SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCKK-AMU. Uddannelseskatalog"

Transkript

1 SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002

2 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere i staten. Kære læsere Kataloget indeholder foruden uddannelser udviklet af SCKK-AMU (tidligere ESU), også en række uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg. Erfaringen har vist, at disse uddannelser med fordel kan anvendes af de medarbejdergrupper, som SCKK-AMU henvender sig til. Hensigten med dette er dels at tilsikre at der til stadighed er et katalog, der er opdateret, men også for at udbrede brugen af kataloget bl.a. i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne, hvor der er mulighed for at drøfte uddannelsesbehov, og hvor lederen og medarbejderen i fællesskab skal udarbejde udviklingsmål for medarbejderen. Interessen og behovet for efteruddannelse er voksende inden for de statslige institutioner og virksomheder. Ny teknologi, nye organisationsformer, decentraliseringer, færre unge på arbejdsmarkedet, udliciteringer og konkurrence på det offentlige servicemarked stiller nye krav til medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer. En stor del af disse krav indfries gennem uddannelse. SCKK-AMU varetager i samarbejde med en række statslige virksomheder og institutioner samt faglige organisationer omsætningen af uddannelsesbehovene til konkret uddannelse i AMU systemet. AMU er således et dynamisk uddannelsessystem i stadig udvikling. Voksen- og efteruddannelsessystemet har gennemgået en del reformer op gennem 90 erne og i løbet af 2002 forventes endnu nogle reformer at få indflydelse på, hvordan AMU kan løse det stadig voksende efteruddannelsesbehov, også på det statslige område. Vi håber, at katalogets efteruddannelsestilbud kan motivere og inspirere til den nødvendige efteruddannelsesaktivitet inden for statslige virksomheder og institutioner. Hvis I har internetadgang har I samtidig mulighed for at søge blandt samtlige ca AMU uddannelser på adressen Skulle I have lyst til at orientere dig endnu bredere i viften af voksenuddannelser, kan det ske på adressen Uddannelseskataloget kan også findes på hvor det løbende opdateres. Kataloget kan endvidere rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. God fornøjelse SCKK-AMU

3 Side 4 SCKK SCKK SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling blev etableret den 1. april 2000 af parterne på det statslige arbejdsmarked. SCKK blev etableret for at styrke arbejdet med omstilling og udvikling i statens institutioner og for at fremme arbejdet med strategisk og systematisk kompetence- og kvalitetsudvikling på det statslige område. SCKK er en service til ledelse og medarbejdere i staten. For nærmere oplysninger om SCKK og SCKK s aktiviteter henvises til SCKK-AMU SCKK-AMU er en del af SCKK. SCKK-AMU har til opgave at arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling af faglærte, ufaglærte, etatsuddannede m.fl. i statslige virksomheder. Væsentlige hovedopgaver er at udvikle, markedsføre og kvalitetssikre AMU-uddannelser til de statslige arbejdspladser. Dette arbejde foregår i tæt samspil med Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL). SCKK-AMU s politiske udvalg er sammensat af et lige stort antal repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere. Følgende institutioner, virksomheder og organisationer er repræsenteret: Personalestyrelsen Forsvarskommandoen Politiet Kriminalforsorgen Told- og Skattestyrelsen Beredsskabsstyrelsen DSB Banestyrelsen StK - Statsansattes Kartel CO II - Statstjenestemændenes Centralorganisation II Centralforeningen for Stampersonel (som repræsentant for TOK - Tjenestemænds og Overenskomstansattes Kartel) SiD Hærens Konstabel- og Korporalforening, Dansk Jernbaneforbund Dansk Fængselsforbund Politiforbundet i Danmark SCKK-AMU samarbejder derudover med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Danmarks Kirketjenerforening, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Danmarks Kordegneforening, Fiskeridirektoratet, Foreningen for Funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene, Forsvarets Civil-Etat, Dansk Told & Skatteforbund, Røde Kors, HK/Stat, Organisationen af Stampersonel i Beredskabsstyrelsen, StA m.fl.

4 Side 5 sfortegnelse Kære læsere... 3 SCKK... 4 SCKK-AMU... 4 sfortegnelse over uddannelserne... 6 Tværgående uddannelser... 8 Service og kvalitet...8 Organisation og samarbejde...12 Uddannelsesplanlægning...19 Bogføring og Økonomi...21 Kommunikation...28 Internationalisering...32 Informationsteknologi...37 Miljø og Teknologi...53 sfortegnelse Målrettede uddannelser Arbejdsledere...54 Jernbane...60 Kirke...62 Kriminalforsorg...67 Politi...72 Told og Skat...75 Forsvaret...76 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger ved deltagelse på arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU) VEPS Hvor gennemføres SCKK-AMU s uddannelser Adresser...87 SCKK-AMU sekretariatet... 92

5 Side 6 sfortegnelse over uddannelserne sfortegnelse over uddannelserne Tværgående uddannelser... 8 Service og kvalitet...8 Kvalitet i offentlige serviceydelser...8 Brugerservice og oplysningsvirksomhed...9 Brugerservice og rådgivning...9 Kommunikation, kvalitet og service...10 Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter Organisation og samarbejde...12 Sikkerhed ved arbejde med service og kontrolfunktioner i lufthavne...12 Arbejdsplanlægning...13 Kunde/leverandørforhold i virksomheden...13 Organisation og samarbejde...14 Projektgennemførelse i virksomheden...14 Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden...15 Produktionsgrupper...15 Teambuilding for produktionsgrupper...16 Videndeling og læring i produktionsgrupper...16 Kommunikation i produktionsgrupper...17 Selvevaluering i produktionsgrupper...17 Uddannelsesplanlægning...19 Planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering...19 Systematisk Uddannelsesplanlægning...19 Bogføring og Økonomi...21 Regnskab 1, kasserapport og det dobbelte bogholderi...21 Regnskab 2, finansbogføring...21 Regnskab 3, finansbogføring og kontoplaner...22 Regnskab 4, årsafslutning...23 Regnskab 5, årsregnskabet...24 Budgetkontrol...24 Budgettering...25 Finansiering...26 Løn og lovgivning...26 Kommunikation...28 Interview- og spørgeteknik...28 Præsentationsteknik...28 Video til dokumentations-, efterforsknings- og instruktionsbrug Video til dokumentations-, efterforsknings- og instruktionsbrug Video til dokumentations-, efterforsknings- og instruktionsbrug Internationalisering...32 Interkulturel kompetence i jobfunktionen...32 Engelsk til offentlig service og myndighedsudøvelse Engelsk til offentlig service og myndighedsudøvelse Tysk til offentlig service og myndighedsudøvelse Informationsteknologi...37 Ajourføringsuddannelse i håndtering af personoplysninger...37 Database Database Database opdatering...39 Datahåndtering - registrering og behandling...40 Desktop Publishing opdatering...40 Edb-installation og vedligeholdelse...41 Edb og statistik...42 Etb Etb

6 Side 7 Etb Etb opdatering...44 Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer...45 Installation og vedligeholdelse af telekommunikationsværktøjer...45 Integrerede administrationssystemer (Office pakker)...46 Intern support/edb-instruktion og vejledning...47 PC-bruger, Brancheanvendelse...47 PC Bruger, Brugerprogrammer...48 Regneark Regneark Regneark opdatering...49 Styresystem...50 Styresystem opdatering...50 Systematisk anvendelse af informationssøgning på Internettet...51 Web medarbejder...52 Miljø og Teknologi...53 Offentligt miljøbevidst indkøb...53 Målrettede uddannelser Arbejdsledere...54 Grundlæggende lederuddannelse...54 Delegeringsteknik - praktisk ledelse...56 Grundlæggende ledelses- og samarbejdsteknik...56 Ledelses- og samarbejdsteknik i praksis...56 Mødeledelse...57 Problembehandlingsteknik...57 Projektledelse & projektstyring...58 Projektstyring og -økonomi...58 Jernbane...60 Håndtering af pludseligt opståede hændelser for lokomotivførere...60 Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - merituddannelse...60 Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E...61 Kirke...62 Praktisk kirketjeneste A...62 Praktisk kirketjeneste B...62 Samarbejde, kommunikation og faglig etik i kirken...63 Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse...63 Specialrengøring i kirke og kirkebygninger...64 Kirketjeneren og kirkens brugere...64 Pasning af kirkens arealer...65 Kriminalforsorg...67 Pædagogisk planlægning af aktiviteter for indsatte i fængsler...67 Selvforplejning i fængsler...67 Introduktion til bygningsvedligeholdelse i fængslerne...68 Maskinoperatør Opstilling på og betjening af stationær overfræser...70 Grundkursus i erhvervsrengøring...71 Politi...72 Metoder til problemorienteret politiarbejde...72 Metoder til tværsektorialt kriminalpræventivt arbejde...72 Pædagogisk planlægning af kriminalpræventivt arbejde...73 Ajourføringsuddannelse for køreprøvesagkyndige...74 Told og Skat...75 Selskabsret...75 Forsvaret...76 Almen Levnedsmiddelhygiejne...76 Grundlæggende tilberedningsmetoder...76 Opkvalificerings-/meritforløb for konstabler og sergenter...77 sfortegnelse over uddannelserne

7 Side 8 Tværgående uddannelser Service og kvalitet Tværgående uddannelser Tværgående uddannelser er fælles for flere eller alle SCKK-AMU s brancher. Service og kvalitet Kvalitet i offentlige serviceydelser Brugerservice og oplysningsvirksomhed Brugerservice og rådgivning Kommunikation, kvalitet og service Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 1 Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 2 Kvalitet i offentlige serviceydelser Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til forbedringer af kvaliteten i leveringen af offentlige serviceydelser på eget arbejdsfelt igennem: Forståelse for anvendelsen af kvalitetsstyring generelt i leveringen af offentlige serviceydelser Anvendelse af forskellige værktøjer til at identificere og vurdere muligheder og behov for kvalitetsforbedringer ud fra politisk fastsatte mål og rammer og i forhold til brugerne/borgernes individuelle kvalitetsforventninger Anvendelse af metoder til at iværksætte og indgå i handlinger til kvalitetsforbedringer i udførelsen af egne jobfunktioner Struktur Uddannelsen indgår i Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelses uddannelsesstruktur for medarbejdere, som er involveret i leveringen af offentlige serviceydelser. Uddannelsen er meritgivende til Kontoruddannelserne med offentlige specialer samt til Erhvervsuddannelsen som chauffør. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser. AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen. Forskellige kvalitetsstyringsmodeller og deres relevans for leveringen af offentlige serviceydelser Erhvervelse af indsigt i de forventninger og krav, der stilles til løsningen af de daglige arbejdsopgaver i forbindelse med levering af en offentlig serviceydelse til både eksterne og interne brugere, igennem brug af forskellige kvalitetsstyringsværktøjer Arbejde med kerne- og periferiydelser i egen jobfunktion Anvendelse af værktøjer til at identificere og vurdere muligheder og behov for kvalitetsforbedringer ud fra politisk fastsatte mål og rammer - og i forhold til brugerne/borgernes kvalitetsforventninger Anvendelse af redskaber til iværksættelse af kvalitetsforbedringer i udførelsen af egne og medarbejdergruppens jobfunktioner Identificering af situationer, hvor 1) der kan være modsatrettede krav og forventninger til serviceydelsen, samt hvor 2) myndighedsudøvelse og sanktionerende dele af jobfunktionen kan vanskeliggøre borgerens oplevelse af kvalitet i serviceydelsen 37 lektioner vurdering har gennemført undervisningen med tilfredsstillende resultat.

8 Side 9 Brugerservice og oplysningsvirksomhed Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen har deltagerne som et led i kompetenceudviklingen fået styrket deres professionelle rolle som service- og myndighedspersoner, fået værktøjer til at yde optimal service, fået bedre mulighed for at tackle vanskelige situationer og deltagerne kan fremme effektivitet og produktivitet i løsningen af opgaver. Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse i servicefunktioner i den offentlige sektor og som har behov for udvidet kendskab til psykologi og kommunikation. Adgang til uddannelsen har personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper og som: er faglært eller har mindst 2 års joberfaring i servicefunktioner i den offentlige sektor har kendskab til dynamikken i kommunikation mellem serviceyder og servicebruger inden for rammerne af de særlige forhold, der eksisterer for produktion af serviceydelser i den offentlige sektor har kendskab til psykologiske begreber og teorier i relation til kommunikation De sidste to krav om kvalifikationer kan fx erhverves på uddannelsen 'Servicepsykologi 1'. Deltagerne arbejder med arbejdssituationer karakteriseret ved modsætningsforholdet mellem på den ene side at skulle yde service og på den anden side at udføre myndighedsopgaver. Deltagerne lærer at forholde sig til og handle hensigtsmæssigt på baggrund af dette særlige psykologiske arbejdsklima. Endvidere udvikler deltagerne deres viden om kommunikation ved arbejde med egne erfaringer og reaktioner i arbejdsmæssige situationer og får forståelse for psykologien i samspillet, ansvarlig kommunikation samt stress og stressreaktioner. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for medarbejderudvikling. 37 lektioner Tværgående uddannelser Service og kvalitet Brugerservice og rådgivning Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne rådgive og vejlede brugere af serviceydelser ud fra brugerens behov og de muligheder der gives ved udførelse af administrative arbejdsopgaver og anvende forskellige former for kommunikation rettet mod målgrupper og brugere af en serviceydelse indenfor administrative arbejdsopgaver. Deltageren kan anvende IT til løsning af arbejdsopgaver indenfor håndtering af forbrugerservice og kommunikation. Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse i servicefunktioner i et administrativt job og som skal kunne rådgive og vejlede brugere. Adgang til uddannelsen har personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper. På uddannelsen arbejder deltagerne med vigtigheden af den personlige kontakt til brugere, klienter og kunder og de faser der ligger til grund for gennemførelse af en målrettet serviceydelse. Deltagerne arbejder med kommunikationsmetoder herunder IT for at opnå viden og erfaren til brug for service ved løsning af administrative arbejdsopgaver. Deltagerne arbejder med informationsværktøjer, herunder IT inden for administrative arbejdsfunktioner, der dækker behovet for individuel rådgivning og vejledning af brugere ud fra et overordnet ønske om at yde service og samtidig rådgive og vejlede den påtænkte målgruppe fx ved myndighedsudøvelse.

9 Side 10 Tværgående uddannelser Service og kvalitet Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for medarbejderudvikling under fællesuddannelser. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale inden for offentlig administration, stat, amt og kommune, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. Sammen med andre uddannelser kan denne uddannelse give deltagerne fuld merit i forhold til udvalgets meritliste. 24 lektioner Kommunikation, kvalitet og service Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne arbejde med kommunikations- og servicefunktionernes betydning for at opnå et effektivt samarbejde i virksomheden samt anvende forskellige meddelelsesformer i udførelsen af kontoradministrative servicefunktioner. Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse inden for det merkantile område. Adgang til uddannelsen har personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper og som: er faglært eller har mindst 2 års joberfaring inden for det merkantile område kan medvirke i udførelsen af administrative servicefunktioner i virksomheden ved at anvende mundtlig og skriftlig kommunikation Det sidste krav om kvalifikationer kan fx erhverves på uddannelsen 'Kommunikation og service'. Deltagerne erhverver sig viden om servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation. Endvidere erhverver deltagerne sig viden om kommunikationsteori, fx transaktionsanalyse, tolkning af kropssprog og kommunikationsformer for at kunne forstå og anvende denne viden i udførelsen af servicefunktioner. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for administration og kommunikation. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale 'Generel kontor', 'Administration' og 'Administration med IT', jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer. 37 lektioner Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 1 Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne følge hovedintentioner i forvaltningsretten omkring sagsbehandling i den offentlige sektor og dermed kunne indgå i lettere sagsbehandlingsopgaver. Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller forventer opgaver i form af lettere sagsbehandling i den offentlige sektor. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

10 Side 11 På uddannelsen arbejder deltagerne med Grundloven, forvaltningsretten bredt set samt Forvaltningslovens afsnit om Tavshedspligt og Videregivelse af oplysninger. Herudover arbejder deltagerne med aktindsigt med udgangspunkt i både forvaltningslov og offentlighedslov samt offentlighedslovens afsnit om Notatpligt. Uddannelsen skal ses som første del af uddannelsen Sagsbehandler - Borgernes rettigheder og pligter. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for den offentligt ansatte kontormedarbejdere. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale inden for offentlig administration stat, amt og kommune, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. 16 lektioner Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 2 Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne følge hovedintentioner i retssystemet omkring sagsbehandling i den offentlige sektor og dermed selvstændigt kunne varetage sagsbehandling under iagttagelse af alle forvaltningslovens bestemmelser. Deltagerne har desuden en opdateret viden om de seneste ændringer i Arkivloven og har forståelse for problemstillingerne vedr. registerloven, arkivlovens kassationsregler og den elektroniske kommunikation. Uddannelsen henvender sig primært til personer, som arbejder med sagsbehandling i den offentlige sektor. Tværgående uddannelser Service og kvalitet Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, hvis de indgår i lettere sagsbehandling, har kendskab til forvaltningsloven og offentlighedslovens bestemmelser om Tavshedspligt, Videregivelse af oplysninger og Notatpligten. Ovenstående kvalifikationer kan erhverves på uddannelsen 'Sagsbehandling - Borgernes rettigheder og pligter 1'. På uddannelsen arbejder deltagerne med Forvaltningslovens bestemmelser med hovedvægten på Inhabilitet, Vejledning, Partshøring, Begrundelse og Klagevejledning. Deltagerne bliver med udgangspunkt i arkivlovgivningen i stand til at vurdere om dokumenter skal arkiveres eller kan kasseres, Arkivlovgivningen med hovedvægt på kassationsreglerne registersamkøringer og elektronisk sikkerhed. Uddannelsen skal ses som anden del af uddannelsen Sagsbehandler - Borgernes rettigheder og pligter. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for offentligt ansatte kontormedarbejdere. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens speciale inden for offentlig administration stat, amt og kommune, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. 24 lektioner

11 Side 12 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Organisation og samarbejde Sikkerhed ved arbejde med service og kontrolfunktioner i lufthavne Arbejdsplanlægning Kunde/leverandørforhold i virksomheden Organisation og samarbejde Projektgennemførelse i virksomheden Medarbejderens personlige ressourcer og virksomheden Produktionsgrupper Teambuilding for produktionsgrupper Videndeling og læring i produktionsgrupper Kommunikation i produktionsgrupper Selvevaluering i produktionsgrupper Sikkerhed ved arbejde med service og kontrolfunktioner i lufthavne Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne varetage deres daglige arbejdsfunktioner i lufthavne i henhold til nationale og internationale krav og bestemmelser for sikkerhed i og omkring lufthavne. Deltagerne har kompetencer til på et grundlæggende niveau at kunne agere sikkerhedsmæssigt korrekt og forsvarligt i deres daglige kontakt til passagerer og øvrige personer samt i behandlingen af post, gods o.lign. Efter uddannelse opfylder deltagerne de uddannelsesmæssige krav til securityområdet, som stilles af ICAO og JAR for træning af personel. Struktur Uddannelsen indgår i udvalgets uddannelsesstruktur 'Tværgående uddannelser - Internationalisering'. Uddannelsen henvender sig til personer, som i forbindelse med udførelsen af service- og kontroljob i lufthavne, har direkte passagerkontakt, samt i omgangen med post, gods o.lign. Deltagerne kan udføre egne arbejdsfunktioner i lufthavne efter gældende nationale og internationale bestemmelser for airport safety and security, herunder bestemmelser vedrørende: Arbejde og færdsel i lufthavne (5%) Menneskelige faktorer i lufthavne (10%) Trusler mod lufthavne (15%) Sikkerhedsorganisationer i lufthavne (5%) Sikkerhedsforanstaltninger i omgang med passagerer, post, gods, bagage og lign. (25%) Personlig færden og identifikation (5%) Håndtering af trusselsituationer og efterbehandling af disse (10%) Medarbejderkompetencer og bemyndigelse (10%) Myndighedernes arbejde og kompetence (5%) Deltagerne er bekendt med vigtigheden af egen og andres adfærd i forhold til opfyldelse af sikkerhedskrav og mindskning af risici, - herunder kendskabet til egen- og andres funktioner i relation til beredskabs- og sikkerhedsplaner (10%) Efter endt uddannelse opfylder deltagerne de uddannelsesmæssige krav, som stilles i ICAO Annex 17, herunder også kravet om uddannelse. 24 lektioner

12 Side 13 Arbejdsplanlægning Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne udføre planlægningsopgaver for egne og andres administrative opgaver ved at vælge og gøre brug af de bedst egnede manuelle eller IT-baserede planlægningsværktøjer. Deltagerne kan følge op på og justere i planlægning, tildeling og prioritering af opgaver, hvor det er relevant. For opnåelse af optimalt udbytte af uddannelsen skal deltageren: Have erfaring fra beskæftigelse med administrative opgaver Have almindeligt kendskab til IT og dens anvendelsesmuligheder På uddannelsen erhverver deltagerne sig viden om manuelle og IT-baserede planlægningsværktøjer, for at kunne vælge og anvende de værktøjer, der er bedst egnede til en given planlægningsopgave. Deltagerne arbejder med analyse og beskrivelse af administrative arbejdsopgaver for at kunne vurdere, hvordan opgaverne kan løses enten på arbejdspladsen eller som distancearbejde. Deltagerne erhverver sig viden om hvordan en planlægning gennemføres og hvordan der følges op på planlægningen, så det sikres, at arbejdsopgavernes udførelse lever op til det planlagte. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for administration og kommunikation. Uddannelsen er meritgivende i forhold til specialefag på kontoruddannelsens specialer i Administration, Offentlig administration (kommune/amtskommune), Offentlig administration (stat), Lægesekretær (offentlig administration), jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer nr. 634 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 687 af 13. juli lektioner Kunde/leverandørforhold i virksomheden Uddannelseskode: AA Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Formål: Efter uddannelsen: kender du betydningen af gode og veldefinerede forhold til både interne og eksterne leverandører og aftagere kan du videregive præcise og korrekte informationer til afdelingens aftagere og leverandører forstår du betydningen af præcis kommunikation og du ved hvor vigtigt det er, at du overholder dit ansvar men aldrig overskrider det Før uddannelsen: skal du være i et job, hvor du har kontakt til interne eller eksterne leverandører og aftagere. På uddannelsen lærer du om: dine personlige og faglige ressourcer hvordan man kommunikerer på en arbejdsplads hvordan man skaber forståelse mellem medarbejdergrupper. 2 dage

13 Side 14 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Organisation og samarbejde Uddannelseskode: AD Formål/mål Efter uddannelsen kan deltagerne arbejde ud fra en viden om administrative funktioners sammenhæng med virksomhedens idé, mål og organisatoriske opbygning og anvende kommunikation som værktøj i det daglige samarbejde med kolleger. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. På uddannelsen får deltagerne viden om forskellige organisations- og selskabsformer, så de kan definere en organisation i forhold til omverdenen. Derudover får deltagerne viden om virksomhedens idégrundlag og strategiudvikling og betydningen af dette for organiseringen af det administrative arbejde, så deltagerne kan indgå i løsningen af administrative opgaver i forhold til virksomhedens omverden. Desuden arbejder deltagerne med kommunikationsformer og konfliktløsninger for at kunne anvende denne viden i samarbejde med kolleger og ledelse. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets struktur for fællesuddannelser inden for indkøb og salg. Uddannelsen er meritgivende i forhold til områdefag på grunduddannelsen inden for handels- og kontorområdet. 37 lektioner Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter undervisers vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Projektgennemførelse i virksomheden Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltagerne planlægge og gennemføre et projektforløb samt vurdere resultatet. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Deltagere inden for detailhandel skal have erfaring og viden inden for kunde-, vare- informations- og pengestrøm. Disse kvalifikationer kan fx erhverves på de fagrettede uddannelser inden for detailhandel. Deltagere fra engroshandel skal have erfaring og viden om salg og service. Disse kvalifikationer kan fx erhverves på de fagrettede uddannelser indenfor engroshandel. Deltagere fra kontorområdet skal have erfaringer og viden om regnskab, økonomistyring, markedsføring, personaleadministration og edb. Projektområdet kan ikke defineres på forhånd. Det er derfor uddannelsesinstitutionens opgave at sikre, at deltagerne har de fornødne kvalifikationer for at kunne gennemføre uddannelsen. Deltagerne arbejder i sammenhæng med at omdanne ideer til et praktisk anvendeligt projekt, der gennemføres i samarbejde med kolleger og ledelse. Derefter gennemføres projektet i egen virksomhed under vejledning, der arbejdes med projektetablering, kontrol af mål i projektets forskellige faser og periode- og tidsplanlægning. Projektet evalueres i samarbejde med virksomheden og underviser. I evalueringen vurderes deltagernes erfaringer i forhold til handlingsplanen, forudsætningerne for projektet og eget udbytte. Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets uddannelsesstruktur for fællesuddannelser inden for medarbejderudvikling. Modul 1: Projektplanlægning og -beskrivelse, 24 lektioner

14 Side 15 Modul 2: Projektgennemførelse, 37 lektioner Modul 3: Projektevaluering, 8 lektioner Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter undervisers vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden Uddannelseskode: AA Efter uddannelsen: kan du præcist formulere dine evner og kvalifikationer ved du hvilke af dine evner, du bruger konstruktivt i dit nuværende arbejde har du en formuleret, personlig handlingsplan for hvordan du kommer i en situation, som bedre udnytter dine evner som medarbejder til glæde for både dig og virksomheden Før uddannelsen: skal du være i job i en virksomhed, der er interesseret i, at du udvikler dig personligt og fagligt. På uddannelsen lærer du om: - sociale og faglige værdier og behov - kommunikation - udvikling og handlingsplaner - at nå dine mål og drømme. 4 dage (3 dage + 1 opfølgningsdag) Produktionsgrupper Uddannelseskode: AA Formål/mål Efter uddannelsen: Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde kan du deltage i selvstyrende produktionsgrupper kender du produktionsgruppens interne spilleregler ved du hvilke forventninger og krav, der stilles til din produktionsgruppe kan du udarbejde handlingsplaner og mål for produktionsgruppen. Før uddannelsen: skal du være i et job, hvor du indgår i produktionsgrupper. På uddannelsen lærer du om: produktionsgruppers økonomi og organisation samarbejde i og med produktionsgrupper. 3 dage

15 Side 16 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Teambuilding for produktionsgrupper Uddannelseskode: AA Efter uddannelsen: kan du være med til at ændre og nedbryde forhold som forhindrer et effektivt samarbejde ved du, hvad der karakteriserer et godt team frem for et dårligt har du en indsigt, nogle metoder og værktøj, som kan udvikle en tilfældig sammensat gruppe til et team, der målrettet, effektivt og samlet arbejder på at indfri veldefinerede mål. Før uddannelsen: skal du være i et job, hvor du arbejder i team. På uddannelsen lærer du om: teambuilding (at udtrykke sine mål klart, at arbejde kreativ, at fokusere på resultater, at støtte hinanden osv.) individuelle ressourcer og grupperessourcer organisering af samarbejde metoder til at håndtere forandring. 4 dage (3 dage + 1 opfølgningsdag) Videndeling og læring i produktionsgrupper Uddannelseskode: AA På uddannelsen lærer du: aktivt at medvirke til videndeling og læring i produktionsgrupper med henblik på at produktionsgruppen kan fungere optimalt at understøtte produktionsgruppen i at være selvudviklende. Før uddannelsen skal du: Arbejde i en etableret produktionsgruppe eller arbejde under produktionsgruppelignende forhold, og du har behov for at kunne deltage aktivt i videndeling i produktionsgruppen i forbindelse med teknologiske og organisatoriske forandringer. Efter uddannelsen: Har du viden om de nødvendige forudsætninger for videndeling og læring i produktionsgrupper på det læringsmæssige plan og i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge Kan anvende forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring i produktionsgrupper, herunder anvendelse af mulige tekniske hjælpemidler (IKT) med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver på et tilfredsstillende kvalitetsniveau Kan du foretage videndeling ved brug af klar og entydig kommunikation herunder bruge dialog på en systematisk måde Kan du medvirke til at foretage systematisk opfølgning og evaluering af videndeling og læring i produktionsgruppen. 4 dage

16 Side 17 Kommunikation i produktionsgrupper Uddannelseskode: AA Efter uddannelsen kan du: undgå fejl ved at kommunikere direkte, præcist og målrettet analysere, forstå - og derefter smidiggøre - strømmen af informationer i og omkring produktionsgruppen bruge en enkel model til at forstå, hvad der fremmer og hæmmer kommunikationen i enhver gruppe for at kunne bruge den indhøstede viden til at forbedre kommunikationen i deres produktionsgruppe. Før uddannelsen skal du: have tilknytning til en etableret produktionsgruppe eller arbejde under produktionsgruppelignende forhold være beskæftiget i industrien. På uddannelsen lærer du om: at skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige at meddele dig mere direkte og med færre fortolkningsmuligheder til andre at forstå og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling at forstå, tolke og forbedre sin personlige kommunikation og derigennem produktionsgruppens personplanorienterede kommunikation at beskrive produktionsgruppens kommunikation, opdelt i operativ/ikke operativ og sagsplan- /personplanorienteret kommunikation at forbedre produktionsgruppens indbyrdes kommunikation ved hjælp af en enkel model at beskrive informationsstrømmene i virksomheden og gruppen og formulere klare krav til meddelelser til gruppen for på den måde at gøre den eksterne kommunikation mere relevant og præcis at anvende det lærte til at identificere, isolere og løse kommunikationsproblemer i gruppen/på virksomheden at opstille en konkret handlingsplan dels for hvordan man kan forbedre kommunikationen såvel internt i produktionsgruppen som i forhold til supportfunktionerne, dels for hvordan gruppen kan bruge informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde 4 dage Selvevaluering i produktionsgrupper Uddannelseskode: AA På uddannelsen lærer du: At arbejdet i en produktionsgruppe kan beskrives og forbedres gennem arbejdet med selvevaluering At gennemføre selvevaluering, (vedrørende målsætning, status og vurdering) i egen produktionsgruppe At udvælge og prioritere forbedringsprojekter At planlægge efterfølgende selvevalueringer, herunder opfølgning på forbedringer Før uddannelsen skal du: have tilknytning til en eksisterende produktionsgruppe eller arbejde i grupper under produktionsgruppelignende forhold Deltagere med direkte relation til en produktionsgruppe kan ligeledes deltage.

17 Side 18 Tværgående uddannelser Organisation og samarbejde Efter uddannelsen kan du: Anvende en struktureret selvevalueringsmetode til at evaluere egen indsats og resultat som medlem i en produktionsgruppe Udarbejde forslag til forbedringsområder for egen produktionsgruppe med udgangspunkt i selvevaluering. 4 dage

18 Side 19 Uddannelsesplanlægning Planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering Systematisk Uddannelsesplanlægning Planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering Uddannelseskode: AA Du får baggrund for konstruktivt at kunne medvirke til igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter vedrørende medarbejderkvalificering. Du får viden om hvilke påvirkninger og interesser, der er på arbejdsmarkedet, og som spiller en væsentlig rolle i dialogen omkring uddannelses-planlægning. Du får indblik i hvilke forhold der kan hæmme og fremme igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter i forhold til den enkelte medarbejder og virksomheden. Du beskæftiger dig med uddannelsesmæssige opgaver. Du medvirker eller skal medvirke til planlægning og udvikling af medarbejderkvalificering. På uddannelsen lærer du: at indgå aktivt i organisering af uddannelsessamarbejdet i virksomheden og opbygning af den nødvendige kommunikation ud fra en introduktion til hvilke elementer og forudsætninger, der ligger til grund for iværksættelse af konkret uddannelsesplanlægning, at vurdere betydningen heraf for igangsætning af medarbejderudvikling. at vurdere mulighederne i de forskellige uddannelsesplanlægnings-værktøjer, der er tilgængelige på markedet at vurdere betydningen af virksomhedskulturens værdi i forhold til organisering af uddannelsessamarbejde og medarbejderudvikling at udarbejder en checkliste vedrørende de indsatsområder, som skal afklares og bearbejdes med henblik på igangsætning af uddannelsesplanlægning og udviklingsaktiviteter i egen virksomhed at søge yderligere information om muligheder i det offentlige udbud af voksen- og efteruddannelse Tværgående uddannelser - Uddannelsesplanlægning 3 dage Systematisk Uddannelsesplanlægning Uddannelseskode: AA Du kan aktivt medvirke til virksomhedens uddannelsesplanlægning og anvende metoder til uddannelsesplanlægning. Du kan medvirke til at skabe en sammenhæng mellem virksomhedens udvikling og krav til medarbejdernes kvalifikationer. Du kan arbejde med at analysere og beskrive nuværende kvalifikationer og fremtidige udviklingsbehov. Du kan medvirke i beskrivelse af de nødvendige uddannelses- og udviklingsaktiviteter og disses gennemførelse med ønsket effekt. Du har baggrund for konstruktivt at kunne medvirke til igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter vedrørende medarbejderkvalificering. lsesplanlægning Du har viden om hvilke påvirkninger og interesser, der er på arbejdsmarkedet, og som spiller en væsentlig rolle i dialogen omkring uddannelses-planlægning.

19 Side 20 Du har indblik i hvilke forhold der kan hæmme og fremme igangsætning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter i forhold til den enkelte medarbejder og virksomheden. På uddannelsen lærer du: om processen omkring opstart af analyseaktiviteter, herunder dets formål, indhold og tidsplan. at sikre at der er en sammenhæng mellem strategiske mål og iværksættelse af uddannelsesplanlægning i virksomheder at udføre og sikre en optimal kvalitet i beskrivelserne, ud fra det valgte detaljeringsniveau, indenfor: Jobbeskrivelser Beskrivelser af arbejdsopgaver Beskrivelser af kvalifikationskrav til metoder til afdækning af sammenhængen mellem de krævede kvalifikationer og de enkelte medarbejderes kvalifikationer. om planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning. at afdækker den enkelte, afdelingen og/eller virksomhedens totale uddannelsesbehov. om hvordan konstaterede uddannelsesbehov omsættes til uddannelses- og udviklingsaktiviteter, herunder opbygning af uddannelsesplaner. 7 dage

20 Side 21 Bogføring og Økonomi Regnskab 1, kasserapport og det dobbelte bogholderi Regnskab 2, finansbogføring Regnskab 3, finansbogføring og kontoplaner Regnskab 4, årsafslutning Regnskab 5, årsregnskabet Budgetkontrol Budgettering Finansiering Løn og lovgivning Regnskab 1, kasserapport og det dobbelte bogholderi Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltageren debitere og kreditere dagligt forekommende bilag og udarbejde kasserapport på grundlag af dagens bilag både manuelt og i et økonomistyringsprogram. Uddannelsen henvender sig primært til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse inden for handels- og kontorområdet. Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, hvis de har kendskab til PC på brugerniveau. Deltageren skal opnå viden om årsregnskabet som udgangspunkt for anvendelsen af principper for debitering og kreditering. Deltageren opnår forståelse for grundbilags betydning for registrering af data. Deltageren opnår sikkerhed i bogføring af enkle posteringer i forbindelse med køb og salg af varer og almindeligt forekommende omkostningsposter, køb af inventar samt privatforbrug. De almindeligste momsregler gennemgås. Deltageren lærer at udarbejde kasserapporten såvel manuelt som i et økonomistyringsprogram. Deltageren lærer at afstemme likvide beholdninger og at konstatere kassedifferencer og postere dem. Endelig lærer deltageren at afslutte og aftemme kasserapporten. Deltageren opnår sikkerhed i at udarbejde en kasserapport med modkonti. Tværgående uddannelser Bogføring og Økonomi Uddannelsen indgår i efteruddannelsesudvalgets uddannelsesstruktur for økonomi og regnskab. Uddannelsen er meritgivende i forhold til grundfaget 'Erhvervsøkonomi', jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer nr. 634 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 687 af 13. juli 2001; Detail nr. 638 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 686 af 12. juli 2001 og Handel ved bekendtgørelse nr. 637 af 1. juli 1996, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 684 af 12. juli lektioner Regnskab 2, finansbogføring Uddannelseskode: AD Efter uddannelsen kan deltageren bogføre løn, fragtomkostninger, rabatter, køb af inventar, afskrivninger og øvrige eksterne omkostninger manuelt, såvel som i et økonomistyringsprogram. Uddannelsen henvender sig primært til personer, som har eller forventer at få beskæftigelse inden for handels- og kontorområdet.

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Valgfrie specialefag. Økonomi

Valgfrie specialefag. Økonomi Valgfrie specialefag for Økonomi 2016-2018 Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Valgfrie specialefag. Administration

Valgfrie specialefag. Administration Valgfrie specialefag for Administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi Danmarks Pædagogiske Universitet Kompetencestrategi Vedtaget i HSSIU 2006 1 Indledning...3 Kompetence og kompetenceudvikling....3 De generelle indsatsområder og strategiens målsætning...4 Implementering

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Navn: Adresse: Arbejdssted: Cpr.nr: E-mail: Telefon: Antal års erfaring som lægesekretær: Generelt om skemaet: Udfyldelse af skemaet: Definitioner: : : : Udviklingsmål:

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere