SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCKK-AMU. Uddannelseskatalog"

Transkript

1 SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002

2 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere i staten. Kære læsere Kataloget indeholder foruden uddannelser udviklet af SCKK-AMU (tidligere ESU), også en række uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg. Erfaringen har vist, at disse uddannelser med fordel kan anvendes af de medarbejdergrupper, som SCKK-AMU henvender sig til. Hensigten med dette er dels at tilsikre at der til stadighed er et katalog, der er opdateret, men også for at udbrede brugen af kataloget bl.a. i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne, hvor der er mulighed for at drøfte uddannelsesbehov, og hvor lederen og medarbejderen i fællesskab skal udarbejde udviklingsmål for medarbejderen. Interessen og behovet for efteruddannelse er voksende inden for de statslige institutioner og virksomheder. Ny teknologi, nye organisationsformer, decentraliseringer, færre unge på arbejdsmarkedet, udliciteringer og konkurrence på det offentlige servicemarked stiller nye krav til medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer. En stor del af disse krav indfries gennem uddannelse. SCKK-AMU varetager i samarbejde med en række statslige virksomheder og institutioner samt faglige organisationer omsætningen af uddannelsesbehovene til konkret uddannelse i AMU systemet. AMU er således et dynamisk uddannelsessystem i stadig udvikling. Voksen- og efteruddannelsessystemet har gennemgået en del reformer op gennem 90 erne og i løbet af 2002 forventes endnu nogle reformer at få indflydelse på, hvordan AMU kan løse det stadig voksende efteruddannelsesbehov, også på det statslige område. Vi håber, at katalogets efteruddannelsestilbud kan motivere og inspirere til den nødvendige efteruddannelsesaktivitet inden for statslige virksomheder og institutioner. Hvis I har internetadgang har I samtidig mulighed for at søge blandt samtlige ca AMU uddannelser på adressen Skulle I have lyst til at orientere dig endnu bredere i viften af voksenuddannelser, kan det ske på adressen Uddannelseskataloget kan også findes på hvor det løbende opdateres. Kataloget kan endvidere rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. God fornøjelse SCKK-AMU

3 Side 4 SCKK SCKK SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling blev etableret den 1. april 2000 af parterne på det statslige arbejdsmarked. SCKK blev etableret for at styrke arbejdet med omstilling og udvikling i statens institutioner og for at fremme arbejdet med strategisk og systematisk kompetence- og kvalitetsudvikling på det statslige område. SCKK er en service til ledelse og medarbejdere i staten. For nærmere oplysninger om SCKK og SCKK s aktiviteter henvises til SCKK-AMU SCKK-AMU er en del af SCKK. SCKK-AMU har til opgave at arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling af faglærte, ufaglærte, etatsuddannede m.fl. i statslige virksomheder. Væsentlige hovedopgaver er at udvikle, markedsføre og kvalitetssikre AMU-uddannelser til de statslige arbejdspladser. Dette arbejde foregår i tæt samspil med Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL). SCKK-AMU s politiske udvalg er sammensat af et lige stort antal repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere. Følgende institutioner, virksomheder og organisationer er repræsenteret: Personalestyrelsen Forsvarskommandoen Politiet Kriminalforsorgen Told- og Skattestyrelsen Beredsskabsstyrelsen DSB Banestyrelsen StK - Statsansattes Kartel CO II - Statstjenestemændenes Centralorganisation II Centralforeningen for Stampersonel (som repræsentant for TOK - Tjenestemænds og Overenskomstansattes Kartel) SiD Hærens Konstabel- og Korporalforening, Dansk Jernbaneforbund Dansk Fængselsforbund Politiforbundet i Danmark SCKK-AMU samarbejder derudover med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Danmarks Kirketjenerforening, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Danmarks Kordegneforening, Fiskeridirektoratet, Foreningen for Funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene, Forsvarets Civil-Etat, Dansk Told & Skatteforbund, Røde Kors, HK/Stat, Organisationen af Stampersonel i Beredskabsstyrelsen, StA m.fl.

4 Side 5 sfortegnelse Kære læsere... 3 SCKK... 4 SCKK-AMU... 4 sfortegnelse over uddannelserne... 6 Tværgående uddannelser... 8 Service og kvalitet...8 Organisation og samarbejde...12 Uddannelsesplanlægning...19 Bogføring og Økonomi...21 Kommunikation...28 Internationalisering...32 Informationsteknologi...37 Miljø og Teknologi...53 sfortegnelse Målrettede uddannelser Arbejdsledere...54 Jernbane...60 Kirke...62 Kriminalforsorg...67 Politi...72 Told og Skat...75 Forsvaret...76 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger ved deltagelse på arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU) VEPS Hvor gennemføres SCKK-AMU s uddannelser Adresser...87 SCKK-AMU sekretariatet... 92

5 Side 6 sfortegnelse over uddannelserne sfortegnelse over uddannelserne Tværgående uddannelser... 8 Service og kvalitet...8 Kvalitet i offentlige serviceydelser...8 Brugerservice og oplysningsvirksomhed...9 Brugerservice og rådgivning...9 Kommunikation, kvalitet og service...10 Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter Organisation og samarbejde...12 Sikkerhed ved arbejde med service og kontrolfunktioner i lufthavne...12 Arbejdsplanlægning...13 Kunde/leverandørforhold i virksomheden...13 Organisation og samarbejde...14 Projektgennemførelse i virksomheden...14 Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden...15 Produktionsgrupper...15 Teambuilding for produktionsgrupper...16 Videndeling og læring i produktionsgrupper...16 Kommunikation i produktionsgrupper...17 Selvevaluering i produktionsgrupper...17 Uddannelsesplanlægning...19 Planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering...19 Systematisk Uddannelsesplanlægning...19 Bogføring og Økonomi...21 Regnskab 1, kasserapport og det dobbelte bogholderi...21 Regnskab 2, finansbogføring...21 Regnskab 3, finansbogføring og kontoplaner...22 Regnskab 4, årsafslutning...23 Regnskab 5, årsregnskabet...24 Budgetkontrol...24 Budgettering...25 Finansiering...26 Løn og lovgivning...26 Kommunikation...28 Interview- og spørgeteknik...28 Præsentationsteknik...28 Video til dokumentations-, efterforsknings- og instruktionsbrug Video til dokumentations-, efterforsknings- og instruktionsbrug Video til dokumentations-, efterforsknings- og instruktionsbrug Internationalisering...32 Interkulturel kompetence i jobfunktionen...32 Engelsk til offentlig service og myndighedsudøvelse Engelsk til offentlig service og myndighedsudøvelse Tysk til offentlig service og myndighedsudøvelse Informationsteknologi...37 Ajourføringsuddannelse i håndtering af personoplysninger...37 Database Database Database opdatering...39 Datahåndtering - registrering og behandling...40 Desktop Publishing opdatering...40 Edb-installation og vedligeholdelse...41 Edb og statistik...42 Etb Etb

6 Side 7 Etb Etb opdatering...44 Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer...45 Installation og vedligeholdelse af telekommunikationsværktøjer...45 Integrerede administrationssystemer (Office pakker)...46 Intern support/edb-instruktion og vejledning...47 PC-bruger, Brancheanvendelse...47 PC Bruger, Brugerprogrammer...48 Regneark Regneark Regneark opdatering...49 Styresystem...50 Styresystem opdatering...50 Systematisk anvendelse af informationssøgning på Internettet...51 Web medarbejder...52 Miljø og Teknologi...53 Offentligt miljøbevidst indkøb...53 Målrettede uddannelser Arbejdsledere...54 Grundlæggende lederuddannelse...54 Delegeringsteknik - praktisk ledelse...56 Grundlæggende ledelses- og samarbejdsteknik...56 Ledelses- og samarbejdsteknik i praksis...56 Mødeledelse...57 Problembehandlingsteknik...57 Projektledelse & projektstyring...58 Projektstyring og -økonomi...58 Jernbane...60 Håndtering af pludseligt opståede hændelser for lokomotivførere...60 Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - merituddannelse...60 Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E...61 Kirke...62 Praktisk kirketjeneste A...62 Praktisk kirketjeneste B...62 Samarbejde, kommunikation og faglig etik i kirken...63 Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse...63 Specialrengøring i kirke og kirkebygninger...64 Kirketjeneren og kirkens brugere...64 Pasning af kirkens arealer...65 Kriminalforsorg...67 Pædagogisk planlægning af aktiviteter for indsatte i fængsler...67 Selvforplejning i fængsler...67 Introduktion til bygningsvedligeholdelse i fængslerne...68 Maskinoperatør Opstilling på og betjening af stationær overfræser...70 Grundkursus i erhvervsrengøring...71 Politi...72 Metoder til problemorienteret politiarbejde...72 Metoder til tværsektorialt kriminalpræventivt arbejde...72 Pædagogisk planlægning af kriminalpræventivt arbejde...73 Ajourføringsuddannelse for køreprøvesagkyndige...74 Told og Skat...75 Selskabsret...75 Forsvaret...76 Almen Levnedsmiddelhygiejne...76 Grundlæggende tilberedningsmetoder...76 Opkvalificerings-/meritforløb for konstabler og sergenter...77 sfortegnelse over uddannelserne

7 Side 8 Tværgående uddannelser Service og kvalitet Tværgående uddannelser Tværgående uddannelser er fælles for flere eller alle SCKK-AMU s brancher. Service og kvalitet Kvalitet i offentlige serviceydelser Brugerservice og oplysningsvirksomhed Brugerservice og rådgivning Kommunikation, kvalitet og service Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 1 Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 2 Kvalitet i offentlige serviceydelser Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til forbedringer af kvaliteten i leveringen af offentlige serviceydelser på eget arbejdsfelt igennem: Forståelse for anvendelsen af kvalitetsstyring generelt i leveringen af offentlige serviceydelser Anvendelse af forskellige værktøjer til at identificere og vurdere muligheder og behov for kvalitetsforbedringer ud fra politisk fastsatte mål og rammer og i forhold til brugerne/borgernes individuelle kvalitetsforventninger Anvendelse af metoder til at iværksætte og indgå i handlinger til kvalitetsforbedringer i udførelsen af egne jobfunktioner Struktur Uddannelsen indgår i Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelses uddannelsesstruktur for medarbejdere, som er involveret i leveringen af offentlige serviceydelser. Uddannelsen er meritgivende til Kontoruddannelserne med offentlige specialer samt til Erhvervsuddannelsen som chauffør. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser. AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen. Forskellige kvalitetsstyringsmodeller og deres relevans for leveringen af offentlige serviceydelser Erhvervelse af indsigt i de forventninger og krav, der stilles til løsningen af de daglige arbejdsopgaver i forbindelse med levering af en offentlig serviceydelse til både eksterne og interne brugere, igennem brug af forskellige kvalitetsstyringsværktøjer Arbejde med kerne- og periferiydelser i egen jobfunktion Anvendelse af værktøjer til at identificere og vurdere muligheder og behov for kvalitetsforbedringer ud fra politisk fastsatte mål og rammer - og i forhold til brugerne/borgernes kvalitetsforventninger Anvendelse af redskaber til iværksættelse af kvalitetsforbedringer i udførelsen af egne og medarbejdergruppens jobfunktioner Identificering af situationer, hvor 1) der kan være modsatrettede krav og forventninger til serviceydelsen, samt hvor 2) myndighedsudøvelse og sanktionerende dele af jobfunktionen kan vanskeliggøre borgerens oplevelse af kvalitet i serviceydelsen 37 lektioner vurdering har gennemført undervisningen med tilfredsstillende resultat.

8 Side 9 Brugerservice og oplysningsvirksomhed Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen har deltagerne som et led i kompetenceudviklingen fået styrket deres professionelle rolle som service- og myndighedspersoner, fået værktøjer til at yde optimal service, fået bedre mulighed for at tackle vanskelige situationer og deltagerne kan fremme effektivitet og produktivitet i løsningen af opgaver. Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse i servicefunktioner i den offentlige sektor og som har behov for udvidet kendskab til psykologi og kommunikation. Adgang til uddannelsen har personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper og som: er faglært eller har mindst 2 års joberfaring i servicefunktioner i den offentlige sektor har kendskab til dynamikken i kommunikation mellem serviceyder og servicebruger inden for rammerne af de særlige forhold, der eksisterer for produktion af serviceydelser i den offentlige sektor har kendskab til psykologiske begreber og teorier i relation til kommunikation De sidste to krav om kvalifikationer kan fx erhverves på uddannelsen 'Servicepsykologi 1'. Deltagerne arbejder med arbejdssituationer karakteriseret ved modsætningsforholdet mellem på den ene side at skulle yde service og på den anden side at udføre myndighedsopgaver. Deltagerne lærer at forholde sig til og handle hensigtsmæssigt på baggrund af dette særlige psykologiske arbejdsklima. Endvidere udvikler deltagerne deres viden om kommunikation ved arbejde med egne erfaringer og reaktioner i arbejdsmæssige situationer og får forståelse for psykologien i samspillet, ansvarlig kommunikation samt stress og stressreaktioner. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for medarbejderudvikling. 37 lektioner Tværgående uddannelser Service og kvalitet Brugerservice og rådgivning Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne rådgive og vejlede brugere af serviceydelser ud fra brugerens behov og de muligheder der gives ved udførelse af administrative arbejdsopgaver og anvende forskellige former for kommunikation rettet mod målgrupper og brugere af en serviceydelse indenfor administrative arbejdsopgaver. Deltageren kan anvende IT til løsning af arbejdsopgaver indenfor håndtering af forbrugerservice og kommunikation. Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse i servicefunktioner i et administrativt job og som skal kunne rådgive og vejlede brugere. Adgang til uddannelsen har personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper. På uddannelsen arbejder deltagerne med vigtigheden af den personlige kontakt til brugere, klienter og kunder og de faser der ligger til grund for gennemførelse af en målrettet serviceydelse. Deltagerne arbejder med kommunikationsmetoder herunder IT for at opnå viden og erfaren til brug for service ved løsning af administrative arbejdsopgaver. Deltagerne arbejder med informationsværktøjer, herunder IT inden for administrative arbejdsfunktioner, der dækker behovet for individuel rådgivning og vejledning af brugere ud fra et overordnet ønske om at yde service og samtidig rådgive og vejlede den påtænkte målgruppe fx ved myndighedsudøvelse.

9 Side 10 Tværgående uddannelser Service og kvalitet Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for medarbejderudvikling under fællesuddannelser. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale inden for offentlig administration, stat, amt og kommune, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. Sammen med andre uddannelser kan denne uddannelse give deltagerne fuld merit i forhold til udvalgets meritliste. 24 lektioner Kommunikation, kvalitet og service Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne arbejde med kommunikations- og servicefunktionernes betydning for at opnå et effektivt samarbejde i virksomheden samt anvende forskellige meddelelsesformer i udførelsen af kontoradministrative servicefunktioner. Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse inden for det merkantile område. Adgang til uddannelsen har personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper og som: er faglært eller har mindst 2 års joberfaring inden for det merkantile område kan medvirke i udførelsen af administrative servicefunktioner i virksomheden ved at anvende mundtlig og skriftlig kommunikation Det sidste krav om kvalifikationer kan fx erhverves på uddannelsen 'Kommunikation og service'. Deltagerne erhverver sig viden om servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation. Endvidere erhverver deltagerne sig viden om kommunikationsteori, fx transaktionsanalyse, tolkning af kropssprog og kommunikationsformer for at kunne forstå og anvende denne viden i udførelsen af servicefunktioner. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for administration og kommunikation. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale 'Generel kontor', 'Administration' og 'Administration med IT', jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer. 37 lektioner Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 1 Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne følge hovedintentioner i forvaltningsretten omkring sagsbehandling i den offentlige sektor og dermed kunne indgå i lettere sagsbehandlingsopgaver. Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller forventer opgaver i form af lettere sagsbehandling i den offentlige sektor. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

10 Side 11 På uddannelsen arbejder deltagerne med Grundloven, forvaltningsretten bredt set samt Forvaltningslovens afsnit om Tavshedspligt og Videregivelse af oplysninger. Herudover arbejder deltagerne med aktindsigt med udgangspunkt i både forvaltningslov og offentlighedslov samt offentlighedslovens afsnit om Notatpligt. Uddannelsen skal ses som første del af uddannelsen Sagsbehandler - Borgernes rettigheder og pligter. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for den offentligt ansatte kontormedarbejdere. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale inden for offentlig administration stat, amt og kommune, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. 16 lektioner Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 2 Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne følge hovedintentioner i retssystemet omkring sagsbehandling i den offentlige sektor og dermed selvstændigt kunne varetage sagsbehandling under iagttagelse af alle forvaltningslovens bestemmelser. Deltagerne har desuden en opdateret viden om de seneste ændringer i Arkivloven og har forståelse for problemstillingerne vedr. registerloven, arkivlovens kassationsregler og den elektroniske kommunikation. Uddannelsen henvender sig primært til personer, som arbejder med sagsbehandling i den offentlige sektor. Tværgående uddannelser Service og kvalitet Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, hvis de indgår i lettere sagsbehandling, har kendskab til forvaltningsloven og offentlighedslovens bestemmelser om Tavshedspligt, Videregivelse af oplysninger og Notatpligten. Ovenstående kvalifikationer kan erhverves på uddannelsen 'Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 1'. På uddannelsen arbejder deltagerne med Forvaltningslovens bestemmelser med hovedvægten på Inhabilitet, Vejledning, Partshøring, Begrundelse og Klagevejledning. Deltagerne bliver med udgangspunkt i arkivlovgivningen i stand til at vurdere om dokumenter skal arkiveres eller kan kasseres, Arkivlovgivningen med hovedvægt på kassationsreglerne registersamkøringer og elektronisk sikkerhed. Uddannelsen skal ses som anden del af uddannelsen Sagsbehandler - Borgernes rettigheder og pligter. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for offentligt ansatte kontormedarbejdere. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale inden for offentlig administration stat, amt og kommune, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. 24 lektioner

11 Side 12 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Organisation og samarbejde Sikkerhed ved arbejde med service og kontrolfunktioner i lufthavne Arbejdsplanlægning Kunde/leverandørforhold i virksomheden Organisation og samarbejde Projektgennemførelse i virksomheden Medarbejderens personlige ressourcer og virksomheden Produktionsgrupper Teambuilding for produktionsgrupper Videndeling og læring i produktionsgrupper Kommunikation i produktionsgrupper Selvevaluering i produktionsgrupper Sikkerhed ved arbejde med service og kontrolfunktioner i lufthavne Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne varetage deres daglige arbejdsfunktioner i lufthavne i henhold til nationale og internationale krav og bestemmelser for sikkerhed i og omkring lufthavne. Deltagerne har kompetencer til på et grundlæggende niveau at kunne agere sikkerhedsmæssigt korrekt og forsvarligt i deres daglige kontakt til passagerer og øvrige personer samt i behandlingen af post, gods o.lign. Efter uddannelse opfylder deltagerne de uddannelsesmæssige krav til securityområdet, som stilles af ICAO og JAR for træning af personel. Struktur Uddannelsen indgår i udvalgets uddannelsesstruktur 'Tværgående uddannelser - Internationalisering'. Uddannelsen henvender sig til personer, som i forbindelse med udførelsen af service- og kontroljob i lufthavne, har direkte passagerkontakt, samt i omgangen med post, gods o.lign. Deltagerne kan udføre egne arbejdsfunktioner i lufthavne efter gældende nationale og internationale bestemmelser for airport safety and security, herunder bestemmelser vedrørende: Arbejde og færdsel i lufthavne (5%) Menneskelige faktorer i lufthavne (10%) Trusler mod lufthavne (15%) Sikkerhedsorganisationer i lufthavne (5%) Sikkerhedsforanstaltninger i omgang med passagerer, post, gods, bagage og lign. (25%) Personlig færden og identifikation (5%) Håndtering af trusselsituationer og efterbehandling af disse (10%) Medarbejderkompetencer og bemyndigelse (10%) Myndighedernes arbejde og kompetence (5%) Deltagerne er bekendt med vigtigheden af egen og andres adfærd i forhold til opfyldelse af sikkerhedskrav og mindskning af risici, - herunder kendskabet til egen- og andres funktioner i relation til beredskabs- og sikkerhedsplaner (10%) Efter endt uddannelse opfylder deltagerne de uddannelsesmæssige krav, som stilles i ICAO Annex 17, herunder også kravet om uddannelse. 24 lektioner

12 Side 13 Arbejdsplanlægning Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne udføre planlægningsopgaver for egne og andres administrative opgaver ved at vælge og gøre brug af de bedst egnede manuelle eller IT-baserede planlægningsværktøjer. Deltagerne kan følge op på og justere i planlægning, tildeling og prioritering af opgaver, hvor det er relevant. For opnåelse af optimalt udbytte af uddannelsen skal deltageren: Have erfaring fra beskæftigelse med administrative opgaver Have almindeligt kendskab til IT og dens anvendelsesmuligheder På uddannelsen erhverver deltagerne sig viden om manuelle og IT-baserede planlægningsværktøjer, for at kunne vælge og anvende de værktøjer, der er bedst egnede til en given planlægningsopgave. Deltagerne arbejder med analyse og beskrivelse af administrative arbejdsopgaver for at kunne vurdere, hvordan opgaverne kan løses enten på arbejdspladsen eller som distancearbejde. Deltagerne erhverver sig viden om hvordan en planlægning gennemføres og hvordan der følges op på planlægningen, så det sikres, at arbejdsopgavernes udførelse lever op til det planlagte. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for administration og kommunikation. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens specialer i Administration, Offentlig administration (kommune/amtskommune), Offentlig administration (stat), Lægesekretær (offentlig administration), jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer nr. 634 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 687 af 13. juli lektioner Kunde/leverandørforhold i virksomheden Uddannelseskode: AA Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Formål: Efter uddannelsen: kender du betydningen af gode og veldefinerede forhold til både interne og eksterne leverandører og aftagere kan du videregive præcise og korrekte informationer til afdelingens aftagere og leverandører forstår du betydningen af præcis kommunikation og du ved hvor vigtigt det er, at du overholder dit ansvar men aldrig overskrider det Før uddannelsen: skal du være i et job, hvor du har kontakt til interne eller eksterne leverandører og aftagere. På uddannelsen lærer du om: dine personlige og faglige ressourcer hvordan man kommunikerer på en arbejdsplads hvordan man skaber forståelse mellem medarbejdergrupper. 2 dage

13 Side 14 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Organisation og samarbejde Uddannelseskode: AD Formål/mål Efter uddannelsen kan deltagerne arbejde ud fra en viden om administrative funktioners sammenhæng med virksomhedens idé, mål og organisatoriske opbygning og anvende kommunikation som værktøj i det daglige samarbejde med kolleger. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. På uddannelsen får deltagerne viden om forskellige organisations- og selskabsformer, så de kan definere en organisation i forhold til omverdenen. Derudover får deltagerne viden om virksomhedens idégrundlag og strategiudvikling og betydningen af dette for organiseringen af det administrative arbejde, så deltagerne kan indgå i løsningen af administrative opgaver i forhold til virksomhedens omverden. Desuden arbejder deltagerne med kommunikationsformer og konfliktløsninger for at kunne anvende denne viden i samarbejde med kolleger og ledelse. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for fællesuddannelser inden for indkøb og salg. Uddannelsen er meritgivende i forhold til områdefag på grunduddannelsen inden for handels- og kontorområdet. 37 lektioner Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter undervisers vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Projektgennemførelse i virksomheden Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne planlægge og gennemføre et projektforløb samt vurdere resultatet. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Deltagere inden for detailhandel skal have erfaring og viden inden for kunde-, vare- informations- og pengestrøm. Disse kvalifikationer kan fx erhverves på de fagrettede uddannelser inden for detailhandel. Deltagere fra engroshandel skal have erfaring og viden om salg og service. Disse kvalifikationer kan fx erhverves på de fagrettede uddannelser indenfor engroshandel. Deltagere fra kontorområdet skal have erfaringer og viden om regnskab, økonomistyring, markedsføring, personaleadministration og edb. Projektområdet kan ikke defineres på forhånd. Det er derfor uddannelsesinstitutionens opgave at sikre, at deltagerne har de fornødne kvalifikationer for at kunne gennemføre uddannelsen. Deltagerne arbejder i sammenhæng med at omdanne ideer til et praktisk anvendeligt projekt, der gennemføres i samarbejde med kolleger og ledelse. Derefter gennemføres projektet i egen virksomhed under vejledning, der arbejdes med projektetablering, kontrol af mål i projektets forskellige faser og periode- og tidsplanlægning. Projektet evalueres i samarbejde med virksomheden og underviser. I evalueringen vurderes deltagernes erfaringer i forhold til handlingsplanen, forudsætningerne for projektet og eget udbytte. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets uddannelsesstruktur for fællesuddannelser inden for medarbejderudvikling. Modul 1: Projektplanlægning og -beskrivelse, 24 lektioner

14 Side 15 Modul 2: Projektgennemførelse, 37 lektioner Modul 3: Projektevaluering, 8 lektioner Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter undervisers vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden Uddannelseskode: AA Efter uddannelsen: kan du præcist formulere dine evner og kvalifikationer ved du hvilke af dine evner, du bruger konstruktivt i dit nuværende arbejde har du en formuleret, personlig handlingsplan for hvordan du kommer i en situation, som bedre udnytter dine evner som medarbejder til glæde for både dig og virksomheden Før uddannelsen: skal du være i job i en virksomhed, der er interesseret i, at du udvikler dig personligt og fagligt. På uddannelsen lærer du om: - sociale og faglige værdier og behov - kommunikation - udvikling og handlingsplaner - at nå dine mål og drømme. 4 dage (3 dage + 1 opfølgningsdag) Produktionsgrupper Uddannelseskode: AA Formål/mål Efter uddannelsen: Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde kan du deltage i selvstyrende produktionsgrupper kender du produktionsgruppens interne spilleregler ved du hvilke forventninger og krav, der stilles til din produktionsgruppe kan du udarbejde handlingsplaner og mål for produktionsgruppen. Før uddannelsen: skal du være i et job, hvor du indgår i produktionsgrupper. På uddannelsen lærer du om: produktionsgruppers økonomi og organisation samarbejde i og med produktionsgrupper. 3 dage

15 Side 16 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Teambuilding for produktionsgrupper Uddannelseskode: AA Efter uddannelsen: kan du være med til at ændre og nedbryde forhold som forhindrer et effektivt samarbejde ved du, hvad der karakteriserer et godt team frem for et dårligt har du en indsigt, nogle metoder og værktøj, som kan udvikle en tilfældig sammensat gruppe til et team, der målrettet, effektivt og samlet arbejder på at indfri veldefinerede mål. Før uddannelsen: skal du være i et job, hvor du arbejder i team. På uddannelsen lærer du om: teambuilding (at udtrykke sine mål klart, at arbejde kreativ, at fokusere på resultater, at støtte hinanden osv.) individuelle ressourcer og grupperessourcer organisering af samarbejde metoder til at håndtere forandring. 4 dage (3 dage + 1 opfølgningsdag) Videndeling og læring i produktionsgrupper Uddannelseskode: AA På uddannelsen lærer du: aktivt at medvirke til videndeling og læring i produktionsgrupper med henblik på at produktionsgruppen kan fungere optimalt at understøtte produktionsgruppen i at være selvudviklende. Før uddannelsen skal du: Arbejde i en etableret produktionsgruppe eller arbejde under produktionsgruppelignende forhold, og du har behov for at kunne deltage aktivt i videndeling i produktionsgruppen i forbindelse med teknologiske og organisatoriske forandringer. Efter uddannelsen: Har du viden om de nødvendige forudsætninger for videndeling og læring i produktionsgrupper på det læringsmæssige plan og i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge Kan anvende forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring i produktionsgrupper, herunder anvendelse af mulige tekniske hjælpemidler (IKT) med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver på et tilfredsstillende kvalitetsniveau Kan du foretage videndeling ved brug af klar og entydig kommunikation herunder bruge dialog på en systematisk måde Kan du medvirke til at foretage systematisk opfølgning og evaluering af videndeling og læring i produktionsgruppen. 4 dage

16 Side 17 Kommunikation i produktionsgrupper Uddannelseskode: AA Efter uddannelsen kan du: undgå fejl ved at kommunikere direkte, præcist og målrettet analysere, forstå - og derefter smidiggøre - strømmen af informationer i og omkring produktionsgruppen bruge en enkel model til at forstå, hvad der fremmer og hæmmer kommunikationen i enhver gruppe for at kunne bruge den indhøstede viden til at forbedre kommunikationen i deres produktionsgruppe. Før uddannelsen skal du: have tilknytning til en etableret produktionsgruppe eller arbejde under produktionsgruppelignende forhold være beskæftiget i industrien. På uddannelsen lærer du om: at skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige at meddele dig mere direkte og med færre fortolkningsmuligheder til andre at forstå og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling at forstå, tolke og forbedre sin personlige kommunikation og derigennem produktionsgruppens personplanorienterede kommunikation at beskrive produktionsgruppens kommunikation, opdelt i operativ/ikke operativ og sagsplan- /personplanorienteret kommunikation at forbedre produktionsgruppens indbyrdes kommunikation ved hjælp af en enkel model at beskrive informationsstrømmene i virksomheden og gruppen og formulere klare krav til meddelelser til gruppen for på den måde at gøre den eksterne kommunikation mere relevant og præcis at anvende det lærte til at identificere, isolere og løse kommunikationsproblemer i gruppen/på virksomheden at opstille en konkret handlingsplan dels for hvordan man kan forbedre kommunikationen såvel internt i produktionsgruppen som i forhold til supportfunktionerne, dels for hvordan gruppen kan bruge informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde 4 dage Selvevaluering i produktionsgrupper Uddannelseskode: AA På uddannelsen lærer du: At arbejdet i en produktionsgruppe kan beskrives og forbedres gennem arbejdet med selvevaluering At gennemføre selvevaluering, (vedrørende målsætning, status og vurdering) i egen produktionsgruppe At udvælge og prioritere forbedringsprojekter At planlægge efterfølgende selvevalueringer, herunder opfølgning på forbedringer Før uddannelsen skal du: have tilknytning til en eksisterende produktionsgruppe eller arbejde i grupper under produktionsgruppelignende forhold Deltagere med direkte relation til en produktionsgruppe kan ligeledes deltage.

17 Side 18 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Efter uddannelsen kan du: Anvende en struktureret selvevalueringsmetode til at evaluere egen indsats og resultat som medlem i en produktionsgruppe Udarbejde forslag til forbedringsområder for egen produktionsgruppe med udgangspunkt i selvevaluering. 4 dage

18 Side 19 Uddannelsesplanlægning Planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering Systematisk Uddannelsesplanlægning Planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering Uddannelseskode: AA Du får baggrund for konstruktivt at kunne medvirke til igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter vedrørende medarbejderkvalificering. Du får viden om hvilke påvirkninger og interesser, der er på arbejdsmarkedet, og som spiller en væsentlig rolle i dialogen omkring uddannelses-planlægning. Du får indblik i hvilke forhold der kan hæmme og fremme igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter i forhold til den enkelte medarbejder og virksomheden. Du beskæftiger dig med uddannelsesmæssige opgaver. Du medvirker eller skal medvirke til planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering. På uddannelsen lærer du: at indgå aktivt i organisering af uddannelsessamarbejdet i virksomheden og opbygning af den nødvendige kommunikation ud fra en introduktion til hvilke elementer og forudsætninger, der ligger til grund for iværksættelse af konkret uddannelsesplanlægning, at vurdere betydningen heraf for igangsætning af medarbejderudvikling. at vurdere mulighederne i de forskellige uddannelsesplanlægnings-værktøjer, der er tilgængelige på markedet at vurdere betydningen af virksomhedskulturens værdi i forhold til organisering af uddannelsessamarbejde og medarbejderudvikling at udarbejder en checkliste vedrørende de indsatsområder, som skal afklares og bearbejdes med henblik på igangsætning af uddannelsesplanlægning og udviklingsaktiviteter i egen virksomhed at søge yderligere information om muligheder i det offentlige udbud af voksen- og efteruddannelse Tværgående uddannelser - Uddannelsesplanlægning 3 dage Systematisk Uddannelsesplanlægning Uddannelseskode: AA Du kan aktivt medvirke til virksomhedens uddannelsesplanlægning og anvende metoder til uddannelsesplanlægning. Du kan medvirke til at skabe en sammenhæng mellem virksomhedens udvikling og krav til medarbejdernes kvalifikationer. Du kan arbejde med at analysere og beskrive nuværende kvalifikationer og fremtidige udviklingsbehov. Du kan medvirke i beskrivelse af de nødvendige uddannelses- og udviklingsaktiviteter og disses gennemførelse med ønsket effekt. Du har baggrund for konstruktivt at kunne medvirke til igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter vedrørende medarbejderkvalificering. lsesplanlægning Du har viden om hvilke påvirkninger og interesser, der er på arbejdsmarkedet, og som spiller en væsentlig rolle i dialogen omkring uddannelses-planlægning.

19 Side 20 Du har indblik i hvilke forhold der kan hæmme og fremme igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter i forhold til den enkelte medarbejder og virksomheden. På uddannelsen lærer du: om processen omkring opstart af analyseaktiviteter, herunder dets formål, indhold og tidsplan. at sikre at der er en sammenhæng mellem strategiske mål og iværksættelse af uddannelsesplanlægning i virksomheder at udføre og sikre en optimal kvalitet i beskrivelserne, ud fra det valgte detaljeringsniveau, indenfor: Jobbeskrivelser Beskrivelser af arbejdsopgaver Beskrivelser af kvalifikationskrav til metoder til afdækning af sammenhængen mellem de krævede kvalifikationer og de enkelte medarbejderes kvalifikationer. om planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning. at afdækker den enkelte, afdelingen og/eller virksomhedens totale uddannelsesbehov. om hvordan konstaterede uddannelsesbehov omsættes til uddannelses- og udviklingsaktiviteter, herunder opbygning af uddannelsesplaner. 7 dage

20 Side 21 Bogføring og Økonomi Regnskab 1, kasserapport og det dobbelte bogholderi Regnskab 2, finansbogføring Regnskab 3, finansbogføring og kontoplaner Regnskab 4, årsafslutning Regnskab 5, årsregnskabet Budgetkontrol Budgettering Finansiering Løn og lovgivning Regnskab 1, kasserapport og det dobbelte bogholderi Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltageren debitere og kreditere dagligt forekommende bilag og udarbejde kasserapport på grundlag af dagens bilag både manuelt og i et økonomistyringsprogram. Uddannelsen henvender sig primært til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse inden for handels- og kontorområdet. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, hvis de har kendskab til PC på brugerniveau. Deltageren skal opnå viden om årsregnskabet som udgangspunkt for anvendelsen af principper for debitering og kreditering. Deltageren opnår forståelse for grundbilags betydning for registrering af data. Deltageren opnår sikkerhed i bogføring af enkle posteringer i forbindelse med køb og salg af varer og almindeligt forekommende omkostningsposter, køb af inventar samt privatforbrug. De almindeligste momsregler gennemgås. Deltageren lærer at udarbejde kasserapporten såvel manuelt som i et økonomistyringsprogram. Deltageren lærer at afstemme likvide beholdninger og at konstatere kassedifferencer og postere dem. Endelig lærer deltageren at afslutte og aftemme kasserapporten. Deltageren opnår sikkerhed i at udarbejde en kasserapport med modkonti. Tværgående uddannelser Bogføring og Økonomi Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets uddannelsesstruktur for økonomi og regnskab. Uddannelsen er meritgivende i forhold til grundfaget 'Erhvervsøkonomi', jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer nr. 634 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 687 af 13. juli 2001; Detail nr. 638 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 686 af 12. juli 2001 og Handel ved bekendtgørelse nr. 637 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 684 af 12. juli lektioner Regnskab 2, finansbogføring Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltageren bogføre løn, fragtomkostninger, rabatter, køb af inventar, afskrivninger og øvrige eksterne omkostninger manuelt, såvel som i et økonomistyringsprogram. Uddannelsen henvender sig primært til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse inden for handels- og kontorområdet.

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere