DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD"

Transkript

1 DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler Sagsnr. 4. juni 2014 Stine Whitehouse Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Tid: Tirsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N Til stede: Kjeld Martinussen, formand, udpeget af Region Nordjylland og Region Midtjylland Mikkel Grimmeshave, den regionale administration i Region Nordjylland Dan Fanøe Nilsson, suppleant for den regionale administration i Region Nordjylland Ditte Hughes, suppleant for den regionale administration i Region Midtjylland Claus Thomsen, hospitalsledelse, Region Midtjylland Susanne Nøhr, suppleant for hospitalsledelse, Region Nordjylland Hans-Ole Holdgaard, hospitalsledelse, Region Nordjylland Jens Friis Bak, hospitalsledelse, Region Midtjylland Michael Braüner Schmidt, suppleant for hospitalsledelse, Region Midtjylland Marianne Kleis Møller, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Vibeke Ersbak, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Lene Mortensen, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Søren Lunde, suppleant for uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland Mikkel Seneca, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Claus Bisgaard, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Michael Kjeldager Tjørnild, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Louise Vibede, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland Søren Olsson, almen praksis, Region Nordjylland Roar Maagaard, almen praksis, Region Midtjylland Lone Winther Jensen, fast gæst, formand for NRLV Susanne Scheppan, fast gæst, Lægeforeningen Midtjylland Lykke Andersen, fast gæst, Lægeforeningen Nordjylland Fra VUS: Berit Bjerre Handberg, Stine Whitehouse Bukdahl (ref.) og Charlotte Green Carlsen Oplægsholdere/gæster: Hanne Arildsen, PKL i FAM, Region Midtjylland Ulla Møller Weinreich, PKL i FAM, Region Midtjylland Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg Tlf.:

2 Christina Groth Sørensen, KBU-læge i FAM, Sygehus Vendsyssel Anita Sørensen, PKL i Samfundsmedicin Mogens Pheiffer Jensen, PKL i Intern medicin, Reumatologi Mette Holland Fischer (UAO Reumatologisk Afd. AAUH) Afbud fra: Christian Boel, den regionale administration i Region Midtjylland Per Jørgensen, hospitalsledelse, Psykiatri og Social, Region Midtjylland Morten Noreng, hospitalsledelse, Region Nordjylland Morten Kjølbye, hospitalsledelse, Psykiatrien i Region Nordjylland Lene Agerbo, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland Flemming Knudsen, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland Egon Toft, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Michael Hasenkam, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Jan Mainz, suppleant for Psykiatrien Region Nordjylland 1. Temadrøftelse (varighed 90 minutter) 1.1 Uddannelsen i akutafdelingerne Som opfølgning på seneste rådsmøde den 4. marts 2014, hvor rådet havde en temadrøftelse af akutmedicin som speciale, ønskes nu en drøftelse af uddannelsen i akutafdelingerne. Drøftelsen vil bl.a. omfatte følgende; Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning opnåelse af akutte kompetencer Speciallægen med i front konsekvens for den gode uddannelse Kvalitet og kontinuitet i uddannelsen Læringskultur på akutafdelingerne supervision, feedback og vejledning Samarbejdsflader og samarbejdsaftaler ml. akut- og stamafdelinger Tværfaglighed og fokus på hele patientforløbet Arbejdsmiljø Der vil som indledning til drøftelsen være oplæg fra: - PKL i FAM (Region Midtjylland) Hanne Arildsen - PKL i FAM (Region Nordjylland) Ulla Møller Weinreich - KBU-læge Christina Groth Sørensen, Sygehus Vendsyssel Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen vil lede temadrøftelsen. Referat: Kjeld Martinussen indledte temadrøftelsen med henvisning til Rapport om videreuddannelse i Akutafdelingen godkendt på rådsmøde den 5. april Rapporten er vedhæftet referatet. Hanne Arildsen, der har været med i arbejdsgruppen bag notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne, holdt oplæg omkring arbejdet i arbejdsgruppen. Hanne nævnte blandt andet, at læringen styrkes ved at udvikle en stærk uddannelseskultur samt at der skal arbejdes frem mod visionens mål. Oplægget er vedhæftet referatet. Ulla Møller Weinreich holdt oplæg omkring den praktiske hverdag på akutafdelingerne. Ulla nævnte blandt andet, at nogle af udfordringerne er, at få ansat flere speciallæger i FAM erne og implementering af nye uddannelsesforløb. Ulla understregede samtidig, at det overordnet set går godt. Oplægget er vedhæftet referatet. Christina Groth Sørensen, der aktuelt er ansat i KBU-forløb i FAM på Sygehus Vendsyssel, holdt oplæg omkring fordele og ulemper som KBU-læge i FAM. Christina nævnte som en fordel, at man ser mange forskellige typer patienter. En af ulemperne er, at man altid har travlt, og derfor har meget lidt tid til opfølgning og stuegang. Oplægget var lavet på 2

3 baggrund af drøftelser i yngre læge-gruppen på afdelingen. Oplægget er vedhæftet referatet. Rådet drøftede temaet ud fra oplæggene, og det blev blandt andet nævnt, at der er 21 akutafdelinger i landet, som er forskellige, da den lokale udmøntning bliver lokalt bestemt. Akutlægerne fungerer godt ift uddannelsen af uddannelsessøgende læger - og flere akutlæger ville afhjælpe meget. Der kan være behov for større ensartethed, funktionsbeskrivelse for akutlæger og mere klare aftaler for fordeling af ansvar og opgaver. Det blev nævnt, at der er brug for et formaliseret fora til at drøfte samarbejdet om uddannelsen/fordeling af stillinger mellem akutafdelingerne og stamafdelingerne. Det er vigtigt at sikre, at der bliver plads i akutafdelingerne til, at målbeskrivelsens akutte kompetencer kan læres indenfor alle 38 specialer. Det blev endvidere nævnt, at akutafdelingerne er et fællesskab og at der skal ske løbende opfølgning på implementering af uddannelsen i akutafdelingerne. Der skal være fokus på specialernes tilstedeværelse og ejerskab til akutafdelingerne og uddannelseskulturen skal vi alle være med til at skabe. Der skal kontinuitet og fast tilknytning til, for at skabe den gode uddannelse. Høj ledelsesinvolvering er afgørende for at få aftalerne på plads Sag til beslutning: Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på akuthospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord I forbindelse med temadrøftelsen (den 20. november 2012) tilkendegav DRRLV, at det er et langvarigt projekt at få implementeret lægelig uddannelse i akutafdelingerne. Det blev besluttet at udarbejde en videreuddannelsesregional vision for lægelig uddannelse i akutafdelingen. På den baggrund er der sammensat en arbejdsgruppe, der betjenes af Videreuddannelsessekretariatet. Arbejdsgruppens medlemmer har via visionsprocesser arbejdet med formålet med visionen, visionens målgruppe samt tre temaer visionen skal have fokus på. I notatet fremstilles en vision som skal fungere som pejlemærke for DDRLV i arbejdet med at styrke lægeuddannelsen på akutafdelinger. Det indstilles, at Rådet drøfter vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på akuthospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord og træffer beslutning om den videre proces (ændring, godkendelse, formidling og anvendelse) Bilag 1.2.1: Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på akuthospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 1.2.2: Speciallægen med i front Referat: Rådet drøftede notatet i forbindelse med temadrøftelsen, herunder hvordan man kan sikre, at kompetencerne opnås under supervision? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at man kan bruge akutafdelingerne som uddannelsessted? Hvordan opnås sikkerhed for, at der er plads til alle de uddannelseslæger, der skal være plads til, i akutafdelingerne? Det blev blandt andet nævnt, at uddannelse skal foregå der, hvor patienterne er, samt at der skal en uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse og kulturændring til for at løse opgaven. Det blev desuden nævnt, at der ligger en arbejdsopgave i anbefalingerne for PKL erne og ledelsessystemet med at planlægge, hvordan de akutte kompetencer fremadrettet skal opnås i alle specialer og på alle uddannelsesniveauer. Konklusionen på anbefalingerne blev, at Rådet tager afsæt i anbefalingerne og arbejder videre med disse. Dette giver et afsæt for, hvordan man konkret i specialerne skal arbejde videre med planlægningen. 3

4 Det blev nævnt, at der er brug for klare aftaler omkring, hvem der har ansvaret for patienterne. Dette skal føjes til notatet som et punkt under anbefalingerne. Det godkendte notat er vedhæftet referatet. 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen Referat: Rådet godkendte dagsordnen. 3. Godkendelse af referat Der er ikke indkommet kommentarer til referatet fra Rådsmødet den 4. marts Det indstilles, at Rådet godkender referatet Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 4. marts 2014 Referat: Rådet godkendte referatet. 4. Sager til beslutning 4.1. Uddannelsesforløb Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin, Infektionsmedicin Der er behov for ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin, Infektionsmedicin, idet målbeskrivelsen er ændret så det nu fremgår, at et 3 måneders ophold på Klinisk Mikrobiologisk afdeling er obligatorisk for alle hoveduddannelsesforløb. Baggrunden for indstillingen er endvidere, at man i Region Midtjylland har drøftet fordelingen af uddannelsestid mellem henholdsvis regionshospitaler og Aarhus Universitetshospital. Man har ønsket at uddannelsestiden på regionshospitalerne øges. Med den nye indstilling foreslås fordelingen af uddannelsestid ændret, så tiden på regionshospitaler i Region Midtjylland (Herning og Randers) øges fra 15 måneder til 21 måneder. Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor der er enighed omkring indstillingen. Indstillingen har desuden været i høring på de involverede afdelinger i Region Midtjylland og der har ikke været indsigelser. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin, Infektionsmedicin Referat: Rådet godkendte indstillingen Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk Farmakologi Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk Farmakologi, idet den nuværende indstilling ikke indeholder oplysninger om fordeling af stillinger i henhold til minimums- og maksimumsdimensioneringen. 4

5 Fordelingen af antal minimums- og maksimumsintroduktionsstillinger på hospitalerne i videreuddannelsesregionen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. Indstillingen har været i høring, og der har ikke været indsigelser. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk Farmakologi Referat: Rådet godkendte indstillingen Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Samfundsmedicin Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Samfundsmedicin, idet der er sket betydelige ændringer i, hvilke afdelinger, der fungerer/kan fungere som uddannelsesgivende i specialet, idet afdelinger er nedlagt, fusioneret og opstået. Baggrunden for indstillingen er endvidere, at dimensioneringen for samfundsmedicinske uddannelsesforløb er øget i Videreuddannelsesregion Nord fra 3 til 4 hoveduddannelsesforløb og dermed 8-10 introduktionsstillinger pr. år. Da de uddannelsesgivende afdelinger i specialet typisk er små, er der praksis for at afvige fra vejledningen om to fastansatte speciallæger. Denne praksis ønskes fastholdt. Som følge af afdelingernes/institutionernes beskedne størrelse og skiftende økonomi samt det faktum, at en del af de samfundsmedicinske uddannelsesstillinger findes i kommuner og stat, der ikke som regionerne har forpligtet sig på at opslå uddannelsesstillinger i henhold til dimensioneringsplanen, kan der ikke angives en fast fordeling af minimums- eller maksimumsstillinger for introduktionsstillinger. Derimod angives det maksimale antal stillinger/årsværk, som de enkelte afdelinger/institutioner kan forvente i tilfælde af, at der opstår uenighed herom. Indstillingen har ikke været sendt i høring, idet uddannelsesudvalget har taget stilling til og accepteret de angivne maksimale antal stillinger, og der ikke er tale om ændringer i et allerede eksisterende antal minimums- og maksimumsstillinger, hvorfor indstillingen ikke får økonomiske konsekvenser for afdelingerne. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Samfundsmedicin Referat: PKL Anita Sørensen redegjorde for baggrunden for udformning af indstillingen, herunder afdelingers beskedne størrelser og skiftende økonomi, samt afvigelse fra udgangspunktet om 2 speciallæger på uddannelsesgivende afdelinger. Det blev fra Yngre Lægers side nævnt, at man finder det uheldigt, at de uddannelsesgivende afdelinger i stat/kommune ikke føler sig forpligtede til at tilbyde uddannelse. Rådet godkendte indstillingen, og bad samtidig formand for rådet Kjeld Martinussen om at bringe problematikken op i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesstillinger i Samfundsmedicin, idet der er sket betydelige ændringer i, hvilke afdelinger, der fungerer/kan fungere som uddannelsesgivende i specialet, idet afdelinger er nedlagt, fusioneret og opstået. 5

6 Dansk Samfundsmedicinsk Selskab er desuden kommet ny anbefaling for sammensætning af hoveduddannelsesforløb, således at alle forløb indeholder ansættelser i såvel socialmedicin som samfundsmedicin. Baggrunden for indstillingen er endvidere, at dimensioneringen for samfundsmedicinske hoveduddannelsesforløb er øget i Videreuddannelsesregion Nord fra 3 til 4 hoveduddannelsesforløb pr. år. Da de uddannelsesgivende afdelinger i specialet typisk er små, er der praksis for at afvige fra vejledningen om to fastansatte speciallæger. Denne praksis ønskes fastholdt. Samtidig ønskes der mulighed for at tilbyde max. 18 måneders ansættelse på afdelinger uden fastansatte læger fra specialet samfundsmedicin til læger i hoveduddannelse, hvis arbejdsopgaverne i den pågældende afdeling har uddannelsesmæssig relevans for samfundsmedicin. I disse ansættelser skal den uddannelsessøgende læges uddannelse følges af en vejleder fra anden afdeling med speciallægeanerkendelse i samfundsmedicin. Som følge af afdelingernes/institutionernes beskedne størrelse og skiftende økonomi samt det faktum, at en del af de samfundsmedicinske uddannelsesstillinger findes i kommuner og stat, der ikke som regionerne har forpligtet sig på at opslå uddannelsesstillinger i henhold til dimensioneringsplanen, kan der ikke angives en fast fordeling af hoveduddannelsesstillinger. Derimod angives det maksimale antal stillinger/årsværk, som de enkelte afdelinger/institutioner kan forvente i tilfælde af, at der opstår uenighed herom. Indstillingen har ikke været sendt i høring, idet uddannelsesudvalget har taget stilling til og accepteret de angivne maksimale antal stillinger, og der ikke er tale om ændringer i et allerede eksisterende antal minimums- og maksimumsstillinger, hvorfor indstillingen ikke får økonomiske konsekvenser for afdelingerne. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.4: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin Referat: Rådet godkendte indstillingen, se desuden referat under punkt Procedure for godkendelse af uddannelsesprogrammer Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 30. april 2014 behandlet forslag til procedure for godkendelse af uddannelsesprogrammer. Dokumentet beskriver arbejdsgangen og fordelingen ved godkendelse af uddannelsesprogrammer, samt præciserer anvendelse af skabeloner for udformning af uddannelsesprogrammer og indstillinger. Der er tale om en skriftliggørelse af den hidtidige praksis. Det indstilles, at Rådet godkender den beskrevne procedure som grundlag for behandling og godkendelse af uddannelsesprogrammer Bilag 4.2: Udkast til procedure for godkendelse af uddannelsesprogrammer Referat: Rådet godkendte proceduren med den bemærkning, at det under første punkt i proceduren tilføjes, at den uddannelsesansvarlige overlæge skal koordinere med eget ledelsessystem, samt at der tilføjes et punkt til proceduren om forventning om opdatering af uddannelsesprogrammer ved behov (fx ved omstrukturering, sammenlægninger o. lign.), samt hvert 3 år. Den godkendte procedure vedhæftes referatet. 6

7 5. Sager til drøftelse 5.1. Opfølgning på Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel På rådsmøde den 4. december 2013 (punkt om Klinisk basisuddannelse, Region Nordjylland) drøftede Rådet udfordringer med uddannelsen i Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel. Rådet bad PKL i KBU Jens Peter Kroustrup og PKL i FAM Ulla Møller Weinreich om sammen at følge op på uddannelseskvaliteten på afdelingen. Der vil på mødet blive orienteret om nuværende status på opfølgningen. Der er aftalt møde med afdelingen i slutningen af juni 2014 og der vil på næste rådsmøde den 23. september 2014 blive orienteret nærmere om opfølgningsmødet og planlagte tiltag. Det indstilles, at Rådet drøfter opfølgningen Bilag 5.1: Uddrag af referat fra rådsmøde den 4. december 2013 Referat: Dan Fanøe Nilsson orienterede om den nuværende status på opfølgningen. Dan har været i dialog med ledelsen på afdelingen og refererede herfra. Der vil komme en opfølgning fra PKL i KBU Jens Peter Kroustrup og PKL i FAM Ulla Møller Weinreich på næste rådsmøde. Rådet drøftede vigtigheden af, at man fremadrettet sikrer tæt opfølgning på rådets beslutninger, så opfølgning/afrapportering sker snarest muligt. Rådet tog orienteringen til efterretning. På kommende møde den 23. september 2014 vil der ske opfølgning Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg 2. april 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Besøget er et rutinebesøg ved en afdeling, der har yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse. Samlet set bemærker inspektorerne, at afdelingen har et godt uddannelsesmiljø og at der er en positiv holdning til uddannelse blandt afdelingens speciallæger. Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen (1), afdelingens speciallæger (5), uddannelsesøgende læger (7) samt fra andre relevante personalegrupper (3). Der er ikke helt overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. Således scorer afdelingen højere i selvevalueringen end inspektorerne scorer i rapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 2 temaer scores Særdeles god, 10 temaer scores Tilstrækkelig og 4 temaer scores Behov for forbedringer. De 4 temaer, hvor inspektorerne vurderer, at der er behov for forbedringer er uddannelsesprogram, uddannelsesplan, undervisning samt læring og kompetencevurdering. 7

8 Af rapporten fremgår det, at uddannelsesprogrammet foreligger i en ældre udgave og bør revideres. Dette er Sundhedsstyrelsen enig i, da uddannelsesprogrammet er den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen og anvendes ved udarbejdelsen af de individuelle uddannelsesplaner. De individuelle uddannelsesplaner er af stor betydning for de uddannelsessøgende, i forhold til at afstemme forventninger og sikre, at de nødvendige kompetencer opnås under uddannelsesforløbet. I relation til de aftalte indsatsområder vil Sundhedsstyrelsen anmode om dokumentation for, at der er udarbejdet individuelle uddannelsesplaner for alle uddannelsessøgende læger på afdelingen senest 1. august Videre af rapporten fremgår det, at afdelingens undervisning og kompetencevurdering bør styrkes, og der er i den forbindelse aftalt et indsatsområde med tilhørende tidsramme. Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg i Der vil blive orienteret om tiltag og handlingsplan efter inspektorbesøget. Redegørelse fra afdelingen vil blive eftersendt. Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning Bilag 5.2.1: Inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Bilag 5.2.2: Redegørelse fra afdelingen (eftersendes) Referat: Rådet tog den eftersendte redegørelse fra afdelingen til efterretning Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger på Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital Der er udarbejdet et revideret uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Programmet er behandlet i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer på møde den 30. april 2014, og udvalget har besluttet ikke at godkende programmet, da det fremadrettet vurderes uhensigtsmæssigt at lade programmet omfatte fire forskellige afdelinger set i lyset af indfasningen af akutafdelingen. Stillingen som programmet retter sig mod er aktuelt en 12 måneders ansættelse på Reumatologisk afdeling med vagt på Gastromedicinsk afdeling. Gastromedicinsk afdeling har vagtfællesskab med Lungemedicinsk afdeling og modtagelsen af akutte patienter foregår i Akutafdelingen. Aktuelt starter Akutafdelingen i efteråret 2014 med indfasning af først KBU-læger og siden Almen medicinske uddannelseslæger. Opmærksomheden henledes derfor på, om det kunne være en mere hensigtsmæssig løsning for introduktionsstillingen på Reumatologisk afdeling at lade vagtkompetencerne lære gennem vagtforpligtelse i Akutafdelingen frem for som nu delt over 3 forskellige afdelinger. På den baggrund foreslås derfor en tidsbegrænset godkendelse af uddannelsesprogrammet til og med Herefter ønskes et nyt program med beskrivelse af de akutte funktioner, herunder med vagtfunktion i Akutafdelingen. Det indstilles, at Rådet drøfter uddannelsesprogrammet for introduktionsstillinger på Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med vagtforpligtelse på Gastromedicinsk afdeling, herunder tidsbegrænsning af udvalgets godkendelse af programmet Bilag 5.3: Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger på Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med vagtforpligtelse på Gastromedicinsk afdeling 8

9 Referat: Lene Mortensen redegjorde for, hvorfor uddannelsesprogrammet er dagsordenssat på rådsmødet. Mette Holland Fischer (UAO Reumatologisk Afd. AAUH) samt PKL Mogens Pheiffer Jensen deltog under punktet. Yngre Læge repræsentanterne i rådet fortalte, at de har gode erfaringer med introduktionsstillinger af denne type. Der var enighed om, at der fremadrettet skal være stor opmærksomhed på hvor mange afdelinger der involveres i den enkelte introduktionsstilling specielt giver de nye akutafdelinger anledning til at genoverveje arbejdstilrettelæggelsen og struktureringen af opgaveløsningen (vagtfællesskaber mv). Rådet godkendte uddannelsesprogrammet uden tidsbegrænsning Rapport fra arbejdsgruppe under Ministeriet Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde, og udgivet rapport om status på den lægelige videreuddannelse, marts Som følge af dette har Sundhedsstyrelsen udmeldt en ændring i de relevante bekendtgørelser, som betyder at fireårsfristen ændres til en femårsfrist. Femårsfristen træder i kraft 1. april Alle der har været omfattet af fireårsfristen vil være omfattet af femårsfristen og alle har fået forlænget fristen så de tidligst har frist for at starte i hoveduddannelse den 1. april Yderligere information findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Dimensionering af hoveduddannelse Arbejdsgruppen anbefaler, at dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb søges forøget m.h.p. at understøtte en bred rekruttering specialemæssigt og geografisk. Det er Prognose- og dimensioneringsudvalgets indstilling, at dette skal ske ved en videreførelse af den nuværende praksis. Det betyder, at videreuddannelsesregionerne løbende kan ønske øget dimensionering i enkeltspecialer, og i vid udstrækning får det, hvis der er gode argumenter for det, og hvis der er tilslutning til det fra de andre videreuddannelsesregioner. Fra den oprindelige dimensioneringsplan for til den gældende version er der indtil nu øget med 9 årlige hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord (fra 300,5 til 309,5); Dimensionering af introduktionsuddannelse Dimensioneringen for introduktionsstillinger er fastsat med et minimum og et maksimum i hvert speciale. Arbejdsgruppen anbefaler, at de gældende lofter for antallet af introduktionsstillinger i forhold til antallet af hoveduddannelsesstillinger bør kunne administreres fleksibelt på den måde, at de tre regionale videreuddannelsesråd får mulighed for at øge dimensioneringen af i-stillinger i deres regioner, når der er fagligt, kapacitetsmæssigt og rekrutteringsmæssigt grundlag for det. Prognose- og dimensioneringsudvalget har aftalt, at de regionale råd kan beslutte at udvide den maksimale dimensionering af i-stillinger inden for de enkelte specialer. Regionerne er forpligtet til mindst at opslå introduktionsstillinger svarende til minimum for dimensioneringen. Aktuelt besluttes ændringer i antallet af introduktionsstillinger (og herunder udvidelse af maksimal dimensionering) ved udarbejdelse af ny lægefaglig indstilling, høring af de berørte hospitalsenheder og godkendelse i Rådet. og drøfter fremtidig proces for udvidelse i antallet af maksimale dimensionering af introduktionsstillinger Bilag 5.4.1: Status på den lægelige videreuddannelse marts

10 Bilag 5.4.2: Referat fra møde i prognose- og dimensioneringsudvalget den 24. marts 2014 Referat: Mikkel Seneca problematiserede spændet mellem minimum og maksimumsantallet og nævnte, at der er pres på afdelingerne, da de kun har råd til at opslå minimumsantallet af introduktionsstillinger. Vigtigheden af formaliserede uddannelsesforløb frem for uklassificerede stillinger blev fremdraget. Rådet besluttede, at punktet tages op på næste rådsmøde den 23. september 2014 med oplæg omkring, hvorvidt introduktionsstillingerne er besat i videreuddannelsesregionen, samt diskussion af, om man vil kunne justere op til maksimumantallet på introduktionsstillinger. I forbindelse med diskussionen ønskes en drøftelse af, hvor introduktionsstillingerne skal placeres, dette under hensyntagen til muligheden for besættelse af stillinger på alle afdelinger balancen mellem universitetshospitaler og regionshospitaler og balancen mellem specialerne. Det blev nævnt, at videreuddannelsessekretariatet har brug for pejlemærker fra rådet for, hvordan det skal håndteres, når en afdeling henvender sig om, at man har besat maksimumsantallet og ønsker at besætte yderligere. Der vil til næste rådsmøde blive forberedt et diskussionsog beslutningsoplæg til rådet. 6. Sager til orientering 6.1. Inspektorrapporter Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital 14. januar 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Inspektorbesøget er et genbesøg efter 6 år. Ved besøget var der deltagelse af alle relevante fag- og personalegrupper. Der er i al væsentlighed overensstemmelse mellem selvevalueringens rating og inspektorernes bedømmelse, og alle temaer rates nu som Tilfredsstillende eller Særdeles god, dvs. at de områder der ved sidste besøg vurderedes som Behov for forbedringer, nu synes løftet. Afdelingen beskrives som en stor afdeling med mange specialfunktioner og med et betydeligt præparatflow, men som andre tilsvarende afdelinger med et faldende antal sektioner. Netop sektions-området er problematisk, idet faciliteterne er geografisk adskilt fra afdelingen, og supervision og vejledning vanskeliggjort og tidsrøvende. Styrelsen er enig med inspektorerne i, at området, herunder sektionsmikroskopi er væsentlig som træning i selvstændighed og større ansvar for histologisk diagnostik, også selv om præparaterne efterfølgende konfereres med vejleder. Dette ønske om selvstændighed i arbejdet var et indsatsområde ved sidste inspektorbesøg. 10

11 Styrelsen har forståelse for, at vakancer i den faste speciallægegruppe kan være en forhindring i umiddelbar supervision, vejledning og feedback, men en betydelig grad af selvstændighed og professionalisme må være målet i sidste del af hoveduddannelsen, ikke mindst da en væsentlig del af nye speciallæger ansættes som overlæger på patologiafdelinger umiddelbart efter anerkendelse. Det findes meget positivt, at introduktionen til afdelingen er god, og eksemplarisk at der udføres afleverings-forretning ved afdelingsskift. Herved øges værdien af en individuel uddannelsesplan. Sammenfattende finder inspektorerne, at afdelingen har en høj faglig standard og et stort uddannelsespotentiale og et udbytterigt læringsmiljø, ikke mindst på baggrund af UAO s indsats. Styrelsen har ingen bemærkninger til indsatsområderne i øvrigt eller tidsrammerne for disse. I det omfang det kan indpasses i afdelingen, bør et større antal speciallæger på sigt gennemgå vejlederkursus. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg primo Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg 5. februar 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Afdelingen har ændret organisation, struktur og arbejdsområder siden sidste besøg for 5 år siden, og besøget kan derfor betragtes som et førstegangsbesøg. Afdelingen betjener alene elektiv ortopædkirurgi, men også præhospitals beredskab, intensiv medicin og flere afledte anæstesiologiske opgaver. Uddannelsesmæssigt er der ansat introduktionslæger i anæstesiologi men ingen læger i hoveduddannelse. Inspektorbesøget beskrives som vel planlagt og ved besøget var der deltagelse af alle relevante personalegrupper. Den forinden besøget fremsendte selvevaluering viser, at afdelingen selv har fokus på uddannelse generelt og i særlig grad har overvejelser om områder inden for den lægelige videreuddannelse, der kan optimeres og som også er temaerne for forbedring bedømt af inspektorerne. Inspektorerne rater 5 af de 16 temaer som Behov for forbedringer. Styrelsen hæfter sig særligt ved, at dette gælder uddannelsesprogrammet, der for i- stillinger i afdelingen bør afspejle DASAIM s målbeskrivelse for introduktionsuddannelse, når afdelingens egen uddannelse + de fokuserede ophold vurderes samlet. Herudover finder inspektorerne, at Konferencerne, den interne Undervisning og Kompetencevurdering kan optimeres. Flere af disse problemer er bundet i at der er flere vakante stillinger, og at arbejdspresset kan gå ud over supervision, skemalagt undervisning, mv. 11

12 Styrelsen finder det godtgjort, at afdelingen har et betydeligt potentiale, og at der er et trygt og godt læringsmiljø og at alle aktører har vilje og lyst til og viser engagement i, at udvikle uddannelsesaspektet. Det er ligeledes positivt, at afdelingens yngre læger aktivt er inddraget i planlægningen af afdelingsundervisningen og andre uddannelsesemner og at der er nedfældet planer for dette. Disse områder for forbedring af uddannelsen afspejles også i inspektorernes indsatsområder, som Sundhedsstyrelsen kan bifalde. Kompetencevurderingen, både for konkrete tekniske færdigheder og for brede kompetencer, f. eks. bedømt ved 360-graders feedback, kan med fordel gennemføres med afsæt i Sundhedsstyrelsens rapport Kompetencevurderingsmetoder en oversigt med bilag, som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg primo Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 28. januar 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Kommentarerne afgives på baggrund af den endelige, godkendte rapport. Besøget er et førstegangsbesøg på en regional klinisk farmakologisk afdeling med et begrænset antal speciallæger, en betydelig tilsynsfunktion og en betydelig forskningsaktivitet. Afdelingen har forventning om en betydelig udvidelse i fremtiden, men oplever p.t. rekrutteringsproblemer, idet ingen af de normerede intro-stillinger er besat. Ved det velplanlagte besøg var der deltagelse af alle relevante personalegrupper, inklusive hospitalsledelsen. Inspektorerne finder, at der er tale om en aktiv og engageret uddannelsesafdeling med et godt læringsmiljø. Rammerne for læring er til stede og følges. Dog finder inspektorerne, at de individuelle uddannelsesplaner kan gøres mere eksplicitte. Styrelsen ser positivt på dette, idet en individualiseret, nedskrevet uddannelsesplan, der afspejler den uddannelsessøgendes allerede erhvervede kompetencer holdt op mod afdelingens fastlagte uddannelsesprogram, er et værdifuldt værktøj til sikring af individuelle uddannelsesforløb, med vejledning og feedback på rette tid og på rette niveau, til gunst for en god progression i kompetenceerhvervelsen. Inspektorerne rater alle temaer som Tilstrækkelig eller Særdeles god. Der er i høj grad tale om et godt læringsmiljø, god og direkte feedback og en arbejdstilrettelæggelse, der tager hensyn til uddannelsen. Det er i selvevalueringen anført, at uddannelsen kunne styrkes ved uddannelsesforløb af mere bredspektret karakter, forstået på den måde at H-forløb med fordel kunne inddrage andre typer afdelinger, herunder Sundhedsstyrelsen, medicinindustrien o.a. Styrelsen skal ikke tage stilling til dette, men må bemærke, at det ikke er i modstrid med den gældende målbeskrivelse, hvis f. eks fokuserede ophold arrangeres. 12

13 Inspektorernes gode indtryk af afdelingen afspejler sig ved kun et indsatsområde vedrørende strukturering af uddannelsesprogram/individuel uddannelsesplan. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg primo Kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg 17. marts 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Rapporten beskriver en velfungerende afdeling med stor vilje til videreuddannelse. Afdelingen er siden sidste inspektorbesøg i 2008 fusioneret med afdelingen i Silkeborg og har læger i Introduktionsforløb (2) og hoveduddannelsesforløb (3) til Gyn-obs, samt 6 læger i hoveduddannelsesforløb til Almen Medicin. Alle grupper af uddannelsessøgende læger får opfyldt de formelle uddannelseskrav. Inspektorerne bedømmer 10 af 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig, mens 6 temaer vurderes til Behov for forbedringer. Afdelingen har udefunktion i almen gynækologi i Silkeborg og i fertilitet i Skive, og inspektorerne peger i den sammenhæng på, at det uddannelsesmæssige potentiale her ikke udnyttes fuldt ud. Afdelingen har ansat en forskningsansvarlig overlæge, hvilket bl.a. har medført, at alle Introduktionslæger har fået produceret mindst 1 lille publikation. Inspektorerne anbefaler, at afdelingen udnytter og understøtter et udvidet forskningssamarbejde med den meget forskningsaktive Fertilitetsklinik i Skive. Sygehusledelsen prioriterer den lægelige videreuddannelse højt og har således ansat 2 uddannelseskoordinerende overlæger. Produktionskrav og ventelisteafvikling er imidlertid en udfordring for arbejdstilrettelæggelsen og har bl.a. medført en tidsmæssig reduktion af morgenkonferencernes varighed, samt den formelt afsatte tid til undervisning. Afdelingen og inspektorerne har ikke aftalt særlige indsatsområder i relation til videreuddannelsen af læger. Ved inspektorbesøget deltog 3 speciallæger 8 uddannelsessøgende læger, samt 6 repræsentanter for andre relevante medarbejdergrupper Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo

14 Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning 29. januar 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Der er tale om et genbesøg på en afdeling, der har yngre læger i KBU. Det er generelt inspektorerne indtryk, at afdelingen skaber gode og trygge rammer for den lægelige videreuddannelse. Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen (2), afdelingens speciallæger (7) og de uddannelsessøgende læger (9). En del temaer scores lavere i afdelingens selvevalueringsrapport end i inspektorernes bedømmelse. Af inspektorrapporten fremgår det således, at 8 temaer scores Særdeles god og 8 temaer anføres Tilstrækkelig. Tre temaer (læring i rollen som Sundhedsfremmer og som Akademiker samt Forskning ), scores i selvevalueringen som Behov for forbedringer men af inspektorerne som Tilstrækkelig. Inspektorerne fremhæver, at KBU-lægerne er meget tilfredse med deres ophold i afdelingen og at afdelingen har store ambitioner om at skabe en god uddannelse indenfor det akutmedicinske område. Blandt andre indsatser er der iværksat et særligt tiltag i forhold til at matche patienterne til de yngre lægers kompetenceniveau. Sundhedsstyrelsen finder denne ordning positiv og nyskabende, idet den understøtter, at afdelingens yngre læger ikke skal håndtere opgaver, der ligger over deres kompetenceniveau i en fase af deres lægelige virke, hvor den største udfordring er at applicere deres teoretiske viden og opnåede færdigheder til selvstændig professionel adfærd i den daglige arbejdsfunktion. Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg primo Orientering om godkendelse af uddannelsesprogrammer Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 30. april 2014 behandlet 30 uddannelsesprogrammer. Heraf er 28 godkendt, 1 afvist og 1 udsat. Det afviste program er fremsat til behandling på særskilt punkt på Rådets dagsorden, og det udsatte program forventes genfremsat til næste møde i ny skabelon. Generelt er standarden af de indsendte programmer øget betydeligt, om end den konkrete beskrivelse af afsnit 3.2 stadig kan forbedres. Udvalget holder næste møde den 11. juni Der forventes således fortsat, at sagsbehandlingstiden for uddannelsesprogrammerne kan afkortes. Pga. det store layoutmæssige arbejde ifm. opload til hjemmeside vil der fortsat være ventetid på offentliggørelse af godkendte programmer på hjemmesiden. Det er derfor aftalt, at besked om godkendelse og endelig version tilgår PKL, således at indstillende PKL er opdateret på godkendte programmers status. 14

15 Det indstilles, at Rådet tager godkendelserne til efterretning Bilag 6.2: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer Orientering om revideret indstillingsskabelon for uddannelsesprogrammer Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 30. april 2014 behandlet forslag til revision af indstillingsskabelon for uddannelsesprogrammer. Skabelonen er blevet tilføjet et felt, der angiver hvilken målbeskrivelse, programmet knytter sig til. Endvidere tydeliggøres det med en ny linje i indstillingen, at alle i programmet involverede afdelinger er blevet inddraget i processen og har accepteret det færdige program, da ikke alene programmer for hoveduddannelsesforløb men også programmer for introduktionsstillinger som KBU-programmer i dag omfatter et stigende antal afdelinger. Udvalget har godkendt de reviderede skabeloner. Det indstilles, at Rådet tager de reviderede skabeloner til efterretning Bilag : Skabelon til indstilling af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsesforløb Bilag : Skabelon til indstilling af uddannelsesprogrammer for introduktionsstillinger Bilag : Skabelon til indstilling af uddannelsesprogrammer for KBU-forløb Orientering om revideret vejledning for udfyldelse af punkt 3.2 i uddannelsesprogrammer, samt reviderede skabeloner for uddannelsesprogrammer Udvalget til godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 30. april 2014 behandlet forslag til revision af vejledning for udfyldelse af punkt 3.2 i uddannelsesprogrammerne. Hjælpedokumentets eksempler og tekst er blevet revideret. Udvalget foreslog at indbygge teksten i skabelonen for uddannelsesprogrammerne, frem for at anvende et særskilt hjælpedokument. Dette blev godkendt. Hjælpedokumentet bevares dog for så vidt der undertiden er behov for at illustrere med eksemplerne. Det indstilles, at Rådet tager de reviderede skabeloner og vejledning til efterretning Bilag : Vejledning til udfyldelse af afsnit 3.2 i uddannelsesprogrammerne Bilag : Skabelon for uddannelsesprogrammer for I og H-stillinger Bilag : Skabelon for uddannelsesprogrammer for KBU-stillinger 6.3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet PUF-seminar den maj 2014 Der orienteres om indholdet på seminaret. Bilag 6.3.1: Program for PUF-seminar den maj

16 Berit Bjerre Handberg orienterede endvidere om, at der snart kommer vejlederkurser for speciallæger samt kursus for uddannelsesansvarlige overlæger Status på opslag af professorat Der orienteres om status på opslag af professorat. Det kan efterfølgende oplyses, at professoratet er kommet i opslag pr. 2. juni Nye postgraduate kliniske lektorer (PKL) Siden sidste rådsmøde følgende blevet ansat som PKL: John Bæch (Klinisk immunologi) Mie Hessellund Samson (Klinisk biokemi) Trine Lindhardt Plesner (Patologisk anatomi og cytologi) Peer Nøhr-Jensen (Koordinator i psykiatrisk færdigheds- og simulationstræning) Ny vejledning om deltidsansættelse i den lægelige videreuddannelse Der orienteres om Sundhedsstyrelsens nye vejledning om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse. Bilag 6.3.4: Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 31. marts 2014 om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse Referat: Berit Bjerre Handberg orienterede om, at praksis for håndteringen af ansøgning om deltidsansættelse er, at videreuddannelsessekretariatet godkender ansøgning om deltid, såfremt alle relevante ledelser har accepteret deltidsansættelsen og uddannelsen vurderes at kunne gennemføres som skitseret i ansøgningen. Rådet tog orienteringen til efterretning Ny vejledning for obligatorisk forskningstræning i speciallægeuddannelsen Der orienteres om Sundhedsstyrelsens nye vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen. Bilag 6.3.5: Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 2. april 2014 for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Logbog.net Der orienteres om status for implementering af logbog.net. 16

17 Referat: De første AP-læger kom på logbog.net den 1. maj 2014 uden problemer. Rådet tog orienteringen til efterretning Opfølgning på handleplanen for Regionspsykiatrien Vest På rådsmøde den 4. december 2013 (punkt Almen medicin hoveduddannelse, Region Midtjylland) besluttede Rådet, at tage handleplan for Regionspsykiatrien Vest til efterretning. I den forbindelse ønskede Rådet en opfølgning et halvt år senere. Der orienteres om status på opfølgningen Bilag 6.3.7: Opfølgning på handleplan for Regionspsykiatrien Vest (eftersendes) Referat: Rådet tog den skriftlige orientering til efterretning og punktet tages op til 23. september Rådets myndighedsudøvelse og delegering til videreuddannelsessekretariatet På seneste rådsmøde den 4. marts 2014 havde rådet en temadrøftelse af rådets opgaver og ansvar. I forbindelse med temadrøftelsen holdt Birte Obel fra Sundhedsstyrelsen et oplæg, hvor det bl.a. blev nævnt, at Rådet som led i myndighedsudøvelsen træffer afgørelse om blandt andet merit og deltidsansættelse. Denne kompetence er delegeret til videreuddannelsessekretariatet, som træffer afgørelse på vegne af Rådet. Der orienteres om en aktuel klage til Sundhedsstyrelsen over afslag på merit. Bilag 6.3.8: Bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om de regionale råd for lægers videreuddannelse Rådet vil blive orienteret om Sundhedsstyrelsens afgørelse i sagen, når denne foreligger Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 12. marts 2014 Der har været afholdt møde i DNRLV den 12. marts Bilag 6.4: Referat fra mødet i DNRLV den 12. marts 2014 Referat: Kjeld Martinussen orienterede om temadrøftelsen i rådet, som omhandlede specialeplanens indflydelse på uddannelsen. Rådet tog orienteringen til efterretning. 7. Kommende møder Det næste møde i Rådet afholdes den 23. september 2014 i Viborg. Datoer for kommende rådsmøder: - den 2. december 2014 i Aalborg OBS er blevet rettet! Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. 17

18 Tema for næste rådsmøde bliver arbejdstilrettelæggelse. 8. Eventuelt Referat: Ingen punkter. 18

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 30. september 2014

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 18. marts 2014

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 31. maj 2012 Helene Selmer Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 19. februar 2015

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Slagelse Sygehus Akut Modtage Afdeling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Dato for besøg 3.9.2007

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 13. januar 2014

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000563 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Hospitalsnavn Psykiatrisk afdeling Esbjerg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere