Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2015 Dental Consult"

Transkript

1 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads.

2 kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling - LederFitness (dagskursus - 1+ dag) (Modulopbygget) 1a) Dental - Ledertrimmning 02) Dental - Medarbejderudvikling - MedarbejderFitness (dagskursus - 1+ dag)(modulopbygget) 03) Dental - Økonomikursus - ØkonomiFitness (dagskursus - 1+ dag) 04) Dental - Kommunikation - KommunikationsFitness (dagskursus - 1+ dag) 05) Dental - Klinikoptimering - DentalFitness - Dental Lean (dagskursus - 1+ dag) 06) Dental - Værdibaseret Salg og Vejledning - SalgsFitness (dagskursus - 1+ dag) 07) Dental - MUS på Tandklinikken (3 timer) 08) Dental - APV i praksis på Tandklinikken (3 timer) 09) Dental - Teambuilding på Godset (dagskursus - 1+ dag) 10) Dental - Konfliktløsning/konflikthåndtering (3+ timer) 11) Dental - Er klinikken en Hønsegård? Motivationsfaktorer (3+ timer) 12) Dental - Lad os spille ris og ros! (3+ timer) 13) Dental - Lad os spille værdierne på bordet! (3+ timer) 14) Dental - Trivsel på klinikken (3+ timer) 15) Dental - Klinikejere er også håndværkere! (3+ timer) - Hvorfor har vi ikke hørt om lederudvikling, HR og økonomi på tandlægeskolen? 16) Dental - Køberkursus - Køb af tandklinik (3+ timer) 17) Dental - Sælgerkursus - Generations- eller ejerskifte af dit livsværk (3+ timer) 18) Dental - Sælgerkursus - Forberedelse, salgsprocess og tiden derefter (3+ timer) 19) Dental - Hvorfor er vores sygefravær så højt - En åben dialog (3+ timer) 20) Dental - Skal klinikken brandes og hvordan? (3+ timer) 21) Dental - Skal vi i fællesskab udarbejde en ny klinikhjemmeside? (3+ timer) 22) Dental - Personalehåndbog 23) Dental - 1. Hjælpskurser

3 (1) Dentalkurser - Kontakt os i dag! Dental LederFitness Vi er ikke i tvivl om, at du er en dygtig tandlæge. Men er du også en dygtig leder? Hos Dental LederFitness tilbyder vi nu en stribe attraktive kurser for klinikejere. Vi kalder dem samlet for LederFitness for klinikejere. Det handler kort sagt om at gøre både nye og erfarne klinikejere til bedre ledere. Til det formål har vi sammensat en stribe attraktive kurser af kort varighed. Du får med Dental LederFitnesskurser bl.a. følgende: Lederudvikling og ledelsesværktøjer, der giver dig som klinikejer mere overskud. Kommunikationsværktøjer, bl.a. om hvordan patienterne oplever et besøg på netop din klinik. Derudover en stribe konkrete redskaber til at forbedre både intern/ekstern kommunikation. Værktøjer til at arbejde med værdibaseret ledelse, for at give dig de værktøjer du behøver. Du kan bruge dem til at arbejde med både visioner, strategier og mål/planer. Temaerne for vores LederFitnesskurser er følgende: Personlig udvikling: Ledelsesværktøjer til dig som klinikejer. Hvilke personlige forudsætninger kræver det at være leder? Hvad kendetegner succesfulde ledere? Ledelse på klinikken: Ledelsesværktøjer på tandklinikken. Hvilke ledelsesopgaver er der på klinikken? Hvordan kan du opnå gode resultater gennem god ledelse af dine medarbejdere? Hvad er de rigtige ledertyper og ledelsesmetoder i forskellige situationer på klinikken? Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Få gode værktøjer til at blive en god leder. Værdibaseret ledelse. Udvikler dig som leder. Afklaring om du er en god leder.

4 Værdibaseret ledelse på klinikken: Hvordan kan jeg/vi arbejde med visioner, mission og værdier? Hvordan kan jeg/vi arbejde med strategier, mål, planer og branding? Hvordan kan jeg sætte mål og styrke klinikkens økonomi med overblik? Hvordan kan jeg bruge budgettet og måltavlen som styringsredskab? Hvordan kan jeg arbejde med markedsføring og salg (SalgsFitness) på klinikken? Hvorfor skal klinikken digitaliseres, og hvad vil digitalisering betyde for min klinik? Lean, kvalitetsstyring og certificering, akkreditering m.v. Hvordan kan jeg anvende Lean og tavlemøder på klinikken? (Dental Lean - Dentalfitness) Rekruttering og arbejdsliv: Tendenser i det moderne arbejdsliv, samt stress og stressforebyggelse. Ansættelseskontrakten, de juridiske og overenskomstmæssige rammer og regler ved ansættelse, barsel, sygdom, afskedigelse og arbejdsmiljø etc. Rekruttering og introduktion af nyansatte. Hvordan motiverer jeg bedst mine medarbejdere? Hvordan kompetenceudvikler jeg klinikkens medarbejdere? Hvordan bruger jeg forskellige samtaleformer (den udviklende samtale, MUS-samtalen, GRUS (Gruppeudviklingssamtalen), og den svære samtale etc.)? Personalehåndbogen i aktiv brug, Dental-APVen som et værktøj. Trivsel og samspilsanalyse. Hvordan forebygger jeg konflikter, konflikthåndtering og konfliktløsning? Dentaludvikling Light: Hvordan arbejder jeg med udviklings- og forandringsprocesser? Funktionsfordelingsplanen som et ledelsesværktøj. Hvordan arbejder jeg med læring? Hvordan arbejder jeg med videndeling? Hvordan håndteres modstandsproblematikker? Hvordan skaber jeg en god kultur på klinikken? Hvordan tilrettelægger jeg bedst det daglige ledelsesarbejde? De sociale mikroprocesser på klinikken hvordan får jeg det bedste ud af disse? Tillidsbaseret ledelse. Lederens beslutningsprocesser, magt og afmagt. Ledelse og etik. Mine mål med ledelsesarbejdet hvordan kommer jeg videre med min egen ledelsesudvikling? Form: Kursistinvolvering, indlæg og workshop.

5 Kommunikation: Kommunikationsværktøjer. Valg af værdibærende kommunikation. Kommunikation med ansatte. Kommunikation med ansatte Hønsegården? Patientkommunikation. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN RING OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER HAR DU BRUG FOR AT UDVIKLE DINE LEDER- EVNER, STÅR DENTAL CONSULT TIL RÅDIGHED

6 (1A) Dentalkurser - kontakt os i dag Ledertrimning Vi sætter fokus på morgendagens klinikejere og deres evne til at skabe resultater på klinikken sammen med andre mennesker. Eksempler på et program for et LederFitness In House forløb med op til 20 deltagere. Tyngden i uddannelsen ligger omkring det personlige ansvar, selvledelse, samarbejde, motivationen i jobbet og implementering af virksomhedens vision, mission og værdier. Gennem vores tidligere erfaringer med tilrettelæggelse og gennemførelse af kreative og dynamiske teambuildings- og træningsprogrammer, ser vi det som en fordel, at selve implementeringen af programmet gennemføres opdelt i faser f.eks. 6 moduler á 4-6 timers varighed. I prisen er inkluderet et USB-stik med alle materialer, eksempelvis personlig effektivitets profil, mini PersonProfil, og en LederTrimmer manual. Alle priser er ex. moms. Af andre KPI er for ledelsesemner: Mindmap, klinikkens udviklingsjournal, risikoanalyse, realisering af drømme, det er en kvalifikation at brænde igennem, udviklingsshop, forretningsplanen (en drømmesimulator). Vi kan gennemføre vores lederudviklingsprogrammer sammen med vores dygtige instruktører fra f.eks. Xbasen eller LederFitness i samarbejde med ConsulTeam Management A/S ved Mogens Birch Larsen. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus timer: 6 moduler á 4-6 timer Pris: kr. pr. deltager, min 6 pers kr. pr. deltager, 7-12 pers kr. pr. deltager, pers. Udbytte: Personlig ledereffektivitet Optimering af dine personlige ressourcer. Forstå dig selv for bedre at kunne forstå og lede andre. Trivsel og arbejdsglæde - den sjove arbejdsplads. Værdibaseret ledelse - situationsbestemt ledelse og selvledelse. Optimering af dine personlige ressourcer. Situationsbestemt ledelse - MUS

7 1.Din personlige arbejdsstil og ledereffektivitet Kortlægning via Personlig Effektivitets Profil, som er en professionel analyse af, hvad bl.a. dine holdninger og vaner omkring planlægning, prioritering, delegering, møder, informationshåndtering, afbrydelser m.m. betyder for dig. Fokus på din tidsopfattelse og 80/20 princippets (Paretos lov) betydning og praktisk anvendelse i dagligdagen. Hjemmeopgave til næste gang. 2. Hvad er FOKUS-ledelse, og hvordan praktiseres det i dagligdagen? Vi sætter FOKUS på målsætninger, og hvordan de bliver SMARTE. Vi sætter FOKUS på nogle enkle og praktiske værktøjer til prioritiering og delegering via Eisenhower-modellen. Vi sætter FOKUS på din tidsstyring via en spændende Indbakke øvelse og et mind-map som et ledelsesværktøj. Hjemmeopgave til næste gang. 3. Præsentation af principperne bag vore adfærsmønstre Vores forskellige måder at træde frem og kommunikere på. Scoring og tolkning af din egen DISC Person Profil. Hvad er de stærke og svage sider i vores adfærdsmønstre. Hvordan bliver vi bedre til både at forstå og kommunikere med andre? Hjemmeopgave til næste gang. 4. Situationsbestemt Ledelse (SL II) handler om at behandle alle ens Ved at behandle dem forskelligt. Vi arbejder med konkrete og praktiske øvelser, der sætter fokus på, hvordan du lærer at vurdere den enkelte medarbejders eller et teams udviklingsniveau for efterfølgende at kunne matche dette i din lederadfærd. SL II og MUS er et konstruktivt partnerskab med dine medarbejdere, hvor MUS derimod kan lære dem at tage medansvar for egen arbejds- og udviklingssituation på tandklinikken. Hjemmeopgave til næste gang. 5. Team- og projektledelse Det handler om at kunne planlægge, organisere gennemføre og evaluere et mindre projekt f.eks. en markedsføringskampagne eller omstrukturering af en klinik, f.eks. ved indragelse af funktionsplanen som et udviklingsværktøj på klinikken etc. Vi sætter fokus på, hvordan du som leder/klinikejer skal og bør være tovholder og rollemodel i denne proces. Det handler bl.a. om at kunne skabe tillid, engagement, arbejdsglæde og motivation som bærende elementer i processen. Hjemmeopgave til næste gang. 6. Vores verden er under konstant forandring Der bliver ofte talt om omstillings- og forandringsledelse som recepten på udvikling og vækst. Vi arbejder med et nyt, kreativt og spændende koncept FISH der sætter fokus på, hvordan du som leder skaber den sjove arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde bl.a. gennem en række konkrete opgaver og øvelser samt konkrete værktøjer, der tilfører medarbejdere og virksomheden positiv energi. Afrunding og afslutning af kurset samt evalureing.

8 Der er indlagt to autoriserede analyseværktøjer, f.eks. Personlig Effektivitets Profilen og Person Faktor Profilen (Mini udgaven) som praktiske og målrettede kompetenceværktøjer, andre testværktøjer kan også inddrages. Programmer gennemføres efter en arbejdsmetodik, dvs. konfrontationsmetoden eller action learning, hvilket er meget praktisk orienteret og med en fordeling mellem teori og praktiske opgaver på ca. 30/70. Oplægget bør således danne fundament for en yderligere dialog, uddybning og tilpasning til kundens forventninger. Det betyder, at det naturligvis kan ombrydes efter specielle ønsker og behov. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN RING OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER HAR DU BRUG FOR AT UDVIKLE DINE LEDER- EVNER ER DENTAL CONSULT DIN SAMAR- BEJDSPARTNER

9 (2) DentalKurser - kontakt os i dag! Medarbejderudvikling-Medarbejderfitness Målet er, at gruppen af medarbejdere får det løft, der sikrer, at der arbejdes med - og ikke imod. Medarbejderudvikling er: - coachsamtaler til gavn for den enkelte medarbejder - at understøtte det aspekt at være del af et team, og derved påvirke den øvrige del af samarbejdet. Medarbejderudvikling er en god investering fordi: - den opretholder arbejdsglæden hos den enkelte medarbejder, der netop gør forskellen i alle de hverdage, der jo er flest af, når alt kommer til alt. Medarbejderudvikling: - behøver hverken at være besværligt, tidsrøvende eller dyrt. - kan blive en spændende og inspirerende disciplin, som vil kunne inspirere hele klinikken og allerede på kort sigt bidrage effektivt til en øget patienttilfredshed og automatisk en bedre bundlinje! Dental Consult tilbyder medarbejderudvikling på den måde, at vores coach Ken Kürstein, gerne kommer til tandklinikken eller indbyder tandklinikkens medarbejdere til at komme til en lokation til individuelle samtaler af coachende karakter. Vores motto til dette kursus: Så gør det dog! Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Vi sætter fokus på: Samspilsanalyse. Egen rolle, indflydelse og ressource. Arbejdsglæde, motivation og overbilk. Ris og ros. Værdier og overbevisninger. Personprofil og karriere. Funktionsfordelingsplan og værdier på klinikken. Stresshåndtering. Attitude.

10 Dental Consult hjælper med: Vi kan udvide forståelsen omkring samarbejde og kommunikation og tilføre de værktøjer, der vil få hverdagene til at glide på klinikken igen. Medarbejderudvikling på klinikken bør være en integreret og meget vigtig brik i klinikkens strategi for det er kun via udvikling af medarbejdernes kompetencer, såvel de personlige som de faglige, at klinikken sikrer sig en konstant vækst. Har du som medarbejder eller ejer fået interesse for coachingsamtaler, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for nærmere drøftelse. Medarbejderudvikling leveres udelukkende i form af en pakke på minimum 3 samtaler for at sikre en opfølgning, og for at sikre, at de fokuspunkter, der arbejdes med, føres helt ud i praksis. Vores værktøjer er baseret på en treårig coachinguddannelse fra Center for Ledelse, og egne erfaringer fra lederrollen, hvor ledelsesformen har været med en coachende tilgang. Hver enkelt person inviteres til at sætte et fokus, som kan være både kort- og langsigtet. Herudfra arbejdes der eksempelvis med: Eksempler på temaer, eller også dagligdags situationer fra jeres klinik: Samspilsanalyse. Egen rolle og ressourcer. Arbejdsglæde og motivation. Kommunikation og feedback. Ris og Ros. Egen indflydelse. Stresshåndtering. Overblik og arbejdsopgaver. Funktionsfordelingsplanen. Attitude over for kollegaer/leder. Værdier og overbevisninger. Karriere. Personprofil. Værdibærer på klinikken. Ovennævnte er ikke udtømmende eksempler, blot nogle af de mange udvalgte. Vi sætter jeres klinik i fokus og bruger eksempler fra jeres hverdag. På den måde relaterer vi til noget, I kan forholde jer til. Undervisningen foretages af vores Klinikcoach og virksomhedskonsulent Ken Kürstein. For Ken Kürstein og Dental Consult handler alting om at skabe en positiv forandring for dig! Vi spørger derfor ind til dine behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper dig til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til din dagligdag efter kurset. Medarbejderudvikling kan også anvendes, når eller hvis en mindre gruppe af medarbejdere har interne problemer. Det kan være, at der er dårlig stemning iblandt disse eller uoverenstemmelser vedr. samarbejde. I sådanne tilfælde træder MedarbejderFitness også gerne til.

11 (3) DentalKurser Kontakt os i dag! ØkonomiFitness Økonomistyring med fokus på din kliniks økonomi og indsigt i hvad det er, revisoren taler om. Er du ikke lidt træt af at være på sidelinien, når der tales om dit/klinikkens regnskab? Vil du ikke gerne følge bedre med, når der bogføres? Tag tallene i din magt, og følg kurset her. Du får styr på de begreber og termer, der bruges i faget og konkret praktisk erfaring med bogføring i et økonomisystem/dentalsystem. Med økonomikurset får du de bedste forudsætninger for at gå i gang med de opgaver, du vil møde som klinikejer eller økonomiansvarlig/kasseansvarlig på klinikken. Hvem er kurset for? Klinikejer og klinikassistenter med økonomiansvar, der ønsker viden om moms, skat, lønsumsafgift og bogføring og ikke mindst viden om, hvordan man udarbejder et årsregnskab, og hvad et klinikregnskab består af. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Målgruppe: Det grundlæggende økonomikursusforløb er for regnskabsbegyndere, og der kræves ingen forkundskaber til økonomi. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Forstå dit regnskab. Den daglige bogføring. Forstå hvad revisor siger. Indhold: Grundlæggende økonomi

12 Du lærer om: Regnskabets opbygning, lovgivningens krav og det dobbelte bogholderi fra bilag til årsafslutning. Virksomhedens omkostninger, herunder løn, repræsentation, rejser og vareforbrug. Lønsumafgift, moms og skattemæssige fradrag og deres betydning for økonomistyringen på klinikken. Budgetter, budgetopfølgning og samarbejde med eksterne parter. Debitor- og kreditorstyring, kontant eller dankort. Rapportering om klinikkens økonomi, beregning af vigtige nøgletal. Du kan forvente at: Blive præsenteret for de arbejdsområder man kan finde i økonomistyringen i små/mellemstore virksomheder, herunder din tandklinik. Få kendskab til de redskaber (økonomisystem og regneark), som man almindeligvis bruger til løsningen af opgaver i bogholderiet. Få kendskab til principperne for det dobbelte bogholderi. Lære at bogføre finansbilag og fakturere i dentalsystemet. Blive introduceret til lønbogføring og beregning af løn. Lære at slå op i dentalsystemet og udtrække rapporter, f.eks. saldobalance og momsrapporter. Prøve at lave enkle etablerings- og driftsbudgetter, blive orienteret om og prøve at udarbejde anlægskartoteker. Blive oplyst om reglerne vedrørende moms og skattemæssige fradrag. Få kendskab til principperne for budgettering og budgetopfølgning. Du får indsigt i Dental Consult s værktøjer og økonomiværktøjer: Som kursist får du udleveret et kompendium, som du kan beholde til brug efter kurset. Først og fremmest en håndbog, der hurtigt kan lære dig at håndtere en række bogføringsopgaver helt fra bunden. Herudover får du også opslagsbøger om danske fradrags- og momsregler samt to, der hjælper dig til, hvordan du nemmest og bedst kan lægge budgetter og udregne nøgletal for din klinik med Microsoft Excel. Hæftet om bogføring med dentalsystemet. Hæftet om fradrag for erhvervsdrivende. Hæftet om moms i Danmark. Hæftet om budgetter. Hæftet om nøgletal. Tillæg: Undervisningen foregår som en kombination af foredrag/oplæg og mange (omfangsrige) praktiske øvelser både enkeltvis og i grupper, hvor vi praktisk anvender de begreber og metoder, der er blevet gennemgået. I kursets 2. del vil hjemmearbejdet bestå af en stor øvelse, hvor du får lejlighed til at anvende din nyerhvervede viden i praksis. Øvelsens indhold kan tilrettelægges individuelt. Vi forventer, at du har en bærbar computer (PC/Mac) med trådløst netkort til rådighed både på kursusdagene og også har adgang til computer og internet på hjemmearbejdsdagene.

13 Undervisere: Klinikmægler og Økonom Ken Kürstein Og/eller eksterne undervisere På del 1 lærer du: Placering af resultat- og balancekonti. Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov. Konteringsinstrukser. På del 2 lærer du: Registreringsmetoder ved virksomhedens drift. Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport. Kreditorstyring. På del 3 lærer du: Daglig registrering i et økonomistyringsprogram. Debitorstyring. Likviditetsstyring. Program for fokuskursus i Regnskab & Økonomi: Modul 1: Moms- og skatteregler. Modul 2: Kasseregnskab, daglig bogføring og budgetter. Modul 3: Økonomistyring, analyser og nøgletalsberegninger. Modul 4: Regnskabsafslutning, opstilling af årsregnskab og selvangivelse. Regnskab & Økonomi: Vi har udviklet dét ene regnskabskursus, du som klinikejer har brug for. Her får du styr på bl.a. bogføring, årsregnskab, momsfradrag og skattefradrag. På vores kursus i regnskab og økonomi, lærer du om gældende moms- og skatteregler, så du ikke glemmer nogen fradrag. Du lærer også om, hvordan man laver kasseregnskab/kasserapport, der kan danne grundlag for bogføring (også for PC-bogføring). Du lærer om debit og kredit og bogføring samt, hvordan du opstiller dit årsregnskab og udfylder din selvangivelse. Desuden gennemgår vi nogle udvalgte budgetmodeller. På kurset laver du et konkret skattemæssigt årsregnskab fra A til Z. Altså fra det spæde bilag i den ene ende til selvangivelsen i den anden ende vi gennemgår hele processen. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER

14 (4) DentalKurser - kontakt os i dag! Kommunikationsfitness Kommunikation, klinikker og Kragerup Er hjemmesiden god nok og hvad skal den formidle? Skal vi bruge sociale medier og hvordan gør vi? Hvilken oplevelse får patiententerne, når de kommer på klinikken? Hvordan er den interne kommunikation, og kan vi lære at tale samme sprog. Det er nogle af de spørgsmål du kan få svar på, når vi inviterer til et par dage, med fokus på god kommunikation i klinikken. Vi har erfarne oplægsholdere, der giver dig og din klinik konkrete og brugbare redskaber. Det kan foregå på klinikken, men der er også mulighed for lokaler på det idylliske Kragerup Gods i Vestsjælland, hvor godsejer Birgitte Dinesen også åbner dørene, og fortæller om godsets historie. På kurset vil vi også komme ind på: Du er altid velkommen til at kontakte os, og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Fokus på hjemmesidens sprog og fremtoning. Bedre intern kommunikation. Indsigt i brugen af de sociale medier. Hvad er en god historie, og hvordan arbejder journalister. Hvordan arbejder pressen og har min klinik gode historier, der kunne interessere den lokale eller regionale presse?

15 Kommunikationsfitness Kommunikation, klinikker og Kragerup Kursusforløb: Der er meget at holde styr på, når man har en tandlægeklinik. Patientpleje, medarbejdertrivsel og udvikling, for blot at nævne noget af det. God kommunikation er en forudsætning for, at det hele lykkes, men ofte er der ikke tid til netop kommunikation, eller også har man ikke redskaberne. Gennem oplæg, værdifulde workshops (- nej, de er ikke kedelige) og konstruktiv coaching, gør vi jer i stand til at styrke kommunikationen for både patienter og personale. Sandheden er jo, at dårlig eller ingen kommunikation giver et ringere arbejdsklima, utilfredse patienter og en bundlinje, der risikerer at styrtbløde. Derfor har vi to kommunikationseksperter, med årelang erfaring, der kan hjælpe dig med at se din klinik udefra. Det er særdeles værdifuldt, for det giver dig en forståelse af, hvordan patienterne oplever og opfatter din klinik. Oplægsholderne er: Jens Møller, kommunikationsrådgiver, SOS kommunikation. Jens Møller er tidligere prisbelønnet Tv-journalist, der bl.a. har arbejdet for DR og TV2. Han har mere end tyve års erfaring fra medier i ind- og udland og har i øvrigt både ledelses- og undervisningserfaring. I dag rådgiver han virksomheder og organisationer om god kommunikation og journalistisk storytelling som et effektivt værktøj. Desuden udvikler han projekter både i samarbejde med andre og for sig selv. Lars Møller, kommunikationsdirektør og idéudvikler. Han er direktør i Havas Media og har bl.a. skabt Bag for en Sag, hvor titusindvis af danske skolebørn hvert år bager til fordel for BørneTelefonen hos Børns Vilkår. Det er på tiende år Danmarks største tilbagevendende event. Han står desuden bag Ordet fanger, hvor en lang række forlag, biblioteker og interesseorganisationer arbejder for at øge læselysten, blandt danske børn. Jens og Lars Møller, der i øvrigt er brødre, har forskellige baggrunde, men den samme tilgang til god kommunikation. At det ikke er raketvidenskab, men noget der både kan formidles og forstås. Ifølge de to kommer mange virksomheder galt afsted med kommunikationen, fordi man fokuserer på sig selv og sine egne budskaber. Men i virkeligheden handler det om, at se klinikken gennem patienter og samarbejdspartneres øjne. Først derefter kan man målrette sine budskaber. Ken Kürstein, klinikmægler og -coach. Ken Kürstein har en baggrund i bankverdenen, og har i mange år deltaget i projekter for Slagelse Kommune. Han er trådt ind i klinikmæglerbranchen med firmaet Dental Consult, og har derigennem været forhandler, rådgiver og konsulent ved en del klinikhandler. Han er privat gift med klinikejer Hanne Kürstein, der driver tandlægeklinik i Slagelse.

16 Kommunikationsfitness Kommunikation, klinikker og Kragerup Kragerup Gods og godsejer Birgitte Dinesen byder jer velkommen. Godsets historie går helt tilbage til 1327, og har altid være drevet som landbrug med dyrebesætninger og skov. Birgitte Dinesen er 8. generation på Kragerup Gods, og hun har drevet godset siden I 1998 startede hun hotel på godset, med 6 værelser og i dag er der 50 dobbeltværelser. Derudover er der konference- og festlokaler, og der foregår mange events og traditionsbundne arrangementer. Nyd kaffen, maden og hinanden i Birgittes stuer, og føl dig som en del af huset. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN - RING OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER TAL PÆNT! FÅ DIT BUDSKAB KLART IGENNEM

17 (5) Dentalkurser kontakt os i dag! Dental Lean - DentalFitness - Klinikoptimering Brug for løbende forbedringer med udgangspunkt i medarbejderne? Hvorfor Dental LEAN: Der er tale om et interaktivt og internt kursus for jeres klinik, som er tilpasset jeres virkelighed og termer. Kurset tager udgangspunkt i, at I ønsker at mindske eller helt fjerne afstanden mellem jeres strategiske målsætninger og den nuværende virkelighed. Kursets indhold tager udgangspunkt i LEAN tankegangen om at arbejde fokuseret med det, der skaber værdi for patienten. Så ønsker I at optimere jeres arbejdsgange og løbende have fokus på, hvordan I løser jeres opgaver mest effektivt? Så er Dental LEAN en oplagt mulighed. Hvordan forløber Dental LEAN processen: Kurset er som udgangspunkt opdelt i moduler af 1-2 dages varighed. I modulerne veksles der mellem oplæg og praktiske øvelser, der giver medarbejderne mulighed for at præge processen og ikke mindst reflektere over ens eget bidrag til opnåelse af klinikkens målsætninger. Processen opbygger en fælles viden og forståelse af hvad Dental LEAN er. Dental LEAN giver praktiske færdigheder i at kortlægge arbejdsgange og udvikle nye og mere hensigtsmæssige måder at udføre arbejdet på. Og endelig færdigheder i at implementere, evaluere og planlægge nye Dental LEAN-indsatser. Konkrete og brugbare redskaber: Alle redskaberne tager udgangspunkt i en praktisk og virkelig tilgang til klinikkens nuværende status. Det er medarbejderne, der skal medvirke til at levere input og data og beskrivelser af de nuværende arbejdsgange og rutiner samt de endelige resultater ved brug af Dental LEAN. Redskaberne kan efter ønske tage udgangspunkt i specifikke drøftelser og udfordringer, som skal kortlægges og løses af medarbejderne via Dental LEAN redskaberne. Altså redskaberne tages i anvendelse ifht. de aktuelle udfordringer. Hvorfor skal du vælge os?: Dental Consult har en målrettet brancheindsigt og erfaring som konsulenter til klinikker. Det betyder, at vi kan give vores kunder en professionel og målrettet effektiv service. Vi evner at sætte din klinik og dine medarbejdere i centrum så resultaterne matcher netop dine målsætninger. Vinklen på Dental LEAN og hvilke værktøjer, der skal være i fokus, fastlægges af jer i samarbejde med os! I vores arbejde lægger vi altid vægt på fortrolighed og gensidig tillid. Kursusforløbet tilpasses derfor jeres behov og særlige ønsker. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil: Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Optimere jeres arbejdsgange. Praktiske færdigheder i arbejdsgangene. Udvikle nye og hensigtsmæssige arbejdsmetoder. Anvende de nye metoder konstruktivt.

18 Moduloversigt Dental Lean 1. Modul Formål: Dette modul starter med begrundelsen for, hvorfor netop jeres klinik skal beskæftige sig med Dental LEAN. Samtidig får I et indblik i det mindset, der ligger bag Dental Lean, og ikke mindst en introduktion til værktøjskassen. Hovedemner: Begrundelser for opstart af Dental LEAN projekt hvad er de strategiske og praktiske formål med dette forløb? Dental LEAN mindset hvad er formålet, og hvordan arbejder man med det? Hvordan skal merværdien opnås gennem Dental LEAN? De 3 niveauer af LEAN værktøjskassen, bølgen og kulturen. Introduktion til LEAN værktøjerne: tid-værdioversigten, spildtyperne og kortlægning af værdiprocesserne. Færdigheder efter dette modul: Forstår og kan reflektere over hvorfor og hvordan Dental LEAN er nødvendig for jeres klinik. Har en grundlæggende forståelse for principper bag Dental LEAN. Kender teorien og metoden bag de 3 gennemgåede LEAN værktøjer. Kan reflektere over, hvor i arbejdsprocesserne Dental LEAN vil gøre en forskel. Tidsmæssig struktur af modul 1+2: 2. Modul: Tidsrum: Program: Introduktion og formål med Dental LEAN Pause Brug LEAN Værktøjerne, i relation til jeres klinik Frokost Gruppearbejde kortlægning af processerne Pause Fremlæggelse af gruppearbejdet Opsamling på dagen og lektier til modul 3 Formål: Sammen ser vi nærmere på forbedringsmulighederne på klinikken og derved opnås færdigheder i at anvende værktøjerne, som I skal bruge til at implementere forbedringerne i det daglige arbejde. Dette sker via arbejdet med LEAN værktøjerne, som blev introduceret i første modul. Hovedemner: LEAN værktøjet tid-værdioversigt praktisk øvelse: Patientens besøg på klinikken tandudtrækning, opdeling af handlingerne i værditilførende og ikke værditilførende. LEAN værktøjet de 8 spildtyper: Hvilke af disse spildtyper optræder på jeres klinik? Praktisk øvelse: Dokumentation af spildtyper tegn skema med spildtyper, konsekvens og forbedringsforslag. LEAN Værktøjet Kortlægning af processer: brug af værktøjerne swimlane diagram og spaghetti diagram, skab overblik over opgave overdragelserne og den fysiske bevægelse på klinikken. Vi gennemgår resultaterne i plenum og finder frem til en fælles prioritering af forbedringerne og en tidsplan til indførelse af disse forbedringer inden modul 3. Færdigheder efter dette modul: Forstår anvendelsesmulighederne af LEAN værktøjerne i fht. klinikkens nuværende og fremtidige ønskværdige situation. Er i stand til at se mulighederne og reflektere over forbedringsforslagenes effekt. Er opsat på at deltage i indføring af de foreslåede forbedringer og derved gøre dem til virkelighed. Opnår ejerskab over for gennemførelse af den videre proces frem mod modul 3.

19 3. Modul: Moduloversigt Dental Lean Formål: Vi evaluerer den hidtidige Lean-indsats og planlægger, hvordan I fremadrettet sikrer et kontinuerligt fokus på optimering og udvikling af arbejdsgange. Hovedemner: Gennemgang af resultaterne fra modul 2: Hvor langt er vi kommet med implementeringerne af forbedringsforslagene? Fremlæggelse af effekten og evaluering af forbedringen. Fokus på det der ikke er lykkes: Fungerer det ikke i praksis? Hvordan fastholdes forbedringerne og forandringerne på lang sigt? Hvad er Dental LEAN kultur? Evaluering af hele Dental LEAN forløbet: Har det skabt merværdi for klinikken? Færdigheder efter dette modul: Kan gennemføre løbende forbedringer og fastholde dem samt vurdere dem på kort og lang sigt på jeres egen klinik. Forstår de 3 niveauer i Dental LEAN. Er i stand til at vurdere den mest optimale prioritering af en stribe forbedringsforslag. Har et langt bedre overblik over processerne på klinikken og se dem fra kundens synspunkt. Har ejerskabsfornemmelse, hvilket betyder, at man er en del af et fagligt fælleskab, hvor alle har fokus på kundens værdikæde. Tidsmæssig struktur af modul 3: Tidsrum: Program: Gennemgang af forbedringsprojekter Pause Evaluering af Dental LEAN kursus - afslutning Hvad er udbyttet af Dental LEAN: Dental LEAN betyder at man generelt får bugt med det overflødige arbejde, så man kan opnå de mål, der er sat på klinikken. Målene skal opnås med mindst mulige anstrengelser. Det overflødige arbejde er alt det, som ikke skaber værdi for patienten Kort sagt: Dental LEAN leder efter alt det, der ikke kan skrives på regningen. Set fra medarbejdernes synspunkt, giver det hellere ikke mening at håndtere processer eller arbejdsopgaver, som er værdiløse og overflødige. Dental LEAN skal sikre at klinikken laver det vigtige arbejde, altså tænderne, og tilmed også bliver bedre hele tiden. Ved at man tænker Dental LEAN, kan man undgå tids- og ressourcespild. At skabe en god arbejdsproces, som samtidig fører til målet, skal tilrettelægges optimalt. Samtidig skal Dental LEAN guide til at man får et mindset, hvor man konstant arbejder med at blive bedre, med fokus på at skabe merværdi for klinikkens patienter. Valg af baggrunden og ikke mindst begrundelsen for at bruge Dental LEAN er afgørende for om man opnår succes. En hurtig og ubegrundet beslutning om at bruge Dental LEAN giver kortsigtede hurtige gevinster. Mens en velbegrundet beslutning der indeholder strategisk begrundede argumenter giver langsigtede gevinster. Kursusform: Det er absolut et proceskursus, der faciliteres af 1 eller 2 konsulenter alt efter klinikkens størrelse. Det betyder, at formen er involverende og indragende resultaterne skal skabes og opfindes af eksperterne selv - nemlig medarbejderne og lederne på klinikken. Det betyder, at der er tale om et innovationsforløb, hvor det at forbedre nuværende processer, skabe nye processer og udvikle dem er i højsædet. Det kan være udvikling af nye arbejdsgange, strategier, idéer til ændringer og forbedringer.

20 (6) DentalKurser Kontakt os i dag! Værdibaseret Salg og Vejledning SalgsFitness Velkommen til dette SalgsFitness kursus. Vi håber, I finder SalgsFitness relevant og inspirerende for jer, til at fremme det gode salgsarbejde der forkommer på klinikken. Her forsøger vi at give inspiration til salg, mersalg, salgsledelse og salgsudviklining. Vi ved godt, at man som tandlæge, tandplejer, klinikassistent eller receptionist, ikke er den sælgende part. Der skal være fokus på at udføre et godt håndværk, være patientens gode mekaniker, være der, når behovet opstår osv. Vi hjælper jer med at udvikle salgsgenet, for at I også skal blive gode til at sælge jeres tandlægeydelser, viden og produkter. Altsammen noget, der er en del af klinikken og dermed jer. I bund og grund, et ekstra supplement til at være den gode tandlæge. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Motivation til salg. Mersalg. Udvikle et mindre salgsgen. På kurset skal vi ikke forsøge at gøre jer til supersælgere, men blot give jer en indsigt i, hvor stor betydning mersalg egentlig har på bundlinjen, og hvor lidt der egentlig skal til.

21 Udvikling kræver forandring Alle vil Udvikling - Ingen vil Forandring Søren Kierkegaard Vi giver en udfordring til klinikken for at få alle til at gennemgå den forandring, det kræver, for at udvikle, og dermed at forandre tankegangen vedr. en salgsudvikling. For eksempel kræver resultatskabende salgsudvikling at: Tankerne ændres. Rette kompetencerne mod de dentale produkter I har på klinikken. Alle bliver mere fokuserede på det fælles mål. Finde den effektive salgsformulering. Have en lille konkurrence kørende alle imellem, så det bliver sjovt at skulle sælge tandbørster - alle deltager på lige fod. Tankerne ændres ikke fra den ene dag til den anden og det ville være nemmere, hvis det hele kørte af sig selv. Som det gjorde før. Med andre ord: De ville gerne have udviklingen, men ikke forandringen. Alle bør gøre deres til at bundlinjen forbedres og som nævnt før, kan det gøres med små fokuserede justeringer. Er jeres ydelser på klinikken ikke lige en tand bedre end hos konkurrenten? Tager I ikke lige lidt flere kurser end på naboklinikken? Patienter er jo bare kunder/patienter, der også gerne vil købe jeres indkøbte mundog tandplejeprodukter på klinikken. Jeres tro på, at produkterne er bedre end dem man kan købe andre steder, bør fremgå og derfor bør jeres kompetencer sættes ind. Lur mig, om ikke patienterne ville lyttte lidt mere til teamet. I ved jo, hvad I taler om - ikke? Salgsudvikling kræver mere end noget andet en fast vilje hos klinikejeren, også så de ansatte bliver tilfredse med forandringerne, og der ikke bare gøres, hvad der altid har været gjort. Udnyt SalgsFitness: Udvikling kræver forandring. Kontakt os i dag og bliv bedre til at sælge og nå det fælles mål. Dette kursus er målrettet tandklinikker og deres forhold overfor kunder og patienter. Lad jer også inspirere på vores hjemmeside

22 (7) DentalKurser - kontakt os i dag! MUS på tandklinikken Føler du dig helt klædt på til at afholde MUS-samtalen Er det tid til at gennemføre de årlige medarbejdersamtaler og er du som klinikejer rustet til at gennemføre MUS en? Du er altid velkommen til at kontakte os, og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Vi tilbyder en gennemgang og opdatering af processen, således at den bliver værdiskabende for både medarbejderen og dig som klinikejer. Hvad er MUS-samtale: Samtalen hvor du og din medarbejder har afsat tid til en fortrolig snak om arbejdet og sætter mål for fremtiden. Er MUS-samtaler tiden værd: Ja, den kan skabe værdi for dig og dine medarbejdere, da den løsner op for evt. misforståelser, den svære samtale og gør stemmningen på klinikken bedre. Hvordan afholdes der MUS-samtaler med værdi: Du skal forberede dig til samtalen og forholde dig til, hvad der måtte komme af informationer og reaktioner. Du skal være forberedt, så det bliver en god og konstruktiv samtale, I begge kan drage nytte af. Husk at lytte til medarbejderen. Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Forbereder dig til MUS-samtalen. Du får et godt grundlag til at holde samtalen, så du ikke spilder dine ressourcer. Giver dig, som klinikejer, et større kendskab til hvad dine medarbejdere tænker og ønsker.

23 MUS på tandklinikken Føler du dig helt klædt på til at afholde MUS-samtalen Hvad er en MUS-samtale: En MUS-samtale er en forberedt samtale med fokus på kompetenceudvikling, forventnings afstemning og planlægning af fremtiden. Samtalen finder sted mellem hver enkelt medarbejder og dig som klinikejer. Man kan populært sige, at det gælder om at tage et temperaturcheck af klinikken med fokus på dine medarbejdere. MUS-samtalen er i høj grad et personaleinstrument, som gør, at du som klinikejer får belyst, vurderet og justeret hver medarbejder ifht. den aktuelle arbejdssituation og ikke mindst klinikkens udviklingspotentiale. Du sikrer samtidig også at den enkelte medarbejder bliver hørt af dig, får fortalt ønsker for fremtiden og at I i fælleskab får lagt en handlingsplan for fremtiden. Handlingsplanen skal sikre, at både du og dine medarbejdere tilgodeses. Hvordan skabes der MUS-samtaler med værdi: Hvis dine MUS-samtaler skal skabe merværdi for din klinik, er det væsentligt, at du forbereder dig. Du skal forberede dig på, hvilket resultat og hvillken viden du ønsker dine MUS-samtaler skal give dig, så du bliver en bedre chef for dine medarbejdere. Det er netop dette, vi gerne vil hjælpe dig med - at skabe det ønskede resultat. Det gør vi gennem vejledning af, hvilke elementer der skal indgå i MUS-samtalerne, så du opnår det ønskede resultat. Det er sådan merværdien skabes ved MUS-samtalerne. Det er samtidig et krav, at MUS-samtalernes resultater omsættes til praksis, så de skaber resultater både for dine medarbejdere og for virksomhedens drift. MUS-samtalerne må ikke bare forblive gode hensigter. Er MUS-samtaler tiden værd? MUS-samtalerne skal passe til din klinik og dine medarbejdere. Det betyder at samtalerne, skal skabe mening i din virkelighed og på klinikken. Det er din opgave som leder og klinikejer at skabe grundlaget og formålet med MUS-samtalerne på din klinik. Vi vil gerne hjælpe dig med denne opgave, så du opnår det ønskede resultat og ikke spilder dine ressourcer. MUS-samtalerne bliver tiden værd, når de på den lange bane skaber resultater i forhold til dine medarbejdere og ikke mindst din kliniks udvikling. Vær samtidig opmærksom på at MUS-samtaler også kan bruges til at forebygge eller løsne op for de svære samtaler om faglighed, grupperinger eller den simple fordeling af arbejdsopgaver.

24 Hvordan forløber et MUS kursus for din klinik?: Dental Consult har en målrettet brancheindsigt og erfaring som konsulenter til klinikker. Det betyder, at vi kan give din klinik en professionel og målrettet service - også med MUS-samtaler. Vi hjælper gerne med en introduktion til MUS-samtaler og, hvis du ønsker det, deltager vi gerne i samtalerne. Forløbet fastlægges og forventningerne afstemmes efter dine behov samt ønsker. Vi behandler dine oplysninger og informationer med fortrolighed og gensidig tillid. Konsulent: Ken Kürstein, klinikmægler og -coach. Ken Kürstein har en solid erfaring og baggrund i bankverdenen. Han har en lang årrække udført opgaver for Slagelse Kommune, Region Sjælland og EU, via Fonden for Erhverv, Viden og Vækst. Ken Kürstein er inderhaver af Dental Consult, og har arbejdet med, og for, danske tandlægeklinikker. Han er privat gift med klinikejer Hanne Kürstein, der driver tandlægeklinik i Slagelse. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN RING OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER LYT TIL DINE MEDARBEJDERE - DE HAR OGSÅ ØNSKER FOR FREMTIDEN

25 (8) Dentalkurser kontakt os i dag Vidste du...? APV Kursus - En del af DentalFitness at alle virksomheder, uanset størrelse, skal udarbejde en arbejdspladsvurdering? at den som minimum skal udføres hvert tredje år? at en APV skal gennemføres, så snart der er foretaget større ændringer i arbejdsforholdende - herunder ændrede arbejdsrutiner, organisations ændringer, indførelse af ny teknologi mm.? at Dental Consult er klar til at hjælpe dig? Hos os får du en komplet Dental APV-mappe, der tilpasses til din tandklinik. Du får et professionelt redskab til nemt og hurtigt at indsamle data fra dine ansatte, uanset om det drejer sig om elektroniske besvarelser via web, eller fysiske besvarelser via papir og pen. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Da står for opsætning af dine skemaer, samt databehandling og efterfølgende resultatpræsentation, i form af en rapport, vil din tid ikke blive brugt på kortlægningen af arbejdsmiljøet. Med andre ord, du kan fokusere på det, du er god til. Dental APV er opbygget med udgangspunkt i en APV proces for nichegruppen tandlæger, og dette medvirker til at give en naturlig struktur og arbejdsrytme. Ved opstart og vedligeholdelse af APV-arbejdet kan der dog ofte være en række spørgsmål. Kom godt i gang og udnyt mulighederne optimalt fra starten. Vi har lang undervisningserfaring og bred erfaring fra APV-arbejdet i mange forskelligartede virksomheder og brancher, men har specialiseret os i Dentalbranchen. Hvorfor udarbejde en ArbejdsPladsVurdering, APV: APV en er ikke bare en forpligtigelse, som klinikken har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV en er et værktøj, som klinikken kan bruge til at sætte sit arbjde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Pris: Udbytte: Med APV-mappen overholder du lovens krav, og du får styr på: Dental APV. Dental Kortlægningen. Dental Vurdering & prioritering. Dental Handlingsplaner med risikovurdering og økonomi. Dental Opfølgning. Dental Next Step på Tandklinikken.

26 Man behøver ikke nødvendigvis at få grå hår i hovedet af APV arbejdet. Nogle gange kan konsulentassistance mindske de grå hår og spare flere timers arbejde. Vi hjælper med en eventuel problemstilling efter jeres behov. Det gode arbejdsmiljø kan medføre: færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser. mindre sygefravær. mindre udskiftning blandt medarbejderne. øget arbejdsglæde, motivation og større serviceniveau overfor patienterne. De 5 trin til tango: 1. TRIN Kontakt os pr. mail eller på telefon , så vi sammen kan starte jeres kursusproces op. 2. TRIN Efter bestilling modtager du en mail indeholdende en udgave til brug ved fysisk udfyldning. Har du bestilt flere APV ere i samme omgang, vil alle være at finde i den fremsendte/modtagne mail. 3. TRIN De modtagne APV-skemaer distribueres ud til medarbejderne på klinikken. 4. TRIN Medarbejderne udfylder skemaerne og data opsamles af os. I tilfælde hvor udfyldelsen er sket via fysiske udgaver, skal de indsamlede, nu udfyldte, skemaer scannes, og sendes til vores mail 5. TRIN Når Dental Consult har registreret alle indkomne besvarelser, genererer vi en rapport som sendes til dig via mail. Du vil sammen med den fremsendte rapport også modtage en faktura for udført arbejde. En APV består typisk af 4 faser: 1. Kortlægning af arbejdsmiljøet på klinikken via en rundspørge blandt de ansatte. Undersøgelsen sætter fokus på: Fysiske forhold. Psykiske forhold. Kemiske og biologiske forhold. Risiko for ulykker. 2. Vurdering og beskrivelse af arbejdsmiljøforholdene (rapportering) - dette sker udfra kortlægningen. Her tager vi udgangspunkt i den kortlægning vi har gennemført via rundspørgen blandt de ansatte.

27 3. Prioritering af indsatsområderne og en handlingsplan. Vi udarbejder, sammen med jer, en handlingsplan for de områder, der skal være fokus på. Handlingsplanen er ment som et redskab til at opretholde det gode arbejdsmiljø på klinikken fremover. 4. Opfølgning - har de tiltag vi har gjort, forbedret arbejdsmiljøforholdene på vores klinik? Vi ønsker at følge op på jeres arbejdsmiljøforhold efter noget tid, og aftaler med jer, hvornår I synes det kunne være relevant at gøre dette. På opfølgningsmødet vil vi have fokus på: - Hvordan er det gået efter kurset. - Har handlingsplanen haft en effekt. - Bør der ændres/tilrettes på handlingsplanen. Dental APV kan optimere APV arbejdet, så der opnås et optimalt udbytte af både arbejdsindsats og investering fra start. Dental APV kursus for Klinikejere eller APV ansvarlige: Detaljeret gennemgang for klinikejere eller stedfortrædere af APV i funktioner og faciliteter med oprettelse af vurderingssæt, tjeklister, import, oprettelse af arbejdsmilijøorganisation og styring af arbejdsmiljøroller og meget mere. Varighed: 3 timer kl aftales nærmere, Max. 15 deltagere. Dental APV kursus for Klinikejere eller APV ansvarlige, Online: Kort overordnet gennemgang for klinikejere eller klinikansvarlige af lovgivningen og APV processen og mulighederne i Dental APV, konkret gennemgang af muligheder og funktioner netop for tandlægerne. Der kan eventuelt medbringes bærbare PC ere, så kursusdeltagerne kan prøve at oprette rapporter, udfylde en APV m.m. Varighed: halvdagskursus ca. 3 timer pr. hold. Der kan afholdes kurser formiddag og/eller eftermiddag med ca deltagere pr. hold. Dental APV, Konsulentassistance: Strukturering, igangsætning, opfølgning og opdatering af materiale til klinikkens APV-mappe. Det, du modtager, efter data er bearbejdet, er en fyldestgørende rapport over klinikkens arbejdsmiljøforhold. Ud fra rapporten, vil du hurtigt kunne danne dig et billede af tilstanden på din klinik og være godt klædt på ved udarbejdelsen af den endelige handlingsplan. For at lette processen, i selve arbejdet med handlingsplaner, vil der sidst i rapporten være en handlingsplansskabelon, som I blot skal lægge sidste hånd på. Du får en rapport, som indeholder: 1. En samlet redegørelse, der viser tilstanden på klinikken. 2. Grafiske illustrationer over hver hovedindsatsområde (giver hurtigt overblik over problemområderne). 3. Grafiske illustrationer over konkrete tiltag til løsning af indsatsområderne. Med svarfordeling på de enkelte spørgsmål (går mere i dybden og udpeger specifikke problemområder). 4. En oversigt over de fundne indsatsområder/problemområder, ud fra antal besvarelser. 5. En skabelon til brug ved udførelsen/færdiggørelsen af handlingsplanen. Vi har allerede indsat de identificerede indsatsområder.

28 (9) DentalKurser - kontakt os i dag! Anerkendende Team Building for din klinik: Hvorfor anvende Anerkendende Team Building på din klinik?: Styrke klinikkens interne relationer. Udrydde misforståelser. Bedre kendskab til kollegerne. Se kollegaerne i uvante rammer. Anerkendende Team building handler om at styrke dine relationer med dine ansatte på klinikken. Dette gøres for at øge eller genskabe tilliden mellem dig og dine ansatte på alle niveauer samt på tværs af faggrænserne. Der kan være tale om kulturelle misforståelser, som kan opløses ved at anvende Anerkendende Team building. Du er altid velkommen til at kontakte os, og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Vi bringer dig og dine ansatte ud af jeres Comfort Zone og ud i en ukendt ramme i den grad, I selv ønsker. Målet er at give jer mulighed for at skabe nye og opdaterede sociale relationer, som vil gavne klinikken på den korte og lange bane. Kurset skaber et brud på hverdagen, som vil give ny fælles inspiration og ikke mindst ny viden samt tillid til kollegaerne imellem på klinikken. Dette vil resultere i, at klinikkens medarbejdere rykker tættere sammen mod det fælles mål Nemlig at drive verdens bedste klinik. Derfor skal du og din klinik bruge tid på Anerkendende Team building. Pris: Udbytte: Styrke klinikkens interne relationer. Bedre kendskab til kollegaerne. Større forståelse for hinanden. Opleve kollegaerne i uvante rammer. Udrydde eventuelle misforståelser.

29 Anerkendende Team Building for din klinik: Hvornår er der behov for Anerkendende Team Building på din klinik?: Anderkendende Team Building kan være relevant og givtigt i lige så mange situtioner, som der findes forskellige tandsæt. Men det er helt grundlæggende, at du ønsker at give en fælles oplevelse til alle dine ansatte på klinikken. Den mest oplagte indgangsvinkel kan være at bruge Anerkendende Team Building, når samarbejdskurven går nedad fx. ved grupperinger eller knas på kommunikationen. Tilsvarende kan Anerkendende Team Building også bruges, når det går godt, for at sikre at den postive udvikling forsætter og ikke mindst for at udvikle dine ansatte yderligere. Resultatet uanset baggrunden vil være at den fælles oplevelse, vil være med til at ryste de ansatte tættere sammen, og få alle til at trække mod det fælles mål. Kursusramme og form: Kurserne udbydes helt individuelt, fra det ufarlige indendørs snik snak og til det langt mere farlige udendørs fysiske kursus, hvor man kan blive udfordret på sine besale behov fx søvn og mad. Dette aftales med dig og afstemmes efter dine ønsker og i forhold til klinikkens ansatte. Selve rammerne planlægges ligeså i samråd med dig og din klinik, så vi rammmer dine forventninger og præferencer. Rammen kunne være Kragerup Gods ved Dianalund på Sjælland, eksterne lokaler eller på klinikken. Kursusformen er anvendelsesorienteret med et program, der kræver aktiv deltagelse af alle deltagerne. Der veksles mellem korte input fra konsulenterne og øvelser som deltagerne skal udføre i fællesskab med kollegaerne. Øvelserne er praktisk orienteret og kræver i høj grad involvering og aktiv deltagelse fra alle deltagere. Hvorfor vælge os: Du og din klinik skal vælge Dental Consult til dit Teambuildingskursus, fordi vi har en målrettet brancheindsigt og ikke mindst en faglig erfaring, som gør at vi målretter kurset til din kliniks aktuelle behov. Det betyder at du vil få oplevelser sammen med dine ansatte, hvor din klinik og dine ansatte er i centrum. Vi behandler dine input til kurset med fortrolighed og gensidig respekt. Et kursus i Anerkendende Team building vil øge servicen over for dine patienter fordi alle klinikkens ansatte vil yde deres bedste frem mod målet om at drive verdens bedste klinik. Derfor skal du prioritere et kursus for dig og dine ansatte i Anerkendende Team Building.

30 Anerkendende Team Building for din klinik: Underviser: Vi har eksterne konsulenter, som vi tilkalder. Ken Kürstein, klinikmægler og -coach. Ken Kürstein har en baggrund i bankverdenen og har i mange år været med i projekter for Slagelse Kommune. Han er trådt ind i klinikmæglerbranchen med firmaet Dental Consult, og har derigennem været forhandler, rådgiver og konsulent ved en del klinikhandler. Han er privat gift med klinikejer Hanne Kürstein, der driver tandlægeklinik i Slagelse. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN RING OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER BRYD JERES COMFORT ZONE - OPLEV ET STYRKET SAMMENHOLD DEREFTER

31 (10) Dentalkurser Kontakt os i dag! Dental - Konfliktløsning/-håndtering Lær at arbejde med konflikter på et anerkendende og systematisk grundlag. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Konflikter og uoverensstemmelser, er begge en naturlig og ømtålelig del af klinikkens hverdagsliv. Udfordringen er at få dem løst på en god og konstruktiv måde. Dette bliver du i stand til, på dette kursus i Dental konflikthåndtering, som strækker sig over 4 kursusdage. Udbyttet vil være at du og dine ansatte lærer at skabe konstruktive handlemuligheder og ikke mindst en større forståelse for, de nuværende og fremtidige konflikter på din klinik. Det skal ske gennem: Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Den anerkendende og værdisættende tilgang til konflikthåndtering. En systemisk forståelse af konflikter og opløsning af disse. Sprogets betydning for konflikthåndtering. Det energifyldte potentiale hvordan udnyttes det? Konflikter fra medarbejderperspektivet. Konflikter fra ledelsesperspektivet. Hvem er målgruppen: Kurset er målrettet klinikejere og ansatte, der alle er indstillet på at indgå i et konstruktivt og anerkendende forløb med fokus på, hvordan konflikter og uoverenstemmelser løses og forebygges med fokus på respekt for alle. Undervisningsformen er involverende for deltagerne, og vi tager meget gerne udgangspunkt i jeres aktuelle konflikter. Hvem skal undervise: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Større forståelse og håndtering af konflikter. Sprogets betydning når konflikten opstår. Værktøjer til at løse konflikten. Eva Biehe er erhvervspsykolog og en erfaren underviser, procesguide og supervisor. Klinikmægler og -coach Ken Kürstein vil være til stede som medunderviser og understøtter.

32 Detaljebeskrivelse: Konfliktløsning: - At arbejde med konflikter på et anerkendende og systemisk grundlag. Konflikter og uoverensstemmelser er en naturlig del af klinikkens hverdag, og i privatlivet for den sags skyld. Udfordringen er at få dem løst på en god og konstruktiv måde. Det bliver du i stand til på dette 2x2 dages kursus. Vi kommer ind på områder som konflikthistorier, vanskelige samtaler, mediation som tilgang til konflikter, en tredje vej til konflikter, en udvidet forståelse af kommunikationens rolle i forhold til den måde, vi tænker og taler om konflikter på. Vi ser på forskellige mulige tilgange til konfliktopløsning, og kommer ind på både individniveau, gruppeniveau og klinikniveau. Målgruppe: Som tidligere nævnt er kurset målrettet klinikejere og ansatte, der alle er indstillet på at indgå i et konstruktivt og anerkendende forløb med fokus på, hvordan konflikter og uoverenstemmelser løses og forebygges med fokus på respekt for alle. Undervisningsformen er involverende for deltagerne, og vi tager meget gerne udgangspunkt i jeres aktuelle konflikter. Udbytte: På kurset vil du komme til at beskæftige dig med spørgsmål som: Hvordan kan vi forstå konflikter? Konflikter er ofte viklet ind i forskellige opfattelser af situationer og begivenheder. Vi arbejder med redskaber til at klargøre opfattelser. Den værdsættende og anerkendende tilgang til at håndtere konflikten. Hvordan kan vi arbejde med og rundt om konflikter? Når konflikter har udviklet sig, så det påvirker opgaveløsning og arbejdsmiljø, er det vigtigt at sætte ind med kommunikation, der bryder mønstret. Vi arbejder med redskaber til at bryde fastlåste mønstre. En systematisk forståelse og opløsning af konflikten. Hvilken betydning har kultur og relationer for konflikter? I organisationer udvikler der sig særlige sprogspil, som danner udgangspunkt for, hvordan vi kan tale eller ikke tale om uenigheder. Vi arbejder med den kulturelle betydning for at forebygge konflikter. Hvilken betydning har vores brug af sproget for, hvordan vi opfatter konflikter? En afgørende pointe i systemisk og anerkendende tilgang er vores bevidsthed om sproget og dets virkemidler i konfliktløsning. Derudover vil vi berøre: Bidrag fra narrativ teori og metode til opløsning af konflikter. Det energifyldte potentiale, der kan være i konflikter. Konflikter set fra leder- og medarbejderperspektiver, og muligheder for at agere.

33 Indhold: Kurset består af to moduler af hver to dages varighed. Der er forberedelse på klinikken før modul 1 og en mindre hjemmeopgave, hvor kursisterne afprøver et eller flere redskaber i praksis. De to første dage arbejder vi med de grundlæggende teoretiske tilgange til konfliktbegrebet, og vi træner metoder til at forebygge konflikter via kommunikation og sproglig opmærksomhed. Vi sætter ligeledes fokus på, hvordan man håndterer konflikter, når de har udviklet sig til et uhensigtsmæssigt niveau. På sidste modul samler vi op på læring og giver flere teoretiske og metodiske vinkler, som kan anvendes konstruktivt på arbejdspladsen. Vi skaber et undervisningsforløb, som inden for den beskrevne ramme involverer deltagerne undervejs i vægtningen af de enkelte elementer. Det er vores intention, at hver enkelt deltager får mulighed for at inddrage egen praksis og på den måde får mest muligt udbytte af forløbet. Dag 1: Egne erfaringer med konflikter hvad har skabt dit mindset? Konflikttyper hvad bliver vi hyppigt uenige om? Kan du få det sagt? Træning i korrigerende feedback. Konfliktens anatomi fra sten i skoen til velvoksen konflikt. Hvad optrapper, og hvad nedtrapper konflikten? Når følelserne kidnapper fornuften - hvad sker der i hjernen? Alle har deres gode grunde det gælder om at få øje på dem. Vær personlig i din kommunikation og bliv på egen boldbane. Dag 2: Stikker du hovedet i busken? Kend dit eget konfliktmønster. Hvilken rolle tager du på dig? Forskellige positioner i konflikten. Konflikthåndtering i praksis reparer relationen først. At tale de gode intentioner frem brug din spørgeteknik. Kast anker - få styr på dig selv, inden du konfronterer andre. Modstand mod forandring forstå den og håndter den. Løs konflikterne i tide vær anerkendende og ligefrem. Kursets underviser: Eva Biehe er erhvervspsykolog og en erfaren underviser, procesguide og supervisor. Hun er ekspert i arbejdslivets psykologi og arbejder fortrinsvist med konflikthåndtering, lederudvikling og personlig udvikling. Hun har gennem mange år arbejdet både som intern og ekstern konsulent i både offentlige og private organisationer. Omdrejningspunktet for Evas undervisning er altid mødet mellem praktiske erfaringer, relevante, anvendelige teorier og metoder. Hun bygger sin viden på egne og teoretiske erfaringer. Ken Kürstein er klinikcoach og -mægler, og driver til daglig firmaet Dental Consult. Her bistår han ved køb og salg af tandlægeklinikker. Læs mere på Ken Kürstein har en økonomisk baggrund og har tidligere været ansat i bankverdenen. Ken er gift med klinikejer Hanne Kürstein, der driver tandlægeklinik i Slagelse.

34 Underviseren tager ansvar for din læring: For Dental Consult handler alting om at skabe en positiv forandring for jer på klinikken. Vi spørger derfor ind til de behov og forudsætninger, der måtte være inden kurset. Underviseren hjælper jer til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til klinikkens dagligdag efter kurset. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN - OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER Lad os hjælpe jer med at bearbejde de udfordringer og konflikter, hverdagen kan bringe

35 (11) DentalKurser - kontakt os i dag! Er klinikken blevet en hønsegård? Brug for praktiske styringsredskaber og fælles motivationsfaktorer? Kurset omfatter: Er jeres klinik en hønsegård - er der for meget snik-snak? Hvordan får vi den gode stemming tilbage i klinikken? Brugbare redskaber til en bedre takt og tone. Få skeletterne ud af skabet. Få talt om det vi siger, om hinanden, og ikke som vi burde, til hinanden. Kursusforløb: Vi er jo alle som personer meget forskellige, og det skal vi have lov til. Men vi skal også fungere sammen i hverdagen, og agere som samlet team overfor patienterne. Vi bør ikke blive tynget af små bemærkninger eller andet snik-snak. Derfor vil vi stille skarpt på hverdagens små gnidninger, og samtidig prøve at udrydde nogen af dem. Vi tager gerne udgangspunkt i situationer fra jeres klinik, hvis I ønsker det. Det kan være svært for nogen at indstille sig på, enten selv at blive udstillet, eller at udstille sine kollegaer. Dertil må vi blot sige, ja det er meget svært, og ja det gør ondt at tale frit. Men måske derfor skal vi netop tænke ud af boksen, for det kan jo være, at der er problemer derhjemme, der også gør ondt, men som man prøver at holde væk fra kollegaerne. Du er altid velkommen til at kontakte os, og få en uforpligtende dialog om netop din kliniks behov og ønsker. Klinikmægler Ken Kürstein Mobil Kursus tid og sted: Kan foregå på klinikken eller i eksterne lokaler Kursus dage/timer: Pris: Udbytte: Få fokus på den brugbare snik-snak. Få den gode stemming tilbage på klinikken. Bruge de redskaber, I får, til at skabe god takt og tone på klinikken. Vi har respekt for forskelligheden og vores fokus er at give jer og jeres klinik den gode stemming og det gode team tilbage.

36 Er klinikken blevet en hønsegård? Hvorfor er der aldrig ro i hønsegården: Hvad er det lige, der sker på arbejdspladser med en stor andel kvinder? Kurset tager udgangspunkt i de metoder, der er udviklet til at skabe og øge trivsel på arbejdspladser med en stor andel kvinder. Har du derfor brug for et kort kursus sammen med dine medarbejdere, hvor I opnår fælles motivation for klinikkens arbejde gennem et fælles sprog. Så brug 3 timer til at prøve at forstå hønsegården, og ikke mindst hvordan du som klinikejer kan genvinde kontrollen og bruge snik-snak delen konstruktivt. Husk der skal være balance. Der må ikke gå for meget hønsegård i den! Konkrete og brugbare redskaber: Kvinder har særlige kompetencer, og de kan blive brugt konstruktivt. Hvis du derfor som leder får lært at bruge deres kompetencer og ikke mindst bliver bevidst om den særlige kultur, der præger arbejdspladser domineret af kvinder, så opnår du en kultur, som skaber trivsel og god arbejdskultur for alle. Der skal arbejdes med at styrke den sociale kultur, konflikthåndtering og det fælles sprog for din klinik. Dette gør vi gennem korte oplæg, øvelser og de aktuelle udfordringer, I skal have løst. Hvordan forløber kurset: Der er tale om et interaktivt og internt kursus for jeres tandklinik, som er tilpasset jeres aktuelle udfordringer. Udfordringen kunne være, at de demokratiske beslutninger aldrig overholdes, men i stedet for ender i snik-snak. Kurset forløber som en coaching af din klinik, hvor både ledere og medarbejdere er samlet om forløbet. I skal være klar på humoristiske indslag med mening, der tager fat på udfordringerne og skal skabe en grundlæggende snik-snak kultur for din tandklinik. Når medarbejderne trives og vores behov opfyldes, er vi alle langt bedre til at tage beslutninger, forstå og lære, samt at være kreative. Derfor er det værd at bruge tid på at lære, men også at drage god nytte af hønsegården og dens kompetencer.

37 Hvorfor skal du vælge os?: Dental Consult har en målrettet brancheindsigt og erfaring som konsulenter for tandklinikker. Det betyder, at vi kan give vores kunder en professionel og målrettet effektiv service. Vi evner at sætte din klinik og dine medarbejdere i centrum så resultaterne matcher netop dine målsætninger med kurset. Din klinik har brug for begge køn, selvom det kan være irriterende at mænd og kvinder er så forskellige. Så lad os hjælpe dig med at skabe balancen, så du får det bedste fra begge køn. KONTAKT KLINIKMÆGLER OG -COACH KEN KÜRSTEIN RING OG FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER VÆRDIBÆRER PÅ KLINIKKEN - NYT KODEKS FOR GOD MEDARBEJDER- OG LEDERADFÆRD

Kursuskatalog 2016/17 Dental Consult

Kursuskatalog 2016/17 Dental Consult Kursuskatalog 2016/17 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling - LederFitness

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 07-01-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dine egne kompetancer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder To kompetenceopbyggende dage til: Den professionelle receptionist og frontmedarbejder Disse kompetencer bør du satse på at styrke fremadrettet Styrk din position internt og øg din status Selvsikker og

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet 2 dage der fremtidssikrer din funktion Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet Intensiv Komeptenceudvikling Øget status og anerkendelse i dit job styrk din position internt

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 1 Januar 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Situationsbestemt ledelse Strategikursus Lav en forretningsplan på 3 dage Salgsteknik for salg- og servicemedarbejdere Lederkursus 2015

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere