Bjørn Andersen. Albanske Studier. Bind 1. Albansk historie # 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørn Andersen. Albanske Studier. Bind 1. Albansk historie # 10"

Transkript

1 Bjørn Andersen Albanske Studier Bind 1 Albansk historie # 10 BA FORLAG SØBORG 2002

2 BA Forlag, Søborg, København. 1. udgave, 1. oplag - Oktober ISBN (Samlet = bd. 1, bd. 2 og CD) ISSN (Albansk Historie) Eftertryk eller kopiering kun efter gældende regler. Dette gælder også edb-mæssig udnyttelse. Er du i tvivl kan du altid sende en mail. BA FORLAG Bjørn Andersen Valdemars Allé Søborg Webside:

3 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 FORBEMÆRKNINGER Af forskellige grunde har jeg besluttet at udskille mine litteraturkommentarer fra»albansk Almanak«og at trykke dem»for sig«. De to første bind»studier«samler kommentarerne fra de sidste 3 år på ét sted og i én pdf-fil, også kommentarerne fra»krudttønden i baghaven«og»fra Kosovo til Kosóva«- hvilket gør dem mere håndtérlige, ikke mindst under elektroniske søgninger. Justeringer. Synspunkter med»begrænset holdbarhed«teksten er justeret forskellige steder, især når jeg er faldet over sproglige uklarheder. Nogle steder har jeg udbygget teksten - det gælder især afsnittet om»humanitær intervention«, hvor jeg er gået videre med problemstillingen legitimitet over for legalitet. Det vil sige med spørgsmålet om hvor vidt noget kan være»rimeligt«eller»nødvendigt«, selv om det ikke er»lovligt«. Denne problemstilling er af relevans i diskussionen om interventionen i Kosóva, men den har også betydning i andre sammenhænge. Der er visse overlapninger mellem de enkelte tekster. Dem har jeg i det store og hele ladet stå for ikke at tvinge nogen - som ikke er interesseret - til at læse»det hele«, men især fordi det ville nødvendiggøre en mere gennemgribende omarbejdning, og så ville der blive tale om en helt anden bog end jeg havde tænkt mig. Der er passager der er forældede, fordi historien er gået videre. Jeg har i det store og hele ladet»det gamle«blive stående, undertiden har jeg dog tilføjet en note om at tingene har ændret sig»siden da«, eller at teksten er skrevet på et bestemt tidspunkt. Den vigtigste grund til at jeg har ladet det»gamle«blive stående er at det dermed bliver mere indlysende at teorier, konklusioner og synspunkter - på det samfundsmæssige område - har en større eller længere, men under alle omstændigheder begrænset holdbarhed; det er relativt få samfundsmæssige teorier, konklusioner og synspunkter der kan siges at være»evigtgyldige«eller»langtidsholdbare«. Dette synspunkt falder dog formentlig i denne sidste kategori. Synspunktet om <begrænset holdbarhed' udtrykkes eksplicit i flere af kommentarerne, således i kommentaren til Machiavelli og i kommentaren til Clausewitz. Jeg opfatter det som et af»mine«grundlæggende synspunkter, selv om det - som det vil fremgå - er udviklet for adskillige århundreder siden. Blandt de synspunkter som har (eller bør have) relativ lang holdbarhed er også et synspunkt om at man generelt bør vælge dialogen's vej når det gælder videreudviklingen af synspunkter og teorier. Det er først når man tør diskutere sine synspunkter med andre - principielt hvilke som helst andre - at synspunkterne kan udvikle sig og nå deres»maksimum«. I dén sammenhæng bør man ønske sig at»modstanderen«er så stærk og kompetent som overhovedet muligt. Man bør imidlertid også opfatte - eller vælge - dialogen som et grundprincip når det gælder konfliktløsning (jf. s. 34 og flere andre steder). En ny kommentar. Asymmetrisk krigsførelse Der er tilføjet en enkelt ny kommentar - nemlig til Hans Hækkerup's bog»på skansen«, hvilket har givet anledning til at tage forskellige temaer op til vurdering, eventuel revurdering. 3

4 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Hans Hækkerup er i øvrigt én af dem der bruger begrebet»asymmetrisk krigsførelse«, et begreb der er blevet meget udbredt på det senere 1). Som oftest tænkes der på terroristisk krigsførelse. Jeg har selv brugt begrebet siden»fra Kosovo til Kosóva«(1999) 2), men til at beskrive situationer hvor to parter agerer på meget forskellig måde over for hinanden. Således da NATO - med Amerikanerne i spidsen - valgte at bombe fra fly og ikke at operere på landjorden, mens den anden part - Serberne, som allerede»stod«på landjorden,»svarede«ved at jage den Albanske befolkning på flugt, men ikke ved at forsøge at operere i luftrummet. Det var desuden karakteristisk at de Serbiske styrker holdt sig»inden for den geografiske ring«3). Hvis den ene part agerer i én arena eller i ét»luftlag«, og den anden svarer igen på en anden eller i et andet»luftlag«, har den anden ageret asymmetrisk. Der er ikke - som jeg bruger ordet - nogen som helst værdiladning i det. Begrebet benyttes som et teknisk, et beskrivende eller eventuelt et videnskabeligt begreb, ikke som et»kritisk«, politisk eller moralsk. Bøger der burde have været omtalt Der er mange andre bøger der burde have været læst eller omtalt. Nogle har jeg været igennem og vil skrive om ved lejlighed. Det gælder John Wilkes der har skrevet om arkæologi - og Nina Rasmussen der omkring 1995 var på tur rundt i Albanien på en lille»honda«og bagefter skrev sin meget indtagende bog:»som en albansk jomfru«. Endelig er der naturligvis Franz von Jessen's beretninger fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 1' Verdenskrig som jeg efterhånden har læst i mange gange. Det er karakteristisk for alle tre, Wilkes, Rasmussen og Jessen, at de - på hver deres måde - har arbejdet»i dybden«. Ret og uret blandt Albanerne. Legalitet og legitimitet Andre bøger vil blive taget op i forbindelse med min undersøgelse af»ret og uret blandt Albanerne«, som»albanske Studier«er et afsæt til. I den kommende undersøgelse vil forholdet mellem legitimitet og legalitet blive diskuteret yderligere, ikke så meget i relation til»humanitære interventioner«, snarere i relation til en gammel opfattelse på Balkan om at familiens og 1) Under den afsluttende redigering har jeg været på nettet og blandt andet fundet en artikel af Dr Kathleen C. Bailey fra slutningen af 2001:»Iraq s Asymmetric Threat to theunited States and U.S. Allies«. Kathleen Bailey skriver:» Iraq's threat to the U.S. and its allies can be aptly described as "asymmetric," a term that has recentlybeen used in nationalsecurity and defense-related literature to describe threats posed by some nations that are, overall, militarily less-capable than their opponents. "Asymmetric" describes a situation in which an adversary employs weaponry or tactics in unexpected or unsanctioned ways. Asymmetry also describes a situation in which the attacker is willing to use weapons and tactics that the victim is unwilling to use, possibly because they are viewed as immoral or illegal.the use of asymmetric weapons and tactics can enable an adversary to win against a more powerful enemy an enemy that may be unable orunwilling to respond in-kind as history has repeatedly proven. Of course, the concept behind the term asymmetry is not new. When the American revolutionaries used unexpected guerilla tactics to fight British Redcoats, they refused the "tradition" of lining up in a row, with high visibility, to fire muskets at opponents. When North Korea and others stockpile biological agents forpotential use against nations that have forsworn use of such weapons, they are refusing to abide by international treaties and norms«. Artiklen er fundet på: Begrebet <asymmetrisk krigsførelse' harindholdsmæssigt - mange år på bagen, men er muligvis ikke så gammelt som <specifik formulering'. Det fremgår af - at det for eksempel er det blevet brugt i 1997 af Michael R. Lwin i:»great Powers, Weak States and Asymmetric Strategies«. Monterey, CA: Naval Postgraduate School. 2) Afsnittene indgår i Clausewitz-afsnittet i»albanske studier«, s ) Se nærmere i kommentarerne til Bjøl og Clausewitz senere i»albanske Studier«, henholdsvis s. 37 og s Se også s

5 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002»klanens«hensyn skal varetages først, og at hensynet til almenvellet derfor må komme i anden eller tredje række - hvis det overhovedet skal indgå. På en måde handler den kommende undersøgelse også om forholdet mellem stat og samfund og om statens eventuelle gennemslag i»fjerne«dele af samfundet.i dén forbindelse skal jeg henvise til Thomas Harder's diskussion af begreberne patria og paese 4) ; jeg tror hans sondring er overordentlig relevant i en undersøgelse af Albanske forhold. I»Ret og uret blandt Albanerne«vil jeg se nærmere på legalitetens og legitimitetens agenter og manifestationer - det vil sige såvel deres formål og begrundelser, deres indhold og udtryk - og også på forholdet mellem disse forskellige»størrelser«. At der eksisterer forskellige legitimiteter og legaliteter er åbenbart, også når det kun gælder forhold i Danmark. Jeg har gennem nogen tid fulgt en sag som verserer ved Retten i Næstved, skrotsagen som den kaldes i daglig tale 5). Anklagerne mener at nogle nærmere bestemte personer - med John Madsen fra Grænge i spidsen, har unddraget statskassen omkring 100 mio kr. - og at der har været brugt en række mellemmænd eller»stråmænd«samt udenlandske firmaer for at kunne realisere dette forehavende. De anklagede nægter sig skyldige. Det fremgår tydeligt af de retsmøder jeg har overværet, af dét sagsmateriale jeg har orienteret mig i og af de samtaler jeg har ført med nogle af aktørerne at sagen også handler om et»møde«mellem meget forskellige»verdener«eller»kulturer«. Grundlæggende synspunkter I det afsluttende afsnit har jeg forsøgt at skitsere nogle grundlæggende synspunkter (s. 347 ff.). Det er ikke synspunkter der er udviklet over natten, men over et stykke tid. Disse synspunkter er på én gang en slags opsummering af de hidtidige studier og et udgangspunkt for den kommende undersøgelse. Den konkrete anledning til at jeg har nedskrevet dem var læsningen af Kaj Sørlander's bog om menneskerettighedernes»begrebslogiske begrundelse«. Jeg er - tror jeg - ikke enig med Sørlander, men jeg har fundet hans gennemgang meget inspirerende - og har formuleret noget, der - i hvert fald på nogle punkter -»stammer«fra Immanuel Kant. Georg Christian Holstein Jeg har benyttet lejligheden til at fremlægge noget materiale om Georg Christian Holstein der i slutningen af 1600-tallet var i Kosóva for Habsburgerne. På et senere tidspunkt vil jeg prøve at grave yderligere materiale frem, men det bliver ikke nemt. Det var den Engelske historiker Noel Malcolm der - med sin bog om Kosóvas historie - satte mig på sporet af Holstein. Jeg kontaktede Malcolm, som gav mig en henvisning til Wien. Wienernes svar førte mig til at spørge på Landsarkivet i Aabenraa, og i Aabenraa kunne man oplyse at jeg blot skulle cykle ind til Rigsarkivet, der også déngang lå i København. Søborg, oktober 2002 Bjørn Andersen 4) Jævnfør»Albanske Studier«, s ) Jeg kom i forbindelse med én af sagens aktører i forbindelse med»neva«-projektet, jævnfør min & Andreas M. Røpke's:»Neva - historier om et skib«(2002), se eventuelt nærmere på: 5

6 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Indholdsfortegnelse Bind FORBEMÆRKNINGER...3 Justeringer. Synspunkter med»begrænset holdbarhed«...3 En ny kommentar. Asymmetrisk krigsførelse...3 Bøger der burde have været omtalt...4 Ret og uret blandt Albanerne. Legalitet og legitimitet... 4 Grundlæggende synspunkter...5 Georg Christian Holstein...5 POLITIK...21 Kan man lære af Historien? [Bjøl]...21 Bjøl...21 Den ældre bog:»international Politik«...21 Interesserne - de objektive og de subjektive...22 Forholdet mellem praktisk Politik og politisk Videnskab...23 De store teoretikere...24 Nationalisme. Særligt på Balkan...26 Nationalismens 4 elementer...27 (1) En stat - ofte i konflikt med andre stater...27 (2) En fælles kulturel opfattelse eller baggrund...27 (3) En opfattelse af de andre...28 (4) Økonomiske og sociale forskelle...29 Suverænitet og Subsidiaritet...30 Bevidsthed, begrundelser og dobbelt bogholderi...32 Informationer...33 Fejlkalkulationer i forbindelse med Kosóva-konflikten...35 Symmetri og Asymmetri...37 Den nye bog:»hvordan fred?«...37 Den dybere mening?...38 Hegemoni og magtbalancer. Alliancer...42 Diplomati og tillid...43 Massemedierne: Diplomati som sportskamp...44 Bjøl og Jugoslavien...44 De naturmæssige forholds betydning

7 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Jugoslavien, fortsat Bjøl's kvindesyn Niccolò Machiavelli Jan Lindhardt's fortolkning... 50»Fyrsten«s Machiavelli Magten Lars Wissing's tolkning Forholdene ændrer sig Skæbnen Nødvendigheden Den økonomiske basis. De Tyske byer Det Osmanniske Rige's særlige styrke Fyrstens opgaver At ville det gode og gøre det nødvendige Svigefuldheden: Naturligvis! Dolus bonus - det gode bedrag Integration frem for besættelse Brug af leje- og hjælpetropper Ahmet Zogu og Machiavelli Hensynet til publikum Miloševic som Machiavelli st? NATO-landene som Machiavelli ster? Den politiske ledelse i UÇK Samuel P. Huntington:»The Clash of Civilizations« Paradigmeskiftet efter Murens fald Huntington s fortolkning. Civilisationsbegrebet Den Vestlige Civilisations særlige styrke Moralske værdier. Religionens betydning Den Vestlige Civilisations identitetsproblemer Demografiske forhold Handel og økonomisk samkvem Kunne økonomiske relationer have nyttet? Huntington s apokalyptiske fremtidsscenarie Russerne Forholdet til den Muslimske Civilisation Hvorfor fulgte USA ikke Huntington? Hvorfor gjorde de Ortodokse heller ikke som de skulle? Materielle og immaterielle konflikter i Kosóva

8 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Flere kulturer - i USA og i Kosóva...73 Aktører på mange niveauer...74 Afsluttende vurdering...74 Samuel Huntington om Kosóva-krigen...76 Islam contra Vesten [Samuel P. Huntington og Poul E. Andersen]...77 Strobe Talbott: Den Amerikanske Platform...80 Principperne om Demokrati og Selvbestemmelse...80 Ikke mission, men egen-interesse...80 Tyranni og befrielseskamp...80 Den Serbiske trussel...81 Ikke identitet mellem etniske grænser og statsgrænser...81 Bosnien-Hercegovina...81 Kosóva skal ikke indgå i et Stor-Albanien...81 Det nye Europa...82 Jugoslavien...82 Udfordringen...82 Kommentar...82 Henry Kissinger:»New World Disorder«...84 Huntington og Kissinger...84 Forholdet til Kineserne...84 Russerne...85 Europæiske aktører...85 Moralske og etiske formål...86 Krigen må føres til ende - men FILOSOFI OG ETIK...87 Immanuel Kant...87 Hegel og Marx...89 Er Den Vestlige Etik umulig? [Kaj Sørlander]...90 Sørlander undrer sig Det Begrebslogiske Standpunkt...91 Det Demokratiske Standpunkt...91 Er der - logisk set - andre veje end den»begrebslogiske«?...92 Helhedens Standpunkt...92 Islam...93 Humanitær Intervention...94 Dialogens standpunkt

9 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 INTERNATIONAL RET - FOLKERET Proportionalitet Symmetri og asymmetri Må man? Bør man? Skal man? [DUPI] Legalitet og legitimitet Aktionen i Kosóva var ulovlig Oversigt: Legalitet og legitimitet i krigsførelse Oversigt: Internationale domstole Politiske overvejelser Hvad havde Sikkerhedsrådet gjort? Ruslands og Kinas standpunkter? Det Unipolære Øjeblik Global Folkeret? Midlerne smitter af Politisk-Juridiske strategier Den»tredje«vej? Den»tredje«vej til Kosóva? Med en større indsigt...? Den moralske ubalance Folkeretten i realpolitisk klemme [Peter Viggo Jakobsen] centrale spørgsmål NATO-aktionen var ulovlig Folkerettens dynamik nye spørgsmål Sammenbruddet i Rambouillet Blokering Behov for at kunne gribe ind Casuistik? Retstilstanden ER ændret Den Amerikanske»Undtagelse« Hvorfor skiftede den Danske Regering standpunkt? UM Helveg Petersens opfordring til Stormagterne En ny kodeks? Robin Cook's tale Fra Militær til Militært Politi Tillæg

10 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002»Skriftlig Redegørelse til Folketinget om Humanitær Intervention«(R10) Indledende kommentar Fra R10 til R98. På besøg i Niels Helveg's papirkurv Redegørelse af 14/ om humanitær intervention Baggrund Folkeretten og humanitær intervention Humanitær intervention med mandat fra FN's Sikkerhedsråd Humanitær intervention uden mandat fra FN's Sikkerhedsråd Politiske og moralske aspekter af humanitær intervention Perspektiver Konklusion Intervention i Kosovo [»Politica«] Var NATO's aktionen berettiget? Motiverne... og resultaterne [ultimo 2001] Uenigheden i NATO Hvem væltede Miloševic? Kosóva-konfliktens årsager Hvad har man tænkt om årsagerne? Hugo Grotius [Huig de Groot] Selvstændighed og International Orden [Rasmus Abildgaard Kristensen] Fokus Kritiske bemærkninger Sproglige uskarpheder En masterplan? Afslutning SIKKERHEDSARKITEKTUR Efter Kosóva [Vibeke Sperling m.fl.] Det kollektive svigt. Misforståelserne Miloševic' fejltagelser »Operation Hestesko« Miloševic' kalkyler NATO's fejltagelser... og dét der er værre Man kommer længere med smørelse Glatførekørsel Folkeretten»før«og»i fremtiden« Særligt om Albanien Kosóva

11 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Serbien Her løber det vist over? MILITÆR STRATEGI OG TAKTIK Carl von Clausewitz Clausewitz:»Om Krig« Erling Bjøl s vurdering Clausewitz som specialtilfælde? En alternativ fortolkning. Indledning Naturvidenskab og historievidenskab (krigsvidenskab) Hvad Clausewitz kan lære os på det generelle plan? Matematik og skak. Sikker kalkulering? Vandt jeg? spurgte mesterbokseren Brian Nielsen # 1. Ringen: Den geografiske begrænsning # 2. Strategien - og: #3. Ressourcerne # 4. Kompleksiteten. Polaritet og symmetri Asymmetri og mangel på parallelitet Interesse og interesseløshed Politik og krig Politik og krig - i relation til Kosóva Den politiske og civile udvikling siden Clausewitz Konkret anvendelse af Clausewitz på nutidige forhold Afsluttende om Clausewitz Mao Zedong Mao Zedong:»Om Guerillakrig« Tre disciplinære hovedregler og otte punkter man bør notere sig Politik og guerillakrig Den historiske udvikling Modoffensiven Afslutning UÇK's erklæring mod etniske overgreb på Serberne Alt godt fra havet? [Lars R. Møller] Historie og historier Det Gode og det Onde Indsigt og forestillingsevne Lidt Germansk Grundighed havde været på sin plads Var Albanerne ikke med? Markus Wolf

12 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Indfølingsevne er Alfa og Omega Arabiskkyndige sprogofficerer De Danske»Miljøer« Et spørgsmål om tillid? Registrering Terrorisme Småtingsafdelingen Den gamle mand med stokken [Lars R. Møller] I Bosnien i ' Militærhistorie og militærpsykologi Missionen Åbenmundethed...180»Operation Bøllebank« Asymmetri Ressourcerne Møller's eftertanker Værnepligtige og professionelle? Et par kilo salt Bind HISTORIE OG HISTORIESKRIVNING De lange linier [Henning Mørk] Engagement og objektivitet Den sammensatte historie Osmannerriget som et moderne styre Banderne Devshirme Mehmet Pasha Sokolovic Bogen går frem til Albanien og Kosóva Slaget på Kosóva Sletten Sandhed og myter? Gjergj Kastrioti Skanderbeg Köprülü erne Den Serbiske Udvandring i Kara Mahmud Bushati Ali Pasha af Tepelena Osman Pasha Pasvanoglu

13 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Egen interesse? Fælles interesse? Styrken ligger i overblikket Nogle eksempler fra småtingsafdelingen Ortodoksi og Tyrkertro [Carsten Riis] Bogens struktur De Bulgarske Tyrker Inderst inde er de Sláver Myterne Millet-ordningen Devshirme Hvad er en Nation? Hvad er en Nationalitet? Hvad er en Etnisk gruppe? Kirke og Nation Objektive og subjektive elementer Nation og Stat Efterskrift Det store sammenbrud [Gunnar Nissen] Kosóva... et problem Josip Broz Tito Milovan Djilas Dayton [Carl Bildt] FOLK PÅ BALKAN En god bog... sådan da [Thomas Hjortsø] Den Balkanske hverdag Temperamentet løber af med Hjortsø Miloševic og hans familie Hvem er Miloševic - hvad er han ansvarlig for? Konflikten i Kosóva Er der et personligt mønster? Sanktioner Skud for boven Albanerne Noget der undrer PÅ REJSE I ALBANIEN. ENGLÆNDERNE Edward Lear - den nysgerrige englænder Han'en Europæerne i Albanien

14 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Rejse til hest og til fods Bey'erne Renlighed Lear's tegninger Gegerne mod nord og Toskerne mod syd Kvinderne. Giftermål Slægtsfejderne. Blodhævn Byron og Ali Pasha Etnografisk kort over Albanien Langt fra alfarvej [Edith Durham] Edith Durham...231»High Albania« Åben og imødekommende Modsætningerne. Stormagterne Ungtyrkerne Pennen geværet og pennen igen Gensidig forundring Respekten og humoren Religionen Brudesalg De Albanske Jomfruer At svigte sit løfte Afblæsning og indgriben Historien om den Hæslige Brud Urimelige drab Tyveri af heste og får Overfald på rejsende Lek Dukagjin's Kanún Undtagelser Besa Hvad mente man om blodhævn og fejder? Stammerne. Folkeslagene Osmannerne. Islamisering Et sidespring om Enver Hoxha Når Osmannerne kom på kant med Albanerne Nutiden

15 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Blandede følelser [Robert Carver] Bristede forhåbninger Alt eller intet Tilbage er de dovne... og de korrupte Hoxha-styret Paranoia Lek Dukagjin's Kanún Ingen dialog, ingen udvikling Manden og kvinden Humor og... humor Missionærerne SLÆGTSFEJDER OG BLODHÆVN BLANDT ALBANERNE »Æresordet«- Prizren 1878 [Sami Bey Frashëri] Den kulturelle bevægelse Dramaet»Æresordet« Blodets Bogholderi [Ismail Kadare] Fortiden Ufuldendt? Bessian og Diana Mange drab, men også en del forlig Hvor vil Kadare hen? Nogle småting Slægtsfejder på Korsika... og i Albanien [Anne Knudsen] »En Ø i Historien« Korsikas historie frem til ca Genova Pasquale Paoli Den Franske periode Det Korsikanske Samfund i og 1800-tallet Turisterne Sproget Familien og fejderne Hvor mange? Den Albanske forbindelse Edward Lear »Albanerdrengen« Æren

16 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Kvinderne Ejendomsforhold Vendetta'ens årsager og anledninger Materielle uoverensstemmelser Drande M. fra Boric i Madh Desertører og banditter. Krig på to fronter På mindste foranledning? At styre udenom Brudte forlovelser Hvor gik slægtsgrænserne? Hønen eller Ægget? Hvem handler? Strukturen eller Mennesket? Sammenlagt Nogle tekniske ting...280»familiens ære kunne stadig reddes«[nadije Osmani] Familien I fælden Tanker og spørgsmål Albanske familier Familien i Makedonien Dé der tog afstand. Men man må gøre det nødvendige Dansk forsorg Forholdet mellem Albanere og Sláver i Makedonien Afslutning Litterær note KOSÓVAS HISTORIE Tungen lige i munden? [Noel Malcolm] Serberne har en historie i Kosóva Historie og Myte Slaget på Solsortesletten, sommeren Alliancer og Vasalforhold Bøndernes standpunkt Osmannerrigets sammenbrud. Ungtyrkerne Nation og Nationalstat Økonomisk og politisk samarbejde Hvad vil Serberne i Kosóva? Hvad er udgangspunktet... nu?

17 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Hertug Georg Christian Holstein Stamtavle og slægtsforhold Georg Christian Holstein's militære karriere Materiale og litteratur KOSÓVA - KRIGEN I 1998/1999 OG DEREFTER »seasons of Blood and Hope«[Lars Johansson] Forår i Kosóva? [Faber & Halskov] Nogle skavanker For meget litteratur og for megen turbo Ethem Çeku Livet før Forklaringer? Læs den PS Glimrende bog... og så er den gratis [Karsten Fledelius] Litteratur... og internet Serbiske kilder Kosóva Etniske årsager og konsekvenser Var det uundgåeligt? Dr Rugóva... og os andre Den Albanske forbindelse? Serberne Slobodan Miloševic Et par skønhedspletter? En historisk»godbid« I den bedre ende... [Stewart Ross] Hvad vil Serberne i Kosóva? Historie og Myte Er Albanerne en slags Skotter? Hvorfor opgav Parlamentet ævred i '89? Arkan's Tigre Ibrahim Rugóva UÇK... og Bukoshi Småtingsafdelingen

18 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 Operation Allied Force... [Per Herholdt Jensen m.fl.] Et par løse ender De stærke sider En tilføjelse om navne og historie Det Bedste er det Godes Værste Fjende [Birgitte Bollmann] En god historie? Det Stockholmske Blodbad En Albansk... og en Serbisk historie Hvad véd vi så om Albanerne og Serberne? Religionsforvirring? Albanerne i Kosóva og i Albanien? Illyrerne Osmannerne Franz von Jessen Nødhjælpens 10 Bud Billederne Sproget Pyramiderne... og UÇK? Hurtig historieskrivning. Hurtig eftertanke? [Jamie Shea, NATO] SERBIEN Den Serbiske katastrofe [Tim Judah] Slobodan Miloševic...330»Operation Hestesko« Man styrker de forkerte Miloševic skal overflødiggøres Serberne og Albanerne kan ikke leve sammen Djævlens Triangel [Robert Thomas] Miloševic Vuk Draškovic Zoran Djindjic Vojislav Šešelj Montenegro. Djukanovic Kosóva Miloševic og sanktionerne Djævlens triangel Det Store Vestlige Projekt Hvordan tackle Miloševic?

19 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 ITALIEN Italienske Forbindelser [Thomas Harder] De historiske forbindelser Patria & Paese Risorgimento, irredentisme og imperialisme Fiume Fascismen Mussolini og Albanien En uvidenskabelig hypotese Familien Det Italienske Landskab Føderation? Albanien i '90-erne Katolikkerne GRUNDLÆGGENDE SYNSPUNKTER En slags sammenfatning EFTERSKRIFT Ubåden i dansk forsvarspolitik? [Hans Hækkerup] Positionens standpunkt Dialog og politisk kompromis En Nordisk sidebemærkning Kemien var god Den folkelige Hækkerup Makedonien og Taiwan Krigen i Kosóva. Der måtte handles UÇK iværksætter guerillakrigen og Miloševic svarer igen Amerikanerne skifter hest i vadestedet. NATO intervenerer Gjorde vi det rigtige? SRSG i Kosóva Hækkerup i forsvindingspunktet Konklusion Småtingsafdelingen Biografiske oplysninger

20 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 BILAG Resolution nr HENVISNINGER OG LINKS HVORFOR ER DER IKKE ET STIKORDSREGISTER? FORKORTELSER BILLEDOVERSIGT

21 Bjørn Andersen»Albanske Studier«bd. 1, 2002 POLITIK Kan man lære af Historien? [Bjøl] Om Erling Bjøl's bog»hvordan fred?«[gyldendal, København Indbundet. 360 s. 329,- kr.] - men også om hans»international Politik«[Berlingske Leksikonbibliotek, København 1967]. Erling Bjøl har ved flere lejligheder forsøgt at få fat i de lange linier i historien og i historiens struktur. Man må interessere sig for det skiftende i det varige - og for det varige i det skiftende, siger han 6). Én ting er så at beskrive forholdene korrekt og adækvat, en anden - og vanskeligere - er at forklare dem; Bjøl stiller beredvilligt op begge steder. Når man forklarer, prøver man at se sammenhænge - at udskille egentlige årsags-virkningsforhold fra tilfældige tidsmæssige sammenfald. Man foretager en form for perspektivering, men denne videnskabelige perspektivering har en ganske særlig begrænsning - den holder inde et bestemt sted - for videnskaben kan ikke sætte regler op for hvad man bør eller skal, da det principielt ligger uden for déns område at udtrykke sådanne normer. At søge de lange linier og strukturen er på én gang et meget vigtigt, men også et meget vanskeligt forehavende for der er mange faldgruber - mange muligheder for at forivre sig: Jo mere man breder perspektivet ud og jo mere af historiens udvikling man tager med, desto større er risikoen for at konklusionerne bliver så abstrakte at de ikke kan bruges til noget. Jo mere man går den snævre vej, nøjes med at beskrive det specifikke begivenhedsforløb, des mere forsvinder Perspektivet. Bjøl Erling Bjøl har altid været skrivende, næsten fra han blev født i Først som journalist, senere som forsker og forfatter. Han tog magisterkonferens i Historie i '48 - og blev efter mange år ved»information«og»politiken«i '63 professor i International Politik i Aarhus. Ikke længe efter ansættelsen skrev han disputats om Fransk politik i den 4' Republik, han blev én af centrumsfigurerne i Statskundskab og han har sin store andel i fagets succes. Det er ikke så få politikere og embedsmænd der er udklækket i dette energiske og stimulerende miljø. Siden han blev pensioneret i '83 har han fortsat med at redigere og skrive. Han var hovedredaktør af»politikens Verdenshistorie«(der kom fra 1982 til '87) - og skrev nogle af bindene selv, ikke mindst de sammenfattende. I de seneste år har han foruden sine erindringer også færdiggjort to andre, meget vigtige bøger:»hvorfor krig?«og»hvordan fred?«- som han selv opfatter som slutsten. Det var egentlig kun den sidste bog der skulle op i denne kommentar - men for at inddrage et særligt perspektiv har jeg taget en ældre bog:»international Politik«- der kom i serien»berlingske Leksikon Bibliotek«- ned fra reolen. Både dén og»hvordan fred?«har jeg læst med særligt henblik på udviklingen på Balkan, ikke mindst i det Albansk-sprogede område. Den ældre bog:»international PolitikInternational Politik«kom i 1967 og havde et særligt formål... den skulle præsentere og formulere Bjøl's område, og selv om der er enkelte udtryk og passager der er for feinschmeckere, så er bogen meget tilgængelig... den er på en god måde populær - som det også er tilfældet med de andre bøger af Bjøl jeg har haft i hånden i årenes løb. 6) Jævnfør»International Politik«, s

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO Forsvarsakademiet 2007.06.25 KL S. Kjeldsen HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO - LEGITIMT BRUD PÅ FOLKERETTEN? UKLASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Resume...4 1 Indledning...6 1.1 Baggrund...6

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL Indledning Den kolde krig er betegnelsen for perioden 1948 til 1989, hvor USA og USSR i kølvandet på anden verdenskrig

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere