Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918"

Transkript

1 1 <Pasfoto: Rudkøbing, 12. august Privateje> Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning og noter ved Bernadette Preben-Hansen The Danish Embassy in Saint Petersburg during the Days of the Russian Revolution Letters in Danish, edited by Bernadette Preben-Hansen Bibliografisk reference bedes anført ved brug af materialet: Aksel-Hansen, Esther. Breve fra Petrograd (ved Bernadette Preben-Hansen). København ISBN June 21, 2015 c. 220 sider/c. 640 noter/c. 30 illustrationer

2 Summary 2 A large collection of private letters written in Saint Petersburg (Petrograd) in the years of the Russian Revolution can be found in the Royal Library in Copenhagen. These letters were written in Danish by a young Danish woman, employed as a typist in the Danish Embassy in Saint Petersburg. The addressee in Copenhagen was the young woman s mother. Between May 1917 and May 1918 one hundred letters were sent in the diplomatic bag from Saint Petersburg to the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen, to be forwarded to the writer s family. These letters give us a word picture of the Russian Revolution as it appeared to a young woman. The daily consequences of the revolution are recorded with the detachment peculiar to a privileged foreigner, either watching from the windows of the Embassy, or while walking along the Neva, during sleigh-rides through the city or during evening visits to the city s railway stations. This publication contains a complete transcription of the entire collection of letters. The transcribed letters have been annotated using material from the archives of the Danish Ministry of Foreign Affairs and the archives of the Danish Embassy in Saint Petersburg for the years Both archives are preserved in the National Archive in Copenhagen.

3 Forord På Det Kongelige Bibliotek i København, Håndskriftafdelingen, bevares en større samling private breve, skrevet i St. Petersborg (Petrograd) i årene for den russiske revolution. Brevene blev skrevet på dansk af en ung dansk kvinde, ansat som kancellist< 1 > ved Det kongelige danske gesandtskab i St. Petersborg. Modtager var brevskrivers mor i København. Over et år, fra den niende maj 1917 til den nittende maj 1918, blev ethundrede breve sendt gennem gesandtskabet i St. Petersborg med kurerpost til UM i København, hvor de blev afhentet af brevskrivers familie. Brevene tegner et stemningsbillede af den russiske revolution, set gennem en ung kvindes øjne. Revolutionens daglige konsekvenser bevidnes med en privilegeret udlændings distance fra gesandtskabets vinduer, ved vandringer langs Nevaen, slædeture gennem St. Petersborg og natlige besøg på byens banegårde. Brevene fra revolutionsåret 1917 er i udvalg og passager oversat fra dansk til russisk af Ludmila Weil og publiceret i et litterært tidsskrift i Moskva.< 2 > Esthers breve er her præsenteret ved en komplet arbejdstransskription af det samlede brevkorpus. Brevene er af vekslende kvalitet fra plagebreve af typen send flere penge til revolutionsjournalistik. Læseren kan med fordel skippe de såkaldte kommissionsbreve samt skimme igennem materialet. Transskriptionen er forsynet med et udførligt noteapparat på basis af materiale fra UMs og gesandtskabets arkiver, bevaret på Rigsarkivet i København. I noteapparatet er anført et resume over hvert enkelt brevs indhold. Læseren kan således danne sig et hurtigt overblik ved hjælp af computerens søgefunktion. Transskriptionen danner arbejdsgrundlag for en bogudgivelse, hvori uddrag af Esthers breve vil finde sin plads: Femogtyve fortællinger fra den russiske revolution. Danskere i Rusland og Sibirien Tak til Bjarne Schartau 2007, Boris og Ludmila Weil, Frederik Andreassen, Inge Marie Larsen, Jørgen Nybo Rasmussen, Peter Buntzen 2009, samt nulevende efterkommere af familien Preben-Hansen, en dansk familie i tsar-rusland.< 3 > Tak til Statens Arkiver: Rigsarkivet. 3 Bernadette Preben-Hansen Vesterbro Esthers stilling omtales som kancellist skriver kopist. Hendes funktion er renskrivning på skrivemaskine og forefaldende kontorarbejde. 2 Weil, Boris. Esther Aksel-Hansen. Pis ma iz Rossii. Oversat fra dansk af Ludmila Weil (KB: Ny Kgl. Samling 5244, quarto). Novoe literaturnoe obozrenie. Moskva 1993 (5), ( ). 3 Preben-Hansen, Emil Frederik. Erindringer om mit ophold i Rusland i året 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk, 2007 ( ). Bernadette Preben-Hansen (f. 1967) er ældste datter af Poul Johan Preben-Hansen (f i Rybinsk, Jaroslav guvernement i tsar-rusland, d i Ordrup). Poul var anden søn af den danskfødte agent Emil Frederik Preben-Hansen og dennes danskfødte hustru Elisabeth Jørgensen.

4 Review Esther Aksel-Hansens breve er velskrevne og i den forstand læseværdige. Det er imponerende at en pige, midt i tyverne besidder en så åbenlys skriftlig udtryksfærdighed, og dette uanset hendes gode uddannelse. Esther Aksel-Hansen besidder ganske enkelt litterær begavelse. Af indlysende grunde fylder de såkaldte kommissionsbreve (plagebreve), godt op i det samlede brevkorpus. Ikke at det ikke kan have sin interesse at fordybe sig deri. For en kulturhistoriker præsenterer de et udmærket kildemateriale. Men den almene interesse for Esther Aksel-Hansens breve må primært samle sig om hendes beskrivelser af de begivenhedsforløb, der accelerer omkring hende: den russiske revolutions begyndelse Man kan hævde, at der med hensyn til præcis iagttagelse og koldsindighed er gået en god krigskorrespondent tabt i Esther Aksel-Hansen. Derudover til belysning af personen Esther Aksel-Hansen er hendes beretninger fra sit arbejdsliv fornøjelige og kulturhistorisk interessante. Man mærker med hvilket engagement hun går op i sit arbejde på Det danske gesandtskab, og det står klart at Esther Aksel-Hansen udmærker sig ved godt overblik, utrættelig arbejdsevne, kollegialitet og et godt humør, der har været til glæde for alle, ikke mindst hende selv. Esther Aksel-Hansen er virkelig en tapper pige. Dog bemærker man, at hun næppe hæver sig over sin stands og sin tids fordomme. Om selvstændige refleksioner over tidens brændende spørgsmål og den politiske situation er der ikke tale. Et uddrag af Esther Aksel-Hansens breve kunne have almen interesse, men ville kræve et grundigt og velovervejet redigeringsarbejde. 4 Klara Preben-Hansen Charlottenlund 2007

5 Brevskriveren 5 Barndom Esther Aksel-Hansen blev født den tiende januar 1891 på Frederiksberg. Hun var datter af billedhuggeren Aksel Hansen, en af sin tids førende portrætskulptører, hvis buster og statuer figurerer på pladser i Danmarks købstæder. Han blev i 1870 erne optaget på Kunstakademiet i København, hvorfra han tog afgangseksamen som modellerer. Aksel Hansen var legatmodtager og afholdt en lang række udstillinger, blandt andet på Charlottenborg, men også i Paris, hvor han modtog udmærkelsen mention honorable. I 1884 ægtede han Ellen Margrethe Smith, datter af professor Henrik Sophus Smith. Ægteskabet bar fem børn, fire døtre og en søn. 4 Esther, der overfor sin mor omtaler sig selv dit mellembarn var det tredje barn. Uddannelse Esther voksede op på forældrenes adresse: Christian Winthersvej 17 på Frederiksberg i København, og tilhørte det københavnske borgerskab. I 1907 bestod hun præliminæreksamen med udmærkelse< 5 > fra V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole på Frederiksberg. Sommeren 1912 tilbragte hun på Vejlby Højskole i Århus.< 6 > Som treogtyve årig sprang Esther ud som lærerinde, da hun i 1914 bestod sin faglærerindeeksamen i engelsk,< 7 > matematik< 8 > og praktisk-pædagogisk kursus< 9 > fra Fr. Milos Skole. Esther var en UG elev med styrke i modersmålet og engelsk. Sproget Fra barnsben viste Esther sig optaget af sproget og dets muligheder på skrift. Fra sin tidligste ungdom til sit dødsår skrev hun digte og lejlighedsviser. Hun var fjorten år, da hun i 1903 digtede til sin lærerinde på V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole: Vi har besluttet at vi hellere vil strikke en hose end sy en nattøjspose. Vi ville gerne have noget, der er moderne. For eksempel en krave, der var nem at lave, med fransk broderi indeni. Og hvis De synes, det kunne gavne, at sy store franske navne, og hvis De vil tage til takke med et til en overfrakke, så vil med vor gave vi hædre, vore respektive brødre og fædre. Vi håber vort forslag vil passe, med agtelse, syvende klasse. Et lille udvalg af hendes mere 4 Se Folketællingerne (Christian Winthers vej 17, Frederiksberg), f. eks Statens Arkiver: Arkivalier Online. 5 V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole, grundlagt 1889 på Frederiksberg, Ørstedsvej 29. Vidnesbyrd om Almindelig Forberedelseseksamen for Esther Aksel-Hansen af femte juli 1907, for eksamensterminen, juni/juli Eksaminanden har bestået med 125 points: udmærkelse. Esther fik UG i samtlige fag (modersmål, engelsk, tysk, fransk, historie, geografi, praktisk regning, aritmetik, naturhistorie og naturlære), undtaget fagene: skriftligt dansk (MG), geometri (UG minus), og skriftlig orden (MG kryds). KB: NKS 5244, quarto. 6 Notat, Esthers kasse. 7 Udtalelse, oktober 1912: Engelsk. Fr. Esther Aksel-Hansens skriftlige og mundtlige præstationer var helt igennem meget gode. Særlig god var hendes gengivelse på engelsk af litteraturhistorie og læst værk. Udtalelserne er dateret måned og år. KB: NKS 5244, quarto. 8 Udtalelse, april 1914: Matematik. Prøven godtgjorde for de skriftlige besvarelsers vedkommende, at eksaminanden var i besiddelse af sådanne kundskaber og færdigheder at vi må erklære prøven for bestået uagtet de mundtlige præstationer, især i helt elementær matematik og i regning var alt andet end tilfredsstillende. Af de skriftlige opgaver var den teoretiske afhandling særdeles god, regneopgave og tre af de matematiske enkeltopgaver helt eller i alt væsentligt rigtige, mens tre af opgaverne var mere eller mindre mangelfuldt besvarede. KB: NKS 5244, quarto. 9 Udtalelse, april 1914: Fr. Esther Aksel-Hansen har bestået faglærerindernes praktisk-pædagogiske prøve ved Fr. Milos Skole i engelsk og i matematik. KB: NKS 5244, quarto.

6 modne digte fra 1940 erne og 50 erne blev publiceret i samtidens aviser.< 10 > Esther bevarede hele livet sin flair for modersmålet, sin evne til at fange øjeblikket på skrift. 6 < De tre gratier. Esther Aksel-Hansen, Ally Stenersen Hansen, Emma Preben-Hansen. OSH> Første Ruslandsophold I foråret 1915 rejste Esther første gang til Rusland, hvor hun opholdt sig igennem halvandet år, dels hos en russisk familie, hvor hun underviste i engelsk, dels hos familien Hansen i Rybinsk. Hun var nu fireogtyve år, tog undervisning i russisk, og mestrede efterhånden det russiske sprog i praksis. Hendes kendskab til russisk blev forudsætningen for hendes senere ansættelse på gesandtskabet i St. Petersborg. Jeg rejste til Rusland, nærmere betegnet til byen Rybinsk, der er en stor havneby ved Volga floden, første gang i Da blev jeg der som nurse for en russisk advokat, og jeg lærte i løbet af halvandet år en hel del russisk. Der lærte jeg min svoger< 11 > at kende, men havde endnu ikke mødt min mand,< 12 > som på det tidspunkt var i en stor smørforretning i Sibirien.< 13 > < En stor smørforretning i Sibirien : Otto Hansens forretning i Kurgan, Dvorjanskaja ul. (Adelgade), OSH> Familien i Rusland Otto Eduard Stenersen Hansen blev født 1877, som førstefødte søn af Preben Johan Frederik Jacob Hansen, sognepræst i Longelse på Langeland og dennes første hustru, Emma Mathilde Stenersen. Som ung mand sluttede han sig det danske smøreventyr i Sibirien. Han blev ansat, først i 1899 som smøropkøber og filialbestyrer for et dansk smøreksportfirma Carl Holbek i den vestsibiriske stationsby Kurgan; siden i 1906 for et engelsk fødevarefirma, Lovell and Christmas, med filial i Rybinsk, en handelsby ved Volga floden. I 1907 hentede han sin yngre halvbror, Emil Frederik Preben-Hansen, på Langeland. Brødrene rejste til Rybinsk. I 1909 etablerede Otto egen forretning i Kurgan: Otto Hansen, Export and Import. Otto bosatte sig med familie i Kurgan, og indsatte Emil som bestyrer for forretningen i Rybinsk. Emil etablerede sig fra 1914 med familie i Rybinsk. Efterhånden stødte omtrent hele familien Hansen til i Kurgan og Rybinsk. Esthers breve afspejler familiens rejseaktiviteter mellem Kurgan, Rybinsk, St. Petersborg og Langeland. I 1919 måtte familien forlade Rusland som konsekvens af bolsjevikkernes magtovertagelse. Familiens ejendom og værdier i Rusland blev konfiskeret. Året efter anmeldte familien sit erstatningskrav mod Rusland overfor Kommissionen til behandling af danske erstatningskrav mod Rusland, forgæves. Familiens tid i Rusland var forbi. 10 Vintergæk, Vendsyssel Tidende, 9. februar Ungarn (Sovjets invasion af Ungarn 1956), Dagens Nyheder og Frederiksborg Amtsavis, 31. oktober Atter Ungarn, Povl Bang-Jensens minde tilegnet, Frederiksborg Amtsavis, 6. december Niende April, Frederiksborg Amtsavis, 11. april Så alvorstung, Frederiksborg Amtsavis, 2. august Studentersang tilegnet tronfølgeren, Frederiksborg Amtsavis, 17. juni 1959, Nordsjælland, 16. juni Emil Frederik Preben Hansen (f. 1. december 1886). 12 Axel Preben-Hansen. Esther digtede til Axel på hans halvfjerds års dag: som mødte sin skæbne i Longelse by (2. november 1962). 13 Aftenbladet, 14. november 1957.

7 <Emil Preben-Hansen, Anna Gyda Jakoba Burhøi, Elisabeth Jørgensen, Esther Aksel- Hansen, Axel Preben-Hansen. Rybinsk, OSH> 7 Ægteskabet Esther mødte sin kommende ægtemand, Axel, i Longelse på Langeland.< 14 > Axel Preben- Hansen blev født 1892, som yngste søn af pastoren på Langeland og dennes anden hustru, Fanny Emilie Regitze Kjerulff. Axel sluttede sig til sine ældre brødre, Otto og Emil, der som mange andre danske udvandrere gjorde karriere i Rusland og Sibirien. Esther og Axel blev gift på Turø i 1919.< 15 > To uger senere opsøgte det nygifte par politimesteren i Rudkøbing, der udstedte rejsepas< 16 > for hr. Axel Preben-Hansen, som agter at rejse herfra til Kurgan for at tiltræde en stilling. Axel beskrives som dansksproget, middel af vækst, middel af bygning, med blondt hår, brune øjne og intet særkende. Samme dag udstedte politimesteren rejsepas for fru Esther Preben-Hansen, født Aksel-Hansen, som agter at rejse herfra til Kurgan for at tiltræde en stilling sammen med sin mand. Esther beskrives med fotografi som dansksproget, 165 cm. af vækst, middel af bygning, med mørkeblond hår, blå øjne og intet særkende. Parret kom aldrig af sted. Ruslands grænser var lukkede og landet hærget af borgerkrig. Bolsjevikkerne havde ved deres ankomst til Kurgan, august 1919, beslaglagt Otto Hansens hus i Adelgade. Det forlød, at Adelgade var brændt af og familiens hus lå som ruin.< 17 > Esther og Axel måtte blive i Danmark. I forventet termin efter bryllupsnatten blev parret forældre. Familien slog sig ned på husmandsstedet Pilegården nær Odense på Fyn, siden i Valby huse ved Helsinge i Nordsjælland, hvor Axel ernærede sig som bogholder.< 18 > Esther blev hjemmegående, mor til to sønner. Ansættelse ved gesandtskabet Esther var seksogtyve år, da hun blev ansat som kancellist ved det danske gesandtskab i St. Petersborg.< 19 > Efter atten måneder rejste jeg imidlertid hjem igen, men kom senere i kontakt med en sekretær fra UM, som ville lære russisk. Han skaffede mig en stilling som sekretær hos gesandt Harald Scavenius i St. Petersborg.< 20 > Hun blev ansat i en midlertidig stilling ved den afdeling af Det kongelige gesandtskab i St. Petersborg, som skal varetage de østrig-ungarske interesser i Rusland. 14 I dag skal vi hylde en mand, der har ry fra Rusland til Dannevangs sunde, som mødte sin skæbne i Longelse by (2. november 1962). Esthers kasse. 15 Esther digtede til Axel på hans halvfjerds års dag: på Turø, de gav da hinanden den tro den enogtredvte juli Esthers kasse. 16 Axel var født anden november 1892 i Longelse. Esther var født tiende januar 1891 på Frederiksberg. Politimesteren i Rudkøbing, 12. august Esthers kasse. 17 I oktober 1919 ankom Otto Hansen til Vladivostok. Byen var overstrømmet af flygtninge fra det indre Sibirien. Der mødte han sin svoger Carl Burhøi, der havde bestyret Ottos forretning i Kurgan. Burhøi fortalte, at bolsjevikkerne ved deres ankomst til Kurgan i august 1919, havde beslaglagt Otto Hansens hus i Adelgade. Det forlød, at forretningen og hjemmet i Adelgade lå i ruiner. I 1920 rejste Otto fra Vladivostok til Danmark over USA. Larsen, Inge Marie. En dansk familie i Vestsibirien Rotunden (22). Statsbiblioteket. Aarhus 2006, ( ). Inge Marie Larsen har ved selvsyn (december 2008) fotografisk dokumenteret, at Otto Hansens hus i Kurgan står endnu. 18 Far Axel blev bogholder på et kontor (2. november 1962). Esthers kasse. 19 Esthers ansøgning til UM (datostemplet), 30. april 1917: Undertegnede tillader sig herved at ansøge om en stilling ved det danske gesandtskab i Petrograd. Jeg har præliminær eksamen med udmærkelse og faglærerindeeksamen i engelsk og matematik. I foråret 1915 rejste jeg til Rusland, hvor jeg har opholdt mig i halvandet år, dels hos en dansk, og dels hos en russisk familie, i hvilket sidste jeg underviste i engelsk. Både inden min afrejse, under mit ophold derovre og efter min hjemkomst har jeg regelmæssigt taget undervisning i russisk, for hvilket sprog jeg nærer stor interesse. Siden jeg kom hjem, har jeg lært stenografi og beskæftiget mig en del med kontorarbejde. Vedlagt følger anbefalingen. Ærbødigst, Esther Aksel- Hansen. RA: UM (0002), gruppeordnede sager , jr. nr. 3. L. 5/63 (lbn ). 20 Aftenbladet, 14. november 1957.

8 8 Afdeling B I april 1917 overtog gesandtskabet efter USAs indtræden i 1. Verdenskrig opgaven som beskyttelsesmagt i Rusland for Østrig-Ungarn. Arbejdet varetoges af gesandtskabets afdeling B, og bestod i at forvalte bistand til østrig-ungarske civilfanger og krigsfanger i Rusland og Sibirien.< 21 > UM besluttede at oprette den nye afdeling, der blev organiseret ved sekretariat, arkiv, finanssektion, krigsfangesektion og civilfangesektion. UMs ansættelser til den nyoprettede afdeling var sket i al hast, hvilket Scavenius senere kritiserede i skarpe vendinger.< 22 > Berlingske Tidende skrev ottende marts 1920: Det danske gesandtskabs arbejde for de østrigske fanger: kammerherre Harald Scavenius fortæller. Gesandtskabet slog sig igennem med pengekassen. Den danske gesandt i Petrograd, kammerherre Harald Scavenius, har i sidste nummer af Nordisk Administrativt Tidsskrift< 23 > givet en interessant beretning om det store arbejde, gesandtskabet udførte under krigen som repræsentation for Østrigungarn. Gesandtskabet fik en særlig østrig-ungarsk afdeling, hvis chef blev baron Frederik Rosenørn-Lehn, der fik titel af viceminister. Afdelingen deltes i et sekretariat under legationsråd Peter Skov, der skulle korrespondere med de russiske myndigheder, en krigsfangesektion og en civilfangesektion under kaptajn Frits Cramer, en finanssektion under kontorchef i Landmandsbanken Richard Meyer, samt en arkivsektion under arkivar Axel Linvald. For at have stadig forbindelse med fangerne var det nødvendigt at have faste delegerede spredte over hele landet. Civilfangerne tog den russiske regering sig ikke af, idet de havde en vis bevægelsesfrihed og adgang til at tjene til livets ophold; da deres ejendomme var konfiskerede og de havde mistet deres borgerlige rettigheder, betød denne frihed i virkeligheden meget lidt. Fra hjemlandet fik de, da det danske gesandtskab overtog virksomheden, højst ti rubler hver per måned i understøttelse. De kom da hurtigt til at lide nød, og Østrig-ungarn kunne ikke forhøje sit bidrag. Det danske gesandtskab fandt dog på udveje. Oprindelig var der udbetalt understøttelse til ethundredeogtyve tusinde personer, men ved nøjere undersøgelse viste det sig, at en hel del af disse var folk, der frivilligt var fulgt med de vigende russiske tropper tilbage fra Galizien, og som kunne stryges af listen. Endvidere var der en hel del folk af polsk og ukrainsk nationalitet, som slet ikke var fanger. På denne måde fik man tallet ned til firstusinde. Endvidere fandt gesandtskabet på at gå uden om bankerne, der hidtil havde 21 Danmark overtager beskyttelsen af de østrig-ungarske interesser, Børsen, 14. april Dagens portræt: den danske gesandt i Petrograd, Harald Scavenius, B.T. 14. april Portræt: Harald Scavenius, Politiken, 14. april Legationen i Petrograd: den ny afdeling til varetagelse af de østrig-ungarske interesser. Politiken, 2. maj Den danske repræsentation for Østrig- Ungarn i Rusland, Berlingske Tidende, 3. maj 1917, aftenudgaven. RA: UM (0002), gruppeordnede sager , jr. nr. 3. L. 17 (lbn ). 22 Scavenius til UM, 27. marts (14. marts) 1918: Som en naturlig indledning til en omtale af ledelsen, det vil sige mig, vil det måske være rigtigt at tale lidt om det personale, med hvilket jeg har haft at arbejde. Afdeling B blev kaldt gesandtskab, men er i følge sagens natur noget ganske andet. I et gesandtskab arbejder personer, der har valgt denne virksomhed som en karriere og derfor naturligt har interesse af at gøre deres bedste, mens en institution som afdeling B er forbigående og arbejdet som en følge deraf nemt af enkelte bliver betragtet med mindre alvor. Der er også den forskel, at et gesandtskab kan regne med øvede medarbejdere, mens nævnte afdeling B måtte lade sig nøje med et tilfældigt og i hastværk samlet personale. Mange og blandt disse enkelte delegerede betragtede virksomheden ved afdeling B som en art skovtur <læsernotat: Schou-tur, med allusion til Peter Skov> og lødigheden af deres arbejde blev derefter. RA: UM (0002), gruppeordnede sager , jr. nr. 3. G. 43b (lbn ). 23 Scavenius, Harald. Et blad af det danske Petrograd gesandtskabs virksomhed under Verdenskrigen. Nordisk administrativt tidsskrift 1920,

9 omsat de østrigske kroner til rubler, og derved sparede man månedlig cirka en halv million rubler. Det lykkedes på denne måde at forhøje understøttelsen til hver af civilfangerne til halvtreds rubler. Først efter meget modstand fra de militære autoriteter lykkedes det også at få delegerede til krigsfangelejrene. Her oprettedes da lejrkomitéer, som gav beretning til de delegerede, om hvad fangerne manglede, og de fik nu penge til brændsel, klæder, medicin og navnlig til oprettelse af hjælpekøkkener, der gjorde stor gavn. Det var lykkedes over det uhyre rige at skabe en fasttømret organisation, der fik det mest mulige ud af relativt små midler. Da revolutionen kom, var det Trotskijs mening at alle de menige krigsfanger skulle være fri. Men heldigvis lykkedes det at overbevise ham om den uhyggelige elendighed, der ville være blevet følgen af at halvanden million mennesker pludselig satte sig i bevægelse uden at der var sørget for noget som helst. Og der blev givet ordre til at de skulle forblive i lejrene. Alligevel strømmede en mængde krigsfanger til Moskva og Petrograd, og i løbet af et par dage udviklede der sig en forfærdelig nødstilstand. Der blev straks oprettet en asylsektion og en fødevaresektion og gesandtskabet oprettede i Petrograd et bageri, som daglig fremstillede firetusind pund brød. En særlig sektion fik den opgave at holde listerne over fangerne a jour, og disse lister blev hurtigt accepterede af russerne som det officielle grundlag for alt arbejde vedrørende fangerne. Fordelingen af de syge krigsfanger til hospitalerne tog gesandtskabet også i sin hånd og sørgede for kompletteringen af den ganske utilstrækkelige kost. Gesandtskabet overtog selv seks større hospitaler. Et mægtigt og besværligt arbejde var transporten af de syge og invaliderne, som ifølge overenskomst blev udvekslede. Gesandtskabet var i mange måneder de virkeligt ledende på Warszawa banegården, arrangerede transporterne, oprettede fødevaredepoter og hospitaler ved banegårdene. Med hver transport fulgte en delegeret, og ofte kunne fangernes liv på de ugelange rejser være afhængige af de delegeredes snarrådighed. Efter Brest-Litovsk freden kom en østrig-ungarsk krigsfangemission til Rusland, men efter at tjekkoslovakkerne havde rejst sig mod bolsjevikkerne, måtte det danske gesandtskab igen tage affære i Ural og Sibirien, hvor dets delegerede i øvrigt stadig fungerer. Før sin afrejse i december 1918 kom gesandtskabet til endnu en gang at overtage den samlede krigsfangeforsorg i Rusland. Efter revolutionen i Østrig, dannede den østrigske krigsfangemissions soldater nemlig soldaterråd og afsatte officererne, idet de rev det danske statsflag ned. Rødgardisterne omringede den østrig-ungarske ambassade; men det danske gesandtskab slog sig igennem med pengekassen, indeholdende enogtyve millioner rubler, og da de østrig-ungarske soldater ikke kunne oprette noget uden penge, blev enden på historien, at det røde flag blev taget ned og at det danske flag igen blev rejst under militær honnør. Som nævnt blev det danske gesandtskab kort efter kaldt hjem, men virksomheden havde unægtelig fået en dramatisk afslutning. 9

10 Esther blev ansat som skriver ved afdeling B, men blev kort efter sin ankomst til St. Petersborg overflyttet til Scavenius kontor.< 24 > Få dage efter sin ansættelse rejste Esther fra København, maj 1917.< 25 > Et år senere, i juni 1918 rejste hun til København på orlov.< 26 > Under sin orlov blev hun afskediget,< 27 > gesandtskabet var under afvikling. Esther genså aldrig Rusland. De fire hjorte Gesandtskabet til UM, 23. maj (10. maj) 1917: Gesandtskabet har herved den ære at indberette, at man ved Det kongelige ministeriums forventede approbation har overført fr. Isabella Smith, der oprindelig var antaget til det gamle gesandtskab, fra dette til afdelingen for østrig-ungarske sager, mens fr. Esther Aksel-Hansen er indtrådt i fr. Smiths plads som kancellist ved det gamle gesandtskab. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). Gesandtskabet til UM, 23. juni (6. juli) 1917: Som det vil erindres, blev der i sin tid i København udbetalt fr. Aksel-Hansen et beløb i ekviperingsgodtgørelse på firehundrede kroner under forudsætning af at fr.en skulle stå til rådighed for Det kongelige gesandtskabs sektion B i Chaykovskogo, ti. Straks efter ankomsten hertil blev fr. Aksel-Hansen imidlertid knyttet til den allerede bestående afdeling af gesandtskabet i Millionnaya, seksten, og fr. Isa Smith, der var engageret til sidstnævnte afdeling, blev overflyttet til gesandtskabets afdeling B. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). 25 Diplomatisk rejsepas, tredje maj 1917: Fr. Esther Axel-Hansen, maskinskriverske ved Det kongelige danske gesandtskab i Petrograd, som agter at rejse herfra til Sverige og Rusland. {kilde?} 26 Den tyvende juni 1918 forlod Esther i selskab med Broch og Smith St. Petersborg for at rejse gennem Finland til København. Scavenius til UM, 15. juni 1918: Helsinki. Bedes udvirke tilladelse. Gennemrejse Finland til Danmark for gesandtskabsmedlem kabinetskurer Vilhelm Voigt Broch og gesandtskabets to kancellister frøkenerne Isa Smith og Esther Aksel-Hansen, der den tyvende dennes afrejser via Beloostrov. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). Petrograd, 17. juni Det kongelige danske gesandtskab tillader sig herved at anmode det kongelige svenske gesandtskab om godhedsfuldt at ville udstede laissez-passer til de kongelige svenske toldmyndigheder for nedenstående medlemmer af det danske gesandtskab, der torsdag, den tyvende dennes <juni 1918> afrejser til Danmark via Finland, Sverige: kabinetskurer Vilhelm Voigt Broch, fr. Esther Aksel-Hansen, fr. Isa Smith. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). An Das Kaiserlich Deutsche Generalkonsulat, Petrograd. Petrograd, 18. juni Die Königlich dänische Gesandtschaft in Petrograd beehrt sich hiermit das Kaiserlich deutsche Generalkonsulat zu bitten einen für die betreffenden deutsche Behörden in Beloostrov bestimmten Passierschein für die unten angegebenen Mitglieder der Gesandtschaft ausstellen zu wollen: Herr Kabinetskurier Vilhelm Voigt Broch, Frl. Esther Aksel-Hansen, Frl. Isa Smith, die am 20. dieser Monat über Finnland nach Dänemark abzufahren beabsichtigen. Königlich Dänischer Gesandte. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 11 (lbn. 187). I Esthers kasse ses to ekstra rejsepas, et fra Det Kejserlige Tyske Generalkonsulat, 19. juni 1918, for passage over den finske grænse, og et fra Den svenske legation, 18. juni 1918, for rejse gennem Sverige. 27 Under sin orlov i København blev Esther afskediget med udgangen af august måned Gesandtskabet til UM, 1. juli 1918: Gesandtskabet har herved den ære at indberette, at man efter at fr. Olga Hansen har tiltrådt sin tjeneste ved gesandtskabet, har foretaget en omlægning af arbejdet, hvorved det, navnlig som følge af fr. Hansens betydelige arbejdsevne har vist sig muligt at undvære den forud for hende sidst antagne kancellist, fr. Aksel-Hansen. Man skal derfor henstille, at sidstnævnte, der for øjeblikket befinder sig med orlov i Danmark, afskediges fra udgangen af august måned at regne, idet der formentligt bør gives hende en fuld måneds varsel, hvorfor man samtidig skal henstille, at der ydes hende godtgørelse for hendes hjemrejse udgifter. For så vidt måtte det kongelige ministerium være indforstået med den foreslåede ordning, hvorved der formentlig for fremtiden vil kunne indvindes en betydelig besparelse på gesandtskabets budget, skal man anmode ministeriet om at ville meddele fr. Aksel-Hansen, hvis adresse er: Christian Winthersvej 17, København, at hun er afskediget med august måneds udgang. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). UM svarede, 10. juli 1918: Fr. Esther Aksel-Hansens afsked. Under henvisning til ovenfor citerede indberetning meddeler UM herved, at man dags dato har tilskrevet fr. Esther Aksel-Hansen som følger: Efter anmodning af det kongelige danske gesandtskab i Petrograd meddeler UM Dem herved, at gesandtskabet beklager ikke at have brug for Deres arbejdskraft mere fra udgangen af august måned dette år at regne, fra hvilken dato De betragtes som afskediget fra Deres tjeneste som konstitueret kancellist ved gesandtskabet. Deres honorar fra månederne juli og august dette år vil som sædvanlig blive indbetalt til Privatbanken hersteds. De med Deres rejse fra Petrograd til København forbundne omkostninger vil man efter omstændighederne godtgøre Dem, når De hertil indsender en specificeret regning over samme. RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187). Gesandtskabet, 20. juli 1918: som følge af den lettelse for kancelliets budget, som fr. Esther Aksel-Hansens afskedigelse og fru Karen Lukovitjs fratræden vil medføre blev Hans Valdemar Berg midlertidigt ansat fra femtende juli RA: Moskva og St. Petersborg, dipl. repr. (2-0398), journalsager (aflev. 1940/2, pk. 10), jr. nr. 3. A. 5 (lbn. 187).

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen Rejser 26.09.2014 kl. 17:16 Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen AF Oliver Batchelor Københavnerfamilie tog både skolebørnene og skolebøgerne med på jordomrejsen. Med tre sønner i skolealderen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 82 Take a walk on the wild side: KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 83 Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke på den bane, hun befinder sig på. Fuldstændig åben og på hendes præmisser. Sharma Kunsang rapporterer

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Slægten Gundel i Danmark. Slægtsbog. Slægten Gundel. Danmark. Arne Gundel, Side 1

Slægten Gundel i Danmark. Slægtsbog. Slægten Gundel. Danmark. Arne Gundel, Side 1 Slægtsbog Slægten Gundel i Danmark Arne Gundel, arne@gundel.dk Side 1 Kolofon Titel: Slægtsbog Slægten Gundel i Danmark Slægtsvåbenskjold Våbenstifter: Hans Gundel ca. år 1400 Version: 3.0 Oplag: 1 Versionsdato:

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Ville blot lufte min glæde, dele den gode erfaring med det tunge system og lykønske værtsparret med deres lille ny. :)

Ville blot lufte min glæde, dele den gode erfaring med det tunge system og lykønske værtsparret med deres lille ny. :) Det lykkedes!!! Posted by Anders - 2005/09/10 14:12 Kom ikke og sig, at Udlændingestyrelsen ikke kan være hurtig. I juni giftede jeg mig med min Aída i Copacabana, Antioquia. Omkring 1. juli indgav hun

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere