøerne, ift. Windows opdateringer, ekstern adgang til systemerne og password politik IT sikkerhed i producerende virksomhed v/ Peter Hvilshøj Jensen, Grundfos Grundfos producere pumper 24-7, hvilket stiller store krav til IT løsningerne, der skal være robuste og sikre. I dag hvor alt bygger på ét netværk, er der store krav til hvorledes opdateringer af operativsystemer er struktureret for at sikre, at de nyeste service patches er installeret. Hør om de udfordringer der har været og er i forbindelse med opdateringer og vedligeholdelse af IT udstyr. Det er fastlagt hvor åben Grundfos er over for anvendelse af eksternt IT udstyr. Der er opsat regler og instruktioner for hvorledes en leverandør client kobles på netværket. Ligeledes stilles der krav til leverandørens udstyr og sikkerheds software. Der arbejdes på at øge modenheden i produktionen i forhold til IT sikkerhed. Målet er at få skabt en gensidig forståelse mellem IT afdelingen og produktionen for de forretningskonsekvenserne og sandsynligheder, der er ved en given IT løsning. Hør om IT sikkerhedspolitikken og hvorledes Grundfos arbejder med IT sikkerhed som producerende virksomhed og hvorledes arbejdet struktureres og organiseres. Tilmelding eller telefon Pris Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr.

5

6 Program 25. oktober Sikkerhed i vedligeholdelsesarbejdet - et ledelsesansvar Registrering og morgenkaffe Velkomst v/ Svend Åge West, formand for Præsidiet i DDV Vedligeholdets betydning for arbejdsbetinget sundhed og sikkerhed (Occupational Safety at Work) v/ EU s Arbejdsmiljøagentur OSHA i Bilbao, Arbejdstilsynet og Svend Aage West, DDV s repræsentant i HSE arbejdsgruppen i EFNMS. I 2010 og 2011 gennemfører EU s Arbejdsmiljøagentur OSHA en kampagne med særlig fokus på vedligeholdets betydning for virksomhedernes arbejdsrelaterede sikkerhedsproblemer. Europæiske og nationale undersøgelser dokumenterer, at vedligeholdsarbejdet er en af de absolut største bidragsydere, når vi ser på ulykker i virksomhederne. Indlægget vil omhandle kampagnens mål og lægge op til initiativerne i Danmark, hvor undersøgelsen blandt DDV s medlemmer vil få en central placering Pause og udstilling Hvordan ser Dansk Industri på produktivitet, sikkerhed og arbejdsmiljø? v/ Kåre Sørensen, Dansk Industri Vedligehold af materiel og produktionsudstyr er i dag en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Effektive og sikre vedligeholdsprocedurer bidrager nemlig både til at forbedre virksomhedens lønsomhed og til at nedsætte risikoen for arbejdsulykker Risikostyring - et moderne ledelsesprincip v/henrik Gluver, Norske Veritas Risikostyring er et ofte anvendt begreb i relation til mange facetter af nutidens erhvervsliv. Og det at inddrage risiko som parameter i beslutninger og prioriteringer, giver mening for de fleste. Men alligevel er det ofte en stor udfordring få det grebet an i praksis. Der gives inspiration til processen, samt forslag til metoder og værktøjer Frokost og udstilling Integrity Management v/ John Middelboe, teknisk chef, A/S Dansk Shell, Shell Raffinaderiet Indlægget handler om en struktureret metode, som raffinaderiet anvender til kontinuert udvikling af HSE performance herunder kritiske processer, anvendelse af Risk Assessment Matrix, høj-risiko scenarier samt barriereopbygning Pause og udstilling Vi vil ikke ha` det v/rasmus C. Graversen, tapperichef og Jens Hansen, miljøkoordinator på Carlsberg Danmark Vi vil ikke ha` det " er det helt klare og entydige budskab, når Ledelsen af Carlsbergs Læsk fabrik i Fredericia, skal udtrykke deres holdning til manglende brug af værnemidler eller anden adfærd, der kan resultere i arbejdsskader. Resultat af fokus er, at antallet af arbejdsskader, både med og uden fravær, er nedbragt markant Menneskelige faktorer - svagheden og styrken i systemet v/ Nikolaj Hyll, Human Factor, Force Technolog Der indgår mennesker på et eller andet niveau i alle systemer vi opbygger. Indlægget handler om hvordan menneskelige faktorer kan udgøre en svaghed og risiko i systemer. Men det beskriver også en ny forståelse og udvikling af systemers og organisationers evne til at nå nye niveauer af modstandskraft over for det uventede Afslutning Aftensmad Lemvigh-Müller A/S Nyhavn København K Tlf

7 Program 26. oktober Teknikeren i den moderne sikkerhedsorganisation Registrering og morgenkaffe Velkomst v/ John C. Mikkelsen, Præsidiet i DDV Vedligeholdsteknikeren en vigtig person i den udviklende sikkerhedsorganisation v/ Jørgen Bjerg, Vesko ApS Udfordringen i en moderne sikkerhedsorganisation er at skabe en helhedsorienteret og udviklende tilgang til sikkerhedsarbejdet Maskindirektivet v/ Sten Lønborg, Lemvigh-Müller A/S Det nye Maskindirektiv trådte i kraft den 29 december 2009, hvilken betydning har det haft for maskinindustrien og hvad er det vi skal huske når vi arbejder på og fremstille maskiner. Det nye ATEX-direktiv 94/9/EF trådte i kraft 1 juli 2003, hvilke betydning har det haft og hvad skal vi huske når vi arbejder i eksplosive miljøer Pause og udstilling Hvordan ser du ulykken, før den sker? v/ Mogens Bjerre, Westpharma og John C. Mikkelsen, Præsidiet i DDV For hver gang der sker en ulykke, har der været 600 tilfælde, som kunne have forårsaget en ulykke. Sikkerhed og arbejdsmiljø er en del af vores hverdag Frokost og udstilling Arbejde i højden v/ Sten Lønborg, Lemvigh-Müller Hvilke krav er der til arbejde i højden, bruger vi stigen rigtigt og må vi bruge den til den opgave vi skal løse eller er der krav om anden løsnings metode Hvorledes ser man på arbejdsmiljø og sikkerhed i Dansk Metal? v/ Jan Toft, Dansk Metal Præsentation af simple redskaber til optimalt vedligehold som integrerer arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet. Teknikeren spiller her en central rolle i indsatsen for at holde tekniske hjælpemidler ved lige, optimere sit arbejde og produktionen, undgå spild, ulykker og dårligt arbejdsmiljø. Men de bedste resultater opnås, når der er tæt samarbejde og gensidig information mellem de forskellige medarbejdergrupper og ledelsen Pause og udstilling Responsible Safety Culture v/ Bolette Sillasen, HS advicer, Dong Energy Power Der er mange parametre i spil for at udgå ulykker. Hos DONG Energy Power er implementering af en ansvarlig sikkerhedskultur i hele organisationen en grundlæggende forudsætning i forløbet Omlægninger blev starten til ny fokus v/ Martin Sejer Lund, fabrikschef, DAKA Proteins Ved etablering af et centralt kontrolrum i produktionen mistede operatørerne og vedligeholderne den direkte kontakt med hinanden. Det gav situationer, hvor ulykken var tæt på. I det forløb, der fulgte efter, er problemet blevet løst og holdningerne til sikkerheden skærpet Afslutning Aftensmad DDV - Netværk for Drift og Vedligehold Købmagergade Frederica Tlf

8 Sikkerhedsdage 2010 Vi vil ikke ha det... Så kort og markant kan det udtrykkes, når der fra en virksomheds ledelse bliver signaleret, at medarbejderne ikke må kunne komme til skade under udførelse af arbejdsopgaver. Ulykker påfører unødig smerte og afsavn, manglende indtjening, ekstra planlægning, lavere produktivitet og dermed også forringet konkurrenceevne der er således mange gode grunde til at arbejde målrettet på at undgå ulykkerne og forbedre arbejdsmiljøet. Dette sammenholdt med den kedelige kendsgerning om at der i forbindelse med vedligeholdsopgaver optræder væsentlig flere ulykker end andre steder har ført til, at SESAM i samarbejde Interesseorganisationen DDV og Lemvigh-Müller arrangerer et 3 dages arrangement Sikkerhedsdage 2010 på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Sikkerhedsdage 2010 byder på et konferenceprogram, hvor vi sætter fokus på sikkerhed og arbejdsmiljøet gennem cases og metodemodeller på førstedagen set ud fra lederens vinkel, og på dag to med teknikerens praktisk orienterede tilgang. Konferencens sidste dag behandler en anden form for sikkerhed datasikkerheden i forbindelse med automation. Sideløbende med konferenceprogrammet er der en udstilling, hvor 20 leverandører inden for arbejdsmiljøområdet udbyder produkter og ydelser. Sikkerhedsdage 2010 bliver startskuddet i Danmark på den Paneuropæiske kampagne, som OSHA - Det Europæiske Agentur for Arbejdsmiljø - gennemfører i 2010 og 2011 for at sætte fokus og aktiviteter på vedligeholdsarbejdet i privat og offentlig virksomhed. Målet er, at vedligeholdsopgaver i højere grad fremover tilrettelægges og udføres, så det høje antal ulykker i forbindelse hermed, bliver reduceret. Målgruppen 1. dag (25. oktober) henvender sig til virksomhedsledelsen og funktionschefer inden for produktion, vedligehold og logistik. 2. dag (26. oktober) er målrettet vedligeholdets arbejdsledere og vedligeholdsteknikere 3. dag (27. oktober) er specifik rettet imod gruppen af teknikere, der arbejder med automation og forholdene, der gælder her. Formål og forventet udbytte Konferencen skal skabe fornyet opmærksomhed om værdien af det nødvendige samarbejde på sikkerhedsområdet mellem virksomhedens ledelse og de berørte medarbejdere. Konferencen vil afdække de kommende trends i sikkerhedsarbejdet herunder lovmæssige initiativer, metode- og analyseværktøjer samt ikke mindst erfaringer omkring nye samarbejdsformer. Konferencen bringer indlæg fra virksomheder, der har gennemført projekter, som andre kan lære af. Og i indlæg fra fagspecialister og faglige organisationer vil der blive bragt vurderinger, der målretter de aktuelle overvejelser, der skal foretages hjemme i virksomheden efter konferencen. Den sideløbende udstilling af udbydere og leverandører af miljøydelser på markedet vil skabe fine muligheder for dialog og vurdering af markedsmulighederne. Velkommen til SIKKERHEDSDAGE Automation Projektledelse Networking Praktiske oplysninger Afholde hos Hotel Pejsegården Søndergade Brædstrup Tilmelding eller telefon Pris Konferencedag 1 25/10 Sikkerhed i vedligeholdsarbejdet et ledelsesansvar Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr. Konferencedag 2 26/10 Teknikeren i den moderne sikkerhedsorganisation Pris for deltagelse 575 kr. ekskl. moms. Konferencedag 3 27/10 IT sikkerhed i produktionen Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr. Adgang til udstillingen er gratis Hvis man udelukkende ønsker at deltage i udstillingen, er der mulighed for at købe frokost, kaffe samt aftensmads billetter på stedet. Hvis man deltager i konferencen inkluderer dette fuld forplejning, herunder let frokostbuffet samt aftensmad kl inden hjemrejse. Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Afmelding Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst SESAM-WORLD - Automation, projektledelse og networking Mommarkvej Silkeborg Tel

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Energi & forsyning Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg 1 Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer

Læs mere

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden?

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? Administrative systemer bundet op mod SRO systemer Hvad med gør vi med IT sikkerheden? Jørgen Jepsen IT-chef Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? at

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis?

Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis? SESAM seminar 3. december 2015 Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis? Seminaret afholdes hos:

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK LinkGRC A Nordic leader in all aspects of Governance, Risk and Compliance Virksomhedens informationssikkerhedspolitik er i sin enkelhed et modsvar til en virksomheds

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN

it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN Hvem er jeg? Tina Henriette Christensen Ingeniør med 18 års erfaring IPMA certificeret Projektleder Projektledelse af it-projekter Større integrationsprojekter Arbejder

Læs mere

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter SESAM nr. 110 seminar 3. juni 2014 Seminaret afholdes hos: Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 6600 Vejen Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder?

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Ved Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-World Få hjælp til at automatisere produktionen. Job og produktion i Danmark vil ændre sig løbende de næste par år.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Nyeste automationsteknologi

Nyeste automationsteknologi Nyeste automationsteknologi SESAM seminar 8. juni 2016 Få et billede af fremtidens anvendelse af ny teknologi i indutrien, og hvorledes denne teknologi vil påvirke industrien og hvorledes vi og maskiner

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Referat fra Make2Pack møde

Referat fra Make2Pack møde Referat fra Make2Pack møde 29-11-2010 Møde data Dato: 29.11.2010 Kl.: 9:30 13:00 Sted: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Deltagere Deltager Firma Mail Ole Christian Olsen Carlsberg

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED DAGSORDEN _ Introduktion til informationssikkerhed _ Hvad går det egentlig ud på _ Hvilke kerneopgaver er der _ Hvor langt er vi nået? _ Hvilke

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Præsentation. Pia Dreyer - arbejdspsykologisk konsulent. Ansat i COWI - afd. Arbejdsmiljø, sundhed og støj

Præsentation. Pia Dreyer - arbejdspsykologisk konsulent. Ansat i COWI - afd. Arbejdsmiljø, sundhed og støj Præsentation Pia Dreyer - arbejdspsykologisk konsulent Ansat i COWI - afd. Arbejdsmiljø, sundhed og støj Arbejdsopgaver: Psykisk arbejdsmiljø og org. udvikling Forsknings og udviklingsprojekter Påbud om

Læs mere

STUXNET. Ondsindet angreb på SCADA server Hvad er nyt og hvordan sker dette? Johan Peder Møller jpe@csis.dk

STUXNET. Ondsindet angreb på SCADA server Hvad er nyt og hvordan sker dette? Johan Peder Møller jpe@csis.dk STUXNET Ondsindet angreb på SCADA server Hvad er nyt og hvordan sker dette? Johan Peder Møller jpe@csis.dk Om CSIS Security Group Startet i 1999 HQ in København Kontorer i Skanderborg og Mauritius Ca.

Læs mere

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER F-Secure Radar 48% flere sikkerhedshændelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSLEN ER VIRKELIG Hackerne giver ikke op. Truslen mod jeres virksomheds it-sikkerhed

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/risk K ø b e n h a v n K o n f e r e n c e 1 6. d e c e m b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 7. november Risk Management i banksektoren

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources?

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Krav og udfordringer Avanceret infrastruktur og

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com

Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com Agenda Program 09.00-09.30 Registrering og morgenmad 09.30-09.40 edgemo byder velkommen 09.40-10.10 Hvad er Mobile Device

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

CONTRACT. MANAGEMENT HØR TALERE FRA: ATP Maersk Oil Houston Ramboll Management Consulting DONG Energy Danske Bank Københavns Kommune Odense Kommune

CONTRACT. MANAGEMENT HØR TALERE FRA: ATP Maersk Oil Houston Ramboll Management Consulting DONG Energy Danske Bank Københavns Kommune Odense Kommune KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. SEPTEMBER 2016 www.insightevents.dk CONTRACT MANAGEMENT HØR TALERE FRA: ATP Maersk Oil Houston Ramboll Management Consulting DONG Energy Danske Bank Københavns Kommune Odense

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

IT-SIKKERHED. Michael Hald, konsulent, KL INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

IT-SIKKERHED. Michael Hald, konsulent, KL INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI IT-SIKKERHED Michael Hald, konsulent, KL Fælleskommunalt program for bedre datasikkerhed og implementering af EU s databeskyttelsesforordning EU s forordning om persondatasikkerhed Baseline Awereness ISO

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Sikkerhed og Revision 2015

Sikkerhed og Revision 2015 Sikkerhed og Revision 2015 Erfaringer fra It-tilsynet med virksomhedernes brug af risikovurderinger REAL kontoret 3. sep. 2015 Velkommen til Århusgade! Fra Finanstilsynets hjemmeside Agenda Hjemmel It-tilsynets

Læs mere

Seminar. Din personlige invitation

Seminar. Din personlige invitation Seminar Din personlige invitation Program VITANI Seminar - 12. Juni 8.30-9.00 Indskrivning og let morgenmad 9.00-9.15 Indledning og velkomst 9.15-10.00 Lancering af nye produkter - Nedap AEOS 3.0 - sikring

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Networking - Get knowledge of automation and become a member of a business network Dagens

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Cybersecurity COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Cybersecurity COMMERCIAL IN CONFIDENCE page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Cybersecurity page 2 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Erik Meldgaard Director IT page 3 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Vores brugere Vores kontorer

Læs mere

Referat fra sporbarhedsmøde

Referat fra sporbarhedsmøde Referat fra sporbarhedsmøde 01-12-2010 Møde data Dato: 01-12-2010 Kl.: 9:00 13:00 Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle Deltagere Deltager Firma Mail Mads Vistisen Arla Foods a.m.b.a mavit@arlafoods.com

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY

Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY Opdateret software er nøglen til sikkerhed 83 % [1] af top ti-malware kunne være undgået med opdateret software. Kriminelle udnytter

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere