Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogen om budgetter i Microsoft Excel"

Transkript

1 Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen er skrevet i et let sprog med konkrete eksempler, der gør bogen mere overskuelig for læseren. Bogen gennemgår generelle budgetteknikker og -metoder. Herunder etableringsbudgetter, driftsbudgetter og likviditets- og balancebudgetter. Derudover behandles bl.a. privatbudgettet og alternative former for budgetter i virksomheden fx miljø- og medarbejderbudgetter. Forfatterne viser, hvordan man opstiller og udarbejder alle slags budgetter i Microsoft Excel, hvilket gør det let og praktisk for læseren at begynde sin egen budgettering. Bogen om budgetter i Microsoft Excel Til bogen hører et sæt skabeloner til Excel, der kan downloades fra bogens hjemmeside. Skabelonerne giver læseren mulighed for hurtigt at komme i gang med at budgettere for sin egen virksomhed. Mathias Pedersen Heinze studerer statskundskab mens Steffen Tjerrild studerer almen erhvervsøkonomi. Sammen driver de Htconsult Bogen om budgetter i Microsoft Excel er udgivet af Regnskabsskolen ApS. Kan købes trykt eller som e-bog på Mathias Heinze og Steffen Tjerrild Uddrag af Bogen om budgetter i Microsoft Excel >

2 Bogen om budgetter i Microsoft Excel af Mathias Pedersen Heinze og Steffen Tjerrild Regnskabsskolen ApS 2012 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade København N Tlf Redaktion: Jesper Laugesen Forsideillustration: Sats og layout: Jesper Laugesen Microsoft og Excel er varemærker tilhørende Microsoft 1. udgave, 1. oplag Denne bog er udgivet som trykt bog og som e-bog. ISBN (trykt): ISBN (e-bog): Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Anette Sand ApS ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udtryk for forfatterens fortolkning af gældende love og praksis. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Det under streges, at bogen er ment som inspiration til erhvervsdrivende og ikke kan sidestilles med konkret rådgivning udført af revisorer eller andre rådgivere. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i bogen uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri. Indholdsfortegnelse Indledning Formålet med budgettering... 7 Budgetter kan fungere som motivationsfaktor, ledelsesværktøj, ressourcefordeling, koordinerings- og planlægningsværktøj, som dokumentation, opfølgning, ideskabelse og information. 2. Excel som budgetteringsværktøj Præsentation af Excel som budgetteringsværktøj. Formler i Excel. Funktioner i Excel. HVIS- og SUM-formler. 3. Budgetmetoder Forskellige budgetmetoder: Prior year approach, Zero-based budgeting, Percentage of sales og kombinationer af budgetmetoder. 4. Budgetplanlægning Fra mål og strategier, planer og udkast til koordinering, formulering, godkendelse og iværksættelse. 5. Etableringsbudget Opstilling af budget, forudsætninger for etablering, formål med etableringsbudgettet, skaffe finansiering, samlede kapitalkrav. 6. Driftsbudget Opstilling af underbudgetter, herunder budgetter for salg, indkøb, dækningsbidrag, markedsføringsbidrag, de faste omkostninger, indtjeningsbidrag, afskrivninger og renter. Til slut det samlede driftsbudget. 7. Likviditetsbudget Formålet med likviditetsbudgettet. Elementer som moms, kredittider og kassekreditter. Forskellen på driftsbudget og likviditetsbudget, og ikke mindst: Hvordan forbedrer man likviditeten? 5

3 8. Balancebudget Hvad er et balancebudget? Opstilling af balancebudget, det dobbelte bogholderi, aktiver, passiver, værdiskabelse. 9. Privatbudget Samspil mellem virksomhed og privatbudget. Forudsætninger, indtægter, udgifter, lønindkomst, anden indkomst. 10. Projektbudgetter Projektprisfastsættelse, projektvurdering, tidsforbrug, transportomkostninger, kunderelationer. 11. Budgetkontrollen Formål med budgetkontrollen, afvigelser, prognose afvigelser, handlingsafvigelser, konsekvenser af afvigelserne, refleksioner på budgetkontrollen. 12. Alternative budgetter Medarbejdertilfredshedsundersøgelser, miljøbudget 13. Afrunding Om Forfatterne Excel som budgetteringsværktøj Sideløbende med gennemgangen af de forskellige budgettyper vil vi vise, hvordan man kan bruge Microsoft Excel som værktøj til at opbygge modellerne. Det vil sige, at hver gang du har læst om en budgetmodel, vil du kunne finde en vejledning til hvordan du selv kan sætte en tilsvarende model op i Excel. Vi vil begynde dette kapitel med kort at fortælle om, hvorfor og hvornår man med fordel kan bruge Excel i sin budgettering. Derefter vil vi vise et par nyttige funktioner og formler i Excel, som vi vil gøre brug af gennem resten af bogen. Hvorfor Excel? De fleste mennesker kender Excel. Programmet kan bruges til uendelig meget. Det bruges dog først og fremmest i regnskabssammenhænge, da det har mange regnskabsmæssige og finansielle funktioner indbygget. Derudover er Excel stadig det mest benyttede program til budgettering. Hovedårsagen til dette er, at Excel er let at benytte, samtidig med at det er fleksibelt og relativt billigt at anskaffe. En anden årsag er også, at Excel fungerer til de to mest anvendte styresystemer PC og Mac, hvilket ikke alle professionelle budgetprogrammer gør. Du får mest ud af bogen, hvis du allerede har Excel installeret på din computer. 6 15

4 Forudsætninger for brugen af Excel til budgettering Vi vil her kort opremse de vigtigste forudsætninger for at bruge Excel: For det første skal du have et helt grundlæggende kendskab til Excel, dvs. du skal vide hvordan celler lægges til eller trækkes fra hinanden. Har du ikke grundlæggende kendskab til Excel, er det dog stadig muligt at få noget ud af bogen. Du skal bare være indstillet på at bruge lidt tid på at lære Excel at kende, hvilket du også kan få meget ud af i andre sammenhænge. For det andet henvender Excel sig til mindre og mellemstore virksomheder. Excel er ikke så velegnet til meget store talmængder, hvilket bogen heller ikke lægger op til. For det tredje vil du som nybegynder have svært ved at anvende alle de mange muligheder i Excel. Excel kan analysere flere års budget-historik, foretage valutaomregninger baseret på aktuelle kurser og indeholder særdeles komplekse formler. Dette er alt sammen funktioner, der kan bygges ind i et regneark, men det kræver foruden at kunne mestre Excel på superbruger-niveau meget tid og vedligeholdelse. Bogen hjælper dig i gang til at bruge Excel til budgetter på et mindre kompliceret og brugbart niveau. For det fjerde er budgettering i Excel besværligt, hvis der sker mange ændringer i din virksomhed. Mange ændringer gør, at du løbende skal lave din kontoplan om, hvilket betyder, at du ofte skal ændre i regnearket indsætte nye rækker eller kolonner og rette i formler e.l., hvilket kan føre til fejlberegninger. Vi har her nævnt de vigtigste elementer, du skal være opmærksom på inden du vælger at benytte Excel som dit værktøj til budgette- ring. Alt i alt er Excel et godt sted at begynde at lære at budgettere, men visse virksomheders kompleksitet kan gøre, at man på sigt kan have brug for et professionelt budgetprogram. Det er også vores erfaring, at når man selv sidder og roder med sit budget i et regneark, inspirerer det én til at se andre anvendelses muligheder. Fx opstilling af grafer og personlige måder at udforme modellerne på. Grundlæggende formler og funktioner Nedenfor vil vi vise, hvordan man bruger tre grundlæggende funktioner i Excel: SUM, MIDDEL og HVIS. Funktioner er indbyggede formler i Excel, der bruges til at udføre helt bestemte opgaver, fx bruges funktionen SUM til at lægge to eller flere celler sammen. En formel er et regnestykke, der altid starter med lighedstegnet =. En formel behøver ikke nødvendigvis at indeholde funktioner, men kan sagtens gøre det. Dette er den grundlæggende forskel på funktioner og formler. I denne bog er vores regnearkseksempler udarbejdet i Excel Hvis du bruger versionen fra 2003 eller 2010 skal du være opmærksom på, at bl.a. værktøjslinjerne kan være anderledes indrettet end på billederne i bogen. Der vil dog ikke være tale om store forskelle mellem versionerne, da vi holder os til at gennemgå værktøjer, som findes i alle versioner af Excel. Derudover er der forskel på formlerne, hvis du har en engelsk version af Excel. Den engelske version bruger eksempelvis funktionen IF i stedet for HVIS i den danske. Der findes flere sider på nettet, der let oversætter de forskellige formler. Lad os lægge ud med at få et overblik over regnearket og dets layout. På billedet ses et tomt Excel-dokument, hvori vi har tilføjet nogle pile, der peger på de nogle af de vigtigste ting i regnearket. Lad os kort gennemgå dem sammen

5 Typografier bruges til at ændre det visuelle udseende af cellerne. Du kan fx bruge tabelformateringen til at give dine tabeller (budgetter) et sammenhængende og præsentabelt udseende. Denne funktion bruger vi selv senere i denne bog. Størstedelen af vinduet er naturligvis dedikeret til regnearkets celler, der vertikalt kan inddeles i rækker (1, 2, 3, 4 ) og horisontalt i kolonner (A, B, C, D ). Lige over cellerne til venstre kan man se, hvilken celle der p.t. er markeret. I dette tilfælde er det A1. Et regneark i Excel 2007 indeholder i alt lidt over 17 milliarder celler, så du skal ikke være bange for løbe tør for dem. 1. pil: Værktøjslinjen er inddelt i bokse (pilen peger på boksen med navnet Skrifttype), der samler ensartede redskaber. På fanen Startside finder du: Justering bruges til at placere teksten i en celle, fx som højre- eller venstrejusteret. Du har også mulighed for at indrykke teksten eller ændre vinklen, således at den kan stå lodret i stedet. Derudover indeholder denne boks funktionerne ombryd tekst, flet og centrer. Tal indeholder først og fremmest muligheden for at ændre talformat i en celle. Det kan fx være, at du vil vise tallet 1000 på forskellige måder (fx med eller uden decimaler) afhængigt af sammenhængen. Redigering indeholder nogle meget brugbare funktioner. Sorter og filtrer kan fx bruges til at arrangere en række tilfældige navne efter alfabetisk orden, hvilket kan spare dig for meget tid. Der findes også en søgefunktion, der kan bruges til at finde et eller flere bestemte ord eller tal i regnearket og evt. erstatte dem med et andet ord eller tal også noget der kan spare dig for meget tid. 2. pil: Formellinjen bruges til at skrive formler eller funktioner. Du kan markere en celle, der allerede indeholder en formel og få vist cellens formel i formellinjen. Alle formler skal begynde med et lighedstegn, ellers ved Excel ikke, at du vil lave et regnestykke. Du kan fx markere celle E20 og skrive =10*6 i formellinjen og trykke Enter, hvorefter celle E20 vil vise værdien 60. Vi vender tilbage til formler og funktioner senere. 3. pil: Faneoversigten viser de syv standardfaner, som Excel indeholder (der findes flere end de syv, men de er ikke relevante her). Vi har allerede kigget på Startsiden og denne fanes funktioner. Vi kommer lidt ind på Indsæt-fanen senere, men ellers kan vi anbefale, at du bruger lidt tid til at kigge på nogle af funktionerne på de andre faner og danner dig et overblik over, hvad der er af muligheder. Det er ikke nødvendigt at kende til alle elementerne i detaljer, men det kan være en fordel i helt grove træk at vide, hvad Excel kan. På den måde får du også lettere ved at se nogle muligheder i forhold til din egen budgetlægning

6 4. pil: Et projektmappe i Excel kan indeholder flere regneark, men kan også bare indeholde et enkelt. Som udgangspunkt ligger der altid tre ark i en tom projektmappe, men du kan indsætte lige så mange du har lyst til vha. knappen ved siden af Ark3. Det er relevant at kende til muligheden for at oprette flere regneark i en projektmappe, fordi mange ofte kommer til at oprette et helt nyt dokument til fx en anden type budget, når de faktisk med fordel kunne have placeret det i et ark ved siden af det første. Ved at samle flere regneark i en projektmappe, bliver det nemlig lettere at lave beregninger af tal på tværs af budgetterne. 5. pil: Excel Hjælp er en rigtig god funktion, hvis du gerne vil have uddybet brugen af en funktion i Excel. Det kan fx være, at du gerne vil vide mere om hvordan man laver et søjlediagram, og så søger du bare på ordet i hjælpevinduet. Oftest findes der en god, kort fattet instruktion i brugen af den funktion man søger. Vi kan derfor varmt anbefale at bruge hjælpefunktionen. Formlen starter med = og lægger derefter tallene i de tre ønskede celler sammen, så vi kan se de samlede indtægter for januar, februar og marts. SUM - funktionen gør præcis det samme som formlen (i celle B5 i illustration). SUM -funktionen har dog visse fordele. I eksemplet fra før var der kun tale om tre celler, der skulle lægges sammen, men hvad nu hvis du skal lægge 100 eller 146 celler sammen? Det vil tage ret lang tid at sidde og trykke B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B146. Allerede ved ti celler begynder det at virke irriterende at skulle trykke på hver celle for at få den med i regnestykket. Når du bruger SUM -funktionen kan du markere mange celler på én gang. Lad os nu antage, at vi også havde indtægterne fra resten af årets måneder i vores regneark, og at vi gerne vil have lagt dem sammen. Så gør du det nemmest sådan: Vi har nu set på opbygningen af brugergrænsefladen i Excel og går nu videre til en gennemgang af tre af de mest brugte funktioner. Grundlæggende funktioner Excel 2007 indeholder over 300 funktioner, der er opdelt efter kategorier fra logiske til finansielle funktioner. Vi skal kort se på tre vigtigste funktioner i forbindelse med budgetudarbejdelse i Excel. SUM -funktionen Funktionen SUM er nok den mest brugte i Excel overhovedet. Den viser i funktionscellen summen af værdierne i de valgte celler. Eller kort og godt: Den lægger tal sammen. Du kan også lægge tal sammen ved blot at bruge plustegnet +, som det er vist i udklippet fra Excel

7 1. Begynd med at markere cellen hvor resultatet (summen) skal fremgå (på billedet er det celle B14). 2. Start funktionen med = 3. Skriv SUM (kan også skrives med små bogstaver). Bemærk, at Excel allerede ved indtastningen af første bogstav vil komme med forslag til funktioner. 4. Derefter skal du skrive en åben parentes enhver funktion skal altid åbnes med ( lige efter selve funktionsnavnet. 5. Nu kan du trække adderingsfeltet med musen. Klik på den første celle og hold venstre musetast nede mens du trækker feltet ned, således at det dækker alle cellerne med de tal, der skal lægges sammen. Slip derefter musetasten. 6. Afslut ved at lukke parentesen og tryk på Enter. gennemsnitlige indtægt pr. måned, skal du bruge denne funktion. Man kunne sagtens tage de samlede indtægter og dividere med 12 (=SUM(B2:B13)/12) og finde gennemsnittet på den måde. Men ligesom med SUM -funktionen klarer MIDDEL alle mellemregningerne, og det er på den måde lettere at overskue formlen. Du vil nu få vist det summerede produkt (summen af tallene), som vist på billedet. Hvis du herefter ændrer tallet i en af cellerne vil SUM automatisk opdatere i alt-cellen B14. Netop fordi SUM -funktionen er den mest brugte i Excel, har Microsoft installeret en genvejstast, med tegnet Σ i værktøjsboksen Redigering. Du kan markere de felter, der skal lægges sammen og trykke på denne knap. Så vil Excel indsætte en SUM funktion i feltet under de markerede tal/celler. MIDDEL funktionen Denne funktion finder gennemsnittet af de valgte celler. Hvis du i stedet for at finde årets samlede indtægter ønsker at finde den Fremgangsmåden er ligesom med SUM -funktionen. Du begynder med =, skriver MIDDEL, åbner parentesen og markerer cellerne, der skal indgå i regnestykket. Til sidst lukker du parentesen og trykker Enter. Så får du gennemsnittet af de markerede tal

8 HVIS -funktionen Funktionen HVIS er også en af de mest brugte funktioner i Excel. Den tester en logisk påstand, dvs. den undersøger om en påstand er sand eller falsk, og indsætter et forskelligt resultat afhængigt heraf. Du skal bruge HVIS når dit resultat afhænger af, om noget er sandt eller falsk. Funktionens syntaks (opbygning) ser således ud (mellemrummene er tilføjet for at gøre det mere overskueligt at læse): =HVIS( logisk_test ; værdi_hvis_sand ; værdi_hvis_falsk ) Delene af funktionen er adskilt af semikolon. Det ses at HVIS - funktionen også starter og slutter med en parentes på samme måde som SUM - og MIDDEL -funktionerne gør det. Logisk_test undersøger fx om en værdi i en celle er større end værdien i en anden celle. Det kan se sådan ud: A1>A2. Værdi_hvis_sand vises, hvis dette udsagn er sandt, altså hvis værdien i celle A1 faktisk er større end den i celle A2 Værdi_hvis falsk vises, hvis udsagnet er falskt, altså hvis A1 ikke er større end A2. Disse resultatværdier (værdi_hvis_sand og værdi_hvis_falsk) kan være tal, nye funktioner, formler eller tekst. Vi vil vise to eksempler på brugen af HVIS -funktionen. Et, hvor vi bruger tekst i værdi_hvis_sand og et, hvor vi bruger en ny formel. Først kigger vi på eksemplet hvor vi bruger tekst som resultatværdi. Lad os gennemgå syntaksen (kig i formellinjen): 1. Funktionen starter med =, derefter funktionsteksten HVIS, derefter åbningsparentesen. 2. Den logiske test hedder C2>B2. Vi tester altså, om de faktiske udgifter er større end de budgetterede. 3. Hvis dette er sandt (altså at de faktiske udgifter er større end de budgetterede), vil vi have at der skal stå Overskredet i kommentarfeltet. Læg mærke til, at teksten er sat i anførselstegn. Dette skal du gøre, hver gang du vil indsætte tekst. Alt mellem anførselstegnene vil blive vist som værdi_hvis_sand. Det vil også sige, at du sagtens kan lave mellemrum og skrive flere ord eller sætninger i stedet for blot ét ord som vi har gjort her. 4. Læg igen mærke til, at hvert led af syntaksen er opdelt af semikolon

9 5. Som værdi_hvis_falsk (altså hvis de faktiske omkostninger er mindre end de budgetterede), vil vi have at der bare skal stå OK. 6. Til sidst lukker vi funktionen med en slutparentes. Resultatet bliver, at der i kommentarfeltet ud for varekøb kommer til at stå OK, fordi de faktiske omkostninger ikke er større end de budgetterede. Hvis vi derefter trækker formlen ned, så den også dækker udgifterne for biler, løn og husleje, kan vi se, at budgettet for biler og løn er overskredet. For at trække en formel ned, skal du trykke og holde den lille sorte firkant (i nederste højre hjørne af cellens ramme) nede og derefter trække markeringen ned over de ønskede celler. Læg mærke til, at kommentaren til huslejen er OK, selvom de faktiske udgifter er lig med de budgetterede. Dette skyldes, at den logiske test i funktionen hed C2>B2. Altså vil testen kun være falsk ( Overskredet ), hvis de faktiske udgifter er større end de budgetterede, og ikke hvis de er lige store. Lad os nu kigge på eksemplet hvor vi indsætter en anden funktion som resultatværdi. Vi har opstillet et simpelt udsnit af et årsregnskab, hvor skatten af årets resultat skal beregnes. Man betaler som bekendt kun selskabsskat hvis ens virksomhed har overskud, hvilket giver glimrende mulighed for anvendelsen af HVIS -funktionen. På udsnittet til venstre har vi i celle B2 fundet 25 % af resultatet før skat (=B1*0,25), hvilket også fungerer helt fint, hvis man altid har et positivt resultat. Som det kan ses på udsnittet til højre, bliver skatten dog stadig udregnet, selvom resultatet før skat er negativt, hvilket giver et forkert resultat for hele året. Vi har altså 26 27

10 brug for en funktion, der kan tjekke om vi har et positivt eller negativt resultat før renter. På billedet nedenfor har vi sat HVIS -funktionen ind ovenover de to regnestykker for at gøre det mere overskueligt. Lad os gennemgå funktionens syntaks: =HVIS(B3<=0;0;B3*0,25) 1. Logisk_test: B3<=0. B3 (altså resultatet før skat) er mindre end < eller lig med = 0. Mindre end eller lig med skrives ved at symbolerne < og = sættes sammen. Det er dog vigtigt at lighedstegnet er det sidste af de to. 2. Skift til næste led i funktionen sker med et semikolon. 3. Værdi_hvis_sand: 0. Hvis resultatet før skat er mindre end eller lig 0, skal skatten jo også være 0, så denne del er ret simpel. 4. Nyt semikolon for skift til næste led. 5. Værdi_hvis_falsk: B3*0,25. Resultatet før skat ganges med 0,25 som er skattesatsen. Dette regnestykke er det samme som vi brugte før, men som gav et forkert resultat i når der var et negativt resultat før skat. 6. Funktionen afsluttes med en slutparentes. Ved hjælp af HVIS kan vi således afgrænse brugen af vores skatteudregning til kun at blive anvendt, når vi har et positivt resultat før skat. Vi har nu kigget på tre grundlæggende funktioner i Excel, som vi også senere vil gøre brug af i forbindelse med budgetlægning. MIDDEL opbygges på samme måde, som SUM ; den finder bare gennemsnittet i stedet for summen. HVIS kan bruges på forskellige måder. Vi har vist, hvordan den kan bruges til at indføre kommentarer i et budget. Vi har også vist, at funktionen kan bruges til at bestemme, om en udregning overhovedet skal foretages, afhængigt af et resultat i en anden celle. Der findes der over 300 andre funktioner i Excel, som kan bygges ind i hinanden og på den måde er der uendeligt mange muligheder for udregninger i Excel. Vi har ikke plads til at gennemgå dem alle i denne bog, men vil kort nævne nogle andre af de mest anvendelige funktioner. =LA =VÆLG =SUM.HVIS =VOPSLAG =TÆL =OG Lineær afskrivning. Vælger en værdi fra en liste af værdier ud fra et indeksnummer. En blanding af SUM og HVIS. Lægger celler sammen, der lever op til nogle kriterier. Finder en værdi i en tabel eller matrix ud fra nogle søgekriterier. Tæller de celler i et defineret område der indeholder tal. Logisk funktion. Kan fx bruges til at tilføje flere kriterier til HVIS

11 =ELLER =IDAG Også en logisk funktion. Kan give værdien SAND, hvis bare ét af de angivne kriterier er opfyldt. Viser dags dato. Hvis du har fået blod på tanden, kan vi anbefale at du kigger nærmere på disse funktioner i Excel. Du kan begynde ved at søge dem frem i Excel Hjælp. Om Forfatterne Mathias Pedersen Heinze Mathias studerer statskundskab på Københavns Universitet. Han er firmaets Excel-programmør og står primært for at udvikle kundernes ønsker. Hans kompetencer er professionel Excelprogrammering, stort overblik og brugervenlighed. Ved siden af studiet tilbyder han Excel-kurser til større og mindre forsamlinger til både nybegyndere og øvede. Steffen Tjerrild Steffen studerer almen erhvervsøkonomi Copenhagen Business School. Han er ansvarlig for kundekontakt, salg og udvikling. Hans kompetencer er innovativ problemløsning og dygtig kommunikation. Steffen har udviklet en komplet bogføringsskabelon i Excel, der opfylder alle krav til bogføringsloven. Derudover er han involveret i andre mindre virksomheder. Heinze Tjerrild Consult Tilsammen driver Mathias og Steffen konsulent virksomheden Htconsult. De tilbyder blandt andet skræddersyede Excel værktøjer til et hvert behov. De udarbejder løsningerne i tæt dialog med kunden og da de begge er studerende kan vi tilbyde særdeles konkurrencedygtige priser. Derudover tilbyder de undervisning og kurser i Excel, selskabsstiftelse samt opstart af webshop. Læs mere på

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Microsoft Project 2000 - Introduktion

Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Engelsk Copyright

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere