80-års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "80-års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden"

Transkript

1 Medlemsblad for Det Danske Suzuki Institut 29. årg. nr. 2 Maj års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden

2 DET DANSKE SUZUKI INSTITUTS BESTYRELSE Undervisningsleder Claus Kanneworff, Damhus Boulevard 67, 2610 Rødovre Tlf Formand Lars Grunth Solsortevej 68, 2000 Frederiksberg Tlf Kasserer Troels Thomsen Toppen Søborg Øvrige medlemmer af bestyrelsen Christian Kock, tlf Jesper Kirkeskov, tlf Annette Kehlet, tlf Anne Marie Kristensen, tlf Anne-Birthe Andersen, tlf Suppleanter Finn Kræmer, tlf Kathrine Moseholm, tlf Suzuki Instrumentbank Michael Detreköy, tlf Redaktør af Suzuki Nyt Birthe Tandrup, tlf Deadline for næste nr. er 15. aug. Forsiden: fra Forårskoncerten 1. maj Sekretariat Margaret Sobolewski Skolevej 3, 2820 Gentofte Tlf Fax: Det Danske Suzuki Instituts Venneforening Formand P.R. Meurs-Gerken, tlf Instituttets hjemmeside: ÅBENT HUS Åbent hus /6 Cello Violin I Violin II Violin III Bratsch SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 2

3 Kære forældre Så står sommerferien for døren, og mange af eleverne skal på kurser og workshops rundt omkring i ind- og udland. Det er altid spændende og inspirerende. Skulle det ske, at I får et godt tilbud om fremtidig undervisning fra en anden lærer (Suzuki Instituttets elever er i høj kurs ), vil vi bede jer om at snakke med os, inden I tager en endelig beslutning, så vi på bedste måde kan vejlede og hjælpe. Dette gælder naturligvis også, hvis I har spørgsmål eller gode ideer til undervisningen som sådan. Det er bedst for alle parter, at vi kan snakke sammen og få udryddet eventuelle misforståelser i tide. På lærerkollegiets vegne Claus Kære allesammen børn, forældre og lærere! Det er vanskeligt at forklare, hvilken stor oplevelse I beredte os ved koncerten og den efterfølgende reception d. 10 april. Det er ganske overvældende. En skønnere ramme end den smukke Garnisonskirke kunne I slet ikke finde. Det kan ikke beskrives, hvilken glæde det var at se bænkene fyldt med nuværende forældre og dem, vi har været unge sammen med, de festlige ord flydende så smukt fra Susannes læber og frem for alt al den dejlige musik, som strømmede fra hjertet. Selv de allermindste gav alt, hvad de havde af spilleglæde. Vi er dybt rørte over, at I tog tid i jeres travle hverdag til at glæde os. Det er til overmål lykkedes. Det blev en uforglemmelig oplevelse, som vi af hjertet siger tak for. Tove og Béla SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 3

4 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 4

5 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 5

6 Ved Toves og Bélas fødselsdagskoncert i Garnisonskirken d. 10. april oplæste Susanne Elmark dette nyfundne eventyr af H.C. Andersen, som netop havde holdt sin 200-årsdag. Et hidtil ukendt eventyr af HC Andersen der netop er blevet fundet, nedstoppet i en gammel støvle fordi den havde været våd: Saa kan de lære det Der kom en Spillemand marcherende henad Landeveien: een, to! een, to, tre! En, to, tre, fire, fem! Jo, han kendte de skæve Takt-Arter, dem havde han lært i sit Fædreland, og han havde sin Ransel paa Ryggen og sin Fiol ved Siden, paa den kunne han lidt af hvert. Men nu skulde han ud i Verden. Saa kom han til et lille Land med flade Enge, dér gik Storken og snakkede ægyptisk med sig selv, og Spillemanden syntes der var smukt, saa der blev han. En Aften da Solen var gaaet ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem Skorstenene, hørte han en underlig Lyd, ligesom Klangen af en højtidelig Musik, men det var kun et Øieblik den hørtes, for der var saadan en Rumlen med Vogne og saadan en Raaben, og det forstyrrer. Men han fulgte Klangen, det var som kom Lyden fra en vældig bygning paa en stor Plads. Der gik han ind og hørte at der blev spillet; saa han tog sin Fiol frem og satte sig ganske stille ned blandt dem der spillede. Men ved Siden af ham sad en ung Frøken, som ogsaa spillede; og han saae paa hende, og han sagde: Man bliver ganske høitidelig herinde, er det en Kirke? Nej, det er et Kapel! sagde hun kækt. Endda et kongeligt eet! Saa spillede de igen, og velsignet lød det, og saa sagde Spillemanden til Kapelfrøkenen: Skulle vi ikke men videre kom han ikke, for Kapelfrøkenen sagde til Spillemanden: Skal vi ikke være Kjærestefolk, siden vi dog sidde ved Pult sammen? og saa blev det saadan. Nu gik mange Tider, og Spillemanden sagde: Der er en Kirke derude i Skoven. Mon ikke vi skulle tage derud og see lidt nærmere men SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 6

7 Kapelfrøkenen sagde: Vi tager ud derud og bliver gift. Det gjorde de saa. Tiden gik videre i det gamle Kapel, og da var det at Spillemanden og Kapelfruen, - det var hun jo nu, - de sagde en Dag til hinanden: Det klinger smukt nok, men der mangler noget, jeg veed ikke hvad. Og de rejste sig og listede af Sted fra deres Pulte, ud af det store Hus, ud i Byen, og ud i Naturen. Da kom de til en stor Eng, det var den samme hvor Spillemanden var kommet forbi den Dag han kom til Landet, og han sagde til Spillefruen: Hør den lille Fugl, den synger saa tydeligt og smukt alt hvad den i Stilhed føler. Skulle vi ikke plante Musikkens Frø men saa kom han ikke længere, for i det samme Nu sad der just en Frø foran dem. Koax! sagde den, I kalder paa mig, saa skal jeg ogsaa vise Jer noget! Det var jo mig, der sang! Og saa hoppede den af Sted, og de efter, ud midt paa Engen, der gik saamænd den samme Stork som vi hørte om i Begyndelsen, men rundt om den sad et Kor af smaa Frøer, og som de dog kunne synge! Og Smaafuglene i Træerne foroven, de sang med, og utallige smaa Græshopper sad i Græsset og filede løs paa deres Laarben med deres smaa Vinger, alle sammen med Albuen godt ind til Kroppen. Spillemanden og Spillefruen stod stille og sagde ikke et Muk. De troede ikke deres egne Øine og Ører. Saadan noget maa vi ogsaa ha! sagde hun rask. Du, Stork! Er det dig der har lært dem alt det - du, som gaar dér og snakker ægyptisk nmed dig selv? Det er slet ikke ægyptisk, gnækkede Storken, jeg er den japanske Skestork, og det er paa japansk, at jeg lærer dem det. Du skal ogsaa lære os at lære dem det!, sagde Spillefruen, og det skal være nu! Ellers bliver du dunket paa Maven. Det Tilbud kunne Storken ikke sige Nei til. Og Spillemanden og Spillefruen, der havde været en Kapelfrøken, de lærte fra nu af en Guds Velsignelse af Smaadyr at spille saa fortryllende, saa at nogen skrev i Oldermandens Avis, at det er som Skyerne hæve sig, de bliver større og større, og da falder pludselig Forhænget, og man seer ind i den uendelige Himmel men de er nu saa store i Munden i den Avis. Spillefruen derimod, med hende var der ikke saa meget fin Snak, hun blev bare ved sit. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 7

8 Jeg viser dem hvordan, sagde hun, saa kan de lære det! See! Gedebukkefødder! Ned med Albuen! Og I kan tro de lærte det, og kaldte hende for Spøg GedeBukkefødder-over-og-underarms-dobbeltkoncertkommandérsergenten. Men smukt, det spillede de, det var alle enige om. Og Spillemanden Ja, jeg siger ikke noget!«sagde han, men jeg gaaer nu saadan altid og tænker mit!«og paa den Maade var det nok bedst. Saadan gik det da ogsaa rigtig fortrinligt baade Sommer og Efteraar. Og stadig flere smaa Frøer kom fra Vandhuller viden om for at lære, og de spillede saa baade Publikum og Kritikere følte at aldrig før havde saa saligstemmende Toner naaet til deres Øre. Men nu kom Vinteren, den kolde, lange Vinter. Alle Fuglene, der havde sjunget saa smukt i Koret, frøs saa gudsjammerigt, Træerne og Blomsterne visnede, og Skræppebladene, som Frøerne og de smaa Græshopper havde staaet og spillet under, begyndte at rulle sig sammen. En Aften blev det tilmed et frygteligt Veir; det lynede og tordnede, Regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Til sidst kunne de næsten ikke mere, de var tæt ved at opgive. De store Skræppeblade, der vare saa høie, at de alle havde kunnet staae opreiste under dem, som i den dybeste Skov, var snart kun guule Stilke. Regnen stod dem ned ad Haaret og Blæsten i Ørerne, og trætte og kolde var de ogsaa. Men hvad er det der staar dér? kvækkede en lille Frø. Se, et Huus! Nu saae de det alle sammen. Det ser ud som var det bygget af Pandekager og Honninghjerter! sagde en anden Frø, for den var sulten. Men det er jo tomt! sagde en tredje. Saa meget desto bedre! sagde Spillefruen. Nu rykker vi ind, og hvis vi sulter og fryser, saa spiller vi Varmen frem! Saa glemmer vi dét! Og det gjorde de saa, det bedste de kunne; Græshopperne gned løs for at holde Varmen, Fuglene jublede for at glemme Sulten, Frøernes Stemmer hørtes viden om, men Spillemanden, han sagde ikke et Kvæk, for han havde travlt med at dirigere det Hele. Og mens de spillede, saa kom der en Cavaler fra Keiserens Palads forbi, han standsede op udenfor. Han blev var ganske grebet: Det er ligesom SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 8

9 Glasklokker!«sagde Cavaleren, det er mærkværdigt vi aldrig har hørt den Musik før! den vil gjøre en stor succès ved Hoffet!«For ser I, han var sendt af Keiseren for at finde noget som kunne vise Alverden hvor godt det var at have Musik, og hvordan man rigtig kan lære noget, for Kundskaber, de er nyttige. Og havde han intet fundet, var han blevet dunket pa Maven. Saa Spillemanden og Spillefruen og alle deres Dyr blev gjort til keiserlige Hofmusikanter, og Huset fik de Lov at bo i, og der er de endnu, hvis ingen har taget det fra dem. Ja, det var Historien om Spillemanden og Spillefruen. Nu kan I tænke over den! SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 9

10 FÆLLESTIMER April September 2005 Skolevej 3 Aurehøj Violiner Orkestre Bratsch /4 Beg. V IV III - B Hold 1 26/4 Beg. I II - A B Hold 2 Nye tider for violiner! 3/5 - V III IV - B Hold 1 10/5 - I II - A B Hold 2 17/5 - IV+V III /5 - I II - A B Hold 2 31/5 - V III IV - B Hold 1 7/6 - Timerne er flyttet til 11/6. A B Hold 2 11/6 Åbent hus. Se særskilt skema nedenfor. 14/6 - V IV - - B Hold 1 Sommerferie 17/6-14/8 23/8 - I II - A B Hold 2 30/8 - V IV III - B Hold 1 6/9 - I II - A B Hold 2 13/9 - V III IV - B Hold 1 Fra 1. maj bliver Beg. til hold I Beg.= Begyndere. I = Hæfte 1 til og med Majsang. II = Hæfte 1 fra Long Long Ago til og med Den glade landmand. III = Hæfte 1 fra Gossec Gavotte til og med Hæfte 2. IV = Hæfte 3 + Hæfte 4. V = Hæfte 5 til og med Hæfte 8. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 10

11 Forældrefællestimer Forældrefællestimerne i efteråret ligger på følgende datoer: 12/9, 10/10, 14/11 & 12/12. Huskoncerter finder sted 10/6, 30/9, 28/10, 18/11 kl. 19. Prøve fra kl. 18. Bratschgruppen har fået engagement! Så er der bud efter bratschgruppen til at spille til en gudstjeneste i Soderup Kirke d.12 juni. Det er meget spændende, og det er vi alle selvfølgelig med på. Det er Nete, Iduns mor, der fik ideen. Det er jo dejligt at også bratscherne kan få en opgave sådan lidt for sig selv, og vi knokler ordentligt for at det skal blive så godt som muligt. Hvis nogen har lyst at komme derhen så er det kl , men vi øver allerede kl Vi må jo lige vænne os til stedet og prøve det igennem. Vi glæder os alle meget og håber det må gå godt. Ilona SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 11

12 (Næsten direkte oversat:) Besøg fra Japan! Lørdag d. 20. august får vi besøg af en gruppe japanske Suzuki-elever på verdenstourné. Gruppen består af ca. 30 børn. Der er både violin, cello og klaverelever. De spiller koncert i Messiaskirken i Hellerup lørdag d. 20. august kl Tour-gruppen kunne vældig godt tænke sig, hvis der var nogle danske violin- eller celloelever, der kunne deltage i koncerten sammen med de japanske børn. Det ville helt sikkert være en god og inspirerende måde at starte den nye sæson. Programmet for gruppespil til koncerten er for violiner: Bachs dobbeltkoncert, Vivaldi a-mol koncert 1. sats, Heksedans, Brahms vals, Jægerkor, Gossec gavotte, Menuet 3, Menuet 1, Andantino, Vuggesang, Maj vi har og ABC variationerne. Programmet for celloerne er: Popper gavotte, Saint-Saens Svanen og Webster Scherzo. Koncerten vil, udover gruppespil, også have klaversolister samt kammermusik. Hvis I ønsker at deltage i koncerten kan I tilmelde jer hos jeres lærer, som også har en oversigt over det fulde program. Da dette er en sjælden lejlighed til at opleve og spille sammen med andre Suzuki-elever fra den anden side af jorden, håber vi naturligvis på, at så mange som muligt vil deltage i koncerten. Claus SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 12

13 Glimt fra Forårskoncerten på Gentofte Rådhus d.1.maj 2005 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 13

14 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 14

15 Nyttig Sommerferieviden Til hjælp til sommerferieplanlægningen bringer vi her med eneret for Suzuki Nyt lidt nyttig viden fra Otto Mønsteds Kogebog: Mad og Kvadrater En Moderne Ernærings- og Kogebog (1939) Fra Tabel IV, en tabel der viser det antal kalorier, som bruges ud over hvilestofskiftet, når man udfører forskellige arbejder. Tallene angiver kalorieforbrug pr. time pr. kg legemsvægt: Afklædning 0,7 Automobilkørsel 0,9 Boksning Dans, vals 3 Dans, polka 8 Fejning med kost på bart gulv 0,7 Fejning med tæppemaskine 1,6 Ligge vågen 0,1 Oplæsning 0,4 Opvask 1 Sang, kraftig 0,8 Skomagerarbejde 1 Spil, cello 1,3 Spil, klaver, Mendelsohns sange 0,8 Spil, klaver, Beethovens 1,4 Appasionata Spil, klaver, Liszts Tarantella 2 Spil, lirekasse 1,5 Stå, ret 0,6 Stå, hvil 0,5 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 15

16 annonce Jørgen Nielsen SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 16

17 Generalforsamlingsprotokollat Tirsdag den 19.april afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Suzuki Institut Formand Lars Grunth åbnede mødet. 1. Valg af dirigent Katrine Moseholm blev valgt til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt med lovligt varsel. 2. Beretning fra bestyrelsen År 2004 var et godt år for Instituttet; der blev udført mange gode koncerter, og vi har fået støtte til kammermusik ( kr. i år og kr. igen til næste år). Béla Detreköy er igen dirigent for Suzuki-kammerorkestret. Efter Elisabeth Zeuthen har sagt sit job op med kort varsel, overtog Béla kammerorkestret i midten af januar. Bestyrelsen udtrykte sin taknemmelighed til Béla. Det var igen et turbulent år for vore finanser, og den generelle situation er kritisk. Instituttet mangler en bund i økonomien, så der er midler at tage af bl.a. til at imødegå manglende kontingentindbetalinger. Lars Grunth omtalte også Instituttets fremtid kontrakten med Amtet løber til år 2007, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske efter denne dato. Connie Nielsen fra Københavns Amt forsøger at skabe overblik over, hvad der skal ske og vil fremdeles orientere Instituttet om udviklingen. Lars har også talt med Gentofte Kommune og med Musikudvalget om vores situation, dvs. om vores placering (under Region eller under Stat). En stor tak til lærere for deres involvering og til Troels, der har brugt mange timer på at udrede vore finanser. En særlig tak til alle, der var involveret i organisationen af koncerten i forbindelse med Toves og Bélas 80-års fødselsdage det blev en festlig måde at bringe gamle og nye elever og forældre sammen for at fejre den store dag for Tove og Béla. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 17

18 3. Regnskab og budget Regnskab og budget blev behandlet under et. Troels Thomsen tiltrådte for 1 år siden som kasserer og har brugt mange kræfter på at rede trådene ud i vores regnskab. I begyndelsen af år 2004 blev et nye bogføringssystem (C5) installeret, og det var fejlbehæftet fra installationsdagen (hvilket man først har fundet ud af i februar 2005). På det samme tidspunkt blev bogholderisystemet flyttet fra Advokaterne i Amaliegade til Instituttet, og man har ansat en ny bogholder. I en periode på flere måneder har vi haft dobbelt bogholderi, hvilket resulterede i ekstra udgifter til personale. Instituttets aktuelt største økonomiske problem er gamle restancer, dels fordi systemet dels har udsendt forkerte opkrævninger, dels fordi en del forældre ikke checker, om deres regninger faktisk bliver betalt! Eftersom C5-bogføringssystemet endnu ikke er fuldt indkørt, kan der stadig forkomme uregelmæssigheder i forbindelse med opkrævninger. Baseret på denne erfaring forslog Troels, at Instituttet opkræver 3 måneders depositum ved indmeldelsen. Efter vores første bogholder sagde op i februar måned, tiltrådte en ny bogholder, Ann Bruus-Jensen pr. 1 marts. Ann er i fuld gang med at undersøge restancer, der skal opkræves eller afskrives i løbet af de to kommende år. Ny dør i stuen har kostet kr, men alle er glade for muligheden for at kunne bruge begge lokaler samtidig nu. Et særligt tilskud fra Comstedt Fonden bliver først udbetalt i maj måned, Amtets tilskud bliver udbetalt i to rater (januar og juli). Vi søger flere sponsorer og skal undersøge, hvor vi kan skaffe nye midler til at dække driftsomkostninger. Christian Kock vil forsøge at finde flere emner og bruge Suzuki Nyt til at annoncere, at vi søger flere muligheder. Misi Detreköy har nævnt P. Docter Animation som et eventuelt emne, Margaret undersøger, hvad der findes i Fonds, evt. 3-landsprojekter med en støtte fra EU. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 18

19 Talentplejemidler kan også bruges til andre projekter end kammerorkester. Det vedtoges at forhøje Kontingentet med kr. 53 kr. pr. ½ time med virkning fra det nye undervisningsår. Troels har også sørget for at vi fik en ny revisor og har dermed sparet ca kr. på budgettet Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Valg af formand Lars Grunth fortsætter som formand for Det Danske Suzuki Institut. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer De gamle medlemmer fortsætter de blev genvalgt. Finn Nyhus blev nyvalgt som suppleant. Anne Birthe fortsætter som lærerrepræsentant og Bertil Jacobi blev genvalgt som revisor. 7. Eventuelt Tove og Béla takkede for koncerten i forbindelse med deres jubilæum en særlig tak til Dorte N., der stod for fleste praktiske arrangementer. Der kommer en japansk Suzuki gruppe til København den 20.august; de giver en koncert i Messiaskirken. Nogle af vore elever kan eventuelt spille med. Sæsonen for ud- og indmeldelser begynder nu nye elever bliver optaget snart. Elever kan skifte lærer når som helst uden at det får konsekvenser for lærers løn. Bestyrelsen holder sit første møde med konstituering den 24. maj, kl SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 19

20 Bagside Hoffmann-annonce SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 20

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

maj 2006 30. årgang, nr. 1 suzukinyt

maj 2006 30. årgang, nr. 1 suzukinyt suzukinyt 30. årgang, nr. 1 maj 2006 Forsiden Det Danske Suzuki Instituts forårskoncert 22. april 2006 fandt, traditionen tro, sted i Tivoli Koncertsalen. I timerne før koncerten skiftedes eleverne til

Læs mere

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Det er os en glæde at kunne invitere til national Suzuki workshop i Århus. Vi håber, at initiativet vil blive bakket op og igen kan blive

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Invitation til National Suzuki Workshop i Kolding 1.- 2. nov. 2014

Invitation til National Suzuki Workshop i Kolding 1.- 2. nov. 2014 Invitation til National Suzuki Workshop i Kolding 1.- 2. nov. 2014 Det er os en glæde at kunne invitere til national Suzuki workshop i Kolding. Vi håber, at initiativet vil blive bakket op og igen kan

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 1 2007. Godt nytår - og velkommen til nytårskoncert

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 1 2007. Godt nytår - og velkommen til nytårskoncert Det danske Institut SUZUKI nyt 1 2007 Godt nytår - og velkommen til nytårskoncert Suzuki nyt Et nyt år er over os, og dermed en ny sæson! Januar måned er af en eller anden grund meget længere end alle

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød.

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Præd / høst / 2014 / sbk Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Men det var helt lige meget hvad ham, som vi hørte

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere