Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogen om budgetter i Microsoft Excel"

Transkript

1 Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen er skrevet i et let sprog med konkrete eksempler, der gør bogen mere overskuelig for læseren. Bogen gennemgår generelle budgetteknikker og -metoder. Herunder etableringsbudgetter, driftsbudgetter og likviditets- og balancebudgetter. Derudover behandles bl.a. privatbudgettet og alternative former for budgetter i virksomheden fx miljø- og medarbejderbudgetter. Forfatterne viser, hvordan man opstiller og udarbejder alle slags budgetter i Microsoft Excel, hvilket gør det let og praktisk for læseren at begynde sin egen budgettering. Bogen om budgetter i Microsoft Excel Til bogen hører et sæt skabeloner til Excel, der kan downloades fra bogens hjemmeside. Skabelonerne giver læseren mulighed for hurtigt at komme i gang med at budgettere for sin egen virksomhed. Mathias Pedersen Heinze studerer statskundskab mens Steffen Tjerrild studerer almen erhvervsøkonomi. Sammen driver de Htconsult Bogen om budgetter i Microsoft Excel er udgivet af Regnskabsskolen ApS. Kan købes trykt eller som e-bog på Mathias Heinze og Steffen Tjerrild Uddrag af Bogen om budgetter i Microsoft Excel >

2 Bogen om budgetter i Microsoft Excel af Mathias Pedersen Heinze og Steffen Tjerrild Regnskabsskolen ApS 2012 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade København N Tlf Redaktion: Jesper Laugesen Forsideillustration: Sats og layout: Jesper Laugesen Microsoft og Excel er varemærker tilhørende Microsoft 1. udgave, 1. oplag Denne bog er udgivet som trykt bog og som e-bog. ISBN (trykt): ISBN (e-bog): Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Anette Sand ApS ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udtryk for forfatterens fortolkning af gældende love og praksis. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Det under streges, at bogen er ment som inspiration til erhvervsdrivende og ikke kan sidestilles med konkret rådgivning udført af revisorer eller andre rådgivere. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i bogen uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri. Indholdsfortegnelse Indledning Formålet med budgettering... 7 Budgetter kan fungere som motivationsfaktor, ledelsesværktøj, ressourcefordeling, koordinerings- og planlægningsværktøj, som dokumentation, opfølgning, ideskabelse og information. 2. Excel som budgetteringsværktøj Præsentation af Excel som budgetteringsværktøj. Formler i Excel. Funktioner i Excel. HVIS- og SUM-formler. 3. Budgetmetoder Forskellige budgetmetoder: Prior year approach, Zero-based budgeting, Percentage of sales og kombinationer af budgetmetoder. 4. Budgetplanlægning Fra mål og strategier, planer og udkast til koordinering, formulering, godkendelse og iværksættelse. 5. Etableringsbudget Opstilling af budget, forudsætninger for etablering, formål med etableringsbudgettet, skaffe finansiering, samlede kapitalkrav. 6. Driftsbudget Opstilling af underbudgetter, herunder budgetter for salg, indkøb, dækningsbidrag, markedsføringsbidrag, de faste omkostninger, indtjeningsbidrag, afskrivninger og renter. Til slut det samlede driftsbudget. 7. Likviditetsbudget Formålet med likviditetsbudgettet. Elementer som moms, kredittider og kassekreditter. Forskellen på driftsbudget og likviditetsbudget, og ikke mindst: Hvordan forbedrer man likviditeten? 5

3 8. Balancebudget Hvad er et balancebudget? Opstilling af balancebudget, det dobbelte bogholderi, aktiver, passiver, værdiskabelse. 9. Privatbudget Samspil mellem virksomhed og privatbudget. Forudsætninger, indtægter, udgifter, lønindkomst, anden indkomst. 10. Projektbudgetter Projektprisfastsættelse, projektvurdering, tidsforbrug, transportomkostninger, kunderelationer. 11. Budgetkontrollen Formål med budgetkontrollen, afvigelser, prognose afvigelser, handlingsafvigelser, konsekvenser af afvigelserne, refleksioner på budgetkontrollen. 12. Alternative budgetter Medarbejdertilfredshedsundersøgelser, miljøbudget 13. Afrunding Om Forfatterne Excel som budgetteringsværktøj Sideløbende med gennemgangen af de forskellige budgettyper vil vi vise, hvordan man kan bruge Microsoft Excel som værktøj til at opbygge modellerne. Det vil sige, at hver gang du har læst om en budgetmodel, vil du kunne finde en vejledning til hvordan du selv kan sætte en tilsvarende model op i Excel. Vi vil begynde dette kapitel med kort at fortælle om, hvorfor og hvornår man med fordel kan bruge Excel i sin budgettering. Derefter vil vi vise et par nyttige funktioner og formler i Excel, som vi vil gøre brug af gennem resten af bogen. Hvorfor Excel? De fleste mennesker kender Excel. Programmet kan bruges til uendelig meget. Det bruges dog først og fremmest i regnskabssammenhænge, da det har mange regnskabsmæssige og finansielle funktioner indbygget. Derudover er Excel stadig det mest benyttede program til budgettering. Hovedårsagen til dette er, at Excel er let at benytte, samtidig med at det er fleksibelt og relativt billigt at anskaffe. En anden årsag er også, at Excel fungerer til de to mest anvendte styresystemer PC og Mac, hvilket ikke alle professionelle budgetprogrammer gør. Du får mest ud af bogen, hvis du allerede har Excel installeret på din computer. 6 15

4 Forudsætninger for brugen af Excel til budgettering Vi vil her kort opremse de vigtigste forudsætninger for at bruge Excel: For det første skal du have et helt grundlæggende kendskab til Excel, dvs. du skal vide hvordan celler lægges til eller trækkes fra hinanden. Har du ikke grundlæggende kendskab til Excel, er det dog stadig muligt at få noget ud af bogen. Du skal bare være indstillet på at bruge lidt tid på at lære Excel at kende, hvilket du også kan få meget ud af i andre sammenhænge. For det andet henvender Excel sig til mindre og mellemstore virksomheder. Excel er ikke så velegnet til meget store talmængder, hvilket bogen heller ikke lægger op til. For det tredje vil du som nybegynder have svært ved at anvende alle de mange muligheder i Excel. Excel kan analysere flere års budget-historik, foretage valutaomregninger baseret på aktuelle kurser og indeholder særdeles komplekse formler. Dette er alt sammen funktioner, der kan bygges ind i et regneark, men det kræver foruden at kunne mestre Excel på superbruger-niveau meget tid og vedligeholdelse. Bogen hjælper dig i gang til at bruge Excel til budgetter på et mindre kompliceret og brugbart niveau. For det fjerde er budgettering i Excel besværligt, hvis der sker mange ændringer i din virksomhed. Mange ændringer gør, at du løbende skal lave din kontoplan om, hvilket betyder, at du ofte skal ændre i regnearket indsætte nye rækker eller kolonner og rette i formler e.l., hvilket kan føre til fejlberegninger. Vi har her nævnt de vigtigste elementer, du skal være opmærksom på inden du vælger at benytte Excel som dit værktøj til budgette- ring. Alt i alt er Excel et godt sted at begynde at lære at budgettere, men visse virksomheders kompleksitet kan gøre, at man på sigt kan have brug for et professionelt budgetprogram. Det er også vores erfaring, at når man selv sidder og roder med sit budget i et regneark, inspirerer det én til at se andre anvendelses muligheder. Fx opstilling af grafer og personlige måder at udforme modellerne på. Grundlæggende formler og funktioner Nedenfor vil vi vise, hvordan man bruger tre grundlæggende funktioner i Excel: SUM, MIDDEL og HVIS. Funktioner er indbyggede formler i Excel, der bruges til at udføre helt bestemte opgaver, fx bruges funktionen SUM til at lægge to eller flere celler sammen. En formel er et regnestykke, der altid starter med lighedstegnet =. En formel behøver ikke nødvendigvis at indeholde funktioner, men kan sagtens gøre det. Dette er den grundlæggende forskel på funktioner og formler. I denne bog er vores regnearkseksempler udarbejdet i Excel Hvis du bruger versionen fra 2003 eller 2010 skal du være opmærksom på, at bl.a. værktøjslinjerne kan være anderledes indrettet end på billederne i bogen. Der vil dog ikke være tale om store forskelle mellem versionerne, da vi holder os til at gennemgå værktøjer, som findes i alle versioner af Excel. Derudover er der forskel på formlerne, hvis du har en engelsk version af Excel. Den engelske version bruger eksempelvis funktionen IF i stedet for HVIS i den danske. Der findes flere sider på nettet, der let oversætter de forskellige formler. Lad os lægge ud med at få et overblik over regnearket og dets layout. På billedet ses et tomt Excel-dokument, hvori vi har tilføjet nogle pile, der peger på de nogle af de vigtigste ting i regnearket. Lad os kort gennemgå dem sammen

5 Typografier bruges til at ændre det visuelle udseende af cellerne. Du kan fx bruge tabelformateringen til at give dine tabeller (budgetter) et sammenhængende og præsentabelt udseende. Denne funktion bruger vi selv senere i denne bog. Størstedelen af vinduet er naturligvis dedikeret til regnearkets celler, der vertikalt kan inddeles i rækker (1, 2, 3, 4 ) og horisontalt i kolonner (A, B, C, D ). Lige over cellerne til venstre kan man se, hvilken celle der p.t. er markeret. I dette tilfælde er det A1. Et regneark i Excel 2007 indeholder i alt lidt over 17 milliarder celler, så du skal ikke være bange for løbe tør for dem. 1. pil: Værktøjslinjen er inddelt i bokse (pilen peger på boksen med navnet Skrifttype), der samler ensartede redskaber. På fanen Startside finder du: Justering bruges til at placere teksten i en celle, fx som højre- eller venstrejusteret. Du har også mulighed for at indrykke teksten eller ændre vinklen, således at den kan stå lodret i stedet. Derudover indeholder denne boks funktionerne ombryd tekst, flet og centrer. Tal indeholder først og fremmest muligheden for at ændre talformat i en celle. Det kan fx være, at du vil vise tallet 1000 på forskellige måder (fx med eller uden decimaler) afhængigt af sammenhængen. Redigering indeholder nogle meget brugbare funktioner. Sorter og filtrer kan fx bruges til at arrangere en række tilfældige navne efter alfabetisk orden, hvilket kan spare dig for meget tid. Der findes også en søgefunktion, der kan bruges til at finde et eller flere bestemte ord eller tal i regnearket og evt. erstatte dem med et andet ord eller tal også noget der kan spare dig for meget tid. 2. pil: Formellinjen bruges til at skrive formler eller funktioner. Du kan markere en celle, der allerede indeholder en formel og få vist cellens formel i formellinjen. Alle formler skal begynde med et lighedstegn, ellers ved Excel ikke, at du vil lave et regnestykke. Du kan fx markere celle E20 og skrive =10*6 i formellinjen og trykke Enter, hvorefter celle E20 vil vise værdien 60. Vi vender tilbage til formler og funktioner senere. 3. pil: Faneoversigten viser de syv standardfaner, som Excel indeholder (der findes flere end de syv, men de er ikke relevante her). Vi har allerede kigget på Startsiden og denne fanes funktioner. Vi kommer lidt ind på Indsæt-fanen senere, men ellers kan vi anbefale, at du bruger lidt tid til at kigge på nogle af funktionerne på de andre faner og danner dig et overblik over, hvad der er af muligheder. Det er ikke nødvendigt at kende til alle elementerne i detaljer, men det kan være en fordel i helt grove træk at vide, hvad Excel kan. På den måde får du også lettere ved at se nogle muligheder i forhold til din egen budgetlægning

6 4. pil: Et projektmappe i Excel kan indeholder flere regneark, men kan også bare indeholde et enkelt. Som udgangspunkt ligger der altid tre ark i en tom projektmappe, men du kan indsætte lige så mange du har lyst til vha. knappen ved siden af Ark3. Det er relevant at kende til muligheden for at oprette flere regneark i en projektmappe, fordi mange ofte kommer til at oprette et helt nyt dokument til fx en anden type budget, når de faktisk med fordel kunne have placeret det i et ark ved siden af det første. Ved at samle flere regneark i en projektmappe, bliver det nemlig lettere at lave beregninger af tal på tværs af budgetterne. 5. pil: Excel Hjælp er en rigtig god funktion, hvis du gerne vil have uddybet brugen af en funktion i Excel. Det kan fx være, at du gerne vil vide mere om hvordan man laver et søjlediagram, og så søger du bare på ordet i hjælpevinduet. Oftest findes der en god, kort fattet instruktion i brugen af den funktion man søger. Vi kan derfor varmt anbefale at bruge hjælpefunktionen. Formlen starter med = og lægger derefter tallene i de tre ønskede celler sammen, så vi kan se de samlede indtægter for januar, februar og marts. SUM - funktionen gør præcis det samme som formlen (i celle B5 i illustration). SUM -funktionen har dog visse fordele. I eksemplet fra før var der kun tale om tre celler, der skulle lægges sammen, men hvad nu hvis du skal lægge 100 eller 146 celler sammen? Det vil tage ret lang tid at sidde og trykke B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B146. Allerede ved ti celler begynder det at virke irriterende at skulle trykke på hver celle for at få den med i regnestykket. Når du bruger SUM -funktionen kan du markere mange celler på én gang. Lad os nu antage, at vi også havde indtægterne fra resten af årets måneder i vores regneark, og at vi gerne vil have lagt dem sammen. Så gør du det nemmest sådan: Vi har nu set på opbygningen af brugergrænsefladen i Excel og går nu videre til en gennemgang af tre af de mest brugte funktioner. Grundlæggende funktioner Excel 2007 indeholder over 300 funktioner, der er opdelt efter kategorier fra logiske til finansielle funktioner. Vi skal kort se på tre vigtigste funktioner i forbindelse med budgetudarbejdelse i Excel. SUM -funktionen Funktionen SUM er nok den mest brugte i Excel overhovedet. Den viser i funktionscellen summen af værdierne i de valgte celler. Eller kort og godt: Den lægger tal sammen. Du kan også lægge tal sammen ved blot at bruge plustegnet +, som det er vist i udklippet fra Excel

7 1. Begynd med at markere cellen hvor resultatet (summen) skal fremgå (på billedet er det celle B14). 2. Start funktionen med = 3. Skriv SUM (kan også skrives med små bogstaver). Bemærk, at Excel allerede ved indtastningen af første bogstav vil komme med forslag til funktioner. 4. Derefter skal du skrive en åben parentes enhver funktion skal altid åbnes med ( lige efter selve funktionsnavnet. 5. Nu kan du trække adderingsfeltet med musen. Klik på den første celle og hold venstre musetast nede mens du trækker feltet ned, således at det dækker alle cellerne med de tal, der skal lægges sammen. Slip derefter musetasten. 6. Afslut ved at lukke parentesen og tryk på Enter. gennemsnitlige indtægt pr. måned, skal du bruge denne funktion. Man kunne sagtens tage de samlede indtægter og dividere med 12 (=SUM(B2:B13)/12) og finde gennemsnittet på den måde. Men ligesom med SUM -funktionen klarer MIDDEL alle mellemregningerne, og det er på den måde lettere at overskue formlen. Du vil nu få vist det summerede produkt (summen af tallene), som vist på billedet. Hvis du herefter ændrer tallet i en af cellerne vil SUM automatisk opdatere i alt-cellen B14. Netop fordi SUM -funktionen er den mest brugte i Excel, har Microsoft installeret en genvejstast, med tegnet Σ i værktøjsboksen Redigering. Du kan markere de felter, der skal lægges sammen og trykke på denne knap. Så vil Excel indsætte en SUM funktion i feltet under de markerede tal/celler. MIDDEL funktionen Denne funktion finder gennemsnittet af de valgte celler. Hvis du i stedet for at finde årets samlede indtægter ønsker at finde den Fremgangsmåden er ligesom med SUM -funktionen. Du begynder med =, skriver MIDDEL, åbner parentesen og markerer cellerne, der skal indgå i regnestykket. Til sidst lukker du parentesen og trykker Enter. Så får du gennemsnittet af de markerede tal

8 HVIS -funktionen Funktionen HVIS er også en af de mest brugte funktioner i Excel. Den tester en logisk påstand, dvs. den undersøger om en påstand er sand eller falsk, og indsætter et forskelligt resultat afhængigt heraf. Du skal bruge HVIS når dit resultat afhænger af, om noget er sandt eller falsk. Funktionens syntaks (opbygning) ser således ud (mellemrummene er tilføjet for at gøre det mere overskueligt at læse): =HVIS( logisk_test ; værdi_hvis_sand ; værdi_hvis_falsk ) Delene af funktionen er adskilt af semikolon. Det ses at HVIS - funktionen også starter og slutter med en parentes på samme måde som SUM - og MIDDEL -funktionerne gør det. Logisk_test undersøger fx om en værdi i en celle er større end værdien i en anden celle. Det kan se sådan ud: A1>A2. Værdi_hvis_sand vises, hvis dette udsagn er sandt, altså hvis værdien i celle A1 faktisk er større end den i celle A2 Værdi_hvis falsk vises, hvis udsagnet er falskt, altså hvis A1 ikke er større end A2. Disse resultatværdier (værdi_hvis_sand og værdi_hvis_falsk) kan være tal, nye funktioner, formler eller tekst. Vi vil vise to eksempler på brugen af HVIS -funktionen. Et, hvor vi bruger tekst i værdi_hvis_sand og et, hvor vi bruger en ny formel. Først kigger vi på eksemplet hvor vi bruger tekst som resultatværdi. Lad os gennemgå syntaksen (kig i formellinjen): 1. Funktionen starter med =, derefter funktionsteksten HVIS, derefter åbningsparentesen. 2. Den logiske test hedder C2>B2. Vi tester altså, om de faktiske udgifter er større end de budgetterede. 3. Hvis dette er sandt (altså at de faktiske udgifter er større end de budgetterede), vil vi have at der skal stå Overskredet i kommentarfeltet. Læg mærke til, at teksten er sat i anførselstegn. Dette skal du gøre, hver gang du vil indsætte tekst. Alt mellem anførselstegnene vil blive vist som værdi_hvis_sand. Det vil også sige, at du sagtens kan lave mellemrum og skrive flere ord eller sætninger i stedet for blot ét ord som vi har gjort her. 4. Læg igen mærke til, at hvert led af syntaksen er opdelt af semikolon

9 5. Som værdi_hvis_falsk (altså hvis de faktiske omkostninger er mindre end de budgetterede), vil vi have at der bare skal stå OK. 6. Til sidst lukker vi funktionen med en slutparentes. Resultatet bliver, at der i kommentarfeltet ud for varekøb kommer til at stå OK, fordi de faktiske omkostninger ikke er større end de budgetterede. Hvis vi derefter trækker formlen ned, så den også dækker udgifterne for biler, løn og husleje, kan vi se, at budgettet for biler og løn er overskredet. For at trække en formel ned, skal du trykke og holde den lille sorte firkant (i nederste højre hjørne af cellens ramme) nede og derefter trække markeringen ned over de ønskede celler. Læg mærke til, at kommentaren til huslejen er OK, selvom de faktiske udgifter er lig med de budgetterede. Dette skyldes, at den logiske test i funktionen hed C2>B2. Altså vil testen kun være falsk ( Overskredet ), hvis de faktiske udgifter er større end de budgetterede, og ikke hvis de er lige store. Lad os nu kigge på eksemplet hvor vi indsætter en anden funktion som resultatværdi. Vi har opstillet et simpelt udsnit af et årsregnskab, hvor skatten af årets resultat skal beregnes. Man betaler som bekendt kun selskabsskat hvis ens virksomhed har overskud, hvilket giver glimrende mulighed for anvendelsen af HVIS -funktionen. På udsnittet til venstre har vi i celle B2 fundet 25 % af resultatet før skat (=B1*0,25), hvilket også fungerer helt fint, hvis man altid har et positivt resultat. Som det kan ses på udsnittet til højre, bliver skatten dog stadig udregnet, selvom resultatet før skat er negativt, hvilket giver et forkert resultat for hele året. Vi har altså 26 27

10 brug for en funktion, der kan tjekke om vi har et positivt eller negativt resultat før renter. På billedet nedenfor har vi sat HVIS -funktionen ind ovenover de to regnestykker for at gøre det mere overskueligt. Lad os gennemgå funktionens syntaks: =HVIS(B3<=0;0;B3*0,25) 1. Logisk_test: B3<=0. B3 (altså resultatet før skat) er mindre end < eller lig med = 0. Mindre end eller lig med skrives ved at symbolerne < og = sættes sammen. Det er dog vigtigt at lighedstegnet er det sidste af de to. 2. Skift til næste led i funktionen sker med et semikolon. 3. Værdi_hvis_sand: 0. Hvis resultatet før skat er mindre end eller lig 0, skal skatten jo også være 0, så denne del er ret simpel. 4. Nyt semikolon for skift til næste led. 5. Værdi_hvis_falsk: B3*0,25. Resultatet før skat ganges med 0,25 som er skattesatsen. Dette regnestykke er det samme som vi brugte før, men som gav et forkert resultat i når der var et negativt resultat før skat. 6. Funktionen afsluttes med en slutparentes. Ved hjælp af HVIS kan vi således afgrænse brugen af vores skatteudregning til kun at blive anvendt, når vi har et positivt resultat før skat. Vi har nu kigget på tre grundlæggende funktioner i Excel, som vi også senere vil gøre brug af i forbindelse med budgetlægning. MIDDEL opbygges på samme måde, som SUM ; den finder bare gennemsnittet i stedet for summen. HVIS kan bruges på forskellige måder. Vi har vist, hvordan den kan bruges til at indføre kommentarer i et budget. Vi har også vist, at funktionen kan bruges til at bestemme, om en udregning overhovedet skal foretages, afhængigt af et resultat i en anden celle. Der findes der over 300 andre funktioner i Excel, som kan bygges ind i hinanden og på den måde er der uendeligt mange muligheder for udregninger i Excel. Vi har ikke plads til at gennemgå dem alle i denne bog, men vil kort nævne nogle andre af de mest anvendelige funktioner. =LA =VÆLG =SUM.HVIS =VOPSLAG =TÆL =OG Lineær afskrivning. Vælger en værdi fra en liste af værdier ud fra et indeksnummer. En blanding af SUM og HVIS. Lægger celler sammen, der lever op til nogle kriterier. Finder en værdi i en tabel eller matrix ud fra nogle søgekriterier. Tæller de celler i et defineret område der indeholder tal. Logisk funktion. Kan fx bruges til at tilføje flere kriterier til HVIS

11 =ELLER =IDAG Også en logisk funktion. Kan give værdien SAND, hvis bare ét af de angivne kriterier er opfyldt. Viser dags dato. Hvis du har fået blod på tanden, kan vi anbefale at du kigger nærmere på disse funktioner i Excel. Du kan begynde ved at søge dem frem i Excel Hjælp. Om Forfatterne Mathias Pedersen Heinze Mathias studerer statskundskab på Københavns Universitet. Han er firmaets Excel-programmør og står primært for at udvikle kundernes ønsker. Hans kompetencer er professionel Excelprogrammering, stort overblik og brugervenlighed. Ved siden af studiet tilbyder han Excel-kurser til større og mindre forsamlinger til både nybegyndere og øvede. Steffen Tjerrild Steffen studerer almen erhvervsøkonomi Copenhagen Business School. Han er ansvarlig for kundekontakt, salg og udvikling. Hans kompetencer er innovativ problemløsning og dygtig kommunikation. Steffen har udviklet en komplet bogføringsskabelon i Excel, der opfylder alle krav til bogføringsloven. Derudover er han involveret i andre mindre virksomheder. Heinze Tjerrild Consult Tilsammen driver Mathias og Steffen konsulent virksomheden Htconsult. De tilbyder blandt andet skræddersyede Excel værktøjer til et hvert behov. De udarbejder løsningerne i tæt dialog med kunden og da de begge er studerende kan vi tilbyde særdeles konkurrencedygtige priser. Derudover tilbyder de undervisning og kurser i Excel, selskabsstiftelse samt opstart af webshop. Læs mere på

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Erhverv på video www.videndjurs.dk

Erhverv på video www.videndjurs.dk Miniguide til regnskab i Excel Erhverv på video -et videoprojekt fra Viden Djurs 1 2 Indhold Budget... 4 Regnskab... 4 Den lille guide til Excel... 5 Celler... 5 Indramning... 5 Udregning ved hjælp af

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Demo-udgave (kapitel 1 og 2) Udleveret frit på www.praktisk-it.dk

Demo-udgave (kapitel 1 og 2) Udleveret frit på www.praktisk-it.dk Demo-udgave (kapitel 1 og 2) Udleveret frit på www.praktisk-it.dk Vælg fanen Indsæt --> knappen Tabel Hvis du ikke kan se tabellen så vælg Fanen Layout --> knappen Vis Gitterlinje Brug musen til at trække

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK:

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: Læg budget i Excel SÅDAN! Hold styr på husholdningsbudgettet med Excel. DET SKAL DU BRUGE Excel fra Microsoft Office (alle versioner) eller OpenOffice-programmet Calc,

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere