Bjørn Andersen. Albanske Studier. Bind 1. Albansk historie # 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørn Andersen. Albanske Studier. Bind 1. Albansk historie # 10"

Transkript

1 Bjørn Andersen Albanske Studier Bind 1 Albansk historie # 10 BA FORLAG SØBORG 2002

2 BA Forlag, Søborg, København. 1. udgave, 1. oplag - Oktober ISBN (Samlet = bd. 1, bd. 2 og CD) ISSN (Albansk Historie) Eftertryk eller kopiering kun efter gældende regler. Dette gælder også edb-mæssig udnyttelse. Er du i tvivl kan du altid sende en mail. BA FORLAG Bjørn Andersen Valdemars Allé Søborg Webside:

3 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 FORBEMÆRKNINGER Af forskellige grunde har jeg besluttet at udskille mine litteraturkommentarer fra»albansk Almanak«og at trykke dem»for sig«. De to første bind»studier«samler kommentarerne fra de sidste 3 år på ét sted og i én pdf-fil, også kommentarerne fra»krudttønden i baghaven«og»fra Kosovo til Kosóva«- hvilket gør dem mere håndtérlige, ikke mindst under elektroniske søgninger. Justeringer. Synspunkter med»begrænset holdbarhed«teksten er justeret forskellige steder, især når jeg er faldet over sproglige uklarheder. Nogle steder har jeg udbygget teksten - det gælder især afsnittet om»humanitær intervention«, hvor jeg er gået videre med problemstillingen legitimitet over for legalitet. Det vil sige med spørgsmålet om hvor vidt noget kan være»rimeligt«eller»nødvendigt«, selv om det ikke er»lovligt«. Denne problemstilling er af relevans i diskussionen om interventionen i Kosóva, men den har også betydning i andre sammenhænge. Der er visse overlapninger mellem de enkelte tekster. Dem har jeg i det store og hele ladet stå for ikke at tvinge nogen - som ikke er interesseret - til at læse»det hele«, men især fordi det ville nødvendiggøre en mere gennemgribende omarbejdning, og så ville der blive tale om en helt anden bog end jeg havde tænkt mig. Der er passager der er forældede, fordi historien er gået videre. Jeg har i det store og hele ladet»det gamle«blive stående, undertiden har jeg dog tilføjet en note om at tingene har ændret sig»siden da«, eller at teksten er skrevet på et bestemt tidspunkt. Den vigtigste grund til at jeg har ladet det»gamle«blive stående er at det dermed bliver mere indlysende at teorier, konklusioner og synspunkter - på det samfundsmæssige område - har en større eller længere, men under alle omstændigheder begrænset holdbarhed; det er relativt få samfundsmæssige teorier, konklusioner og synspunkter der kan siges at være»evigtgyldige«eller»langtidsholdbare«. Dette synspunkt falder dog formentlig i denne sidste kategori. Synspunktet om <begrænset holdbarhed' udtrykkes eksplicit i flere af kommentarerne, således i kommentaren til Machiavelli og i kommentaren til Clausewitz. Jeg opfatter det som et af»mine«grundlæggende synspunkter, selv om det - som det vil fremgå - er udviklet for adskillige århundreder siden. Blandt de synspunkter som har (eller bør have) relativ lang holdbarhed er også et synspunkt om at man generelt bør vælge dialogen's vej når det gælder videreudviklingen af synspunkter og teorier. Det er først når man tør diskutere sine synspunkter med andre - principielt hvilke som helst andre - at synspunkterne kan udvikle sig og nå deres»maksimum«. I dén sammenhæng bør man ønske sig at»modstanderen«er så stærk og kompetent som overhovedet muligt. Man bør imidlertid også opfatte - eller vælge - dialogen som et grundprincip når det gælder konfliktløsning (jf. s. 34 og flere andre steder). En ny kommentar. Asymmetrisk krigsførelse Der er tilføjet en enkelt ny kommentar - nemlig til Hans Hækkerup's bog»på skansen«, hvilket har givet anledning til at tage forskellige temaer op til vurdering, eventuel revurdering. 3

4 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Hans Hækkerup er i øvrigt én af dem der bruger begrebet»asymmetrisk krigsførelse«, et begreb der er blevet meget udbredt på det senere 1). Som oftest tænkes der på terroristisk krigsførelse. Jeg har selv brugt begrebet siden»fra Kosovo til Kosóva«(1999) 2), men til at beskrive situationer hvor to parter agerer på meget forskellig måde over for hinanden. Således da NATO - med Amerikanerne i spidsen - valgte at bombe fra fly og ikke at operere på landjorden, mens den anden part - Serberne, som allerede»stod«på landjorden,»svarede«ved at jage den Albanske befolkning på flugt, men ikke ved at forsøge at operere i luftrummet. Det var desuden karakteristisk at de Serbiske styrker holdt sig»inden for den geografiske ring«3). Hvis den ene part agerer i én arena eller i ét»luftlag«, og den anden svarer igen på en anden eller i et andet»luftlag«, har den anden ageret asymmetrisk. Der er ikke - som jeg bruger ordet - nogen som helst værdiladning i det. Begrebet benyttes som et teknisk, et beskrivende eller eventuelt et videnskabeligt begreb, ikke som et»kritisk«, politisk eller moralsk. Bøger der burde have været omtalt Der er mange andre bøger der burde have været læst eller omtalt. Nogle har jeg været igennem og vil skrive om ved lejlighed. Det gælder John Wilkes der har skrevet om arkæologi - og Nina Rasmussen der omkring 1995 var på tur rundt i Albanien på en lille»honda«og bagefter skrev sin meget indtagende bog:»som en albansk jomfru«. Endelig er der naturligvis Franz von Jessen's beretninger fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 1' Verdenskrig som jeg efterhånden har læst i mange gange. Det er karakteristisk for alle tre, Wilkes, Rasmussen og Jessen, at de - på hver deres måde - har arbejdet»i dybden«. Ret og uret blandt Albanerne. Legalitet og legitimitet Andre bøger vil blive taget op i forbindelse med min undersøgelse af»ret og uret blandt Albanerne«, som»albanske Studier«er et afsæt til. I den kommende undersøgelse vil forholdet mellem legitimitet og legalitet blive diskuteret yderligere, ikke så meget i relation til»humanitære interventioner«, snarere i relation til en gammel opfattelse på Balkan om at familiens og 1) Under den afsluttende redigering har jeg været på nettet og blandt andet fundet en artikel af Dr Kathleen C. Bailey fra slutningen af 2001:»Iraq s Asymmetric Threat to theunited States and U.S. Allies«. Kathleen Bailey skriver:» Iraq's threat to the U.S. and its allies can be aptly described as "asymmetric," a term that has recentlybeen used in nationalsecurity and defense-related literature to describe threats posed by some nations that are, overall, militarily less-capable than their opponents. "Asymmetric" describes a situation in which an adversary employs weaponry or tactics in unexpected or unsanctioned ways. Asymmetry also describes a situation in which the attacker is willing to use weapons and tactics that the victim is unwilling to use, possibly because they are viewed as immoral or illegal.the use of asymmetric weapons and tactics can enable an adversary to win against a more powerful enemy an enemy that may be unable orunwilling to respond in-kind as history has repeatedly proven. Of course, the concept behind the term asymmetry is not new. When the American revolutionaries used unexpected guerilla tactics to fight British Redcoats, they refused the "tradition" of lining up in a row, with high visibility, to fire muskets at opponents. When North Korea and others stockpile biological agents forpotential use against nations that have forsworn use of such weapons, they are refusing to abide by international treaties and norms«. Artiklen er fundet på: Begrebet <asymmetrisk krigsførelse' harindholdsmæssigt - mange år på bagen, men er muligvis ikke så gammelt som <specifik formulering'. Det fremgår af - at det for eksempel er det blevet brugt i 1997 af Michael R. Lwin i:»great Powers, Weak States and Asymmetric Strategies«. Monterey, CA: Naval Postgraduate School. 2) Afsnittene indgår i Clausewitz-afsnittet i»albanske studier«, s ) Se nærmere i kommentarerne til Bjøl og Clausewitz senere i»albanske Studier«, henholdsvis s. 37 og s Se også s

5 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002»klanens«hensyn skal varetages først, og at hensynet til almenvellet derfor må komme i anden eller tredje række - hvis det overhovedet skal indgå. På en måde handler den kommende undersøgelse også om forholdet mellem stat og samfund og om statens eventuelle gennemslag i»fjerne«dele af samfundet.i dén forbindelse skal jeg henvise til Thomas Harder's diskussion af begreberne patria og paese 4) ; jeg tror hans sondring er overordentlig relevant i en undersøgelse af Albanske forhold. I»Ret og uret blandt Albanerne«vil jeg se nærmere på legalitetens og legitimitetens agenter og manifestationer - det vil sige såvel deres formål og begrundelser, deres indhold og udtryk - og også på forholdet mellem disse forskellige»størrelser«. At der eksisterer forskellige legitimiteter og legaliteter er åbenbart, også når det kun gælder forhold i Danmark. Jeg har gennem nogen tid fulgt en sag som verserer ved Retten i Næstved, skrotsagen som den kaldes i daglig tale 5). Anklagerne mener at nogle nærmere bestemte personer - med John Madsen fra Grænge i spidsen, har unddraget statskassen omkring 100 mio kr. - og at der har været brugt en række mellemmænd eller»stråmænd«samt udenlandske firmaer for at kunne realisere dette forehavende. De anklagede nægter sig skyldige. Det fremgår tydeligt af de retsmøder jeg har overværet, af dét sagsmateriale jeg har orienteret mig i og af de samtaler jeg har ført med nogle af aktørerne at sagen også handler om et»møde«mellem meget forskellige»verdener«eller»kulturer«. Grundlæggende synspunkter I det afsluttende afsnit har jeg forsøgt at skitsere nogle grundlæggende synspunkter (s. 347 ff.). Det er ikke synspunkter der er udviklet over natten, men over et stykke tid. Disse synspunkter er på én gang en slags opsummering af de hidtidige studier og et udgangspunkt for den kommende undersøgelse. Den konkrete anledning til at jeg har nedskrevet dem var læsningen af Kaj Sørlander's bog om menneskerettighedernes»begrebslogiske begrundelse«. Jeg er - tror jeg - ikke enig med Sørlander, men jeg har fundet hans gennemgang meget inspirerende - og har formuleret noget, der - i hvert fald på nogle punkter -»stammer«fra Immanuel Kant. Georg Christian Holstein Jeg har benyttet lejligheden til at fremlægge noget materiale om Georg Christian Holstein der i slutningen af 1600-tallet var i Kosóva for Habsburgerne. På et senere tidspunkt vil jeg prøve at grave yderligere materiale frem, men det bliver ikke nemt. Det var den Engelske historiker Noel Malcolm der - med sin bog om Kosóvas historie - satte mig på sporet af Holstein. Jeg kontaktede Malcolm, som gav mig en henvisning til Wien. Wienernes svar førte mig til at spørge på Landsarkivet i Aabenraa, og i Aabenraa kunne man oplyse at jeg blot skulle cykle ind til Rigsarkivet, der også déngang lå i København. Søborg, oktober 2002 Bjørn Andersen 4) Jævnfør»Albanske Studier«, s ) Jeg kom i forbindelse med én af sagens aktører i forbindelse med»neva«-projektet, jævnfør min & Andreas M. Røpke's:»Neva - historier om et skib«(2002), se eventuelt nærmere på: 5

6 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Indholdsfortegnelse Bind FORBEMÆRKNINGER...3 Justeringer. Synspunkter med»begrænset holdbarhed«...3 En ny kommentar. Asymmetrisk krigsførelse...3 Bøger der burde have været omtalt...4 Ret og uret blandt Albanerne. Legalitet og legitimitet... 4 Grundlæggende synspunkter...5 Georg Christian Holstein...5 POLITIK...21 Kan man lære af Historien? [Bjøl]...21 Bjøl...21 Den ældre bog:»international Politik«...21 Interesserne - de objektive og de subjektive...22 Forholdet mellem praktisk Politik og politisk Videnskab...23 De store teoretikere...24 Nationalisme. Særligt på Balkan...26 Nationalismens 4 elementer...27 (1) En stat - ofte i konflikt med andre stater...27 (2) En fælles kulturel opfattelse eller baggrund...27 (3) En opfattelse af de andre...28 (4) Økonomiske og sociale forskelle...29 Suverænitet og Subsidiaritet...30 Bevidsthed, begrundelser og dobbelt bogholderi...32 Informationer...33 Fejlkalkulationer i forbindelse med Kosóva-konflikten...35 Symmetri og Asymmetri...37 Den nye bog:»hvordan fred?«...37 Den dybere mening?...38 Hegemoni og magtbalancer. Alliancer...42 Diplomati og tillid...43 Massemedierne: Diplomati som sportskamp...44 Bjøl og Jugoslavien...44 De naturmæssige forholds betydning

7 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Jugoslavien, fortsat Bjøl's kvindesyn Niccolò Machiavelli Jan Lindhardt's fortolkning... 50»Fyrsten«s Machiavelli Magten Lars Wissing's tolkning Forholdene ændrer sig Skæbnen Nødvendigheden Den økonomiske basis. De Tyske byer Det Osmanniske Rige's særlige styrke Fyrstens opgaver At ville det gode og gøre det nødvendige Svigefuldheden: Naturligvis! Dolus bonus - det gode bedrag Integration frem for besættelse Brug af leje- og hjælpetropper Ahmet Zogu og Machiavelli Hensynet til publikum Miloševic som Machiavelli st? NATO-landene som Machiavelli ster? Den politiske ledelse i UÇK Samuel P. Huntington:»The Clash of Civilizations« Paradigmeskiftet efter Murens fald Huntington s fortolkning. Civilisationsbegrebet Den Vestlige Civilisations særlige styrke Moralske værdier. Religionens betydning Den Vestlige Civilisations identitetsproblemer Demografiske forhold Handel og økonomisk samkvem Kunne økonomiske relationer have nyttet? Huntington s apokalyptiske fremtidsscenarie Russerne Forholdet til den Muslimske Civilisation Hvorfor fulgte USA ikke Huntington? Hvorfor gjorde de Ortodokse heller ikke som de skulle? Materielle og immaterielle konflikter i Kosóva

8 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Flere kulturer - i USA og i Kosóva...73 Aktører på mange niveauer...74 Afsluttende vurdering...74 Samuel Huntington om Kosóva-krigen...76 Islam contra Vesten [Samuel P. Huntington og Poul E. Andersen]...77 Strobe Talbott: Den Amerikanske Platform...80 Principperne om Demokrati og Selvbestemmelse...80 Ikke mission, men egen-interesse...80 Tyranni og befrielseskamp...80 Den Serbiske trussel...81 Ikke identitet mellem etniske grænser og statsgrænser...81 Bosnien-Hercegovina...81 Kosóva skal ikke indgå i et Stor-Albanien...81 Det nye Europa...82 Jugoslavien...82 Udfordringen...82 Kommentar...82 Henry Kissinger:»New World Disorder«...84 Huntington og Kissinger...84 Forholdet til Kineserne...84 Russerne...85 Europæiske aktører...85 Moralske og etiske formål...86 Krigen må føres til ende - men FILOSOFI OG ETIK...87 Immanuel Kant...87 Hegel og Marx...89 Er Den Vestlige Etik umulig? [Kaj Sørlander]...90 Sørlander undrer sig Det Begrebslogiske Standpunkt...91 Det Demokratiske Standpunkt...91 Er der - logisk set - andre veje end den»begrebslogiske«?...92 Helhedens Standpunkt...92 Islam...93 Humanitær Intervention...94 Dialogens standpunkt

9 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 INTERNATIONAL RET - FOLKERET Proportionalitet Symmetri og asymmetri Må man? Bør man? Skal man? [DUPI] Legalitet og legitimitet Aktionen i Kosóva var ulovlig Oversigt: Legalitet og legitimitet i krigsførelse Oversigt: Internationale domstole Politiske overvejelser Hvad havde Sikkerhedsrådet gjort? Ruslands og Kinas standpunkter? Det Unipolære Øjeblik Global Folkeret? Midlerne smitter af Politisk-Juridiske strategier Den»tredje«vej? Den»tredje«vej til Kosóva? Med en større indsigt...? Den moralske ubalance Folkeretten i realpolitisk klemme [Peter Viggo Jakobsen] centrale spørgsmål NATO-aktionen var ulovlig Folkerettens dynamik nye spørgsmål Sammenbruddet i Rambouillet Blokering Behov for at kunne gribe ind Casuistik? Retstilstanden ER ændret Den Amerikanske»Undtagelse« Hvorfor skiftede den Danske Regering standpunkt? UM Helveg Petersens opfordring til Stormagterne En ny kodeks? Robin Cook's tale Fra Militær til Militært Politi Tillæg

10 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002»Skriftlig Redegørelse til Folketinget om Humanitær Intervention«(R10) Indledende kommentar Fra R10 til R98. På besøg i Niels Helveg's papirkurv Redegørelse af 14/ om humanitær intervention Baggrund Folkeretten og humanitær intervention Humanitær intervention med mandat fra FN's Sikkerhedsråd Humanitær intervention uden mandat fra FN's Sikkerhedsråd Politiske og moralske aspekter af humanitær intervention Perspektiver Konklusion Intervention i Kosovo [»Politica«] Var NATO's aktionen berettiget? Motiverne... og resultaterne [ultimo 2001] Uenigheden i NATO Hvem væltede Miloševic? Kosóva-konfliktens årsager Hvad har man tænkt om årsagerne? Hugo Grotius [Huig de Groot] Selvstændighed og International Orden [Rasmus Abildgaard Kristensen] Fokus Kritiske bemærkninger Sproglige uskarpheder En masterplan? Afslutning SIKKERHEDSARKITEKTUR Efter Kosóva [Vibeke Sperling m.fl.] Det kollektive svigt. Misforståelserne Miloševic' fejltagelser »Operation Hestesko« Miloševic' kalkyler NATO's fejltagelser... og dét der er værre Man kommer længere med smørelse Glatførekørsel Folkeretten»før«og»i fremtiden« Særligt om Albanien Kosóva

11 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Serbien Her løber det vist over? MILITÆR STRATEGI OG TAKTIK Carl von Clausewitz Clausewitz:»Om Krig« Erling Bjøl s vurdering Clausewitz som specialtilfælde? En alternativ fortolkning. Indledning Naturvidenskab og historievidenskab (krigsvidenskab) Hvad Clausewitz kan lære os på det generelle plan? Matematik og skak. Sikker kalkulering? Vandt jeg? spurgte mesterbokseren Brian Nielsen # 1. Ringen: Den geografiske begrænsning # 2. Strategien - og: #3. Ressourcerne # 4. Kompleksiteten. Polaritet og symmetri Asymmetri og mangel på parallelitet Interesse og interesseløshed Politik og krig Politik og krig - i relation til Kosóva Den politiske og civile udvikling siden Clausewitz Konkret anvendelse af Clausewitz på nutidige forhold Afsluttende om Clausewitz Mao Zedong Mao Zedong:»Om Guerillakrig« Tre disciplinære hovedregler og otte punkter man bør notere sig Politik og guerillakrig Den historiske udvikling Modoffensiven Afslutning UÇK's erklæring mod etniske overgreb på Serberne Alt godt fra havet? [Lars R. Møller] Historie og historier Det Gode og det Onde Indsigt og forestillingsevne Lidt Germansk Grundighed havde været på sin plads Var Albanerne ikke med? Markus Wolf

12 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Indfølingsevne er Alfa og Omega Arabiskkyndige sprogofficerer De Danske»Miljøer« Et spørgsmål om tillid? Registrering Terrorisme Småtingsafdelingen Den gamle mand med stokken [Lars R. Møller] I Bosnien i ' Militærhistorie og militærpsykologi Missionen Åbenmundethed...180»Operation Bøllebank« Asymmetri Ressourcerne Møller's eftertanker Værnepligtige og professionelle? Et par kilo salt Bind HISTORIE OG HISTORIESKRIVNING De lange linier [Henning Mørk] Engagement og objektivitet Den sammensatte historie Osmannerriget som et moderne styre Banderne Devshirme Mehmet Pasha Sokolovic Bogen går frem til Albanien og Kosóva Slaget på Kosóva Sletten Sandhed og myter? Gjergj Kastrioti Skanderbeg Köprülü erne Den Serbiske Udvandring i Kara Mahmud Bushati Ali Pasha af Tepelena Osman Pasha Pasvanoglu

13 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Egen interesse? Fælles interesse? Styrken ligger i overblikket Nogle eksempler fra småtingsafdelingen Ortodoksi og Tyrkertro [Carsten Riis] Bogens struktur De Bulgarske Tyrker Inderst inde er de Sláver Myterne Millet-ordningen Devshirme Hvad er en Nation? Hvad er en Nationalitet? Hvad er en Etnisk gruppe? Kirke og Nation Objektive og subjektive elementer Nation og Stat Efterskrift Det store sammenbrud [Gunnar Nissen] Kosóva... et problem Josip Broz Tito Milovan Djilas Dayton [Carl Bildt] FOLK PÅ BALKAN En god bog... sådan da [Thomas Hjortsø] Den Balkanske hverdag Temperamentet løber af med Hjortsø Miloševic og hans familie Hvem er Miloševic - hvad er han ansvarlig for? Konflikten i Kosóva Er der et personligt mønster? Sanktioner Skud for boven Albanerne Noget der undrer PÅ REJSE I ALBANIEN. ENGLÆNDERNE Edward Lear - den nysgerrige englænder Han'en Europæerne i Albanien

14 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Rejse til hest og til fods Bey'erne Renlighed Lear's tegninger Gegerne mod nord og Toskerne mod syd Kvinderne. Giftermål Slægtsfejderne. Blodhævn Byron og Ali Pasha Etnografisk kort over Albanien Langt fra alfarvej [Edith Durham] Edith Durham...231»High Albania« Åben og imødekommende Modsætningerne. Stormagterne Ungtyrkerne Pennen geværet og pennen igen Gensidig forundring Respekten og humoren Religionen Brudesalg De Albanske Jomfruer At svigte sit løfte Afblæsning og indgriben Historien om den Hæslige Brud Urimelige drab Tyveri af heste og får Overfald på rejsende Lek Dukagjin's Kanún Undtagelser Besa Hvad mente man om blodhævn og fejder? Stammerne. Folkeslagene Osmannerne. Islamisering Et sidespring om Enver Hoxha Når Osmannerne kom på kant med Albanerne Nutiden

15 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Blandede følelser [Robert Carver] Bristede forhåbninger Alt eller intet Tilbage er de dovne... og de korrupte Hoxha-styret Paranoia Lek Dukagjin's Kanún Ingen dialog, ingen udvikling Manden og kvinden Humor og... humor Missionærerne SLÆGTSFEJDER OG BLODHÆVN BLANDT ALBANERNE »Æresordet«- Prizren 1878 [Sami Bey Frashëri] Den kulturelle bevægelse Dramaet»Æresordet« Blodets Bogholderi [Ismail Kadare] Fortiden Ufuldendt? Bessian og Diana Mange drab, men også en del forlig Hvor vil Kadare hen? Nogle småting Slægtsfejder på Korsika... og i Albanien [Anne Knudsen] »En Ø i Historien« Korsikas historie frem til ca Genova Pasquale Paoli Den Franske periode Det Korsikanske Samfund i og 1800-tallet Turisterne Sproget Familien og fejderne Hvor mange? Den Albanske forbindelse Edward Lear »Albanerdrengen« Æren

16 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Kvinderne Ejendomsforhold Vendetta'ens årsager og anledninger Materielle uoverensstemmelser Drande M. fra Boric i Madh Desertører og banditter. Krig på to fronter På mindste foranledning? At styre udenom Brudte forlovelser Hvor gik slægtsgrænserne? Hønen eller Ægget? Hvem handler? Strukturen eller Mennesket? Sammenlagt Nogle tekniske ting...280»familiens ære kunne stadig reddes«[nadije Osmani] Familien I fælden Tanker og spørgsmål Albanske familier Familien i Makedonien Dé der tog afstand. Men man må gøre det nødvendige Dansk forsorg Forholdet mellem Albanere og Sláver i Makedonien Afslutning Litterær note KOSÓVAS HISTORIE Tungen lige i munden? [Noel Malcolm] Serberne har en historie i Kosóva Historie og Myte Slaget på Solsortesletten, sommeren Alliancer og Vasalforhold Bøndernes standpunkt Osmannerrigets sammenbrud. Ungtyrkerne Nation og Nationalstat Økonomisk og politisk samarbejde Hvad vil Serberne i Kosóva? Hvad er udgangspunktet... nu?

17 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Hertug Georg Christian Holstein Stamtavle og slægtsforhold Georg Christian Holstein's militære karriere Materiale og litteratur KOSÓVA - KRIGEN I 1998/1999 OG DEREFTER »seasons of Blood and Hope«[Lars Johansson] Forår i Kosóva? [Faber & Halskov] Nogle skavanker For meget litteratur og for megen turbo Ethem Çeku Livet før Forklaringer? Læs den PS Glimrende bog... og så er den gratis [Karsten Fledelius] Litteratur... og internet Serbiske kilder Kosóva Etniske årsager og konsekvenser Var det uundgåeligt? Dr Rugóva... og os andre Den Albanske forbindelse? Serberne Slobodan Miloševic Et par skønhedspletter? En historisk»godbid« I den bedre ende... [Stewart Ross] Hvad vil Serberne i Kosóva? Historie og Myte Er Albanerne en slags Skotter? Hvorfor opgav Parlamentet ævred i '89? Arkan's Tigre Ibrahim Rugóva UÇK... og Bukoshi Småtingsafdelingen

18 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Operation Allied Force... [Per Herholdt Jensen m.fl.] Et par løse ender De stærke sider En tilføjelse om navne og historie Det Bedste er det Godes Værste Fjende [Birgitte Bollmann] En god historie? Det Stockholmske Blodbad En Albansk... og en Serbisk historie Hvad véd vi så om Albanerne og Serberne? Religionsforvirring? Albanerne i Kosóva og i Albanien? Illyrerne Osmannerne Franz von Jessen Nødhjælpens 10 Bud Billederne Sproget Pyramiderne... og UÇK? Hurtig historieskrivning. Hurtig eftertanke? [Jamie Shea, NATO] SERBIEN Den Serbiske katastrofe [Tim Judah] Slobodan Miloševic...330»Operation Hestesko« Man styrker de forkerte Miloševic skal overflødiggøres Serberne og Albanerne kan ikke leve sammen Djævlens Triangel [Robert Thomas] Miloševic Vuk Draškovic Zoran Djindjic Vojislav Šešelj Montenegro. Djukanovic Kosóva Miloševic og sanktionerne Djævlens triangel Det Store Vestlige Projekt Hvordan tackle Miloševic?

19 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 ITALIEN Italienske Forbindelser [Thomas Harder] De historiske forbindelser Patria & Paese Risorgimento, irredentisme og imperialisme Fiume Fascismen Mussolini og Albanien En uvidenskabelig hypotese Familien Det Italienske Landskab Føderation? Albanien i '90-erne Katolikkerne GRUNDLÆGGENDE SYNSPUNKTER En slags sammenfatning EFTERSKRIFT Ubåden i dansk forsvarspolitik? [Hans Hækkerup] Positionens standpunkt Dialog og politisk kompromis En Nordisk sidebemærkning Kemien var god Den folkelige Hækkerup Makedonien og Taiwan Krigen i Kosóva. Der måtte handles UÇK iværksætter guerillakrigen og Miloševic svarer igen Amerikanerne skifter hest i vadestedet. NATO intervenerer Gjorde vi det rigtige? SRSG i Kosóva Hækkerup i forsvindingspunktet Konklusion Småtingsafdelingen Biografiske oplysninger

20 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 BILAG Resolution nr HENVISNINGER OG LINKS HVORFOR ER DER IKKE ET STIKORDSREGISTER? FORKORTELSER BILLEDOVERSIGT

21 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 POLITIK Kan man lære af Historien? [Bjøl] Om Erling Bjøl's bog»hvordan fred?«[gyldendal, København Indbundet. 360 s. 329,- kr.] - men også om hans»international Politik«[Berlingske Leksikonbibliotek, København 1967]. Erling Bjøl har ved flere lejligheder forsøgt at få fat i de lange linier i historien og i historiens struktur. Man må interessere sig for det skiftende i det varige - og for det varige i det skiftende, siger han 6). Én ting er så at beskrive forholdene korrekt og adækvat, en anden - og vanskeligere - er at forklare dem; Bjøl stiller beredvilligt op begge steder. Når man forklarer, prøver man at se sammenhænge - at udskille egentlige årsags-virkningsforhold fra tilfældige tidsmæssige sammenfald. Man foretager en form for perspektivering, men denne videnskabelige perspektivering har en ganske særlig begrænsning - den holder inde et bestemt sted - for videnskaben kan ikke sætte regler op for hvad man bør eller skal, da det principielt ligger uden for déns område at udtrykke sådanne normer. At søge de lange linier og strukturen er på én gang et meget vigtigt, men også et meget vanskeligt forehavende for der er mange faldgruber - mange muligheder for at forivre sig: Jo mere man breder perspektivet ud og jo mere af historiens udvikling man tager med, desto større er risikoen for at konklusionerne bliver så abstrakte at de ikke kan bruges til noget. Jo mere man går den snævre vej, nøjes med at beskrive det specifikke begivenhedsforløb, des mere forsvinder Perspektivet. Bjøl Erling Bjøl har altid været skrivende, næsten fra han blev født i Først som journalist, senere som forsker og forfatter. Han tog magisterkonferens i Historie i '48 - og blev efter mange år ved»information«og»politiken«i '63 professor i International Politik i Aarhus. Ikke længe efter ansættelsen skrev han disputats om Fransk politik i den 4' Republik, han blev én af centrumsfigurerne i Statskundskab og han har sin store andel i fagets succes. Det er ikke så få politikere og embedsmænd der er udklækket i dette energiske og stimulerende miljø. Siden han blev pensioneret i '83 har han fortsat med at redigere og skrive. Han var hovedredaktør af»politikens Verdenshistorie«(der kom fra 1982 til '87) - og skrev nogle af bindene selv, ikke mindst de sammenfattende. I de seneste år har han foruden sine erindringer også færdiggjort to andre, meget vigtige bøger:»hvorfor krig?«og»hvordan fred?«- som han selv opfatter som slutsten. Det var egentlig kun den sidste bog der skulle op i denne kommentar - men for at inddrage et særligt perspektiv har jeg taget en ældre bog:»international Politik«- der kom i serien»berlingske Leksikon Bibliotek«- ned fra reolen. Både dén og»hvordan fred?«har jeg læst med særligt henblik på udviklingen på Balkan, ikke mindst i det Albansk-sprogede område. Den ældre bog:»international PolitikInternational Politik«kom i 1967 og havde et særligt formål... den skulle præsentere og formulere Bjøl's område, og selv om der er enkelte udtryk og passager der er for feinschmeckere, så er bogen meget tilgængelig... den er på en god måde populær - som det også er tilfældet med de andre bøger af Bjøl jeg har haft i hånden i årenes løb. 6) Jævnfør»International Politik«, s

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En klassiker død eller levende?

En klassiker død eller levende? Hans Henrik Bruun En klassiker død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag? Denne artikel af Hans Henrik Bruun er baseret på hans tiltrædelsesforelæsning i november 2003 som adjungeret professor

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Udfordringerne ved fredsbevarelse

Udfordringerne ved fredsbevarelse SOMMER 2001. Nr. 3-2001 Udfordringerne ved fredsbevarelse Interview med general Sir Rupert Smith Kvinder i uniform Side 24-25 Side 30-33 NATO nyt indhold Udgives under generalsekretærens myndighed. Hensigten

Læs mere

Jens Chr. Manniche HISTORIKERTRADITION. jcm i oktober 2000

Jens Chr. Manniche HISTORIKERTRADITION. jcm i oktober 2000 Jens Chr. Manniche DEN RADIKALE HISTORIKERTRADITION 2. Udgave *** FORORD TIL 2. UDGAVE Denne bog blev oprindeligt trykt i et lille oplag (700 stk.), og der har i en årrække være en vis efterspørgsel efter

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

globalpeace.dk At dræbe mennesker og ødelægge ting - Et fag under forandring RESUME

globalpeace.dk At dræbe mennesker og ødelægge ting - Et fag under forandring RESUME Claus Kold Report 5 Global Peace Institute 30. jun 2009 RESUME Krig handler om staters destruktion og nye staters tilblivelse. Det er den moderne vestlige forståelse. Krig er et barsk håndværk. Krig handler

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere