Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918"

Transkript

1 1 <Pasfoto: Rudkøbing, 12. august Privateje> Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning og noter ved Bernadette Preben-Hansen The Danish Embassy in Saint Petersburg during the Days of the Russian Revolution Letters in Danish, edited by Bernadette Preben-Hansen Bibliografisk reference bedes anført ved brug af materialet: Aksel-Hansen, Esther. Breve fra Petrograd (ved Bernadette Preben-Hansen). København ISBN June 21, 2015 c. 220 sider/c. 640 noter/c. 30 illustrationer

2 Summary 2 A large collection of private letters written in Saint Petersburg (Petrograd) in the years of the Russian Revolution can be found in the Royal Library in Copenhagen. These letters were written in Danish by a young Danish woman, employed as a typist in the Danish Embassy in Saint Petersburg. The addressee in Copenhagen was the young woman s mother. Between May 1917 and May 1918 one hundred letters were sent in the diplomatic bag from Saint Petersburg to the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen, to be forwarded to the writer s family. These letters give us a word picture of the Russian Revolution as it appeared to a young woman. The daily consequences of the revolution are recorded with the detachment peculiar to a privileged foreigner, either watching from the windows of the Embassy, or while walking along the Neva, during sleigh-rides through the city or during evening visits to the city s railway stations. This publication contains a complete transcription of the entire collection of letters. The transcribed letters have been annotated using material from the archives of the Danish Ministry of Foreign Affairs and the archives of the Danish Embassy in Saint Petersburg for the years Both archives are preserved in the National Archive in Copenhagen.

3 Forord På Det Kongelige Bibliotek i København, Håndskriftafdelingen, bevares en større samling private breve, skrevet i St. Petersborg (Petrograd) i årene for den russiske revolution. Brevene blev skrevet på dansk af en ung dansk kvinde, ansat som kancellist< 1 > ved Det kongelige danske gesandtskab i St. Petersborg. Modtager var brevskrivers mor i København. Over et år, fra den niende maj 1917 til den nittende maj 1918, blev ethundrede breve sendt gennem gesandtskabet i St. Petersborg med kurerpost til UM i København, hvor de blev afhentet af brevskrivers familie. Brevene tegner et stemningsbillede af den russiske revolution, set gennem en ung kvindes øjne. Revolutionens daglige konsekvenser bevidnes med en privilegeret udlændings distance fra gesandtskabets vinduer, ved vandringer langs Nevaen, slædeture gennem St. Petersborg og natlige besøg på byens banegårde. Brevene fra revolutionsåret 1917 er i udvalg og passager oversat fra dansk til russisk af Ludmila Weil og publiceret i et litterært tidsskrift i Moskva.< 2 > Esthers breve er her præsenteret ved en komplet arbejdstransskription af det samlede brevkorpus. Brevene er af vekslende kvalitet fra plagebreve af typen send flere penge til revolutionsjournalistik. Læseren kan med fordel skippe de såkaldte kommissionsbreve samt skimme igennem materialet. Transskriptionen er forsynet med et udførligt noteapparat på basis af materiale fra UMs og gesandtskabets arkiver, bevaret på Rigsarkivet i København. I noteapparatet er anført et resume over hvert enkelt brevs indhold. Læseren kan således danne sig et hurtigt overblik ved hjælp af computerens søgefunktion. Transskriptionen danner arbejdsgrundlag for en bogudgivelse, hvori uddrag af Esthers breve vil finde sin plads: Femogtyve fortællinger fra den russiske revolution. Danskere i Rusland og Sibirien Tak til Bjarne Schartau 2007, Boris og Ludmila Weil, Frederik Andreassen, Inge Marie Larsen, Jørgen Nybo Rasmussen, Peter Buntzen 2009, samt nulevende efterkommere af familien Preben-Hansen, en dansk familie i tsar-rusland.< 3 > Tak til Statens Arkiver: Rigsarkivet. 3 Bernadette Preben-Hansen Vesterbro Esthers stilling omtales som kancellist skriver kopist. Hendes funktion er renskrivning på skrivemaskine og forefaldende kontorarbejde. 2 Weil, Boris. Esther Aksel-Hansen. Pis ma iz Rossii. Oversat fra dansk af Ludmila Weil (KB: Ny Kgl. Samling 5244, quarto). Novoe literaturnoe obozrenie. Moskva 1993 (5), ( ). 3 Preben-Hansen, Emil Frederik. Erindringer om mit ophold i Rusland i året 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk, 2007 ( ). Bernadette Preben-Hansen (f. 1967) er ældste datter af Poul Johan Preben-Hansen (f i Rybinsk, Jaroslav guvernement i tsar-rusland, d i Ordrup). Poul var anden søn af den danskfødte agent Emil Frederik Preben-Hansen og dennes danskfødte hustru Elisabeth Jørgensen.

4 Review Esther Aksel-Hansens breve er velskrevne og i den forstand læseværdige. Det er imponerende at en pige, midt i tyverne besidder en så åbenlys skriftlig udtryksfærdighed, og dette uanset hendes gode uddannelse. Esther Aksel-Hansen besidder ganske enkelt litterær begavelse. Af indlysende grunde fylder de såkaldte kommissionsbreve (plagebreve), godt op i det samlede brevkorpus. Ikke at det ikke kan have sin interesse at fordybe sig deri. For en kulturhistoriker præsenterer de et udmærket kildemateriale. Men den almene interesse for Esther Aksel-Hansens breve må primært samle sig om hendes beskrivelser af de begivenhedsforløb, der accelerer omkring hende: den russiske revolutions begyndelse Man kan hævde, at der med hensyn til præcis iagttagelse og koldsindighed er gået en god krigskorrespondent tabt i Esther Aksel-Hansen. Derudover til belysning af personen Esther Aksel-Hansen er hendes beretninger fra sit arbejdsliv fornøjelige og kulturhistorisk interessante. Man mærker med hvilket engagement hun går op i sit arbejde på Det danske gesandtskab, og det står klart at Esther Aksel-Hansen udmærker sig ved godt overblik, utrættelig arbejdsevne, kollegialitet og et godt humør, der har været til glæde for alle, ikke mindst hende selv. Esther Aksel-Hansen er virkelig en tapper pige. Dog bemærker man, at hun næppe hæver sig over sin stands og sin tids fordomme. Om selvstændige refleksioner over tidens brændende spørgsmål og den politiske situation er der ikke tale. Et uddrag af Esther Aksel-Hansens breve kunne have almen interesse, men ville kræve et grundigt og velovervejet redigeringsarbejde. 4 Klara Preben-Hansen Charlottenlund 2007

5 Brevskriveren 5 Barndom Esther Aksel-Hansen blev født den tiende januar 1891 på Frederiksberg. Hun var datter af billedhuggeren Aksel Hansen, en af sin tids førende portrætskulptører, hvis buster og statuer figurerer på pladser i Danmarks købstæder. Han blev i 1870 erne optaget på Kunstakademiet i København, hvorfra han tog afgangseksamen som modellerer. Aksel Hansen var legatmodtager og afholdt en lang række udstillinger, blandt andet på Charlottenborg, men også i Paris, hvor han modtog udmærkelsen mention honorable. I 1884 ægtede han Ellen Margrethe Smith, datter af professor Henrik Sophus Smith. Ægteskabet bar fem børn, fire døtre og en søn. 4 Esther, der overfor sin mor omtaler sig selv dit mellembarn var det tredje barn. Uddannelse Esther voksede op på forældrenes adresse: Christian Winthersvej 17 på Frederiksberg i København, og tilhørte det københavnske borgerskab. I 1907 bestod hun præliminæreksamen med udmærkelse< 5 > fra V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole på Frederiksberg. Sommeren 1912 tilbragte hun på Vejlby Højskole i Århus.< 6 > Som treogtyve årig sprang Esther ud som lærerinde, da hun i 1914 bestod sin faglærerindeeksamen i engelsk,< 7 > matematik< 8 > og praktisk-pædagogisk kursus< 9 > fra Fr. Milos Skole. Esther var en UG elev med styrke i modersmålet og engelsk. Sproget Fra barnsben viste Esther sig optaget af sproget og dets muligheder på skrift. Fra sin tidligste ungdom til sit dødsår skrev hun digte og lejlighedsviser. Hun var fjorten år, da hun i 1903 digtede til sin lærerinde på V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole: Vi har besluttet at vi hellere vil strikke en hose end sy en nattøjspose. Vi ville gerne have noget, der er moderne. For eksempel en krave, der var nem at lave, med fransk broderi indeni. Og hvis De synes, det kunne gavne, at sy store franske navne, og hvis De vil tage til takke med et til en overfrakke, så vil med vor gave vi hædre, vore respektive brødre og fædre. Vi håber vort forslag vil passe, med agtelse, syvende klasse. Et lille udvalg af hendes mere 4 Se Folketællingerne (Christian Winthers vej 17, Frederiksberg), f. eks Statens Arkiver: Arkivalier Online. 5 V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole, grundlagt 1889 på Frederiksberg, Ørstedsvej 29. Vidnesbyrd om Almindelig Forberedelseseksamen for Esther Aksel-Hansen af femte juli 1907, for eksamensterminen, juni/juli Eksaminanden har bestået med 125 points: udmærkelse. Esther fik UG i samtlige fag (modersmål, engelsk, tysk, fransk, historie, geografi, praktisk regning, aritmetik, naturhistorie og naturlære), undtaget fagene: skriftligt dansk (MG), geometri (UG minus), og skriftlig orden (MG kryds). KB: NKS 5244, quarto. 6 Notat, Esthers kasse. 7 Udtalelse, oktober 1912: Engelsk. Fr. Esther Aksel-Hansens skriftlige og mundtlige præstationer var helt igennem meget gode. Særlig god var hendes gengivelse på engelsk af litteraturhistorie og læst værk. Udtalelserne er dateret måned og år. KB: NKS 5244, quarto. 8 Udtalelse, april 1914: Matematik. Prøven godtgjorde for de skriftlige besvarelsers vedkommende, at eksaminanden var i besiddelse af sådanne kundskaber og færdigheder at vi må erklære prøven for bestået uagtet de mundtlige præstationer, især i helt elementær matematik og i regning var alt andet end tilfredsstillende. Af de skriftlige opgaver var den teoretiske afhandling særdeles god, regneopgave og tre af de matematiske enkeltopgaver helt eller i alt væsentligt rigtige, mens tre af opgaverne var mere eller mindre mangelfuldt besvarede. KB: NKS 5244, quarto. 9 Udtalelse, april 1914: Fr. Esther Aksel-Hansen har bestået faglærerindernes praktisk-pædagogiske prøve ved Fr. Milos Skole i engelsk og i matematik. KB: NKS 5244, quarto.

6 modne digte fra 1940 erne og 50 erne blev publiceret i samtidens aviser.< 10 > Esther bevarede hele livet sin flair for modersmålet, sin evne til at fange øjeblikket på skrift. 6 < De tre gratier. Esther Aksel-Hansen, Ally Stenersen Hansen, Emma Preben-Hansen. OSH> Første Ruslandsophold I foråret 1915 rejste Esther første gang til Rusland, hvor hun opholdt sig igennem halvandet år, dels hos en russisk familie, hvor hun underviste i engelsk, dels hos familien Hansen i Rybinsk. Hun var nu fireogtyve år, tog undervisning i russisk, og mestrede efterhånden det russiske sprog i praksis. Hendes kendskab til russisk blev forudsætningen for hendes senere ansættelse på gesandtskabet i St. Petersborg. Jeg rejste til Rusland, nærmere betegnet til byen Rybinsk, der er en stor havneby ved Volga floden, første gang i Da blev jeg der som nurse for en russisk advokat, og jeg lærte i løbet af halvandet år en hel del russisk. Der lærte jeg min svoger< 11 > at kende, men havde endnu ikke mødt min mand,< 12 > som på det tidspunkt var i en stor smørforretning i Sibirien.< 13 > < En stor smørforretning i Sibirien : Otto Hansens forretning i Kurgan, Dvorjanskaja ul. (Adelgade), OSH> Familien i Rusland Otto Eduard Stenersen Hansen blev født 1877, som førstefødte søn af Preben Johan Frederik Jacob Hansen, sognepræst i Longelse på Langeland og dennes første hustru, Emma Mathilde Stenersen. Som ung mand sluttede han sig det danske smøreventyr i Sibirien. Han blev ansat, først i 1899 som smøropkøber og filialbestyrer for et dansk smøreksportfirma Carl Holbek i den vestsibiriske stationsby Kurgan; siden i 1906 for et engelsk fødevarefirma, Lovell and Christmas, med filial i Rybinsk, en handelsby ved Volga floden. I 1907 hentede han sin yngre halvbror, Emil Frederik Preben-Hansen, på Langeland. Brødrene rejste til Rybinsk. I 1909 etablerede Otto egen forretning i Kurgan: Otto Hansen, Export and Import. Otto bosatte sig med familie i Kurgan, og indsatte Emil som bestyrer for forretningen i Rybinsk. Emil etablerede sig fra 1914 med familie i Rybinsk. Efterhånden stødte omtrent hele familien Hansen til i Kurgan og Rybinsk. Esthers breve afspejler familiens rejseaktiviteter mellem Kurgan, Rybinsk, St. Petersborg og Langeland. I 1919 måtte familien forlade Rusland som konsekvens af bolsjevikkernes magtovertagelse. Familiens ejendom og værdier i Rusland blev konfiskeret. Året efter anmeldte familien sit erstatningskrav mod Rusland overfor Kommissionen til behandling af danske erstatningskrav mod Rusland, forgæves. Familiens tid i Rusland var forbi. 10 Vintergæk, Vendsyssel Tidende, 9. februar Ungarn (Sovjets invasion af Ungarn 1956), Dagens Nyheder og Frederiksborg Amtsavis, 31. oktober Atter Ungarn, Povl Bang-Jensens minde tilegnet, Frederiksborg Amtsavis, 6. december Niende April, Frederiksborg Amtsavis, 11. april Så alvorstung, Frederiksborg Amtsavis, 2. august Studentersang tilegnet tronfølgeren, Frederiksborg Amtsavis, 17. juni 1959, Nordsjælland, 16. juni Emil Frederik Preben Hansen (f. 1. december 1886). 12 Axel Preben-Hansen. Esther digtede til Axel på hans halvfjerds års dag: som mødte sin skæbne i Longelse by (2. november 1962). 13 Aftenbladet, 14. november 1957.

7 <Emil Preben-Hansen, Anna Gyda Jakoba Burhøi, Elisabeth Jørgensen, Esther Aksel- Hansen, Axel Preben-Hansen. Rybinsk, OSH> 7 Ægteskabet Esther mødte sin kommende ægtemand, Axel, i Longelse på Langeland.< 14 > Axel Preben- Hansen blev født 1892, som yngste søn af pastoren på Langeland og dennes anden hustru, Fanny Emilie Regitze Kjerulff. Axel sluttede sig til sine ældre brødre, Otto og Emil, der som mange andre danske udvandrere gjorde karriere i Rusland og Sibirien. Esther og Axel blev gift på Turø i 1919.< 15 > To uger senere opsøgte det nygifte par politimesteren i Rudkøbing, der udstedte rejsepas< 16 > for hr. Axel Preben-Hansen, som agter at rejse herfra til Kurgan for at tiltræde en stilling. Axel beskrives som dansksproget, middel af vækst, middel af bygning, med blondt hår, brune øjne og intet særkende. Samme dag udstedte politimesteren rejsepas for fru Esther Preben-Hansen, født Aksel-Hansen, som agter at rejse herfra til Kurgan for at tiltræde en stilling sammen med sin mand. Esther beskrives med fotografi som dansksproget, 165 cm. af vækst, middel af bygning, med mørkeblond hår, blå øjne og intet særkende. Parret kom aldrig af sted. Ruslands grænser var lukkede og landet hærget af borgerkrig. Bolsjevikkerne havde ved deres ankomst til Kurgan, august 1919, beslaglagt Otto Hansens hus i Adelgade. Det forlød, at Adelgade var brændt af og familiens hus lå som ruin.< 17 > Esther og Axel måtte blive i Danmark. I forventet termin efter bryllupsnatten blev parret forældre. Familien slog sig ned på husmandsstedet Pilegården nær Odense på Fyn, siden i Valby huse ved Helsinge i Nordsjælland, hvor Axel ernærede sig som bogholder.< 18 > Esther blev hjemmegående, mor til to sønner. Ansættelse ved gesandtskabet Esther var seksogtyve år, da hun blev ansat som kancellist ved det danske gesandtskab i St. Petersborg.< 19 > Efter atten måneder rejste jeg imidlertid hjem igen, men kom senere i kontakt med en sekretær fra UM, som ville lære russisk. Han skaffede mig en stilling som sekretær hos gesandt Harald Scavenius i St. Petersborg.< 20 > Hun blev ansat i en midlertidig stilling ved den afdeling af Det kongelige gesandtskab i St. Petersborg, som skal varetage de østrig-ungarske interesser i Rusland. 14 I dag skal vi hylde en mand, der har ry fra Rusland til Dannevangs sunde, som mødte sin skæbne i Longelse by (2. november 1962). Esthers kasse. 15 Esther digtede til Axel på hans halvfjerds års dag: på Turø, de gav da hinanden den tro den enogtredvte juli Esthers kasse. 16 Axel var født anden november 1892 i Longelse. Esther var født tiende januar 1891 på Frederiksberg. Politimesteren i Rudkøbing, 12. august Esthers kasse. 17 I oktober 1919 ankom Otto Hansen til Vladivostok. Byen var overstrømmet af flygtninge fra det indre Sibirien. Der mødte han sin svoger Carl Burhøi, der havde bestyret Ottos forretning i Kurgan. Burhøi fortalte, at bolsjevikkerne ved deres ankomst til Kurgan i august 1919, havde beslaglagt Otto Hansens hus i Adelgade. Det forlød, at forretningen og hjemmet i Adelgade lå i ruiner. I 1920 rejste Otto fra Vladivostok til Danmark over USA. Larsen, Inge Marie. En dansk familie i Vestsibirien Rotunden (22). Statsbiblioteket. Aarhus 2006, ( ). Inge Marie Larsen har ved selvsyn (december 2008) fotografisk dokumenteret, at Otto Hansens hus i Kurgan står endnu. 18 Far Axel blev bogholder på et kontor (2. november 1962). Esthers kasse. 19 Esthers ansøgning til UM (datostemplet), 30. april 1917: Undertegnede tillader sig herved at ansøge om en stilling ved det danske gesandtskab i Petrograd. Jeg har præliminær eksamen med udmærkelse og faglærerindeeksamen i engelsk og matematik. I foråret 1915 rejste jeg til Rusland, hvor jeg har opholdt mig i halvandet år, dels hos en dansk, og dels hos en russisk familie, i hvilket sidste jeg underviste i engelsk. Både inden min afrejse, under mit ophold derovre og efter min hjemkomst har jeg regelmæssigt taget undervisning i russisk, for hvilket sprog jeg nærer stor interesse. Siden jeg kom hjem, har jeg lært stenografi og beskæftiget mig en del med kontorarbejde. Vedlagt følger anbefalingen. Ærbødigst, Esther Aksel- Hansen. RA: UM (0002), gruppeordnede sager , jr. nr. 3. L. 5/63 (lbn ). 20 Aftenbladet, 14. november 1957.

8 8 Afdeling B I april 1917 overtog gesandtskabet efter USAs indtræden i 1. Verdenskrig opgaven som beskyttelsesmagt i Rusland for Østrig-Ungarn. Arbejdet varetoges af gesandtskabets afdeling B, og bestod i at forvalte bistand til østrig-ungarske civilfanger og krigsfanger i Rusland og Sibirien.< 21 > UM besluttede at oprette den nye afdeling, der blev organiseret ved sekretariat, arkiv, finanssektion, krigsfangesektion og civilfangesektion. UMs ansættelser til den nyoprettede afdeling var sket i al hast, hvilket Scavenius senere kritiserede i skarpe vendinger.< 22 > Berlingske Tidende skrev ottende marts 1920: Det danske gesandtskabs arbejde for de østrigske fanger: kammerherre Harald Scavenius fortæller. Gesandtskabet slog sig igennem med pengekassen. Den danske gesandt i Petrograd, kammerherre Harald Scavenius, har i sidste nummer af Nordisk Administrativt Tidsskrift< 23 > givet en interessant beretning om det store arbejde, gesandtskabet udførte under krigen som repræsentation for Østrigungarn. Gesandtskabet fik en særlig østrig-ungarsk afdeling, hvis chef blev baron Frederik Rosenørn-Lehn, der fik titel af viceminister. Afdelingen deltes i et sekretariat under legationsråd Peter Skov, der skulle korrespondere med de russiske myndigheder, en krigsfangesektion og en civilfangesektion under kaptajn Frits Cramer, en finanssektion under kontorchef i Landmandsbanken Richard Meyer, samt en arkivsektion under arkivar Axel Linvald. For at have stadig forbindelse med fangerne var det nødvendigt at have faste delegerede spredte over hele landet. Civilfangerne tog den russiske regering sig ikke af, idet de havde en vis bevægelsesfrihed og adgang til at tjene til livets ophold; da deres ejendomme var konfiskerede og de havde mistet deres borgerlige rettigheder, betød denne frihed i virkeligheden meget lidt. Fra hjemlandet fik de, da det danske gesandtskab overtog virksomheden, højst ti rubler hver per måned i understøttelse. De kom da hurtigt til at lide nød, og Østrig-ungarn kunne ikke forhøje sit bidrag. Det danske gesandtskab fandt dog på udveje. Oprindelig var der udbetalt understøttelse til ethundredeogtyve tusinde personer, men ved nøjere undersøgelse viste det sig, at en hel del af disse var folk, der frivilligt var fulgt med de vigende russiske tropper tilbage fra Galizien, og som kunne stryges af listen. Endvidere var der en hel del folk af polsk og ukrainsk nationalitet, som slet ikke var fanger. På denne måde fik man tallet ned til firstusinde. Endvidere fandt gesandtskabet på at gå uden om bankerne, der hidtil havde 21 Danmark overtager beskyttelsen af de østrig-ungarske interesser, Børsen, 14. april Dagens portræt: den danske gesandt i Petrograd, Harald Scavenius, B.T. 14. april Portræt: Harald Scavenius, Politiken, 14. april Legationen i Petrograd: den ny afdeling til varetagelse af de østrig-ungarske interesser. Politiken, 2. maj Den danske repræsentation for Østrig- Ungarn i Rusland, Berlingske Tidende, 3. maj 1917, aftenudgaven. RA: UM (0002), gruppeordnede sager , jr. nr. 3. L. 17 (lbn ). 22 Scavenius til UM, 27. marts (14. marts) 1918: Som en naturlig indledning til en omtale af ledelsen, det vil sige mig, vil det måske være rigtigt at tale lidt om det personale, med hvilket jeg har haft at arbejde. Afdeling B blev kaldt gesandtskab, men er i følge sagens natur noget ganske andet. I et gesandtskab arbejder personer, der har valgt denne virksomhed som en karriere og derfor naturligt har interesse af at gøre deres bedste, mens en institution som afdeling B er forbigående og arbejdet som en følge deraf nemt af enkelte bliver betragtet med mindre alvor. Der er også den forskel, at et gesandtskab kan regne med øvede medarbejdere, mens nævnte afdeling B måtte lade sig nøje med et tilfældigt og i hastværk samlet personale. Mange og blandt disse enkelte delegerede betragtede virksomheden ved afdeling B som en art skovtur <læsernotat: Schou-tur, med allusion til Peter Skov> og lødigheden af deres arbejde blev derefter. RA: UM (0002), gruppeordnede sager , jr. nr. 3. G. 43b (lbn ). 23 Scavenius, Harald. Et blad af det danske Petrograd gesandtskabs virksomhed under Verdenskrigen. Nordisk administrativt tidsskrift 1920,

9 omsat de østrigske kroner til rubler, og derved sparede man månedlig cirka en halv million rubler. Det lykkedes på denne måde at forhøje understøttelsen til hver af civilfangerne til halvtreds rubler. Først efter meget modstand fra de militære autoriteter lykkedes det også at få delegerede til krigsfangelejrene. Her oprettedes da lejrkomitéer, som gav beretning til de delegerede, om hvad fangerne manglede, og de fik nu penge til brændsel, klæder, medicin og navnlig til oprettelse af hjælpekøkkener, der gjorde stor gavn. Det var lykkedes over det uhyre rige at skabe en fasttømret organisation, der fik det mest mulige ud af relativt små midler. Da revolutionen kom, var det Trotskijs mening at alle de menige krigsfanger skulle være fri. Men heldigvis lykkedes det at overbevise ham om den uhyggelige elendighed, der ville være blevet følgen af at halvanden million mennesker pludselig satte sig i bevægelse uden at der var sørget for noget som helst. Og der blev givet ordre til at de skulle forblive i lejrene. Alligevel strømmede en mængde krigsfanger til Moskva og Petrograd, og i løbet af et par dage udviklede der sig en forfærdelig nødstilstand. Der blev straks oprettet en asylsektion og en fødevaresektion og gesandtskabet oprettede i Petrograd et bageri, som daglig fremstillede firetusind pund brød. En særlig sektion fik den opgave at holde listerne over fangerne a jour, og disse lister blev hurtigt accepterede af russerne som det officielle grundlag for alt arbejde vedrørende fangerne. Fordelingen af de syge krigsfanger til hospitalerne tog gesandtskabet også i sin hånd og sørgede for kompletteringen af den ganske utilstrækkelige kost. Gesandtskabet overtog selv seks større hospitaler. Et mægtigt og besværligt arbejde var transporten af de syge og invaliderne, som ifølge overenskomst blev udvekslede. Gesandtskabet var i mange måneder de virkeligt ledende på Warszawa banegården, arrangerede transporterne, oprettede fødevaredepoter og hospitaler ved banegårdene. Med hver transport fulgte en delegeret, og ofte kunne fangernes liv på de ugelange rejser være afhængige af de delegeredes snarrådighed. Efter Brest-Litovsk freden kom en østrig-ungarsk krigsfangemission til Rusland, men efter at tjekkoslovakkerne havde rejst sig mod bolsjevikkerne, måtte det danske gesandtskab igen tage affære i Ural og Sibirien, hvor dets delegerede i øvrigt stadig fungerer. Før sin afrejse i december 1918 kom gesandtskabet til endnu en gang at overtage den samlede krigsfangeforsorg i Rusland. Efter revolutionen i Østrig, dannede den østrigske krigsfangemissions soldater nemlig soldaterråd og afsatte officererne, idet de rev det danske statsflag ned. Rødgardisterne omringede den østrig-ungarske ambassade; men det danske gesandtskab slog sig igennem med pengekassen, indeholdende enogtyve millioner rubler, og da de østrig-ungarske soldater ikke kunne oprette noget uden penge, blev enden på historien, at det røde flag blev taget ned og at det danske flag igen blev rejst under militær honnør. Som nævnt blev det danske gesandtskab kort efter kaldt hjem, men virksomheden havde unægtelig fået en dramatisk afslutning. 9

10 Esther blev ansat som skriver ved afdeling B, men blev kort efter sin ankomst til St. Petersborg overflyttet til Scavenius kontor.< 24 > Få dage efter sin ansættelse rejste Esther fra København, maj 1917.< 25 > Et år senere, i juni 1918 rejste hun til København på orlov.< 26 > Under sin orlov blev hun afskediget,< 27 > gesandtskabet var under afvikling. Esther genså aldrig Rusland. De fire hjorte Gesandtskabet til UM, 23. maj (10. maj) 1917: Gesandtskabet har herved den ære at indberette, at man ved Det kongelige ministeriums forventede approbation har overført fr. Isabella Smith, der oprindelig var antaget til det gamle gesandtskab, fra dette til afdelingen for østrig-ungarske sager, mens fr. Esther Aksel-Hansen er indtrådt i fr. Smiths plads som kancellist ved det gamle gesandtskab. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). Gesandtskabet til UM, 23. juni (6. juli) 1917: Som det vil erindres, blev der i sin tid i København udbetalt fr. Aksel-Hansen et beløb i ekviperingsgodtgørelse på firehundrede kroner under forudsætning af at fr.en skulle stå til rådighed for Det kongelige gesandtskabs sektion B i Chaykovskogo, ti. Straks efter ankomsten hertil blev fr. Aksel-Hansen imidlertid knyttet til den allerede bestående afdeling af gesandtskabet i Millionnaya, seksten, og fr. Isa Smith, der var engageret til sidstnævnte afdeling, blev overflyttet til gesandtskabets afdeling B. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). 25 Diplomatisk rejsepas, tredje maj 1917: Fr. Esther Axel-Hansen, maskinskriverske ved Det kongelige danske gesandtskab i Petrograd, som agter at rejse herfra til Sverige og Rusland. {kilde?} 26 Den tyvende juni 1918 forlod Esther i selskab med Broch og Smith St. Petersborg for at rejse gennem Finland til København. Scavenius til UM, 15. juni 1918: Helsinki. Bedes udvirke tilladelse. Gennemrejse Finland til Danmark for gesandtskabsmedlem kabinetskurer Vilhelm Voigt Broch og gesandtskabets to kancellister frøkenerne Isa Smith og Esther Aksel-Hansen, der den tyvende dennes afrejser via Beloostrov. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). Petrograd, 17. juni Det kongelige danske gesandtskab tillader sig herved at anmode det kongelige svenske gesandtskab om godhedsfuldt at ville udstede laissez-passer til de kongelige svenske toldmyndigheder for nedenstående medlemmer af det danske gesandtskab, der torsdag, den tyvende dennes <juni 1918> afrejser til Danmark via Finland, Sverige: kabinetskurer Vilhelm Voigt Broch, fr. Esther Aksel-Hansen, fr. Isa Smith. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). An Das Kaiserlich Deutsche Generalkonsulat, Petrograd. Petrograd, 18. juni Die Königlich dänische Gesandtschaft in Petrograd beehrt sich hiermit das Kaiserlich deutsche Generalkonsulat zu bitten einen für die betreffenden deutsche Behörden in Beloostrov bestimmten Passierschein für die unten angegebenen Mitglieder der Gesandtschaft ausstellen zu wollen: Herr Kabinetskurier Vilhelm Voigt Broch, Frl. Esther Aksel-Hansen, Frl. Isa Smith, die am 20. dieser Monat über Finnland nach Dänemark abzufahren beabsichtigen. Königlich Dänischer Gesandte. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 11 (lbn. 187). I Esthers kasse ses to ekstra rejsepas, et fra Det Kejserlige Tyske Generalkonsulat, 19. juni 1918, for passage over den finske grænse, og et fra Den svenske legation, 18. juni 1918, for rejse gennem Sverige. 27 Under sin orlov i København blev Esther afskediget med udgangen af august måned Gesandtskabet til UM, 1. juli 1918: Gesandtskabet har herved den ære at indberette, at man efter at fr. Olga Hansen har tiltrådt sin tjeneste ved gesandtskabet, har foretaget en omlægning af arbejdet, hvorved det, navnlig som følge af fr. Hansens betydelige arbejdsevne har vist sig muligt at undvære den forud for hende sidst antagne kancellist, fr. Aksel-Hansen. Man skal derfor henstille, at sidstnævnte, der for øjeblikket befinder sig med orlov i Danmark, afskediges fra udgangen af august måned at regne, idet der formentligt bør gives hende en fuld måneds varsel, hvorfor man samtidig skal henstille, at der ydes hende godtgørelse for hendes hjemrejse udgifter. For så vidt måtte det kongelige ministerium være indforstået med den foreslåede ordning, hvorved der formentlig for fremtiden vil kunne indvindes en betydelig besparelse på gesandtskabets budget, skal man anmode ministeriet om at ville meddele fr. Aksel-Hansen, hvis adresse er: Christian Winthersvej 17, København, at hun er afskediget med august måneds udgang. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). UM svarede, 10. juli 1918: Fr. Esther Aksel-Hansens afsked. Under henvisning til ovenfor citerede indberetning meddeler UM herved, at man dags dato har tilskrevet fr. Esther Aksel-Hansen som følger: Efter anmodning af det kongelige danske gesandtskab i Petrograd meddeler UM Dem herved, at gesandtskabet beklager ikke at have brug for Deres arbejdskraft mere fra udgangen af august måned dette år at regne, fra hvilken dato De betragtes som afskediget fra Deres tjeneste som konstitueret kancellist ved gesandtskabet. Deres honorar fra månederne juli og august dette år vil som sædvanlig blive indbetalt til Privatbanken hersteds. De med Deres rejse fra Petrograd til København forbundne omkostninger vil man efter omstændighederne godtgøre Dem, når De hertil indsender en specificeret regning over samme. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). Gesandtskabet, 20. juli 1918: som følge af den lettelse for kancelliets budget, som fr. Esther Aksel-Hansens afskedigelse og fru Karen Lukovitjs fratræden vil medføre blev Hans Valdemar Berg midlertidigt ansat fra femtende juli RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187).

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius:

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: 269 Udskrevet: 06. Juni 1974 blev jeg udskrevet. Jeg henvendte mig i Sygekassen i Odensegade på Østerbro. De kendte ikke noget til mig, for Korsør Kommune havde ikke

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Emil Frederik Preben-Hansen. Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk

Emil Frederik Preben-Hansen. Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk Emil Frederik Preben-Hansen Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk domkirken i Rybinsk. I 1940 erne blev Rybinsk-regionen oversvømmet af Rybinsk-reservoiret.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere