Danmarks civile Hundeførerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks civile Hundeførerforening"

Transkript

1 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling 24 feb Deltagere; Arne Andersen, Maja Oxholm, Anna Lyngbye, Edel Jørgensen, Lorents Nielsen, Lars Larsen samt alle lokal klubber. Afbud; Ødis Bramdrup, Lars Rasmussen, Hans Peter Dinesen, Hans Rasmussen Udeblev uden afbud; Skærbæk Maja Oxholm Gamstvej 24, 6600 Vejen Tlf: februar Valg af dirigent. Kredsbestyrelsen foreslår Laurits Christoffersen. Han bliver valgt. Han konstatere at generalforsamlingen er lovlig. 2. Opgørelse af stemmetal. 96 stemmer 3. Valg af stemmetællere. Gitte Rønnest og Jette Nybo Andersen vælges 4. Formanden aflægger beretning. Beretning for perioden 18/ til 24/ I årets løb har vi i kredsen afholdt: 1 kredsgeneralforsamling, der forløb uden den megen dramatik. Der var en god drøftelse om Kollektiv kursusbetaling. Og det blev besluttet at kredsbestyrelsen skulle arbejde videre med det. 2 kredsrådsmøder, hvor vi pga. stormen Bodil var nødt til at flytte det ene. Det er dejligt at så mange lokalforeninger kommer til kredsrådsmøderne. På kredsrådsmødet i oktober blev det vedtaget at indføre kollektiv kursusbetaling. Vi har afholdt 4 kredsbestyrelsesmøder. Af andre møder skal nævnes: Orienteringsmøde med og om WinKas den 2. september, et meget velbesøgt møde, der dog var skæmmet af at WinKas demonstrationen ikke virkede og at der burde have været højtalere til instruktørerne. Vi kan kun glæde os over at vi var den kreds, der stillede med langt de fleste deltagere til disse møder, der blev afholdt i samtlige kredse. I forbindelse med kredsens bankskifte har vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank afholdt 2 velbesøgte kurser i foreningsregnskab. Det er inspirerende at se deltagernes engagement. Disse kurser vil blive gengentaget efter behov for nye kasserere. Kredsbestyrelsen anser dem for en god grundviden om dobbelt bogholderi. DcH DM på Fyn var et stort og vellykket arrangement. Kreds 4 havde i alt 54 deltagende hunde i de forskellige klasser og discipliner. Nogle af hundeførerne opnåede meget flotte resultater, men det bare at blive udtaget fortæller om en stor målrettet træningsindsats. Til jer alle hundeførere et stort tillykke. Møde kalender Formøde til Landsmødet d.10/ kl I Rødding centret DcH Landsmøde i Fredericia d. 15/ kl Husk at holde øje med Kreds 4 s hjemmeside.

2 At de deltagende hunde kom fra 15 forskellige lokalforeninger, fortæller noget om bredden af dygtigheden i lokalforeningerne. DM i Nordisk program blev afholdt af Esbjerg i weekenden den april. Det var et stort arrangement, hvor et imponerende antal hjælpere sørgede for at alt ved arrangementet fungerede perfekt. Flot arbejde Esbjerg. I sæsonen 2013 er der i kredsen afholdt 42 større og mindre konkurrencer/stævner, der alle er afholdt uden problemer med utilfredshed, hverken fra dommere eller hundeførere. En stor ros til de involverede lokalforeninger og ikke mindst til de mange hjælpere der har været i sving. Til slut vil jeg takke mine kollegaer i kredsbestyrelsen og alle jer andre i kredsrådet for samarbejdet i det forgangne år, og håber at det kan fortsætte i året, der kommer. Godkendt 5. Kredsudvalgene aflægger beretninger. Dommerudvalget kreds 4 Konkurrencemæssigt kom vi sent i gang i Vinteren var lang og der var flere konkurrencer der blev aflyst. Det betød også at der kom flere konkurrencer til da foråret endelig kom. Konkurrencemæssigt er det i 2013 gået rigtig godt i Kreds 4. Vi har ikke modtaget nogen protester fra vores kreds, der har været et par stykker fra vores hundeførere, men det har været i andre kredse. Vi er den kreds i landet med færrest dommere, 14 stk. Alligevel har vi kunnet klare de fleste konkurrencer selv. Også selv om vi alle sammen har andet i livet end dommergerningen. Der har været sygdom, arbejde og en dommer der selv har konkurreret i elite-klassen. Sådan noget skal der altid være plads til. Jeg er meget stolt over at vi kunne stille med 6 dommere fra kredsen både til DM i Nordfyn og til JM i Give. Så i alt har 2013 været et godt år for dommerne i Kreds 4. Så en stor tak, skal der lyde herfra til jer. Mest mulig tage hensyn til at aflægge prøver på en søndag. Beretning for 2013 fra Uddannelsesudvalget i Kreds 4. Trænerweekenden blev afholdt i den anden weekend i marts Der var planlagt to kurser: Konkurrence Motivation. Vindermentalitet Find den! Brug den! med Karina og Henrik Annesen som instruktører og Læs din hund på sporet med?????, som instruktør. Begge kurser med god tilslutning. Derudover har lokalforeningerne som vanligt kunnet bestille to kurser: Hundens kropssprog og signaler og Problemer på træningsbanen. Jette Andersen har også arrangeret nogle kurser, der blev afholdt med stor tilslutning. To nye kredsinstruktører har vi fået i Kredsen: Bruno Hyldahl og Nanna Der var over omkring 20 aspiranter til trænergrunduddannelsen den kørte fint. Det var et engageret hold. I oktober var der kredsinstruktørsamling, hvor trænergrunduddannelsen 2013 blev evalueret og uddannelsen for 2014 blev planlagt. Desværre har vi i Kredsen ikke nogen Rally-instruktør og Agility-instruktør. Vi har derfor haft et godt samarbejde med Kreds 2, 3 og 5 om disse overbygninger, så alle de aspiranter, der ønskede disse overbygninger, har kunnet få dem. Konkurrence udvalget Ikke afgivet beretning. Agilityudvalgets beretning I 2013 blev der afholdt 10 stævner/konkurrencer i kredsen, fordelt på 6 klubber. Det Jyske Mesterskab blev også afholdt i kreds 4, selvom det var kreds 1. tur, men et eller andet gik galt for dem, et stort tak til Ødis-Bramdrup som sprang til med så kort varsel. Årets DM som Odense/Nordfyn stod for, var et kanon oplevelse, stemningen ved B og A finalen var på kogepunktet. Den første som startede i A finalen for store hunde havde et fejlfrit og kanon tid, dette lagde et stort pres på resten af klassen. Kreds 4 havde i alt 21 hunde med til DM, fordelt på 8 små, 4 mellem og 9 store.

3 Bedste resultat for lille blev en 5. plads, for mellem en 6. plads og stor en 7. plads. De 21 hunde kom fra 6 lokalforeninger, men en ting er iøjnefaldende, en lille klub som Agerbæk, med ca. 25 medlemmer havde 7 hunde med til DM, det må siges at være flot, at få hver 4. med til DM. Et stort tak til Ribe, som lagde lokaler og god forplejning til ved årets agilitymøde, et tilbagevendende møde hvert år, hvor alle konkurrencer bliver planlagt for det efterfølgende år. Selvom man ikke afholder konkurrence, er alle velkommen til dette møde, det kunne jo være man fik nogle guldkorn med hjem. Kredsen har fået en ny agilitydommer i 2013, nemlig Søren Lassen Esbjerg. Til sidst et stort tillykke til alle hundefører med deres resultater ved Kredskonkurrencer- Sydjysk Mesterskab- Jysk Mesterskab-DM samt kredsvinderne. Brugshunde udvalget. Hermed lidt fra året der er gået, vi har været rigtig godt repræsenteret ved DM hvor der var 3 h.f Med 4 fine placeringer nr. 2 3 ved Henrik Annesen, nr. 4 ved Jette Voergård, nr. 5 ved Bruno Hyldahl. Og så havde vi også 2 dygtige figuranter Finn Hansen og Michael Thunø, der virkelig gjorde deres arbejde godt for dommer og ensartet arbejde for hundene Vi havde også 2 h.f. med til Nordiske Mesterskaber. Det var Jette Voergård med en 3pl og Bruno Hyldahl med en 4 pl Vi har afholdt et kursus med Martin Knudsen som var booket ud og var meget lærerigt omkring lydighed og gr.c Sph hunde Dm Vinder Hans Jørgen Schmidt Haderslev Samtidig vinder af sporpokalen fra Kreds 4 Jeg har ikke kunnet udlevere til ipo, da jeg ikke har modtaget resultater Rally udvalget Året i Rally-lydighed er gået godt. Vi starte op med at hold stævne ved Kolding storcenter, hvor vi dog måtte rykke ind for pga. sne Stævner i kredsen er gået super godt. Så tak til de klubber som har holdt stævner i Vores deltager fra kredsen til DM. Gik også godt en 19, 20 og 22 plads. De tre som var af sted var Dorte fra Esbjerg, Lene fra Vejen og Metine fra Løgumkloster. Sydjysk mester og kredsmester blev Lene Olesen fra Vejen. Ellers er der kun at siger held og lykke i Der kom til at blive et spændende år, med de ny tiltag. Beretningerne fra udvalgene blev godkendt 6. Kassereren aflægger regnskab. - Else Andersen Esbjerg, roser Lorentz for sit store arbejde - Heidi Vamdrup, uddannelse udgiften er steget meget er deltagerantallet også steget. Svar; Det er ikke mængden men omkostninger der er steget Regnskabet er godkendt. Lorentz fremlagde ny kontoplan som tages i brug i dette regnskabs år. 7. Indkomne forslag Ændringer i vedtægterne indstillet af kredsbestyrelsen. 3 KREDSBESTYRELSEN. Kredsbestyrelsen afholder de nødvendige bestyrelsesmøder mindst 1 pr. kvartal og indkalder til den årlige kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem 15. februar og 1. marts. Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis kredsbestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det.

4 Kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til hovedbestyrelsen senest 2 uger efter ethvert mødes afholdelse. Kredsbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer valgt af kredsgeneralforsamlingen, samt formænd for kredsens faste udvalg. Ved stemmelighed i kredsbestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages valg af kredsformand. Hvis et medlem af kredsens forretningsudvalg fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder suppleanten på posten frem til førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der foretages nyvalg til posten. Fratræder medlemmet i forbindelse med kredsgeneralforsamlingen midt i valgperioden skal der foretages ny-valg til posten. Valget gælder da for 1 år. Formanden, næstformanden og kassereren danner kredsens forretningsudvalg. Forretningsudvalget tegner foreningen, og er ansvarlige for kredsens økonomiske dispositioner. Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger kredsbestyrelsen på sit konstituerende møde en formand, der virker frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling. Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger kredsbestyrelsen en formand, der virker frem til førstkommende kredsgeneralforsamling. Kredsbestyrelsen påser at der inden for de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt, udpeges en repræsentant til Friluftsrådets kredsrepræsentantskaber i hver kommune i Kreds 4 s område. Rød tekst er ny tekst som Kredsen nye bank har opfordret til at få skrevet i vedtægterne. Godkendt med alle stemmer. 5 KREDSGENERALFORSAMLING DAGSORDEN og STEMMETAL. Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen. Nye vedtægter for kredsen, ud over de på landsmødet vedtagne, kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen, og kun såfremt de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Dagsorden for kredsgeneralforsamlingen: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeoptællere. 3. Formanden aflægger beretning. Kredsudvalgene aflægger beretninger. 4. Kassereren aflægger regnskab. 5.Fastsættelse af kredskontingent. (Såvel indeksregulering, samt evt. yderligere stigning, skal være varslet på kredsrådsmødet i oktober) 6. Indkomne forslag. (Sidste frist for indsendelse af forslag er 4 uger før kredsgeneralforsamlingen.) 7. Valg af formand. 8. Valg af kasserer og suppleant. 9. Valg af næstformand og suppleant. 10.Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg 11.Valg af kredsens medlem af bestyrelsen for DcH s initiativfond 12.Valg af formænd for de af kredsrådet nedsatte udvalg. 13.Valg af 2 revisor. 14.Valg af suppleanter for 2 revisorer. 15.Eventuelt. Godkendt med alle stemmer

5 8 ØKONOMI. Kredsens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand og udsendes senest 8 dage før fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling. Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse. Ud over regnskab fører kredsbestyrelsen en forhandlingsprotokol. Det årlige kontingent pr. medlem af lokalforeningerne til dækning af kredsens udgifter vedtages hvert år på et kredsrådsmøde afholdt i oktober måned året før. (Forslag fra kredsbestyrelsen skal foreligge.) Kontingentet er indeksreguleret og beregnes ud fra det af Danmarks Statistik for juni måned hvert år opgivne nettoprisindeks. Kontingentet reguleres i forhold til beløbet 76, - kr. = indeks 100. Slutbeløbet afrundes op/ned til hele kr. Ønsker kredsbestyrelsen yderligere kontingentstigning ud over indeksreguleringen skal forslag herom foreligge forud for ovennævnte kredsrådsmøde i oktober måned. Det af kredsrådet vedtagne kontingent er gældende fra det efterfølgende kalenderårs begyndelse. Den med gult markeret tekst erstattes med: Det årlige kontingent pr. medlem af lokalforeningerne vedtages på kredsgeneral-forsamlingen og er gældende fra den 1. januar det efterfølgende år. Kontingentet er indeksreguleret og beregnes ud fra det af Danmarks Statistik for juni måned forri-ge år opgivne nettoprisindeks. Kontingentstigning, indeksregulering plus eventuel yderligere stigning, varsles på kredsrådsmødet afholdt i oktober måned året før vedtagelsen. Ønsker kredsbestyrelsen kontingentstigning ud over indeksreguleringen meddeles samtidig hvilket beløb, der fremover vil være lig indeks 100. Slutbeløbet afrundes op/ned til hele kroner. Kontingentet for gamle lokalforeningsmedlemmer forfalder til betaling ved kalenderårets begyndelse og skal være betalt senest den 10. februar. Ved gamle lokalforeningsmedlemmer forstås medlemmer fra tidligere år, der forsat ønsker medlemskab af lokalforeningen. Lokalforeninger, der er i kontingentrestance, kan ikke sende repræsentanter til kredsgeneralforsamlingen, der afholdes i henhold til vedtægternes 3, stk. 1. Kontingentet for lokalforeningsmedlemmer, der indmeldes i løbet af året, skal betales ved udløbet af den må-ned hvori indmeldelsen er sket. Kredskassereren foretager en endelig afstemning af det fra den enkelte lokalforening indbetalte kontingent så snart det af landsforeningen pr. 31. december opgjorte medlemstal foreligger. Er der differencer i forhold til det af den enkelte lokalforening indbetalte udsendes opkrævning/tilbagebetaling til den/de pågældende lokalfor-eninger. Eventuel efterbetaling forfalder til betaling senest 3 uger efter udsendelsen. Overholdes denne betalingsfrist ikke, tillægges beløbet et gebyr på 2,- kr. ekstra pr. medlem af lokalforeningen pr. påbegyndt måned. Alle hverv under kredsrådet er ulønnede. Kredsen afholder udgifter i forbindelse med kredsens gøremål, herunder. Kredsen betaler for lokalforeningernes kørsel og forplejning i forbindelse med kredsgeneralforsamling, kredsrådsmøder og øvrige kredsmøder. Kredsen betaler dog kun kørselsgodtgørelse for een bil pr. lokal-forening. Eventuelle forfriskninger betales af lokalforeningerne selv. Kredsen betaler kørselsgodtgørelse til dommerne ved alle konkurrencer og stævner i kredsen. Kredsen afregner kørselsgodtgørelse direkte med den enkelte af kredsens egne dommere. Ved brug af dommere fra andre kredse betaler kreds 4 dog højest kr , - pr. dommer fra andre kredse. Den arrangerende lokalforening afregner selv med den/de pågældende dommere og fremsender efterfølgende afregning til kassereren i kreds 4. Kredsen betaler alle udgifter i forbindelse med arbejde i kredsbestyrelsen. (Nyt forslag fra kredsen bestyrelsen)afregningsbilag for alle udgifter, der ønskes betalt af kredsen skal være kredskassereren i hænde senest 3 uger efter at aktiviteten har fundet sted. El-lers vil retten til at få beløbet dækket bortfalde. Kreds 4 afregner alle kørselsgodtgørelser i kredsregi efter statens takst I. Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens

6 interesse. Morten Jørgensen Rødding forslår at det ændres til 5 uger da man så kan sende ind en gang pr måned ligesom i dommerudvalget pr 5. uge Frede Pedersen konsulent udvalget. Forstår godt at kredsbestyrelsen vil have denne ændret og kan stemme for de 3 uger. Der stemmes om Morten Jørgensen Røddings forslag og det vedtages med alle stemmer; Afregningsbilag for alle udgifter, der ønskes betalt af kredsen skal være kredskassereren i hænde senest 5 uger efter at aktiviteten har fundet sted. Ellers vil retten til at få beløbet dækket bortfalde. Kreds 4 afregner alle kørselsgodtgørelser i kredsregi efter statens takst I. 8. Fastsætte af kredskontingent Kredsen foreslår en kontingent på 129,- kr Godkendt med alle stemmer 9. Valg af formand. Arne Andersen ønsker genvalg Jens Jørgen Andersen, DcH Fredericia foreslår Frede Pedersen Stemmer på Arne - 36 Stemmer på Frede 60 Frede er valgt som ny kredsformand. 10. Valg af kasserer og suppleant. (Vælges i ulige år) UDGÅR 11. Valg af sekretær/næstformand og suppleant. (Vælges i ulige år.) UDGÅR 12. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg. Lauritz Christoffersen ønsker genvalg - Valgt 13. Valg af kredsens medlem til DcHs Initiativfond. Kim Ahle ønsker ikke genvalg Kreds bestyrelsen kreds 4 foreslår Carsten Jensen, Fanø. Carsten vagt 14. Valg/godkendelse af formænd for de af kredsen nedsatte udvalg. På valg/godkendelse er: Formand for kredsens Dommerudvalg. Edel Jørgensen indstillet/valgt Formand for kredsens Uddannelsesudvalg. Anna Lyngby indstillet/valgt Formand for kredsens Rally-lydighedsudvalg. Ingen kandidat indstillet. Kredsbestyrelsen skal finde en kandidat til Rally-lydighedsudvalget på det først kommende møde. 15. Valg af revisorer. Else Andersen ønsker ikke genvalg Jytte Westergård, Christiansfeld foreslås og vælges 16. Valg af suppleant for revisor. Dorthe Sippesen Nordals forslås og vælges. 17. Eventuelt. Anna Lyngby reklamere for bl.a sporkursus kurser. Se kurser op kreds 4 hjemmeside. Lorentz reklamere for WinKas kursus i Kolding d. 12 maj kl 18.00

7 Lorentz husk jeg har fået ny mailadresse, og den kommer på forsiden af kreds 4 hjemmeside. Peter Haderslev. Der køre en landsdækkende kampagne om aflivning af hunde. Hvorfor DcH ikke er med i den? Arne svare spørg Hans Tonsborg. Laurits vil gerne hjælpe klubber med at tjekke vedtægterne ring og book mig. Det koster kørepenge og en kop kaffe. Mødes afsluttes med tak for god ro og orden og Arne takker for 2 gode år.

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 DcH-Brande afdelings bestyrelse januar 2016 Formand: Svend Ludvigsen Møllevej 6, Blåhøj 7330 Brande 21 65 21 90 svend35@icloud.com Næstformand: Kasserer: Sekretær:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ; Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; ddn@cdmail.dk Referat fra Kredsgeneralforsamling den 17. februar 2014 kl. 19.30 i DcH

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.dk REFERAT FRA Kredsgeneralforsamling den 26. februar 2013 kl. 19.30

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011 Titel: Navneændring 1 Foreningens navn er Kolding og Omegns Civile Hundeførerforening, Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening Foreningens navn er Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Fredensborg kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Vamdrup. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT - KREDSRÅDSMØDE Marianne Lind Sekretær Horserødvej 2B 3000 Helsingør Tlf. 4975 1730 DATO 18.september 2007 STED DELTAGERE AFBUD FRAVÆRENDE Osted Kro Kredsbestyrelsen:,

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE.

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Vedtægter for Odsherred Civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er medlem af landsforeningen DANMARKS CIVILE

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Kredsmappe for Kreds 4.

Kredsmappe for Kreds 4. Kredsmappe for Kreds 4. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Indhold Arbejdsfordeling i Forretningsudvalget... 2 Retningslinjer for udvalg i kreds 4... 2 Adresseskift på formand eller kasserer...

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere