Orientering om. budget August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om. budget August 2012"

Transkript

1 Orientering om budget August 2012

2 Borgmesterforslag - Budget 2013

3 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag Generelle: -1,000-25,029-25,464-25,793 BM1 Skatteforhøjelse i 2014 og frem fra 25,1% til 25,6% 0,000-23,029-23,464-23,793 BM2 Tilskud vanskeligt stillede kommuner BM3 Ø-færgestøtte - forventet beløb 0,000-1,000-1,000-1,000 BM4 Energibesparelser - alle områder -1,000-1,000-1,000-1,000 BM1 Skatteforhøjelse i 2014 og frem fra 25,1% til 25,6% Norddjurs Kommune har fortsat ubalance i økonomien og målsætningen kan kun indfries, såfremt der er mulighed for et skatteniveau, der svarer til de øvrige kommuner i Østjylland. Der indregnes provenue af en skatteforhøjelse på 25,6% i 2014 og frem. BM2 Tilskud vanskeligt stillede kommuner Norddjurs Kommune har søgt. Ved fremlæggelse af budgetforslag er et eventuelt tilskud ikke kendt. Såfremt der opnås tilskud vil de kunne indgå i budgetforhandlingerne. BM3 Ø-færgestøtte - forventet beløb I forbindelse med udligningsreformen får Norddjurs Kommune mulighed for at nedringe det kommunale tilskud til Anholt-færgen. Der indarbejdes 1 mio. kr. fra 2014 og efterfølgende overslagsår. BM4 Energibesparelser - alle områder Der spares 1 mio. kr. pr år Forslaget skal ses i sammenhæng med adgang til investeringer under anlægsoversigten. Besparelsen tilfalder kassen.

4 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag Økonomiudvalget -6,990 1,010 0,460 0,460 BM5 Serviceforbedringspulje fjernes i ,000 0,000 0,000 0,000 Personalenormering børne-familieafd. 0,450 0,450 0,450 0,450 Branding og udvikling 0,550 0,550 Kørepenge råd og nævn 0,010 0,010 0,010 0,010 Arbejdsmarkedsudvalget -2,000-2,000-2,000-2,000 BM6 Flere jobrotationsprojekter i kommunen -2,000-2,000-2,000-2,000 Mentorkorps unge BM5 Serviceforbedringspulje fjernes i 2013 BM6 Flere jobrotationsprojekter i kommunen Der spares 2 mio. kr. i hvert af årene ved gennemførelse af jobrotation i Norddjurs Kommune.

5 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag Kultur- og udviklingsudvalget 1,000 0,550 0,550 0,550 Havnejubilæum 0,450 Gl. Estrup 0,200 0,200 0,200 0,200 Talentudvikling Kulturskolen 0,100 0,100 0,100 0,100 Ungdomsunivers drift 0,250 0,250 0,250 0,250

6 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag BM9 Børne- og ungdomsudvalget -0,600-0,200-0,200-0,200 Juniorklubber - harmonisering 0,400 0,800 0,800 0,800 BM8 Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner -1,000-1,000-1,000-1,000 BM7 BM7 BM8 Voksen- og plejeudvalget -0,295-0,295-0,295-0,295 Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre finansierer udgifter til sundhedshuset -0,295-0,295-0,295-0,295 Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre finansierer udgifter til sundhedshuset Der spares 0,295 mio. kr. i årene i påhusleje og etableringsudgifter til sundhedshuset, idet disse finansieres af sundhedsmidlerne. Desuden afsættes 0,8 mio. kr. til bostøtteunder VPU og 0,2 mio.kr. til handicap-sundheds/idrætsaktiviteter samt 0,715 mio. kr. til kronikerindsatsen under VPU som finansieres af sundhedspuljen. Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner Der spares 1 mio. kr. i årene 2013 i puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner. BM 9 Dagtilbudspuljen. Beløb afsat i teknisk budget (2,777 mio. kr.), samt pulje fra børneby (2,980 mio. kr.) udmøntes samlet som en forbedring af normeringerne i dagtilbuddene, således den forebyggende og kvalitative indsats for de yngste børn kan forbedres.

7 Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Jordforsyning Byggemodning, pulje 0,391 0,416 3,310 3,386 Indtægter jordforsyning - boligformål -3,537-3,416-3,310-7,386 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Arealerhvervelse + stiadgang fra Åbyen mv. 0,500 4,000 1,000 5,000 Fuglsang/Hessel, vejanlæg 2,925 0,000 0,000 0,000 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 0,721 I alt 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Kvalitetsfondsområdet A303 Overbygning Auning 8,370 Daginstitution i Allingåbro 2,440 5,000 A304 Overbygning Kattegat 5,580 A307 Daginstitution (Kattegat) 8,000 11,500 A308 Daginstitution (Auning) 7,000 8,800 A301 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 0,500 4,300 A409 Ørsted Rideklub 1,000 Ikke disponeret kvalitetsfondsområdet 27,257 27,257 A305 It-folkeskolen 4,000 2,000 2,000 2,000 I alt 36,890 31,600 29,257 29,257

9 Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Øvrige områder A115 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Implementering af ESDH 1,167 A117 Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) 4,500 1,500 3,000 3,000 Bygningsrenovering og energi 4,000 4,000 4,000 4,000 A511 Hovedgaden Allingåbro m.v. 1,000 A516 Diverse belægninger m.v. 12,000 12,000 12,000 12,000 Kystsikring Anholt -0,800 Note 1 Vedligeholdelse kommunale ejendomme 2,000 2,000 2,000 2,000 A526 Nedrivningspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A528 Dokning, Grenaa - Anholtfærgen 1,300 1,300 1,300 1,300 A529 Dokning, Udbyhøj kabelfærge 0,800 Letbane 2,000 Grenaa by incl. Bede 1,000 Kabellægning 0,500 0,500 0,500 0,500 Aarhus lufthavn 0,780 NOTE: I Halpulje på drift skal Allingåbro hallen prioriteres.

10 Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Øvrige områder A405 Kulturhuset Stationen 0,150 A513 Bro ved Ørbæk 0,300 Nordkystvejen, ny belægning 2,000 2,000 2,000 A522 Klimahandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 Energiinvesteringer (incl. solceller) 4,000 4,000 4,000 A110/A111 IT-administration - bl.a. DUBU og DHUV i ,000 2,000 2,000 2,000 Nyt aktivitetscenter Ørsted 0,600 7,920 Ungdomsunivers - fysisk anlæg 0,250 1,000 A116 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,050 0,050 0,050 0,050 Solceller Grenaa 2,000 A412 P-plads ved Grenaa idrætscenter (GIC) 1,300 1,300 I alt 36,497 38,050 41,770 33,850

11 Ændringer til Borgmesterens forslag Anlæg Pulje til kommunal medfinansiering af real Dania -projekter på 2 mio. kr. Beløb på Ørsted Rideklub ændres til 1,5 mio. kr. Drift Der er i det tekniske budget afsat 2,777 mio.kr. til kvalitetsforbedring i dagtilbud som er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL og der er i forbindelse med etablering af børnebyerne frigjort 2,980 mio. kr. til forebyggelse og inklusion. Puljen skal samlet anvendes til forbedring af normeringerne på dagtilbudsområdet.

12 Torben Jensen (L), Hans Husum (V), Benny Hammer (C) kan ikke støtte skattestigning i årene og indtægter fra tilskud og udligning øges med 10 mio. kr. i årene øget lånefinansieringen med 21 mio. kr. i

13 Ændringsforslag i høring Hans Husum (V) Der afsættes 1,9 mio. kr. til gennemførelse af A517 Udskiftning af bro ved Øster Alling.

14 Ændringsforslag i høring Benny Hammer (C) 2 ekstra undervisningstimer klasse. Ny daginstitution i Auning udvides fra 120 børnstil 150 børns institution Anlægsbudget ved Auning Skoles overbygning udvides med 3 mio. kr. til i alt 12 mio. kr. Budget på det grønne område udvides med 1,5 mio. kr. Budget til kompetenceudvikling i forbindelse med inklusion forøges med 0,5 mio. kr.

15 Ændringsforslag i høring Jytte Schmidt (F) Nr. Tekst Mio. kr kassebeholdningen Drift - udgifter Økonomiudvalget i alt: 0,900 0,900 0,900 0, Flere elevpladser 0,400 0,400 0,400 0, fundraiser - samord. Forvaltningsforslag 0,500 0,500 0,500 0,500 NY flere valgsteder Ændringer - børne- og undgdomsudvalget 3,782 3,782 2,532 2,532 p301 økologi i daginstitutioner 0,532 0,532 0,532 0,532 NY IT-kompetencer 1,000 1,000 0,000 0,000 p306 motorik - sanser - sprog 0,250 0,250 p315 bedre normering i daginstitutioner - grundsats: 30 børn 2,000 2,000 2,000 2,000 Ændringer - Kultur- og udviklingsudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer - Miljø- og teknikudvalget 0,300 0,200 0,200 0,200 p509 Kolindsund 0,300 0,200 0,200 0,200 NY 2 pers. I grøn jobtræning - ingen pestisider 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer - Voksen- og plejeudvalget 1,983 1,983 1,983 1,983 Ny Psykiatri - forvaltning fordeler 0,400 0,400 0,400 0,400 p706 Samtaler - bostøtte 0,383 0,383 0,383 0,383 p709 Frivillige - også børn 0,200 0,200 0,200 0,200 NY demensindsats 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt driftsudgifter 6,965 6,865 5,615 5,615

16 Ændringsforslag i høring Jytte Schmidt (F) Anlæg - udgifter: p309 IT - dagtilbud 1,470 1,470 0,270 0,270 NY IT - skoler 2,000 2,000 0,000 0,000 NY cykelpendler p-pladser ved busstop og stationer 0,300 0,300 0,300 0,300 NY cykelstier 1,000 1,000 1,000 1,000 ialt 4,770 4,770 1,570 1,570

17 Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) 1. Der åbnes yderligere tre valgsteder med virkning fra KV2013: Gjerrild, Bønnerup og Vivild. Beløb: 0,020 mio. kr. 2. Der afsættes midler til etablering og drift af unges øgede deltagelse i demokratiet i Norddjurs Kommune gennem f.eks. ungdomsråd, fælles elevråd m.m. Beløb: 0,020 mio. kr. 3. Der iværksættes en kampagne under Teknik og Miljø om en Ren Norddjurs Kommune. Kampagnen starter i maj 2013 og skal appellere til at borgere og gæster i kommunen hjælper med og tager ansvar for, at Norddjurs Kommune er en ren og grøn kommune. Ide til slogan (ikke bindende): En ren kommune, - også dit ansvar. Beløb: 0,050 mio. kr.

18 Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) 4. Kompetenceudvikling målrettet inklusion i skoler og børnebyer. Afsat beløb i 2012 videreføres i 2013 med det ikke forbrugte beløb. Beløbet forhøjes eventuelt. Beløb: 0,2 mio. kr. ekstra. 5. Investeringer i IT i skole og dagtilbud får først fuld effekt, når lærernes anvendelse af de nye læringsmidler og mulige metoder er optimale. Derfor må der sikres midler til kompetenceudvikling og vidensdeling, så den nødvendige omlægning af undervisningen kan udføres effektivt af den enkelte lærer. Beløb: Må afklares

19 Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) 6. Branding og udvikling af Norddjurs Kommune. I 2014 forøges beløbet med 450, således der i både 2013 og 2014 afsættes 1,000 mio. kr. i alt pr. år (2013 består beløbet af 0,550 mio. kr. til branding og udvikling samt 0,450 mio.kr. til havnejubilæum.) 7. Politisk forslag om flere elevpladser i Norddjurs Kommune P102 fremsættes som ændringsforslag til borgmesterens forslag. Beløb: 0,8 mio. kr. 7. B Seniorjob søges målrettet områder, hvor der er behov for bedre service f.eks det grønne område.

20 Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) Anlæg Forslag A707. Etablering af STU-kollegium fremsættes som ændringsforslag. Beløb i 2013: 0,5 mio. kr. Forslag A703. Pulje til velfærdsteknologi fremsættes som ændringsforslag. Beløb i 2013: 0,5 mio. kr. og i 2014: 0,5 mio. kr. Forslag A705: Nyt aktivitetscenter ved grunden ved Ørsted Sygehus. Forslaget fremrykkes: Beløb i 2013: 0,6 mio. kr. og i 2014: 7,920 mio. kr.

21 Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) Forøgelse af bygningsrenoveringspuljen. En række renoveringsopgaver optræder som selvstændige anlægsforslag. Det gælder bl.a. A402 (belysning Grenaa Bibliotek: 500), A701 (Tag Hjælpemiddeldepotet: 701), udskiftning af skråtagflader (ståltag) GIC), tag Toubroskolen og en række andre steder. Der ønskes derfor en større bygningsrenoveringspulje, der dog for visse renoveringsopgaver skal ses i sammenhæng med halpuljen. En række renoveringsopgaver skal samtidig ses i sammenhæng med energibesparelser og en større pulje vil være den bedste måde at sikre bygningsvedligehold og energibesparelser i en sammenhæng. Beløb i 2013: 2 mio. kr. Fælles bookingsystem haller, projekt i forbindelse med gebyrpolitikken. Beløb i 2013: 0,3 mio. kr.

22 Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) Finansiering: Særlig vanskeligt stillede kommuner: Tilskud ukendt i skrivende stund. Øget jobrotation Salg af kommunale ejendomme: (må dog kun finansiere anlæg og disse kan eventuelt betinges realiseret før anlæg igangsættes).

23 Ændringsforslag i høring Hans Fisker - løsgænger Forslag 1. Det foreslås, at der ekstraordinært bevilliges 15 mio. kroner i 2013 til energibesparende foranstaltninger, der finansieres af kassebeholdningen. For 2014 og årene derefter fortsættes med den i overslagsårene foreslåede bevilling. Besparelser af investeringen i 2013 og efterfølgende år anvendes til udbedrings af vejnettet. Forslag 2. Glesborg Børneby tilbydes et pilotprojekt over en 5 årig periode, hvor der sættes fokus på skole for alle børn, inklusion, trivsel og sundhed. Som et led i projektet modtager børnene et dagligt måltid mad, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med bla. ingen sukker og andre tomme kulhydrater. Samtidig skal motion indgå som en fast del af skoledagen. Formålet med disse indsatser er at fremme inklusion og forbedring af indlærings- og koncentrationsevnen. For at fremme inklusion skal det sikres, at alle børn nås med tilbud om indlæring, hvilket betyder der som et led i pilotprojektet kanaliseres flere ressourcer til praktiske fag, f.eks. sløjd, madlavning, cykelmekanik m.m.

24 Ændringsforslag i høring Hans Fisker - løsgænger Forslag 2 (fortsat) Projektet finansieres dels gennem kommunale bevillinger og projektansøgninger til staten, Dansk Byggeri og andre relevante finansielle kilder. Pilotprojektet etableres i dialog med Glesborg Børneby, der udformer den endelig ramme og pædagogiske projektplan. Forslag 3. A530: Ny vejføring Glesborg m. jorderhvervelse fremsættes som ændringsforslag.

25 Ændringsforslag i høring Inger K. Andersen (DF) Drift Der afsættes 0,8 mio. kr. til øget indsats for demente Seniorjobordningen for så vidt det er muligt i forhold til de ledige der har kvalifikationerne også tilgodeser ældreområdet Anlæg VPU-anlægsforslag vedr. STU-kollegiet til 0,5 mio. kr. medtages på anlægsbudgettet i 2013

26 Budgetproces Behandling budget (ØK) Høring -> Borgermøder d. 5.,6. og Behandling (KB) august til 17. september kl Høringsperiode 4. september - 1. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 5., 6., 10. september - Borgermøder i Ørum, Auning og Grenaa 9. oktober - 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen

27 Teknisk budget

28 Teknisk budget Forudsætninger Budget overslagsår Fuld lønfremskrivning ingen prisfremskrivning Kommunalbestyrelsesbeslutninger Aftale mellem KL og regeringen 2,7 mio. kr. til kvalitet i dagtilbud 2 mio. kr. til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre Justering af udligningssystemet Befolkningsprognosen for

29 Befolkningsprognose Antal personer Ændring Aldersintervaller Antal % , , , , , , , , ,2 I alt ,2

30 Teknisk budget Indtægter Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 procent Grundskyld 34,00 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme Beregnet ud fra statsgarantien på skatter, tilskud og udligning

31 Hovedoversigt Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt* Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud * eks. ældrebolig handlingsplan

32 mio. kr Udvikling i kassebeholdning - kassekreditregel Budgetbalance 7. august 2012 Faktiske tal jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-12 apr-12

33 Teknisk budget Økonomisk politik Strukturel balance Anlægsinvesteringer > ca. 35 mio. kr. årligt Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. Realvæksten i serviceudgifterne Nedbringelse af gældsprocenten Markedspris på jordforsyning Ingen uudmøntede puljer

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance.

Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Budget for 2013-2016 20. september 2012 Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Bemærkning til teknisk

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Et t budget med muligheder

Et t budget med muligheder 2013-2016 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10 Et t budget med muligheder

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 BUDGET 2015-2018 Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 Balance i budget 2015 Skatteprocent 25,1% I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Kasseforøgelse/-forbrug (- =overskud) 128 83 91 89 Kassebeholdning

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder.

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder. Budget 2014-2017 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10 Forord I Norddjurs

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET

ORIENTERING OM BUDGET ORIENTERING OM BUDGET 2017-2020 Dagens Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Puljer, lånemuligheder og ansøgninger Den videre proces Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Økonomiudvalgets

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 Politiske forslag

Budget 2013 Politiske forslag 09-08-2012 Budget 2013 Politiske forslag 09-08-2012 Budget 2013 SF forslag Politiske forslag - SF (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU P106 Kørsel - "Book en bil" 0 0

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetaftale 2016-2019

Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftale 2016-2019 Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september 2015 1 Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftalen er udarbejdet

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget. Anlægsforslag

Økonomiudvalget. Anlægsforslag konomiudvalget Anlægsforslag Udvalg KU Titel Type 2013 2014 2015 2016 A101 jordforsyning - boligformål Jordforsyning -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål Jordforsyning -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 Program Velkomst og opsummering Teknisk driftsbudget Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Udfordringer i budget 2015 Politikerspørgsmål/forslag

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Generelle beskrivelser Socialdemokraterne, Venstre, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 7. oktober 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:50 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bavnehøj mølle. Havvindmølle

Bavnehøj mølle. Havvindmølle Baunhøj mølle Havvindmølle Bavnehøj mølle Havvindmølle E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Byrådets beslutning For/imod/undlod SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Tekniske korrektioner Samlet oversigt

Tekniske korrektioner Samlet oversigt Samlet oversigt . Samlet oversigt 08-08-2008 Oversigt alle udvalg Tekniske korrektioner. Budgetoverslagsår Oversigt alle udvalg Udvalg Ny lovgivning Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere