UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland"

Transkript

1 UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og

2 Modul 1 review

3 Input til det videre forløb

4 Modul 2

5 Modul 3 Form Modul 3 Dag 1 Dag 2 Samarbejde Personaleledelse Sammensætning af grupper og Motivation teams Trivsel Samarbejdets faser Mellemlederrollen Samarbejdets udvikling Team i organisationen Eftrm Kommunikation 2 Kommunikation i Samarbejde Dialogværktøj Møder/mødetyper Videndeling Opsamling Implementering af Samarbejdskultur Indsatser Ledelse opsamling Situationsbestemt ledelse Kompetence Medarbejderudvikling (MUS) Egenudvikling (De fremadrettede muligheder AU, Realkompetence m.v.) Opsamling Indsatser i forhold til personlig plan

6 Forskellige lederroller Mintzberg Formel position og autoritet Interpersonelle roller Topleder Anfører Forbindelsesled Mintzberg HOF side 372 Informationsroller Overvåger Informationsformidler Talsmand Beslutningsroller Entreprenør Kriseløser Ressourcefordeler Forhandler

7 Effektiv ledelse Drucker om gode lederes dyder - De spurgte: Hvad er der behov for at gøre? - De spurgte: Hvad er det rigtige for virksomheden / organisationen? - De udviklede handlingsplaner - De tog ansvar for beslutninger - De tog ansvar for formidling - De var fokuseret på muligheder frem for problemer - De gennemførte effektive møder - De tænkte og sagde vi frem for jeg Peter F. Drucker Drucker om Handlingsorienteret Ledelse - Resultatorienterede - Tidsbeviste - Selektive - Målbeviste Peter F. Drucker

8 Styring versus Ledelse Styring (management) Gør tingene rigtig Indre effektivitet Vide hvordan Styre aktiviteterne Sætte mål Løse problemer Have magt Tilpasse grænseflader Organisationsstruktur Opgavefordeling Ledelse (leadership) Gør de rigtige ting Ydre effektivitet Vide hvorfor Lede andre Skabe visioner Finde muligheder Give magt Skabe fodslaw Kontakter Samvirke

9 Ledelseskompas Hard Managementdiscipliner Organisationsudvikling Kort sigt Lang sigt Ledelsesprocesser Lederskabsdiscipliner Soft

10 God Ledelse hos os Du skal nå de fælles mål Du skal sikre respekt for løsninger Du skal vise handlekraft Du skal motivere Du skal håndtere konflikter Du skal bruge kritik og fejl Du skal informere klart Du skal tænke på tværs af hele Kriminalforsorgen

11 Hvordan fordeler du din ledelse Din Lederrolle fordeling Vælg dine Lederroller, og angiv deres fordeling i dag, og tænk herefter dit ideal, hvor er dine udfordringer.

12 Teoretisk paradigme Viden Hvad skal der gøres, hvorfor Vaner Kunnen Vilje (hvordan det (Drivkraften) skal gøres) Hvad vi ser bestemmer hvad vi gør og dermed hvad vi får!

13 De 7 gode vaner i spild Det samlede vanekompleks Udvikling fra den indre til den ydre sejr Gensidighed 5. Søg først at forstå Fælles sejr 4. Tænk vind-vind 6. Skab synergi 7. Slib saven Uafhængighed 1. Vær Proaktiv Afhængighed 3. Gør det første først Personlig sejr 2. Begynd med slutning 13

14 Proaktiv model Stimulus Frihed til at vælge Reaktion Selverkendelse Fantasi Samvittighed Selvstændig vilje Dit beviste valg

15 Vær Proaktiv Livet er en bog, og du er dets forfatter. Du bestemmer handlingsforløb og tempo, og du kun du vender siderne i den Interessesfære Indflydelses sfære

16 Roller og mål Eksempler på roller Kunstner Omsorgsgiver Ledsager Direktør Energiskaber Ven Far Opfinder Nabo Fredsstifter Søn Lærer Træner Frivillig Forfatter Beskriv dine roller Rolle Beskrivelse af optimal indsats i rollen

17 Uvigtigt Vigtigt UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE V3+ Kvadranterne Derfor snakker alle om QII I II Nøglen er ikke at prioritere det, der er med i din planlægning, men at planlægge dine prioriteter III IV Haster Haster Ikke 17

18 Uvigtigt Vigtigt UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE V3+ Kvadranterne Kriser Presserende problemer Tidsfrister Udløbsfrister Forebyggelse PE Aktiviteter Opbygning af venskaber Opsøge nye muligheder Planlægning, afslapning Afbrydelser Uventet besøg En del post Mange møder Kommende presserende problemer Populærere aktiviteter Trivialiteter Hårdt arbejde En del post Mange telefonsamtaler Tidsspilde Behagelige aktiviteter Haster Haster Ikke 18

19

20 Pas på din tid Forhold dig bevist til din tid Eksterne tidsrøvere stjæler din tid Tid er en abstrakt størrelse Tidsbudgettering Tidsregistrering Udnyttelse af Up-time / Down-time Husk Pareto s princip (80/20) Pas på udskydelse og overspringshandlinger Tid til gode vaner

21 Find dit spild Opgave Prøv at find eksempler fra de hverdag på de forskellige typer af spild. Identificer dine vigtigste tidsrøvere Diskuter med dine kollegaer, og overvej evt. tiltag der kan afhjælpe.

22 Delegering Opgave Hvad kræver det? Hvad er vigtigt når du delegere? Grunde til at du ikke delegere i dag? Hvordan hænger delegering sammen med begreberne Tillid, Opbakning og Loyalitet

23 Delegering på den gode måde Afklar, hvad der skal uddelegeres Find den rette at uddelegere til Giv medarbejderen den fornødne beslutningskompetence Præciser målet og sæt Deadline Beskriv de resultater du forventer, men ikke metoden Spørg løbende til hvordan det går Giv feedback

24 Win-Win aftaler Win-Win aftaler, altid afstem Forventninger Hvad skal opnås? Input Output Retningslinjer Hvordan gribes an? Hvilke trin? Ressourcer Hvem gør hvad? Hvor længe Ansvar Konsekvenser Hvem godkender, afleverer og hvordan? Hvis ikke vi når ovenstående? Delegering

25 Få tingene gjort! Enkelt princip: Do, Delegate or Defer På dansk, GDU Ting Indbakke Hvad er det? Handling? No Legend 1, Samle 2. Behandle 3. Organisere 4. Review 5. Gøre Skraldespand Måske en gang? Gør Projektudbytte Yes Multi-trin Næste handling Opslag Deleger Projektplaner < 2 min > 2 min Gør det! Deleger Udsæt Afvent anden > 2 min Udsæt Kalender Næste handling 25

26 Indsamle Indsamle ALT Indbakke Post Artikler Ideer Enkel dataopsamling Og konsistent Opbyg system med tillid ( 2) Tænk pragmatisk vedligehold Projektudbytte Projektplaner Ting Indbakke Hvad er det? Handling? Yes Multi-trin Næste handling < 2 min > 2 min > 2 min No Legend 1, Samle 2. Behandle 3. Organisere 4. Review 5. Gøre Skraldespand Måske en gang? Opslag Gør det! Deleger Afvent anden Udsæt Kalender Næste handling 26

27 Behandle Åben indbakken, kun når der er handle tid! Hvad er det? Smid ud < 2 minutter! Gør det nu > 2 minutter Udsætte Delegere Projektudbytte Projektplaner Ting Indbakke Hvad er det? Handling? Yes Multi-trin Næste handling < 2 min > 2 min > 2 min No Legend 1, Samle 2. Behandle 3. Organisere 4. Review 5. Gøre Skraldespand Måske en gang? Opslag Gør det! Deleger Afvent anden Udsæt Kalender Næste handling 27

28 Arkivere Non-aktion Arkiver til enten måske eller opslag Huskelister Venter på andre I kalenderen Når der er tid Projekter? Mere om lidt! Projektudbytte Projektplaner Ting Indbakke Hvad er det? Handling? Yes Multi-trin Næste handling < 2 min > 2 min > 2 min No Legend 1, Samle 2. Behandle 3. Organisere 4. Review 5. Gøre Skraldespand Måske en gang? Opslag Gør det! Deleger Afvent anden Udsæt Kalender Næste handling 28

29 Hjemme: Dine bolde Formål: Definer dine lister / projekter og deres opsamlingssted Nævn 10 ting du arbejder på Nævn de steder du samler Hvor og på hvad ligger Noter Opgaver Dokumenter Ideer Ønsker Projekt Opsamlingssted 29

30 Øvelse: 2 overvejelser Hvad 1. Hvor mange projekter arbejder du på, store så vel som små? Hvor 2. Hvor mange steder gemmer du informationer om projektet? Udbytte: Bruttoliste af projekter Samles i roller Og informationslagre arkivering & radar 30

31 Arkivering ALT skal arkiveres! Den korte Lister Top10 Egne bakker og den lidt for lange Ca. 43 foldere 31

32 Øvelse: Din verden David Allen har et amerikansk system Hvad har du? Forestil dig ethvert stykke information Hvor er dine Lister? Papirer? 32

33 Overblik Tjek løbende dine lister Lister tæt på Hvad skal du gennemgå hvornår Det ugentlige overblik - afgørende faktor for succes! Dit personlige ugemøde Samler og behandler alle dine sager Skaffer dig overblik over dit system Opdater dine lister Bliver strømlinet, klar, up to date og færdig 33

34 Mere om projektet Vær bevidst om (tids-) horisonter David Allen taler om flyvehøjder En regel: Alle skal planlægge bedre Definer formål og principper Visualiserer resultat Brainstorming Organiser, herunder uddelegering Identificer de næste handlinger Planlæg møder (projekt/deltagere) Indsamle informationer, igen igen 34

35 Husk Covey s win-win Stewardship agreement! UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Delegering Er jeg den bedste? I dag og i morgen? Tillid vs. kontrol Send opgaven Check modtagelse Anbring på liste Opfølg personligt Alternativt? Overvej venter på 35

36 Møder & Projekter Enkel opskrift på effektive møder Formål Den amerikanske, faste agenda Purpose Outcome Vision Brainstorm Organize Next Action Udbytte-vision Brainstorm Prioritering Næste handling 36

37 Kategorier Find de kategorier der passer på dig og brug dem konsekvent Mapper Foldere Arkiver Alle medier Det er ikke sikkert du rammer rigtigt første gang! Fra egen b 01 Internt 02 Marked 03 Marketing 04 Partnere 05 Produkt 06 Kunder 07 Teknik 08 Uddannelse 09 Privat 37

38 Refleksionsark Udfyld refleksions ark, og diskuter herefter jeres svar med 1-2 af de øvrige kursister

39 Case Der skal implementeres en ny, samlet MUS koncept i hele kriminalforsorgen, i skal som nedsat projektgruppe lave en plan for implementeringen. Frem over skal der holdes to samtaler årligt. En som Arrestforvarer står for, og en med Overvagtmesteren. Der skal min. Være 3 mdr. Mellem de to samtaler. Konceptet indeholder langt mere dybdegående spm. end nu, og giver mulighed for at gøre spm. mere individuelle. Det betyder at der er mere behov for forberedelse i forhold til samtalerne, både for leder og medarbejder. Samtalerne udmønter sig i en konkret handlings og udviklingsplan for den enkelte, med målepunkter for både leder og medarbejder. Målepunkterne bliver synliggjort i organisationen. MUS konceptet hænger sammen med ny trivselsundersøgelse, som lederne bliver målt på, og et benchmark vil sammenholde resultater fra de enkelte institutioner.

40 What s in it for me? I forbindelse med en forandring spørger alle først sig selv Hvad betyder denne forandring for mig? Hvorfor er dette en god idé? Der kan opstå modstand mod meddelte forandringer på 3 niveauer: Jeg kan ikke forstå det! Jeg kan ikke lide det! Jeg kan ikke lide dig!

41 3 niveauer af modstand mod forandringsprocesser Hvordan håndterer vi disse? UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE 1. Manglende forståelse (facts, data, ideen) Manglende information. Uenighed om selve ideen. Hele ideen/grundlaget kommunikeres ikke. 2. Emotionel reaktion mod forandringen Tab af magt, kontrol, status, privilegier. Tabe ansigt eller respekt. Orker ikke mere (for meget forandring). 3. Manglende tillid til lederen Den personlige historie. Dét, du repræsenterer (kulturelt, fag-, køns- eller magtforskelle). Signifikant uenighed om værdigrundlag Jeg forstår det ikke! Jeg kan ikke lide det! Jeg kan ikke lide dig! R. Maurer, Beyond The Wall of Resistance, 1996

42 Flyt fokus 42

43 Modstand mod forandring 43

44 Interessenter Mindre vigtig for succes Vigtig for succes Kritisk for succes Parametre: Beslutningskompetence Uformel myndighed/ Nøgleperson Politisk kompetence/alliancer??

45 Mere om interessenter Medvirke og indflydelse Indflydelse på projektet Ja Nej Medvirke i projektorganisationen Ja Nej Aktiv deltager Grå eminence Gidsel Uden for projektet Positiv holdning Grå eminencer Ambassadører Passive/us ynlige Aktive/syn lige Bomber Sabotører Negativ holdning

46 Interessenter i overblik Hvem Personlige præferencer / deres syn på værdi Vil være tiltalt af i dette projekt.. Mulige modargumenter i dette projekt Vores handlinger

47 SWOT Internt perspektiv Svagheder (Weaknesses) Eksternt perspektiv Trusler (Threats) Defensive strategier Styrker (Strenghts) Muligheder (Opportunities) Offensive strategier

48 Men vi kommer nemt til.. Vi kommer nemt til at: I Anerkendende samtale vælger vi at: Tale om det, vi ikke vil have Tale om det, der ikke virker. Tale om det, vi vil undgå. Tale i et mangelsprog: Vi kan ikke... Se forandring som noget, der kommer senere. Tale om det, vi ønsker os. Tale om det, der virker godt. Tale om den fremtid, vi ønsker. Tale i ressourcesprog: Vi kan... Se forandring som noget, der sker i selve samtalen.

49 Kotters 8 trin 1. Forøg presset og følelsen af nødvendighed 5. Gør det! Og styrk medarbejdernes kompetencer 2. Etablér den ledende koalition: Er nøgleinteressenter enige?? 6. Skab synlige og kortsigtede resultater 3. Få visionen og strategien gjort klar: Hvorfor ska vi?? 7. Konsolidér forbedringer og fasthold forandringsforløbet 4. Kommunikér visionen: Fortæl historien 8. Implementér nye procedurer i organisationens kultur

50 Dobbelte bogholderi I dag Efter Fordele Ulemper Fordele Ulemper

51 Forandringskommunikation Status Quo Efter forandring Peg på hvad der vil forblive det samme, de ting som værdsættes 2 Beskrive fordelene ved fremtidig stade og hvordan vi kommer derhen 1 Formidle øget behov/nødvendighed for hurtig og tvingende ændring 3 Formuler hvad du opfatter som andres bekymring. Diskuter hvordan de minimeres /fjernes - -

52 Status Quo UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Forandringskommunikation Status Quo Status Quo Efter forandring Efter forandring Efter forandring Peg på hvad der vil Beskrive fordelene ved + forblive det samme, de + fremtidig stade og ting som værdsættes hvordan vi kommer 4 2 derhen Peg på hvad der vil Beskrive fordelene ved + forblive det samme, de + fremtidig stade og 1 3 ting som værdsættes hvordan vi kommer Formuler hvad du opfatter Formidle 2 øget derhen som andres bekymring. Peg på hvad der vil behov/nødvendighed Beskrive fordelene ved Diskuter hvordan de forblive det samme, de hurtig og fremtidig tvingende stade og minimeres /fjernes 1 3 ting som værdsættes ændring hvordan vi kommer Formuler hvad du opfatter Formidle øget derhen som andres bekymring. - - behov/nødvendighed for Diskuter hvordan de hurtig og tvingende minimeres /fjernes 3 ændring Formuler hvad du opfatter Formidle øget som andres bekymring. - - behov/nødvendighed for Diskuter hvordan de hurtig og tvingende minimeres /fjernes ændring - -

53 Effektiv kommunikation Effektiv kommunikation er, når modtagerne Forstår accepterer husker og handler på dit budskab = vælger at lade sig lede

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere