80-års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "80-års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden"

Transkript

1 Medlemsblad for Det Danske Suzuki Institut 29. årg. nr. 2 Maj års dagen Fra Forårskoncerten Japan-besøg Nyt fra generalforsamlingen Nyttig viden

2 DET DANSKE SUZUKI INSTITUTS BESTYRELSE Undervisningsleder Claus Kanneworff, Damhus Boulevard 67, 2610 Rødovre Tlf Formand Lars Grunth Solsortevej 68, 2000 Frederiksberg Tlf Kasserer Troels Thomsen Toppen Søborg Øvrige medlemmer af bestyrelsen Christian Kock, tlf Jesper Kirkeskov, tlf Annette Kehlet, tlf Anne Marie Kristensen, tlf Anne-Birthe Andersen, tlf Suppleanter Finn Kræmer, tlf Kathrine Moseholm, tlf Suzuki Instrumentbank Michael Detreköy, tlf Redaktør af Suzuki Nyt Birthe Tandrup, tlf Deadline for næste nr. er 15. aug. Forsiden: fra Forårskoncerten 1. maj Sekretariat Margaret Sobolewski Skolevej 3, 2820 Gentofte Tlf Fax: Det Danske Suzuki Instituts Venneforening Formand P.R. Meurs-Gerken, tlf Instituttets hjemmeside: ÅBENT HUS Åbent hus /6 Cello Violin I Violin II Violin III Bratsch SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 2

3 Kære forældre Så står sommerferien for døren, og mange af eleverne skal på kurser og workshops rundt omkring i ind- og udland. Det er altid spændende og inspirerende. Skulle det ske, at I får et godt tilbud om fremtidig undervisning fra en anden lærer (Suzuki Instituttets elever er i høj kurs ), vil vi bede jer om at snakke med os, inden I tager en endelig beslutning, så vi på bedste måde kan vejlede og hjælpe. Dette gælder naturligvis også, hvis I har spørgsmål eller gode ideer til undervisningen som sådan. Det er bedst for alle parter, at vi kan snakke sammen og få udryddet eventuelle misforståelser i tide. På lærerkollegiets vegne Claus Kære allesammen børn, forældre og lærere! Det er vanskeligt at forklare, hvilken stor oplevelse I beredte os ved koncerten og den efterfølgende reception d. 10 april. Det er ganske overvældende. En skønnere ramme end den smukke Garnisonskirke kunne I slet ikke finde. Det kan ikke beskrives, hvilken glæde det var at se bænkene fyldt med nuværende forældre og dem, vi har været unge sammen med, de festlige ord flydende så smukt fra Susannes læber og frem for alt al den dejlige musik, som strømmede fra hjertet. Selv de allermindste gav alt, hvad de havde af spilleglæde. Vi er dybt rørte over, at I tog tid i jeres travle hverdag til at glæde os. Det er til overmål lykkedes. Det blev en uforglemmelig oplevelse, som vi af hjertet siger tak for. Tove og Béla SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 3

4 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 4

5 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 5

6 Ved Toves og Bélas fødselsdagskoncert i Garnisonskirken d. 10. april oplæste Susanne Elmark dette nyfundne eventyr af H.C. Andersen, som netop havde holdt sin 200-årsdag. Et hidtil ukendt eventyr af HC Andersen der netop er blevet fundet, nedstoppet i en gammel støvle fordi den havde været våd: Saa kan de lære det Der kom en Spillemand marcherende henad Landeveien: een, to! een, to, tre! En, to, tre, fire, fem! Jo, han kendte de skæve Takt-Arter, dem havde han lært i sit Fædreland, og han havde sin Ransel paa Ryggen og sin Fiol ved Siden, paa den kunne han lidt af hvert. Men nu skulde han ud i Verden. Saa kom han til et lille Land med flade Enge, dér gik Storken og snakkede ægyptisk med sig selv, og Spillemanden syntes der var smukt, saa der blev han. En Aften da Solen var gaaet ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem Skorstenene, hørte han en underlig Lyd, ligesom Klangen af en højtidelig Musik, men det var kun et Øieblik den hørtes, for der var saadan en Rumlen med Vogne og saadan en Raaben, og det forstyrrer. Men han fulgte Klangen, det var som kom Lyden fra en vældig bygning paa en stor Plads. Der gik han ind og hørte at der blev spillet; saa han tog sin Fiol frem og satte sig ganske stille ned blandt dem der spillede. Men ved Siden af ham sad en ung Frøken, som ogsaa spillede; og han saae paa hende, og han sagde: Man bliver ganske høitidelig herinde, er det en Kirke? Nej, det er et Kapel! sagde hun kækt. Endda et kongeligt eet! Saa spillede de igen, og velsignet lød det, og saa sagde Spillemanden til Kapelfrøkenen: Skulle vi ikke men videre kom han ikke, for Kapelfrøkenen sagde til Spillemanden: Skal vi ikke være Kjærestefolk, siden vi dog sidde ved Pult sammen? og saa blev det saadan. Nu gik mange Tider, og Spillemanden sagde: Der er en Kirke derude i Skoven. Mon ikke vi skulle tage derud og see lidt nærmere men SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 6

7 Kapelfrøkenen sagde: Vi tager ud derud og bliver gift. Det gjorde de saa. Tiden gik videre i det gamle Kapel, og da var det at Spillemanden og Kapelfruen, - det var hun jo nu, - de sagde en Dag til hinanden: Det klinger smukt nok, men der mangler noget, jeg veed ikke hvad. Og de rejste sig og listede af Sted fra deres Pulte, ud af det store Hus, ud i Byen, og ud i Naturen. Da kom de til en stor Eng, det var den samme hvor Spillemanden var kommet forbi den Dag han kom til Landet, og han sagde til Spillefruen: Hør den lille Fugl, den synger saa tydeligt og smukt alt hvad den i Stilhed føler. Skulle vi ikke plante Musikkens Frø men saa kom han ikke længere, for i det samme Nu sad der just en Frø foran dem. Koax! sagde den, I kalder paa mig, saa skal jeg ogsaa vise Jer noget! Det var jo mig, der sang! Og saa hoppede den af Sted, og de efter, ud midt paa Engen, der gik saamænd den samme Stork som vi hørte om i Begyndelsen, men rundt om den sad et Kor af smaa Frøer, og som de dog kunne synge! Og Smaafuglene i Træerne foroven, de sang med, og utallige smaa Græshopper sad i Græsset og filede løs paa deres Laarben med deres smaa Vinger, alle sammen med Albuen godt ind til Kroppen. Spillemanden og Spillefruen stod stille og sagde ikke et Muk. De troede ikke deres egne Øine og Ører. Saadan noget maa vi ogsaa ha! sagde hun rask. Du, Stork! Er det dig der har lært dem alt det - du, som gaar dér og snakker ægyptisk nmed dig selv? Det er slet ikke ægyptisk, gnækkede Storken, jeg er den japanske Skestork, og det er paa japansk, at jeg lærer dem det. Du skal ogsaa lære os at lære dem det!, sagde Spillefruen, og det skal være nu! Ellers bliver du dunket paa Maven. Det Tilbud kunne Storken ikke sige Nei til. Og Spillemanden og Spillefruen, der havde været en Kapelfrøken, de lærte fra nu af en Guds Velsignelse af Smaadyr at spille saa fortryllende, saa at nogen skrev i Oldermandens Avis, at det er som Skyerne hæve sig, de bliver større og større, og da falder pludselig Forhænget, og man seer ind i den uendelige Himmel men de er nu saa store i Munden i den Avis. Spillefruen derimod, med hende var der ikke saa meget fin Snak, hun blev bare ved sit. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 7

8 Jeg viser dem hvordan, sagde hun, saa kan de lære det! See! Gedebukkefødder! Ned med Albuen! Og I kan tro de lærte det, og kaldte hende for Spøg GedeBukkefødder-over-og-underarms-dobbeltkoncertkommandérsergenten. Men smukt, det spillede de, det var alle enige om. Og Spillemanden Ja, jeg siger ikke noget!«sagde han, men jeg gaaer nu saadan altid og tænker mit!«og paa den Maade var det nok bedst. Saadan gik det da ogsaa rigtig fortrinligt baade Sommer og Efteraar. Og stadig flere smaa Frøer kom fra Vandhuller viden om for at lære, og de spillede saa baade Publikum og Kritikere følte at aldrig før havde saa saligstemmende Toner naaet til deres Øre. Men nu kom Vinteren, den kolde, lange Vinter. Alle Fuglene, der havde sjunget saa smukt i Koret, frøs saa gudsjammerigt, Træerne og Blomsterne visnede, og Skræppebladene, som Frøerne og de smaa Græshopper havde staaet og spillet under, begyndte at rulle sig sammen. En Aften blev det tilmed et frygteligt Veir; det lynede og tordnede, Regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Til sidst kunne de næsten ikke mere, de var tæt ved at opgive. De store Skræppeblade, der vare saa høie, at de alle havde kunnet staae opreiste under dem, som i den dybeste Skov, var snart kun guule Stilke. Regnen stod dem ned ad Haaret og Blæsten i Ørerne, og trætte og kolde var de ogsaa. Men hvad er det der staar dér? kvækkede en lille Frø. Se, et Huus! Nu saae de det alle sammen. Det ser ud som var det bygget af Pandekager og Honninghjerter! sagde en anden Frø, for den var sulten. Men det er jo tomt! sagde en tredje. Saa meget desto bedre! sagde Spillefruen. Nu rykker vi ind, og hvis vi sulter og fryser, saa spiller vi Varmen frem! Saa glemmer vi dét! Og det gjorde de saa, det bedste de kunne; Græshopperne gned løs for at holde Varmen, Fuglene jublede for at glemme Sulten, Frøernes Stemmer hørtes viden om, men Spillemanden, han sagde ikke et Kvæk, for han havde travlt med at dirigere det Hele. Og mens de spillede, saa kom der en Cavaler fra Keiserens Palads forbi, han standsede op udenfor. Han blev var ganske grebet: Det er ligesom SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 8

9 Glasklokker!«sagde Cavaleren, det er mærkværdigt vi aldrig har hørt den Musik før! den vil gjøre en stor succès ved Hoffet!«For ser I, han var sendt af Keiseren for at finde noget som kunne vise Alverden hvor godt det var at have Musik, og hvordan man rigtig kan lære noget, for Kundskaber, de er nyttige. Og havde han intet fundet, var han blevet dunket pa Maven. Saa Spillemanden og Spillefruen og alle deres Dyr blev gjort til keiserlige Hofmusikanter, og Huset fik de Lov at bo i, og der er de endnu, hvis ingen har taget det fra dem. Ja, det var Historien om Spillemanden og Spillefruen. Nu kan I tænke over den! SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 9

10 FÆLLESTIMER April September 2005 Skolevej 3 Aurehøj Violiner Orkestre Bratsch /4 Beg. V IV III - B Hold 1 26/4 Beg. I II - A B Hold 2 Nye tider for violiner! 3/5 - V III IV - B Hold 1 10/5 - I II - A B Hold 2 17/5 - IV+V III /5 - I II - A B Hold 2 31/5 - V III IV - B Hold 1 7/6 - Timerne er flyttet til 11/6. A B Hold 2 11/6 Åbent hus. Se særskilt skema nedenfor. 14/6 - V IV - - B Hold 1 Sommerferie 17/6-14/8 23/8 - I II - A B Hold 2 30/8 - V IV III - B Hold 1 6/9 - I II - A B Hold 2 13/9 - V III IV - B Hold 1 Fra 1. maj bliver Beg. til hold I Beg.= Begyndere. I = Hæfte 1 til og med Majsang. II = Hæfte 1 fra Long Long Ago til og med Den glade landmand. III = Hæfte 1 fra Gossec Gavotte til og med Hæfte 2. IV = Hæfte 3 + Hæfte 4. V = Hæfte 5 til og med Hæfte 8. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 10

11 Forældrefællestimer Forældrefællestimerne i efteråret ligger på følgende datoer: 12/9, 10/10, 14/11 & 12/12. Huskoncerter finder sted 10/6, 30/9, 28/10, 18/11 kl. 19. Prøve fra kl. 18. Bratschgruppen har fået engagement! Så er der bud efter bratschgruppen til at spille til en gudstjeneste i Soderup Kirke d.12 juni. Det er meget spændende, og det er vi alle selvfølgelig med på. Det er Nete, Iduns mor, der fik ideen. Det er jo dejligt at også bratscherne kan få en opgave sådan lidt for sig selv, og vi knokler ordentligt for at det skal blive så godt som muligt. Hvis nogen har lyst at komme derhen så er det kl , men vi øver allerede kl Vi må jo lige vænne os til stedet og prøve det igennem. Vi glæder os alle meget og håber det må gå godt. Ilona SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 11

12 (Næsten direkte oversat:) Besøg fra Japan! Lørdag d. 20. august får vi besøg af en gruppe japanske Suzuki-elever på verdenstourné. Gruppen består af ca. 30 børn. Der er både violin, cello og klaverelever. De spiller koncert i Messiaskirken i Hellerup lørdag d. 20. august kl Tour-gruppen kunne vældig godt tænke sig, hvis der var nogle danske violin- eller celloelever, der kunne deltage i koncerten sammen med de japanske børn. Det ville helt sikkert være en god og inspirerende måde at starte den nye sæson. Programmet for gruppespil til koncerten er for violiner: Bachs dobbeltkoncert, Vivaldi a-mol koncert 1. sats, Heksedans, Brahms vals, Jægerkor, Gossec gavotte, Menuet 3, Menuet 1, Andantino, Vuggesang, Maj vi har og ABC variationerne. Programmet for celloerne er: Popper gavotte, Saint-Saens Svanen og Webster Scherzo. Koncerten vil, udover gruppespil, også have klaversolister samt kammermusik. Hvis I ønsker at deltage i koncerten kan I tilmelde jer hos jeres lærer, som også har en oversigt over det fulde program. Da dette er en sjælden lejlighed til at opleve og spille sammen med andre Suzuki-elever fra den anden side af jorden, håber vi naturligvis på, at så mange som muligt vil deltage i koncerten. Claus SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 12

13 Glimt fra Forårskoncerten på Gentofte Rådhus d.1.maj 2005 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 13

14 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 14

15 Nyttig Sommerferieviden Til hjælp til sommerferieplanlægningen bringer vi her med eneret for Suzuki Nyt lidt nyttig viden fra Otto Mønsteds Kogebog: Mad og Kvadrater En Moderne Ernærings- og Kogebog (1939) Fra Tabel IV, en tabel der viser det antal kalorier, som bruges ud over hvilestofskiftet, når man udfører forskellige arbejder. Tallene angiver kalorieforbrug pr. time pr. kg legemsvægt: Afklædning 0,7 Automobilkørsel 0,9 Boksning Dans, vals 3 Dans, polka 8 Fejning med kost på bart gulv 0,7 Fejning med tæppemaskine 1,6 Ligge vågen 0,1 Oplæsning 0,4 Opvask 1 Sang, kraftig 0,8 Skomagerarbejde 1 Spil, cello 1,3 Spil, klaver, Mendelsohns sange 0,8 Spil, klaver, Beethovens 1,4 Appasionata Spil, klaver, Liszts Tarantella 2 Spil, lirekasse 1,5 Stå, ret 0,6 Stå, hvil 0,5 SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 15

16 annonce Jørgen Nielsen SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 16

17 Generalforsamlingsprotokollat Tirsdag den 19.april afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Suzuki Institut Formand Lars Grunth åbnede mødet. 1. Valg af dirigent Katrine Moseholm blev valgt til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt med lovligt varsel. 2. Beretning fra bestyrelsen År 2004 var et godt år for Instituttet; der blev udført mange gode koncerter, og vi har fået støtte til kammermusik ( kr. i år og kr. igen til næste år). Béla Detreköy er igen dirigent for Suzuki-kammerorkestret. Efter Elisabeth Zeuthen har sagt sit job op med kort varsel, overtog Béla kammerorkestret i midten af januar. Bestyrelsen udtrykte sin taknemmelighed til Béla. Det var igen et turbulent år for vore finanser, og den generelle situation er kritisk. Instituttet mangler en bund i økonomien, så der er midler at tage af bl.a. til at imødegå manglende kontingentindbetalinger. Lars Grunth omtalte også Instituttets fremtid kontrakten med Amtet løber til år 2007, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske efter denne dato. Connie Nielsen fra Københavns Amt forsøger at skabe overblik over, hvad der skal ske og vil fremdeles orientere Instituttet om udviklingen. Lars har også talt med Gentofte Kommune og med Musikudvalget om vores situation, dvs. om vores placering (under Region eller under Stat). En stor tak til lærere for deres involvering og til Troels, der har brugt mange timer på at udrede vore finanser. En særlig tak til alle, der var involveret i organisationen af koncerten i forbindelse med Toves og Bélas 80-års fødselsdage det blev en festlig måde at bringe gamle og nye elever og forældre sammen for at fejre den store dag for Tove og Béla. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 17

18 3. Regnskab og budget Regnskab og budget blev behandlet under et. Troels Thomsen tiltrådte for 1 år siden som kasserer og har brugt mange kræfter på at rede trådene ud i vores regnskab. I begyndelsen af år 2004 blev et nye bogføringssystem (C5) installeret, og det var fejlbehæftet fra installationsdagen (hvilket man først har fundet ud af i februar 2005). På det samme tidspunkt blev bogholderisystemet flyttet fra Advokaterne i Amaliegade til Instituttet, og man har ansat en ny bogholder. I en periode på flere måneder har vi haft dobbelt bogholderi, hvilket resulterede i ekstra udgifter til personale. Instituttets aktuelt største økonomiske problem er gamle restancer, dels fordi systemet dels har udsendt forkerte opkrævninger, dels fordi en del forældre ikke checker, om deres regninger faktisk bliver betalt! Eftersom C5-bogføringssystemet endnu ikke er fuldt indkørt, kan der stadig forkomme uregelmæssigheder i forbindelse med opkrævninger. Baseret på denne erfaring forslog Troels, at Instituttet opkræver 3 måneders depositum ved indmeldelsen. Efter vores første bogholder sagde op i februar måned, tiltrådte en ny bogholder, Ann Bruus-Jensen pr. 1 marts. Ann er i fuld gang med at undersøge restancer, der skal opkræves eller afskrives i løbet af de to kommende år. Ny dør i stuen har kostet kr, men alle er glade for muligheden for at kunne bruge begge lokaler samtidig nu. Et særligt tilskud fra Comstedt Fonden bliver først udbetalt i maj måned, Amtets tilskud bliver udbetalt i to rater (januar og juli). Vi søger flere sponsorer og skal undersøge, hvor vi kan skaffe nye midler til at dække driftsomkostninger. Christian Kock vil forsøge at finde flere emner og bruge Suzuki Nyt til at annoncere, at vi søger flere muligheder. Misi Detreköy har nævnt P. Docter Animation som et eventuelt emne, Margaret undersøger, hvad der findes i Fonds, evt. 3-landsprojekter med en støtte fra EU. SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 18

19 Talentplejemidler kan også bruges til andre projekter end kammerorkester. Det vedtoges at forhøje Kontingentet med kr. 53 kr. pr. ½ time med virkning fra det nye undervisningsår. Troels har også sørget for at vi fik en ny revisor og har dermed sparet ca kr. på budgettet Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Valg af formand Lars Grunth fortsætter som formand for Det Danske Suzuki Institut. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer De gamle medlemmer fortsætter de blev genvalgt. Finn Nyhus blev nyvalgt som suppleant. Anne Birthe fortsætter som lærerrepræsentant og Bertil Jacobi blev genvalgt som revisor. 7. Eventuelt Tove og Béla takkede for koncerten i forbindelse med deres jubilæum en særlig tak til Dorte N., der stod for fleste praktiske arrangementer. Der kommer en japansk Suzuki gruppe til København den 20.august; de giver en koncert i Messiaskirken. Nogle af vore elever kan eventuelt spille med. Sæsonen for ud- og indmeldelser begynder nu nye elever bliver optaget snart. Elever kan skifte lærer når som helst uden at det får konsekvenser for lærers løn. Bestyrelsen holder sit første møde med konstituering den 24. maj, kl SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 19

20 Bagside Hoffmann-annonce SUZUKI NYT 29. årg. nr. 2 20

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

maj 2006 30. årgang, nr. 1 suzukinyt

maj 2006 30. årgang, nr. 1 suzukinyt suzukinyt 30. årgang, nr. 1 maj 2006 Forsiden Det Danske Suzuki Instituts forårskoncert 22. april 2006 fandt, traditionen tro, sted i Tivoli Koncertsalen. I timerne før koncerten skiftedes eleverne til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Anden Agnete og de andre

Anden Agnete og de andre 1 Anden Agnete og de andre Et sted i et lille land, var en lille by. I byen fandtes ikke meget. Nogle få mennesker, som holdt sammen for at have en lille god by at leve i. Nogle få huse og en lille sø

Læs mere

Ild & vand. Billeder og historier i musikken

Ild & vand. Billeder og historier i musikken Ild & vand Billeder og historier i musikken m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Musikken er et flyvende tæppe Du skal høre et symfoniorkester spille to musikværker. Det ene musikværk hedder Roms

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

En særlig velkomst til de nye læsere og ikke mindst de nye elever! Bladet udkommer elektronisk, og kan hentes og læses på hjemmesiden.

En særlig velkomst til de nye læsere og ikke mindst de nye elever! Bladet udkommer elektronisk, og kan hentes og læses på hjemmesiden. SUZUKInyt 2 2006 Suzuki nyt Redaktøren ta r ordet Velkommen til en ny udgave af Suzuki nyt! En særlig velkomst til de nye læsere og ikke mindst de nye elever! Bladet udkommer elektronisk, og kan hentes

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Skagenrosen. Tæt ved havet groede en lille plante. En blomst

Skagenrosen. Tæt ved havet groede en lille plante. En blomst Skagenrosen Tæt ved havet groede en lille plante. En blomst kunne man ikke kalde den, for den havde ingen krone kun en stilk med nogle grønne blade. Hver dag kiggede den ud over det åbne hav, og når det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Det er os en glæde at kunne invitere til national Suzuki workshop i Århus. Vi håber, at initiativet vil blive bakket op og igen kan blive

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Bestyrelsen mindedes formanden, der døde den 29.12.2015. Der er skrevet mindeord, som fremgår af hjemmesiden.

Bestyrelsen mindedes formanden, der døde den 29.12.2015. Der er skrevet mindeord, som fremgår af hjemmesiden. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2016 Til stede var fra bestyrelsen: Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com) Mette Qvist (metteqvist@me.com) Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk) Sigurd Næss-Schmidt

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm

Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning kl. 18:00. Pris kr. 185,-. Menuen består af: Boeuf Sauté

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød.

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Præd / høst / 2014 / sbk Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Men det var helt lige meget hvad ham, som vi hørte

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere