80-års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "80-års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden"

Transkript

1 Medlemsblad for Det Danske Suzuki Institut 29. årg. nr. 2 Maj års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden

2 DET DANSKE SUZUKI INSTITUTS BESTYRELSE Undervisningsleder Claus Kanneworff, Damhus Boulevard 67, 2610 Rødovre Tlf Formand Lars Grunth Solsortevej 68, 2000 Frederiksberg Tlf Kasserer Troels Thomsen Toppen Søborg Øvrige medlemmer af bestyrelsen Christian Kock, tlf Jesper Kirkeskov, tlf Annette Kehlet, tlf Anne Marie Kristensen, tlf Anne-Birthe Andersen, tlf Suppleanter Finn Kræmer, tlf Kathrine Moseholm, tlf Suzuki Instrumentbank Michael Detreköy, tlf Redaktør af Suzuki Nyt Birthe Tandrup, tlf Deadline for næste nr. er 15. aug. Forsiden: fra Forårskoncerten 1. maj Sekretariat Margaret Sobolewski Skolevej 3, 2820 Gentofte Tlf Fax: Det Danske Suzuki Instituts Venneforening Formand P.R. Meurs-Gerken, tlf Instituttets hjemmeside: ÅBENT HUS Åbent hus /6 Cello Violin I Violin II Violin III Bratsch SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 2

3 Kære forældre Så står sommerferien for døren, og mange af eleverne skal på kurser og workshops rundt omkring i ind- og udland. Det er altid spændende og inspirerende. Skulle det ske, at I får et godt tilbud om fremtidig undervisning fra en anden lærer (Suzuki Instituttets elever er i høj kurs ), vil vi bede jer om at snakke med os, inden I tager en endelig beslutning, så vi på bedste måde kan vejlede og hjælpe. Dette gælder naturligvis også, hvis I har spørgsmål eller gode ideer til undervisningen som sådan. Det er bedst for alle parter, at vi kan snakke sammen og få udryddet eventuelle misforståelser i tide. På lærerkollegiets vegne Claus Kære allesammen børn, forældre og lærere! Det er vanskeligt at forklare, hvilken stor oplevelse I beredte os ved koncerten og den efterfølgende reception d. 10 april. Det er ganske overvældende. En skønnere ramme end den smukke Garnisonskirke kunne I slet ikke finde. Det kan ikke beskrives, hvilken glæde det var at se bænkene fyldt med nuværende forældre og dem, vi har været unge sammen med, de festlige ord flydende så smukt fra Susannes læber og frem for alt al den dejlige musik, som strømmede fra hjertet. Selv de allermindste gav alt, hvad de havde af spilleglæde. Vi er dybt rørte over, at I tog tid i jeres travle hverdag til at glæde os. Det er til overmål lykkedes. Det blev en uforglemmelig oplevelse, som vi af hjertet siger tak for. Tove og Béla SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 3

4 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 4

5 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 5

6 Ved Toves og Bélas fødselsdagskoncert i Garnisonskirken d. 10. april oplæste Susanne Elmark dette nyfundne eventyr af H.C. Andersen, som netop havde holdt sin 200-årsdag. Et hidtil ukendt eventyr af HC Andersen der netop er blevet fundet, nedstoppet i en gammel støvle fordi den havde været våd: Saa kan de lære det Der kom en Spillemand marcherende henad Landeveien: een, to! een, to, tre! En, to, tre, fire, fem! Jo, han kendte de skæve Takt-Arter, dem havde han lært i sit Fædreland, og han havde sin Ransel paa Ryggen og sin Fiol ved Siden, paa den kunne han lidt af hvert. Men nu skulde han ud i Verden. Saa kom han til et lille Land med flade Enge, dér gik Storken og snakkede ægyptisk med sig selv, og Spillemanden syntes der var smukt, saa der blev han. En Aften da Solen var gaaet ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem Skorstenene, hørte han en underlig Lyd, ligesom Klangen af en højtidelig Musik, men det var kun et Øieblik den hørtes, for der var saadan en Rumlen med Vogne og saadan en Raaben, og det forstyrrer. Men han fulgte Klangen, det var som kom Lyden fra en vældig bygning paa en stor Plads. Der gik han ind og hørte at der blev spillet; saa han tog sin Fiol frem og satte sig ganske stille ned blandt dem der spillede. Men ved Siden af ham sad en ung Frøken, som ogsaa spillede; og han saae paa hende, og han sagde: Man bliver ganske høitidelig herinde, er det en Kirke? Nej, det er et Kapel! sagde hun kækt. Endda et kongeligt eet! Saa spillede de igen, og velsignet lød det, og saa sagde Spillemanden til Kapelfrøkenen: Skulle vi ikke men videre kom han ikke, for Kapelfrøkenen sagde til Spillemanden: Skal vi ikke være Kjærestefolk, siden vi dog sidde ved Pult sammen? og saa blev det saadan. Nu gik mange Tider, og Spillemanden sagde: Der er en Kirke derude i Skoven. Mon ikke vi skulle tage derud og see lidt nærmere men SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 6

7 Kapelfrøkenen sagde: Vi tager ud derud og bliver gift. Det gjorde de saa. Tiden gik videre i det gamle Kapel, og da var det at Spillemanden og Kapelfruen, - det var hun jo nu, - de sagde en Dag til hinanden: Det klinger smukt nok, men der mangler noget, jeg veed ikke hvad. Og de rejste sig og listede af Sted fra deres Pulte, ud af det store Hus, ud i Byen, og ud i Naturen. Da kom de til en stor Eng, det var den samme hvor Spillemanden var kommet forbi den Dag han kom til Landet, og han sagde til Spillefruen: Hør den lille Fugl, den synger saa tydeligt og smukt alt hvad den i Stilhed føler. Skulle vi ikke plante Musikkens Frø men saa kom han ikke længere, for i det samme Nu sad der just en Frø foran dem. Koax! sagde den, I kalder paa mig, saa skal jeg ogsaa vise Jer noget! Det var jo mig, der sang! Og saa hoppede den af Sted, og de efter, ud midt paa Engen, der gik saamænd den samme Stork som vi hørte om i Begyndelsen, men rundt om den sad et Kor af smaa Frøer, og som de dog kunne synge! Og Smaafuglene i Træerne foroven, de sang med, og utallige smaa Græshopper sad i Græsset og filede løs paa deres Laarben med deres smaa Vinger, alle sammen med Albuen godt ind til Kroppen. Spillemanden og Spillefruen stod stille og sagde ikke et Muk. De troede ikke deres egne Øine og Ører. Saadan noget maa vi ogsaa ha! sagde hun rask. Du, Stork! Er det dig der har lært dem alt det - du, som gaar dér og snakker ægyptisk nmed dig selv? Det er slet ikke ægyptisk, gnækkede Storken, jeg er den japanske Skestork, og det er paa japansk, at jeg lærer dem det. Du skal ogsaa lære os at lære dem det!, sagde Spillefruen, og det skal være nu! Ellers bliver du dunket paa Maven. Det Tilbud kunne Storken ikke sige Nei til. Og Spillemanden og Spillefruen, der havde været en Kapelfrøken, de lærte fra nu af en Guds Velsignelse af Smaadyr at spille saa fortryllende, saa at nogen skrev i Oldermandens Avis, at det er som Skyerne hæve sig, de bliver større og større, og da falder pludselig Forhænget, og man seer ind i den uendelige Himmel men de er nu saa store i Munden i den Avis. Spillefruen derimod, med hende var der ikke saa meget fin Snak, hun blev bare ved sit. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 7

8 Jeg viser dem hvordan, sagde hun, saa kan de lære det! See! Gedebukkefødder! Ned med Albuen! Og I kan tro de lærte det, og kaldte hende for Spøg GedeBukkefødder-over-og-underarms-dobbeltkoncertkommandérsergenten. Men smukt, det spillede de, det var alle enige om. Og Spillemanden Ja, jeg siger ikke noget!«sagde han, men jeg gaaer nu saadan altid og tænker mit!«og paa den Maade var det nok bedst. Saadan gik det da ogsaa rigtig fortrinligt baade Sommer og Efteraar. Og stadig flere smaa Frøer kom fra Vandhuller viden om for at lære, og de spillede saa baade Publikum og Kritikere følte at aldrig før havde saa saligstemmende Toner naaet til deres Øre. Men nu kom Vinteren, den kolde, lange Vinter. Alle Fuglene, der havde sjunget saa smukt i Koret, frøs saa gudsjammerigt, Træerne og Blomsterne visnede, og Skræppebladene, som Frøerne og de smaa Græshopper havde staaet og spillet under, begyndte at rulle sig sammen. En Aften blev det tilmed et frygteligt Veir; det lynede og tordnede, Regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Til sidst kunne de næsten ikke mere, de var tæt ved at opgive. De store Skræppeblade, der vare saa høie, at de alle havde kunnet staae opreiste under dem, som i den dybeste Skov, var snart kun guule Stilke. Regnen stod dem ned ad Haaret og Blæsten i Ørerne, og trætte og kolde var de ogsaa. Men hvad er det der staar dér? kvækkede en lille Frø. Se, et Huus! Nu saae de det alle sammen. Det ser ud som var det bygget af Pandekager og Honninghjerter! sagde en anden Frø, for den var sulten. Men det er jo tomt! sagde en tredje. Saa meget desto bedre! sagde Spillefruen. Nu rykker vi ind, og hvis vi sulter og fryser, saa spiller vi Varmen frem! Saa glemmer vi dét! Og det gjorde de saa, det bedste de kunne; Græshopperne gned løs for at holde Varmen, Fuglene jublede for at glemme Sulten, Frøernes Stemmer hørtes viden om, men Spillemanden, han sagde ikke et Kvæk, for han havde travlt med at dirigere det Hele. Og mens de spillede, saa kom der en Cavaler fra Keiserens Palads forbi, han standsede op udenfor. Han blev var ganske grebet: Det er ligesom SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 8

9 Glasklokker!«sagde Cavaleren, det er mærkværdigt vi aldrig har hørt den Musik før! den vil gjøre en stor succès ved Hoffet!«For ser I, han var sendt af Keiseren for at finde noget som kunne vise Alverden hvor godt det var at have Musik, og hvordan man rigtig kan lære noget, for Kundskaber, de er nyttige. Og havde han intet fundet, var han blevet dunket pa Maven. Saa Spillemanden og Spillefruen og alle deres Dyr blev gjort til keiserlige Hofmusikanter, og Huset fik de Lov at bo i, og der er de endnu, hvis ingen har taget det fra dem. Ja, det var Historien om Spillemanden og Spillefruen. Nu kan I tænke over den! SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 9

10 FÆLLESTIMER April September 2005 Skolevej 3 Aurehøj Violiner Orkestre Bratsch /4 Beg. V IV III - B Hold 1 26/4 Beg. I II - A B Hold 2 Nye tider for violiner! 3/5 - V III IV - B Hold 1 10/5 - I II - A B Hold 2 17/5 - IV+V III /5 - I II - A B Hold 2 31/5 - V III IV - B Hold 1 7/6 - Timerne er flyttet til 11/6. A B Hold 2 11/6 Åbent hus. Se særskilt skema nedenfor. 14/6 - V IV - - B Hold 1 Sommerferie 17/6-14/8 23/8 - I II - A B Hold 2 30/8 - V IV III - B Hold 1 6/9 - I II - A B Hold 2 13/9 - V III IV - B Hold 1 Fra 1. maj bliver Beg. til hold I Beg.= Begyndere. I = Hæfte 1 til og med Majsang. II = Hæfte 1 fra Long Long Ago til og med Den glade landmand. III = Hæfte 1 fra Gossec Gavotte til og med Hæfte 2. IV = Hæfte 3 + Hæfte 4. V = Hæfte 5 til og med Hæfte 8. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 10

11 Forældrefællestimer Forældrefællestimerne i efteråret ligger på følgende datoer: 12/9, 10/10, 14/11 & 12/12. Huskoncerter finder sted 10/6, 30/9, 28/10, 18/11 kl. 19. Prøve fra kl. 18. Bratschgruppen har fået engagement! Så er der bud efter bratschgruppen til at spille til en gudstjeneste i Soderup Kirke d.12 juni. Det er meget spændende, og det er vi alle selvfølgelig med på. Det er Nete, Iduns mor, der fik ideen. Det er jo dejligt at også bratscherne kan få en opgave sådan lidt for sig selv, og vi knokler ordentligt for at det skal blive så godt som muligt. Hvis nogen har lyst at komme derhen så er det kl , men vi øver allerede kl Vi må jo lige vænne os til stedet og prøve det igennem. Vi glæder os alle meget og håber det må gå godt. Ilona SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 11

12 (Næsten direkte oversat:) Besøg fra Japan! Lørdag d. 20. august får vi besøg af en gruppe japanske Suzuki-elever på verdenstourné. Gruppen består af ca. 30 børn. Der er både violin, cello og klaverelever. De spiller koncert i Messiaskirken i Hellerup lørdag d. 20. august kl Tour-gruppen kunne vældig godt tænke sig, hvis der var nogle danske violin- eller celloelever, der kunne deltage i koncerten sammen med de japanske børn. Det ville helt sikkert være en god og inspirerende måde at starte den nye sæson. Programmet for gruppespil til koncerten er for violiner: Bachs dobbeltkoncert, Vivaldi a-mol koncert 1. sats, Heksedans, Brahms vals, Jægerkor, Gossec gavotte, Menuet 3, Menuet 1, Andantino, Vuggesang, Maj vi har og ABC variationerne. Programmet for celloerne er: Popper gavotte, Saint-Saens Svanen og Webster Scherzo. Koncerten vil, udover gruppespil, også have klaversolister samt kammermusik. Hvis I ønsker at deltage i koncerten kan I tilmelde jer hos jeres lærer, som også har en oversigt over det fulde program. Da dette er en sjælden lejlighed til at opleve og spille sammen med andre Suzuki-elever fra den anden side af jorden, håber vi naturligvis på, at så mange som muligt vil deltage i koncerten. Claus SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 12

13 Glimt fra Forårskoncerten på Gentofte Rådhus d.1.maj 2005 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 13

14 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 14

15 Nyttig Sommerferieviden Til hjælp til sommerferieplanlægningen bringer vi her med eneret for Suzuki Nyt lidt nyttig viden fra Otto Mønsteds Kogebog: Mad og Kvadrater En Moderne Ernærings- og Kogebog (1939) Fra Tabel IV, en tabel der viser det antal kalorier, som bruges ud over hvilestofskiftet, når man udfører forskellige arbejder. Tallene angiver kalorieforbrug pr. time pr. kg legemsvægt: Afklædning 0,7 Automobilkørsel 0,9 Boksning Dans, vals 3 Dans, polka 8 Fejning med kost på bart gulv 0,7 Fejning med tæppemaskine 1,6 Ligge vågen 0,1 Oplæsning 0,4 Opvask 1 Sang, kraftig 0,8 Skomagerarbejde 1 Spil, cello 1,3 Spil, klaver, Mendelsohns sange 0,8 Spil, klaver, Beethovens 1,4 Appasionata Spil, klaver, Liszts Tarantella 2 Spil, lirekasse 1,5 Stå, ret 0,6 Stå, hvil 0,5 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 15

16 annonce Jørgen Nielsen SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 16

17 Generalforsamlingsprotokollat Tirsdag den 19.april afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Suzuki Institut Formand Lars Grunth åbnede mødet. 1. Valg af dirigent Katrine Moseholm blev valgt til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt med lovligt varsel. 2. Beretning fra bestyrelsen År 2004 var et godt år for Instituttet; der blev udført mange gode koncerter, og vi har fået støtte til kammermusik ( kr. i år og kr. igen til næste år). Béla Detreköy er igen dirigent for Suzuki-kammerorkestret. Efter Elisabeth Zeuthen har sagt sit job op med kort varsel, overtog Béla kammerorkestret i midten af januar. Bestyrelsen udtrykte sin taknemmelighed til Béla. Det var igen et turbulent år for vore finanser, og den generelle situation er kritisk. Instituttet mangler en bund i økonomien, så der er midler at tage af bl.a. til at imødegå manglende kontingentindbetalinger. Lars Grunth omtalte også Instituttets fremtid kontrakten med Amtet løber til år 2007, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske efter denne dato. Connie Nielsen fra Københavns Amt forsøger at skabe overblik over, hvad der skal ske og vil fremdeles orientere Instituttet om udviklingen. Lars har også talt med Gentofte Kommune og med Musikudvalget om vores situation, dvs. om vores placering (under Region eller under Stat). En stor tak til lærere for deres involvering og til Troels, der har brugt mange timer på at udrede vore finanser. En særlig tak til alle, der var involveret i organisationen af koncerten i forbindelse med Toves og Bélas 80-års fødselsdage det blev en festlig måde at bringe gamle og nye elever og forældre sammen for at fejre den store dag for Tove og Béla. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 17

18 3. Regnskab og budget Regnskab og budget blev behandlet under et. Troels Thomsen tiltrådte for 1 år siden som kasserer og har brugt mange kræfter på at rede trådene ud i vores regnskab. I begyndelsen af år 2004 blev et nye bogføringssystem (C5) installeret, og det var fejlbehæftet fra installationsdagen (hvilket man først har fundet ud af i februar 2005). På det samme tidspunkt blev bogholderisystemet flyttet fra Advokaterne i Amaliegade til Instituttet, og man har ansat en ny bogholder. I en periode på flere måneder har vi haft dobbelt bogholderi, hvilket resulterede i ekstra udgifter til personale. Instituttets aktuelt største økonomiske problem er gamle restancer, dels fordi systemet dels har udsendt forkerte opkrævninger, dels fordi en del forældre ikke checker, om deres regninger faktisk bliver betalt! Eftersom C5-bogføringssystemet endnu ikke er fuldt indkørt, kan der stadig forkomme uregelmæssigheder i forbindelse med opkrævninger. Baseret på denne erfaring forslog Troels, at Instituttet opkræver 3 måneders depositum ved indmeldelsen. Efter vores første bogholder sagde op i februar måned, tiltrådte en ny bogholder, Ann Bruus-Jensen pr. 1 marts. Ann er i fuld gang med at undersøge restancer, der skal opkræves eller afskrives i løbet af de to kommende år. Ny dør i stuen har kostet kr, men alle er glade for muligheden for at kunne bruge begge lokaler samtidig nu. Et særligt tilskud fra Comstedt Fonden bliver først udbetalt i maj måned, Amtets tilskud bliver udbetalt i to rater (januar og juli). Vi søger flere sponsorer og skal undersøge, hvor vi kan skaffe nye midler til at dække driftsomkostninger. Christian Kock vil forsøge at finde flere emner og bruge Suzuki Nyt til at annoncere, at vi søger flere muligheder. Misi Detreköy har nævnt P. Docter Animation som et eventuelt emne, Margaret undersøger, hvad der findes i Fonds, evt. 3-landsprojekter med en støtte fra EU. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 18

19 Talentplejemidler kan også bruges til andre projekter end kammerorkester. Det vedtoges at forhøje Kontingentet med kr. 53 kr. pr. ½ time med virkning fra det nye undervisningsår. Troels har også sørget for at vi fik en ny revisor og har dermed sparet ca kr. på budgettet Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Valg af formand Lars Grunth fortsætter som formand for Det Danske Suzuki Institut. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer De gamle medlemmer fortsætter de blev genvalgt. Finn Nyhus blev nyvalgt som suppleant. Anne Birthe fortsætter som lærerrepræsentant og Bertil Jacobi blev genvalgt som revisor. 7. Eventuelt Tove og Béla takkede for koncerten i forbindelse med deres jubilæum en særlig tak til Dorte N., der stod for fleste praktiske arrangementer. Der kommer en japansk Suzuki gruppe til København den 20.august; de giver en koncert i Messiaskirken. Nogle af vore elever kan eventuelt spille med. Sæsonen for ud- og indmeldelser begynder nu nye elever bliver optaget snart. Elever kan skifte lærer når som helst uden at det får konsekvenser for lærers løn. Bestyrelsen holder sit første møde med konstituering den 24. maj, kl SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 19

20 Bagside Hoffmann-annonce SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 20

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2015

Tale til sommerafslutning 2015 Tale til sommerafslutning 2015 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. Vi starter

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere