Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsledelse CE-mærkning mv Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Murværk Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Mørtel Isolering Hjælpekomponenter Projektering Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Fugtspærre Byggesten... 13

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Mørtel Generelt Funktionsmørtel Isoleringsmaterialer Bindere Tegloverliggere/-bjælker Hjørnebeskyttere Syre Produkter til overfladebehandling Generelt Filtsning Puds Klæber Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Fugtspærre Generelt Skalmur Opmuring Generelt Skalmur Fugning Isolering Generelt Skalmur mod tung bagvæg Bindere Generelt Skalmur Tegloverligger/-bjælker Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Afsyring Overfladebehandling Generelt Filtsning Pudsning Relationer til andre arbejder Generelt Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol... 19

3 Indholdsfortegnelse Side : 3/24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Bilag 1 Udbudskontrolplan... 23

4 1. Orientering Side : 4/24 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Ad stk. 6. Udgår. 1.2 Definitioner Ad stk. 11 udgår og erstattes af: Stk. 11. Følgende øvrige basisbeskrivelser er specifikt gældende for dele af arbejdet: a) bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/

5 2. Omfang Side : 5/24 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: MU01 Ydervægge, skalmure mod tung bagvæg MU03 Filtsning, udvendigt murværk MU02 Grovpuds på vægge 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: MU01 Ydervægge, skalmur mod tung bagvæg. Projekteringen omfatter teglbjælker, herunder almindelig teglbjælke iver åbning mellem rum 11 og 12 præfabrikerede stik med stander- og rulleskifter over åbninger for porte og yderdøre type YD2, YD3, YD4. Grundlag Følgende kan lægges til grund ved projektering: Last Egenlast af overliggende murværk Eksponeringsklasse MX 4 Konsekvensklasse CC2 Maksimal deformation 1/1000 af spændvidden. Projektmateriale skal leveres digitalt til byggeledelsen. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Hvis der under dette arbejde forekommer ydelser i forbindelse med indretning og drift af byggeplads, er disse beskrevet i Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Arbejdet omfatter ikke på forhånd kendte risikobelastede processer/bygningsdele. 2.6 Omgivende miljø Iht. Byggesagsbeskrivelse pos. 6.

6 2. Omfang Side : 6/ Kvalitetsledelse CE-mærkning mv. Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning Kontroldokumentation Ad stk. 1. d) og e) sammenfattes således: d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav og tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres digitalt. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde Prøver Følgende materialeprøve skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Facadesten, jf. bygningsdelsbeskrivelse MU01 Ydervægge, skalmur mod tung bagmur. Følgende prøve for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Ydervægge, skalmur jf. bygningsdelsbeskrivelse MU01 Ydervægge, skalmur mod tung bagmur. Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Gennemføringer og påmonteringer i forbindelse med diverse installationsarbejder er beskrevet under disse Rengøring

7 3. Generelle specifikationer Side : 7/24 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stk. 4. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 5. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 6. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer. Stk. 7. Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Ad stk. 3 b). Vejledning i vintermuring udgår Stillads Ad stk. 4 og 5, der tilføjes: og iht. AT-vejledning B Arbejdets planlægning 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007 DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010. Ad stk. 2 udgår og erstattes af:

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/24 Stk. 2. Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 DK NA:2013 Energistyrelsen. Ad stk. 3. DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 a) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 DS/EN /AC:2012 b) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2010 d) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 e) DS/EN :2007 DS/EN :2005/AC:2013 f) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1: Murværk Ad stk. 1. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner: Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN DK NA:2013 a) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN DK NA:2014 b) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA Tillæg 1: Erhvervs- og Byggestyrelsen Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen.

9 3. Generelle specifikationer Side : 9/24 DS/EN A1:2013 a) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2011 b) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2006 DS/EN /AC:2009. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk EN DK NA:2014 Energistyrelsen Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering DS/EN :2007 a) Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ad stk. 3. DS/INF 167:2010. Ad stk. 4. DS/EN 771-1:2011 a) DS/EN 771-2:2011 b) DS/EN 771-3:2011 c) DS/EN 771-4:2011 d) DS/EN 771-5:2011 e) DS/EN 771-6:2011 Ad stk. 5. Murerhåndbogen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Murstensforbandter Murerfaget C.j. Stoltze Møller 1996 Erhvervsskolernes forlag. Ad stk. 3. Vejledning - Fugtspærre i murværk:2002 Ad stk. 4. Vejledning - Isolering i hulmure: maj Ad stk. 5.

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/24 Vejledning - Håndtering og montage af teglelementer: november Ad stk. 6. Vejledning - Afsyring af udvendigt murværk: juli Ad stk. 7. Vejledning - Eftermontering af trådbindere: januar Ad stk. 8. Vejledning - Eftermontering af trådbindere i hule mure august Ad stk. 9. Tegl 18:2003. Ad stk. 10. Tegl 28:1999. Ad stk. 11 udgår og erstattes af: Stk. 11. Radonsikring af nye bygninger SBi-anvisning udgave 2011 Statens Byggeforskningsinstitut. Ad stk. 12. SBi-anvisning 211:2005. Ad stk. 13 Udgår. Ad stk. 14. Udgår. Stk. 15. Svejsning, skæring mv. i metal At-vejledning D April 2005 Opdateret juni 2014 Arbejdstilsynet. Stk. 16. Opstilling og brug af stilladser At-vejledning B.3.2 Januar 2006, 2. udgave juni 2008 Arbejdstilsynet. Stk. 17. DBI vejledning 10 a) Del 1: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 2008

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/24 b) Del 2: varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 2008 c) Del 3: varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 2008 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Stk. 18. Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger 2. udgave, april 2005 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Mørtel Ad stk. 1. DS/EN 459-1:2010 DS/EN 459-1/ZA:2011. Ad stk. 2. DS/EN 197-1:2012. Ad stk. 3. DS/EN 13139:2003 DS/EN 13139/AC:2004. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse DS/EN 933-1:2013 Dansk Standard. Ad stk. 5. DS/EN :2001 DS/EN /A1:2007. Ad stk. 6. DS/EN 998-1:2010. Ad stk. 7. DS/EN 998-2: Isolering Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele Del 1: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandreaktion DS/EN A1:2009 Dansk Standard. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/24 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Hjælpekomponenter Ad stk. 1. DS/EN 845-1:2013 a) DS/EN 845-2:2013 b) DS/EN 845-3:2013. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Kobber og kobberlegeringer - Tråd til generelle formål DS/EN 12166:2011 Dansk Standard. Ad stk. 3. DS/EN AC:2008 DS/EN /AC:2010 DS/EN :2004/A1:2015. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen. Ad stk. 5. DS/EN :2014 a) DS/EN :2014 b) DS/EN :2014 c) DS/EN :2011 d) DS/EN : Projektering Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen senest 5 arbejdsdage inden svar ønskes Fugtspærre Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Som fugtspærre i konstruktioner uden vandtryk skal anvendes en PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber eller murfolie af polyethylen.

13 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Byggesten Type A Facadesten i teglstens-skalmure Type Teglbyggesten Stentype HD Toleranceklasse T2 Gruppe 1 Kategori I Normaliseret trykstyrke Minimum 20 MPa Frostbestandighed F2 Saltindhold S0 Format Dansk normalformat Overflade Blødstrøget Farve/udseende Størst mulig lighed med facadesten på bestående bygning. Type B Formur i teglstens-skalmur i rum 11. Type Teglbyggesten Stentype HD

14 3. Generelle specifikationer Side : 14/24 Toleranceklasse T2 Gruppe 1 Kategori I Normaliseret trykstyrke Minimum 20 MPa Saltindhold S0 Format Dansk normalformat. Overflade Blødstrøget Mørtel Generelt Funktionsmørtel Type A Opmuring af ind- og udvendigt murværk ekskl. teglbjælker og ekskl. indmuring af præfabrikerede stik. Produkt Weber FM5.HM Type B Opmuring af teglbjælker og indmuring af præfabrikerede stik i skalmur. Produkt Iht. leverandørens projekt, udseende som type A Isoleringsmaterialer Type A Isolering i hulmur generelt

15 3. Generelle specifikationer Side : 15/24 Specifikation Mineraluld klasse 37 i pladeform, tykkelse 190 mm, højde tilpasset binderafstande. Type B Indbygning i false ved yderdøre og vinduer. Produkt Vandskyende EPS-plade, 50 mm. Type C Indbygning på forside af stålrammer i ydervægge. Produkt Vandskyende EPS-plade, 20 mm Bindere Bindere for skalmur til montage i beton-bagmur. Produkt 4 mm type Umbra, rustfrie uden dryp. Ad stk. 4. ISO 427 udgår og erstattes af DS/EN Tegloverliggere/-bjælker Type A Præfabrikerede stik til indmuring over åbninger for YD2, YD3, YD4. Type Præfabrikerede stik med stander- og rulleskifter iht. tegninger. Stenoverflade Som mursten type A jf. pos Type B Indmuring over åbning i teglstens-skalmur mellem rum 11 og 12e. Type ½-stens tegloverligger med løbere iht. leverandørens specifikationer og dimensionering.

16 3. Generelle specifikationer Side : 16/24 Stenoverflade og -farve Som mursten type B jf. pos Hjørnebeskyttere Beskyttelse af murhjørner med puds ved døråbninger i rum 11. Produkter -hjørnebeskyttere Schlüter Systems -ECK-K / E Syre -klæber Schlüter -KERDI-FIX Produkter til overfladebehandling Generelt Filtsning Type B Filtsning på udvendigt teglstensmurværk Puds Produkt Weber tyndpudsmørtel, farve efter aftale, størst mulig lighed med filtsning eks. i rosetter. Udkast Udkast for puds på vægfelter. Produkt Weber pudsemørtel KC 20/80/550 strand 0-2 mm. Grovpuds Puds på vægfelter. Produkt Weber pudsemørtel KC 20/80/550 strand 0-2 mm Klæber Opklæbning af EPS-plade på forlanger i stålrammer. Produkt Lim godkendt at leverandør af EPS-plader.

17 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Udførelse Generelt Kontrolklassen: Normal Mål og tolerancer Ad stk. 6. Udgår Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Fugtspærre Generelt Ad stk. 7. Vejledning om Radon og nybyggeri udgår og erstattes af Radonsikring af nye bygninger Skalmur Opmuring Generelt Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Forbandter er iht. Murstensforbandter Skalmur Forbandt Skalmure mures i "krydsforbandt med løbere i kopskifte". I gavle udføres rosetter med bort af rulleskifte som vist på tegninger. Overflader Skalmure mures generelt som blank mur, under opmuringen holdes murværk rent. Skalmure, i bund af rosetter i gavle mures til filtsning, fladerne skal kostes af og forvandes til filtsning. Skalmure, der indgår som indvendige vægge i rum 11 mures til puds, fladerne skal kostes af og forvandes til puds. Murene skal fremstå med jævn overflade. Åbne fuger -dilatation Dilatationsfuger udføres med placering som vist på tegninger. I dilatationsfuger indlægges 10 mm EPS-plade med forsiden 20 mm tilbagerykket for elastisk fuge (FU). -elastiske fuger I rum 11 udføres åbne fuger i hjørne ved overgange til betonvægge med en dybde, som sammen med efterfølgende pudslag er 20 mm. Tilsvarende fuger i tilsvarende hjørner skæres i murværk i eks gavl.

18 3. Generelle specifikationer Side : 18/24 -løskanter, murafdækninger Åbne fuger for indføring af løskanter og murafdækninger (BL) og udførelse af fuger (FU) udføres 20 mm tilbagerykket for hhv. over tagflade på mellembygning (nyt og eks. murværk) og over omløbende gesimser på gavle. Tilsvarende fuge udføres i murværk på gavl af eks. bygning. Afretning På oversider af omløbende gesimser udføres mørtelafretning med svagt fald mod forkant for klæbemontering af murafdækninger Fugning Alt ind- og udvendigt murværk afsluttes med fugning og opmuring i én arbejdsgang (skrabefuge) Isolering Generelt Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Arbejdet skal udføres iht. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Skalmur mod tung bagvæg Isolering føres ind i flanger i stålrammer og hulrum mellem flanger og murpap ved stålrammers fodpunkt udfyldes med isolering Bindere Generelt Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm. Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Afstanden mellem binderne skal ligge i intervallet mm Skalmur De angivne bindere ibores bagmure generelt i et antal af 10 stk. pr. m Tegloverligger/-bjælker Ind- og opmuring af teglbjælker og præfabrikerede stik sker i henhold til Murerhåndbog og leverandørens anvisninger. Emnerne skal under opmuringen støttes iht. leverandørens forskrifter, og understøtningen må først fjernes når bjælken er afhærdet Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Hjørnebeskyttere monteres med angivne klæber Afsyring Murværk må afsyres.

19 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Overfladebehandling Generelt Filtsning Pudsning Forberedelse af eks. teglstensflade. Hvis det skønnes nødvendigt for god vedhæftning på eks. bund skal sandsvirpning af denne være indeholdt i tilbud. Udkast Murværk udkastes før udførelse af puds. Grovpudsning Grovpuds udføres iht. Murerhåndbogen. Overflader skal stå uden synlige skurestriber. 12 mm brede åbne fuger for elastiske fuger (FU) udføres ved overgange til betonvægge hjørner i rum 11 overgange til betonvæg i linje A samt og portramme i åbning til rum Relationer til andre arbejder Generelt 3.8 Arbejdsmiljø Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. 3.9 Kontrol Generelt Stk. 7. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen Projekteringskontrol Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/24 MU01 Ydervægge, skalmure mod tung bagvæg 4. Bygningsdelsbeskrivelser MU01 Ydervægge, skalmure mod tung bagvæg 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Skalmure af 108 mm teglsten med bindere og isolering. 4.3 Lokalisering Skalmure forekommer på facader og gavle i linje A og B, 1 og 2 samt i rum Tegningshenvisning Arkitekt: 2, 10, 11, 13, 20, 21, 30. Ingeniør: (99) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Pladsstøbte sokler og bagmure af beton er udført af BT. 4.7 Projektering Iht. pos. 2.3 og Materialer og produkter Iht. pos Udførelse Iht. pos Mål og tolerancer Iht. pos Prøver Iht Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos. 3.9.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/24 MU03 Filtsning, udvendigt murværk MU03 Filtsning, udvendigt murværk 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Filtsning af udvendigt teglstensmurværk. 4.3 Lokalisering Bundflade i rosetter på gavle i linje 1 og 2 iht. tegninger. 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt: 10, 20, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Bund af rosetter er opmuret af teglsten af MU med overflade afkostet til filtsning. 4.9 Materialer og produkter Iht. pos Udførelse Iht. pos Mål og tolerancer Iht Prøver Der skal udføres et prøvefelt på 2 m². Prøvefeltet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos. 3.9.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/24 MU02 Grovpuds på vægge MU02 Grovpuds på vægge 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Grovpuds på nye og eks. teglstens-vægflader. 4.3 Lokalisering Grovpuds udføres i rum 11 på nye og eksisterende teglstensflader, herunder flader i lysninger for porte til tilstødende rum. 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt: 3, 10, 11, 12, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nye vægge af teglsten er opmuret og klargjort til puds af MU. Eks. væg overtages som den forefindes ved tilbudsafgivelse. 4.9 Materialer og produkter Iht Udførelse Iht. pos Mål og tolerancer Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos, Kontrol Iht. pos. 3.9.

23 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

24 Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for murværk Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Emner der projekteres Udbudsprojekt Projektgranskning 100 % Efter projektering Overensstemmelse med projekt 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Alle materialer Udbuds- eller leverandørprojekt Visuel kontrol 10 % Ved ordre Overensstemmelse med projekt 4 Modtagekontrol 4.1 Alle materialer Udbuds- eller leverandørprojekt Dokument-kontrol 100 % Ved modtagelse Overensstemmelse med ordre 5 Udførelseskontrol 5.1 Bygningsdele generelt Udbuds- eller leverandørprojekt Visuel kontrol 10 % Under udførelse Overensstemmelse med projekt 5.2 Bygningsdele med fugtspærre Udbuds- eller leverandørprojekt Visuel kontrol 100 % Under udførelse Overensstemmelse med projekt 6 Slutkontrol 6.1 Alle bygningsdele Udbuds- eller leverandørprojekt Visuel kontrol 10 % Efter udførelse Overensstemmelse med projekt

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork QUALITAS ARCHITECT Work specification Mason Brickwork Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Arbejdsbeskrivelse Murer Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 08-01-2014 1 Udarb.: Kontrol: Godk.: Kap.-side

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.01 2015-12- 22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse 1. Orientering Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.4 Byggeplads... 5 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 75 Indholdsfortegnelse Dato : 14.11.2008 Side Version 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads...

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.372 Døre, vinduer og porte, renovering R0.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere